Ö Z G E Ç M İ Ş ve B İ L İ M S E L Ç A L I Ş M A L A R L İ S T E S İ
Ad, soyad
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-mail
web sitesi
: Ahmet SALTIK
: Profesör Doktor (Tıp)
: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AbD Öğr. Üyesi, Cebeci / Ankara
: 0312 562 2222 (doğrudan)
0312 595 8624 (İş)
0532 661 8498
: 0312 562 2222 (doğrudan hat) 0312 319 8236 (Anabilim Dalı)
: [email protected]
[email protected] (yalnızca kurum içi)
: www.ahmetsaltik.net
1953’te Elazığ'da doğdu (14 Kasım).
İlk ve ortaokulu Gaziantep (1968), Liseyi Van’da (birincilikle) bitirdi (1971).
NATO bursu (Birincilikle) ile Belçika ve İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971).
Hacettepe, Londra ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde okudu (1971-77) ve Hak Sağlığı / Toplum Hekimliği
dalında uzmanlaştı (1978-1981). (Topluma dönük Koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlık yönetimi..)
Yıllarca Anadolu’da çalıştı (1977-78, 1981-88). Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı
(1981-82). İşyeri hekimlikleri (Yeraltı maden işletmesi, Çimento, Kağıt sanayisi),
Halk Sağlığı Bölge Lab. Müdürlüğü, Sağlık Müdür Yardımcılıkları.. yaptı.
Elazığ Fırat Gazetesi’nde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı.
İngiltere (1971, 1976) ve ABD’de (1986) eğitim aldı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (2 dönem, seçimle, 1992-96).
On’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. Eğitim-İş sendikası üyesi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi 1996-2000 dönemi başkanı ve sonra Onursal Başkanı.
ADD Genel Merkez Onur Kurulu 1996-98 dönemi üyesi, 2000-2004 arası Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı. Haziran 2004-2006 arası Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkan Yardımcısı, Bilim-Danışma Kurulu Yazmanı (2010-2014).
Alanında 253 adet yerli ve 47 adet yabancı (toplam 300) bilimsel yayını ve kitap bölümleri var.
11 bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı.
Cumhuriyet Gazetesi’nde, Atatürkçü yayın organlarında 500+ aydınlanma makalesi yer aldı.
Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… gibi konularda Türkiye’nin her yerinde,
Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da.. (Üniversitelerde 90+, Lise ve ilköğretimde 90+,
askeri birlik ve polis okullarında 12) toplam 1465 adet, çoğu görsel konferanslar verdi.
200’ü aşkın radyo-TV konuşması , programı yaptı. Google’da yaklaşık 5+ milyon kez site edildi.
Türk Halkının, Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için
bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor.
www.ahmetsaltik.net adresli kişisel web sitesinde “Yurttaş Saltık” ve “Hekim Saltık” kimlikleriyle
düşüncelerini ve tüm ders notlarını paylaşıyor (Word, power point….)
Saygılarımla. 02.01.2015, Ankara.
Eğitim
:
Derece
Tıp Doktoru
Tıpta Uzmanlık
Alan
Tıp
Üniversite
Yıl
Hacettepe Tıp, Londra Tıp (King’s College) 1971-1977
ve İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı
Hacettepe Üniv. Hacettepe Tıp Fak. ve
1978-1981
(Toplum Hekimliği) İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak.
Akademik Unvanlar
1
Unvan
Yardımcı Doçent
Doçent
Profesör
Profesör
Bölüm / Anabilim Dalı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Üniversite
Trakya Üniv. Tıp Fakültesi, Edirne
Trakya Üniv. Tıp Fakültesi, Edirne
Trakya Üniv. Tıp Fakültesi, Edirne
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yıl
08 Nisan 1988
09 Ekim 1990
17 Ocak 1996
20 Mayıs 2004
Kazandığı burs ve ödüller sarı renkle ışıklandırılmıştır..
Bilgisayar
: Word, Power Point, SPSS, Excell, www.ahmetsaltik.net web sitesi yönetimi …
Üye olduğu kuruluşlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Türk Tabipleri Birliği (Ankara Tabip Odası)
(1992-94-96 dönemleri TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi)
HASUDER, Türkiye Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (Ankara)
HASAK, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği (Ankara)
Türkiye Halk Sağlığı Derneği
NÜSED (Nükleer Tehlike ve Savaşa Karşı Sağlıkçılar Derneği, eski 2. Başkanı, Ankara)
Çevre İçin Hekimler Derneği (İstanbul).
Atatürkçü Düşünce Derneği (Çankaya Şb., Eski Genel Başkan Yardımcısı)
Dil Derneği (Ankara)
Tüm Öğretim Üyeleri Derneği - TÜMÖD (Eski Denetleme Kurulu Üyesi)
Ulusal Eğitim Derneği (Ankara)
Ankara Üniversiteliler Derneği
Tıp Bilişimi Derneği
Birkaç yerel dernek..
EĞİTİM-İŞ Sendikası
İlgi Alanları
Verdiği Dersler
Lisans
Yüksek lisans
:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Halk Sağlığı Bilimleri ana kümesi içinde;
İş ve Meslek Hastalıkları
KüreselleşTİRme’nin Halk Sağlığı’na / Türk Sağlık Sistemine Etkileri
Biyoistatistik (tezsiz yüksek lisans, Hacettepe Üniv.)
Toplum beslenmesi ve gıda güvenliği (Tarım Bakanl. GDO Bilim Kurulu Üyesi)
Sağlık Mevzuatı
Sağlık Politikaları, İlaç Politikaları
Sağlık Ekonomisi, Farmakoekonomi
Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi
Sağlıkta Eşitsizlikler
:
: Halk Sağlığı, İş ve Meslek Hastalıkları, Epidemiyoloji, Biyoistatistik,
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri, Sağlık Sosyolojisi, Toplumsal Ruh Sağlığı,
Gıda Güvenliği ve Sanitasyonu, Toplumsal Beslenme Sorunları
: Tıp fakültesinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında;
Temel Halk Sağlığı, Hekimlik Pratiğine Giriş,
Epidemiyoloji (Tıp ve sağlık bilimlerinde araştırma yöntem bilimi),
Sağlık Yönetimi, Sağlık Eğitimi, Biyoistatistik, Sağlık Sosyolojisi
İş ve Meslek Hastalıkları, Sağlık Hizmetlerinin Felsefesi,
KüreselleşTİRme ve Halk(ın) Sağlığı, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri
2
Doktora
: Temel Halk Sağlığı I ve II, Uygulamalı Halk Sağlığı, Temel Epidemiyoloji,
İleri Epidemiyoloji, Sağlık Eğitimi, Sağlık Yönetimi, Tıp Sosyolojisi,
Biyoistatistik, Tıbbi Antropoloji, Tıbbi Demografi, Toplum Beslenmesi,
Meslek Hastalıkları I ve II, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı,
İş Sağlığı Epidemiyolojisi, İş Sağlığı ve Hijyeni, İş Hekimliği ve Hijyeni,
İş Sağlığında Bireysel Riskler, İş Sağlığında Psiko-Sosyal Riskler,
İş Sağlığında Biyolojik Riskler, KüreselleşTİRme ve Halk(ın) Sağlığı,
Bilimsel Araştırma Metodolojisi, Sağlık Düzeyi Ölçütleri
Yönetsel görevler
:
1981-1982 : Elazığ Cüzzam Hastanesi Başhekimliği
1986-1988 : Elazığ Bölge Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdürlüğü
1988- 2004 : Halk Sağlığı Anabilim Dalı Kurucu Başkanlığı (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 16+ yıl),
1988- 2004 : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyeliği (Trakya Üniversitesi),
1997- 2003 : Üniversite Hastanesi Kurulu Üyeliği (Trakya Üniversitesi),
1988- 1999 : Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon Program Başkanlığı (Trakya Üniv.)
Yönetilen Tezler
Biten Tıpta Uzmanlık Tezleri
Süren Tıpta Uzmanlık Tezleri
Tıpta Doktora Tezleri
Süren Tıpta Doktora Tezleri
Tıpta Master Tezleri
Süren Tıpta Master Tezleri
:
: Dr. Faruk Yorulmaz, Dr. Galip Ekuklu, Dr. Gamze Varol,
Dr. Emine Baran
: --: Dr. Burcu Tokuç
: Dr. Ahmet Haki Türkdemir (bıraktı)
: Nihat Turan, İlknur Dindar, Figen Keleş, Fatma Özbek,
Ayşe Gül, Sabahat Molla, Pınar Başar
: Dr. Altay Köken (Epidemiyoloji, bıraktı)
Dr. Ayşin Güripek (Epidemiyoloji)
- Yönetiminde tamamlanan doktora / tıpta uzmanlık tezleri (5 adet)
(Trakya Üniv.; tıpta uzmanlık: Faruk Yorulmaz, Galip Ekuklu, Gamze Varol Saraçoğlu)
(Doktora : Burcu Tokuç), Ankara Üniv.: Dr. Emine Baran (tıpta uzmanlık)
- Yönetiminde tamamlanan tezli yüksek lisans (8 adet)
(Trakya Üniv.; Nihat Turan, İlknur Dindar, Figen Keleş, Sabahat Molla,
Fatma Özbek-Öztuna, Ayşe Gül, Pınar Başar), Semiha ÖNER İĞİCİ (Ankara Üniv.)
- Doktora / tıpta uzmanlık jürilerinde bulunmak (27 adet)
(Doktora yeterlik : Dicle Üniv. ; Agah Durtaş, Mansur Özcan, Fatma Çelik;
İstanbul Üniv. ; Halim İşseven,
Trakya Üniv. ; Burcu Tokuç. Tıpta Uzmanlık : Marmara Üniv. Melda Karavuş,
Trakya Üniv.; Faruk Yorulmaz, Galip Ekuklu, Hasan Ç. Ekerbiçer, Sarper M. Erdoğan, Nezihe Üzüm,
Ufuk Berberoğlu, Gamze Varol, Ebru Çakır, Serol Ö. Deveci,
Ankara Üniv.; Oya Kanyılmaz, Esin Ocaktan (Doktora Yeterlik), A. Haki Türkdemir (Doktora Yeterlik),
Noyan Akdur (Doktora Yeterlik), Aydın Akdur (Doktora Yeterlik), Özlem Sarışen, Gönül Çulha,
Murat Büyükpamukçu (Doktora Tez), F. Güvenç Baran (Doktora Tez),
Esin Ocaktan (Doktora yeterlik ve Tez),
Ayşin Yıldırım (Doktora Tez savunması), Emine Baran, Özlem Coşkun
- Tezli yüksek lisans jürilerinde bulunmak (18 adet)
3
(Trakya Üniv.; Nihat Turan, İlknur Dindar, Figen Keleş, Sabahat Molla, Fatma Özbek-Öztuna,
Ayşe Gül, Pınar Başar, Cumhur Çetin, Nesrin Turan, Emin Gemici, Ülfiye Marmaris,
Ankara Üniv. : Nilüfer Güney, Ayşe Erbay, Cem Barçın, Gözde Özaras, Semiha ÖNER İĞİCİ,
Özlem ÖZKAN SALKIM, Deniz EREN
Yazdığı siteler : www.ahmetsaltik.net
www.add.org.tr
www.odatv.com .. kimi yerel siteler..
Bilimsel Dergi Hakemliği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
:
Turkish Journal of Public Health (HASUDER)
Eastern Journal of Medicine (Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak.)
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (Türk Tabipleri Birliği)
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (RESAMENS)
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (İstanbul Tabip Odası)
Sağlık ve Toplum Dergisi (Sağlık Bakanlığı Vakfı)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Çevrebilimleri Dergisi
Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi (Adli Bilimciler Dern. Yayını).
Uluslararası araştırma ödülü
Şen S, Ayaz M, Perk S, Saltık A, Ersoy H. The Effect of ESWL on Glomerular and
Tubular Functions in Short and Long Term. EDTA Congress, June 1995,
Athena / Greece. { awarded as 2nd best poster}
Ulusal araştırma ödülü
Agun K, Saltık A, Tutluoğlu B, Yorulmaz F. Süpürge İmal Edenlerde Solunum Fonksiyon Değerleri.
Atatürk Üniv. Tıp Tıp Bülteni 24: (2); 501-514, 1992.
[Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XIX. Ulusal Kong. Bild., 20-24 Ekim 1991, Bursa]
{Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Türkiye 2. si olarak ödüllendirilmiştir}
Ulusal araştırma ödülü (5 poster + 1 bildiri)
Y A Y I N L A R.....
Uluslararası Kitap veya Kitapta Bölüm
•
:
Saltık, A. Migrations in Turkey. (chapter, editor in chief : Prof. Dr. John Kyriopulos).
Balkan Public Health Care Series, (“INTERREG II Project for Public Health in the Balkans”),
vol VI, pp. 92-112, Atina, 2002. [ Trakya Üniversitesi Vakfı Teşvik Ödülü kazanmıştır..]
Uluslararası Hakemli Dergi Makaleleri
:
1. Özdemir İ, Vural Ö, Saltık A, Çakır E. Çeşitli Malignensilerde Serum Askorbik Asit
ve Ferritin Düzeyleri. Acta Oncologica Turcica. XXII: (1-4); 26-35, (1989).
