Załącznik do instrukcji obsługi maszyn SULKY
PL
Urządzenie elektroniczne SULKY VISION WPB II
dla rozsiewaczy SULKY serii DPX (modele DPX 28)
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przed wszelkim użyciem, należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi
ref. 400 179-04 PL – 05/2011
1
Zalecenia związane z bezpieczeństwem pracy

Należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi rozsiewacza Sulky DPX.

Nigdy nie wolno opuszczać kabiny ciągnika, gdy znajduje się on w ruchu.

Przeprowadzanie wszelkich czynności regulacyjnych i konserwacyjnych na
rozsiewaczu jest dozwolone tylko podczas postoju rozsiewacza SULKY DPX.

Przed przeprowadzeniem ustawień i kalibracji rozsiewacza należy upewnić się, czy w
pobliżu nie znajduje się jakakolwiek osoba mogąca być narażona na
niebezpieczeństwo.
Ryzyko wypadku!


2
Ryzyko uszkodzenia
maszyny
Ułatwienie pracy
Nie wyrzucać do
śmieci!
Utylizować zgodnie z
obowiązującymi
przepisami!
W niniejszej instrukcji obsługi użyto powyższych symboli za każdym razem, gdy
opisane zalecenia dotyczą Państwa bezpieczeństwa jak i osoby postronnej lub
działania samej maszyny.
Wszelkie zalecenia należy przekazać każdemu użytkownikowi maszyny.
SULKY VISION WPB II
3
Prezentacja.
4
Prezentacja.
A. Prezentacja systemu VISION w wersji WPB.
a) Wstęp

System VISION WPB jest narzędziem pomiarowym i kontrolnym rozsiewu nawozu
granulowanego z ciągłym pomiarem wagi.

Informacje i dane dotyczące ciężaru, pochodzące z urządzenia VISION WPB nie mogą być
wykorzystywane do przeprowadzania transakcji finansowych.

Rozsiewacz nawozów z systemem VISION WPB może być przeznaczony wyłącznie do prac,
do jakich został skonstruowany.
W przypadku szkody wynikłej w wypadku podczas pracy z maszyną niezgodnie z zaleceniami
konstruktora i producenta, wszelka odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku maszyny. W takim
przypadku konstruktor i sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

Rozsiewacz z systemem VISION WPB musi być obsługiwany, konserwowany i naprawiany
tylko przez osoby kompetentne, zapoznane z charakterystyką i sposobem wykorzystania
maszyny do bezpiecznej pracy.
b) Prezentacja.
(1) Konsola VISION WPB.
(2) Wiązka zasilająca 12 V (wyposażenie dodatkowe).
(3) Czujnik prędkości lub podłączenie do radaru.
(4) Czujnik otwarcia / zamknięcia zsypów.
(5) Skrzynka podłączeniowa.
(6) Siłownik elektryczny kontroli dawki.
(7) Rama na 4 miękkich płozach na podwoziu rozsiewacza.
(8) Czujnik wagi ze stali nierdzewnej.
(9) Zestaw czujnika GPS do pomiaru prędkości jazdy rozsiewacza.
5
Prezentacja
6
Prezentacja.
B. Podłączenie do ciągnika.
a) Układ zawieszenia

Rozsiewacz nawozów DPX z systemem Vision WPB jest wyposażony w Trzypunktowy Układ
Zawieszenia (TUZ) kat. II. Pozycja robocza rozsiewacza DPX powinna być pozioma.

Zamontować wałek napędowy zwracając uwagę na dopasowanie jego długości odpowiednio
do współpracującego ciągnika. Prędkość obrotowa WOM wynosi 540 obr./min.

Podłączyć szybkozłącza przewodów hydraulicznych otwierania/zamykania zsypów.
b) Instalacja systemu VISION WPB.

Podłączenie zasilania elektrycznego urządzenia musi odbyć się bezpośrednio z akumulatora
ciągnika o napięciu 12 Volt.

Jeśli wtyczka jest podłączona, urządzenie może zostać włączone.

Skrzynka systemu VISION WPB posiada własny akumulatorek umożliwiający zapisanie w
pamięci zaprogramowanych danych.

Urządzenie musi być chronione bezpiecznikami 7,5 A na przewodzie zasilającym.

Wiązka zasilająca znajduje się na wyposażeniu dodatkowym urządzenia.

