TRABZON
EKİM 2014
TİCARET BORSASI
BORSA
HABER
Projemiz, devleti
harekete geçirdi...
FINDIK ALANLARININ
YENİLENMESİ DEVLET
POLİTİKASI OLACAK...
VERİM VE KALİTEYİ
ARTTIRMADA MAKİNELİ
TARIM DÖNEMİ BAŞLAYACAK...
Dünya lideri olduğumuz fındıkta, verim ve kaliteyi arttırmak amacıyla
borsamız tarafından 10 yıl önce başlatılan çalışmalar Devleti de
harekete geçiriyor. Geçtiğimiz yıl sektörle ilgili tüm kesimlerin iştiraki
ile uygulanan Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi ile kapsamında
oluşturulan örnek bahçelerle de dikkatlerin çekildiği konu TOBB
tarafından son düzenlenen Ticaret ve Sanayi Şurası raporuna da girdi.
Devletin de söz konusu yenileme için çeşitli teşvik tedbirleri vermesi
için çalışmalara başlandı. Proje kapsamında yeni oluşturulan
bahçelerde de makineler kullanılmaya başlandı. Sıralı, ikili, tekli
ve ocak şekliyle yapılan dikimlerde fındık ağaçlarının arasındaki
mesafe de kullanılarak traktör ve pat-pat gibi makineler
kullanılıyor. Projenin ikinci dönemi için de hazırlıklar yapılıyor.
BÜTÜNLÜK İÇİNDE
SORUMLULUK...
FINDIKTA SORUN,
FİYAT DEĞİL ÜRETİM...
Günümüzde kalkınma hareketini
de, bu hareketin unsurlarını da bir
bütünlük içinde ele alıp değerlendirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz,
bilmemiz gerekiyor. / Sayfa 2’de
Sürekli söz edip, övünüp
duruyoruz; “Türkiye fındıkta
dünya üretim ve ihracatının
büyük kısmını karşılıyor” diye...
Mehmet Cirav
Meclis Başkanı
/ Sayfa 3’de
Şükrü Güngör Köleoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı
BİR TARİH DAHA GÖÇTÜ...
ALİ OSMAN ULUSOY
VEFAT ETTİ.
Taşımacılık sektörü ile özdeşleşmiş isimler arasında yer alan ve
Trabzon’un markalarından olan
Ali Osman Ulusoy, 87 yaşında
vefat etti.
TTSO
MECLİS BAŞKANI
ŞADAN EREN...
Ali Osman Ulusoy’un vefatı ile boşalan TTSO Meclis Başkanlığı’na Şadan
Eren seçildi. Şadan Eren, daha önce TTSO Yönetim Kurulu ve Meclis
Başkanlığı’nda bulunmuş, TOBB Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştı.
Şadan Eren halen TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürüyor.
BORSA
HABER
BÜTÜNLÜK İÇİNDE SORUMLULUK
Mehmet Cirav
Meclis Başkanı
Günümüzde kalkınma hareketini de, bu hareketin unsurlarını da bir bütünlük içinde ele alıp
değerlendirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz, bilmemiz gerekiyor. Üretimden tüketim aşamasına
kadar bir bütünlük arz eden, uygulamaların daha verimli ve kazançlı sonuçlar verdiğini bilerek
hareket etmekten başka çaremiz yoktur. Fındık örneğinde olduğu gibi.. Tek başına tek kuruş ithal
girdisi olmadan ülkemize yılda 2 milyar dolara yakın döviz kazandıran fındıkta sektörün tüm elemanları,
kazançlarının birbirleriyle ilişkili olduğunu düşünmeleri ve ona göre hareket etmeleri gerekir. Aksi
takdirde üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçı böylesine önemli bir ürüne sadece kendi penceresinden
bakar, kendinden başkasını düşünmeden hareket ederler ve adeta pire kadar menfaati için yorganı
yakacak derecede hareket ederse, bundan hem kendileri, hem de sektör zarar görecektir. Bunun için
2013 ürünü fındıkta yaşanan don olayı ve sonrasındaki rekolte azalmasıyla oluşan piyasanın
durumuna bakılması yeterlidir. Arz talebe göre oluşan piyasadaki fiyatlara kimsenin itirazı
olamaz, olmamalıdır da. Ama bunun dışında yapılan suni müdahaleler, yaratılan beklentiler ve
sonuçta oluşan sağlıksız bir piyasa, sektörün sadece bugününü değil, geleceğini de etki altına
alır. O nedenle, fındık az olduğu zamanı üretici, çok olmasını da ihracatçı hiçbir zaman bir fırsat olarak
değerlendirmemelidir. Şurası unutulmamalıdır. Dünya fındık piyasasının üretim ve ihracatta yüzde 75’ini
elinde bulunduran Türkiye’nin bunu sürdürülebilir bir istikrara oturtması gerekir. Hem üretim de hem
fiyatta... Sahip olduğu 700 bin hektarı aşkın alanda 1 milyon tonun üzerinde fındık üretebilecek
Türkiye, anormal şartlarda bu yakın bir gelecekte tamamını satabileceği bu rekolteyi tutturup
satabilmelidir. 2013 ürünü rekolte azlığı nedeniyle Batı Karadeniz’in genelinde, Doğu Karadeniz’in ise
sahil kesiminde ürün alabilen üreticiler kazanmıştır. Keşke her yerde fındık olup da tüm üreticiler de
kazabilseydi. Sonuç itibariyle, fındıkta söz sahibi Türkiye’de yediden yetmişe herkes, her kesim bir
bütünlük içinde, birbirine zarar vermeden hareket etme yol ve yöntemini tercih ederek sağlıklı
ve istikrarlı bir piyasa oluşumuna katkıda bulunmalıdır.
FINDIĞI DALDAN DEĞİL,
YERDEN TOPLAMAYA DEVAM…
Trabzon Ticaret Borsası’nın (TTB) Kaliteli Fındık Projesi kapsamında geçen yıl “Fındığı daldan değil, yerden toplayın” sloganı ile başlattığı kampanyaya
üreticiler bu yıl da büyük ilgi gösterdi. Geçen yıl değişik ebatlarda bastırılan bin afiş ile fındığı daldan değil, yerden toplama ile sağlanacak
kazanımların yer aldığı 5 bin broşürün il genelinde asılması ve dağıtılması ile başlatılan kampanya da üreticilerin önceki yıllara göre
yaklaşık yüzde 15’inin fındığı tam olgunlaştıktan sonra yerden toplaması sağlanmıştı. TTB Meclis Başkanı Mehmet Cirav kampanyanın
eldeki broşürlerin dağıtılıp, afişlerin asılması ve iletişim araçları ile üreticilerin uyarılması şekliyle bu yıl da sürdürüldüğünü belirterek, Trabzon’da
bir dönümden elde edilen fındık miktarının 150-200 kilogramdan 70-80 kilograma kadar düştüğüne dikkat çekti. Cirav şöyle konuştu:
“Miktarda azalma, kalitede düşüklük fındıktan kazancı azaltıyor, kaybı arttırıyor. Bunu önlememiz lazım. Bunun kısa, orta ve uzun vadede alınması
gereken tedbirleri var. Kısa vadede tedbirler arasında yer alan erken hasadın önlenmesi ve fındığın yerden toplanması ile ilgili üreticilerimizi çeşitli
şekillerde uyardık. Kampanyayı önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz.” Üreticilere dağıtılan broşürlerde, yerden toplanan fındıkların 2-3 randıman
daha fazla verdiği, işçilikten tasarruf sağlandığı, fındık ağacının zarar görmesinin önlendiği, daha çabuk kuruduğu gibi uyarılar yer aldı.
