A.E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI 2013 2014 FİNAL PROGRAMI
1. Sınıf
Kod
TBT 102
TBT 112
TBT 108
Dersin adı
Botanik II
Ekoloji
Laboratuvar Tekniği
Öğretim Üyesi
E. AKTOKLU
Ö.SÖZEN
Ö.SÖZEN
08 -10
30
00
TBT 104
Zooloji II
H.ÖĞÜTÇÜ
00
00
ZMT 102
TDL 102
TBT 110
YDL 102
ATA 102
EF 102
TBT 106
TBT 114
İstatistik
TDL-102 Türk Dili II
Biyokimya
Yabancı Dil II
Atatürk ilk. ve İnk. Tar. II
Temel Bilgisayar Bilimleri
Genel Mikrobiyoloji
Ekonomi
U.KARADAVUT
H.GÜNDOĞAN
G.FİLİK
Ö.ERBEK
S.ERTÜRK
İ.Coşkun
M.D.A.ERKAN
G. FİLİK
Kod
TBT 212
BBB 202
TOP202
Dersin adı
Tarla Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Toprak Bilgisi
Öğretim Üyesi
Ö.SÖZEN
S.Y.MADAKBAġ
S.KILIÇ
Gün
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
Tarih
09.06.2014
10.06.2014
11.06.2014
Saat
30
00
08 -10
30
00
08 -10
00
00
10 -12
PerĢembe
12.06.2014
12.06.2014
13.06.2014
16.06.2014
17.06.2014
18.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
20.06.2014
13 -15
30
00
08 -10
30
00
08 -10
30
00
08 -10
30
00
08 -10
30
00
08 -10
00
00
10 -12
30
30
08 -10
Gün
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
Tarih
09.06.2014
10.06.2014
11.06.2014
Saat
30
00
08 -10
00
00
10 -12
30
00
08 -10
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Pazartesi
11.06.2014
12.06.2014
13.06.2014
16.06.2014
13 -15
00
00
10 -12
00
00
10 -12
00
00
10 -12
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cuma
17.06.2014
18.06.2014
19.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
10 -12
00
00
13 -15
00
00
10 -12
00
00
13 -15
00
00
15 -17
PerĢembe
Cuma
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
PerĢembe
Cuma
Ö.S
50
62
56
Derslik
203,204,205
203,204,205
203,204,205
GZ
1,2,3
2,4,8
1,4,8
50
207,206
5,9
11
44
49
61
46
1
63
51
203
103,104,105
203,204,205
207,206
203,204,2058
203
207,206
203,204,205
1
4,7,8
3,4,5
4,8
3,4,5
9
8,4
2,3,4
Ö.S
26
32
14
Derslik
105,106
205,206
106
GZ
7,8
1,4
7
2. Sınıf
00
00
TBT 206
TBT 210
TBT 204
ZMT202
Bitki Besleme
Tarımsal Mekanizasyon
Bitki Koruma
Genetik
S.Kılıç
Ö.ERTUĞRUL
A.ONARAN
R.Ġ.TUNCA
20
23
25
35
203
203,204
203,204
207
6
3,2
2,7
8,9
00
00
TBT 202
TBT204
TBT214
TBT 216
TBT206
Genel Zootekni
Bitki Fizyolojisi ve Met
Moleküler Genetik
Seçmeli Ders (Et Üretimi)
Hayvan Fizyolojisi ve Met.
F.COġKUN
S.Sağlam
R.Ġ.TUNCA
E.ġĠRĠN
H.ÇAYIROĞLU
23
10
23
23
9
206
203
103,104
204,205
203
4
9
9,3
2,4
5
Derslik
205,206,207
206,207
207
207
GZ
1,4,8
2,5
8
4
207
207
8
8
Derslik
207
203,204
204,205,206
207
GZ
4
9
4,8
1,4,8
4
3. Sınıf
Gün
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
Cuma
Tarih
09.06.2014
10.06.2014
11.06.2014
13.06.2014
Saat
00
00
13 -15
00
00
13 -15
00
00
15 -17
00
00
13 -15
Pazartesi
Salı
16.06.2014
17.06.2014
13 -15
00
00
13 -15
00
Kod
TBT308
TBT304
TBT302
TBT310
Dersin adı
Üreme Fizyolojisi
Endüstriyel Biyoteknoloji
Moleküler Biyoloji
Stres KoĢ. Dayanıklılık ve
Biy.
TBT306 Gıda ve Mikrobiyel Biyotek
TBT 312 Seçmeli Ders
(GenelMeyvecilik)
00
Öğretim Üyesi
E.ġĠRĠN
G.FĠLĠK
S.Sağlam
S.Sağlam
Ö.S
65
53
44
46
M.D.A.ERKAN
S.Yılmaz
47
47
4. Sınıf
Kod
TBT406
TBT410
TBT412
TBT408
TBT411
Dersin adı
Öğretim Üyesi
Genetik Yapısı DeğiĢtirilmiĢ S.SAĞLAM
Org.
Biyoteknolojik
Proje. ve Değ.
Biyolojik ÇeĢitlilik
Ö.SÖZEN
Tohumculukta Biyoteknoloji Ö.SÖZEN
Sosyal ve Kültürel Ġçerikli Ders A.TAġKIN
15 -17
00
00
TBT402
Moleküler Genetik Yöntemleri R.Ġ.TUNCA
38
207
5,9
00
00
TBT404
Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik E.ġĠRĠN
31
207
8
Gün
Pazartesi
Salı
PerĢembe
Cuma
Pazartesi
Tarih
09.06.2014
10.06.2014
12.06.2014
13.06.2014
16.06.2014
Saat
00
00
15 -17
00
00
15 -17
00
00
15 -17
00
00
15 -17
00
00
15 -17
Salı
17.06.2014
18.06.2014
ÇarĢamba
Gözetmen
Kodu
Gözetmen
15 -17
Ö.S
36
37
35
42
33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A.Akıllı
E.Uğurlutepe
G.Ertuğrul
G.Kezer
H.Çayan
H.Kır
K.Kırıkçı
S.Genç
T.Çimrin
Download

ADI SOYADI 1. Aslıhan ALKURT 2. Aysel DEMİRKUNDAK 3