Konsolę należy tak zamontować w kabinie ciągnika, aby była dobrze widoczna przez
operatora.
UWAGA!

Nigdy nie opuszczać gwałtownie na ziemię maszyny wypełnionej nawozem, żeby nie
uszkodzić układu zawieszenia.

Nigdy nie przekraczać maksymalnego obciążenia maszyny:

2 100 kg na rozsiewaczach DPX 70

2 100 kg na rozsiewaczach DPX Prima

2 100 kg na rozsiewaczach DPX Platinium

2 100 kg na rozsiewaczach DPX 28

Umieścić zatyczki ochronne na przewodach łączących.

Upewnić się, czy wałek napędowy jest odpowiedniej długości i czy nie dotyka ramy.
7
Prezentacja
8
Prezentacja.
C. Przygotowanie do pracy czujnika prędkości.
Informacja dotycząca prędkości roboczej może pochodzić:

od koła ciągnika,

od wału napędowego przedniej osi ciągnika o napędzie 4 x 4,

z informacji radaru ciągników wyposażonych fabrycznie i kompatybilnych,

z czujnika (anteny) GPS.
a) Od koła ciągnika.

W przypadku kół o dużej średnicy, lepiej zamontować adaptację z wieloma magnesami, aby
zapewnić większą dokładność odczytu.

Przewidzieć przynajmniej 8 magnesów dla tylnego koła ciągnika.
Uwaga: Jeśli odległość między 2 magnesami jest mniejsza lub równa 15 cm to trzeba zamienić
bieguny tych magnesów Północ/Południe na obwodzie koła.
b) Od wału napędowego przedniej osi ciągnika.

Postępować wg instrukcji obsługi, aby zamontować czujnik.

Montaż jest najprawdopodobniej jednym z najbardziej precyzyjnych, gdyż wał napędowy
posiada wysokie przełożenie w stosunku do prędkości roboczej.
c) Z radaru ciągnika.

Adaptacja jest możliwa tylko w przypadku gniazda radaru w kabinie ciągnika (1) (2). Patrz:
dodatkowe informacje załączone do ciągnika lub zwróć się do sprzedawcy ciągnika.
Przykład:
Fendt, John Deere, CASE IH.
d) Z czujnika GPS.

Podłączyć czujnik do gniazda w skrzynce, specjalnie przygotowanego do tego celu.
9
Prezentacja.
10
Prezentacja.
D. Skrzynka sterująca VISION WPB.
(1) Włącznik napięcia.
(2) Klawiatura numeryczno-literowa.
(3) Ekran wielofunkcyjny.
(4) Przyciski funkcyjne.
(5) Przycisk menu parametrów ustawianych fabrycznie i diagnostycznych sprzedawcy.
(6) Przycisk „zatwierdzenia” lub „wejścia” (=”ENTER” albo „ENTREE”) parametru.
(7) Przycisk „powrót” („RETOUR” lub „RETURN”).
(8) Przycisk „menu rozsiew”: używane w trakcie rozsiewania nawozu.
(9) Przycisk „menu informacyjne”: używane do konsultacji.
(10) Przycisk „menu regulacyjne”: używane na początku rozsiewu.
Urządzenie w wersji dla rozsiewaczy DPX nie posiada gniazda – czytnika kart pamięci SD.

Urządzenie działa wykorzystując zapętlone menu (funkcje powtarzają się).

Dokładnie przeczytać informacje zawarte w instrukcji obsługi.
11
Prezentacja
12
Prezentacja.
E. Prezentacja funkcji.
a) Menu rozsiewu.

