R
V zdravom dome zdravý vzduch
katalóg a cenník
vetranie s rekuperáciou
2014/2015
vetranie
rekuperácia
zemné
výmenníky
tepla
aktívne
zvlhčovanie
vzduchu
HRUC-E
ventilačné
rozvody
AQUACOMPLUS+
COMAIR Slovensko
IČO:
IčDPH:
IBAN:
Predaj a marketing
kontakt
tel.:
tel.:
tel.:
email:
web:
Kancelária Žilina
adresa:
tel.:
email:
PROFI+, s.r.o.
Zimná 9
064 01 Stará Ľubovňa
Slovensko
36832120
SK2022440178
SK9711000000002629112172
+421 907 911 565
+421 915 919 862
+421 940 848 425
[email protected]
www.comair.sk
www.uniflexplus.sk
Tolstého 20
010 01 Žilina
+421 908 980 284
[email protected]
[email protected]-------------------------------------KONTAKTY
Všeobecná informácie
email:
[email protected]
Zásielky, objednávky CZ: email:
tel.:
[email protected]
+421 915 919 862
Obhliadky referenčného
systému
email:
tel.:
[email protected]
+421 907 911 565
Technické otázky
email:
tel.:
[email protected]
+421 907 911 565
Servis, záruka
email:
[email protected]
Všetky ceny v cenníku sú udávané v Euro bez DPH.
Objednávky sa riadia platnými obchodnými podmienkami.
COMAIR Slovensko zabezpečuje predaj, servis a dopravu objednaných
zariadení a komponentov značky COMAIR na území Slovenska.
Objednávky prijímame emailom, telefonicky prípadne písomnou formou.
Výška partnerských zliav sa určuje podľa interných pravidiel.
V zdravom dome zdravý vzduch R
korešpondenčná adresa:
HRUC-E
rekuperačná centrála
Novinka 2014
aktívny zvlhčovač vzduchu
AQUACOM+
zemný glykólový výmenník tepla
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
fabricky izolované ventilačné potrubia
V zdravom dome zdravý vzduch R
vetranie
rekuperácia
50%
rH
20%
rH
inteligentný potrubný zvlhčovač vzduchu
Novinka 2014
Inteligentný potrubný zvlhčovač vzduchu HIGROPLUS+ je zariadenie doplňujúce vetrací systém
s rekuperáciou o možnosť riadenia a udržiavania optimálnej vlhkosti vzduchu a zároveň
jeho dezinfekciu vďaka integrovanej dezinfekčnej funkcii UV žiarenia.
Vlhkosť je možné nastaviť v rozsahu od 40% do 60% rH a teplotu
vzduchu vstupujúceho do objektu v rozsahu od 15 do 25 stupňov celzia
Zariadenie HIGROPLUS+ LBE vďaka inteligentnej riadiacej elektronike,
plne automaticky udržiava vlhkosť aj teplotu privádzaného vzduchu
na nastavenej optimálnej úrovni a zároveň plne automaticky
zabezpečuje jeho dezinfekciiu pomocou integrovaných UV žiaričov.
HIGROPLUS+ LBE môže byť doinštalovaný do každej inštalácie
riadeného systému vetrania, pretože riadiaca jednotka HIGROPLUS+
pracuje úplne nezávisle na vetracej centrále a parametre
udržiava na základe vlastných čidiel a nastavení autonómne.
TO oľvek
U
E A kéjk
UJ ojiť k a
C
A ip
PR žné pr
mo
!
NE le
M ntrá
Ó
N ce
V zdravom dome zdravý vzduch R
inteligentný potrubný zvlhčovač vzduchu
HRUC-E 300/380/450/520
vetracie centrály s rekuperáciou tepla
Nové DOMO riadenie
- unikátna konštrukcia 5in1:
pripojenie ventilačnách potrubí zhora aj zdola,
verzia pravá aj ľavá - v jednom, tom istom zariadení,
- tichá a bezporuchová prevádzka, 2 roky záruka + 3 roky bezplatný servis v programe SERVICEPLUS+
- inteligentná riadiaca automatika:
vo verzii FULL riadiaca jednotka s displejom,
vo verzii EASY elektronický 3 stupňový regulátor,
- vo verzii FULL riadiaca jednotka časová/týždňová z možnosťou programovania každého dňa v týždni samostatne
- vo verzii DOMO možnosť riadenia cez inteligentnú elektroinštaláciu Vášho domu
- automatická protimrazová ochrana
- kvalitná, vzhľadná a trvácna konštrukcia jednotky
- komponenty vysokej kvality, kompletne vyrobené v Holandsku,
osadené tichými a efektívnymi ventilátormi s jednosmernými motormi Nemeckej produkcie
Krivky parametrov výkonu:
500
bypass
účinnosť:
90%
ku
Výkon (m³/h) - Tlak v systéme (Pa)
Tlak (Pa)
400
300
COMAIR HRUC-520
200
COMAIR HRUC-450
COMAIR HRUC-380
100
COMAIR HRUC-300
0
0
100
200
300
400
500
600
Výkon (m³/h)
Rozmery:
Ø180 mm
846 mm
TNW
TVB
502 mm
366 mm
ANB
291 mm
711 mm
591 mm
AVW
136 mm
136 mm
115
mm
402 mm
731 mm
ANB =
TVB =
TNW =
AVW =
Vývod vonkajšieho vzduchu (ODPAD)
Prívod vonkajšieho vzduchu (ČERSTVÝ)
Vnútorný vzduch (ČERSTVÝ)
Vnútorný vzduch (ODPAD)
V zdravom dome zdravý vzduch R
Výhody:
HRUC-E
Centrálne vetracie jednotky
so spätným získavaním tepla (rekuperáciou).
Dostupné v štyroch výkonových prevedeniach 300m3/h, 380 m3/h
450 m3/h a 520 m3/h pri tlaku 150 Pa.
Osadené špičkovým celohliníkovým protiprúdovým výmenníkom tepla
s účinnosťou vyššou ako 90% vo všetkých režimoch a automatickým 100% bypass-om.
