EUBAMA S-8.1
Sústružnícky automat
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Typ:
EUBAMA S-8.1
Rok. výroby:
1995
LEGENDA:
Max. váha:
Max. výška:
Napájanie:
1 900 kg
1 800 mm
400 V, 50 Hz
1. Frema
2. Riadiaci systém
3. Hydraulický agregát
4. Paleta na súčiastky
5. Upínacia klieština
6. Rovnačka
7. Závitovacia jednotka
8. Ovládací panel
9. Naviják na materiál
10. Ochranný kryt
11. Čerpadlo na chladiacu kvapalinu
12. Podávacia klieština
13. Dopravník na triesky
Hodnoty tlakov pracovných médií
- prevádzkový pneumatický tlak: 6 bar
- prevádzkový hydraulický tlak:
80 bar
Rozmery obrábaných súčiastok
- max. priemer:
50 mm
- min. priemer:
podľa súčiastky
- max. dĺžka:
300 mm
- min. dĺžka:
podľa súčiastky
Ovládacie napätie:
24 V
Kontakt: Ing. Ján Ivanecký - Tel.: +421 905 318979
Predstavitelia súčiastok, pre ktoré je sústružnícky automat vybavený
Objímka spodného ložiska
Objímka spodného ložiska
Plombovacia skrutka
Plombovacia skrutka
Materiál: CuZn40Pb3
Materiál: CuZn40Pb3
Materiál: 9SMnPb28K
Materiál: 9SMnPb28K
Výstup: 35 ks / min
Výstup: 35 ks / min
Výstup: 28 - 30 ks / min
Výstup: 28 - 30 ks / min
Plombovacia skrutka
Plombovacia skrutka
Regulačná skrutka
Matica spodného ložiska
Materiál: 9SMnPb28K
Materiál: 9SMnPb28K
Materiál: 9SMnPb36K
Materiál: CuZn40Pb3
Výstup: 28 - 30 ks / min
Výstup: 28 - 30 ks / min
Výstup: 10 ks / min
Výstup: 25 ks / min
Download

EUBAMA S-8.1