Саммит Гражданского Общества
Тюркского Мира
Eskişehir / 11-13 Mayıs / May / мая 2014
PROGRAM
ПРОГРАММА
www.stkzirve.com
1
TÜRKÇE
Sunuş
Değerli Misafirler;
Eskişehir Valiliği, 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI desteği ile Kamu Araştırmaları Vakfı tarafından
organize edilen “TÜRK DÜNYASI SİVİL TOPLUM ZİRVESİ” programı’na hoşgeldiniz.
Türk Coğrafyasının her köşesinden zirve programımıza iştirak eden siz değerli Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine
teşekkür ederiz.
Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Hazar ve Türk-i Cumhuriyetlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülkeden katılım olmak
üzere; 70’i yurt dışından, 130’u da Türkiye’den olmak üzere, 200 katılımcı ile zirve programını gerçekleştirmekteyiz.
20. yüzyılın sonunda toplumlarda büyük dönüşümlerinin yaşandığı Türk Dünyası havzasının 21 yüzyılda alacağı yeni
çehre, bölge ülkelerinin gelişimini birçok açıdan etkileyecektir. Bu değişim ve dönüşümde hiç şüphesiz toplumsal
dinamiklerin ve Sivil Toplumun rolü tartışılmazdır. Teknolojinin toplumun her alanına yayılması ile kültürler arasındaki
iletişim ve etkileşim artmıştır. Toplumlar içinde kendiliğinden oluşan veya ihtiyaca binaen ortaya çıkan gruplaşmaların
Sivil Toplum aracılığı ile yönlendirilmesi temel bir ihtiyaç olmuştur.
Bu ihtiyaca binaen Zirve buluşması ; Türk kültürünün hakim olduğu ülkelerde tüzel kişilik kazanmış Sivil Toplum
Kuruluşlarının (STK) buluşturulmasını sağlayacak, Zirve coğrafyası ülkelerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının varlığı,
faaliyet alanları, başarıları, sorunları, gelişmeleri, faaliyetlerini icra edebilmeleri ve etkin olmaları; bu ülkelerdeki değişim
ve dönüşüme katkıları, sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmeye ve huzurun gelişmesine katkıda bulunabilmelerinin yolları
anlatılacak ve müzakere edilecektir.Zirve programına gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğin, bölge ülkelerinin önümüzdeki
yıllarda yaşayacak olduğu toplumsal ve kültürel değişime katkı sunacağı muhakkaktır.
Yoğun ama keyifli bir program akışı çerçevesinde, katılımcıların tanışma ve kaynaşması gerçekleşecek, Zirve içeriğini
oluşturan konularda yapacağımız müzakerelerle de Sivil Toplumdaki deneyimlerimizi paylaşacak ve ilişkilerimizin
gelişmesine katkıda bulunacağız. Bu katkı toplumlar arası ilişkilerimizi de geliştirecek ve ortak noktalarda bizi
buluşturarak geleceğe daha emin adımlarla yürümemizi sağlayacaktır.
Programımızın hayırlara vesile olmasını diler, saygı ve hürmetlerimizi sunarız.
KAMU ARAŞTIRMALARI VAKFI
2
TÜRKÇE
11 MAYIS PAZAR
Saat
Oturum /Ülke
Oturum Başlığı /Katılımcı
Salon /Bildiri Konusu
Açılış Programı
09:30 - 10:30
Kayıt
10:30 - 10.40
Doç. Dr. Ulvi Saran (Kav Kurucular Kurulu Başkanı)
10:40 - 10.45
Elda Eço (Misafir Öğrenci Temsilcisi)
10:45 - 10.50
Dr. Ebubekir Ceylan (Sivil Toplum Kuruluşları Adına STK Temsilcisi -Yunus Emre Enstitü Başkan Yard. )
10:50 - 11.00
İbrahim Akgün (Türk Dünyası Kültür Başkenti Yön. Kur. Danışmanı)
11:00 - 11.10
Prof. Dr. Hasan Gönen (Osmangazi Üniversitesi Rektörü)
11:10 - 11.20
Prof. Dr. Yunus Söylet (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
11:20 - 11.30
Naci Koru (Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı)
11:30 - 11.40
Güngör Azim Tuna (Eskişehir Valisi )
11:40 -
Nabi Avcı (Millî Eğitim Bakanı)
12:00 - 14:00
Öğle Yemeği (D - Blok Yemek Salonu - Vip Salonu)
1.Oturum
14.00 -15.00
2.Oturum
14.00 -15.00
3.Oturum
14.00 -15.00
15.00 - 15.20
1.Gün 1.Oturum
Devletler Arası İlişkiler Ve Sivil Toplum
Oturum Başkanı
Dr. Muhammed Adil
Göktürk - Uygur Salonu
Abd
Ibrahim G. Aoudé
Arap Dünyası Ve Türk Dünyası Hakkında Düşünceler
Yemen
Najwa Alkhazzan
Ortadoğu Sosyal Barışı Sağlamak İçin STK’ların Rolü
Azerbaycan
Razi Nurullayev
Bütün Türki Ülkeler Arasında Köprü Olarak Türk Dünyası Fonu
Türkiye
Adem Koç
Yurt Dışındaki Türk Kökenli STK’ların Güçlü Bir Türk Diasporası Oluşturmaları Konusunda Yapılması Gerekenler
1.Gün 1.Oturum
Gençliğin Maddi Ve Manevi Gelişimde Sivil Toplum Kuruluşları
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Ulvi Saran
Osmanlı Salonu
Azerbaycan
Sebina Abbasova
Gençliğin Maddi Ve Kültürel Gelişiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
Türkiye
Tebet Yücetürk
Gençlik Ve Gençliğin Maddi - Manevi Gelişiminde Sivil Toplum Kuruluşları Bağlamında
Doğu Türkistan Gençlik Ve Kültür Derneği
Sırbıstan
Sabina Dazdarevic
Sivil Toplum Örgütlerinin Çalışmalarına Gençlerin Katılmasının Önemi
Türkiye
Muhammet Musa Budak
Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Öğrenci Değişim Programları Ve Türkiye Uygulamaları
1.Gün 1.Oturum
Halklar Ve Kültürler Arası İlişkilerde Sivil Toplum Faaliyetleri
Hun - Gazne Salonu
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Kemal Şenocak
Türkiye
M. Savaş Bayındır - İlyas Doğan Türk Ve Akraba Topluluklar İçin Dost Diasporalar Platformu
Tunus
Mr. Abdulhamid Alfaiech
Kültürel İşbirliği Ve Onun Türk Dünyası Ve Kuzey Afrika Ülkeleri Halkları Arasında
Yakınlaşmadaki Rolü
Makedonya
Ustref Emin
Makedonya Türklerinde Kimlik Muhafazası Olarak Eğitimin Ve Kültürel Eserlerin Önemi
Avusturya
Damir Saracevic / Zijad
Mandara
Avusturyada Boşnak Ve Türk Göçmenleri Organizasyonu
Kahve Arası - Lobi
3
TÜRKÇE
Saat
Oturum /Ülke
Oturum Başlığı /Katılımcı
4.Oturum
1.Gün 2.Oturum
Kadın Haklarının Gelişimi Ve Eğitiminde Sivil Toplum Kuruluşları
Oturum Başkanı
Doç Dr. Gonca Bayraktar
Durgun
Göktürk - Uygur Salonu
Türkiye
Fatma Kavşut
Kadın Güçlendirme Dernekler-Ankara Örneklem
İngiltere
Tamsin Bradley
Cinsiyet Temelli Şiddet Ve Hindistan’da Feminist Aktivizmi
Türkiye
Dilek Akgümüş
Tarihsel Süreç İçinde Organize Olan Kadın Cemiyetlerinin Türk Kadınının Siyasi Hayata
Katılımındaki Rolü
Bosna Hersek
Merjema Salić
Modern Müslüman Kadınının Günlük Hayatının Temsili
1.Gün 2.Oturum
Sivil Örgütlenme Ve Mevzuata Dair Sorunlar
Oturum Başkanı
Doç. Dr. İbrahim Aydınlı
Osmanlı Salonu
Türkiye
Gökçe Canarslan
Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Hukuki Statüsü
Türkiye
Zeynep Balcioglu
Türkiye’de Sivil Toplum- Kamu İşbirliği: Uygulamaya Ve Mevzuata Dair Sorunlar Ve
Öneriler
Azerbaycan
Aydın Kerimov
Azerbaycan Sivil Toplumunun Gelişmesinde STK Mevzuat
Türkiye
Cemil Paslı
Yönetişimde STK Ların Rolü Ve Önemi
Makedonya
Süleyman Baki
Örgütlenme Ve İfade Hürriyetleri Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları
1.Gün 2.Oturum
Hoşgörü Ve Entegrasyonda Dini Topluluklar
Oturum Başkanı
Prof Dr. İbrahim Aoude
Hun - Gazne Salonu
Sırbıstan
Mirza Alickovic
Humanitarian, Educational And Cultural On NGO
Almanya
Rufat Sattarov
Azebaycan’da İslam STK’ları: Laik Ülkede Dini Aktivizm İçin Altefnatif Yol
Etiopya
Mohammed Endris Ali-Abdulqadir Adem Mohammed Etiyopya’da İnanç Temelli STK’ların Rolünü Etkileyen Yeni Trendler
Türkiye
Besim Cura
Milletler Arasinda Hosgoru Ve Sayginin Artirilmasinda Sivil Toplumun Rölü
Türkiye
Ragıp Kutay Karaca
Güvenlik Tanımlaması İçerisinde Demokrasi Algısı: Orta Asya’da Çoğulculuk
15.20 -16.20
5.Oturum
11 MAYIS PAZAR
15.20 -16.20
6.Oturum
15.20 -16.20
16.20 - 16.40
Kahve Arası - Lobi
7.Oturum
1.Gün 3.Oturum
Siyasal Ve Entelektüel Bilinçlendirmede Sivil Toplum Kuruluşları
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Delican
Göktürk - Uygur Salonu
Türkiye
Sevda Yaşar Coşkun - Recai
Coşkun
Türk Dünyasında Sivil Toplum Faaliyeti Olarak Bilimsel Kongreler
Türkiye
Mahmut Bozan
Sivil Toplum Kuruluşları Veya Demokrasinin Turnusol Kağıdı
Türkiye
Ömer Kul
Kamuoyu Oluşturmada Ve Strateji Geliştirmede Doğu Türkistan Vakfı’nın Rolü Ve
Önemi
Türkiye
Salih Yılmaz
Türkiye Yazarlar Birliğinin Türk Dünyası Vizyonu Ve Başlıca Sivil Toplum Faaliyetleri
Türkiye
Hasan Oktay
21. Yüzyılda Türk Dünyası Ve STK’ların Rolü
1.Gün 3.Oturum
İnsani Yardım Faaliyetleri Ve STK
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Vedat Bilgin
Osmanlı Salonu
Türkiye
Mehmet Sılay
İnsani Yardım Faaliyetleri Ve STK
Türkiye
Ahmet Emin Dağ
Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki İşbirliğini Etkileyen Unsurlar Ve İhh
Tecrübesi
Mali - Afrika
Almoustapha Sanogo
Afrika Da Yardim Teskilatlarin Durumu
Türkiye
Özden Z. Sönmez
Uluslar Arası Yardımlarda Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi
Türkiye
Recep Koçak
İnsani Yardımda Deniz Feneri Modeli
16.40 - 17.40
8.Oturum
16.40 - 17.40
4
Salon /Bildiri Konusu
Oturum /Ülke
Oturum Başlığı /Katılımcı
9.Oturum
1.Gün 3.Oturum
Dil Çalışmaları Ve Sivil Toplum Kuruluşları
Oturum Başkanı
Prof. Dr. İlyas Doğan
Hun - Gazne Salonu
Rusya
Zohra Aybazova
Kaybolma Korkusu Olan Dillerin Korunması İçin Modern Teknolojilerin Kullanımı
Gürcistan
Haci Haciyev
Gürcistanda Türkçe Yayın Basın Faaliyetlerini Güçlendirmek
Özbekistan
Bahtiyar Karimov
Türk Dünyasının Ve Medeniyetlerin Dil Mirasını Koruma Yolları
Kazakistan
Sarsenbay Kulmanov
Gramer Birimleri (Formlar Öğrenme Fonksiyonel İletişimsel Dilbilgisi Teorik Yenilik)
Romanya
Gülten Abdula
Romanya Ve Ağaşıtuna Avrupa Bölgesinde Geçmişten Bu Güne Türk Varlıkların Canlandırma Ve Koruma Mücadelesi
17.40 - 18.00
Kahve Arası - Lobi
10.Oturum
1.Gün 4.Oturum
18.00 - 19.00
11.Oturum
18.00 - 19.00
12.Oturum
18.00 - 19.00
19.00 - 21.00
Tarih, Medeniyet Ve Dini Eserlerin Korunması
Oturum Başkanı
Bekim Muhtarovic
Göktürk - Uygur Salonu
Tunus
Amna Hafdhallah
Kütür Ve Yaratıcılık Forumu Derneği Başkanı
Sırbıstan
Nedzad Eminovic
Kültürel Farkındalılık Ve Aradaki Farklı Sosyal Aktiviteler
Abıjdan/Afrıca
Fofana Karim
Alkoran Vakfı
Karadağ
Ali Bardhi
Kültürlerarası Ve Dinlerarası Hoşgörüye Hizmet Faaliyetler
1.Gün 4.Oturum
Bilim, Eğitim Ve Sivil Toplum Çalışmaları
Oturum Başkanı
Ali Hikmet Tuncer
Osmanlı Salonu
Türkiye
