T.C .
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELED İYESİ
ALTYAPI KOORD İNASYON MERKEZİ " AYKOME "
GENEL KURUL KARARI
KARAR NO: 1
S. Şenol Aydın
GENEL
KURUL
ÜYELERi
KATILAN iLÇE
BELEDiYELERi
H.Selim Büyükkarakurt
Mustafa Arslan
Ceylani Kılıç
Erol Bircan
Bayram Kahveci
Ali Erdoğan
Ahmet Demir
Kurul Başkanı
B.Ş.Bld.Fen İşl.Dai.Bşk.
B.Ş.Yol Yapım Şb.Md.
B.Ş.Park Bahçeler Şb.Md.
Koski Kanal Dai. Bşk.
Koski Su Tesis. Dai. Bşk.
Koski Plan Proje Dai. Bşk.
Koski Yat. İnş.Dai. Bşk.
Arif Kösen
Halil Erdemli
M.Mesut İnsu
Bayram Danış
Selçuklu Belediy esi
OTURUM
NO: 2 0 1 4 / 2
TARİH: 1 2 -1 1 -2 0 1 4
SAAT: 1 0 :0 0
YER: MEC LİS SALONU
Onur Yanık
Ahmet Kaya
Mehmet Ali Pancar
M.Murat Uslular
Bülent Ünver
Recep Karagözler
Medaş İşl.Md.Tems.
Medaş Gen.Md.Tems.
TEİAŞ Tems.
Türk Telekom AŞ.Tems.
MSB. İnş.Eml.Tems.
DSİ. 4.Böl.Md.Tems.
Haluk Yılmaz
Gaznet A.Ş. Tems.
TCK. 3. Böl.Md.Tems.
Botaş A.Ş. Tems.
TCDD. 63. Şb. Tems.
İmar veŞeh.D.UKOME. T.
İmar veŞeh.D.Kent.B.S. T.
İmar veŞeh.Harita Ş.M. T.
Zabıta Dai.Bşk.Tems.
Karatay Belediy esi
Meram Belediy esi
Ahırlı Belediy esi
Akören Belediy esi
Akşehir Belediy esi
Altınekin Belediy esi
Bey şehir Belediy esi
Bozkır Belediy esi
Cihanbey li Belediy esi
Çeltik Belediy esi
Çumra Belediy esi
Derbent Belediy esi
Derebucak Belediy esi
Doğanhisar Belediy esi
Emirgazi Belediy esi
Ereğli Belediy esi
Güney sınır Belediy esi
Hadim Belediy esi
Halkapınar Belediy esi
Hüy ük Belediy esi
Ilgın Belediy esi
Kadınhanı Belediy esi
Karapınar Belediy esi
Kulu Belediy esi
Saray önü Belediy esi
Sey dişehir Belediy esi
Taşkent Belediy esi
Tuzlukçu Belediy esi
Yalıhüy ük Belediy esi
Mehmet Uysal
Altyapı Koor. Şb. Md.
Ramazan Şevik
Altyapı Şb. Md.
A.Nevzat Sönmez
Aykome Personeli
Mustafa Duran
Makine Müh.Odası Te.
Osman Acar
S. Elif Tuncez
Aykome Personeli
Aykome Personeli
Rıfat Yüzbaşıgil
İnşaat Müh. Odası Te.
Yunak Belediy esi
GENEL
KURULA KATıLAN
DiGER KATıLıMCıLAR
TEKLiF
2014-2015 Kış döneminde kazı yasağı başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi.
( Fen İşleri Dairesi Başkanlığı teklifi )
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Büyükşehir Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği.
