Vlnitá rúra
Strana 1
Vlnitá rúra z ušľachtilej ocele FLEX
Návod na montáž flexibilnej rúry
z ušlachtilej ocele
Návod na montáž
vlnitej
rúry z ušľachtilej ocele
Technické
parametre
Montážny návod
FLEX
Technické parametre
nerezového flexibilného vedenia
Systém dvojitých vlnitých rúr SOLAR EPDM DUO
•
•
•
•
•
Jedinečná spojovacia technika
Odolné voči UV žiareniu
Vysoká ohybnosť rúr
Bez PVC a FCKW
Ľahko deliteľné, bez straty izolačného účinku
Integrované,
dvojžilové vedenie
snímača, vedené
zvonku
KAIFLEX
Izolačna hadica
Vonkajšia
ochranná fólia
Vlnitá nerezová rúra
VA
Flexibilná
rúra
Bramacjeje plne
plne izolovaný rúrový
Dvojitá nerezová
vlnitá rúra
RATTAY
rúrový
systém
pre tepelné
solárne
zariadenia.
Jednoducho,
systém
pre tepelné
solárne
zariadenia.
Jednoducho,
rýchlo
rýchlo a profesionálne
spája
solárny
kolektor
a profesionálne
spája solárny
kolektor
a zásobník tepla.
a zásobník tepla.
Dve flexibilné nerezové rúry sú izolované materiálom
Dve Solar,
vlnité ktorý
nerezové
rúry flexibilný
RATTAY asúodolný
izolované
Kaiflex
je vysoko
voči
materiálom
KaiflexHadice
Solar,súktorý
je čiernou
vysoko fóliou
flexibilný
teplote
a UV žiareniu.
obalené
pre
a odolný
voči
teplote
a UV žiareniu.
Hadice sú
lepšiu
ochranu
proti
mechanickému
poškodeniu
a vobalené
strede
čiernou fóliou
pre ktoré
lepšiusaochranu
proti mechanickému
sú spojené
s rebrom,
dá
poškodeniu a v strede sú spojené s rebrom, ktoré sa dá
jednoducho a bez problémov oddeliť nožom bez
jednoducho a bez
problémov oddeliť nožom bez
poškodenia izolácie.
poškodenia izolácie.
Vďaka
izolovaným
rúram
Vďaka
izolovaným
rúrams sintegrovaným
integrovaným dvojžilovým
dvojžilovým
vedením
snímača
a
jedinečnej
spojovacej
techniketechnike
prívodu
vedením snímača a jedinečnej spojovacej
a spiatočky
pri montáži
náklady.
prívodu ašetríte
spiatočky
šetríte čas
pri a
montáži
čas a náklady.
Oblasti použitia
Vlastnosti
- solárne vedenia
- vedenia kolektora
- diaľkové vedenia tepla
- vedenia horúceho plynu
- zariadenia reagujúce na zmenu teploty
Menovitá
šírka
DN
16
20
25
- Izolované rúry vetvy prívodu a spiatočky sa dajú
jednoducho a bez problémov oddeliť.
- Izolačný materiál sa pri delení hadice nepoškodí.
- Obal z fólie ako ochrana proti UV žiareniu
a mechanickému namáhaniu.
- Označenie prívodu a spiatočky.
- Zodpovedá požiadavkám moderného solárneho systému.
Max. teplota média :
Min. teplota média :
+ 150°C (+ 175°C)
- 50°C
Tepelná vodivosť λ :
Stredná teplota
Tepelná vodivosť W/(m•K)
0°C
0,038
Horľavosť :
Požiarna odolnosť :
Normálna horľavosť (DIN 4102-B2)
Samozhášavý, nešíriaci oheň, nevytvárajú sa horľ. kvapky
Materiál :
Vlnitá rúra : VA 1.4404 / AISI 316L
Izolácia : KAIFLEX SOLAR EPDM
Hrúbka
izolácie
[mm]
14
Šírka
Výška
Dĺžky
[mm]
100
110
120
[mm]
50
55
60
[mm]
10/15/20/25
Min. rádius
ohybu
[mm]
25
30
35
Max.
prevádzkový
tlak [bar]
16
10
10
Objem
[ltr/m]
0,27
0,43
0,63
11/09
2
Strana 2
Vlnitá rúra
Vlnitá rúra z ušľachtilej ocele FLEX
Montážny návod nerezových flexibilných vedení
1
2
Flexibilnú rúru na požadovanom mieste odrežte
pomocou rúrkorezu
Izoláciu posuňte dozadu
3
Skontrolujte zárez a prípadne
odstráňte ostré hrany.
5
Vlnitú rúru na požadovanom mieste odrežte pomocou
rúrkorezu.
4
Nasuňte mosadznú maticu.
6
Nasaďte na rúru 2-dielny rezný prstenec.