Abdulkadir Yeşilkuş
Mesleki Eğitimde Akreditasyon Süreçleri
Rusya Federasyonu
Tatyana Khapchaeva
Eğitim Hizmetlerinin Sağlanmasında STK Rölü
Türkiye
Ümran Ay
Kültürür Ocağı Vakfı Nın Eğitim Ve Kültür Faaliyetlerine Katkısı
Kırgızistan
Gulzada Abdalieva
Modern Toplumda Eğitimin Geleneksel Yöntemleri
Türkiye
İbrahim Erdogan
Türk Dünyasında Bilim Ve Teknoloji Gelişmeleri
1.Gün 4.Oturum
Sivil Toplum, İnsan Ve Sağlık
Oturum Başkanı
Cevdet Malkoç
Hun - Gazne Salonu
Moğolistan
Purevjav Purevdorj
Sevgi Bağları Geliştirilmesinde STK Rolü
Türkiye
Nejdet Y. Filizoğlu
Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi, Haklarının Korunması Ve Örgütlü Bir Tüketici Hareketi
Oluşturulması
Bosna Hersek
Mensur Bektić
Srebrenica Çiçegi -
Türkiye
İbrahim Akış
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfının Çalışmaları
S. Arabistan
Majed Al-Ansarı
Sivil Toplum Ve Onun İslam Kimliğini Desteklemesindeki Rolü
11 MAYIS PAZAR
16.40 - 17.40
Salon /Bildiri Konusu
TÜRKÇE
Saat
Otele Geçiş Ve Akşam Yemeği
12 Mayıs Pazartesi
Oturum/Ülke
Oturum Başlığı /Katılımcı
13.Oturum
2.Gün 1.Oturum
Kadın Haklarının Korunmasında Sivil Toplum Faaliyetleri
Oturum Başkanı
Dr. Tamsin Bradley
Göktürk - Uygur Salonu
Türkiye
Gonca Bayraktar Durgun
Kadın Haklarının Korunması Ve Kadınlara Karşı Haksızlığın Önlenmesinde Önemli Bir
Faktör Olarak Toplum
Bulgaristan
Sabiha Mestan
Bulgaristan Kadınlarının Hayatı Ve Sorunları
Türkiye
Maide Gök
Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadının Kalkınmasındaki Ve Güçlenmesindeki Rolünü
Rusya Federasyonu
Nadezda Tydykova
Altay Cumhuriyetinde Kadin Calismalari Baglaminda Sivil Toplum Kuruluslari
09.30 - 10.30
Salon /Bildiri Konu
12 MAYIS PAZARTESİ
Saat
5
TÜRKÇE
Saat
Oturum /Ülke
Oturum Başlığı /Katılımcı
14.Oturum
2.Gün 1.Oturum
Siyasal Ve Kültürel Değerleri Yaşatmada Sivil Toplum Faaliyetleri
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Timur Kozukulov
Osmanlı Salonu
Moldova
Liubovi Cımpoeş
Çağdaş Toplumun Kültürel Değerleri Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yaşatılmasındaki
Rolü
Azerbaycan
Cavid Şahverdiyev
Azerbaycan Basınında Milli-Manevi Değerlerin Aydınlatılması Sorunu
Kırgızistan
Samagan Myrzaıbraımov
Kırgızistanda Sivilleşme Sürecinde Etnik Farklılığa Dayalı Örgütlenmeler
Rusya Federasyonu
Alavutdin Ibragimov
Kumuk Turklerinin Moskovada İlk Tescili Dernegi
Türkiye
Murat Orhun
Uygur Kültürünün Korunması Ve Değerler Eğitimi Konusunda STK Görevleri
2.Gün 1.Oturum
Sosyal Güvenlik, Sendikal Çalışmalar Ve Sivil Toplum
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Recep Rehimli
Hun - Gazne Salonu
Türkiye
İbrahim Aydınlı
Türkiye İle Zirveye Katılımcı Ülkeler Arasındaki Sivil Toplum Kuruluşlarınca Sağlanan
Öğrenci Ve Yabancı İstihdamında Sosyal Güvenlik Sorunları Ve Çözümleri
Fas
Sıham Loudouna
Kuzey Afrika’da Sendikaların Deneyim Ve Bu Alanda Türkiye İle İşbirliğinin Önemi
Rusya Federasyonu
Ayapbek Kuttubaev
Çocukların Yetiştirilmesine İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümünde Sivil Toplumun Bir Kurum
Olarak Arabuluculuk Uygulaması
Türkiye
Selman Karakul
Ayrımcılıkla Mücadelede Sivil Toplumun Rolü Mevzuat
Azerbaycan
Mübariz Göyüşlü
Demokratik, Kültür Ve Siyasal Katılımı Geliştirmede Sivil Toplum Kuruluşları
09.30 - 10.30
12 MAYIS PAZARTESİ
15.Oturum
09.30 - 10.30
10.30 - 11.00
Kahve Arası - Lobi
16.Oturum
2.Gün 2.Oturum
Kamuoyu Oluşturma, Medya Ve Sivil Toplum
Oturum Başkanı
Doç. Dr. İ. Ethem Polat
Göktürk - Uygur Salonu
Kazakistan
Nurgali Zhussipbayev Dünyasındaki Basın-Yayın Ve Enformasyon Güvenliği Ve Eksikliklerin Giderilmesinde
STK’nın Önemi Medya
Kırgızistan
Jyldyz Zholdoshbay
Medya Mensupları İle Sivil Toplum Kuruluşlarının Karşılıklı Etkileşimi
Türkiye
Yusuf Pustu
Yolsuzlukla Mücadelede Medya Ve Sivil Toplum
Türkiye
Recep Rehimli
Yolsuzluğun Önlenmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Ve Önemi
Türkiye
Nizamettin Bilici
İnternet Medyası ve Sivil Toplum
2.Gün 2.Oturum
Siyasi Eğilimler, Demokrasi Ve Sivil Toplum
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Recai Coşkun
Osmanlı Salonu
Türkiye
Mehmet Güneş
Devlet Vesayetinden Vesayetçi Demokrasiye: Sivil Toplum Kuruluşları
Rusya Federasyonu
Leisian Itkulova
Avrasya Dünya Başkurtların Oluşumunun Tarihsel Arka Plan
Kktc
Emete Gözügüzelli
Kıbrıs’taki Müzakere Süreçlerinde Sivil Toplum Görevi Ne Olmuştu ?
Türkiye
Mustafa Altunok
Kamu Bütçesinde Sivil Toplum Örgütleri
Türkiye
Mehmet Ali Bulut
Hak Ve Hürriyetlerin Temininde STK’lar
2.Gün 2.Oturum
Gençlik Sorunları Ve Sivil Toplum Kuruluşları
Oturum Başkanı
Prof. Dr. İsmail H. Demircioğlu
Hun - Gazne Salonu
Türkiye
Elçin Ödemiş
Gençliğin Geçmişiyle Kopukluğunun, Mesulleri, Neticeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının
Çözüm Yolları
Zharkinay Kokanova
Kişiliğinin Oluşumu Yoluyla Sivil Toplumun Gelişimi
Türkiye
Abdullah Ekinci
Sorumluluk Sahibi Gençliğe Sahip Olmada Gönüllü Teşekküllerin Rolü
Türkiye
Emine Bağlı
Gençliğin Gelişiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
11.00 - 12.00
17.Oturum
11.00 - 12.00
18.Oturum
11.00 - 12.00
12.00 - 14.00
6
Salon /Bildiri Konusu
Kazakistan
Öğle Yemeği (D - Blok Yemek Salonu - Vip Salonu)
Oturum Başlığı /Katılımcı
19.Oturum
2.Gün 3.Oturum
Din, Siyaset Ve Düşünce Hayatında Sivil Toplum Kuruluşları
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mevlüt Uyanık
Göktürk - Uygur Salonu
Kırgızistan
Asel Abdyramanova
Dini Sivil Toplum Kuruluşları Kırgızistan’da Sivil Toplum Gelişim Aktivitelerine Nasıl
Katılım Sağlamaktadırlar
Türkiye
Mevlüt Uyanık- Mustafa
Özcanbaz
Çağdaş Türk Düşünce Tarihinin Oluşumunda Aydınlar Ocağı’nın Yeri
Türkiye
Aygün Akyol-Alparslan Onbaşı
Öğrenci Topluluklarının Sivil Toplumdaki Rolü Ve Önemi
Türkiye
Birol Akgün
Yeni Sivil Toplum Kuruluşları Olarak Düşünce Kuruluşları: SDE Örneği
Türkiye
Cemal Demir
Siyaseti Yönlendrmede Sivil Tolum Kuruluşları
2.Gün 3.Oturum
Uluslararası İlişkilerde Sivil Toplum
14.00 -15.00
20.Oturum
14.00 -15.00
21.Oturum
14.00 -15.00
Salon /Bildiri Konusu
Oturum Başkanı
Dr. Hasan Oktay
Osmanlı Salonu
Türkiye
Muhammed Adil
Sivil Toplum Ve Kamu Diplomasisi
Türkiye
Adalet Kahvecioğlu
Gürcistan - Türkiye Vatana Dönüş Mücadelesi
Türkiye
Sedat Aşkın Uğur
Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının Balkanlardaki Rölü
Türkiye
Esra Pakin-Albayrakoğlu
Amerikan Siyasetini Yönlendirmede Türk-Amerikan Derneklerinin Rolü
Türkiye
A. Cihangir İşbilir
Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının Barış İnşasına Katkıları
2.Gün 3.Oturum
Siyasal Ve Sosyal Olaylarda Sivil Toplum Faaliyetleri
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Samaghan
Myrzaibraimov
Hun - Gazne Salonu
Türkiye
Erkinbeğ Uygurtürk
Doğu Türkistan Davası Ve Sivil Toplum Kuruluşları
Azerbaycan
Aliyeva Irada
Azerbaycanda Karabağ Kackinlarinin Konusu
Türkiye
Ali Emre Sucu
Uluslaşma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Özbekistan Halk Hareketi Örneği
Senegal
Fallou Gueye
Afrika’daki Türk STK’ların Varlığının Stratejik Önemi
Rusya Federasyonu
Tamara Bıttırova
Kuzey Kafkasya Tüklerinin Etnik Kimliği Ve Parametreleri (Manevi Şiirler Örneğinde)
15.00 - 15.20
Kahve Arası - Lobi
22.Oturum
2.Gün 4.Oturum
İnançlar Ve Toplumsal Değerler
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Şenol Durgun
Göktürk - Uygur Salonu
Kırgızistan
Abdilaziz Kalberdıev
Kırgızistan’da Bir İnanç Örgütlenmesi Olarak Tengirçilik: İnançları Ve Örgütlenme
Sorunları
Rusya Federasyonu
Leila Almazova
Günümüz Tataristan Ve Başkırdistan’da İslam Ve Devlet
Arnavutluk
Sokol Brahaj
Tekke Ve Medreselerin Balkanlardaki Önemi
Kırgızistan
Çolpon Subakocoeva
Manas: Ruhsal Temizlik
Kırgızistan
Nazgül Rısmendeeva
Destanların Günümüze Yansıması - «Manas» Destanının Çinde Araştırılması
2.Gün 4.Oturum
Sivil Toplumun Etkinliği Ve Sorunları
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Fikret Gezgin
Osmanlı Salonu
Türkiye
Sezin Dereci
Sivil Toplumun Gelişimi İçin Elverişli Ortamın İzlenmesi Projesi Türkiye Raporu: İzleme
Metodolojisi, Standartlar Ve Bulgular
Türkiye
Hakan Benli
Türkiye’ De Yaşayan Nogay Türkleri
Türkiye
Kasım Esen
Yumuşak Güç Olarak Sivil Toplum Örgütleri
Kazakistan
Uldar Issabekova
Sivil Toplumun Gelişiminde Tarihsel Ve Kültürel Değerler
Türkiye
Hatice Altunok
Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında Sivil Toplum Tarafgirliği
15.20 -16.20
23.Oturum
15.20 -16.20
TÜRKÇE
Oturum /Ülke
12 MAYIS PAZARTESİ
Saat
7
TÜRKÇE
Saat
Oturum /Ülke
Oturum Başlığı /Katılımcı
24.Oturum
2.Gün 4.Oturum
Kültürel Ve Tarihi Varlıkların Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşları
15.20 -16.20
12 MAYIS PAZARTESİ
Doç. Dr. Ragıp Kutay Karaca
Hun - Gazne Salonu
Ebubekir Ceylan
Tarihi Ve Kültürel Mirasımızın Korunmasında Yunus Emre Enstitüsü’nün Önemi
Rusya Federasyonu
Gulnara Gainutdinova
Tarihi Ve Kültürel Mirasın Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşları
Türkiye
Necdet Sağlam
Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfının Sivil Topluma Katkısının Değerlendirilmesi
Kosova
Bülent Emrusi
Türk Kültür Ve Sanat Eserlerini Korumada STK’lar
Bosna Hersek
Adnan Muftarevic-Mirsad Avdic Balkanlar Osmanlı Eserleri – Korunması Ve Kültürün Devamında STK Etkisi
Kahve Arası - Lobi
25.Oturum
2.Gün 5. Oturum
26.Oturum
16.40 - 17.40
27.Oturum
16.40 - 17.40
Demokratikleşme, Katılım Ve Sivil Toplum
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Karpuzcu
Göktürk - Uygur Salonu
Türkiye
Aydın Başbuğ
Yasama Sürecine Katılım Ve Sivil Toplum Kuruluşları Etkinliği
Türkiye
Yavuz Çilliler
Demokratikleşme Bağlamında Sivil Toplum Normları
Gürcistan
Musa Haciyev
Gürcistanda Yaşayan Müslüman Türklerinin Sorunları
Azerbaycan
Ali Zakir Rzayev
