2015 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ
Sıra
No
FİRMA ÜNVANI
U-NET
EURO
V
Çarpanlı
EURO
Euro
VI
Taşıt
Toplamı
Ortalamaya
Göre Euro
Taşıt
Puanı
Aritmetik
Ortalamalı
Taşıt
Sayısı
Sefer
Sayısı
Sefer
Puanı
Verimlilik
Belge
UBAK'tan
Verimlilik Başına 3.Ülke Verilen
Puanı
3.ülke Puanı
İhtar
seferi
Cezaları
Toplam
Puan
TOPLAM
ALDIĞI
BELGE
SAYISI
ALINAN
BELGELER
1
19411
MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ.VE TİC AŞ.
430
5
440
153,85
1322,5
44710
100,00
33,81
24,05
0,00
0,00
7,4
270
158
1-18-19-20-31-413-482-548-607-660-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785786-787-912-1147-1377-1591-1793-1976-2131-2520-2860-3137-3358-3536-3680-3787-3869-39373996-4040-4081-4116-4149-4178-4200-4222-4241-4258-4272-4285-4297-4308-4319-4330-4340-43504360-4368-4376-4384-4391-4398-4405-4412-4419-4426-4433-4440-4447-4454-4461-4468-4475-44814487-4493-4499-4503-4507-4511-4515-4518-4521-4524-4527-4530-4532-4534-4536-4538-4540-45424544-4546-4548-4549-4550-4551-4552-4553-4554-4555-4556-4557-4558-4559-4560-4561-4562-45634564-4565-4566-4567-4568-4569-4570-4571-4572-4573-4574-4575-4576-4577-4578-4579-4580-45814771-4930-5065-5186-5292-5384-5464-5538-5602-5659-5707-5747-5783-5815-5847-5876-5903-59255947-5968-5989-6010-6030-6050-6069-6086
2
19914
EKOL LOJİSTİK ANONİMŞİRKETİ
286
0
286
100,00
1449
34844
77,93
24,05
17,10
0,00
0,00
22,8
172
110
2-21-22-32-427-496-562-620-672-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712713-714-715-716-717-909-1144-1374-1588-1790-1973-2132-2521-2861-3138-3359-3537-3681-37883870-3938-3997-4041-4082-4117-4150-4179-4201-4223-4242-4259-4273-4286-4298-4309-4320-43314341-4351-4361-4369-4377-4385-4392-4399-4406-4413-4420-4427-4434-4441-4448-4455-4462-44694476-4482-4488-4494-4582-4772-4931-5066-5187-5293-5385-5465-5539-5603-5660-5708-5748-57845816-5848-5877-5904-5926-5948-5969-5990-6011-6031-6051-6070-6087
3
19303
EKOL LOJİSTİK LTD.ŞTİ.
330
0
330
115,38
1265
28521
63,79
22,55
16,04
0,00
0,00
34,8
160
105
23-33-421-490-556-614-666-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692693-694-695-696-697-908-1143-1373-1587-1789-1972-2133-2522-2862-3139-3360-3538-3682-37893871-3939-3998-4042-4083-4118-4151-4180-4202-4224-4243-4260-4274-4287-4299-4310-4321-43324342-4352-4362-4370-4378-4386-4393-4400-4407-4414-4421-4428-4435-4442-4449-4456-4463-44704583-4773-4932-5067-5188-5294-5386-5466-5540-5604-5661-5709-5749-5785-5817-5849-5878-59055927-5949-5970-5991-6012-6032-6052-6071-6088
4
19402
ORKUN ULUSLARARASI N AKL.İHR.VE TİC.LTD.Ş Tİ.
326
0
326
113,99
437,5
10977
24,55
25,09
17,85
0,21
1,21
3,4
154
102
24-34-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-916-1151-1380-1594-1796-1979-2134-2523-28633140-3361-3539-3683-3790-3872-3940-3999-4043-4084-4119-4152-4181-4203-4225-4244-4261-42754288-4300-4311-4322-4333-4343-4353-4363-4371-4379-4387-4394-4401-4408-4415-4422-4429-44364443-4450-4457-4464-4471-4477-4483-4489-4495-4500-4504-4508-4512-4516-4519-4522-4525-45284584-4774-4933-5068-5189-5295-5387-5467-5541-5605-5662-5710-5750-5786-5818-5850-5879-59065928-5950-5971-5992-6013-6033-6053-6072-6089
5
22911
NETLOG LOJİSTIK HİZMETLERİ A.Ş.
423
0
423
147,90
939
3564,8
7,97
3,80
2,70
0,00
0,00
6
153
101
25-35-934-1169-1398-1612-1814-1994-2135-2524-2864-3141-3362-3540-3684-3791-3873-3941-40004044-4085-4120-4153-4182-4204-4226-4245-4262-4276-4289-4301-4312-4323-4334-4344-4354-43644372-4380-4388-4395-4402-4409-4416-4423-4430-4437-4444-4451-4458-4465-4472-4478-4484-44904496-4501-4505-4509-4513-4517-4520-4523-4526-4529-4531-4533-4535-4537-4539-4541-4543-45454547-4585-4775-4934-5069-5190-5296-5388-5468-5542-5606-5663-5711-5751-5787-5819-5851-58805907-5929-5951-5972-5993-6014-6034-6054-6073-6090
6
38799
CEVAT ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC. LTD.ŞTİ.
45
0
45
15,73
212,5
4945,7
11,06
23,27
16,55
17,47
100,00
0
143
22
26-36-1130-1361-1576-1779-1964-2128-2136-2525-2865-3142-3363-3541-3685-3792-3874-3942-40014045-4086-4121
7
422969 BARSAN GLOBAL LOJİSTİK VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM
ŞİRKETİ
255
0
255
89,16
564
13358
29,88
23,68
16,85
0,00
0,00
2,2
134
92
3-27-37-432-501-567-625-979-1214-1443-1655-1855-2033-2137-2526-2866-3143-3364-3542-36863793-3875-3943-4002-4046-4087-4122-4154-4183-4205-4227-4246-4263-4277-4290-4302-4313-43244335-4345-4355-4365-4373-4381-4389-4396-4403-4410-4417-4424-4431-4438-4445-4452-4459-44664473-4479-4485-4491-4497-4502-4506-4510-4514-4586-4776-4935-5070-5191-5297-5389-5469-55435607-5664-5712-5752-5788-5820-5852-5881-5908-5930-5952-5973-5994-6015-6035-6055-6074-6091
8
30063
İKRA LOJİSTİK ULUS.TAŞ.VE TİC.A.Ş.
172
0
172
60,14
296,5
5790,3
12,95
19,53
13,89
6,78
38,80
9,8
116
83
28-38-1041-1276-1499-1709-1905-2073-2138-2527-2867-3144-3365-3543-3687-3794-3876-3944-40034047-4088-4123-4155-4184-4206-4228-4247-4264-4278-4291-4303-4314-4325-4336-4346-4356-43664374-4382-4390-4397-4404-4411-4418-4425-4432-4439-4446-4453-4460-4467-4474-4480-4486-44924498-4587-4777-4936-5071-5192-5298-5390-5470-5544-5608-5665-5713-5753-5789-5821-5853-58825909-5931-5953-5974-5995-6016-6036-6056-6075-6092
9
302414
RASTKAYA ULUS.TAŞ.GIDA AKARYAKIT OTOM.İNŞ.İTH.İHR.SA.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
25
0
25
8,74
65,5
1145,5
2,56
17,49
12,44
16,83
96,37
9,6
111
12
29-39-956-1191-1420-1634-1835-2015-2139-2528-2868-3145
10
29865
EYÜP LOJİSTİK ULUSLARARASI KARA VE DENİZ NAKLİYATI TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
246
0
246
86,01
405,5
4834
10,81
11,92
8,48
0,00
0,00
12
93
72
4-30-40-426-495-561-619-671-971-1206-1435-1648-1848-2026-2140-2529-2869-3146-3366-35443688-3795-3877-3945-4004-4048-4089-4124-4156-4185-4207-4229-4248-4265-4279-4292-4304-43154326-4337-4347-4357-4367-4375-4383-4588-4778-4937-5072-5193-5299-5391-5471-5545-5609-56665714-5754-5790-5822-5854-5883-5910-5932-5954-5975-5996-6017-6037-6057-6076-6093
11
20819
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
187
0
187
65,38
1147
9774,8
21,86
8,52
6,06
0,00
0,00
0,8
93
72
5-41-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-911-1146-13761590-1792-1975-2141-2530-2870-3147-3367-3545-3689-3796-3878-3946-4005-4049-4090-4125-41574186-4208-4230-4249-4589-4779-4938-5073-5194-5300-5392-5472-5546-5610-5667-5715-5755-57915823-5855-5884-5911-5933-5955-5976-5997-6018-6038-6058-6077-6094
12
27859
KOÇTUR NAK TAR ÜR İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
58
0
58
20,28
218,5
4868,5
10,89
22,28
15,85
7,69
44,01
1,6
89
29
13
29300
ŞAH ULUSLARARASI TAŞ.SAN.VE TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
11
0
11
3,85
38
678,35
1,52
17,85
12,70
12,40
70,99
5,4
84
5
14
29720
TEK ASYA TARIM ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
45
0
45
15,73
119,5
671,09
1,50
5,62
3,99
10,88
62,26
0,8
83
22
15
19409
GÖK-BORA ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
204
0
204
71,33
709
8820,8
19,73
12,44
8,85
0,00
0,00
17,8
82
67
45-414-483-549-608-661-972-1207-1436-1649-1849-2027-2145-2533-2873-3150-3370-3548-36923799-3881-3949-4008-4052-4093-4128-4160-4188-4210-4232-4251-4267-4281-4294-4305-4316-43274338-4348-4358-4590-4780-4939-5074-5195-5301-5393-5473-5547-5611-5668-5716-5756-5792-58245856-5885-5912-5934-5956-5977-5998-6019-6039-6059-6078-6095
16
39352
KACAR NAKLİYAT OTOMOTİV TURİZ TARIM ÜRÜN.SAN.ve TİCARET
LTD.ŞTİ.
11
0
11
3,85
46
931,92
2,08
20,26
14,41
9,75
55,82
0
76
5
46-2146-2534-2874-3151
17
20053
TÜRKER ULUS.NAK.İTH.İHR.VE TRZ.TİC.A.Ş.
122
0
122
42,66
322,5
7300,7
16,33
22,64
16,10
0,31
1,79
1,4
75
61
18
19968
BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A.Ş.
150
0
150
52,45
91
1724,5
3,86
18,95
13,48
0,00
0,00
0,4
69
60
42-1070-1305-1526-1734-1925-2092-2142-2531-2871-3148-3368-3546-3690-3797-3879-3947-40064050-4091-4126-4158-4187-4209-4231-4250-4266-4280-4293
43-234-288-340-2143
44-1025-1260-1486-1696-1893-2064-2144-2532-2872-3149-3369-3547-3691-3798-3880-3948-40074051-4092-4127-4159
47-374-375-376-377-378-379-380-401-470-537-597-651-1020-1255-1483-1693-1890-2061-2147-25352875-3152-3371-3549-3693-3800-3882-3950-4009-4053-4094-4129-4161-4189-4211-4591-4781-49405075-5196-5302-5394-5474-5548-5612-5669-5717-5757-5793-5825-5857-5886-5913-5935-5957-59785999-6020-6040-6060
6-48-1058-1293-1515-1723-1915-2083-2148-2536-2876-3153-3372-3550-3694-3801-3883-3951-40104054-4095-4130-4162-4190-4212-4233-4252-4268-4282-4295-4306-4317-4328-4592-4782-4941-50765197-5303-5395-5475-5549-5613-5670-5718-5758-5794-5826-5858-5887-5914-5936-5958-5979-60006021-6041-6061-6079-6096
2015 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ
Çarpanlı
EURO
Euro
VI
Taşıt
Toplamı
Ortalamaya
Göre Euro
Taşıt
Puanı
Aritmetik
Ortalamalı
Taşıt
Sayısı
Sefer
Sayısı
Sefer
Puanı
Verimlilik
Belge
UBAK'tan
Verimlilik Başına 3.Ülke Verilen
Puanı
3.ülke Puanı
İhtar
seferi
Cezaları
Toplam
Puan
TOPLAM
ALDIĞI
BELGE
SAYISI
4
65
44
56,77
38,6
64
29
0,00
0,00
0
61
57
21,60
0,23
1,30
3,2
60
35
52-451-520-582-638-1063-1298-1520-1728-1920-2087-2152-2540-2880-3157-3376-3554-3698-38053887-3955-4013-4057-4098-4133-4165-4193-4215-4236-4595-4785-4944-5079-5200-5306
19,02
13,53
6,43
36,80
0,6
60
10
53-949-1184-1413-1627-1828-2008-2153-2541-2881
36,16
25,72
6,50
37,21
12,4
59
9
54-984-1219-1448-1660-1860-2038-2154-2542
12,69
20,12
14,31
0,08
0,43
0
58
43
782,44
1229,4
1,75
2,75
23,01
15,76
16,37
11,21
8,33
6,60
47,71
37,79
10,4
2
58
57
4
11
158
4812,6
10,76
30,46
21,67
0,00
0,00
1,2
56
35
58-133-157-175-988-1223-1452-1664-1863-2041-2158-2546-2884-3159-3377-3555-3699-3806-38883956-4014-4058-4099-4134-4166-4194-4216-4597-4787-4946-5081-5202-5308-5399-5479
13,5
949
2,12
70,30
50,00
0,00
0,00
0
55
3
59-2159-2547
813
9287,1
20,77
11,42
8,13
0,00
0,00
2,8
53
38
7-60-357-358-359-360-361-362-363-364-365-399-468-535-595-649-954-1189-1418-1632-1833-20132160-2548-2885-3160-4598-4788-4947-5082-5203-5309-5400-5480-5553-5617-5674-5722
6,64
45
876,41
1,96
19,48
13,85
6,22
35,62
4,6
53
9
61-983-1218-1447-1659-1859-2037-2161-2549
82
28,67
221
4531
10,13
20,50
14,58
0,00
0,00
4,8
49
41
0
82
28,67
274
4222,7
9,44
15,41
10,96
0,00
0,00
0,2
49
41
0
26
9,09
40,5
831,99
1,86
20,54
14,61
7,60
43,51
20,2
49
13
62-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-914-1149-1378-1592-1794-19772162-2550-2886-4599-4789-4948-5083-5204-5310-5401-5481-5554-5618-5675-5723-5761-5797-58295860-5889
63-428-497-563-621-673-929-1164-1393-1607-1809-1990-2163-2551-2887-3161-3378-3556-37003807-3889-3957-4015-4059-4600-4790-4949-5084-5205-5311-5402-5482-5555-5619-5676-5724-57625798-5830-5861-5890
64-986-1221-1450-1662-1862-2040-2164-2552-2888-3162-3379-3557
15
0
15
5,24
42,5
760,44
1,70
17,89
12,73
5,50
31,49
2,6
49
7
65-226-281-333-2165-2553-2889
5
0
5
1,75
118,5
1440,7
3,22
12,16
8,65
6,60
37,79
2,4
49
2
8-66
30
0
30
10,49
109
4636,5
10,37
42,54
30,26
0,00
0,00
4
47
15
67-2166-2554-2890-3163-3380-3558-3701-3808-3890-3958-4016-4060-4100-4135
Sıra
No
U-NET
FİRMA ÜNVANI
19
34686
S. ARAS TURZ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
88
0
88
30,77
632
11479
25,67
18,16
12,92
0,00
0,00
20
33698
MELTEM ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş.
58
0
58
20,28
145,5
3518,9
7,87
24,18
17,20
9,92
21
333092 GİRAY LOJİSTİK ULUS LARARASI TAŞ.PET TİC. LTD. ŞTİ.
122
0
122
42,66
325
4096,2
9,16
12,60
8,96
22
55276
TRANSER ULUS.TAŞ VE TİC.A.Ş.
70
0
70
24,48
238
7228,9
16,17
30,37
23
19118
BARIŞ ULUSLARARASI NAKLİYAT İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ.
21
0
21
7,34
57,5
1093,5
2,45
24
244387 GÜMÜŞ KARDEŞLER NAK.TAR.ÜRN.TEKS.GIDA
MAD.DAY.TÜK.MALL.TEM.MAD.HAY.İTH.İHR.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
18
0
18
6,29
30,5
1103
2,47
25
21088
HİLAL TRANS ULUSLARARASI NAK. VE TİC.A.Ş.
87
0
87
30,42
282
5674,4
26
27
23979
14876
KLT KAYTRANS LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ.
BAŞBİLEN ULUS.TAŞ.VE PET.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ.
8
22
0
0
8
22
2,80
7,69
34
78
28
257354 SÖNMEZ BUSTAŞ SOĞUK DEPO İHRACAT VE TRANSPORT A.Ş.
70
0
70
24,48
29
325806 ALTERNATİF DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
7
0
7
2,45
30
19904
ÇOBANTUR TURİZM TİC.VE NAK.LTD.ŞTİ.
76
0
76
26,57
31
300233
SERHAT ARAR ULS.NAK. TEKS VE MEŞRUBAT PET. GIDA ÜRN.
SAN. TİC. LTD.ŞTİ
19
0
19
32
774829 BLG LOJİSTİK HİZMETL ER VE TİCARET A. Ş.
82
0
82
26
ÖZGÜR BEYNELMİLEL NAK.VE TİC.A.Ş.
33
19061
34
423683 ARMİS TRANSPORT NAK.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
M.G.TAŞIMACILIK OTOMOTİV SANAYİ İNŞAAT GIDA VE TİCARET
342150
LİMİTED ŞİRKETİ
19297 İLÇE TAŞIMACILIK A.Ş.
PARTAŞ BETON SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT ve TİCARET
39599
LTD.ŞTİ.
35
36
37
EURO
V
ALINAN
BELGELER
49-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-398-467-534-594-648-1059-1294-1516-1724-19162084-2149-2537-2877-3154-3373-3551-3695-3802-3884-3952-4593-4783-4942-5077-5198-5304-53965476-5550-5614-5671-5719
50-2150-2538-2878-3155-3374-3552-3696-3803-3885-3953-4011-4055-4096-4131-4163-4191-42134234-4253-4269-4283-4296-4307-4318-4329-4339-4349-4359
51-434-503-569-627-1071-1306-1527-1735-1926-2093-2151-2539-2879-3156-3375-3553-3697-38043886-3954-4012-4056-4097-4132-4164-4192-4214-4235-4254-4594-4784-4943-5078-5199-5305-53975477-5551-5615-5672-5720-5759-5795-5827-5859-5888-5915-5937-5959-5980-6001-6022-6042-60626080-6097
55-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-910-11451375-1589-1791-1974-2155-2543-4596-4786-4945-5080-5201-5307-5398-5478-5552-5616-5673-57215760-5796-5828
56-2156-2544-2882
57-252-305-446-515-577-634-2157-2545-2883-3158
68-1033-1268-1492-1702-1898-2067-2167-2555-2891-3164-3381-3559-3702-3809-3891-3959-40174061-4101-4136-4167-4601-4791-4950-5085-5206-5312-5403
69-388-389-390-391-403-472-539-599-653-1131-1362-1577-1780-1965-2129-2168-2556-2892-31653382-3560-4602-4792-4951-5086-5207
38
19318
VİP ULUS.TAŞ.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
58
0
58
20,28
114,5
3337,3
7,46
29,15
20,73
0,00
0,00
2,8
46
29
39
19185
SUSA TURİZM İNŞAAT NAKLİYE VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
55
0
55
19,23
158,5
4191,5
9,37
26,45
18,81
0,00
0,00
1,6
46
27
40
29804
KAHRAMANLI ULUS.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
127
0
127
44,41
361
157,75
0,35
0,44
0,31
0,00
0,00
0
45
49
41
19290
ENCO İSTANBUL SEYAHAT VE TAŞIMACILIKTİC.LTD.ŞTİ.
53
0
53
18,53
185,5
4750,2
10,62
25,61
18,21
0,00
0,00
2
45
26
42
39447
ÖZER TAŞIMACILIK TURİZM SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
45
0
45
15,73
156,5
4486,3
10,03
28,67
20,39
0,00
0,00
1
45
22
43
327392 ULUSOY ULUS.NAKLİYATVE TİC.A.Ş.
108
0
108
37,76
160,5
4016,8
8,98
25,03
17,80
0,00
0,00
20,2
44
48
44
32279
KÖKEZ ULUS.NAK.TRZ.TİC.A.Ş.
48
0
48
16,78
114,5
3429,4
7,67
29,95
21,30
0,00
0,00
2
44
24
45
52241
DENİZER NAKLİYAT VE PETROL ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
16
0
16
5,59
56
1458,1
3,26
26,04
18,52
3,00
17,18
0,4
44
8
46
19081
HÜNER ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ
115
0
115
40,21
303
7745,5
17,32
25,56
18,18
0,00
0,00
32,4
43
48
47
57003
ERHANLAR ULUSLARARAS I.NAK.OTOMO.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
41
0
41
14,34
122,5
3163,6
7,08
25,82
18,37
4,23
24,22
21
43
20
77-442-511-574-632-863-864-865-866-867-868-869-870-871-917-1152-1381-1595-1797-1980
48
19367
GREENEKS ULUSLARASITAŞIMACILIK SAN.VE TİC AŞ.
40
0
40
13,99
106,5
2716,9
6,08
25,51
18,14
0,87
4,96
0,4
43
20
78-1064-1299-1521-1729-1921-2088-2176-2563-2899-3172-3389-3567-3708-3815-3897-3964-40224066-4106
49
19387
BURKAN ULUSLARARASINAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ.
41
0
41
14,34
103
3200,7
7,16
31,07
22,10
0,00
0,00
1,2
42
20
79-383-384-385-386-387-402-471-538-598-652-2177-2564-2900-3173-3390-3568-3709-3816-3898
50
72914
ERMAN NAK.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
39
0
39
13,64
75,5
2036
4,55
26,97
19,18
1,67
9,54
5,2
42
19
80-880-881-882-883-884-885-886-918-1153-1382-1596-1798-1981-2178-2565-2901-3174-3391
51
99907
EBAM ULUSLARARASI NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
72
0
72
25,17
190,5
5891,4
13,18
30,93
22,00
0,00
0,00
19
41
36
81-1034-1269-1493-1703-1899-2068-2179-2566-2902-3175-3392-3569-3710-3817-3899-3965-40234067-4107-4608-4798-4957-5091-5211-5316-5407-5486-5559-5623-5680-5728-5766-5802-5834-5865
52
38909
KATIRCIOĞLU ULUSLARARASI NAK.İÇ VE DTİC.LTD.ŞTİ.
63
0
63
22,03
189,5
3377,3
7,55
17,82
12,68
0,00
0,00
1,6
41
31
53
55881
CERAN NAKLİYAT VE Tİ C.LTD.ŞTİ.
43
0
43
15,03
103,5
2749,8
6,15
26,57
18,90
0,00
0,00
0
40
21
54
19085
TRANS LOJİSTİK TAŞIM ACILIK VE TİCARE T LTD ŞTİ
42
0
42
14,69
163,5
4059,2
9,08
24,83
17,66
0,00
0,00
1
40
21
55
30721
YENİOCAK TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT VE DAHİLİ TİC.LTD.ŞTİ.
44
0
44
15,38
92
1855,6
4,15
20,17
14,35
1,08
6,17
0,6
39
22
56
292481 ARES ULUS.NAK.VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
23
0
23
8,04
90,5
3816,7
8,54
42,17
30,00
0,00
0,00
7,2
39
11
57
19366
45
0
45
15,73
230
5448,6
12,19
23,69
16,85
0,00
0,00
7,2
38
22
SITTNAK ULUSLARARASI NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ.