2. Yılmaz T, Saltık A, Topal K, Çakır E. Adenosine deaminase measurement and T-Lymhphocyte
Counts in the blood and pleural fluid of malignant and tuberculosis pleurisy. J of Islamic Academy
of Sciences, vol 4, no 1, Marc 1991, pp 67-70
3. Saltık A, Sungur İ, Agun K. Risk of Tuberculosis Infection in Edirne Primary Schools
and a Review of Epidemiological Indices. Turkish Journal of Pediatrics.33: (3);143-152, (1991).
[Sosyal Pediatri Simp. Bild., Şubat 1990, İzmir].
4
4. Ufuk U, Vural Ö, Candan C, Demir AM, Saltık A, Akata F. Plasma Anti-thrombin III Levels
in Stroke Patients in the Acute Period with Nonvalvular Atrial Fibrillation. Turkish J of Medical
Sciences. 20 (1994), 19-23. (V. Ulusal Nöroloji Kong. Bild., 21-25 Ekim 1992)
5. Sarıdoğan K, Mengü Ö, Utku U, Saltık A, Orhun E. Radius Distal Uç Kırıklarında Tedavi Sonrası
Gözlenen Kompresyon Nöropatileri ve İlgili Bazı Parametreler. Hacettepe Journal of Orthopaedic
Surgery Vol 3 No: 4, 160-165
6. Yazıcıoğlu M, Sayınbaş P, Öneş Ü, Saltık A, Tuğrul M. Alatop : A New in vitro Screening Test of
Atopy. The Journal of International Medical Research. 1994;22:313-322
7. Yazıcıoğlu M, Saltık A, Öneş Ü, Şam A, Ekerbiçer HÇ, Kırçuval A. Home Environment and Asthma
in School Children From Edirne Region in Türkiye. Allergologia et Immunopathologia,
1998;26(1):5-8
8. Varol F, Saltik A, Kaplan P, Kılıç T, Yardım T. Evaluation of Gestational Age Based on
Ultrasound Fetal Growth Measurements. Yonsei Medical J, Vol 42, No 3, pp.299-303, 2001.
9. Ekuklu G, Berberoğlu U, Eskiocak M, Saltik A. Utilization of Primary Health Care Services by
Turkish Gypsies & The Others at Muradiye Primary Health Care Unit’s District in Edirne, Turkey.
Yonsei Med J Vol 44, No 3, pp. 414-423, 2003
10. Ekuklu G, Deveci S, Eskiocak M, Berberoğlu U, Saltik A. Alcoholism Prevalence and Some Related
Factors in Edirne, Turkey. Yonsei Med J. 2004 Apr 30;45(2):207-14
11. Ekuklu G, Tokuç B, Eskiocak M, Berberoğlu U, Saltik A. Prevalance of Postpartum Depression
in Turkey (Edirne) and Some Related Factors. J Reprod Med. 2004 Nov;49(11):908-14.
12. Eskiocak M, Ekuklu G, Doğaner E, Yilmaz N, Saltik A. [Short communication: The sensitivity of
measles diagnosis by physicians and families during an intraepidemic period in Edirne:
Implications for measles surveillance] Mikrobiyol Bul. 2008 Jan; 42(1):143-8. Turkish. PMID:
18444573
Uluslararası Hakemli Kongre ve Sempozyum Bildirileri :
1. Karasalihoğlu A, Sarıkahya İ, Medeni Z, Saltık A, Koten M, Karasalihoğlu S, Adalı MK, Yaşar H.
Incidence de la Pathologie Obstetricale Dans Les Otites Séro-muqueuses (A propos de 150 cas).
XIe SESSION DES JOURNEES MEDICALES BALKANIQUES (XI. Balkan Tıp Kongresi) Bildirisi,
İstanbul, 25-27 Mayıs 1989.
2. Saltık A, Baykal Y. Ischemic Heart Disease Screening In A Rural Community Nearby Ankara,
Turkey. XIe SESSION DES JOURNEES MEDICALES BALKANIQUES (XI. Balkan Tıp Kongresi) Bildirisi,
İstanbul, 25-27 Mayıs 1989.
3. Utku U, Vural Ö, Demir M, Candan C, Saltık A. Subakut Dönemdeki Serebral İnfarktlı Hastalarda
Fibrinojen, Fibrinopeptid A, Faktör VIII von Willebrand ve Antitrombin III Düzeyleri.
DOĞA. 16 (1992), [4. Ulusal Nöroloji Kong. Bild., Ekim 1991, İstanbul]
4. Çıkrıkçıoğlu M, Avlan D, Bozyiğit B, Saltık A, Yılmaz T. Psikolojik Stresin Tıp Fakültesi
Öğrencilerinde Bazı Plazma Hormonları ve "Durumluk Kaygı" Düzeyine Etkisi. IX. Uluslararası
Tıbbi Bil. Öğrenci Kong. Bild. 12-15 Mayıs, 1993 İstanbul. (Ulusal Endokrinoloji Dergisi (UED)
4 (2), 1994, s.125-131.)
5. Şen S, Ayaz M, Perk S, Saltık A, Ersoy H. The Effect of EPO on Free Radicals in Hemodialysis
Patients. EDTA Congress, June 1995, Athena / Greece.
6. Şen S, Ayaz M, Perk S, Saltık A, Ersoy H. The Effect of ESWL on Glomerular and Tubular Functions
in Short and Long Term. EDTA Congress, June 1995, Athena / Greece.
{ En başarılı 2. poster olarak ödüllendirilmiştir }
7. Şen S, İnal M, Saltık A, Yetkin İ, Kanbak G. Lowe Dose Erythropoietin and Radical 02 Metabolites
in Hemodialysis Patients. EDTA Congress, June 1995, Athena / Greece.
8. Şen S, Saltık A, İlkay E. Late Potential Incidence in Hemodialysis Patients and It’s Relationship
with Hemodialysis. EDTA Congress, June 1995, Athena / Greece.
9. Vural Ö, Saltık A, Demir MA, Akar N, Arcasoy A. A Screening of ß-Thalassemia Trait and the
Frequency of Hemoglobinopathies in Edirne/Türkiye. International J of Hematology, Vol 64,
5
Suppl 1, Abstracts of the 26th Congress of the International Society of Hematology,
22-29 August, 1996, Singapore.
10. Eskiocak M, Doğaner E, Saltık A, Ünal L, Ünal Ş. A Measles Epidemics in Edirne-Türkiye, 1997.
Presented in the 1st World Congress on Vaccine and Immunisation, İst., 26-30 April, 1998.
11. Saltık A. Ways to improve health, environment and safety management in enterprises :
Academic Perspective. Seminar : Towards improvement of health, environment and safety
management in industrial and other enterprises. 15-17 Eylül 1999, Ankara.
12. Varol F, Saltık A, Kaplan P, Kılıç T, Yardım T. Evaluation of Gestational Age and Birth Weight Based
on Ultrasound Fetal Growth Measurements, A Report of 627 Cases from Edirne / Turkey, XVI.
FIGO World Congress of Gynecology & Obstetrics, Washington DC, 3-8 October 2000.
13. Berberoğlu U, Ekuklu G, Eskiocak M, Saltık G, Saltık A. Utilisation of Pharmacies in Edirne /
TURKEY. (Presented at the International Public Health Congress, October 8-12, 2000, İstanbul)
14. Berberoğlu U, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Utilisation of Primary Health Care Services at
Muradiye Health Unit District in Edirne / Turkey. (Presented at the International Public Health
Congress, October 8-12, 2000, İstanbul.) { Sıralama yapılmaksızın, en başarılı 5 posterden biri
olarak ödüllendirilmiştir. }
15. Berberoğlu U, Saltık A. Evaluating Work-site Visits and Occupational Health & Safety Education in
Public Health Internship Training, Edirne / Turkey. (Presented at the International Public Health
Congress, October 8-12, 2000, İstanbul.)
16. Ekuklu G, Doğaner E, Eskiocak M, Erdinç N, Toy M, Saltık A. Results of Active Supervision on the
6. National Polio Immunisation Days in Edirne / Turkey. (Presented at the International
Public Health Congress, October 8-12, 2000, İstanbul.)
17. Eskiocak M, Ekuklu G, Doğaner E, Yılmaz N, Saltık A. Serological Evaluation of a Measles
Epidemics in Edirne/Turkey-1997. (Presented at the International Public Health Congress,
October 8-12, 2000, İstanbul.)
18. Ekuklu G, Eskiocak M, Berberoğlu U, Doğaner E, Saltık A. Consistency of Records on Pregnantpuerparal Women and Infants-children Follow-ups with de facto Data in Yeni İmaret Primary
Health Care Unit District, Edirne / Turkey. (Presented at the International Public Health Congress,
October 8-12, 2000, İstanbul)
19. Saltık A, Ekuklu G, Eskiocak M, Yorulmaz F, Berberoğlu U, Üzüm N, Erdoğan MS, Çetin C.
A comprehensive Look at the Primary Health Care Services in Edirne / Turkey, Through Five
Thesis. (Presented at the International Public Health Congress, October 8-12, 2000, İstanbul.)
20. Eskiocak M, Ekuklu G, Yoleri H, Özden D, Varol G, Saltık A. Pre And Post Training Knowledge
Levels of Midwive-Nurses Related to Infant Feeding, Employed At Edirne Primary Health Care
Units. (Presented at the International Public Health Congress, October 8-12, 2000, İstanbul.)
21. Eskiocak M, Ekuklu G, Özden D, Yoleri H, Tokuç B, Doğaner E, Saltık A. Knowledge Level
of Midwive and Nurses on Risk Factors of Diarrheal Diseases, Before and Following in-service
Training Employed at Primary Health Care Units of Edirne / Turkey. (Presented at the
International Public Health Congress, October 8-12, 2000, İstanbul-Turkey.)
22. Saltık A. Brucellozis and improving public training. WHO The Mediterranean Zoonozis Control
Programme. Presentation to the meeting. Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü,
İstanbul, Kasım 2001.
23. Varol G, Ekuklu G, Tokuç B, Eskiocak M, Beyzadeoğlu H, Saltık A. Evaluation of Smoking and
Nutritional Status of Apprenticeship Students Attending Occupational Training School
in Edirne- 2002, International Symp. On Children’s Health and Environment,
Proceedings and Abstracts, pp. 123 İstanbul, 2002,
24. Berberoğlu U, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Evaluation of the Environmental Health Conditions
at State Primary Schools in Edirne Provincial Center-2002, International Symp. on
Children’s Health and Environment, İstanbul, 2002, Proceedings and Abstracts, pp. 121-122
25. Ekuklu G, Tokuç B, Eskiocak M, Saltık A. Knowledge, Opinion and Attitude of a Group of
General Practitioner on Emergency Contraception in Edirne, 2003. 3rd International Congress of
Reproductive Health & Family Planning. April 20-23, 2003, Ankara-Turkey, Abstract book, pp. 214
6
26. Tokuç B, Eskiocak M, Ekuklu G, Beyzadeoğlu, Saltık A. Evaluating the Knowledge and Attitudes
About Emergency Contraception of Trakya University Tekirdag Health College IV. Class Students.
3rd International Cong. of Reproductive Health & Family Planning. April 20-23, 2003, AnkaraTurkey, Abstract book, pp. 215
27. Eskiocak M, Tokuç B, Ekuklu G, Saltık A. Evaluating the Knowledge and Attitudes About
Emergency Contraception of Trakya University Faculty of Medicine VI. Class Students.
3rd International Cong. of Reproductive Health & Family Planning. April 20-23, 2003, AnkaraTurkey, Abstract book, pp. 215
28. Varol G, Eskiocak M, Ekuklu G, Tokuç B, Özeker M, Saltık A. The Reproductive Health Status
in a Group of Married Working Women at Modavizyon Textile Factory, Edirne-2003, Turkey.
3rd International Cong. of Reproductive Health & Family Planning. April 20-23, 2003, Ankara,
Abstract book, pp. 214
29. Saltık A. III. Küreselleşme ve İş Sağlığı. Uluslararası Katılımlı İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği
Sempozyumu. Panel konuşması, Zonguldak, 22-27 Eylül 2003.
30. Saltık A. Postmodernite ve Sağlık Eğitimi. I. Uluslararası Katılımlı Sağlığı Geliştirme ve
Sağlık Eğitimi Simp. Sözlü bildiri, 24-26 Kasım 2004, Ankara.
31. Saltık A. Uluslararası Atatürk Sempozyumu. Cumhuriyet’in Sağlığı. Ankara, 09.06.04.
32. Saltık A. Globalisation and the Women’s Health. International Congress of Reproductive Health
and Family Planning. Abstract book. 21-23 Nisan 2005, Ankara. (15 min. Panel speech). pp.35-38.
33. Saltık A. Vth International Congress of Reproductive Health and Family Planning.
“Üreme Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik” paneli yönetimi. Ankara, 19-22 Nisan 2007
34. Saltık A. The 19th World Congress on Safety and Health at Work.”Difficulties Encountered with
integration of Basic Occupational Health Services to Primary Health Care” başlıklı bildiri ile.
11-15 September 2011, İstanbul.
Ulusal Kitap Bölümleri
:
1. Saltık A. Çağdaş Sağlık Anlayışı. İşyeri Hekimliği Ders Notları içinde. syf. 13-27,
Türk Tabipleri Birliği Yayını, 1. Bs., Ankara, 1996 ve 2. Bs. syf. 13-39, Ankara 1998.
2. Saltık A. İşçi Beslenmesi. İşyeri Hekimliği Ders Notları içinde. syf. 247-263, Türk Tabipleri Birliği
Yayını, 1. Bs., Ankara, 1996 ve 2. Bs. syf. 291-313, Ankara 1998.