HRUC-E 300/380/450/520
vetracie centrály s rekuperáciou tepla
rabatová skupina cena netto EUR
HRUC 300 EASY
HRUC 300 FULL
Nové HRUC 300 DOMO
rekuperačná centrála HRUC 300 [E2] verzia EASY, 300 m3/h
rekuperačná centrála HRUC 300 [E2] verzia FULL, 300 m3/h
rekuperačná centrála HRUC 300 [E2] verzia DOMO, 300 m3/h
B
B
B
1850,00
1990,00
1925,00
HRUC 380 EASY
HRUC 380 FULL
Nové HRUC 380 DOMO
rekuperačná centrála HRUC 380 [E3] verzia EASY, 380 m3/h
rekuperačná centrála HRUC 380 [E3] verzia FULL, 380 m3/h
rekuperačná centrála HRUC 380 [E3] verzia DOMO, 380 m3/h
B
B
B
1990,00
2150,00
2050,00
HRUC 450 EASY
HRUC 450 FULL
Nové HRUC 450 DOMO
rekuperačná centrála HRUC 450 [E4] verzia FULL, 450 m3/h
rekuperačná centrála HRUC 450 [E4] verzia EASY, 450 m3/h
rekuperačná centrála HRUC 450 [E4] verzia DOMO, 450 m3/h
B
B
B
2290,00
2450,00
2345,00
HRUC 520 EASY
HRUC 520 FULL
Nové HRUC 520 DOMO
rekuperačná centrála HRUC 520 [E5] verzia EASY, 520 m3/h
rekuperačná centrála HRUC 520 [E5] verzia FULL, 520 m3/h
rekuperačná centrála HRUC 520 [E5] verzia DOMO, 520 m3/h
B
B
B
2585,00
2750,00
2650,00
ver. EASY, centrála s rekuperáciou, By-passom a ovládací prepínač so 4 stupňami
ver. FULL, centrála s rekuperáciou, By-passom a inteligentná, programovateľná RJ s LCD displejom
ver. DOMO, centrála s rekuperáciou, By-passom a riadiaca jednotka spolupracujúca s inteligentným systémom domu
EASY
FULL
G4-HRUC
F5-HRUC
F7-HRUC
RH-HRUC
Nové CO-HRUC
PTC-HRUC
MPL-E45-HRUC
MPL-E45-HRUC
ovládací prepínač so 4 stupňami a ukazovateľom LED
inteligentná, programovateľná riadiaca jednotka s displejom
B
B
95,00
255,00
sada filtrov triedy G4 do centrál série HRUC [komplet 2 kusy]
sada filtrov triedy F5 do centrál série HRUC [komplet 2 kusy]
sada filtrov triedy F7 do centrál série HRUC [komplet 2 kusy]
čidlo vlhkosti do centrál HRUC
čidlo CO2 do centrál HRUC s programovaním RJ FULL
B
B
B
B
B
21,50
36,00
48,00
135,00
335,00
teplodné čidlo do centrál HRUC
modul ventilátora komplet do HRUC 300 a 380
modul ventilátora komplet do HRUC 450 a 520
B
B
B
21,00
280,00
325,00
HRUC-E
názov
V zdravom dome zdravý vzduch R
kód
HRUC-E 300/380/450/520
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacją)
FULL
Verzia EASY s 4 stupňovým regulátorom
a signalizáciou LED diódami
umožňuje:
amožnosť prepínania výkonových stupňov
adovolenkový režim šetriaci energie
počas dlhšej neprítomnosti v objekte
asignalizáciu potreby výmeny filtrov v jednotke
Verzia FULL s displejom LCD
WERSJA
z wyświetlaczem
LCD jednotky
a plným FULL
programovaním
parametrov
iumožňuje:
programowaniem parametrów pracy
oferuje:
avšetky funkcie regulátora EASY
awszystkie
funkcje przełącznika 3-pozycyjnego (wersji EASY),
a navyše k tomu:
alebo
dodatkowo:
ajednoduchá obsluha prostredníctvom 6 tlačidiel
awygodną
obsługę
z wykorzystaniem
przycisków,
azabudovaný
týždenný
programátor s6možnosťou
arozbudowany
programator
tygodniowy
możliwością
rôzneho nastavenia behu pre každý deň v ztýždni
ustawienia
do
6
zmian
w
ciągu
doby
osobno
dla każdego
dnia
aideálne doladenie výkonov centrály ku objektu
na každom
tygodnia.
výkonovom stupni vďaka širokým možnostiam nastavení
ałatwe
pracyaktuálny
centrali do
dzięki
a3 LED dostosowanie
diódy signalizujúce
stavpotrzeb
zariadenia
szerokim możliwościom programowania,
azobrazenie aktuálnej teploty a ďalších parametrov
a3 diody LED sygnalizujące tryb pracy urządzenia,
na LCD displeji
awyświetlanie aktualnej temperatury powietrza.
HRUC-E FULL
V zdravom dome zdravý vzduch R
EASY
HRUC-E
vetracie centrály s rekuperáciou tepla
Novinka
inteligentný potrubný zvlhčovač vzduchu
HIGROPLUS+ inteligentné automatické zvlhčovacie zariadenie
inštalované do prívodného potrubia vetracieho systému.
HIGROPLUS+ aktívne monitoruje aktuálnu vlhkosť privádzaného vzduchu
a podľa potreby ho zvlhčuje vďaka unikátnemu systému výmenníka.
HIGROPLUS+ pracuje úplne automaticky, privádza si vodu, sleduje parametre
privádzaného a odvádzaného vzduchu a automaticky dezinfikuje
systém zvlhčovania pomocou vstavaného UV žiariča.
automatika
HIGROPLUS+ umožňuje zabezpečenie vlhkosti vzduchu na úrovni od 40% do 60%
v systémoch s výkonom do cca 500 m3/h.
názov
rabatová skupina cena netto EUR
HIGRO+ 250 E
HIGRO+ 500
HIGRO+ 250
HIGRO+ 500
potrubný zvlhčovač HIGRO+ LBE do 250 m3/h ohrev elektr.
potrubný zvlhčovač HIGRO+ LBE do 500 m3/h
potrubný zvlhčovač HIGRO+ LBE do 250 m3/h ohrev vodný
potrubný zvlhčovač HIGRO+ LBE do 500 m3/h ohrev vodný
B
B
B
B
3445,00
4895,00
3445,00
4895,00
HR+ PW 250
HR+ PW 500
HR+ PT
HR+ VA 250
HR+ VA 500
HR+ UV
HR+ OM
vnútorný ohrev do 250 m3/h
vnútorný ohrev do 500 m3/h
vonkajšie čidlo teploty [kábel 2m]
trojcestný ventil s ovládaním do HIGRO+ 250
trojcestný ventil s ovládaním do HIGRO+ 500
náhradná lampa UV žiariča
osmotická membrána [do HR+ 500 sú potrebné 2 kusy]
B
B
B
B
B
B
B
400,00
1120,00
52,00
400,00
436,00
75,00
156,00
50%
rH
20%
rH
inteligentný potrubný zvlhčovač vzduchu
V zdravom dome zdravý vzduch R
kód
AQUACOM+
inteligentný glykólový zemný výmenník tepla
AQUACOMPLUS+ je kompletný systém moderného
zemného výmenníka tepla s prenosovým médiom (na glykólovej báze).
AQUACOMPLUS+ spolupracuje s ventilačným systémom
s rekuperáciou tepla a umožňuje získavanie energie zo zemského povrchu k
ohrievaniu vzduchu v zime a chladeniu vzduchu v letnom období.
Prakticky sa jedná o najzdravšiu, najprirodzenejšiu a najšetrnejšiu formu chladenia.
V AQUACOMPLUS+ je energia zo zemského povrchu prenášaná prostredníctvom kvapalného média a výmenníka do vzduchu.
Tento model činnosti je veľmi efektívny a zároveň vysoko hygienický vhodný aj do priestorov s vysokými požiadavkami (nemocnice).
Činnosť zemného výmenníka tepla spočíva v získavaní energie z vrstvy zeme a následný ohrev/schladenie vzduchu.
V našich klimatických podmienkach je už v hĺbke pod cca 1,6 m stála teplota okolo 8˚C, bez vplyvu ročného obdobia.
V trubkách uložených v danej hĺbke dochádza k výmene energie medzi zemou a médiom, v zime k ohriatiu, v lete k ochladeniu.