Azerbaycanda Muhalefet Hareketlerinde STK’ların Rölü
Türkiye
Remzi Kızılkaya
Sivil Topluma Bağlı Kamu Görevlilerinin Yönetimdeki Etkisi
2.Gün 5. Oturum
STK, Toplum ve Hükümet
Oturum Başkanı
Dr. Mustafa Altunok
Osmanlı Salonu
Türkiye
Fatih Sarıoğlu
STK Hükümet İlişkileri Vakıf Ve Derneklere Vergi Muafiyeti Tanınma Konusunda Bir
Değerlendirme
İran
Reza Zargari
Katılımın “Sivil Toplum Yönetmeliği”nde Gerçekleşmesi İçin
Türkiye
Nuri Şimşekler
Mevlana Yolunda Uluslararası Mevlana Vakfı
Türkiye
İsmail Selimoğlu
Çok Yönlü Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak Bal-Göç
Türkiye
Cevdet Şanlı
Kültürümüzde İnsani Yardım - İstanbul
2.Gün 5. Oturum
Milli Değerler Ve Sivil Toplum Çalışmaları
Oturum Başkanı
Dr. Fatih Yıldırım
Hun - Gazne Salonu
Romanya
Metin Ömer
Türk Tatar Toplumu Örneğinde 1990’Lardan Sonra Romanya’da STKlar
Kazakistan
Mukhtar Shakhanov
Avrasyada Asimilasyon Sonucunda Milli Kimliklerini Kaybetmekte Ve Yok Olmakta Olan
Türk Varlığının Korunmasında Yapmamız Gereken Önemli Misyonlarımız
Rusya Federasyonu
Sergei Kyzaev
Altay Cumhuriyeti Yerli Halklarının Kendi Kaderini Tayin Hakkı
Türkiye
Nurbanu Ataş
Sivil Toplum Kuruluşlarında Görev Alıyor Olmanın Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Sorumluluk Düzeylerine Etkisi
Kazakistan
Zhanar Bekturganova
Çağın Pedagoji Sorunlar Dalında, Medeni Eğitimde Aktüel Sorunlar
17.40 - 18.00
Kahve Arası - Lobi
28.Oturum
2.Gün 6.Oturum
Kişilik Oluşumu, Gençlik Ve Aile
Oturum Başkanı
Dr. Hatice Altunok
Göktürk - Uygur Salonu
Moğolistan
Delgermend Tserendamba
“Aileler Üzerinde Toplumun Etkisi” Hakkında Proje
Türkiye
Ramazan Çamlıca
Muhaciretteki Uygurların Kendi Kimliğini Korumasında STK’nun Önemi
Türkiye
Ata Kafadar
Gençlik Ve STK
Türkiye
Gözde Özdemir
Türkiye’de Sigarayla Savaş Ve Sağlıkta STK Lar
Türkiye
Savaş Yılmaz
Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadelede İyi Uygulama Örnekleri
18.00 - 19.00
8
Oturum Başkanı
Türkiye
16.20 - 16.40
16.40 - 17.40
Salon /Bildiri Konusu
Oturum /Ülke
Oturum Başlığı /Katılımcı
29.Oturum
2.Gün 6.Oturum
Dış Türkler, Akraba Topluluklarda Sivil Toplum Çalışmaları
Oturum Başkanı
Dr. Muzaffer Ürekli
Osmanlı Salonu
Azerbaycan
Ali Shamil
Birinci Bakü Türkoloji Kurultayının Görünen Ve Görünmeyen Tarafları
Kosova
İbrahim Arslan
Kosova’da Türkçe Medyanın Tarihi
Kosova
Ertan Simitçi
Kosova’da Türk Toplumunun Sorunları
Rusya Federasyonu
Ruqaniyat Musayeva
Yerel Yuruluşlar Ve Nogay Kumuklar
Kosova
Furkan Ergüler
Avrupa’nın Genç Devleti Kosova Ve Ekonomik Durum
2.Gün 6.Oturum
Gençlik, Siyaset, Kültür Ve STK Faaliyetleri
Oturum Başkanı
Dr. Nuran H.belet
Hun - Gazne Salonu
Makedonya
Taxhuddin Sahabani
Sahadaki Çalışma Tecrübelerimize Göre Gençliğin Maddi Ve Manevi Olarak Örgütlenmesi
Rusya Federasyonu
Arzy Emirova
Kırım Tatar Eğitimciler Derneği Maarifçinin Aktiviteleri Ve Onun Kırım Tatar Eğitimindeki
Rolü
Türkiye
Mürsel Turbay
Gençlik Ve Gençliğin Maddi-Manevi Gelişiminde Sivil Toplum Kuruluşlari
Gürcistan
Bahtiyar Tanrıverdiyev
Gürcistandakı Gençlerin Eğitimine Destek
Türkiye
Nesrin Semiz
Genç Kadınların Siyasete Katılımları
18.00 - 19.00
30.Oturum
18.00 - 19.00
19.00 - 23.00
Salon /Bildiri Konusu
TÜRKÇE
Saat
Otele Geçiş - Gala Yemeği - Türk Sanat Müziği Dinletili
13 Mayıs Salı
Oturum/Ülke
Oturum Başlığı /Katılımcı
31.Oturum
3.Gün 1.Oturum
Dini Topluluklar Ve Sivil Toplum Düşüncesi
09.30 - 10.30
32.Oturum
09.30 - 10.30
33.Oturum
09.30 - 10.30
10.30 - 11.00
Salon /Bildiri Konu
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Aydın Başbuğ
Göktürk - Uygur Salonu
Türkiye
Burhan Aykaç- Şenol Durgun
Hükümet Dışı Bir Örgütlenmeler Olarak Dini Topluluklar Ve Sivil Toplum Düşüncesi
Kırgızistan
Timur Kozukulov
Hükümet Dışı Bir Organizasyon Olarak Kırgızistan Müftülüğü Ve Karşılaştığı Sorunlar
Bosna Hersek
Edin Tule
Kuran’da Lobi Aktiviteleri
Çeçenistan
Abdullaev Rinat
Çeçen Cumhuriyeti’nde Kumuk Türklerını Ilk Ulususal-Kulturel Özerk Bölgesı
3.Gün 1.Oturum
Kadın Ve Aile Çalışmaları Ve Sivil Toplum Kuruluşları
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Güneş
Osmanlı Salonu
Türkiye
Şükrü Can
Gençlikte Aile Bilinci Oluşturma : Aile Sohbetleri Projesi
Türkiye
Rahime Süleymanoğlu
Türkiye’de Kadınlık Ve Erkeklik Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları
Türkiye
Nuran H. Belet
Kadın Çalışmalarında Sorun Çözücü Olarak “Sosyal Diyalog” Aracı
Türkiye
Şükran Üst
Kadın Çalışmaları Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları
3.Gün 1.Oturum
Tarihi Varlıklar Ve Çevrenin Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşları
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Eyüp G. İsbir
Hun - Gazne Salonu
Türkiye
İsmail H. Demircioğlu
Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Korunması Ve Öğretiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri
Ne Olmalıdır?
İran
Fatemeh Babazadeh
Dağcılık Ve Çevresel Aktiviteler
Türkiye
Mehmet Karpuzcu
Kültürel Varlıkların Yaşatılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi
Ankara
Mahire Mamut
Çevre Sorunları Ve Duyarlılığı Geliştirmede Sivil Toplum Kuruluşları
Türkiye
Volkan AKAN
Arama Kurtarma Ve Doğal Afetlerde STK’ların Rölü
13 MAYIS SALI
Saat
Kahve Arası - Lobi
9
TÜRKÇE
Saat
Oturum /Ülke
Oturum Başlığı /Katılımcı
34.Oturum
3.Gün 2.Oturum
Siyasal Bilinçlendirme Ve Sivil Toplum Kuruluşları
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Burhan Aykaç
Göktürk - Uygur Salonu
Türkiye
Özkan Gök
Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Demokratik Kültürün Geliştirilmesi Sürecindeki
İşlevi
Makedonya
Fikret İbrahim
Elmedin Karareshit
Makedonyada’ki Yaşayan Türklerin Eğitim, Kültür, Örf Ve Adetlerinde Derneğimizin Rölü
Rusya Federasyonu
Viacheslav Kleshev
Altay Cumhuriyetinde Etnik Çatışmalar Ve Bunların Çözümleri
Kırım Özerk Cumhuriyeti
Aishe Emirova
Kırım’daki Kırımçak Kültür Ve Eğitim Cemiyetinin Kırımçakların Kültürel Mirasının
Korunmasına İlişkin Faaliyeti
3.Gün 2.Oturum
Eğitim Faaliyetleri Ve Sivil Toplum Kuruluşları
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Fatih Sarıoğlu
Osmanlı Salonu
Azerbaycan
Naile İsmayilova
“Yeni Hayat” Humanitar Ve Sosial Dayaq İctimai Birliği
Türkiye
Seracettin Mahdum
Hüdayverdi Yerli
Eğitim Ve Sivil Toplum Kuruluşları
Türkiye
Mustafa Ziya
Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitime Katkısı: Irak Türkmen Örneği
Türkiye
Mehmet Gökçay
İlmin Yaygınlaştırılmasında STK’lar
11.00 - 12.00
13 MAYIS SALI
35.Oturum
11.00 - 12.00
36.Oturum
11.00 - 12.00
12.00 - 14.00
14.00 - 15.30
Salon /Bildiri Konusu
Sivil Toplumun Oluşmasında Temel Olan – Yurttaşlık Ve Vatansever Eğitimin Etnik
Pedagojik Yönü
Kazakistan
Aiymkul Yerımbetova
3.Gün 2.Oturum
Kadın Aile Çalışmaları Ve Sivil Toplum Kuruluşları
Oturum Başkanı
Dr. Yusuf Pustu
Hun - Gazne Salonu
Türkiye
Gönül İşler
Kadın Hakları Ve Şiddetin Önlenmesi
Türkiye
Esma Betül Acar
Aile İçin Değer
Azerbaycan
Aynur Qezenfer Qizi
Kumuk Yirlarinda Kadin Konusu
Türkiye
Şengül Yiğit
Gönüllü Sosyal Çalışmalarda Kadın
Öğle Yemeği (D - Blok Yemek Salonu - Vib Salonu)
Ortak Program
Kapanış Oturumu Ve Tören
14.00 - 14.30
Kapanış Bildirgesinin Okunması ( Prof. Dr. Şenol Durgun)
14.30 - 15.00
Sertifika Töreni Ve Hediyelerin Dağıtımı
15-00 - 16.30
Resmi Kurum Ziyaretleri
16.30 - 19.00
Eskişehir Gezisi
19.00 - 21.00
Akşam Yemeği
14 MAYIS ÇARŞAMBA
14 Mayıs Çarşamba
14.00 - 15.30
10
Yurt Dışı
Misafirler İçin
Sosyal Program
07.00 - 13.00
İstanbul’a Hareket
13.00 - 15.30
Boğazda Yemekli Tekne Turu
15.30 - 18.00
Ayasofya Ve Sultanahmet Camileri, Yerebatan Sarnıcı Ve Kapalıçarşı
TÜRKÇE
ZİRVE ONUR KURULU
Sn. Naci KORU / DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI
Sn. Güngör Azim TUNA / ESKİŞEHİR VALİSİ
Sn. Prof.Dr. Hasan GÖNEN / OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
Sn. Yunus SÖYLET / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
Sn. Doç. Dr. Ulvi SARAN / KAMU ARAŞTIRMALARI VAKFI
ZİRVE YÜRÜTME KURULU
ALİ HİKMET TUNCER / YÜRÜTME KURULU BAŞKANI
CEVDET MALKOÇ / GENEL KOORDİNATÖR
PROF. DR. KEMAL ŞENOCAK / GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI
NUH VURAL / İDARİ VE MALİ KOORDİNATÖR
HALİL YILDIRIM / ORGANİZASYON KOORDİNATÖRÜ
PROF. DR. ŞENOL DURGUN / AKADEMİK KOORDİNATÖR
DOÇ. DR. RECEP REHİMLİ / BÖLGE KOORDİNATÖRÜ - Kafkasya Konusu
DR. HASAN OKTAY / BÖLGE KOORDİNATÖRÜ - Kafkasya Konusu
DOÇ. DR. FIRAT PURTAŞ / BÖLGE KOORDİNATÖRÜ - Orta Asya Konusu
BEKİM MUHTAROVİC / BÖLGE KOORDİNATÖRÜ - Balkanlar Konusu
DOÇ. DR. İ. ETHEM POLAT / BÖLGE KOORDİNATÖRÜ - Kuzey Afrika Konusu
DR. KAAN DİLEK / BÖLGE KOORDİNATÖRÜ - Ortadoğu Konusu
DOÇ. DR. GONCA BAYRAKTAR DURGUN / AKADEMİK DANIŞMAN
YRD. DOÇ. DR. RAHMAN ÂDEMİ / AKADEMİK DANIŞMAN
YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ALTUNOK / AKADEMİK DANIŞMAN
DR. YUSUF PUSTU / AKADEMİK DANIŞMAN
DR. MUHAMMED ADİL / AKADEMİK DANIŞMAN
DR. SEDAT AŞKIN UĞUR / STK DANIŞMANI
DR. FATİH YILDIRIM / STK DANIŞMANI
ZAİM GÖK / STK DANIŞMANI
11
12
ENGLISH
TURKIC WORLD
NGO SUMMIT
Eskişehir / 11-13 May 2014
PROGRAM
www.stkzirve.com
13
PRESENTATION
ENGLISH
Distinguished guests;
Welcome to the “Summit of the Civil Society of Turkic World”, organized by the Public Research foundation with the support of Governorship of Eskisehir and agency “Eskisehir - the cultural capital of the Turkic
world in 2013.”
Thank You - the distinguished representatives of civil society organizations who have come from all corners
of the Turkic world and participating in this summit.
Participants from 40 countries, including Turkey, the Balkans, the Caucasus, the Caspian region and the
Turkic republics participate in our summit; 70 of the participants come from abroad and 130 from Turkey,
altogether 200 participants are present here.