2
BORSA
HABER
FINDIKTA SORUN, FİYAT DEĞİL ÜRETİM
Sürekli söz edip, övünüp duruyoruz; “Türkiye fındıkta dünya üretim ve ihracatının büyük kısmını karşılıyor”
diye.. Ama, sanıyoruz ki; “Bu iş, bu tablo hep böyle gider, gidecek” diye.. Oysa fındık ekonomik
bir ürün.. Her ekonomik üründe olduğu gibi, mutlaka başka üretenler vardır ve olacaktır. Hele
hele kârlı ve talep görüyor ise.. Türkiye, üretim ve ihracatta sahip olduğu yaklaşık yüzde 75’lik oranı
700 bin hektarı aşkın fındık bahçesinden sağlıyor. Ama, bu kazancı sağlam bir zemine oturtmak, istikrarlı
bir şekilde kalıcı hale getirmek için başta devlet ve üretici olmak üzere herkes üzerine düşeni, tam olarak
gereken çabayı, fedakarlığı maalesef göstermiyor. Bunun göstergesi ise son yıllarda normal şartlarda
dahi fındıkta yaşanan verim ve kalite sorunu.. Daha açıkçası, Türk fındığında son yıllarda verim
ve kalitede büyük bir düşüklük söz konusu.. Bunu rakamlarda görebilmek mümkün. Mesela
Türkiye’nin 2004-2013 arasındaki 10 yıllık dönemdeki fındık üretimi toplam 6 milyon ton civarında. Bu
da yıllık ortalama 600 bin tonluk kabuklu fındık üretimi demektir. Üretim anormal şartlarında etkisiyle
600 bin ton civarında seyrederken, 2000’li yılların başından itibaren ihracatçılarımızın büyük çabaları
ile artmaya, özellikle de 2009’de devlet tarafından serbest piyasa sisteminin uygulanmasına izin
verilmesiyle 2012-2013 sezonunda 305 bin ton iç, yani 610 bin ton kabuklu fındığa kadar yükselen dış
satımımız ve buna ilave 100 bin tonu aşan iç tüketim 700bin ton civarında bir fındığın tüketilmesini
sağlamıştır. Bu süreç 122 ülkeye fındık ihraç eder hale gelen sanayici ve ihracatçımızın çabalarıyla, sürekli
Şükrü Güngör KÖLEOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
bir yükseliş trendi göstermektedir. İşte bu tablo ortada iken, yani istikrarlı piyasalar ve fiyat ile Türk
fındığına talep artarken olumsuz hava şartlarının de etkisiyle yaşanan rekolte azalması sadece
fiyattan söz edilir bir durum yaratmıştır. Oysa sorun, fiyattan çok üretim azalmasıdır. Bu da şu demektir; talep var, ama üretim yetmiyor. O zaman
yapmamız gereken önce kaliteli üretimi arttırmaktır. 700 bin hektarlık alanda 1 milyon ton üretip satabilmektir. İstikrarlı fiyatlar, istikrarlı piyasalarla,
verim ve kalitenin artması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ile daha çok satıp, daha çok kazanabilmek demektir. Önceliği bu anlayışa vermeliyiz.
Yoksa az üretip çok fazla paraya satmayı tercih etmekle bir yere varılamaz. O zaman sizin yerinizi yeni üreticiler alır, yeni ülkeler alır. Pazar
payınız sürekli azalır. Bu demektir ki, Türkiye’ye % 100 net döviz kazandıran ürünlerin başında gelen fındıkta, öncelikle sorunu iyi tespit edip, ona
göre politikalar oluşturup, uygulamamız gerekiyor. Bu da, verimli ve kaliteli üretimle hem mevcut pazarların tamamını elinde bulundurmak, hem de
yeni pazarlar bularak Türk fındığını 120 ülkeye değil, tüm dünyaya yedirmek olmalıdır. İşte, biz Trabzon Ticaret Borsası olarak bu gerekçelerle,
fındıkta verim ve kalitenin artırılması ile ilgili projeleri yıllardır uyguluyor, bu konudaki tüm çalışmalara destek veriyoruz.
4’ÜNCÜ DÖNEM FINDIK SEÇME ELEMANI KURSU
Trabzon’un en fazla istihdam sağlayan sektörlerinden olan fındık
fabrikalarında, fındık seçme elemanı olarak çalıştırılacak bayanlar
için Trabzon Ticaret Borsası’nın (TTB), İŞ-KUR ve Trabzon Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde düzenlenen fındık seçme elemanı
kurslarının 4’üncüsü de yapıldı. “UMEM BECERİ’ 10” diye adlandırılan
“Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Projesi” kapsamında, asgari 24
kişi ile başlayan fındık seçme elemanı yetiştirme kursuna en az
ilkokul mezunu olan bayanlar katıldı. Hafta içi 5 saat olmak üzere 4
hafta süren teorik kurslarda; İş Güvenliği İşçi Sağlığı, İş Hayatında iletişim,
Kişisel Gelişim, Gıdalarda Hijyen ve Sanitasyon ile Gıdalarda nitel ve nicel
analizler gibi modülerden oluşan toplam 100 saatlik modüler eğitim
programı uygulandı. Kursu başarı ile tamamlayanlar 2 hafta süreyle
fındık kırma ve işleme fabrikalarında staj görecekler. Başarılı
olanlar fabrikalarda istihdam edilecekler. 2012 ve 2013 yıllarında
açılan 3 kursa katılan 90 kursiyerin büyük bölümü halen fındık fabrikaları
ve işleme tesislerinde çalışıyorlar.
3
BORSA
HABER
FINDIK DA REKORLARLA
KARIŞIK SEZON
2014 ürünü fındık Doğu Karadeniz’de dondu. Rekolte de büyük anlaşmazlık yaşanıyor.
Fındık fiyatı rekora ulaştı. 2013-2014 ihracatı ise 2 milyar dolara yaklaştı.
TTB Meclis Başkanı Cirav; “Tek elden rekolte tespiti hem unutuldu, hem yanlış tahminler yapıldı.”
Mart ayının sonlarında özellikle Doğu Karadeniz’in daha çok orta ve üst kesimlerinde yaşanan don olayının etkisiyle Haziran ayında çotanak sayımı şekliyle
yapılan fındık rekoltesi tespitinde bu yıl çok başlılığın yaşanması beraberinde anlaşmazlıklar ve tartışmalar getirdi. Sahil kesiminin özellikle Giresun
ve Ordu yöresinde de etkili olan don olayının rekolteye rakam olarak yansımaları değişik kuruluşlar tarafından çok farklı tespit edildi. Tarım
Bakanlığı 411 bin, TZOB 371 bin, Fiskobirlik 430 bin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 514 bin tonluk rekolte tahmininde bulundular.
Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Cirav’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na verilen tahmin yetkisinin başkaları tarafından
kullanılmasına tepki göstererek, bu konuda bakanlığın hem dirayetli davranmadığını, hem de yanlış tahminde bulunduğunu söyledi. Mehmet
Cirav, geçmişte gelişigüzel yapılan rekolte tahminlerinden hem üreticiden tüccara kadar herkesin olumsuz etkilendiğini ve bu nedenle 2007’de Tarım
Bakanlığı çatısı altında tek elden belirlenmesi için ilke kararı alınıp, anlaşma sağlandığını hatırlatarak; Ancak bu komisyonun son yıllarda yaptığı tespitlerle
gerçekleşen rakam arasında büyük farklılıklar oluşmaya başlayınca eski sorunlar yine ortaya çıktı” dedi. Tarım Bakanlığı geçen yıl 542 bin ton olarak
açıkladığı rekolte de büyük bir yanılgı yaşandığını vurgulayan Mehmet Cirav; şu görüşleri savundu: “Ama gerçekleşen rakamlar neredeyse 670
bin tonu buldu. Arada 130 bin tonluk bir fark var. Rekolte tahminlerinde yüzde 20-25 gibi bir yanılma olmaz. Olsa olsa yüzde 1-3 arasında olur. Haziran
ayında fındık dalda net olarak bellidir.Yanılgının az olacağı şekilde detaylı inceleme ve tarama ile tahmin yapılmalıdır. Bizim fındık fiyatlarının düşük
olacağı yönünde bir algı yaratmamız söz konusudur. Kaldı ki büyük fındık ithalatçıları zaten kendileri bizden daha detaylı tespit yaparak, neyin ne
kadar olduğunu biliyor ve ona göre pozisyon alıyorlar.” Mehmet Cirav; Düşük rekolte tahmin ve açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini, Türkiye’nin
zaten 2013’de olduğu gibi 300 bin ton iç fındığa tekabül eden 600 bin ton kabuklu fındığı ihraç edebildiğini, 100 bin tonu aşkın fındığın da iç piyasada
tüketilebildiğini hatırlattı.
TARIM BAKANI’NA BAŞVURU..
TTB tarafından konu ile ilgili olarak Mehmet Cirav imzasıyla, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker’e bir yazı gönderildi. Yazıda özetle
şöyle denildi: “Ülkemizin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden fındıkta,
piyasa hareketlerine etkisi olan rekolte tahmini konusunda son yıllarda
büyük sapmalara ve yanılgılara sebep olacak çalışmaların yapıldığını
gözlemekteyiz. Rekolte tahmini konusunda geçmişte yapılan yanlışların
ortadan kaldırılması ve gerçeğe yakın tespitlerin yapılması için Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nın önderliğinde, tüm kesimlerin iştiraki ile başlatılan
çalışmalarda son yıllarda tekrar eskinin yanlışları uygulanmaya başlanmıştır.
