PERSTA
2
PERSTA
Dôležité upozornenie
Priemyselné armatúry vyrobené spoločnosťou Stahl-Armaturen PERSTA GmbH sa vyrábajú podľa noriem DIN,
EN, AD a smernice PED 97/23/EG.
Při navrhovaní, výrobe a testovaní týchto armatúr sa uvažuje o normálnych prevádzkových podmienkach. Pod
normálnymi prevádzkovými podmienkami sa rozumie nasledovné
• Práca s kvapaľnými alebo plynnými médiami neobsahujúcimi zvláštne korozívne, chemické alebo
abrazívne častice.
• Frekvencia teplotných zmien v rozsahu približne 3°C – 6°C za minútu
• Obvyklé prietočné množstvá, ktorých hodnota závisí od druhu pracovnej látky
• Prevádzka s vylúčením vonkajších vplyvov ako napr.pohyby potrubia, otrasy, pnutia, zemetrasenie,
korozívne okolie, oheň,
•
Pokiaľ objednávateľ očakáva namáhania odchyľujúce sa od normálnych pracovných podmienok, je potrebné ich
jednoznačne uviesť v dopyte aj v následnej objednávke. To dovolí nám, výrobcovi armatúr, vypracovať
zodpovedajúce riešenie a ponúknuť ho zákazníkovi. Ponúkame Vám niekoľko z možných opatrení :
• voľba iných materiálov telesa.
• hrubšie steny.
• vyššia ochrana častí ohrozených opotrebovaním.
• špeciálne tesniace krúžky a skrutkové spoje.
• špeciálne prevádzkové pokyny závisiace od druhu média a činnosti.
• špeciálne nátery
• doplňkové zariadenia brániace vzniku pretlaku.
• zvláštne úpravy pre regulačnú prevádzku atď.
Počas prípravy a montáže potrubnej trasy musí zákazník prijať opatrenia ktoré minimalizujú prídavné sily na
potrubie, tlak na armatúry, potrubný systém, napr.
• montáž tlmičov vibrácií
• zváženie polohy armatúry v prípade výpadku napájacej energie
• prijatie opatrení na bezpečné vysušenie nebezpečnej pracovnej látky v bode úniku.
Označením výrobku s CE-značkou deklarujeme zhodu s európskou smernicou pre tlakové zariadenia 97/23/EG.
Prosíme Vás o pozorné preštudovanie návodu na prevádzku BA 10S.002GB pre získanie informácií a varovaní
ktoré by mali byť brané do úvahy počas prevádzky priemyselných armatúr.
3
PERSTA
Obsah
Ventily uzatváracie/spätné
Opis
Ventil uzatvárací
Ventil spätný
Ventil uzatvárací
Ventil spätný
Ventil uzatvárací vysokotlaký HD91
Ventil uzatvárací vysokotlaký HD92
Ventil uzatvárací vysokotlaký DVA 25
Ďaľšie typy
Ventil spätný uzatvárateľný
Ventil uzatvárací vlnovcový
Ventil zmiešavací/rozdeľovací
Ventil uzatvárací rohový
Varianty ventilov
Špeciálne ventily
Typ
200 AE/BE
240 MT
200 AE/BE
240 MT
200 JM
200 BM
20 AZ
DN
10-50
10-50
65-200
65-200
10-65/50
10-50
80-200
PN
10-160
630
PD 25
240 ME
200 AL
203 EM
202 AE
Strana
6
6
8
8
10
12
14
16
16
16
16
17
18
Posúvače
Malý posúvač
808 GJ
Malý posúvač
800/808 GJ
Posúvač
Posúvač
Posúvač
Posúvač
Posúvač
Posúvač
Vysokotlaký posúvač DSK 10
700 HJ / JJ
700 HJ / JJ
700 HJ / JJ
700 JJ
700 JJ
700 JJ (FL)
700 JT
Vysokotlaký posúvač DSK 10
700 JT
Vysokotlaký posúvač DSK 10
Vysokotlaký posúvač DSK 21
Vysokotlaký posúvač DSK 26
Vysokotlaký posúvač DSK 16-64
Bezpečnostná výbava proti pretlaku
PERSTA Typ SV 98 + SV 99
Varianty posúvačov
700 JT
700 JT
700 JT
700 JT
10-40
10 - 100
1/2“ – 2“
Class 800 /
15-50
10-40
50-150
10 - 40
200-250
10 - 40
200-300
63 - 100
250-800
10 - 25
300-700
40
50-300/250 160 PD18
50-150
PD 10
200PD 10
350/300
350-700
PD 10
65-300
PD 21
65-300
PD 25
50-500
PD 16 - 63
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
49
50
51
Spätné klapky
Spätná klapka
Spätná klapka
Spätná klapka
Spätná klapka
Vysokotlaká spätná klapka
Vysokotlaká spätná klapka
Varianty spätných klapiek
640 AA
640 AA
640 AA (FL)
640 AA (EE)
640 AB
640 AB
50
300
50
50
50
50
10 - 40
10 - 40
160
PD 18
PD 21
PD 25 - 63
54
56
58
58
60
62
64
Technická časť
Tabuľka tlakových rád PD 10 - 63
Rozmery prírub a privarovacích koncov
Kód číslovania Fig.
Osvedčenia
65
66 - 67
68
69
4
PERSTA
5
PERSTA
Ventily
Ventil uzatvárací 200 AE/BE
Ventil spätný 240 MT
DN 10 – 50, PN 10 – 160
Nákresy
Varianty
Ventil uzatvárací 200 AE
Ventil spätný 240 MT
Privarovacie konce BW
Materiál
PN
C22.8
13CrMo44
X6CrNiMoTi
17 122
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
-200
-60
-10/+20
100
150
200
250
300
350
400
450
500
510
520
530
540
550
10-40
63
100
160
-
-
40
63
100
160
40
63
100
160
37
63
90
145
35
63
80
130
32
63
70
112
28
63
60
96
24
21
10
56
90
50
80
38
60
-
-
-
-
-
-
10-40
63
100
160
-
-
40
63
100
160
40
63
100
160
40
63
100
160
40
63
100
160
40
63
100
160
40
63
100
160
38
61
95
153
36
58
91
146
34
56
87
139
29
47
74
118
24
40
62
100
19
32
49
79
15
25
38
62
12
20
31
46
9
15
24
35
10-402)
632)3)4)
1002)3)
1602)3)
40
63
100
160
40
63
100
160
40
63
100
160
40
63
100
160
40
59
92
150
40
56
88
142
40
53
83
135
38
50
79
127
36
48
76
123
34
47
73
119
32
-
32
-
32
-
31
-
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10-404)
40
40
40
37
35
32
28
634)
63
63
63
58
50
45
40
1004)
100
100
100 92
80
70
60
1604)
160
160
160 147 130
112
96
1) Pracovná teplota = výpočtová teplota minus teplotné preťaženie podľa DIN noriem.
2) Aplikácie nad 400°C pracovnej teploty prípustné len v prípade že nehrozí riziko medzikryštálickej korózie.
3) Při pracovných teplotách vyšších ako > 400°C je materiál skrutiek je X8.
4) V prípade skrutiek A4-70 s > 8xd dĺžka závitu musí byť uvažovaná podľa tab. 6 DIN 267 Časť 11.
5) Pri 450°C sedlá ventilov sú navárané z materiálu Cr 17.
6) Při pracovnej teplote od > 50 °C do 300 °C je materiál TSTE 355 jediný použiteľný pre krátkodobú prevádzku.
TStE3556)
6
PERSTA
Ventily
Ventil uzatvárací 200 AE/BE
Ventil spätný 240 MT
DN 10 – 50, PN 10 – 160
Technické údaje
Poz.
Komponent
100
160 ♣
170
170
190
190
200
202
300 ♣
304 ♣
310 ♣
314 ♣
330 ♣
Teleso
Tesniaci krúžok
Závrtná skrutka 1)
Závrtná skrutka 2)
6-hranná matica 1)
6-hranná matica 2)
Strmeň
Kryt
Kuželka
Kuželka
Medzikus
Matica kuželky
Pružina
GS–C25N GS
1.0619 (11)
GS – C 25 N 4)
grafit
Ck35
21CrMoV 5 7
Ck 35
24CrMo 5
GS–C25N
C22.8
C22.8 4)
C22.8 4)
St33
St50–2
X12CrNi 17 7
400 ♣
Vreteno
X20Cr13
420 ♣
Upchávka
grafit
440
Prítlačná príruba
C22.8
450
463
464
Nit
Skrutka
prítl.príruby
Podložka
6-hranná matica
500 ♣
Vretenová matica
501 ♣
Valcový kolík
600
Ručné kolečko
609
610
Podložka
6-hranná matica
460
Materiálové prevedenie
G–X5CrNiMoNb1810
G–X6CrNi 18 9
1.4581 (72)
1.4308 (77)
G –X5CrNiMoNb 18 10
G – X6CrNi 18
teflón
grafit
A 4 – 70 7)
A 4 – 70 7)
A 4 – 70 7)
A 4 – 70 7)
A 4 – 50 7)
A 4 – 50 7)
A 4 – 50 7)
A 4 – 50 7)
G–X5CrNiMoNb 18 10
G–X6CrNi 18
X6CrNiMoTi 17 122
X6CrNiMoTi
X6CrNiMoTi 17 122 8)
X6CrNiMoTi
X6CrNiMoTi 17 122 8)
X6CrNiMoTi
X6CrNiMoTi 17 122
X6CrNiMoTi
X6CrNiMoTi 17 122
X6CrNiMoTi
X6CrNiMoTi 17 122
X6CrNiMoTi
GS– 17CrMo55
1.7357 (34)
GS – 17 CrMo
grafit
21CrMoV 5 7
X22CrMoV 121
24 CrMo 5
24 CrMo 5
GS –17CrMo55
13CrMo44
13CrMo44
13CrMo44
St33
St50–2
X12CrNi 17 7
Ck 35
GS – 26CrMo4
1.7219 (31)
GS – 26 CrMo4
grafit
A 4 – 70 6)
A 4 – 70 6)
A 4 – 50 6)
A 4 – 50 6)
GS–26CrMo4
TSt E 355
TSt E 355 4)
TSt E 355 4)
St33
St50–2
X12CrNi 17 7
X6CrNiMoTi 17
122
grafit
X6CrNiMoTi 17
122
A 4 – 50
Ck 35
A 4 – 50
A 4 – 50
Ck 35
A 4 – 50
Ck 35
A 4 – 50
A 4 – 50
St
Ck 35
9SMnPb28K –
TIV
St
GGG40
/ø450=St
St
Ck 35
A 4 – 50
A 4 – 50
St
Ck 35
A 4 – 50
A 4 – 50
A 4 – 50
A 4 – 50
9SMnPb28K –TIV
9SMnPb28K
9SMnPb28K –TIV
9SMnPb28K
St
St
St
St
GGG40/ø450 =St
GGG40/ø450=St
GGG40/ø450=St
GGG40/ø450=St
St
Ck 35
St
Ck 35
A 4 – 50
A 4 – 50
A 4 – 50
A 4 – 50
X20Cr13
X6CrNiMoTi 17 122
X6CrNiMoTi
grafit
teflón
grafit
C22.8
X6CrNiMoTi 17 122
X6CrNiMoTi
Pozn.Uzatváracie ventily v navarovacom prevedení ponúkame aj v prevedení 15Mo3
Výrobca nevylučuje prípadné zmeny
Iné materiály na vyžiadanie
1) PN 10-40
2) PN 63-160
3) Sedlo s tvrdonávarom
4) Sedlo s tvrdonávarom Cr 17
5) Sedlo stellitované
6) ≥PN 63 sedlo stellitované
7) ≥PN 63 sedlo s tvrdonávarom Hastelloy
♣ Odporúčané náhradné diely
Rozmery / mm
PN
1040
63100
63100
160
DN
10
15
20
25
32
40
50
10
15
20
25
32
40
Príruba
L
130
130
150
160
180
200
230
210
210
230
230
260
260
Zvar
L
130
130
130
130
160
180
210
150
150
150
160
180
210
H
215
215
220
220
245
250
260
220
220
220
220
285
285
Zdvih
12
12
12
12
15
15
18
12
12
12
12
15
15
50
300
250
345
18
120 225
50
300
250
345
18
120 225
H1
85
85
90
90
115
130
150
100
100
100
100
140
140
D
140
140
140
140
180
180
180
180
180
180
180
225
225
PN
1040
63100
63100
160
7
200 AE/BE
Príruba
Zvar
4,5
3,8
5,0
4,2
5,7
3,8
6,3
4,0
10,0
7,3
11,2
7,3
15,5
11,0
8,7
5,9
8,6
6,2
10,4
5,5
10,9
5,8
19,0
13,2
21,0
12,8
Hmotnosti / kg
240 MT
Príruba
Zvar
3,2
2,4
3,2
2,4
3,9
2,4
4,7
2,3
7,9
5,5
9,1
5,5
12,1
7,9
6,0
4,0
6,8
4,0
9,0
4,0
9,2
4,0
15,6
9,0
16,8
9,0
24,1
15
19,5
11,0
25,0
15,0
22,0
11,0
PERSTA
Ventily
Ventil uzatvárací 200 AE/BE
Ventil spätný 240 MT
DN 65 – 200
PN 10 – 160
Nákresy
Varianty
Ventil uzatvárací 200 AE
Ventil spätný 240 MT
Privarovacie konce BW
Materiál
PN
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
GS–C25 N
10-16
25
40
63
100
-200
-
-50
-
GS – 26CrMo4
160*
10-16
25
40
63
100
160
10-16
-
16
25
40
53
80
112
-
25
40
63
100
10-16
-
-
16
25
25
GS – 17CrMo55
G – X6CrNi18 9
G – X5CrNiMoNb18
10
16
-10/+20
16
25
40
63
100
160
25
40
55
83
130
11
16
25
40
63
100
16
100
16
25
40
63
100
160
40
63
87
135
13
17
16
25
40
63
100
13
150
15
23
37
53
83
135
63
100
140
14
20
28
15
25
40
63
100
12
200
14
22
35
50
80
130
100
160
15
22
32
40
14
25
40
63
100
11
250
13
20
32
45
70
112
160
16
23
35
45
60
13
25
40
63
100
8
300
11
17
28
40
60
96
16
25
37
50
70
96
11
25
40
63
100
8
350
10
16
24
36
56
90
10
24
38
61
95
-
400
8
13
21
32
50
80
8
23
36
58
91
-
425
-
450
-
475
-
500
-
510
-
520
-
530
-
540
-
550
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
35
57
89
-
21
34
56
87
-
20
33
51
80
-
18
29
47
74
-
15
24
40
62
-
12
19
32
49
-
9
15
25
38
-
-
-
25
25
21
18
17
13
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,5
12,
5
6,5
40
40
40
40
34
30
24
21
20
-
-
-
-
16
15
14
13
13
12
12
11
10
8
25
24
22
21
20
19
18
17
16
13
-
-
-
40
38
35
33
32
30
28
26
24
21
1) Pracovná teplota = výpočtová teplota minus teplotné preťaženie podľa DIN noriem.
2) Při teplote > 50°C použiteľný len pre krátkodobú prevádzku
20
7
7
7
7
7
12
11
11
11
11
11
19
19
19
19
18
18
3) PN160 platí len pre DN65-100.
4) Platí len uz.ventily DN65-80 a spätné ventily DN65-125
8
PERSTA
Ventily
Ventil uzatvárací 200 AE/BE
Ventil spätný 240 MT
DN 65 – 200, PN 10 – 160
Poz.