3. Saltık A. Mesleksel Enfeksiyon Hastalıkları. İşyeri Hekimliği Ders Notları içinde. syf. 151-163,
Türk Tabipleri Birliği Yayını, 1. Bs., Ankara, 1996 ve 2. Bs. syf. 181-199, Ankara 1998.
4. Saltık A. Işık’tan Atatürk’e. Atatürk’ün Yazdığı Yurttaşlık Bilgileri kitabından özetler.
Fevziye Mektepleri Yayın no 5, (Model Mtb.) İstanbul,
5. Saltık A, Bilim Adamlarından Savaşa Karşı Yazılar. Savaşa Karşı Bilim. Evrensel Basım ve Yayın.
Editör : Aydın Çubukçu, İstanbul, 1. bs., Şubat 2002.
6. Vural G, Saltık A. Küreselleş(tiril)en Dünyada Sağlık ve Halk Sağlığı Disiplininin Yeri.
Küreselleşme ve Psikiyatri kitabı içinde. Ed. Burhanettin Kaya, Süheyla Ünal, TTB yay., 1. Bs.,
syf. 139-152, Ankara, 2003.
7. Saltık A. Ulusal Egemenlik Ne Demek? Kalpaksız Kuvva-i Milliyeciler içinde. Sakınmaz Ofset Mtb.,
syf. 9 (İlk bölüm), Atatürkçü Düşünce Derneği Kahramanmaraş / Türkoğlu Şubesi yayını,
Akbaba Ofset Mtb. 2003.
8. Saltık A. Küresel Emperyalizmin = AB-ABD Cephesinin Türkiye ile Savaşının 2006 Başında Geldiği
Kritik Aşama. Yurdumun Tüm Çiçeklerine kitabı içinde. Atatürkçü Düşünce Derneği
Kahramanmaraş / Türkoğlu Şubesi yayını, syf. 7- 21, (ilk bölüm), Haziran 2006.
9. Saltık A. Yoksulluk ve Halk Sağlığı. Ankara Tabip Odası yayını, Mart 2009, Kitap bölümü,
syf. 198-203.
10. Saltık, A. Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar : Stratejik ve Uluslararası Boyutlar. Ankara Tabip Odası
yayını, Mart 2010, Kitap bölümü, syf. 109-117).
7
11. Saltık, A. Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar ve Halk Sağlığı. Farklı Boyutlarıyla Genetiği Değiştirilmiş
Organizmalar. Ankara Tabip Odası yayını, Mart 2010, Kitap bölümü, syf. 33-40).
12. Saltık, A. Su ve Yaşam. Ankara Tabip Odası yayını, Ekim 2012 (bkz. yazarlar listesi)
Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
:
Saygı G, Saltık A. Lepralı Hastalarda Bağırsak Asalakları. Türkiye Parazitoloji Derg,
7: (1-2); 53-57, 1984
Medeni Z, Saltık A, Koyutürk Y, Karasalihoğlu S. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı’nın 1985-1988 Dönemi Yataklı Tedavi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi.
T. Ü. Tıp Fak. Dergisi, 4: (2-3); 97-112, (1987).
Kargı N, Özbay G, Lostar S, Saltık A, Yücel Y. Depresif Hastalarda Amitriptilin'in Kalp Ritmi ve
İleti Sistemi Üzerine Etkileri. T.Ü. Tıp Fak. Dergisi. 5: (1); 83-93, (1988).
Saltık A. Beritan Göçeri 15-49 Yaş Grubu 158 Kadını Kapsayan Mediko-sosyal Bir Çalışma.
T.Ü. Tıp Fak. Dergisi. 5: (1); 95-106 (1988). (2. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi, Antalya-1988)
Saltık A. Edirne Belediyesi Zabıta Memurlarının Sağlıkla İlgili Görevlerine İlişkin Bilgi ve Tutumları.
TODAİE Amme İdaresi Dergisi, 22: (3); 85-96, (1989).
Dökmeci G, Saltık A, Dökmeci İ. Edirne Merkezinde Halkın Alkol ve Sigara Kullanımına İlişkin Bilgi,
Tutum ve Davranışları-Epidemiyolojik Bir Araştırma. PHARMACIA. 150. Yıl Özel Sayı: (89/ 1-2-3);
1-12, (1989). [Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV. Ulusal Kong. Bild., Kasım 1989, Bursa].
İnci O, Vural Ö, Özdemi İ, Çakır E, Başterzi S, Saltık A. Mesane tümörlerinde serum askorbik asit
ve ferritin düzeyleri. Türk Üroloji Dergisi, cilt 17, sayı 3, Temmuz-Ağustos-Eylül 91, syf. 248-252
Karasalihoğlu A, Tirit S, Koten M, Yiğitbaşı Ö, Yaşar H, Adalı MK, Çakır E, Saltık A. Larenks
Kanserlerinde Bir Tümör Marker'i Olarak Serum Siyalik Asit ve Ferritin Düzeyleri ve Klinik Önemi.
T.Ü. Tıp Fak. Derg. 5-6-7 (Birl. sayı); 305-310, (1988-1990).
[XX. Ulusal Otorinolaringoloji Kongr. Bild., 9 - 13 Ekim 1989, Girne - Kıbrıs]
Agun K, Berkarda B, Saltık A, Sungur İ ve ark. Tüberkülozlu Hastalarda Tiroid Fonksiyon Testleri ve
Plazma Kortizol Düzeyleri. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi. V: (1); 10-14, (1991).
[ XVII. Ulusal Solunum Araştırmaları Kongr. Bild., Eylül 1989, İzmir].
Saltık A, Yorulmaz F, Keleş F, Dindar İ, Turan N. 30 Küme Örneklemesi Tekniğiyle Edirne
Merkezinde 0-6 Yaş Grubunda Çocuk Gastro-enteritlerine İlişkin Bazı Epidemiyolojik
Parameterler. Sendrom, Ağustos 1991, syf. 34-39
Medeni Z, Karasalihoğlu S, Bozdereli H, Yardım T, Saltık A. Antenatal ve Yenidoğan Dönemi
Patolojileri Olan Süt Çocuğunun İzlenmesinde Denver Gelişimsel Tarama Testinin Yeri.
Trakya Üniv. Tıp Fak. Derg. 5-6-7 (Birleşik sayı); 283-289, (1988-90).
[XXXIII. Ulusal Pediatri Kong. Bild., Ekim 1989 Bursa].
Saltık A, Kayapınar R, Yorulmaz F. Edirne Merkezinde 30 Küme Örneklemesi Tekniği İle
Özürlü Taraması. İstanbul Halk Sağlığı Bült.. 4: (12); 26-35, (1990).
[XII. Ulusal FTR Kong. Bild., Kasım 1989, Antalya].
Agun K, Saltık A, Keriş R, Süerdem M. Şeker, Çimento ve Kömür İşletmelerinde Çalışan 679 İşçide
Ventilatuvar Akciğer Fonksiyonları (TAH ve ZVK Ölçümleri). İSGÜM BÜLTENİ. (15); 1-12,
Şubat 1990.
Saltık A, Keleş F, Yorulmaz F, Dindar İ, Turan N. Edirne Merkez Anaokullarında Fizik
Antropometrik Ölçümler ve İlgili Beslenme Parametreleri. Beslenme ve Diyet Dergisi.
19: (1); 43-60, (1990). [Sosyal Pediatri Simp. Bild., Şubat 1990, İzmir]
Yılmaz T, Eryavuz M, Saltık A, Tutluoğlu B, Karakaş A. Ankilozan Spondilit'li Hastalarda Oturur ve
Yatar Pozisyonlarda Solunum Fonksiyon Testleri. Fiziktedavi Rehabilitasyon Dergisi. XIII:(4);16-20,
(1989). [XII. Ulusal FTR Kong Bild., Kasım 1989, Antalya].
Yılmaz T, Tutluoğlu B, Saltık A, Tuğrul M, Güzel Ö. KOAH'lı Hastalarda Yükselmiş Seruloplazmin
Düzeyleri ve Antioksidan Aktiviteler. Trakya Üniv. Fak. Dergisi. 5-6-7 (Birleşik sayı) : 171-178,
(1991). [Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 18. Ulusal Kong Bild., 1-5 Ekim 1990, İstanbul]
8
17. Yılmaz T, Yorulmaz F, Yılmaz T, Saltık A, Özdemir İ, Çakır E, Vural Ö . Akciğer Kanserinde
Serum Ferritin ve Askorbik Asit Düzeyleri. Klinik Gelişim. 3:(5-6); 890-893, 1990
18. Saltık A, Dindar İ, Yorulmaz F, Turan N, Keleş F. Edirne Merkezinde Görevli Hemşirelerin
Meslekleri ve Hekim-Hemşire İlişkileri Hakkındaki Değerlendirmeleri. Türk Hemşireler Derg.
39: (1); 9-12, (1990) [II. Ulusal Halk Sağlığı Kong. Bild., 22-25 Mayıs 1990, İstanbul]
19. Saltık A, Turan N, Yorulmaz F, Medeni A, Dindar İ, Keleş F. Sağlık Kurumlarının Rasyonel Yönetimi
Açısından Bir Üniversite Hastanesinde Absenteizm Araştırması. - Karşılaştırmalı Bir Çalışma İstanbul Halk Sağlığı Bülteni. 5: (15); 3-10, (1991). [II.Ulusal Halk Sağlığı Kong. Bild.,
Mayıs 1990 İstanbul]
20. Saltık A, Yılmaz T, Yorulmaz F, Spor Y. Edirne Merkezinde 5100 Orta-Lise Öğrencisinde Sigara
İçme Davranışı ve Spielberger Testi İle Ölçülen Kaygı Düzeyinin İncelenmesi. Ege Üniv. Tıp Fak.
Derg.. 31: (1); 53-59, (1992). [II. Ulusal Halk Sağl. Kong. Bild., Mayıs 1990, İst.]
21. Saltık A. Bir Epidemiyoloji Sınavının Pedagojik Değerlendirmesi ve Tıp Eğitimi Üzerine Düşünceler.
Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. 31:(1); 47-52, (1992). [II.Ulusal Halk Sağlığı Kong. Bild., Mayıs 1990, İst.]
22. Saltık A, Yorulmaz F. Bir Halk Sağlığı Final Sınavı ve Düşündürdükleri.
Ege Tıp Dergisi, Vol 31, sayı 1, 1992, syf. 61-66
23. Agun K, Saltık A, Çağatay T, Yorulmaz F, Tutluoğlu B, Elmas S. Sağlıklı Genç Erişkinlerde
Sigara İçiminin 3 Ayrı Aletle Ölçülen Tepe Akım Hızı Üzerine Etkileri ve Ölçüm Sonuçlarının
Karşılaştırılması. Atatürk Üniv. Tıp Bült. 24 (2): 515-533, 1992.
(Türk Fizyolojik Bil. XVI. Ulusal Kong Bild., 1990, Kemer)
24. Agun K, Saltık A, Abay E, Yorulmaz F, Çağatay T. Üniversite Öğrencilerinde Sınav Stresinin
Solunum Fonksiyonlarına Etkisi. Nöro-psikiyatri Arşivi 1993; 30 (3), 370-375.
(Türk Fizyolojik Bil. Dern. XVI. Ulusal Kong. Bild., Kasım 1990, Kemer.).
25. Yıldırım N, Vural Ö, Saltık A. Kanserli Hastalarda Hücresel İmmünite Değişiklikleri.
Trakya Üniv. Tıp Fak. Derg. 5-6-7 (Birleşik sayı): 179-185, (1991).
[Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV. Ulusal Kong Bild., Kasım 1989, Bursa]
26. Gül M, Agun K, Saltık A, Kaplan M, Çağatay T, Ulutunçel H. Plevral Efüzyon Tanısında Ayakta PA,
Supin AP, Lateral Dekubitus Akciğer Radyografisi ve Ultrasonografi'nin Tanısal Değeri. -Duyarlık,
Özgüllük, +/- Prediktif Değerler, Yalancı +/-'lik Oranları ve +/- Sistematik Hata Bakımından
Klinik Epidemiyolojik Bir Değerlendirme- Klinik Gelişim. 4 : 1542-1546, (1991).
27. Agun K, Saltık A, Tutluoğlu B, Yorulmaz F. Süpürge İmal Edenlerde Solunum Fonksiyon Değerleri.
Atatürk Üniv. Tıp Tıp Bülteni 24: (2); 501-514, 1992. [Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XIX.
Ulusal Kong. Bild., 20-24 Ekim 1991, Bursa]
{Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Türkiye 2. si olarak ödüllendirildi}
28. Şenveli B, Molla S, Abay E, Saltık A. Zihinsel ve / veya Bedensel Özürlü Çocukların Anababalarında
Depresyon ve Kaygı. Trakya Üniv. Tıp Fak. Der. 11 (1-2-3): 161-166, 1994
(28. Ulusal Psikiyatri Kong. Bild., 27-30 Eylül 1992, Ankara.)
29. Küçükaltan D, Saltık A, Kutluata M. 1991 Yılı İçinde Edirne'den Yurda Giren ve Çıkan
500 Turist Üzerinde Bir Turizm Epidemiyolojisi Çalışması. Hacettepe Üniv. İktisadi-İdari Bil.Fak.
Derg. Cilt 10/1992, 71-84
30. Çıkırıkçıoğlu M, Etuş V, Taymaz T, Bozyiğit B, Saltık A, Yılmaz T, Altuğ T. Akut ve Kronik
İmmobilizasyon Stresi Uygulanan Wistar Tipi Erişkin Albino Sıçanlarda Gözlenen Davranış
Değişiklikleri. I. Ulusal Tıp Bil. Öğrenci Kong. Bild. 5-8 Mayıs 1992, İzmir. Ege Tıp Derg.