MEVZUAT
KARAR
Kazı yasağının uygulanacağı tarihlerle ilgili olarak;
Asfalt kaplamalı yollarda kazı yapılmasının yasak olduğu tarihlerin 01 Aralık 2014 ile 15 Mart 2015 tarihleri arası
olarak belirlenmesine ancak istisna olarak belediyelerin talebi olması halinde asfalt kaplama dahi olsa altyapı
kurumlarına bu tarih aralığında da izin verilmesine, kazı yasağı olan dönemde, asfalt olmayan “parke veya stabilize”
yollarda kazı izni verilmesinin devamına, arıza kazıları hariç, kazı yasağının geçerli olduğu tarihlerde kazı talebinde
bulunulması halinde, asfalt yollarda zemin tahrip bedelinin normal tarifenin 10 (on) katı uygulanmasına oybirliği ile
karar verildi.
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
S.Şenol Ay dın
H.Selim Büy ükkarakurt
Mustafa Arslan
Cey lani Kılıç
Erol Bircan
Bay ram Kahveci
Ali Erdoğan
GENEL SEKRETER YRD.
Fen İşleri Dai.Bşk.
B.Ş.Yol Yapım Şb.Md.
B.Ş.Park Bahçeler Şb.Md.
Koski Kanal Dai. Bşk.
Koski Su Tesis. Dai. Bşk.
Koski Plan Proje Dai. Bşk.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Ahmet Demir
Arif Kösen
Halil Erdemli
M.Mesut İnsu
Bay ram Danış
Koski Yat. İnş.Dai. Bşk.
Gaznet A.Ş. Tems.
TCK. 3. Böl.Md.Tems.
Botaş A.Ş. Tems.
TCDD. 63. Şb. Tems.
İmar veŞeh.D.UKOME. T.
İmar veŞeh.D.Kent.B.S. T.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Haluk Yılmaz
Onur Yanık
Ahmet Kay a
Mehmet Ali Pancar
M.Murat Uslular
Bülent Ünver
Zabıta Dai.Bşk.Tems.
Medaş İşl.Md.Tems.
Medaş Gen.Md.Tems.
TEİAŞ Tems.
Türk Telekom AŞ.Tems.
MSB. İnş.Eml.Tems.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
İmar veŞeh.Harita Ş.M. T.
ÜYE
Recep Karagözler
DSİ. 4.Böl.Md.Tems.
" --- / --- "
T.C .
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELED İYESİ
ALTYAPI KOORD İNASYON MERKEZİ " AYKOME "
GENEL KURUL KARARI
KARAR NO: 2
S. Şenol Aydın
GENEL
KURUL
ÜYELERi
H.Selim Büyükkarakurt
Mustafa Arslan
Ceylani Kılıç
Erol Bircan
Bayram Kahveci
Ali Erdoğan
Ahmet Demir
Kurul Başkanı
B.Ş.Bld.Fen İşl.Dai.Bşk.
B.Ş.Yol Yapım Şb.Md.
B.Ş.Park Bahçeler Şb.Md.
Koski Kanal Dai. Bşk.
Koski Su Tesis. Dai. Bşk.
Koski Plan Proje Dai. Bşk.
Koski Yat. İnş.Dai. Bşk.
Arif Kösen
Halil Erdemli
M.Mesut İnsu
Bayram Danış
Haluk Yılmaz
Gaznet A.Ş. Tems.
TCK. 3. Böl.Md.Tems.
Botaş A.Ş. Tems.
TCDD. 63. Şb. Tems.
İmar veŞeh.D.UKOME. T.
İmar veŞeh.D.Kent.B.S. T.
İmar veŞeh.Harita Ş.M. T.
Zabıta Dai.Bşk.Tems.
Mehmet Uysal
Altyapı Koor. Şb. Md.
Ramazan Şevik
Altyapı Şb. Md.
A.Nevzat Sönmez
Aykome Personeli
Mustafa Duran
Makine Müh.Odası Te.
Osman Acar
S. Elif Tuncez
Aykome Personeli
Aykome Personeli
Rıfat Yüzbaşıgil
İnşaat Müh. Odası Te.