Tek seferde ve Haziran ayında çotanak sayımı şekliyle yapılan rekolte
tespitlerinin gerçeğe uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Fındık rekolte
tahmini ile ilgili olarak daha geniş alanı kapsayan profesyonel bir anlayış ve
uygulama yapılması şarttır. Böyle bir çalışmanın finansmanın da sektörle ilgili
kurum ve kuruluşlar tarafından da karşılanabileceğini belirtiriz.”
REKORLAR YILI..
Fındıkta en tartışmalı yılların başında gelen 2014’de rakamlarda rekora imza attı. Fındık fiyatı Eylül ayı sonu
itibariyle 14-15 liraya kadar yükselirken, 31 Ağustos’ta tamamlanan 2013-2014 ihraç sezonu da kazanılan
dövizde en üst seviyeye yükseldi. 1 Eylül-31 Ağustos tarihleri arasındaki sezonda Türkiye 267 bin ton
iç fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 981 milyon dolar döviz elde etti.
2000-2001204.258 682.451.341
2001-2002255.982 636.027.000
2002-2003255.918 593.690.721
2003-2004223.362 915.616.061
2004-2005194.5931.554.156.298
2005-2006239.3651.952.767.266
2006-2007248.6631.262.427.049
2007-2008 207.2871.589.547.748
2008-2009244.628 1.178.101.490
2009-2010 218.7141.378.691.431
2010-2011 281.3301.783.567.587
2011-2012 229.6271.819.725.208
2012-2013
2013-2014
* 301.193
1.750.439.804
267.643**1.981.441.719
*Miktar bazında rekor,
**Tutar bazında rekor
4
BORSA
HABER
TRABZON 7’İNCİ KENT SORUNLARI TOPLANTISI
Trabzon’un gelişim stratejilerinin geçmişi, bugünü ve geleceğinin ele alındığı “Kent Sorunları Toplantısı”nın 7’incisi gerçekleştirildi. TTSO’da
Trabzon Valisi Abdil Celil Öz’ün başkanlığında yapılan toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan vekili Seyfullah Kınalı, Ortahisar
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu,
TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım, Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, DKİB
Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan ile meslek kuruluşları ve siyasi parti il başkanları katıldı. Yaklaşık 5 yıldan beri düzenli olarak genelde 6
ayda bir gerçekleştirilen toplantılarda Trabzon’un sorunları ve çözüm yolları üzerinde duruluyor, projelerin gelişimleri takip ediliyor. TTB Başkanı
Köleoğlu, 7’inci toplantıda, ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünleri arasında yer alan fındıkta yaşanan verim ve kalite düşüklüğünü
ortadan kaldırmak için başlattıkları örnek projeden söz ederek, “Bu projenin devlet politikası haline getirilmesi gerekir. Biz ancak örnek
bahçelerle önderlik yapabiliyoruz. 700 bin hektarlık fındık bahçesinin neredeyse yarıya yakın kısmı yaşlanmış ve verimsiz olan ülkemizde,
sorun devlet politikaları ile çözülebilir” dedi. Köleoğlu,Trabzon’un dünya çapında spor tesislerine sahip olduğuna da dikkat çekerek,“Bu tesislerde
ulusal ve uluslar arası organizasyonların yapılabilmesi için bir komite kurulması gerekir. Bu komite büyük organizasyonları almak için çalışma yaparak,
Trabzon’da spor turizminin hareketlenmesine katkıda bulunması gerekir” diye konuştu. Organize Sanayi Bölgesi’nin doğalgaza kavuşturulması
gerektiğini de vurgulayan Şükrü Güngör Köleoğlu, kalkınma hareketinin bir bütünlük içinde ele alınıp değerlendirilerek çalışılmasının şart
olduğunu da sözlerine ekledi.
ODA-BORSA
MÜŞTEREK TOPLANTISI
HAYRAT’TA...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı her ildeki oda
ve borsaların 3 ayda bir yaptıkları müşterek değerlendirme
toplantılarından üçüncüsü Trabzon’da gerçekleştirildi. Of
Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonunda düzenlenen
üçüncü toplantı Hayrat ilçesindeki Derekenarı Tesisleri’nde
yapıldı. Toplantıya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü
Güngör Köleoğlu, Of Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Zühal Akyüzlü, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral ile 3 kuruluşun yönetim kurulu üyeleri
katıldılar. Toplantıda fındık ve çay sektöründeki gelişmeler değerlendirilirken, Arsin’de kurulması kararlaştırılan yatırım adası, özellikle
Arap ülkelerinden gelenlerin artmasıyla hareketlenen turizm sektörü gibi konular ele alındı.
5
BORSA
HABER
ÇAYSİAD’DA GÖREVİ
ERDAL SARAL DEVİR ALDI
beklentilerinden birinin de Çay Kanunu olduğunu vurgulayan
Erdal Saral, Ulusal Çay Konseyi tarafından bir tasarının hazırlanıp
parlamentoya gönderildiğini ve acilen yasalaştırılması gerektiğini
sözlerine ekledi. Rahmi Üstün’de, ülkemize değişik yollardan sokulan
kaçak çaylarla ilgili mücadelede önemli mesafe alındığını, son 2 yılda
ki azalışın da sektörde kendini olumlu hissettirdiğini belirterek şöyle
konuştu: “Son 15 yıldır kaçak çayla ilgili bir hayli sıkıntı yaşadık. Kaçak
çay, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda yaşayan ve geçimini çayla
sağlayan insanların emeğini ve ekmeğini elinden alıyor. Konuyu sürekli
gündeme taşıyıp, yetkili ve etkilileri uyarıp, işbirliği yaparak bu konuda
epey yol aldık. Bunun sonucun da son 2 yılda sektörü olumlu etkilemiştir.
Bu mücadele sürdürülmelidir. Ancak, maalesef kaçak çayın tamamen
önüne geçilmiyor, geçmek de çok zor. Nihayetinde bu bizim hem işimiz
hem ekmeğimiz. Bizim gibi sanayicilerinde, bu bölgedeki bir kısım
insanların da ekmeği buradan geliyor. Onun için mücadeleye devam
etmek gerekiyor.”
Merkezi Trabzon’da bulunan ve 1997 yılında kurulmuş olan Çay Sanayicisi
İşadamları Derneği (ÇAYSİAD) Başkanlığına Erdal Saral seçildi. Rahmi
Üstün’ün Trabzon-Sürmene Belediye Başkanlığına seçilmesi
nedeniyle boşalan ÇAYSİAD Yönetim Kurulu için olağanüstü
kongre ile seçim yapıldı. Seçimde Özçay Genel Müdürü Erdal Saral
başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu da Kenan Bilgin, Servet Mete,
Sedat Uğur ve Mustafa Yılmaz Kar’dan oluştu. Aynı zamanda Of Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erdal Saral, görevi Rahmi
Üstün’den basın toplantısı ile devir aldı. Toplantıda konuşan Erdal Saral,
Rahmi Üstün’ün başta Türk çayının en büyük problemlerinden biri
olan kaçakçılıkla mücadele olmak üzere sektöre önemli katkılarının
olduğunu vurguladı. Erdal Saral, kaçak çayın sektörün en büyük
sorunu olmaya devam ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Kaçak çay ne kadar azalırsa, çayın üretildiği Doğu Karadeniz’den göç
de nispeten önlenmiş olacaktır. Hem haksız kazanç ortadan kalkacak,
hem de yörede insanların refah seviyesi artmış olacaktır. Onun için
kaçak çayla mücadelenin sürdürülmesi lazımdır.” Sektörün en önemli
6
BORSA
HABER
ECO-AGRI PROJESİ 4.ÇİFTÇİ EĞİTİM PROGRAMI
Trabzon Ticaret Borsası ile Of Ziraat Odası’nın ortaklaşa yürüttüğü “Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Ortak Operasyonel Programı 2” AB destekli
ECO-AGRI projesinin “4’üncü Çiftçi Eğitim Programı” Trabzon Ticaret Borsası organizasyonunda Akçaabat’ta yapıldı. İyi Tarım Uygulamaları,
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Geleneksel Tarım Ürünleri ile Sürdürülebilir Yetiştiricilik ve Gıda Güvenliği, Gübreleme ve Çevresel Kirlilik,
Yeşil Gübreleme ve Çevresel etkileri, Toprak Kirliliği ve Çevreye Etkileri, Çevre Kirliliği ve İnsan Sağlığı gibi konuların anlatıldığı eğitim
programı sonunda akademisyenlere plaket, çiftçilere de katılım sertifikası verildi. 4 gün süren eğitim programına; Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Sezai Ercişli, Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim
Görevlisi Yrd.Doç. Dr.Aslıhan Esringü , Gümüşhane Üniversitesi Gıda Bilimi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Hilal Yıldız, Yozgat Bozok Üniversitesi MYO
Tohumculuk Programı Uzmanı Dr. Hülya Doğan, KTÜ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç.Dr. Coşkun Erüz, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden Yüksek Ziraat Mühendisi Ali Çankaya ile
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Suzan Kol, projenin yurt dışı taraflarından da Romanya adına Prof. Aurelia Meghea
ve Alexandru Muntoiu ile çok sayıda çiftçi katıldı. ECO-AGRI projesi Türkiye’nin yanı sıra, Romanya, Moldova ve Ermenistan’tan seçilen çiftçi
kuruluşları ve üniversitelerin katılımı ile 2013 yılından itibaren uygulanıyor.
