Ek 1
Winalite Bonus Planı
Türkiye
DİSTRİBÜTÖRLÜK
Seviyenizi Giriniz
ÜRÜN TANITIM SERVİS PİRİMİ
DSPV’nın %20
Şirket Winalite Tazminat Planı koşullarını zaman zaman değiştirme, düzeltme, silme veya ekleme ve değişiklikleri önceden bildirme hakkına sahiptir.
ORGANİZASYON PİRİMİ
GPV’nın %10
LİDERLİK PİRİMİ
Organizasyon Prim
PV’lerin %10
KÜRESEL FON
Aylık Küresel Satış PV’lerinin %1
ELİTE PIN.LÜKS FONLAR
Uluslararası Onaylama
Ek 2
1
Winalite Bonus Planı
Türkiye
Winaliter
1.1 İş Başlangıcı:
Sistem girişlerinde 4 farklı iş başlangıç seviyesi vardır:
Winaliter Seviyesi
Gümüş Winaliter
Ilk Satın Alma Değeri
50 PV
Altın Winaliter
250 PV
Platin Winaliter
600 PV
Elmas Winaliter
1500 PV
Şirket Winalite Tazminat Planı koşullarını zaman zaman değiştirme, düzeltme, silme veya ekleme ve değişiklikleri önceden bildirme hakkına sahiptir.
1.2 Winaliter Seviyesi Yükseltme:
Winaliter Seviyeleri ancak EC sistemde giriş onaylandıktan 28 gün
içerisinde bir üst düzeye yükseltilebilir.
Winaliter seviye yükseltme koşulu
Bir üst düzeye yükselme
Gümüş Winaliter’dan
Altın Winaliter’a
Altın Winaliter’dan
Platin Winaliter’a
Platin Winaliter’dan
Elmas Winaliter’a
Yükselme Alım Değeri
200 PV
350 PV
900 PV
1.3 Perakende Satış Kazancı
Distribütör paylaşılan ürünlerden set başına 30 USD arasında
perakende kâr elde edebilirler
Ek 3
Winalite Bonus Planı
Türkiye
2 Pirim
Bir Winaliter olarak, kendi satış organizasyonunuzu oluşturmak için ürünleri
arkadaşlarınıza ve sosyal çevrenize perakende olarak satabilirsiniz. Prim hakları
satış PV değerlerine dayanmaktadır.
Şirket Winalite Tazminat Planı koşullarını zaman zaman değiştirme, düzeltme, silme veya ekleme ve değişiklikleri önceden bildirme hakkına sahiptir.
2.1. Ürün Tanıtım Primi (Haftalık Ödeme)
2.11 Winaliter oluşturduğu DSPV* değerinin PV cinsinden %20’sini ürün tanıtım
servis primi olarak alma hakkı var.
*DSPV : Direkt Sponsorluk Puan Değeri, ilk giriş PV satışları, yükselme PV
satışları ve aylık alım PV satışlarından oluşmaktadır.
2.12 Sağlanması Gereken Şartlar;
Sponsorluk primi alınabilmesi için aynı Winalite ayı içerisinde en az 50 PV
değerinde alım yapılması zorunludur.
2.13 Aktarma ve bir üst aktif sponsora devre edilmesi。
Eğer Winaliter aylık alımları devam etmezse ürün tanıtım servis primini alma
hakkını kaybeder. Ürün tanıtım servis primi bir üst aktif sponsor Winaliter’a
devredilir.
2.14 Açıklama
2.141 ilk alım
A
50PV
B1
50PV
A
B2
250PV
: 20% x DSPV
20% x 300 PV = 60 USD
2.142 ilk alım/aylık alım
A
A
50PV
A
50PV
B2
75PV
B3
600PV
: 20% x DSPV
20% x 725 PV = 145 USD
2.143 İlk alım / aylık alım / aktarma ve bir üst aktif sponsor Winaliter’a
devre edilme
A
A
: 20% x DSPV
50PV
20% x 775 PV = 155 USD
B
AKTIF DEĞİL
C1
50PV
C1
50PV
C1
75PV
B Aylık alım yapmadı.
C4
600PV
B Aylık alım yapmadığı için
onun alması gereken prim
toplanır ve bir üst aktif
Winaliter’a aktarılır
* Yukarıda verilen örnekte; B kişisi içinde bulunduğu Winalite çalışma
ayında 1 set ürün (50 PV) değerinde ürün almaz ise aktif sayılmaz ve
tanıtım servis primi alamaz onun aktif olduğunda alması gereken ürün
tanıtım primi, bir üst aktif sponsor Winaliter’a olan A kişisine devre edilir.
