Şekillendirme
Şekillendirme(Biçimlendirme)
Hazırlam ak
Değiştirm ek
Yeniden
Kesmek
biçimlendirmek
Muhafaza etm ek
Birleştirm ek
Kaplamak Madde niteliklerini
değiştirmek
Elle talaş kaldırarak şekil verme
Elle talaş kaldırarak şekil verme
Elle talaş kaldırarak şekil verme
Elle talaş kaldırarak şekil verme
Elle talaş kaldırarak şekil verme
Elle talaş kaldırarak şekil verme
Elle talaş kaldırarak şekil verme
Elle talaş kaldırarak şekil verme
Elle talaş kaldırarak şekil verme
Elle talaş kaldırarak şekil verme
Pafta kolu dik olarak tutulmalıdır
Torna tezgâhında talaş
kaldırarak şekil verme
Torna tezgâhında talaş
kaldırarak şekil verme
Freze tezgâhında talaş
kaldırarak şekil verme
Freze tezgâhında talaş
kaldırarak şekil verme
Vargel tezgâhında talaş
kaldırarak şekil verme
Vargel tezgâhında talaş
kaldırarak şekil verme
Matkap tezgâhında talaş
kaldırarak şekil verme
Matkap tezgâhında talaş
kaldırarak şekil verme
Taşlama tezgâhında talaş
kaldırarak şekil verme
Taşlama tezgâhında talaş
kaldırarak şekil verme
Talaş kaldırmadan şekil verme
Talaş kaldırmadan şekil verme
Download

İmalat İşlemleri - Dr. Volkan ŞAHİN