7
BORSA
HABER
FINDIK İHRAÇ REKORTMENİ OLTAN GIDA,
FERRERO’NUN.
Orhan Oltan; “Ferrero’nun Türk fındığı konusunda makineli iyi tarım uygulamaları ile teknolojiyi kullanarak verim ve kaliteyi arttırma yönünde
geniş kapsamlı çalışmaları olacak. Bu çalışmalara geçtiğimiz yıllarda başlanmıştı. Hedef, verim ve kaliteyi arttırırken, üretim maliyetlerini azaltmak
ve üreticinin de kazanmasını sağlamaktır. Böylelikle Türk fındığında son
yıllarda azalan verim kaybının da önüne geçilmiş olunacak” diye konuştu.
Türkiye fındık ihraç rekortmeni Oltan Gıda, Türk fındığının en büyük alıcısı
İtalyan çikolata devi Ferrero’ya devredildi. Oltan Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Veli Oltan, “İşletme Oltan Gıda ismi ile faaliyetine
devam edecektir. Ben ve diğer ortağımız Şükrü Güngör Köleoğlu 5 yıl
süreyle eskisi gibi şirketin idaresini sürdüreceğiz” dedi. Ferrero’nun
sektörde söz sahibi ve istikrarlı üretici bir firma olduğuna dikkati çeken
OLTAN GIDA
lük bir alan üzerine kurulan ve 2007 yılında üretime başlanan entegre işletmede her türlü fındık ve mamulleri üretimi yapılabiliyor.
2002 yılından beri Türkiye Fındık İhraç rekortmenliğini elinde bulunduran Oltan Gıda’ya ait işletmelerde bin 500’ü aşkın kişi çalışıyor. Oltan Gıda 2013 ciroları itibariyle İSO’nun Türkiye’nin büyük
sanayi kuruluşları arasında 55’inci sırada yer alıyordu.
Ferrero’ye anonim şirket haline dönüştürülerek satışı yapılan Oltan Gıda
Maddeleri İhracat, İthalat ve Ticaret Ltd. Şti. 5 Nisan 1984 yılında, Kenan
Oltan, Burhan Oltan, Orhan Veli Oltan ve Şükrü Güngör Köleoğlu ortaklığı
ile kuruldu. 1940’lı yıllardan itibaren fındıkla iştigal eden Oltan ailesinin
30 yıllık firması olan şirkete ait Düzce, Ordu ve Trabzon Esiroğlu’nda fındık
kırma fabrikalarının yanı sıra Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde
dünyanın en gelişmiş fındık entegre işleme tesisi bulunuyor. 27 dönüm-
8
BORSA
HABER
İHRACAT REKORTMENİ
OLTAN’A PLAKET BABACAN’DAN
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından sektörlerinde ilk sırada yer alan Türkiye ihraç rekortmenlerine ödülleri verildi. Fındık ve Mamulleri sektöründe ilk
sırada yer alan Oltan Gıda Maddeleri adına plaketi Genel Müdür Orhan Veli Oltan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın elinden aldı.
KFMİB BAŞKANI EDİP SEVİNÇ,
TİM SEKTÖRLER KONSEYİ’NE SEÇİLDİ.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Sektörler Konseyi’ne Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
(KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, fındık sektörünü temsilen seçildi. 26 üyeden oluşan TİM Sektörler
Konseyi’ne Fındık ve Mamulleri Konseyi başkanı olarak seçilen Edip Sevinç, 4 yıl süreyle bu
görevi sürdürecek.
FINDIK; 500 BİN TON OLSA NE YAZAR !
Murat Taşkın
Karadeniz Gazetesi
Giresun Ziraat Odası Başkanı Musa Keskin’in; Eylül ayı içinde yaptığı; “500 bin ton fındık vardı da neden fındık
şuanda 12-13 lira” beyanı okuyunca, karar verdim ki; “Sadece bunlar değil, fındık sektöründe çok kişi varılan yerin,
mevcut durumun ve de rakamların ne olduğunun farkında bile değil.” Neden derseniz? Fındıkta fiyat arz-talebe
göre oluştuğuna göre, 500 bin ton rakamı fiyatın düşmesi için sebep olabilir mi? Önce buna bakmak lazım..
Bana göre; 400 bin de olsa, 500 bin de olsa, hatta 600 bin de olsa, pek fark etmez.. Çünkü, Türkiye’ye iç ve dış
ticarette gereken fındık miktarı 700 bin tonu çoktan aşmış, ama birileri halâ bunun farkında değil.. Hem de,
ortadaki rakamlara rağmen.. İşte rakamlar; 2012-2013 sezonunda 301 bin ton iç, yani 602 bin ton kabuklu fındık
ihraç edilmiş.. Bunun yanı sıra içte tüketilen fındık miktarı ise 150 bin tona yaklaşmış.. Yani ortada 750 bin ton fındık
dışarıya ve içeriye pazarlanmış. Dahası, demek ki, her geçen yıl sağlanan artışla pek de düşük sayılmayacak fiyatlarla
tükettirilebilecek fındık miktarı minimum bu seviyelerde gerçekleşmiş. Tüketilebilecek fındık miktarının 750 bin
ton seviyelerinde olduğu bir ülkede, 500 bin tonluk bir fındık rekoltesi üzerinden fiyat hareketi tahmini
yürütmek, söz etmek ne derece doğrudur? Ben iddia ediyorum, “Türkiye’de bırakın 400 bini, bırakın 500 bini, 600
bin tonluk bir üretim bile fındık fiyatlarını aşağıya düşürmez.” Tabii astronomik seviyeye çıkarma hariç.. Bu durum
da, 500 bin ton üzerinden yapılan beyanlara bakarsak, birileri bu ülkede halâ 10-15 yıl önceki dış satım, iç
tüketim rakamlarının gereçli olduğunu sanıyor. Hiç de öyle olmadığını, son çeyrek asrın rakamlarına bakılsa
görülür, anlaşılır. Ama, tabi ki, Türk fındığında sorunun fiyat değil, verim ve kalite artışı olduğunu görebilenler,
anlayabilenler için.. Oysa, “Türkiye yılda 1 milyon ton fındık üretecek ve bunun dış satımından 3.5-4 milyar
dolar döviz kazanacaktır. Böylelikle Türk üreticisi, tüccarı, sanayicisi ve ihracatçısı daha çok kazanacaktır”
şeklinde hedef koyanları bir anlayabilseler yok mu? Küçük rakamlarla, küçük işlerle uğraşmasak yok mu? Aklıma
gelen Ünlü tarihçimiz İsmail Hami Danışmend’in “Büyük fikri küçük kafaya sokma Yarabbi” vecizesini de bu
araya sıkıştırmama müsade ediniz!.. Onun için, ben “500 bin ton fındık ne yazar? Ne yapar?” diye soruyor ve
“Biz bunun iki katını üreterek daha çok kazanmalıyız” diyorum.
9
BORSA
HABER
FINDIK PROJESİNDE
İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ
Trabzon Ticaret Borsası’nın (TTB) koordinasyonunda 2013’de Trabzon’da uygulanmaya konulan Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi’nin ikinci
dönemi başladı. Projenin, 2013 uygulamalarının değerlendirildiği, 2014’de de yapılacaklarla ile ilgili toplantı Borsa’da gerçekleştirildi. Toplantıya TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon İl Müdürü Cahit Gülbay, Fındık
Araştırma İstasyonu Müdürü Gökhan Kızılcı ve proje sorumluları katıldı. Toplantıda birinci dönemde 10 bahçede yapılan uygulamalar ile yaşanan
aksaklıklar ile, ikinci dönemde söküm ve dikim yapılacak bahçelerle ilgili başvurular ele alındı. Yeni dönemde üretici eğitimleri için yapılacak İmece
Toplantıları’na Ekim’de başlanması, 10 bin adet olarak bastırılan Fındık El Kitabı’nın üreticilere Tarım İlçe Müdürlükleri kanalıyla dağıtılması kararlaştırıldı.