Menu rozsiewu jest używane w czasie pracy. Mają Państwo do dyspozycji główne informacje
kontrolne:
(1) Godzina.
(2) Prędkość robocza. Może trochę różnić się od prędkości wskazywanej przez ciągnik.
(3) Ilość rozsiewu.
(4) Wskazanie pozycji siłowników elektrycznych kontroli dawki.
(5) Przycisk zmiany wartości (zwiększanie) + 10%.
(6) Przycisk zmiany wartości (zmniejszanie) – 10%.
(7) Przycisk obsługujący system wysiewu granicznego TRIBORD.
(8) Przycisk wyboru zmiany wartości „prawy” lub „lewy” zsyp rozsiewacza.
(9) Przycisk próby dawki rozsiewu (tzw. „próby kręconej”).
(10)
Wskaźnik hydraulicznego otwarcia/zamknięcia zsypów.
(11)
Ciężar granulatu w skrzyni zasypowej (realny).
(12)
Pożądana dawka na hektar.
(13)
Alarm
(14)
Informacja o sposobie korekcji: dynamicznej lub statycznej.
(15)
Nazwa nawozu.
13
Prezentacja.
14
Prezentacja.
E.
b) Menu informacyjne.
Menu informacyjne jest używane do konsultacji w celu uzyskania informacji dotyczących danego pola i
rozsiewu.
(1) Ilość rozsianych ton nawozu (teoretyczna).
(2) Powierzchnia rozsiewu w hektarach (realna).
(3) Wskaźnik liczby hektarów lub liczby metrów pozostałych do rozsiewu.
(4) Przycisk wyboru licznika hektarów dziennego lub sezonowego.
(5) Przycisk wyboru liczby hektarów lub liczby metrów pozostałych do rozsiewu z ilością
granulatu znajdującego się skrzyni zasypowej rozsiewacza.
(6) Przycisk wyboru funkcji zapisywania danych i trybu modulacji wykorzystującej GPS.
(7) Przycisk informacyjny aktywnych alarmów.
(8) Przycisk wyzerowania liczników hektarów i tonażu.
15
Prezentacja.
1. Heure / Date = Godzina / Data
2. Affichage = Wyświetlanie
3. Unites = Jednostki
4. Langue = Język
5. Aide = Pomoc
6. Choix instument = Wybór rodzaju maszyny.
16
Prezentacja.
E. Prezentacja funkcji.
c) Menu regulacyjne.
Menu regulacyjne jest używane podczas uruchomienia rozsiewacza DPX z systemem VISION WPB
do zapisu definitywnych parametrów lub danych związanych z rozsiewem.
(1) Parametry regulacyjne konsoli:
1 – Ustawienie godziny.
2 – Regulacja siły podświetlenia wyświetlacza.
3 – Ustawienie jednostek pomiaru.
4 – Regulacja języka obsługi używanego na ekranie.
5 – Adres. Pomoc.
6 – Wybór współpracującej maszyny (rozsiewacza lub siewnika).
(2) Przycisk kalibracji prędkości roboczej.
(3) Przycisk wyboru trybu korekcji dynamiczny lub statyczny i obsługa tary (ustawienie na
zero).
(4) Przycisk wyboru nawozu, wpisany w pamięć (8 poziomów) i zapis „Współczynnika T”
(=„Facteur T”) odrębnego dla każdego typu nawozu.
* Zapis nazwy nawozu za pomocą przycisku z gwiazdką:
* Specyficzna kalibracja za pomocą przycisku zatwierdzającego:
(5) Przycisk wyboru urządzenia wspomagającego ustawienie szerokości pracy rozsiewacza
SULKY DPX.
(6) Przycisk wyboru szerokości roboczej dla obliczenia wszystkich informacji urządzenia.
17
Programowanie
1. Heure / Date = Godzina / Data
m/Pulse = m/Impuls
2. Affichage = Wyświetlanie
3. Unites = Jednostki
4. Langue = Język
5. Aide = Pomoc
6. Choix instrument = Wybór maszyny współpracującej (rozsiewacza lub siewnika)
Facteur Vitesse = Współczynnik Prędkości
Calibrage sur 100 m = Kalibracja na 100 m
m/Pulse = m/Impuls
Avancer 100 m = Przejechać 100 m
> Calibrage sur 100 m = Kalibracja na 100 m
Pressez
pour Activer = Naciśnij
żeby Aktywować
ECHAP = WYJŚCIE
18
Programowanie
A. Kalibracja prędkości roboczej.
Wybrać menu REG.
a) Czujnik prędkości

Wyznaczyć odcinek 100 m, np. dwiema chorągiewkami.

Ustawić ciągnik przy pierwszej chorągiewce.

Wybrać funkcję

Wybrać typ czujnika za pomocą przycisków:
.
.
1-szy ciągnik – 2-gi ciągnik – 3-ci ciągnik – 4-ty ciągnik

Wybrać
przed pierwszą chorągiewką.

Wybrać „Calibrage sur 100 m” = „Kalibracja na 100 m”

Ustawić się przed pierwszą chorągiewką.