OTURUM
NO: 2 0 1 4 / 2
TARİH: 1 2 -1 1 -2 0 1 4
SAAT: 1 0 :0 0
YER: MEC LİS SALONU
Onur Yanık
Ahmet Kaya
Mehmet Ali Pancar
M.Murat Uslular
Bülent Ünver
Recep Karagözler
Medaş İşl.Md.Tems.
Medaş Gen.Md.Tems.
TEİAŞ Tems.
Türk Telekom AŞ.Tems.
MSB. İnş.Eml.Tems.
DSİ. 4.Böl.Md.Tems.
KATILAN iLÇE
BELEDiYELERi
GENEL
KURULA KATıLAN
DiGER KATıLıMCıLAR
TEKLiF
Altyapı çalışması yapan Kurum ve kuruluşların "ASBUILT" verilerinin güncel hali.
( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi )
MEVZUAT
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Büyükşehir Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği.
KARAR
Konu görüşüldü.
Aykome tarafından konunun araştırılması, sayısallaştırma çalışmaları ve yeni asbuilt verilerinin doğru bir şekilde
elde edilmesi için Aykome tarafından bir çalışma yapılması konusunda altyapı kurumlarının görüşü alınarak bir rapor
hazırlanmasına oybirliği ile karar verildi.
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
S.Şenol Ay dın
H.Selim Büy ükkarakurt
Mustafa Arslan
Cey lani Kılıç
Erol Bircan
Bay ram Kahveci
Ali Erdoğan
GENEL SEKRETER YRD.
Fen İşleri Dai.Bşk.
B.Ş.Yol Yapım Şb.Md.
B.Ş.Park Bahçeler Şb.Md.
Koski Kanal Dai. Bşk.
Koski Su Tesis. Dai. Bşk.
Koski Plan Proje Dai. Bşk.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Ahmet Demir
Arif Kösen
Halil Erdemli
M.Mesut İnsu
Bay ram Danış
Koski Yat. İnş.Dai. Bşk.
Gaznet A.Ş. Tems.
TCK. 3. Böl.Md.Tems.
Botaş A.Ş. Tems.
TCDD. 63. Şb. Tems.
İmar veŞeh.D.UKOME. T.
İmar veŞeh.D.Kent.B.S. T.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Haluk Yılmaz
Onur Yanık
Ahmet Kay a
Mehmet Ali Pancar
M.Murat Uslular
Bülent Ünver
Zabıta Dai.Bşk.Tems.
Medaş İşl.Md.Tems.
Medaş Gen.Md.Tems.
TEİAŞ Tems.
Türk Telekom AŞ.Tems.
MSB. İnş.Eml.Tems.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
İmar veŞeh.Harita Ş.M. T.
ÜYE
Recep Karagözler
DSİ. 4.Böl.Md.Tems.
T.C .
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELED İYESİ
ALTYAPI KOORD İNASYON MERKEZİ " AYKOME "
GENEL KURUL KARARI
KARAR NO: 3
S. Şenol Aydın
GENEL
KURUL
ÜYELERi
KATILAN iLÇE
BELEDiYELERi
H.Selim Büyükkarakurt
Mustafa Arslan
Ceylani Kılıç
Erol Bircan
Bayram Kahveci
Ali Erdoğan
Ahmet Demir
Kurul Başkanı
B.Ş.Bld.Fen İşl.Dai.Bşk.
B.Ş.Yol Yapım Şb.Md.
B.Ş.Park Bahçeler Şb.Md.
Koski Kanal Dai. Bşk.
Koski Su Tesis. Dai. Bşk.
Koski Plan Proje Dai. Bşk.
Koski Yat. İnş.Dai. Bşk.
Arif Kösen
Halil Erdemli
M.Mesut İnsu
Bayram Danış
Selçuklu Belediy esi
OTURUM
NO: 2 0 1 4 / 2
TARİH: 1 2 -1 1 -2 0 1 4
SAAT: 1 0 :0 0
YER: MEC LİS SALONU
Onur Yanık
Ahmet Kaya
Mehmet Ali Pancar
M.Murat Uslular
Bülent Ünver
Recep Karagözler
Medaş İşl.Md.Tems.