TTB Yönetim Kurulu Başkanı Köleoğlu, borsa olarak fındıktaki verim ve kalite sorununu 2002’den beri gündemde tutmaya çalıştıklarını,
2013’de ise sektörle ilgili tüm tarafları bir çatı
altında toplayarak hareket etmeye başladıklarını belirterek, “Oluşturduğumuz örnek bahçeler ve proje ile ilgili diğer çalışmalarımız konuya
kamunun dikkatini çekmek noktasında başarılı
olmuştur. Devlet bu işe el atmıştır. Son şura kararlarına alınmıştır. Ayrıca benzeri uygulamayı
birçok borsa, ihracatçı firma ve üretici birlikleri
hayata geçirmeye başlamışlardır” dedi. Trabzon
Tarım İl Müdürü Cahit Gülbay’da, bakanlık olarak
tarımsal üretimle ilgili düzenlenen tüm toplantılarda projenin örnek olarak gösterildiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bakanlığımız verim ve kalitenin arttırılması için devletin yapabilecekleri
üzerinde detaylı olarak çalışma yapıyor. Bunlar
devam ederken, bizler Trabzon’daki faaliyetlerimizi arttıracak ve örnek olmaya devam edeceğiz.
Bu konuda destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Tüm ilçelerimizdeki ekiplerimiz ve özellikle de tarımsal geliştirme uzmanlarımızla konuya ilgiyi ve talebi arttıracağız” Proje kapsamında,
Türkiye’de üretilen fındık çeşitlerinden örnek bir bahçenin tanıtım amaçlı olarak kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca fındık çeşitleri için tanıtım kataloğu da
hazırlanacak. Fındık El Kitabı’nın sektörle ilgili kuruluşlar tarafından bastırılıp dağıtılmasına da izin verilecek. İkinci dönemde her ilçede en az bir kez
imece toplantısı düzenlenecek. Toplantılarda üreticilere teknik ve piyasa konularında bilgiler verilecek. Jüt çuval ve Fındık El Kitabı dağıtılacak. Proje kapsamında ilk dönemde kurulan 9 yeni fındık bahçesinde traktör de kullanılarak arazi düzenleme ve çapalama işlemleri yapılıyor. Kurulan
bahçelerde fındık fidanları arasında en az 4 metre bulunması nedeniyle traktörler kullanılıyor.
FINDIK EL KİTABI
Fındık Araştırma İstasyonu uzmanları tarafından hazırlanan ve cebe konabilecek şekilde
98 sayfa olarak bastırılan Fındık El Kitabı’nda
fındık tarımında yapılacaklar ve zararlılar ile
bunlarla mücadele zamanları ve yöntemleri
konusunda bilgiler veriliyor. Öte yandan,
Fındık El Kitabı’ndan bastırarak üreticilere dağıtmak isteyen kurum ve kuruluşlara da kitabın proje kapsamında bastırıldığını belirtmek şartıyla izin verildiği
bildirildi.
10
BORSA
HABER
FİDANLARDA KURUYANLAR YENİLENDİ
Trabzon Ticaret Borsası’nın (TTB) koordinasyonunda geçen yıl başlatılan Fındıkta Verim ve
Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında örnek bahçe adı verilen 9 yaşlı bahçede az da olsa kuruyan
fidanların yerine yenileri dikildi. Giresun’daki Fındık Araştırma İstasyonu’ndan temin
edilen ve tüp içerisinde yetiştirilen tombul fındık fidanlarının ilk bölümü Trabzon’un
Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi’ndeki örnek bahçeye dikildi. Projenin ortaklarından
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü uzmanı Ziraat Mühendisi Erdal Yığcı
nezaretinde bahçe sahibi Ömer Ustaömeroğlu’nun da iştirakiyle kuruyan fidanlar sökülerek
yerlerine yenileri dikilirken, bahçedeki drenaj kanalları da gözden geçirildi. Erdal Yığcı, geçen
yıl yapılan dikimlerden sonra bahçelerde konumlarına göre az veya çok kurumanın
meydana gelmesinin normal olduğunu belirterek, Fındık Araştırma İstasyonu’ndan
temin edilen fidanlarla bunların değiştirildiğini söyledi. TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü
Güngör Köleoğlu, projeye bu yıl TOBB ve Fındık Tanıtım Grubu’ndan maddi destek sağlandığını
belirterek, proje kapsamında geçtiğimiz yıl kurulan örnek bahçelerde kuruyan fidanlar
yenilenirken, aynı zamanda bu yıl oluşturulacak bahçelerde de söküm ve dikim işlemi yapılacağını bildirdi. Köleoğlu, “Bu yıl oluşturacağımız bahçelerin
sahiplerinden ürün verinceye kadar gereken bakım işleminin taraflarından yapılmasını şart koşacağız” dedi.
FINDIĞA ULUSLARARASI İLGİ
ULUSLARARASI HABER AJANSI AFP, BAHÇEDEN İHRACATA FINDIĞI ARAŞTIRDI.
Rekolte düşüklüğü ve buna bağlı olarak artan fiyatı ile Türkiye’de
gündemden düşmeyen fındık, büyük kısmının ihraç edilmesinin de
etkisiyle dış dünyada da gündem oluşturuyor. Türkiye’nin fındık
ihracatında önemli bir yer tutan Fransa’nın dünya basının da önemli
bir yeri olan medya kuruluşu Agence France-Presse (AFP) yazılı ve
görsel basın 6 dilde yayınlanmak üzere fındıkla ilgili araştırmalarda
bulundu, haber oluşturdu. Emmanuelle Baillon ve Philippe Alfroy
ile 2 yardımcıdan oluşan 4 kişilik AFP ekibi, Trabzon’da bahçelerde ve
fabrikalarda çekimler yaptı. Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı
Mehmet Cirav, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ve Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi ve fındık üreticisi Adnan Sağlam’ın
yanı sıra, vatandaşlarla da sokak röportajları gerçekleştirdi. Yakında 6
dilde tüm dünya basınına servis edilecek fındıkla ilgili araştırmada,
özellikle fındık fiyatındaki yükseliş ve bunun çikolata sanayi başta
olmak üzere tüketime yansımaları üzerinde duruldu.
11
BORSA
HABER
YÜKSEK RAKIMLI ÇAYIN TADI BİR BAŞKA
Zigana’nın 900 rakımlı yamaçlarında üretilen yapraklardan
imal edilen Çatak Çay’a talep oldukça fazla.
Dünyanın natürel çayları arasında ilk sırada yer alan ve organik denebilecek
özelliğe de sahip olan Türk çayında, özellikle yüksek rakımlarda üretilen
yapraklardan imal edilen kuru siyah çaya talep giderek artıyor. Yaş çay
yaprağı üretiminde yaklaşık 160 bin dekarlık alan ile yüzde 24
oranında bir paya sahip olan Trabzon’da, Zigana dağının 800-900
rakımlı kuzey yamaçlarında yetiştirilen yaş çay yapraklarından
üretilen kuru siyah çay tadı ile farklılık yaratıyor. Bahçelerin yer aldığı
yörenin adı verilen Çatak Çay markası ile üretim yapan İkiçay firmasının
sahibi Kemal Kahraman yöreye dikkat çekmek için böyle bir girişim
içine girdiklerini belirterek “Aslında var olan bir değeri ortaya çıkardık.
12
Bununla da yetinmeyip buna bir de Ziganoy çayı ekledik” Dedi. Kahraman
şöyle konuştu: “Dünyada çok değerli kılınan yüksek rakımda yetişen
çayların aroması da yüksek oluyor. Bu bölge Türkiye’de ender çay yetişen
bölgelerden 850-900 rakımlı bir bölge. 500 gr’a kadar olanını Çatak Gold,
5 kg’a kadar olanını da Ziganoy ismi ile piyasaya sürüyoruz. Çatak ve
Ziganoy çaylarını fabrikamıza ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere
de anlatıyor, çayın var olan değerini belirtip sunum yaptırıyoruz. Bu çay
aslında dünya piyasasında oldukça pahalı satılıyor. Ama bizde fiyatlar bir
hayli uygun. Çatak Gold çayının yanında Ziganoy çayını da değerlendirip
daha yüksek bedelle satıp katma değerini artırmak düşüncesindeyiz. Bölge
insanının da bu yönde bir hayli gayretleri var. Bahçemizde kurduğumuz
kamelya ve çay reyonu özellikle yerli turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Daha
çok çay yetişmeyen bölgelerden gelen vatandaşlarımız ilgi gösteriyor.
Günde 7-8 şehirlerarası, 3-5 tane de günübirlik turlarımız oluyor. Yerli
olarak İç Anadolu Bölgesi yabancı olarak da Almanlar ve Araplar bir hayli
yoğunlukta. Özellikle Almanlar çaya çok meraklı. En çok da yeşil çayı
tercih ediyorlar”.
