CLEARFIL ESTHETIC CEMENT INSTRUKCJA
I. WPROWADZENIE
CLEARFIL ESTHETIC CEMENT jest podwójnie wiążącym (chemoi światłoutwardzalnym) cementem kompozycyjnym. Przeznaczony do
mocowania prac protetycznych wykonanych z porcelany, porcelany
hybrydowej, kompozytu i metali.
II. WSKAZANIA
CLEARFIL ESTHETIC CEMENT zaleca się w następujących przypadkach:
1. cementowanie koron, mostów oraz prac typu inlay-onlay wykonanych
z porcelany, porcelany hybrydowej, kompozytu i metali,
2. cementowanie licówek,
3. cementowanie mostów adhezyjnych / także typu Maryland /,
4. cementowanie lanych i standardowych wkładów koronowo-korzeniowych
z metalu i włókien szklanych
III. PRZECIWWSKAZANIA
1. Pacjenci ze stwierdzoną w wywiadzie nadwrażliwością na monomer
metakrylatu.
2. Pacjenci ze stwierdzoną w wywiadzie nadwrażliwością na aceton.
IV. DZIAŁANIA UBOCZNE
W przypadku kontaktu ED PRIMER II lub CLEARFIL CERAMIC PRIMER
z błoną śluzową może dojść, wskutek koagulacji białek, do zabarwienia
błony śluzowej na biały kolor. W ciągu kilku dni białe zabarwienia znikają
samoistnie.
Postępowanie powinno przebiegać zgodnie z czasami podanymi
w poniższej tabeli:
Czas wiązania pasty CLEARFIL ESTHETIC CEMENT w jamie ustnej
(37 C° po kontakcie z ED PRIMEREM II):
Czas pracy
40 sekund
Czas wiązania 3 minuty
2. Usunąć lampę polimeryzacyjną na bok, aby zapobiec projekcji mocnego
światła na powierzchnię lampy. W przeciwnym razie może dojść do
polimeryzacji pasty, która zawiera katalizator z wysokim oddziaływaniem
na światło.
3. Pasta, którą spolimeryzowano na powierzchni dziąseł można bez
problemu usunąć. Przed cementowaniem należy usunąc możliwie
jak najwięcej nadmiarów cementu.
– Nigdy nie używać końcówki do napełniania pasty w kanale.
Jeżeli końcówka z cementem dostanie się do kanału, przyspieszy
wiązanie. Wkład należy możliwie szybko umieścić w kanale.
– Jeżeli w kanale umieszczamy kilka wkładów, należy uważać aby,
nadmiary z jednego kanału nie przedostały się do sąsiedniego kanału.
[TRY IN PASTE]
VI. WSTĘPNE WSKAZÓWKI DO STOSOWANIA
1. Użycie testera TRY IN PASTE powinno ograniczać się wyłącznie
do testowania koloru PASTY A i B.
2. TRY IN PASTE nie spolimeryzuje. Nie nadaje się do cementownia
prac protetycznych.
– Czasami na końcówce past TRY IN znajduje się przezroczysta
substancja. Ten płyn może pojawić się tylko na końcówce
strzykawek. Przed zastosowaniem pasty należy usunąć wydostającą
się substancję.
– Po testowaniu koloru należy przed cementowaniem zmyć powierzchnię,
na której testowano kolory gruntownie wodą (aby zapobiec słabszemu
wiązaniu).
[ED PRIMER II]
1. Środki ostrożności
1. W przypadku pojawienia się wrażliwości uczuleniowej w postaci
wstrząsu czy Dermatitis, związanej z kontaktem z produktem,
proszę odstawić preparat i skonsultować się z lekarzem.
2. W celu uniknięcia nadwrażliwości, która może wystąpić w wyniku
kontaktu z monomerem metakrylatu, acetonem i kwasem zaleca się
pracę w rękawicach ochronnych i stosowanie innych zabezpieczeń
ochronnych.