Medaş Gen.Md.Tems.
TEİAŞ Tems.
Türk Telekom AŞ.Tems.
MSB. İnş.Eml.Tems.
DSİ. 4.Böl.Md.Tems.
Haluk Yılmaz
Gaznet A.Ş. Tems.
TCK. 3. Böl.Md.Tems.
Botaş A.Ş. Tems.
TCDD. 63. Şb. Tems.
İmar veŞeh.D.UKOME. T.
İmar veŞeh.D.Kent.B.S. T.
İmar veŞeh.Harita Ş.M. T.
Zabıta Dai.Bşk.Tems.
Karatay Belediy esi
Meram Belediy esi
Ahırlı Belediy esi
Akören Belediy esi
Akşehir Belediy esi
Altınekin Belediy esi
Bey şehir Belediy esi
Bozkır Belediy esi
Cihanbey li Belediy esi
Çeltik Belediy esi
Çumra Belediy esi
Derbent Belediy esi
Derebucak Belediy esi
Doğanhisar Belediy esi
Emirgazi Belediy esi
Ereğli Belediy esi
Güney sınır Belediy esi
Hadim Belediy esi
Halkapınar Belediy esi
Hüy ük Belediy esi
Ilgın Belediy esi
Kadınhanı Belediy esi
Karapınar Belediy esi
Kulu Belediy esi
Saray önü Belediy esi
Sey dişehir Belediy esi
Taşkent Belediy esi
Tuzlukçu Belediy esi
Yalıhüy ük Belediy esi
Mehmet Uysal
Altyapı Koor. Şb. Md.
Ramazan Şevik
Altyapı Şb. Md.
A.Nevzat Sönmez
Aykome Personeli
Mustafa Duran
Makine Müh.Odası Te.
Osman Acar
S. Elif Tuncez
Aykome Personeli
Aykome Personeli
Rıfat Yüzbaşıgil
İnşaat Müh. Odası Te.
Yunak Belediy esi
GENEL
KURULA KATıLAN
DiGER KATıLıMCıLAR
TEKLiF
Yatırımcı Kurum ve Kuruluşların 2015 Yılı Taslak Programları.
( Fen İşleri Dairesi Başkanlığı teklifi )
MEVZUAT
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Büyükşehir Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği.
KARAR
Toplantı tarihi itibariyle, yatırımcı kuruluşların taslak programlarının, Altyapı Koor. Şb. Müdürlüğü'ne
iletilmemiş olması nedeniyle; programların tamamlanması için yeniden süre verilerek;
Öncelikle Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri Yol Yapım Şube Müdürlükleri’nce 2015 yılı taslak
programlarının: 30 Kasım 2014 tarihine kadar Altyapı Koor. Şb. Müdürlüğü'ne ve diğer yatırımcı kuruluşlara teslim
edilmesine, buna göre diğer yatırımcı kuruluşların taslak programlarını oluşturarark 15 Aralık 2014 tarihine kadar,
Aykomebis programına girerek tamamlamaları hususuna oybirliği ile karar verildi.
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
S.Şenol Ay dın
H.Selim Büy ükkarakurt
Mustafa Arslan
Cey lani Kılıç
Erol Bircan
Bay ram Kahveci
Ali Erdoğan
GENEL SEKRETER YRD.
Fen İşleri Dai.Bşk.
B.Ş.Yol Yapım Şb.Md.
B.Ş.Park Bahçeler Şb.Md.
Koski Kanal Dai. Bşk.
Koski Su Tesis. Dai. Bşk.
Koski Plan Proje Dai. Bşk.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Ahmet Demir
Arif Kösen
Halil Erdemli
M.Mesut İnsu
Bay ram Danış
Koski Yat. İnş.Dai. Bşk.
