CeBIT BİLİŞİM EURASIA FUARI ŞEMSİYE STAND VE
ZİYARET ORGANİZASYONU RAPORU
11-14 Eylül 2014
İSTANBUL
Paola Disidoro
Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü
Fuarcılık Masası Uzman Yardımcısı
CeBIT BİLİŞİM EURASIA FUARI
Bilişim sektörünün Dünya’daki en önemli etkinliklerden biri olan CeBIT Bilişim Fuarlarının Türkiye
ayağı olan CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında Hannover Fairs Turkey
Fuarcılık A.Ş.tarafından İFM İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
2014 yılı CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı’na ilişkin istatistiki rakamlar organizatör firma tarafından
henüz açıklanmamıştır.
2013 yılında fuara 18 ülkeden 500 katılımcı iştirak etmiş ve fuarı toplamda 93 ülkeden 131.358
profesyonel ziyaret etmişti.
Fuar bu yıl 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açmıştır ve sadece profesyonel
ziyaretçilere açık olan bu fuara giriş ücreti 50 TL olarak uygulanmıştır. Fuara 16 yaş altı çocuklar
girememişlerdir.
Fuar İstanbul Fuar Merkezi’nde 9, 10 ve 11.
Holler olmak üzere toplam 3 Holde
düzenlenmiştir.
CeBIT Fuarı Avrasya bölgesindeki bilişim
firmalarının yanı sıra işinde bilişimi kullanan
tüm sektör firmalarını, kamu kurumlarını ve
medya kuruluşlarını aynı çatı altında
buluşturan bir etkinlik olmuştur.
bir araya toplanmasına imkan sağlamıştır.
Sözkonusu Fuar bilgi ve iletişim sektöründe
dünya markalarını bir araya getirmenin
yanında Türkiye ve dünyanın dört bir
yanından sektörde önde gelen firmaların da
CeBIT Bilişim Eurasia, Avrasya’nın en önemli bilişim, teknoloji
ve iletişim platformu olarak ülkemizde 15. kez düzenlenmiştir.
CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı’nı önemli hale getiren sebeplerden
biri, söz konusu etkinliğin her yıl Mart ayında Almanya’nın
Hannover kentinde düzenlenen CeBIT Bilişim global fuarının
önemli bir ayağını oluşturmasıdır.
Fuarın açılışını Deutsche Messe AG, Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
Andreas Gruchow, SAP Innovation Center Turkey Geneş
Müdürü Cafer Tosun, Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Önder
Halisdemir, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu Başkanı Dr.
Tayfun Acarer, Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme ve Yüksek Tek. Birinci Bakan. Yard. İltimas
Mammadov, Polonya Ekonomi Bakan Yardımcısı Arkadiusz Bak, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanı Ahmet Kaşif, Almanya Aşağı Saksonya Ekonomi Bakanı Olaf Lies, T.C Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek ve T.C Ulaştırma, Denizci ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan yapmıştır.
Fuarın Türkiye, Güney Doğu Avrupa, Karadeniz Bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika dahil olmak
üzere ICT piyasaları için uluslararası bir buluşma noktası olduğu ve 18 ülkeden gelen katılımcıların
fuarda yerlerini aldığı gözlenmiştir.
Fuar alanlarında ayrıca; ulusal ve uluslararası heyetlerin firma toplantıları yaptıkları, yeni müşteriler
ile bağlantılara geçtikleri ve fuar ziyaretimiz boyunca; önemli iş bağlantılarının yapıldığı
görülmüştür.
Fuarda özellikle; akıllı şehirlere, sağlık hizmetlerine ve mobil ekonomiye yönelik ICT
teknolojilerinin sergilendiği gözlenmiştir.
CeBIT Bilişim Eurasia 2014'te, %100 B2B konseptine yönelik değişim katılımcılar tarafından
benimsenmiş; geçtiğimiz yıllarda B2C olarak gerçekleştirilen Fuarın amacının yenilikler ve gelecek
teknolojisinin de dahil edildiği tam anlamıyla bir %100 iş dünyası platformu oluşturulması olduğu
belirtilmiştir.
%100 B2B konsepti ile fuarda ticaret hacminin arttırılması ve Türk şirketlerinin uluslararası ve
ulusal satınalma delegasyonlarıyla aynı masada buluşturulması imkanı yaratmaya çalışıldığı
gözlenmiştir.
Türkiye’de 2023 yılında 110 milyar Euroluk bir pazara ulaşacağı öngörülen ICT günümüzde bilgi
tabanlı ekonominin ana yapı taşı olarak kabul edilmektedir.
Bilgi birikimi ve bu bilginin ne kadar hızlı ve ucuz bir şekilde mobilize edildiğine bağlı olarak
önümüzdeki günlerde ülkemizde de akıllı devlet kurumu, akıllı evler, akıllı şehirlerin sayısının hızla
artacağı düşünülmektedir.
Bu bağlamda CEBIT Bilişim Fuarı bilgi ve iletişim sektöründe dünya markalarını bir araya
getirmenin yanında Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sektörde önde gelen firmaların da bir
araya toplanmasına imkan sağlamış ve Fuar bilgi tabanlı ekonomi yaratılmasında son derece etkin
ve yol gösterici rol oynamıştır.