3. Należy zachować ostrożność, unikać kontaktu preparatu ze skóra
i oczami. Zanim zastosujemy produkt, należy zakryć oczy pacjenta
chustka, aby w ten sposób ochronić jego oczy przed niepożądanym
kontaktem z preparatem.
4. Jeżeli dojdzie do kontaktu produktu z ciałem, zaleca się następujące
postępowanie: jeśli produkt przedostał się do oka: spłukujemy
natychmiast oko obficie wodą i konsultujemy się z lekarzem okulistą
5. Jeśli produkt miał kontakt ze skórą: zmywamy natychmiast wacikiem
zanurzonym w alkoholu i spłukujemy wskazane miejsce obficie wodą
6. Należy uważać aby pacjent nie połknął przypadkowo materiału.
7. Jeżeli dojdzie do inhalacji acetonu zawartego w produkcie przez
pacjenta lub lekarza, i nastąpią objawy złego samopoczucia, należy
uspokoić pacjenta i pozwolić wdychać świeże powietrze.
8. Produkt należy chronić przed dostępem dla dzieci.
1. Jeżeli opracowana powierzchnia ma kontakt ze śliną lub znajdzie się
w kontakcie z resztką tkanek lub krwią, należy ją oczyścic wodą, osuszyć
i wyczyścić alkoholem. Nastepnie ponownie potraktować ED PRIMEREMII;
w przeciwnym razie nie ma gwarancji dużej siły wiązania.
2. ED PRIMER II należy przed użyciem ogrzać. Po wyjęciu z lodówki należy
produkt przez 15 minut ogrzać w temperaturze pokojowej, w przeciwnym
razie podczas podawania mogą powstać pęcherze w płynie lub
wydostaje się po użyciu na zewnątrz.
3. ED PRIMER II płyny A i B należy ze sobą zmieszać. Nie wolno ich
używać osobno
4. Mieszanina ED PRIMER II płynów A i B jest po połączeniu gotowa
do jak najszybszej aplikacji. Mieszanina należy aplikować w ciągu
5 min. po zamieszaniu.
– ED PRIMER II płyny Ai B podane z butelki powinny być zawsze
w dokładnie tej samej ilości, aby mieszanina zachowała swoje
fizyczne właściwości.
– Przy cementowaniu wkładów z metali szlachetnych należy przed
użyciem ED PRIMERA II nanieść na wkład uzdatniacz do metalu
ALLOY PRIMER . A przy cementowaniu wkładów z tworzywa z nieor ganicznym wypełniaczem przed użyciem ED PRIMER II należy
pokryć CLEARFIL CERAMIC PRIMEREM.
[CLEARFIL CERAMIC PRIMER]
2. Stosowanie i zasady postępowania
1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER nie należy łączyć z innymi zawierającymi
silan preparatami. Połączenie z innymi substancjami może zmienić
właściwości fizyczne z możliwością potencjalnego wpływu na wymagane
właściwości.
4. CLEARFIL CERAMIC PRIMER nie wolno używać w pobliżu źródła ognia.
Zawiera etanol i jest łatwopalny.
V. INTERAKCJE
Eugenol, składnik preparatów do ochrony miazgi upośledza adhezję
materiałów kompozytowych. Także hemostatyczne środki zawierające
trójwartościowe żelazo (III) wpływają niekorzystnie na siłę wiązania.
Ponadto jony żelaza (III) przebarwiają szyjki zębów i dziąsła.
[PASTY A I B]
1. Pastę należy nanieść na pracę w ciągu 3 minut.
2. Kontakt pasty A i B z ED PRIMEREM II rozpoczyna proces polime ryzacji, dlatego pasta nie powinna być nakładana na powierzchnię
przeznaczoną do cemnetowania,która została pokryta ED PRIMER II.