32 (1-2) (Suppl.-Ek Baskı): 325-328, 1993
31. Çıkrıkçıoğlu M, Avlan D, Bozyiğit B, Saltık A, Yılmaz T. Psikolojik Stresin Tıp Fakültesi
Öğrencilerinde Bazı Plazma Hormonları ve "Durumluk Kaygı" Düzeyine Etkisi. Ulusal Endokrinoloji
Dergisi (UED) 4 (2), 1994, s.125-131. (IX. Uluslararası Tıbbi Bil. Öğrenci Kong. Bild.
12-15 Mayıs, 1993 İstanbul.)
32. Akdilli A, Tonguç E, Saltık A, Ulutuncel HC. Kantitatif Bilgisayarlı Tomografi Yöntemi ile
Osteoporoz Değerlendirilmesi. Trakya Üniv. Tıp Fak. Derg. Cilt 8-9-10, (Birleşik Sayı)
71-79, 1991-1993
9
33. Saltık A, Yorulmaz F, Keleş F, Dindar İ, Turan N. 30 Küme Örneklemesi Tekniğiyle Edirne
Merkezince 0-6 Yaş Grubu Çocuk İshallerine İlişkin Mediko-Sosyal Özelliklerin Araştırılması.
Sağlık Dergisi, cil 66, sayı 3-4, Eylül-Aralık 1994, syf. 25-37
34.Karakaş N, Mordeniz C, Saltık A, Ünlü K, Çoskunseven E, Özyürek, Atasever J. Genel Anestezi
İndüksiyonunda Diazepam ve Fentanil Premedikasyonunun Göziçi Basıncına Etkisi.
Türk Oftalmoloji Gazetesi, 1994; 24 (3): 226-228
35. Candan C, Utku U, Saltık A, Güldiken B, Topallar H. Serebrovasküler Hastalıklarda Hiperviskozite.
Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, Cilt 1, sayı 1, Ağustos 1995, syf. 45-48
36. Ekuklu G, Saltık A, Erdoğan S. Edirne’de Sağlık Ocaklarında Sunulan Birinci Basamak
Sağlık Hizmetlerinin Durumu. Toplum ve Hekim, syf. 334-346, Eylül-Ekim 1998
(6. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bild., Kongre Kitabı, 14-18 Nisan 1998, Adana)
37. Erdoğan MS, Eskiocak M, Saltık A. Edirne İli Sağlık Ocaklarında Çalışan Hekimlerin Sağlık Ocağı
Hekimliğine İlişkin Değerlendirmeleri-1997. Sağlık ve Toplum, Yıl 8, sayı 2, syf. 3-10,
Nisan-Haziran 1998.
38. Erdoğan S, Saltık A, Eskiocak M, Yaman M. Şişe-Cam Kırklareli Fabrikası’ndaki Çağrışımlarla
Ülkemizdeki Meslek Hastalıklarına Tanı Koyma Sorunu ve Almanya Örneği ile Karşılaştırmalar.
Çalışma Ortamı, Eylül-Ekim 1998, sayı 40, syf. 13-18
39. Ekuklu G, Saltık A, Yaman M. Kırklareli Cam Fabrikası Ortam Havası Toplam Toz Ölçümü
Nedeniyle Endüstriyel Toz Sorunu. Çalışma Ortamı, Tem.-Ağ. 1998, sy. 11-19
40. Şen S, Saltık A. Esansiyel Hipertansiyonda İnsülin, Leptine, C-Peptid ve Lipoproteinler.
Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 1999;4:200-205.
41. Berberoğlu U, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Edirne Devlet Hastanesi’nin Kimi Polikliniklerinde
Verilen 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinin Boyutları. Toplum ve Hekim, Mayıs-Haziran 2000,
15;3, syf.199-208.
42. Erdoğan S, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Edirne İli Sağlık Ocaklarında Çalışan Pratisyen
Hekimlerin Hizmetiçi Eğitime İlişkin Değerlendirmeleri. Çalışma Ortamı Dergisi.
Sayı 52, Eylül-Ekim 2000, syf. 17-21
43. Eskiocak M, Doğaner E, Tatman-Otkun M, Saltık A. Edirne’de Kızamık Salgını 1997Epidemiyolojik Özellikler. İnfeksiyon Dergisi, 2001; 15 (2) : 175-181
44. Berberoğlu U, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Edirne İli Muradiye Sağlık Ocağı Bölgesinde
Romanlar ve Öbürlerinin İlk Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımı.
Toplum ve Hekimi cilt 16, sayı 6, Kasım-Aralık 2001, syf. 470-475
45. Berberoğlu U, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Edirne Merkez İlçede İşveren, İşyeri Hekimi
ve Sendika Temsilcilerinin İş Sağlığına Bakışları. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi.
Nisan 2001, sayı 6, syf. 33-37
46. Eskiocak M, Ekuklu G, Tokuç B, Özden D, Saltık A. Edirne’de İshalli Hastalıklarda Risk Etmenleri
Konusunda Ebe ve Hemşirelere Yapılan Bir Hizmetiçi Eğitimin Değerlendirilmesi.
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 9, sayı 1, 2002
47. Berberoğlu U, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Tam Gün İşyeri Hekimi Çalışan Bir İşletmede
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri Yönetim Sürecinin Değerlendirilmesi.
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. Ocak 2002, sayı 9, syf. 31-35
48. Eskiocak M, Ekuklu G, Varol G, Özden D, Saltık A. Edirne Sağlık Ocaklarında Çalışan Ebe ve
Hemşirelerin Bebek Beslenmesi Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi.
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu,
Cilt XII, sayı 48, yıl 2003, syf. 9-21
49. Berberoğlu U, Gül H, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Edirne Huzurevi’nde Kalan Yaşlıların
Kimi Sosyo-Demografik Özellikleri ve Katz İndeksine Göre Günlük Yaşam Etkinlikleri.
Geriatri (Turkish Journal of Geriatrics), 2002, 5(4): syf. 144-4
50. Ekuklu G, Tuğrul H, Gül H, Eskiocak M, Saltık A. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin
HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Tutumları. HIV/AIDS Dergisi, Trakya Üniv. Tıp Fak. Dergisi,
Cilt 6 sayı 3, 2004.
10
51. Nesanır N, Erem A, Bilge B, Saltık A. Manisa’da Birinci ve İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında
Çalışan Hekimlerin Bakış Açısıyla Performansa Dayalı Döner Sermaye Uygulaması.
Toplum ve Hekim, Mayıs-Haziran 2006.
52. Ekerbiçer HÇ, Saltık A. Endüstriyel Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri ve
Korunma Yöntemleri. TAF Prev Med Bull. 2008; 7(3): 261-264.
53. Saltık, A. GDO Yönetmeliği Neden Geri Çekilmeli veya İptal edilmelidir? İstanbul Barosu Dergisi,
cilt 84, sayı 2010/1 Ocak-Şubat, syf. 51-64 (Ayrıca : Bilim ve Ütopya, syf. 71-79, Ocak 2010)
Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri
:
1. Saltık, A. Sağlık Ekonomisi. 09 Temmuz 1979, Ankara Tabip Odası, Panel yönetimi ve konuşmacısı
(Kenan Mortan, Erdinç Tokgöz, Necmiye Alpay, Nevzat Eren), Hacettepe, Ankara.
2. Saltık A. Ülkemizde Hastalıkların Kodlanması Sorunu. Türk Toplum Hekimliği II. Simpozyumu
(Silivri) Bildirileri Kitabı. İstanbul Üniv. Yayın No: 3017, syf. 179-187, İstanbul, 1980
3. Saltık A. Beritan Göçeri 15-49 Yaş Grubu 158 Kadını Kapsayan Mediko-sosyal Bir Çalışma.
2. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi, Antalya-1988
[Trakya Üniv. Tıp Fak. Dergisi. 5: (1); 95-106 (1988). ]
4. Karasalihoğlu A, Tirit S, Koten M, Yiğitbaşı Ö, Yaşar H, Adalı MK, Çakır E, Saltık A. Larenks
Kanserlerinde Bir Tümör Marker'i Olarak Serum Siyalik Asit ve Ferritin Düzeyleri ve Klinik Önemi.
[XX. Ulusal Otorinolaringoloji Kongr. Bild., 9 - 13 Ekim 1989, Girne - Kıbrıs]
T.Ü. Tıp Fak. Derg. 5-6-7 (Birl. sayı); 305-10, (1988-90).
5. Agun K, Berkarda B, Saltık A, Sungur İ ve ark. Tüberkülozlu Hastalarda Tiroid Fonksiyon Testleri
ve Plazma Kortizol Düzeyleri. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi. V: (1); 10-14, (1991).
[ XVII. Ulusal Solunum Araştırmaları Kongr. Bild., Eylül 1989, İzmir].
6. Agun K, Saltık A, Sungur İ, Çağatay T ve ark. Edirne Merkez İlkokullarında 1, 3 ve 5 TU PPD ile
BCG'siz Çocuklarda Tüberküloz Allerjisi Araştırması. Tüberküloz ve Toraks. 38: (1); 63-71, 1990
[XV II. Ulusal Solunum Araşt. Kong. Bild., Eylül 1989, İzmir].
7. Medeni Z, Karasalihoğlu S, Bozdereli H, Yardım T, Saltık A. Antenatal ve Yenidoğan Dönemi
Patolojileri Olan Süt Çocuğunun İzlenmesinde Denver Gelişimsel Tarama Testinin Yeri.
Trakya Üniv. Tıp Fak. Derg. 5-6-7 (Birl. sayı); 283-9, (1988-90). [33. Ulusal Pediatri Kong. Bild.,
Ekim 1989 Bursa].
8. Yılmaz T, Okay S, Saltık A, Tutuluoğlu B, Çağatay T, Daut O. Hipertiroidide Solunum Fonksiyon
Testleri. SOLUNUM. 14: 432-442, (1989). [XVII Ulusal Solunum Araştırmaları Kong. Bild.,
Eylül 1989, İzmir].
9. Erda N, Alimgil L, Saltık A, Gönenç D. CAM Vizyon Stimülatörü ile Alınan Sonuçlara Etkili
Parametrelerin İncelenmesi. Türk Oftalmoloji Derneği XII. Kış Sempozyumu : AMBLİYOPİ.
Serbest bildiri, Konya, 1990 Simpozyum Kitapçığı, s. 57-63.
10. Erda N, Alimgil L, Saltık A, Gönenç D. CAM Vizyon Stimülatörü ile Tedavide Uygulanan Seans
Sayısının Vizyon Artışına Etkisi. Türk Oftalmoloji Derneği XII. Kış Sempozyumu : AMBLİYOPİ.
Serbest Bild., Konya, 1990, Simpozyum Kitapçığı, s. 51-56.
11. Agun K, Tutluoğlu B, Saltık A. Reversibl Hava Yolu Obstrüksiyonu Olan Asthma Bronkiale'li
Hastalarda Kafein ve Teofilin'in Solunum Fonksiyonlarına Etkisi. -Plasebo Kontrollu, Tek Kör,
Çapraz Kontrol Bir Çalışma-. SOLUNUM. 14: 294-310, (1989). [XIV. Ulusal Solunum Araşt. Kong.
Bild., Eylül 1989, İzmir].
12. Yılmaz T, Saltık A, Topal K, Çakır E. Adenosine Deaminase Measurements and T Lymphocyte
Counts in the Blood and Pleural Fluid of Malignant and TB Pleurisy Patients. J Islamic Academy
of Sciences. 4:(1); 67-70, 1991 [XVII. Ulusal Solunum Araşt. Kong. Bild., Eylül 1989, İzmir].
13. Dökmeci G, Saltık A, Dökmeci İ. Edirne Merkezinde Halkın Uyuşturucu ve Non-Medikal İlaç
Kullanımı Epidemiyolojisi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 5-6-7 (birleşik sayı): 93-103,
(1991). [Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV. Ulusal Kong. Bild., Kasım 1989, Bursa]
11
14. İnci O, Vural Ö, Özdemir İ, Çakır E, Başterzi S, Saltık A. Mesane Tümörlerinde Serum Askorbik Asit
ve Ferritin Düzeyleri. Türk Üroloji Dergisi. 17:(3);248-252, 1991, [Türk Üroloji Derneği 1989
Ulusal Kong. Bild.]
15. Agun K, Yılmaz T, Tutluoğlu B, Yiğitbaşı Ö, Saltık A. KOAH'lı Olgularda Uzun Etkili
Teofilin Tabletleri ile Serum Yoğunluklarının İzlenmesi. SOLUNUM. 13:103-112, (1988).
[XVI Ulusal Solunum Araşt. Kong. Bild., Eylül 1988, İstanbul].
16. Saltık A, Kayapınar R, Yorulmaz F. Edirne Merkezinde 30 Küme Örneklemesi Tekniği İle
Özürlü Taraması. İstanbul Halk Sağlığı Bült.. 4: (12); 26-35, (1990). [XII. Ulusal FTR Kong. Bild.,
Kasım 1989, Antalya].
17. Agun K, Saltık A, Sungur İ, Bakaroğlu M. Tüberkülozlu Hastalarda İmmunglobulin ve Kompleman
C3 Düzeyleri. SOLUNUM. 14: 456-465, (1989). [XVII. Ulusal Solunum Arşt. Kong. Bild., Eylül 1989,
İzmir].