Komponent
100
160 ♣
170
170
190
190
200
202
300 ♣
304 ♣
310 ♣
314 ♣
330 ♣
400 ♣
420 ♣
Teleso
Tesniaci krúžok
Závrtná skrutka 1)
Závrtná skrutka 2)
6-hranná matica 1)
6-hranná matica 2)
Strmeň
Kryt
Kuželka
Kuželka
Medzikus
Matica kuželky
Pružina
Vreteno
Upchávka
GS – C25N GS
1.0619 (11)
GS – C 25 N 4)
grafit
Ck35
21CrMoV 5 7
Ck 35
24CrMo 5
GS–C25N
C22.8
C22.8 4)
C22.8 4)
St33
St50–2
X12CrNi 17 7
X20Cr13
grafit
Prítlačná príruba
C22.8
Nit
Skrutka prít.príruby
Podložka
6-hranná matica
Vretenová matica
Valcový kolík
Ručné kolečko
Podložka
6-hranná matica
Ck 35
Ck 35
St
Ck 35
9SMnPb28K –TIV
St
GGG40 /ø450=St
St
Ck 35
440
450
460
463
464
500 ♣
501 ♣
600
609
610
GS – 26CrMo4
1.7219 (31)
GS – 26 CrMo4
grafit
A 4 – 70 6)
A 4 – 70 6)
A 4 – 50 6)
A 4 – 50 6)
GS–26CrMo4
TSt E 355
TSt E 355 4)
TSt E 355 4)
St33
St50–2
X12CrNi 17 7
X6CrNiMoTi17122
grafit
X6CrNiMoTi 17
122
A 4 – 50
A 4 – 50
A 4 – 50
A 4 – 50
9SMnPb28K –TIV
St
GGG40/ø450 =St
St
Ck 35
Materiálové prevedenie
GS – 17CrMo55 G–X5CrNiMoNb 18 10
G – X6CrNi 18 9
1.7357 (34)
1.4581 (72)
1.4308 (77)
GS – 17 CrMo G –X5CrNiMoNb18109)
G – X6CrNi 18
grafit
teflón
grafit
21CrMoV 5 7
A 4 – 70 7)
A 4 – 70 7)
X22CrMoV 121
A 4 – 70 7)
A 4 – 70 7)
24 CrMo 5
A 4 – 50 7)
A 4 – 50 7)
24 CrMo 5
A 4 – 50 7)
A 4 – 50 7)
GS –17CrMo55
G–X5CrNiMoNb 18 10
G–X6CrNi 18
13CrMo44
X6CrNiMoTi 17 122
X6CrNiMoTi 17122
13CrMo44
X6CrNiMoTi 171228)
X6CrNiMoTi171228)
13CrMo44
X6CrNiMoTi 171228)
X6CrNiMoTi171228)
X6CrNiMoTi 17122
St33
X6CrNiMoTi 17 122
X6CrNiMoTi 17122
St50–2
X6CrNiMoTi 17 122
X6CrNiMoTi 17122
X12CrNi 17 7
X6CrNiMoTi 17 122
X20Cr13
X6CrNiMoTi 17 122
X6CrNiMoTi
grafit
teflón
grafit
C22.8
X6CrNiMoTi 17 122
X6CrNiMoTi
Ck 35
Ck 35
St
Ck 35
9SMnPb28K
St
GGG40/ø450=St
St
Ck 35
A 4 – 50
A 4 – 50
A 4 – 50
A 4 – 50
9SMnPb28K –TIV
St
GGG40/ø450=St
A 4 – 50
A 4 – 50
A 4 – 50
A 4 – 50
A 4 – 50
A 4 – 50
9SMnPb28K
St
GGG40/ø450=St
A 4 – 50
A 4 – 50
Pozn.Uzatváracie ventily v navarovacom prevedení ponúkame aj v prevedení 15Mo3
Výrobca nevylučuje prípadné zmeny
3) Sedlo s tvrdonávarom
7) > M 20 = X8CrNiMoBnB 16 16
Iné materiály na vyžiadanie
4) Sedlo s tvrdonávarom Cr 17
8) ≥PN 63 sedlo stellitované
1) PN 10-40
5) Sedlo stellitované
9) ≥PN 63 sedlo s tvrdonávarom Hastelloy
2) PN 63-160
6) >M20=12Ni19
♣ Odporúčané náhradné diely
Rozmery / mm
Príruba /Zvar
PN
DN
65
80
10- 100
40 125
150
200
L
H
Zdvih
H1
D
290
310
350
400
480
600
310
360
400
465
530
575
22
25
30
40
50
65
105
115
140
145
170
240
225
280
280
360
360
450
Príruba /Zvar
L
H
Zdvih
H1
D
340
380
430
360
400
410
22
25
30
120
145
165
280
280
360
125
150
500
550
535
555
40
50
210
235
360
450
125
100
150
500
550
535
555
40
50
210
235
360
450
PN DN
65
6380
160
100
63
Ak je ∆p väčšie než v uvedenej tab. je potrebné použiť
tlakovo odľahčenú kužeľku
200 AE/BE
PN10-25
PN40
PN10-40
Príruba
Zvar
26,8
35,6
51,1
69,0
103,0
171,0
26,8
35,6
51,1
69,0
110,5
175,0
16,0
30,0
41,0
55,0
97,0
156,0
PN63-100 PN160
Príruba
34,0
47,0
72,0
39,0
51,0
80,0
PN10-40
Zvar
Hmotnosti / kg
240 MT
PN10-25
PN40
PN10-40
Príruba
Zvar
18,5
29,6
35,4
58,0
80,0
145,0
18,5
29,6
35,4
58,0
80,0
160,0
PN10-25
PN40
Príruba
PN10-40
Zvar
24,0
36,0
56,0
29,0
42,0
63,0
PN63
PN63
PN63
PN63
117,0
160,0
93,0
125,0
101,0
145,0
78,0
110,0
PN100
PN100
PN100
PN100
120,0
166,0
93,0
125,0
106,0
150,0
78,0
110,0
DN
bar
65
110
Do DN100 vyrábame ventily aj v prevedení so šikmým vretenom
9
80
70
100
44
125
33
33,0
46,0
71,0
11,5
20,4
29,0
40,0
65,0
148,0
150
21
13,0
23,0
38,0
200
14
PERSTA
Ventily
Ventil uzatvárací vysoktlaký HD 91 – 200 JM
DN 10-65/50
PN 320
Nákresy
Ventil uzatvárací vysokotlaký HD 91- 200 JM
Materiál PN
Detail
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
10/+20
150
200
250
300
350
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
15Mo3
320
320
320
320
320
283
273
264
262
260
258
256
255
253
251
249
217
170
129
102
81
13CrMo44
320
320
320
320
320
320
320
311
307
304
300
296
292
290
289
287
285
258
217
172
140
113
88
72
59
10CrMo910
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
319
315
311
307
304
300
287
255
223
194
170
147
128
109
96
1) Pracovná teplota = výpočtová teplota minus teplotné preťaženie podľa DIN noriem.
10
580
590
600
83
72
63
PERSTA
Ventily
Ventil uzatvárací vysoktlaký HD 91 – 200 JM
DN 10-65/50
PN 320
Technické údaje
Poz.
Komponent
100
Teleso
Tvrdonávar :
Závrtná skrutka
6-hranná matica
Strmeň
Vreteno s kuželkou
Tvrdonávar :
Vodiace púzdro
Upchávka
Krúžok
Krúžok prítlačnej
príruby
Prítlačná príruba
Stierač nečistôt
Skrutka prítl.príruby
Podložka
6-hranná matica
Strmeňová objímka
Ložisko
Strmeňová matica
Závitový kolík
Maznica
Ručné kolečko
Pero
6-hranná matica
Skrutkový kolík
Poistná podložka
Napínací kolík
172
192
205
402 ♣
412
420 ♣
421 ♣
430
445
448 ♣
462
463
464
510 ♣
511 ♣
530
532
590
600
605
611
613
619
716 ♣
15Mo3
1.5415 (42)
15Mo3
stelit
21CrMoV57
24CrMo
10CrMo910
X34CrMo17
induktívny
GGG-Ni22
grafit
grafit
15Mo3
13CrMo44
1.7335 (44)
13CrMo44
stelit
X22CrMoV121
X22CrMoV121
10CrMo910
X22CrMoV121
stelit
GGG-Ni22
grafit
grafit
15Mo3
10CrMo910
1.7380 (45)
10CrMo910
stelit
X22CrMoV121
X22Cr
10CrMo910
X22CrMoV121
stelit
GGG-Ni22
grafit
grafit
15Mo3
10CrMo910
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40AI2*
WLSt
9SMnPb28K
45H
5.8
GGG 40
St60-2
St
45H
St
55Si7
10CrMo910
grafit
X22CrMoV121
St
24CrMo5
CuZn40AI2*
WLSt
9SMnPb28K
45H
5.8
GGG 40
St60-2
St
45H
St
55Si7
10CrMo910
grafit
X22CrMoV121
St
24CrMo5
CuZn40AI2*
WLSt
9SMnPb28K
45H
5.8
GGG 40
St60-2
St
45H
St
55Si7
Rozmery /mm
DN
10
15
20
25
32
40
50
65/50
L
150
150
180
180
300
300
300
300
H
205
205
245
245
370
370
370
370
D
140
140
180
180
280
280
280
360
Zdvih
12
12
18
18
30
30
30
30
1) DN 32 nie je obsiahnuté v normách DIN
♣ Odporúčané náhradné diely
11
Hm.(kg)
Privarovací
4,5
4,3
8,4
8,2
27,2
27,0
26,8
27,5
RPS
6
6
6
6
10
10
10
10
Zeta číslo
(súvisiaci s DN)
3,0
7,0
4,5
6,9
6,1
10,2
9,7
7,8
Hmotnosti / kg
KV číslo
(m³/h)
2,3
3,4
7,5
9,5
16,6
20,0
32,0
32,0
Rozmery tupých zvarov viď na str.68
PERSTA
Ventily
Ventil uzatvárací vysokotlaký HD 92 – 200 BM
DN 10 - 50(65), PN 630 (320)
Nákresy
Ventil uzatvárací vysokotlaký HD 92 – 200 BM
Materiál
PN
15Mo3
1602)
2502)
3202)
4002)
6302)
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
1604)
1604)
3204)
13CrMo44
10CrMo
910
X10CrMoVNb9 1
X6CrNiMoTi17 122
Detail
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
10/+20
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
100
150
200
250
300
350
400
425
450
475
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
139
217
278
348
544
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
160
250
320
400
630
150
235
301
125
195
250
312
527
153
238
304
380
612
153
238
304
380
630
160
250
320
400
630
145
227
290
118
185
236
296
493
146
227
292
364
575
146
227
292
364
630
160
250
320
400
630
141
220
287
115
179
230
286
483
142
223
285
356
561
142
223
285
356
612
160
250
320
400
630
139
217
278
112
174
222
278
476
139
217
278
348
544
139
217
278
348
595
160
250
320
400
630
137
215
275
109
170
217
272
465
132
206
264
330
533
132
206
264
330
575
160
250
320
400
630
132
206
264
72
111
142
178
306
118
184
237
295
468
128
184
237
295
490
160
250
320
400
630
128
184
237
54
85
108
135
232
100
154
200
250
391
100
154
200
250
426
160
250
320
400
630
100
154
200
43
67
85
107
183
79
124
158
198
310
79
124
158
198
369
160
250
320
400
630
79
124
158
34
53
68
85
146
62
97
124
155
253
70
108
139
174
320
160
250
320
400
630
70
108
139
46
73
93
116
204
61
95
121
151
276
146
228
292
365
575
61
95
121
35
54
69
87
159
52
81
104
130
235
133
207
266
332
524
52
81
104
28
44
56
71
130
44
69
89
112
202
120
188
241
302
476
23
36
46
58
106
38
60
77
96
174
108
169
217
271
428
33
51
66
82
149
95
149
191
239
376
28
44
57
71
129
83
130
166
208
328
25
39
50
62
113
73
114
146
182
300
1) Pracovná teplota = výpočtová teplota minus teplotné preťaženie podľa
DIN noriem.
2) Pri teplote >4 50°C je materiál matice (Poz.192) 21 CrMo V 57 (1.7709)
respektívne X 22 CrMo V 121 (1.4923).
3) V prípade výpočtu navarovacieho ventilu podľa DIN 3239 časť 1 pre PN 630 je pripojenie
d3 s hrúbkou steny starostlivo zvážený ako minimálny rozmer bez korozívneho preťaženia.
4) V prípadde mat. 1.4571 je možné použiť nad teploty >400°C len v prípade vylúčenia
medzikryštalickej korózie
12
PERSTA
Ventily
Ventil uzatvárací vysoktlaký HD 92 – 200 BM
DN 10 - 50(65)
PN 630 (320)
Technické údaje
Poz.
