BAŞKANDAN
2014 PERAKENDE YASASI
YILI OLACAK
Ö
ylesine bir yeni yıla girdik ki, bir yandan
mahalli seçim atmosferi, diğer yanda
odalarımızın seçim heyecanı ve güzel
ülkemizde yaşanan gerginliklerle 2013’ü doğrusu
kaos ortamında terk ettik. Geride bıraktığımız yıl
esnaf sanatkarımız için hiç de parlak geçmedi.
İSTESOB yönetimi olarak teşkilatımızın sorunlarını,
dertlerini hafifletmek adına 2013’te önemli mücadeleler verdik. Şimdi de umutlarımızı 2014’e taşıdık.
Teşkilatımızın değerli temsilcileri, 2014’ten
beklentilerimize gelince bizim yıllardır üzerinde
durduğumuz ve bu yıl hayata geçmesi konusunda
umutlandığımız en önemli gündem konusu
“Perakende Yasası” olacak. 2013’ün son haftasında
Ankara’da katıldığım “Perakende Ticaretin
Düzenlenmesine İlişkin Çalıştay” doğrusu beni
umutlandırdı. Hazırlanan taslağa ilişkin Çalıştay’a
İSTESOB’un görüşlerinin olduğu bir rapor sundum.
Çalıştay’ın divanında görev alıp toplantıyı yakından
izlerken gördüm ki, 2014 Perakende Yasası yılı
olacak ve olmalı da…
Perakende Yasası’nın hazırlanışında emeği
geçen başta Bakanımız Hayati Yazıcı olmak üzere
Bakan Yardımcımız Fatih Metin’e, Müsteşar
Yardımcısı İsmail Yücel’e,Esnaf ve Sanatkarlar
Genel Müdürümüz Aytekin Yalçın ve İç Ticaret
Genel Müdürümüz Dursun Coşkunçelebi’ye
teşkilatımız adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu
konuda çalışmalarını yakından bildiğim TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkan Yardımcısı
Çetin Osman Budak’a Çalıştay’da yaptıkları
konuşmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.
Değerli teşkilat temsilcileri, göreve geldiğimiz
ilk günden itibaren İSTESOB’u geleceğe taşıma
adına önemli projeleri hayata geçirdik. Bu konuda
en yoğun yılımız 2013 oldu. Küçük esnaf
sanatkarımızın rekabetçi çark içinde yok
olmamaları ve kendilerini yenilemeleri alanında
onlara yol göstermek adına gerek eğitimler,
gerekse iletişim alanındaki duyurularımızı medya
aracılığı ile yaptık. Bunda da geçmişe göre önemli
başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Gerek yazılı
basında, gerekse ulusal televizyon kanallarında
sektörlerimizin ayrı ayrı güncel konularını
gündeme getirme fırsatı bulduk. Bununla
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz
kalmayıp oda başkanlarımızı da sorunlarını
aktarmaları için çeşitli TV kanallarına yayınlara
yönlendirdik.
2013’te İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan aldığımız iki önemli eğitim projesini yılın son ayında
tamamladık. Bu AB projeleri birliğimizin kuruluşundan beri 62 yılda 5. proje oldu. Geçen yıl başında yürürlüğe giren Gıda Yasası ile Sağlık ve İş
Güvenliği Yasası için odalara yönelik düzenlediğimiz 50’den fazla eğitim toplantısı yıl boyunca
gündemimizi dinamik tutan faaliyetlerimizdi.
Bizler, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşunun yöneticileri olarak sektörlerimizin sorunlarını,
mevzuat çarpıklıklarını gündeme taşımakla görevliyiz. Ama taşıyabilmemiz için de odalarımızın güçlü
olması ve faaliyetlerini üyelerinden aldığı destekle
yapması gerekiyor. Şu anda odalarımızın seçim
atmosferinde üyelerine yönelik çalışmayı başarıyla
yürütmelerini diliyorum. Odalarımızın yapacağı
genel kurulların kardeşlik, dostluk ve barış içinde
geçeceğini hep birlikte göreceğiz. Çünkü biz Ahi
Evran’ın torunlarıyız. Odalarımızın seçimlerinin esnaf
ve sanatkarlarımız ile ülkemize hayırlar getirmesini
diliyorum. Ülke olarak da seçim havasına girdiğimiz
şu günlerde demokrasinin mihenk taşı olan
seçimlerin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını
diliyorum. Evet, yeni bir döneme daha fazla
umutlarla girerken tüm esnaf sanatkar dostlarımın
yeni yılını kutlar, 2014’ün hayırlı bol kazanç, sağlık
ve esenlik getirmesini temenni ederim.
1
İstanbul Esnaf
ISSN: 1309-1816
İSTANBUL ESNAF DERGİSİ
Ayda bir yayınlanır
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği adına,
İMTİYAZ SAHİBİ
Faik Yılmaz
İÇİNDEKİLER
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Mustafa Uzun
YAYIN KURULU
Mustafa Uzun
Mustafa Keskin
Mustafa Nuhoğlu
Mehmet Banzaroğlu
Aziz Şentürk
Koray Öztürk
Şükrü Akyüz
İsmail Keskin
Yaşar Hangün
Mahir Ereke
Ömer Demir (Genel Sekreter)
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Fikret Helvacıoğlu
[email protected]
Yıl: 4
Sayı: 53
Ocak 2014
04
2014 PERAKENDE
YASASI YILI OLACAK
10
HUKUK DANIŞMANI
Av. Ahmet Kemal Ferlengez
EĞİTİM MÜDÜRÜ
Muzaffer Garip
AHİLİK DANIŞMANI
Sadık Göksu
ESNAF
SANDIK YOLUNDA...
EDİTÖR
Sedat Yalçın
[email protected]
GÖRSEL YÖNETMEN
Özlem Denizli Ercan
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Osman Altuğ
Prof. Dr. İlhan Şahin
Prof. Dr. M. Sezai Kırıkoğlu
Prof. Dr. Ali Akyüz
Prof. Dr. M. Salih Çelikkale
12
ESBİS TÜM
DEVLET KURUMLARIYLA
ENTEGRE OLACAK
16
İSTESOB
Kartaltepe Mh. Alpay İzer Sk. No: 12
34144 İncirli - Bakırköy / İSTANBUL
Tel: (0212) 660 60 20 (10 Hat)
Faks: (0212) 660 29 97
wwww.istesob.org.tr
DAKIN’DAN BAŞKANLARA
VERGİ AÇIKLAMALARI
BASKI
Milsan Matbaacılık Güneşli - İstanbul
İstanbul Esnaf Dergisi basın yayın ilkelerine uymayı
taahhüt eder. Makalelerden yazarları sorumludur.
DEĞİŞİM:
Aralık 2004’ten beri EUROBİRLİK ismiyle yayınlanan
İSTESOB’un dergisi, Eylül 2009 tarihinden itibaren
İstanbul Esnaf olarak yayınına devam etmektedir.
İstanbul Esnaf
22
TEZGAHLARDA
YILBAŞI
BEREKETİ VARDI
2
KAPAK
2014 PERAKENDE
YASASI YILI OLACAK
Yasa tasarısı, işyeri açacak esnafa çalışacağı bölge, mahalle, sokak ve benzeri
yerler için faaliyet onayı almasını hükme bağlıyor. Buna göre bir sokakta
bakkal, kasap, berber vb. işyeri açacak esnaf ilgili komisyona başvuracak.
G
ümrük ve Ticaret Bakan
Yardımcısı Fatih Metin'in
katılımıyla "Perakende
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı" TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde
(ETÜ) düzenlenen çalıştayda ele
alındı. Metin, burada yaptığı konuşmada, kanun hazırlığı yaparken
sektörün bileşenleriyle istişareye çok
önem verdiğini belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre 2002 yılında 58
milyar lira olan perakende sektörü
yıllık cirosunun 2012 yılında 371
milyar liraya ulaştığı bilgisini veren
Metin,“Bu rakam, aynı yıl yaklaşık
1,4 milyar lira olarak gerçekleşen
Milli Gelir’in neredeyse üçte
birine tekabül ediyor. Perakende
sektörü ekonomimiz için ciddi bir
istihdam alanı" dedi.
Sektörde bir takım sorunlar
yaşandığını dile getiren Metin,
işletme açılışlarındaki bürokratik
işlemler, ödeme sürelerine ilişkin
yaşanan sıkıntılar, haksız rekabet ve
pazar kaybının bu sorunların
başında geldiğini kaydetti.
Metin, sektörde yaşanan
sorunların giderilmesini ve
perakende işletmelerin dengeli bir
şekilde büyümesini ve gelişmesini
sağlamak amacıyla hazırladıkları
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı’nın, sektöre ilişkin temel ilke
ve kuralları belirlediğini bildirdi.
TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Çetin Osman Budak
ise perakende sektörünün
Türkiye’nin büyüme hikayesinde
lokomotif görevi gördüğünü belirtti.
Budak, 2001 yılından bu yana
Türkiye ekonomisinin yüzde 72,
perakende sektörünün ise yüzde 86
büyüdüğünü ifade ederek, son 10
yıldaki büyümenin yüzde 15’inin
toptan ve perakende ticaretten
oluştuğunu ifade etti.
Toplantıda Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail
Yücel, İç Ticaret Genel Müdürü
Dursun Coşkunçelebi ile Esnaf ve
Sanatkarlar Genel Müdürü Aytekin
Yalçın İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz
da hazır bulundular.
Çalıştay’da divanda görev alan
bir konuşma yapan İSTESOB Başkanı
Faik Yılmaz, uzun yıllardır hayat
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Çalıştay’da Perakende Yasası’nın piyasalara
ve tüketicilere olağanüstü yenilikler getireceğini söyledi. Çalıştay’a iş dünyası, sivil toplum
örgütleri temsilcileri katıldılar.
Faik Yılmaz, Perakende Ticaret Çalıştayı’nda konuştu
Faik Yılmaz, Çetin Osman Budak, Fatih Metin (Bakan Yrd.), İsmail Yücel, Dursun Coşkunçelebi ve
Aytekin Yalçın Çalıştay’da divanı oluşturdular.
bulamayan “Perkende Yasası”nı ve
“PERBİS”i gündeme getirenlere
teşekkür ederek söze başladı. Yılmaz,
“Bizler küçük esnaf temsilcisi
olarak sermaye düşmanlığı
yapmıyoruz. Ancak 1700 metrelik
ana caddeli bir Bakırköy’de 7 tane
AVM var ve o bölgedeki esnaf yok
oluyor. Bunu önleyecek yasal
tedbirler alınmalı” dedi.
Dünyada en fazla ilgiyi Osmanlı
döneminden kalma kapalı çarşılarımızın gördüğünü belirten Yılmaz,
Kapalıçarşıların dışarıdaki esnaf ile iç
içe çalıştığını ve birbirini yok
etmediğini belirterek, “Bu gemide
hep beraberiz. Uzlaşmamız ve
gereğini yapmamız lazım. Bunun
için de ‘Perakende Yasası’nda yer
alacak maddeler büyük önem
taşıyor” şeklinde konuştu.
Çalıştay programının en başında
“Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkın Kanun
Tasarısı Taslağı” sunumu yapıldı.
Daha sonra 1. oturuma geçildi ve
“Stratejik Ticari Plan, Komisyon ve
İzinler” konusu geniş biçimde ele
alındı. 2. oturumda “PerakendeciÜretici/Tedarikçi İlişkileri” başlığı
ve detaylarında ise, “Sözleşmeler,
haksız ticari uygulamalar,
tedarikçiden talep edilebilecek
bedeller, ödeme süreleri, mağaza
markalı ürünler” anlatıldı. 3.
oturumun başlığı ise “Çalışma
Usülleri”ydi. Bu bölümde de
“İndirim ve kampanyalar, çalışma
saatleri tatil günleri, otopark
zorunluluğu, ambalaj ve geri
dönüşüme ilişkindüzenlemeler”
detayları ile dile getirildi.
Öğleden sonraki 4. oturumda da
“Geleneksel Perakendenin
Gelişimi” başlığı ile “Esnaf ve
sanatkarlara alan ve raf tahsisleri,
yöresel ürünler, tedarik ve dağıtım
şirketleri” gibi konular ve yasada yer
alması gerekeli hususlar dile getirildi.
Kanun taslağının en önemli
bölümü işyeri açılışlarının kontrol
altına alınması ve açılacak bölgelerde
nüfus yoğunluğu gibi kriterlere göre
onay verilmesi olacak. Buna göre bir
sokakta açılacak bakkal, kasap, berber
sayıları kriterlere göre belirlenecek.
Bu konuyla ilgili maddeler taslakta
aşağıdaki şekilde yer aldı.
İŞYERİ AÇILIŞINDA İZİNLER (İzin ve yetkili makam)
MADDE 6 – (1) Perakende işletmeler, yetkili makamın izniyle açılır ve faaliyete
geçer. İzin, stratejik ticari plan çerçevesinde, bu kanun hükümlerine göre verilir.
(2) Perakende işletmelerinin açılış ve faaliyete geçiş izinleri; belediye sınırları
ve mücavir alanlar içinde belediye, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında
ise İl Özel İdaresi’nce verilir. Bu izin büyükşehir belediyesi sınırları içinde; alışveriş
merkezi, büyük mağaza ve zincir mağaza ile bayi ve özel yetkili işletmeler için
büyükşehir belediyesince verilir.
(3) Usulüne uygun izin alınmaksızın işyeri açılamaz ve faaliyette
bulunulamaz.
MADDE 7 – (1) İzin başvurusu, doğrudan veya PERBİS üzerinden yetkili
makama yapılır. Doğrudan yapılan başvurular, aynı gün içinde PERBİS’e işlenir.
Başvurular, stratejik ticari plan çerçevesinde en geç üç iş günü içinde yetkili
makamca değerlendirilir.
(2) Değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular, PERBİS üzerinden
perakende işletmenin açılış ve faaliyete geçiş sürecinde yer alan ilgili kurum ve
kuruluşlara iletilir. Bu iletimle birlikte, ilgili kurum ve kuruluşlara da gerekli
başvuru yapılmış sayılır.
(3) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından, belirlenen standartlara uygun olarak,
perakende işletmenin açılış ve faaliyete geçişi için gerekli olan bilgi ve belgeler
PERBİS’e işlenerek yetkili makama iletilir.
(4) Bilgi ve belgeleri tamam olan perakende işletmelere, PERBİS üzerinden
izin verilerek işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.
5
İstanbul Esnaf
KAPAK
Başkanların 2013’ten
2014’e geçiş yorumu
??
2013 esnaf ve sanatkarlar için yeni mevzuatlara adaptasyon ve sorunları aşma
konusunda tam bir mücadele yılı oldu. Bu mücadelede başı çeken oda başkanlarına
geçen yılın nasıl geçtiğini ve yeni yıldan beklentilerini sorduk. İşte aldığımız cevaplar.
Y
eni yıl, yeni umutları
ifade ederken, bakalım
esnaf oda başkanları,
esnafı adına ne düşünüyor. 2013
nasıl geçti, 2014 beklentileriniz
nelerdir? şeklindeki sorulara
verilen cevaplar, esnafın
tüm yılda yaşadıklarının da özeti
şeklinde karşımıza çıktı. Farklı
meslekten oda başkanlarının
ortak kanısı, esnafın durumunun
iyi olmadığı şeklinde olurken,
düzeltilmesi gereken bir çok
konu olduğu görüşünde
birleştiler.
2013
ESNAF
IÇIN
NASIL
GEÇT I
ESNAF
2014’TEN
NELER
BEKLIYOR
2013 KARA BİR YIL OLDU
Temel Çoruh
İstanbul Esnaf
İstanbul Ayakkabıcılar
Esnaf Odası Başkanı Temel
Çoruh 2013 için oldukça
karamsar bir tablo çizmekle
kalmadı ve “2013 kara
bir yıl oldu ve her sektörde
birbiri ardına kapanmalar
yaşandı. Odalarımızın
üyelerinin yarısı kepenk
indirdi.
2014’ten beklentilerimize
6
gelince, ümitli olmak
istiyoruz. Bugünkü şartlarda
’Ümitliyiz’ diyemiyoruz.
Çünkü esnaf sanatkarın her
alandaki işine el atmayan
büyük kuruluş kalmadı.
Başta AVM’ler olmak üzere
tüm sermaye market
zincirlieri, satışta, üretimde,
ulaşımda bizim işimize
el attı.“
2013 KÖTÜYDÜ, UMUTLAR 2014’E KALDI
TEK BİR YASA KURTARMAZ
Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı
Sayit Karabağlı, 2013 için olumlu ya
da olumsuz görüş bildirmekten ziyade
“Ne şiş yandı ne kebap” yorumunda
bulundu. Karabağlı’ya göre hal
böyleyken 2014 için tahminde
bulunmak da hayli güçleşiyor. Yine de
temennisini ”Umarım iyi olur”
demekten yana kullanan Karabağlı,
daha gerçekçi bir alana inip esnafın
dört gözle beklediği Perakende
Yasası’ndan bahsetti. Karabağlı, yasayı
hazırlanan taslak üzerinden şu şekilde
yorumladı: ”Perakende Yasası içerik
itibariyle tatmin edici ama yeterli
değil. Birçok düzenlemeye daha
ihtiyaç duyuyoruz. Öte yandan
yasalar yapmakla da bitmiyor,
uygulamak, denetim kadrolarını
güçlendirmek gerekiyor. Özetlemek
gerekirse, 2014, esnafın çarşısı
pazarını kollamak, zenginleştirmek
için hükümetin artık kollarını
sıvaması gereken bir yıl olmalı.”
Sayit Karabağlı
UMUTLAR 2014’E KALDI
Bayram Çavuşoğlu
Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkanı Bayram Çavuşoğlu
2013’ün ekonomik anlamda son
derece başarılı geçtiğini ifade ederken,
2014 için de aynı beklentilerde
olduğunu paylaştı. 2014 yılına dair
iyimser bir tablo çizen Çavuşoğlu,
önümüzdeki yılın 2023 hedeflerine
giden yolda en önemli adım olacağını
söyledi.
Çavuşoğlu, esnafın en ciddi sıkıntısı
olarak göze çarpan kalifiye eleman
bulamama sıkıntısını da şöyle dile
getirdi: ”Maalesef gün be gün kan
kaybettiğimiz bir konu var ki, o da
dükkanlarımızda usta eleman
çalıştıramıyoruz. Kalifiye elemana
duyulan ihtiyaç her sene katlanarak
artıyor. Buna rağmen bu talebi
karşılayacak piyasadaki insan sayısı
çok az. Bunun için başta esnaf
odalarının eğitime ağırlık vermesi
lazım, hatta eğitim odalar için
zorunlu hale getirilmeli.”
2013-2014 KÖTÜYE GİDİŞ
Küçükçekmece Birleşik Esnaf
Odası Başkanı Erdoğan Uçan,
esnafın durumunun iyileşeceğine dair bir umut taşımadığını
belirtti. 2013 yılının esnaf adına
kötü geçtiğini dile getiren Uçan,
2014 yılı için de farklı bir
yorumda bulunmadı. Son 6 yılda
üye sayısının 3 binden 1.500’e
düştüğünün bilgisini veren
Uçan, bu kötü gidişatı devam
edeceğini savundu.
38 senedir esnaf odası
yöneticiliği yapan Erdoğan Uçan,
”Son 5 yıl için iyi şeyler
söylemek mümkün değil.
Durumun gelecek sene de
değişebileceğini söyleyemem.
Artık esnaf, günü birlik
kazançlarla ayakta durmaya
çalışıyor. Devlet büyükleri
bunun önünü nasıl alır, çok net
bir şey söylemek mümkün
değil” dedi.