Sözkonusu Fuarın iş dünyasına; “Avrasya'nın %100 İş Odaklı Bilişim ve İletişim Teknolojileri
Platformu” olarak lanse edildiği gözlenmiştir.
CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı 2014 yılında "Gelecek ICT ile Gelecek" sloganı ile yola çıkmış olup;
etkinliklerin büyük çoğunluğunun B2B konseptine odaklandığı, etkinlik; eğitim, sağlık, e-bankacılık,
e-ticaret, e-hükümet, mobil ekonomi, akıllı şehirler gibi çeşitli dikey pazarlara yönelik
inovasyonları içeren yüzde yüz iş odaklı bir platform sunulduğu gözlenmiştir.
Fuarla eş zamanlı olarak bilişim şirketlerinin
temsilcileri ile CeBIT Global Conference ta
gerçekleştirilmiştir.
CeBIT GLOBAL CONFERENCE
CeBIT Global Conference bünyesinde
düzenlenmekte
olan
konferanslar,
seminerler ve paneller ile bilgi paylaşımını
sağlamakta sektörün büyümesi ve yeni iş
olanakları sağlayacak şekilde gelişmesi için
etkin bir çalışma platform sunmuştur.
Bu yıl CeBIT
kapsamında aşağıda yer alan seminer ve paneller gerçekleştirilmiştir.
Global
Conference
-Polonya oturumu (Polonya IT/ICT Branşının Potansiyeline Bakın- Yeni Olanaklara Yelken Açın)
-Şehir İletişim, Ulaşım ve Teknoloji Zirvesi
▪ Akıllı Şehir ve Akıllı Hayat
 Akıllı Şehir, Akıllı Yaşam ve Akıllı Üretimi Destekleyen Ürünler, Sistemler İçerik Ve Alt
Yapı
▪ Akıllı Belediyeler
 Akıllı Binalar
 GPS İzleme Sistemleri
 Akıllı Kentler için Akıllı Çözümler Paneli
 Akıllı Ulaşım
 Akıllı Eğitim
 Şehir ve Medeniyet
▪ Akıllı Yaşam ve Ekranlar
 Akıllı Ulaştırma Sistemleri Bugünün Şehirlerini Nasıl Mobilize Ediyor?
 Kart Bazlı Akıllı Şehir Çözümleri
 Türkiye’nin Akıllı Ulaşım Stratejisi
 Uydu Haberleşme Sistemleri ve Akıllı Ulaşım
 Modern Metropollerin Sorunları ve Bt Çözümleri
 Akıllı Trafik Yöntemi, Londra Olimpiyatlarından öğrendiklerimiz
 Veri Yönetimi Ve Şehir Yaşamı paneli
 Veri Merkezleri, Veri Güvenliği ve Yönetebilirlik Veri Yönetimi, Trafik Yönetimi
 Veri Merkezleri, Veri Güvenliği ve Yönetebilirlik Veri Yönetimi, Trafik Yönetimi, Şehir
Yaşamında Görüntüleme ve İzleme,Kurumlarda ve Toplantılarda Maliyetlerin Azaltılması,
Güvenliğin ve Verimliliğin Artırılması.
 GTFS ve Gerçek Zamanlı GTFS Formatlı Akıllı Ulaşımı Nasıl Hızlandırılabilir?
 Bir Hizmet Olarak Mobilite
-Şehir İletişim,Ulaşım ve Teknoloji Zirvesi
-Sağlık Bilişim Kongresi
 Radyoloji Bilgi Sistemleri ve Teletıp Uygulamaları Paneli
 Sağlığın Geliştirilmesinde Bilişim Paneli
 Dijital Hastane Uygulamaları Paneli
 HBYS’nin Yeni Vizyonu ‘’Yönetsel Bakış’’ Paneli
 Sağlığın Geliştirilmesinde Bilişim
 Sağlık Bilişimde Altyapı Çözümleri ve IT Uygulamaları Paneli
 Klinik Araştırmalarda Bilişim Paneli
 Sağlıkta ERP Uygulamaları Paneli
 Büyük Veri ve İş Zekası Uygulamaları Paneli
 Tıbbi Uygulamalardaki Yeniklere Bilişimin Rolü
 Mobil Sağlık Uygulamaları ve Kişiye Özel Tıp Uygulamaları
 Sağlıkta İleri Düzey Simülasyonlu Eğitim.
-Özel Oturum/ Akamai Technologies
Günümüz Medya Güvenlik Sorunları ve Trendleri
-Medya Ve Mobil Ekonomi Zirvesi
 Nesnelerin İnterneti Paneli
 E-Ticaret Paneli
 Sosyal Medya Paneli
 -HIMSS Sertifikalı EMRAM Eğitimi Programı
 -Medya Ve Mobil Ekonomi Zirvesi
 İnternette Ve Sosyal Medya Hukuku 5651 Düzenlemesi kullanıcı ve yöneticilerine ne
sunuyor?