9-70-2169-2557-2893-3166-3383-3561-3703-3810-3892-3960-4018-4062-4102-4137-4168-4195-42174237-4255-4270-4603-4793-4952-5087-5208-5313-5404-5483-5556-5620-5677-5725-5763-5799-58315862-5891-5916-5938-5960-5981-6002-6023-6043-6063-6081-6098
10-71-996-1231-1459-1670-1868-2045-2170-2558-2894-3167-3384-3562-3704-3811-3893-3961-40194063-4103-4138-4604-4794-4953-5088
72-2171-2559-2895-3168-3385-3563-3705-3812-3894-3962-4020-4064-4104-4139-4169-4196-42184238-4256-4271-4284
73-1051-1286-1508-1717-1910-2078-2172-2560-2896-3169-3386-3564-3706-3813-3895-3963-40214065-4105-4140-4605-4795-4954-5089-5209-5314-5405-5484-5557-5621-5678-5726-5764-5800-58325863-5892-5917-5939-5961-5982-6003-6024-6044-6064-6082-6099
74-423-492-558-616-668-1074-1309-1530-1738-1929-2096-2173-2561-2897-3170-3387-3565-37073814-3896-4606-4796-4955
75-1102-1336-1553-1759-1946-2113-2174
76-392-393-394-404-473-540-600-654-1098-1333-1551-1757-1945-2112-2175-2562-2898-3171-33883566-4607-4797-4956-5090-5210-5315-5406-5485-5558-5622-5679-5727-5765-5801-5833-5864-58935918-5940-5962-5983-6004-6025-6045-6065-6083-6100
82-2180-2567-2903-3176-3393-3570-3711-3818-3900-3966-4024-4068-4108-4141-4170-4197-42194239-4257-4609-4799-4958-5092-5212-5317-5408-5487-5560-5624-5681
83-129-154-172-2181-2568-2904-3177-3394-3571-3712-3819-3901-3967-4025-4069-4109-4142-41714610-4800
84-2182-2569-2905-3178-3395-3572-3713-3820-3902-3968-4026-4070-4110-4143-4172-4198-42204240-4611-4801
85-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-915-1150-1379-1593-1795-1978-4612-48024959
86-1092-1327-1546-1753-1941-2108-2183-2570-2906-3179
87-408-477-543-603-657-2184-2571-2907-3180-3396-3573-3714-3821-3903-3969-4027-4071-46134803-4960-5093
2015 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ
Çarpanlı
EURO
Euro
VI
Taşıt
Toplamı
Ortalamaya
Göre Euro
Taşıt
Puanı
Aritmetik
Ortalamalı
Taşıt
Sayısı
Sefer
Sayısı
Sefer
Puanı
Verimlilik
Belge
UBAK'tan
Verimlilik Başına 3.Ülke Verilen
Puanı
3.ülke Puanı
İhtar
seferi
Cezaları
Toplam
Puan
TOPLAM
ALDIĞI
BELGE
SAYISI
8,6
37
29
0,00
0,4
37
28
0,00
1,6
37
29
0,00
0,00
0,4
37
17
91-119-145-165-181-1030-1265-1490-1700-1896-2066-2187-2574-2910-3183-3399-3576
18,04
5,69
32,59
23,8
37
8
23,79
16,92
1,67
9,54
21,6
36
32
92-941-1176-1405-1619-1820-2000-2188
93-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-4807-4964-5097-52165321-5412-5491-5564-5628-5684-5729-5767-5803-5835
94-935-1170-1399-1613-1815-1995-2189-2575-2911-3184-3400-3577-3717-3824-3906-3972-46174808-4965-5098-5217-5322
Sıra
No
U-NET
58
19301
DEVNAK NAK.TURİZM İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.
58
0
58
20,28
147,5
3543,9
7,93
24,03
17,09
0,00
0,00
59
19075
MEDETOĞULLARI ULUSLARARASI TAŞ VE NAK.LTD.ŞTİ.
54
2
58
20,28
167,5
2595
5,80
15,49
11,02
0,00
60
79141
SGL GLOBAL LOJISTIK TAŞ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
58
0
58
20,28
127,5
2370
5,30
18,59
13,22
0,00
34
0
34
11,89
95
2658,2
5,95
27,98
19,90
17
0
17
5,94
80
2028,7
4,54
25,36
155,5
3698,7
8,27
FİRMA ÜNVANI
EURO
V
ALINAN
BELGELER
88-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-913-1148-4614-4804-4961-50945213-5318-5409-5488-5561-5625-5682
89-263-316-2185-2572-2908-3181-3397-3574-3715-3822-3904-3970-4028-4072-4111-4144-4173-46154805-4962-5095-5214-5319-5410-5489-5562-5626
90-416-485-551-609-662-2186-2573-2909-3182-3398-3575-3716-3823-3905-3971-4029-4073-46164806-4963-5096-5215-5320-5411-5490-5563-5627-5683
62
257261 SÖNMEZ LOJİSTİK DEPO LAMA GÜMRÜKLEME VE U LUSLARARASI
NAK. A.Ş
38791 KAYTRANS TURİZM TİCARET VE NAKLİYAT LTD.ŞTİ.
63
30402
MESTUR ULUS.NAK. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
64
0
64
22,38
64
19332
NEDLLOYD ROAD CARGO ULUS.TAŞ.VE TİC.A.Ş.
46
0
46
16,08
173
3393,9
7,59
19,62
13,95
0,00
0,00
1,6
36
23
65
24725
ELMAS GRUP LOJ.TAŞ.DEPO.DAĞ.VE TİC.A.Ş.
39
0
39
13,64
166,5
3487,6
7,80
20,95
14,90
0,00
0,00
0,2
36
19
11-95-132-156-174-1004-1239-1467-1677-1875-2049-2190-2576-2912-3185-3401-3578-4618-4809
66
327934
SAĞLAMER OTOMOTİV ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
9
0
9
3,15
43
484,71
1,08
11,27
8,02
4,25
24,33
0,6
36
4
96-1045-1280-1503
67
29813
ŞAHİN NAKLİYAT TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
61
0
61
21,33
168
3039,7
6,80
18,09
12,87
0,00
0,00
6,4
35
30
68
69
19088
29665
BAYNAK ULUS.NAK.TRZ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
GÜLDAY ULUS.NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
14
14
0
0
14
14
4,90
4,90
28,5
47
989,02
756,67
2,21
1,69
34,70
16,10
24,68
11,45
0,60
4,33
3,44
24,81
0
8
35
35
7
7
419-488-554-612-664-2191-2577-2913-3186-3402-3579-3718-3825-3907-3973-4030-4074-4619-48104966-5099-5218-5323-5413-5492-5565-5629-5685-5730-5768
2192-2578-2914-3187-3403-3580-3719
452-521-583-639-999-1234-1462
70
568944 ÇAVDAROĞLU 61 NAKLİYAT TRZ.VE SERVİS HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.
8
0
8
2,80
104,5
2130,8
4,77
20,39
14,50
2,33
13,36
0
35
4
2193-2579-2915-3188
71
15227
ERBİL ULUS.TRANSP.LTD.ŞTİ.
174
0
174
60,84
415
4557,9
10,19
10,98
7,81
2,00
11,45
55,8
34
43
72
15045
MAĞDENLİ NAK. VE TİC.A.Ş.
57
0
57
19,93
163
2269,9
5,08
13,93
9,91
0,00
0,00
0,6
34
28
73
19160
KITA ULAŞTIRMA HİZ.TİCARET A.Ş.
33
0
33
11,54
171,5
3890,1
8,70
22,68
16,13
0,00
0,00
2,2
34
16
1010-1245-1473-1683-1881-2054-2196-2582-2918-3191-3406-3583-3722-3827-3909-3975
74
19335
BAYSALLAR ULUSLARARASI NAKLİYAT TİC.VE SAN.A.Ş.
30
0
30
10,49
121
2904,1
6,50
24,00
17,07
0,00
0,00
0,2
34
15
75
31029
ÖZKUŞ SANAYİ ÜRÜNLERİ VE NAKLİYAT TİC.LTD.ŞTİ.
43
0
43
15,03
110,5
2162
4,84
19,57
13,92
2,59
14,82
15,2
33
21
2197-2583-2919-3192-3407-3584-3723-3828-3910-3976-4032-4076-4113-4146-4175
194-195-196-197-198-199-216-271-323-2198-2584-2920-3193-3408-3585-3724-4622-4813-4969-51025221
76
56053
EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞ. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
38
0
38
13,29
190,5
5366,6
12,00
28,17
20,04
0,00
0,00
12
33
19
366-367-368-369-370-371-372-373-400-469-536-596-650-2199-2585-2921-4623-4814-4970
77
31121
GÜLSAN ULUS.TAŞ.OTO YD.PAR.PET.ÜRN.TAR.ORM.SAN.ÜR.VE
GIDA MAD.İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ.
37
0
37
12,94
85
1978,2
4,42
23,27
16,55
0,86
4,91
5,6
33
18
223-278-330-940-1175-1404-1618-1819-1999-2200-2586-2922-3194-3409-3586-3725-4624-4815
78
79
80
19183 PLASTNAK NAKLİYAT TURİZM SAN.VE TİC.A.Ş.
455595 BİRSES NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ.
19315 ÜNKAR BEYNELMİNEL NAK.ANTREPOCULUK TİC.A.Ş
29
28
20
0
0
0
29
28
20
10,14
9,79
6,99
68,5
77
222,5
1891,1
1946,6
2829,5
4,23
4,35
6,33
27,61
25,28
12,72
19,64
17,98
9,05
0,00
0,29
2,60
0,00
1,64
14,89
1,4
0,4
4,2
33
33
33
14
14
10
1104-1338-1555-1761-1948-2115-2201-2587-2923-3195-3410-3587-3726-3829
1066-1301-1522-1730-1922-2089-2202-2588-2924-3196-3411-3588-3727-3830
447-516-578-635-2203-2589-2925-3197-3412-3589
19
0
19
6,64
102
2066,6
4,62
20,26
14,41
3,71
21,26
14,4
33
9
1083-1318-1538-1745-1936-2103-2204-2590-2926
19
0
19
6,64
49,5
1610,1
3,60
32,53
23,14
0,00
0,00
0
33
9
965-1200-1429-1642-1843-2022-2205-2591-2927
391,5
2421,5
5,42
6,19
4,40
0,00
0,00
2,2
32
35
973-1208-1437-1650-1850-2028-2206-2592-2928-3198-3413-3590-3728-3831-3911-3977-4625-48164971-5103-5222-5326-5416-5495-5568-5632-5688-5732-5770-5805-5837-5867-5895-5920-5942
61
GÜRSOY NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
465-532-592-646-964-1199-1428-1641-1842-2021-2194-2580-2916-3189-3404-3581-3720-4620-48114967-5100-5219-5324-5414-5493-5566-5630-5686-5731-5769-5804-5836-5866-5894-5919-5941-59635984-6005-6026-6046-6066-6084
2195-2581-2917-3190-3405-3582-3721-3826-3908-3974-4031-4075-4112-4145-4174-4199-4221-46214812-4968-5101-5220-5325-5415-5494-5567-5631-5687
81
38841
82
689718 TREUEX LOGİSTİCS TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
83
14869
AĞAÇLI PETROL VE TİCARET LTD.ŞTİ.
70
0
70
24,48
84
304090
EGEMEN ANTREPO HİZMETLERİ BET. HAF. İNŞ. NAK. TUR. TİC. LTD.
ŞTİ.
47
0
47
16,43
119
3320,1
7,43
27,90
19,84
0,00
0,00
12
32
23
932-1167-1396-1610-1812-1992-2207-2593-2929-3199-3414-3591-3729-3832-3912-3978-4626-48174972-5104-5223-5327-5417
85
19252
TUR TRANSİT UL.NK.VE.TİC.KOL.ŞTİ.M.ATABEK VE.ORT.
36
0
36
12,59
186,5
3348,8
7,49
17,96
12,77
0,00
0,00
0,6
32
18
1056-1291-1513-1721-1913-2081-2208-2594-2930-3200-3415-3592-3730-3833-3913-3979-4627-4818
86
87
88
89
90
19358
19343
21119
32296
19281
TÜRKER LOJ.TAŞ. TUR. VE DESTEK HİZ.SAN VE TİC.A.Ş.
SERAY ULUS.TAŞ.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
GRUPAJ SERVİS LOJİSTİK A.Ş.
OTO NALÇACILAR ULUS.NAK.OTO.TRZ.SAN.VE TİC.LİM.ŞTİ
MAVİ TRANS ULUSLARARASI NAK A.Ş.
34
33
26
21
18
0
0
0
0
0
34
33
26
21
18
11,89
11,54
9,09
7,34
6,29
76
86
208,5
59,5
52
1740,8
1923,1
4311,7
965,79
1719,6
3,89
4,30
9,64
2,16
3,85
22,91
22,36
20,68
16,23
33,07
16,29
15,91
14,71
11,55
23,52
0,00
0,00
0,00
2,30
0,00
0,00
0,00
0,00
13,17
0,00
0,4
0,2
1,2
2,4
1,4
32
32
32
32
32
17
16
13
10
9
91
185244 LOKAL İNŞAAT ENERJİ PETROL NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
80
0
80
27,97
128,5
441,21
0,99
3,43
2,44
0,00
0,00
0
31
40
12-424-493-559-617-669-1093-1328-1547-1754-1942-2109-2209-2595-2931-3201-4628
97-98-99-100-101-112-138-161-177-2210-2596-2932-3202-3416-3593-3731
436-505-570-628-1057-1292-1514-1722-1914-2082-2211-2597-2933
245-298-1094-1329-1548-1755-1943-2110-2212-2598
412-481-547-606-659-2213-2599-2934-3203
2214-2600-2935-3204-3417-3594-3732-3834-3914-3980-4033-4077-4114-4147-4176-4629-4819-49735105-5224-5328-5418-5496-5569-5633-5689-5733-5771-5806-5838-5868-5896-5921-5943-5964-59856006-6027-6047-6067
92
702707 DALGIÇ LOJİSTİK ULUS LARARASI TAŞ.PET ÜR.PAZ.TİC.LTD.Ş
65
0
65
22,73
119
1083,9
2,42
9,11
6,48
0,00
0,00
0,2
31
32
2215-2601-2936-3205-3418-3595-3733-3835-3915-3981-4034-4078-4115-4148-4177-4630-4820-49745106-5225-5329-5419-5497-5570-5634-5690-5734-5772-5807-5839-5869-5897
93
94
95
96
97
19284
15068
32046
304059
577912
ZAFER KARDEŞLER İNŞAAT HAFRİYAT LTD.ŞTİ.
TETNAK TAŞ.TUR.VE TİC.A.Ş.
TRANSBATUR MİLLETLERARASI NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
AGL ASAV GLOBAL LOJİSTİK LTD.ŞTİ.
LACİVERT GLOBAL LOJ.ULUS.NAK.VE TİC.A.Ş.
25
23
18
13
11
0
0
1
0
0
25
23
20
13
11
8,74
8,04
6,99
4,55
3,85
72
119,5
33,5
33
30
1037,2
3382,7
1009,1
1147,8
1046,8
2,32
7,57
2,26
2,57
2,34
14,41
28,31
30,12
34,78
34,89
10,25
20,13
21,42
24,74
24,82
1,80
0,00
0,00
0,00
0,00
10,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,8
5
0
1
0,2
31
31
31
31
31
12
11
9
6
5
98
51294
T.G.L.TETGLOBAL LOJİ STİK NAK.SAN.VE TİC.A.Ş.
61
0
61
21,33
175
1384,4
3,10
7,91
5,63
0,00
0,00
0
30
30
99
100
21679
41596
FEVZİ GANDUR DENİZCİLİK NAK.TEM.VE TİC.A.Ş.
ERHANLAR LOJİSTİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
32
28
0
0
32
28
11,19
9,79
78,5
59
1844,8
1692,5
4,13
3,79
23,50
28,69
16,72
20,40
0,00
1,50
0,00
8,59
2
12,4
30
30
16
14
961-1196-1425-1638-1839-2019-2216-2602-2937-3206-3419-3596
463-530-590-644-1028-1263-1488-1698-1895-2065-2217
952-1187-1416-1630-1831-2011-2218-2603-2938
963-1198-1427-1640-1841-2020
998-1233-1461-1672-1870
130-155-173-2219-2604-2939-3207-3420-3597-3734-3836-3916-3982-4035-4079-4631-4821-49755107-5226-5330-5420-5498-5571-5635-5691-5735-5773-5808-5840
437-506-571-629-893-894-895-896-897-920-1155-1384-1598-1800-1983-4632
462-529-589-643-902-903-904-922-1157-1386-1600-1802-1985-2220
101
240712 ADES ULUS.NAK.TUR.TAR.ÜRN.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
27
0
27
9,44
50
820,44
1,84
16,41
11,67
2,00
11,45
4,8
30
13
230-285-337-2221-2605-2940-3208-3421-3598-3735-3837-3917-3983
102
54026
İNTEGRAL LOJİSTİK Tİ C.LTD.ŞTİ.
18
0
18
6,29
37
1103,7
2,47
29,83
21,22
0,00
0,00
0
30
9
955-1190-1419-1633-1834-2014-2222-2606-2941
103
300332
KORNER SPOR HİZ. REKLAM TURZ.İNŞ.TAAH.TİC.ORG.NAK.VE
EMLAK YATIRIM DANIŞ.LTD.ŞTİ.
18
0
18
6,29
88
2257,1
5,05
25,65
18,24
0,00
0,00
0
30
9
2223-2607-2942-3209-3422-3599-3736-3838-3918
104
105
31800
30068
KARDEŞLER ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ
BİLAL ULUS.NAK.İTH.İHR. VE TİC.LTD.ŞTİ.
14
9
0
0
14
9
4,90
3,15
95,5
28,5
2615,9
346,56
5,85
0,78
27,39
12,16
19,48
8,65
0,00
3,25
0,00
18,61
0,2
1,4
30
30
7
4
1140-1370-1584-1786-1969-2224-2608
1047-1282-1505-1714
106
320762 KARTAL LOJİSTİK İNŞ. TURİZM PETROL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
21
0
21
7,34
50,5
1392,4
3,11
27,57
19,61
0,00
0,00
1,2
29
10
1052-1287-1509-1718-1911-2079-2225-2609-2943-3210
107
29854
18
0
18
6,29
43
903
2,02
21,00
14,94
7,00
40,08
34,8
29
9
951-1186-1415-1629-1830-2010-2226-2610-2944
108
30605
17
0
17
5,94
55
754,94
1,69
13,73
9,76
2,00
11,45
0
29
8
974-1209-1438-1651-1851-2029-2227-2611
ÖZ ERKAN LOJİSTİK NAKLİYAT OTOMOTİV PETROL GIDA ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÖZ BİLAL ULUS. NAK. İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ
2015 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ
Sıra
No
U-NET
FİRMA ÜNVANI
AKEDA LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
109
79399
110
326992 ÇAĞLAYAN 61 ULUSLARARASI NAKLİYAT ve TİCARET LTD.ŞTİ.
111
112
113
114
115
116
117
44842
14894
19383
349403
343382
29222
35527
118
288908
119
33137
120
121
122
123
321372
280521
247699
280667
124
38914
125
EURO
V
Çarpanlı
EURO
Euro
VI
Taşıt
Toplamı
Ortalamaya
Göre Euro
Taşıt
Puanı
Aritmetik
Ortalamalı
Taşıt
Sayısı
Sefer
Sayısı
Sefer
Puanı
Verimlilik
Belge
UBAK'tan
Verimlilik Başına 3.Ülke Verilen
Puanı
3.ülke Puanı
İhtar
seferi
Cezaları
Toplam
Puan
TOPLAM
ALDIĞI
BELGE
SAYISI
ALINAN
BELGELER
13
0
13
4,55
26
594,49
1,33
22,87
16,26
1,43
8,18
1,4
29
6
1005-1240-1468-1678-1876-2050
11
0
11
3,85
48,5
1477,5
3,30
30,46
21,67
0,00
0,00
0
29
5
2228-2612-2945-3211-3423
10
5
30
30
28
27
23
0
0
0
0
0
0
0
10
5
30
30
28
27
23
3,50
1,75
10,49
10,49
9,79
9,44
8,04
48,5
115
74
70
39,5
52
39
549,3
3290,5
1678,2
1576,5
1268,8
1167,7
1285
1,23
7,36
3,75
3,53
2,84
2,61
2,87
11,33
28,61
22,68
22,52
32,12
22,46
32,95
8,06
20,35
16,13
16,02
22,85
15,97
23,44
2,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
16,03
0,00
0,00
0,00
0,00
11,45
0,00
0
0
2,6
2
7
11,2
6,4
29
29
28
28
28
28
28
5
2
15
15
14
13
11
266-319-2229-2613-2946
381-382
887-888-889-890-891-892-919-1154-1383-1597-1799-1982-2230-2614-4633
980-1215-1444-1656-1856-2034-2231-2615-2947-3212-3424-3600-3737-3839-4634
936-1171-1400-1614-1816-1996-2232-2616-2948-3213-3425-3601-3738-3840
925-1160-1389-1603-1805-1987-2233-2617-2949-3214-3426-3602-3739
1067-1302-1523-1731-1923-2090-2234-2618-2950-3215-3427
23
0
23
8,04
64,5
830,85
1,86
12,88
9,16
1,63
9,30
0
28
11
1076-1311-1532-1740-1931-2098-2235-2619-2951-3216-3428
22
0
22
7,69
48
1488,1
3,33
31,00
22,05
0,00
0,00
5,2
28
11
1017-1252-1480-1690-1888-2059-2236-2620-2952-3217-3429
19
18
16
13
0
0
0
0
19
18
16
13
6,64
6,29
5,59
4,55
37
33
58
53
1276,8
907,36
1575,2
1242,6
2,86
2,03
3,52
2,78
34,51
27,50
27,16
23,44
24,54
19,56
19,32
16,68
0,00
0,00
0,00
2,22
0,00
0,00
0,00
12,72
5,8
0
0,2
9
28
28
28
28
9
9
8
6
1124-1355-1571-1775-1961-2125-2237-2621-2953
2238-2622-2954-3218-3430-3603-3740-3841-3919
1110-1343-1559-1765-1951-2118-2239-2623
1002-1237-1465-1675-1873-2048
13
0
13
4,55
65
1822,3
4,08
28,04
19,94
0,00
0,00
0,2
28
6
2240-2624-2955-3219-3431-3604
21335
TRANSÇAĞ ULUS.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
F.M.F. NAK.İNŞ.TAAH.TURZ.VE TİC.A.Ş.
DEVNAK NAK.LOJİSTİK İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
U TRANSPORT ANONİM ŞİRKETİ
TRANS EXPRESS LOJİSTİK NAKLİYAT SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.
YILMAZ ULUS.NAK.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
BOLU GÜNEŞ ULUS.NAK.TRZ.TİC.SAN.AŞ.
ÖZ LİDERTRANS ULUS.TAŞ.PET.GD.OTOM.KUY.İTH.İHR.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
ERK-SER NAKLİYAT VE ULUSRAR ARASI TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SEMİH LOJİSTİK ULUSL ARARASI TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ.
CMA ULUSLARARASI NAK LİYAT LTD. ŞTİ.
KOÇASLAN NAK.İNŞ.TURZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
BADEMLİ TRANS ULUS NAK.TAŞ.OTO SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
KOYUNCULAR ULUSLARARASI NAKLİYAT VE SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.
MURAT ULUSLARARASI NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
12
0
12
4,20
45,5
473,69
1,06
10,41
7,40
3,20
18,32
2,6
28
6
126
19350
ATAKLAR ULUSLARARASINAKLİYAT TURİZMTİC.VE SAN A.Ş.