7
Erdoğan Uçan
İstanbul Esnaf
KAPAK
MİNİBÜSÇÜLER, TAKSİCİLER TEDİRGİN
Alibeyköy Şoförler Odası Başkanı
Ali Rıza Yavuz, taksici ve minibüslerin
yıllardır İBB ile sürdürülen müzakerelerden sonuç alamamasından dolayı
kaygılı olduğunu söyledi. 2014’te
gönül rahatlığıyla adım atamadıklarını
kaydeden Yavuz, ”Acaba ne olacak?”
sorusunun yanıtsız kalmasından dolayı
esnafın rahatsız olduğunu dile getirdi.
2014’te taksi plaklarının özelleştireceği ilgili bir iddianın dolaştığını ve
bunun yalanlanmadığını söyleyen
Yavuz, taksicilerin özelleştirme
tedirginliği ile yeni yıla başladıklarını
aktardı.
Yavuz, artık bir metropol halini alan
İstanbul’da cep durakları oluşturmanın
aciliyetine dikkat çekti. Ülke
menfaatine atılacak bütün adımlarda,
devlet kurumlarıyla hareket etmeye
hazır olduklarını söyleyen Yavuz’un
ufak bir şartı var: ”Bizi de yok
saymasınlar, müktesep haklarımız
korunsun.”
Ali Rıza Yavuz
2014’TE KALICI ADIMLAR BEKLİYORUZ
Hasan Ayar
Esenler Şoförler Esnaf Odası Başkanı
Hasan Ayar, metro ve metrobüse
yapılan yatırımları olumlu karşılarken,
bu durumun minibüslerin önemini
azaltmadığını ifade etti. Acil olarak
minibüsler için yeni hatlar, yeni
güzergahların belirlenmesini isteyen
Ayar, bu ayarlamalar yapılırken de
adilane davranılmasını istedi.
Esnafın mağdur olmaması adına İBB
Başkanı Kadir Topbaş’tan daha fazla
destek bekleyen Ayar, 2014’ün herkes
için hayırlı olması temennisinde
bulundu.
Ayar, esnafın kendini eğitmesi
gerektiğini dile getirdi ve yolcu-şoför
diyaloğuna dikkat çekti. Ayar, ”Biz
yolcumuzu koruyacağız. Aracımızı
modern hale getirip, yolcu şoför
diyaloğu geliştireceğiz. İnanın biz
yolcumuza sahip çıkarsak, onlar da
bize çıkacaktır ve İstanbul
trafiğindeki yerimiz her zaman baki
kalacaktır” ifadelerini kullandı.
HER SENE BİR ÖNCEKİ YILI ARATIYOR
Gelecekten umut taşımayan
isimlerden biri de
Mahrukatçılar Odası Başkanı
Muvakkar Garzan. Garzan, her
sene büyük umutlarla yeni yıla
girdiklerini fakat bu umutların
boşa çıktığını söyledi. Yeni yıl
umutlarına dair, ”Yılbaşı
gecesi, piyango biletine
ikramiye çıkmasını bekleyen
insanlar gibiyiz” diyen Garzan,
sadece iyimserlik adına
İstanbul Esnaf
”Umarım 2014 bizim için
güzel geçer” ifadelerini
kullandı.
Garzan, her şeye rağmen
esnafın olan bitene seyirci
kalmaması adına bir şey
yapmasını tavsiye etti. “Esnaf
farklılık yaratmalı” şeklinde
konuşan Garzan, özellikle
interneti kullanma konusunda
esnafın geri kaldığı eleştirisini
yaptı.
8
Muvakkar Garzan
ODALARA MÜJDELİ HABER…
NOTER TASDİKİNDE
SİCİL ONAYI İSTENECEK
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenleme ile “Tutulması
Zorunlu Ticari Defterler” için sicil müdürlüklerinden onay alma şartı
getirildi.
Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı yeni tebliğle yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri için
sicil müdürlüklerinden onay alınması zorunlu hale getirildi. Bu durum sicil müdürlüklerinde
yoğunluğa neden oldu.
Y
eni düzenleme İstanbul
Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği Sicil
Müdürlüğü’nde yoğunluğa neden
olurken, bu durumun esnaf
odalarına kayıtlı esnaf sayısını da
arttıracağı yorumlarına neden
oldu.
Yılsonu defter tasdikleri için
sicil müdürlüklerinden onay
alma zorunluluğu getirilmesi,
İSTESOB Sicil Müdürlüğü’ndeki
yoğunluğu arttırdı. Sicil
müdürlüğü, kanunun getirdiği
yeni düzenleme ile yevmiye
defteri, defteri kebir ve
envanter defteri için onay
veriyor.
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe
giren 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun getirmiş olduğu
yeniliklerden birisi de ticari
defterler konusu ile ilgili
hükümler. 2014 yılı için ticari
defterlerden hangilerinin, ne
zaman ve ne şekilde tasdik
9
edileceği ve kullanılacağına
ilişkin düzenlemeleri, “Ticari
Defterlere İlişkin Tebliğ” ile
belirlendi.
DÜZENLEME KAYIT
DIŞINI AZALTIR
İşletmelere sicil tasdiknamesi
için sicil müdürlüklerinden
onay şartı getirilmesi, esnaf
odalarına kayıtların
artabileceği şeklinde
yorumlandı.
İstanbul Esnaf
HABER
ESNAF SANDIK
YOLUNDA...
Seçimlere hazırlanan esnaf odası genel sekreterlerinin eğitim mesaisine
devam edildi. Genel sekreterler, İSTESOB'da Esnaf ve Sanatkarlar
Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürü Ergün Ege tarafından verilen,
ESBİS'de genel kurul işlemlerinin anlatıldığı eğitime katıldı.
E
SBİS sisteminde genel
kurul öncesi ve
sonrasında yapılması
gerekenleri anlatan Ergün Ege,
verilen çok sayıda eğitime rağmen
hatalara devam edildiğini aktardı.
Ergün, hazirun (genel kurula
katılacaklar) listesinin nasıl
hazırlanması gerektiği konusuna
da geniş yer ayırdı. Ege, ESBİS
üzerinden hazirun listesinin nasıl
temin edileceğini, uygulamalı
olarak aşama aşama anlatıldı.
Ege, ESBİS'in genel kurulların
sağlıklı ve nizami bir şekilde
yürütebilmesi için önemli bir
işleve sahip olduğunu ifade
ederken, ESBİS sistemi ile
yapılacak ilk seçimler olması
nedeniyle katılımcıları sık sık
uyardı. Bilgi sistemi üzerinden
olağan genel kurullara yönelik
yapılacak işlemlerin anlatıldığı
toplantı boyunca genel
sekreterler, merak ettikleri
konuları Ergün Ege’ye
sordular.
9 Aralık Pazartesi gerçekleşen
toplantıya, genel sekreterler
yoğun ilgi gösterirken, İSTESOB
Başkanı Faik Yılmaz, Başkan Vekili
Mustafa Uzun, İMESOB Başkanı
Cevher Kartal da katıldı.
Ergün Ege, oda seçimlerinin
Ocak-Mart ayları arasında
yapılması gerektiğini, takvim
dışına çıkmanın mümkün
olmadığını belirtti.
GÜNCELLEMELERİ
GECİKTİRMEYİN
Veri güncellemelerine yönelik
uyarılarda bulunan Ege, başka veri
tabanları kullanılarak yapılacak
güncellemelerin hukuki problemler yaratabileceğini söyledi. Ege
ikazlarına şöyle devam etti:
”Mesleki faaliyetlerini
sonlandıran, sicil kaydını
sildiren kişilerin, üyeliklerini
sonlandırdığına ilişkin bilgilerin
ODALARIN ESBİS’LE İLK SEÇİMİ
Genel sekreterlerin merak ettikleri genel kurulla ilgili sorular, Ergün Ege tarafından bir bir cevaplandı.
Hazirun listesinin hazırlanışı ile ilgili sorular ise yoğunluktaydı.
Dersimiz; genel kurul ve ESBİS taktikleri
ESBİS sisteminde seçim öncesi ve sonrası yapılacak işlemler, uygulamalı olarak toplantıda gösterildi.
Ergün Ege, sunumlarıyla eğitimlere destek verdi.
numarası hatalı olan, sicil ve oda
kaydı aktif olmayan, esnaf sicil ve
oda sicil numarası olmayan, maliye
kaydı terk olan, mükerrer kaydı
bulunan, motorize odalar için araç
bilgileri sistemde yer almayan vb.
mevzuat çerçevesinde genel
kurullara katılmasında yasa engeli
olan üyeler (6 aydan fazla bir süre
oda kaydı bulunmayan gibi)
hazirunlarda çıkmayacak.
İSTESOB EĞİTİMDE ÖNCÜ
ESBİS sistemine girilmesi
gerekiyor. Sizin yönetim kurulu
kararı almanız yeterli değil. O
kişiye dair bilgilerin ESBİS
sistemi üzerinde de görülmesi
gerekir. Sicil kaydı kapanmasına
rağmen, esnaf odasındaki
üyeliğini sürdürenler suç işlemiş
olur. 2005 yılından beri
yaptığımız incelemeler sonucu,
sicil kaydı kapandığını halde
başkanlığa devam eden 100’e
yakın oda başkanı tespit ettik.
Yine 2012 yılındaki incelemelere
göre 500 bin kişinin TC kimlik
numarası yanlış olduğunu tespit
ettik. Ciddi bir çalışma ile bu
hatalı verileri temizledik.”
Ergün Ege, seçim sonuçlarının
ve mazbataların görsellerinin vakit
kaybedilmeden ESBİS’e işlenmesini
istedi. Gecikme yaşanırsa esnaf
odası yöneticilerinin birlik,
konfederasyon, federasyon
seçimlerine katılmasında sıkıntı
yaşanabileceğini belirtti. Başkan
Faik Yılmaz, 2012 seçimlerinden
örnek vererek, 2 odanın birlik
seçimlerine, yaşanan gecikmeden
dolayı katılamadığını hatırlattı.
Ergün Ege’nin seminerinden
öne çıkan diğer satır başları ise
şöyle; birinci toplantı tarihinden en
az 5 gün sonra olmak kaydıyla,
ikinci toplantı tarihi ve saati
belirlenir. Bilgi sistemine girilmiş
olan gündem yönetim kurulu
kararında yer alan ve üyelere ilan
edilen (gazete veya yerel duyuru
ile) gündemle birebir aynı olmak
zorundadır. Gündem bilgileri
eksiksiz bir şekilde bilgi sistemine
girilmelidir.
Seminerde, hazirun listesine
kimlerin de giremeyeceği de
açıklandı. Buna göre, TC Kimlik
11
Ergün Ege, İSTESOB’un esnaf
teşkilatları içerisinde eğitime en
çok vakit ayıran birlik olduğunu
söyledi ve bu nedenle İstanbul’daki
odalarda daha az sorunla
karşılaştıklarını sözlerine
ekledi.
Başkan Faik Yılmaz, genel
sekreterlere seslenerek, ”Bir
sorunla karşılaştığınızda hemen
bunun tespitini yapın ve gerekli
işlemi yerine getirin. Zira ileride
ortaya çıkacak bir sorunda
sorumluluk sizin üzerinize
kalacaktır” dedi.
Ege, üst kuruluşlardan fikir
alınırken, yazılı evrak üzerinden
iletişime geçilmesini istedi,
telefonla alınacak görüşlerde,
herhangi bir mesuliyetlerinin
olmayacağını söyledi.
Ergün Ege, seçimlerden sonra,
ESBİS sistemini geliştirmeye
yönelik eğitimler düzenleneceği
bilgisini vererek toplantıyı
sonlandırdı.
İstanbul Esnaf
HABER
ESBİS SİSTEMİ İLE
SEÇİMLERDE SIFIR HATA
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın devrim yaratan sistemi, Esnaf ve Sanatkarlar
Bilgi Sistemi (ESBİS), esnaf teşkilatlarındaki işlemleri kolaylaştırırken, aynı
zamanda görevli memurların üstlerindeki yükü hafifletiyor.
EG E ,
İstanbulESNA
F’a
geleceğin sis
anlattı
temini
İŞTE ESBİS’İN ENTEGRE
EDİLECEĞİ KURUMLAR
Ergün Ege
G
ümrük ve Ticaret
Bakanlığı Bilgi İşlem
Müdürü Ergün Ege,
ESBİS sisteminin geleceği hakkında
umut verici açıklamalarda bulundu.
ESBİS’in birçok devlet kurumuna
entegre hale getirileceğini söyleyen
Ege, hedef tarihini 2014 olarak
verdi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
devrim yaratan sistemi, Esnaf ve
Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS),
esnaf teşkilatlarındaki işlemleri
İstanbul Esnaf
kolaylaştırırken, aynı zamanda
görevli memurların üstlerindeki
yükü hafifletiyor. Sisteme yönelik
eleştirileri de cevaplayan Ege,
sistemdeki yavaşlığın nedenlerini
açıkladı. Bilgi Sistem Müdürü
Ergün Ege yavaşlığın, donanımsal
bir sorun nedeniyle Ekim-Aralık
arasında yaşandığını, seçim dönemi
olması ve mükerrer kayıtların
düzetilmesi çalışmaları sebebiyle
yavaşlığın olağandan fazla
yaşandığını dile getirdi.
12
Ergün Ege, ESBİS sistemiyle,
vatandaşların taleplerine daha
çabuk cevap vermenin yanı sıra,
kurumlar arası bilgi alışverişini
hızlandıracaklarını ve belge-kağıt
kullanımını da asgari düzeye
indireceklerini ifade etti.
Ege, önümüzdeki dönem işbirliği içinde olmak istedikleri kurumları şöyle açıkladı: ”Esnaf ve sanatkarlarla ilgili işlemlerin yürütülmesindeki bürokrasiyi ve harcanan zamanı azaltan ESBİS sisteminden yararlanan kurum sayısını arttırmak istiyoruz. Amacımız, bürokrasideki evrak sayısını
azaltmak, insanlarımızı oradan
oraya gönderip vakit kaybından
ESBİS tüm devlet kurumları ile entegre olacak
ESBİS sisteminde, esnafın işini kolaylaştıracak devrim niteliğinde değişiklikler yapılması bekleniyor.
kurtarmak. Sistemi, ilk etapta
belediyelerle entegre hale
getirmeyi hedefliyoruz. Böylece
belediyelerin esnaf faaliyet
belgesi sorgulaması, talep etmesi
daha kolay olacak. Devam eden
süreçte KOSGEB, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Milli Eğitim
Bakanlığı ile kısacası esnaf
teşkilatları ile işbirliği içinde olan
kurumlarla sistemi birleştirmek
istiyoruz. Belirlediğimiz hedefler
için tam tarih vermek mümkün
olmasa da, seçim sonrası
dönemde sistemi entegre hale
getirme konusuna ağırlık
vermeyi planlıyoruz.”
SEÇİMLER ADİLANE
GEÇECEK
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar
Meslek Kuruluşları Kanunu’nun
21.06.2005 tarihinde yürürlüğe
girmesiyle, Esnaf ve Sanatkar Bilgi
Sistemi yasal olarak kullanıma
başlandı. Esnaf ve sanatkarlar
meslek kuruluşlarının iş ve işlemleri,
elektronik ortamda online olarak
gerçekleştirilmesini sağlayan
sistem, kurulduğu günden itibaren
çok mesafe kat etti.
Sistemdeki en güncel yeniliklerden bahseden Ege, sicil kaydı olan
esnafın e-devlet şifresiyle ESBİS’e
girebildiğini, üye bilgilerini kontrol
edebildiğini hatta genel kurul
bilgilerine de ulaşabildiğini söyledi.
Sistemin esnaf odalarını şeffaf hale
getirdiğini belirten Ege, üyelerin
odalara olan güvenin de
arttıracağını savundu.
2014 yılında yapılacak odalar,
birlikler, federasyonlar ve
konfederasyon seçimlerinin esnaf
bilgi sistemi sayesinde daha adilane
geçeğini söyleyen Ege, hatalı oy
kullanımını da mümkün olan en
düşük seviyeye indirdiklerini
vurguladı. 2005 yılında hayata
geçen sistemde çok sayıda hatalı
kimlik bilgilerinin sisteme girdiliğini
belirten Ege, hatalı kimliği bulunan
kayıtların düzeltildiğini açıkladı.
ARTIK HATA İSTEMİYORUZ
ESBİS hayata geçtiğinden
itibaren çok sayıda eğitim
verdiklerini hatırlatan Ege, buna
13
rağmen yaşanan sıkıntıları şöyle
anlattı: ”Eğitimler vermemize
rağmen işlemlerde yanlışlarla
karşılaşıyoruz. Esnaf odası genel
sekreterlerinin değişmesi yaşanan sıkıntıların nedenlerinden
biri. Şimdi 2014 seçimleri var.
Seçimler sonrasında genel
sekreter kadrolarında bir değişim
yaşanabilir. Dolaylısıyla esnaf
bilgi sistemine yönelik eğitim
ihtiyacı yine gündeme gelecektir.
Biz sistemimizi yeniliyoruz ve
yanlış yapma şansını asgariye
indiriyoruz. Önümüzdeki yıldan
itibaren hatalı veri ile
karşılaşmak istemiyoruz.”
İSTESOB EĞİTİMDE LİDER
Ergün Ege, İstanbul Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği’ni,
birlikler içerisinde eğitime
en çok ağırlık veren teşkilat
olarak değerlendirdi. Bunun pozitif
etkilerini, hatalı işlem oranında
İstanbul’un düşük kalmasıyla ortaya
çıktığını ifade eden Ege, İSTESOB’u
eğitme verdiği önemden dolayı
kutladı.
İstanbul Esnaf
MAKALE
2013’TEN 2014’E
BEKLENTİLER
yazıyorum
Fikret HELVACIOĞLU
K
oskoca bir yılı, 2013’ü de geride bıraktık. Şimdi bir yılın muhasebesi yapılacak, dersler çıkarılacak, yeni yıl için
hedefler saptanacak, yeni stratejiler belirlenerek
yola devam edilecek. Ama en önemlisi yıllardır
beklediğimiz Perakende Yasası her geçen yıl
olduğu gibi 2014 için de esnafın umut yasası
olacak.
Eğer Perakende Yasası bu yıl TBMM’den geçer
de uygulamaya konulursa 2014’te AVM’lerin
yüzde 5’i esnafa dükkanlar şeklinde rayicin 4’te
1’i oranında kiraya verilecek. Bu uygulamayı
merakla bekliyor ve takipçisi olacağımızı
buradan sesleniyoruz.
Birliğimizin yayın organı ve İstanbul’daki
esnaf odalarımızın sesi olan İstanbulESNAF
Dergisi, geçen bir yılın esnaf adına nasıl
geçtiğini ve 2014’ten beklentilerini oda başkanlarına sordu. Başkanların bu konudaki cevabı
yorumlarını elinizdeki derginin sayfalarında
bulacaksınız.
Esnaf odalarımıza ve tüm teşkilatımıza yön
vermesi açısından önemli bulduğumuz
araştırma ve çalışmalara bu sayımızda da devam
ettik. Öncelikle bir yılın almanağını ve
İSTESOB'un 2013 yılında açılan ve kapanan işyeri
sayılarını elinizdeki sayının sayfalarına taşıdık.
İkinci derlememizi, 2013 Ocak ayında uygulamaya geçen Gıda Yasası’nın, İl Tarım Müdürlüğü
ve ilçe tarım müdürlüklerince nasıl tatbik
edildiği konularında gerçekleştirdik. Lokantalar,
pastaneler, çorbacılar, börekçiler, kasaplar gibi
tüm işyerleri başvurularını yaptı ve İstanbul’da
toplamda 65 bin işyeri 5.179 sayılı son yasa
çerçevesinde “İşletme Kayıt Belgesi” aldı.
