VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
ÖRNEK BİR VERİTABANI TASARIMI
1
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

Bu görev için kaç adet tablo geliştirilmesi
gerekli?
2
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10
kulllanici_bilgileri
 arayuz_tercihleri
 notlar
 onemli_sayfalar
 icerik
 gezinme
 tartisma_sorular
 tartisma_cevaplar

3
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

kullanici_bilgileri tablosu
4
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

Bu tabloya beş kullanıcı için veri girişi yapalım
5
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

arayuz_tercihleri
6
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

Bu tabloya beş kullanıcı için veri girişi yapalım
7
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

notlar tablosu
8
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

Bu tabloya veri girişi yapalım
9
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

onemli_sayfalar tablosu
10
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

Bu tabloya veri girişi yapalım
11
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

icerik tablosu
12
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

Bu tabloya veri girişi yapalım
13
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

gezinme tablosu
14
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

Bu tabloya veri girişi yapalım
15
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

tartisma_sorular tablosu
16
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

Bu tabloya veri girişi yapalım
17
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

tartisma_sorular tablosu
18
VTYS Öğr. Gör. Engin DUTAR
GÖREV 10

Bu tabloya veri girişi yapalım
19
Download

3)ornek_veritabani