LURDY – FATIMA -LA SALETTE –
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Termín: 16.4. - 22.4.2013
Cena: 345,- EUR
Mariánska púť do Lúrd a Fatimy spojená s návštevou La
Salette – jedno z najkrajších pútnických miest a k hrobu
sv. Jakuba apoštola v Santiagu de Compostela.
V cene je zahrnuté:
- lux bus, letenka Lisabon – Budapešť, transfér z Budapešti do Bratislavy
- 4 x ubytovanie (hotelové 3* v Lurdoch a Fatime, pútnický dom v Santiagu de Compostela a
v La Salette)
- 3 x raňajky, 2 x večera sprievodca, kňaz
V cene nie je zahrnuté:
- letiskové poplatky 95,- EUR
- komplexné cestovné poistenie 11,90 EUR
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.
Program:
1. deň: odchod z Bratislavy v poobedňajších hodinách, transfér cez Rakúsko a Taliansko do
Francúzska.
2.deň: príchod do La Salette, ktoré je jedným z najmalebnejších pútnických miest. Nachádza
sa vo Francúzskych Alpách. Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v roku 1846.
Náboženský program – návšteva Baziliky Panny Márie, svätá omša, možnosť súkromnej
modlitby, eventuálne výstup na horu Gargas, alebo Golgotu. Ubytovanie
3. deň: Ráno odchod do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária
chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Ubytovanie, večera, medzinárodná
modlitba ruženca a sviečkový sprievod
4. deň: po raňajkách celodenný program v Lurdoch, prehliadka mariánskeho obvodu,
modlitby, popoludňajšia procesia, rodný dom sv. Bernadetty, komplex bazilík, podzemná
bazilika Pia X., bazény. Večer medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový sprievod.
Odchod cca o 22.30 hod., nočná jazda do Santiago de Compostela.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
5. deň: príchod do Santiago de Compostela. Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov
sv. Jakuba apoštola. Návšteva baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola, patróna
Španielska, ktorý sa pričinil o jeho evanjelizáciu. Účasť na poludňajšej slávnostnej sv. omši.
Je duchovným vyvrcholením putovania pre caminos, pútnikov ktorí peši prichádzajú zo
vzdialenosti minimálne 100 km do Santiaga. Osobné voľno, ubytovanie.
6. deň: po raňajkách odchod do Fatimy, jedného z najznámejších pútnických miest v Európe.
V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako
Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom
výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka". Náboženský program Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, bazilika s hrobmi blahoslaveného
Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Návšteva rodného domu troch vizionárov v
Aljustreli. Večer medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia. Ubytovanie, večera.
7. deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe vo Fatime. Moderný chrám
Najsvätejšej Trojice, ktorý bol vysvätený pri príležitosti 90. výročia zjavení vo Fatime,
osobné modlitby. Odchod na letisko, odlet do Budapešti a následne transfer do Bratislavy.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
SVÄTOJAKUBSKÁ PEŠIA PÚŤ DO SANTIAGA
S NÁVŠTEVOU LÚRD
Termín: 28.7. - 10.8.2013
Cena: 395,- EUR
CAMINO PRIMITIVO 250 km
Cesta prechádza cez Oviedo smerom na Lugo. Tu sa pripája na hlavnú pútnickú trasu
Camino Frances. Na svoje si prídu milovníci prírody, lesov a zelenej krajiny. Uvidíte tiež
unikátne historické mestá , katedrály, hrady a zámky.
V cene je zahrnuté:
• lux bus počas celého pobytu
• letecká doprava Santiago de Compostela – Viedeň
• 2 x ubytovanie
• 1 x polpenzia
• sprievodca
• duchovný doprovod
• transfér z letiska Viedeň.
V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 90,- EUR
• komplexné cestovné poistenie 23,80 EUR
• ubytovanie po pešej trase, ktorá je lemovaná ubytovňami označenými ako
„Albergue/refugio" cena od 10,- EUR do 15,- EUR/os./noc.
PROGRAM:
1.deň: odchod zo Slovenska vo večerných hodinách nonstop jazdou cez Rakúsko a Taliansko
do Francúzska.
2.deň: Podvečer príchod na ubytovanie.
3.deň: v skorých ranných hodinách odchod do Lúrd. Ubytovanie, náboženský program,
prehliadky, modlitby, krížová cesta a po večeri nezabudnuteľný sviečkový sprievod.
4.deň: ráno svätá omša pri kaplnke Zjavenia, po raňajkách odchod do Oviedo cca 600 km
(začiatok Camino primitivo). Ubytovanie.
5.–13.deň: začneme v Pola de Allande. Nad mestom sa vypína hrad z 13.stor. Panovník
Alfonso IX. dal mestu výsady, ktoré zabezpečovali zázemie pútnikom do Santiaga. Pešia púť
bude trvať 10 dní, je dlhá cca 250 km. Tradícia putovania do Santiaga cestou Camino
primitivo severným Španielskom cez územie Astúrie a Galície siaha do 9. storočia, kedy bol
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
objavený hrob sv. Jakuba. Pútnici z Francúzska a severnej Európy prichádzali loďami a
pokračovali peši viacerými cestami. Počas Vašej púte budete prechádzať cez mesto Luarca
/kostol sv. Eulálie/, La Caridad, pokračovanie cez Galíciu, mesto Ribadeo s kaplnkou Panny
Márie, Lourenza – benediktínsky kláštor, ktorý založil Don Osorio, /sv. Count/ v roku 969.