İstanbul Esnaf
Esnaf odalarımızın değerli temsilcileri, Gıda
Yasası geçen yıl boyunca işyerlerine denetimler
yapılmasını da beraberinde getirdi. Geçen bir
yılda “İşletme Kayıt Belgesi” olmadan faaliyet
gösteren toplam 3 bine yakın işletmeye ceza
kesildi. Bu yasa çerçevesinde 2014’te ne yapmamız gerektiğine gelince, sıkı durun
“Aman dikkat” diyoruz ve yeni yıl için şimdiden
“İşletme Kayıt Belgesi”nin alınmış olması
gerekiyor. Aksi halde denetmenler gıda
işyerlerine cezai yaptırım uygulayabilirler
bizden uyarması…
Değerli okuyucular İSTESOB Basın Müşavirliği
olarak elinizdeki bu dergiyi hazırlamanın
ötesinde, asıl işlevimiz kurumun medyada
tanıtımı ve tabiiki Sayın Başkan Faik Yılmaz'ın
açıklamalarının medyada yer almasıdır. Başkan
Yılmaz, 152 odanın sorunlarını enine boyuna bilgilenmek ve bunları çözüm yolları ile birlikte
medyaya aktarmak durumunda kalıyor ve fazlasıyla da aktarıyor. Yerine göre fırıncıların,
yerine göre simitçilerin, kasapların, düğün salonları işletmecilerinin, bakkalların, kuaförlerin,
pazarcıların, minibüsçülerin, taksicilerin vb. tüm
esnaf kollarının sorunları için medyaya açıklamalarda bulunuyor.
Faik Yılmaz tüm esnaf kollarının konularını
medyaya taşırken geçen bir yılda, yani 2013’te
247 defa TV kanallarında yeraldı. 400’ü aşkın
gazete haber oldu. Zaman zaman çeşitli TV
programlarına katılarak medyatörlerin sorularını
cevaplandırdı. Bu açıklamaların esnaf sanatkarlara şüphesiz sayısız faydaları oldu, olmaya da
devam edecek. 2014’te sağlık ve esenlik dolu
günler diliyorum.
14
BİR HİZMET DAHA..
İSTESOB’dan odalara
“Seçim danışma ofisi”
İSTESOB bünyesinde oluşturulan birimle, seçimler boyunca odalara genel
kurulda yapılması gereken işlemler konusunda yardımcı olunacak.
Seçim danışma ofisi, hazirun listelerinin hazırlanışı ve ESBİS sistemi üzerinde yapılacak işlemler konusunda
esnaf odalarına destek sağlayacak.
İ
STESOB'dan, seçimlere
hazırlanan esnaf odalar için
bir hizmet daha. İstanbul
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
bünyesinde oluşturulan birimle,
seçimler boyunca odalara genel
kurulda yapılması gereken işlemler
konusunda yardımcı olunacak.
İSTESOB, seçimlere yaklaşılırken,
gündemini genel kurullara hazırlık
olarak belirledi. İlk önce kitapçık
bastırarak, genel kurul işlemleri
hakkında esnaf odaları yönetimlerini bilgilendiren İSTESOB, daha
sonra oda başkanları ve genel sekreterleri için eğitim seminerleri düzenledi. İSTESOB şimdi de, seçimler
boyunca faaliyet gösterecek,
"Seçim Danışma Ofisi"ni esnaf
odalarının hizmetine açtı.
İSTESOB'un İncirli'deki hizmet
binasında hayata geçirilen seçim bürosundan bilgi almak isteyen kişiler,
0212 660 60 20 telefon numarasından ulaşacağı gibi, soruları ve
yardım almak istedikleri konuları
[email protected] mail
adresinden İSTESOB Seçim
Bürosu’na ulaştırabilecek.
Ayrıca Seçim bürosunda
kimlerin görev alacağı da belirlendi.
Daha önce İSTESOB Sicil
Müdürlüğü'nde görev yapan
Kübra Ekşi ve Ahmet Özkan,
seçim bürosunda esnaf odalarına
destek sağlayacak.
Seçim bürosundan, genel kurul
öncesinde ve sonrasında ESBİS
üzerinde yapılacak işlemler, hazirun
listelerinin hazırlanışı gibi
15
konulardan bilgi almak mümkün.
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz,
seçimlerin sorunsuz ve herhangi bir
yanlışlığa mahal vermeden
tamamlanması için elinden
geldikleri desteğe verdiklerini dile
getirdi. Yılmaz, bu desteği eğitmelerle ve seçim bürosuyla taçlandırdıklarını kaydetti. Seçimlere
katılacak, görev alacak isimlere de
seslenen Yılmaz, mevzuatın doğru
uygulanması ve ESBİS sisteminde
yapılacak işlemlerde hata
yapılmamasını istedi.
2014 yılında seçimlere girecek
adaylara da mesaj yollayan
Yılmaz seçimlerin, centilmence,
esnaf teşkilatına yakışır bir
atmosferde yaşanması çağrısında
bulundu.
İstanbul Esnaf
HABER
İstanbul Vergi Dairesi’ndeki bilgilendirme
toplantısına katılım yüksek oldu. Oda
başkanları Dakın’a sorular yönelttiler.
Faik Yılmaz,
“Mustafa Dakın
devletin gülen yüzü”
Esnaf odası başkanları, İstanbul Vergi Dairesi’nde, Mustafa Dakın’ın konuğu
oldu. Dakın, vergi dairelerinin değişen yüzünün bir özetini sunarken, esnafı
yakından ilgilendiren gelişmeler hakkında da bir bilgilendirme yaptı.
D
aha önce İSTESOB’da bir
araya gelen İstanbul
Vergi Dairesi Başkanı
Mustafa Dakın ve esnaf odası
başkanları bu defa, 3 Aralık Salı
günü vergi dairesinin yeni hizmet
binasında buluştu. Dakın, yaptığı
sunumda esnafı bekleyen
gelişmeleri anlattı ve oda
başkanlarıyla görüş alışverişinde
bulunarak, yeni çözümler
İstanbul Esnaf
üretebilmenin yollarını aradı.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı
Mustafa Dakın, Tahsilat Usul Grup
Müdürü Eyüp İnce, vergi dairesi
müdürleri, İSTESOB Başkanı Faik
Yılmaz, Mali Müşavir Sabri Tümer
ile çok sayıda esnaf odası başkanı,
yeni dönemde esnafı bekleyen
gelişmelerin anlatıldığı toplantıda
bir araya geldi.
Mustafa Dakın, esnafın zor
16
günler geçirdiğinin farkında
olduklarını belirtirken, kimsenin
esnaflık yok olur endişesine
kapılmamasını söyledi. Esnafın
stabilizatör işlevi gördüğünü
söyleyen Dakın, toplumsal birçok
soruna esnafın merhem olduğuna
dikkat çekti.
Dakın, yine esnafın istihdam
yaratmaktaki gücünden takdirle
bahsetti. Dakın, bugün geldiği
Dakın’dan başkanlara vergi açıklamaları
noktayı, esnaflık tecrübesine
bağladı ve esnaflığın kendisine,
başkalarının dilinden anlama
yeteneğini kazandırdığını söyledi.
Başkan Faik Yılmaz, Mustafa
Dakın için devletin güler yüzü
nitelemesi yaptı ve açıklamalarına
şöyle devam etti; ”Samimiyetle
ifade ediyorum ki, burada devletin gülen yüzüyle karşı karşıyız.
Uzun zamandır tanık olmadığımız bir tablo. Sayın Mustafa
Dakın’ın esnaf bir aileden geliyor
oluşu, bizleri daha iyi anlamasına
yardımcı oluyor. Kendisine
hoşgörüsünden ötürü teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.
ESNAFIN VERGİ KARNESİNE
GEÇER NOT
Dakın, büyüme oranına ve
enflasyondaki düşüşe paralel olarak
2012’de vergi tahsilatında yüzde 15,
2013 yılında ise yüzde 17’lik bir artış
yaşandığını açıkladı, KDV’de ise
yüzde 30 oranında artış
kaydedildiğinin bilgisini verdi.
Toplantıda esnafın vergi bilançosu
da ortaya çıktı. Türkiye genelinde
esnaftan 362.396 TL vergi
toplanırken, İstanbul’da bu rakam
147.528 TL olarak gerçekleşti.
Basit usulde vergilendirilen
İstanbul esnafının 2013’te ödemiş
olduğu vergilerdeki artış oranının
Türkiye genelinin üstünde
olduğunu belirten Dakın, İstanbul
esnafına teşekkür etti.
Dakın, yeni kurulan ortak
veznelerden, faaliyetleri sona ermiş
mükelleflerin, haklarında ilanen
tebligat yapılan mükelleflerin
nerelerden kolaylıkla
sorgulanabileceğini anlattı.
İstanbul Vergi Dairesi’nin başlattığı uygulama ile artık vergi dairelerinde sıra bekleme derdi de ortadan
kalkmış oldu. Mükellefler sadece
bağlı olduğu vergi dairelerine ödeme yapılabiliyordu, ortak vezne
uygulaması ile vatandaşlar herhangi bir vezneden hangi şehirde olurlarsa olsun ödemelerini yapabilecek.
Dakın, faaliyetlerini noktalamış,
dükkanını kapatmış mükelleflerin,
vergi dairesini bilgilendirmesini
istedi. Mustafa Dakın, bilgilendirme
yapılmadığı takdirde, işletmenin
açık olduğu varsayılarak vergi borcu
çıkarıldığını söyledi.
Dakın, bir de çağrıda bulunarak,
en son gelişmeleri, haberleri
internet sitelerinden ivedilikle
yayınladıklarını ve bu nedenle
www.ivdb.org.tr adresini takip
etmelerini istedi.
DENETİM KADROLARI
GELİYOR
Müşavir Sabri Tümer, esnafın en
çok şikayet ettiği konulardan, kayıt
dışı işletmelerinin faaliyetlerinin
önlenmesi konusunu gündeme
getirdi. Tümer, vergi dairesinden bu
işyerlerinin üzerine gitmesini istedi.
Dakın, denetim kadrolarının
yetersiz olduğunu belirtirken, 2014
için sevindirici haber verdi. Dakın,
yeni yılda 5 bin civarında denetim
elemanı alacaklarını ve kayıt dışı
işletmelere yapılacak işlemlerin
sayısının da artacağını söyledi.
Sabri Tümer’in, denetimleri
beraber yapalım teklifini de
değerlendiren Dakın, bunun için
mevzuat gerektiğini ama işyeri
açanlardan oda faaliyet belgesi
talep etme konusunda beraber
hareket edebileceklerini söyledi.
ESNAF VERGİ ADALETİ
BEKLİYOR
Mali Müşavir Sabri Tümer,
beyanname üzerine topladığı
vergiler, devletin giderlerini
karşılamadığında, dolaylı vergilerin
arttırıldığını ya da borçlanma
yoluna gidildiğini bu durumdan da
en çok memurun ve esnafın zarar
gördüğünü söyledi.
Tümer, çok kazanandan çok; az
kazanandan az vergi alınması şeklinde görüş belirtti ve bu hedefin
Anayasa’da da yer aldığını kaydetti.
Sunum sonrası soru cevap
kısmına geçildi ve oda başkanları
sıkıntılarını Vergi Dairesi Başkanı’na
iletti.
İstanbul esnafının 2013’te ödemiş olduğu vergilerin Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu belirten
Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Dakın, tüm İstanbul esnafına teşekkür etti.
17
İstanbul Esnaf
HABER
2013’te 79.972 işyeri denetlendi
2.706 gıda işyerine ceza kesildi
5996 sayılı Gıda Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle 2013 sonunda
65 bin 342 işyeri kayıt yaptırdı. İstanbul İl Tarım Müdürü Kasım Piral
yılın rekor rakamlarını açıkladı.
İ
stanbulESNAF
Dergisi’ne özel
açıklamalarda bulunan
Kasım Piral, denetim
açısından son derece verimli
bir yıl geçtiğini ifade ederken
2014 senesi için de iddialı
konuştu. İstanbul genelinde
toplam 79.972 iş yerinin
denetimden geçtiğini ifade
eden Piral, 2914 işletmeye
yasal işlem uygulandığının
bilgisini verdi. İşte Kasım
Piral’ın sorularımıza verdiği,
bilgilendirici ve samimi
cevaplar;
İlçe tarım müdürlükleri yasaya
hazır diyebilir miyiz?
İstanbul’daki denetim kadrosu
kaç kişiden oluşuyor? Zira
denetim kadrolarının yetersiz
kaldığına ilişkin eleştiriler vardı.
İstanbul’daki 39 ilçe
müdürlüğümüz; 5996 sayılı
kanunun verdiği diğer
görevlerinin yanında gıda ile ilgili
görevlerin yürütülmesi için gerekli
personel, araç gereç ve bilgi
donanımına sahiptir. Yasanın
uygulanması ile ilgili olarak
herhangi sorun bulunmamaktadır.
İstanbul ilinde gıda ve gıda ile
temas eden madde ve
İstanbul Esnaf
2013’TE
REKOR
CEZA
kanun gereğince gıda
işletmelerine gıda sicil
belgesi vermenin yanında,
Kasım Piral
ayrıca her ürün için üretim
izin belgesi verilmekte idi.
malzemelerin resmi kontrolleri 190
Üretim izin belgesi düzen-leme
gıda mühendisi, 151 veteriner
aşamasında her ürünün etiketi
hekim, 208 ziraat mühendisi, 22 su
bakanlığı-mızca kontrol edilerek,
ürünleri mühendisi, 7 kimya
mevzuata uygun olan etiketler
mühendisi, 3 balıkçılık teknolojisi
onaylanarak, ürünlere üretim izin
mühendisi ve 1 kimyager olmak
belgesi veriliyordu. 5996 sayılı
üzere yaklaşık 600 kontrol görevlisi
kanun ile bu uygulama sona erdi.
tarafından yürütülmektedir.
Bugün sadece işletmeler için onay
ya da kayıt belgesi düzenlenKanun öncesi ve sonrası olarak
mektedir. Ürünlerin, özellikleri,
ele alındığında, gıda sektöründe
bileşimleri, içeriğinde yer alan
ne gibi değişimler yaşandı?
katkılar, renklendiriciler, ürün
5996 sayılı kanun getirdiği en
etiketlerindeki bilgiler, ambalajları,
önemli yenilik, tüm sorumluluğun
reklam ve tanıtımları
bakanlığımızca yayınlanan
gıda işletmecisinde olmasıdır.
yönetmelik ve tebliğlere uygun
Bilindiği üzere daha önce
olmak zorundadır.
yürürlükte bulunan 5179 sayılı
18
İl Tarım Müdürü yıllık bilançoyu açıkladı
Kanun, gıda sektörüne hijyen ve
kalite standardı getirmeyi
amaçlıyordu. Bunu başarabildi
mi?
Kanun, gıda sektörüne hijyen ve
kalite standardı getirmiştir. 5996
sayılı yasa hükümlerine uygun
olarak Bakanlığımız, tüketicilerin
azami seviyede korunması
amacıyla, gıda ile ilgili genel ve özel
hijyen esasları ile tehlike analizi ve
kritik kontrol noktaları ilkelerine
dayalı düzenlemeleri, resmi
kontrollerin yapıldığını belirten
sağlık işareti, tanımlamaya ilişkin
işaretlemeler ve izlenebilirlikle ilgili
diğer özel düzenlemeleri kapsayan
hijyen esaslarını belirlemiştir.
Birincil üretim yapanlar genel ve
özel hijyen esaslarına uymak
zorundadır. Birincil üretim hariç
olmak üzere, gıda işletmecisi,
tehlike analizi ve kritik kontrol
noktaları ilkelerine dayanan gıda
güvenilirliği sistemini kurmak ve
uygulamakla yükümlüdür.
Bakanlığımız sektörle işbirliği
içersinde iyi uygulama
kılavuzlarının hazırlanmasını,
yaygınlaştırılmasını ve
uygulanmasını teşvik etmektedir.
Esnaf, yasanın yükümlüklerini
karşılayabiliyor mu? Esnafta
gördüğünüz en büyük eksiklik?
Gıda işletmecileri 5996 sayılı
yasa ile getirilen yeni yükümlülüklerin büyük çoğunluğunu karşılamış durumdadırlar. Yaptığımız
resmi kontrollerde görülen
uygunsuzluklar konusunda
işletmeciler sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca eğitim
çalışmalarımızda sürdürülmektedir.
Esnaf odaları ile ilçe tarım
müdürlüklerinin iletişimi hangi
düzeyde? Kurumlar birbirine
destek sağlıyor mu?
Esnaf odaları ile olan iletişimimiz
çok iyi seviyededir. Sürekli işbirliği
halindeyiz. Ekmek ve Ekmek
Çeşitleri Tebliği gereğince; hem
Fırıncılar Odası, hem de Bakkallar
Odası, Ümraniye Bakkallar Odası,
Kartal Bakkallar Odası ve Silivri
Esnaf Odası tarafından düzenlenen
eğitimlere, il müdürlüğümüz
kontrol görevlileri eğitici olarak
katılmışlar ve sektör çalışanlarının
eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Yine
Kantinciler Odası ile işbirliği içersinde kantin çalışanlarının eğitimleri il
ve ilçe müdürlüklerimizde çalışan
kontrol görevlileri tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Lokantacılar Odası, Kasaplar
Odası; Sakatatçılar Odası tarafından
değişik konularda düzenlenen
toplantılara müdürlüğümüzce
katılım sağlanmış ve gerekli
bilgilendirmeler yapılmıştır.
Denetimler hangi noktada,
karşılaştığınız en ciddi sıkıntı
nedir?
Gıdaların resmi kontrollerindeki
etkinliğimiz her geçen gün artmaktadır. 2011 yılında 52.533 olan
resmi kontrol sayımız 2012 yılında
61.086 olarak gerçekleşmiş iken
2013 yılının ilk 11 ayında 80.000
civarında resmi kontrol gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İlimizde
100.000 civarında olduğunu tahmin
ettiğimiz tüm gıda işletmelerini
yılda en az bir kez ziyaret etmek
temel hedefimizdir. Gıda işletmecilerinin yeterli bilgiye sahip olmamaları en önemli sıkıntılarımızın
başında gelmektedir.
Denetimler sonucu en çok hangi
sektörden işletmelere ceza
verildi?
Yapılan resmi kontroller
sonucunda 5996 sayılı kanuna
aykırı davrandığı tespit edilen 2.706
işyeri hakkında idari para cezası,
17 işyeri hakkında Cumhuriyet
19
Savcılığı’na suç duyurusu yapılmış,
191 işyeri ise faaliyetten men
edilmiştir. Uyguladığımız idari
yaptırımlarda birinci sırayı
perakende sektöründe, satış yeri
olarak faaliyet gösteren gıda
işletmeleri almaktadır.
Vatandaş, esnaf uygulamalardan
memnun mu?
Tüketicilerin ve gıda
işletmecilerinin uygulamadan
memnun olduklarını düşünüyoruz.
Tüketiciler ve gıda işletmecileri
gördükleri yaşadıkları
uygunsuzlukları Bakanlığımızın
Alo 174 Gıda Hattı’na 7 gün 24 saat
iletebilmektedirler.
Esnafa uyarılarınız, söylemek
istedikleriniz var mı?
Bakanlığımız Gıda Güvenliği
Bilgi Sistemi üzerinde yapılan
incelemede; 20.12.2013 tarihi
itibarıyla ilimizde faaliyet gösteren
65.342 işletmenin bakanlığımıza
kayıtlarını yaptırdığı tespit
edilmiştir. Bu rakamlara göre
ilimizde henüz kayıt işlemlerini
yaptırmamış 40.000’ e yakın
işletmenin faaliyet gösterdiği
tahmin edilmektedir.