18. Saltık A, Yorulmaz F, Dindar İ, Keleş F, Turan N. Edirne Merkezinde 30 Küme Örneklemesi Tekniği
İle 16-24 Aylık Çocuklarda Aşılama Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Sosyal Pediatri Simp. Bild.,
Şubat 1990, İzmir.
19. Saltık A, Yorulmaz F, Keleş F, Dindar, Turan Nİ. 30 Küme Örneklemesi Tekniği İle Edirne
Merkezinde 0-6 Yaş Grubu Çocuk Gastro-enteritlerine İlişkin Bazı Epidemiyolojik Parametreler.
SENDROM. 3:(8); 34-39, (1991). [ Sosyal Pediatri Simp. Bild., Şubat 1990, İzmir].
20. Saltık A, Keleş F, Yorulmaz F, Dindar İ, Turan N. Edirne Merkez Anaokullarında Fizik
Antropometrik Ölçümler ve İlgili Beslenme Parametreleri. Beslenme ve Diyet Dergisi. 19: (1);
43-60, (1990). [Sosyal Pediatri Simp. Bild., Şubat 1990, İzmir]
21. Yılmaz T, Eryavuz M, Saltık A, Tutluoğlu B, Karakaş A. Ankilozan Spondilit'li Hastalarda Oturur ve
Yatar Pozisyonlarda Solunum Fonksiyon Testleri. Fiziktedavi Rehabilitasyon Dergisi. XIII:(4);16-20,
(1989). [XII. Ulusal FTR Kong Bild., Kasım 1989, Antalya].
22. Saltık A, Sungur İ, Agun K. Edirne Merkez İlkokullarında 2619 BCG'li Öğrencide Tüberkülin Allerjisi
ve Aşı Etkinliği. Sosyal Pediatri Simp Bild., Şubat 1990, İzmir.
23. Yılmaz T, Akata F, Saltık A, Tuğrul M, Kutlu K, Sakaroğlu M. Tüberküloz Plörezi Tanısında
Plevral Sıvıda ARB Kültürü, Plevra Doku Biopsisi Kültürü ve Histopatolojik İnceleme Yöntemlerinin
Karşılaştırılması {II. Akciğer Hastalıkları Kong Bild., Mayıs 1990, İstanbul}
24. Yılmaz T, Tutluoğlu B, Saltık A, Tuğrul M, Güzel Ö. KOAH'lı Hastalarda Yükselmiş Seruloplazmin
Düzeyleri ve Antioksidan Aktiviteler. Trakya Üniv. Tıp Aktiviteler. Fak. Dergisi. 5-6-7 (Birleşik sayı) :
171-178, (1991). [Türkiye Solunum Araştırm. Drn. 18. Ulusal Kong Bild., 1-5 Ekim 1990, İstanbul]
25. Saltık A, Dindar İ, Yorulmaz F, Turan N, Keleş F. Edirne Merkezinde Görevli Hemşirelerin
Meslekleri ve Hekim-Hemşire İlişkileri Hakkındaki Değerlendirmeleri. Türk Hemşireler Derg. 39:
(1); 9-12, (1990) [II. Ulusal Halk Sağl. Kong. Bild., 22-25 Mayıs 1990, İstanbul]
26. Saltık A, Turan N, Yorulmaz F, Medeni A ve ark. Sağlık Kurumlarının Rasyonel Yönetimi Açısından
Bir Üniversite Hastanesinde Absenteizm Araştırması. - Karşılaştırmalı Bir Çalışma - İstanbul
Halk Sağlığı Bülteni. 5: (15); 3-10, (1991). [II. Ulusal Halk Sağlığı Kong. Bild., Mayıs 1990 İstanbul]
27. Saltık A, Yılmaz T, Yorulmaz F, Yücel V, Dindar İ. Edirne Merkezinde 318 Orta Dereceli Okul
Öğretmeninde Sigara İçme Davranışı ve Spielberger Testi İle Ölçülen Kaygı Düzeyinin İncelenmesi.
II. Ulusal Halk Sağlığı Kong. Posteri, Mayıs 1990, İstanbul
28. Saltık A, Yılmaz T, Yorulmaz F, Spor Y. Edirne Merkezinde 5100 Orta-Lise Öğrencisinde Sigara İçme
Davranışı ve Spielberger Testi İle Ölçülen Kaygı Düzeyinin İncelenmesi. Ege Üniv. Tıp Fak. Derg..
31: (1); 53-59, (1992). [ II. Ulusal Halk Sağlığı Kong. Bild., Mayıs 1990, İstanbul ]
29. Saltık A. Bir Epidemiyoloji Sınavının Pedagojik Değerlendirmesi ve Tıp Eğitimi Üzerine Düşünceler.
Ege Üniv. Tıp Fak. Derg. 31:(1); 47-52, (1992). [II.Ulusal Halk Sağlığı Kong. Bild., Mayıs 1990, İst.]
30. Agun K, Saltık A, Çağatay T, Yorulmaz F, Tutluoğlu B, Elmas S. Sağlıklı Genç Erişkinlerde
Sigara İçiminin 3 Ayrı Aletle Ölçülen Tepe Akım Hızı Üzerine Etkileri ve Ölçüm Sonuçlarının
Karşılaştırılması. Atatürk Üniv. Tıp Bült. 24 (2): 515-533, 1992. (Türk Fizyolojik Bil. XVI. Ulusal
Kong. Bild., 1990, Kemer)
12
31. Saltık A, Dindar İ. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Görevli Hemşirelerin Meslekleri ve HekimHemşire İlişkileri Hakkında Değerlendirmesi. 2. Ulusal Hemşirelik Kong Bild., 493-507,
12-14 Eylül 1990, İzmir.
32. Agun K, Saltık A, Abay E, Yorulmaz F, Çağatay T. Üniversite Öğrencilerinde Sınav Stresinin
Solunum Fonksiyonlarına Etkisi. Nöro-psikiyatri Arşivi 1993; 30 (3), 370-375. (Türk Fizyolojik Bil.
Dern. XVI. Ulusal Kong. Bild., Kasım 1990, Kemer).
33. Yıldırım N, Vural Ö, Saltık A. Kanserli Hastalarda Hücresel İmmünite Değişiklikleri.
Trakya Üniv. Tıp Fak. Derg. 5-6-7 (Birleşik sayı): 179-185, (1991). [Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
XV. Ulusal Kong Bild., Kasım 1989, Bursa]
34. Agun K, Saltık A, Tutluoğlu B, Yorulmaz F. Süpürge İmal Edenlerde Solunum Fonksiyon Değerleri.
Atatürk Üniv. Tıp Tıp Bülteni 24: (2); 501-514, 1992. [Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
XIX. Ulusal Kong. Bild., 20-24 Ekim 1991, Bursa]
{Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Türkiye 2. si olarak ödüllendirilmiştir }
35. Tutluoğlu B, Agun K, Saltık A, Kerçek A, Çakır E, Yılmaz T. Akciğer Hastalıklarında Serumda
Pulmoner Endoteliyal ve Epitelyal Enzim Düzeyleri. Türkiye Solunum Araşt. Dern.
XIX. Ulusal Kong. Posteri, 20-24 Ekim 1991, Bursa.
36. Tutluoğlu B, Agun K, Saltık A, Kerçek A, Çakır E, Yılmaz T. Akciğer Kanserli ve Akciğer
Tüberkülozlularda Radyolojik Yaygınlığa Göre Serumda Pulmoner Endoteliyal ve Epitelyal Enzim
Ölçümlerinde Görülen Değişiklikler. Türkiye Solunum Araşt. Dern. XIX. Ulusal Kong.
Poster, 20-24 Ekim 1991, Bursa.
37. Tutluoğlu B, Agun K, Saltık A, Kerçek A, Çakır E, Yılmaz T. Plevra Sıvılarında Pulmoner Endoteliyal
ve Epitelyal Enzim Ölçümlerinin Değeri. Türkiye Solunum Araşt. Derneği XIX. Ulusal Kong. Bild.,
20-24 Ekim 1991, Bursa.
38. Utku U, Vural Ö, Demir M, Candan C, Saltık A. Subakut Dönemdeki Serebral İnfarktlı Hastalarda
Fibrinojen, Fibrinopeptid A, Faktör VIII von Willebrand ve Antitrombin III Düzeyleri.
DOĞA. 16 (1992), [4. Ulusal Nöroloji Kong. Bild., Ekim 1991, İstanbul]
39. Yorulmaz F, Saltık A, Saltık G, Yorulmaz D, Keleş F. Edirne'de 2363 Ortaokul Öğrencisinde
Spielberger Envanteri ile Ölçülen Sürekli Kaygı Düzeyi ve Bazı Olası Sosyoekonomik
Determinantları. III. Ulusal Halk Sağlığı Kong. Bild., Kongre Özet Kitabı 179,
29 Nisan-2 Mayıs 1992, Ankara.
40. Yorulmaz F, Saltık A, Saltık G, Yorulmaz D, Keleş F. Edirne'de 2278 Lise Öğrencisinde Spielberger
Envanteri ile Ölçülen Sürekli Kaygı Düzeyi ve Bazı Olası Sosyoekonomik Determinantları.
3. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi, Kongre Özet Kitabı 180, 29 Nisan-2 Mayıs 1992, Ankara.
41. Şenveli B, Molla S, Abay E, Saltık A. Zihinsel ve / veya Bedensel Özürlü Çocukların Anababalarında
Depresyon ve Kaygı. Trakya Üniv. Tıp Fak. Der. 11 (1-2-3): 161-166, 1994 (28. Ulusal Psikiyatri
Kong. Bild., 27-30 Eylül 1992, Ankara.)
42. Vural Ö, Saltık A. Edirne İlinde ß-Talasemi Taşıyıcılığı ve Anormal Hemoglobinler Taraması.
Talasemia ve Anormal Hemoglobinler Semp. Bild., 2-3 Ekim 1992, Edirne.
43. Ufuk U, Vural Ö, Candan C, Demir AM, Saltık A, Akata F. Plasma Anti-thrombin III Levels in
Stroke Patients in the Acute Period with Nonvalvular Atrial Fibrillation. Turkish J. of
Medical Sciences. 20 (1994), 19-23. (V. Ulusal Nöroloji Kong. Bild., 21-25 Ekim 1992, Marmaris.)
44. Özcebe H, Bilir N, Güler N, Ağrıdağ G, Baykal Y, Demircioğlu Ü, Duruk Ç, Kavaklıoğlu Ö,
Kurtuluş M, Saltık A, Yaşa İ. [ yazar sıralaması ALFABETİKTİR..]. Kırsal Alanda Koroner Kalp
Hastalığının Görülme Sıklığı ve Risk Faktörleri. III. Ulusal Halk Sağlığı Kong. Bild. 30 Nisan-2 Mayıs
1992, Ankara.
45. Saltık A. Sağlık Ekonomisi. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fakültesi Dergisi 25 (4), 2003 Özel Eki.
46. Çıkırıkçıoğlu M, Etuş V, Taymaz T, Bozyiğit B, Saltık A ve ark. Akut ve Kronik İmmobilizasyon Stresi
Uygulanan Wistar Tipi Erişkin Albino Sıçanlarda Gözlenen Davranış Değişiklikleri. I. Ulusal Tıp Bil.
Öğrenci Kong. Bild. 5-8 Mayıs 1992, İzmir. Ege Tıp Derg. 32 (1-2) (Suppl.-Ek Baskı): 325-328, 1993
47. Çıkrıkçıoğlu M, Avlan D, Bozyiğit B, Saltık A, Yılmaz T. Psikolojik Stresin Tıp Fakültesi
Öğrencilerinde Bazı Plazma Hormonları ve "Durumluk Kaygı" Düzeyine Etkisi. Ulusal Endokrinoloji
13
Dergisi (UED) 4 (2), 1994, s.125-131. (IX. Uluslararası Tıbbi Bil. Öğrenci Kong. Bild.
12-15 Mayıs, 1993 İstanbul.)
48. Küçüktürk E, Ülgener N, Saltık A, Şenveli B, Tuğlu C, Abay E. Parkinson Hastalığında Depresyon.
III. Anadolu Psikiyatri Günleri Bildiri Özetleri Kitabı, s. 3; Trabzon, 23-25 Haziran 1994.
49. Turan N, Saltık A, Güzelant A, Erdoğan S, Gidemez G. Tekirdağ / Malkara Ballı Köy Sağlık Ocağı
Bölgesi'nde 14 Yaş Üstü 1590 Kişide Guatr Taraması-1994. 4. Ulusal Halk Sağlığı Kong Bild.,
Kongre Kitabı s. 646-650, 12-16 Eylül 1994.
50. Turan N, Saltık A, Turan N. Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne Başvuran Hastaların
Sosyo-Demografik Özellikleri ve Hizmet İstemleriyle İlgili Etmenler. 4. Ulusal Halk Sağlığı
Kongre Bild., Kongre Kitabı s. 194-198, 12-16 Eylül 1994.
51. Keleş (Esen) F, Saltık A, Yazıcıoğlu M. Edirne'de, Düşük ve Yüksek Sosyo-Ekonomik Düzeyli
İki Bölgede 0-10 Yaş Grubu Çocukların Beslenme Durumu. 4. Ulusal Halk Sağlığı Kong. Bild.,
Kongre Kitabı s.390-394, 12-16 Eylül 1994.