Nacisnąć

Jechać aż do 2-ej chorągiewki, po przejechaniu odcinka 100 m – Zatrzymać się po
w celu uruchomienia.
przejechaniu 2-ej chorągiewki. Nacisnąć

w celu zatwierdzenia.
Kalibracja czujnika prędkości została przeprowadzona.
System VISION WBP oblicza współczynnik dla danego ciągnika i zachowuje go w pamięci.
b) Czujnik prędkości GPS.

Czujnik zamocować na dachu kabiny ciągnika.
Po włączenia napięcia należy odczekać przynajmniej 1 do 2 minut.

Przeprowadzić w taki sam sposób jak test na odcinku 100 m.
Ilość impulsów/metr z radarem jest dużo mniejsza niż ze standardowym czujnikiem prędkości.
Uwagi:

Współczynnik prędkości jest zawsze mniejszy od 1.

Współczynnik prędkości może być zmieniony ręcznie:

-
wybrać
,
-
wybrać 2 i zmienić za pomocą klawiatury numerycznej,
-
nacisnąć na
, żeby wyjść.
Koniecznym jest przeprowadzenie testu na odcinku 100 m podczas uruchomienia systemu
VISION WPB, aby zmienić domyślne wartości fabryczne, wprowadzone do konsoli.
19
Programowanie.
m/pulse = m/impuls
Vitesse de calibrage Km/h = Prędkość kalibracji w Km/h
Pour commencer Cal vitesse = Żeby zacząć kalibrację prędkości
20
Programowanie.
A.
Kalibracja prędkości roboczej.
c) Symulacja prędkości roboczej.
Symulacja prędkości roboczej może być wykorzystana:
-
kiedy występuje problem z czujnikiem prędkości,
-
w celu symulacji otwierania zsypu,
-
w celu opróżnienia rozsiewacza nawozu w czasie postoju,
-
w celu używania systemu VISION WPB bez DPA (bez wydatku proporcjonalnego do
prędkości roboczej).

Wybrać funkcję

Wprowadzić prędkość roboczą za pomocą klawiatury numerycznej.

Zatwierdzić przyciskiem

Aby zatrzymać symulację:
- wybrać
(„SIMulation = SYMulacja”).
w celu rozpoczęcia symulacji.
i zatwierdzić przyciskiem
.
UWAGA:
Mogą Państwo uruchomić symulację prędkości jazdy za pośrednictwem menu REG.
21
Programowanie.
22
Programowanie
B. Regulacja dawki rozsiewu.
Wybrać menu REG.
Wybrać funkcję
.
a) Tara.
Wymagane jest ustawienie Tary (wyzerowanie miernika wagi) regularnie, na przykład co 3 lub 4
załadunki.

Wybrać Tare (= Tara).

Zatwierdzić przyciskiem
, aby ustawić na zero.
Uwaga:
Tarę należy zawsze przeprowadzić, gdy na rozsiewaczu nawozów zamontowano jakiekolwiek
doposażenie lub w wilgotnych warunkach rozsiewu, gdy na maszynie osadza się błoto (np. z kół
ciągnika).

Przed przeprowadzeniem tary należy upewnić się, czy w skrzyni zasypowej nie znajduje się
nawóz.
b) Próba dawki rozsiewu z trybem korekcji.
W celu ustawienia dawki istnieją dwa tryby korekcji: statyczny i dynamiczny.

Wybrać

Wybrać tryb Statyczny dla:

.
-
korekcji powyżej 200 kg rozsiewu,
-
testu nieznanego nawozu (współczynnik T nieznany),
-
użytkowania urządzenia zasilającego w nawóz (np. dodatkowy zbiornik).
Wybrać tryb Dynamiczny dla:
-
przeprowadzenia korekcji w czasie rozsiewu nawozu,
-
przeprowadzenia testu znanego nawozu (test statyczny już wcześniej
przeprowadzony),
-
wybrać
w celu wyjścia.
23
Programowanie.
24
Programowanie.
1) Korekcja Statyczna.
(a)

Wybrać tryb Statyczny („Statique”).

Wykonać tarę, jeśli jest taka potrzeba.

Załadować rozsiewacz nawozów.

Wybrać menu EPAND (=ROZSIEW).