Gaznet A.Ş. Tems.
TCK. 3. Böl.Md.Tems.
Botaş A.Ş. Tems.
TCDD. 63. Şb. Tems.
İmar veŞeh.D.UKOME. T.
İmar veŞeh.D.Kent.B.S. T.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Haluk Yılmaz
Onur Yanık
Ahmet Kay a
Mehmet Ali Pancar
M.Murat Uslular
Bülent Ünver
Zabıta Dai.Bşk.Tems.
Medaş İşl.Md.Tems.
Medaş Gen.Md.Tems.
TEİAŞ Tems.
Türk Telekom AŞ.Tems.
MSB. İnş.Eml.Tems.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
İmar veŞeh.Harita Ş.M. T.
ÜYE
Recep Karagözler
DSİ. 4.Böl.Md.Tems.
" --- / --- "
T.C .
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELED İYESİ
ALTYAPI KOORD İNASYON MERKEZİ " AYKOME "
GENEL KURUL KARARI
KARAR NO: 4
S. Şenol Aydın
GENEL
KURUL
ÜYELERi
Kurul Başkanı
B.Ş.Bld.Fen İşl.Dai.Bşk.
B.Ş.Yol Yapım Şb.Md.
B.Ş.Park Bahçeler Şb.Md.
Koski Kanal Dai. Bşk.
Koski Su Tesis. Dai. Bşk.
Koski Plan Proje Dai. Bşk.
Koski Yat. İnş.Dai. Bşk.
Arif Kösen
Halil Erdemli
M.Mesut İnsu
Bayram Danış
Haluk Yılmaz
Gaznet A.Ş. Tems.
TCK. 3. Böl.Md.Tems.
Botaş A.Ş. Tems.
TCDD. 63. Şb. Tems.
İmar veŞeh.D.UKOME. T.
İmar veŞeh.D.Kent.B.S. T.
İmar veŞeh.Harita Ş.M. T.
Zabıta Dai.Bşk.Tems.
Mehmet Uysal
Altyapı Koor. Şb. Md.
Ramazan Şevik
Altyapı Şb. Md.
A.Nevzat Sönmez
Aykome Personeli
Mustafa Duran
Makine Müh.Odası Te.
Osman Acar
S. Elif Tuncez
Aykome Personeli
Aykome Personeli
Rıfat Yüzbaşıgil
İnşaat Müh. Odası Te.
H.Selim Büyükkarakurt
Mustafa Arslan
Ceylani Kılıç
Erol Bircan
Bayram Kahveci
Ali Erdoğan
Ahmet Demir
OTURUM
NO: 2 0 1 4 / 2
TARİH: 1 2 -1 1 -2 0 1 4
SAAT: 1 0 :0 0
YER: MEC LİS SALONU
Onur Yanık
Ahmet Kaya
Mehmet Ali Pancar
M.Murat Uslular
Bülent Ünver
Recep Karagözler
Medaş İşl.Md.Tems.
Medaş Gen.Md.Tems.
TEİAŞ Tems.
Türk Telekom AŞ.Tems.
MSB. İnş.Eml.Tems.
DSİ. 4.Böl.Md.Tems.
Selçuklu Belediy esi
KATILAN iLÇE
BELEDiYELERi
GENEL
KURULA KATıLAN
DiGER KATıLıMCıLAR
TEKLiF
Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesinde Hastaneler Bölgesi ve Toki Konutlarının doğusunda,
Fırat caddesinin güneyindeki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planları bulunmayan Büyükşehir Belediye
Meclisinin 14.02.2014 tarih ve 110 sayılı kararı ile onaylamış
Nazım İmar Planı bulunan sahaya 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 8.maddesi kapsamında altyapı
hizmetlerinin götürülmesi konusunun görüşülmesi
( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi )
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Büyükşehir Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği.