52. Dindar İ, Saltık A, Edirne Merkezinde 7-11 Yaş Grubu 968 İlkokul Çocuğunda Hipertansiyon
Taraması. 4. Ulusal Halk Sağlığı Kong Bild., Kongre Kitabı, 12-16 Eylül 1994.
53. Saltık A, Yaşar Z, Güzelant A, Ekerbiçer H, Ekuklu G, Gündoğdu Ş, TÜTF Öğrencileri.
Edirne Merkezinde Evli Çiftlerin Aile Planlaması ve Doğurganlığa İlişkin Bilgi-Tutum-Davranışları
ve Bunları Koşullayan Bazı Etmenler. 4. Ulusal Halk Sağlığı Kong. Bild., 12-16/09/1994.
Kongre Kitabı s. 118-123
54. Şen S, Saltık A, Erol H, İlkay E. Hemodiyaliz Hastalarında Geç Potansiyel İnsidensi ve Diyalizle
Değişimi. Türk Nefroloji Dern. XII. Ulusal Böbrek Hast., Diyaliz ve Transpl. Kong., Bild.,
Abant, 3-7 Ekim 1995.
55. Şen S, İnal M, Saltık A, Yetkin İ, Kanbak G. Hemodiyaliz Olgularında Düşük Doz Eritropoetin
ve Radikal Oksijen Metabolitleri. Türk Nefroloji Dern. XII. Ulusal Böbrek Hast., Diyaliz ve
Transplantasyon Kong., Bild., 3-7 Ekim 1995, Abant.
56. Şen S, Ayaz M, Perk S, Saltık A, Ersoy H. The Effect of EPO on Free Radicals in Hemodialysis
Patients. EDTA Congress, June 1995, Athena / Greece.
57. Şen S, Ayaz M, Perk S, Saltık A, Ersoy H. The Effect of ESWL on Glomerular and Tubular Functions
in Short and Long Term. EDTA Congress, June 1995, Athena / Greece.
{ En başarılı 2. poster olarak ödüllendirilmiştir }
58. Şen S, İnal M, Saltık A, Yetkin İ, Kanbak G. Lowe Dose Erythropoietin and Radical 02 Metabolites
in Hemodialysis Patients. EDTA Congress, June 1995, Athena / Greece.
59. Şen S, Saltık A, İlkay E. Late Potential Incidence in Hemodialysis Patients and It’s Relationship
with Hemodialysis. EDTA Congress, June 1995, Greece.
60. Ekuklu G, Eskiocak M, Küçük M, Berberoğlu U, Saltık A. I. Basamakta Çalışan Sağlık Bakanlığı’na
Bağlı Hekimlerin II. Ulusal Aşı Günleriyle (UAG) İlgili Bilgi ve Tutumları, Edirne -1996.
V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi, İstanbul-1996.
61. Ekerbiçer HÇ, Eskiocak M, Yorulmaz F, Üzüm N, Bayat N, Saltık A. I. Basamakta Çalışan Hekim Dışı
Sağlık Personelinin Ulusal Aşı Günleriyle İlgili Bilgi Durumlarının Değerlendirilmesi, Edirne-1996 .
V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi, İstanbul - 1996
62. Gemici E, Yorulmaz F, Saltık A, Ekuklu G, Ekerbiçer HÇ, Erdoğan S, Üzüm N. Sağlık İdaresi
Yüksek Okulu Mezunu Sağlık Yöneticilerinin Aldıkları Eğitim ile İlgili Görüşleri ve Eğitimle İlgili
Sorunlar. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi, İstanbul - 1996.
63. Gemici E, Yorulmaz F, Saltık A, Ekuklu G, Ekerbiçer H Ç. Sağlık İdaresi Yüksek Okulu Mezunu
Sağlık Yöneticilerinin Bazı Özellikleri ve Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar. V. Ulusal Halk Sağlığı
Kongresi Bildirisi, İstanbul -1996.
64. Ekuklu G, Berberoğlu U, Saltık A. 5. TTB Halk Sağlığı Kolu, 1995 Yılı Gezici Eğitiminin
İşçi Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi, İstanbul - 1996.
65. Ekuklu G, Ekerbiçer HÇ, Erdoğan S, Üzüm N, Berberoğlu U, Saltık A. Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi -Tutum ve Davranışları, Edirne 1996.
V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi, İstanbul - 1996.
14
66. Ekerbiçer HÇ, Eskiocak M, Saltık A. Hekim Dışı Sağlık Personeli’nin II. Ulusal Aşı Günleri ile İlgili
Bilgi ve Tutumları, Edirne-1996. V. Ulusal Halk Sağl. Kong. Bildi, İst.-1996.
67. Saltık A, Çoşkun N. Türk Tabipler Birliğince Düzenlenen İşyeri Hekimliği Sertifika Programına
Katılan Hekimlerin Profili. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi, İstanbul-1996.
68. Eskiocak M, Saltık A. Ulusal Aşı Günlerinde Çocuklarını Aşılatmayan Sağlık Personelinin
Bağışıklama ile İlgili Deneyimleri ve Aşıyı Reddetme Nedenleri Edirne-1996. V. Ulusal Halk Sağlığı
Kongresi Bildirisi, İstanbul, 1996.
69. Saltık A, Erdoğan S. Meslek Hastalıklarına Tanı Koyma Süreci Almanya’da Nasıl İşliyor?
V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi, İstanbul-1996.
70. Erdoğan S, Saltık A. Ülkemizde Yaşanan Sosyal Güvenlik Krizi Bağlamında Bir Örnek :
Alman Sosyal Güvenlik Sistemi. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi, İstanbul - 1996.
71. Yazıcıoğlu M, Saltık A, Öneş Ü, Şam A, Ekerbiçer HÇ. İlkokul Çocuklarında Astma Gelişiminde
Eviçi Risk Etmenleri. Türkiye Solunum Araşt. Dern. (TÜSAD) 24. Ulusal Kongre Sözlü Bildirisi,
Özet Kitabı, (17 sayılı sözlü sunu), İstanbul, 9-11 Haziran 1997.
72. Berberoğlu U, Saltık A, Eskiocak M, Üzüm N. Bir Grup İntörn Doktorun İshalli Hastalıklar
Konusunda Eğitim Öncesi Durumu, Edirne-1997. 6. Ulusal Halk Sağ. Kong. Bil., Kongre Kitabı,
14-18 Nisan 1998, Adana.
73. Üzüm N, Saltık A, Ekuklu G, Yorulmaz F, Berberoğlu U. İzmir / Ilıca Sağlık Ocağı Bölgesi’nde
Ağustos-Eylül 1997 Döneminde Gebe Kadınların Gebe Beslenmesi Konusundaki Bilgi Düzeyleri.
6. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bild., Kongre Kitabı, 14-18 Nisan 1998, Adana.
74. Ekuklu G, Saltık A, Erdoğan S. Edirne’de Sağlık Ocaklarında Sunulan Birinci Basamak
Sağlık Hizmetlerinin Durumu. Toplum ve Hekim, syf. 334-346, Eylül-Ekim 1998 ve
6. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bild., Kongre Kitabı, 14-18 Nisan 1998, Adana
75. Özbek F, Saltık A. Ülkemiz Tıp Fakültelerinde Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi
İle Öğrencilere Kazandırılan Bilgi ve Becerilerin, Mezuniyet Sonrası Gereksinimleri Karşılama
Düzeyi. 6. Ulusal Halk Sağlığı Kong. Bild., Kongre Kitabı, 14-18 Nisan 1998, Adana.
76. Saltık A, Şenol Z, Saltık G, Coşkun N, Abbasoğlu S. Türk Tabipler Birliği’nce Yürütülen İşyeri
Hekimliği A Tipi Sertifika Kursları Son-testlerinin Değerlendirilmesi. 3. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi
Bildirisi, Kongre Kitabı cilt 2, syf. 495-504, Ankara, 20-23 Nisan 1998.
77. Saltık A, Şenol Z, Saltık G, Coşkun N, Abbasoğlu S. Türk Tabipler Birliği’nce Yürütülen İşyeri
Hekimliği A Tipi Sertifika Kurslarına Katılan 2411 Hekimin Sosyo-Demografik Özellikleri.
3. Ulusal İşçi Sağlığı Kong. Bildirisi, Kongre Kitabı cilt 2, syf. 505-514, Ankara, 20-23 Nisan 1998.
78. Saltık A, Şenol Z, Saltık G, Coşkun N, Abbasoğlu S. Türk Tabipler Birliği’nce Yürütülen
İşyeri Hekimliği A Tipi Sertifika Kurslarına Katılan 2411 Hekimin Ön-test Değerlendirmeleri.
3. Ulusal İşçi Sağl. Kong. Bild., Kongre Kitabı cilt 2, syf. 514-525, Ankara, 20-23 Nisan 1998.
79. Saltık A. Sağlıklı Yaşama, Çalışma Hakkı ve Çağdaş İşyeri Hekimliği 3. Ulusal İşçi Sağlığı Kong.
Bildirisi, Kongre Kitabı cilt 2, syf. 373-381, Ankara, 20-23 Nisan 1998.
80. Saltık A. Türkiye’de İşçi Sağlığında Durum. (Panel konuşması) 3. Ulusal İşçi Sağlığı Kong. Bildirisi,
Kongre Kitabı cilt 2, syf. 44-82, Ankara, 20-23 Nisan 1998.
81. Saltık A. Tıp Öğrencilerinde Eleştirel Düşüncenin Gelişimine Katkı İçin Nasıl Bir Biyoistatistik
Eğitimi? Biyoistatistik Simp. Bild., “Tıp Eğitiminde Biyoistatistik”. Adana, 17-18 Eylül 1998
82. Ekerbiçer HÇ, Yorulmaz F, Saltık A, Ekuklu G, Yaman M. Paşabahçe Cam Sanayi Kırklareli
Fabrikası’nda Gürültüye Bağlı İşitme Yitiklerinin Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri
Bildirisi, 6-8 Ekim 1999, Malatya.
83. Ekerbiçer HÇ, Yorulmaz F, Saltık A, Ekuklu G, Yaman M. Gürültülü İşyerlerinde Kulak Koruyucusu
Kullanma Sorunu : Paşabahçe Cam Sanayi Kırklareli Fabrikası Gözlemleri.
6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildirisi, 6-8 Ekim 1999, Malatya.
84. Berberoğlu U, Eskiocak M, Saltık A, Pala Ö. Bir Grup Pratisyen Doktora “ASYE DENETİMİ”
Konusunda Sunulan Bir Eğitim Deneyimi, Edirne-1999. 6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bild.
6-8 Ekim 1999, Malatya.
15
85. Eskiocak M, Berberoğlu U, Saltık A. Bir Grup İntörn Doktora “ASYE DENETİMİ” Konusunda
Sunulan Bir Eğitim Deneyimi, Edirne-1999. 6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildirisi, 6-8 Ekim 1999,
Malatya.
86. Gül A, Eskiocak M, Saltık A, Spor Y. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Hastanelerde
Çalışan Bir Grup Sosyal Hizmet Uzmanının Aldıkları Eğitim ve Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar.
6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildirisi, Malatya, 6-8 Ekim 1999.
87. Gültekin BK, Akın A, Saltık A. “Herkes İçin Sağlık” Kavramının Tarihsel Gelişimi ve 21. Yüzyılda
Herkes İçin Sağlık Hedefleri. 6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bild., Malatya, 6-8 Ekim 1999.
88. Çetin C, Yorulmaz F, Saltık A. Edirne İli Sağlık Ocaklarında Görevli Hekim Dışı Sağlık Çalışanlarının
İş Yaşamına İlişkin Sorunları ve Önerileri. 6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bild. Malatya,
6-8 Ekim 1999.
89. Saltık A. Cumhuriyet Dönemi ve Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Stratejileri. 6. Ulusal Halk Sağlığı
Günleri Bildirisi, Malatya, 6-8 Ekim 1999.
90. Saltık A, Gültekin BK. Dünya Sağlık Raporu-1998 ve 21. Yüzyılda Ülkemizde Sağlık Hizmetleri.
6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildirisi, Malatya, 6-8 Ekim 1999.
91. Saltık A, Ekuklu G, Eskiocak M, Yorulmaz F, Berberoğlu U, Üzüm N, Erdoğan MS.
Dört Tez Nedeniyle Edirne’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Kapsamlı Bir Bakış.
6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildirisi, Malatya, 6-8 Ekim 1999.
92. Varol G, Saltık A, Berberoğlu U. Türk Tabipleri Birliği “11. Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri”
Raporu. 6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildirisi, Malatya, 6-8 Ekim 1999.
93. Üzüm N, Yorulmaz F, Saltık A, Ekuklu G, Eskiocak M. Edirne İli Sağlık Ocaklarına Başvuranların
Beklentileri. 6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildirisi, Malatya, 6-8 Ekim 1999.
94. Üzüm N, Yorulmaz F, Saltık A, Ekuklu G, Eskiocak M. Edirne İli Sağlık Ocaklarına Başvuranların
Doyumları. 6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildirisi, Malatya, 6-8 Ekim 1999.
