Assist. Prof. Dr. Yusuf SEZGİN
EDUCATION
Degree
University
Department / Program
Years
Undergrad
M.A.
EgeUniversity
EgeUniversity
Faculty of Letters, Classical Archaeology
Institute of Social Sciences, Classical Archaeology
1994-1998
1998-2002
Ph.D.
EgeUniversity
Institute of Social Sciences, Classical Archaeology
2002-2009
CONTACT INFORMATION
Phone
Fax
Celal Bayar University, Faculty of Science and Letters, Archaeology Department, Muradiye,
Manisa
0 236 2013703, 0 533 2253712
0 236 2412158
e-mail
Web page
[email protected], [email protected]
www.aigai.info
Address
POSITIONS & EMPLOYMENT
Affiliation
Trakya University
Position
Research Assistant
Years
1999-2001
EgeUniversity
Trakya University
Research Assistant
Research Assistant Dr.
2001-2010
2010-2012
Trakya University
Assistant Professor Dr.
2012-2013
Celal Bayar University
Assistant Professor Dr.
2013-
ADMINISTRATIVE ACTIVITIES& COMMITTEE MEMBERSHIP
Affiliation
-
Position
Years
THESIS
M.A.
Ph.D.
Klazomenai M.Ö. 4. Yüzyıl Basileiası (2002 - Advisor: Prof. Dr. Güven Bakır)
Arkaik Dönem İonia Üretimi Ticari Amphoralar Sorunu (2009 - Advisor: Prof. Dr. Ersin Doğer)
Research Interests
Foreign Language
Classical Archaeology, Archaic Greek Pottery, Aeolian Archaeology
English
ORIGINAL PUBLICATIONS
Articles Published in Journals Indexed by SCI
1
-
Articles Published in Other International Refereed Journals
Sezgin Y.,Doğer E., “Klazomenai Üretimi bir grup ticari amphora: İ.Ö. 650-620”, Ege Arkeoloji Dergisi
1
2009/2, 79-94 (2009).
2
Sezgin Y., “Antik Dönemde Pergamon-Aigai İlişkileri”, Ege Arkeoloji Dergisi 2012/17, 81-95 (2012).
3
Önder M., Sezgin Y., “Aigai Bizans Definesi”, Ege Arkeoloji Dergisi 2013/18, 141-148 (2013)
Sezgin Y., “Aiolisde Bir Dağ Kenti: Aigai”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5,
4
Ocak-2013, s. 95-116 (2013).
Articles Published in National Refereed Journals
1
International Conference Proceedings
Bakır G., Ersoy Y., Fazlıoğlu İ., Aytaçlar N., Cevizoğlu H., Hürmüzlü B., Sezgin Y., “1999 Klazomenai
1
Kazısı” XXII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 2 (Ankara, 2000) 27-38.
Bakır G., Ersoy Y., Fazlıoğlu İ., Aytaçlar N., Hürmüzlü B., Özbay F., Sezgin Y., Özbilen G., “2000
2
Klazomenai Kazısı” XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara, 2001) 41-54.
Sezgin Y., “Clazomenian Transport Amphorae of the Seventh and Sixth Centuries” Klazomenai, Teos
3
and Abdera: Metropoleis and Colony. Proceedings of the Symposium. Abdera 20-21 October 2000
(Thessaloniki, 2004) 169-183.
Şahin N.,Tanrıver C., Şahin I., Ersoy A., Akar D.S., Sezgin Y., Akat S., Yolaçan B., Yaldır A.K., Doğan E.,
4
Ürkmez Ö., Ünlüoğlu B., “Klaros, 2003” XXVI. Kazı Sonuçları Toplantısı 1 (Ankara, 2004) 291-304.
Doğer E.,Doğer L., Tül Ş., Sezgin Y., Önder M., Akat S., Kan M.H., Yener B., Dereboylu E., Türkan Ü.,
5
Atay E., Şahan M., Genç F., Serttürk O.K., Çakır İ.S., “Aigai 2004-2006 Yılı Kazıları”, XXIX. Kazı Sonuçları
Toplantısı 1 (Ankara, 2007), 207-232.
Sezgin Y., “Apollon Klarios Kutsal Alanı Artemis Sektörü 2003-2004 Yılı Çalışmaları”, Ege Arkeoloji
6
Dergisi XII, 2008-2, (1. Uluslararası Antik Dönemde Kehanet ve Apollon'un Anadolu Kültleri
Sempozyum Bildirileri 17-20 Ağustos 2005, Ege Üniversitesi, Izmir), 191-203.
