SINAV YAPILACAK
DERSİN ADI
ALAN/DAL
SINAV
TÜRÜ
SINAV
ŞEKLİ
12/B
ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ
SINAV
SAATİ
YIL SONU BECERİ
SINAVI
UYGULAMA
SÖZLÜ
11/A
HEMŞİRELİK
GÜNÜ
YIL SONU BECERİ
SINAVI
UYGULAMA
SÖZLÜ
12/A
HEMŞİRELİK
SINAV
TARİHİ
YIL SONU BECERİ
SINAVI
UYGULAMA
SÖZLÜ
11/B
ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ
SIRA
NO
GÖLHİSAR ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU BECERİ SINAVLARI-SINAV PROGRAMI
SINAVA
GİRECEK
YIL SONU BECERİ
SINAVI
UYGULAMA
SÖZLÜ
SINIFLAR
(*) (**) İŞLETMELERDE TRAVMALARDA
ACİL YARDIM BECERİ EĞİTİMİ
1
09.06.2014
PAZARTESİ
09:00
(*) (**) İŞLETMELERDE TIBBİ ACİLLER
BECERİ EĞİTİMİ
(*) (**) İŞLETMELERDE OLAĞAN DIŞI
DURUMLARDA KURTARMA VE ACİL
YARDIM BECERİ EĞİTİMİ
(*) (***) DAHİLİYE HASTALIKLARI VE
BAKIMI
2
09.06.2014
PAZARTESİ
14:00
(*) (***) CERRAHİ HASTALIKLARI VE
BAKIMI
(*) (***) KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI
VE BAKIMI
(*) (***) ÇOCUK SAĞLIĞI
HASTALIKLARI VE BAKIMI
(*) (***) BULAŞICI HASTALIKLAR VE
BAKIMI
3
10.04.2014
SALI
09:00
(*) (***) RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ
(*) (***) İLK YARDIM VE ACİL BAKIM
(*) (**) İŞLETMELERDE TEMEL SAĞLIK
UYGULAMALARI BECERİ EĞİTİMİ
4
10.06.2014
SALI
14:00
(*) (**) İŞLETMELERDE YAŞAM
DESTEĞİ BECERİ EĞİTİMİ
AÇIKLAMALAR :
1- Öğrenciler sınav saatinden yarım saat önce okulda hazır olacaklardır.
2- Sınav başladıktan sonra gelen öğrenciler sınava alınmazlar.
3- Tüm öğrenciler sınavlara uygulama kıyafeti giyinerek gelmek zorundadırlar. KILIK - KIYAFET KURALLARINA UYMAYANLAR SINAVA ALINMAZLAR.
4- - Öğrenciler sınavlara gelirken İŞ DOSYASINI, kalem, silgi vs. araç ve gereçlerini yanlarında hazır bulunduracaklardır
Sayfa:1
Download

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı, Yıl Sonu Beceri Sınavları