50
0
50
17,48
186
1576,2
3,53
8,47
6,03
0,00
0,00
0,2
27
25
127
302313 DOTA LOGISTICS INTER NATIONAL TRANSPO RT TİC.LTD.ŞTİ.
50
0
50
17,48
95
2121
4,74
22,33
15,88
0,00
0,00
11,2
27
25
2241-2625-2956-3220-3432-3605
425-494-560-618-670-2242-2626-2957-3221-3433-3606-3741-3842-4635-4822-4976-5108-5227-53315421-5499-5572-5636-5692-5736
1084-1319-1539-1746-1937-2104-2243-2627-2958-3222-3434-3607-3742-4636-4823-4977-5109-52285332-5422-5500-5573-5637-5693-5737
128
19172
35
0
35
12,24
129
2993,1
6,69
23,20
16,50
0,00
0,00
8,8
27
17
460-528-588-642-1061-1296-1518-1726-1918-2086-2244-2628-2959-4637-4824-4978-5110
129
130
31
22
0
0
31
22
10,84
7,69
65
67
1257,8
1577,1
2,81
3,53
19,35
23,54
13,76
16,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,8
27
27
15
11
429-498-564-622-674-2245-2629-2960-3223-3435-3608-3743-3843-4638-4825
2246-2630-2961-3224-3436-3609-3744-3844-3920-3984-4036
21
0
21
7,34
55
1283,1
2,87
23,33
16,59
0,00
0,00
0
27
10
2247-2631-2962-3225-3437-3610-3745-3845-3921-3985
16
0
16
5,59
34
936,8
2,10
27,55
19,60
0,00
0,00
0
27
8
2248-2632-2963-3226-3438-3611-3746-3846
13
0
13
4,55
28
798,83
1,79
28,53
20,29
0,00
0,00
0
27
6
991-1226-1454-1666-1864-2042
12
0
12
4,20
41,5
1197
2,68
28,84
20,51
0,00
0,00
0
27
6
2249-2633-2964-3227-3439-3612
135
136
137
138
588048 ALC LOJ.TAŞ.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
19074 TOLGA ULUSLARARASI NAKLİYAT TURİZM VE TİC.LTD.ŞTİ.
347891 SAHİL ULUSLARARASI NAK.TAAHHÜT İNŞ.İTHALAT İHRACAT TRZ.VE
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
63004 LİDER DUNDAR İNŞ.NAK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
397684 MARİNE LOJİSTİK ORGA NİZASYON VE DIŞ TİCA RET LİMİTED
ŞİRKETİ
566733 HİTİT GLOBAL LOJ.ULUS.NAK.TURİZM İNŞ.TEKS.TİC.VE
SAN.LTD.ŞTİ.
326250 UPİ FRİGO LOJİSTİK DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
285991 TEK TRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC LTD ŞT
57203 İZTAŞ İZMİR ULUSLARARASI TAŞ. VE TİC. A. Ş.
104019 MEYSA TAŞIMA HİZMETLERİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
12
11
7
6
0
0
0
0
12
11
7
6
4,20
3,85
2,45
2,10
24
25
49,5
66
733,89
746,19
960,98
1898,1
1,64
1,67
2,15
4,25
30,58
29,85
19,41
28,76
21,75
21,23
13,81
20,46
0,00
0,00
1,50
0,00
0,00
0,00
8,59
0,00
0,2
0
0
0,2
27
27
27
27
6
5
3
3
139
30376
112
0
112
39,16
331,5
2977,7
6,66
8,98
6,39
0,00
0,00
26,2
26
39
140
326200 ARIÇ LOJİSTİK İTH.İHR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
75
0
75
26,22
187,5
1322,9
2,96
7,06
5,02
0,14
0,82
8,6
26
37
141
30239
52
0
52
18,18
190,5
1151,9
2,58
6,05
4,30
0,43
2,45
2
26
26
142
322552 ÖZMUTLU ULUSLARARASI NAKLİYAT VE LOJİSTİK HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
39
0
39
13,64
137,5
2407,8
5,39
17,51
12,46
0,00
0,00
5,2
26
19
994-1229-1457-1669-1867-2044
1014-1249-1477-1687-1885
458-526-586
409-478-544
267-320-397-406-475-541-601-655-2250-2634-2965-3228-3440-4639-4826-4979-5111-5229-53335423-5501-5574-5638-5694-5738-5774-5809-5841-5870-5898-5922-5944-5965-5986-6007-6028-60486068-6085
937-1172-1401-1615-1817-1997-2251-2635-2966-3229-3441-3613-3747-4640-4827-4980-5112-52305334-5424-5502-5575-5639-5695-5739-5775-5810-5842-5871-5899-5923-5945-5966-5987-6008-60296049
944-1179-1408-1622-1823-2003-2252-2636-2967-3230-3442-3614-3748-4641-4828-4981-5113-52315335-5425-5503-5576-5640-5696-5740-5776
1085-1320-1540-1747-1938-2105-2253-2637-2968-3231-3443-3615-3749-4642-4829-4982-5114-52325336
143
29718
AKTOĞ ULUS.NAK.OTOM. VE PET.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
34
0
34
11,89
69
1667,3
3,73
24,16
17,19
2,29
13,09
19,8
26
17
1015-1250-1478-1688-1886-2057-2254-2638-2969-3232-3444-3616-3750-4643-4830-4983-5115
144
31012
ÖZYOĞUN ULUS.TAŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
34
0
34
11,89
84,5
2283,7
5,11
27,03
19,22
0,00
0,00
10,6
26
17
907-924-1159-1388-1602-1804-1986-2255-2639-2970-3233-3445-3617-4644-4831-4984-5116
145
146
147
148
149
26
20
19
16
15
0
0
0
0
0
26
20
19
16
15
9,09
6,99
6,64
5,59
5,24
88
62
57,5
32
61,5
1645,3
1386,7
1569,3
815,81
1573
3,68
3,10
3,51
1,82
3,52
18,70
22,37
27,29
25,49
25,58
13,30
15,91
19,41
18,13
18,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4
0
3,6
0
0,8
26
26
26
26
26
13
10
9
8
7
1077-1312-1533-1741-1932-2099-2256-2640-2971-3234-3446-3618-3751
2257-2641-2972-3235-3447-3619-3752-3847-3922-3986
2258-2642-2973-3236-3448-3620-3753-3848-3923
1075-1310-1531-1739-1930-2097-2259-2643
417-486-552-610-663-2260-2644
14
0
14
4,90
29,5
803,17
1,80
27,23
19,37
0,00
0,00
0
26
7
993-1228-1456-1668-1866-2043-2261
151
İBRAHİM ŞEFLEK NAK. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BAYSAL ULUSLARARASITAŞIMACILIK TİC.LTD.ŞTİ.
ÖN-TUR TURİZM NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KARGO -TEK ULUS.TAŞ.VE LOJ.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ.
SAĞLIK TRANSPORT NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
DESNAK YALÇIN ULUSLAR ARASI NAKLİYAT TURİZM GIDA VE
683953
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
19077 FORA ULS. ARA.TAŞIMACILIK LOJİSTİK HİZ.TİC.LTD.ŞTİ
13
0
13
4,55
29
812,9
1,82
28,03
19,94
0,00
0,00
0
26
6
2262-2645-2974-3237-3449-3621
152
19261
BETZ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
11
0
11
3,85
66
2020,5
4,52
30,61
21,77
0,00
0,00
3,8
26
5
930-1165-1394-1608-1810
153
19265
KARSAN KARADENİZ KİMYA VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
59
0
59
20,63
210,5
736,2
1,65
3,50
2,49
0,00
0,00
0
25
29
154
30910
SÜMBÜL ULUS.TAŞ.İTH.İHR.OTO LAS.VE OTO AL.SAT.TİC.LTD.ŞTİ.
46
0
46
16,08
124,5
1762,2
3,94
14,15
10,07
0,00
0,00
5,4
25
23
1000-1235-1463-1673-1871-2046-2263-2646-2975-3238-3450-3622-4645-4832-4985-5117-5233-53375426-5504-5577-5641-5697-5741-5777-5811-5843-5872-5900
224-279-331-1141-1371-1585-1787-1970-2264-2647-2976-3239-4646-4833-4986-5118-5234-53385427-5505-5578-5642-5698
155
41507
MARTI TRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC.A.Ş.
37
0
37
12,94
83
2554,5
5,71
30,78
21,89
0,00
0,00
15,8
25
18
1011-1246-1474-1684-1882-2055-2265-2648-2977-3240-3451-3623-4647-4834-4987-5119-5235-5339
156
157
326140 ANT LOJİSTİK LİMİTED .ŞİRKETİ
96959 NALÇACILAR ULUS NAK VE OTO PAZ AŞ
30
29
0
0
30
29
10,49
10,14
129,5
73
1980
1410,7
4,43
3,16
15,29
19,33
10,87
13,75
0,13
0,00
0,72
0,00
1,2
2
25
25
15
14
2266-2649-2978-3241-3452-3624-3754-3849-3924-3987-4037-4080-4648-4835-4988
1044-1279-1502-1712-1907-2075-2267-2650-2979-3242-3453-3625-4649-4836
158
294557 RENEZOĞLU TARIM ÜRÜN LERİ TAŞ.PLAS SAN.VE T.LTD.ŞTİ
26
0
26
9,09
64
1162,7
2,60
18,17
12,92
0,00
0,00
0
25
13
205-206-207-208-218-273-325-2268-2651-2980-3243-3454-4650
159
38883
23
0
23
8,04
77
1229,7
2,75
15,97
11,36
0,60
3,44
0,8
25
11
1135-1365-1579-1782-1967-2269-2652-2981-3244-3455-3626
21
0
21
7,34
60,5
1313,3
2,94
21,71
15,44
0,00
0,00
0,8
25
10
2270-2653-2982-3245-3456-3627-3755-3850-3925-3988
21
18
15
15
0
0
0
0
21
18
15
15
7,34
6,29
5,24
5,24
121
78,5
30
36
2220,3
1733,6
996,27
507,05
4,97
3,88
2,23
1,13
18,35
22,08
33,21
14,08
13,05
15,71
23,62
10,02
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
22,90
0
1
6,4
14
25
25
25
25
10
9
7
7
13-969-1204-1433-1646-1846-2024-2271-2654-2983
14-459-527-587-641-1105-1339-1556-1762
1035-1270-1494-1704-1900-2069-2272
1054-1289-1511-1719-1912-2080-2273
14
0
14
4,90
34
925,82
2,07
27,23
19,37
0,00
0,00
1,2
25
7
1103-1337-1554-1760-1947-2114-2274
36
0
36
12,59
140
1928,6
4,31
13,78
9,80
0,00
0,00
2,6
24
18
430-499-565-623-675-2275-2655-2984-3246-3457-3628-3756-4651-4837-4989-5120-5236-5340
131
132
133
134
150
160
161
162
163
164
165
166
BATU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİCARET LTD.ŞTİ.
MARTAŞ NAKLİYAT TURİ ZM İNŞ.TAR.ÜRÜN.TEKS SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
ARI-HAN ULUS.NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
15049
19049
15408
20168
19095
GÖZDE NAK.İTH.İHRC.TRZ.İNŞ.TAAH.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÇELİK İNŞ.SANAYİ DIŞ
TİC.İTH.İHRC.PET.KÖM.TRZ.NAK.YAT.TAAH.GIDA LTD.ŞTİ.
19048 KARINCA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
233538 TUR TRANSİT LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.
20040 GÜNEŞ TEKSTİL VE ULUS.NAK. İÇ VE DIŞ TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
30062 ÖZAKAR NAK.TEKS.VE PET.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
184943 YILDIRIMLAR LASTİK KAPLAMA VE LOJİSTİK-ULUSLARARASI
NAKLİYAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
38844
15222
BABACAN ULUS.NAK.TİC.VE TUR.LTD.ŞTİ.
2015 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ
Sıra
No
FİRMA ÜNVANI
U-NET
GÜMÜŞ GROUP LTD.ŞTİ.
EURO
V
Çarpanlı
EURO
Euro
VI
Taşıt
Toplamı
Ortalamaya
Göre Euro
Taşıt
Puanı
Aritmetik
Ortalamalı
Taşıt
Sayısı
Sefer
Sayısı
Sefer
Puanı
Verimlilik
Belge
UBAK'tan
Verimlilik Başına 3.Ülke Verilen
Puanı
3.ülke Puanı
İhtar
seferi
Cezaları
Toplam
Puan
TOPLAM
ALDIĞI
BELGE
SAYISI
ALINAN
BELGELER
167
68522
22
0
22
7,69
58,5
904,31
2,02
15,46
11,00
2,40
13,74
10
24
11
967-1202-1431-1644-1845-2023-2276-2656-2985-3247-3458
168
316724 SİM-AY ULUSLARARASI TAŞIMACILIK OTOM İV VE TİC.LTD.ŞT
20
0
20
6,99
31,5
908,16
2,03
28,83
20,51
0,00
0,00
5,2
24
10
1024-1259-1485-1695-1892-2063-2277-2657-2986-3248
169
170
171
172
173
174
39605
19021
32294
469680
14887
577166
20
19
19
18
17
15
0
0
0
0
0
0
20
19
19
18
17
15
6,99
6,64
6,64
6,29
5,94
5,24
59,5
65
62
24
79,5
21
1535,1
1830,5
1235,3
814,11
1652,7
565,53
3,43
4,09
2,76
1,82
3,70
1,26
25,80
28,16
19,92
33,92
20,79
26,93
18,35
20,03
14,17
24,13
14,79
19,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,4
7,2
0
8,6
0
2
24
24
24
24
24
24
10
9
9
9
8
7
1136-1366-1580-1783-1968-2278-2658-2987-3249-3459
411-480-546-605-658-2279-2659-2988-3250
212-213-220-275-327-2280-2660-2989-3251
1078-1313-1534-1742-1933-2100-2281-2661-2990
939-1174-1403-1617-1818-1998-2282-2662
1048-1283-1506-1715-1908-2076-2283
13
0
13
4,55
34
835,95
1,87
24,59
17,49
0,00
0,00
0
24
6
2284-2663-2991-3252-3460-3629
176
177
178
179
ULUSOY KARADENİZ TURİZM İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ.
RENTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VETİC LTD ŞTİ
UNO ULUSLARARASI.NAK.LTD.ŞTİ
ADAMAR LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
DOĞRUER ULUS.NAK.VE DIŞ TİC.A.Ş.
HTT TRANS.NAK.LOJ.İHR.İTH.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ATS TRANSPORT İTHALAT İHRACAT ULUSLAR ARASI NAKLİYAT
731302 İNŞAAT TURİZM SU ÜRÜNLERİ KERESTECİLİK PETROL SANAYİ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
56955 EKNAK ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
37619 KADERHAN NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
322420 LİMAN ULUS.NAK.GÜM.ANTREPO İNŞ.VE TUR.A.Ş.
128223 TARHAN YAPI MALZEMELERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
11
11
11
10
0
0
0
0
11
11
11
10
3,85
3,85
3,85
3,50
110,5
36
27
46
2289
938,22
694,12
1180,9
5,12
2,10
1,55
2,64
20,72
26,06
25,71
25,67
14,73
18,54
18,29
18,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,2
24
24
24
24
5
5
5
5
407-476-542-602-656
118-144-164-180-2285
2286-2664-2992-3253-3461
106-107-108-114-140
180
38781
8
0
8
2,80
37
998,39
2,23
26,98
19,19
0,00
0,00
0,4
24
4
2287-2665-2993-3254
4
0
4
1,40
48
790,49
1,77
16,47
11,71
2,00
11,45
2
24
2
137-160
25
0
25
8,74
106,5
1933,3
4,32
18,15
12,91
0,00
0,00
3
23
12
2288-2666-2994-3255-3462-3630-3757-3851-3926-3989-4038-4652
24
0
24
8,39
46,5
809,08
1,81
17,40
12,38
0,00
0,00
0
23
12
2289-2667-2995-3256-3463-3631-3758-3852-3927-3990-4039-4653
175
181
182
183
KAPTANLAR ULUS.NAK.TAAH.TRZ.SAN.VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
DİLER ULUSLARARASI NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
15400 KOYUNCU NAK.PAZ.VE TİC.A.Ş.
ATASOY KUYUMCULUK NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM VE
681126
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
19287
184
19334
TROYKA ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
24
0
24
8,39
200
2532
5,66
12,66
9,00
0,00
0,00
0
23
12
187-188-189-190-191-192-193-215-270-322-2290-4654
185
186
187
29695
19298
59717
AKTUR TAŞ.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.
İBA LOJİSTİK A.Ş.
ABANT NAKLİYAT TİCARET VE SAN. A. Ş.
23
20
16
0
0
0
23
20
16
8,04
6,99
5,59
52
46
63
1168,5
924,96
1474,3
2,61
2,07
3,30
22,47
20,11
23,40
15,98
14,30
16,64
1,11
0,00
1,00
6,36
0,00
5,73
10,2
0,4
8,4
23
23
23
11
10
8
1006-1241-1469-1679-1877-2051-2291-2668-2996-3257-3464
2292-2669-2997-3258-3465-3632-3759-3853-3928-3991
2293-2670-2998-3259-3466-3633-3760-3854
55923
DEMİR AKÇA ULUSLARARASI NAKLİYAT OTOM. SERV. TİC. LTD. ŞTİ.
15
0
15
5,24
51
1083,9
2,42
21,25
15,12
0,00
0,00
0
23
7
1072-1307-1528-1736-1927-2094-2294
15
0
15
5,24
77
1584,7
3,54
20,58
14,64
0,00
0,00
0
23
7
464-531-591-645-2295-2671-2999
14
0
14
4,90
51
740,59
1,66
14,52
10,33
1,20
6,87
1,2
23
7
1060-1295-1517-1725-1917-2085-2296
14
0
14
4,90
43,5
879,5
1,97
20,22
14,38
2,80
16,03
14,6
23
7
2297-2672-3000-3260-3467-3634-3761
188
190
250490 ERNAS ULUSLARARASI NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT
TAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
469599 PANCAR ULUS.TAŞ.OTO.LAS.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
191
38784
192
286621 ÇORUH TRANS DIŞ TİCARET TURİZM İMALAT VE NAKLİYAT LTD.ŞTİ.
12
0
12
4,20
35
850,8
1,90
24,31
17,29
0,00
0,00
0
23
6
2298-2673-3001-3261-3468-3635
193
194
284696 İMSEL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İÇ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
15047 MURHAK ULUS.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
10
3
0
0
10
3
3,50
1,05
25
52
646,19
1408,5
1,45
3,15
25,85
27,09
18,38
19,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
23
23
5
1
44
0
44
15,38
156,5
2505
5,60
16,01
11,39
0,00
0,00
10
22
22
1009-1244-1472-1682-1880
2299
977-1212-1441-1653-1853-2031-2300-2674-3002-3262-3469-4655-4838-4990-5121-5237-5341-54285506-5579-5643-5699
37
0
37
12,94
54,5
607,01
1,36
11,14
7,92
0,00
0,00
0
22
18
124-149-169-184-2301-2675-3003-3263-3470-3636-3762-4656-4839-4991-5122-5238-5342-5429
33
22
21
0
0
0
33
22
21
11,54
7,69
7,34
78
105
59,5
1316,2
775,93
1064,5
2,94
1,74
2,38
16,87
7,39
17,89
12,00
5,26
12,73
0,00
2,25
0,00
0,00
12,88
0,00
4
5,6
0
22
22
22
16
11
10
950-1185-1414-1628-1829-2009-2302-2676-3004-3264-3471-4657-4840-4992-5123-5239
960-1195-1424-1637-1838-2018-2303-2677-3005-3265-3472
2304-2678-3006-3266-3473-3637-3763-3855-3929-3992
189
YILMAZLAR NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
CAN ULUS.AĞIR NAK. ANTREPOCULUK VE OTO.TİC.LTD.ŞTİ
195
15043
196
124138
197
198
199
23951
30442
19382
200
322122 U.F.T. ULUS FURKAN TAŞ TÜTÜN MAM GIDA TEM TİC LTD ŞTİ
17
0
17
5,94
60
1252,4
2,80
20,87
14,85
0,00
0,00
1,6
22
8
942-1177-1406-1620-1821-2001-2305-2679
201
202
203
204
35340
482576
93667
477143
15
15
15
13
0
0
0
0
15
15
15
13
5,24
5,24
5,24
4,55
49
53
30
40
1239,5
1066,6
743,2
881,7
2,77
2,39
1,66
1,97
25,30
20,12
24,77
22,04
17,99
14,31
17,62
15,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,2
0,4
2,4
0,2
22
22
22
22
7
7
7
6
945-1180-1409-1623-1824-2004-2306
2307-2680-3007-3267-3474-3638-3764
1073-1308-1529-1737-1928-2095-2308
246-299-2309-2681-3008-3268
12
0
12
4,20
34
768,39
1,72
22,60
16,07
0,00
0,00
0
22
6
1018-1253-1481-1691-1889-2060
11
11
8
8
7
3
32
0
0
0
0
0
0
0
11
11
8
8
7
3
32
3,85
3,85
2,80
2,80
2,45
1,05
11,19
45,5
38
38
67
29
46
69
1014,8
909,2
995,66
1344,5
769,5
1165,9
1038,2
2,27
2,03
2,23
3,01
1,72
2,61
2,32
22,30
23,93
26,20
20,07
26,53
25,35
15,05
15,86
17,02
18,64
14,27
18,87
18,03
10,70
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,46
0,00
0,00
0,00
2,29
0,00
0,00
2,64
0,2
1,2
1,2
0,4
0,6
0
6,2
22
22
22
22
22
22
21
5
5
4
4
3
1
16
438-507-572-630-1120
1027-1262-1487-1697-1894
1042-1277-1500-1710
418-487-553-611
111-116-142
2310
227-282-334-981-1216-1445-1657-1857-2035-2311-4658-4841-4993-5124-5240-5343
30
0
30
10,49
73
1809,4
4,05
24,79
17,63
0,00
0,00
11,4
21
15
898-899-900-901-921-1156-1385-1599-1801-1984-4659-4842-4994-5125-5241
214
215
216
ÇARIKÇI TRANS U.NAK.TRZ.YED.PAR.İMA.VE TİC.LTD.ŞTİ.
MURPHY DEN.ULUS.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZAY ULUS.NAK.İNŞ.TAAH.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SEDİR NAKLİYAT GIDA İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ.
725432 MARMARAY LOJİSTİK NAKLİYAT OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ.
19339 METİN GRUP ULUS.TAŞ. TURZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
19173 SMS ULUSLARARASI NAK.LTD.ŞTİ.
59383 PAY NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC.A.Ş.
19987 YÜKSEL ULUS.TAŞ.TURZ.VE TİC.A.Ş.
290186 KOZA ULUSLARARASI TAŞ.İTH.İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ.
19395 ÖZ-ER TRANS ULUS.TAŞ.VE TİC.A.Ş.
29717 AKTUR TAŞIMACILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
FİDANLI ULS.TAŞ.OTO OTO YED.PAR.PET.ÜRN.TAR.ORM.
29584
SAN.ÜR.VE GIDA MAD.İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ
294619 KAVAK ULUS.TAŞ.MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
30374 ÖZÇELİK TRANSPORT İTH. İHR. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
19396 YILDIZ TRANSPORT ULUS.NAK.VE TİC.A.Ş.
30
24
22
0
0
0
30
24
22
10,49
8,39
7,69
80,5
52,5
87,5
1504,8
1179,6
1470,4
3,37
2,64
3,29
18,69
22,47
16,81
13,30
15,98
11,95
0,00
0,22
0,00
0,00
1,27
0,00
5,8
7
2
21
21
21
15
12
11
209-210-211-219-274-326-2312-2682-3009-3269-4660-4843-4995-5126-5242
946-1181-1410-1624-1825-2005-2313-2683-3010-3270-4661-4844
2314-2684-3011-3271-3475-3639-3765-3856-3930-3993-4662
217
39208
ATAOĞLU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ.