Wybrać funkcję
podczas postoju maszyny, zsypy hydraulicznie zamknięte.
Urządzenie będzie wskazywało przez kilka sekund obliczanie ciężaru.
(b) Rozsiać przynajmniej 200 kg. Począwszy od tej chwili, STOP musi pulsować.
(c) Zatrzymać rozsiew i ciągnik na płaskim, równym terenie.

Zamknąć hydraulicznie zsypy.

Wybrać funkcję
.
Urządzenie będzie wskazywało przez kilka sekund obliczanie ciężaru.
Począwszy od tej chwili, „współczynnik T” (= „Facteur T”), który charakteryzuje ten nawóz,
zostanie uaktualniony i zapisany w pamięci aż do przeprowadzenia kolejnej próby dawki.
(d)

System VISION WPB działa w trybie DPA (= wydatek proporcjonalny do prędkości roboczej)
do końca pola. Test może zostać ponownie przeprowadzony w każdej chwili.
25
Programowanie.
26
Programowanie.
2) Korekcja dynamiczna. (*).
(a)

Wybrać tryb Dynamiczny („Dynamique”).

Wykonać tarę, jeśli jest taka potrzeba.

Załadować rozsiewacz nawozów.

Wybrać menu EPAND (=ROZSIEW).

Wybrać funkcję DYN / STAT

Rozsiać nawóz znajdujący się w skrzyni zasypowej rozsiewacza.

Korekcja „Współczynnika T” („Facteur T”) zostanie automatycznie dopasowany co 60 sekund
(b)
. i przestawić na AUTO/STOP
a otwarcie zsypów zostanie poprawione, jeśli wystąpi taka konieczność.
Uwaga:
(*) Należy pamiętać o przeprowadzeniu pierwszego testu statycznego przed przeprowadzeniem próby
dynamicznej dla każdego typu nawozu.
(c)

Na końcu pola, zsypy hydraulicznie zamknięte.

Wybrać funkcję AUTO/STOP
i przestawić na DYN / STAT
w celu zatrzymania
korekcji.
WAŻNE:
W trybie korekcji dynamicznej, należy obowiązkowo znajdować się na funkcji „STOP”:

podczas napełniania,

gdy skrzynia zasypowa osiągnęła najniższy poziom (</= 2000 kg),

podczas transportu,

podczas współpracy z urządzeniem zasilającym (dodatkowym zbiornikiem).
27
Programowanie.
Selection du Produit = Wybór Produktu
Produit : A = Produkt : A
Facteur ‘T’ : Współczynnik ‘T ‘
pour editer les noms = żeby edytować nazwy
pour calibrage = żeby kalibrować
Calibrage Produit = Kalibracja Produktu
Tremie 1 = Zbiornik 1
1. Test de calibrage = Test kalibracji
2. Facteurs calibrage = Współczynniki kalibracji
28
B
Programowanie.
c) Próba dawki rozsiewu podczas postoju maszyny i reduktor dawki.
W przypadku, gdy rozsiewacz nawozów ma zostać wykorzystany do rozsiewania specyficznych
nawozów granulowanych takich jak środki przeciwko ślimakom lub do rozsiewu małych dawek na
hektar zaleca się przeprowadzenie skalibrowania „Współczynnika T” na maszynie znajdującej się w
postoju.

Zamontować zestaw dawki rozsiewu po prawej stronie (patrz instrukcja obsługi rozsiewacza
DPX).

Wybrać funkcję
i ustawić się na ostatniej literze „reduktor” (patrz: wybór nawozu).

Wybrać

Wybrać 1 test kalibracji.(= „test de calibrage”)

Włączyć WOM na 540 obr./min i otworzyć prawy zsyp w taki sposób, aby wiaderko zostało
w celu kalibracji produktu.
wypełnione w ¾ pojemności. Po napełnieniu wiaderka:

Wprowadzić otrzymaną wagę i zatwierdzić przyciskiem
.
Urządzenie obliczy nowy „Współczynnik T” („Facteur T”), specyficzny dla tego nawozu.

Rozsiewanie będzie odbywało się bez korekcji, ale wyłącznie w trybie DPA (Wydatek
proporcjonalny do prędkości roboczej) – nie wybierać funkcji Test i Auto.