Ek 4
Winalite Bonus Planı
Türkiye
2.2 Organizasyon Prim (Haftalık Ödeme)
2.21 Organizasyon primleri Winaliter’ın ilk PV satışlarının toplam grup PV’leri,
yükselme satış PV’leri ve yeniden satış PV’leri ne dayalı olarak oluşmaktadır.
Grup PV satış ağınızdaki kademe ve ülke kayıtlarınıza bakılmaksızın satış
PV’lerinizin toplamıdır.
2.22 Sağlanması Gereken Şartlar
2.221 Organizasyon primi alabilmek için en az 2 dal olmalı.
2.222 Aylık en az 50 PV’lik alım yapmalı
2.23 Organizasyon Pirimi
Organizasyon pirimi alabilmek için en az 2 dal olmalı.
Her Winalite çalışma haftasında, ağınızın her kolundaki grup PV’ler
hesaplanacaktır. En fazla PV olan kol, paylaşım koludur, distribütör minimum
PV olan koldan maksimum PV olan kola doğru her koldaki grup PV’lerinin %10’nu
alma hakkı vardır.
Şirket Winalite Tazminat Planı koşullarını zaman zaman değiştirme, düzeltme, silme veya ekleme ve değişiklikleri önceden bildirme hakkına sahiptir.
Siz
A
Paylaşım
Kolu
B
Kolu
C
Kolu
Organizasyon = B GPV
pirimi (USD)
X 10%
+
C GPV
X 10%
D
Kolu
+
E
Kolu
D GPV +
X 10%
E GPV
X 10%
2.24 Organizasyon Priminde Winaliter sonsuz kademeden PV kazanabilirler, giriş
Winaliter seviyesi limitine kadar.
Winaliter Seviyesi
Haftalık kazanabileceği
Haftalık kazanabileceği
maksimum organizasyon primi/kol maksimum organizasyon primi
Gümüş Winaliter
2.24
500 USD
500 USD x 4 dal = 2.000 USD
Altın Winaliter
1.500 USD
1.500 USD x 4 dal = 6.000 USD
Platin Winaliter
6.250 USD
6.250 USD x 4 dal = 25.000 USD
Elmas Winaliter
10.000 USD
10.000 USD x 4 dal = 40.000 USD
Haftalık devreden PV
Paylaşım kolu PV’leri ile diğer küçük kollardaki toplam PV arasındaki fark,
bir sonraki çalışma haftasına devreder. Küçük kollarda yer alan PV prim
hesaplanması sonucu sıfırlanır.
Winaliter Giriş Seviyesi
Gümüş Winaliter
NITELIKLI DALDAN MAKSIMUM
DEVAM EDEBILECEK PV
5.000 PV
Altın Winaliter
15.000 PV
Platin Winaliter
62.000 PV
Elmas Winaliter
100.000 PV
Ek 5
Winalite Bonus Planı
Türkiye
2.3 Liderlik Primi (Haftalık Ödeme)
2.31 Winaliter sponsorluk şemasındaki Winaliter’ların kazandığı organizasyon
priminin %10’unu alma hakkı vardır. Maksimum 3 soyuna kadar bu primi
almaya hak kazanabilirler.
2.32 Sağlanması Gereken Şartlar
2.321 1-2 Winaliter’a doğrudan sponsorluk yapanlar birinci soyundaki tüm
Winaliter’ların kazandığı organizasyon primlerinin %10’nu alma hakkı vardır.
2.322 3-4 Winaliter’a doğrudan sponsorluk yapanlar birinci ve ikinci soyundaki
tüm Winaliter’ların kazandığı organizasyon primlerinin %10’nu alma hakkı vardır
2.323 5 ve üzeri Winaliter’a doğrudan sponsorluk yapanlar birinci, ikinci ve
üçüncü soyundaki tüm Winaliter’ların kazandığı organizasyon primlerinin
%10’nu alma hakkı vardır
2.324 En az aylık 50 PV alım yapmalı
2.33 Liderlik Primi (Haftalık)
2 Winaliter’a kadar
Doğrudan sponsorluk sayısı
4 Winaliter’a kadar
Şirket Winalite Tazminat Planı koşullarını zaman zaman değiştirme, düzeltme, silme veya ekleme ve değişiklikleri önceden bildirme hakkına sahiptir.