Následne daná energia sprostredkuje ochladenie, respektíve ohriatie privádzaného vzduchu.
automatika
pobór
AQUACOM+
AQ-G4
AQ-F5
AQ-PE-40
AQ-PE-32
AQ-RE-40-25
AQ-RE-32-25
AQ-GL-10
AQ-GL-20
názov
rabatová skupina cena netto EUR
glykólový zemný výmenník tepla AQUACOMPLUS+ do 550 m3/h
filter triedy G4 pre AQUACOMPLUS+ [1 kus]
filter triedy F5 pre AQUACOMPLUS+ [1 kus]
potrubie PE-40 pre AQUACOMPLUS+ [cena za 1 m]
potrubie PE-32 pre AQUACOMPLUS+ [cena za 1 m]
redukcia PE40 pre AQUACOMPLUS+
redukcia PE32 pre AQUACOMPLUS+
koncentrát glykolu pre AQUACOMPLUS+ [10l]
koncentrát glykolu pre AQUACOMPLUS+ [20l]
B
B
B
B
B
B
B
B
B
2150,00
21,00
21,00
1,90
1,60
6,00
6,00
60,00
132,00
* cena zariadenia AQUACOMPLUS+ neobsahuje PE potrubia ani glykolovú náplň
** doporučená maximálna dlžka potrubia PE-40 alebo PE-32 je 200 metrov
110 l
40 l
70 l
ok. 37%
-17,0 ºC
PE-40
110 l
50 l
60 l
ok. 45%
PE-40
110 l
60 l
50 l
ok. 54%
-25,0 ºC
-35,0 ºC
PE-32
70 l
20
50 l
ok. 28%
-10,0 ºC
slabé
PE-32
70 l
30
40 l
ok. 43%
-23,0 ºC
minimálne
PE-32
70 l
40
30 l
ok. 57%
-35,0 ºC
optimálne
PE-40
155 l
60 l
95 l
ok. 38%
PE-40
155 l
70 l
85 l
ok. 45%
-18,0 ºC
-25,0 ºC
minimálne
PE-40
155 l
80 l
75 l
ok. 51%
-32,0 ºC
optimálne
PE-32
93 l
30 l
63 l
ok. 32%
-12,0 ºC
slabé
PE-32
93 l
40 l
53 l
ok. 43%
-23,0 ºC
minimálne
PE-32
93 l
50 l
43 l
ok. 53%
-35,0 ºC
optimálne
PE-40
210 l
80 l
130 l
ok. 38%
PE-40
210 l
90 l
120 l
ok. 42%
-18,0 ºC
-22,0 ºC
minimálne
PE-40
210 l
100 l
110 l
ok. 47%
-27,0 ºC
optimálne
PE-40
210 l
110 l
100 l
ok. 52%
-33,0 ºC
optimálne
PE-32
130 l
50 l
80 l
ok. 38%
-18,0 ºC
PE-32
130 l
60 l
70 l
ok. 46%
PE-32
130 l
70 l
60 l
ok. 53%
-26,0 ºC
-35,0 ºC
hodnotenie
teplota
zamŕzania
PE-40
množstvo
vody
koncentrácia
roztoku
100 m
150 m
200 m
množstvo
koncentrátu
info
rekuperator
objem
sústavy
zemný
výmenník
PE potrubie
Prakticky nejestvuje zdravšia a prirodzenejšia forma chladenia vzduchu - teda klimatizácie - úplne bez kompresora, na prirodzenú
teplotu zeme pri minimálnej spotrebe elektrickej energie (8W v bežnom režime).
slabé
minimálne
optimálne
slabé
slabé
slabé
minimálne
optimálne
AQUACOMPLUS+
kód
V zdravom dome zdravý vzduch R
Vďaka systému AQUACOM má privádzaný vzduch v zimnom období teplotu nad nulou (aj pri mínusových teplotách), a zároveň
v letnom období dokáže systém znížiť teplotu vzduchu až o 10°C a pôsobiť ako vysoko ekologická aj ekonomická klimatizácia.
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
Uniflexplus+ je inovatívny systém ventilačných rozvodov umožňujúci skrytú realizáciu ventilačných rozvodov
v železobetónovom strope, v poteroch podláh, stropných podhľadoch, pod sadrokartónom a podobne.
Uniflexplus+ je: rýchla montáž, výborná funkcionalita, výborné izolačné aj hygienické vlastnosti a nekorozívnosť.
Výhodou systému je osadenie kolektorov (rozdeľovačov) do podhľadu/podlahy, nezaberajú priestor na stene/pod stropom.
Toto je možné vďaka unikátnej nízkej konštrukcii.
Tesné a trvácne spojenie [trieda tesnosti D podľa normy EN12237,EN1507 alebo definície LUKA.
EN 12237
D
rekuperator
trieda
Výhody:
ventilačné
rozvody
klik zámky
63
Ø
75
Ø
90
rekuperator
Ø
V zdravom dome zdravý vzduch R
- Spájanie všetkých elementov na “klik” - jednoduchá montáž bez potreby špeciálneho náradia.
- Garantovaná funkcionalita, umožňuje zaliatie Uniflexplus+ v strope, alebo podlahe.
- Malý priemer ventilačných kanálov Uniflexplus+: 50mm, 63mm, 75mm, 90mm umožňuje montáž systému pod sadrokartónom alebo podhľadom.
- Antistatický a antibakteriálny povlak garantuje hygienické vlastnosti systému Uniflexplus+ počas používania.
- Neobsahuje žiadne kovové časti citlivé na koróziu.
- Výborné akustické a izolačné vlastnosti.
- V ponuke všetky potrebné časti, prísušenstvo a nástroje.
- Certifikované antistatické a antibakteriálne vlastnosti, na výrobu sa nepoužívajú žiadne recyklované suroviny.
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
Rozmery:
Priemer
D vonkajší
D vnútorný
[mm]
[mm]
DN 50
51
41
DN 63
64
54
DN 75
76
64
DN 90
91
78
Prietoky:
DN 50
DN 63
DN 75
DN 90
Prietok v m³/h pri:
2m/s
2,5m/s 3m/s
2m/s
12,5m³/h 15m³/h
15m³/h
20m³/h
25m³/h
22m³/h
28m³/h
34m³/h
2 rúry
20m³/h
25m³/h
30m³/h
30m³/h
40m³/h
50m³/h
44m³/h
56m³/h
68m³/h
3 rúry
30m³/h
37,5m³/h 45m³/h
45m³/h
60m³/h
75m³/h
2,6
4,0
6,0
34m³/h
2,6
2,5m/s 3m/s
42m³/h
4,0
51m³/h
10,0
12,6
4,0
15,2
20,0
25,2
8,0
11,2
16,8
5,2
8,0
12,0
5,2
8,0
10,8
22,8
30,0
37,8
12,0
16,8
25,2
7,8
12,0
18,0
7,8
12,0
16,2
30,4
40,0
50,4
16,0
22,4
33,6
10,4
16,0
24,0
10,4
16,0
21,6
38,0
50,0
63,0
20,0
28,0
42,0
13,0
20,0
30,0
13,0
20,0
27,0
45,6
60,0
60,8
8,4
2m/s
7,6
53,2
5,6
2,5m/s 3m/s
5,4
24,0
33,6
50,4
15,6
24,0
36,0
15,6
24,0
32,4
28,0
39,2
58,8
18,2
28,0
42,0
18,2
28,0
37,8
32,0
44,8
20,8
32,0
48,0
20,8
32,0
43,2
36,0
50,4
23,4
36,0
54,0
23,4
36,0
48,6
Tlak. odpor (Pa)
25
VLASTNOSTI:
potrubie DN 50mm
Materiál: polyetylén (PE),
fyziologicky a toxikologicky bezpečný,
materiál bez zápachu.
20
15
potrubie DN 63mm
Tlak. odpor (Pa/m)
10
63
Ø
potrubie DN 75mm
5
potrubie DN 90mm
0
0
5
10
prietok (m³/h)
75
Ø
90
rekuperator
Ø
15
20
25
30
35
40
45 50
Vyhotovenie:
vnútorná strana s povrchom
antistatickým a antibakteriálnym
Typ: vrstvené potrubie
vonkajšia vrstva vrúbkovaná,
vnútorná vrstva hladká.
