Podnikový časopis
EKOSVIP
7/2012
1. ročník, 31.7.2012
OBSAH č. 7/2012
ÚVODNÍK
Úvodník
1
Deň stavbárov
2
Deň stavbárov – výsledky
2-4
Deň stavbárov – fotoreportáž
5-7
My ľudia sme už takí. Prijímame
pomoc iných bez toho, aby sme si
uvedomili jej skutočný význam.
Berieme ako samozrejmosť, že ostatní
sa obetujú a venujú svoj čas, lebo to tak
robíme aj my sami. A často zabúdame
poďakovať.
Deň stavbárov – postrehy z tribúny
a zákulisia
7-10
Novinky: júl 2012
10
Záverom
10
Preto chcem hneď na úvod
vysloviť veľké ĎAKUJEM všetkým,
ktorí boli akýmkoľvek spôsobom
nápomocní pri organizovaní Dňa
stavbárov.
Tým, ktorí organizačne zastrešili
športové disciplíny a zabezpečili
potrebné športové vybavenie, aby sme
mohli súťažiť.
Tým, ktorí sa postarali o stoly,
lavičky, reklamu, ozvučenie a dobrú
náladu.
Tým, ktorí varili, podávali guláš,
čapovali nápoje i umývali riad. Tým,
ktorí rozdávali ceny aj úsmevy.
Dňom stavbárov sme 6.7.2012 na
ihrisku FK Javorina Krásna Lúka
odštartovali „Ekosvipácke športové leto
2012“. V tomto čísle časopisu
prinášame
rozsiahlu
fotoreportáž,
dojmy a postrehy z tohto dňa. A
samozrejme
výsledkový
servis
jednotlivých súťažných športových
disciplín.
šéfredaktorka
1
meno
body
DEŇ STAVBÁROV
„Bavme sa spolu a bavme sa športom“
Hnat
33
Masliš Štefan
37
termín: 6.7.2012
miesto: futbalové ihrisko Krásna
Lúka
počet účastníkov: 73
počet hostí: cca. 20
športové disciplíny:
− streľba zo vzduchovky muži
− streľba zo vzduchovky ženy
− stolný tenis
− volejbal
− futbalový zápas EKOSVIP –
CBR (do 35 rokov)
− futbalový zápas o Putovný
pohár firmy EKOSVIP medzi
„EKOSVIP“
a
„výber
starostovia a primátori“
Lukačovský
28
Minárik Milan
19
Čorba Marek
36
Smrek Jozef
37
Kaperák Marián
39
Lukáč Miroslav
29
Bujňák Ján
40
Ižarik Peter
23
Varholík Rastislav
10
Repka Miroslav
34
ROZSTREL o víťazstvo
meno
body
Červeňák Cyril
38
Bujňák Ján
41
DEŇ STAVBÁROV – VÝSLEDKY
KONEČNÉ PORADIE
streľba zo vzduchovky muži – 10 m
1. Bujňák Ján
body
2. Červeňák Cyril
Ferenčák Jozef
22
3. Kaperák Marián
Rusiňák Ľudovít
24
Kaleta Jozef
30
Richard Paľo
0
Repka Ján
35
Habiňák Slavomír
19
Repka Marek
35
Červeňák Cyril
40
Goliáš Ján
32
Molčan Stanislav
21
Polom Jozef
22
Pažin Ján
35
Lipták Ján
36
meno
foto: zľava Ján Bujňák, Marián Kaperák
2
streľba zo vzduchovky ženy –
10m + 5m
stolný tenis
1. kolo
stav na
sety
body
10 m
body
5m
spolu
Ján Pažin – Marián Kaperák
1:2
Emília Lazoríková
35
42
77
Peter Eliáš – Štefan Kontroš
0:2
Dominika Bujňáková
31
39
70
Miroslav Štieber – Rasťo Varholík
2:0
Ľuboslava Judičáková
6
29
35
Štefan Filip – Pavol Maruša
1:2
Beáta Hovančíková
29
34
63
Jozef Polom – Jozef Križalkovič
0:2
Iveta Huňadyová
30
43
73
Štefan Kušnír – Peter Ižarik
2:0
meno
Ján Bujňák – Michal Sekerák
0:2
KONEČNÉ PORADIE
Matúš Ivanko – Karol Jánoš ml.