7
Doğer E., Sezgin Y., Gürbüzer M., “Aigai 2007-2008”, XXXI Kazı Sonuçları Toplantısı 2,
8
(Ankara, 2010) 343-356.
Sezgin Y., Doğer E., “Terebinth and Terebinth Oil Production in the Ancient Period”, Olive Oi land
9
Wine Production in Eastern Mediterranean during Antiquity, Urla-İzmir, 17-19 November 2011
(Baskıda).
Sezgin Y., “Aigai (Aiolis) Excavations: 2004-2012 Seasons”, Discovering Alexander’s World,
10 International Conference, Ancient Mieza (Naoussa- Northern Greece), Aristotle’s School, 1419November 2012.
Sezgin Y., Antik Dönemde Pergamon-Aigai İlişkileri, Uluslararası Bergama Sempozyumu 07-09 Nisan
11
2001.
National Conference Proceedings
1
Books & Chapters in Books
1
Sezgin Y.,Arkaik Dönem İonia Üretimi Ticari Amphoralar, (Ege Yayıncılık, İstanbul, 2012).
Şenol A.K., Sezgin Y. “Arkaik-Klasik Dönemlerde Ticaret”, Şenol A.K. (ed.), Taşucu Arslan Eyce Amphora
2
Müzesi (Taşucu, 2009), 36-43.
Şenol A.K., Şenol G.C., Sezgin Y. “Katalog”, Şenol A.K. (ed.), Taşucu Arslan Eyce Amphora Müzesi
3
(Taşucu, 2009), 177-319.
Doğer E.,Sezgin Y., Doğer L., Gürbüzer M., Kan M.H., “Aigai”, Çilingiroğlu A., Mercangöz Z., Polat G.
4
(ed.), Ege Üniversitesi Arkeoloji Kazıları (İzmir, 2012), 183-208.
Sezgin Y., “İzmir Arkeoloji Müzesi’ndeki Arkaik Dönem Ticari Amphoralar”, Şahin I. (ed.), İsmail
5
Fazlıoğlu Anı Kitabı (Ankara, 2012), 201-211.
Other Publications
1
Doğer E., Sezgin Y., “Aigai”, Aktüel Arkeoloji 11 (Nisan 2009), 12-13.
2
Sezgin Y., “Aigai. Keçiler Yurdu”, Seyahatname 7 (Ocak-Şubat 2010), 49-53.
# of Articlesin SCI-Expanded
0
# of Citations in SCI-Expanded
4
PROJECTS
Date
Institution
1
-
BAP
2
-
TÜBİTAK
3
-
BAP
Subject
Position
Aigai Antik Kentinin Savunma Sistemleri ve Kentleşme Dokusunun
Researcher
Aiolis Bölgesindeki Yeri.
Antik dönemde Marmaris Bozburun Yarımadası’ndaki (Karia
Researcher
Khersonesos’u) tarımsal ve endüstriyel üretim teknolojileri
ışığında bölgenin ticari ilişkileri: Bybasos Modeli.
Kırklareli İli Karadeniz Kıyılarındaki Antik Dönem Yerleşimleri
Researcher
PATENTS
1
Date
Subject
-
MENTORING ACTIVITIES
Masters Students
1
Doctoral Students
1
EDITED JOURNALS
Name of Journal
1
Years
REFEREE ACTIVITIES
Journal
International
2
National
0
Congress,
Symposium
International
0
National
0
ORGANIZING ACTIVITIES IN SYMPOSIUM & CONGRESS
Name of Activity
1
Year
MEMBERSHIPS
Association
1
Years
European Association of Archaeologists
2013-
AWARDS AND HONORS
Institution
1
Years
COURSES GIVEN IN THE LAST TWO YEARS
Year
Semest
er
Place
Course Name
Level
2011-2012
Güz
Trakya Uni. Institute of SocialSci.
Historical Geography of Anatolia I
M.A.
2011-2012
Bahar
Trakya Uni. Institute of SocialSci.
Historical Geography of Anatolia II
M.A.
2011-2012
2011-2012
Bahar
Bahar
Geometrik Greek Pottery
Classical Greek Pottery
Graduate
Graduate
2011-2012
2011-2012
Bahar
Bahar
Trakya Uni. Archaeology Depart.
Trakya Uni. Archaeology Depart.
Trakya Uni. Archaeology Depart.
Trakya Uni. Archaeology Depart.
Hellenistic Greek Pottery
Phrygian-Lidyan Archaeology
Graduate
Graduate
2011-2012
Bahar
Trakya Uni. Archaeology Depart.
Ancient Anatolian History I
Graduate
CV last updated
24.06.2014
Download

Assist. Prof. Dr. Yusuf SEZGİN