Odolnosť: ≥ 8 kN/m2 dľa EN ISO 9969
Balenie: rolka - 50m potrubia
Farba: vnútorná vrstva biela,
vonkajšia vrstva modrá
Skladovanie:
neskladovať pod priamym slnečným žiarením
Horľavosť: EN13501
V zdravom dome zdravý vzduch R
2,5m/s 3m/s
10m³/h
Dĺžka potrubia v metroch
2m/s
1 rúra
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
UF+ 63 FS-63
UF+ 63 COM-N
UF+ 63 COM-W
UF+ 63 XVC-63
UF+ 63 XOS-63
názov
ventilačné potrubie Uniflexplus 63mm sivej farby
[antistatické, antibakteriálne] rolka L=50m
anemostat prívodný, biely, DN125mm
anemostat odťahový biely, DN125 mm
aerodynamic telo anemostatu 3x63-125 90 stupňov
aerodynamic telo anemostatu 3x63-125 priame
kolektor superplochý hlavný,
vývodov 18x63-180
UF+ 63 TVG-18x63
kolektor superplochý stredový (malý)
UF+ 63 TVGS-12x63 vývodov 12x63-180
skrinka kolektora klasická hlavná,
UF+ 63 HVBO-63
pripojenie zdola 18x63/180
skrinka kolektora klasická stredová,
pripojenie zdola 12x63/180
UF+ 63 SVBO-63
skrinka kolektora klasická hlavná,
UF+ 63 HVOG-63
pripojenie zdola 18x63/180 s tlmičom hluku
skrinka kolektora klasická stredová,
pripojenie zdola 12x63/180 s tlmičom hluku
UF+ 63 SVOG-63
stenová mriežka 200x100mm s klik prípojnicami 3x63
UF+ 63 MCVB-63
pevné lamely, pripojenie zdola
stenová mriežka 200x100mm s klik prípojnicami 3x63
UF+ 63 MCIB-63
nastaviteľné lamely, pripojenie zdola
stenová mriežka 200x100mm s klik prípojnicami 3x63
pevné lamely, pripojenie zozadu
UF+ 63 MCVA-63
stenová mriežka 200x100mm s klik prípojnicami 3x63
UF+ 63 MCIA-63
nastaviteľné lamely, pripojenie zozadu
stenová, stropná mriežka lamelová 600x80mm
s klik prípojnicami 3x63
UF+ 63 PCB-63
podlahová, stenová mriežka lamelová 300x100mm
UF+ 63 VCB-63
s klik prípojnicami 3x63, lamely pevné
UF+ 63 AKM-63
rezák potrubia UF+63
UF+ 63 KS-63
spojka na potrubia UF+63 priama
UF+ 63 ISO-63
izolačný rukáv na potrubia UF+63 L=24x2m
UF+ 63 BB-63-1
úchyt 1xUF+63
UF+ 63 BB-63-2
úchyt 2xUF+63
UF+ 63 TGV-160
prípojné hrdlo priemer 160 mm do kolektorov TVG/TVGS
UF+ 63 TGV-125
prípojné hrdlo priemer 125 mm do kolektorov TVG/TVGS
UF+ 63 DGV
záslepka do kolektora TVG/TVGS [namiesto hrdla 180]
UF+ 63 SG-1-63
kovový nárožný úchyt 1xUF+63
UF+ 63 SG-3-63
kovový nárožný úchyt 3xUF+63
rabatová skupina cena netto EUR
A
170,00
A
8,50
A
A
A
7,50
49,90
49,90
A
175,00
A
150,00
A
175,00
A
150,00
A
387,00
A
387,00
A
80,00
A
80,00
A
80,00
A
80,00
A
175,00
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
100,00
45,00
5,20
290,00
0,80
1,20
7,00
7,00
7,00
7,50
17,50
NOVINKA 2014 ! Ku AERODYNAMIC telurekuperator
anemostatu plastové hrdlo 25 cm zdarma
3x
rekuperator
Ø
63
3x 63mm
rekuperator
info
3x
rekuperator
Ø
63
V zdravom dome zdravý vzduch R
kód
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
Uniflexplus+ FS-63 je plastové potrubie vyrobené z Polyetylénu (PE).
Vonkajší priemer 63mm.
Potrubie Uniflexplus+ ma vrstvovú konštrukciu:
vonkajšia vrstva s potlačou “Ventilation duct - 100% new ware PE - antistatic + antibacterial ....”
vnútorná vrstva hladká vyhotovená v bielej farbe s antistatickými a antibakteriálnymi vlastnosťami.
rekuperator
FS-63
Doporučená rýchlosť prúdenia do: 25 m3/h [jedno potrubie]
Tesnosť systému na klik zámky: trieda D podľa normy EN12237, EN1507 a LUKA.
rekuperator
XVC-63
Uniflexplus+ XVC-63 AERODYNAMIC telo
anemostatu s klik zámkom 3x63mm
a hrdlom 125mm
na osadenie anemostatu,
Hrdlo pod ulom 90º
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max. 3x25m3=75 m3/h
Výustné hrdlo o dlžke 25 cm spájateľné
rekuperator
info
3x
rekuperator
Ø
63
rekuperator
XOS-63
70
Uniflexplus+ COM-N
anemostat prívodný 125mm
biela farba
260
80
MCIB-75
MCVB-90
COM-N
rekuperator
TVG-18x63
špeciálna konštrukcia a pena
tlmiaca hluk pohybu vzduchu
Uniflexplus+ TVG-63 kolektor
veľký, superplochý 18x63mm
Hrdlo 174/180 mm
sedí presne na potrubia ISOCOM+ 200
Možnosť výmeny hrdla na 160 alebo 125mm
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max.: 18x25m3=450 m3/h
COM-W
rekuperator
TVG-S-12x63
Uniflexplus+ COM-W
anemostat odťahový 125mm
biela farba
Uniflexplus+ TVG-63 kolektor
malý, superplochý 12x63mm
Hrdlo 174/180 mm
sedí presne na potrubia ISOCOM+ 200
Možnosť výmeny hrdla na 160 alebo 125mm
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max.: 2x25m3=300 m3/h
Výška iba 8 cm!
3x
rekuperator
Ø
63
PL-BS
rekuperator
3x 63mm
V zdravom dome zdravý vzduch R
230
Uniflexplus+ XVC-63 AERODYNAMIC telo anemosta
s klik zámkom 3x63mm a hrdlom 125mm
na osadenie anemostatu,
Hrdlo pod ulom 180º
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max. 3x25m3=75 m3/h
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
rekuperator
info
3x
rekuperator
Ø
Mriežka VCB-3*63 môže byť použitá
ako prívodná alebo odťahová.
230
VCB-63
rekuperator
Stenová mriežka s klik zámkom 3 x Ø63 mm,
Šírka 583 mm, prietok do 75 m3/h.
rekuperator
PCB-63
Mriežka PCB-3*63 je prívodná.
Uniflexplus+ AKM-63 rezák
potrubia Uniflexplus+63
AKM-63
70
rekuperator
MCVB-63
MCVB-90
Uniflexplus+ MCVB-63 stenová mriežka
s klik zámkom 3x63mm
biela.
pevné lamely [bez regulácie]
pripojenie zozadu: MCVA-63
pripojenie zdola: MCVB-63
Prietok max.: 3x25m3=75 m3/h
260
80
MCIB-75
rekuperator
MCIB-63
Uniflexplus+ MCIB-63 stenová mriežka
s klik zámkom 3x63mm
biela.
nastvaiteľné lamely [s reguláciou]
pripojenie zozadu: MCIA-63
pripojenie zdola: MCIB-63
Prietok max.: 3x25m3=75 m3/h
Uniflexplus+ KS-63 spojka
KS-63
Na úplné tesné spojenie potrubia
Uniflexplus+ 63
ISO-63
Uniflexplus+ ISO-63 izolačný rukáv
na potrubia Uniflexplus+ 63
Uniflexplus+ kolektory neštandartné
TVG-L
rekuperator
3x
rekuperator
Ø
63
Na objednávku vyrobíme kolektory kombinované, neštandartné
v ľubovolných kombináciach výstupov priemerov 50mm, 63mm, 75mm, 1x90mm, alebo 2x90 mm.