0:2
1. Emília Lazoríková
Pavol Huňady – Jozef Kaščák
2:0
2. Iveta Huňadyová
Ján Repka – Jozef Ferenčák
1:2
3. Dominika Bujňáková
Peter Kopáč – Miloš Čekan
0:2
Milan Minárik – Pavol Kuľbaga
0:2
2. kolo
stav na
sety
Marián Kaperák – Štefan Kontroš
2:0
Miroslav Štieber – Pavol Maruša
2:0
Jozef Križalkovič – Štefan Kušnír
2:0
Michal Sekerák – Karol Jánoš ml.
2:0
Pavol Huňady – Jozef Ferenčák
2:1
Miloš Čekan – Pavol Kuľbaga
0:2
3. kolo
stav na
sety
Marián Kaperák – Miroslav Štieber
1:2
Jozef Križalkovič – Michal Sekerák
2:0
Pavol Huňady – Pavol Kuľbaga
0:2
KONEČNÉ PORADIE po miniturnaji o
víťazstvo
1. Jozef Križalkovič
foto: vpravo Emília Lazoríková
2. Pavol Kuľbaga
3. Miroslav Štieber
3
futbalový zápas
„EKOSVIP do 35 rokov“ proti „CBR“
Konečný výsledok zápasu:
CBR zvíťazila nad výberom EKOSVIPu do 35
rokov:
4:0
futbalový zápas
„EKO SVIP“ proti „výber starostovia
a primátori“
Výsledok zápasu v riadnom hracom čase:
3:3
Po penaltovom rozstrele zvíťazil tím:
„výber starostovia a primátori“.
foto: zľava Pavol Kuľbaga, Miroslav Štieber,
Jozef Križalkovič
volejbal
tím A proti tím B
tím „A“: Ľudovít Rusiňák,
Slavomír Habiňák, Jozef Kaleta,
Ján Repka, Richard Paľo
tím „B“: Štefan Kušnír, Peter
Bujňák, Marcela Bujňáková, Peter
Kandráč, Dominika Bujňáková
stav na
sety
2:1
foto: víťazný futbalový tím „výber starostovia
a primátori“
KONEČNÉ PORADIE
1. tím „A“
2. tím „B“
foto: futbalový tím EKOSVIP
foto: víťazný tím „A“
4
DEŇ STAVBÁROV –
FOTOREPORTÁŽ
...reklamy sme osadili ...
… na terče sme zamierili …
… ihrisko sme vyzdobili …
… stolný tenis okúsili, a po ňom aj
volejbal ...
… po úvodnom príhovore začalo sa
športovať …
… futbalisti trochu zmokli, ale lepšie
dýchať mohli, keď museli znovu hrať ...
5
… na tribúne sa povzbudzovalo …
… niektorí si zaspievali ...
… aj sa pivo popíjalo …
… niektorí sa rozprávali ...
… víťazom sa zatlieskalo a mohli sa
ceny rozdávať ...
… na slnku sa vyhrievali ...
6
DEŇ STAVBÁROV – POSTREHY Z
TRIBÚNY A ZÁKULISIA
Počasie
Predpoveď počasia na piatok varovala
pred vysokými dennými teplotami a
pred hroziacimi búrkami.
A to všetko sme aj zažili. Počasie sa
jednoducho bavilo s nami.
… dobre sme sa zabávali ...
Hostia
Okrem zamestnancov firiem EKO
SVIP, HT SH a CBR, sa aktívne zapojili
do súťaží a povzbudzovania aj pozvaní
hostia:
... zopár grimás ukázali ...
… a keď sa končil deň, ostal úsmev
len...
7
Ing. Peter Molčan
primátor mesta Sabinov
futbal
Michal Sekerák
starosta obce Bajerovce
stolný tenis,
futbal
Radovan Rokošný
starosta obce Ražňany
futbal
Martin Jurkovič
starosta obce Roztoky
futbal
Mgr. Miroslav Poklemba
starosta obce Rožkovany
futbal
Ján Šejirman
starosta obce Krivany
futbal
Marián Dujava
starosta obce Jakovany
futbal
Emil Sabatula
starosta obce Lúčka
futbal
Ing. Jozef Mačišák
prednosta MsÚ Sabinov
futbal
PhDr. Jozef Križalkovič
prednosta MsÚ Lipany
stolný tenis
Ľubomír Semaník
náčelník mestskej polície
Sabinov
futbal
Ing. Pavol Šaršala
riaditeľ VPS Sabinov
futbal
Ing. Miroslav Čekan
riaditeľ Polikliniky Sabinov
futbal
Ing. Štefan Kušnír
odd. výstavby MsÚ Lipany
stolný tenis,
volejbal
Víťazný rozstrel
Dve vzduchovky. Dva terče. Päť rán z
desiatich metrov. Víťaza streľby mužov
určil až záverečný rozstrel.