3
Strana 3
Vlnitá rúra
Vlnitá rúra z ušľachtilej ocele FLEX
7
8
Mosadznú maticu nasuňte cez nasadený rezný prstenec.
9
Prechodku pevne zoskrutkujte s mosadznou
maticou.
10
Na zoskrutkovanie bezpodmienečne použite kliešťový kľúč,
aby ste mosadzné tvarovky nepoškodili.
Dostupné komponenty:
NDostupné
erezové flexibilné
vedenie 15m 2xDN16
komponenty:
Nerezové flexibilné vedenie 20m 2xDN16
Popis
Nerezové flexibilné vedenie 25m 2xDN16
Vlnitá
rúra
z
ušľachtilej
ocele
–
dvojitá
–
DN
16
–
dĺžka 15 m, hrúbka izolácie 14 mm
Nerezové flexibilné vedenie 15m 2xDN20
Nerezové
flexibilné
vedenie
2xDN20
Vlnitá rúra
z ušľachtilej
ocele 20m
– dvojitá
– DN 16 – dĺžka 20 m, hrúbka izolácie 14 mm
Nerezové
flexibilné
vedenie
2xDN20
Vlnitá rúra
z ušľachtilej
ocele 25m
– dvojitá
– DN 16 – dĺžka 25 m, hrúbka izolácie 14 mm
Flex 25m DN16
Vlnitá rúra z ušľachtilej ocele – dvojitá – DN 20 – dĺžka 15 m, hrúbka izolácie 14 mm
Flex 15m DN20
Redukcia z nerezového flexibilného vedenia DN16 na 3/4” závit
Vlnitá rúra
z ušľachtilej ocele
– dvojitá vedenia
– DN 20 –DN20
dĺžka 20
hrúbka
Redukcia
z nerezového
flexibilného
nam,
3/4”
závitizolácie 14 mm
Redukcia
z
nerezového
flexibilného
vedenia
DN20
na
1”
závit
Vlnitá rúra z ušľachtilej ocele – dvojitá – DN 20 – dĺžka 25 m, hrúbka izolácie 14 mm
Pripájacia nákrutka ¾“ AG x DN16 kovová tesniaca
Redukcia z nerezového flexibilného vedenia DN16 na CU18
Pripájacia
¾“ AG
x DN20 kovová
tesniaca
Redukcia
z nákrutka
nerezového
flexibilného
vedenia
DN20 na CU18
Redukcia
z nerezového
vedenia DN20 na CU22
Spojka vlnitej
rúry DN16 flexibilného
kovová tesniaca
Spojka vlnitej rúry DN20 kovová tesniaca
Spojovací kus flexibilného vedenia DN16 na DN16
Pripojovacia objímka DN16 x meď 18x1 kovová tesniaca
Spojovací
kus flexibilného vedenia DN20 na DN20
Označenie
Flex 15m DN16
Flex 20m DN16
Flex 20m DN20
Flex 25m DN20
Flex3/4“x DN16
Flex3/4“x DN20
Flex DN 16
Flex DN 20
Flex DN16x CU 18x1
Pripojovacia objímka DN20 x meď 22x1 kovová tesniaca
Flex DN20x CU 22x1
3/4”
závit s redukciou
na CU18
Pripojovacia
objímka DN20
x meď 18x1 kovová tesniaca
3/4” závit s redukciou na CU22
Flex DN20x CU 18x1
5 dvojitých príchytiek rúry s tyčovou skrutkou a hmoždinkou
Flex Fix S
4
Upozornenie pre používateľa
Flexibilnú rúru z ušľachtilej ocele zrežte načisto. Ostré hrany môžu spôsobiť poranenie. Neohýbajte flexibilnú rúru
z ušľachtilej ocele častejšie ako je nevyhnutné. Neosádzajte ju pretočenú. Používajte len tepelné izolácie, ktoré sú
schválené podľa DIN 1988 časť 7, aby na ušľachtilej oceli nedošlo ku korózii trhlín vzniknutých pnutím. Vlnitú rúru
z ušľachtilej ocele bez povrchovej úpravy z dôvodu korózie trhlín neukladajte pod omietku.
Polomery ohybu:
S našou flexibilnou rúrou môžete bez problémov dosiahnuť polomer ohybu minimálne 3
x vonkajší priemer, pričom sa vlnitá rúra neodpruží.
Tepelná izolácia:
14 mm hrubá tepelná izolácia je odolná proti vysokej teplote a veľmi dobre odolná proti UV. Dbajte prosím na to,
aby flexibilná rúra a všetky spoje boli po osadení plne zaizolované. Tepelná izolácia zabráni nielen strate tepla, ale
je potrebná aj z bezpečnostnotechnických dôvodov (protipožiarna ochrana, dotyková ochrana).
5
Download

Flexibilná nerezová rúra