Yürürlükteki mevzuat gereğince
bakanlığımıza kayıt yaptırma
zorunluluğu bulunan gıda
işletmecilerinin, arzu edilmeyen
idari yaptırımlarla karşılaşmamaları
için bilgilendirilmeleri ve süresi
içerisinde yetkili müdürlüklerimize başvuru yapmaları
gerekmektedir.
İstanbul Esnaf
HABER
YARGITAY KARARI 30 BİN
İŞLETMEYİ RUHSATSIZ BIRAKTI
Yargıtay’ın düğün salonları için aldığı karar evlenecek çiftleri de yakından
ilgilendiriyor. Korular, saraylar, köşkler ve restoranlarda artık düğün yasak.
DÜĞÜN SALONUNDA BASIN TOPLANTISI: Basının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya İSTESOB Başkanı
Faik Yılmaz ve İstanbul Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ümit Yaşar Demir’in yanı sıra
çok sayıda düğün salonu sahibi katıldı.
K
İstanbul’daki 3 binden fazla işyerini
ve sektörü sıkıntıya soktuğunu
belirterek, “Özellik arz eden bina,
yazısı, yani bu üç kelimelik ibare
kalkarsa sıkıntı çözülür” dedi.
9207 sayılı İş Yeri Açma ve
Çalışma Ruhsat Yönetmeliğinin 5/c
bendinde düğün salonu açmak
isteyen işletmelerden, inşaat
ruhsatında “Özellik arz eden
bina” şartının yazılması isteniyor.
Bu duruma tepki koyan İstanbul
Toplantı ve Düğün Salonu
İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı
Ümit Yaşar Demir, Türkiye ve
İstanbul’da düğün salonlarına
uygun, “Özellik arz eden bina” yazılı
İstanbul Esnaf
20
ız Kulesi, Malta Köşkü,
Adile Sultan Sarayı,
belediyelerin sosyal
tesisleri gibi birçok ünlü mekanda
düğün yapmak isteyen çiftlerin
hayalleri Yargıtay’ın aldığı kararla
suya düştü. Yargıtay 11. Hukuk
Dairesi, emsal teşkil edecek bir
kararla, ruhsatında düğün salonu
yazmayan bir işyerinin düğün
faaliyeti yapamayacağına
hükmetti. Böylece düğün ruhsatı
olmayan mekanlarda düğün
yapmak tehlikeye girdi.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı
Faik Yılmaz, Yargıtay kararının
yapı bulunmadığını ve bu nedenle
birçok işletmenin ruhsatsız
çalışmak zorunda kaldığını söyledi.
“Özellik arz eden bina” şartı
nedeniyle, belediyeye ait
tesislerde, tarihi mekanlar, köşkler,
havuz başları, kır alanları, tekne ve
gemiler, dernekler, orduevi,
öğretmen evi vb. yerlerdeki düğün
organizasyonlarının ruhsatız
ve kaçak olarak yapıldığı ortaya
çıktı.
Esnaf odası, bu adaletsizliği
ortadan kaldırmak ve ruhsatsız
düğün faaliyeti yürüten işletmeler
için emsal teşkil etmesi adına
Bakırköy 3. Asliye Ticaret
Yılda 103 bin gelin-damat nerede düğün yapacak?
Mahkemesi’nde örnek bir dava
açtı. Davada ilgili restoranın
”Düğün salonu işletme ruhsatı
olmadığı halde, düğün
organizasyonu düzenlemesinin
hukuka aykırı ve haksız rekabet
doğurduğu” gerekçe olarak
sunuldu. Mahkeme esnaf odasını
haklı buldu, ruhsatsız halde düğün
faaliyeti yapılamayacağına
hükmetti ve Yargıtay da bu kararı
onadı.
Yargıtay kararını değerlendiren
Ümit Yaşar Demir, ”Düğün
sektöründeki işletmelerin büyük
bir bölümü ruhsatsız olarak
faaliyet yürütüyor. Ruhsatsız
işletmeler arasında belediyelere
ait mekanlar başı çekiyor. Zira
çoğu mekan işletme ruhsatına
sahip değil. Düğün salonu
işletmecilerinden “Özellik
arzeden bina” ruhsatı istenmesi,
mevcut işyerlerini ruhsatsız
bırakmakla beraber, yeni işyeri
açmak isteyen girişimcilerin de
önünü tıkıyor. Çözüm
“Özellik arz eden binalar”
ibaresinin, 9207 sayılı
yönetmelik kapsamından ve
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı İmar
Yönetmeliği’nden çıkarılması ile
mümkün. Eğer teklifimiz kabul
edilirse, hem işletmeler, hem
devlet, hem de tüketici
kazanır.”
ruhsatlarının yeniden ele alınması
gerektiğini belirterek, getirilecek
standartlarla işyerlerinden fenni,
sıhhi, yangın güvenliği
düzenlemelerini sonuna kadar
destekleyeceklerini sözlerine
ekledi.
40 BİN BİNA İÇİNDE
5 TANE YOKTUR
KDV İNDİRİMİNDE
SÜRPRİZ GELİŞME
Ümit Yaşar Demir, düğün
salonları için “Özellik arzeden bina”
şartının ne demek olduğunu ise
şöyle açıkladı: ”Bir bina yapılırken
projesinde düğün salonu olduğu
belirtilmesi, tapusunda niteliği
kısmına da düğün salonu
eklenmesi gerekiyor ki, bina
özellik arzeden bina kapsamına
girebilsin. İstanbul’daki 3 bin
işletmenin bulunduğu binaların
içinde bu niteliğe sahip 5 bina
çıkmaz.”
Ümit Yaşar Demir, yanlışlarla
dolu bu yönetmeliğe göre özel
işletmeler kadar, belediyelere ait
kurumların da hukuka aykırı
hareket ettiğini dile getirdi. Demir,
sektördeki düzensizliğin
giderilmesi için düğün salonları
Toplantı ve Düğün Salonu
İşletmecileri Odası Başkanı Ümit
Yaşar Demir’in, yüzde 18’lik KDV
oranının düğün salonu
işletmecileri için kabul edilemez bir
rakam olduğu yönündeki
eleştirileri karşılık buldu. Maliye
Bakanlığı, düğün salonu
işletmelerinde KDV’nin yüzde 1
olması konusunu önümüzdeki
dönem gündemine alacağını
açıkladı. Demir, bu gelişmeyi
müjdeli haber olarak duyururken,
buna en çok ailelerin sevinmesi
gerektiğini söyledi.
Başkan Demir, düğün davet
salonlarının, NACE kodlamasında
eğlence yerleri kapsamından
çıkartılıp, hizmet yerleri kapsamına
dahil edileceğini de açıkladı.
Başkan Yılmaz, imar ruhsatlarında “Özellik arz eden bina” şartının kaldırılması halinde, bundan hem işletme
sahiplerinin hem de vatandaşların karlı çıkacağını söyledi.Yılmaz ve Demir basının sorularını cevaplandırdı.
21
İstanbul Esnaf
HABER
Hediyelik eşya dükkanları ve kuruyemişçiler
yılın son günlerinde doldu taştı.
Tezgahlarda
yılbaşı bereketi vardı
Yılın son günleriyle birlikte çarşı pazar hareketlendi. Yıl boyu durgun
geçen tezgahlar, yoğunlaşan yılbaşı alışverişleriyle esnafın yüzünü
güldürdü.
E
snaf, 2013 yılını zararla
kapatmanın eşiğindeyken
her zamanki gibi
yardımına yılbaşı alışverişleri koştu.
Senenin son günlerinde, esnafın
çarşı pazarında hareketlilik yaşandı.
Yılsonu çarşı pazarda hareketlilik
yaşandı. Bunlardan biri de Mısır
Çarşısı; yılbaşı alışverişlerinde en
çok rağbet edilen yerlerin başında
geliyor. Mısır Çarşısı ve
Kapalıçarşı’daki esnafın zor günler
geçirdiğine dair haberler yerini,
yılsonu itibariyle esnafın ilgiden
İstanbul Esnaf
dolayı duydukları memnuniyetini
ifade eden açıklamalara bıraktı.
Turistlerin, yılbaşında uğrak
mekanlarından biri haline gelen
Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı, yerli ve
yabancı misafirleri ile birlikte esnafı
mutlu etti.
ödemekte bile zorlandığı ortaya
çıkarken, esnaf son günlerdeki
artışla bu zor günleri atlatmaya
çalıştı.
Esnaf, kar ettikleri günlerin
oldukça kısıtlandığından şikayet
ederken, 2014 için ise beklentilerini
düşük tuttuklarını söylediler.
ÖZEL GÜNLER DE OLMASA!
Esnaf, bayramlar ve yılbaşı gibi
günlerde satışlarının arttığını
belirtirken, yıl boyu böyle günleri
iple çektiklerini söylediler. Özellikle
İstanbul’da çoğu esnafın kirasını
22
PASTANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ
AVM VE İNTERNET
SİTELERİNE GİTTİ
Büyük alışveriş merkezleri ve
internet sitelerinin alışılageldik
Esnafın sayılı günlerinden biri de yılbaşıydı
alışveriş kampanyaları, yılbaşında
da hız kazandı ve AVM’ler yine
pastadan en büyük dilimi alan
kuruluşlar oldu. Yılbaşına özel
kampanyalar düzenleyen AVM’ler,
yıl içinde fazlasıyla kapısını
aşındıran vatandaşın ilgisini tekrar
üstüne çekmeyi başardı. Küçük
esnafın yaşam alanını oldukça
kısıtlayan bu işletmeler, yine de
İstanbul halkının duyarlı
vatandaşlarını esnafa
yöneltmekten alıkoyamadı.
Özellikle, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı
gibi esnafların yoğun olduğu
mekanlar, esnaf adına en çok ilgiyi
gören yerler oldu.
Alışveriş internet sitelerinin de
gittikçe artması esnafın gelir
kalemine darbe indirdi. Teşkilat
yöneticileri, İnsanları tembelliğe
itecek bu gibi uygulamaların, esnaf
kültürünü de yok edeceğini iddia
ediyor. “Alışveriş görerek, bilerek,
tecrübe edilerek yapılır” diyen
esnafa destek veren vatandaşları,
sokağa davet ediyor.
İnternetten yapılan alışverişlerin
milyar doları aşan bir devasa
boyuta ulaşması, esnaf için
tehlikenin somut göstergesi.
İnternet siteleri, AVM’ler,
hipermarketlerle birlikte esnafın en
çok canını acıtan konular olmaya
başladı.
Esnafın kazançlı çıktığı günlerin,
ramazan, kurban bayramı ve yılbaşı
gibi özel günlerle sınırlı olması,
esnafın geleceği hakkında “Ne
olacak?” sorusunu da akıllara
getiriyor. Esnaf yılın sadece üç
günü tercih edilmesinin sıkıntısını
çekerken, buna da şükür diyen
esnaflar da var.
EN ÇOK ONLAR KAZANDI
Yılbaşından en karlı çıkan
meslek grupların başında
şüphesiz, milli piyango bayileri
gelirken, onları hediyelik eşya
satıcıları, kuruyemişçiler, manavlar,
pastacılar ve giyim mağazaları
takip etti.
Kuruyemişçi esnafı için bir
bayram niteliğinde olan yılbaşı
alışverişleri, kuruyemişçilerin yılın
en çok satış rakamına ulaşmasına
sağladı. Büyük ikramiyenin tarihi
bir rekora ulaşması ile milli
piyangocuların yüzleri güldü.
Yılbaşı özel çekilişinde 50 milyon
liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1
adet 5 milyon lira, 1 adet 3 milyon
lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1
milyon lira ve 5 adet de 500 bin lira
dağıtıldı. 50.000.000 TL değerindeki
büyük ikramiye piyangocu
esnafının işlerine de olumlu
yansıdı. Kimi Milli Piyango
bayilerinin önünde uzun kuyruklar
oluştu.
MİLYONERLİK KUYRUĞU: 2014’e milyoner olarak girmek isteyen vatandaşlar, her yıl olduğu gibi
bu sene de en çok ilgiyi Milli Piyango biletlerine gösterdiler.
23
İstanbul Esnaf
HABER
2013’ÜN YOĞUN GÜNDEMİ
2014’E TAŞINDI
İSTESOB için 2013; eğitimlerle, esnafın hakkını koruma adına yapılan
mücadeleyle, projelerle ve geleneksel etkinliklerin her zamankinden daha
yoğun bir şekilde kutlandığı bir yıl olarak tarihe geçti.
İ
STESOB bünyesinde
bulunan birçok isim için
2013 yorucu geçerken, 2014
yılına yeni umutlarla, yeni
hedeflerle girildi.
Esnaf teşkilatı henüz 2013'ün
başında iki önemli yasa ile yeni yıla
merhaba dedi ve yönetimin
omuzundaki görevlere yeni
sorumluluklar eklendi. Taleplere
anında cevap veren İSTESOB
yönetimi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası ve 5996 sayılı
Gıda Yasası hakkında gereken
adımları vakit kaybetmeden attı.
Yılın büyük bir bölümü, yeni
düzenlemelere esnafın uyum
sağlaması için verilen eğitimlerle
geçerken, esnafın yılı en az zararla
atlatması sağlandı.
2013'E EĞİTİMLER
DAMGA VURDU
Başkan Yılmaz, televizyonlarla birlikte esnaf ziyaretleri yaptı.
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz,
2013 yılı itibariyle bazı yasal
İSTESOB’un İncirli’deki toplantı salonunda yıl boyu eğitim seminerleri düzenlendi.
İstanbul Esnaf
24
İSTESOB’DA DURMAK YOK YOLA DEVAM..
Yıl içinde İBB Başkanı Kadir Topbaş ile biraraya gelen esnaf oda başkanları Topbaş’tan destek sözü aldı.
değişikliklerin çeşitli sektörlerde
kaygı yarattığını belirtirken,
odaların ilgili değişiklikler
yüzünden sıkıntı yaşamaması
adına eğitim seminerleri
düzenlediklerini hatırlattı.
1 Ocak’tan itibaren esnafı
yakından ilgilendiren kanunlarda
değişikliğe gidiliğini aktaran
Yılmaz, ” Yönetim olarak esnaf
sanatkarımızın haklarının
savunulması, sorunların çözümü
konusunda birçok program
gerçekleştirdik. 1 Ocak'ta
yürürlüğe giren iki büyük yasa
İSTESOB yönetimi olarak bize
önemli sorumluluklar yükledi.
Bu yasal uygulamadan ilki 5996
sayılı Gıda Yasası oldu. Kasaplar
Odası'ndan, lokantalara,
pastanelere, büfelere,
çorbacılara, bakkallara kadar
ilgili tüm odalarımız için bu
salonda ayrı ayrı toplantılar
düzenlendi. Yine yeni yasaya
bağlı olarak gıda sektöründeki
odalar için düzenlediğimiz
“Hijyen teknikleri” eğitimleriyle
de üyelere oldukça faydalı
bilgiler sunuldu” şeklinde
konuştu.
Başkan Yılmaz, bir diğer önemli
yasa olarak esnafın karşısına çıkan
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Başkan Faik Yılmaz, TV programlarına konuk
olarak esnafın sorunlarını gündeme getirdi.
hakkında da esnaf odalarının
bilgilendirildiğini aktardı. Bu
eğitimleri ESBİR vasıtasıyla
gerçekleştirdikleri belirten Yılmaz,
odaların da üyelerine eğitim
verirken ESBİR’den faydalandığını
anlattı.
ESNAFIN SORUNLARI
MEDYAYA TAŞINDI
Faik Yılmaz’ın esnafın
sorunlarıyla ilgili açıklamaları
basında geniş yer buldu. Yılmaz,
esnaf sorunlarını gündeme
taşırken, yaşayan ustaların da
değerinin kamuoyunca bilinmesi
için de çaba sarf etti.
İSTESOB, esnafın yaşadığı
25
sıkıntıları görsel ve yazılı basınla
paylaştı ve esnafın sorunlarından
kamuoyunun da haberdar
olmasını sağladı. Esnafın aleyhine
birçok düzenlemenin, medyada
ses getiren açıklamalardan sonra
değiştirildiğini aktaran Yılmaz, bu
süreçte kendilerine destek
verenlere de teşekkür etti.
İSTESOB OKULU
2014’E HAZIR
Büyük bir özveriyle yapımını
devam edilen İSTESOB İşletmeler
Üstü Eğitim ve Teknoloji Merkezi
okulunun inşaatında sona gelindi.
Esnaf teşkilatı için bir gurur abidesi
olarak yükselen okulun
İstanbul Esnaf
Kadir Topbaş’ın “Esnafı ezdirmem” sözüyle damgasını vurduğu toplantı, esnafın yıl içinde aldığı
en büyük desteklerden biri olarak görüldü.
önümüzdeki eğitim-öğretim
yılında açılacağı açıklandı. Yılmaz;
İSTESOB okuluna verdiği önemi şu
ifadelerle gösterdi. ”Bu okul
sadece benim değil, 64 yıllık
esnaf teşkilatımızın da en büyük
hayali. Okul, geleceğe
bırakabileceğimiz en büyük
miras olacaktır. 27 sınıflı, 5
laboratuarlı İşletmeler Üstü
Eğitim ve Teknoloji Merkezi'nin
tamamlanmasını da Yüce
Rabbim bize nasip eder inşallah.
Bununla gurur duyuyoruz,
bununla övünmekte haklı
olduğumuzu düşünüyoruz.
Ve bunu sizden aldığımız destek
ve güçle gerçekleştirdik. Bize bu
konuda destek verdiğiniz için
Allah sizlerden razı olsun.”
TOPLANTILARDA ESNAFA
DESTEK SÖZÜ ALINDI
İSTESOB 2013 yılında önemli
isimleri ağırladı ve onlarla toplantılar gerçekleştirdi. Bu toplantılarda
esnafın yaşadığı sıkıntılara çözüm
aranırken, yapılan toplantıların
tamamında bürokratlar ve siyasetçiler ”Esnafa destek” sözü verdi.
Yıl içinde Kağıthane, Sarıyer ve
Beyoğlu Belediye başkanlarını
ağırlayan İSTESOB, bir önemli
toplantıyı da Haliç Kongre
Merkezi’nde İBB Başkanı Kadir
Topbaş ile yaptı. Kamuoyunun da
yakından takip ettiği bu toplantıda
Kadir Topbaş, “Esnafı ezdirmem”
sözüyle, odalara ve esnafı desteğini
gösterdi.
İSTESOB, Ak Parti Genel Başkan
Ahilik coşkusu Kırşehir sokaklarına taşındı.
İstanbul Esnaf
26
Yardımcısı Salih Kapusuz, Ak Parti
İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ile
kahvaltılı istişare toplantısında bir
araya geldi. Başkan Yılmaz, bu
toplantılar vasıtasıyla ilgili kişilere
”Esnafın Çözüm Dosyası”nı
ulaştırdıklarını kaydetti.
AVRUPA PROJELERİ
BAŞARIYLA SONUÇLANDI
İSTESOB, İstanbul Kalkınma
Ajansının 2012 yılında hayata
geçirdiği, “Çocukların ve
Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve
Geleceklerini Destekleme Mali
Destek Programı” kapsamında,
“Girişimci Gençler Yetişiyor” ve
“Mesleki Eğitim, Rehberlik ve
Kariyer Danışmanlığı Merkezi
Projesi”ni uygulama koydu. Girişimci Gençler Projesi
mezunları “Girişimcilik ve Gençler
Konferansı” sonunda sertifikalarını
aldı. Toplamda 100 saat süren
eğitim alan 100 gencin, girişimcilik
bilgi ve becerilerini arttırılması
sağlanarak, meslek hayatında
başarı olmaları için destek
verildi.
Çırak, kalfa ve stajyer olarak
çalışan gençlerin, iş yaşamlarını
daha bilinçli olarak planlamalarını
sağlayan, kariyer hizmetlerine
ANKARA ZİYARETİ: İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, Bşk. Vk. Mustafa Uzun, Gümrük ve Ticaret Bakan Yrd.