Turkic world at the end of the 20th century faced major changes, and in the 21st century it will come to
a state, which will affect many aspects of development of the countries in the region. The role of social
dynamics and the civil society is doubtless in these changes and transformations. With the proliferation of
technology in all areas of society communication and interaction between cultures have increased. It has
become one of the basic necessities to control groups, which have emerged by themselves or due to some
needs by civil society.
Based on these needs this summit is held and it will provide an opportunity for civil society organizations
(CSOs), which became legal entities in countries dominated by Turkic culture to meet. The availability,
scope of activities, achievements, challenges, development and possibility to function of civil society
organizations in the countries presented at the summit will be described and discussed here, as well as the
possibilities of change and transformation, and social, political and economic development. Your interest
and support in the summit will certainly contribute to social and cultural changes that the region will experience in the coming years.
In an intense but enjoyable program, participants will meet and communicate, as well as through discussions on the topics of the summit we will share our experience in civil society and will contribute to the
development of our relations. This contribution will expand the relations between our societies and join us
on a common ground, letting us take more confident steps to the future.
We wish you a successful summit and express our respect,
PUBLIC RESEARCH FOUNDATION
14
11st of MAY, SUNDAY
Sessions /Country
Subjects /Participants
Halls /Subjects of Papers
ENGLISH
Hour
09:30 - 10:30
REGISTRY
10:30 - 10.40
Associate Prof. Ulvi SARAN (President of Association of Public Researches )
10:40 - 10.45
Elda EÇO (Guest Student Representative)
10:45 - 10.50
Dr. Ebubekir CEYLAN (NGO Representative on behalf of Non-governmental Organisations)
10:50 - 11.00
İbrahim AKGÜN (Turkic World Capital of Culture Board of Advisors)
11:00 - 11.10
Prof. Hasan GÖNEN (OsmanGazi University Rector)
11:10 - 11.20
Prof. Yunus SÖYLET (İstanbul University Rector)
11:20 - 11.30
Naci KORU (Deputy Minister of Ministry of Foreign Affairs)
11:30 - 11.40
Güngör Azim TUNA (Eskişehir Governor)
11:40 -
Nabi AVCI (Minister of Education)
12.00 - 14.00
LUNCH (D - BLOCK Restaurant - VIP HALL)
Session 1
DAY 1 Session 1
International Relations and Civil Society
Chairman
Dr. Muhammed Adil
GÖKTÜRK - UYGUR HALL
USA
Ibrahim G. Aoudé
Reflections On The Arab World And The Turkic World
YEMEN
Najwa Alkhazzan
Role of NGOs for Social Peace in Middle East
AZERBAIJAN
Razi Nurullayev
Turkic World Foundation As A Bridge Between All The Turkic Countries
TURKEY
Adem Koç
Requirements for Turkish Origined NGOs in Abroad to Establish a Turkish Diaspora
14.00 -15.00
Session 2
14.00 -15.00
Session 3
14.00 -15.00
DAY 1 Session 1
NGO s for material and spiritual development of youth
Chairman
Doç. Dr. Ulvi Saran
OSMANLI HALL
AZERBAIJAN
Sebina Abbasova
NGO’s for Material and Spiritual Development of Youth
TURKEY
Tebet Yücetürk
Eastern Turkistan Youth and Culture Foundation in the light of NGO’s for Material
and Spiritual Development of Youth
SERBIA
Sabina Dazdarevic
Importance Of Youth Involvement in Non-Governmental Organisations Work
Student Exchange Programmes as a Tool for Public Diplomacy, Praxis in Turkey
TURKEY
Muhammet Musa Budak
DAY 1 Session 1
Civil Society Activities in Relations between Peoples and Cultures
Chairman
Prof. Dr. Kemal Şenocak
HUN - GAZNE HALL
TURKEY
M.Savaş Bayındır - İlyas Doğan
Friendly Diasporas Platform for Turks and Relative Communities
TUNUSIA
Mr. Abdulhamid Alfaiech
Cultural Partnership And its Role İn The Rapprochement Between The Peoples Of
The Turkish World And North Africa
MACEDONIA
Ustref Emin
Importance of Education and Cultural Pieces for Macedonian Turks in Identity Protection
AVUSTURIA
Damir Saracevic / Zijad Mandara
Organization of the Bosnian and Turkish immigrants in Austria
15.00 - 15.20
COFFEE BREAK - LOBBY
Session 4
DAY 1 Session 2
NGO s for Development and Education for Women Rights
Chairman
Doç Dr. Gonca Bayraktar Durgun
GÖKTÜRK - UYGUR HALL
TURKEY
Fatma Kavşut
Foundation for Strengthening Women-Ankara Case Study
15.20 -16.20
UNITED KINGDOM Tamsin Bradley
Gender-Based Violence And Feminist Activism İn India
TURKEY
Dilek Akgümüş
Role of Women Societies Organised in Pistorical Process for Turkish Women Involvement in Politics
BOSNIA HERZEGOVINA
Merjema Salić
Representing Everyday Life Of Modern Day Muslim Woman
11st of MAY, SUNDAY
Opening Session
15
ENGLISH
Hour
Sessions /Country
Subjects /Participants
Session 5
DAY 1 Session 2
Civil Organisation and Problems in Legislation
Chairman
Doç. Dr. İbrahim Aydınlı
OSMANLI HALL
TURKEY
Gökçe Canarslan
Legal Status of NGOs within the framework of Turkish Civil Law
TURKEY
Zeynep Balcioglu
Problems and Suggestions for NGOs Public Cooperation in Tukey
AZERBAIJAN
Aydın Kerimov
NGOs Leigslation for Development of Civil Society in Azerbaijan
TURKEY
Cemil Paslı
Role and Importance of NGOs in Governance
MACEDONIA
Süleyman Baki
NGOs in the context of Organisation and Freedom of Expression
DAY 1 Session 2
Religious Communities in Tolerance and Integration
Chairman
Prof Dr. İbrahim Aoude
HUN - GAZNE HALL
SERBIA
Mirza Alickovic
Humanitarian, educational and cultural on NGO
GERMANY
Rufat Sattarov
Islamic Ngos” İn Azerbaijan: Alternative Way Of Religious Activism İn A Secular State
ETHIOPIA
Mohammed Endris Ali-Abdulqadir
Adem Mohammed New Trends Impacting The Role Of Faith-Based Csos İn Ethiopia
TURKEY
Besim Cura
Role of NGOs to increase the tolerance and respect among Nations
TURKEY
Ragıp Kutay Karaca
Democracy Perception in Security Definition: Pluralism in Central Asia
15.20 -16.20
Session 6
11st of MAY, SUNDAY
15.20 -16.20
16.20 - 16.40
COFFEE BREAK - LOBBY
Session 7
DAY 1 Session 3
NGOs in Political and Intellectual Formations
Chairman
Prof. Dr. Mustafa Delican
GÖKTÜRK - UYGUR HALL
TURKEY
Sevda Yaşar Coşkun - Recai Coşkun
The Scientific Congresses in Turkic World as a NGO activity
TURKEY
Mahmut Bozan
NGOs or Litmus Paper of Democracy
TURKEY
Ömer Kul
Role and Importance of Eastern Turkistan Foundation in raising Public Opinion nd
developing strategies
TURKEY
Salih Yılmaz
The Turkish World Vision of Union of Turkish Authors; Major NGO activities i
TURKEY
Hasan Oktay
21st Century Turkish World; Role of NGOs
16.40 - 17.40
Session 8
16.40 - 17.40
Session 9
16.40 - 17.40
17.40 - 18.00
16
Halls /Subjects of Papers
DAY 1 Session 3
Humane Aid Activities and NGOs
Chairman
Prof. Dr. Mehmet Karpuzcu
TURKEY
Mehmet Sılay
TURKEY
Ahmet Emin Dağ
Factors influencing the cooperation between NGOs in Turkish World, IHH Experience
MALI - AFRICA
Almoustapha Sanogo
Status of Aid Organisations in Africa
TURKEY
Özden Z. Sönmez
Effects of NGOs on International Aids
Lighthouse Model in Humane Aids
OSMANLI HALL
Humane Aid Activities and NGOs
TURKEY
Recep Koçak
DAY 1 Session 3
Linguistic Works and NGOs
Chairman
Prof. Dr. İlyas Doğan
HUN - GAZNE HALL
RUSSIAN
FEDERATION
Zohra Aybazova
Use of Modern Technologies for the Protection of Languages potentially endangered
GEORGIA
Haci Haciyev
Strengthening Turkish Press and Publication Activities in Georgia
OZBEKHSTAN
Bahtiyar Karimov
Ways for Protection of the Language Heritage of Turkish World and Civilisations
KAZAKHSTAN
Sarsenbay Kulmanov
Grammer Units ( Learning Forms, Functional Communicational Grammer, Theorical
Innovation)
ROMANIA
Gülten Abdula
Revitalisation and Protection Efforts for Turkish Assets in Romania and in Downstream of Danube European Region from Past to Present
COFFEE BREAK - LOBBY
Subjects /Participants
Session 10
DAY 1 Session 4
Protection of History, Civilisation and Religious Pieces of Art
Chairman
Bekim Muhtarovic
GÖKTÜRK - UYGUR HALL
TUNUSIA
Amna Hafdhallah
President Of Association Forum Of Culture And Creativity
SERBIA
Nedzad Eminovic
Culture Awareness And Different Social Activates Between
ABIJDAN/AFRICA
Fofana Karim
Alcoran Fondation
Activities for Inter-Cultural and Inter-Religious Tolerance
18.00 - 19.00
Session 11
18.00 - 19.00
Session 12
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Halls /Subjects of Papers
MONTENEGRO
Ali Bardhi
DAY 1 Session 4
Works on Science, Education and NGOs
Chairman
Ali Hikmet Tuncer
OSMANLI HALL
TURKEY
Abdulkadir Yeşilkuş
Accreditation Process for Professional Education
RUSSIAN
FEDERATION
Tatyana Khapchaeva
Role of NGOs in providing educational services
TURKEY
Ümran Ay
Contribution of “Kültür Ocağı “ Association to Education and Culture Activities
KRYGYZSTAN
Gulzada Abdalieva
The Traditional Methods of Education in Modern Societies
TURKEY
İbrahim Erdogan
The Scientific and Technological Developments in Turkish World
DAY 1 Session 4
Civil Society, Human and Health
Chairman
Cevdet Malkoç
HUN - GAZNE HALL
MONGOLIA
Purevjav Purevdorj
Role of NGOs for developing Love Ties
TURKEY
Nejdet Y. Filizoğlu
Raising the awareness of Consumers, Protecting their Rights and Establishing a
Movement of Consumers in an organised way
BOSNIA HERZEGOVINA
Mensur Bektić
Srebrenica Flower -
TURKEY
İbrahim Akış
Studies of the Turkish World Research Foundation
SAUDI ARABIA
Abdullah Al-Shıaanı
Civil Society and its Role in Promoting the Islamic Identity
ENGLISH
Sessions /Country
11st of MAY, SUNDAY
Hour
Going to Hotel and Dinner
12nd of MAY, MONDAY
Sessions /Country
Subjects /Participants
Session 13
DAY 2 Session 1
NGO Activities for Protection of Women Rights
Chairman
Dr. Tamsin Bradley
GÖKTÜRK - UYGUR HALL
TURKEY
Gonca Bayraktar Durgun
Society As A Crucial Actor İn Promoting Women Rights And Preventing Inequality
Against Women
BULGARIA
Sabiha Mestan
Life and Problems of Women in Bulgaria
TURKEY
Maide Gök
Role of NGO in strengthening and developing Women
RUSSIAN
FEDERATION
Nadezda Tydykova
NGOs for Women activities in Altai Republic
09.30 - 10.30
Session 14
09.30 - 10.30
Halls /Subjects of Papers
DAY 2 Session 1
NGOs Activities for keeping the political and cultural values alive
Chairman
Doç. Dr. Timur Kozukulov
OSMANLI HALL
MOLDOVA
Liubovi Cımpoeş
Role of Modern Society in protecting the cultural values and NGO s
AZERBAIJAN
Cavid Şahverdiyev
Concern for enlightening the natinal and spiritual values in Azerbaijan Press
KRYGYZSTAN
Samagan Myrzaıbraımov
Organisations based on ethnical varieties in demilitarization process in Krygyzstan
RUSSIAN
FEDERATION
Alavutdin Ibragimov
The First Registered Foundation of Kumuk Turks in Moscow
TURKEY
Murat Orhun
NGOs roles for protection of Uyghur Culture as well as for education of values
12nd of MAY, MONDAY
Hour
17
ENGLISH
Hour
Sessions /Country
Subjects /Participants
Session 15
DAY 2 Session 1
Social Security, Trade Union Works and NGOs
Chairman
Doç. Dr. Recep Rehimli
HUN - GAZNE HALL
TURKEY
İbrahim Aydınlı
Student and Foreign Employment Problems and Solutions in connection with the
social security issues with regard to NGO s in Turkey and Countries attending the
Summit
MOROCCO
Sıham Loudouna
Experiences of Trade Unions in Northern Africa, Importance of Cooperation with
Turkey
RUSSIAN
FEDERATION
Ayapbek Kuttubaev
Mediation Implementation of NGO as an organisation in solving the disputes about
raising children
TURKEY
Selman Karakul
Role of NGO in combatting against the discrimination; Legislation
AZERBAIJAN
Mübariz Göyüşlü
NGOs for developing Democratic Culture and Political Involvement
12nd of MAY, MONDAY
09.30 - 10.30
10.30 - 11.00
COFFEE BREAK - LOBBY
Session 16
DAY 2 Session 2
Public Opinion Raising, Media and NGOs
Chairman
Doç. Dr. İ. Ethem Polat
GÖKTÜRK - UYGUR HALL
KAZAKHSTAN
Nurgali Zhussipbayev Importance of NGOs in filling the setbacks as well as in Press, Media and Information
Security in The World
KRYGYZSTAN
Jyldyz Zholdoshbay
Mutual Interaction between Members of Media and NGOs
TURKEY
Yusuf Pustu
Combat against Corruption, Media and NGOs
TURKEY
Recep Rehimli
Role and Importance of NGOs in prevention of Corruption
TURKEY
Nizamettin Bilici
Internet Media and Civil Society
DAY 2 Session 2
Political Trends, Democracy and NGOs
Chairman
Prof. Dr. Recai Coşkun
OSMANLI HALL
TURKEY
Mehmet Güneş
From State Tutelage to Tutelage Democracy : NGOs
RUSSIAN
FEDERATION
Leisian Itkulova
Historical Background of EuroAsia Başkurts Formation
TRNC
Emete Gözügüzelli
What happened to the NGOs task in negotiation process in Cyprus ?