100
15Mo3
13CrMo44
10CrMo910
1.5415 (42) 3)
1.7335 (44)
1.7380 (45)
Komponent
Teleso
tvrdonávar z
Závrtná skrutka
6-hranná matica
Strmeň
Vreteno
s kuželkou
Tvrdonávar :
412 ♣ Vodiace púzdro
420 ♣ Upchávka
430
Krúžok prítlačnej
príruby
445
Prítlačná príruba
448 ♣ Stierač nečistôt
451
Drážkovaný čap
461
Svorník s okom
463
Podložka
172
192
205
402 ♣
464
6-hranná matica
510 ♣ Strmeňová
objímka
511 ♣ Ložisko
524
Pružina
530
Strmeňová matica
532
Závitový kolík
554 ♣ Stierač nečistôt
555 ♣ Stierač nečistôt
590
Maznica
600
Ručné kolečko
605
Pero
611
Matica kolečka
613
Skrutkový kolík
619
Poistná podložka
710
Ukazovateľ
zdvihu
715 ♣ Napínací kolík
Materiálové prevedenie
X10CrMoVNb91
X6CrNiMoTi 17
122
1.4903 (63)
1.4571 (82) 1+2)
15Mo3
13CrMo44
10CrMo910
X10CrMoVNb91
stelit
X22CrMoV121
X22CrMoV121
10CrMo910
X22CrMoV121
stelit
X22CrMoV121
X22CrMoV121
10CrMo910
X22CrMoV121
stelit
X22CrMoV121
X22CrMoV121
10CrMo910
X22CrMoV121
stelit
X22CrMoV121
X22CrMoV121
10CrMo910
X22CrMoV121
stelit
GGG-Ni
grafit
15Mo3
stelit
GGG-Ni 22
grafit
15Mo3
stelit
GGG-Ni
grafit
15Mo3
stelit
GGG-Ni
grafit
15Mo3
10CrMo910
grafit
X22CrMoV121
21CrMoV57
St
10CrMo910
grafit
X22CrMoV121
21CrMoV57
St
10CrMo910
grafit
X22CrMoV121
21CrMoV57
St
10CrMo910
grafit
X22CrMoV121
21CrMoV57
St
X22CrMoV121
CuZn40AI2*
X22CrMoV121
CuZn40AI2*
X22CrMoV121 X22CrMoV121
CuZn40AI2*
CuZn40AI2*
10CrMo910
grafit
A 4-70
A 4-50
X6CrNiMoTi 17
122
A 4-70
CuZn40AI2*
WLSt
FSt
9SMnPb28K
45 H
grafit
grafit
5.8
GGG 40
St60-2
St
45 H
St
GGG 40
WLSt
FSt
9SMnPb28K
45 H
grafit
grafit
5.8
GGG 40
St60-2
St
45 H
St
GGG 40
WLSt
FSt
9SMnPb28K
45 H
grafit
grafit
5.8
GGG 40
St60-2
St
45 H
St
GGG 40
WLSt
FSt
9SMnPb28K
45 H
grafit
grafit
5.8
GGG 40
St60-2
St
45 H
St
GGG 40
WLSt
FSt
9SMnPb28K
45 H
grafit
grafit
5.8
GGG 40
St60-2
St
45 H
St
GGG 40
55Si7
55Si7
55Si7
55Si7
55Si7
1) < 10 °C Poz. 205, 445 = X6CrNiMoTi 17 122
2) alternativ Poz. 205, 445 = X6CrNiMoTi 17 122
♣ Odporúčané náhradné diely
X6CrNiMoTi 17
122
stelit
A 4-70
A 4-70
10CrMo910
X6CrNiMoTi 17
122
stelit
GGG-Ni 22
grafit
15Mo3
> 400 °C Poz. 172, 192, 451, 461, 464 = X8CrNiMoBNb 16 16
3) od 450 °C Poz. 192 z 21CrMoV57 alebo X22CrMoV121
* Na vyžiadanie: GGG 40 resp. Nerez.oceľ
Rozmery /mm
DN
10
15
20
25
32 1)
40
50
65•
L
150
150
180
180
250
250
300
340
H
260
260
300
300
385
385
480
480
D
180
180
180
180
280
280
360
360
Zdvih
12
12
18
18
24
24
30
30
13
Hmotnosť (kg)
Privarovací RPS
8,5
4
8,3
4
14,0
6
13,8
6
31,0
8
29,0
8
54,0
5
89,0
10
Zeta číslo
(súvisiaci s DN)
3,0
7,0
4,4
6,9
6,1
10,2
8,2
7,9
Hmotnosti / kg
KV číslo
(m³/h)
2,3
3,4
7,6
9,5
16,6
20,0
34,9
60,0
PERSTA
Ventily
Ventil uzatvárací vysoktlaký DVA 25 • 200 AZ
DN 80 – 200
PD 25
Nákres
Ventil uzatvárací vysokotlaký DVA 25 – 200 AZ
Materiál
PD
C22.8
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
120
150
200
250
300
350
400
410
420
430
440
450
460
470
480
25
250
250
235
206
184
155
125
119
113
107
102
96
85
71
58
15Mo3
25
300
300
280
258
221
213
206
205
203
202
200
199
197
196
13CrMo44
25
300
300
300
294
272
258
243
240
237
234
231
228
227
10CrMo910
25
300
300
300
300
294
272
258
255
252
249
246
243
15NiCuMoNb5
25
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
402
X10CrMoVNb91
25
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
14
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
580
590
194
170
132
101
79
64
225
224
222
202
170
134
109
88
69
57
46
65
56
49
240
237
234
224
199
174
152
132
115
100
85
75
360
309
257
205
153
102
425
425
425
418
383
372
344
316
290
263
238
213
191
169
150
132
PERSTA
Ventily
Ventil uzatvárací vysoktlaký DVA 25 • 200 AZ
DN 80 – 200
PD 25
Technické údaje
Poz.
Komponent
C22.8
1.0460 (21)
15Mo3
1.5415 (42) 3)
13CrMo44
1.7335 (44)
10CrMo910
1.7380 (45)
100
Teleso
Tvrdonávar
Tesniaci krúžok
Závrtná skrutka
Strmeň
Napínací kolík
Svorka
Svorník
6-hranná matica
Kryt
Krúžok
Segmentový krúžo
Kryt
Krúžo
Príruba
Kuželka
Tvrdonávar
C22.8
stelit
grafit
21CrMoV57
15Mo3
55Si7
15Mo3
21CrMoV57
24CrMo5
C22.8
C22.8
C22.8
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
C22.8
stelit
X6CrNiMoTi
17 122
35CrMo17
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
10CrMo910
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
8
NBR
NBR
5.8
St
St60-2
St
45H
St
H II
55Si7
55Si7
15Mo3
stelit
grafit
21CrMoV57
15Mo3
55Si7
15Mo3
21CrMoV57
24CrMo5
15Mo3
15Mo3
15Mo3
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
15Mo3
stelit
X6CrNiMoTi
17 122
35CrMo17
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
10CrMo910
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
8
NBR
NBR
5.8
St
St60-2
St
45H
St
H II
55Si7
55Si7
13CrMo44
stelit
grafit
21CrMoV57
15Mo3
55Si7
15Mo3
21CrMoV57
24CrMo5
13CrMo44
13CrMo44
13CrMo44
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
13CrMo44
stelit
X6CrNiMoTi 17
122
X22CrMoVi21
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
10CrMo910
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
8
NBR
NBR
5.8
St
St60-2
St
45H
St
H II
55Si7
55Si7
10CrMo910
stelit
grafit
21CrMoV57
15Mo3
55Si7
15Mo3
21CrMoV57
24CrMo5
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
stelit
X6CrNiMoTi 17
122
X22CrMoVi21
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
10CrMo910
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
8
NBR
NBR
5.8
St
St60-2
St
45H
St
H II
55Si7
55Si7
167 ♣
171
205
239
241
242
244
270
271
272
273
275
276
300♣
311 ♣
Valcovitý kolík
400 ♣
411 ♣
420 ♣
421 ♣
430
445
448 ♣
462
463
464
510 ♣
511 ♣
540
542
543
550 ♣
551 ♣
590
600
605
611
613
619
710
716 ♣
717 ♣
Vreteno
Vodiace púzdro
Upchávka
Krúžok
Prítlačná príruba
Prítlačná príruba
Zachytávač nečistôt
Skrutka prítl.príruby
Podložka
6-hranná matica
Strmeňová objímka
Ložisko
Príruba
Valcovitý kolík
6-hranná matica
Tesniaci krúžok
Tesniaci krúžok
Maznica
Ručné kolečko
Tesné pero
6-hranná matica
Skrutkový kolík
Kryt
Ukazovateľ zdvihu
Napínací kolík
Napínací kolík
15NiCuMoNb5 X10CrMoVNb91
1.6368 (46)
1.4903 (63)
15NiCuMoNb5
stelit
grafit
21CrMoV57
15Mo3
55Si7
15Mo3
21CrMoV57
24CrMo5
15NiCuMoNb5
15NiCuMoNb5
15NiCuMoNb5
15NiCuMoNb5
15NiCuMoNb5
15NiCuMoNb5
15NiCuMoNb5
stelit
X6CrNiMoTi 17
122
X22CrMoVi21
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
15NiCuMoNb5
grafit
X22CrMoVi21
St
X22CrMoVi21
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
8
NBR
NBR
5.8
St
St60-2
St
45H
St
H II
55Si7
55Si7
X10CrMoVNb91
stelit
grafit
21CrMoV57
15Mo3
55Si7
15Mo3
21CrMoV57
24CrMo5
X10CrMoVNb91
X10CrMoVNb91
X10CrMoVNb91
10CrMo910
X10CrMoVNb91
X10CrMoVNb91
X10CrMoVNb91
stelit
X6CrNiMoTi 17
122
X22CrMoVi21
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
X10CrMoVNb91
grafit
X22CrMoVi21
St
X22CrMoVi21
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
8
NBR
NBR
5.8
St
St60-2
St
45H
St
H II
55Si7
55Si7
♣ Odporúčané náhradné diely
DN
80
100
125
150
200
15
L
390
450
525
600
750
H
680
740
850
1000
1245
Rozmery /mm
PD25, DN80-200
D
Zdvih
450
32
600
40
50
60
40
PERSTA
Ventily
Ostatné typy
Uzatvárateľný spätný ventil 240 ME
Uzatvárací vlnovcový ventil 200 AL
Zmiešavací / Rozdeľovací ventil 203 EM
Uzatvárací ventil 90° 202 AE
Uzatvárateľný spätný ventil 240 ME
Uzatvárací vlnovcový ventil 200 AL
Uzatvárací ventil 90° 202 AE
Zmiešavací / Rozdeľovací ventil 203 EM
16
PERSTA
Varianty uzatváracích ventilov
Kuželka so zúkoseným sedlom
Pre médiá s menším obsahom nečistôt
PTFE upchávkový komorový box, pre
agresívne médiá do ca.280 °C
Nákresy
Kuželka s mäkkým sedlom
Napr.PTFE pre kryštalizujúce médiá
PTFE upchávkový cievkový box,
Koncové vypínače, dodávané mechanické alebo indukčné
Uzáver kuželka potiahnutý
elastómerom napr. s PTFE
rozperným krúžkom pre zvláštné
média do ca. 280°C .
Regulačná kužeľka
Vhodné pre prácu v medzipozíciách
Upchávkový box s tanierovými
pružinami, pre obmedzenie nákladov
na údržbu
Tvrdonávar spätného uzáveru
Ukazovateľ polohy OTVORZATVOR, konzola z kovového
plechu
Netočivé vreteno, kvôli redukcii
opotrebovania upchávky
Predĺženie vretena
Uzamykací mechanizmus PERLOC
Uzamykací mechanizmus s visiacim
zámkom
Univerzálna hlava ventilu, pre prípadnú
prerábku na pripojenie elektropohonu
Úprava pre pripojenie elektropohonu,
prevedenie do DN50
Úprava pre pripojenie elektropohonu,
prevedenie nad DN50
Piestový pohon PERCON, pružina
OTVÁRA
Piestový pohon PERCON, pružina
ZATVÁRA
17
PERSTA
Špeciálne ventily
Nákresy
Uzatvárací ventil s oddeľujúcim kusom
Kryogénny ventil, po vzore DIN 3160
Monoblokový ventil
Monoblokový Z-ventil
Ventil monoblokový kovaný, s upchávkovým boxom alebo vlnovcom (priamy aj rohový). Tvar, materiálové
prevedenie a technické údaje v súlade s prianím zákazníka.
18
PERSTA
19
PERSTA
Posúvače
Posúvač malý 808 GJ
DN 10 – 40, PN 10 – 100
Nákresy
Varianty
Posúvač malý 808 GJ prírubový
Nátrubkový zvar SW
Tupý zvar BW
Materiál
PN
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
20
PERSTA
Posúvače
Malý posúvač 808 GJ
DN 10 – 40
PN 10 – 100
Technické dáta
Poz.
Komponent
C22.8
1.0460 (21)
13CrMo44
1.7335 (44)
TSt E 355
1.0566 (25)
X6CrNiMoTi 17 122
1.4571 (87)
100
140
Teleso
Sedlový krúžok
X6CrNiMoTi 17 122
X6CrNiMoTi 17 122
Tesniaci krúžok
Skrutka
6-hranná matica
Strmeň
Klin
Vreteno
Upchávka
Prítlačná príruba
13CrMo44
X6CrNiMoTi 17
122
grafit
X22CrMoV 121
X22CrMoV 121
13CrMo44
stellite 6
X20Cr13
grafit
C22.8
TSt E 355
X6CrNiMoTi 17 122
160 ♣
170
190
200
350
400 ♣
420 ♣
440
C22.8
X6CrNiMoTi 17
122
grafit
21CrMoV57
24CrMo5
C22.8
stellite 6
X20Cr13
grafit
C22.8
grafit
A4 – 70
A4 – 70
TSt E 355
stellite 6
X6CrNiMoTi 17 122
grafit
X6CrNiMoTi 17 122
450
460
Nitový čap
Skrutka
prítl.príruby
Podložka
6-hranná matica
Strmeňová
objímka
Strmeňová matica
Ručné kolečko
Pero
6-hranná matica
Závitový kolík
Ck 35
Ck 35
Ck 35
Ck 35
A4 – 50
A4 – 50
grafit
A4 – 70
A4 – 70
X6CrNiMoTi 17 122
stellite 6
X6CrNiMoTi 17 122
grafit
X 6 CrNiMoTi 17
122
A 4 – 50
A 4 – 50
St
St
Ck 35
Ck 35
9SMnPb28K–TIV 9SMnPb28K–TIV
A4 – 50
A4 – 70
9SMnPb28K–TIV
A 4 – 50
A 4 – 70
9SMnPb28K–TIV
9SMnPb28K
GGG 40
St60-2
St
45 H
9SMnPb28K
GGG 40
St60-2
St
45 H
463
464
510 ♣
530
600
605
611
613
PN
10-100
DN
10-40
10
15
20
25
32
40
9SMnPb28K
GGG 40
St60-2
St
45 H
9SMnPb28K
GGG 40
St60-2
St
45 H
♣ Odporúčané náhradné diely
Rozmery v mm
Príruby
BW
SW
L
L
L
H
Zdvih
D
130
150
160
180
240
130
150
160
180
240
105
105
105
105
115
115
205
205
205
205
228
228
27
27
27
27
35
35
140
140
140
140
180
180
21
PERSTA
Posúvače
Malý posúvač 800/808 GJ
Class 800/DN 1/2“-2“
PN 10-40/DN 15-50
Nákresy
Varianty
Posúvač malý 808 GJ prírubový, plný prietok
Nátrubkový zvar SW, plný prietok
Class 800 / DN 1/2“ – 2“
Nátrubkový zvar SW, redukovaný
prietok, Class 800 / DN 1/2“ – 2“
Materiál
PN
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
1) Pracovná teplota = výpočtová teplota minus teplotné preťaženie podľa DIN noriem.
2) Při pracovnej teplote od > 50 °C jediný použiteľný pre krátkodobú prevádzku.
22
PERSTA
Posúvače
Malý posúvač 800/808 GJ
Class 800/DN 1/2“-2“
PN 10-40/DN 15-50
Technické dáta
Poz.
Komponent
C22.8
1.0460 (21)
FL
ASTM A 105
(B1)
EE/SM
100
140
160 ♣
170
190
200
350 ♣
400 ♣
420 ♣
430
445
462
Teleso
Sedlový krúžok
Tesniaci krúžok
Závrtná skrutka
6-hranná matica
Strmeň
Klin
Vreteno
Upchávka
Prítlačný kus
Prítlačná príruba
Skrutka prítlačnej
príruby
6-hranná matica
Strmeňová objímka
Ručné kolečko
Podložka
6-hranná matica
C22.8
ASTM A 276 type 410
Grafit špirálovo vinutý
AISI 410
ASTM A 194 2H
C22.8
ASTM A 182 F6
ASTM A 276 type 410
grafit
ASTM A 276 type 410
ASTM A 105
AISI 410
ASTM A 105
ASTM A 276 type 410
Grafit špirálovo vinutý
AISI 410
ASTM A 194 2H
ASTM A 105
ASTM A 182 F6
ASTM A 276 type 410
grafit
ASTM A 276 type 410
ASTM A 105
AISI 410
ASTM A 194 2H
ASTM A 582 type 416
St
St
St
ASTM A 194 2H
ASTM A 582 type 416
St
St
St
464
510 ♣
600
609
611
♣ Odporúčané náhradné diely
808 GJ
Class
800
DN
1/2“-2“
H
D
Vnút.
vŕtanie
Typ SW
L
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
2“
90
110
127
127
127
150
152
182
214
247
270
333
90
110
110
130
130
180
14
19
24
30
37
48
2,2
3,5
5,0
6,5
8,5
17,0
Rozmery/mm
808 GJ
PN
10-40
Hm./kg
Hm./kg
Rozmery/mm
15-50
a
L
H
Vnút.
vŕtanie
D
15
20
25
40
14
18
24
36,5
48
130
150
160
240
250
152
182
214
270
333
90
110
110
130
180
DN
50
Typ SW
4,5
6,5
7,9
13,0
24,5
23
800 GJ
Class
800
DN
1/2“-2“
L
H
D
Vnút.
vŕtanie
Typ SW
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
2“
80
90
110
127
127
127
145
152
182
214
247
270
70
90
110
110
130
130
10
14
19
24
30
37
1,6
2,2
3,5
5,0
6,5
8,5
Rozmery/mm
Hm./kg
PERSTA
Posúvače
Posúvač 700 HJ/JJ
DN 50 – 150, PN 10 – 100
Nákresy
Varianty
Posúvač 700 HJ/JJ
Privarovacie konce
Mat.