5. CLEARFIL CERAMIC PRIMER po podaniu z butelki powinien jak
najszybciej znaleźc się na wymaganej powierzchni. CLEARFIL
CERAMIC PRIMER zawiera ulotny etanol. Jeżeli ten składnik się
ulotni, zwiększy się elastyczność , co może utrudnić zastosowanie.
6. Bonding (lub cementowanie) należy przeprowadzić natychmiast
po pokryciu powierzchni CLEARFIL CERAMIC PRIMEREM.
7. Jeżeli powierzchnia pracy ulegnie zabrudzeniu, należy ją przemyć
wodą, osuszyć i oczyścic K-ETCHANT ŻELEM.
8. Jeżeli CLEARFIL CERAMIC PRIMER osadza się na podajniku
lub na pojemniku, należy zmyć go gazą nasączoną alkoholem.
[K-ETCHNAT ŻEL]
Aby uzyskać optymalny efekt wiązania należy uniknąć w polu zabiegowym
kontaktu ze śliną, resztkami tkanek. Aby utrzymać ząb w suchym i czystym
środowisku, najlepiej używac do pracy koferdam. Jeżeli dojdzie
do zabrudzenia powierzchni przeznaczonej do cementowania śliną
lub resztkami tkanek, należy zmyć ją wodą, oczyścić wacikiem
nasączonym alkoholem i ponownie potraktować K-ETCHANT ŻELEM,
w przeciwnym razie nie ma gwarancji optymalnego wiązania.
[ALLOY PRIMER]
Jeżeli powierzchnia pokryta ALLOY PRIMEREM miała kontakt ze śliną
lub resztkami tkanek, należy ją przemyć wacikiem nasączonym w alkoholu
i ponownie nanieść ALLOY PRIMER.
Polimeryzacja światłem
1. Końcówka światłowodu powinna się znajdować możliwie jak najbliżej
i jak najbardziej pod kątem do cementowanej powierzchni. Jeżeli
cementujemy dużą powierzchnię, zaleca się podzielenie powierzchni
cementowanej na kilka mniejszych obszarów i naświetlanie poszcze gólnych fragmentów osobno.
2. Lampę należy sprawdzić przed użyciem, jej przydatność do pracy,
światłowód. Zaleca się sprawdzenie intensywności światła lampy
w równych odstępach czasu przy użyciu specjalnego urządzenia
do sprawdzenia natężenia światła lamp polimeryzacyjnych. Niewielka
intensywność światła prowadzi do słabego wiązania.
Ogólne środki ostrożności
1. Ząb opracowany zgodnie z zasadami gwarantuje maksymalną siłę
wiązania. Należy sprawdzić i upewnić się, czy ząb został należycie
przygotowany do cementowania.
2. Częściowo lub całkowicie obnażoną miazgę można pokryć preparatem
na bazie wodorotlenku wapnia. Do ochrony miazgi nie używamy
preparatów zawierających eugenol.
3. Należy uważać na ostre brzegi prac protetycznych i unikać skaleczenia
podczas cementowania.
4. Materiał jest przeznaczony wyłącznie do stosowania przez lekarzy
dentystów.
5. Produkt nie może być używany do innych aniżeli wymienionych
w pozycji ZASTOSOWANIE celów.
3. Zasady przechowywania materiału
1. Po upływie daty przydatności nie należy stosować materiału. Proszę
przestrzegać terminów ważności podanych na opakowaniu.
2. ALLOY PRIMER jest preparatem łatwopalnym. Przechowujemy
z dala od płomieni.
3. Produkt powinien być przechowywany w lodówce, przed przystąpieniem
do pracy należy uzyskać dla niego temperaturę pokojową.
4. Chronić przed kontaktem ze źródłami ciepła a zwłaszcza nie wystawiać
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
5. Butelki i strzykawki powinno się wymieniać z chwilą zużycia materiału.
To zapobiegnie rozcieńczeniu eterycznej zawartości.