Skvostné barokové priečelie kostola pripomína katedrálu v Santiagu. V kaplnke Valdeflores
sanachádza mramorový sarkofág z 5. storočia, ktorý si dal Don Osorio priviesť s Aquitanie,
aby bol v ňom neskôr pochovaný. V sakristii sa uchováva vzácny drevený oltárový relikviár.
Gontan, Vilalba – v stredovekej veži, dominante mesta, sú prístupné miestnosti so vzácnymi
erbami a tapisériami. Melide – mesto je pre Svätojakubskú cestu veľmi dôležité, tu sa
stretávajú dve cesty Camíno Francés s cestou z Ovieda. Za návštevu stojí románsky kostol
Santa María. Boente – kaplnka sv. Jakuba. Arzúa – tu stojí obklopená nádhernou krajinou
kaplnka sv. Magdalény. Lavacolla – vstupná brána do
Santiaga, miesto, kde sa pútnik očistí kým vstúpi do Santiaga de Compostela .
14.deň: náboženský program v Santiagu de Compostela, návšteva Baziliky sv. Jakuba s jeho
relikviami. Vyzdvihnutie špeciálneho dekrétu tzv. Compostela, ktorý pútnik obdrží na základe
predloženia dokladu pútnika „ Credencial del Peregrino", do ktorého cestou zbiera pečiatky.
Odchod na letisko, odlet v poobedňajších hodinách. Po prílete do Viedne
transfer do Bratislavy.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
SVÄTOJAKUBSKÁ PEŠIA PÚŤ FRANCÚZSKA
KRĽOVSKÁ CESTA DO SANTIAGA
Termín: 10.8. - 19.8.2013
Cena: 490,- EUR
Camino Frances je najtradičnejšia zo všetkých ciest do
Santiaga a medzinárodne najznámejšia. Trasa, ktorá
vznikla v 11. storočí vedie cez severné Španielsko od
východu na západ.
V cene je zahrnuté:
• lux bus počas celého pobytu
• letecká doprava Viedeň – Santiago de Compostela, Lisabon – Viedeň
• 2 x ubytovanie s polpenziou vo Fatime
• sprievodca
• duchovný doprovod
• transfer z Bratislavy na a z letiska Viedeň.
V cene nie je zahrnuté:
• letiskové poplatky 130,-- EUR
• komplexné cestovné poistenie 17,-- EUR
• ubytovanie po pešej trase, ktorá je lemovaná ubytovňami označenými ako „Albergue
refugio" cena od 10,- EUR do 15,- EUR/os./noc
PROGRAM:
1.deň: transfer na letisko do Viedne a následne odlet do Santiago de Compostela. Transfer na
ubytovanie neďaleko Saria.
2.–6.deň: ráno začína pešia púť, ktorá trvá 5 dní, je dlhá 115 km a vedie cez malebnú Galiciu.
Sarria - mestečko s mimoriadnou románskou architektúrou. Ďalej vedie cesta
cez Viley a Barbadelo k románskemu kostolu Santiago z 12. storočia. Starý Portomarín – leží
pod hladinou priehrady, ale pred zatopením veľa pamiatok kameň po kameni rozobrali
a znovu postavili na kopci uprostred nového Portomarínu. Melide – mesto je pre
Svätojakubskú cestu veľmi dôležité, tu sa stretávajú dve cesty Camino Francés s cestou z
Ovieda. Za návštevu stojí románsky kostol Santa Maria. Boente – kaplnka sv. Jakuba. Arzúa
– tu stojí obklopená nádhernou krajinou kaplnka sv. Magdalény. Lavacolla – vstupná brána
do Santiaga, miesto, kde sa pútnik očistí kým vstúpi do Santiaga de Compostela.
7.deň: celodenný náboženský program v Santiago de Compostela, návšteva baziliky, kde sa
nachádza hrob sv.Jakuba apoštola, patróna Španielska, ktorý sa pričinil o jeho evanjelizáciu.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
8.deň: ráno odchod do Fatimy, cestou zastávka v Coimbre /sídlo najstaršej univerzity v zemi/,
stará katedrála, nový kláštor sv. Kláry, kaplnka v kláštore sestier karmelitánok, kde bývala
sestra Lucia. Po príchode do Fatimy ubytovanie a po večeri nezabudnuteľný sviečkový
sprievod.
9.deň: po raňajkách celodenný náboženský program vo Fatime. V rámci programu krížová
cesta a návšteva rodného domu troch vizionárov Lucie Santos, Francisca Marto a Jacinty
Marto v Aljustreli. Po večeri spoločná modlitba ruženca pri kaplnke Zjavenia a sviečkový
sprievod.
10.deň: po raňajkách odchod do Lisabonu a následne odlet do Viedne. Transfer z letiska.
Hlavná 3, 080 01 Prešov
051/756 2668
[email protected]
Download

Santiago de Compostella