BORSA
HABER
SÖZ FINDIKÇILAR’DA
Bu yıl fındık sekteye uğradı. Malum 30 Mart’ta yaşanan don olayı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde
fındığın büyük bölümü zarar gördü. Böyle olunca Karadeniz Bölgesi’nde fındığın olmadığını, bu yıl üreticinin
büyük sıkıntı yaşayacağını hatta fındığın geleceğinin tehlikede olduğunu söyleyenler bile oldu. Farklı rekolte
tahminleri ortaya çıktı. Gelinen noktada yükseklerde fındık olmadığı gibi olan yerlerde de pek randıman
vermedi. Ağaçlarımız yaşlandığı gibi üreticilerimiz de yaşlandı. Üretici bu konuda ne düşünüyor? Gerçekten
fındığın geleceği tehlikede mi? Fiyatlar nasıl olmalı? Tüccar fiyatları nasıl buluyor? Sözü onlara verdik onlar
söyledi biz dinledik:
Mustafa HACIHASANOĞLU / 74 yaşında Arsin Gölcük Köyü fındık üreticisi
Bu bahçe nereden bakarsak bir asırlıktır. Babamdan bulmuşuz. Yeni bir ağaç diktiğimiz yok. Çocukluğumda bu bahçeye gelir fındık toplardım. Yıllar geçti hala aynı bahçede, aynı ağaçlardan fındık topluyorum. Ağaçlarımızla birlikte
bizlerde yaşlandık. 10 dönümlük yerden bu yıl belki bin 500 kilogram fındık alırım. Buradan fazla fındık alamıyoruz.
Aslında daha fazla almamız gerekir. Ben fındığımı tüccara veriyorum. Eskiden herkes fındığını kendisi toplardı. Zahmetli de olurdu ama şenlik içerisinde toplardı ve sattığı zamanda iyi para kazanırdı. Kendi adıma konuşacak olursam,
yevmiye ile toplatıyorum. Bunun yarısından fazlasını yevmiye veriyorum. Dolayısıyla bize de bir şey kalmıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse yeni nesil fındığına bakmıyor, bahçesine bir tek toplama zamanı giriyor. Başta ta söylediğim
gibi bu bahçenin dönüm başına 300-400 kg fındık vermesi gerekiyor ama iyi bakılmadığı için daha az fındık veriyor.
Ben kendi adıma söylüyorum bu bahçeye fındık ayından fındık ayına geliyorum. Bir daha da uğradığım yok.
Eyüp AYDIN / 63 yaşında çiftçi
Ağaçlarımız dededen kalma. Dolayısıyla yaşlandı tabi. Biz yaşlandık onlar yaşlanmaz mı? Yaşlanınca ağaçta
biter insanda .. Ticaret Borsası çok güzel bir proje başlattı. Bahçelerimiz gençleşir ya da yenilenirse hem
kalite, hem de verim artar. Arazimiz uygun olmadığı için fındığı yerden değil de daldan toplamak zorunda
kalıyoruz. Tabi ki yerden toplansa daha randımanlı ve verimli olur. Bu yıl yaşanan don nedeniyle gerçekten
zor durumu düştük. Çünkü tek gelir kaynağımız fındık ve biraz da çay. Çünkü bu bölgede çay da oluyor. Ve
bölgenin en kaliteli çayı diye bilinen Çatak çay bu bölgede yetişiyor. 50 yıl önce burada fındık çok az olurdu.
Hatta yedi yıl üst üste fındığın dalı hiç tutulmamıştır. Sonradan bu Çakıldak dediğimiz ve Giresun yabanisi
dikildikten sonra fındık olmaya başladı. Dedelerimizin zamanından beri aynı bahçelerde fındık topluyoruz.
Dediğim gibi bahçeler yenilenir ya da gençleştirilirse daha verimli olacaktır.
Remzi AYDIN / 61 yaşında Armutlu Mahallesi eski muhtarı..
Bu yıl bildiğiniz gibi fındık olmadı. Olanlar da pek randımanlı değildi. Bizim köy ( Armutlu ) en yüksek
köylerden biridir. Zaten bizden yukarı köy de yok. Hepimiz mağdur olduk ama yaşanan da bir doğa olayı
ve herşey Allah’tan. Sermayemiz yok ki başka iş yapalım. Bir ara bu bölgede bir çay fabrikası kurmaya
teşebbüs ettik ancak kaynak yetersizliğinden girişim yapamadık. Çayımız var. Çatak çay denilen bir çay
ve oldukça da kalitelidir. Rakım yüksek olduğundan aroması da yüksektir. Fındığımız var tamam ama bu
bölgede yetişen fındık pek de verimli olmuyor. Bizde daha çok Mincane ve Giresun yabanisi yetişir. Borsanın projesini biliyorum ve destekliyorum. Gerçekten de bizim bahçelerimiz gençleştirilir ya da yenilenirse
buradan daha çok verim alacağımız inancındayım. İnşallah bizim bahçelerimizde bu projeye dahil edilir.
Muhittin AYDIN / 88 yaşında çiftçi
Bu bahçe ben doğdum doğalı buradadır. Hiç yenilendiğini görmedim. Hayatım arazide, bahçelerde geçti.
Ben yaşlandım ağaçlar yaşlanmaz mı? Yenilenmesi tabi ki bize büyük yarar sağlar. Ancak şu bahçe bakım
işleri başlı başına bir sorun. Özellikle gençler bahçelerine bakmıyor. Eskiden buralardan çıkmazdık. Yeni
nesle bırak bahçe temizliğini, fındığı bile toplatamıyorsun. Hepimizin çocuğu, yeğeni, torunu, akrabası var
ama fındık zamanı gelince ortalarda görünmüyorlar. Bahçeler yenilenmeli, gençleştirilmeli ama üretici de
bahçesine gereken önemi göstermeli.
Erol COŞKUNER / Tüccar
Bu yıl fındık az. Trabzon’da fındık daha çok Gölçayır, Yomra, Derecik , Akçakale civarından geliyor. Gelen
fındık içinde kaliteli olanlar gibi olmayanı da var. Özellikle sivri fındıkta sıkıntı var. Fiyatları şu aşamada
konuşmak zor. Normal şartlarda bir oyun oynanmazsa ilerleyen günlerde artacak görüşündeyim. Ama fındıkta her zaman bir takım oyunlar oynanır. Çünkü buna gebe bir ürün. Daha doğmadan dalda iken satılır,
alivre satışlar olur. Fındıkta geleceği tahmin edemezsiniz. Oldukça zordur. Üreticide 15 TL gibi bir beklenti
mevcut. Aslında bu fiyat çok yüksek bir fiyat değil ve bence gayet de doğal. Fındıktaki tekelleşmeyi önlemek için Devletin yeniden Fiskobirlik’i devreye sokması gerekiyor. Aksi takdirde 5 dolara da fındık satılır, 7
dolara da. Dönüm paralarına da kesinlikle karşıyım. Bunun yerine fiyat istikrarını sağlamak için fındığa alt
yapı kurulmalıdır diye düşünüyorum.
Yasin KILIÇ / Tüccar
Fındıkta yükselen fiyat nedeniyle emanet verenler yüzde 60 civarında. Kalite açısından bakacak
olursak bölgesel olarak bir takım değişiklikler
var. Trabzon ve Batı bölgesinden gelen fındıklar
gayet iyi ancak aynı şeyi doğu bölgesi için söyleyemeyiz. Üreticiden fındıkta rakamsal olarak 15
TL yi görecek diye bir beklenti mevcut. İlerleyen
günlerde fiyat artışı olabilir.
13
Yunus Emin KILIÇ / Tüccar
Piyasada bir hareketlenme var. Fiyatlara gelince her gün 25-30 kuruş
üstüne vuruyor. Artar mı? Artmaz
mı? Tahmin etmemiz zor. Bu yıl az
üreticiden az sayıda fındık aldık. Geçen yılla kıyaslama yapacak olursak
yüzde 50 hatta daha fazla azalma var
diyebilirim.