 Ekonomi Gazetecileri Derneği Paneli
ODAMIZ ŞEMSİYE STANDI
Odamız 10 yıldan fazla süredir şemsiye stand organizasyonları ile üyelerine sektörleri ile ilgili
önemli fuarlarda ücretsiz standlar açarak firmaların yeni müşteri ve pazarlar bulmasına yardımcı
olmakta, yanı sıra üyelerinin sektör ile ilgili yenilikleri takip edebilmelerine katkı sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yıllarda da CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı’nda şemsiye stand organizasyonları kurmuş bir
çok üyemizin ücretsiz olarak fuarda mal ve hizmetlerini sergilemesine olanak sağlamıştır. Odamız
bu yıl CeBIT Fuarına yenilenen Şemsiye Stand Sirkülerimiz çerçevesinde 16 üyemizin katılımına
olanak sağlamıştır.
180 m2’lik şemsiye standımızda yer alan üyelerimizin ünvanları aşağıda yer almaktadır.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
FİRMA ADI
ATILIMCILAR BİLİŞİM
BİNDEVRE MEKATRONİK LTD. ŞTİ
DATA DOKTORU - HAŞİM YÜCE
DEDEOĞLU BİLGİ İŞLEM DAY.TÜK. MAL VE GAZ B. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
DELCOMRF ELEKTRİK ELEKTRONİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİCARET MURAT KÖROĞLU
DSB BİLİŞİM ARAÇ TAKİP HİZMETLERİ İLETİŞİM TEK.DAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
EFECEL BİLİŞİM VE TELEKOMİKASYON SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
EKOBİM YAZILIM LTD. ŞTİ
GİLTAŞ A.Ş
KALY BİLİŞİM REK.MATB.TELEKOMÜNİKASYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ
LACİVERT BİLİŞİM TEKNOLOJİ DIŞ TİC. VE SANAYİ LTD.ŞTİ.
MAKONET BİLGİSAYAR MALZEMELERİ DONANIM YAZILIM TİCARET LTD.ŞTİ
MOBİL YAŞAM BİLG.TELE.GIDA SAN VE TİC. LTD ŞTİ
MORBİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET MUSTAFA MEZ
PİKOTEK MEKANİK VE KONTROL SİTEMLERİ
PROSİS ELEKTROMEKANİK VE BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ
Organizasyonda yer alan üyelerimize 1’er desk ve tabure ücretsiz olarak tahsis edilmiş, Ortak bir
görüşme alanı oluşturulmuş ve görüşmeler sırasında ikram hizmeti ücretsiz olarak sağlanmıştır.
Ağırlıklı olarak yazılım, donanım ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren üyelerimiz
standımızda yer almıştır.
Şemsiye standımızı ziyaret eden firmalar, farklı alt sektörlerde faaliyet gösteren tüm üyelerimizi
bir arada görme ve iş görüşmesi yapma fırsatı bulmuşlardır.
Standımızda yer alan üyelerimiz, Odamızın sektörle ilgili böyle önemli bir organizasyona yönelik
Şemsiye Stand Organizasyonu düzenlemesini faydalı ve olumlu bulmakla beraber, Şemsiye
Standımızın daha ön planda olmasını talep etmişlerdir.
Fuar, sektörün en önemli ticari aktivitelerinden biri olmasına rağmen bu yıl ziyaretçi sayısı ve
profili konusunda ciddi sıkıntı yaşanmıştır.
Fuarın bu yıl sadece profesyonel ziyaretçilere açık olması ve halkın fuara kabul edilmemesi
ziyaretçi sayısında büyük bir düşüşe neden olmuştur. Bu düşüş ayrıca büyük firmalar ve
markaların fuarda stand açmamasından da kaynaklanmıştır.
Katılımcıların çoğunun büyük maddi yükümlülükler altına girerek görsel açından zengin standlarla
katıldıkları bu fuarın, sektörle ilgili ciddi profesyonel ziyaretçiler tarafından ziyaret edilmemesi
katılımcıların hemfikir olduğu konu olmuştur. .
Bu durum fuarın gelecekteki başarısını ve firmaların gelecek yıllardaki katılım kararlarını da önemli
biçimde etkileyecek konulardan biridir.
Şemsiye Stand Organizasyonumuzda yer alan üyelerimiz, Odamızın fuarlara yönelik verdiği
desteklere teşekkür etmişlerdir.
Yanı sıra, Odamızın şemsiye stand organizasyonu bir çok ziyaretçi ve katılımcı tarafından takdirle
karşılanmıştır. Söz konusu ziyaretçilere Odamızın fuarlara yönelik yıllardır devam eden düzenli
faaliyetleri konusunda bilgi aktarılmıştır. Standımızda ayrıca İzmir’in tanıtımı amacıyla İzmir Rehberi
ile İzmir Tanıtım ve Kruvaziyer Tanıtım Filmleri CD’leri dağıtılmıştır.
Download

CeBIT BİLİŞİM EURASIA FUARI ŞEMSİYE STAND VE ZİYARET