20
0
20
6,99
55
890,82
1,99
16,20
11,52
0,17
0,95
0
21
10
2315-2685-3012-3272-3476-3640-3766-3857-3931-3994
218
21032
YENİ KEŞAN ANBARI BENK KARDEŞLER NAKLİYAT TAŞIMACILIK VE
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
16
0
16
5,59
61
1141,9
2,55
18,72
13,32
0,00
0,00
0
21
8
102-103-104-105-113-139-162-178
219
323772 HASANOĞULLARI ULUS.NAK.OTO.İNŞ.TURZ.TEKS.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
15
0
15
5,24
43
1084,6
2,43
25,22
17,94
0,00
0,00
4,6
21
7
214-221-276-328-2316-2686-3013
220
19278
15
0
15
5,24
59
1119,9
2,50
18,98
13,50
0,00
0,00
0
21
7
933-1168-1397-1611-1813-1993-2317
221
222
19032 METE TRANSPORT KARA VE DENİZ NAKLİYAT TİC.A.Ş.
696917 AÇARLAR ULUSLARARASI TAŞ.İÇ VE DIŞ Tİ C.LTD.ŞTİ.
15
14
0
0
15
14
5,24
4,90
54
34,5
1097,9
692,69
2,46
1,55
20,33
20,08
14,46
14,28
0,00
0,00
0,00
0,00
1
0
21
21
7
7
2318-2687-3014-3273-3477-3641-3767
121-146-166-182-2319-2688-3015
223
676896 MTS TRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
14
0
14
4,90
21
733,96
1,64
34,95
24,86
0,00
0,00
10,4
21
7
2320-2689-3016-3274-3478-3642-3768
224
300530 AR-MER ULUSLARARASI.TAŞIMACILIK LOJİSTİK DES.HİZ.VE TİC.A.Ş.
13
0
13
4,55
43
738,66
1,65
17,18
12,22
0,42
2,39
0,2
21
6
1095-1330-1549-1756-1944-2111
225
226
227
228
19545
19119
19067
19556
ATC GRUP ULUS. NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ.
EYÜBOĞLU NAKLİYAT VEİNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DOKTOR ULUSLARARASI TAŞ.İTH.VE İHR.TİC.LTD.ŞTİ.
İSTANBUL NAKLİYAT TU RİZM VE TEM.HİZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
12
12
11
11
0
0
0
0
12
12
11
11
4,20
4,20
3,85
3,85
40
25
28,5
35
1032,7
538,04
759,97
768,14
2,31
1,20
1,70
1,72
25,82
21,52
26,67
21,95
18,36
15,31
18,97
15,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,8
0,2
3,6
0
21
21
21
21
6
6
5
5
1043-1278-1501-1711-1906-2074
1106-1340-1557-1763-1949-2116
992-1227-1455-1667-1865
1012-1247-1475-1685-1883
205
206
207
208
209
210
211
212
213
İSMET YILMAZ NAKLİYE AKARYAKIT GIDA TAAHHÜT TİCARET VE
SANAYİ LİMITED ŞİRKETİ
BEST ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ.
SAHRA ULUS.TAŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÇELİK ULUSLARARASI NAK.TİC.VE TRZ.A.Ş.
HİLAL TAŞIMACILIK HİZMETLERİ VVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
2015 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ
Çarpanlı
EURO
Euro
VI
Taşıt
Toplamı
Ortalamaya
Göre Euro
Taşıt
Puanı
Aritmetik
Ortalamalı
Taşıt
Sayısı
Sefer
Sayısı
Sefer
Puanı
Verimlilik
Belge
UBAK'tan
Verimlilik Başına 3.Ülke Verilen
Puanı
3.ülke Puanı
İhtar
seferi
Cezaları
Toplam
Puan
TOPLAM
ALDIĞI
BELGE
SAYISI
0
21
4
123-148-168-183
0,8
21
3
4,6
20
19
1053-1288-1510
15-2321-2690-3017-3275-3479-3643-3769-3858-3932-4663-4845-4996-5127-5243-5344-5430-55075580
0,00
12,4
20
18
927-1162-1391-1605-1807-1989-2322-2691-3018-3276-4664-4846-4997-5128-5244-5345-5431-5508
0,00
4,91
0,00
0,00
0
11,4
0,6
0
20
20
20
20
13
12
10
9
1007-1242-1470-1680-1878-2052-2323-2692-3019-3277-4665-4847-4998
970-1205-1434-1647-1847-2025-2324-2693-3020-3278-4666-4848
2325-2694-3021-3279-3480-3644-3770-3859-3933-3995
1111-1344-1560-1766-1952-2119-2326-2695-3022
1,00
5,73
9,4
20
7
943-1178-1407-1621-1822-2002-2327
0,67
3,82
5,2
20
7
985-1220-1449-1661-1861-2039-2328
13,03
0,00
0,00
0
20
6
1113-1345-1561-1767-1953-2120
18,54
13,19
0,17
0,95
0,4
20
6
1087-1322-1541-1748-1939-2106
2,55
22,57
16,06
0,00
0,00
2,6
20
5
2329-2696-3023-3280-3481
781,22
3226,7
1262,4
1,75
7,22
2,82
24,80
13,67
20,87
17,64
9,72
14,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
0
0
20
20
20
4
4
3
2330-2697-3024-3281
395-396-405-474
2331-2698-3025
40
919,68
2,06
22,99
16,35
0,00
0,00
0
20
2
1021-1256
91
2402,5
5,37
26,40
18,78
1,00
5,73
22,8
19
17
2332-2699-3026-3282-3482-3645-3771-3860-3934-4667-4849-4999-5129-5245-5346-5432-5509
12,24
107,5
2113,9
4,73
19,66
13,99
0,00
0,00
11,6
19
17
200-201-202-203-204-217-272-324-2333-4668-4850-5000-5130-5246-5347-5433-5510
24
23
14
8,39
8,04
4,90
59,5
56,5
45
1222,8
958,08
793,92
2,73
2,14
1,78
20,55
16,96
17,64
14,62
12,06
12,55
0,00
0,20
0,00
0,00
1,15
0,00
6,4
4,2
0
19
19
19
12
11
7
2334-2700-3027-3283-3483-3646-3772-3861-3935-4669-4851-5001
957-1192-1421-1635-1836-2016-2335-2701-3028-4670-4852
1128-1359-1575-1778-1963-2127-2336
0
14
4,90
73,5
959,63
2,15
13,06
9,29
0,58
3,34
0,2
19
7
134-158-176-987-1222-1451-1663
0
0
14
13
4,90
4,55
28,5
27,5
636,58
663,9
1,42
1,48
22,34
24,14
15,89
17,17
0,00
0,17
0,00
0,95
2,8
5,4
19
19
7
6
2337-2702-3029-3284-3484-3647-3773
978-1213-1442-1654-1854-2032
12
0
12
4,20
24
629,48
1,41
26,23
18,66
0,00
0,00
5,6
19
6
1013-1248-1476-1686-1884-2056
11
0
11
3,85
26
552,31
1,24
21,24
15,11
2,43
13,90
14,6
19
5
1031-1266-1491-1701-1897
11
7
7
0
0
0
11
7
7
3,85
2,45
2,45
30
54,5
25
585,29
1059,7
625,47
1,31
2,37
1,40
19,51
19,44
25,02
13,88
13,83
17,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2,4
19
19
19
5
3
3
2338-2703-3030-3285-3485
453-522-584
1116-1348-1564
7
0
7
2,45
61,5
1276,7
2,86
20,76
14,77
0,00
0,00
1,2
19
3
2339-2704-3031
24
23
20
21
19
15
14
0
0
1
0
1
0
0
24
23
22
21
21
15
14
8,39
8,04
7,69
7,34
7,34
5,24
4,90
44,5
98
73,5
37
67,5
88,5
97
1003,6
2133,7
1331,9
507,44
1159,9
1081
1380
2,24
4,77
2,98
1,13
2,59
2,42
3,09
22,55
21,77
18,12
13,71
17,18
12,21
14,23
16,04
15,49
12,89
9,75
12,22
8,69
10,12
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,75
0,00
0,57
0,00
0,00
0,00
0,00
4,29
0,00
9,6
10,2
6
0
4,6
3
0
18
18
18
18
18
18
18
12
11
10
10
10
7
7
953-1188-1417-1631-1832-2012-2340-2705-3032-4671-4853-5002
1081-1316-1536-1743-1934-2101-2341-2706-3033-4672-4854
2342-2707-3034-3286-3486-3648-3774-3862-3936-4673
268-321-2343-2708-3035-3287-3487-3649-3775-4674
431-500-566-624-676-1100-1335-1552-1758-4675
1082-1317-1537-1744-1935-2102-2344
2345-2709-3036-3288-3488-3650-3776
Sıra
No
U-NET
229
24318
METROPORT ULUSLARARA SI TAŞIMACILIK İ Ç VE DIŞ TİC.A.Ş
8
0
8
2,80
32
730,18
1,63
22,82
16,23
0,00
0,00
230
19413
TURNA ULUS NAK.A.Ş.
6
0
6
2,10
26
656,54
1,47
25,25
17,96
0,00
0,00
231
15401
KOYUNCU AKARYAKIT OTO.TİC.SAN.A.Ş.
39
0
39
13,64
151
1508,1
3,37
9,99
7,10
0,00
0,00
232
19970
ULUSTRANS ULUS NAKVE TİC A.Ş
36
0
36
12,59
82
1808,5
4,04
22,06
15,69
0,00
233
234
235
236
55997
301881
72730
19276
26
24
20
18
0
0
0
0
26
24
20
18
9,09
8,39
6,99
6,29
78,5
37,5
80,5
46,5
930,96
834,13
1238,3
756,52
2,08
1,87
2,77
1,69
11,86
22,24
15,38
16,27
8,44
15,82
10,94
11,57
0,00
0,86
0,00
0,00
237
40379
15
0
15
5,24
51,5
1175,3
2,63
22,82
16,23
238
60266
DNT ULUSLARARASI NAKLİYE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
FLAY LOJİSTİK PETROL GIDA İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
TRABZON METRO TURİZM TİC.VE SEY.LTD.ŞTİ.
ME-TOL TURİZM İNŞAAT NAK.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
KESKİN KARTAL ULUSLARARASI TAŞ. TRZ.
OTO.GD.TEKS.GÜM.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
ULU ULUSLARARASI NAK.TAAHHÜT VE TİC.A.Ş.
14
0
14
4,90
32,5
686,75
1,54
21,13
15,03
239
303874 BEYOĞLU ULUSLAR ARAS I TAŞ.NAK.LOJİST İK SAN TİC LTD Ş
12
0
12
4,20
69
1264,1
2,83
18,32
240
32295
12
0
12
4,20
42
778,81
1,74
241
123989 KAHA İTHALAT İHRACAT İNŞAAT TURİZM NAKLİY E VE TİC.LTD.ŞTİ.
11
0
11
3,85
50,5
1140
242
243
244
19351 MK TRANS LOJİSTİK LTD.ŞTİ.
15063 SELAMOĞLU NAK. VE TİC. A.Ş.
680735 TMC LOJİSTİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
8
8
6
0
0
0
8
8
6
2,80
2,80
2,10
31,5
236
60,5
245
19386
KİLERCİ ULUSLARARASI NAKLİYAT İHRACAT İTHALAT PAZ.A.Ş.
5
0
5
1,75
246
19322
FULLSPED TAŞ. VE GÜM.TİC. LTD. ŞTİ.
35
0
35
12,24
247
19973
35
0
35
248
249
250
19354
79966
19063
LOGİTRANS LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK ORGANİZASYONU LİMİTED
ŞİRKETİ
FIRAT ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ÖZ SAĞLAM ULUS.TAŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
FEY SPED ULUS.TAŞ.GÜMR.TUR.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
24
23
14
0
0
0
251
19282
TECİROĞLU ULUSLARARASI NAKLİYAT OTO.SAN.VE TİC.LTD.Ş
14
252
253
14
13
260
261
262
263
264
265
266
274883 TÜRKCAN TRANS İHR-İTH-İNŞ.TRZ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
572462 NUSAYBİN KAYAR ULUS.TAŞ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
SAĞTAŞ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED
691097
ŞİRKETİ
23577 AKBAL LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
262486 KÖROĞLU ULUS. TAŞ. VE TİC. A.Ş.
19093 ÇEBİLER ULUSLARARASI TAŞIMA VE TİC.LT D.ŞTİ.
19177 DOĞAN TAŞ.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
REİSOĞLU NAKLİYAT SERVİS TEMİZLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
351383
İNŞAAT TURİZM BİLİŞİM TİCARET LTD.ŞTİ.
31114 SAĞLAM ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ.
15388 BAYTRANS ULUS.NAK.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
19544 AYLAR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİCARET LTD ŞTİ
308195 MATRİKS LOJİSTİK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
57429 MEDTRANS ULUSLARARASI NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ.
15394 GÖLOVA ULUS. NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ.
14891 ERDAL İLHAN ULUS.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
267
722308 ANADOLİJA TRANSPORT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
268
269
22341
19415
270
19247
271
272
273
274
275
254
255
256
257
258
259
FİRMA ÜNVANI
BOLU BEYİ ULUS.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
EURO
V
ALINAN
BELGELER
12
0
12
4,20
23
422,21
0,94
18,36
13,06
0,00
0,00
0
18
6
2346-2710-3037-3289-3489-3651
12
12
0
0
12
12
4,20
4,20
68,5
91
1158
1424,9
2,59
3,19
16,90
15,66
12,02
11,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4
0,2
18
18
6
6
455-523-585-640-1023-1258
109-110-115-141-163-179
10
0
10
3,50
43
765,4
1,71
17,80
12,66
0,00
0,00
0
18
5
2347-2711-3038-3290-3490
19546
56442
14882
22160
23196
GRUPAJ SERVİS LOJİSTİK VE TAŞ.A.Ş.
TOROS ULUSLAR.NAK.İTH.İHR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KOŞAROĞLU ULUSLARARASI NAKLİYAT İHRACAAT İTHALAT
TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.
TRANS OTTO ULUSLARAR ASI NAK.VE TİC. LTD.ŞTİ.
EGE ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.
UĞUR ULUSLARARASI NAKLİYAT VE DIŞ TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
HMA ULUSLARARASI TAŞ. VE TİC.LTD.ŞTİ.
SOLMAZ DIŞ TİC VE NAK.TURZ.SAN.LTD.ŞTİ
10
8
7
4
2
0
0
0
0
0
10
8
7
4
2
3,50
2,80
2,45
1,40
0,70
60
51
52
31
30,5
997,78
949
1135
847,59
665,47
2,23
2,12
2,54
1,90
1,49
16,63
18,61
21,83
27,34
21,82
11,83
13,24
15,52
19,45
15,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2,2
4,8
0
18
18
18
18
18
5
4
3
2
1
276
38793
KARADENİZ ULUSLARARASI NAKLİYAT VE İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ.
43
0
43
15,03
149
625,19
1,40
4,20
2,98
0,00
0,00
2,6
17
21
277
641221 MERYILDIZ LOJİSTİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
38
0
38
13,29
67
772,52
1,73
11,53
8,20
0,00
0,00
6,6
17
19
278
33
0
33
11,54
69
667,92
1,49
9,68
6,89
0,00
0,00
2,8
17
16
30
0
30
10,49
36,5
314,54
0,70
8,62
6,13
0,00
0,00
0
17
15
2353-2716-3042-3294-3493-3653-3777-3863-4679-4858-5006-5134-5250-5351-5437
20
20
0
0
20
20
6,99
6,99
93,5
45
1227,1
850,75
2,74
1,90
13,12
18,91
9,33
13,45
0,00
0,00
0,00
0,00
1,8
5,2
17
17
10
10
2354-2717-3043-3295-3494-3654-3778-3864-4680-4859
1088-1323-1542-1749-1940-2107-2355-2718-4681-4860
17
0
17
5,94
49
1134,5
2,54
23,15
16,47
0,00
0,00
8
17
8
1049-1284-1507-1716-1909-2077-2356-2719
16
14
0
0
16
14
5,59
4,90
42
31
1051,7
578,14
2,35
1,29
25,04
18,65
17,81
13,27
0,00
0,00
0,00
0,00
9,2
2,2
17
17
8
7
948-1183-1412-1626-1827-2007-2357-2720
975-1210-1439-1652-1852-2030-2358
13
0
13
4,55
25
483,05
1,08
19,32
13,74
0,00
0,00
2,6
17
6
2359-2721-3044-3296-3495-3655
286
287
288
287657 GAT LOJİSTİK YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.
MONDE TRANSPORT GRUP NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM SERVİS
769930
HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
19052 KARAKUŞ İTH.İHR.ULUS.TAŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.
19349 TRANSNET ULUS.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
47923 SÜMELA OTOMOTİV TİCARET VE SERVİS HİZMETLERİ TAŞIMACILIK
LTD.ŞTİ.
19109 TRANS BİRDAL ULUSLARARASI NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
31108 MARTRANS ULUS.NAK.TURZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
86786 ERGİN OTOMOTİV ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ
19911 EMS ULUS.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
19234 ÖZSUNAR ULUS.NAK.LOJİSTİK TRZ.HİZ.LTD.ŞTİ.
30437 RAMKO ULUS.TAŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ
2348-2712-3039-3291-3491
2349-2713-3040-3292
415-484-550
1065-1300
120
254-307-2350-2714-3041-3293-3492-3652-4676-4855-5003-5131-5247-5348-5434-5511-5581-56445700-5742-5778
1022-1257-1484-1694-1891-2062-2351-2715-4677-4856-5004-5132-5248-5349-5435-5512-5582-56455701
16-1016-1251-1479-1689-1887-2058-2352-4678-4857-5005-5133-5249-5350-5436-5513
12
12
12
0
0
0
12
12
12
4,20
4,20
4,20
52
38,5
38
944,97
743,74
1023,6
2,11
1,66
2,29
18,17
19,32
26,94
12,93
13,74
19,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
2,8
8,6
17
17
17
6
6
6
1068-1303-1524-1732-1924-2091
958-1193-1422-1636-1837-2017
1040-1275-1498-1708-1904-2072
289
39155
12
0
12
4,20
54
1095,1
2,45
20,28
14,42
0,00
0,00
4
17
6
2360-2722-3045-3297-3496-3656
290
291
292
19098 EMİN TURİZM TİCARETVE SANAYİ A.Ş.
316216 GLS GLOBAL LOJİSTİK SERVİSİ TAŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
32300 SUNTRANS ULUS NAK.VE TİC.A.Ş.
11
11
9
0
0
0
11
11
9
3,85
3,85
3,15
36,5
56
42,5
639,2
932,15
848,76
1,43
2,08
1,90
17,51
16,65
19,97
12,46
11,84
14,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4
0,6
2,2
17
17
17
5
5
4
966-1201-1430-1643-1844
128-153-171-186-2361
228-283-335-1107
279
280
281
282
283
284
285
YALÇINLAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ PETROL GIDA TURİZM
NAKLİYAT YATIRIM KÖMÜR TAAHHÜT İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ.
2015 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ
Çarpanlı
EURO
Euro
VI
Taşıt
Toplamı
Ortalamaya
Göre Euro
Taşıt
Puanı
Aritmetik
Ortalamalı
Taşıt
Sayısı
Sefer
Sayısı
Sefer
Puanı
Verimlilik
Belge
UBAK'tan
Verimlilik Başına 3.Ülke Verilen
Puanı
3.ülke Puanı
İhtar
seferi
Cezaları
Toplam
Puan
TOPLAM
ALDIĞI
BELGE
SAYISI
0
17
4
1046-1281-1504-1713
0
17
4
439-508-573-631
0,00
0,00
0,00
4,2
0
0
17
17
17
4
4
3
2362-2723-3046-3298
1089-1324-1543-1750
2363-2724-3047
0,00
0,00
2,2
17
2
441-510
0,00
0,00
0,00
0,00
4,2
0
17
17
1
1
454
2364
3,12
0,00
0,00
0
16
18
2365-2725-3048-3299-3497-3657-3779-3865-4682-4861-5007-5135-5251-5352-5438-5514-5583-5646
12,16
7,45
0,07
0,00
0,38
0,00
9,8
1,2
16
16
13
10
842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-5136-5252
240-293-345-997-1232-1460-1671-1869-4683-4862
14,82
0,00
0,00
7,4
16
9
982-1217-1446-1658-1858-2036-2366-2726-4684
6,81
0,00
0,00
0,2
16
9
926-1161-1390-1604-1806-1988-2367-2727-4685
11,97
8,52
0,00
0,00
0
16
9
2368-2728-3049-3300-3498-3658-3780-3866-4686
1,14
1,54
1,11
2,44
1,22
14,55
10,88
13,64
15,95
21,01
10,35
7,74
9,70
11,35
14,94
0,00
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,88
0,00
0,00
0,00
1
0,2
0
2,8
5,2
16
16
16
16
16
8
8
7
6
6
2369-2729-3050-3301-3499-3659-3781-3867
2370-2730-3051-3302-3500-3660-3782-3868
1008-1243-1471-1681-1879-2053-2371
433-502-568-626-2372-2731
1114-1346-1562-1768-1954-2121
1024
2,29
21,56
15,33
0,00
0,00
5,8
16
6
222-277-329-2373-2732-3052
957,39
457,18
849,96
662,16
731,45
687,61
1030,4
1040,2
2,14
1,02
1,90
1,48
1,64
1,54
2,30
2,33
14,73
17,58
17,00
18,65
19,00
23,71
16,23
23,12
10,48
12,51
12,09
13,27
13,51
16,86
11,54
16,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,4
0
0
0,6
4
0
4,4
16
16
16
16
16
16
16
16
5
4
3
2
2
2
2
2
1819,3
4,07
10,58
7,52
0,00
0,00
16,8
15
29
2118,2
1367,5
4,74
3,06
24,21
27,91
17,22
19,85
0,42
0,00
2,39
0,00
22
16
15
15
17
11
2374-2733-3053-3303-3501
444-513-575-633
2375-2734-3054
2376-2735
127-152
241-294
126-151
456-524
265-318-422-491-557-615-667-4687-4863-5008-5137-5253-5353-5439-5515-5584-5647-5702-57435779-5812-5844-5873-5901-5924-5946-5967-5988-6009
817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-5440-5516-5585-5648
905-906-923-1158-1387-1601-1803-4688-4864-5009-5138
29
330,64
0,74
11,40
8,11
0,00
0,00
0
15
9
2377-2736-3055-3304-3502-3661-3783-4689-4865
56
39,5
97
535,55
552,69
1031,3
1,20
1,24
2,31
9,56
13,99
10,63
6,80
9,95
7,56
0,00
0,40
0,00
0,00
2,29
0,00
0
4,2
0
15
15
15
9
8
7
2378-2737-3056-3305-3503-3662-3784-4690-4866
232-286-338-2379-2738-3057-3306-4691
1108-1341-1558-1764-1950-2117-2380
62
778,04
1,74
12,55
8,93
0,00
0,00
0
15
6
2381-2739-3058-3307-3504-3663
71,5
1290,6
2,89
18,05
12,84
0,00
0,00
4,6
15
6
225-280-332-976-1211-1440
24
328,49
0,73
13,69
9,74
0,00
0,00
0
15
6
257-310-2382-2740-3059-3308
4,20
3,85
26
27
402,39
434,26
0,90
0,97
15,48
16,08
11,01
11,44
0,00
0,00
0,00
0,00
1
0,8
15
15
6
5
1001-1236-1464-1674-1872-2047
1003-1238-1466-1676-1874
11
3,85
23
337,54
0,75
14,68
10,44
0,00
0,00
0
15
5
2383-2741-3060-3309-3505
0
10
3,50
36,5
551,96
1,23
15,12
10,76
0,00
0,00
0
15
5
2384-2742-3061-3310-3506
10
0
10
3,50
43
729,58
1,63
16,97
12,07
0,00
0,00
2,2
15
5
2385-2743-3062-3311-3507
10
9
7
7
5
5
4
0
0
0
0
0
0
0
10
9
7
7
5
5
4
3,50
3,15
2,45
2,45
1,75
1,75
1,40
72,5
22,5
39,5
37,5
22
48,5
38
990,52
471,32
677,54
615,14
419,48
1038,1
658,54
2,22
1,05
1,52
1,38
0,94
2,32
1,47
13,66
20,95
17,15
16,40
19,07
21,40
17,33
9,72
14,90
12,20
11,67
13,56
15,22
12,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4
4
1,2
0
1,2
4
0
15
15
15
15
15
15
15
5
4
3
3
2
2
2
2386-2744-3063-3312-3508
989-1224-1453-1665
445-514-576
450-519-581
2387-2745
1079-1314
1086-1321
Sıra
No
U-NET
293
19954
TOSUN ULUS.NAK.VE.TİC.LTD.ŞTİ.