Fatih Metin’e esnafın sorunlarını ve beklentilerini aktardılar.
erişimini kolaylaştıran Mesleki
Eğitim, Rehberlik ve Kariyer
Danışmanlığı Merkezi Projesi
tamamlandı. 1500’den fazla
öğrenciye ulaşan proje, 20’den
meslek hakkında öğrencileri
bilgilendirdi.
Avrupa Birliği’nden iki tane proje
aldıklarını kaydeden Faik Yılmaz,
“Girişimci Gençler Yetişiyor diğeri
Mesleki Eğitim, Rehberlik ve
Kariyer Danışmanlığı Merkezi
projesi eğitime verdiğimiz
önemin göstergesidir” dedi.
YILMAZ, YILIN BİRLİK
BAŞKANI
Ulusal bazda yayın yapan aylık
haber dergisi “Esnaf Haber”,
Türkiye çapında yürüttüğü
çalışmalar neticesinde İSTESOB
Başkanı Faik Yılmaz’ı ” Yılın Birlik
Başkanı” seçti.
Esnaf Haber dergisi 9’uncusunu
gerçekleştirdiği 2012 yılı en
mükemmelleri seçiminde,
Türkiye’nin En Mükemmel Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
ödülüne, İSTESOB Başkanı Faik
Yılmaz’ı layık gördü. Ödül, Esnaf
Haber Dergisi Yönetim Kurulu adına
Cevat Önge tarafından verildi.
YILIN SON TOPLANTISI
BAKANLIKTA YAPILDI
Yılın son günlerinde bakanlıkta
bir araya gelen Faik Yılmaz, Mustafa
Uzun ve Gümrük ve Ticaret Bakan
Yrd. Fatih Metin esnafın 2013
değerlendirmesini yaptı.
AHİ BABA KEMAL
GÜREL OLDU
Bu yıl Ahilik Haftası 23-28 Eylül
günleri arasında düzenlendi ve
İSTESOB’un İstanbul’da yaptığı
etkinliklere Sultanahmet ev
sahipliği yaptı. İstanbul’daki 152
esnaf odasının başkan ve yönetim
kurulu üyelerinden oluşan
kalabalık bir grup, ellerinde Ahilikle
ilgili veciz sözlerin yer aldığı flamalarla yürüdü. Beyazıt, Kapalıçarşı
önünden başlayan yürüyüş,
Sultanahmet Meydanı’na kadar
sürdü. Kortej Kapalıçarşı içerisinde
“Ahi Duası” okundu. Yürüyüşe
esnaf sanatkarın yanında çok
sayıda vatandaş da yer aldı.
Yılın Ahi Babası seçilen İstanbul
Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası
Başkanı Kemal Gürel’e kaftanı
giydirildi. Gürel, esnaflık
geçmişinden özetler sunduğu
konuşmasında, Ahiliğin
toplumumuz üzerindeki önemini
anlattı.
Ahilik kutlamalarında gelenek halini alan Ahilik duası
Kapalıçarşı’da yapıldı.
27
İstanbul Esnaf
HUKUK KÖŞESİ
KOOPERATİFLERDE
KÖKLÜ DEĞİŞİM
2
yönetiminin
hukuka
uygunluğunun
belirlenmesi amacıyla, her yıl hesap döneminde
zorunlu olarak denetlenecek, bu denetime
tabi tutulmamış finansal tablolar ile yönetim
kurulu faaliyet raporu genel kurulda görüşülemeyecektir. Bu düzenleme kooperatif yöneticilerine güvensizlik ve Türkiye Milli
Kooperatifler Birliği’nin 09.12.2013 tarih ve
2013/306 sayılı yazısında belirttiği gibi “Yasa
taslağı çalışma metnindeki yaklaşım, aşırı
derecede Devlet müdahalesi öngörmektedir.”
İddiasına anlamlı bir örnektir.
Taslakla ilgili genel mahiyette sayılabilecek
bu görüşlerimiz yanında birkaç somut örnek
daha sunmak istersek:
Seçimli genel kurul 4 yılda bir yapılmalı, ara
yıllarda bilanço gelir-gider hesap raporu ilgili
makama sunulmalıdır.
Kooperatif başkanı tek dereceli seçilmelidir.
Genel kurul kararlarının butlanı öylesine
muğlak, ifadeler içeriyor ki, kötü niyetli ortaklar bunu çok kolay kullanabilir.
Aynı kişilerin yeniden seçilip seçilemeyeceği ana sözleşmeye bırakılmıştır. Seçme ve
seçilme hakkı ancak kanunla belirlenir. Bu
durumda dahi seçilme hakkının kısıtlanması
yolundaki yasa düzenlemeleri Anayasa
Mahkemesi tarafından iki defa iptal edilmiştir.
Tüzel kişi temsilcileri her kooperatifte yönetici olmamalıdır. Örneğin esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifli yönetim kurulu
üye sayısının birden fazla olması halinde (20
ortaktan fazlaysa en az 3 kişi) bunun birisi
mutlaka yüksek öğrenim mezunu olacaktır.
Böylesine bir zorunluluk getirilmesi doğru bir
yaklaşım değildir.
Kanuna geçici bir madde konularak,
hukuken münfesih duruma düşmüş olan on
binlerce kooperatifin idari yoldan tasfiyesi
sağlanmalıdır.
4.04.1969 tarihinde kabul edilen 1163
sayılı Kooperatifler Kanunu yürürlükten kalkıyor. Yeni Kooperatifler
Kanunu Taslağı bakanlıkça ilgili kurum ve
kuruluşlara gönderilmiştir.
1163 sayılı Kanun güncelliğini kaybetmiş
bir kanundur. O nedenle yeniden düzenlenmesi isabetlidir. Ancak dikkat edilmesi
gereken, kooperatiflerin sivil toplum kuruluşu
olduğunun göz ardı edilmemesi ve Avrupa
Birliği standartlarına uygun bir anlayışla hazırlanmasıdır. Bilindiği üzerine yürürlükteki
kanun zaman içinde değişikliklere uğradı.
Özellikle 06.10.1988 tarihinde 3476 sayılı kanunla yapılan değişiklik kamuoyunda bir tepki
kanunu olarak algılandı. Yeni kanununda böyle
yorumlanmasına mahal verilmemelidir. Bir kanunun unsurları bellidir ve elbette buna uyulacaktır. Ama kesinlikle kötü örnekler emsal
sayılıp buna göre genel bir düzenlemeye
gidilmemelidir. Taslakta yeni ve olumlu düzenlemeler olduğu gibi önemli sayılacak eksiklerin
olduğunu da belirtmek isterim. Şöyle ki:
Kooperatiflerin her çeşidi tek bir kanunla
yürütülüyor. Yine bu yol seçilmiş. Oysaki her tür
kooperatifin kendine özgü özellikleri vardır.
Yapı kooperatifi ile esnaf sanatkar kredi kooperatifini aynı mahiyette mütalaa etmek, ana sözleşmesinde bile yorum zorluğu ve karmaşaya
sebep olmaktadır. Önerimiz Anayasamızın
135’inci maddesinde ifadesini bulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında
olduğu gibi, kooperatiflerin her çeşidi için ayrı
ayrı teşkilat kanunu yapılmasıdır.
Kooperatif yönetici ve denetçilerine güven
duyulmalı, otokontrol ağırlıklı bir yöntemle
kötü niyetlilerin icraatı önlenmelidir. Halen
kooperatiflerin iş ve işlemlerini genel kurulları,
denetim kurulları, üst birlikle ve ilgili bakanlık
müfettişleri incelemekte, denetlemektedir.
Taslakta bunlara yeni bir denetim ve inceleme
birimi getirilmiştir. Denetim kooperatifi ve üst
kuruluşları adıyla çalışacak bu oluşum, yıllık
denetim ve inceleme yapacaktır. Kooperatifler,
ekonomik durumlarının tespiti ve kooperatif
İstanbul Esnaf
Av. Ahmet Kemal
FERLENGEZ
Hukuk Müşaviri
28
KISA... KISA.. KISA...
ESNAF HABERLERİ
Yoğun gündem arasında gözden kaçan haberler, esnafı yakından
ilgilendiren gelişmelerden satır başları...
ESNAFIN 1.5 MİLYAR TL’Sİ VAR
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği
(TESKOMB) Genel Başkanı Kadir Akgül, “2002 yılında tamamen batmış kurumun şu
anda bankalarda 1,5 milyar lira parası var. Senede 10 milyar lira dağıtıyoruz ve takibe
düşmeden topluyoruz” dedi.
ESNAF VE SANATKARA FAİZ İNDİRİMİ
Esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası tarafından kullandırılacak kredilerde 2013 yılında uygulanacak
faiz indirimine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Halk Bankası tarafından esnaf ve
sanatkarlara kullandırılacak kredilere yüzde 50 oranında faiz indirimi uygulanacak.
KOBİ KREDİYE SARILDI
Bankaların kredi maliyetlerini düşürmesinin ardından Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmelerin (KOBİ), 2013 yılı haziran ayı itibariyle kullandığı kredi tutarı, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 32,5 artışla 229 milyar 875 milyon liraya yükseldi.
BORCU OLAN DİKKAT
Ziraat Bankası, kredi kullanan esnaf, sanatkar, çiftçi ve bireysel müşterilerine ‘borç ödeme kolaylığı’ getirdi.
Borcunu yeniden yapılandırmak isteyenler başvurmaları halinde, teminat ve borcun durumuna göre yüzde
45’a varan oranda ‘faiz’ indiriminden yararlanacak. Ayrıca, borcunun yüzde 25’ini ödeyerek yapılandıranlara,
kalan borçları güncel faiz oranı üzerinden 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Borcunun yarısını peşin
ödeyenlerin ise taksit sayısı 60 aya kadar uzanacak. Yine güncel faiz oranı uygulanacak. KADIN ESNAFA DOĞUM BORÇLANMASI
Doğum borçlanma hakkının kadın esnaf için de geçerli olması için çalışma başlatıldı. Kadın esnafa da doğum
borçlanma hakkı geliyor. Bir değişiklik olmazsa kadın esnafların da doğum borçlanması yapabilmesine olanak
tanınacağı belirtiliyor. Emekli esnafın ödediği yüzde 15 sosyal sigorta destek priminden vazgeçilmesi, oda
kayıtlarının borçlanmada dikkate alınması ve 12 ay üzerinde borcu olanların sağlık sigorta borçlarının da silinmesi
yönündeki bazı düzenlemelerin yasada yer alabileceği açıklandı.
ÇIRAKLARA İNDİRİMLİ BİLET
İstanbul’da bundan böyle, metro, tramvay, şehir hatları vapurları, deniz motorları,
TCDD banliyo trenleri, İETT, Otobüs AŞ ve Özel Halk Otobüsleri gibi şehir içi toplu
ulaşım araçlarından çıraklık okulları, açık lise öğrencileri, dershaneler ve kuran kursu
öğrenci ile öğretmenleri de indirim hakkından yararlanabilecek.
29
İstanbul Esnaf
HABER
CEVHER BAŞKAN’DAN
GENÇLERE ALTIN ÖĞÜTLER
İMESOB’un projeci ve çalışkan Başkanı Cevher Kartal, mesleki hayatı
boyunca verdiği mücadelelerin acı tatlı bir özetini sundu ve daha niceleri
için kolları sıvadığını açıkladı.
İ
stanbul Bilumum Madeni
Eşya Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği Başkanı
Cevher Kartal göreve geldiği
tarihten itibaren gösterdiği çaba
ile takdirleri üzerine toplamış bir
isim. “Ben ilk önce sorumluluk
duygusuna sahip bir vatandaş
gibi hareket etmeye özen
gösteriyorum. Ünvanlar geçici”
ifadelerini kullanan Kartal, esnafın
dünü ve geleceği adına yapılması
gerekenleri paylaştı.
BABA MESLEĞİNİ YAPAN
YÜZDE 3
Çırak istihdamı, geçmiş yıllarda
baba mesleğini yapan, babasının
dükkanında çalışan insanlar
tarafından karşılanıyordu. Eğitimini
bir şekilde noktalamış kişiler ya da
okullar tatile girdiğinde öğrenciler
Cevher Kartal
İstanbul Esnaf
30
soluğu hemen babalarının
işyerinde alırlardı. Bu yılların
alışkanlığı gittikçe kaybolmakta ve
çırak ihtiyacını gün yüzüne
çıkarmakta. Bu soruna dikkat
çeken Cevher Kartal, İstanbul
Üniversitesi Antropoloji Kürsüsü ile
ortaklaşa yaptıkları bir araştırma
neticesinde baba mesleğini seçen
çocuk sayısının yüzde 3’lerde
kaldığını söyledi.
Cevher Kartal, ”Hayatta iki
önemli seçim vardır. Biri eş
seçimi, diğeri iş seçimi.
İnsanların bunlarda hata yapma
lüksü yoktur. Yanlış seçimler,
hayatımızda büyük problemler
doğurur. İnsanlar artık mavi
yakalı işlerde çalışmak istiyor.
Mevcut çalışanları da ellerimizde
tutamıyoruz. Bu nedenle
çalışanların şartlarını
iyileştirmek ve insanları bu
mesleklere özendirmek büyük
önem arz ediyor.”
Kartal, çırakların çalışma
saatlerinin düzeltilmesini, hafta
sonu tatillerinin gündeme
getirilmesini istedi. Kartal,
çırakların sigortalarının ödenmesi,
işyerinde sağlıklı çalışma
şartlarının oluşturulmasının, çırak
sayısını arttırabileceği görüşünü
Esnaf çocukları, baba mesleğini seçmiyor
Cevher Kartal, teknik elemana duyulan ihtiyacın her geçen
sene arttığını söyledi.
paylaştı ve çırak istihdamında
karşılaşan sorunlara pedagojik
olarak da yaklaşılmasını önerdi.
EKONOMİDE DARALMA
YARATIR
8 Ekim 2013'te Resmi Gazete'de
yayımlanan yönetmelik ile yeni
kart alacaklar ilk yıl gelirin 2 katını,
ikinci ve sonraki yıllar için ise 4
katını aşamayacak. Halen kartı
bulunan vatandaşlar içinse
"Toplam kredi kartı limitinin
kart hamilinin gelirinin 4 katını
aştığının tespiti durumunda, bu
kartlar hakkında limit artış
işlemi yapılamaz" maddesi
bulunuyor.
Kredi kartı kullanımına getirilen
sınırlamanın ekonomide bir
daralma yaşatacağı endişesi
taşıyan Kartal, öte yandan bilinçsiz
tüketimin önlenmesi adına yapılan
düzenlemeleri de
destekleyeceklerini söyledi.
“Ayağına yorganına göre uzat”
mantığının bu yeni düzenlemenin
temelini oluşturduğunu söyleyen
Kartal, insanların beyan ettiği
gelire göre harcama yapmadığını
ifade etti.
TÜKETİCİ BİLİNÇLENİYOR
Kartal, tüketici hakları
konusunda Türkiye’nin karnesi pek
iyi olmasa da bu konuda her geçen
sene daha iyiye gittiği söyledi.
Aynı zamanda Rekabet
Kurulu’nda görev yapan Cevher
Kartal, büyük şirketleri reklamlar
konusunda eleştirdi ve vatandaşı
uyardı. Şirketlerin vaat ettiklerini
gerçekleştirmek zorunda
olduğunu hatırlatan Kartal,
müşterilerin karşılaştıkları
haksızlıklar konusunda gerekli
mercilerin kapısını çalmalarını
istedi.
İSTESOB İMESOB
İŞBİRLİĞİ ZİRVEDE
İstanbul’daki iki esnaf
birliğinden biri olan İMESOB’a
bağlı 12 oda bulunuyor. Birlik
Başkanı Cevher Kartal, İSTESOB ile
aralarında rekabet bulunmadığını
bilakis dayanışma içerisinde
olduklarını belirtti. Kartal, bu
birlikteliği Şubat ayı içerisinde
tanıtımı yapılan ”Mesleki Eğitim,
Rehberlik ve Kariyer
Danışmanlığı Merkezi” ile
taçlandırdıklarını hatırlattı.
Kartal, projeden son dereceden
ümitli olduğunu belirtirken, daha
yenileri için taşın altına ellerini
sokmaya hazır olduklarını dile
getirdi.
ÜLKEMDEKİ HER SORUN
BENİ İLGİLENDİRİR
Cevher Kartal, bir esnaf odası
başkanı olmasına rağmen hareket
alanını sınırlamamış biri. Fındık
31
fiyatlarlarının belirlenmesinde
üreticinin aleyhine oluşan fiyat
politikasına karşı da mücadelen
eden Kartal, Hacca işçi olarak
gittiğini göstererek, hac görevini
yerine getirilmesine de engel
olmuş bir kişi. Kartal, ”Hac için
kota olduğundan, kurada yer
alamayanlar kendilerinin
Mekke’ye işçi olarak gittiğini
göstererek bir haksızlık
yapıyorlardı. Bizim telkinlerimiz
sonucu, Hacca işçi olarak
gidenlere bağlı bulundukları
meslekler gruplarından belge
gösterme zorunluluğu getirildi”
dedi.
Kartal, bugüne kadar
gerçekleşmesine dayanak olduğu
projeleri anlatırken, basit usul
defterlerinin odalar tarafından
tutulmasını ve Bağ-Kur affının
gerçekleşmesini ayrı bir yere
koyuyor.
Muhasebecilerin yıllar boyu
esnaftan haksız kazanç elde
ettiğini savunan Kartal, basit usul
defterlerinin odalar tarafından
tutulmasıyla hem odalara bir
maddi kazanç sağlandığını hem de
esnafın fahiş fiyatlar ödemekten
kurtulduğunu dile getirdi.
Emeklilik hakkı kazanmış
insanların sigorta prim borçları
nedeniyle emekli olamadığını dile
getiren Kartal, bir bu sorunu nasıl
çözdüklerini şu şekilde aktardı:
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na gönderdiğimiz
yazıyla, emellik hakkı kazanmış
vatandaşlara emekli maaşlarının
verilmesini ve borçlarının da bu
maaşlardan kesilmesinden talep
ettik. Bu teklifimiz karşılık gördü
ve borçları nedeniyle emekli
olamayanlara maaş bağlandı ve
bu insanlar ceplerinden bir
kuruş çıkmadan borçlarını
ödediler, üstüne de para aldılar”
şeklinde konuştu.
İstanbul Esnaf
HABER
GENÇLERE
KARİYER DESTEĞİ
1500’den fazla öğrenciye ulaşan Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariyer
Danışmanlığı Merkezi Projesi, 20’den fazla meslek hakkında öğrencileri
bilgilendirdi.
ırak, kalfa ve stajyer
olarak çalışan gençlerin,
iş yaşamlarını daha
bilinçli olarak planlamalarını
sağlayan, kariyer hizmetlerine
erişimini kolaylaştıran Mesleki
Eğitim, Rehberlik ve Kariyer
Danışmanlığı Merkezi Projesi
tamamlandı. 1500’den fazla
öğrenciye ulaşan proje, 20’den
fazla meslek hakkında öğrencileri
bilgilendirdi.
Ç
4 Aralık Çarşamba günü,
Legacy Ottoman Otel’de düzenlenen kapanış toplantısında projenin sonuçları hakkında bilgiler
verildi. Maltepe Kaymakamı
Mustafa Tapsız, İSTKA Genel
Sekreteri Abdülmecit Karataş,
İŞ-KUR İl Müdürü Muammer
Coşkun, İSTESOB Başkanı Faik
Yılmaz, İMESOB Başkanı Cevher
Kartal ve esnaf odası başkanları
katıldı.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği’nin, İstanbul
Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle ve
İstanbul Bilumum Madeni Eşya
Esnaf ve Sanatkarları Odaları
Birliği’nin ortaklığı ile uyguladığı
“Mesleki Eğitim, Rehberlik ve
Kariyer Danışmanlığı
Projesi” etkinliklerinde sona
gelindi.