Viac info ďalej v katalógu.
PL-BS
rekuperator
3x 63mm
V zdravom dome zdravý vzduch R
63
Stenová mriežka s klik zámkom 3 x Ø63 mm,
s pevnými lamelami
Šírka 417 mm, prietok do 75 m3/h.
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
názov
ventilačné potrubie Uniflexplus 75mm sivej farby
[antistatické, antibakteriálne] rolka L=50m
UF+ 75 FS-75
anemostat prívodný, biely, DN125mm
UF+ 75 COM-N
anemostat odťahový biely, DN125 mm
UF+ 75 COM-W
UF+ 75 XVC-75
UF+ 75 XOS-75
UF+ 75 TVG-12x75
UF+ 75 TVGS-8x75
UF+ 75 HVBO-75
UF+ 75 SVBO-75
UF+ 75 HVOG-75
UF+ 75 SVOG-75
UF+ 75 MCVB-75
UF+ 75 MCIB-75
UF+ 75 MCVA-75
UF+ 75 MCIA-75
UF+ 75 PCB-75
UF+ 75
UF+ 75
UF+ 75
UF+ 75
UF+ 75
UF+ 75
UF+ 75
UF+ 75
UF+ 75
UF+ 75
UF+ 75
VCB-75
AKM-75
KS-75
ISO-75
BB-75-1
BB-75-2
TGV-160
TGV-125
DGV
KB-75-90
SG-2-75
aerodynamic telo anemostatu 2x75-125 90 stupňov
aerodynamic telo anemostatu 2x75-125 priama
kolektor superplochý hlavný,
vývodov 12x75-180
kolektor superplochý stredový (malý)
vývodov 8x63-180
skrinka kolektora klasická hlavná,
pripojenie zdola 12x75/180
skrinka kolektora klasická stredová,
pripojenie zdola 8x75/180
skrinka kolektora klasická hlavná,
pripojenie zdola 12x75/180 s tlmičom hluku
skrinka kolektora klasická stredová,
pripojenie zdola 8x75/180 s tlmičom hluku
stenová mriežka 200x100mm s klik prípojnicami 2x75
pevné lamely, pripojenie zdola
stenová mriežka 200x100mm s klik prípojnicami 2x75
nastaviteľné lamely, pripojenie zdola
stenová mriežka 200x100mm s klik prípojnicami 2x75
pevné lamely, pripojenie zozadu
stenová mriežka 200x100mm s klik prípojnicami 2x75
nastaviteľné lamely, pripojenie zozadu
stenová, stropná mriežka lamelová 600x80mm
s klik prípojnicami 2x75
podlahová, stenová mriežka lamelová 300x100mm
s klik prípojnicami 2x75, pevné lamely
rezák potrubia UF+75
spojka na potrubia UF+75 priama
izolačný rukáv na potrubia UF+75 L=20x2m
úchyt 1xUF+75
úchyt 2xUF+75
prípojné hrdlo priemer 160 mm do kolektorov TVG/TVGS
prípojné hrdlo priemer 125 mm do kolektorov TVG/TVGS
záslepka do kolektora TVG/TVGS [namiesto hrdla 180]
kovový nárožný úchyt UF+75
kovový nárožný úchyt 2xUF+75
rabatová skupina cena netto EUR
A
225,00
A
8,50
A
A
A
7,50
49,90
49,90
A
175,00
A
150,00
A
175,00
A
150,00
A
387,00
A
387,00
A
80,00
A
80,00
A
80,00
A
80,00
A
175,00
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
100,00
50,00
6,45
260,00
0,85
1,25
7,00
7,00
7,00
18,50
16,60
NOVINKA 2014 ! Ku AERODYNAMIC telurekuperator
anemostatu plastové hrdlo 25 cm zdarma
2x
rekuperator
Ø
75
2x 75mm
rekuperator
info
2x
rekuperator
Ø
75
V zdravom dome zdravý vzduch R
kód
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
rekuperator
FS-75
rekuperator
XVC-75
Doporučená rýchlosť prúdenia do: 34 m3/h [jedno potrubie]
Tesnosť systému na klik zámky: tireda D podľa normy EN12237, EN1507 a LUKA.
Uniflexplus+ XVC-75 AERODYNAMIC telo
anemostatu s klik zámkom 2x75mm
a hrdlom 125mm
na osadenie anemostatu,
Hrdlo pod uhlom 90º
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max.: 2x34m3=68 m3/h
Výustné hrdlo o dlžke 25 cm spájateľné
rekuperator
XOS-75
Uniflexplus+ COM-N
anemostat prívodný 125mm
biela farba
TVG-12x75
2x PL-BS
rekuperator
Ø
75
75
Uniflexplus+ XOS-75 AERODYNAMIC telo
anemostatu
s klik zámkom 2*75mm a hrdlom 125mm
na osadenie anemostatu,
Hrdlo pod ulom 180º
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max.: 2x34m3=68 m3/h
MCIB-75
MCIB-75
COM-N
rekuperator
info
2x
rekuperator
Ø
špeciálna konštrukcia a pena
tlmiaca hluk pohybu vzduchu
Uniflexplus+ COM-W
anemostat odťahový 125mm
biela farba
Uniflexplus+ TVG-75 kolektor
veľký, superplochý 12x75mm
Hrdlo 174/180 mm
sedí presne na potrubia ISOCOM+ 200
Možnosť výmeny hrdla na 160 alebo 125mm
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max.: 12x34m3=408 m3/h
Uniflexplus+ TVGS-75 kolektor
malý, superplochý 12x63mm
Hrdlo 174/180 mm
sedí presne na potrubia ISOCOM+ 200
Možnosť výmeny hrdla na 160 alebo 125mm
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max.: 8x34m3=272 m3/h
rekuperator
2x 75mm
rekuperator
TVG-S-8x75
V zdravom dome zdravý vzduch R
Uniflexplus+ FS-75 je plastové potrubie vyrobené z Polyetylénu (PE).
Vonkajší priemer 75mm.
Potrubie Uniflexplus+ ma vrstvovú konštrukciu:
vonkajšia vrstva s potlačou “Ventilation duct - 100% new ware PE - antistatic + antibacterial ....”
vnútorná vrstva hladká vyhotovená v bielej farbe s antistatickými a antibakteriálnymi vlastnosťami.
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
rekuperator
info
2x
rekuperator
Ø
Stenová mriežka s klik zámkom 2 x Ø75 mm,
s pevnými lamelami
Šírka 417 mm
rekuperator
VCB-75
75
Mriežka VCB-75 môže byť použitá
ako prívodná alebo odťahová.