PN
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
24
PERSTA
Posúvače
Posúvač 700 HJ/JJ
DN 50 – 150
PN 10 – 100
Technické dáta
Poz.
C22.8
1.0460 (21)
Komponent
100
160 ♣
170
190
200
360/361 ♣
363
400 ♣
Teleso
Tesniaci krúžok
Skrutka
6-hranná matica
Strmeň
Disk
Tlakový kus
Vreteno
420 ♣
440
Upchávka
Prítlačná príruba
451
Kolík
461
464
510 ♣
Svorník s okom
6-hranná matica
Strmeňová
objímka
Ložisko
Strmeňová matica
Mastiaci čap
Ručné kolečko
Pero
6-hranná matica
Závitový kolík
511 ♣
530
590
600
605
611
613
Materiálové prevedenie
13 CrMo 44
10 CrMo 9 10
1.7335 (44)
1.7380 (45)
TSt E 355
1.0566 (25)
C 22.8 1)
graphite
21 CrMo V 57
24 CrMo 5
C 22.8
C 22.8 3)
X 20 Cr 13
X 20 Cr 13
TSt E 355 1)
graphite
A4 – 70
A4 – 70
TSt E 355
TSt E 355 3)
X 20 Cr 13
X 6 CrNiMoTi 17
12 2
graphite
graphite
C 22.8
X 6 CrNiMoTi 17
12 2
St
X 6 CrNiMoTi 17
12 2
Ck 35
A4 – 50
Ck 35
A4 – 70
9 SMnPb 28K-TIV 9 SMnPb 28K-TIV
13 CrMo 44 2)
graphite
21 CrMo V 57
24 CrMo 5
10 CrMo 9 10
10 CrMo 9 10 2)
X 20 Cr 13
X 35 CrMo 17
10 CrMo 9 10 2)
graphite
21 CrMo V 57
24 CrMo 5
10 CrMo 9 10
10 CrMo 9 10 2)
X 20 Cr 13
X 35 CrMo 17
graphite
13 CrMo 44
graphite
13 CrMo 44
St
St
WLSt
9 SMnPb 28
5.8
St
St 60-2
St
45 H
WLSt
9 SMnPb 28
5.8
St
St 60-2
St
45 H
WLSt
9 SMnPb 28
5.8
St
St 60-2
St
45 H
21 CrMo V 5 7
21 CrMo V 5 7
24 CrMo 5
24 CrMo 5
9 SMnPb 28K-TIV 9 SMnPb28K-TIV
WLSt
9 SMnPb 28
5.8
St
St 60-2
St
45 H
♣ Odporúčané náhradné diely
1) Sedlo s tvrdonávarom Cr 17
2) Sedlo stellitované
3) Sedlo s tvrdonávarom 18/8
Rozmery / mm
Hmotnosť / kg
PN
DN
10-25
50
65/50
80
100
125/100
150
L
250
270
280
300
325
350
40100
L
250
290
310
350
400
450
PN
10-40
H
337
337
410
460
460
655
63100
H
337
337
410
505
505
685
Zdvih
10-40
63
63
90
110
110
165
D
180
180
225
280
280
360
PN
63100
D
180
180
225
360
360
360
25
DN
10-25
40
63
100
10-40
50
65/50
80
100
125/100
150
Prír.
19,0
21,0
35,0
50,0
53,5
92,0
Prír.
19,0
21,0
35,0
54,0
59,0
98,0
Prír.
23,5
26,0
40,5
63,0
74,0
138,0
Prír.
26,5
30,5
45,0
71,0
89,0
155,0
Zvar
15,0
15,5
28,0
43,0
45,0
80,0
63100
Zvar
15,5
16,0
31,0
47,0
49,0
100,0
PERSTA
Posúvače
Posúvač 700 HJ/JJ
DN 200 + 250
PN 10 – 40
Nákresy
Varianty
Posúvač 700 HJ/JJ
Privarovacie konce
Posúvač 700 HJ
Mat.
PN
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
26
PERSTA
Posúvače
Posúvač 700 HJ/JJ
DN 200 + 250
PN 10 – 40
Technické dáta
Poz.
Komponent
C 22.8
1.0460 (21)
TSt E 355
1.0566 (25)
100
140
160 ♣
180
190
201
350 ♣
360/361 ♣
362 ♣
365 ♣
Teleso
Sedlový krúžok
Tesniaci krúžok
Skrutka
6-hranná matica
Strmeň
Klin
Disk
Čočka
Vodiaca lišta
C22.8
C22.8 3)
grafit 6)
Ck 35
Ck 35
C22.8
C22.8 4)
X20Cr13
WLSt
C22.8
TSt E 355
C22.8 3)
Grafit 6)
A 4 – 70
A 4 – 70
TSt E 355
TSt E 355 4)
TSt E 355 4)
WLSt
TSt E 355
400 ♣
420 ♣
440 ♣
451
461
464
510
Vreteno
Upchávka
Prítlačná príruba
Kolík
Svorník s okom
6-hranná matica
Strmeňová
objímka
Ložisko
Strmeňová matica
Skrutkovanie
Závitový kolík
Tesniaci krúžok
Tesniaci krúžok
Mastiaci čap
Ručné kolečko
Pero
6-hranná matica
Závitový kolík
X20Cr13
grafit
C22.8
St
Ck 35
Ck 35
9SMnPb28K –TIV
X6CrNiMoTi 17 122
grafit
X6CrNiMoTi 17 122
X6CrNiMoTi 17 122
A 4 – 50
A 4 – 70
9SMnPb28K –TIV
WLSt ≥ DN 250
9SMnPb28K
13CrMo44 ≥ DN 250
45 H
NBR ≥ DN 250
NBR ≥ DN 250
5.8
St
St60-2
St
45 H
WLSt ≥ DN 250
9SMnPb28K
13CrMo44 ≥ DN 250
45 H
NBR ≥ DN 250
NBR ≥ DN 250
5.8
St
St60-2
St
45 H
511 ♣
530 ♣
531
532
550
551 ♣
590 ♣
600
605
611
613
3) Sedlo s tvrdonávarom 18/8
4) Sedlo s tvrdonárom Cr17
13 CrMo 44
1.7335 (44)
5) ≥DN 250 = vlnitý s grafitovým obložením
♣ Odporúčané náhradné diely
Rozmery / mm
Hmotnosti / ks
PN
DN
200
250
10-25
Prír.
L
400
450
Is manufactured
of
PN 63-100.
See page 26/27
40
Prír.
L
550
650
10-25
Zvar
L
400
450
40
Zvar
L
550
650
H
810
975
27
Zdvih
200
250
D
450
450
DN
200
250
PN
10-25
40
10-25
40
Prír.
Prír.
Zvar
Zvar
153,5
285,0
185,0
325,0
140,0
245,0
140,0
280,0
PERSTA
Posúvače
Posúvač 700 HJ/JJ
DN 200 – 300
PN 63 – 100
Nákresy
Varianty
Posúvač 700 HJ/JJ
Privarovacie konce
Posúvač 700 HJ
Detail posúvača 700 HJ DN 250 - 300
Mat.
PN
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
28
PERSTA
Posúvače
Posúvač 700 HJ/JJ
DN 200 – 300, PN 63 – 100
Technické dáta
Poz.
Komponent
C22.8
1.0460 (21)
TSt E 355
1.0566 (25)
13CrMo44
1.7335 (44)
10 CrMo910
1.7380 (45)
100
140
160 ♣
180
190
201
350 ♣
360/361 ♣
362 ♣
365 ♣
400 ♣
410
C22.8
C22.8 3)
grafit 6)
21CrMoV57
24CrMo5
C22.8
C22.8 4)
X20Cr13 8)
WLSt 2)
C22.8
X20Cr13
X10Cr13
TSt E 355
TSt E 355 3)
grafit 6)
A 4 – 70 17)
A 4 – 70
TSt E 355
TSt E 355 4)
TSt E 355 4)
WLSt
TSt E 355
X6CrNiMoTi 17 122
X10Cr 13
13CrMo 44
13CrMo 44 5)
grafit 6)
21CrMoV57
24CrMo5
13CrMo 44
13CrMo 44 5)
35CrAlMo5 1) 5)
WLSt 2)
13CrMo 44
X35CrMoS 17
X10Cr13
10CrMo910
10CrMo910 5)
grafit 6)
21CrMoV57
24CrMo5
13CrMo 44
13CrMo 44 5)
35CrAlMo5 1) 18)
WLSt 2)
10CrMo910
X35CrMoS 17
X10Cr13
412
420 ♣
440
451
461
464
510 ♣
511 ♣
530
531
Teleso
Sedlový krúžok
Tesniaci krúžok
Skrutka
6-hranná matica
Strmeň
Klin
Disk
Čočka
Vodiaca lišta
Vreteno
Púzdro spätného
uzáveru
Základný krúžok
Upchávka
Prítlačná príruba
Kolík
Svorník s okom
6-hranná matica
Strmeňová objímka
Ložisko
Strmeňová matica
Skrutkovanie
9SMnPb28K
grafit
C22.8
St 12)
Ck35 11)
Ck35 16)
9SMnPb28K-TIV 14)
WLSt 13)
9SMnPb28K
13CrMo44 ≥DN 250
9SMnPb28K
grafit
X6CrNiMoTi 17 122
X6CrNiMoTi 17 122
A 4 – 50
A 4 – 70
9SMnPb28K-TIV
WLSt 13)
9SMnPb28K
13CrMo44 ≥DN 250
532
550 ♣
551 ♣
590
600
605
611
613
Závitový kolík
Tesniaci krúžok
Tesniaci krúžok
Mastiaci čap
Ručné kolečko
Pero
6-hranná matica
Závitový kolík
45 H
NBR ≥ DN 250
NBR ≥ DN 250
5.8
St
St60-2
St
45 H
45 H
NBR ≥ DN 250
NBR ≥ DN 250
5.8
St
St60-2
St
45H
9SMnPb28K
grafit
C22.8
St 12)
Ck35 11)
Ck35 16)
9SMnPb28K-TIV 14)
WLSt 13)
9SMnPb28K
13CrMo44 ≥DN
250
45 H
NBR ≥ DN 250
NBR ≥ DN 250
5.8
St
St60-2
St
45H
9SMnPb28K
grafit
C22.8
St 12)
Ck35 11)
Ck35 16)
9SMnPb28K-TIV 14)
WLSt 13)
9SMnPb28K
13CrMo44 ≥DN
250
45 H
NBR ≥ DN 250
NBR ≥ DN 250
5.8
St
St60-2
St
45H
1) ≥DN 250 = 13CrMo44 návar
zo stelitu
2) ≥DN 250 = tlakový krúžok
z mat.X35CrMo17
5) Sedlo stellitované
12) ≥DN 250 = 24CrMo5
DN300 = 12Ni19
6) ≥DN 250 = vlnitý
s grafitovým obložením
13) ≥DN 250 = prítlačné
guličkové ložisko
♣ Odporúčané náhradné diely
3) Sedlo s tvrdonávarom 18/8
8) ≥DN 250 = C22.8 návar
z CR17
11) ≥DN 250 = 21CrMoV57
14) ≥DN 250 =CuAl10Ni5Fe4
Posúvače vyrobené z materiálu
15Mo3 na vyžiadanie
4) Sedlo s tvrdonávarom Cr 17
16) ≥DN 250 = 24CrMo5
Hmotnosti / kg
Rozmery / mm
DN
200
250
300
63
Prír.
L
550
650
750
PN
100
Prír.
L
550
650
750
63-100
Zvar
L
550
650
750
H
Zdvih
D
DN
920
1130
1310
210
265
313
200
250
300
200
250
300
29
63
PN
100
63-100
Prír.
Prír.
Zvar
270,0
480,0
690,0
285,0
538,0
750,0
215,0
430,0
560,0
PERSTA
Posúvače
Posúvač 700 JJ
DN 250 – 800
PN 10 – 25
Nákresy
Varianty
Posúvač 700 JJ
Privarovacie konce
Mat.
PN
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
30
PERSTA
Posúvače
Posúvač 700 JJ
DN 250 – 800
PN 10 – 25
Technické dáta
Pos.
Komponent
H II
1.0425 (22)
100
Teleso
tvrdonávar z
H II
X20CrMo171
160♣
180
190
201
360♣
Tesniaci krúžok
Skrutka
6-hranná matica
Strmeň
Klin
tvrdonávar z
Rivatherm
Ck 35
C35 N
H II
H II
X8CrTi18
362♣
363♣
365♣
400♣
411
420♣
440
451
460
Čočka
X20Cr13
Tlakový kus
X20Cr13
Vodiaca lišta
H II
Vreteno
X20Cr13
Vodiace púzdro
GG 25
Upchávka
graphite
Prítlačná príruba
H II
Kolík
Ck 35
Skrutka prítlačnej
Ck 35
príruby
Podložka
St
6-hranná matica
C35 N
Strmeňová
GGG 40
objímka
Prítlačné
WLSt
guličkové ložisko
Skrutkovanie
RSt37-2
Závitový kolík
8.8
Ručné kolečko
St
Pero
St50-2
6-hranná matica
5.6
Podporný krúžok
FSt
♣ Odporúčané náhradné diely
463
464
510♣
511♣
531
532
600
605
610
614
DN
250
300
350
400
500
600
700
800
10-25
L
450
500
550
600
700
800
900
1000
Rozmery / mm
PN
10-25
10-16
H
Zdvih
1010
260
1160
330
1260
355
1430
410
1700
520
2035
630
2260
735
2685
845
25
Zdvih
260
340
365
420
535
650
745
845
10-25
D
400
450
500
600
800
800
800
800
10
Prír.
220
320
390
540
815
1210
1690
2410
31
16
Prír.
225
330
405
560
860
1270
1715
2440
Hmotnosti / kg
PN
25
10
Prír.
EE
240
200
360
295
445
360
610
500
945
765
1425
1170
1980
1630
2750
2330
16
EE
200
295
360
500
765
1170
1630
2330
25
EE
200
315
380
525
850
1285
1775
2500
PERSTA
Posúvače
Posúvač 700 JJ
DN 300 – 700
PN 40
Nákresy
Varianty
Posúvač 700 JJ
Privarovacie konce
Mat.
PN
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
32
PERSTA
Posúvače
Posúvač 700 JJ
DN 300 – 700
PN 40
Technické dáta
Poz.