Wybrać ECHAP
w celu wyjścia.
UWAGA:
(*) Jeśli wskazanie ustawienia siłowników elektrycznych jest umieszczone na dole w czasie
rozsiewu, to konieczne jest umieszczenie reduktora wydatku.
29
Programowanie.
1. Heure/Date = Godzina/Data
2. Affichage = Wyświetlanie
3. Unites = Jednostki
4. Langue = Język
5. Aide = Pomoc
Noms des Produits = Nazwy Środków (Nawozów)
Reducteur = Reduktor (Drobne granulaty)
Selection du Produit = Wybór Środka (nawozu)
Produit = Środek (Nawóz)
Facteur T = Współczynnik T
pour editer les noms = żeby edytować nazwy
pour calibrage = żeby skalibrować
30
Programowanie.
C. Wybór nawozu.
Aby w pełni wykorzystać możliwości systemu VISION WPB, zaleca się wprowadzenie do pamięci
urządzenia różnych typów nawozu granulowanego. Możliwych jest 7 wpisów do pamięci. 8-my wpis
służy dla nawozów rozsiewanych w małej dawce (Reduktor dawki).
Przed każdym rozsiewem należy wybrać odpowiedni nawóz lub najbliższy nawóz, przypominający
swoimi charakterystykami nawóz wcześniej wprowadzony (podobna granulometria i gęstość...).
Domyślne fabryczne ustawienie „Współczynników T” („Facteurs T”) wynosi 1.
Po każdym przeprowadzeniu próby dawki rozsiewu z wiaderkiem, konsola zachowuje w pamięci
ostatni wyliczony „Współczynnik T” („Facteur T”).

Wybrać
.

Wybrać produkt (nawóz) za pomocą przycisków ze strzałkami

Wybrać gwiazdkę
, jeśli chcą Państwo zapisać nazwę nawozu za pomocą klawiatury
alfabetycznej.
Uwaga:
Jeśli znamy „Współczynnik T” („Facteur T”) (Współczynnik zsypowy odrębny dla każdego nawozu i
rozsiewacza), jest możliwe jego ręczne wybranie:

Wybrać „Współczynnik T” („Facteur T”) za pomocą przycisków ze strzałkami

Wprowadzić wartość za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzić przyciskiem

Wybrać
.
w celu wyjścia.
Literka H (reduktor) jest do użycia tylko z wykorzystywanym reduktorem wydatku.
31
Programowanie.
1. Heure/Date = Godzina/Data
2. Affichage = Wyświetlanie
3. Unites = Jednostki
4. Langue = Język
5. Aide = Pomoc
Largeur 1 = Szerokość 1
32 metres = 32 metry
Largeur 1 = Szerokość 1
32 metres = 32 metry
32
Programowanie.
D. Wybór szerokości roboczej.
Dokonać wyboru szerokości zapisanej w systemie VISION WPB celem dopasowania jej do szerokości
rozsiewu w pracy.

Wybrać

Wprowadzić wartość za pomocą klawiatury numerycznej w metrach a następnie zatwierdzić
przyciskiem

Wybrać ECHAP
.
w celu wyjścia.
33
Programowanie.
34
Programowanie.
E. Funkcja rozsiewu granicznego Tribord.
1) Wybór funkcji rozsiewu granicznego Tribord.
Nacisnąć jeden raz na przycisk
Wyświetli się ikona TRIB
w celu uruchomienia funkcji Tribord, zaczekać 2 do 3 sekund.
.
* Jeśli naciśnie się 2 razy na przycisk
, to umożliwiony będzie wybór lewej strony dla zmiany
dawki/ha.
Wyświetli się ikona
.
* Po 3-cim naciśnięciu na przycisk
, to umożliwiony będzie wybór prawej strony dla zmiany
dawki/ha.
2) Funkcja Tribord z modulacją (zmianą dawki).
Należy wybrać modulację (zmianę dawki) lewej lub prawej strony przed wybraniem funkcji Tribord.
UWAGA:
Jeśli w systemie wystąpi awaria to zostanie wyświetlony komunikat:
„Problem TRIBORD” Napis będzie pulsować.
35
Programowanie.
36
Programowanie.
F. Funkcje uzupełniające.
1) Godzina/Data.

Wybrać: 1.

Ustawić wartości za pomocą przycisków

Wybrać ECHAP
i klawiatury numerycznej.
w celu wyjścia.
2) Wyświetlanie (patrz przykład na stronie obok).
(a) Wybrać: 2.
(b)(c) Ustawić siłę podświetlenia za pomocą przycisków
(d) Wybrać ECHAP
i
.
w celu wyjścia.
3) Jednostki.