BORSA
HABER
TRABZON EMNİYET MÜDÜRÜ KÖKSAL, BORSA BAŞKANLARI İLE BULUŞTU
Trabzon Emniyet Müdürü Murat Köksal Trabzon Ticaret Borsası’nı ziyaret
ederek, Meclis, Yönetim Kurulu Başkanları ve üyelerle görüştü. Murat
Köksal, TTB Meclis Başkanı Mehmet Cirav, Yönetim Kurulu Başkanı
Şükrü Güngör Köleoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmede, Trabzon’un asayişi konusunda genel bilgiler vererek, “
Trabzon’u güvenilir iller arasına getirmek için çalışıyoruz. Bu konuda duyarlı olan Trabzon halkından da büyük destek görüyor ve bunun azami
derecede devam etmesini diliyoruz” dedi. TTB Başkanları Mehmet Cirav
ve Şükrü Güngör Köleoğlu’da yaşanabilirlik değerlendirmesinde güvenliğin en önemli unsur olduğuna dikkat çekerek, “ Şehirler en büyük ortak
yaşam alanlarıdır. Buralarda sorumluluktan kaçmayan, bilinçli yurttaşların
birlikte yaşaması için her kesimden, herkese düşen görev vardır. Güven
içinde birlikte yaşama güdüsünü daha da geliştirerek etrafımıza yaymalıyız” Dediler.
REKTÖR PROF. DR. ATTAR’DAN MECLİS BAŞKANI CİRAV’A ZİYARET
Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar, Trabzon Ticaret Borsası
Meclis Başkanı Mehmet Cirav’ı makamında ziyaret ederek, görüş alış-verişinde bulundu. Beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahir Kadakal
ile birlikte Mehmet Cirav’ı ziyaretinde Türkiye’nin özellikle komşuları ile yaşadığı sorunlar konusuna değinen Prof. Dr. Attar, “Çok dikkatli ve çok iyi etütler yapıp, geçmişe de bakarak dersler çıkararak hareket
etmeliyiz. Özellikle Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler en fazla bizi ilgilendirmektedir. Çünkü karışıklık içindeki ülkelere en yakın komşu olan biziz”
dedi. Prof. Dr. Attar; Türkiye’nin içeride ve dışarıda zaafa uğramaması için
millet olarak top yekün birlik ve beraberlik içinde bulunmamız gerektiğine
de vurgu yaparak, “Hiçbir hesap, hiçbir başka hedef bu hasletimizi bizden
almamalı, yok etmemelidir. Aksi takdirde çok zorluk çekeriz” diye konuştu.
TTB Meclis Başkanı Cirav da, Irak ve Suriye’de yaşanan gelişmelerin
ekonomik olarak da Türkiye’ye zarar verdiğine dikkat çekerek, “İçeride ve dışarıda istikrar, Türkiye’nin son yıllarda kazandığı kalkınma hareketinin daha da hızlanmasına neden olacaktır. Bunu istemeyenler var. Biz
bunları bilerek birlikte hareket etmeliyiz” Diye konuştu.
MUSTAFA KEMALPAŞA YÖNETİCİLERİ BORSA’DA
Mustafa Kemalpaşa Ticaret Borsası meclis üyeleri Trabzon Ticaret Borsası’nı
ziyaret ederek başkan Şükrü Güngör Köleoğlu ve yöneticilerle görüş alışverişinde bulundu. Meclis Başkanı Necati Günündi önderliğinde Yönetim Kurulu Başkanı A.Murat Düvenci ve beraberindeki heyet borsa
ziyaretinde, iki borsanın işlem kalemleri ve çalışma alanları üzerinde
durdu.
14
BORSA
HABER
BORSA YÖNETİCİLERİNDEN, TARIM İL MÜDÜRÜ’NE ZİYARET
Trabzon Ticaret Borsası yöneticileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Trabzon İl Müdürlüğü’ne atanan Cahit Gülbay’ı makamında ziyaret ettiler. TTB Meclis Başkanı Mehmet Cirav, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü
Güngör Köleoğlu ile meclis üyeleri, İl müdürü Cahit Gülbay’ı ziyaretlerinde başta fındık olmak üzere tarımsal ve hayvansal ürünlerle ilgili görüş alış verişinde bulundular. Cahit Gülbay, borsa tarafından sektörle ilgili tüm kurum ve kuruluşların iştiraki ile geçtiğimiz yıl uygulamaya
konulan Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi’ni bakanlık olarak çok
önemsediklerini söyledi. Geleceğin tarımda olduğunu söyleyen Gülbay bugün kırsal kesimden, topraktan uzaklaşan insanların çok geçmeden buralara döneceğine değinerek “Başka çareleri yoktur. Bugün için en ciddi sorun, tarım ve hayvancılıkla uğraşacak vatandaş
sıkıntısıdır. Vatandaş tarlasını, bağını bahçesini bırakmış, uzaktan
uzağa nasıl kontrol edebilirim diyerek hayatını sürdürüyor” Diye konuştu. TTB Meclis Başkanı Mehmet Cirav’da; fındık bahçelerinde verimin
arttırılması için devletin alan bazlı yaptığı desteklemenin, mutlaka ürüne
verilmesi gerektiğini tekrarladı. Fındık üreticisinin bahçelerin bakımı konusundaki bilgilerinin önemli kısmının eksik, ya da yanlış olduğunu da
hatırlatan Cirav, bunların düzeltilmesi için bakanlık elemanlarının köylerde yoğun çaba göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi. Yönetim Kurulu
Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ise; borsa olarak uyguladıkları projelerle yanlışlara veya eksiklere dikkat çekmeyi hedeflediklerini, bunun için de örnek bahçeler yaparak görsellik yarattıklarını bildirdi.
TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU YÖNETİCİLERİNDEN BORSA’YA ZİYARET
Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ile görüş alışverişinde bulundu. “Karadeniz
Fırtınası Feshane’de Kopacak” sloganıyla yola çıkan dernek üyeleri bu an-
GAZİANTEP TİCARET BORSASI
YÖNETİCİLERİ BORSA’DA
lamda STÖ’lerini de yanlarında görmek istediklerini beyan ettiler. TTB Yönetim Kurulu Başkanı Köleoğlu ziyaretten memnunluk duyduklarını
belirterek dernek üyelerine başarı dileklerinde bulundu. İki başkan
daha sonra birbirlerine günün anısına hediyeler takdim ettiler.
Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Selami Memiş başkanlığında meclis üyelerinden oluşan heyet Trabzon Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, Meclis
Başkanı Mehmet Cirav, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu ve
üyelerle görüştüler. Selami Memiş fıstığın Antep, fındığın ise Trabzon için
çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Her iki üründe de son yıllarda sadece olumsuz hava şartlarının da etkisiyle önemle oranda rekolte düşüklüğü,
buna bağlı olarak da fiyat yüksekliği yaşanıyor. Her bakımdan dengeli bir
sektör oluşturmamız, fıstıkta üretimi iki katına çıkarmamız gerekiyor. Onun
için, Trabzon’da fındıkta verim ve kalitenin arttırılması için uygulamaya koyulan projeyi örnek alıp fıstık için hayata geçireceğiz.” dedi. Mehmet Cirav da,
Trabzon’un fındığın yüzde 8-9’unu üretmesine rağmen, yüzde 40’a yakınının
ticaretini yapan firmalara sahip olduğunu tekrarlayarak, fındık gibi yıllık ihracatı 2 milyar dolara yaklaşan bir üründeki sağlıklı politikaların oluşturulması için
çaba gösterdiklerini söyledi. Cirav “ Bunu sadece ticarette değil, üretimde de
yapıyoruz. Gayemiz uyguladığımız projenin devlet destekli olarak sadece fındıkta değil, tüm ürünlerde hayata geçirilmesidir” diye konuştu. Şükrü Güngör
Köleoğlu’da, fındıkta çeşitli örnek projelere imza attıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Burada hedef örnek olmak, yol göstermektir. Örnek bahçeler kuruyor, örnek projeler uyguluyor, geleceğe yönelik tüm kesimlere kazandırıcı politikaların oluşturulması için çaba gösteriyoruz. Hedefimizi üreterek
kazanmak, fındıkta ise Türkiye’nin üretimini arttırıp, tamamını satmaktır”.
15
BORSA
HABER
BIRAK DOĞADA KALSIN !..