TURKEY
Mustafa Altunok
NGOs in Public Budget
NGOs for assuring Rights and Freedoms
11.00 - 12.00
Session 17
11.00 - 12.00
Session 18
11.00 - 12.00
TURKEY
Mehmet Ali Bulut
DAY 2 Session 2
Youth Problems and NGOs
Chairman
Prof. Dr. İsmail H. Demircioğlu
HUN - GAZNE HALL
TURKEY
Elçin Ödemiş
Responsibilities and Outcomes for Disconnection of Youth with their Future, NGOs
Roles
KAZAKHSTAN
Zharkinay Kokanova
Civil Society Development by Personality Formation
TURKEY
Abdullah Ekinci
Role of Volunteer Organisations for having Youth with sense of responsibility
TURKEY
Emine Bağlı
Role of NGOs for Youth Development
12.00 14.00
LUNCH (D - BLOCK Restaurant - VIP HALL)
Session 19
DAY 2 Session 3
Religion, Politics and Thoughts, NGOs
Chairman
Prof. Dr. Mevlüt Uyanık
GÖKTÜRK - UYGUR HALL
KRYGYZSTAN
Asel Abdyramanova
How Religious non-Governmental Organizations are engaged in Civil Society Development Activities in Kyrgyzstan
TURKEY
Mevlüt Uyanık- Mustafa Özcanbaz
Intellectuals Place in Modern Turkish Thinking System
TURKEY
Aygün Akyol-Alparslan Onbaşı
Role and Importance of Student Unions in NGOs
TURKEY
Birol Akgün
Thinking Organisations as New NGOs: SDE Example
TURKEY
Cemal Demir
NGOs for guiding politics
14.00 -15.00
18
Halls /Subjects of Papers
Subjects /Participants
Session 20
DAY 2 Session 3
NGOs in International Relations
Chairman
Dr. Hasan Oktay
OSMANLI HALL
TURKEY
Muhammed Adil
Civil Society And Public Diplomacy
TURKEY
Adalet Kahvecioğlu
Georgia - Turkey- Fight for Returning Motherland
TURKEY
Sedat Aşkın Uğur
Role of Turkish NGOs in Balkans
TURKEY
Esra Pakin-Albayrakoğlu
Role of Turco-American Associations for orienting American politics
TURKEY
A.Cihangir İşbilir
Contribution of Turkish NGOs to Peace
DAY 2 Session 3
NGO Activities in Political and Social Incidents
Chairman
Doç. Dr. Samaghan Myrzaibraimov
HUN - GAZNE HALL
TURKEY
Erkinbeğ Uygurtürk
Eastern Turkistan Case and NGOs
AZERBAIJAN
Aliyeva Irada
Karabağ Escapers in Azerbaijan
TURKEY
Ali Emre Sucu
Role of NGOs in Reconciliation Process: Ozbek Social Movement Example
SENEGAL
Fallou Gueye
Strategic Importance of Turkish NGOs in Africa
RUSSIAN
FEDERATION
Tamara Bıttırova
Etnical Indentity and Parameters of Northern Caucasian Turks
14.00 -15.00
Session 21
14.00 -15.00
Halls /Subjects of Papers
15.00 - 15.20
COFFEE BREAK - LOBBY
Session 22
DAY 2 Session 4
Beliefs and Social Values
Chairman
Prof. Dr. Şenol Durgun
GÖKTÜRK - UYGUR HALL
KRYGYZSTAN
Abdilaziz Kalberdıev
Tengriçlik as a belief organisation in Kyrgyzstan; Beliefs and Organisational Problems
RUSSIAN
FEDERATION
Leila Almazova
Islam And State İn Contemporary Tatarstan And Bashkortotan
ALBENIA
Sokol Brahaj
Importance of Tekka and Medressah in Balkans
KRYGYZSTAN
Çolpon Subakocoeva
Manas: Spiritual Cleaning
KRYGYZSTAN
Nazgül Rısmendeeva
Reflection of Epics to Present - ı Research of Manas Epic in China
15.20 -16.20
Session 23
15.20 -16.20
Session 24
15.20 -16.20
16.20 - 16.40
DAY 2 Session 4
Effectiveness of NGOs and Problems
Chairman
Prof. Dr. Fikret Gezgin
OSMANLI HALL
TURKEY
Sezin Dereci
Project for Monitoring Suitable Environment for Development of NGO, Report of
Turkey : Monitoring Methodology, Standards and Findings
TURKEY
Hakan Benli
Nogay Turks living in Turkey
TURKEY
Kasım Esen
NGOs as Soft Power
KAZAKHSTAN
Uldar Issabekova
Historical and Cultural Values in Development of NGOs
TURKEY
Hatice Altunok
NGOs in Progress Reports of EU
DAY 2 Session 4
NGOs for Protection of Cultural and Historical Assets
Chairman
Doç. Dr. Ragıp Kutay Karaca
HUN - GAZNE HALL
TURKEY
Ebubekir Ceylan
Importance of Yunus Emre Institute for Protection of Historical and Cultural Heritage
RUSSIAN
FEDERATION
Gulnara Gainutdinova
NGOs for Protection of Historical and Cultural Heritage
TURKEY
Necdet Sağlam
Assessment of Contribution of Foundation for Europe-Mediteranean Inter-Cultural
Dialogue
KOSOVO
Bülent Emrusi
NGOs in Protection for Turkish Culture and Piece of Art
BOSNIA
HERZEGOVINA
Adnan Muftarevic - Mirsad Avdic
Balkans Ottoman Pieces- Protection and Effect of NGO s on Continuity for Culture
ENGLISH
Sessions /Country
12nd of MAY, MONDAY
Hour
COFFEE BREAK - LOBBY
19
ENGLISH
Hour
Sessions /Country
Subjects /Participants
Session 25
DAY 2 Session 5
Democratiation, Involvement and NGOs
Chairman
Prof. Dr. Vedat Bilgin
GÖKTÜRK - UYGUR HALL
TURKEY
Aydın Başbuğ
Involvement in Judiciary Process and Effectiveness of NGOs
TURKEY
Yavuz Çilliler
NGOs Norms in Democratisation
GEORGIA
Musa Haciyev
Problems of Muslim Turks in Georgia
AZERBAIJAN
Ali Zakir Rzayev
Role of NGOs in Oppositon Movements in Azerbaijan
TURKEY
Remzi Kızılkaya
Effect of Civil Servants in Administration who are subjecto NGOs
DAY 2 Session 5
NGO, Society and Government
Caairman
Dr. Mustafa Altunok
OSMANLI HALL
TURKEY
Fatih Sarıoğlu
Relations between NGOs and Governments, Tax Exemptions for Foundation and
Associations; An Overview
IRAN
Reza Zargari
For Participate To Take Palce İn The “Civil Society Guideline”
RUSSIAN
FEDERATION
Сайын Амыртак - Saiyn Amyrtak
NGOs in terms of Human Rights and Freedoms
TURKEY
Nuri Şimşekler
International Mevlana Association for sake of Mevlana
TURKEY
İsmail Selimoğlu
Bal-Göç as a multi-facet NGO
TURKEY
Cevdet Şanlı
Humanitarian our Culture - Istanbul
16.40 - 17.40
Session 26
12nd of MAY, MONDAY
16.40 - 17.40
Session 27
16.40 - 17.40
Day 2 Session 5
National Values and NGOs works
Chairman
Dr. Fatih Yıldırım
HUN - GAZNE HALL
ROMANIA
Metin Ömer
NGOs in Romania after 1990s as a sample of Turk Tatarian Society
KAZAKHSTAN
Mukhtar Shakhanov
Our important missions for protection our identity and Turkish existence against the
assimilation made in Euroasia
RUSSIAN
FEDERATION
Sergei Kyzaev
Right to determine the fate of the indigenous people in Altai Republic
TURKEY
Nurbanu Ataş
Effect of Duties undertaken in NGOs on Youth in terms of the personal and social
responsibility
KAZAKHSTAN
Zhanar Bekturganova
Pedagogic Problems in Era, Actual Concerns in Modern Education
17.40 - 18.00
COFFEE BREAK - LOBBY
Session 28
DAY 2 Session 6
Personality Formation, Youth and Family
Chairman
Dr. Hatice Altunok
GÖKTÜRK - UYGUR HALL
MONGOLIA
Delgermend Tserendamba
Project on “Societal Influence On Families”
TURKEY
Ramazan Çamlıca
Nuhaciret Uyghurs Self Identity Protection, Importance of NGOs
TURKEY
Ata Kafadar
Youth and NGOs
TURKEY
Gözde Özdemir
NGOs fighting against smoking in Turkey and NGOs in Health
TURKEY
Savaş Yılmaz
Good Practices in combatting against addictives
DAY 2 Session 6
Turks in Abroad and NGOs activities in Relative Communities
Chairman
Dr. Muzaffer Ürekli
AZERBAIJAN
Ali Shamil
Visible and Invisible sides of First Baku Turcology Congress
KOSOVO
İbrahim Arslan
History of Turkish Media in Kosovo
KOSOVO
Ertan Simitçi
Problems of Turkish Society in Kosovo
RUSSIAN
FEDERATION
Ruqaniyat Musayeva
Yerel Yuruluşlar Ve Nogay Kumuklar
KOSOVO
Furkan Ergüler
The youngest state in Europe, Kosovo and its Economic Situation
18.00 - 19.00
Session 29
18.00 - 19.00
20
Halls /Subjects of Papers
OSMANLI HALL
Sessions /Country
Subjects /Participants
Session 30
DAY 2 Session 6
Youth, Politics Culture and NGO Activities
Chairman
Dr. Nuran H.Belet
HUN - GAZNE HALL
MACEDONIA
Taxhuddin Sahabani
Material and Spiritual Organisation of Youth in the light of our experiences in the
field
RUSSIAN
FEDERATION
Arzy Emirova
The Activity Of The Maarifchi Crimean Tatar Educators Association İn Crimea And İts
Role İn The Revival Of The Crimean Tatar Education.
TURKEY
Mürsel Turbay
NGOs for Material and Spiritual Development of Youth
GEORGIA
Bahtiyar Tanrıverdiyev
TURKEY
Nesrin Semiz
18.00 - 19.00
19.00 - 23.00
Halls /Subjects of Papers
ENGLISH
Hour
Support to Youth Education in Georgia
Young Women’s Political Participation
Going to Hotel and GALA DINNER
13rd of MAY, TUESDAY
Sessions /Country
Subjects /Participants
Session 31
DAY 3 Session 1
Dini Topluluklar Ve Sivil Toplum Düşüncesi
Chairman
Prof. Dr. Aydın Başbuğ
GÖKTÜRK - UYGUR HALL
TURKEY
Burhan Aykaç- Şenol Durgun
Religious Organisations and Civil Society Perception as NGOs
KRYGYZSTAN
Timur Kozukulov
Krygyzstan Religious Head’s Office and Concerns as a NGO
ALBENIA
Dede Baba Edmond Brahimaj
Link between Bektashism over Society, Effect on Civil Society in terms of Beliefs
BOSNIA HERZEGOVINA
Edin Tule
Lobby-activities in Qur’an
CHECHNYA
Abdullaev Rinat
First National-Cultural Autonomous Region of Kumuk Turks in Chechania
09.30 - 10.30
Session 32
09.30 - 10.30
Session 33
09.30 - 10.30
10.30 - 11.00
Halls /Subjects of Papers
DAY 3 Session 1
Women and Family Works -- NGOs
Chairman
Doç. Dr. Mehmet Güneş
OSMANLI HALL
TURKEY
Şükrü Can
Having a conscience of family at teenage : Family Conversations Project
TURKEY
Rahime Süleymanoğlu
NGOs in contexts of man and woman in Turkey
TURKEY
Nuran H. Belet
Social Dialogue Tool as a problem solution in Women works
TURKEY
Şükran Üst
NGOs in Women Works
DAY 3 Session 1
NGOs for the Protection of Historical Assets and Environment
Chairman
Prof. Dr. Eyüp G. İsbir
HUN - GAZNE HALL
TURKEY
İsmail H. Demircioğlu
What should be the place of NGOs in protection and teaching of Historical and
Cultural Assets ?