10 %
Birinci soy organizasyon primi
İkinci soy organizasyon primi
5 ve üzeri
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
Üçüncü soy organizasyon primi
Üçüncü Soydan prim alabilmek için mutlaka bu 5 kişinin 12 Winalite çalışma ayında en bir defa 50 PV değerinde alım yapması gerekmektedir.
2.34 Açıklama
2.341 bir (1) soy
Siz
birinci soy
birinci soy, sizin direkt sponsorluk yapmış
olduğunuz Winaliter’ları kapsamaktadır.
A1
A2
2.342 İki (2) soy
Siz
birinci soy
A1
A2
A3
A4
ikinci soy
B1
B2
B3
B4
ikinci soy, sizin direkt sponsorluk yapmayıp
birinci soyunuzda olan bir kişinin direkt
sponsorluğu ile Winalite işine başlayan
kişileri kapsamaktadır.
2.343 Üç (3) soy
Siz
birinci soy
A1
A2
A3
A4
ikinci soy
B1
B2
B3
B4
üçüncü soy
C1
C2
C3
C4
üçüncü soy, sizin direkt sponsorluk yapmayıp
ikinci soyunuzda olan bir kişinin direkt
sponsorluğu ile Winalite işine başlayan kişileri
kapsamaktadır
Ek 6
Winalite Bonus Planı
Türkiye
2.4 Global Paylaşım Primi (Aylık Ödeme)
2.41 Global Paylaşım Primi Çin, dışındaki aylık küresel satış PV’lerinin %1
‘inin direkt sponsorluk performansınıza göre dağıtılmasından oluşmaktadır
2.42 Ödüller 3 farklı kategoriye ayırılıyor
Aylık DSPV
Ödül Paylaşımıİ
1200 PV - 2399 PV
1 Paylaşım
2400 PV - 3599 PV
2 Paylaşım
3600 PV ve üzeri
3 Paylaşım
Şirket Winalite Tazminat Planı koşullarını zaman zaman değiştirme, düzeltme, silme veya ekleme ve değişiklikleri önceden bildirme hakkına sahiptir.
2.43 Sağlanması Gereken Şartlar
2.431 Winaliter platin ve üzeri seviyesinde giriş yapmalıdır.
2.432 Aylık en az 50 PV alım yapmalıdır
2.433 Toplam aylık DSPV 1200 PV ve üzeri olmalı
2.44 Global
Paylaşım =
Değer
Aylık küresel PV satışları (Çin dışında kalan) × %1
Aylık global paylaşım toplamı
Ek 7
Winalite Bonus Planı
Türkiye
3 Elite Pin Derecelendirmesi
ve Lüks Fon Kazanımları
Pin
A
B
C
D
E
Gerekli
çalışma
Koşulları
Lüks
seyahat fonu
paylaşılan
12 hafta
5.000PV
2.500PV
10.000PV
10.000PV
10.000PV
5000PV
20.000PV
20.000PV
-
-
-
4 ay
20.000PV
10.000PV
-
-
-
12 hafta
40.000PV
40.000PV
-
-
-
4 ay
50.000PV
25.000PV
60.000PV
60.000PV
100.000PV
50.000PV
80.000PV
80.000PV
-
Crown
100.000PV
100.000PV
-
-
-
Double
Crown
100.000PV
100.000PV
100.000PV
-
-
200.000PV
200.000PV
-
-
-
100.000PV
100.000PV
100.000PV
100.000PV
-
200.000PV
200.000PV
200.000PV
-
-
400.000PV
400.000PV
-
-
-
100.000PV
100.000PV
100.000PV
100.000PV
100.000PV
200.000PV
200.000PV
200.000PV
200.000PV
-
300.000PV
300.000PV
300.000PV
-
-
600.000PV
600.000PV
-
-
-
Pearl
Ruby
Sapphire
Emerald
Şirket Winalite Tazminat Planı koşullarını zaman zaman değiştirme, düzeltme, silme veya ekleme ve değişiklikleri önceden bildirme hakkına sahiptir.
Blue
Diamond
Triple
Crown
Crown
Ambassador
-
-
-
*%
Lüks
araba fonu
paylaşılan
Lüks
ev fonu
* % paylaşılan
*%
1
4 ay
12 hafta
2
3
12 hafta
-
-
-
4 ay
4
12 hafta
-
-
4 ay
5
1.0%
4
6
1
4
7
2
4
8
3
0.5%
1
0.5%
4
9
4
2
Elite pin başlığı Yıllık Winalite Congresinde veya başka tanıtımlarda ödüllenir.