Komponent
H II
1.0425 (22)
100
Teleso
tvrdonávar z
H II
X20CrMo171
160♣
180
190
201
360♣
Tesniaci krúžok
Skrutka
6-hranná matica
Strmeň
Klin
tvrdonávar z
Rivatherm
Ck 35
C35 N
H II
H II
X8CrTi18
362♣
363♣
365♣
400♣
411
420♣
440
451
460
Čočka
X20Cr13
Tlakový kus
X20Cr13
Vodiaca lišta
H II
Vreteno
X20Cr13
Vodiace púzdro
GG 25
Upchávka
graphite
Prítlačná príruba
H II
Kolík
Ck 35
Skrutka prítlačnej
Ck 35
príruby
Podložka
St
6-hranná matica
C35 N
Strmeňová
GGG 40
objímka
Prítlačné
WLSt
guličkové ložisko
Skrutkovanie
RSt37-2
Závitový kolík
8.8
Ručné kolečko
St
Pero
St50-2
6-hranná matica
5.6
Podporný krúžok
FSt
♣ Odporúčané náhradné diely
463
464
510♣
511♣
531
532
600
605
610
614
DN
300
350
400
500
600
700
Rozmery / mm
PN
40
L
H
Zdvih
D
750
850
950
1150
1350
1550
1155
1350
1460
1750
2060
2290
310
365
415
515
615
715
600
600
800
800
900
1000
33
Hmotnosti / kg
PN
40
DN
Prír.
Zvar
300
350
400
500
600
700
440
610
890
1270
2310
3210
370
460
710
1050
1980
2960
PERSTA
Posúvače
Posúvač 700 JJ
DN 50 – 300/250
PN 160 / PD 18
Nákresy
Varianty
Posúvač 700 JJ
Posúvač 700 JJ BW PD18
Predĺžené vreteno
Mat.
PN
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
Mat.
PD
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
34
PERSTA
Posúvače
Posúvač 700 JJ
DN 50 – 300 / 250
PN 160 / PD 18
Technické dáta
Poz.
Komponent
C22.8
1.0460 (21)
15Mo3
1.5415 (42)
13CrMo44
1.7335 (44)
10CrMo910
1.7380 (45)
100
160♣
170
189
190
201
360/361♣
363♣
400♣
410
412
420♣
430
445
450
461
464
510♣
511♣
540
Teleso
Tesniaci krúžok
Skrutka
Predĺžené vreteno
6-hranná matica
Strmeň
Dvojitý disk
Tlakový kus
Vreteno
Púzdro spätného uzáveru
Dolný veniec
Upchávka
Prítlačný krúžok
Prítlačná príruba
Nitový kolík
Svorník s okom
6-hranná matica
Strmeňová objímka
Ložisko
Príruba
15Mo3
13CrMo44 3)
21 CrMoV 57
24CrMo5
15Mo3
15Mo3 1)
X35CrMo17
X22CrMoV121
X10Cr13
9SMnPb28K
grafit
15Mo3
15Mo3
24CrMo5
21CrMoV57
24CrMo5
CuZn40Al2F54
WLSt
H II
13CrMo441)
13CrMo443)
21 CrMoV 572)
21 CrMoV 572)
24CrMo52)
13CrMo44
13CrMo44 1)
X35CrMo17
X22CrMoV121
X10Cr13
9SMnPb28K
grafit
15Mo3
15Mo3
24CrMo5
21CrMoV57
24CrMo5
CuZn40Al2F54
WLSt
C22.8
10CrMo910 1)
12CrMo195 3)
21 CrMoV 57 2)
21 CrMoV 57 2)
24CrMo52)
10CrMo910
10CrMo910 1)
X35CrMo17
X22CrMoV121
X10Cr13
9SMnPb28K
grafit
15Mo3
15Mo3
24CrMo5
21CrMoV57
24CrMo5
CuZn40Al2F54
WLSt
C22.8
542
550♣
551♣
590
600
605
611
613
Skrutka veka
Tesniaci krúžok
Tesniaci krúžok
Mastiaci čap
Ručné kolečko
Pero
6-hranná matica
Závitový kolík
C22.8 1)
13CrMo44 3)
21CrMoV57
24CrMo5
C22.8
C22.8 1)
X35CrMo17
X20Cr13
X10Cr13
9SMnPb28K
grafit
15Mo3
15Mo3
24CrMo5
21CrMoV57
24CrMo5
CuZn40Al2F54
WLSt
RSt 37-2 / H II ≤DN
125 / ≥DN 150
8.8
NBR
NBR
5.8
St
St60-2
St
45 H
8.8
NBR
NBR
5.8
St
St60-2
St
45 H
8.8
Viton
Viton
5.8
St
St60-2
St
45 H
8.8
Viton
Viton
5.8
St
St60-2
St
45 H
3) s grafitovým obložením
♣ Odporúčané náhradné diely
1) návar zo stelitu
2) Pracovná teplota > 550°C = materiál X22CrMOV121
Rozmery / mm
DN
50
65/50
80
100
125/100
150
200
250
300/250
Príruba
Zvar
L
L
300
360
390
450
525
600
750
900
1050
300
360
390
450
525
600
750
900
1050
Hmotnosti / kg
H
Zdvih
D
DN
Príruba
Zvar
490
490
610
695
695
890
1090
1275
1275
80
80
105
130
130
185
235
280
280
350
350
400
500
500
800
1000
1000
1000
50
65/50
80
100
125/100
150
200
250
300/250
60,0
66,0
116,0
148,0
165,0
320,0
610,0
1050,0
1180,0
45,0
52,0
100,0
125,0
130,0
270,0
520,0
930,0
980,0
35
PERSTA
Posúvače
Vysokotlaký posúvač DSK 10 • 700 JT
DN 50 – 150
PD 10
Nákresy
Posúvač DSK 10 • 700 JT
Mat.
PD
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
36
PERSTA
Posúvače
Vysokotlaký posúvačeDSK 10 • 700 JT
DN 50 - 150
PD 10
Technické dáta
Poz.
Komponent
C22.8
1.0460 (21)
15Mo3
1.5415 (42)
13CrMo44
1.7335 (44)
10CrMo910
1.7380 (45)
100
Teleso
Tvrdonávar z
Tesniaci krúžok
Skrutka
Skrutka
6-hranná matica
6-hranná matica
Strmeň
Kryt
Krúžok
Segmentový krúžok
Disk
Tvrdonávar z
Tlakový kus
Vreteno
Upchávka
Prítlačná príruba
Skrutka
6-hranná matica
Strmeňová objímka
Ložisko
Strmeňová matica
Mastiaci čap
Ručné kolečko
Pero
6-hranná matica
Závitový kolík
C22.8
Cr 17
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
GS-22Mo4
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
C22.8
18/8 (40)
X20Cr13
X20Cr13
grafit
C22.8
21CrMoV57
24CrMo5
9SMnPb28 K-TIV
WLSt
9SMnPb28 K
5.8
GGG 40
St60-2
St
45 H
15Mo3
stelit
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
GS-22Mo4
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
stelit
X20Cr13
X39CrMo17
grafit
C22.8
21CrMoV57
24CrMo5
9SMnPb28 K-TIV
WLSt
9SMnPb28 K
5.8
GGG 40
St60-2
St
45 H
13CrMo44
stelit
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
GS-22Mo4
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
stelit
X20Cr13
X39CrMo17
grafit
C22.8
21CrMoV57
24CrMo5
9SMnPb28 K-TIV
WLSt
9SMnPb28 K
5.8
GGG 40
St60-2
St
45 H
10CrMo910
stelit
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
GS-22Mo4
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
stelit
X20Cr13
X39CrMo17
grafit
C22.8
21CrMoV57
24CrMo5
9SMnPb28 K-TIV
WLSt
9SMnPb28 K
5.8
GGG 40
St60-2
St
45 H
167 ♣
170
171
190
194
205
270
271
272
360 ♣
363 ♣
400 ♣
420 ♣
440
462
464
510 ♣
511 ♣
530
590
600
605
611
613
♣ Odporúčané náhradné diely
DN
DS
50
65/50
80
100
125/100
150
50
50
68
98
98
150
37
Rozmery / mm
L
H
250
290
310
350
400
450
337
337
410
515
515
685
Zdvih
Hmotnosti
kg
63
63
90
110
110
165
15,5
16
31
47
49
100
PERSTA
Posúvače
Vysokotlaký posúvač DSK 10 • 700 JT
DN 200 – 350/300
PD 10
Nákresy
Posúvač DSK 10 • 700 JT
Mat.
PD
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
38
PERSTA
Posúvače
Vysokotlaký posúvač DSK 10 • 700 JT
DN 200 – 350/300
PD 10
Technické dáta
Pos
Component
C22.8
1.0460 (21)
15Mo3
1.5415 (42)
13CrMo44
1.7335 (44)
10CrMo910
1.7380 (45)
100
140
C22.8
C22.8
Thermanit X
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
15Mo3
C22.8
C22.8
C22.8
10CrMo910
X20Cr13
Thermanit X
WLSt 2)
C22.8
15Mo3
13CrMo44
stelit
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
15Mo3
13CrMo44
13CrMo44
13CrMo44
10CrMo910
34CrAlMo5
stelit
WLSt 2)
13CrMo44
13CrMo44
13CrMo44
stelit
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
15Mo3
13CrMo44
13CrMo44
13CrMo44
10CrMo910
34CrAlMo5
stelit
WLSt 2)
13CrMo44
10CrMo910
10CrMo910
stelit
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
15Mo3
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
34CrAlMo5
stelit
WLSt 2)
13CrMo44
366 ♣
400 ♣
411 ♣
420 ♣
421 ♣
430
Teleso
Sedlový krúžok
Tvrdonávar z
Tesniaci krúžok
Skrutka
Skrutka
6-hranná matica
6-hranná matica
Strmeň
Kryt
Krúžok
Segmentový krúžok
Kryt
Dvojitý disk
Tvrdonávar z
Čočka
Vodiaca lišta dvojitého
disku
Kolík
Vreteno
Vodiace púzdro
Upchávka
Krúžok
Prítlačný krúžok
X12CrMoS17
X35CrMo17
34CrAlMo5
grafit
grafit
9SMnPb28-TIV
X12CrMoS17
X35CrMo17
34CrAlMo5
grafit
grafit
9SMnPb28-TIV
X12CrMoS17
X35CrMo17
34CrAlMo5
grafit
grafit
9SMnPb28-TIV
445
462
463
464
510 ♣
511 ♣
530
Prítlačná príruba
Skrutka
Podložka
6-hranná matica
Strmeňová objímka
Ložisko
Strmeňová matica
13CrMo44
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
9SMnPb28-TIV
13CrMo44
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
9SMnPb28-TIV
13CrMo44
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
9SMnPb28-TIV
532
590
600
605
611
613
Závitový kolík
Mastiaci čap
Ručné kolečko
Pero
6-hranná matica
Závitový kolík
X12CrMoS17
X20Cr13
34CrAlMo5
grafit
grafit
9SMnPb28TIV
C22.8
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
9SMnPb28TIV
45H
5.8
GGG 40
St60-2
St
45 H
45H
5.8
GGG 40
St60-2
St
45H
45H
5.8
GGG 40
St60-2
St
45H
45H
5.8
GGG 40
St60-2
St
45H
167 ♣
170
171
190
194
205
270
271
272
273
360 ♣
362 ♣
365 ♣
♣ Odporúčané náhradné diely
39
DN
DS
200
225/200
250/200
225/250
250
300/250
300
350/300
198
198
198
235
235
235
276
276
Rozmery / mm
L
H Zdvih
550
600
650
600
650
750
750
850
920
920
920
1130
1130
1130
1300
1300
210
210
210
265
265
265
310
310
D
600
600
600
720
720
720
900
900
Hmotnosti
kg
260
550
850
PERSTA
Posúvače
Vysokotlaký posúvač DSK 10 • 700 JT
DN 350 – 700
PD 10
Nákresy
Posúvač DSK 10 • 700 JT
Mat.
PD
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
40
PERSTA
Posúvače
Vysokotlaký posúvač DSK 10 • 700 JT
DN 350 – 700
PD 10
Technické dáta
Pos
Component
H II
1.0425 (22)
15Mo3
1.5415 (42)
13CrMo44
1.7335 (44)
10CrMo910
1.7380 (45)
100
Teleso
Tvrdonávar z
Tesniaci krúžok
Skrutka
Skrutka
6-hranná matica
6-hranná matica
Strmeň
Kryt
Krúžok
Segmentový krúžok
Kryt
Dvojitý disk
Tvrdonávar z
Tlakový kus
Vreteno
Vodiace púzdro
Upchávka
Krúžok
Prítlačný krúžok
Prítlačná príruba
H II
stelit
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
H II
C22.8
C22.8
C22.8
10CrMo910
15Mo3
stelit
X35CrMo17
X22CrMoV121
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
9SMnPb28-TIV
13CrMo44
stelit
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
13CrMo44
13CrMo44
13CrMo44
13CrMo44
10CrMo910
13CrMo44
stelit
X35CrMo17
X22CrMoV121
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
9SMnPb28-TIV
10CrMo910
stelit
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
stelit
X35CrMo17
X22CrMoV121
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
9SMnPb28-TIV
Skrutka
6-hranná matica
Strmeňová objímka
Ložisko
Skrutkovanie
Závitový kolík
Tesniaci krúžok
Tesniaci krúžok
Mastiaci čap
Koncový krúžok
Závitový kolík
Matica kolečka
Pero
Konzola pre
koncáky
6-hranný závit
6-hranná matica
Pero
Podložka
21CrMoV57
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
13CrMo44
45H
NBR
NBR
5.8
C22.8
45H
St
St60-2
H II
15Mo3
stelit
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
15Mo3
15Mo3
15Mo3
15Mo3
10CrMo910
15Mo3
stelit
X35CrMo17
X22CrMoV121
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
9SMnPb28TIV
21CrMoV57
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
13CrMo44
45H
NBR
NBR
5.8
C22.8
45H
St
St60-2
H II
21CrMoV57
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
13CrMo44
45H
NBR
NBR
5.8
C22.8
45H
St
St60-2
H II
21CrMoV57
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
13CrMo44
45H
NBR
NBR
5.8
C22.8
45H
St
St60-2
H II
8.8
8
X20Cr13
2 RSt 37
8.8
8
X20Cr13
2 RSt 37
8.8
8
X20Cr13
2 RSt 37
8.8
8
X20Cr13
2 RSt 37
167 ♣
170
171
190
194
205
270
271
272
273
360/361
♣
363 ♣
400 ♣
411 ♣
420 ♣
421 ♣
430
445
462
464
510 ♣
511 ♣
531
532
550 ♣
551 ♣
590
616
617
618
660
710
711
712
715
718
♣ Odporúčané náhradné diely
41
DN
Rozmery / mm
DS
L
H
350
400
450
500
600
700
327
375
419
464
559
640
850
950
1050
1150
1350
1550
1560
1700
1900
2110
2765
2895
Zdvih
Hmotnosti
kg
365
415
465
515
625
690
995
1500
2000
2490
-
PERSTA
Posúvače
Vysokotlaký posúvač DSK 21 • 700 JT
DN 50 – 300/250
PD 21
Nákresy
Posúvač DSK 21 • 700 JT
Mat.
PD
Tlakotes - detail
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
42
PERSTA
Posúvače
Vysokotlaký posúvač DSK 21 • 700 JT
DN 50 – 300/250
PD 21
Technické dáta
Poz.