IRAN
Fatemeh Babazadeh
Doing Mountainering And Environmenal Activities
TURKEY
Mehmet Karpuzcu
Importance of NGOs in keeping the cultural assets alive
ANKARA
Mahire Mamut
NGOs for environmental problems and increasing the sensitivity
TURKEY
Volkan AKAN
Role of NGOs in Rescue Activities and in Natural Disasters
13rd of MAY, TUESDAY
Hour
COFFEE BREAK - LOBBY
21
ENGLISH
Hour
Sessions /Country
Subjects /Participants
Session 34
DAY 3 Session 2
Political Awareness and NGOs
Chairman
Prof. Dr. Burhan Aykaç
GÖKTÜRK - UYGUR HALL
UKRAINE
Elmira Muratova
The Crimean Tatar Women Organizations İn Preserving Of Ethnic İdentity
TURKEY
Özkan Gök
Function of Civil Society Organizations in Development of Democratic Culture in
Turkey
MACEDONIA
Fikret İbrahim
Elmedin Karareshit
Role of Our Foundation on education, culture, traditions and customs of Turks living
in Macedonia
RUSSIAN
FEDERATION
Viacheslav Kleshev
Ethnic conflicts in Republic of Altay and their solutions
CRIMEAN
AUTONOMUS
REPUBLIC
Aishe Emirova
Activities of Kyrmchak Community for Protection of Cultural Heritage of Krymchaks
in Crimea
DAY 3 Session 2
Educational Activities and NGOs
Chairman
Doç. Dr. Fatih Sarıoğlu
OSMANLI HALL
AZERBAIJAN
Naile İsmayilova
“Yeni Hayat” Humanitar Ve Sosial Dayaq İctimai Birligi
TURKEY
Seracettin Mahdum
Hüdaverdi Yerli
Education and NGOs
TURKEY
Mustafa Ziya
Contribution of NGOs to Education; Iraq Turkmen Sample
TURKEY
Mehmet Gökçay
NGOs for dissemination of Science
11.00 - 12.00
13rd of MAY, TUESDAY
Session 35
11.00 - 12.00
Session 36
11.00 - 12.00
12.00 - 14.00
14th of MAY, WEDNESDAY
14.00 - 15.30
Halls /Subjects of Papers
Etnical and Pedagogical Aspect of Citizenship and Patriotism which are fundamental
for the formation of NGOs
KAZAKHSTAN
Aiymkul Yerımbetova
DAY 3 Session 2
Women in Family Studies and Civil Society Organizations
Chairman
Dr. Yusuf Pustu
HUN - GAZNE HALL
TURKEY
Gönül İşler
Women Rights and Prevention of Violence
TURKEY
Esma Betül Acar
Family values
AZERBAIJAN
Aynur Qezenfer Qizi
Kumuk Yirlarinda Kadin Konusu
TURKEY
Şengül Yiğit
Women in Voluntary Social Works
LUNCH (D - BLOCK Restaurant - VIP HALL)
COMMON
PROGRAMME
CLOSING SESSION AND CEREMONY
14.00 - 14.30
Reading Final Declaration ( Prof.Dr. Şenol Durgun)
14.30 - 15.00
Certificate and Gifts Ceremony
15-00 - 16.30
Official Visits
16.30 - 19.00
Eskişehir Trip
19.00 - 21.00
Dinner
14th of MAY, WEDNESDAY
14.00 - 15.30
22
For Guests from
Abroad
SOCIAL PROGRAM
07.00 - 13.00
Departure to Istanbul
13.00 - 15.30
Boat Trip for Dinner in Bosphorus
15.30 - 18.00
Ayasofya and Sultanahmet Mosques, Yerebatan Sarnıç and Kapalıçarşı
ENGLISH
HONORARY COMMITTEE
Nabi AVCI (Minister of Education)
Güngör Azim TUNA (Eskişehir Governor)
Naci KORU (Deputy Minister of Ministry of Foreign Affairs)
Assoc. Prof. Ulvi SARAN (President of Association of Public Researches )
Prof. Hasan GÖNEN (OsmanGazi University Rector)
Prof. Yunus SÖYLET (İstanbul University Rector)
EXECUTIVE BOARD
ALİ HİKMET TUNCER / Executive Chairman of the Board
CEVDET MALKOÇ / General Coordinator
PROF. DR. KEMAL ŞENOCAK / Assistant General Coordinator
NUH VURAL / Administrative and Financial Coordinator
HALİL YILDIRIM / Organization Coordinator
PROF. DR. ŞENOL DURGUN / Academic Coordinator
DOÇ. DR. RECEP REHİMLİ / Regional Coordinators - Caucasia
DOÇ. DR. FIRAT PURTAŞ / Regional Coordinators - Central Asia
BEKİM MUFTAREVİÇ / Regional Coordinators - Balkans
DOÇ. DR. İ. ETHEM POLAT / Regional Coordinators - North Africa
DR. KAAN DİLEK / Regional Coordinators - Middle East
DOÇ. DR. GONCA BAYRAKTAR DURGUN / Akademic Advisor
YRD. DOÇ. DR. RAHMAN ÂDEMİ / Akademic Advisor
YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ALTUNOK / Akademic Advisor
DR. YUSUF PUSTU / Akademic Advisor
DR. MUHAMMED ADİL / Akademic Advisor
DR. FATİH YILDIRIM / NGO Advisor
ZAİM GÖK / NGO Advisor
23
24
Саммит Гражданского Общества
Тюркского Мира
Эскишехир-Турция / 11-13 мая 2014
ПРОГРАММА
www.stkzirve.com
25
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
RUSSIAN
Уважаемые гости;
Добро пожаловать на “Саммит Гражданского Общества Тюркского Мира”,
организованного Фондом общественных исследований при поддержки
Губернаторства г. Эскишехир и агентства «Эскишехир – культурная столица
тюркского мира 2013».
Благодарим Вас - уважаемых представителей организаций гражданского общества,
приехавших из всех уголков тюркского мира и участвующих в этом саммите.
На наш саммит приехали участники из 40 стран, в том числе Турции, Балкан,
Кавказа, Каспийского региона и тюркских республик; 70 из наших участников
приехали из за рубежа, а 130 из Турции, всего здесь присутствует 200 участников.
Тюркский мир, в котором в конце 20-го века произошли крупные изменения в
21 веке примет обличие, которое повлияет на многие аспекты развития стран
в регионе. В этих изменениях и преобразованиях роль социальной динамики и
гражданского общества несомненна. С распространением технологии во всех
сферах жизни общества увеличились коммуникация и взаимодействие между
культурами. Управлять при помощи гражданского общества группировками,
которые возникли сами по себе или из-за возникших потребностей cтало одной из
основных потребностей.
Основываясь на этих потребностях, проводится саммит, который предоставит
возможность встречи организациям гражданского общества (ОГО), ставшими
юридическими лицами в странах, в которых доминирует тюркская культура. Здесь
будут описаны и обсуждены наличие, сфера деятельности, достижения, проблемы,
развитие и возможность представлять деятельность организаций гражданского
общества в странах, представленных на саммите, а также возможности изменения
и преобразования и социального, политического и экономического развития. Ваша
заинтересованность в саммите и поддержка обязательно будут способствовать
социальным и культурным изменениям, которые будут переживать страны региона
в ближайшие годы.
В интенсивной, но приятной программе, участники встретятся и пообщаются,
а также благодаря дискуссиям на темы саммита, мы поделимся своим опытом в
гражданском обществе и сделаем свой вклад в развитие наших отношений. Этот
вклад разовьёт отношения между нашими обществами и, объединив нас в наших
общих взглядах, позволит нам более уверенно шагать будущее.
Желаем удачного саммита и выражаем наше уважение и почтение,
Фонд общественных исследований
26
11 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Название заседания/
Участники
Зал/Тема доклада
09:30 - 10:30
ПРОГРАММА ОТКРЫТИЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
10:30 - 10.40
Доц. Др. Улви САРАН ( Председатель фонда общественных исследований)
10:40 - 10.45
10:50 - 11.00
Эльда Эко (Посещение Студент Представитель)
Доктор. Абу Бакр Джейлан (НПО представитель от имени организации гражданского общества-Юнуса Эмре институт
вице-президента)
Ахмед Ибрагим (турецкая мировая столица культуры Совета советника)
11:00 - 11.10
Проф.Др. Хасан Гонен (Ректор университета ОсманГази)
11:10 - 11.20
Проф.Др. Юнус СОЙЛЕТ (Ректор Стамбульского университета)
11:20 - 11.30
Naci KORU (заместитель министра Министерства иностранных дел)
11:30 - 11.40
Гюнгор Азим ТУНА (Губернатор провинции Эскишехир)
11:40 -
Nabi AVCI (министр образования)
12.00 -14.00
1.ЗАСЕДАНИЕ
ОБЕД (D - БЛОК, ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ - САЛОН VİB )
1.ДЕНЬ 1.ЗАСЕДАНИЕ Межгосударственные отношения и гражданское общество
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Др.Мухаммед Адил
ЗАЛ GÖKTÜRK - UYGUR
ЗАСЕДАНИЯ
Ibrahim G. Aoudé (Ибрахим
США
Размышления об арабском мире и тюркском мире
Г.Ауде)
Роль НПО в обеспечении общественного согласия на Ближнем
Najwa Alkhazzan (Нажва
ЙЕМЕН
Алкхаззан)
Востоке
Фонд тюркского мира в качестве моста между всеми
АЗЕРБАЙДЖАН
Рази Нуруллаев
тюркскими странами
Что необходимо сделать находящимся за рубежом тюркским
ТУРЦИЯ
Адем Коч
НПО для создания сильных тюркских диаспор
1.ДЕНЬ 1.ЗАСЕДАНИЕ Неправительственные организации в материальном и нравственном развитии молодежи
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Доц. Др. Улви Саран
ЗАЛ OSMANLI
ЗАСЕДАНИЯ
Роль неправительственных организаций в материальном и
АЗЕРБАЙДЖАН
Себина Аббасова
нравственном развитии молодежи
Неправительственные организации в материальном и
ТУРЦИЯ
Тебет Юджетюрк
нравственном развитии молодежи: Ассоциация молодежи и
культуры Восточного Туркестана
Важность участие молодежи в работе неправительственных
СЕРБИЯ
Сабина Даздаревич
организаций
Программы по обмену студентами как инструмент
ТУРЦИЯ
Мухаммет Муса Будак
общественной дипломатии и практика Турции
1.ДЕНЬ 1.ЗАСЕДАНИЕ Работы гражданского общества в международных и межкультурных отношениях
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Проф. Др. Кемаль Шеноджак ЗАЛ HUN - GAZNE
ЗАСЕДАНИЯ
М.Саваш Байындыр - Ильяс Платформа дружественных диаспор для тюркских и
ТУРЦИЯ
Доган
родственных общин
Mr. Abdulhamid Alfaiech
Культурное сотрудничество и его роль в сближении народов
ТУНИС
(Абдульхамид Алфаеч)
тюркского мира и Северной Африки
Важность образования и памятников культуры для
МАКЕДОНИЯ
Хюсрев Эмин
сохранения идентичности македонских тюрков
Damir Saracevic / Zijad
АВСТРИЯ
Mandara (Дамир Сарасевич/ Организация боснийских и турецких иммигрантов в Австрии
Зияд Мандара)
КОФЕ-БРЕЙК - ЛОББИ
10:45 - 10.50
14.00 -15.00
2.ЗАСЕДАНИЕ
14.00 -15.00
3.ЗАСЕДАНИЕ
14.00 -15.00
15.00 - 15.20
RUSSIAN
Заседание/Страна
11 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Время
27
Время
RUSSIAN
4.ЗАСЕДАНИЕ
Заседание/Страна
1.ДЕНЬ 2.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
ТУРЦИЯ
15.20 -16.20
АНГЛИЯ
ТУРЦИЯ
5.ЗАСЕДАНИЕ
БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА
1.ДЕНЬ 2.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
11 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТУРЦИЯ
15.20 -16.20
ТУРЦИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
ТУРЦИЯ
МАКЕДОНИЯ
6.ЗАСЕДАНИЕ
15.20 -16.20
1.ДЕНЬ 2.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
ЗАЛ OSMANLI
Юридический статус неправительственных организаций в
рамках Гражданского закона (кодекса) Турции
Сотрудничество гражданского общество с государством
Зейнеп Балджыоглу
в Турции: Проблемы и предложения по практической
деятельности и законодательству
Законодательство НПО в развитии гражданского общества
Айдын Керимов
Азербайджана
Джемиль Паслы
Роль и значение НПО в управлении
Неправительственные организации в плане создания
Сулейман Баки
объединений и свободы самовыражения
Религиозные общества в плане толерантности и интеграции
Гокче Джанарслан
ЗАЛ HUN - GAZNE
СЕРБИЯ
Mirza Alickovic (Мирза
Алискович)
Humanitarian, educational and cultural on NGO
ГЕРМАНИЯ
Руфат Саттаров
ЭФИОПИЯ
Мохаммед Эндрис АлиАдбулкадир Адем Мохаммед
ТУРЦИЯ
Бесим Джура
ТУРЦИЯ
Рагып Кутай Караджа
КОФЕ-БРЕЙК - ЛОББИ
7.ЗАСЕДАНИЕ
1.ДЕНЬ 3.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
28
Доц. Др. İbrahim Aydınlı
Проф.Др. Ибрахим Ауде
16.20 - 16.40
16.40 - 17.40
Название заседания/
Зал/Тема доклада
Участники
Неправительственные организации в образовании и развитии прав женщин
Доц. Др. Гонджа Байрактар
ЗАЛ GÖKTÜRK - UYGUR
Дургун
Ассоциации по развитию и усилению женщин - Примеры
Фатма Кавшут
Анкары
Tamsin Bradley (Тамсин
Гендерное насилие и феминистический активизм в Индии
Бредли)
Роль созданных женских обществ во включении турецких
Дилек Акгюмюш
женщин в политическую жизнь в рамках исторического
процесса
Merjema Salić (Мерьема