Proje hakkında bilgiler,
İSTESOB Eğitim Müdürü Muzaffer
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, esnafın kalifiye eleman bulmakta çektiği sıkıntıları hatırlattı ve gençleri
mesleki eğitime yönlendirmek için yeni projeler üretilmesini istedi.
İstanbul Esnaf
32
“İSTESOB 2. AB Projesi” tamamlandı
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, İSTKA Genel Sekreteri Abdülmecit
Karataş, İŞKUR İstanbul İl Müdürü Muammer Coşkun, eğitim
konusunda işbirliği içinde olacaklarını belirttiler.
Garip, Proje Danışmanı Zehra
Kaya, Proje Koordinatörü Nuran
Senar tarafından paylaşıldı.
Proje, esnafın nitelikli iş gücü
ihtiyacının ciddi boyutlara
ulaştığını ortaya koydu. Gençlerin
mesleki eğitime yönlendirerek bu
sorunun aşılabileceğini gözler
önüne serdi. Proje koordinatörleri,
İSTKA’nın bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğini ve mesleki
eğitime yapılacak yatırımların,
ülke ekonomisine sağlayacağı
katkılardan bahsetti.
NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İÇİN
DESTEK GEREKİYOR
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz,
”İSTESOB, ahilik makamının
günümüz temsilcisi
niteliğindedir. Esnaf ve
sanatkarlığın kökeninde
mesleki eğitim yatar. Esnafın
kaliteli mal üretebilmesi için de
nitelikli elemana ihtiyacı vardır.
Yüzyıllar boyunca devam eden
usta çırak ilişkisi bu ihtiyacı
karşılamıştır. Bugünlere
gelindiğinde ise, bu eğitim
pratiğinin yok olmaya
başladığını görüyoruz. Tam bu
noktada, tanıtımını yaptığımız
proje, bu geleneği devam
ettirmiş bulunuyoruz” ifadelerini
kullandı.
Esnafın nitelikli eleman
bulmakta yaşadığı sıkıntılardan
bahseden Yılmaz, bu duruma
Proje ortaklarından İMESOB Başkanı Cevher Kartal, esnaf
odalarının üstüne düşen görevleri sıralarken, eğitim
faaliyetlerini ilk sıraya koydu.
paralel olarak kaliteli üretimin
de azaldığını belirtti.
Gençlerin mesleki eğitime
yönelmemelerinde kendilerinin de
payı olduğu vurgulayan Yılmaz,
meslek seçme noktasına gelen
gençlere destek verilmesini
istedi.
Proje ortağı İMESOB’un Başkanı
Cevher Kartal, insanın hayatını
etkileyen en önemli seçimlerden
birinin meslek seçimi olduğunu
kaydetti. Çalışan kesiminden
birçoğun yanlış meslek
seçiminden dolayı, işlerin
memnun olmadığını ve bu
nedenle işlerinde tam verimli,
gönüllü olarak çalışmadığını
söyledi. Kariyer merkezi ve benzeri
projelerle, gençlerin doğru
yönlendirebilmenin mümkün
olduğunu kaydetti.
1 YILDA BİNLERCE
ÖĞRENCİ MESLEKİ
EĞİTİMLE TANIŞTI
Mesleki Eğitim, Rehberlik ve
Kariyer Danışmanlığı Projesi ile
meslek seçimi aşamasında
bulunan gençlere meslekler
tanıtıldı ve gençler mesleki
eğitime yönlendirilerek, bu
konularda danışmanlık desteği
sağlandı. Mesleki eğitimin içinde
olan gençlere ise mesleklerinde
nasıl ilerleyebilecekleri,
kariyer alternatiflerinin neler
olabileceği, kendi işini kurmaları
33
halinde bilgi sahibi olmaları
gereken konular hakkında
bilgilendirdi. Hazırlanan meslek
tanıtım filmleri, okulda
öğrencilerle gösterildi.
Bu kapsamda; gençlerin ihtiyaç
ve beklentilerini belirlemek için
1000 gence yönelik yapılan anket
sonuçları paylaşıldı. Ankete göre
meslek lisesi mezunu öğrencilerin
sadece yüzde 10’nun diploma
aldıkları bölümde çalışıyor
oldukları belirlendi. Anketten
çıkan diğer ilginç sonuçlar ise
şöyle; öğrencilerin yüzde 61’i
gelecekte kendi işini kurma hedefi
taşıyor. Öğrenciler, ‘Hangi alanda
desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz?’
şeklindeki soruya, yüzde 64’le
kişisel gelişim alanında desteğe
ihtiyaç duyuyorsunuz yanıtını
vermiş. Yine araştırmaya göre,
çırakların yüzde 35’nin 12 saatten
fazla çalıştıkları ortaya çıktı. Proje
danışmanları, çalışma saatlerine
atıfta bulunarak, çırakların çalışma
şartlarının iyileştirilmesi
gerektiğini ifade ettiler.
Toplantı sonunda mesleki
eğitim hakkında görüş bildiren
katılımcılar, çıraklık eğitimi
konusunda yaşanan problemlere
değindi. Mesleki eğitim merkezleri
ile koordineli olamadıklarından
yakınan bazı oda başkanları,
kendilerinin de gençlere
danışmanlık hizmeti
verilebileceğini söylediler.
İstanbul Esnaf
KAPAK
GİRİŞİMCİ GENÇLER
SAHAYA İNİYOR
Gençlerin daha bilgili, becerili, özgüveni yüksek, çözüm üretme
kapasitesi gelişmiş gençler yetiştirmeyi, amaçlayan projede öğrenciler,
geleceğin iş adamları olabilmenin ilk adımını İSTESOB’da attı.
G
irişimci Gençler Projesi
mezunları “Girişimcilik
ve Gençler Konferansı”
sonunda sertifikalarını aldı.
Toplamda 100 saat süren eğitim
alan 100 gencin, girişimcilik bilgi ve
becerilerinin arttırılması sağlanarak,
meslek hayatında başarılı olmaları
için destek verildi. Konferansta
konuşan isimler, 21. yüzyılda başarının sırrı hakkında tüyolar verirken,
Günaydın Et’in sahibi Cüneyt
Asan’ın sunumu dikkat çekti.
Gençlerin, daha bilgili, becerili,
özgüveni yüksek, çözüm üretme
kapasitesi gelişmiş gençler
yetiştirmeyi, amaçlayan projede
öğrenciler, geleceğin iş adamları
olabilmenin ilk adımını İSTESOB’da
attı. Proje kapsamında 100 genç,
girişimcilik, sosyal girişimcilik,
e-ticaret, aktif vatandaşlık ve Türk
Ticaret Kanunu uygulamaları gibi ek
modüllerinin verildiği ve KOSGEB
tarafından da desteklenen eğitime
katıldı. KOSGEB ile sağlanan işbirliği
sayesinde, iş kurmak isteyen gençlere kredi verilecek. Aynı zamanda
yeni iş kuranlar danışmanlık
hizmetinden faydalanabilecek.
Girişimcilik sertifikalarını alan
gençler, iş hayatına atıldıktan sonra
projelerinin kabulü halinde
yatırımlarının yüzde 60’ı oranında
maddi destek alabilecek.
GENÇLERE ALTIN ÖĞÜTLER
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın
desteği ve İSTESOB’un katkılarıyla
hayata geçen “Girişimci Gençler
Projesi” kapanış konferansında
konuşan isimlerle ilgi topladı. 11
Aralık Çarşamba günü Ottoman
Legacy’de Otel’de düzenlenen
toplantıya, İSTESOB Başkanı Faik
Yılmaz, KOSGEB İkiltelli Hizmet
Merkezi Müdür Selahattin Kaya,
Günaydın Et ve Restaurantlar
Kurucu Ortağı Cüneyt Asan,
Ekonomistler Platformu Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Demir, Sosyal
Girişimcilik Uzmanı Suat Filiz,
esnaf odası başkanları ve proje
kapsamında eğitim gören gençler
katıldı.
Girişimcilik ve Gençler
Konferansı ile girişimci olmak
Girişimci olmanın ilk adımını İSTESOB’da atan 100 kadar genç, aldıkları sertifikalarının mutluluğu içindeydi.
Sertifika töreni sonunda gençler katılımcılarla toplu fotoğrafta bir araya geldi.
Geleceğin iş adamları İSTESOB’da eğitim aldı
Konuşmacılar Oğuz Demir ve Selahattin Kaya, girişimciliğin püf noktalarını anlatırken,
KOSGEB’in sağladığı desteklerden bahsettiler.
isteyen gençlere; bu alanda verilen
destekler, yeni ekonomik düzende
girişimciliğin konumu, sosyal
girişimciliğin girişimcilik kavramına
sağlayacağı katkılar, başarılı
girişimcilerin girişimcilik
serüveni ve genç girişimcilerin
gelecekten beklentileri ele alındı.
Konferansta proje kapsamında
verilen eğitimi başarıyla
tamamlayan gençlere sertifikaları
da dağıtıldı.
İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz,
gençlere olan güven ve desteklerinin proje sonrasında da devam
edeceğini açıkladı. İSTESOB’un
kapılarının gençlere her zaman
açık olduğunu ifade eden
Yılmaz, yeni projeler için hazır
olduklarını söyledi. Yılmaz, esnaf
teşkilatı olarak, temsil ettikleri
kesimin eğitimine ve gelişimine
büyük önem verdiklerini dile
getirdi. Gençlere nasihatlerde
bulunan Yılmaz, ”Henüz yolun
başında olan sizler birçok
sorunla karşılaşacaksınız.
Hiçbiri sizi yıldırmasın. Kendi
işinin sahibi olmanın zorlukları
kadar güzel yönleri de var.
Kazancınız, aldığınız risk
oranında aratacak. İşinizi
büyütecek, çalışanlarınızın
sayısı arttıracaksınız. Hem siz,
hem ülkeniz kazanacak”
şeklinde konuştu.
Günaydın Et ve Restaurantları
BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ: Günaydın Et’in sahibi Cüney Asan’ın
hayatından örneklerle bezediği konuşması, katılımcılar
tarafından ilgi ile takip edildi.
Grubu Kurucu Ortağı Cüneyt Asan,
"Girişimci Gençler Yetişiyor"
konferansında başarı hikayesini
gençlerle paylaştı. Cüneyt Asan’ın
sunumu, konferansta akılda kalan
konuşmalar arasında yer aldı.
Asan’ın, hayatından örneklerle
süslediği konuşması, çalışkanlığı
ve meslek aşkını, başarılı bir
kariyer için önemini gözler
önüne serdi. Kariyerin püf
noktasında, hedefler koymayı,
azmi ve tevekkülü esas aldığını
söyleyen Asan, gençlere konferans
boyunca önemli öğütlerde
bulundu.
Asan, çırak olarak başladığı
kasaplık mesleğinde şimdi 2500
kişiye işveren bir işadamı
olduğunu ve hedefinin bir dünya
markası yaratmak olduğunu da
sözlerine ekledi.
5449 sayılı kanun ile yürürlüğe
35
giren İSTKA; kamu kesimi, özel
kesim ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki işbirliğini geliştirmeyi
amaçlıyor. İSTESOB, İstanbul
Kalkınma Ajansı’nın 2012 yılında
hayata geçirdiği, “Çocukların ve
Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve
Geleceklerini Destekleme Mali
Destek Programı” kapsamında,
“Girişimci Gençler Yetişiyor” ve
“Mesleki Eğitim, Rehberlik ve
Kariyer Danışmanlığı Merkezi
Projesi”ni uygulama koydu. Mesleki Eğitim, Rehberlik ve
Kariyer Danışmanlığı Merkezi
Projesi’nin sonuçları yine Aralık ayı
içerisinde düzenlenen kapanış
toplantısında kamuoyu ile
paylaşılmıştı.
Proje kapsamında işsizliğin
yaygın olduğu yüksekokul mezunu
ya da yüksekokulda eğitim gören
gençlere eğitimler verildi.
İstanbul Esnaf
HABER
Garzan’dan hayat
kurtaran tüyolar
Kışın çetin yüzünü göstermesiyle, sobalar tutuşurken, zehirlenme haberleri
de gelmeye başladı. Son üç ayda 55 kişinin soba zehirlenmesinden hayatını
kaybettiği rapor edilirken, akıllara tekrar o soruları getirdi. Ölümlerin
sebebi kömür mü? Yanlış kullanım mı?
K
ış aylarının olağan
haberlerinden biri haline
gelen soba zehirlenmelerinin önü alınamıyor. Yaşanan acı
tecrübeler ve bu gelişmelerin
haberlerde geniş yer tutmasına
rağmen, soba zehirlenmelerine
bağlı ölümlerin artması endişe
yaratıyor.
Doğalgaz kullanımı büyükşehirlerde artarken, özellikle doğalgazın pahalı olması ve hala büyük
bir kitlenin soba kullanımına
devam etmesi, kömürün önemli bir
ısınma aracı olduğu gerçeğini
tekrar gündeme getirdi.
İstanbul Mahrukatçılar Esnaf
Odası Başkanı Muvakkar Garzan,
kömüre yönelik iki önemli eleştiriyi
yanıtladı ve kömürün hava
kirliliğine, ölümlere yol açtığı
iddialarını reddetti. Garzan,
zehirlenmelerin ve hava kirliliğine
neden olarak yanlış kullanımı
gösterdi.
Garzan, zehirlenmelere bağlı
ölümlerin, karbon içeren fosil
yakıtların, bilinçsizce gerekli
emniyet tedbirler alınmadan
yakılmasından kaynaklandığını
söyledi. Ölümlerin kömürden
olmadığını vurgulayan Garzan,
sobaların doğru yakılma
yönteminin bilinmemesini de
gerekçeler arasında sıraladı.
Garzan, bu bilinçsizliğin toplumun
her kesime sirayet ettiğini, hatalı
soba yakma nedeniyle geçen yıl bir
kömürcünün ailesi ile birlikte
hayatını kaybettiğinin bilgisini
verdi.
KÖMÜR ÖLDÜRMEZ
TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRÜR
Garzan, nasıl soba yakılması
gerektiğini ayrıntılı bir şekilde
açıkladı. Baca temizliğinin çok
önemli olduğunun altını çizen,
soba borularının maksimum 3 dike
ve 3 yatay olmak üzere toplam 6
Muvakkar Garzan
İstanbul Esnaf
36
SOBADAN ZEHİRLENMEYE TEDBİRLER
ifade eden Garzan, ”Birilerine
destek olurken, başkaları
mağdur edilmemeli” ifadelerini
kullandı.
Garzan; ”Bu işi ortaklaşa
yapabiliriz. Bizim depolarımızı,
nakliyelerimizi kullanın,
vatandaşa kömürü biz verelim.
Ben de en azından işçi ve nakliye
masraflarımı çıkarayım. Kaldı ki,
mahallede fakir kim, ihtiyaç
sahibi kim? En iyi biz biliriz. Ben,
bedava dağıtılan kömürlerden
alıp bize satmaya çalışan çok
insana şahit oldum” dedi.
eklemden ve 2 dirsekten oluşması
gerektiğini söyledi.
Garzan açıklamalarına şöyle
devam etti: ”Doğru yakılmayan
sobada hangi kömür yakılırsa
yakılsın zehirlenme olabilir.
Kullanım ve yanma açısından
kolay olan linyit kömürü tercih
etmenizi tavsiye ederim. Soba
alırken, kurarken, yakarken ve
söndürürken bazı basit kurallara
uyulması halinde üzücü soba
faciaları önlenebilir veya en aza
indirilebilir. Üzücü olaylarda suç,
yüksek kalorili çevre dostu
kömürlerde olmayıp sobayı
üsten yakma tekniğini
bilmememizden veya sobayı
temizlemeden alttan yakıp üste
sürekli kömür ilave etmekten
kaynaklanmaktadır. Üstten
yakma sobanın en fazla 3’te 2’si
kömürle doldurulmalıdır. Eğer
soba ağzına kadar doldurulursa,
yakacağınız yanma ortamı
bulamayacağında sürekli
tütecek, en sonunda baca,
dumanı geri vermeye
başlayacaktır. Bacaların
temizlenmesi de önemli bir
husus. lodoslu havada
yakmamalı, kötü sonuçlar
yaşanabilir. Ve kesinlikle,
sobaya kömür atımı, yatmadan
iki saat önce kesilmeli.
Unutmayın zehirlenmeler ve
çere kirliliği kömürün tam
olarak yanmamasından
kaynaklanır.”
Halkı aydınlatmak için üreticiler
tarafından broşürler dağıtıldığını
kaydeden Garzan, insanların eline
kağıt tutuşturmakla, insanları
bilgilendirmenin mümkün
olmadığını dile getirdi. Garzan
bunun için kamu spotları,
bilgilendirici kısa filmler
hazırlanabileceğini belirtti.
Muvakkar Garzan,
zehirlenmelere karşı tedbir
olabilecek uyarıcı sensörlerin
satılmakta olduğunu, önlem alma
adına bu sensörlerin temin
edilebileceğinin bilgisini verdi.
ÇORBADA BİZİM DE
TUZUMUZ OLSUN
Belediyelerin, sosyal
yardımlaşma adı altında yaptığı
bedava kömür yardımına ilişkin
görüşleri pozitif olan Garzan, bu
duruma şerh koymaktan da geri
durmadı. Garzan, dağıtılan
kömürlerin kendilerinden
alınabileceği aynı zamanda
dağıtma işini de
üstlenebileceklerini söyledi.
Böylece kötü günler yaşayan
esnafın da dükkanlarını ayakta
tutmalarına destek sağlanacağını
37
KALİTESİZ KÖMÜR
DAĞITILIYOR
Garzan, yılda bedava dağıtılan
kömür miktarının 200 bin ton
civarında olduğunu açıkladı ve çok
önemli bir iddiada bulundu:
“Dağıtılan kömürler son derece
kalitesiz ve belirtilen kalori
miktarının altında.”
4800 kalori olarak gösterilen
kömürlerin çok daha altında bir
kaloriye sahip olduğunu savunan
Garzan, aynı kömürleri
kendilerinin satmaya kalksalar,
buna izin verilmeyeceğini dile
getirdi.
GARZAN’DAN ESNAFINA
MESAJ VAR
Muvakkar Garzan, esnafın kötü
günler yaşadığının farkında
olduklarını belirtirken, kömüre
duyulan ihtiyacın hiçbir zaman
bitmeyeceğini söyledi ve esnafına
kendinizi geliştirin çağrısında
bulundu.
İstanbul’un herkese yetecek ve
kazandıracak kadar büyük
olduğunu ifade eden Garzan,
“Artık kömürcü mü kaldı?”
şeklindeki sorulara, “Evet varlar
ve var olmaya devam edecekler”
demekten usanmayacağını
sözlerine ekledi.
İstanbul Esnaf
HABER
“Esnafın gizli rakibi
kayıtdışındaki seyyarlar”
Sultanbeyli Birleşik Esnaf Odası Başkanı Ömer Erdoğan, İstanbul’un
39 ilçesinin de aynı kaderi paylaştığını söylerken, esnafı sarmalayan
sorunlarla baş etmek için güç birliği yapılması gerektiğini belirtti.
Ö
mer Erdoğan, esnafın
temel sorunu olarak
AVM ve süpermarketleri gösterirken, çözüm
için, AVM’lerin şehir dışına
çıkartılması ve bu işletmelerden
daha fazla vergi alınmasını
istedi.
Erdoğan, esnaftan yana da
vergi kolaylıkları sağlanmasını
isterken, en önemli kolaylığın
Perakende Yasası’nın yürürlüğe
girmesiyle sağlanacağı söyledi.