Prietok max.: 2x34m3=68 m3/h
Prietok max.: 2x34m3=68 m3/h
AKM-75
Uniflexplus+ AKM-75 nrezák
potrubia Uniflexplus+75
70
MCVB-75
Uniflexplus+ MCVB-75 stenová mriežka
s klik zámkom 2*75mm
biela.
pevné lamely [bez regulácie]
pripojenie zozadu: MCVA-75
pripojenie zdola: MCVB-75
Prietok max.: 2x34m3=68 m3/h
260
80
MCIB-75
MCIB-75
Uniflexplus+ MCIB-75 stenová mriežka
s klik zámkom 2*75mm
biela.
nastvaiteľné lamely [s reguláciou]
pripojenie zozadu: MCIA-75
pripojenie zdola: MCIB-75
Prietok max.: 2x34m3=68 m3/h
Uniflexplus+ KS-75 spojka
Na úplné tesné spojenie potrubia
Uniflexplus+ 75
ISO-75
rekuperator
Uniflexplus+ KB-75 spojka lomená 90°
KB-75
rekuperator
2x PL-BS
rekuperator
Ø
75
Na úplné tesné spojenie potrubia
Uniflexplus+ 75 pod uhlom 90°
rekuperator
2x 75mm
Uniflexplus+ ISO-75 izolačný rukáv
na potrubia Uniflexplus+ 75
V zdravom dome zdravý vzduch R
PCB-75
Stenová mriežka s klik zámkom 2 x Ø75 mm,
Šírka 583 mm
Biela.
Mriežka PCB-2*75 je prívodná.
230
Uniflexplus+ PCB-75
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
názov
ventilačné potrubie Uniflexplus 90mm sivej farby
[antistatické, antibakteriálne] rolka L=50m
UF+ 90 FS-90
anemostat prívodný, biely, DN125mm
UF+ 90 COM-N
anemostat odťahový biely, DN125 mm
UF+ 90 COM-W
UF+ 90 XVC-290
UF+ 90 XOS-290
UF+ 90
UF+ 90
UF+ 90
UF+ 90
UF+ 90
VCB-290
AKM-90
KS-90
ISO-90
BB-90-1
aerodynamic telo anemostatu 2x90-125 90 stupňov
aerodynamic telo anemostatu 2x90-125 prosta
kolektor superplochý hlavný,
vývodov 12x90-180
kolektor superplochý stredový (malý)
vývodov 8x90-180
stenová mriežka 200x100mms klik prípojnicami 2x90
pevné lamely, pripojenie zhora
stenová mriežka 200x100mms klik prípojnicami 2x90
nastaviteľné lamely, pripojenie zhora
stenová mriežka 200x100mms klik prípojnicami 2x90
pevné lamely, pripojenie zozadu
stenová mriežka 200x100mms klik prípojnicami 2x90
nastaviteľné lamely, pripojenie zozadu
stenová, stropná mriežka lamelová 600x80mm
s klik prípojnicami 2x90
podlahová, stenová mriežka lamelová 300x100mm
s klik prípojnicami 2x90, pevné lamely
rezák potrubia UF+90
spojka potrubia UF+90 priama
izolačný rukáv UF+90 L=11x2m
úchyt 1xUF+90
UF+ 90
UF+ 90
UF+ 90
UF+ 90
UF+ 90
TGV-160
TGV-125
DGV
KB-90-90
SG-1-90
hrdlo priemeru 160 mm pre TVG/TVGS
hrdlo priemeru 125 mm pre TVG/TVGS
záslepka otvoru TVG/TVGS [namiesto hrdla 180]
spojka potrubia UF+90 koleno 90
nárožník 1xUF+90
UF+ 90 TVG-12x90
UF+ 90 TVGS-8x90
UF+ 90 MCVB-290
UF+ 90 MCIB-290
UF+ 90 MCVA-290
UF+ 90 MCIA-290
UF+ 90 PCB-290
rabatová skupina cena netto EUR
A
275,00
A
8,50
A
A
A
7,50
49,90
49,90
A
205,00
A
170,00
A
85,00
A
85,00
A
85,00
A
85,00
A
180,00
A
A
A
A
A
105,00
50,00
7,00
300,00
0,90
A
A
A
A
A
7,00
7,00
7,00
19,30
12,00
NOVINKA 2014 ! Ku AERODYNAMIC telurekuperator
anemostatu plastové hrdlo 25 cm zdarma
2x
rekuperator
Ø
90
2x 90mm
rekuperator
info
2x
rekuperator
Ø
90
V zdravom dome zdravý vzduch R
kód
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
rekuperator
FS-90
Doporučená rýchlosť prúdenia do: 51 m3/h [jeden potrubie]
Tesnosť systému na klik zámky: trieda D podľa normy EN12237, EN1507 a LUKA.
XVC-2x90
70
špeciálna konštrukcia a pena
tlmiaca hluk pohybu vzduchu
Uniflexplus+ TVG-90 kolektor
veľký, superplochý 12x90mm
Vstupné hrdlo 174/180 mm
sedí presne na potrubia ISO+ 200
Možnosť výmeny hrdla na 160 alebo 125mm
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max.: 12x51m3=612 m3/h
2x PL-BS
rekuperator
Ø
90
Uniflexplus+ XOS-2x90 AERODYNAMIC telo
anemostatu s klik zámkom 2x90mm
a hrdlom 125mm
na osadenie anemostatu.
Hrdlo pod uhlom 180ºC
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max.: 2x51m3=102 m3/h
260
Uniflexplus+ COM-N
anemostat prívodný 125mm
biely
rekuperator
COM-N
90
230
XOS-2x90
80
rekuperator
XVC-2x90
Uniflexplus+ XVC-2x90 AERODYNAMIC telo
anemostatu s klik zámkom 2x90mm
a hrdlom 125mm
na osadenie anemostatu.
Hrdlo pod uhlom 90ºC
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max.: 2x51m3=102 m3/h
Výustné hrdlo o dlžke 25 cm spájateľné
rekuperator
info
2x
rekuperator
Ø
COM-W
rekuperator
TVG-S-8x90
Uniflexplus+ COM-W
anemostat odťahový 125mm
biely
Uniflexplus+ TVGS-90 kolektor
malý, superplochý / vývodov 8x90mm
Vstupné hrdlo 174/180 mm
sedí presne na potrubia ISO+ 200
Možnosť výmeny hrdla na 160 alebo 125mm
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max.: 8x51m3=408 m3/h
rekuperator
2x 90mm
V zdravom dome zdravý vzduch R
Uniflexplus+ FS-90 je plastové potrubie vyrobené z Polyetylénu (PE).
Vonkajší priemer 90mm.
Potrubie Uniflexplus+ ma vrstvovú konštrukciu:
vonkajšia vrstva s potlačou “Ventilation duct - 100% new ware PE - antistatic + antibacterial ....”
vnútorná vrstva hladká vyhotovená v bielej farbe s antistatickými a antibakteriálnymi vlastnosťami.
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
rekuperator
info
2x
rekuperator
Ø
Stenová mriežka s klik zámkom 2 x Ø90 mm,
s pevnými lamelami.
Šírka 417 mm
90
Biela.
Mriežka VCB-2*90 môže byť použitá
ako prívodná alebo odťahová.
rekuperator
VCB-2x90
Prietok max.: 2x51m3=102 m3/h
PCB-2x90
Prietok max.: 2x51m3=102 m3/h
Uniflexplus+ AKM-90
Rezák potrubia Uniflexplus+90
AKM-90
70
MCVB-90
260
80
MCIB-75
Uniflexplus+ MCVB-2*90 stenová mriežka
s klik zámkom 2*90mm
biela.
pevné lamely [bez regulácie]
pripojenie zozadu: MCVA-2*90
pripojenie zdola: MCVB-2*90
Prietok max.: 2x51m3=102 m3/h
Uniflexplus+ MCIB-2*90 stenová mriežka
s klik zámkom 2*90mm
biela.
nastaviteľné lamely [s reguláciou]
pripojenie zozadu: MCIA-2*90
pripojenie zdola: MCIB-2*90
Prietok max.: 2x51m3=102 m3/h
Uniflexplus+ KS-90 spojka
KS-90
Na úplné tesné spojenie potrubia
Uniflexplus+ 90
ISO-90
rekuperator
Uniflexplus+ ISO-90 izolačný rukáv
na potrubia Uniflexplus+ 90
Uniflexplus+ KB-90 spojka/koleno 90°
rekuperator
rekuperator
KB-90
2x PL-BS
rekuperator
Ø
90
Na úplné tesné spojenie potrubia
Uniflexplus+ 90 pod kątem 90°
rekuperator
2x 90mm
V zdravom dome zdravý vzduch R
Stenová mriežka s klik zámkom 2 x Ø90 mm,
Šírka 583 mm
Biela.