9
0
9
3,15
23
426,74
0,95
18,55
13,20
0,00
0,00
294
57525
TRANS AFS ULUSLARARASI NAK. TUR. MÜM. VE TİC. LTD. ŞTİ.
9
0
9
3,15
38
661,42
1,48
17,41
12,38
0,00
0,00
295
296
297
19374 TRANS ARCAN ULUS.NAK.VE.TİC.LTD.ŞTİ.
19237 ALEMDAR NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ.
724486 PEYİÇ TRANSPORT DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
9
8
7
0
0
0
9
8
7
3,15
2,80
2,45
30
31
28,5
683,83
572,88
517,45
1,53
1,28
1,16
22,79
18,48
18,16
16,21
13,14
12,91
0,00
0,00
0,00
298
24709
4
0
4
1,40
23
544,6
1,22
23,68
16,84
299
300
2
2
0
0
2
2
0,70
0,70
56
31
1383,2
635,11
3,09
1,42
24,70
20,49
17,57
14,57
36
0
36
12,59
58
254,03
0,57
4,38
26
21
0
0
26
21
9,09
7,34
115
94
1966,1
984,31
4,40
2,20
17,10
10,47
19
0
19
6,64
40,5
843,86
1,89
20,84
18
0
18
6,29
123,5
1183,2
2,65
9,58
18
0
18
6,29
53,5
640,61
1,43
307
308
309
310
311
19397 ADRİA ULUSLARARASI TRZ.NAK.SAN.VE TİC.A.Ş.
732624 SOYÇİÇEK NAKLİYAT TU R.İNŞ.İTH.İHR.Tİ C.LTD.ŞİRKETİ
SERTÜRK ULUSLARARASI NAKLİYAT GIDA PETROL İNŞAAT
753792 OTOMOTİV TARIM HAYVANCILIK TEMİZLİK HİZMETLERİ VE SANAYİ
ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
15402 KÜÇÜK ULUS.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
19113 NAZAR TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ.
31124 RAMAZAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ
286084 OKURA ULUS.TAŞ.İLETİŞİM TİC.SAN. A.Ş.
RAMTAŞ LOJİSTİK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK FİDANCILIK VE
753215
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
23985 ATLAS KARA TAŞIMACILIĞI LİMİTED ŞİRKETİ
19371 UPİ TRANS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
724535 SABİTOĞULLARI ULU AR NAK İNŞ DIŞ TİC İTH İHR LTD ŞTİ
57377 MERSİNLER ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş.
29976 PLATFORM ULUS.TAŞ.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.
17
17
15
13
13
0
0
0
0
0
17
17
15
13
13
5,94
5,94
5,24
4,55
4,55
35
63,5
36,5
68,5
26
509,09
690,74
497,83
1092,8
546,28
312
30788
YENİ ENDER ULUS.TAŞ.GD.SAN.İTH.İHR.VE DAH.TİC.LTD.ŞTİ.
12
0
12
4,20
47,5
313
314
315
316
317
318
319
320
38805
57487
264388
19403
19076
31149
19042
19056
FENER NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SARILAR NAKLİYE İNŞ. TİC. İTH. İHR. VE TUR. LTD. ŞTİ.
BEŞAR NAKLİYAT TİCAR ET VE SANAYİ A.Ş
ERCİYES ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC. A.Ş.
MENGENLİ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
NESKO İTH.İHR.NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ.
SIRDAŞ ULUS.NAK.İTH.İHR.GÜM.TİC.LTD.ŞTİ.
NATRANS ULUS NAK SAN VE TİC. A. Ş.
11
9
6
5
5
5
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
11
9
6
5
5
5
5
4
3,85
3,15
2,10
1,75
1,75
1,75
1,75
1,40
65
26
50
35,5
38,5
29
63,5
45
321
29751
GÜNSALDI GÜBRE PAZAR LAMA GIDA TİC.VE TAŞ.LTD.ŞTİ.
58
0
58
20,28
172
322
323
29674
29699
KÖKNAR TAŞ.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
ACTİVE LOJİSTİK NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
35
22
0
0
35
22
12,24
7,69
87,5
49
324
737608 KAFKAS-TUR ULUS. NAK TUR TEKS. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
19
0
19
6,64
325
326
327
19
16
14
0
0
0
19
16
14
6,64
5,59
4,90
12
0
12
4,20
329
TERRA ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZ ÜMİT TAR.ÜRN.NAK.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KERME ULUS.NAK.VE ANTREPO İŞLT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ARGA TRANSPORT ULUSLARARASI NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET
347741
LİMİTED ŞİRKETİ
65091 DEMİRAL ULUS.NAK.A.Ş.
12
0
12
4,20
330
189566 OBA LOJİSTİK OTOMOTİV TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ.
12
0
12
4,20
331
332
PETRONAK TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş.
AKIN NAKLİYAT TİCARET VE SAN.A.Ş.
EMRE DERİCİLİK NAKLİYAT OTOMOTİV İNŞAAT KİMYA SANAYİ VE
757786
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
12
11
0
0
12
11
11
0
710078 GÜLTEKİN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
10
301
302
303
304
305
306
328
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
FİRMA ÜNVANI
ATAKLAR ULUSLARARASI NAKLİYAT VE ANTREPO LİMİTED ŞİRKETİ
19245
30013
19099
29998
29999
KAYA OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT YATIRIM TURİZM PETROL
İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
19079 MUSTAFA KAYIKÇIOĞLU ULUS.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
310252 AKYÜZ TRANS ULUS.NAK.İTH.İHR.TRZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
19317 3K ULUSLARARASI NAK.İTH.İHR.DAH.TİC.TEM.VE TURZ.A.Ş.
349259 CDA LOJİSTİK LTD.ŞTİ
19370 KERVAN-TUR ULUSLAR ARASI NAKLİYAT TURİZM VE Tİ.A.Ş
19295 SE-FA ULUS NAK.VE.TİC.A.Ş.
22707 KARADENİZ TAŞIMACILIK İTH.İHR.VE TİCARET LTD.ŞTİ.
691562 S.KURT LOJİSTİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM VE SERVİS HİZMETLERİ
TİCARET LTD.ŞTİ.
38948
EURO
V
ALINAN
BELGELER
4
0
4
1,40
45
869,64
1,95
19,33
13,75
0,00
0,00
2
15
2
2388-2746
344
268529 CEMALLAR NAKLİYAT TARIM GIDA İNŞ.TURİZM SAN.VE TİC.LTD ŞTİ.
24
0
24
8,39
72,5
866,34
1,94
11,95
8,50
0,00
0,00
4,4
14
12
1117-1349-1565-1770-1956-2123-2389-4692-4867-5010-5139-5254
345
346
347
15064 SUPET ULUS.TAŞ.PET.ÜR.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.
29606 BULUT ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ.
353879 ATTİCA LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
GARİP TRANS ULUSLAR ARASI NAKLİYAT PETROL PETROL
350722 ÜRÜNLERİ YEDEK PARÇA GÜBRE TELEKOMÜNİKASYON İTHALAT
VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
266118 OSMAN KAYA NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ İTHALAT İHRACAT
LTD.ŞTİ.
295492 BUSCAN TAŞIMACILIK GIDA SAN VE TİC L TD ŞTİ.
55803 C.M. CANMAR ULUSLARARASI NAK. TİC. LTD. ŞTİ.
GÜLKAR ULUSLARARASI NAKLİYAT OTOMOTİV KUYUMCULUK VE
302814
TİCARET LİMİDET ŞİRKETİ
15236 RADOTRANS ULUS. TAŞ. TRZ. YAT. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
32297 YARDIMCILAR ULUSLARASI NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
752427 EMİNOĞLU NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
19283 KAYATUR NAKLİYAT İTHİHR.TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.
24
22
16
0
0
0
24
22
16
8,39
7,69
5,59
96
61
30
602,18
572,66
338,59
1,35
1,28
0,76
6,27
9,39
11,29
4,46
6,68
8,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
1,6
0
14
14
14
12
11
8
235-289-341-2390-2747-3064-3313-4693-4868-5011-5140-5255
247-300-2391-2748-3065-3314-3509-4694-4869-5012-5141
1115-1347-1563-1769-1955-2122-2392-4695
15
0
15
5,24
105
924,55
2,07
8,81
6,26
0,00
0,00
0
14
7
2393-2749-3066-3315-3510-3664-3785
15
0
15
5,24
62
877,66
1,96
14,16
10,07
0,00
0,00
3,4
14
7
931-1166-1395-1609-1811-1991-2394
14
12
0
0
14
12
4,90
4,20
58,5
36
639,43
826,74
1,43
1,85
10,93
22,96
7,77
16,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,2
8,4
14
14
7
6
2395-2750-3067-3316-3511-3665-3786
2396-2751-3068-3317-3512-3666
12
0
12
4,20
41
672,5
1,50
16,40
11,67
0,00
0,00
3,2
14
6
2397-2752-3069-3318-3513-3667
12
0
12
4,20
41
506,84
1,13
12,36
8,79
0,00
0,00
0
14
6
2398-2753-3070-3319-3514-3668
12
0
12
4,20
49,5
589,75
1,32
11,91
8,47
0,00
0,00
0
14
6
2399-2754-3071-3320-3515-3669
11
11
0
0
11
11
3,85
3,85
20
33
274,38
493,11
0,61
1,10
13,72
14,94
9,76
10,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2
14
14
5
5
2400-2755-3072-3321-3516
962-1197-1426-1639-1840
348
349
350
351
352
353
354
355
356
2015 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ
Sıra
No
U-NET
FİRMA ÜNVANI
358
710104 ZEUS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İNŞAAT VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
19272 BORKAY ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.
359
30389
360
357
EURO
V
Çarpanlı
EURO
Euro
VI
Taşıt
Toplamı
Ortalamaya
Göre Euro
Taşıt
Puanı
Aritmetik
Ortalamalı
Taşıt
Sayısı
Sefer
Sayısı
Sefer
Puanı
Verimlilik
Belge
UBAK'tan
Verimlilik Başına 3.Ülke Verilen
Puanı
3.ülke Puanı
İhtar
seferi
Cezaları
Toplam
Puan
TOPLAM
ALDIĞI
BELGE
SAYISI
ALINAN
BELGELER
9
0
9
3,15
23
640,99
1,43
27,87
19,82
0,00
0,00
10,6
14
4
1069-1304-1525-1733
8
0
8
2,80
32,5
552,46
1,24
17,00
12,09
0,00
0,00
2,6
14
4
1055-1290-1512-1720
8
0
8
2,80
36
422,66
0,95
11,74
8,35
0,29
1,64
0
14
4
1019-1254-1482-1692
292821 ATABEY ULUS.TAŞ.TRZ.İNŞ.TEKS.OTOM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
5
0
5
1,75
35
708,3
1,58
20,24
14,39
0,00
0,00
4
14
2
2401-2756
361
703691 MOGİ NAKLİYAT LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5
0
5
1,75
23
356,24
0,80
15,49
11,02
0,00
0,00
0
14
2
2402-2757
362
363
364
365
15056
19022
39608
241890
5
5
5
25
0
0
0
0
5
5
5
25
1,75
1,75
1,75
8,74
20
57,5
47,5
42
313,17
814,06
1185,2
202,23
0,70
1,82
2,65
0,45
15,66
14,16
24,95
4,82
11,14
10,07
17,75
3,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
8
0
14
14
14
13
2
2
2
12
2403-2758
2404-2759
2405-2760
2406-2761-3073-3322-3517-3670-4696-4870-5013-5142-5256-5354
25
0
25
8,74
52,5
737,47
1,65
14,05
9,99
0,00
0,00
7,4
13
12
2407-2762-3074-3323-3518-3671-4697-4871-5014-5143-5257-5355
367
PLAN ULUS.NAK.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
SİVSİOĞLU TRANS DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
UZUNOĞLU OTOMOTİV SERV.HİZ.NAK.İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.
BEYLİK ORMAN ÜRÜN.VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.
KERİMOĞLU ULUS.TAŞ.OTOM.GIDA TURZ.PET.ÜRÜN.VE
325852
TİC.LTD.ŞTİ.
7
ULUSOY KARADENİZ NAK. VE TİC.LTD.ŞTİ
20
0
20
6,99
166,5
2501,4
5,59
15,02
10,69
0,00
0,00
10
13
10
1121-1352-1568-1772-1958-2124-4698-4872-5015-5144
368
57303
19
0
19
6,64
51
523,79
1,17
10,27
7,31
0,00
0,00
2
13
9
2408-2763-3075-3324-3519-3672-4699-4873-5016
369
711088
17
0
17
5,94
33
309,11
0,69
9,37
6,66
0,00
0,00
0
13
8
2409-2764-3076-3325-3520-3673-4700-4874
16
13
0
0
16
13
5,59
4,55
60,5
38,5
676,64
396,63
1,51
0,89
11,18
10,30
7,95
7,33
0,00
0,00
0,00
0,00
2
0
13
13
8
6
1036-1271-1495-1705-1901-2070-4701-4875
1038-1273-1497-1707-1903-2071
13
0
13
4,55
37
498
1,11
13,46
9,57
0,00
0,00
2,4
13
6
448-517-579-636-1132-1363
12
0
12
4,20
26,5
469,04
1,05
17,70
12,59
0,00
0,00
4,6
13
6
239-292-344-2410-2765-3077
12
11
11
0
0
0
12
11
11
4,20
3,85
3,85
35
51,5
22
494,49
838,88
558,09
1,11
1,88
1,25
14,13
16,29
25,37
10,05
11,59
18,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,6
4,6
10
13
13
13
6
5
5
260-313-2411-2766-3078-3326
237-291-343-2412-2767
1122-1353-1569-1773-1959
9
0
9
3,15
25,5
326,73
0,73
12,81
9,11
0,00
0,00
0,4
13
4
2413-2768-3079-3327
6
0
6
2,10
38
539,59
1,21
14,20
10,10
0,00
0,00
0,8
13
3
2414-2769-3080
3
5
5
1
0
0
5
5
5
1,75
1,75
1,75
37
24
36,5
534,73
594,02
732,97
1,20
1,33
1,64
14,45
24,75
20,08
10,28
17,60
14,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
7,6
4,2
13
13
13
2
2
2
443-512
1026-1261
117-143
366
370
371
372
BÜYÜKASLAN ULUS.TAŞ.PET.TEKS.TUR.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KARMER ULUSLARARASI TAŞ. İNŞ. SAN VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
YILDIZLI MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
293144 ANİBAL ULUS NAKLİ PE TR LOJİ İNŞ OTOM SA N VE TİC AŞ
30584 ÇİÇEKTRANS ULUS.TAŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
576946 ÖZVATAN ULUS.TAŞ.GD.MAD.İNŞ.MALZ.MOB.ORM.ÜRN.TARIM
HAY.TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
379
380
381
582059 ARDE TARIM ÜRN.ULUS.TAŞ.ÖĞR.SERVİSİ
PET.ÜRN.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
30945 ÖZ ENDER ULUS.TAŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
30153 KILINÇ OTO YEDEK PAR ÇA ULS.NAK.VE TİCARE T LTD.ŞTİ.
686824 OBJEKTİF LOJİSTİK TA ŞIMACILIK VE TİC LTD.ŞTİ
682237 RİZEPORT LOJİSTİK VE ANTREPO İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
675454 HUZURLU TAŞIMACILIK TARIM VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİDET ŞİRKETİ
15243 BAHADIROĞLU ULUS.NK.İNŞ.TUR.PET.ÜRN.GD.TİC.LTD.ŞTİ
30604 MESTAŞ İHR.VE İTH.ULUS.NAK.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
19062 VARNAK NAKLİYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
382
29587
KAYALAR ULUSLARARASINAKLİYAT İTH.İHRSAN VE TİC LTD Ş
4
0
4
1,40
25,5
379,7
0,85
14,89
10,59
0,00
0,00
0
13
2
990-1225
383
49343
DERYA ULUS.TAŞIMACILIK GÜM.İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
3
0
3
1,05
43
642,3
1,44
14,94
10,62
0,00
0,00
0
13
1
2415
384
19053
SARGUT ULUSLARARASI TAŞ.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
3
0
3
1,05
47,5
683,35
1,53
14,39
10,23
0,00
0,00
0
13
1
131
385
495471 HAK-TUR İTHALAT İHRCAAT TURİZM İNŞAAT TİC.ve NAK.LTD.ŞTİ.
2
0
2
0,70
28
430,89
0,96
15,39
10,95
0,00
0,00
0
13
1
2416
386
82008
2
0
2
0,70
25,5
401,1
0,90
15,73
11,19
0,00
0,00
0
13
1
238
387
57510
ÖZ YAVUZ SEBZE MEYVE SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA
.LTD.ŞTİ.
UĞURCAN ULUSLARARASI NAK. VE ELEK. TİC. LTD. ŞTİ.
2
0
2
0,70
49
720,44
1,61
14,70
10,46
0,00
0,00
0
13
1
388
20243
ALIŞAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE T İC.A.Ş.
44
0
44
15,38
348,5
4802,1
10,74
13,78
9,80
0,00
0,00
24,2
12
22
389
30431
DEMİR ULUSLARARASI N AKLİYAT İTH.İHR. VE TİC.LTD.ŞTİ.
39
0
39
13,64
183,5
1803,9
4,03
9,83
6,99
0,00
0,00
12,4
12
19
2417
17-466-533-593-647-1133-4702-4876-5017-5145-5258-5356-5441-5517-5586-5649-5703-5744-57805813-5845-5874
2418-2770-3081-3328-3521-3674-4703-4877-5018-5146-5259-5357-5442-5518-5587-5650-5704-57455781
390
98164
ASİL ULUS.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
33
0
33
11,54
166,5
11,83
0,03
0,07
0,05
0,00
0,00
0
12
16
2419-2771-3082-3329-3522-3675-4704-4878-5019-5147-5260-5358-5443-5519-5588-5651
391
303293 TUNA ULUSLAR ARASI L OJİSTİK NAK.VE D IŞ TİC.LTD.ŞTİ.
33
0
33
11,54
146
63,92
0,14
0,44
0,31
0,00
0,00
0
12
16
2420-2772-3083-3330-3523-3676-4705-4879-5020-5148-5261-5359-5444-5520-5589-5652
392
30067
TRANSAKTAŞ TAŞ.PET.TEKS.TAR.İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
32
0
32
11,19
104,5
2202,2
4,93
21,07
14,99
1,73
9,89
28,6
12
16
872-873-874-875-876-877-878-879-5021-5149-5262-5360-5445-5521-5590-5653
393
29731
YUNUS EMRE ULUS.NAK. GIDA TAR.ÜRN.İTH.İHR VE TİC.LTD.ŞTİ.
32
0
32
11,19
121,5
64,88
0,15
0,53
0,38
0,00
0,00
0
12
16
2421-2773-3084-3331-3524-3677-4706-4880-5022-5150-5263-5361-5446-5522-5591-5654
394
774843 ADONİS LOJİSTİK TAŞIMA HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
28
0
28
9,79
18
52,7
0,12
2,93
2,08
0,00
0,00
0
12
14
2422-2774-3085-3332-3525-3678-4707-4881-5023-5151-5264-5362-5447-5523
395
396
397
15
14
14
0
0
0
15
14
14
5,24
4,90
4,90
47
106
64,5
1296,1
2176,9
717,15
2,90
4,87
1,60
27,58
20,54
11,12
19,61
14,61
7,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,8
12,2
2
12
12
12
7
7
7
449-518-580-637-1032-1267-4708
420-489-555-613-665-2423-4709
947-1182-1411-1625-1826-2006-4710
12
0
12
4,20
12
130,82
0,29
10,90
7,75
0,00
0,00
0
12
6
1125-1356-1572-1776-1962-2126
12
0
12
4,20
51
881,55
1,97
17,29
12,29
0,00
0,00
6
12
6
1134-1364-1578-1781-1966-2130
12
0
12
4,20
31
297,96
0,67
9,61
6,84
0,00
0,00
0
12
6
2424-2775-3086-3333-3526-3679
401
GELİŞİM ULUSLARARASI LOJ.HİZ.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZ İLBAŞ DNŞ.İTH.İHR.ULUS.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SAĞNAK ULUS.NAK. VE TİC.LTD.ŞTİ.
HÜRRİYETOĞLU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LOJİSTİK EMLAK
772815 ALIM SATIM VE KOMİSYONCULUK İTHALAT İHRACAT LİMİDET
ŞİRKETİ
15399 KARALAR ULUS.NAK.OTO.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
SMB ULUSLARARASI NAKLİYAT OTO LASTİK KAPLAMA OTO ALIM
737293 SATIM HAYVANCILIK PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
321627 ZTT NAKLİYAT TURİZM KARGO HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.
11
0
11
3,85
42,5
1435,8
3,21
33,78
24,03
0,00
0,00
18,8
12
5
125-150-170-185-2425
402
38877
KÖKSAL ULUS.NAKLİYAT VE GIDA PAZARLAMA DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
10
0
10
3,50
51,5
753,19
1,68
14,63
10,40
0,00
0,00
4
12
5
2426-2776-3087-3334-3527
403
286006 TRANS-NAK ULUSLARARA SI KARGO LOJ.TUR.GÜM.TİC.LTD.ŞTİ.
10
0
10
3,50
31
356,27
0,80
11,49
8,17
0,00
0,00
0
12
5
2427-2777-3088-3335-3528
404
405
406
30888
68336
15220
AHMET RENDE ULUS.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
AKMANLAR DAMPER SAN.TAŞ.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.
ASDİLEK ULUS.NAK.TİC.TURZ.LTD.ŞTİ.