MEVZUAT
KARAR
Sözkonusu sahada İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan 2015 tarihine kadar 1/5000 nazım imar planında belirlenmiş ana
arterlerde kırmızı kot çalışması yapılması, bu çalışma tamamlandıktan sonra 2015 yılı içerisinde Altyapı kurumları tarafından proje
çalışmalarının yapılması ve tamamlanmasına oybirliği ile karar verildi.
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
S.Şenol Ay dın
H.Selim Büy ükkarakurt
Mustafa Arslan
Cey lani Kılıç
Erol Bircan
Bay ram Kahveci
Ali Erdoğan
GENEL SEKRETER YRD.
Fen İşleri Dai.Bşk.
B.Ş.Yol Yapım Şb.Md.
B.Ş.Park Bahçeler Şb.Md.
Koski Kanal Dai. Bşk.
Koski Su Tesis. Dai. Bşk.
Koski Plan Proje Dai. Bşk.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Ahmet Demir
Arif Kösen
Halil Erdemli
M.Mesut İnsu
Bay ram Danış
Koski Yat. İnş.Dai. Bşk.
Gaznet A.Ş. Tems.
TCK. 3. Böl.Md.Tems.
Botaş A.Ş. Tems.
TCDD. 63. Şb. Tems.
İmar veŞeh.D.UKOME. T.
İmar veŞeh.D.Kent.B.S. T.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Haluk Yılmaz
Onur Yanık
Ahmet Kay a
Mehmet Ali Pancar
M.Murat Uslular
Bülent Ünver
Zabıta Dai.Bşk.Tems.
Medaş İşl.Md.Tems.
Medaş Gen.Md.Tems.
TEİAŞ Tems.
Türk Telekom AŞ.Tems.
MSB. İnş.Eml.Tems.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
İmar veŞeh.Harita Ş.M. T.
ÜYE
Recep Karagözler
DSİ. 4.Böl.Md.Tems.
T.C .
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELED İYESİ
ALTYAPI KOORD İNASYON MERKEZİ " AYKOME "
GENEL KURUL KARARI
KARAR NO: 5
S. Şenol Aydın
GENEL
KURUL
ÜYELERi
H.Selim Büyükkarakurt
Mustafa Arslan
Ceylani Kılıç
Erol Bircan
Bayram Kahveci
Ali Erdoğan
Ahmet Demir
Kurul Başkanı
B.Ş.Bld.Fen İşl.Dai.Bşk.
B.Ş.Yol Yapım Şb.Md.
B.Ş.Park Bahçeler Şb.Md.
Koski Kanal Dai. Bşk.
Koski Su Tesis. Dai. Bşk.
Koski Plan Proje Dai. Bşk.
Koski Yat. İnş.Dai. Bşk.
Arif Kösen
Halil Erdemli
M.Mesut İnsu
Bayram Danış
Haluk Yılmaz
Gaznet A.Ş. Tems.
TCK. 3. Böl.Md.Tems.
Botaş A.Ş. Tems.
TCDD. 63. Şb. Tems.
İmar veŞeh.D.UKOME. T.
İmar veŞeh.D.Kent.B.S. T.
İmar veŞeh.Harita Ş.M. T.
Zabıta Dai.Bşk.Tems.
Mehmet Uysal
Altyapı Koor. Şb. Md.
Ramazan Şevik
Altyapı Şb. Md.
A.Nevzat Sönmez
Aykome Personeli
Mustafa Duran
Makine Müh.Odası Te.
Osman Acar
S. Elif Tuncez
Aykome Personeli
Aykome Personeli
Rıfat Yüzbaşıgil
İnşaat Müh. Odası Te.
OTURUM
NO: 2 0 1 4 / 2
TARİH: 1 2 -1 1 -2 0 1 4
SAAT: 1 0 :0 0
YER: MEC LİS SALONU
Onur Yanık
Ahmet Kaya
Mehmet Ali Pancar
M.Murat Uslular
Bülent Ünver
Recep Karagözler
Medaş İşl.Md.Tems.