Mriežka PCB-2*90 je prívodná.
230
Uniflexplus+ PCB-2*90
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
názov
rabatová skupina cena netto EUR
ventilačné potrubie Uniflexplus 90mm sivej farby
[antistatické, antibakteriálne] rolka L=50m
UF+ 90 FS-90
anemostat prívodný biely DN125
UF+ 90 COM-N
anemostat odťahový biely DN125
UF+ 90 COM-W
UF+ 90 XVC-90
UF+ 90 XOS-90
UF+ 90
UF+ 90
UF+ 90
UF+ 90
UF+ 90
VCB-90
AKM-90
KS-90
ISO-90
BB-90-1
aerodynamic telo anemostatu 1x90-125 90 stupňov
aerodynamic telo anemostatu 1x90-125 prosta
kolektor superplochý hlavný,
vývodov 6x90-180
kolektor superplochý stredový (malý)
vývodov 4x90-180
stenová mriežka 200x100mms klik prípojnicami 1x90
pevné lamely, pripojenie zhora
stenová mriežka 200x100mms klik prípojnicami 1x90
nastaviteľné lamely, pripojenie zhora
stenová mriežka 200x100mms klik prípojnicami 1x90
pevné lamely, pripojenie zozadu
stenová mriežka 200x100mms klik prípojnicami 1x90
nastaviteľné lamely, pripojenie zozadu
stenová, stropná mriežka lamelová 600x80mm
s klik prípojnicami 1x90
podlahová, stenová mriežka lamelová 300x100mm
s klik prípojnicami 2x90, pevné lamely
rezák potrubia UF+90
spojka UF+90 priama
izolačný rukáv UF+90 L=11x2m
úchyt 1xUF+90
UF+ 90
UF+ 90
UF+ 90
UF+ 90
UF+ 90
TGV-160
TGV-125
DGV
KB-90-90
SG-1-90
hrdlo priemeru 160 mm pre TVG/TVGS
hrdlo priemeru 125 mm pre TVG/TVGS
záslepka TVG/TVGS [namiesto hrdla 180]
spojka UF+90 koleno 90
nárożnik 1xUF+90
UF+ 90 TVG-6x90
UF+ 90 TVGS-4x90
UF+ 90 MCVB-90
UF+ 90 MCIB-90
UF+ 90 MCVA-90
UF+ 90 MCIA-90
UF+ 90 PCB-90
A
275,00
A
8,50
A
A
A
7,50
49,90
49,90
A
175,00
A
150,00
A
80,00
A
80,00
A
80,00
A
80,00
A
175,00
A
A
A
A
A
100,00
50,00
7,00
300,00
0,90
A
A
A
A
A
7,00
7,00
7,00
19,30
12,00
NOVINKA 2014 ! Ku AERODYNAMIC telurekuperator
anemostatu plastové hrdlo 25 cm zdarma
1x
rekuperator
Ø
90
1x 90mm
rekuperator
info
1x
rekuperator
Ø
90
V zdravom dome zdravý vzduch R
kód
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
XVC-90
Doporučená rýchlosť prúdenia do: 51 m3/h [jeden potrubie]
Tesnosť systému na klik zámky: trieda D podľa normy EN12237, EN1507 a LUKA.
Uniflexplus+ XVC-90 AERODYNAMIC telo
anemostatu s klik zámkom 1x90mm
a hrdlom 125mm
na osadenie anemostatu.
Hrdlo pod uhlom 90ºC
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max.: 1x51m3=51 m3/h
Výustné hrdlo o dlžke 25 cm spájateľné
90
Uniflexplus+ XOS-90 AERODYNAMIC telo
anemostatu s klik zámkom 1x90mm
a hrdlom 125mm
na osadenie anemostatu.
Hrdlo pod uhlom 180ºC
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max.: 1x51m3=51 m3/h
230
rekuperator
FS-90
rekuperator
info
1x
rekuperator
Ø
XOS-90
260
80
MCIB-75
70
Uniflexplus+ COM-N
anemostat prívodný 125mm
biely
COM-N
špeciálna konštrukcia a pena
tlmiaca hluk pohybu vzduchu
Uniflexplus+ TVG-90 kolektor
veľký, superplochý 6x90mm
Vstupné hrdlo 174/180 mm
sedí presne na potrubia ISO+ 200
Možnosť výmeny hrdla na 160 alebo 125mm
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max.: 6x51m3=306 m3/h
1x PL-BS
rekuperator
Ø
90
Uniflexplus+ COM-W
anemostat odťahový 125mm
biely
COM-W
TVG-S-4x90
rekuperator
1x 90mm
Uniflexplus+ TVGS-90 kolektor
malý, superplochý / vývodov 4x90mm
Vstupné hrdlo 174/180 mm
sedí presne na potrubia ISO+ 200
Možnosť výmeny hrdla na 160 alebo 125mm
Plast PE farby modrej
Prietok doporučený max.: 4x51m3=204 m3/h
V zdravom dome zdravý vzduch R
Uniflexplus+ FS-90 je plastové potrubie vyrobené z Polyetylénu (PE).
Vonkajší priemer 90mm.
Potrubie Uniflexplus+ ma vrstvovú konštrukciu:
vonkajšia vrstva s potlačou “Ventilation duct - 100% new ware PE - antistatic + antibacterial ....”
vnútorná vrstva hladká vyhotovená v bielej farbe s antistatickými a antibakteriálnymi vlastnosťami.
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
rekuperator
info
1x
rekuperator
Ø
Stenová mriežka s klik zámkom 1 x Ø90 mm,
s pevnými lamelami.
Šírka 417 mm
90
Biela.
VCB-90
rekuperator
Mriežka VCB-90 môže byť použitá
ako prívodná alebo odťahová.
Prietok max.: 1x51m3
Prietok max.: 1x51m3
Uniflexplus+ AKM-90
Rezák potrubia Uniflexplus+90
AKM-90
70
MCVB-90
260
80
MCIB-75
Uniflexplus+ MCVB-90 stenová mriežka
s klik zámkom 1*90mm
biela.
pevné lamely [bez regulácie]
pripojenie zozadu: MCVA-90
pripojenie zdola: MCVB-90
Prietok max.: 1x51m3=51 m3/h
Uniflexplus+ MCIB-90 stenová mriežka
s klik zámkom 1*90mm
biela.
nastaviteľné lamely [s reguláciou]
pripojenie zozadu: MCIA-90
pripojenie zdola: MCIB-90
Prietok max.: 1x51m3=51 m3/h
Uniflexplus+ KS-90 spojka
KS-90
Na úplné tesné spojenie potrubia
Uniflexplus+ 90
ISO-90
rekuperator
Uniflexplus+ KB-90 spojka/koleno 90°
KB-90
rekuperator
1x PL-BS
rekuperator
Ø
90
Na úplné tesné spojenie potrubia
Uniflexplus+ 90 pod kątem 90°
rekuperator
1x 90mm
Uniflexplus+ ISO-90 izolačný rukáv
na potrubia Uniflexplus+ 90
V zdravom dome zdravý vzduch R
PCB-90
Stenová mriežka s klik zámkom 1 x Ø90 mm,
Šírka 583 mm
Biela.