9
9
6
0
0
1
9
9
8
3,15
3,15
2,80
50
35,5
22
671,21
391,38
270,52
1,50
0,88
0,61
13,42
11,02
12,30
9,55
7,84
8,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,2
0
0
12
12
12
4
4
3
262-315-2428-2778
2429-2779-3089-3336
2430-2780-3090
407
19381
T.G.T. ULUSLARARASINAK.DAĞIT.DEPOLAMA VE TURİZM A.Ş
6
0
6
2,10
27
331,46
0,74
12,28
8,73
0,00
0,00
0
12
3
2431-2781-3091
408
669067 BEKTÜRK TAŞIMACILIKTURİZM VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
656372 DİDİTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
348731 ONAT LOJİSTİK NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM TİC.LTD.ŞTİ.
29766 YASİN TAR. OR.VE PET.ÜR.T.UL.NAK.VE AMB.SAN.LTD.ŞTİ.
5
0
5
1,75
22
347,75
0,78
15,81
11,24
0,00
0,00
2,2
12
2
2432-2782
5
0
5
1,75
27
359,94
0,81
13,33
9,48
0,00
0,00
0
12
2
2433-2783
5
2
0
0
5
2
1,75
0,70
37,5
42
716,47
611,37
1,60
1,37
19,11
14,56
13,59
10,35
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0
12
12
2
1
2434-2784
231
373
374
375
376
377
378
398
399
400
409
410
411
19171
30069
29680
2015 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ
Sıra
No
412
413
414
415
U-NET
FİRMA ÜNVANI
418931 DEĞERSOY LOJİSTİK PET.TAŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
30421 AKDAĞLAR ULUS.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
754102 MRŞ LOJİSTİK TAŞIMACILIK PETROL TURİZM OTOMOTİV GIDA
SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.
759099 BARLAS TRANS SERVİS HİZMETLERİ TAMİR BAKIM TEKSTİL
ULUSLARARASI NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BEYCAN MÜHENDİSLİK LOJİSTİK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK
İNŞAAT GIDA MADDELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
DENİZ FRİGO TAŞ.OTOM.İNŞ.TURZ.GD.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
KULTRANS ULUSLAR ARASI NAKLİYE PETROL İNŞAAT NARECİYE
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İSTANBUL EKSPRES NAKLİYAT VE TİCARET A. Ş.
TUROS NAKLİYAT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
EURO
V
Çarpanlı
EURO
Euro
VI
Taşıt
Toplamı
Ortalamaya
Göre Euro
Taşıt
Puanı
Aritmetik
Ortalamalı
Taşıt
Sayısı
Sefer
Sayısı
Sefer
Puanı
Verimlilik
Belge
UBAK'tan
Verimlilik Başına 3.Ülke Verilen
Puanı
3.ülke Puanı
İhtar
seferi
Cezaları
7,33
65,77
0,02
0,15
0,10
0,54
0,07
0,38
0,00
0,00
0,00
0,00
Toplam
Puan
TOPLAM
ALDIĞI
BELGE
SAYISI
0
0
11
11
15
14
2435-2785-3092-3337-3529-4711-4882-5024-5152-5265-5363-5448-5524-5592-5655
2436-2786-3093-3338-3530-4712-4883-5025-5153-5266-5364-5449-5525-5593
ALINAN
BELGELER
31
29
0
0
31
29
10,84
10,14
75,5
122
29
0
29
10,14
21
27,36
0,06
1,30
0,93
0,00
0,00
0
11
14
2437-2787-3094-3339-3531-4713-4884-5026-5154-5267-5365-5450-5526-5594
15
0
15
5,24
30
234,04
0,52
7,80
5,55
0,00
0,00
0
11
7
2438-2788-3095-3340-3532-4714-4885
15
0
15
5,24
30
633,02
1,42
21,10
15,01
0,00
0,00
10,4
11
7
1142-1372-1586-1788-1971-4715-4886
14
0
14
4,90
40
388,78
0,87
9,72
6,91
1,20
6,87
8,2
11
7
249-302-2439-2789-3096-4716-4887
13
0
13
4,55
28
216,35
0,48
7,73
5,50
0,00
0,00
0
11
6
1118-1350-1566-1771-1957-4717
11
0
11
3,85
86,5
692,5
1,55
8,01
5,69
0,00
0,00
0,2
11
5
2440-2790-3097-3341-3533
9
0
9
3,15
29,5
294,72
0,66
9,99
7,11
0,00
0,00
0
11
4
261-314-2441-2791
416
663295
417
262397
418
693301
419
15041
420
689625
421
99150
YANIK ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
9
0
9
3,15
46,5
1168
2,61
25,12
17,87
0,00
0,00
12,2
11
4
2442-2792-3098-3342
422
15415
YÖRÜK TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.A.Ş.
9
0
9
3,15
28
520,58
1,16
18,59
13,22
0,00
0,00
6,6
11
4
2443-2793-3099-3343
423
57442
METİN AKDURAK BEYNELMİLEL NAKLİYAT MÜM. VE TİC. LTD. ŞTİ.
8
0
8
2,80
84
1741,1
3,89
20,73
14,74
0,00
0,00
10,4
11
4
410-479-545-604
7
0
7
2,45
57
587,61
1,31
10,31
7,33
0,00
0,00
0
11
3
2444-2794-3100
6
0
6
2,10
28
315,21
0,71
11,26
8,01
0,00
0,00
0
11
3
2445-2795-3101
6
0
6
2,10
37
651,83
1,46
17,62
12,53
0,00
0,00
4,6
11
3
2446-2796-3102
5
4
4
25
26
21
19
17
12
11
10
7
7
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4
4
29
26
21
19
17
12
11
10
7
7
1,75
1,40
1,40
10,14
9,09
7,34
6,64
5,94
4,20
3,85
3,50
2,45
2,45
24
35
43
92
77
64
85
57,5
44
128
30
28
40
301,14
624,59
530,13
1290,9
41,65
1124,4
1534,3
735,64
522
794,77
634,36
358,76
358,71
0,67
1,40
1,19
2,89
0,09
2,51
3,43
1,65
1,17
1,78
1,42
0,80
0,80
12,55
17,85
12,33
14,03
0,54
17,57
18,05
12,79
11,86
6,21
21,15
12,81
8,97
8,92
12,69
8,77
9,98
0,38
12,50
12,84
9,10
8,44
4,42
15,04
9,11
6,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
4
0
13,4
0
12,4
12,8
7
4,2
0
10
2
0
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2
2
2
13
13
10
9
8
6
5
5
3
3
2447-2797
2448-2798
1099-1334
1123-1354-1570-1774-1960-4718-4888-5027-5155-5268-5366-5451-5527
2449-2799-3103-3344-3534-4719-4889-5028-5156-5269-5367-5452-5528
928-1163-1392-1606-1808-4720-4890-5029-5157-5270
2450-2800-3104-3345-3535-4721-4891-5030-5158
233-287-339-2451-2801-4722-4892-5031
236-290-342-2452-2802-4723
1037-1272-1496-1706-1902
1062-1297-1519-1727-1919
255-308-2453
248-301-2454
7
0
7
2,45
42
688,98
1,54
16,40
11,67
0,00
0,00
6
10
3
2455-2803-3105
6
0
6
2,10
42
388,53
0,87
9,25
6,58
0,00
0,00
0
10
3
2456-2804-3106
5
0
5
1,75
80
805,68
1,80
10,07
7,16
0,00
0,00
0,8
10
2
435-504
4
0
4
1,40
40
471,58
1,05
11,79
8,39
1,20
6,87
8
10
2
258-311
4
0
4
1,40
47
526,83
1,18
11,21
7,97
0,00
0,00
0,2
10
2
2457-2805
4
0
4
1,40
34,5
385,55
0,86
11,18
7,95
0,00
0,00
0
10
2
1050-1285
4
0
4
1,40
35
402,35
0,90
11,50
8,18
0,00
0,00
0
10
2
2458-2806
425
669849 ÇAYELİ TRANS TAŞIMACILIK OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LTD.ŞTİ.
15409 ÖZŞAROĞLU ULUS.NAK.T.OTO.TR.ÜR.İT.İH.SAN.TİC.LTD.Ş
426
38913
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
15391
22288
562809
15233
66646
30668
78535
23404
289813
19110
56709
462404
31119
424
YILSOY ULUSLARASI NAKLİYAT TURİZM VE TİCARET LTD.ŞTİ.
442
ERBAY ULUS.NAK.TİC.VE.SAN.A.Ş.
PRİZMA NAKLİYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
SARAL NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÖZBABACAN ULUSLARARA SI NAKLİYAT TİC. LTD.ŞTİ.
MUGAN PET.ÜR.GIDA İNŞ.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
DABLAN ULUS.TAŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ
MARTI ULUS.NAK.İHR.İTH.VE TİC.A.Ş.
NAZLI LOJISTIK SERVİSLERİ LTD.ŞTİ.
KAYHANLAR ULUS.TAŞ.VE PET.ÜR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
AKARSLAN NAKLİYAT İNŞ.TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ.
BOL-KAR ULUSLARARASITURİZM TİC.LTD.ŞTİ.
DALGIÇ ULUS NAK İTH İHR SAN VE TİC LTD ŞTİ
ÖZGÜLMEN ULUS.TAŞ. VE TİC.LTD.ŞTİ.
ZAMAN ULUSLARARASI NAKLİYAT LOJİSTİK GIDA PETROL
663450 ÜRÜNLERİ OTOMOTİV TURİZM PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT
LİMİTED ŞİRKETİ
233620 ARAZ LOJİSTİK ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
15237 TRANSTUR ULUS.NAK.VE TİC.A.Ş.
443
29601
444
553137 KMB GIDA TARIM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
445
260623
440
441
HUZURTRANS ULUSLARAR ASI TAŞIMACILIK GIDA MAD.TİC.LTD.ŞTİ.
446
NOYAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TAR. GIDA ET ENT. VE PET.
ÜR. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
760720 SEÇKİN TECİROĞLU
447
38798
AKTİF ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET VE TURİZM LTD.ŞTİ.
3
0
3
1,05
37
422,27
0,94
11,41
8,12
0,00
0,00
0
10
1
2459
448
57361
KÜRŞAD OTOM. TUR. TİC. İNŞ. ULU. NAK. GIDA VE SAN. LTD. ŞTİ.
3
0
3
1,05
54,5
608,28
1,36
11,16
7,94
0,00
0,00
0
10
1
2460
449
27439
CESUR YAŞAR ULUS NAK TUR İNŞ AK KON PAZ TİC LTD ŞTİ
2
0
2
0,70
35,5
431,72
0,97
12,16
8,65
0,00
0,00
0
10
1
450
29579
ALFA ULUS.NAKLİYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
43
0
43
15,03
133
1674,5
3,75
12,59
8,95
0,00
0,00
19,2
9
21
1101
938-1173-1402-1616-4724-4893-5032-5159-5271-5368-5453-5529-5595-5656-5705-5746-5782-58145846-5875-5902
30
0
30
10,49
93
909,37
2,03
9,78
6,95
0,00
0,00
10
9
15
1090-1325-1544-1751-4725-4894-5033-5160-5272-5369-5454-5530-5596-5657-5706
27
26
0
0
27
26
9,44
9,09
59,5
26
1807,6
7,26
4,04
0,02
30,38
0,28
21,61
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
26
0
9
9
13
13
2461-2807-3107-3346-4726-4895-5034-5161-5273-5370-5455-5531-5597
2462-2808-3108-3347-4727-4896-5035-5162-5274-5371-5456-5532-5598
452
453
MARTUR ULUS.NAK.İTH. VE İHR TUR. PET.ÜRÜN İNŞ.TİC.VE SAN
56791
LTD.Ş
322257 ALİBEY ULUS.NAK.ORMAN EMVALİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
695868 HÖDLMAYR NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
454
622722 ŞAKAR LOJ.PET.İNŞ.TAR.VE GIDA ÜRÜN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
23
0
23
8,04
80,5
114,17
0,26
1,42
1,01
0,00
0,00
0
9
11
2463-2809-3109-3348-4728-4897-5036-5163-5275-5372-5457
455
456
88624 MURAT KAYMAN
251277 SERİ ULUSLARARASI TA ŞIMACILIK MAK.Tİ C.LTD.ŞTİ.
MEHMET ZEKI ÇELEBI DEMIR ÇELIK INS.NAKLIYAT SAN.VE
159563
TIC.LTD.STI.
21
19
0
0
21
19
7,34
6,64
42,5
48
793,28
164,97
1,77
0,37
18,67
3,44
13,28
2,44
0,00
0,00
0,00
0,00
13,4
0,6
9
9
10
9
2464-2810-3110-3349-4729-4898-5037-5164-5276-5373
1137-1367-1581-1784-4730-4899-5038-5165-5277
16
0
16
5,59
54,5
247,52
0,55
4,54
3,23
0,00
0,00
0
9
8
2465-2811-3111-3350-4731-4900-5039-5166
451
457
458
29735
GÖKŞEN TRANS ULUS.TAŞ.GIDA TAR.HAYV.SAN.VE TİC.A..Ş.
14
0
14
4,90
35
628,5
1,41
17,96
12,77
0,00
0,00
10,2
9
7
1029-1264-1489-1699-4732-4901-5040
459
460
461
462
463
29795
31117
29764
300828
713620
14
9
9
9
9
0
0
0
0
0
14
9
9
9
9
4,90
3,15
3,15
3,15
3,15
49,5
66
32
47,5
33
579,52
427,21
334,85
1249,4
236,48
1,30
0,96
0,75
2,79
0,53
11,71
6,47
10,46
26,30
7,17
8,33
4,60
7,44
18,71
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0
2,8
16
0
9
9
9
9
9
7
4
4
4
4
256-309-2466-2812-4733-4902-5041
243-296-2467-2813
259-312-2468-2814
968-1203-1432-1645
1126-1357-1573-1777
464
29237
ONAY TAŞIMACILIK İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.
DAĞLI ULUS.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
GİSA TAŞIMACILIK TAR.ORM. VE GIDA İHR.LTD.ŞTİ.
İSTANBUL LOJ. HİZ. TAŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SEYFİCAN ULUSLARARAS I NAKLİYAT TİCARET L TD.ŞTİ.
GİRAY TURİZM PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
8
0
8
2,80
38
308,98
0,69
8,13
5,78
0,00
0,00
0
9
4
2469-2815-3112-3351
465
29536
GÜLMEN ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
8
0
8
2,80
35,5
340,87
0,76
9,60
6,83
0,00
0,00
1,8
9
4
253-306-1096-1331
466
705243 YENİ ESAT TAŞ S VE S ÜR GID YAŞ MEY SEB D TİC İTH İHR LTD ŞTİ
8
0
8
2,80
31
241,98
0,54
7,81
5,55
0,00
0,00
0
9
4
2470-2816-3113-3352
467
761218 KDH KOMBİNE TAŞIMACILIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
6
0
6
2,10
27
244,84
0,55
9,07
6,45
0,00
0,00
0
9
3
1119-1351-1567
468
469
19340
15414
6
6
0
0
6
6
2,10
2,10
23
24
215,24
437,96
0,48
0,98
9,36
18,25
6,66
12,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,2
6,6
9
9
3
3
2471-2817-3114
1080-1315-1535
ONUR TRANSPORT ULUS NAK VE TİC LTD ŞTİ
YAVUZ ÖZDİL NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
2015 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ
Çarpanlı
EURO
Euro
VI
Taşıt
Toplamı
Ortalamaya
Göre Euro
Taşıt
Puanı
Aritmetik
Ortalamalı
Taşıt
Sayısı
Sefer
Sayısı
Sefer
Puanı
Verimlilik
Belge
UBAK'tan
Verimlilik Başına 3.Ülke Verilen
Puanı
3.ülke Puanı
İhtar
seferi
Cezaları
Toplam
Puan
TOPLAM
ALDIĞI
BELGE
SAYISI
26
46
236,55
727,93
0,53
1,63
9,10
15,82
6,47
11,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0
5,6
9
9
2
2
2472-2818
1129-1360
0,00
0
9
2
2473-2819
0,00
0
9
2
457-525
0,00
0,00
6,2
9
2
2474-2820
5,95
7,78
7,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
1
0
9
9
9
2
1
1
2475-2821
461
2476
15,83
11,26
0,00
0,00
4
9
1
2477
14,30
8,15
10,17
5,79
0,00
0,00
0,00
0,00
10,4
4,4
8
8
8
7
2478-2822-3115-3353-4734-4903-5042-5167
242-295-346-2479-4735-4904-5043
0,37
6,20
4,41
0,00
0,00
0
8
5
2480-2823-3116-3354-4736
491,5
1,10
4,64
3,30
0,00
0,00
0
8
4
2481-2824-3117-3355
33,5
202,9
0,45
6,06
4,31
0,00
0,00
0
8
4
1138-1368-1582-1785
2,80
62,5
415,34
0,93
6,65
4,73
0,00
0,00
0
8
4
2482-2825-3118-3356
8
2,80
34,5
233,44
0,52
6,77
4,81
0,00
0,00
0
8
4
1091-1326-1545-1752
0
8
2,80
107
530,38
1,19
4,96
3,53
0,00
0,00
0
8
4
2483-2826-3119-3357
7
0
7
2,45
36,5
338,87
0,76
9,28
6,60
0,00
0,00
2
8
3
2484-2827-3120
7
0
7
2,45
47,5
327,19
0,73
6,89
4,90
0,00
0,00
0
8
3
1139-1369-1583
5
0
5
1,75
36,5
299,56
0,67
8,21
5,84
0,00
0,00
0
8
2
1109-1342
5
0
5
1,75
43
781,83
1,75
18,18
12,93
0,00
0,00
8
8
2
2485-2828
3
27
0
0
3
27
1,05
9,44
45,5
92
551,7
1381,5
1,23
3,09
12,13
15,02
8,62
10,68
0,00
0,33
0,00
1,91
2,8
18,6
8
7
1
13
2486
959-1194-1423-4737-4905-5044-5168-5278-5374-5458-5533-5599-5658
24
0
24
8,39
103,5
1277,9
2,86
12,35
8,78
0,00
0,00
12,6
7
12
1097-1332-1550-4738-4906-5045-5169-5279-5375-5459-5534-5600
Sıra
No
U-NET
470
471
15244
15075
ÖZGÜNAYDIN ULUS.NAK.VE OTO SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
UMUT ULUS.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
5
5
0
0
5
5
1,75
1,75
472
688092 FORTRANS ULUSLARARAS I TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
4
0
4
1,40
22
208,51
0,47
9,48
6,74
0,00
473
28295
4
0
4
1,40
37,5
358,38
0,80
9,56
6,80
0,00
474
669851 MİRAN ULUSLARARASI NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
4
0
4
1,40
41
728,94
1,63
17,78
12,65
475
476
477
313822 ÖZMARMARA LOJ.DEP.GIDA NAK.İNŞ.TRZ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
16960 GAYE-TRANS ULUSLARARASI NAK.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
19275 ATİ ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ
4
3
2
0
0
0
4
3
2
1,40
1,05
0,70
61,5
38
31,5
514,89
415,62
330,31
1,15
0,93
0,74
8,37
10,94
10,49
478
19038
KARE ULUSLARARASI NAKLİYAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2
0
2
0,70
39
617,18
1,38
479
480
17
15
0
0
17
15
5,94
5,24
62,5
69
893,92
562,16
2,00
1,26
10
0
10
3,50
27
167,49
482
GÜNAYDIN ULUS.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
DÜZCE ULUSLARARASI NAK.SAN.VE TİC.A.Ş.
694856 ADS ULUSLAR ARASI NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
349068 AMIK OVASI ULUS.TAŞ.İTH.İHR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
9
0
9
3,15
106
483
750613 KAYRA ULUSLARARASI NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
8
0
8
2,80
484
652524 KILIÇ KARDEŞLER TAR.ÜRN.ULUS.TAŞ.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.
8
0
8
485
302157 NADİR ERKAN LOJİSTİK NAK.OTOM.PETR.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
8
0
486
32299
8
487
29395
488
29611
489
19182
490
39037
491
492
29687
19336
493
15412
494
ORAKLAR ULUSLARARASI NAKLİYAT ECZA DEPOSU TARIM GIDA
596386
PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
481
495
496
497
498
499
FİRMA ÜNVANI
LADİK NAK.VE TİC.AŞ.
15229
32282
S.S.ULUS.KAYNAŞLI MOTORLU TAŞ.KOOP.
GÜZELLER ULUS.TAŞ.GD.MD.YAŞ SEB.VE MEY.TAR.ÜRN.ALM.
SAT.KOM.VE DAH.TİC.LTD.ŞTİ
İDİLTRANS TAŞIMAC PE T.ÜR.İNŞ.TAAH.GI.TAR ÜR.SAN.VE
TC.LTD.ŞTİ
GÜRCAN TRANS ULUSLARARASI NAK.TURZ.VE TİC.LİM.ŞTİ.
TRANS KUTLU ULUSLARARASI NAKLİYAT İÇ VE DIŞ TİCARET
LTD.ŞTİ.
ÖZ KARA ULUS.TAŞ.VE GD.İT.İH.DAH.TİC.LTD.ŞTİ.
EKSA ULUSLARARASI TAŞ.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
SEYYAH ULUSLARARASI NAKLİYATOTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.