Medaş Gen.Md.Tems.
TEİAŞ Tems.
Türk Telekom AŞ.Tems.
MSB. İnş.Eml.Tems.
DSİ. 4.Böl.Md.Tems.
KATILAN iLÇE
BELEDiYELERi
GENEL
KURULA KATıLAN
DiGER KATıLıMCıLAR
TEKLiF
Aykomebis ve Kent Bilgi Sistemi verilerinin paylaşılması ve hizmet alınmasına ilişkin
protokollerin yenilenmesi.
( İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi )
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Büyükşehir Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği.
MEVZUAT
KARAR
Protokollerle ilgili yeniden protokol yapmak isteyen altyapı kurumlarının İmar Şehircilik Daire Başkanlığı'ndan bilgi
alması hususuna oybirliği ile karar verildi.
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
S.Şenol Ay dın
H.Selim Büy ükkarakurt
Mustafa Arslan
Cey lani Kılıç
Erol Bircan
Bay ram Kahveci
Ali Erdoğan
GENEL SEKRETER YRD.
Fen İşleri Dai.Bşk.
B.Ş.Yol Yapım Şb.Md.
B.Ş.Park Bahçeler Şb.Md.
Koski Kanal Dai. Bşk.
Koski Su Tesis. Dai. Bşk.
Koski Plan Proje Dai. Bşk.
ÜYE
ÜYE
İmar veŞeh.D.UKOME. T.
İmar veŞeh.D.Kent.B.S. T.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Ahmet Demir
Arif Kösen
Halil Erdemli
M.Mesut İnsu
Bay ram Danış
Koski Yat. İnş.Dai. Bşk.
Gaznet A.Ş. Tems.
TCK. 3. Böl.Md.Tems.
Botaş A.Ş. Tems.
TCDD. 63. Şb. Tems.
ÜYE
İmar veŞeh.Harita Ş.M. T.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Haluk Yılmaz
Onur Yanık
Ahmet Kay a
Mehmet Ali Pancar
M.Murat Uslular
Bülent Ünver
Zabıta Dai.Bşk.Tems.
Medaş İşl.Md.Tems.
Medaş Gen.Md.Tems.
TEİAŞ Tems.
Türk Telekom AŞ.Tems.
MSB. İnş.Eml.Tems.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Recep Karagözler
DSİ. 4.Böl.Md.Tems.
T.C .
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELED İYESİ
ALTYAPI KOORD İNASYON MERKEZİ " AYKOME "
GENEL KURUL KARARI
KARAR NO: 6
S. Şenol Aydın
GENEL
KURUL
ÜYELERi
KATILAN iLÇE
BELEDiYELERi
H.Selim Büyükkarakurt
Mustafa Arslan
Ceylani Kılıç
Erol Bircan
Bayram Kahveci
Ali Erdoğan
Ahmet Demir
Kurul Başkanı
B.Ş.Bld.Fen İşl.Dai.Bşk.
B.Ş.Yol Yapım Şb.Md.
B.Ş.Park Bahçeler Şb.Md.
Koski Kanal Dai. Bşk.
Koski Su Tesis. Dai. Bşk.
Koski Plan Proje Dai. Bşk.
Koski Yat. İnş.Dai. Bşk.
Arif Kösen
Halil Erdemli
M.Mesut İnsu
Bayram Danış
Selçuklu Belediy esi
OTURUM
NO: 2 0 1 4 / 2
TARİH: 1 2 -1 1 -2 0 1 4
SAAT: 1 0 :0 0
YER: MEC LİS SALONU
Onur Yanık
Ahmet Kaya
Mehmet Ali Pancar
M.Murat Uslular
Bülent Ünver
Recep Karagözler
Medaş İşl.Md.Tems.
Medaş Gen.Md.Tems.