95. Molla S, Saltık A, Abay E, Erdoğan MS. 9-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Spielberger Ölçeği İle
‘Sürekli Kaygı’ Düzeyi ve Sosyo-Demografik Özelliklerle İlişkisi-1. 6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri
Bildirisi, Malatya, 6-8 Ekim 1999. { Sıralama yapılmadan, en başarılı 5 poster içinde sayılmıştır }
96. Molla S, Saltık A, Abay E. 9-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Spielberger Ölçeği İle ‘Sürekli Kaygı’ Düzeyi
ve Sosyo-Demografik Özelliklerle İlişkisi-2. 6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildirisi,
Malatya, 6-8 Ekim 1999. { Sıralama yapılmadan, en başarılı 5 poster içinde sayılmıştır }
97. Molla S, Saltık A, Ekuklu G. 9-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Spielberger Ölçeği İle ‘Sürekli Kaygı’
Düzeyi ve Sosyo-Demografik Özelliklerle İlişkisi-3. VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildirisi,
Malatya, 6-8 Ekim1999. { Sıralama yapılmadan, en başarılı 5 poster içinde sayılmıştır }
98. Berberoğlu U, Eskiocak M, Saltık A. Edirne Devlet Hastanesi’nin Kimi Polikliniklerinde Verilen
1. Basamak Sağlık Hizmetlerinin Boyutları. Toplum ve Hekim, 15:3; syf. 209-13,
Mayıs-Haziran 2000, (6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildirisi, Malatya, 6-8 Ekim 1999.)
99. Saltık A. 2000’li Yıllarda Nasıl Bir Sağlık Sistemi? Bir Türkiye Modeli Önerisi. 3. Uluslararası
Katılımlı Ulusal Sağlık Yönetimi Simpozyumu, Konferans, 28-29 Eylül 2000, Ankara.
100. Eskiocak M, Yoleri H, Ekuklu G, Saltık A. Edirne Sağlık Ocaklarında 1999-2000 Arasında
15-49 Yaş Kadın Bildirim Formlarının Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Ana-Çocuk Sağl. Kong. Bild.,
Ankara, 29-31 Mart 2001
101. Ekuklu G, Eskiocak M, Özden D, Deveci ÖS, Pala Ö, Saltık A. Edirne Sağlık Ocağı Hekimlerinin,
İnteraktif Eğitim Yöntemleri Kullanılarak Verilen Eğitim Öncesinde ve Sonrasında İshalli Olgulara
Yaklaşımları, Edirne-2000. 1. Ulusal Ana-Çocuk Sağl. Kong. Bild., Ankara, 29-31 Mart 2001
102. Eskiocak M, Tokuç B, Ekuklu G, Yoleri H, Doğaner E, Saltık A. Sağlık Ocaklarında Aşı Kayıtları
ve Soğuk Zincir Denetimi Önsonuçları, Edirne-2000. 1. Ulusal Ana-Çocuk Sağl. Kong., Ankara,
29-31 Mart 2001
103. Ekuklu G, Eskiocak M, Doğaner E, Tuğrul H, Pala Ö, Saltık A. Edirne Sağlık Ocaklarında Çalışan
Ebe ve Hemşirelerin Hizmetiçi Eğitim Öncesi ve Sonrasında Genişletilmiş Bağışıklama Programı
Konusundaki Bilgi Düzeyleri. 1. Ulusal Ana-Çocuk Sağl. Kong. Bild., Ankara, 29-31 Mart 2001
104. Ekuklu G, Tuğrul H, Eskiocak M, Özden D, Doğaner E, Saltık A. Edirne’de Sağlık Ocağı BebekÇocuk ve Gebe-Loğusa İzlemleri. 1. Ulusal Ana-Çocuk Sağl. Kong. Bild., Ankara, 29-31 Mart 2001
16
105. Saltık A. Akademisyenlerin Bakış Açısıyla İş Sağlığı Alanında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm
Önerileri. Konferans. Ulusal İş Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Günleri, 27-29 Nisan 2001, Bursa.
106. Berberoğlu U, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Edirne Merkez İlçede İşveren, İş Yeri Hekimi ve
Sendika Temsilcilerinin İş Sağlığına Bakışları. Ulusal İş Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Günleri, Poster.
Bursa, 27-29 Nisan 2001. { EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ KAZANMIŞTIR }
107. Berberoğlu U, Ekuklu G, Eskiocak M, Saltık A. Edirne Huzurevinde Kalan Yaşlıların
Temel Sosyo-Demografik Verileri ve Katz İndeksine Göre Kendilerine Yeterlikleri.
7. Halk Sağlığı Günleri, Eskişehir 11-13 Eylül 2001.
108. Varol G, Eskiocak M, Ekuklu G, Saltık A. Edirne Merkez İlçede Sağlık Ocakları, Ana-Çocuk Sağlığı
Aile Planlaması Merkezinde Çalışan Sağlık Personelinin Kontraseptif Yöntem Tercihleri.
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kong., 16-19 Kasım 2001, Ankara.
109. Eskiocak M, Gül H, Ekuklu G, Saltık A. TÜTF Araştırma Görevlilerinin Sağlıklarına ve
Çalıştıkları Ortamlardaki Risk Etmenlerine İlişkin Değerlendirmeleri. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
2. Ulusal Kong., 16-19 Kasım 2001, Ankara.
110. Varol G, Saltık A. Küreselleştirilen Dünyada Sağlık ve Halk Sağlığı Disiplinin Yeri.
9. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kong., 11-14 Haziran 2002, Malatya.
111. Saltık A. Yeni Dünya Düzeni ve Cumhuriyetin Sağlığı. 9. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kong.,
11-14 Haziran 2002, Malatya.
112. Saltık A. Küreselleşme ve Halk Sağlığı, Konferans sunuşu, 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,
24.09.02, Diyarbakır.
113. Saltık A. Küreselleş-TİR-me’nin Acımasız, Bilinçli Silahı : ”Yoksullaş-TIR-ma” ve Halk Sağlığı.
Yoksulluk Simp. bildirisi, 31 Mayıs-1 Haziran 2003, YOKSULLUK, Cilt 3, syf. 330-351, İstanbul.
114. Saltık G, Saltık A. Türk İlaç ve Eczacılık Mevzuatında Güncel Durum. VII. Türkiye Eczacılık Kong.
Bildirisi, İstanbul, özet kitabı syf. 74, 19-21 Haziran 2003.
115. Saltık A. AB Giriş Sürecinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları. MESKA (Meslek Hastalıkları ve
İş Kazaları) 1. Simp., 28 Nisan-1 Mayıs 2004, Panel konuşması, İstanbul, Simp. Kitabı, syf. 23-28.
116. Saltık A. Özelleştirmenin Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarına Olumlu / Olumsuz Etkileri.
MESKA (Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları) 1. Simp., 28 Nisan-1 Mayıs 2004, Panel konuşması,
İstanbul, Simp. Kitabı, syf. 107-115.
117. Varol-Saraçoğlu G, Saltık A. KüreselleşTİRme Sürecinde Çalışma Koşullarındaki Değişim ve
İş Sağlığı Üzerine Etkileri. MESKA (Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları) 1. Simp.,
28 Nisan-1 Mayıs 2004, sözlü bildiri,, İstanbul, Simp. Kitabı, S09, syf. 177.
118. Varol-Saraçoğlu G, Saltık A. KüreselleşTİRme Süreçlerinin Sağlık Çalışanlarına Etkileri.
MESKA (Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları) 1. Simp., 28 Nisan-1 Mayıs 2004, sözlü bildiri,
İstanbul, Simp. Kitabı, syf. 183.
119. Saltık A. Küreselleşmenin Temel Sağlık Hizmetleri üzerindeki etkisi: Küresel ve ulusal boyut.
II. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Simp. Kitabı, syf., XIII-XVI, 7-8 Mayıs 2004, Manisa.
120. Saltık A. Sağlık Hizmetleri ve Toplumsal Gönenç (Konferans bildiri).
1. Ulusal Aile Planlaması Kongresi, 14-17 Haziran 2004, Antalya.
121. Saraçoğlu GV, Saltık A. KüreselleşTİRme Süreçlerinin Sağlık Alanı ve Halk Sağlığı’na Etkileri.
[ Poster ], 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongr. 3-6 Kasım 2004, Ankara.
122. Ü. Çelikkalp, F. Yorulmaz, A. Saltık. [BF-21] Tekirdağ İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında
Okul Sağlığı Hizmetlerinin Durumu, Gereksinimler ve Geleceğe Yönelik Öneriler. [ Poster ]
9. Ulusal Halk Sağlığı Kongr. 3-6 Kasım 2004, Ankara
123. Başar P, Saltık A. Edirne / Havsa İlköğretim Öğrencilerinde Skolyoz Görülme Sıklığı.
X. Fizyoterapide Gelişmeler Simp. Poster bildiri. Antalya, 28-31 Ekim 2004.
124. Saltık A. KüreselleşTİRme ve Kadın. Kadın (Kadın Sağlığı Simp. Sözlü bildiri, 08.03.05, İstanbul.
125. Saltık A. İşyeri ve Çevresel Toksinler. Panel yönetimi, Disiplinlerarası Toksikoloji Kongresi,
20-22 Nisan 2005, Ankara.
126. Saltık A. Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Medikolegal Alanda Yapamadıklarımız. Panel konuşmacısı.
12. Sosyal Psikiyatri Kongr., 2-5 Haziran 2005, Eskişehir.
17
127. Kadın, Hemşirelik ve Politika. Simpozyum, Ege Üniv. Hemşirelik YO, KüreselleşTİRme ve Kadın.
Çağrılı Konuşmacı. 23.06.05, İzmir.
128. Saltık A.1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasası’nın Çevre Sağlığı ile İlgili Madde Gerekçeleri.
2. Çevre Hekimliği Kongresi. 18-21 Ocak 2006, Ankara (Çağrılı konuşmacı olarak).
129. Saltık A. KüreselleşTİRme ve Çevre Sağlığı. 2. Çevre Hekimliği Kongresi. 18-21 Ocak 2006,
Ankara (Çağrılı konuşmacı olarak).
130. Kuyumcu G, Kocaman S, Saltık A, Öztuna D. Beck Depresyon Ölçeği ile Gebelerde
Depresyon Değerlendirmesi. 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bildiri. 6-8 Eylül 2006, Van.
131. Saltık A, Saltık, G. Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri Sürecinde Türk Sağlık Politikaları.
10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bildiri (Panel konuşması). 6-8 Eylül 2006, Van.
132. Saltık A. Meslek Hastalıklarına Tanı Koyma Süreci. (Panel konuşması) Meslek Hastalıkları Sim.,
Bursa, 27-28 Nisan 2007.
133. Saltık A. İstanbul Tuzla Tersanelerinde Yaşanan “İş Kazaları”nın Arkaplanı. 12. Ulusal Halk Sağlığı
Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Ankara. Kongre kitabı syf. 495
134. Saltık A. İstanbul “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü” Gereksinimi. 12. Ulusal Halk Sağlığı
Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Ankara. Kongre kitabı syf. 483
135. Saltık A. Sağlıkta Dönüşüm Süreci; Ne Yapmalı? Panel konuşması. 12. Ulusal Halk Sağlığı
Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Ankara. Kongre kitabı syf. 101-8
136. Saltık A. “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü” Gereksinimi. 5. Uluslar Arası İş Sağlığı ve
Güvenliği Bölgesel Konferansı, 1-3 Kasım 2008, İstanbul.
137. Saltık A. Türkiye’de Meslek Hastalıklarına Tanı KoyaMAma Sorunsalı. (Konf. Sunumu)
Meslek Hastalıkları Simp., 21-22 Kasım 2008, Bursa.
138. Saltık A. KüreselleşTİRme Sürecinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği. MESKA (Meslek Hastalıkları
İş Kazaları) Simp. bildirisi (Panel konuşması). 23-25 Ekim 2009, İstanbul.
www.ato.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=536&Itemid=96, 25.06.2010
139. Saltık, A. Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar ve Halk Sağlığı. 10. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Semp.,
Ankara, 13 Mart 2010. (Sözlü Bildiri ve Farklı Boyutlarıyla Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar.
Ankara Tabip Odası yayını, Mart 2010, Kitap bölümü, syf. 33-40).
140. Saltık, A. “Prof. Dr. Rahmi DİRİCAN” Nam “Halk Sağlığı” Kahramanı. Prof. Dr. Rahmi Dirican
Halk Sağlığı Simp.. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Bursa 18.9.2010. (Kitap olarak basıldı)
141. Saltık, A. KüreselleşTİRmecilerin Yarattığı Post-modern Bilim Karabasanı : Nasıl Başetmeli?
Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği Üniversite Kurultayı. ODTÜ, Ankara, 15.10.2010
142. Baran E, Saltık, A. Türkiye’de Sağlık Harcamaları. 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi.
Poster bildiri. Bildiri Özetleri Kitabı syf. 79. İzmir, 18-22 Ekim 2010.
143. Saltık, A. Türkiye’nin Sağlık Harcamaları. 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Panel yönetimi ve
konuşması (sözlü bildiri). Kongre Konuşmaları Kitabı syf. 267-284, İzmir, 22 Ekim 2010.
144. Saltık, A. Malpraktis Hukuku; Kurumlar, Hekimler, Hastalar. Tıpta Uygulama Hataları
Simpozyumu. 6 Aralık 2010, Ankara. (Panel yönetimi ve konuşması).
145. Saltık, A. Halk Sağlığı Açısından Aile. Ailenin Korunması Sempozyumu. AÜTF, 18.4.11
(Panel konuşmacısı olarak)
146. Saltık, A. Altıncı Üniversite Kurultayı. İstanbul, 14-15 Mayıs 2011. “KüreselleşTİRmeciler =
Yeni emperyalistler Nasıl Bir Üniversite İstiyor : Nasıl Direnmeliyiz ?”