EURO
V
ALINAN
BELGELER
23
0
23
8,04
48,5
491,34
1,10
10,13
7,21
0,00
0,00
9,4
7
11
995-1230-1458-4739-4907-5046-5170-5280-5376-5460-5535
354951 DELAL LOJ.İNŞ.PET.KUY.TAR.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
341634 ÖZ GÜLER ULUSLARARASI TAŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
31122 ÖZÇALICILAR ULUS.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SÜMBÜL LOJİSTİK OTOMOTİV ALIM SATIMI OTOMOTİV LASTİK
772884 KAPLAMA SANAYİ ULUSLARARASI NAKLİYAT İTHALAT VE İHRACAT
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
19
18
11
0
0
0
19
18
11
6,64
6,29
3,85
56,5
91
66
29,82
67,15
494,45
0,07
0,15
1,11
0,53
0,74
7,49
0,38
0,52
5,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
3,4
7
7
7
9
9
5
2487-2829-3121-4740-4908-5047-5171-5281-5377
2488-2830-3122-4741-4909-5048-5172-5282-5378
229-284-336-4742-4910
10
0
10
3,50
12
55,64
0,12
4,64
3,30
0,00
0,00
0
7
5
2489-2831-3123-4743-4911
691422 SAN SİSTEM LOJİSTİK BİLİŞİM İLET.VE GÜVE NLİK SİSTEM.LTD.ŞTİ.
8
0
8
2,80
36,5
681,31
1,52
18,67
13,28
0,00
0,00
10,2
7
4
1127-1358-1574-4744
7
0
7
2,45
22
129,62
0,29
5,89
4,19
0,00
0,00
0
7
3
2490-2832-3124
5
5
0
0
5
5
1,75
1,75
56,5
96,5
365,78
557,86
0,82
1,25
6,47
5,78
4,60
4,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,2
0,6
7
7
2
2
135-159
2491-2833
5
0
5
1,75
40
471,2
1,05
11,78
8,38
0,00
0,00
4,4
7
2
244-297
2
0
2
0,70
23
184,77
0,41
8,03
5,71
0,00
0,00
0
7
1
136
23
0
23
8,04
49
966,1
2,16
19,72
14,02
0,00
0,00
18,4
6
11
2492-2834-3125-4745-4912-5049-5173-5283-5379-5461-5536
20
0
20
6,99
72
916,68
2,05
12,73
9,06
0,00
0,00
11,8
6
10
264-317-1112-4746-4913-5050-5174-5284-5380-5462
504
ŞAH-ATLANTİK İNŞ.TAAH.HARF.NAK.TRZ.MADEN.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
22232 GÖKBİL NAK. DEP.LOJ. SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.
19380 GÜNEYDOĞU ULUS NAK VE PAZ A.Ş.
30639 KÖSEOĞLU ULUS.NAK.TAR.ÜRN.GIDA ORM.ÜRN.CAN.HAY.
AMB.OTO. YED.PAR.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
629120 ZAFER LOJ.ULUS.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
505
572617 MERTCAN TURİZM NAK. DIŞ TİC. PET. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
506
29598
507
258402 MAZLUM PETROL ÜRÜNLE GIDA NAK.İNŞ.OTO SAN.VE TİC.LTD.Ş
18
0
18
6,29
49,5
8,56
0,02
0,17
0,12
0,00
0,00
0
6
9
2493-2835-3126-4747-4914-5051-5175-5285-5381
508
509
602672 ULAŞ ULUS.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
56712 ELÇİK PET.ÜR.NAK.İNŞTURZ.GIDA SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
18
17
0
0
18
17
6,29
5,94
75,5
57
138,79
25,79
0,31
0,06
1,84
0,45
1,31
0,32
0,00
0,00
0,00
0,00
2,4
0
6
6
9
8
2494-2836-3127-4748-4915-5052-5176-5286-5382
2495-2837-3128-4749-4916-5053-5177-5287
15
0
15
5,24
101,5
1104,2
2,47
10,88
7,74
0,00
0,00
9,2
6
7
122-147-167-4750-4917-5054-5178
14
0
14
4,90
49,5
71,55
0,16
1,45
1,03
0,00
0,00
0
6
7
2496-2838-3129-4751-4918-5055-5179
13
11
9
0
0
0
13
11
9
4,55
3,85
3,15
55
90
45,5
112,04
964,46
169,36
0,25
2,16
0,38
2,04
10,72
3,72
1,45
7,62
2,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
8
0
6
6
6
6
5
4
2497-2839-3130-4752-4919-5056
2498-2840-3131-4753-4920
2499-2841-3132-4754
9
0
9
3,15
50
189,45
0,42
3,79
2,70
0,00
0,00
0
6
4
2500-2842-3133-4755
9
8
0
0
9
8
3,15
2,80
61
44
1386,6
325,3
3,10
0,73
22,73
7,39
16,17
5,26
0,00
0,00
0,00
0,00
16
3
6
6
4
4
2501-2843-3134-4756
2502-2844-3135-4757
6
0
6
2,10
36
156,33
0,35
4,34
3,09
0,00
0,00
0
6
3
2503-2845-3136
5
0
5
1,75
37
416,58
0,93
11,26
8,01
0,00
0,00
4,2
6
2
251-304
5
0
5
1,75
42
223,46
0,50
5,32
3,78
0,00
0,00
0
6
2
2504-2846
2
0
2
0,70
24,5
175,66
0,39
7,17
5,10
0,00
0,00
0
6
1
2505
2
22
15
15
14
0
0
0
0
0
2
22
15
15
14
0,70
7,69
5,24
5,24
4,90
47
54,5
95,5
58
48
306,41
1432,5
4,28
291,35
12,24
0,69
3,20
0,01
0,65
0,03
6,52
26,28
0,04
5,02
0,26
4,64
18,70
0,03
3,57
0,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
25
0
4
0
6
5
5
5
5
1
11
7
7
7
269
440-509-4758-4921-5057-5180-5288-5383-5463-5537-5601
2506-2847-4759-4922-5058-5181-5289
2507-2848-4760-4923-5059-5182-5290
2508-2849-4761-4924-5060-5183-5291
13
0
13
4,55
44,5
32,47
0,07
0,73
0,52
0,00
0,00
0
5
6
2509-2850-4762-4925-5061-5184
500
501
502
503
93185
KURT OTOM.GIDA TAR.TEKS.İTH.İHR.NAK.TUR.TİC.VE LTD.ŞTİ.
ŞAHADE ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
510
30918
511
121915
512
513
514
29842
19312
635689
515
710367
516
517
38855
179857
518
705714
519
30665
520
313831 MAFAL ÇELİK SİLO SAN.LOJ.PAZ.VE İTH.İHR.SAN.TİC.A.Ş.
327902 ARSLANTAŞ ULUSLARARASI NAK.OTO ELEK. GIDA İNŞ.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
32298 ÇAĞLAR TRANSPORT NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
648958 HNR LOJİSTİK A.Ş.
330539 ALİ OĞLU ULUSLARARASI.TAŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
678038 MATRİKS OTOMOTİV TAŞIMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
300521 AKBULUT NAK.TURİZM LTD.ŞTİ.
CİNDİOĞLU LOJİSTİK PET.GD.TEKS.ÜRN.İTH.İHR.SAN.VE
333510
TİC.LTD.ŞTİ.
521
522
523
524
525
526
527
KARTRANS ULUSLARARASI NAKLIYAT TURIZM OTOMOTIV TICARET
LIMITED SIRKETI
S.M.A. LOJ.ULUS.TAŞ. İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
TIR -TAŞ ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET LTD ŞTİ.
ALPAR ULUS.TAŞ.PET.İNŞ.TRZ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
MENGÜLLÜ LOJİSTİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
MEYBEK TURZ.NAK.SANAYİ VE TİCARET PAZ.LTD.ŞTİ.
BERK TASIMACILIK SANAYI VE TICARET LTD.STI.
KIRIKHAN TRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT PETROL PETROL
ÜRÜNLERİ YEDEK PARÇA TARIM SANAYI TİCARET İTHALAT VE
İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ .
HEDEF ULUSLARARASI NAKLİYAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
2015 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ
Sıra
No
U-NET
528
529
530
531
585001
62071
697677
71901
532
533
534
535
FİRMA ÜNVANI
ACL LOJİSTİK ULUS.NA KL.İTH.İHR.VE DI Ş TİC.LTD.ŞTİ.
MERVE ULUS.NAK.TRZ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÜÇGEN LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
YILMAZER ULUSLARARAS I TAŞ. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
330282 MÜBAREKLER OTO YEDEK PARÇA PETROL ÜRÜNLERİ
PAZ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
83156 ÖZMENGÜLLÜ GD.İHR.VE ULUS.NAK.LTD.ŞTİ.
19547 SALİM TRANSPORT NAK.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
CÜNEDİOĞLU ULUSLARARASI NAKLİYAT TURİZM TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT TAAHÜT KOMİSYONCULUK LOJİSTİK
511796
GÜMRÜKLEME PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÖZASLANLAR ULUS.NAK. VE TİC.A.Ş.
EURO
V
Çarpanlı
EURO
Euro
VI
Taşıt
Toplamı
Ortalamaya
Göre Euro
Taşıt
Puanı
Aritmetik
Ortalamalı
Taşıt
Sayısı
Sefer
Sayısı
Sefer
Puanı
Verimlilik
Belge
UBAK'tan
Verimlilik Başına 3.Ülke Verilen
Puanı
3.ülke Puanı
İhtar
seferi
Cezaları
41
74,5
34,5
95,5
43,19
95,49
31,68
144,87
0,10
0,21
0,07
0,32
1,05
1,28
0,92
1,52
0,75
0,91
0,65
1,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Toplam
Puan
TOPLAM
ALDIĞI
BELGE
SAYISI
0
0
0
0
5
5
5
5
6
5
5
4
2510-2851-4763-4926-5062-5185
2511-2852-4764-4927-5063
2512-2853-4765-4928-5064
2513-2854-4766-4929
ALINAN
BELGELER
12
11
11
9
0
0
0
0
12
11
11
9
4,20
3,85
3,85
3,15
7
0
7
2,45
47
158,2
0,35
3,37
2,39
0,00
0,00
0
5
3
2514-2855-4767
7
7
0
0
7
7
2,45
2,45
45
35,5
556,5
132,29
1,24
0,30
12,37
3,73
8,80
2,65
0,00
0,00
0,00
0,00
7,2
0
5
5
3
3
250-303-4768
2515-2856-4769
6
0
6
2,10
72
274,8
0,61
3,82
2,71
0,00
0,00
0
5
3
2516-2857-4770
536
31188
5
0
5
1,75
35
282
0,63
8,06
5,73
0,00
0,00
2,8
5
2
1039-1274
537
341017 ÖZÇELEBİ ULUSLARARSI TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
5
0
5
1,75
50
168,78
0,38
3,38
2,40
0,00
0,00
0
5
2
2517-2858
538
59191
4
0
4
1,40
49
196
0,44
4,00
2,85
0,00
0,00
0
5
2
2518-2859
539
29757
KARDEŞLER ULUSLARARATAŞ.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.
BOSTANCILAR ULUS.TAŞ.OTO.ALM.STM.KOM.OTO BAK.ONR.OTO
YDK.PAR.OTO LAS.VE PET.ÜRN.TİC.LTD.ŞTİ.
3
0
3
1,05
36
178,69
0,40
4,96
3,53
0,00
0,00
0
5
1
2519
29929
22
0
22
7,69
87,5
47,15
0,11
0,54
0,38
0,00
0,00
4
4
353855
21
0
21
7,34
38
339,62
0,76
8,94
6,36
0,00
0,00
10
4
12
0
12
4,20
46,5
2,68
0,01
0,06
0,04
0,00
0,00
0
4
540
541
542
543
ÖZKELEŞLER İNŞ.TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
GENÇ TUR ULUSLARARASI NAKLİYE GÜM.VE TURİZM SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
ÇETİNTRANS ULUS.NAK.VE
261006
TURZ.İTH.İHR.TEKS.İNŞ.PET.TİC.LTD.ŞTİ.
690527 HARNAK GIDA TARIM ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK İNŞAAT OTOMOTİV
PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
12
0
12
4,20
60
881,9
1,97
14,70
10,45
0,00
0,00
13
4
11
0
11
3,85
63
22,56
0,05
0,36
0,25
0,00
0,00
0
4
11
0
11
3,85
86,5
124,79
0,28
1,44
1,03
0,00
0,00
1
4
546
EZ-MER UL.TAŞ.T.T.Ü.HY.İN.İT.İH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
GÜLEÇ TRANSPORT ULUS.TAŞ.PET.GIDA TEKS.ELRK.SAN.VE
336415
TİC.LTD.ŞTİ.
562978 AY TRANS ULUS.TAŞ.LOJ.İNŞ.PET.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
9
0
9
3,15
48,5
309,48
0,69
6,38
4,54
0,00
0,00
4,6
4
547
329392 EZER TRANSPORT ULUS.NAK.TURZ.TAR.ÜRN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
9
0
9
3,15
89,5
96,8
0,22
1,08
0,77
0,00
0,00
0
4
548
308153
9
0
9
3,15
12,5
10,85
0,02
0,87
0,62
0,00
0,00
0
4
549
19302
8
0
8
2,80
39
274,12
0,61
7,03
5,00
0,00
0,00
4
4
550
575044 BEST ULUS.TAŞ.PET.İNŞ.GIDA TURZ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
8
0
8
2,80
54
55,24
0,12
1,02
0,73
0,00
0,00
0
4
551
680572 EFEOĞLU NAKLİYAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
7
0
7
2,45
29
73,32
0,16
2,53
1,80
0,00
0,00
0
4
552
68145
7
0
7
2,45
42
1043,3
2,33
24,84
17,67
0,00
0,00
18
4
553
739519
6
0
6
2,10
29,5
83,29
0,19
2,82
2,01
0,00
0,00
0
4
554
691188
5
0
5
1,75
39
91,07
0,20
2,34
1,66
0,00
0,00
0
4
555
556
557
558
303048
38915
19101
316337
5
3
2
2
0
0
0
0
5
3
2
2
1,75
1,05
0,70
0,70
38,5
28
62
52
413,25
656,85
487,88
186,97
0,92
1,47
1,09
0,42
10,73
23,46
7,87
3,60
7,63
16,69
5,60
2,56
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
22,90
0,00
0,00
6,6
38
3
0
4
4
4
4
559
30335
29
0
29
10,14
125
38,295
0,09
0,31
0,22
0,00
0,00
7,4
3
560
14881
PETEK ULUSLARARASI T AŞIMACILIK VE DI Ş TİC.LTD ŞTİ
SEMBOL LOJİSTİK TARIM HAFRİYAT HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ
İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DOKTOR TRANS ULS.NAK TEKS.TAR.ÜR.İTH.İHR. TİC.VE
SAN.LTD.ŞTİ.
ELPAR OTOMOTİV TEKSTİL İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KONAK ULUSLARARASI NAKLİYAT TURİZM VE TİC.LTD.ŞTİ.
GÜNEYDOĞU ULUS NAK VE PAZ LTD ŞTİ
SARAYOĞULLARI BİLEN ULUS.NAK.SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.
ZELAL ULUS.TAŞ.PET.ÜRN.İNŞ.TAAH.GD.TAR.ÜRN.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
BAŞKENT FİAT ULUS.NAK.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
22
0
22
7,69
68
904,6
2,02
13,30
9,46
0,00
0,00
16,2
3
561
476091 GÖK LOJİSTİK ULUS.TAŞ.PET.ÜRN.OTOM.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
22
0
22
7,69
47,5
292,56
0,65
6,16
4,38
0,00
0,00
9,6
3
562
29800
ÖRSAK ULUS. NAKLİYAT İTH.İHR. VE TİC.LTD.ŞTİ.
18
0
18
6,29
63
658,16
1,47
10,45
7,43
0,00
0,00
12,6
3
563
31086
KARDELEN ULUS.TAŞ.PET.ÜRN.İNŞ.TAAH.GD.TAR.ÜRN.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ
16
0
16
5,59
41
544,18
1,22
13,27
9,44
2,25
12,88
25,8
3
15
0
15
5,24
44
786,76
1,76
17,88
12,72
0,00
0,00
16,6
3
13
12
11
10
9
0
0
0
0
0
13
12
11
10
9
4,55
4,20
3,85
3,50
3,15
115
46
38
48
28
359,28
553,47
599,53
388,24
5,73
0,80
1,24
1,34
0,87
0,01
3,12
12,03
15,78
8,09
0,20
2,22
8,56
11,22
5,75
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,2
10,8
13,4
6,8
0
3
3
3
3
3
9
0
9
3,15
35,5
2,69
0,01
0,08
0,05
0,00
0,00
0
3
9
0
9
3,15
12
3,82
0,01
0,32
0,23
0,00
0,00
0
3
8
7
0
0
8
7
2,80
2,45
132
30
46,25
24,46
0,10
0,05
0,35
0,82
0,25
0,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
3
3
7
0
7
2,45
68
31,48
0,07
0,46
0,33
0,00
0,00
0
3
7
0
7
2,45
63
44,62
0,10
0,71
0,50
0,00
0,00
0
3
7
0
7
2,45
39,5
33,3
0,07
0,84
0,60
0,00
0,00
0
3
544
545
30869
O.A.R TAŞIMACILIK TURİZM OTO PETROL ORGANİZASYON DAĞ TİC
VE PAZ LTD ŞTİ
ASİL ULUS.TAŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ME-SU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK NAKLİYE PETROL PAZARLAMA
TURİZM KUYUMCULUK HAYVANCILIK TARIM İNŞAAT İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
YILMAZLAR İTH.İHR.VE NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
BEYAZGÜL NAK.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
DEMİRBİLEK İHRACAT NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ.
GÖKBORA LOJİSTİK VE DIŞ TİC.A.Ş.
ER İÇ VE DIŞ TİCARET LOJİSTİK LTD.ŞTİ
USNAK ULUSLARAR ASI TAŞIMACILIK PETROL GIDA İNŞAAT
KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
YAŞAR TAŞIMACILIK OTOMOTİV AKARYAKIT BİLGİSAYAR LASTİK
PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
ATAK TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BAYIRLAR TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
FAHRİ YUMUŞAK TRANSPORT ULUS.NAK.TURZ.TAR.ÜRN.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
GÖR-SA İTHALAT İHRACAT ULUSLARARASI NAKLİYAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
HIDIROĞLU ULUS.NAK.İTH.İHR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
564
95005
565
566
567
568
569
15241
534204
31156
22777
726128
570
671768
571
768761
572
573
30145
45826
574
329297
575
344828
576
342853
577
329173 İRİLER ULUSLARARASI NAKLİYAT SANAYİ VE T İCARET LİMİTED ŞTİ.
7
0
7
2,45
72
79,72
0,18
1,11
0,79
0,00
0,00
0
3
578
487525 İSNAK LOJİSTİK ULUSL ARARASI TAŞIMACILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
7
0
7
2,45
63,5
7,03
0,02
0,11
0,08
0,00
0,00
0
3
579
464982
7
0
7
2,45
73
47,65
0,11
0,65
0,46
0,00
0,00
0
3
M.ACAR YAŞ MEYVE SEBZE GIDA ÜRN.NAK.OTOM.
PET.ÜRN.DAY.TÜK.MAL.İTH.İHR.VE DAH.TİC.LTD.ŞTİ.
2015 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ
Çarpanlı
EURO
Euro
VI
Taşıt
Toplamı
Ortalamaya
Göre Euro
Taşıt
Puanı
Aritmetik
Ortalamalı
Taşıt
Sayısı
Sefer
Sayısı
Sefer
Puanı
Verimlilik
Belge
UBAK'tan
Verimlilik Başına 3.Ülke Verilen
Puanı
3.ülke Puanı
İhtar
seferi
Cezaları
Sıra
No
U-NET
580
39583
7
0
7
2,45
55
5,73
0,01
0,10
0,07
0,00
0,00
0
3
581
NECATİ AYDIN ULUSLARARASI NAKLİYAT OTO ALIM SATIM VE
287900 KOMİSYONCULUĞU MOBİLYA İMALAT VE MOBİLYA MALZEMELERİ
MEŞRUBAT GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ PAZARLAMASEBZE
MEYVE İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
6
0
6
2,10
46,5
41,655
0,09
0,90
0,64
0,00
0,00
0
3
582
322824 SEVİLEN ULUS. NAKLİYE TAV.GIDA TAR.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
6
0
6
2,10
31,5
302,92
0,68
9,62
6,84
0,00
0,00
6,8
3
583
704449 YUSUF LOJİSTİK HİZMETLERİ OTOMOTİV TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT
İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
6
0
6
2,10
31
53,68
0,12
1,73
1,23
0,00
0,00
0
3
584
47583
5
0
5
1,75
88,5
139,29
0,31
1,57
1,12
0,00
0,00
0
3
585
300739 FATİH GRUP LOJİSTİK ULUS.TAŞ.İNŞ.PET. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
5
0
5
1,75
41
479,76
1,07
11,70
8,32
0,00
0,00
8
3
586
641056
4
0
4
1,40
37
69,15
0,15
1,87
1,33
0,00
0,00
0
3
4
4
4
4
0
0
0
0
4
4
4
4
1,40
1,40
1,40
1,40
82
22
29
64
128,16
290,32
63,17
90,85
0,29
0,65
0,14
0,20
1,56
13,20
2,18
1,42
1,11
9,39
1,55
1,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
8
0
0
3
3
3
3
4
0
4
1,40
60,5
117,47
0,26
1,94
1,38
0,00
0,00
0
3
2
0
2
0,70
64
170,1
0,38
2,66
1,89
0,00
0,00
0
3
26
0
26
9,09
54
966,46
2,16
17,90
12,73
0,00
0,00
22,2
2
15
12
0
0
15
12
5,24
4,20
52
42
729,47
434,61
1,63
0,97
14,03
10,35
9,98
7,36
0,57
0,00
3,27
0,00
18,4
10,2
2
2
11
0
11
3,85
37,5
406,09
0,91
10,83
7,70
0,00
0,00
10,6
2
7
0
7
2,45
42,5
94,46
0,21
2,22
1,58
0,00
0,00
2
2
FİRMA ÜNVANI
STAR GIDA MADDELERİ DIŞ TİCARET VE NAK.LTD.ŞTİ.
ERSEL NAKLİYE İNŞAAT VE OTO.TURİZM SA N. VE TİC. LTD.Ş
587
588
589
590
BEREKETOĞLU ULUS.NAK.ÇIRÇIR PRESE
İNŞ.TURZ.KUY.İT.İH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
248893 CEM-AY ULUS.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
19027 EURO-ULAK ULUSLARARA SI NAKLİYAT VE T İC.AŞ.
355458 SELENGA ULUS. TAŞ. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
586381 SEZERLER ULUS.TAŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
591
659384 UĞURHAN ULUSLARARASI NAK AKAR VE TİC İTH İHR LTD ŞTİ
592
30175
593
462843
HACIOĞLU ULUS.NAK.TUR.TAR.ÜRN.TEKS.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
EURO
V
Toplam
Puan
597
GÖKDENİZLER OTOMOTİV LOJ.VE MÜHD.SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
30812 LİDERTRANS ULS.TAŞ.TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
100077 İMSAN TARIM.GIDA.AKRY.TEKS.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
682357 MAD LOJİSTİK GIDA ULUSLAR ARASI NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT
TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
27879 İLKER OKUMUŞ-OKUMUŞ ULUSLARARASI NAKLİYAT
598
38838
DALKILIÇ ULUS.NAK.İTH.İHRC.TRZ.GIDA TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
6
0
6
2,10
32
602,17
1,35
18,82
13,38
0,00
0,00
15,2
2
599
600
29633
30425
ÖZCANLAR ULUSLAR ARASI NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZGÜR YETER GIDA SAN.İTH.İHR.VE ULUS.NAK.LTD.ŞTİ.
6
6
0
0
6
6
2,10
2,10
77,5
47
17,24
12,28
0,04
0,03
0,22
0,26
0,16
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2
2
601
192358 REAL MARDİN ULUS.NAK.TAR.HAYV.GIDA.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
6
0
6
2,10
92
1,91
0,00
0,02
0,01
0,00
0,00
0
2
602
603
604
605
254856
571732
321630
19105
5
5
5
4
0
0
0
0
5
5
5
4
1,75
1,75
1,75
1,40
55,5
69,5
34
125,5
5,73
264,41
1,3
17,14
0,01
0,59
0,00
0,04
0,10
3,80
0,04
0,14
0,07
2,71
0,03
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2,8
0
0
2
2
2
2
606
682306 İHYA LOJİSTİK GIDA TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
4
0
4
1,40
57
34,87
0,08
0,61
0,44
0,00
0,00
0
2
607
22412
4
0
4
1,40
37,5
19,53
0,04
0,52
0,37
0,00
0,00
0
2
608
ÖZ SEZER ULSLARARASI TAŞIMACILIK OTOMOTİV SANAYİ GIDA VE
260924 TARIM ÜRÜNLERİ YÜN VE DERİCİLİK İNŞAAT VE MALZEMELERİ
İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
4
0
4
1,40
51
53,62
0,12
1,05
0,75
0,00
0,00
0
2
4
0
4
1,40
36
42,05
0,09
1,17
0,83
0,00
0,00
0
2
3
0
3
1,05
36,5
31,94
0,07
0,88
0,62
0,00
0,00
0
2
3
0
3
1,05
43,5
58,82
0,13
1,35
0,96
0,00
0,00
0
2
2
0
2
0,70
49,5
101,1
0,23
2,04
1,45
0,00
0,00
0
2
2
2
0
0
2
2
0,70
0,70
72,5
96,5
146,16
147,51
0,33
0,33
2,02
1,53
1,43
1,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
2
2
594
595
596
KEVSER TURZ.PET.ÜRN.GIDA İNŞ.KUY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
PİLOT ULUS.TAŞ.VE NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
RONİ TAŞ.OTOM.PET.ÜRN.İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
AKTİF SPED ULUSLARARASI NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ORSEP TRANSİT TAŞIMACILIK TİC.LTD.ŞTİ.
613
614
428468 ŞAHİN-ER LOJİSTİK ULUSLARARASI NAK.TURZ. VE DIŞ
TİC.LTD.ŞTİ.
İMPEKS ULUSLAR ARASI NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED
30917
ŞİRKETİ
720846 MÜSLÜMOĞLU LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
571829 AKINLAR ULUS.ARASI NAK.AKAR.TARM.VE
HAYV.İTH.İHC.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
31020 HACIKÖPRÜ ULUS.TAŞ.İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ
30452 HK SEYTAŞ ULUS.TAŞ.AĞIR NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ.
615
673909 ÖZ EZER ULUSLARARASI NAKLİYAT İTH.İHR. Tİ C. VE SAN.LTD.ŞTİ.