Böcek ve bitki türlerinin kaçırılıp yurtdışında üretiminin ya da satışının
yapılması son yıllarda sıkça rastlanan bir sorun. Bu sorun Türkiye’de de
boy göstermeye başladı. 100 bin tür böceğin yanı sıra 4 bin 800’ü endemik, 12 bin 800 tür bitki cinsine sahip Türkiye kaçakçıların gözdesi
oldu. Konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi’nde bir
çalıştay düzenlendi. İstanbul Vali Yardımcısı İbrahim Hayrullah,
Tekfen ve ANG Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nihat Gökyiğit,
akademisyenler ve Trabzon’dan Doğal Çiçek Soğanları İhracat Firması Başkanı Süleyman Bilgin’in katıldığı çalıştayda, Türkiye’nin
biyoçeşitliliği ve arazilerden biyokaçakçılık örnekleri konuları
üzerinde duruldu. Trabzon’dan katılan Süleyman Bilgin, sıcak bölge
olan Karadeniz bölgesindeki endemik bitkilerin yoğun olarak bir arada
olduğunu, gizliliğe zemin oluşturan coğrafyasıyla birlikte rahat çalışma
ortamı bulunduğundan bu bitkileri çeşitli amaçlarla toplayıp yurt dışında değerlendiren kişilerin turist ya da başka kimliklerle bölgede cirit
attığını söyledi. Tamamı endemik olan bitki veya bitki parçalarının
muhafazalı bir halde, her türlü gizliliği düşünerek kaçırılmasına
ihbar sonucu gümrük çıkışlarında sıkça rastlandığına da dikkat
çeken Bilgin , meraların hunharsızca yakıldığı, bir çırpıda binlerce metreküp ormanın katledildiği, gün olup bir avuç tohum için
başka ülkelerin eline düşüleceği günlerin çok uzak olmadığının da
altını çizdi.
SÜT MAMULLERİNDE KALİTELİ VE
GÜVENİLİR ÜRETİM
Kebir Süt Genel Müdürü Yılmaz Karadeniz, “Bölgeden 120 ton civarında süt alıyoruz, ama yetmiyor.” Trabzon’un meşhur tereyağı ile peynirlerini üreten kuruluşları arasında ilk sıralarda yer alan
Kebir Süt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Yılmaz, kurum olarak kaliteyi ön
plana çıkarak üretim yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Kebir Süt olarak nihai tüketicimiz olan
halkımızdan aldığımız gücü çalışanlarımızla paylaşıp kurumsal gelişim projesi kapsamında daima ilke edindiğimiz gıda güvenliğini üretimin her aşamasında uygulayarak hijyenik koşullarda
kaliteli ve güvenilir üretim yapmaktır. Amacımız üretim kapasitemizi sürekli artırarak bölgedeki
istihdam gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu bölgeden günlük 120 ton civarında süt alıyoruz. Ama
bu bile bize yetmiyor. Yeni bir tesis daha kurmayı planlıyoruz. Mevcut olan tesisimizi geliştirmek
için yer bulmakta zorlanıyoruz. Bölgemizden aldığımız ürünlerle üretim yapıp dışarı satıyoruz. Bu
bölgenin ekonomisine katkı sağlıyoruz.” Yılmaz Karadeniz; Trabzon’da süt inekçiliğinin geliştirilmesi için, yörenin arazi ve aile yapısına uygun projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini de vurgulayarak, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarılmasını ve aile işletmeciliği şeklinin istikrarlı bir
şekilde teşvik edilmesini istedi.
16
BORSA
HABER
BORSA ÜYELERİ İFTARDA BULUŞTU
Trabzon Ticaret Borsası’nın geleneksel iftar yemeği Akçaabat Körfez Metin Restarunt’ta verildi. Yemeğe Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Emniyet Müdürü
Murat Köksal, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sami Karadeniz, Meclis başkanı Mehmet Cirav, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu,TGC
Başkanı Turgut Özdemir, borsa üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
17
BORSA
HABER
TTB BAŞKAN YARDIMCISI ÖZER’İN MUTLU GÜNÜ
Trabzon Ticaret Borsası ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı aynı zamanda Özer Gıda San.Dış Tic.Ltd.Şti. Sahibi Mehmet Özer’in
oğlu Erdinç Özer, Ege Simge Park ile dünya evine girdi. Zorlu Grand Hotel’de düzenlenen düğün merasimine Trabzon ve çevre illerin yanı sıra, iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
DEMİR’İN ÇİFTE MUTLULUĞU...
Borsamız Disiplin Kurulu Üyelerinden Cengiz Demir üç hafta arayla iki oğlunu evlendirdi. KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nde
görevli Dr. Mehmet Demir ile Dr. Elif Oğuz, TBMM’de Stenograf uzman yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Demir ile de Irmak Küçük evlendi.
FATİH & RABİA
SİNAN & SEDA’YA
MUTLULUKLAR
Trabzon Ticaret Borsası Bilgi İşlem Sorumlusu Fatih Cirav, Trabzon’da
basın sektöründe çalışan Rabia Uzun ile hayatını birleştirdi. Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde yapılan nikah merasimine Cirav ve
Uzun ailelerinin yanı sıra genç çiftin arkadaşları, iş ve basın dünyasının
tanıdık simaları katıldı.
18
Borsamız üyelerinden Sinan Turan, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi
öğretim elemanlarından Dr.Seda Liman ile dünya evine girdi.
Arsin’de fındık ve inşaat malzemeleri alım satımı ticaretiyle iştigal
eden Turan’ı bu mutlu gününde dostları, yakınları ve sektör
temsilcileri yalnız bırakmadı.
BORSA
HABER
TRABZON İŞ DÜNYASI YASTA
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığını sürdürürken vefat eden Ali Osman Ulusoy, Türk-İran İş Konseyi Başkanlığı’da yapıyordu.
Ulusoy, TOBB Başkan vekilliği ve yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştu.
ALİ OSMAN ULUSOY Kimdir?
1927 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. İlköğrenimini 1938’de tamamladı ve babasıyla birlikte nakliye işinde çalışmaya başladı. Daha sonra nakliye şirketinin başına geçen Ulusoy, çeşitli kurumlarda başkanlık görevinde bulundu. Taşımacılık, Otomotiv, Konaklama, Denizcilik, Enerji ve Lojistik
alanlarında etkinlik gösteren Ulusoy Holding’in yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Türkiye-İran İslam Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanlığı, Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Trabzonspor kulübünün kurucularından ve ilk başkanıydı. Ali Osman Ulusoy, Türkiye-İran İslam Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanlığı süresince; İran tarafından uygulanan yakıt farkı ödemesi ve İran içinde kamyonlarının Türkiye
üzerinden geçişinde uygulanan vergiler gibi sorunlu konularda çözüm için önemli çalışmalar yapmıştır.
Zehra Ulusoy’la evli olan Ali Osman Ulusoy iki çocuk babasıydı.
VEFAT..
VEFAT..
Trabzon Ticaret Borsası Meclis üyesi ve fındık tüccarı
Ömer Osman Sofuoğlu’nun babası Abdülhamit Sofuoğlu vefat etti.
Trabzon Ticaret Borsası eski meclis üyesi, fındık tüccarı Güngör
Turhan’ın kızı, borsa üyelerinden Serkan Turhan’ın ablası Güner
Turhan İsaoğlu vefat etti.
19
BORSA
HABER
SELAM TRABZONUMA
Selam Trabzonuma!
Dört köşe kalesine,
Kargalaklı yalısına
Maranzul incirine,
Dutuna, karayemişine
Yokuşuna, inişine, selam!
Selam Trabzonuma!
Dizi dizi küleklerine
Evleklerine, mereklerine
Anderin kaybanasına
Enüklerine selam!
Selam Trabzonuma!
Dolamaç dolamaç yollarına
Tel tel kuymağına
Hamsili kayganasına,
Lazuttan bazlamasına
Kumuluna, kanzilisine,
Zanusuna, zinosuna, ziziline selam!
Selam Trabzonuma!
Trabzonun uşağına
Kaytanına, kuşağına
Zipkasına, mintanına, kukulasına
Çülkisine, çapulasina
Horonina, kemençesine, yayına
Funduğuna, misirine, çayına selam!
Selam Trabzonuma!
Gönülde yaşatıp göremediğim
Yoluna bakıp gidemediğim
Hali nicedir bilemediğim
Damına, tarabasına,
Ağasına, marabasına
Kara kaşlısına, gözü yaşlısına
Erine, yiğitine, kocamışına
Sakalı tel tel, saçı yeni bitmişine
Yedisinden yetmişine
Yürek dolusu selam!
MAHMUT GOLOĞLU
BORSA
HABER
Sahibi :
Trabzon Ticaret Borsası Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Şükrü Güngör Köleoğlu
Sorumlu Müdür :
Şükrü Erüz
Genel Sekreter
Yayın Danışmanı :
Murat Taşkın
Yazı İşleri :
Ömer Altuntaş
Bilgi İşlem :
Fatih Cirav
Tasarım :
M.İ.T / Reklam Ajansı
Metin İslam
T. 0.312.256 7240
www.mit-tr.com
Baskı :
KLASMAT Matbaacılık
T. 0.312.395 1492
Adres :
TRABZON TİCARET BORSASI
Pazarkapı Mahallesi
Sahil Caddesi No.103 Trabzon
T. 0.462.326 45 05
F. 0.462.326 09 66
E. [email protected]
www.tb.org.tr
Download

Borsa Haber Ekim 2014 - Trabzon Ticaret Borsası