Komponent
C22.8
1.0460 (21)
15Mo3
1.5415 (42)
13CrMo44
1.7335 (44)
10CrMo910
1.7380 (45)
100
Teleso
tvrdonávar
C22.8
stelit
15Mo3
stelit
13CrMo44
stelit
10CrMo910
stelit
167 ♣
170
171
190
194
205
270
271
272
360/361 ♣
Tesniaci krúžok
Závrtná skrutka
Závrtná skrutka
6-hranná matica
6-hranná matica
Strmeň
Kryt
Krúžok
Segmentový krúžok
Dvojdisk
tvrdonávar
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
15CrMo3
C22.8
C22.8
C22.8
C22.8
stelit
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
15Mo3
15Mo3
15Mo3
15Mo3
15Mo3
stelit
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
15Mo3
13CrMo44
13CrMo44
13CrMo44
13CrMo44
stelit
grafit
21CrMoV57
21CrMoV57
24CrMo5
24CrMo5
15Mo3
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
stelit
363 ♣
400 ♣
411 ♣
420 ♣
421 ♣
430
445
448 ♣
462
463
464
510 ♣
511 ♣
540
542
550 ♣
551 ♣
590
600
605
611
613
616
617
618
Tlakový kus
Vreteno
Vodiace púzdro
Upchávka
Krúžok
Prítlačný krúžok
Prítlačná príruba
Zachytávač nečistôt
Závrtná skrutka
Podložka
6-hranná matica
Strmeňová objímka
Ložisko
Príruba
Valcová skrutka
Tesniaci krúžok
Tesniaci krúžok
Mastiaci čap
Ručné kolo
Pero
6-hranná matica
Závitový kolík
Koncový krúžok
Závitový kolík
Matica ručného kola
X35CrMo17
X20Cr13
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
H II
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
NBR
NBR
5.8
St
St60-2
St
45 H
C22.8
45 H
St
X35CrMo17
X22CrMoV121
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
15Mo3
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
NBR
NBR
5.8
St
St60-2
St
45 H
C22.8
45 H
St
X35CrMo17
X22CrMoV121
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
15Mo3
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
NBR
NBR
5.8
St
St60-2
St
45 H
C22.8
45 H
St
X35CrMo17
X22CrMoV121
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
10CrMo910
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
NBR
NBR
5.8
St
St60-2
St
45 H
C22.8
45 H
St
♣ Odporúčané náhradné diely
DN
50
65/50
65/80
80
100/80
100
125/100
125/150
150
175/150
200/150
175/200
200
225/200
250/200
225/250
250
275/250
300/250
Rozmery / mm
DS
47
47
74
74
74
95
95
139
139
139
139
183
183
183
183
28
228
228
228
43
L
H
Zdvih
D
Hmotnosti
kg
300
360
360
390
450
450
525
525
600
675
750
675
750
825
900
825
900
975
1050
524
524
632
632
632
712
712
960
960
960
960
1177
1177
1177
1177
1400
1400
1400
1400
78
78
102
102
102
127
127
168
168
168
168
233
233
233
233
280
280
280
280
350
350
400
400
400
500
500
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
57
57
57
90
90
132
132
132
300
300
300
300
490
490
490
490
930
930
930
PERSTA
Posúvače
Vysokotlaký posúvač DSK 26 • 700 JT
DN 65 – 300
PD 25
Nákresy
Posúvač DSK 26 • 700 JT
Mat.
PD
Tlakotes
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
44
PERSTA
Posúvače
Vysokotlaký posúvač DSK 26 • 700 JT
DN 65 – 300
PD 25
Poz.
Komponent
C22.8
1.0460 (21)
15Mo3
1.5415 (42)
13CrMo44
1.7335 (44)
10CrMo910
1.7380 (45)
15NiCuMoNb5
1.6368 (46)
X10CrMoVNb91
1.4903 (63)
100
Teleso
tvrdonávar
Tesniaci krúžokt
Podložka
Závrtná skrutka
Závrtná skrutka
6-hranná matica
6-hranná matica
Strmeň
Kryt
Krúžok
Segmentový krúžok
Klin
tvrdonávar
C22.8
stelit
grafit
St
21CrMoV57
8.8
24CrMo5
8
GS -22 Mo 4
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
X10CrMoVNb91
stelit
15Mo3
stelit
grafit
St
21CrMoV57
8.8
24CrMo5
8
GS -22 Mo 4
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
X10CrMoVNb91
stelit
13Cr;Mo44
stelit
grafit
St
21CrMoV57
8.8
24CrMo5
8
GS -22 Mo 4
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
X10CrMoVNb91
stelit
10CrMo910
stelit
grafit
St
21CrMoV57
8.8
24CrMo5
8
GS -22 Mo 4
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
X10CrMoVNb91
stelit
15NiCuMoNb5
stelit
grafit
St
21CrMoV57
8.8
24CrMo5
8
GS -22 Mo 4
15NiCuMoNb5
15NiCuMoNb5
15NiCuMoNb5
X10CrMoVNb91
stelit
X10CrMoVNb91
stelit
grafit
St
21CrMoV57
8.8
24CrMo5
8
GS -22 Mo 4
X10CrMoVNb91
X10CrMoVNb91
X10CrMoVNb91
X10CrMoVNb91
stelit
Tlakový kus
Tlakový krúžok
Vreteno
Základný krúžok
Upchávka
Krúžok
Prítlačný krúžok
Prítlačná príruba
Zachytávač nečistôt
Závrtná skrutka
Podložka
6-hranná matica
Strmeňová objímka
Ložisko
Skrutkovanie
Závitový kolík
O-Krúžok
O-Krúžok
Mastiaci čap
Ručné kolo
Pero
6-hranná matica
Závitový kolík
Konzola pre koncáky
Napínací kolík
Napínací kolík
X35CrMo17
X20Cr13
X20Cr13
GGG-Ni 22
grafit
grafit
15Mo3
10CrMo910
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
X 20 Cr 13
45H
Viton
Viton
5.8
St
St60-2
St
45 H
H II
55 Si 7
55 Si 7
X35CrMo17
X20Cr13
X20Cr13
GGG-Ni 22
grafit
grafit
15Mo3
10CrMo910
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
X 20 Cr 13
45H
Viton
Viton
5.8
St
St60-2
St
45 H
H II
55 Si 7
55 Si 7
X35CrMo17
X20Cr13
X22CrMoV121
GGG-Ni 22
grafit
grafit
15Mo3
10CrMo910
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
X 20 Cr 13
45H
Viton
Viton
5.8
St
St60-2
St
45 H
H II
55 Si 7
55 Si 7
X35CrMo17
X20Cr13
X22CrMoV121
GGG-Ni 22
grafit
grafit
15Mo3
10CrMo910
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
X 20 Cr 13
45H
Viton
Viton
5.8
St
St60-2
St
45 H
H II
55 Si 7
55 Si 7
X35CrMo17
X20Cr13
X22CrMoV121
GGG-Ni 22
grafit
grafit
15Mo3
15NiCuMoNb5
grafit
X22CrMoV121
St
X22CrMoV121
CuZn40Al2
WLSt
X 20 Cr 13
45H
Viton
Viton
5.8
St
St60-2
St
45 H
H II
55 Si 7
55 Si 7
X35CrMo17
X20Cr13
X22CrMoV121
GGG-Ni 22
grafit
grafit
15Mo3
X10CrMoVNb91
grafit
X22CrMoV121
St
X22CrMoV121
CuZn40Al2
WLSt
X 20 Cr 13
45H
Viton
Viton
5.8
St
St60-2
St
45 H
H II
55 Si 7
55 Si 7
167 ♣
169
170
171
190
194
205
270
271
272
360 ♣
363 ♣
364 ♣
400 ♣
412
420 ♣
421 ♣
430
445
448
462
463
464
510
511
531
532
552 ♣
553 ♣
590
600
605
611
613
710
716
717
♣ Odporúčané náhradné diely
Rozmery / mm
45
DN
DS
L
L2*
H2
H3
D
U/Zdvih
65
80/65
80
100/80
100
125/100
125
150/125
150
200/150
200
250/200
250
300/250
51
51
64
64
82
82
100
100
122
122
160
160
200
200
254
254
305
305
406
406
483
483
559
559
711
711
864
864
425
425
470
470
550
550
650
650
750
750
950
950
1150
1150
520
520
615
615
630
630
730
730
840
840
1070
1070
1260
1260
620
620
725
725
755
755
880
880
1025
1025
1230
1230
1500
1500
360
360
400
400
400
400
500
500
600
600
720
720
900
900
14
14
15
15
17
17
21
21
21
21
25
25
27
27
PERSTA
Posúvače
Vysokotlaký posúvač DSK 16 – 63 • 700 JT
DN 50 – 500
PD 16 – 63
Nákresy
Posúvač DSK 16-63 • 700 JT
Mat.
PD
Tlakotes
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
46
PERSTA
Posúvače
Vysokotlaké posúvače DSK 16 – 63 • 700 JT
DN 50 – 500
PD 16 – 63
Poz.
Komponent
100
Teleso
tvrdonávar
Tesniaci krúžok
Skrutka
Strmeň
Hlava strmeňa
Napínací kolík
Sťahovák
Svorník
6-hranná matica
Kryt
Krúžok
Segmentový krúžok
Kryt
Krúžok
Príruba
Dvojdisk
Tvrdonávar z
Tlakový kus
Vreteno
Vodiace púzdro
Upchávka
Krúžok
Prítlačný krúžok
Prítlačná príruba
Lapač nečistôt
Skrutka
Podložka
6-hranná matica
Strmeňová objímka
Ložisko
Príruba
Valcová skrutka
6-hranná matica
Tesniaci krúžok
Tesniaci krúžok
Napínací kolík
Mastiaci čap
Ručné kolo
Pero
6-hranná matica
Závitový kolík
Koncový krúžok
Závitový kolík
Matica ručného kola
Konzola pre koncáky
6-hranná skrutka
6-hranná matica
Pero
Podložka
167 ♣
171
205
225
239
241
242
244
270
271
272
273
275
276
360/361
♣
363 ♣
400 ♣
411 ♣
420 ♣
421 ♣
430
445
448 ♣
462
463
464
510 ♣
511 ♣
540
542
543
550 ♣
551 ♣
572
590
600
605
611
613
616
617
618
710
711
712
715
718
C22.8
1.0460 (21)
C22.8
stelit
grafit
21CrMoV57
15Mo3
C22.8
55Si7
15Mo3
21CrMoV57
24CrMo5
C22.8
C22.8
C22.8
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
C22.8
stelit
X35CrMo17
X22CrMoV121
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
10CrMo910
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
8
NBR
NBR
55Si7
5.8
St
St60-2
St
45 H
C22.8
45 H
St
HII
8.8
8
X20Cr13
RSt 7-2
15Mo3
1.5415 (42)
15Mo3
stelit
grafit
21CrMoV57
15Mo3
C22.8
55Si7
15Mo3
21CrMoV57
24CrMo5
15Mo3
15Mo3
15Mo3
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
15Mo3
stelit
X35CrMo17
X22CrMoV121
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
10CrMo910
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
8
NBR
NBR
55Si7
5.8
St
St60-2
St
45 H
C22.8
45 H
St
HII
8.8
8
X20Cr13
RSt 7-2
13CrMo44
1.7335 (44)
13Cr;Mo44
stelit
grafit
21CrMoV57
15Mo3
C22.8
55Si7
15Mo3
21CrMoV57
24CrMo5
13Cr;Mo44
13Cr;Mo44
13Cr;Mo44
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
13Cr;Mo44
stelit
X35CrMo17
X22CrMoV121
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
10CrMo910
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
8
NBR
NBR
55Si7
5.8
St
St60-2
St
45 H
C22.8
45 H
St
HII
8.8
8
X20Cr13
RSt 7-2
10CrMo910
1.7380 (45)
10CrMo910
stelit
grafit
21CrMoV57
15Mo3
C22.8
55Si7
15Mo3
21CrMoV57
24CrMo5
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
stelit
X35CrMo17
X22CrMoV121
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
10CrMo910
grafit
21CrMoV57
St
24CrMo5
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
8
NBR
NBR
55Si7
5.8
St
St60-2
St
45 H
C22.8
45 H
St
HII
8.8
8
X20Cr13
RSt 7-2
15NiCuMoNb5
1.6368 (46)
15NiCuMoNb5
stelit
grafit
21CrMoV57
15Mo3
C22.8
55Si7
15Mo3
21CrMoV57
24CrMo5
15NiCuMoNb5
15NiCuMoNb5
15NiCuMoNb5
10CrMo910
15NiCuMoNb5
15NiCuMoNb5
15NiCuMoNb5
stelit
X35CrMo17
X22CrMoV121
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
15NiCuMoNb5
grafit
X22CrMoV121
St
X22CrMoV121
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
8
NBR
NBR
55Si7
5.8
St
St60-2
St
45 H
C22.8
45 H
St
HII
8.8
8
X20Cr13
RSt 7-2
X10CrMoVNb91
1.4903 (63)
X10CrMoVNb91
stelit
grafit
21CrMoV57
15Mo3
C22.8
55Si7
15Mo3
21CrMoV57
24CrMo5
X10CrMoVNb91
X10CrMoVNb91
X10CrMoVNb91
10CrMo910
X10CrMoVNb91
X10CrMoVNb91
X10CrMoVNb91
stelit
X35CrMo17
X22CrMoV121
34CrAlMo5
grafit
grafit
15Mo3
X10CrMoVNb91
grafit
X22CrMoV121
St
X22CrMoV121
CuZn40Al2
WLSt
H II
8.8
8
NBR
NBR
55Si7
5.8
St
St60-2
St
45 H
C22.8
45 H
St
HII
8.8
8
X20Cr13
RSt 7-2
♣ Odporúčané náhradné diely
47
PERSTA
Posúvače
Vysokotlaké posúvače DSK 16 – 63 • 700 JT
DN 50 – 500
PD 16 – 63
DSK 16
DSK 25
DN
DS
L
H
Zdvih
50/65
65
80/65
80
100/80
100
125/100
125
150/125
150
175/150
175
200/175
200
225/200
225
250/225
250
300/250
300
350/300
350
400/350
400
450/400
450
500/450
500
59
59
59
72
72
90
90
112,5
112,5
135
135
157,5
157,5
180
180
202,5
202,5
225
225
270
270
315
315
360
360
405
405
450
300
360
390
390
450
450
525
525
600
600
675
675
750
750
825
825
900
900
1050
1050
1200
1200
1350
1350
1500
655
655
655
705
705
775
775
930
930
1015
1015
1185
1185
1300
1300
1400
1400
1565
1565
1795
1795
2135
2135
2520
2520
75
75
75
90
90
105
105
135
135
155
155
185
185
210
210
235
235
255
255
305
305
350
350
400
400
kg
DS
L
H
350 360 690
65
425 360 690
470 360 690
90
470 400 745
550 400 745
145 550 500 815
650 500 815
220 650 650 980
750 650 980
270 750 800 1045
850 800 1045
420 850 800 1250
950 800 1250
520 950 1000 1380
1050 1000 1380
790 1050
1470
1150
1470
950 1150
1555
1350
1555
1450 1350
1820
1550
1820
1980 1550
2300
1750
2300
3200 1750
2600
1950
2600
1950
2150
2150
DSK 32
Zdvih
75
75
75
90
90
105
105
135
135
165
165
185
185
210
210
235
235
255
255
305
305
350
350
400
400
48
kg
90
115
180
295
400
620
790
1150
1420
1900
3000
4500
H
Zdvih
690
690
690
815
815
980
980
1125
1125
1150
1150
1265
1265
1420
1420
1520
1520
1640
1640
1900
1900
2400
2400
2700
2700
75
75
75
95
95
115
115
140
140
170
170
190
190
215
215
240
240
260
260
310
310
355
355
410
410
kg
90
180
325
525
580
800
1050
1250
2050
3200
4000
5200
Rozmery (mm) a Hmotnosti (kg)
DSK 40
DSK 63
na
H
Zdvih kg
vyžiadanie
690
75
690
75
90
690
75
815
95
180
815
95
980
115
325
980
115
1125 140
525
1125 140
1270 170
610
1270 170
1390 190 1050
1390 190
1530 220 1250
1530 220
1640 240 1480
1640 240
1720 265 2550
1720 265
2000 315 3600
2000 315
2500 360 4800
2500 360
2800 420 6000
2800 420
PERSTA
Posúvače
Bezpečnostné zariadenia voči pretlaku
Ak dochádza k ohrevu uzavretého
posúvača naplneného médiom (napr.vodou) Fig.