2
0
2
0,70
47,5
66,82
0,15
1,41
1,00
0,00
0,00
0
2
616
565060 SAYGI ULUS.TAŞ.DORSE İMALATI İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
2
0
2
0,70
34
58,61
0,13
1,72
1,23
0,00
0,00
0
2
617
736328
2
0
2
0,70
38,5
54,78
0,12
1,42
1,01
0,00
0,00
0
2
2
0
2
0,70
41,5
71,29
0,16
1,72
1,22
0,00
0,00
0
2
22
0
22
7,69
62
1216,9
2,72
19,63
13,96
0,00
0,00
23,4
1
19
4
0
0
19
4
6,64
1,40
59,5
37
1243,6
462,85
2,78
1,04
20,90
12,51
14,87
8,90
0,00
0,00
0,00
0,00
23,2
10
1
1
609
610
611
612
618
ŞİRİN TRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
TAÇYILDIZ ULUSLAR ARASI NAKLİYAT LOJİSTİK GÜMRÜK
658626 DANIŞMANLIĞI İTHALAT İHRACAT GIDA TARIM HAYVANCILIK ÇIRÇIR
VE PRESE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TRANS ANTALYA NAKLİY AT İNŞAAT TURİZM TİC.VE SAN.LTD.Ş
619
33429
620
621
243038 ÇAVDAROĞLU ULUS.NAK.VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
20020 ORTADOĞU NAK.İNŞ.TUR.İHR.PAZ.A.Ş.
622
300827
3
0
3
1,05
51
21,64
0,05
0,42
0,30
0,00
0,00
0
1
623
709518 ERBEY ULUSLARARASI NAKLİYAT AKARYAKIT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
3
0
3
1,05
35
18,44
0,04
0,53
0,37
0,00
0,00
0
1
624
706829 EREKLER ULUS AR NAKL GID HU ZİR CAN H ELO Ü T K İ İ S V T L ŞT
3
0
3
1,05
29,5
5,76
0,01
0,20
0,14
0,00
0,00
0
1
625
353032
3
0
3
1,05
47,5
12,33
0,03
0,26
0,18
0,00
0,00
0
1
2
0
2
0,70
14,5
4,51
0,01
0,31
0,22
0,00
0,00
0
1
2
0
2
0,70
47
40,34
0,09
0,86
0,61
0,00
0,00
0
1
2
24
0
0
2
24
0,70
8,39
35,5
53,5
22,36
817,22
0,05
1,83
0,63
15,28
0,45
10,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0
20,6
1
0
626
627
628
629
BİLSE TAR.ORM.GD.PET.ÜRN.TEKS.MOT.ARÇ.TAŞ.İNŞ.GÜB.SAN. VE
TİC.LTD.ŞTİ.
HAMİS EZER TRANSPORTULUS.NAK.TUR.TAR.ÜR.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
780524 MERCİMEK LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
31013 ÖZUÇAR ULUS.NAK.GIDA BESİCİLİK VE TAR.ÜRN.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
30305 TEMPO TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
303947 B.K.M. LOJİSTİK TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TOPLAM
ALDIĞI
BELGE
SAYISI
ALINAN
BELGELER
2015 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ
Sıra
No
U-NET
FİRMA ÜNVANI
EURO
V
Çarpanlı
EURO
Euro
VI
Taşıt
Toplamı
Ortalamaya
Göre Euro
Taşıt
Puanı
Aritmetik
Ortalamalı
Taşıt
Sayısı
Sefer
Sayısı
Sefer
Puanı
Verimlilik
Belge
UBAK'tan
Verimlilik Başına 3.Ülke Verilen
Puanı
3.ülke Puanı
İhtar
seferi
Cezaları
Toplam
Puan
19190
ERKAL ULUS.NAK.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.
NALÇACILAR ULUS.NAK.TUR.İNŞ.GIDA TAR.HAY.SAN.VE DIŞ
TİC.LTD.ŞTİ.
19558 CEREN NAKLİYAT MÜMESSİLLİK DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
349284 SERT ULUS.TAŞ.TAR.HAY.GI.KİM.GÜB.TİC.İT.İH.LTD.ŞTİ
656543 BKA LOJİSTİK TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
27729 SANDIKÇI ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM İTHALAT VE
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
19259 TAN TRANSPORT NAK.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ.
29723 ÖNDER İTHALAT İHRACAT NAKLİYE VE TİC.LTD.ŞTİ.
19188 İ.T.A. NAKLİYAT LTD.ŞTİ.
29762 GÖK TRANS ULUS.NAK. VE TİC.LTD.ŞTİ.
MARTAŞ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED
30648
ŞİRKETİ
19
0
19
6,64
93,5
1391
3,11
14,88
10,58
0,00
0,00
20,2
0
413844
18
0
18
6,29
50
244,58
0,55
4,89
3,48
0,00
0,00
10
0
14
12
11
0
0
0
14
12
11
4,90
4,20
3,85
72
49
21,5
1187,6
596,78
309,44
2,66
1,33
0,69
16,49
12,18
14,39
11,73
8,66
10,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
14
14,4
0
0
0
5
0
5
1,75
73,5
261,86
0,59
3,56
2,53
0,00
0,00
5
0
3
28
19
37
0
0
0
0
3
28
19
37
1,05
9,79
6,64
12,94
19,5
72,5
60,5
83
177,29
1406,8
1142,5
529,72
0,40
3,15
2,56
1,18
9,09
19,40
18,88
6,38
6,47
13,80
13,43
4,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
28,2
23,2
20,2
0
-1
-1
-2
22
0
22
7,69
104
1891,1
4,23
18,18
12,93
0,00
0,00
27,2
-2
641
292369 ÇANİ LOJİSTİK TAŞIMA CILIK AKARYAKIT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
21
0
21
7,34
73,5
900,36
2,01
12,25
8,71
0,00
0,00
19,6
-2
642
643
644
645
646
14877
29604
19059
15386
350906
7
10
3
4
2
0
0
2
0
0
7
10
7
4
2
2,45
3,50
2,45
1,40
0,70
55,5
49,5
28,5
39
51,5
245,08
477,18
542,24
319,6
460,64
0,55
1,07
1,21
0,71
1,03
4,42
9,64
19,03
8,19
8,94
3,14
6,86
13,53
5,83
6,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
14,2
20,8
12
11,6
-2
-3
-4
-4
-4
38
0
38
13,29
53,5
903,97
2,02
16,90
12,02
0,00
0,00
32
-5
648
HAŞİM İLHAN ULUS.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
ESAT TAŞ.AKARY.OTOM.İNŞ.MALZ.TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
MEGA TRANS ULUS. NAK.TİC.VE SAN. A.Ş.
KARADAĞ ULUS.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
YALÇIN TRANS 27 ULUS.TAŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ANKAR DIŞ TİCARET ULUSLARARASI LOJİSTİK VE SANAYİ LİMİTED
651416
ŞİRKETİ
83229 KAY-NAŞ ULUS.NAK.İTH.İHR.VE TİC.A.Ş.
5
0
5
1,75
28
497,01
1,11
17,75
12,63
0,00
0,00
20,4
-5
649
30381
DEMİRSOY ULUSLARARAS I TAŞIMACILIK PE T.ÜRN.TİC.LTD.ŞT
2
0
2
0,70
38
529,54
1,18
13,94
9,91
0,00
0,00
17
-5
650
651
652
653
654
655
656
31054
29846
19164
29760
19952
304662
31160
41
19
16
8
7
4
12
0
0
0
0
0
0
0
41
19
16
8
7
4
12
14,34
6,64
5,59
2,80
2,45
1,40
4,20
89
66,5
39,5
44,5
39
36
72
1331,6
1005,9
389,04
478,11
769,33
369,84
311,22
2,98
2,25
0,87
1,07
1,72
0,83
0,70
14,96
15,13
9,85
10,74
19,73
10,27
4,32
10,64
10,76
7,01
7,64
14,03
7,31
3,07
0,00
0,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
27,6
19
17,4
23,8
15,6
15,4
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-7
657
29839
11
0
11
3,85
92
580,57
1,30
6,31
4,49
0,00
0,00
16,4
-7
658
659
660
661
662
663
664
665
19784
19060
15405
30880
15044
23129
29591
15223
ADANA EKSPRES UMUMİ NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ.
AKTRANS TAŞ.OTOM.PET.TAR.İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
İNTER KOMBİ TRANSPORT VE LOJ.A.Ş.
BAKIMCI İTHALAT İHRACAT NAKLİYE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.
VİPSPED ULUSLARARASITAŞM.VE TURİZMTİC.LTD.ŞTİ.
YUG LOGİSTİCS VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIK A.Ş.
KAPI-TRANS ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK TİC.LTD.ŞTİ.
DEMİRBEY ULUSLARARASI NAKLİYAT GIDA AKARYAKIT İTHALAT
İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
EKİP TİCARET VE NAKLİYAT LTD.ŞTİ.
ÇAĞ NAKLİYAT TİCARET VE SAN.A.Ş.
ORKA NAK.SAN.VE TİC.A.Ş.
SULTANTUR ULUS.NAK.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.
AS ÇALIŞKAN İN.AK.TZ.GD.NAK.TAA.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
ERSAN ULUS.TRANSPORT DEP.LOJ.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖNDER ULUSLARARASI TAŞ.OTO.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
BAHTIM ULUS.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
MEYTAŞ TAŞIMACILIK O TOM. İNŞ.TURİZM VE G IDA
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
NUHTRANS TAŞ.PETROL TAR.TEKS. İNŞ.İHR.İTH.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
ASTRAY Y.S.M.K.G.T.G.K.İ.S.İ.M.VE T.H.H.Ü.N.V.A.S.Y.VE
ULUS.TAŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
DESTAN ÜLKELERARASI NAK.VE TİC.A.Ş.
KOÇANLAR ULUS.NAK.VE TİC.A.Ş.
KAAN LOJ.ULUS.NAK.AKAR.GD.TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
TEMİRLER ULUS.NAK.KM.İN.GID.TR.TEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
ŞIĞVA TRANS ULUS.NAK.VE TURİZM LTD.ŞTİ.
REFORM ULUS.TAŞ.OTO
OTO.YED.PAR.PET.ÜR.TAR.ORM.SAN.ÜR.VE GD.MAD.VE
İTH.İRH.TİC.LTD.ŞTİ.
ALTUN GIDA MADDELERİ İHR.İTH.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
BEDİRHAN ULUS.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
EFSANE TRANSPORT SERVİS HİZMETLERİ TURİZM İNŞAAT TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ.
ÖZ UZUNBAĞ ULUSLARARASI TAŞ.TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ.
S SİSTEM LOJİSTİK HİZ.A.Ş.
YAKUT YURT İÇİ YURT DIŞI NAK.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.
6
13
11
11
7
44
21
7
0
0
0
0
0
0
0
0
6
13
11
11
7
44
21
7
2,10
4,55
3,85
3,85
2,45
15,38
7,34
2,45
62,5
26,5
50
61,5
24
140
56
26,5
755,67
540,77
930,02
673,53
415,96
370,54
885,48
218,98
1,69
1,21
2,08
1,51
0,93
0,83
1,98
0,49
12,09
20,41
18,60
10,95
17,33
2,65
15,81
8,26
8,60
14,51
13,23
7,79
12,33
1,88
11,25
5,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
28,4
27,6
21
24
27,2
29,6
17,6
-7
-8
-8
-8
-8
-9
-9
-9
18
0
18
6,29
50,5
635,28
1,42
12,58
8,95
0,00
0,00
27
-10
16
0
16
5,59
62
270,07
0,60
4,36
3,10
1,29
7,36
26,2
-10
15
0
15
5,24
63
609,26
1,36
9,67
6,88
0,00
0,00
23
-10
11
33
15
2
31
0
0
1
0
0
11
33
17
2
31
3,85
11,54
5,94
0,70
10,84
47,5
149
58,5
43
149
550,91
2440,7
588,93
388,19
140,77
1,23
5,46
1,32
0,87
0,31
11,60
16,38
10,07
9,03
0,94
8,25
11,65
7,16
6,42
0,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,2
40,8
27,8
21,2
25,4
-10
-12
-13
-13
-14
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
647
666
20279
667
292156
668
286159
669
670
671
672
673
19108
19180
619974
15212
57759
674
29747
675
676
30510
15224
677
685605
678
679
680
29852
19326
172231
681
29216
682
683
684
459643 GÜRSOY TAŞ.OTOM.SAN.İNŞ.GIDA VE TİC.LTD.ŞTİ.
15242 PEKER ULUSLARARASI N AKLİYAT TURİZM T İC.LTD.ŞTİ.
14895 AYKUT ULUS.NAK.TİC.VE TURZ.LTD.ŞTİ.
14898 EROL KARDEŞLER TURİZM SEYEHAT VE NAKLİYE SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ.
686
336522 NUBAHAR ULUS.TAŞ.PET.TEKS.GD.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
687
688
689
690
651339
300318
30817
19066
692
693
DEMİRCİOĞULLARI ULUS.NAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KIRIK TAŞIMACILIK GIDA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
ATAK GÜMRÜKLEME NAKL İYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
KAYIKÇI ULUS NAK TİC VE SAN LTD ŞTİ
BURAK SERVİS HİZMETLERİ TAMİR DIŞ TİCARET ULUS. NAK. LASTİK
584001
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
15245 BEDİR ULUS.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.
15404 ODABAŞI ULUS.NAK.AKARY.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
694
56007
695
696
38907
15239
685
691
8
0
8
2,80
36
558,54
1,25
15,52
11,04
0,00
0,00
29,4
-14
21
11
0
0
21
11
7,34
3,85
47,5
47
205,37
722,53
0,46
1,62
4,32
15,37
3,08
10,93
0,00
0,00
0,00
0,00
26
31,8
-15
-15
6
0
6
2,10
30,5
545,36
1,22
17,88
12,72
0,00
0,00
31
-15
18
12
2
0
0
0
18
12
2
6,29
4,20
0,70
35
137
37
803,75
1328
603,1
1,80
2,97
1,35
22,96
9,69
16,30
16,33
6,89
11,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,6
30
30
-16
-16
-16
25
0
25
8,74
56
1020,1
2,28
18,22
12,96
0,00
0,00
41,2
-17
19
9
5
0
0
0
19
9
5
6,64
3,15
1,75
42,5
65
30
550,93
721,61
305,16
1,23
1,61
0,68
12,96
11,10
10,17
9,22
7,90
7,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,4
29,4
27
-17
-17
-17
10
0
10
3,50
53,5
635,22
1,42
11,87
8,45
0,00
0,00
32,4
-19
12
0
12
4,20
51,5
156,27
0,35
3,03
2,16
0,00
0,00
26,6
-20
7
4
21
17
0
0
0
0
7
4
21
17
2,45
1,40
7,34
5,94
35
28,5
56,5
44
447,58
346,02
664,43
763,1
1,00
0,77
1,49
1,71
12,79
12,14
11,76
17,34
9,10
8,64
8,36
12,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,8
30,8
38
40,6
-20
-20
-21
-21
24
0
24
8,39
74,5
626,42
1,40
8,41
5,98
0,00
0,00
37,4
-22
11
11
0
0
11
11
3,85
3,85
51
53
630,66
631,55
1,41
1,41
12,37
11,92
8,80
8,48
0,00
0,00
0,00
0,00
36,4
35,8
-22
-22
DENKO ULUSLARARASI NAK. TEKS. KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
14
0
14
4,90
43
957,68
2,14
22,27
15,84
0,00
0,00
46
-23
PETEK ULUSLARARASI NAKLİYAT TURİZM VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÜN-AK ULUS.TAŞ.TRZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
14
8
0
0
14
8
4,90
2,80
81
45,5
1634,8
248,75
3,66
0,56
20,18
5,47
14,36
3,89
0,00
3,00
0,00
17,18
48,2
49,8
-25
-25
ÖZ ERGİN ULUS.TAŞ.OTO.OTO.YD.PR.PET.ÜR.TAR.OR.SAN.ÜR.VE
GD.MD.İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ.
TOPLAM
ALDIĞI
BELGE
SAYISI
ALINAN
BELGELER
2015 YILI UBAK İZİN BELGESİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ
Sıra
No
U-NET
FİRMA ÜNVANI
EURO
V
Çarpanlı
EURO
Euro
VI
Taşıt
Toplamı
Ortalamaya
Göre Euro
Taşıt
Puanı
Aritmetik
Ortalamalı
Taşıt
Sayısı
Sefer
Sayısı
Sefer
Puanı
Verimlilik
Belge
UBAK'tan
Verimlilik Başına 3.Ülke Verilen
Puanı
3.ülke Puanı
İhtar
seferi
Cezaları
Toplam
Puan
697
15234
BİRER ULUSLARARASI NAK. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
5
0
5
1,75
29
292,85
0,66
10,10
7,18
0,00
0,00
36,6
-27
698
573732 ŞARTRANS ULUS. NAK. OTOM. AKARY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
4
0
4
1,40
25
272,81
0,61
10,91
7,76
0,00
0,00
38
-28
699
700
701
702
703
704
705
706
14872
443945
235154
306094
19375
31112
36741
15392
65
17
32
5
4
13
7
25
0
0
0
0
0
0
0
0
65
17
32
5
4
13
7
25
22,73
5,94
11,19
1,75
1,40
4,55
2,45
8,74
194
51
83
44
27
38,5
52
86
871,26
589,49
1105,6
506,89
342,76
826,79
1116,7
1066,2
1,95
1,32
2,47
1,13
0,77
1,85
2,50
2,38
4,49
11,56
13,32
11,52
12,69
21,48
21,47
12,40
3,19
8,22
9,47
8,19
9,03
15,27
15,27
8,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57
45,8
54,6
44,2
44,4
57,2
57
57,8
-29
-30
-31
-33
-33
-36
-37
-38
22
0
22
7,69
227
344,41
0,77
1,52
1,08
0,00
0,00
52,6
-43
21
16
12
0
0
22
21
16
56
7,34
5,59
19,58
56
64
168
733,39
691,4
4008,3
1,64
1,55
8,97
13,10
10,80
23,86
9,32
7,68
16,97
0,50
0,00
0,00
2,86
0,00
0,00
65
60,8
92,2
-44
-46
-47
28
0
28
9,79
74
856,14
1,91
11,57
8,23
0,00
0,00
67,2
-47
11
22
19
5
7
25
7
0
3
0
0
0
0
0
11
28
19
5
7
25
7
3,85
9,79
6,64
1,75
2,45
8,74
2,45
38
92,5
139
44
41,5
91,5
42
450,39
1352,4
2748,2
939,23
200,67
656,25
246,12
1,01
3,02
6,15
2,10
0,45
1,47
0,55
11,85
14,62
19,77
21,35
4,84
7,17
5,86
8,43
10,40
14,06
15,18
3,44
5,10
4,17
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
74,8
75
67
59,8
69,8
65,2
-47
-48
-48
-48
-53
-54
-58
56
0
56
19,58
159,5
458,79
1,03
2,88
2,05
0,00
0,00
81,4
-59
720
721
ALP ÖZLER ULUSLARARA SI NAK.TAAH.TİC. LTD.ŞTİ.
DÜNDAR LOJİSTİK GIDA İNŞ. TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
EROL KARDEŞLER LOJİS TİK HİZMETLER SA N.TİC.LTD.ŞTİ.
MÜRSELOĞLU ULUS.NAK.TURZ.TİC.LTD.ŞTİ.
FRİGO NEVNAK ULUSLARNAK.VE TİC.LTD.ŞTİ.
UZUNBAĞ UL.TŞ.O.Y.P.P.Ü.T.Ü.H.S.G.VE TİC.LTD.ŞTİ.
YILMAZSAY NAK.TAŞ.TRZ.VE OTO İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.
EMİROĞLU ULUS.NAK.İNŞ.GD.TAR.HY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
29382 GÜLER ULUS.NAK.TUR.GD.TOP.MAH.TAAH.İTH.İHR. SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
15216 EKER ULUSLARARASI NAKLİYAT TUR.TİC.LTD.ŞTİ.
334225 TUNATAŞ TAŞIMACILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
55375 ARSLAN NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÇANİLER ULUSLARARASI TAŞIMACILIK PETROL İNŞAAT SANAYİ VE
30675
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
18669 GÖLPAK OTOMOTİV NAK.TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
15230 HAT ULUS.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
38801 MEHMET KATIRCIOĞLU
29761 BKM NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
19235 TOPALOĞLU GLOBAL LOJ.TAŞ.DEP.DAĞ.TİC.VE SAN.A.Ş.
303468 NAVRUZ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
30831 ÖZBERKLER ULUSLAR ARASI NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ.
30616 EVRAN TRANS. LOJ.HİZ..NAK.OTO KİR. PET.DOĞA T.SAN.VE
T.LTD.ŞTİ.
57456 PAPTRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
19377 TEMEL TRANSPORT ULUS.TAŞ.İTH.İHR.DAH.TİC.TEM.A.Ş.
3
3
0
0
3
3
1,05
1,05
45,5
95,5
592,46
2147,9
1,33
4,80
13,02
22,49
9,26
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
85,2
-62
-63
722
19355
20
0
20
6,99
111,5
354,37
0,79
3,18
2,26
0,00
0,00
81,4
-71
723
479180 YOĞUN TAŞ.OTOM.SAN.İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
617681 RASİM KURT ULUSLARARASI NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
39005 LİDER GIDA SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
15396 GÜMÜŞ ULUS.TAŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
İL-KAR NAKLİYAT TRZ.İNŞAAT SERVİS VE YEMEKHANE HİZMETLERİ
579934
TEKSTİL YEM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
15221 TEK SPEED ULUS.NAK. VE TİC.A.Ş.
19342 MERTUR OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
ESEN ORMAN ÜR. MOB.ULUS. NAK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD.
48682
ŞTİ.
15225 BAKTUR İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ
13363 ÇALIŞKAN AKAR.PET.NAK.İNŞ.TAAH.TUR.S.VE TİC.LTD.ŞTİ.
23003 ÇALIŞKAN TAŞIMACILIK OTOMOTİV TİC.VE SAN.A.Ş.
55416 ARS-PET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. A. Ş.
52278 UĞUR TRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT ve
TİCARET LTD.ŞTİ.
10
0
10
3,50
43,5
439,94
0,98
10,11
7,19
0,67
3,82
95
-80
10
0
10
3,50
35
455,51
1,02
13,01
9,26
0,00
0,00
98
-84
7
13
0
0
7
13
2,45
4,55
276,5
71
617,24
836,83
1,38
1,87
2,23
11,79
1,59
8,38
0,00
0,00
0,00
0,00
92
103
-87
-88
12
0
12
4,20
33
666,84
1,49
20,21
14,37
0,00
0,00
115
-95
10
89
4
0
18
89
6,29
31,12
31,5
533
425,43
2345,5
0,95
5,25
13,51
4,40
9,61
3,13
0,67
0,00
3,82
0,00
125
144
-104
-105
51
0
51
17,83
94
104,12
0,23
1,11
0,79
0,00
0,00
125
-106
13
12
30
45
0
0
0
0
13
12
30
45
4,55
4,20
10,49
15,73
30
54
83
367
514,8
414,78
758,48
8752,2
1,15
0,93
1,70
19,58
17,16
7,68
9,14
23,85
12,21
5,46
6,50
16,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127,8
123
205
312,2
-110
-112
-186
-260
14
0
14
4,90
57
1509,2
3,38
26,48
18,83
0,00
0,00
304
-277
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
ERDOĞANLAR ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCVE SAN LTD ŞTİ.
TOPLAM
ALDIĞI
BELGE
SAYISI
ALINAN
BELGELER
Download

2015 yılı ubak izin belgesi değerlendirme listesi