Pracovný poriadok škôl,
školských zariadení
Termín:
15. apríl 2015
Lektor:
Mgr. Tamášová Karácsonyová
Katarína
Organizačné pokyny
Začiatok:
9:00 hod.
prezentácia od 08,30
predpokladané ukončenie 14,00 hod.
Miesto:
 Vybrané okruhy problematiky škôl, školských zariadení
ktoré sa uvádzajú v pracovnom poriadku školy
 Zmeny v pracovnom poriadku vyplývajúce z kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa
 Zmeny v pracovnom poriadku vyplývajúce z novely
Zákonníka práce
 Zmeny v pracovnom poriadku vyplývajúce z novely
zákona o pedagogických a odborných zamestnancov
 Pracovný čas a prestávka - dôležité osobné prekážky
v práci zmysle § 141 Zákonníka práce
 Povinné vnútorné predpisy pre základné a materské
školy - oboznamovanie zamestnancov s predpismi
Všetky zmeny po zmene legislatívy zapracované do
AKTUALIZOVANÉHO PRACOVNÉHO PORIADKU ŠKOLY materiál na školení
Účastníci školenia dostanú
pracovný materiál na CD
Organizátor:
OVeS, s.r.o., IČO: 44038712,
IČ DPH: SK 2022581726
OVeS s.r.o. je registrovaná na OR OS Trnava, vložka 21683/T
Kontakt: [email protected], www.oves.sk
prednášková miestnosť OVeS, s.r.o.
Bratislava – Podunajské Biskupice,
Biskupická ul. 21
(mapku a popis ako sa k nám dostanete
nájdete na www.oves.sk )
Poplatok: 33,33 € bez DPH,
t.j. 40,00 € s DPH /1 os.
Ak ste členom OVeS klubu
zadajte svoju prihlášku cez OVeS klub
za zvýhodnenú cenu 30,00 € s DPH.
Účastnícky poplatok budete hradiť na
základe výzvy, ktorú Vám zašleme na
Vami zadaný e-mailový kontakt.
Faktúru dostane účastník na školení.
„ Jedným zo základných práv
človeka je mať právo na chybu. “
Eddi Murphy
Download

Pracovný poriadok škôl, školských zariadení