18.1.
viď Fig.18.1. v telese dôjde
k neprijateľnému nárastu tlaku. Rast tlaku
závisí od percentuálneho pomeru kvapalnej
a plynnej (para) fázy a od nárastu teploty.
Pretlak v telese môže negatívne ovplyvniť
ovládateľnosť armatúry. Okrem toho môže
neprijateľne vysoký pretlak v telese
spôsobiť poškodenie súčastí tlakotesu.
Fig.18.2. nám ukazuje nárast tlaku
uzavretého média v telese armatúry
v závislosti od teplotných zmien a
Uzavretý
percentuálneho rastu objemového množstva nástavec
Jednoduchá a efektívna ochrana môže byť
dosiahnutá vnútorným obtokom – diera
v sedle Fig.18.5. alebo diera v kline Fig.
18.4. Diera zabráni pretlaku ale posúvač je
tesný len jednosmerne. V tomto prípade je
potrebné dbať na správnu montáž, smer
prúdenia je naznačený šípkou na telese.
Podobný riešením je spojiť „3 komoru“
vonkajším obtokom so stranou ktorá je pod
tlakom Fig.18.6.
V prípade že je posúvač vybavený
nástavcom pre poistný ventil a tento nie je
osadený, musíme ho uzavrieť primeranou
skrutkou.
Percentuálne rastúci objem vody
Fig. 18.2.
Tlak uzavretej vody (bar)
UPOZORNENIE:
Pokiaľ existuje možnosť že vplyvom
umiestnenia v trase alebo spôsobu
prevádzkovania môže dôjsť k situácii
z ktorej sa vyvinie neprijateľný nárast
tlaku, je potrebné aby projektant alebo
prevádzkovateľ dbali na vybavení
armatúry vhodným poistným
zariadením.
Médium
uzavreté v
„3 komore“
Teplota
Fig.18.3. Poistný ventilom
(kresba potočená o 45°)
Fig.18.4. Diera v kline
Fig.18.5. Diera v sedle
49
Fig.18.6.Obtok „3 komory“
k strane čeliacej tlaku
PERSTA
Posúvače
Poistné zariadenia voči pretlaku
PERSTA Typ SV 98 + SV 99
Technické dáta
Materiály
Poz. Opis
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
Materiál
Teleso
Prípojka
Guľa
Tesniaci krúžok
Teleso ventilu
Presuvná matica
Podporná platnička
Poistný krúžok
Doštička
6-hranná matica
Závitový kolík
Skrutkovanie
Vypúšťacia rúrka
Prietržná membrána
Tlakový krúžok
Skrutkovanie
Poz. Opis
Materiál
845
1.7335
316 SS /
inconell 600
848
849
850
Montážna schéma SV98
Teleso
Prietržná
membrána
Tlakový
krúžok
Skrutkovanie
1.4122
1.4571
Montážna schéma SV99
Inštalácia : Výstup „A“ vertikálne smerom nadol!
A vypúšťacia skrutka
B vypúšťacia rúrka pary
Posúvače
1.4571
1.7335
WLSt
2.4066
1.4923
2.0550
FSt
FSt
1.0038
St
45H
1.4571
1.4571
316 SS / inconell 600
1.4122
1.4571
S uzamykateľným
vysokotlakým uzatváracím ventilom
50
PERSTA
Varianty
Ukazovateľ polohy / ochranná
čiapočka vretena
Ovládanie koncových snímačov
PERLOC uzamykací systém
Blokovacie zariadenie
Odvodňovací prítlačný krúžok / sanie
únikov
Prípojka pre vytláčanie upchávok
Odvodňovacia skrutka DN15
prestaviteľná
Detail pootočený o 90°
Detail pootočený o 90°
Upchávkový box s tanierovými
pružinami
Detail pootočený o 45°
Univerzálna hlava – úprava pre montáž
pohonu
51
PERSTA
52
PERSTA
53
PERSTA
Spätné klapky
Spätná klapka 640 AA
DN 50 – 250
PN 10 – 40
Nákresy
Varianty
Spätná klapka 640 AA
Privarovacie konce
Materiál
1)
PN
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
Pracovná teplota = výpočtová teplota minus teplotné preťaženie podľa DIN noriem.
54
PERSTA
Spätné klapky
Spätná klapka 640 AA
DN 50 – 250
PN 10 – 40
Technické dáta
Pos.
Komponent
100
Teleso
GS-C25
tvrdonávar
Cr17
Tesniaci krúžok
graphite
Závitový kolík
Ck35
6-hranná matica
Ck35
Kryt
C22.8
Tanier
X20Cr13
tvrdonávar
*
Záves
H II
Kolík
X15CrNiMn 188
6-hranná matica
Ck 35
Kolík závesu
X20Cr13
Vodiace púzdro
X10Cr13
Tesniaci krúžok
Ni 99.2
Skrutková zátka
5.8
* DIN 125 C22.8 tvrdonávar z Cr17
♠ Odporúčané ND
160 ♠
180
190
210
380 ♠
382 ♠
385 ♠
387 ♠
405 ♠
411 ♠
469 ♠
470
GS-C25
1.0619 (11)
Rozmery (mm)
Hmotnosti
PN
DN
L
H
D
Kg /
prírubové
10-40
50
65
80
100
125
150
200
250
230
290
310
350
400
480
600
730
165
185
210
225
255
310
370
435
172
212
227
257
292
327
412
462
19
31
36
52
70
104
200
289
55
Kg /
privarovacie
13
23
27
39
53
82
108
249
PERSTA
Spätné klapky
Spätná klapka 640 AA
DN 300 – 800
PN 10 – 40
Nákresy
Varianty
Spätná klapka 640 AA
Privarovacie konce
Materiál
1)
PN
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
Pracovná teplota = výpočtová teplota minus teplotné preťaženie podľa DIN noriem.
56
PERSTA
Spätné klapky
Spätná klapka 640 AA
DN 300 – 800
PN 10 – 40
Technické dáta
Poz.
Komponent
H II
1.0425 (22)
100
Teleso
tvrdonávar
Tesniaci krúžok
Závitový kolík
6-hranná matica
Kryt
Tanier
tvrdonávar
Záves
Púzdro
Kolík
Kolík závesu
Svorník s okom
H II
X20CrMo171
Rivatherm
Ck 35
C35 N
H II
H II
X8CrTi18
RSt 37-2
X20Cr13
C35 N
X20Cr13
C15
♠ Odporúčané ND
160 ♠
180
190
210
380 ♠
382 ♠
384 ♠
385 ♠
405 ♠
801 ♠
Rozmery (mm)
DN
Hmotnosti (kg)
L
H
D
Príruby
Privarovacie
PN
PN
PN
PN
PN
10-16
25-40
10-16
25
40
10
16
300
700
850
395
-
395
525
525
350
800
980
425
440
450
630
400
500
600
900
1100
1300
1100
1250
1450
505
605
770
620
-
505
675
820
745
870
1040
700
800
57
25
870
40
10
16
25
40
10-16
25
640
380
395
475
510
345
380
755
890
1040
525
780
530
820
1355
685
880
1200
495
725
1235
620
740
270
40
240
1025
1520
PERSTA
Spätné klapky
Spätná klapka 640 AA
DN 50 – 300/250
PN 63 – 160 / PD18
Nákresy
Varianty
Spätná klapka 640 AA
Privarovacie konce
Materiál
PN
Príruby
Materiál
PN
Príruby
Materiál
PN
Príruby
Materiál
PD
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
Privarovacie konce
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
58
PERSTA
Spätné klapky
Spätná klapka 640 AA
DN 50 – 300/250
PN 63-160 / PD18
Technické dáta
Poz.
Komponent
C22.8
1.0460 (21)
15Mo3
1.5415 (42)
13CrMo44
1.7335 (44)
10CrMo910
1.7380 (45)
100
Teleso
tvrdonávar
Tesniaci
krúžok
Závitový kolík
6-hranná
matica
Kryt
Tanier
tvrdonávar
Záves
Kolík
Kolík závesu
Vodiace
púzdro
Svorník s
okom
C22.8
stelit
grafit
15Mo3
stelit
grafit
13CrMo44
stelit
grafit
10CrMo910
stelit
grafit
21CrMoV57
24CrMo5
21CrMoV57
24CrMo5
21CrMoV57
24CrMo5
21CrMoV57
24CrMo5
C22.8
13CrMo44
stelit
13CrMo44
X15CrNiMn188
X20Cr13
GGG-40
15Mo3
13CrMo44
stelit
13CrMo44
X15CrNiMn188
X20Cr13
GGG-40
13CrMo44
13CrMo44
stelit
13CrMo44
X15CrNiMn188
X20Cr13
GGG-40
10CrMo910
13CrMo44
stelit
13CrMo44
X15CrNiMn188
X20Cr13
GGG-40
C15
C15
C15
C15
160 ♠
180
190
210
380 ♠
382 ♠
385 ♠
405 ♠
409 ♠
801
♠ Odporúčané ND
Rozmery (mm)
Hmotnosti
PN
DN
L-FL
PN
63100
63
160
50
65/50
80
100
125/100
150
200
250
300/250
300
340
380
430
500
550
650
775
900
59
L-FL
300
360
390
450
525
600
750
900
1050
PN
160
L-BW L-BW
PN
PN
63160
100
250
340
380
430
500
550
650
775
900
300
360
390
450
525
600
750
900
1050
H
D
FL
BW
220
220
280
320
320
410
510
595
595
192
192
236
265
265
350
440
550
550
45
42
70
105
115
240
425
525
610
31
32
58
85
90
200
370
450
530
PERSTA
Spätné klapky
Vysokotlaká spätná klapka DRI 21 • 640 AB
DN 50 – 300/250
PD 21
Nákresy
Vysokotlaká spätná klapka DRI 21 • 640 AB
Materiál
PD
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
60
PERSTA
Spätné klapky
Vysokotlaká spätná klapka DRI 21 • 640 AB
DN 50 – 300/250
PD 21
Technické dáta
Poz.
Komponent
C22.8
1.0460 (21)
15Mo3
1.5415 (42)
13CrMo44
1.7335 (44)
10CrMo910
1.7380 (45)
100
Teleso
tvrdonávar
Tesniaci krúžok
Skrutka
6-hranná matica
Napínací kolík
Kryt
Kryt
Krúžok
Segmentový
krúžok
Teleso
Valcová skrutka
Tanier
tvrdonávar
Záves
Podložka
Napínací kolík
Kolík závesu
Napínací kolík
Vodiace púzdro
Svorník s okom
C22.8
stelit
grafit
21CrMo57
24CrMo5
X12CrNi177
15Mo3
C22.8
C22.8
C22.8
15Mo3
stelit
grafit
21CrMo57
24CrMo5
X12CrNi177
15Mo3
15Mo3
15Mo3
15Mo3
13CrMo44
stelit
grafit
21CrMo57
24CrMo5
X12CrNi177
15Mo3
13CrMo44
13CrMo44
13CrMo44
10CrMo910
stelit
grafit
21CrMo57
24CrMo5
X12CrNi177
15Mo3
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
X5CrNi189
C22.8
stelit
10CrMo910
C22.8
X12CrNi177
X22CrMoV121
X12CrNi177
GGG-40
C15
10CrMo910
X5CrNi189
15Mo3
stelit
10CrMo910
C22.8
X12CrNi177
X22CrMoV121
X12CrNi177
GGG-40
C15
10CrMo910
10CrMo910
X5CrNi189
X5CrNi189
13CrMo44
10CrMo910
stelit
stelit
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
10CrMo910
X12CrNi177
X12CrNi177
X22CrMoV121 X22CrMoV121
X12CrNi177
X12CrNi177
GGG-40
GGG-40
C15
C15
♠ Odporúčané ND
167 ♠
173
191
196
210
270
271
272
305 ♠
325
380 ♠
382 ♠
383 ♠
391
405 ♠
408
411
801
Rozmery (mm)
61
Hmotnosti
DN
DS
L
H
(kg)
50
65/50
65/80
80
100/80
100
125/100
125/150
150
175/150
200/150
175/200
200
225/200
250/200
225/250
250
275/250
300/250
47
47
74
74
74
95
95
139
139
139
139
183
183
183
183
228
228
228
228
300
360
390
390
450
450
525
525
600
675
750
675
750
852
900
825
900
975
1050
150
35
190
55
215
85
280
180
360
310
435
640
PERSTA
Spätné klapky
Vysokotlaká spätná klapka DRI 25-63 • 640 AB
DN 50 – 500
PD 25-63
Nákresy
Vysokotlaká spätná klapka DRI 25-63 • 640 AB
Materiál
PD
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
62
PERSTA
Spätné klapky
Vysokotlaká spätná klapka DRI 25-63 • 640 AB
DN 50 – 500
PD 25-63
Technické dáta
Poz.