Ek 8
Winalite Bonus Planı
Türkiye
4 Aylık Alımlar
4.1 Yeni Winaliter EC sistemine kayıt yapıldığı Winalite çalışma takvimine göre ilk ve
ikinci ayında aylık alımını yapmayabilirler. Aylık alım üçüncü Winalite çalışma
ayında başlar.
Ay
Aylık Alım
(her ayın 25’inden
önce olmalı )
Giriş Ayı
Yok
2.Winalite çalışma
Ayı
Yok
3.Winalite çalışma
Ayı ve sonrası
50 PV
4.2 Winaliter PISB (Ürün Tanıtım Servis Primi), Organizasyon Primi, Liderlik Primi,
Global Paylaşım Primi, Elite Pin, Seyahat Fon, Araba ve Ev Fon’una göre aylık
alımlarını yerine getirmek zorundalar. Winaliter aktif olarak her ay kendi alımları
olan 50 PV ya da daha fazlasını her çalışma ayın 25’inden önce almaya devam
etmeli (GMT+8:00 – Hong Kong Saatine göre).
Şirket Winalite Tazminat Planı koşullarını zaman zaman değiştirme, düzeltme, silme veya ekleme ve değişiklikleri önceden bildirme hakkına sahiptir.
4.3 Winaliter aylık alımlarını devam etmezse haftalık yeni oluşturulan PV’ler devam
eder. Eğer Winaliter ardışık 5 çalışma ayı boyunca en az bir tanesinde 50 PV
değerinde alım yapmaz ise devreden PV’leri sıfırlanır.
4.4 Eğer Winaliter 11 çalışma ayı boyunca aktif olmazsa ( yani 50 PV değerinde
alım yapmaz ise) üyeliği geçersiz olur, Winaliter ancak üyeliği iptal edilen günden
itibaren 6 Winalite çalışma ayı sonrasında tekrar üye olabilecektir. Kendisi
çekilen üyeler ancak çekilen günden itibaren 12 Winalite çalışma ayı sonrasında
tekrar üye olabilecektir.
4.5 Organizasyon Primi PV’leri oluşturulurken, herhangi bir aylık alım 50PV’yi
aştığında otomatik olarak en küçük dala yerleştirilir. Ve bu alımından prim kazanır.
4.6 Elite Pin hakları, seyahat, araba ve ev fonları oluşturulurken aylık alım PV’lerinin
tüm değerleri otomatik olarak yatay sıkıştırılmış dalın altına yerleştirilir.
Ek 9
Winalite Bonus Planı
Türkiye
5. Pririm Devri
5.1 Winalite prim devrine göre PISB, Organizasyon Pirimi ve Liderlik Primlerini
alabilirler. Her Cumartesi 00:00 ‘ dan Cuma günü 24:00 (GTM+8:00)’ e kadar
bir çalışma haftası olarak görülür. Ekte 2012 yılı çalışma ayları ve haftaları yer
almaktadır.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
2
3 4
PER
birinci hafta pirim teslimi
beşinci hafta
CUMA
ÇAR
PZT
SALİ
PZR
dördüncü hafta
C.S
PER
CUMA
ÇAR
PZT
SALİ
PZR
üçüncü hafta
C.S
PER
CUMA
ÇAR
PZT
SALİ
PZR
C.S
PER
ikinci hafta
CUMA
ÇAR
PZT
SALİ
PZR
8
C.S
birinci hafta
6 7
PER
5
CUMA
4
ÇAR
PZR
C.S
3
PZT
2
SALİ
1
Şirket Winalite Tazminat Planı koşullarını zaman zaman değiştirme, düzeltme, silme veya ekleme ve değişiklikleri önceden bildirme hakkına sahiptir.
5.2 Winaliter Global Paylaşım Fonu, Elite Pin, Lüks Fonlarını Winalite aylık prim
devrine göre alacaktır.
birnci ay
ikinci ay
üçüncü ayın
birinci haftası
dördüncü ayın
birinci haftası
beşinci ayın
birinci haftası
teslim alınan birinci ayın
global paylaşım
fonu/elinte
pin/lüks fonlar
teslim alınan ikinci ayın
global paylaşım
fonu/elinte
pin/lüks fonlar
teslim alınan üçüncü ayın
global paylaşım
fonu/elinte
pin/lüks fonlar
5.3 Yürürlüğe girdiği tarih EC sisteminin onay tarihine dayalıdır.
5.4 Winalite çalışma haftası ve çalışma ayları listesi, Winalite Prim Devir Listesinde
yazılacaktır. Winalite Prim devri listesi yıllık olarak her sene sonunda şirket
tarafından işlenir.
Download

İş Planı - winalite türkiye logosu