Başta perakende sektörünün
can çekiştiğini vurgulayan
Erdoğan, taslak olarak gündemi
meşgul eden yasanın bir an önce
hazırlanıp, yürürlüğe girmesini
istedi. Erdoğan, 2000’li yıllardan
itibaren esnaf aleyhine bir
gidişatın söz konusu olduğunu
söylerken, yaşanılan durumu şu
ifadelerle gözler önüne serdi:
”Esnafın yok olması, işsizliği de
tetikliyor. Esnafın yaşatılması
aynı zamanda istihdam
alanında bir değer yaratılması
anlamına gelir. Ülkemizde bu
denli bir işsizlik söz konusu
değildi. Günümüzde her
sektörden çoğu esnafımız
kepenk kapatıyor, kıt kanaat
ayakta kalma mücadelesi
veriyor. Artan kiralar, rekabet
yaratmak için her sokakta gün
geçmeden artan marketler,
seyyar satıcılar esnafı derinden
yaralıyor.”
ESNAF DEVLET
DESTEĞİNDEN YOKSUN
Erdoğan, devlet desteğinin
diğer gelişmiş ülkelere nazaran
çok düşük boyutlarda olmasını
eleştirdi. 21. yüzyılın bir sonucu
olarak küçük işletmelerin sermaye
şirketleri karşısında ezildiğini
belirten Erdoğan, gelişmiş
devletlerin bu durumu asgariye
indirmek için esnafı
desteklediğini hatırlattı. Aynı
durumun Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın 173. maddesinde
”Devlet, esnaf sanatkarı
destekler ve korur” şeklinde yer
bulduğunu hatırlatan Erdoğan,
burada yapılması gereken tek
şeyin kanun hükmünü yerine
getirmek olduğunun altını
çizdi.
Ömer Erdoğan
İstanbul Esnaf
38
ÖMER ERDOĞAN, GÜÇBİRLİĞİNDEN YANA
AVM’lerin coğalmasıyla esnafın çarşısı pazarı boş kaldı.
KAYIT DIŞI CİRİT ATIYOR
Erdoğan, esnaf adına şikayet
konusu olan bir durum olarak da
kayıt dışı işletmeleri gösterdi.
Devletin yine bu noktada, denetim
gücünü yeterince kullanmadığını
ifade eden, vergisini ödeyen,
ahlaklı bir esnaf olarak hayatını
idame ettiren kişilerin mağdur
edildiğini vurguladı.
Sultanbeyli’de kayıt dışının çok
fazla olduğuna değinen Erdoğan,
seyyar satıcılara ise ayrı bir
parantez açtı. Erdoğan, Sultanbeyli
esnafının yaşadığı sıkıntıları şu
şekilde açıkladı: ”Sultanbeyli
esnafının yaşadığı sıkıntıların
başında trafik ve otopark
sıkıntısı bulunmaktadır.
Sultanbeyli merkezinde dar ve
kalabalık olan sokaklarda
işletme sahibi olan
vatandaşlarımızın işyeri
önlerine çekilen ve gün boyu
esnafın işine mani olan
araçlardan esnafımız
şikayetçidir. Diğer ilçelerde
olduğu gibi Sultanbeyli
esnafının da başlıca
sorunlarından biri de seyyar
satıcılardır. Bu kişilerin
esnafımıza özellikle maddi
anlamda ciddi zararları oluyor.
Yıllardır ilgili kurumlara bu
konuyla ilgili yazılarımız
olmuştur. Özellikle bu tür seyyar
tezgahlar esnafın iş yaptığı
akşam saatlerinde yeterli
denetim olmadığından
esnafımızla haksız rekabet
yapmaktadır.”
Erdoğan, son tahlilde esnafın
problemleri ise şu başlıklar altında
özetledi: Vergi yüküyle birlikte
vergi çeşitlerinin artması, büyük
firmalarla küçük esnafa uygulanan
cezaların aynı miktarda olması,
kendi aracıyla malını taşıyan
esnafa K Belgesi çıkarma
zorunluluğu, odalara kayıt
yaptırılırken istenilen ustalık
belgesi ticaret odasına
yaptırılırken istenmemesi.
Erdoğan, ustalık belgesinde
yaşanan ikiliğin esnaf odalarına
kayıt olması gereken esnafı Ticaret
Odası’na gitmek zorunda
bıraktığını dile getirdi.
SULTANBEYLİ MESLEKİ
EĞİTİMDE BİR ÖRNEK
Daha önce İSTESOB’da
düzenlenen Mesleki Eğitim
Merkezleri müdürleri toplantısına
katılan öğretmenler, esnaf odaları
ile iletişimin kopuk olduğunu
vurgularken, Sultanbeyli Birleşik
Esnaf Odası’nın istisna olarak ayrı
39
bir yere koymuşlardı.
Bölgenin mesleki eğitim
müdürü, Sultanbeyli Birleşik Esnaf
Odası ve başkanı ile son derece iyi
bir diyaloga sahip olduğunu
söylerken durumu Ömer
Erdoğan’a sorduk. Erdoğan da
genel olarak mesleki eğitime
yeterli önemin verilmemesinden
yakındı.
Mesleki eğitim merkezleri ile
koordineli çalışmaya başladıklarını
belirten Sultanbeyli Birleşik Esnaf
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer
Erdoğan, konu ile ilgili
açıklamalarını şöyle dile getirdi,
“Önceki dönemlerde ilçemizde
bulunan çırak ve kalfalar yakın
ilçelerdeki çıraklık okullarına
gidiyordu. Biz odamızın büyük
gayretleri sonucu ilçemize
Anadolu yakasının en güzel
mesleki eğitim merkezini
kazandırdık. Bu okul sayesinde
ilçemizdeki çırak ve kalfalar
yakın ilçelere değil, bizim
bölgemizdeki okulumuza
geliyor. Bu da ister istemez
ilçemizin istihdamına büyük
katkı sağlıyor. Ayrıca Sokak
Çocukları Meslek Edindirme
Projesi ile birçok çocuğumuzu iş
ve meslek sahibi yaptık ve
yapmaya devam ediyoruz.”
İstanbul Esnaf
HABER
İnternet kafelerde çocukların
güvenliği hedefleniyor
İNTERNET
KAFELERDE
YENİ DÖNEM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın desteğiyle İstanbul İnternet
Kafecileri Esnaf Odası’nın (İİKO) düzenlediği “1’inci İnternet Kafeler
Sempozyumu”nda internet kafelerde yeni düzenlemeler ve sektörün
temel sorunları masaya yatırıldı.
1
Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Ercan Doğan, Sağlık Bakanı
Danışmanı Dr. Alim Tunç, İnternet
Kafeciler Odası Başkanı Metin
Baltaoğlu, Telekomünikasyon
İletişim Başkanlığı (TİB) Hukuk
Uzmanı Av. Ali Osman Yılmaz,
TİCOM’dan Füsun Sarp Nebil,
Bilişim Hukuku Uzmanı Av. Gökhan
Ahi ve Bilişim Muhabirleri Dernek
İstanbul Esnaf
40
’inci İnternet Kafeler
Sempozyumu, internet
kafelerdeki yeni dönemin
habercisi oldu. İnternet kafelerde
değişikliğe gidilerek, işletmelerin
sadece oyun oynama yeri değil, bilgi
ve becerilerin arttırılarak, çocukların
güvenliğinin daha iyi sağlanacağı
alanlar olacağı açıklandı.
Sempozyuma, Aile ve Toplum
Başkanı Musa Savaş ve çok sayıda
esnaf katıldı.
Dr. Alim Tunç, 2006 yılında
mecliste kurdukları İnternet Kafeler
Komisyonu’nda alınan kararlardan
birinin de İİK Odası’nın kurulması
olduğunu hatırlattı. ASP
Bakanlığı’nın internet kafeler
konusunu ele almasının doğru bir
tercih ve çok önemli bir gelişme
AİLE DOSTU İNTERNET KAFELER YOLDA
olduğuna değinen Tunç, farklı
bakanlıkları ilgilendiren konuların
da olduğunu ve ASP Bakanlığı’nın
sorunların çözülmesinde lokomotif
görevini üstleneceğini söyledi.
Alim Tunç işletmecilere şöyle
seslendi “Bulunduğunuz odaya
destek vermeniz lazım, onlarla
iletişim kurmanız lazım, onların
gücünü arttırmanız gerekir ki
onlarda bürokraside ve
bakanlıklarda daha güçlü
olabilsinler” dedi.
Son üç yıldır İİK Esnaf Odası’nın
yönetiminde olduklarını belirten
Metin Baltaoğlu, üç yıl içinde rapor
halinde olan üç önemli çalışma
gerçekleştirdiklerini anlattı. Başkan
Baltaoğlu; “Çalışmalarımız, bakanlığımızın iradesini ortaya koymasıyla birlikte değerlendi, tomurcuk verdi. Bu sempozyumu gerçekleştirirken oda başkanlığımız
ile bakanlığımız arasında kurulan
işbirliği, samimiyet ve empati
ortamlarının esnaf ile yerel
idareler arasında da kurulmasını
hedefledik. Yakın gelecekte
pedagoglar, psikologlar, sosyal
bilimciler, araştırma görevlileri
gibi nabız tutan katılımcılarla
konuyu farklı boyutlara
taşıyacağız. İnternet kafeleri ilmi
yaklaşımlarla ele alacak, ufuklarımızı genişletecek toplantılar
düzenlemeyi planlıyoruz. Çalışma
raporlarımızla bunların büyük
bölümü bakanlığımıza sunduk.
Bu projeler AB ülkelerini dahi
kıskandıracak niteliktedir”
şeklinde konuştu.
Ercan Doğan; internet kafelerle
ilgili bakanlığın çalışma alanına
giren ve kendi koordinasyonları
altında yürütülen faaliyetlerle ilgili
bilgilendirmelerde bulundu. 22.000
internet kafede 700 bin bilgisayar
olduğunu, çoğunluğu gençler ve
çocuklardan oluşan ve günlük 5
milyon insana hizmet veren bir
sektörün söz konusu olduğunu
vurgulayan Doğan, “İnternet
kafelerin çocuklarımızın ve
gençlerimizin psiko-sosyal ve
fizyolojik sağlıklarına zarar
vermeyecek alt yapı ve donanıma
sahip yerler olmalarını arzu
ediyoruz” dedi.
Toplantıda, internet kafelerin
ailelerin çocuklarıyla gidebileceği ve
nitelikli vakit geçirebilecekleri “Aile
Dostu Mekanlar” olmasının hedeflendiği açıklandı. ASP Bakanlığı
bünyesinde hayata geçirilen Aile
Eğitim Programı’nın 25 ülke
örneğinden esas alınarak ve 200
uzmanın katılımıyla ülke yapısına
uygun hale getirildiği aktarıldı.
Programın, 23 modül 173 üniteden oluştuğunu ve programa Dijital
Okur Yazarlık adıyla yeni bir modül
ekleyeceklerini bakanlık temsilcileri
tarafından belirtildi. Bu modülün
içinde internet kafelerle ilgili
bölümlerin olduğunun altı çizildi.
Doğan, 2018 yılı sonuna kadar 6
milyon kişiye eğitim vereceklerini,
her eğitimin başında içinde internet
kafelerle ilgili bilgilerin olduğu bir
dakikalık kısa süreli filmler
sunacaklarını ifade etti.
Sempozyumda, Milli Eğitim
Bakanlığı TİB ve ASP Bakanlığı’nın
koordine halde çalışarak ve meslek
örgütlerinden gelen görüşler
doğrultusunda yeni bir müfredat ve
eğitim sisteminin şekillendiği ifade
edildi. Eğiticilerin Milli Eğitim
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ASP
Bakanlığı TİB ve ilgili odalardan
seçileceği açıklandı. Verilecek
eğitimlerin ilerde zorunlu hale
geleceğini ve sadece mevzuat
anlatmakla sınırlı kalınmayacağını
vurgulayan Doğan, “Örnek olarak
işletmelere gelen müşterilerin
madde bağımlısı ya da satıcısı
olduğu ancak tecrübelerle
bilinebilir. Bu eğitimlerde bu
kişileri tanımanın yolları
öğretilecek. Bu yolla işletmeciler
bu tür insanları tanıyıp
mekanlarına almadıkları takdirde
internet kafeler daha güvenli
yerler haline gelecek. Ailelerde
‘İnternet kafeci kendi çocuğuna
gösterdiği hassasiyeti bizim
çocuğumuzda gösterecek’
düşüncesi oluşacaktır” dedi.
ANNELERE DİJİTAL
OKURYAZARLIK EĞİTİMİ
İnternet kafelerin aile dostu
mekanlar haline gelmesini
istediklerini belirten Ercan Doğan,
bu noktada internet kafelerden
beklentileri olduğunu, işletmelerin
kendi bölgelerinde ailelere yönelik
eğitimler düzenleyebileceklerini
söylediler.
Metin Baltaoğlu
41
İstanbul Esnaf
HABER
Karayolları taşımacılığında
300 bin araç fazlası var
Türkiye’de taşımacılığın yüzde 95’e varan oranlarda karadan yapıldığını
belirten İhsan Temel, yetkilileri göreve çağırdı ve alternatif yolların da
kullanılması için çalışma başlatılmasını istedi.
İ
stanbul Kamyoncular Odası
Başkan Vekili İhsan Temel,
karayollarının üstündeki yükü
almadan, ne trafik sorununun ne de
taşımacılıkta yaşanan sıkıntıların
aşılabileceğini söyledi. Yeni yollar
yapmanın bir çözüm
getirmeyeceğini savunan Temel,
alternatif yollar olarak, deniz, hava
ve raylı taşımacılığı işaret etti.
ARAÇ ENFLASYONU VAR
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı'nın, Avrupa
Birliği ile ortaklaşa yürüttüğü 'Ticari
Araçların Ağırlık ve Boyut
Kontrolleri İçin Teknik Destek
Projesi'nin İSTESOB'daki
toplantısına katılan İhsan Temel,
başta kamyoncuların ve tüm taşıma
sektörünün yaşadığı sıkıntıları dile
getirdi.
Üç tarafı denizlerle çevrili bir
ülke olarak, çok elverişli şartlara
sahip olduğumuzu belirten Temel,
”Son dönemde deniz ve raylı
sistemlere yapılan yatırımlar
bizleri umutlandırıyor ama
neticede daha fazlası gerekmekte. Sürekli yeni yollar yapmak
yerine, alternatif ulaşım yolları
desteklenmeli. Bizim gibi
gelişmekte olan ülkelerde en
temel sorun, karayollarını yegane
ulaşım yolu olarak görmek.
Avrupalı taşımacılığı, daha çok
mal, daha az masraf ve en az
hasarla yapmanın yollarını ararken, bizim karayollarına sıkışıp
kalmamız doğru değil. Tüm
ulaşım yolları arasında en pahalı
yatırım karayolu yapmaktır.”
Kara taşımacılığında kullanılan
araç sayısının tüm Avrupa ile eşit
sayıya denk geldiğini söyleyen
Temel, piyasada 300 bin araç fazlası
olduğunun bilgisini verdi. Araç
fazlalığının sektördeki geliri de
düşürdüğünü belirten Temel,
kamyoncuların rekabetten dolayı
çok düşük ücretlere iş yapmak
zorunda kaldığını kaydetti.
TABAN FİYAT UYGULAMASI
YAPILSIN
Kamyoncular Odası Başkan Vekili İhsan Temel, bakanlığın yeni
projesinin sektöre düzen getireceğini savundu.
İstanbul Esnaf
42
Piyasadaki araç fazlalığından
dolayı, yük taşımacılığı sektöründe
haksız fiyat kırma politikaları
uygulandığını belirten Temel, taban
fiyat uygulaması konulduğu
takdirde haksızlıkların önüne
geçileceğine inanıyor. Sektörlerinin
Türkiye’de taşımacılığın yüzde 95’i karadan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, “Ağırlık ve Boyut Kontrolleri” projesini
İSTESOB’da sektör temsilcilerine tanıttı.
65 yıldır hiçbir düzenleme yapılmadan yürütüldüğünü söyleyen
Temel, artık belli asgari şartların ve
kriterlerin kanun nezdinde
düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.
Araç filoları olan şirketlerin
taşımacılık sektörünü abluka altına
aldığını savunan Temel, küçük
esnafa yaşam hakkı tanınması için
bazı koruyucu önlemler alınmasını
istedi. Temel, bunların başında da
taban uygulaması olduğunun altını
çizdi. Öte yandan akaryakıt alımında da bazı indirimler sağlanmasını
isteyen Temel, devletin kollayıcı ve
destekleyici tedbirlerinden mahrum
kalmalarından dolayı şikayet etti.
Temel, deniz taşımacılarına
akaryakıtta ÖTV indirimi
sağlanmasını desteklerken, aynı
düzenlemenin karayolları yük
taşımacılarına da getirilmesini
istedi.
KAMYON CEP GARAJLARI
Kamyonların şehir içine sadece
belli bir saatlere girmesi ve bazı ana
arterleri kullanamaması
kamyoncuların yaşadığı önemli
sorunlardan. Temeli bu sorunu
kökten çözecek bir proje
ürettiklerini açıkladı.
Temel, son derece yenilikçi
olduğunu düşündüğü projelerini şu
şekilde açıkladı: "Şehrin giriş ve
çıkış noktalarında kamyon cep
garajları oluşturmayı planladık.
Kamyonlar şehir içine girmeden,
malları bu noktalara boşaltacak
ve mallar şehir içine küçük
araçlar vasıtasıyla dağıtılacaktı.
Bildiğiniz gibi caddelerimizde
bazen küçük araçlar için bile yer
yokken, biz bu noktalarda
yükleme-indirme yapmak
zorunda kalıyoruz. Haliyle bu
durum da trafiği olumsuz
etkiliyor. Biri Anadolu Yakası'nda
biri de Trakya bölgesinde
oluşturacağımız tesislerle ağır
vasıtaların şehir içine girmesinin
önüne geçecektik. Bu tesisler
aynı zamanda sadece bir garaj
olmaktan öte, oteli, lokantası ve
çeşitli birimleri ile tam bir
kompleks halini almasını
planlıyorduk.”
Temel, İstanbul trafiğine çok
büyük kolaylık getireceğine
inandığı bu projelerinin
reddedildiğini de açıkladı. Benzeri
uygulamanın pek çok Avrupa
ülkesinde olduğunu belirten Temel,
pozitif sonuçları görmek isteyen
için, "Gidip Avrupa'ya bakabilir"
dedi.
Yeni, alternatif yollar açılması
konusu açılmışken, yolları kendine
meslek edinmiş birine temeli atılan
3. köprü hakkında fikirlerini
sormamak olmazdı. Acaba 3. köprü
İstanbul trafiğine çözüm getirecek
mi? Yük taşımacıları 3. köprünün
kendilerine bir kolaylık getireceğine
inanıyor mu?
İhsan Temel, İstanbul çok fazla
43
göç aldığını ve her sene trafiğe
çıkan yeni araç sayısının
artmasından dolayı yeni yollara
duyulan ihtiyacın hiçbir zaman
bitmeyeceğini söyledi. Temel,
sürekli yeni yol yapmanın bir sonuç
getirmeyeceğini belirtirken,
İstanbul'un tersine göç vermesi için
projeler üretilmesini teklif etti.
3. köprünün İstanbul trafiğini
rahatlamayacağını belirten Temel,
2. köprünün de trafiği rahatlatacağı
gayesiyle yapıldığını hatırlattı.
AŞIRI YÜKLEME KAZA
SEBEBİ
Temel, tanıtımını yaptıkları
'Ticari Araçların Ağırlık ve Boyut
Kontrolleri İçin Teknik Destek
Projesi' hakkında da bir bilgiler
verdi.