147. Saltık, A. Türkiye ve Dünya'da SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM Süreci ve Derinleşen Eşitsizlik Sorunsalı.
ICN, International Nurses Day 2011, İstanbul, 16 Mayıs 2011. (Konferans sunumu)
148. Saltık, A. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Simpozyumu. MESKA (Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Vakfı),
İstanbul, 15 Mayıs 2011. KüreselleşTİRme Çağında İş Sağlığı ve Güvenliği : Nereye?
149. Saltık, A. Türkiye’de İş Kazalarında Son Durum. 3. İşkazalarında Bilirkişlik Simp. 8.5.12, Ankara.
150. Saltık, A. “Herkese Sağlık” ve “Sağlık 2020 “ : Türkiye Açısından Değerlendirme. DSÖ’nün
Avrupa Sağlık Politikası Paneli, sözlü bildiri. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 4-6 Ekim 2012, Bursa.
151. Saltık, A. 21.Yüzyıl İçin Planlama Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
“Sağlık, Sosyal Güvenlik, İstihdam ve Eğitim Bağlamında Bunaltan Dış Güdümlü Planlama (!?)”
başlıklı sözel sunu ile. 5.12.12
18
152. Baran E, Saltık A. Türkiye’de Sosyalleştirme’den “Sağlıkta Dönüşüm”e Sağlık Harcamaları.
TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi – STED, cilt 22 sayı 4, syf. 143-8, 2013.
153. Saltık, A. “Üretim, Tüketim, Paylaşım ve Sağlık” konulu panel yönetimi ve konuşması.
17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Sanayileşme ve Çevre), 20-24 Ek,m 2014, Edirne.
Yayınlanan proje araştırmaları
:
1. Vural Ö, Saltık A, Demir MA, Akar N, Arcasoy A. A Screening of ß-Thalassemia Trait and the
Frequency of Hemoglobinopathies in Edirne / Türkiye. International J of Hematology, Vol 64,
Suppl 1, Abstracts of the 26th Congress of the International Society of Hematology,
22-29 August, 1996, Singapore. (Yayımlanmış adıyla)
2. Ekuklu G, Saltık A, Yaman M. Kırklareli Cam Fabrikası Ortam Havası Toplam Toz Ölçümü
Nedeniyle Endüstriyel Toz Sorunu. Çalışma Ortamı, Temmuz-Ağustos 1998, sy. 11-19 olarak
yayına dönüşen proje, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu’nca desteklendi (Proje no 104).
3. Saltık A (Pınar Başar’ın proje yürütücüsü yardımcılığıyla). “Edirne / Havsa Merkez İlköğretim
Öğrencilerinde Skolyoz Görülme Sıklığı” konulu proje (no 175).
4. Erdoğan S, Saltık A, Eskiocak M, Yaman M. Şişe-Cam Kırklareli Fabrikası’ndaki Çağrışımlarla
Ülkemizdeki Meslek Hastalıklarına Tanı Koyma Sorunu ve Almanya Örneği ile Karşılaştırmalar.
Çalışma Ortamı, Eylül-Ekim 1998, sy. 13-18 olarak yayına dönüşen proje, Trakya Üniversitesi
Araştırma Fonunca desteklendi (Proje no142).
5. Molla S, Saltık A et al. Edirne Merkezinde İlkokul Öğrencilerinde Kaygı Düzeyi ve SosyoDemografik Özelliklerle İlişkisi (Proje no 154). 3 bildiri halinde Malatya’da Ulusal Halk Sağlığı
Kongresi’nde sunulmuş ve derecelendirilmeksizin en başarılı 5 poster içinde yer almıştır.
Derlemeler
:
1. Saltık A. Sağlık Hizmetlerinde Denetim. T.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 2 Anı Dolayısıyla Mütatabbipler
Sorununa Bir Yaklaşım. Toplum ve Hekim, sayı 15, Mart 1979.4: (2-3); 297-311, (1987).
2. Saltık A. Sağlıklı Yaşam ve İnsan Hakları. Toplum ve Hekim, syf. 45-47, Mayıs 1992, Ankara.
3. Saltık A. İşçi Beslenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi / J Nutr and Diet, 24(1):123-149, 1995.
4. Saltık A. Sağlık Ekonomisinde Yeni Kavramlar. Toplum ve Hekim, Türk Tabipleri Birliği,
Temmuz-Ağustos, Cilt 10, sayı 68, s.38-44, 1995.
5. Ekerbiçer H, Saltık A. Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri.
Trakya Üniv. Tıp Fak. Dergisi, cilt 12, sayı 1, s.231-39, 1995.
6. Saltık A. TTB 44. Büyük Kongresi’nde Söyleyemediklerim. Toplum ve Hekim,
syf. 21-23, Mayıs-Haz. 1996.
7. Ekuklu G, Saltık A. Tüberküloz Savaşının İlkeleri. Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi,
cilt 5, sayı 3, s. 96-99, Ankara, Şubat 1996.
8. Ekuklu G, Saltık A. Tüberküloz Epidemiyolojisi. Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi,
cilt 5, sayı 2, s. 41-43, Ankara, Mart 1996.
9. Güzelant A, Saltık A. Araştırma Sonuçlarının Sentezi : Meta-Analiz. Klinik Gelişim,
İstanbul Tabip Odası Dergisi, Cilt 9, sayı 2, sy. 4087-4091, 1996.
10. Erdoğan S, Saltık A. Ülkemizde Yaşanan Sosyal Güvenlik Krizi Bağlamında Bir Örnek : Alman
Sosyal Güvenlik Sistemi. Mülkiyeliler Birliği Dergisi, cilt 20, sayı 191, Mayıs 1996, syf. 42-49.
11. Erdoğan MS, Saltık A. Türkiye’de Halk Sağlığı Hizmetleri Neden Özlenen Yerde Değil?
Toplum ve Hekim, Ocak-Şubat, Cilt 12, Sayı 77, s. 24-25, Ankara-1997.
12. Erdoğan MS, Saltık A. -Genel Pratisyenlik Kurultayı Ardından- Genel Pratisyenlik Uzmanlık Eğitimi
Çözüm mü? Toplum ve Hekim, Mart-Nisan, Cilt 12, Sayı 78, s.28-29, Ankara-1997.
13. Erdoğan MS, Saltık A. İyimser Bir Düş? Halk Sağlığı Enstitüsü! Toplum ve Hekim, Mayıs-Haziran,
cilt 12, sayı 79, s.70-71, Ankara-1997.
14. Eskiocak M, Saltık A. 2000’e Dek Herkese Sağlık : Hepimiz Sorumluyuz! Toplum ve Hekim,
Eylül-Ekim, cilt 12, sayı 81, s. 53-58, Ankara-1997.
19
15. Eskiocak M, Saltık A. Bağışıklama Hizmetlerinin Bileşenleri-I. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi,
cilt 6, sayı 11, Ankara, 1997.
16. Eskiocak M, Saltık A. Bağışıklama Hizmetlerinin Bileşenleri-II. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi,
cilt 6, sayı 12, Ankara, 1997.
17. Ekuklu G, Ekerbiçer HÇ, Saltık A. Sağlık Hizmetlerinde Performansı Hızlı Değerlendirme
Yöntemleri. Toplum ve Hekim, Eylül-Ekim, Cilt 12, Sayı 81, s. 69-75, Ankara-1997.
18. Eskiocak M, Saltık A. Bağışıklama Hizmetlerinde Standartlar. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi,
cilt 7, sayı 1, Ankara, 1998.
19. Erdoğan MS, Saltık A. Birinci Basamakta Genel Pratisyenlik. Toplum ve Hekim,
syf. 183-184, Mayıs Haziran 1998.
20. Saltık A, Erdoğan S. Türkiye Cumhuriyet’inin Sağlık Bürokrasisi Gereksinimi.
Mülkiye Dergisi, Cilt: XXII, Sayı: 213, syf. 135-9, 1998
21. Eskiocak M, Saltık A, Çağlar T. Tabip Odaları ve Temel Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi.
Toplum ve Hekim. Temmuz-Ağustos 2000, cilt 15, sayı 4, syf. 301-305.
22. Ekuklu G, Saltık A. Bilimsel Araştırmalarda Örneklerm Seçimi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi. Cilt 18, sayı 3, syf. 241-8, 2001
23. Eskiocak M, Saltık A. Kızamık Olgu İncelemesi ve Filyasyonu İçin Yapılandırılmış Bir Form Önerisi.
İnfeksiyon Dergisi, 2001; 15 (2) : 183-188.
24. Tokuç B, Eskiocak M, Saltık A. Acil Kontrasepsiyon. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED),
11 83) syf. 94-97, Mart 2002.
25. Saltık A. Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetlerinin Kısa Tarihçesi.
Türk Basın Birliği’nce yayınlanacak Türkiye Tarihi Ansiklopedisi’nde yer alacaktır.
26. Saltık A. Kuş Gribi ve Türkiye’nin Acı Sınavı. www.insancilsol.com/modules.php? name=Kose
_Yazilari&op=viewarticle&artid=103, Erişim: 07.02.06.
27. Saltık, A. 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Yasası’nın Çevre Sağlığı ile İlgili Madde Gerekçeleri.
The Turkish Journal of Toxicology, Toksikoloji Dergisi, Temmuz-Ekim, 4;3-4, pp. 76-91, 2006.
28. Saltık, A. GDO Yönetmeliği Neden Geri Çekilmeli veya İptal edilmelidir? Bilim ve Ütopya, syf.
71-79, Ocak 2010 ve İstanbul Barosu Dergisi, cilt 84, Sayı 2010/1 Ocak-Şubat, syf. 51-64, 2010.
29. Saltık, A. Tutuklu ve Hükümlülerin Ulusal ve Uluslararası Kaynaklarda Sağlık Hakları.
İstanbul Barosu Dergisi Kasım-Aralık 2011, syf. 12-28.
30. Saltık, A. 10. Yılında Sağlıkta Dönüşüm : Çıkmaz Sokak. www.ahmetsaltik.net, 04.12.13;
ADD Dergisi, Kasım 2013.
Öbür Yayınlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
:
Nasıl Bir Sağlık Sistemi? UM : AG (Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı) için
hazırlanan bir rapor (Nisan 1997), raportör
Cumhuriyet Gazetesi’nde, Bilim-Teknik ekinde yayınlanan,
sağlık ve öteki güncel konularda çok sayıda makale (20+)
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi Dergisi başta olmak üzere çok sayıda
ADD şubesince çıkarılan dergi ve bültenlerde onlarca makale ve kitap bölümleri
Atatürkçü, aydınlanmacı, ilerici, demokrat-laik, yurtsever basın ve yayın organlarında
çok sayıda makale, söyleşi (röpörtaj) (500’ü aşkın)
Atatürkçü Düşünce Derneği şubelerinin çağrılarıyla yurdun hemen her yerinde, il-ilçe-belde
ve hatta köylerde verilmiş 1460’ı aşan görsel konferans (yansı-slaytlar eşliğinde)
Yerel ve ulusal radyo ve TV kanallarında çok sayıda (200’ü aşkın) programa katılım ve yönetme,
açıkoturum, demeç, zaman zaman düzenli programlar.
Değişik siyasal partilerce istemleri üzerine hazırlanan sağlık politikaları raporları.
Türk Tabipleri Birliği bünyesinde yaklaşık 10 yıl, hekimlere dönük İşyeri Hekimliği Sertifika
Programlarında 3 konuda ders verme (Çağdaş Sağlık Hizmetleri / Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar /
İşçi Beslenmesi; yaklaşık 1990-2000 arası).
Hazırlanmakta olan Halk Sağlığı Ders Kitabı (Anabilim Dalı’nın öteki öğretim üyeleriyle)
20
•
•
AYDINLANMAYA ADANAN YILLAR adlı 800 A4 sayfayı aşkın basıma hazırlanan kitap.
100 Soruda Türkiye’nin Sağlık Sorunları ve Çözümleri.
(Yazılıyor, Gerçek Yayınlarından basım hakkını alan ANKA bastıracak..)
Yayın İstatistikleri
•
•
•
:
Toplam 300 bilimsel ürün var (110’unda ilk ad); ilki Mart 1979, sonki Ekim 2014’te.
Uzmanlıktan önce 3 (1979 ve 80), sonra (31 Temmuz 1981) geçen 33 yılda toplam 300 çalışma;
İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezuniyetten bu yana (15.6.1977) 37 yılda ortalama 8,1 çalışma.
Ağırlıklı ad sıralaması ortalaması : 680 / 300 = 2.27
(Su ve Yaşam kitabında alfabetik katkı listesi var..)
1. ad : 110 x 1 = 110
2. ad : 74 x 2 = 148
3. ad : 42 x 3 = 126
4+ ad : 74 x 4 = 296
Uluslararası Kitapta Bölüm
:
1
Yayınlanan proje araştırmaları
:
5
Uluslararası Hakemli Dergi Makaleleri
:
12
Uluslararası Hakemli Kongre ve Sempozyum Bildirileri :
34
Ulusal Kitap Bölümleri (1 kitapta bölüm ayrımı yok)
:
12
Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri
:
53
Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri
:
153
Derlemeler
:
30
----------------------------------------------------------------------------------------Toplam
:
300
Güncelleme
: 02 Ocak 2015, Ankara, www.ahmetsaltik.net
21
Download

Tum_Bilimsel_Yayınlar_ve_CV_2.1.2015