Komponent
C22.8
1.0460 (21)
15Mo3
1.5415 (42)
13CrMo44
1.7335 (44)
10CrMo910
1.7380 (45)
15CiNuMoNb5
1.6368 (46)
X10CrMoVNb91
1.4903 (63)
100
140
Teleso
Sedlový krúžok
Tvrdonávar
Tesniaci krúžok
Skrutka
6-hranná matica
Napínací kolík
Kryt
Krúžok
Segmentový
krúžok
Kryt
Teleso
Valcová skrutka
Tanier
tvrdonávar
Záves
Podložka
Napínací kolík
Kolík závesu
C22.8
C22.8
stellite
gaphite
21CrMoV57
24CrMo5
X12CrNi177
C22.8
C22.8
C22.8
15Mo3
15Mo3
stellite
gaphite
21CrMoV57
24CrMo5
X12CrNi177
15Mo3
15Mo3
15Mo3
13CrMo44
13CrMo44
stellite
gaphite
21CrMoV57
24CrMo5
X12CrNi177
13CrMo44
13CrMo44
13CrMo44
10CrMo910
10CrMo910
stellite
gaphite
21CrMoV57
24CrMo5
X12CrNi177
13CrMo44
10CrMo910
10CrMo910
15CiNuMoNb5
15CiNuMoNb5
stellite
gaphite
21CrMoV57
24CrMo5
X12CrNi177
13CrMo44
15CiNuMoNb5
15CiNuMoNb5
X10CrMoVNb91
X10CrMoVNb91
stellite
gaphite
21CrMoV57
24CrMo5
X12CrNi177
13CrMo44
X10CrMoVNb91
X10CrMoVNb91
15Mo3
10CrMo910
X5CrNi189
C22.8
stellite
10CrMo910
C22.8
X12CrNi177
X22CrMoV12
1
X12CrNi177
GGG-40
C15
15Mo3
10CrMo910
X5CrNi189
15Mo3
stellite
10CrMo910
C22.8
X12CrNi177
X22CrMoV121
15Mo3
10CrMo910
X5CrNi189
13CrMo44
stellite
10CrMo910
10CrMo910
X12CrNi177
X22CrMoV121
15Mo3
10CrMo910
X5CrNi189
10CrMo910
stellite
10CrMo910
10CrMo910
X12CrNi177
X22CrMoV121
15Mo3
10CrMo910
X5CrNi189
15CiNuMoNb5
stellite
10CrMo910
10CrMo910
X12CrNi177
X22CrMoV121
15Mo3
10CrMo910
X5CrNi189
X10CrMoVNb91
stellite
X10CrMoVNb91
10CrMo910
X12CrNi177
X22CrMoV121
X12CrNi177
GGG-40
C15
X12CrNi177
GGG-40
C15
X12CrNi177
GGG-40
C15
X12CrNi177
GGG-40
C15
X12CrNi177
GGG-40
C15
167 ♠
171
194
196
270
271
272
273
305 ♠
325
380 ♠
382 ♠
383 ♠
391
405 ♠
408
Napínací kolík
411 ♠ Vodiace púzdro
801
Svorník s okom
♠ Odporúčané ND
Typ
DN
DS
L
DRI 2563
50/65
65
80/65
80
100/80
100
125/100
125
150/125
150
175/150
175
200/175
200
225/200
225
250/225
250
300/250
300
350/350
350
400/350
400
450/400
450
500/450
500
59
59
59
72
72
90
90
112,5
112,5
135
135
157,5
157,5
180
180
202,5
202,5
225
225
270
270
315
315
360
360
405
405
450
350
425
470
470
550
550
650
650
750
750
850
850
950
950
1050
1050
1150
1150
1350
1350
1550
1550
1750
1750
1950
1950
2150
2150
H
205
205
205
240
240
255
255
270
270
280
280
320
320
365
365
390
390
420
420
480
480
580
580
690
690
750
750
Rozmery (mm) / Hmotnosti (kg)
DRI 25
DRI 32
Hmotnosť
H
Hmotnosť
205
65
205
65
205
110
240
110
240
140
285
195
285
180
355
315
355
240
360
340
360
365
390
470
390
460
420
620
420
675
450
735
450
835
480
1210
480
1115
540
1880
540
1765
640
2350
640
2650
740
3050
740
820
820
63
H
205
205
205
240
240
285
285
355
355
390
390
420
420
450
450
480
510
510
590
590
680
680
780
780
DRI 40
Hmotnosť
65
110
195
315
360
620
735
870
1500
2120
2820
3520
H
DRI 63
Hmotnosť
PERSTA
Spätné klapky
Varianty
Spätná klapka s pákou a závažím
Spätná klapka s tlmiacou jednotkou
64
PERSTA
Technický dodatok
Materiál
PD
Prípustný tlak média (bar) pri danej teplote (°C)
1) Pracovná teplota = výpočtová teplota minus teplotné preťaženie podľa DIN noriem
Diferenčný tlak a prevádzka:
Posúvače PERSTA môžu pracovať s ∆p
až do výšky 50% z výpočtového tlaku.
V prípade použitia armatúry pre vyššie
∆p prekonzultujte túto skutočnosť
s výrobcom.
Prevádzkové parametre zadadané
zákazníkom sú určujúce pre voľbu
ovládacieho elementu ako je napr.
ručné kolečko, pohon, prípadne
prevodovka.
65
UPOZORNENIE:
Maximálne prevádzkové ∆p
posúvačov ktorích telesá sú z
materiálu 1.4903 príp. 1.6368 musia
byť určené výrobcom PERSTA.
PERSTA
Technický dodatok
Rozmery prírub
PN
10
16
25
40
63
100
160
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
D
b
K
D4
f
Mn.skrutiek
Vŕtanie
D2
D
b
K
D4
f
Mn.skrutiek
Vŕtanie
D2
D
b
K
D4
f
Mn.skrutiek
Vŕtanie
D2
D
b
K
D4
f
Mn.skrutiek
Vŕtanie
D2
D
b
K
D4
f
Mn.skrutiek
Vŕtanie
D2
D
b
K
D4
f
Mn.skrutiek
Vŕtanie
D2
D
b
K
D4
f
Mn.skrutiek
Vŕtanie
95
16
65
45
2
4
M12
14
95
16
65
45
2
4
M12
14
95
16
65
45
2
4
M12
14
95
16
65
45
2
4
M12
14
105
20
75
45
2
4
M12
14
105
20
75
45
2
4
M12
14
105
20
75
45
2
4
M12
105
18
75
58
2
4
M12
14
105
18
75
58
2
4
M12
14
105
18
75
58
2
4
M12
14
105
18
75
58
2
4
M12
14
130
24
90
60
2
4
M16
18
130
24
90
60
2
4
M16
18
130
24
90
60
2
4
M16
115
18
85
68
2
4
M12
14
115
18
85
68
2
4
M12
14
115
18
85
68
2
4
M12
14
115
18
85
68
2
4
M12
14
140
24
100
68
2
4
M16
18
140
24
100
68
2
4
M16
18
140
24
100
68
2
4
M16
140
18
100
78
2
4
M16
18
140
18
100
78
2
4
M16
18
140
18
100
78
2
4
M16
18
140
18
100
78
2
4
M16
18
155
24
110
78
2
4
M20
22
155
24
110
78
2
4
M20
22
155
24
110
78
2
4
M20
150
18
110
88
3
4
M16
18
150
18
110
88
3
4
M16
18
150
18
110
88
3
4
M16
18
150
18
110
88
3
4
M16
18
170
28
125
88
3
4
M20
22
170
28
125
88
3
4
M20
22
170
28
125
88
3
4
M20
165
20
125
102
3
4
M16
18
165
20
125
102
3
4
M16
18
165
20
125
102
3
4
M16
18
165
20
125
102
3
4
M16
18
180
28
135
102
3
4
M20
22
195
28
145
102
3
4
M24
26
195
30
145
102
3
4
M24
185
22
145
122
3
4
M16
18
185
22
145
122
3
4
M16
18
185
22
145
122
3
8
M16
18
185
22
145
122
3
8
M16
18
205
30
160
122
3
8
M20
22
220
30
170
122
3
8
M24
26
220
34
170
122
3
8
M24
200
24
160
138
3
8
M16
18
200
24
160
138
3
8
M16
18
200
24
160
138
3
8
M16
18
200
24
160
138
3
8
M16
18
215
32
170
138
3
8
M20
22
230
32
180
138
3
8
M24
26
230
36
180
138
3
8
M24
220
24
180
158
3
8
M16
18
220
24
180
158
3
8
M16
18
235
24
190
162
3
8
M20
22
235
24
190
162
3
8
M20
22
250
30
200
162
3
8
M24
26
265
36
210
162
3
8
M27
30
265
40
210
162
3
8
M27
250
26
210
188
3
8
M16
18
250
26
210
188
3
8
M16
18
270
26
220
188
3
8
M24
26
270
26
220
188
3
8
M24
26
295
34
240
188
3
8
M27
30
315
40
250
188
3
8
M30
33
315
44
250
188
3
8
M30
285
22
240
212
3
8
M20
22
285
22
240
212
3
8
M20
22
300
28
250
218
3
8
M24
26
300
28
250
218
3
8
M24
26
345
36
280
218
3
8
M30
33
355
44
290
218
3
12
M30
33
355
50
290
218
3
12
M30
340
24
295
268
3
8
M20
22
340
24
295
268
3
12
M20
22
360
30
310
278
3
12
M24
26
375
34
320
285
3
12
M27
30
415
42
345
285
3
12
M33
36
430
52
360
285
3
12
M33
36
430
60
360
285
3
12
M33
395
26
350
320
3
12
M20
22
405
26
355
320
3
12
M24
26
425
32
370
335
3
12
M27
30
450
38
385
345
3
12
M30
33
470
46
400
345
3
12
M33
36
505
60
430
345
3
12
M36
39
515
68
430
345
3
12
M39
445
26
400
370
4
12
M20
22
460
28
410
378
4
12
M24
26
485
34
430
395
4
16
M27
30
515
42
450
410
4
16
M30
33
530
52
460
410
4
16
M33
36
585
68
500
410
4
16
M39
42
585
78
500
410
4
16
M39
505
26
460
430
4
16
M20
22
520
30
470
438
4
16
M24
26
555
38
490
450
4
16
M30
33
580
46
510
465
4
16
M33
36
565
26
515
482
4
16
M24
26
580
32
525
490
4
16
M27
30
620
40
550
505
4
16
M33
36
660
50
585
535
4
16
M36
39
670
28
620
585
4
20
M24
26
715
34
650
610
4
20
M30
33
730
44
660
615
4
20
M33
36
755
52
670
615
4
20
M39
42
780
28
725
685
5
20
M27
30
840
36
770
725
5
20
M33
36
845
46
770
720
5
20
M36
39
890
60
795
735
5
20
M45
48
895
30
840
800
5
24
M27
30
910
36
840
795
5
24
M33
36
960
46
875
820
5
24
M39
42
995
64
900
840
5
24
M45
48
1015
32
950
905
5
24
M30
33
1025
38
950
900
5
24
M36
39
1085
50
990
930
5
24
M45
48
1140
72
1030
960
5
24
M52
56
D2
14
18
18
22
22
26
26
26
30
33
33
36
42
42
66
PERSTA
Technický dodatok
Tupý zvar BW podľa EN 12627
Hrúbka steny musí byť navrhnutá podľa
pracovných parametrov a voľby materiálu
Rozmery (mm) a Tolerancie
DN
armatúry
Nominálna
svetlosť
D2 v mm
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
14
18
22
28
35
44
50
62
77
91
117
144
172
223
+2,5
-1
Tolerancia
v mm
DN
armatúry
Nominálna
svetlosť
D2 v mm
+2,5
-1
+2,5
-2
+2,5
-2,5
+4,0
-2,5
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
250
300
350
400
450
500
600
700
750
800
900
1000
1200
1400
278
329
362
413
464
516
619
721
2772
825
927
1029
1235
1440
+4
2,5
Tolerancia
v mm
PD 18 – 63
Privarovacie konce tlakových rád PD18-63 navrhujeme na základe pevnostných výpočtov v zmysle platných
požiadaviek.
Na prianie zákazníka vyhotovíme aj DN ktoré neboli uvedené, vrátane zvláštnych úprav privarovacích koncov.
67
PERSTA
Technický dodatok
Opis
Ventil uzatvárací
Ventil spätný
Ventil uzatvárací
Ventil spätný
Ventil uzatvárací vysokotlaký HD91
Ventil uzatvárací vysokotlaký HD92
Ventil uzatvárací vysokotlaký DVA 25
Ventil spätný uzatvárateľný
Ventil uzatvárací vlnovcový
Ventil zmiešavací / rozdeľovací
Ventil uzatvárací rohový
Malý posúvač
Malý posúvač
Posúvač
Posúvač
Posúvač
Posúvač
Posúvač
Posúvač
Posúvač
Vysokotlaký posúvač DSK 10
Vysokotlaký posúvač DSK 10
Vysokotlaký posúvač DSK 10
Vysokotlaký posúvač DSK 21
Vysokotlaký posúvač DSK 26
Vysokotlaký posúvač DSK 16-64
Spätná klapka
Spätná klapka
Spätná klapka
Spätná klapka
Vysokotlaká spätná klapka
Vysokotlaká spätná klapka
Fig.Nr.
200 AE/BE
240 MT
200 AE/BE
240 MT
200 JM
200 BM
20 AZ
240 ME
200 AL
203 EM
202 AE
808 GJ
800/808 GJ
700 HJ / JJ
700 HJ / JJ
700 HJ / JJ
700 JJ
700 JJ
700 JJ (FL)
700 JJ (EE)
700 JT
700 JT
700 JT
700 JT
700 JT
700 JT
640 AA
640 AA
640 AA (FL)
640 AA (EE)
640 AB
640 AB
Značenie materiálov
DIN kód
1.0425
1.0460
1.0566
1.0619
1.4308
1.4571
1.4571
1.4581
Materiál
Boiler Plate H II
C22.8
TSt E 355
GS-C 25 N
G-X 6 CrNi 18 9
X 6 CrNiMoTi 17 122
X 6 CrNiMoTi 17 122
G-X 5CrNiMoNb 18 10
Persta kód
DIN kód
22
21
25
11
77
82
85
72
1.4903
1.5415
1.6368
1.7219
1.7335
1.7357
1.7380
1.4903
Materiál
X 10 CrMoVNb 91
15 Mo 3
15 NiCuMoNb 5
GS-26 CrMo 4
13 CrMo 44
GS-17 CrMo 55
10 CrMo 9 10
X 10 CrMoVNb 91
Persta kód
63
42
46
31
44
34
45
63
Spôsob pripojenia
Príruba = 1
Tupý zvar BW = 2
Závitová príruba = 3
Závitový otočný čap = 4
Navarovacie hrdlá = 5
Tlakomerová prípojka = 6
Kód značenia PERSTA
Spôsob pripojenia
Materiál telesa
Typ armatúry
68
Prípojka Ermeto = 7
Nátrubkový zvar SW = 8
Špeciálna prípojka = 9
PERSTA
Technický dodatok
Ako výrobca tlakových nádob disponujeme viacerými oprávneniami
Názov skúšobnej organizácie
Norma
TÜV
TÜV
TÜV, Wien
Siemens, UB KWU
Siemens, UB KWU
Siemens, UB KWU
TÜV Cert
TÜV Nederland
VATTENFALL
Stoomwezen
Oil and Gas Institut Polen
CEZ Prag
EDF Pôle Industry
AD-HP 0
TRB 801 Nr.45
Ö Norm M 7812
AVS 100/50
QSP 4a
KTA 1401
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
Stoomwezen M0809V
10 GP/93
DIN EN ISO 9001
Industrial valves
Class B and C
DIG 200 TUY 017
ATOFINA
Armatúry PERSTA sú projektované, vyrábané a testované súbežne s vývojom najnovších výrobných a
skúšobných technológií. Pokiaľ sa chce zákazník uistiť že nami vyrobené armatúry spĺňajú všetky technické
požiadavky a normy, oddelenie kontroly kvality poskytne kompletnú dokumentáciu o vykonaných skúškach ktorí
boli vykonaní v zmysle horeuvedených noriem.
PERSTA kontroluje nasledovné kroky a vykonáva tieto skúšky :
• Výber subdodávateľa
• Vstupná prebierka polotovarov
• Kontrola výrobkov a nakúpených polotovarov vo výrobe kvôli vylúčeniu možnosti zámeny resp.
nesúladov skutočných rozmerov v porovnaní s výkresovou dokumentáciou
• Deštruktívne a nedeštruktívne skúšky
• Pevnostné skúšky
• Skúšky tesnosti
• Funkčné skúšky
Kontrola zvarovacích postupov v súlade s odbornou spôsobilosťou zváračov podľa AD, TRD, EN 288-3,
EN 24063
Zvarovací postup
Materiálová
skupina
Podľa
ADHP0
1
1
3
4,1
4,1
4,2
5,1
6
Materiál
111
12
135
141
76
Napr.
E
UP
MAG
WIG
EB*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C 22.8
15Mo3
15NiCuMoNb5
13CrMo44
10CrMo910
X10CrMoVNb91
TStE355
X6CrNiMoTi122
1.0460
1.7335
1.6368
1.7335
1.7380
1.4903
1.0566
1.4571
**) a kombinácie tíchto materiálových skupín
*) zvarovací postup elektrónovým lúčom
69
PERSTA
Výhradný dovozca pre SR :
I.B.L. Bratislava, s.r.o.
Miletičova 10
821 08 Bratislava
SLOVENSKO
www.iblbratislava.sk
[email protected]
tel. ++421905565370
fax. ++421456893294
70
Download

Persta - IBL Slovakia, sro