Avrupa Birliği-Türk Mali İşbirliği
çerçevesinde hazırlanan bu proje ile
modern cihazlarla donatılmış 23
yeni istasyonun kurulması
öngörülüyor. Bu istasyonlarda, ileri
teknolojiye sahip ölçüm
ekipmanları, kalibrasyon araçları,
düşük hızda ağrılık ve boyut ölçüm
sistemleri ile platform ölçü
sistemleri yer alıyor.
Temel, proje ile aşırı ile aşırı
yüklemenin meydana getirdiği
kazaların önüne geçmek olduğunu
dile getirdi. temel, ayrıca aşırı
yüklü bir aracın daha fazla benzin
tüketip, asfalta zarar verdiğini
belirtti.
İstanbul Esnaf
MAKALE
ÜYE KAYDINDA
ÇATIŞMA
Ü
durumu ve
diğer hususların hiçbiri
denetime
tabi tutulmadan üye
kaydedilmektedirler.
İkinci
başlık
mükellefiyeti devam eden esnaf ve sanatkarlar
açısından;
Bakanlar Kurulu’nun 2007/12362 sayılı kararı
213 sayılı vergi usul kanununun 177. maddesinde belirtilen nakdi limitlerde kalanlar esnaf
ve sanatkar sayılmaları gerekir demektedir. Buna
rağmen Ticaret Odaları bu kararnamede belirtilen şartların hiçbirini dikkate almadan talep
halinde üye kaydı yapmaktadırlar.
Görüldüğü gibi maddi menfaat sebebiyle iki
oda mevzuatlar doğrultusunda bir centilmenlik
anlaşması dahi yapamamaktadırlar.
Ülkemizde ekonominin motoru olan Ticaret
Odaları ve Esnaf ve Sanatkar Odaları arasında
yaşanan bu uyuşmazlık mutlaka çözülmelidir.
Gelişmiş batı toplumlarının bazıları esnaf ve
sanatkarın sermaye veya gelir tanımı ile değil
meslek yaklaşımı ile bazıları ise işletmelerde
çalıştırılan işçi sayısı ve yıllık ciroyu esas alarak
küçük boy, orta boy, büyük boy işletme tanımları
yaparak bu problemleri çözmüşlerdir. Ülkemizde
1-9 işçi çalıştıran küçük boy girişimci işletme
sayısı 1.633,509 ‘u bulmaktadır.
Bir ülkede meslek odaları ve diğer sivil toplum
kuruluşları ne kadar güçlü ise o ülkede
demokrasi o derece güçlüdür. Anadolu
kültüründe esnaf ve sanatkar birliğin ve
hoşgörünün sembolüdür. Bu kültür yok
edilmemeli aksine odalar yasal tedbirlerle
güçlendirilerek büyütülmelidir.
Bu bağlamda hükümetten esnaf ve sanatkarların net çizgilerle belirlenmiş bir tanımlama
yapmasını beklemekteyim.
yelik konusunda Esnaf ve Sanatkar
Odaları ile Ticaret Odaları arasında
sürekli anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.
Konumuzla ilgili yasalara baktığımızda;
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 3. maddesi (…ekonomik
faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici
niteliğini kazandırmayacak miktarda olan Basit
Usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı
esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden
muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri)
kapsar,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 12. maddesi (bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi
adına işleten kişiye tacir denir),
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
Odalar Borsalar Kanunu’nun 9. maddesi (Ticaret
Siciline kayıtlı tacirler bulundukları yerdeki
odalara kayıt olmak zorundadır) demektedir.
Ayrıca Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve
Sanayicinin ayrımına ilişkin 21.07.2007 tarih
26589 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
2007/12363 sayılı Bakanlar Kurulu kararı bulunmaktadır.
Tüm bu mevzuatımıza ve Bakanlar Kurulu
Kararına rağmen Esnaf ve Sanatkarların Odalara
üye kabulünde sürekli çatışmalar yaşanmaktadır.
Nedeni ise esnaf ve sanatkar ile tacir tarifinin net
çizgilerle ayrılmamış olmasından kaynaklanmaktadır.
Odalara üye olma ile ilgili uygulamada Esnaf
Ve Sanatkar Odaları aleyhine Ticaret Odaları
tarafından iki başlıkta haksızlık yapılmaktadır.
Birinci başlık yeni işyeri açan esnaf ve
sanatkarlar açısından;
Ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran yeni bakkal dükkanı
açan Mehmet Bey veya torna tesviye atölyesi
açan Ali Bey ya da yeni otobüs işletmesi kuran
Osman Bey işletme hesabı esasına göre deftere
tabi olmasına rağmen ve Esnaf ve Saantkarlar
Odalarına kayıt olmaları gerekirken, talep
halinde Ticaret Odaları tarafından sermaye
İstanbul Esnaf
Sabri TÜMER
Yeminli Mali Müşavir
44
TERZİLER ODASI’NDAN ANLAMLI EĞİTİM
PENDİK
HABER
DİPLOMALI TERZİLER
İŞ BAŞINDA
Mesleki Eğitim Merkezi ve Pendik Terziler Odası’nın birlikte organize ettiği
eğitim seminerini başarıyla tamamlayan 10 terzi, usta öğretici belgesi verildi.
M
esleki Eğitim Merkezi
ve Pendik Terziler
Odası’nın birlikte
organize ettiği eğitim seminerini
başarıyla tamamlayan 10 terzi, usta
öğretici belgesi almaya hak
kazandı.
Pendik Mesleki Eğitim
Merkezi’ndeki eğitimlerini
tamamlayan terziler için Pendik
Terziler Odası Salonu’nda sertifika
töreni organize edildi. Törene
İstanbul Esnaf Birlik Başkanı Faik
Yılmaz, Pendik Mesleki Eğitim
Merkezi Müdürü Erol Samur,
Terziler Odası Başkanı Sabahattin
Soyel, Berberler Odası Başkanı
Salih Karadağ, Dolayoba Esnaf
Odası Başkanı Arslan Metin, Tuzla
Şoförler Odası Başkanı Tahsin
Kırıcı, Pendik Şoförler Odası
Başkanı Vehbi Bayraktar ve çok
sayıda sivil toplum kuruluşu
yöneticisi katıldı.
Eğitimlerini başarıyla
tamamlayan terzilere usta öğretici
belgesi takdim edildi. Sertifikaları
birlik başkanı Faik Yılmaz ve
Sabahattin Soyel birlikte takdim
etti.
İstanbul esnaf birlik Başkanı Faik
Yılmaz, burada yaptığı konuşmada
terziliğin insanları güzel giydiren
önemli bir meslek olduğunu
kaydederek, geçmişte kendisinin de
iki yıl bu meslekle iştigal ettiğini
söyledi. Yılmaz, “Benim en çok
sevdiğim iki meslek var, birisi
kuaförlük biri de terzilik.
Kuaförlük insanları
güzelleştirirken, terzilikte
insanların güzel giyinmesini
sağlıyor. Şimdi terzilik mesleğini
icra eden esnaflarımız sertifika
sahibi oldular. Bu işin pratiğini en
iyi şekilde yapıyorlardı. Bilimsel
olarakta mesleği kavradılar.
Eminim ki, Pendikliler bundan
böyle daha güzel giyinecekler. Bu
eğitimde emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” dedi.
Pendik Mesleki Eğitim Müdürü
Erol Samur’da konuşmasında
insanların eğitimi için her türlü
teklife açık olduklarını
kaydederek, ”Bizim işimiz eğitim.
İşbirliği teklif eden tüm sivil
toplum kuruluşlarımıza kapımız
açıktır. Terziler Odası bize güzel
bir teklifle geldi. Bizde hemen
kabul ettik. Ortaya güzel sonuçlar
çıktı. Duyarlılıklarından dolayı
başta oda yönetim kurulu
başkanı Sabahattin Soyal ve
arkadaşlarına teşekkür
ediyorum” dedi.
DİPLOMALI TERZİLER: Eğitimleri başarıyla tamamlayan terziler diplomalarını esnaf oda
başkanlarının elinden aldılar.
HABER
Önen Başkan’dan
bir fedakarlık örneği
1983’ten beri başkanlığını yaptığı Eski Elbiseciler Esnaf Odası’nı çok zor
şartlarda ayakta tutmaya çalışan Hüseyin Önen, kaybolan bir mesleğin
son temsilcisi olmaktan endişe ediyor.
Z
or durumdaki odalardan
Eski Elbiseciler Esnaf
Odası’nı kongreye kadar
taşımaya çalışan Hüseyin Önen,
mesleklerinin tümüyle yok
olmakla karşı karşıya kaldığını
söyledi. Tekstilin Türkiye’de en
etkin sektör olmasıyla birlikte, eski
elbiseye olan ilginin azaldığını
belirten Önen, çok az sayıdaki
meslektaşıyla birlikte dükkanlarını
ve odalarını büyük fedakarlıklarla
ayakta tutmaya çalışıyor.
Eski elbise satıcıları yok olan
mesleklerden biri olarak anılmanın
hakkını veriyor. Zira sayıları hayli
azalan eski elbisecileri aramak da
bulmak da çok zor artık.
Eski elbise satıcılığı yapmakta olan
birkaç esnaftan geriye kimse
kalmadığın bilgisini alıyoruz.
Bu bilgiyle Oda Başkanı
Hüseyin Önen’e gittik ve Önen,
yaşanan süreç ile ilgili karamsar
Başkanlıktaki son günlerini yaşayan Hüseyin Önen, duayen başkanlar arasında anılmayı şimdiden hak etti.
İstanbul Esnaf
46
ESKİ ELBİSECİLER DE SON DÖNEMLERİNDE
tabloyu gözler önüne serdi.
Hüseyin Önen, ”Esnafın da,
odanın da durumu içler açısı.
Eski elbise satıcılığının artık son
demlerini yaşıyor. Bir avuç esnaf
dışında bu işi yapan insan
kalmadı. Bu sürecin önüne
geçmek mümkün değil.
Teknoloji, fabrikasyon
çağındayız ve her gün yeni bir
ürünün piyasaya sürüldüğü bir
zamanda eski elbise satıcılığı
yapabilmek mümkün değil. Şu
an inşaat işçileri dışında eski
elbise alan insan kalmadı.
Tümüyle inşaat işçilerinin ikinci
el elbise aldığı zannedilmesin.
Yine çok az kısmından
bahsediyorum. Zira çok
ucuz fiyatlara elbiseler,
kotlar var. İşçiler, çalışırken
bile sıfır, kullanılmamış
elbiseyi tercih ediyor” şeklinde
konuştu.
Başkan Hüseyin Önen
Tahtakale’de, Kapalıçarşı’da
adlarıyla özleşmiş çarşılarında bile
eski elbise satıcıları görmenin
mümkün olmadığını söyledi.
YOK OLAN SADECE ESKİ
ELBİSE SATICILARI
DEĞİL
Esnaf için acil çözüm önerileri
bekleyen Önen, eski elbisecilerle
aynı kaderi paylaşmaya yakın çok
sayıda meslek olduğunu iddia etti.
Önlemler alınmadığı takdirde
esnaflığın yok olacağı endişesini
taşıyan Önen, esnaf can
çekişiyorken, olan bitene seyirci
kalanların büyük bir hataya imza
attıklarını belirtti.
Günümüze değin gerek
zamanın şartlarından, gerekse
önlem alınmadığından çok sayıda
sanatkarın yok olduğunu
hatırlatan Önen, eski elbise
satıcılarının bu meslekler arasında
Hüseyin Önen, kayıt defterini göstererek, meslekte kalan insan
sayısını gözler önüne serdi.
sadece bir örnek olduğunu
söyledi.
Kendi meslekleri adına
umudunu kaybeden Önen, diğer
esnafların da aynı kaderi
yaşamasından endişe ediyor. Bu
noktada sorumlu kişilerin harekete
geçmesini isteyen Önen, devletin
esnaf sanatkarı korur ve kollayıcı
tedbirler alır tavrını görmeyi
bekliyor.
ODA ADININ DEĞİŞMESİ
ÇÖZÜM OLABİLİR
İlk üye kaydını 1965’te yapan
esnaf odasına 2012 yılından beri
1 kişi ile kayıt olmamış. Bu gidişatı
değiştirmek için bir çözüm önerisi
sunan Önen, oda isminin “2’inci
El Eşya Alıp Satan Esnaf Odası”
olarak değişmesi teklifini
sunmaya hazırlandıklarını dile
getirdi.
Eski elbise satan dükkan
kalmadığını vurgulayan, 2. el
piyasasının tümünü kapsayan bir
oda olduğu takdirde, esnaf odası
için bir kurtuluş ümidi doğacağını
ifade etti.
Kongrede bu konuyu gündeme
taşıyacaklarını kaydeden Önen,
47
başkanlıkta da son dönemi
yaşadığını söyledi. Başkanlık
dönemi boyunca sağlığından ve
zamanından büyük ödünler
verdiğine inanan Önen, bayrak
değiştirme zamanın geldiğine
inanıyor.
Önen, son Başkanlar Meclisi
Toplantısı’nda kendisine berat
takdim edilmişti. Önen bu paye ile
oda başkanlığına veda etmenin
kendini mutlu ettiğini söyledi.
Yönetim kurulu üyeleri dahil
kimsenin odadan maaş almadığını
açıklayan Önen, odanın genel
sekreterliğini gönüllü olarak yapan
İSTESOB Yazı İşleri Müdürü
Mustafa Yılandiloğlu’na da
teşekkür etti.
Hüseyin Önen açıklamalarını
şu ifadelerle noktaladı, ”Berat
aldıktan sonra artık yolun
sonuna geldiğime inanıyorum.
Sağlık sorunlarım da var. Bu
noktadan sonra isim değişikliği
gerçekleşirse bu odamızın
kurtulması adına büyük bir
hizmet olacaktır. Başkanlık
dönemim boyunca fedakarlıkla
bu odayı ayakta tutmaya
çalıştım ama yoruldum.”
İstanbul Esnaf
MAKALE
YENİ YIL
YENİ UMUTLAR
İ
girmiş gibiler.
Nasıl etkilenmesin ki
aileler
kendi
çocukları
İSTESOB Eğitim Müdürü
da öyle
birisi olsun
istemiyle farkına varmadan akıntıya kapılıp
gidiyorlar.
Halbuki çocuğumuz nasıl rahatsızlandığında
onu en iyi hekime götürmenin çabası içinde oluyorsak geleceğini de belirlerken onun yeteneklerini, ilgilerini ve kapasitesini doğru olarak
ölçebilecek bize onun hangi işi yaparsa daha kolay
başarabileceğini belirleyecek yöntemler var
uzmanlardan destek alırsak çocuklarımızı mutlu
bireyler olarak yetiştirebilme imkanını da bulabiliriz. Ama biz ne yapıyoruz çocuk okula gidiyor kalan
zamanlarında ise özel öğretmen, falan etüt
merkezi veya filan dershaneye göndermeye çalışıyoruz ve gönderiyoruz da. Evlatlarımız ne zaman
yaşayacaklar? Ne zaman sosyalleşecekler? Sonrada
feryat ediyoruz çocuğum asosyal biri oldu diye.
İnsan sosyal bir varlıktır, başka canlılarla devamlı
iletişim halinde olmak ister. Ama biz ne yapıyoruz?
Çocuklarımızı devamlı olarak sistemlerle (internet,
cep telefonu vs.) iletişim halinde bırakıyoruz ve
çocuklarımız toplumdan ve birçok duygudan uzak
yetişiyorlar ve giderek de sistemler gibi davranıyorlar. Bir şeyler söylediğinizde ya “çevirim dışı” veya
“kapsama alanı” dışında oluyorlar.
Meslek seçimi yaşam biçiminizi seçmektir.
Umarım ve dilerim ki, çocuklarımız için yaptığımız
bu önemli seçimde en doğru kararı alır onların
mutlu bireyler olmalarını sağlarız. Meslek seçimi;
yaşamın belli bir alanında verilen bir karar da
değildir, yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
Dolayısıyla bu seçim çok dikkatli, itinalı ve özenli
şekilde yapılmalıdır. Aceleye getirilmemeli ve birilerinin hatırı için meslek seçimi yapılmamalıdır.
Toplumca “kariyeri” yüksek olduğu belirtilen
meslekten çok; kişinin kendini gerçekleştirebileceği, mutlu ve başarılı olabileceği bir mesleği
seçmesine imkan tanınmalıdır.
nsan, gelişimi devam eden bir proje gibidir.
Yapacağı hep bir şeyleri ulaşacağı hedefleri,
gideceği hep bir yerleri vardır. Yeni bir yıla
daha girdiğimiz şu günlerde yeni buluşlar heyecanlandıracak, yeni yerler keşfetme, görme duygusu yaşanacak, belki hüzünler yaşanacak kim
bilir? Ama hep güzel ve iyi şeyler umut edilecek.
2014 tam bir seçim yılı olacak. Odalarımızda,
birliklerimizde, federasyonlarımızda, konfederasyonumuzda ve yerel seçimler o kadar çok oy kullanacağız ki. Seçim yapmak zor işlerden biridir.
Meslek seçersin yaşam biçimin olur, senin oy
verdiğin başkan seçilir keyif çatarsın başkan senin
de istediğin, sevdiğin kişi olmuştur. Bizi mesleki
açıdan, ulusal ve uluslararası ve yerel düzeyde,
temsil edecek yöneticilerimizi seçeceğiz. Umarım
ve dilerim ki, başarılı işlere imza atacak kişiler
yöneticilerimiz olurlar da vatana millete faydalı
işler yapılır.
Geçtiğimiz yılın Kasım ayı içerisinde çocuklarımız ve gençlerimizi kapsayan programlar
düzenledik. Bu programlarda seçim üzerineydi. Bu
seçimlerde oy kullanılmıyordu ama tüm yaşamlarını etkileyecek olan meslek seçiminin doğru
olarak nasıl yapılacağıyla ilgiliydi. Çocuklarımız
meslek seçimi konusunda çok dertliydiler hiçbir
araştırma inceleme yapılmadan aileleri tarafından
çeşitli meslekler çocuklara dayatılıyordu. Çocuğunun kapasitesi ve ilgisi ölçülmeden çevreden
edinilen görgüye göre çocukla uyum sağlamayacak meslekler öğren yap deniliyor. Televizyon
dizilerinde şaşalı olarak işlenen mesleklere karşı
ayrı bir özen duyuluyor ve bu akımın etkisinde
kalındığını gözlemledik.
Çocuklarımız bizden, bu bize anlattıklarınızı lütfen ailelerimize de anlatın dediler. Dediler demesine ama hangi ana-baba çocuğunun kötülüğünü
ister ki! Bilmem hiç rastlamadım ama insanlar
bazen iyi şeyler düşünmelerine rağmen farkına
varmadan iyilik yapayım derken kötülük yaparlar
yaptığının da farkına çok geç varırlar. Halbuki
çocuğumuz hastalandığında onu en iyi doktora
veya sağlık kuruluşuna götürmek ister bu konuda
türlü tavsiyeler alırız. Ama çocuğunun geleceğini
belirlerken uzmana götürmek yerine çevresindeki
ihtişamın ve gösterişin etkisinde kalır. Gerçi bunda
bizim de suçumuz var tarifi imkansız bir gösteriş
yarışının içine girdik. Bütün yöneticiler ve
işadamlarının sanki hepsi gösteriş yarışının içine
İstanbul Esnaf
Uzm. Öğr. Muzaffer GARİP
Sevdiğiniz bir işi meslek edinirseniz, hayatta bir
gün dahi olsa işte çalışmış olmazsınız. Ben hayatta
bir gün dahi işte çalışmadım. Çalışmalarımın tümü
sadece, keyif ve mutluluktan ibaretti. (Edison)
48
Download

Faik Yılmaz