Wybrać: 3.

Domyślnie ustawiono system metryczny.

Wybrać ECHAP
w celu wyjścia.
4) Język.

Wybrać: 4.

Wybrać język za pomocą przycisków

Wybrać ECHAP
.
w celu wyjścia.
5) Pomoc.
6) Wybór maszyny:
-
Wybrać 6.
-
Wybrać rozsiewacz z VISION WPB lub siewnik.
-
Zatwierdzić ustawienie.
37
Uruchomienie.
1. Heure/Date = Godzina/Data
2. Affichage = Wyświetlanie
3. Unites = Jednostki
4. Langue = Język
5. Aide = Pomoc
38
Uruchomienie.
A
(1) Wybrać menu regulacyjne REG.
(2) Sprawdzić, czy wszystkie wprowadzone parametry są poprawne:
-
współczynnik prędkości
,
-
współczynnik pracy (szerokości roboczej)
(3) Wybrać tryb ważenia
.
(4) Wybrać TARĘ (TARE) i ustawić na zero.
(5) Wybrać Państwa nawóz
.
A.
1. Wybrać menu informacyjne INFO.
2. Wybrać licznik odczytu powierzchni PAR/TOT (CZĘŚCIOWY/CAŁKOWITY).
3. Każdy licznik można wyzerować dzięki funkcji RAZ.
4. W razie pojawienia się alarmu i pojawieniu się symbolu na wyświetlaczu, należy wybrać przycisk
w celu uzyskania powodów alarmu.
5. Wybrać przycisk
w celu zapisania danych.
C.
1. Wybrać menu rozsiewu EPAN.
2. Sprawdzić:
- czy wybrany nawóz jest dobry,
- czy zsypy zostały hydraulicznie zamknięte.
- czy wybrano poprawny tryb korekcji (Dynamiczny lub Statyczny).
3. Wybrać dawkę na hektar.
- wykorzystać w tym celu klawiaturę numeryczną a następnie zatwierdzić
4. Przeprowadzić rozsiew i wybrać korekcję Test lub Auto.
5. Rozsiewanie DPA (wydatek proporcjonalny do prędkości pracy).
.
Mogą Państwo zmienić dawkę na hektar wybierając przyciski +10%
a
lub na – 10%
następnie wrócić do początkowego ustawienia naciskając na przycisk
.
6. Mogą Państwo uruchomić wysiew graniczny systemu Tribord lub wybierać modulację strony lewej
lub prawej
rozsiewacza.
Powrót do tej samej dawki prawej/lewej strony poprzez wybór
.
39
Informacje
40
Informacje
A. Zapisywanie danych.
a) Zapisywanie nazw.
Konsola Vision WPB umożliwia bezpośrednie zapisanie na ekranie przydatne informacje: nazwę
nawozu lub nazwę przykładowego pola.

Wykorzystać w tym celu klawiaturę numeryczną i symbole:
b) Zapis pracy.
System Vision WPB może zapisywać parametry rozsiewu, aby można je było użyć na przenośnym
komputerze lub wydrukować.
- Prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą.
- Wybrać menu informacyjne INFO.

Wybrać funkcję
.

Wybrać tryb „DEBUT” (= POCZĄTEK)

Wybrać „3” zsumowany zapis. „1” jest do wykorzystania w trybie GPS w celu zastosowania
.
mapy z zaleceniami rozsiewu, za pośrednictwem czytnika kart PC MCIA. Numer „2” umożliwia
zapisanie przeprowadzonej pracy poprzez czytnik karty pamięci PC MCIA.

Podążać za napisami i zapisać za pomocą klawiatury numerycznej każde wskazanie.
Zatwierdzić za pomocą przycisku
.

Podać kod dla dodatkowych funkcji i wprowadzić zapis (np. nazwa klienta Cuma lub Eta, itp.).

Wybrać Pause/Fonc (Pauza/Funkcja).

Rozsiewać.

Wybrać FIN na końcu pola.