Представления повседневной жизни современной
Салич)
мусульманской женщины
Проблемы создания общественных организаций и законодательство
Исламские НПО в Азербайджане: Альтернативный путь
религиозного активизма в светском государстве
Новые тренды влияющие на роль ОГО, основанных на вере в
Эфиопии
Роль гражданского общества в изучении международной
толерантности и взаимоуважения
Восприятие демократии при определении понятия
безопасности: Плюрализм в Центральной Азии
Неправительственные организации в повышении политического и интеллектуального
самосознания
Проф. Др. Мустафа
ЗАЛ GÖKTÜRK - UYGUR
Делиджан
Севда Яшар Джошкун Научные конгрессы по работам гражданского общества в
Реджаи Джошкун
Тюркском мире
Лакмусовая бумажка неправительственных организаций или
Махмут Бозан
демократии
Роль и значение Фонда Восточного Туркестана в создании
Омер Кул
общественного мнения и развитии стратегии
Видение Тюркского мира Союзом писателей Турции и
Салих Йылмаз
основные работы гражданского общества
Хасан Октай
Тюркский мир 21-го века и роль НПО
16.40 - 17.40
1.ДЕНЬ 3.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
МАЛИ
9.ЗАСЕДАНИЕ
16.40 - 17.40
17.40 - 18.00
10.ЗАСЕДАНИЕ
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
1.ДЕНЬ 3.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
11.ЗАСЕДАНИЕ
18.00 - 19.00
18.00 - 19.00
Мехмет Сылай
Работы по оказанию гуманитарной помощи и НПО
Факторы, влияющие на сотрудничество между НПО Тюркского
мира и опыт İHH (Фонд гуманитарной помощи)
Ахмет Эмин Даг
Almoustapha Sanogo
Положение гуманитарных организаций в Африке
(Алмустафа Саного)
Влияние НПО на международную помощь
Özden Z. Sönmez
Реджеп Кочак
Модель “Deniz Feneri” (“Маяк”) в гуманитарной помощи
Лингвистические работы и неправительственные организации
Проф. Др. Ильяс Доган
Зохра Айбазова
УЗБЕКИСТАН
Бахтияр Каримов
КАЗАХСТАН
Сарсенбай Кулманов
РУМЫНИЯ
Гюльтен Абдула
КОФЕ-БРЕЙК - ЛОББИ
1.ДЕНЬ 4.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
СЕРБИЯ
ЗАЛ HUN - GAZNE
Использование современных технологий для защиты языков, по
которым есть опасения об их исчезновении
Усиление работ средств массовой информации на турецком
языке в Грузии
Пути защиты языкового наследия тюркского мира и тюркских
цивилизаций
Грамматические единицы (Теоретическая новинка в изучении
форм коммуникационных грамматических конструкций)
Защита и восстановление тюркского наследия в Румынии
и в районе нижнего течения Дуная, начиная с прошлого до
сегодняшних дней
Защита исторических, культурных и религиозных памятников
Беким Мухтарович
Amna Hafdhallah (Амна
Хафдхаллах)
Nedzad Eminovic (Недзад
Эминович)
ЗАЛ GÖKTÜRK - UYGUR
Президент Ассоциации Форума культуры и творчества
Культуная информированность и различные совместные
социальные мероприятия
БЕРЕГ СЛОНОВОЙ
КОСТИ
ЧЕРНОГОРИЯ
1.ДЕНЬ 4.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
Ali Bardhi (Али Бардхи)
Работы по межкультурной и межрелигиозной толерантности
Наука, образование и работы гражданского общества
Али Хикмет Тунджер
ЗАЛ OSMANLI
ТУРЦИЯ
Адбулкадир Йешилкуш
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
Процессы аккредитации в профессионально-техническом
образовании
Татьяна Хапчаева
Роль НПО в предоставлении образовательных услуг
КЫРГЫЗСТАН
ТУРЦИЯ
1.ДЕНЬ 4.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
Fofana Karim (Фофана Карим)
Фонд Алькоран
Вклад Фонда “Кюльтюр Оджагы” в образование и культурные
мероприятия
Гюльзада Адбалиева
Традиционные методы обучения в современном обществе
Ибрахим Эрдоган
Научное и технологической развитие Тюркского мира
Гражданское общество, человек и здоровье
Умран месяц
Джевдет Малкоч
ЗАЛ HUN - GAZNE
МОНГОЛИЯ
Purevjav Purevdorj (Пуревжав
Пуревдорж)
Роль НПО в развитии любви и привязанности
ТУРЦИЯ
Неждет Й.Филизоглу
БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА
ТУРЦИЯ
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
19.00 - 21.00
ЗАЛ OSMANLI
Хаджи Хаджиев
ТУРЦИЯ
12.ЗАСЕДАНИЕ
Проф. Др. Мехмет Карпузджу
ГРУЗИЯ
ТУНИС
18.00 - 19.00
Название заседания/
Зал/Тема доклада
Участники
Работы по оказанию гуманитарной помощи и НПО
RUSSIAN
8.ЗАСЕДАНИЕ
Заседание/Страна
11 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Время
Повышение сознания потребителей, защита прав и создание
организованного движения потребителей
Mensur Bektić (Менсур Бектич) Цветок Сребреницы
Авраам потока
Majed Al-Ansarı
ОТЪЕЗД В ГОСТИНИЦУ И УЖИН
Исследования турецкая мировая исследовательского фонда
Гражданское общество и его роль в продвижении исламской
идентичности
29
Время
Заседание/Страна
Название заседания/
Участники
Зал/Тема доклада
RUSSIAN
12 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Время
Заседание/Страна
13.ЗАСЕДАНИЕ
2.ДЕНЬ 1.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
ТУРЦИЯ
09.30 - 10.30
12 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
14.ЗАСЕДАНИЕ
09.30 - 10.30
БОЛГАРИЯ
ТУРЦИЯ
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
09.30 - 10.30
10.30 - 11.00
16.ЗАСЕДАНИЕ
11.00 - 12.00
30
Надежда Тыдыкова
НПО в связи с деятельностью женщин в Республике Алтай
2.ДЕНЬ 1.ЗАСЕДАНИЕ
Работы неправительственных организаций, направленные на поддержание политических и
культурных ценностей
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
Доц. Др. Тимур Козукулов
МОЛДОВА
Любовь Чимпоеш
АЗЕРБАЙДЖАН
Джавид Шахвердиев
КЫРГЫЗСТАН
Самаган Мырзаибраимов
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
Алавутдин Ибрагимов
ТУРЦИЯ
15.ЗАСЕДАНИЕ
Название заседания/
Зал / Тема доклада
Участники
Работы неправительственных организаций для защиты прав женщин
Dr. Tamsin Bradley (Тамсин
ЗАЛ GÖKTÜRK - UYGUR
Брадли) (Англия)
Общество как очень важный фактор в продвижении женских
Гонджа Байрактар Дургун
прав и предотвращении неравенства по отношению к женщинам
Сабиха Местан
Жизнь и проблемы женщин в Болгарии
Маиде Гок
Роль НПО в развитии и усилении женщин
2.ДЕНЬ 1.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
ЗАЛ OSMANLI
Культурные ценности современного общества и роль НПО в их
поддержке
Проблема освещения национальных и нравственных ценностей в
СМИ Азербайджана
Создание организаций на этнической основе в процессе создания
гражданского общества в Кыргызстане
Первая зарегистрированная в Москве ассоциация кумыков
Защита культуры уйгуров и задачи НПО по вопросам обучения
культурным ценностям
Социальная защита, работы профсоюзов и гражданское общество
Мурат Орхун
Доц. Др. Реджеп Рехимли
ЗАЛ HUN - GAZNE
Проблемы социальной защиты в трудоустройстве студентов и
иностранных работников, приезжающих при поддержке НПО
между странами участниками Саммита и Турцией, и решения
этих проблем
Опыт профсоюзов Северной Африки и важность сотрудничества
с Турцией в этом направлении
НПО в качестве медиатора при решении споров, связанных с
воспитанием детей
Роль гражданского общества в борьбе с дискриминацией.
Законодательство
НПО в развитии демократии, культуры и политического участия
ТУРЦИЯ
Ибрахим Айдынлы
МАРОККО
Sıham Loudouna (Сихам
Лудуна)
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
Аяпбек Куттубаев
ТУРЦИЯ
Селман Каракул
АЗЕРБАЙДЖАН
КОФЕ-БРЕЙК - ЛОББИ
2.ДЕНЬ 2.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
Мюбариз Гоюшлю
Создание общественного мнения, СМИ и гражданское общество
КАЗАХСТАН
Нургали Жусипбаев
КЫРГЫЗСТАН
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
Жылдыз Жолдошбай
Юсуф Пусту
Реджеп Рехимли
Nizamettin провидец
Доц. Др. И.Этхем Полат
ЗАЛ GÖKTÜRK - UYGUR
СМИ в Тюркском мире. Значение НПО в обеспечении
информационной безопасности и устранение недостатков.
Взаимное влияние работников СМИ и НПО
СМИ и гражданское общество в борьбе с коррупцией
Роль и значение НПО в предотвращении коррупции
Интернет СМИ и гражданского общества
17.ЗАСЕДАНИЕ
Заседание/Страна
2.ДЕНЬ 2.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
ТУРЦИЯ
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
11.00 - 12.00
ТУРЕЦКАЯ
РЕСПУБЛИКА
СЕВЕРНОГО КИПРА
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
18.ЗАСЕДАНИЕ 2.ДЕНЬ 2.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
Название заседания/
Зал/Тема доклада
Участники
Политические течения, демократия и гражданское общество
Проф. Др. Реджаи Джошкун
ЗАЛ OSMANLI
Мехмет Гюнеш
От государственной опеки к опекающей демократии: НПО
Ляйсан Иткулова
Исторический план возникновения башкир в Евразии
Эмете Гозюгюзелли
В чем состоят задачи гражданского общества в переговорном
процессе на Кипре?
RUSSIAN
Время
12 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мустафа Алтынок
НПО в государственном бюджете
Мехмет Али Булут
НПО в получение прав и свобод
Проблемы молодежи и неправительственные организации
Проф. Др. Исмаил
ЗАЛ HUN - GAZNE
Х.Демирджиоглу
Оторванность молодежи от прошлого, кто несет
ТУРЦИЯ
Элчин Одемиш
ответственность, каковы результаты, пути решения НПО
11.00 - 12.00
КАЗАХСТАН
Жаркинай Коканова
Развитие гражданского общества через личностный рост
Роль волонтерских организаций в привитии ответственности
ТУРЦИЯ
Абдуллах Экинджи
у молодежи
ТУРЦИЯ
Эмине Баглы
Роль НПО в развитии молодежи
12.00 - 14.00
ОБЕД (D - БЛОК, ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ - САЛОН VİB )
19.ЗАСЕДАНИЕ 2.ДЕНЬ 3.ЗАСЕДАНИЕ
Неправительственные организации в религиозной, политической и интеллектуальной жизни
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Проф. Др. Мевлют Уянык
ЗАЛ GÖKTÜRK - UYGUR
ЗАСЕДАНИЯ
Как религиозные неправительственные организации
КЫРГЫЗСТАН
Асель Абдыраманова
участвуют в мероприятиях по развитию в гражданского
общества в Кыргызстане
Мевлют Уянык-Мустафа
“Айдынлар Оджагы” в создании современной истории
14.00 -15.00
ТУРЦИЯ
Озджанбаз
философии Турции
Айгюн Акйол-Алпарслан
Роль и значение студенческих сообществ в гражданском
ТУРЦИЯ
Онбашы
обществе
ТУРЦИЯ
Бирол Акгюн
Философские объединения как новые НПО: пример SDE
ТУРЦИЯ
Джемал Демир
НПО как направляющая политики
20.ЗАСЕДАНИЕ 2.ДЕНЬ 3.ЗАСЕДАНИЕ Гражданское общество в международных отношениях
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Др.Хасан Октай
ЗАЛ OSMANLI
ЗАСЕДАНИЯ
ТУРЦИЯ
Мухаммед Адиль
Гражданское общество и общественная дипломатия
ТУРЦИЯ
Адалет Кахведжиоглу
Грузия - Турция, борьба за возвращение на Родину
14.00 -15.00
ТУРЦИЯ
Седат Ашкын Угур
Роль турецких НПО на Балканах
Роль турецко-американской ассоциации в направлении
ТУРЦИЯ
Эсра Пакин-Албайракоглу
американской политики
ТУРЦИЯ
А.Джихангир Ишбилир
Вклад турецких НПО в установление мира
21.ЗАСЕДАНИЕ 2.ДЕНЬ 3.ЗАСЕДАНИЕ Работы гражданского общества в политических и социальных событиях
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Доц. Др. Самагхан
ЗАЛ HUN - GAZNE
ЗАСЕДАНИЯ
Мырзаибраимов
ТУРЦИЯ
Эркинбег Уйгуртюрк
Дело жизни Восточного Туркестана и НПО
АЗЕРБАЙДЖАН
Ирада Алиева
Вопрос карабахских беженцев в Азербайджане
14.00 -15.00
Роль НПО в процессе сплочения нации: Пример народного
ТУРЦИЯ
Али Эмре Суджу
движения Узбекистана
СЕНЕГАЛ
Fallou Gueye (Фаллоу Гуее)
Стратегическое значение нахождения турецких НПО в Африке
Этническая идентификация тюрков Северного Кавказа и ее
РОССИЙСКАЯ
Тамара Биттирова
параметры (На примере духовных стихотворений)
ФЕДЕРАЦИЯ
15.00 - 15.20
КОФЕ-БРЕЙК - ЛОББИ
31
Время
Заседание/Страна
RUSSIAN
22.ЗАСЕДАНИЕ 2.ДЕНЬ 4.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
КЫРГЫЗСТАН
15.20 -16.20
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
АЛБАНИЯ
КЫРГЫЗСТАН
КЫРГЫЗСТАН
23.ЗАСЕДАНИЕ 2.ДЕНЬ 4.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
12 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ТУРЦИЯ