Pozitívna diskriminácia
Vďaka malému zastúpeniu žien vo
firme, bola šanca vyhrať streľbu žien
vysoká. To však nijako neznižuje
kvalitu podaných športových výkonov.
Veď súťažiace tromfli nejedného
súťažiaceho.
Ľubomír Bernát
informatik MsÚ Sabinov
futbal
Bez straty setu
Ing. Štefan Bujňák
starosta obce Krásna Lúka
divák
Ing. Jozef Bujňák
starosta obce Šarišské Dravce
divák
Víťaz stolnotenisového turnaja PhDr.
Jozef Križalkovič, prednosta MsÚ v
Lipanoch, nestratil v súbojoch ani jeden
set. Vyhral zaslúžene.
Ing. Peter Tuleja
vedúci odd. výstavby MsÚ
Sabinov
divák
Jediný zápas
Do
volejbalového
turnaja
boli
prihlásené 4 tímy po 5 hráčov. Stihol sa
odohrať len jeden zápas, ktorý napokon
určil víťaza.
Všetkým
hosťom
touto
cestou
ďakujeme, že prijali naše pozvanie.
Sponzori
K úspešnému priebehu Dňa stavbárov
prispel svojou troškou aj sponzor
podujatia: spoločnosť ČSOB Leasing,
a.s.
Futbal na dvakrát
Ceny
pre
víťazov
jednotlivých
súťažných disciplín venovali:
ČSOB Leasing, a.s., Kooperativa
poisťovňa, a.s., EKO SVIP, s.r.o., Mesto
Lipany, Štefan Olejník.
Potom na ihrisko nastúpili skúsení
futbaloví veteráni, ktorí predvádzali
skvelé individuálne výkony a divácky
zaujímavý futbal, hraný netradične na
tri 20-minútové tretiny.
Najprv si to strihli vo futbalovom
zápase mladíci z CBR a EKOSVIPu.
Ďakujeme.
8
„Zlato“ na krku
Guláš
Na krku víťazov sa zaleskli zlaté
medaily.
Guláš sa varil v dvoch kotloch, aby
zasýtil všetkých: športovcov i divákov.
Putovný futbalový pohár firmy EKO
SVIP
Putovný pohár firmy EKO SVIP bude
čakať na svojho ďalšieho držiteľa v
sídle firmy v Sabinove.
Pivo a kofola
Osviežujúce pivo a kofola sa podávali
spolu s úsmevom.
9
Sláva víťazom, česť porazeným
Víťazom blahoželanie a sláva
predvedené športové výkony.
Za všetkých mu touto cestou
blahoželáme a prajeme veľa zdravia,
radosti, spokojnosti.
za
Porazeným česť a uznanie za súťaženie
v duchu fair play.
ZÁVEROM
Každý deň každý z nás zas a
znova bojuje. Bojujeme v osobnom
živote, v športe i v práci. Bojujeme s
konkurenciou. Bojujeme o úspech.
NOVINKY:
júl 2012
• Nové zmluvy
„Bojujeme, lebo to dáva zmysel
nášmu životu.“
Nové podpísané zmluvy na
realizáciu stavebných prác na stavbách,
ktoré pribudli do výrobného programu
spoločnosti v mesiaci júl 2012:
(M. Bujňáková: Moja generácia. 2011, s. 53)
Na budúci rok sa snáď opäť
stretneme na športoviskách, aby sme
bojovali o slávu a česť.
„Úprava areálu školy“
Dovtedy: Veľa síl do všetkých
vašich každodenných bojov!
• Životné jubileum
Dňa 28.6.2012 oslávil náš kolega
a dlhoročný stavbyvedúci spoločnosti
EKO SVIP, Štefan Kontroš, 50 rokov.
EKO SVIP, s.r.o., 2012
Ing. Marcela Bujňáková
šéfredaktor
Pripomienky, námety a reakcie môžete posielať
na e-mail: [email protected]
10
Download

časopis 7/2012 - EKO SVIP, sro