Mriežka PCB-90 je prívodná.
230
Uniflexplus+ PCB-90
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
názov
UF+ 50 FS-50
UF+ 50 AD63-50
rabatová skupina cena netto EUR
ventilačné potrubie Uniflexplus 50mm sivej farby
[antistatické, antibakteriálne] rolka L=50m
adaptér/redukcia DN63-DN50
A
130,00
A
3,90
50
V systéme Uniflexplus+ 50mm sa používajú potrubia priemeru 50mm a
všetky ostatné komponenty 63mm systému cez prípojné redukcie.
Uplatnenie nájde v malom priestore na potrubia - historických objektoch,
omietke, klenbách a podobne.
adaptér
redukcia 63/50
rekuperator
AD63-50
údržba
rozvodu
rekuperator
kód
názov
rabatová skupina cena netto EUR
MCS
inšpekčná mini kamera
A
10700,00
TCMS
prepravná sada na mini kameru
A
400,00
MA-12
rotačný čistiaci systém L=12m RotoFlex
A
1440,00
B-70
kefa systému Uniflexplus+ 63 RotoFlex
A
157,50
B-80
kefa systému Uniflexplus+ 75 RotoFlex
A
175,00
PL-BS
odťahovací vysávač k čistiacej sade potrubia RotoFlex
A
1237,50
MCS
inšpekčná mini kamera
PL-BS
odťahovací vysávač
member of the Ventilair Group
rekuperator
rekuperator
info
3x
rekuperator
Ø
MA-12
rotačný čistiaci systém
na čistenie potrubí
V zdravom dome zdravý vzduch R
kód
najmodernejší spôsob riešenia vetrania
kód
názov
rabatová skupina cena netto EUR
UF+
TVG-L
kolektor - telo kolektora, veľké, neštandartné
A
199,00
UF+
TVGS-L
kolektor - telo kolektora, malé, neštandartné
A
175,00
Na objednávku vyrábame kolektory v rôznych kombinácoiach pripojení 50mm, 63mm, 75mm alebo 90mm,
informácie o možnostiach riešenia definuje kód produktu v zmysle informácií v tabuľke uvedenej nižšie.
- Posledné 4-číslie kódu (posledné 2 číslice pre stredový kolektor) pnázovujú typ a priemer prívodu,
zhodne s informáciami v druhej tabuľke.
TVG-L XXXXXX.XXXX
prípojnice bočné (1,2,3,4,5,6)
prípojnica
priemer
prívody zhora a zdola (A,B,C,D)
kód
C
zhora a zdola
bočné prípojnice
63mm
6
4
3
75mm
7
90mm
9
B
2
5
A
2x90mm
2
záslepka
D
hrdlo Ø125mm
5
hrdlo Ø160mm
6
hrdlo Ø180mm
8
6
D
1
prípojnice zboku: 1,2,3,4,5,6 prívody A,B,C,D
veľký - hlavný kolektor
3
2
A
4
B
záslepka
D
prípojnice zboku: 1,2,3,4 prívody A,B
malý - stredový kolektor
Príklad
hlavný kolektor s prípojnicami zboku: 4xØ63mm a 2xØ90mm, dva prívody 180 mm a dve záslepky:
TVG-L 666677.8D8D
Termín dodávky neštandartných kolektorov je do 21 dní.
1
V zdravom dome zdravý vzduch R
- Prvé 6 číslie kódu (prvé 4 číslice pre stredový kolektor) pnázovujú druh a usporiadanie bočných prípojníc.
Pozor! výška prípojníc 75mm a 90 mm je väčšia ako výška samotného kolektora - pri projektovaní inštalácie
treba kalkulovať s dostatočným priestorom.
fabricky izolovaný vetrací systém
Isocomplus+ je inovatívny system izolovaných potrubí,
kolien a spojok
určený na realizáciu ventilačných rozvodov.
Špeciálna viacvrstvová konštrukcia zabezpečuje dokonalé izolačné a akustické vlastnosti Isocomplus+.
VÝHODY
Isocomplus+ Ø200mm
5
5
4
4
odpor Pa/m
odpor Pa/m
Isocomplus+ Ø160mm
3
2
1
0
0
50
100
150
prietok vzduchu m³/h
V zdravom dome zdravý vzduch R
dokonalá tepelná a akustická izolácia vďaka využtiu vlastností vrstveného HDPE, vzduchových dutín a penovej izolácie
vysoká mechanická odolnosť a životnosť vďaka použitiu vysokokvalitných materiálov
jednoduchá a rýchla montáž, nízka hmotnosť a jednoduché prispôsobenie
efektívna logistika, vďaka malému množstvu komponentov
elastické spojky, znižujúce prenos vibrácií
ekolologický k životnému prostrediu, 100% použitých materiálov je recyklovateľných
200
3
2
1
0
0
50
100
150
200
250
300
prietok vzduchu m³/h
350
fabricky izolovaný vetrací systém
názov
PLN
rabatová skupina cena netto EUR
ISO+ 200
ISO+ 200
ISO+ 200
ISO+ 200
ISO+ 200
ISO+ 200
ISO+ K200
ISO+ B200/45
ISO+ B200/90
ISO+ M200/200
ISO+ M200/176
ISO+ M200/146
izolované potrubie 200mm [174mm] L=2m
izolované koleno 200/45
izolované koleno 200/90
gumová spojka/manžeta 200/200
spojka/redukcia symetrická DN 200/176
spojka/redukcia asymetrická DN 200/146
A
A
A
A
A
A
53,50
17,50
24,50
7,75
9,70
9,10
ISO+ 160
ISO+ 160
ISO+ 160
ISO+ 160
ISO+ 160
ISO+ K160
ISO+ B160/45
ISO+ B160/90
ISO+ 160 M
ISO+ M160/123
izolované potrubie 160mm [125mm] L=2m
izolované koleno 160/45
izolované koleno 160/90
gumová spojka/manžeta 160/160
spojka/redukcia symetrická 160/123
A
A
A
A
A
59,00
16,75
22,75
7,75
9,25
ISO+ 200
ISO+ 200
ISO+ MRB
ISO+ MRG
fasádna mriežka s hrdlom ISO+ 200 [čierna]
fasádna mriežka s hrdlom ISO+ 200 [šedá]
A
A
52,50
52,50
ISO+ 200
ISO+ 160
ISO+ DD200
ISO+ DD160
strešné vyústenie s hrdlom ISO+ 200 [čierne]
strešné vyústenie s hrdlom ISO+ 160 [čierne]
A
A
115,00
95,00
V zdravom dome zdravý vzduch R
kód
MCIB-75
MCVB-90
130
108
45
°b
201,65
en
d
201
130
108
167,38
201
167,38
85,98
162,8
248,78
1
d
7
4,
en
172 +/- 2
172 +/- 2
°b
37
162,8
3,
23
19
125 +/- 3
125 +/- 3
45
100,14
201,65
301,79
V zdravom dome zdravý vzduch R
Všetky dáta a parametre uvedené v tomto dokumente majú
informačný charakter a nepredstavujú záväznú cenovú ponuku.
Vyhradzujeme si právo na zmenu cien, zmeny spôsobené
vývojom produktov a chyby vzniknuté pri tvorbe dokumentu.
Fotografie produktov môžu byť ilustratívne.
Platnosť od 1.8.2014 do vydania aktualizácie cenníka.
COMAIR Slovensko - Profi+ s.r.o.
www.comair.sk
www.uniflexplus.sk
Download

Aktuálny katalóg a cenník