1. A
tr. uč. Mgr. Valéria Tarbajová
Bobaliková Vanessa
Feciľáková Loriána
Hnatková Andrea
Hnatková Nikola
Kaščáková Sára
Kračanský Daniel
Mačuš Jakub
Maník Maroš
Martičková Ema
Martičková Kamila
Meščan Damián
Nimásová Kristína
Nimásová Natália
Skonc Martin
Valko Jakub
Varga Filip
Vašičkanin Dárius
Veselovský Michal
1. B
tr.uč. Alena Dzúrová Trnovská
Červenická Vanesa
Drabiščáková Miriam
Fek Tomáš
Haniš Jakub
Kačmár Dávid
Kijovský Michal
Kokindová Andrea
Kontroš Štefan
Lazoriková Laura
Lizák Jakub
Podubinská Alena
Porubský Šimon
Reľovský Kevin
Rondzíková Lívia
Strončeková Sonja
Šottová Nina
Šterbáková Sofia
Švač Daniel
Tomondy Dávid
Download

Zoznamy žiakov 1. A a 1. B