Postępować z takim zapisem na każdym polu, gdzie następuje rozsiew, system VISION
zachowa je w pamięci.
Możliwych jest 75 zapisów miejsc.
(Debut > - < Fin) = (Początek > - < Koniec)
41
Informacje.
B.
42
Informacje.
B. Modulacja automatyczna
System Vision jest kompatybilny i może być bezpośrednio pilotowany za pomocą interfejsu DGPS.
Prosimy o konsultację ze Sprzedawcą odnośnie marki RDS.
System Vision DPB może współpracować z innymi systemami DGPS:
-
AGRO-COM ACT CLAAS
-
Field Star Massey Ferguson – Fendt
-
Info View New Holland
-
Hydro N Sensor Hydro Agri
-
Greenstar John Deere
Prosimy konsultować ze Sprzedawcą.
43
Informacje.
PARAMETRAGE = PARAMETRY
1. Capteurs = 1. Czujniki
2. Technicien = 2. Technik
3. Usine = 3. Fabryka
4. Reglages generaux AP = Ogólne ustawienia AP
* Diagnostique = * Diagnostyka
Diagnostique = Diagnostyka
Trappe ouverte = Otwarcie zsypów
44
Informacje
C. Diagnostyka


Wybrać tryb
.
o
Wybrać
.
o
Pojawią się domyślne parametry systemu Vision WPB.
Każda czynność przeprowadzana na tym etapie na konsoli lub na skrzynce połączeniowej
musi być przeprowadzana przez osobę kompetentną, ze znajomością obsługi urządzenia,
przeszkoloną przez Sulky-Burel.
Prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą.
45
Informacje.
46
Informacje
D. Konserwacja

Postępować zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi rozsiewacza DPX.

Nie używać maszyn myjących ze strumieniem wody pod ciśnieniem, aby uniknąć uszkodzenia
elektrycznych podzespołów maszyny. (Skrzynka połączeniowa, gniazdo, siłowniki
elektryczne).

Urządzenie przechowywać w miejscu suchym, w przewidzianym do tego opakowaniu.

Przeprowadzanie prac spawalniczych na rozsiewaczu wyposażonym w system Vision
X, VISION SPB lub VISION WPB jest zabronione!

Po pierwszych godzinach pracy maszyną, należy dokładnie sprawdzić dokręcenie wszystkich
śrub, zwłaszcza śrub mocujących ramę systemu ważącego. W razie potrzeby dokręcić!

Zaleca się sprawdzanie dokręcenia śrub i nakrętek rozsiewacza Sulky X przed pracą lub
transportem.

Zwrócić szczególną uwagę na poprawne dokręcenie śrub mocujących płozy łączące ramę
rozsiewacza z ramą układu ważącego (tzw. „wagi”)
47
Informacje
E. Awarie/Naprawy
Awaria
Urządzenie nie uruchamia się
Odczyt prędkości roboczej jest niepoprawny
Liczenie tonażu nie jest poprawne
Próba dawki rozsiewu
Zsypy otwierają się na maksimum a następnie na
minimum
Urządzenie uruchamia się poprawnie, ale
siłowniki nie funkcjonują
Liczenie powierzchni nie jest poprawne
Dawka
48
Rozwiązanie
Sprawdzić:
- podłączenia skrzynki / przewód zasilający
- bezpieczniki na przewodzie zasilającym
Sprawdzić:
- podłączenia skrzynki
- odległość magnes / czujnik
- dobrą rotację magnesu
- oporność przewodu czujnika (opór:
)
- współczynnik / 100 m
Sprawdzić:
- podłączenia / maszyna
- szerokość roboczą
- prędkość roboczą
- współczynnik nawozu („współczynnik T”)
- otwarcie i zamknięcie zsypów
Sprawdzić:
- współczynnik kalibracji
- czy zsypy zostały dobrze zamknięte
Ponownie przeprowadzić próbę dawki w trybie
Statycznym
Sprawdzić:
- współczynnik prędkości ciągnika
- szerokość roboczą (np. 24,00 – zwrócić uwagę
na pozycję przecinka)
Sprawdzić:
- bezpieczniki
- zasilanie akumulatora
Sprawdzić:
- podłączenia / maszyna
- szerokość roboczą
- prędkość roboczą
Sprawdzić:
- zaprogramowaną dawkę
- współczynnik nawozu
- prędkość obrotową WOM 540 obr./min
- szerokość roboczą
- prędkość roboczą ciągnika
- otwarcie/zamknięcie zsypów
- skok tłoków
- przejazd w ścieżce
Notatki
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
49
Download

Technologia ProQuad - Media