15.20 -16.20
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ТУРЦИЯ
КАЗАХСТАН
ТУРЦИЯ
24.ЗАСЕДАНИЕ 2.ДЕНЬ 4.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
ТУРЦИЯ
15.20 -16.20
32
Проф. Др. Шенол Дургун
Зал/Тема доклада
ЗАЛ GÖKTÜRK - UYGUR
Тенгрианство как религиозное объединение в Кыргызстане:
Верования и проблемы организации
Ислам и государство в современном татарстане и
Лейла Алмазова
башкортостане
Sokol Brahaj (Сокол Брахай) Значение обителей дервишей и медресе на Балканах
Чолпон Субакожоева
Манас: Душевное очищение
Отражение эпосов в наши дни - исследования эпоса “Манас” в
Назгюль Рысмендеева
Китае
Эффективность гражданского общества и его проблемы
Абдилазиз Каобердиев
Проф. Др. Фикрет Гезгин
ЗАЛ OSMANLI
Отчет Турции по проекту мониторинга ситуации, подходящей
для развития гражданского общества: Методология
мониторинга, стандарты и результаты
Организация совместных дагестанских и тюркских работ по
Шарафетдинов Марагамов
истории кавказских народов
Касым Эсен
Ногайские тюрки живущие в Турцкии
Исторические и культурные ценности в развитии
Улдар Исабекова
гражданского общества
Предубеждения гражданского общества в отчетах по развитию
Хатидже Алтунок
Европейского Союза
Неправительственные организации в вопросе защиты культурного и исторического
наследия
Доц. Др. Рагып Кутай
ЗАЛ HUN - GAZNE
Караджа
Значение института им.Юнуса Эмре в вопросе защиты нашего
Эбубекир Джейлан
исторического и культурного наследия
Сезин Дереджи
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
Гульнара Гайнутдинова
ТУРЦИЯ
Недждет Саглам
КОСОВО
Бюлент Эмруси
БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА
16.20 - 16.40
КОФЕ-БРЕЙК - ЛОББИ
25.ЗАСЕДАНИЕ 2.ДЕНЬ 5. ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
ТУРЦИЯ
16.40 - 17.40
Название заседания/
Участники
Верования и общественные ценности
Аднан Муфтаревич
Мирсад Авдич
НПО в вопросе защиты исторического и культурного наследия
Оценка вклада в гражданское общество фонда
“Межкультурного диалога Европа-Средиземное море”
НПО в вопросе защиты произведений искусств и культуры
тюрков
Влияние НПО на защиту произведений османского периода на
Балканах и продолжение культуры
Демократизация, участие и гражданское общество
Проф. Др. Ведат Бильгин
ЗАЛ GÖKTÜRK - UYGUR
Айдын Башбуг
Участие в законотворческом процессе и эффективность НПО
Нормы гражданского обществе в связи с процессом
демократизации
Проблемы проживающих в Грузии тюрков-мусульман
Роль НПО в оппозиционном движении Азербайджана
Влияние гражданского общества на государственных
служащих
ТУРЦИЯ
Явуз Чиллилер
ГРУЗИЯ
ФРАНЦИЯ
Муса Хаджиев
Ганимет Захид
ТУРЦИЯ
Ремзи Кызылкая
26.ЗАСЕДАНИЕ 2.ДЕНЬ 5. ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
ТУРЦИЯ
ИРАН
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
27.ЗАСЕДАНИЕ 2.ДЕНЬ 5. ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
16.40 - 17.40
16.40 - 17.40
Сайын Амыртак
НПО с точки зрения прав и свобод человека
Нури Шимшеклер
Международный фонд им.Мевланы по пути Мевланы
Исмаил Selimoğlu
“Бал-Гёч” как НПО, работающее в разных направлениях
Cevdet Славный
Гуманитарная наша культура - Стамбул
Национальные ценности и работы гражданского общества
Доктор. Фатих Молния
Мухтар Шаханов
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
Сергей Кызаев
ТУРЦИЯ
Вложение Нурбану
КАЗАХСТАН
Жанар Бектурганова
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
29.ЗАСЕДАНИЕ 2.ДЕНЬ 6.ЗАСЕДАНИЕ
ЗАЛ OSMANLI
Реза Заргари
КАЗАХСТАН
ТУРЦИЯ
Зал/Тема доклада
Отношения между НПО и правительством. Оценка вопросов
освобождения от налогообложения фондов и ассоциаций
Для участие в «Руководстве гражданского общества»
Фатих Сарыоглу
Метин Омер
ТУРЦИЯ
18.00 - 19.00
Доктор. Мустафа Altunok
РУМЫНИЯ
17.40 - 18.00
КОФЕ-БРЕЙК - ЛОББИ
28.ЗАСЕДАНИЕ 2.ДЕНЬ 6.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
МОНГОЛИЯ
18.00 - 19.00
Название заседания/
Участники
НПО, общество и правительство
RUSSIAN
Заседание/Страна
ЗАЛ HUN - GAZNE
НПО в Румынии после 1990-ых годов на примере турецкотатарского общества
Наша важная миссия, которую мы должны воплотить для
защиты исчезающих и теряющих национальное самосознание
тюрков в результате ассимиляции в Евразии
Право на самоопределение местных народов Республики
Алтай
Влияние на уровень личной и социальной ответственности
молодежи, принимающей участие в работе НПО
Актуальные проблемы в гражданском образовании в сфере
вопросов современной педагогии
12 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Время
Личность Формирование, молодежи и семьи
Др.Хатидже Алтунок
ЗАЛ GÖKTÜRK - UYGUR
Делгерменд Церендамба
Проект по «Социетальному влиянию на семьи»
Значение НПО в защите самоидентификации живущих в
Рамадан Çamlıca
эмиграции уйгуров
Ата Кафадар
Молодежь и НПО
Гозде Оздемир
НПО Турции в борьбе с курением и в здравоохранении
Примеры положительных работ в борьбе с веществами,
Саваш Йылмаз
вызывающими зависимость
Работы гражданского общества, связанные с живущими за рубежом тюрками и
родственными общинами
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
Др. Музаффер Урекли
АЗЕРБАЙДЖАН
Али Шамиль
КОСОВО
КОСОВО
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
Ибрахим Арслан
Эртан Симитчи
Видимые и невидимые стороны Первого Курултая Тюркологии
в Баку
История СМИ на турецком языке в Косово
Проблемы турецкого общества в Косово
Руканият Мусаева
Местные организации, ногаи и кумыки
КОСОВО
Фуркан Эргюлер
Молодое государство Европы Косово и его экономическое
положение
ЗАЛ OSMANLI
33
Время
Заседание/Страна
RUSSIAN
30.ЗАСЕДАНИЕ 2.ДЕНЬ 6.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
19.00 - 23.00
Др. Нуран Х.Белет
Зал/Тема доклада
ЗАЛ HUN - GAZNE
Материальное и духовное объединение молодежи по нашему
опыту работы на местах
Деятельность Ассоциации крымскотатарских работников
РОССИЙСКАЯ
Арзы Эмирова
образования «Маарифчи» и его роль в возраждении
ФЕДЕРАЦИЯ
крымскотатарского
Молодежь и НПО в материальном и духовном развитии
ТУРЦИЯ
Мюрсель Турбай
молодежи
ГРУЗИЯ
Бахтияр Танрывердиев
Поддержка обучения молодежи в Грузии
ТУРЦИЯ
Nesrin Жиры
Участие в политической жизни молодых женщин
ОТЪЕЗД В ГОСТИНИЦУ - ГАЛА УЖИН - С МУЗЫКАЛЬНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ ТУРЕЦКОЙ ВЫСОКОЙ МУЗЫКИ
МАКЕДОНИЯ
18.00 - 19.00
Название заседания/
Участники
Молодежь, политика, культура и работы НПО
Таджеттин Шабани
13 МАЯ, ВТОРНИК
13 МАЯ ВТОРНИК
Время
Заседание/Страна
31.ЗАСЕДАНИЕ 3.ДЕНЬ 1.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
09.30 - 10.30
Проф. Др. Айдын Башбуг
ЗАЛ GÖKTÜRK - UYGUR
ТУРЦИЯ
Бурхан Айкач - Шенол
Дургун
КЫРГЫЗСТАН
Тимур Козукулов
Религиозные общества как внеправительственные
организации и философия гражданского общества
Муфтият Кыргызстана как внеправительственная организация
и проблемы, с которыми он сталкивается
АЛБАНИЯ
Dede Baba Edmond
Brahimaj (Деде Баба Эдмонд
Брахимай)
Бекташи и его связи с обществом и влияние верований на
гражданское общество
Edin Tule (Эдин Туле)
Деятельность лобби в Коране
БОСНИЯ И
ГЕРЦЕГОВИНА
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
32.ЗАСЕДАНИЕ 3.ДЕНЬ 1.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
ТУРЦИЯ
09.30 - 10.30
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
33.ЗАСЕДАНИЕ 3.ДЕНЬ 1.ЗАСЕДАНИЕ
09.30 - 10.30
10.30 - 11.00
34
Название заседания/
Зал / Тема доклада
Участники
Религиозные общества и философия гражданского общества
Национально-культурная автономия кумыков в Чеченской
Республике
Женщины, работы в семье и неправительственные организации
Ринат Абдуллаев
Доц. Др. Мехмет Гюнеш
ЗАЛ OSMANLI
Формирование семейного сознания у молодежи: Проект
семейных бесед
НПО в связи с понятиями быть женщиной и быть мужчиной
Рахиме Сюлейманоглу
в Турции
Инструмент “Социального диалога” в качестве решения
Нуран Х.Белет
проблем в рамках женских исследований
Шюкран Уст
НПО в рамках женских исследований
Неправительственные организации в вопросах защиты исторического наследия и защиты
природы
Шюкрю Джан
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
Проф. Др. Эюп Г.Исбир
ЗАЛ HUN - GAZNE
ТУРЦИЯ
Исмаил Х.Демирджиоглу
Как должны позиционироваться НПО в вопросах обучения и
защиты исторического и культурного наследия?
ТУРЦИЯ
Fatemeh Babazadeh (Фатемех
Бабазадех)
Мехмет Карпузджу
ТУРЦИЯ
Махире Мамут
ТУРЦИЯ
вулкан ПРОПУСКАЯ
ИРАН
КОФЕ-БРЕЙК - ЛОББИ
Занятия альпинизмом и экологической деятельностью
Значение НПО в вопросах поддержания культурного наследия
НПО в вопросах решения проблем экологии и повышения
сознания
Роль НПО при поисковых работах и спасении во время
природных бедствий
34.ЗАСЕДАНИЕ 3.ДЕНЬ 2.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
11.00 - 12.00
Проф. Др. Бурхан Айкач
УКРАИНА
Эльмира Муратова
ТУРЦИЯ
Озкан Гок
МАКЕДОНИЯ
Фикрет Ибрахим
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
АВТОНОМНАЯ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
35.ЗАСЕДАНИЕ 3.ДЕНЬ 2.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАСЕДАНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
11.00 - 12.00
Название заседания/
Зал/Тема доклада
Участники
Повышение политического сознания и неправительственные организации
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
ТУРЦИЯ
КАЗАХСТАН
Мерген Алевленди
RUSSIAN
Заседание/Страна
ЗАЛ GÖKTÜRK - UYGUR
Функция организаций гражданского общетсва в Турции в
процессе развития культуры демократической культуры
Функция НПО Турции в процессе развития культуры
демократии
Роль нашей ассоциации для обучения, культуры, традиций и
обычаев турок, живущих в Македонии
Этнический конфликт в Республике Алтай и их решения
Работы Общества культуры и образования крымчаков Крыма
в сохранении культурного наследия крымчаков
Образовательные мероприятия и неправительственные организации
Айше Эмирова
Доц. Др. Фатих Сарыоглу
ЗАЛ OSMANLI
Наиле Исмаилова
Гуманитарный и общественный союз “Yeni Hayat” (“Новая
жизнь”)
Сераджеттин Махдум Хюдаверди Йерли
Мустафа Зия
Мехмет Гокчай
13 МАЯ, ВТОРНИК
Время
Образование и НПО
Вклад НПО в образование: Пример туркменов Ирака
НПО в распространении науки
Этническая педагогическая сторона обучения
Айымкуль Еримбетова
гражданственности и любви к Родине, являющиеся
фундаментом гражданского общества
Женщина в семейных исследований и организации гражданского общества
36.ЗАСЕДАНИЕ 3.ДЕНЬ 2.ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Др.Юсуф Пусту
ЗАЛ HUN - GAZNE
ЗАСЕДАНИЯ
ТУРЦИЯ
Гонюль Ишлер
Права женщин и предупреждение насилия
11.00 - 12.00
ТУРЦИЯ
Эсма Бетул Acer
Внутрисемейные ценности
АЗЕРБАЙДЖАН
Айнур Казанфар Кызы
Тема женщины в песнях кумыков
ТУРЦИЯ
Шенгюль Йигит
Женщины в волонтерских социальных работах
12.00 - 14.00
ОБЕД (БЛОК Д ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ - ЗАЛ ВИБ)
ОБЩАЯ ПРОГРАММА
ОБЩАЯ ПРОГРАММА
14.00 - 14.30
Чтение заключительной декларации (Проф. Док. Шенол Дургун)
14.30 - 15.00
Церемония вручения сертификатов и подарков
14.00 - 15.30
15-00 - 16.30
Посещения официальный учреждений
16.30 - 19.00
Прогулка по Эскишехиру
19.00 - 21.00
Ужин
14 МАЯ СРЕДА
14 МАЯ, СРЕДА
14.00 - 15.30
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ГОСТЕЙ
07.00 - 13.00
13.00 - 15.30
15.30 - 18.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Поездка в стамбул
Прогулка по Босфору и обед на катере
Собор Cвятой Cофии, Мечеть Султанахмет, Цистерна Базилика и Большой Базар
35
Саммит Гражданского Общества
Тюркского Мира
36
www.stkzirve.com
Download

Программа - türk dünyası sivil toplum zirvesi