Testy z dopravnej výchovy
Patrik Ratica, Tomáš Čechvala
Otázky
Táto dopravná značka znamená:
a) Prikázaný smer jazdy.
b) Rovná cesta.
c) Obchádzka.
Otázky
Táto dopravná značka znamená:
a) Vedľajšia cesta.
b) Cesta pre motorové vozidlá.
c) Hlavná cesta.
Otázky
Táto dopravná značka znamená:
a) Smerová tabuľa k miestnemu cieľu.
b) Obec.
c) Obytná zóna.
Otázky
Táto dopravná značka znamená:
a) Daj prednosť v jazde!
b) Prikázaný smer jazdy.
c) Stoj, daj prednosť v jazde!
Otázky
Táto dopravná značka znamená:
a) Zákaz vjazdu bicyklov.
b) Cestička pre cyklistov.
c) Cestička k požičovni bicyklov.
Otázky
Táto dopravná značka znamená:
a) Zákaz vstupu chodcov.
b) Cestička pre chodcov.
c) Priechod pre chodcov.
Otázky
Táto dopravná značka informuje o:
a) nepretržitom záchrannom systéme.
b) mieste, kde sa poskytuje zdravotnícka prvá pomoc.
c) blízkosti nemocnice.
Otázky
Táto dopravná značka znamená:
a) Koniec hlavnej cesty.
b) Prechod pre chodcov.
c) Obytná zóna.
Otázky
Táto dopravná značka znamená:
a) Zákaz vstupu.
b) Koniec obce.
c) Koniec obytnej zóny.
Otázky
Táto dopravná značka znamená:
a) Zákaz vstupu chodcov.
b) Pešia zóna.
c) Priechod pre chodcov.
ĎAKUJEME
ZA POZORNOSŤ
Download

Testy z dopravnej výchovy