TEİAŞ Tems.
Türk Telekom AŞ.Tems.
MSB. İnş.Eml.Tems.
DSİ. 4.Böl.Md.Tems.
Haluk Yılmaz
Gaznet A.Ş. Tems.
TCK. 3. Böl.Md.Tems.
Botaş A.Ş. Tems.
TCDD. 63. Şb. Tems.
İmar veŞeh.D.UKOME. T.
İmar veŞeh.D.Kent.B.S. T.
İmar veŞeh.Harita Ş.M. T.
Zabıta Dai.Bşk.Tems.
Karatay Belediy esi
Meram Belediy esi
Ahırlı Belediy esi
Akören Belediy esi
Akşehir Belediy esi
Altınekin Belediy esi
Bey şehir Belediy esi
Bozkır Belediy esi
Cihanbey li Belediy esi
Çeltik Belediy esi
Çumra Belediy esi
Derbent Belediy esi
Derebucak Belediy esi
Doğanhisar Belediy esi
Emirgazi Belediy esi
Ereğli Belediy esi
Güney sınır Belediy esi
Hadim Belediy esi
Halkapınar Belediy esi
Hüy ük Belediy esi
Ilgın Belediy esi
Kadınhanı Belediy esi
Karapınar Belediy esi
Kulu Belediy esi
Saray önü Belediy esi
Sey dişehir Belediy esi
Taşkent Belediy esi
Tuzlukçu Belediy esi
Yalıhüy ük Belediy esi
Mehmet Uysal
Altyapı Koor. Şb. Md.
Ramazan Şevik
Altyapı Şb. Md.
A.Nevzat Sönmez
Aykome Personeli
Mustafa Duran
Makine Müh.Odası Te.
Osman Acar
S. Elif Tuncez
Aykome Personeli
Aykome Personeli
Rıfat Yüzbaşıgil
İnşaat Müh. Odası Te.
Yunak Belediy esi
GENEL
KURULA KATıLAN
DiGER KATıLıMCıLAR
TEKLiF
Büyükşehir belediyesi sınırlarına yeni dahil olan 28 ilçede yapılan altyapı kazıları konusunun
görüşülmesi.
( Fen İşleri Dairesi Başkanlığı teklifi )
MEVZUAT
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Büyükşehir Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği.
KARAR
Söz konusu 28 ilçede yapılan altyapı kazı ruhsatlarının aykome tarafından verilmesi bedellerinin ilgili kurumlardan
tahsil edilip ilgili ilçe belediyesine aktarılması ve tamiratlarının ilgili ilçe belediyesince yapılmasına ; Çeltik, Emirgazi,
Akören, Cihanbeyli, Beyşehir, Taşkent, Yunak, Halkapınar, DSİ, Ilgın, Sarayönü Temsilcilerinin itirazıyla birlikte;
oyçokluğuyla karar verildi.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Selçuklu Belediyesi
Karatay Belediyesi
Meram Belediyesi
Ahırlı Belediyesi
Akören Belediyesi
Akşehir Belediyesi
Altınekin Belediyes
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Beyşehir Belediyesi
Bozkır Belediyesi
Cihanbeyli Belediyesi
Çeltik Belediyesi
Çumra Belediyesi
Derbent Belediyesi
Derebucak Belediyesi
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Emirgazi Belediyesi
Ereğli Belediyesi
Güneysınır Belediyesi
Hadim Belediyesi
Halkapınar Belediyesi
Hüyük Belediyesi
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Ilgın Belediyesi
Kadınhanı Belediyesi
Karapınar Belediyesi
Kulu Belediyesi
Sarayönü Belediyesi
Seydişehir Belediyesi
Taşkent Belediyesi
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Tuzlukça Belediyesi
Yalıhüyük Belediyesi
Yunak Belediyesi
Doğanhisar Belediyesi
Download

2014 Kararları - Konya Büyükşehir Belediyesi