VII SKŁADNIKI ZESTAWU:
Wszystkie składniki można dokupić pojedyńczo,
1) PASTE A i B: w kolorach: uniwersalny, brązowy, bezbarwny,
opakerowy biały, opakerowy żółty.
Główne składniki:
(1) PASTA A
bisfenol-A-glicydylmetakrylan (Bis-GMA)
trietylenoglikol dimetakrylat (TEGDMA)
inne monomery metakrylatu
silanizowane sproszkowane szkło
koloidalny tlenek krzemu
(2) PASTA B
bisfenol-A-glicydylmetakrylan (Bis-GMA)
trietylenoglikol dimetakrylat (TEGDMA)
inne monomery metakrylatu
silanizowane sproszkowane szkło
silanizowany tlenek krzemu
koloidalny tlenek krzemu
nadtlenek benzoilu
di-kamphorochinon
pigmenty
2) TRY IN PASTE: w kolorach: uniwersalny, brązowy, bezbarwny,
opakerowy biały, opakerowy żółty.
Główne składniki:
gliceryna
silanizowany tlenek krzemu
silanizowany koloidalny tlenek krzemu
pigmenty
3) ED PRIMER II
Główne składniki:
* płyn A
2-hydroksyetyl-metakrylat (HEMA)
10-Methacrylat-oxydecyl Dehydrogenphosphat (MDP)
woda
katalizator
* płyn B
monomer metakrylatu
woda
inicjator
katalizator
4) K-ETCHANT GEL
Główne składniki:
woda
kwas fosforowy
koloidalny tlenek krzemu
pigmenty
5) CLEARFIL CERAMIC PRIMER
Główne składniki:
3-metakryloksypropyl-trimetoksysilan
10-Methacrylat-oxydecyl Dehydrogenphosphat (MDP)
etanol
6) ALLOY PRIMER
Główne składniki:
aceton
10-Methacrylat-oxydecyl Dehydrogenphosphat (MDP)
monomer triazynowinylowy
7) DODATKI
płytka do mieszania, łopatka, bloczek papierowy do mieszania, mała
rękojeść do pędzelków, jednorazowe końcówki pędzelków, jednorazowe
kaniule nakładane na strzykawkę, płytka do przykrycia
VIII. POSTĘPOWANIE KLINICZNE
PRZYGOTOWANIE SAMOMIESZAJĄCEJ STRZYKAWKI
1. Zakrętkę przekręcić o ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, tak aby dopasować noski do zaczepów (A)
w strzykawce. Przytrzymać zakrętkę, usunąć poprzez pokręcenie
i dociśnięcie do dołu (B).
2. Wycisnąć małe ilości pasty i upewnić się, że te dokładnie takie same
porcje pasty wydostają się z otworów. Przed każdym podaniem pasty
należy upewnić się i sprawdzić czy z podajnika wydostają się dokładnie
takie same ilości pasty. Jeżeli porcje pasty będą nierówne, dojdzie
do złej polimeryzacji.
3. Do końcówki strzykawki przymocować kaniul mieszający, dokładnie
połączyć dwa elemnety.
4. Końcówkę mieszającą przekręcic w kierunku ruchu wskazówek
zegara o ¼ obrotu i zatrzasnąć.
5. Zmieszane ze sobą pasty podajemy, dociskając tłoki strzykawek.
A. POSTĘPOWANIE STANDARDOWE WSKAZANIA 1-3
[1]cementowanie koron, mostów oraz prac typu inlay-onlay wykonanych
z porcelany, porcelany hybrydowej, kompozytu i metali
[2]cementowanie licówek
[3]cementowanie mostów adhezyjnych
A-1. CZYSZCZENIE UBYTKU LUB POWIERZCHNI ZĘBA OSZLIFOWANEGO (KIKUTA) USUWAMY POZOSTAŁY NA POWIERZCHNI KIKUTA
CEMENT TYMCZASOWY.
A-2. PIASKOWANIE
Powierzchnie cementowane prac ceramicznych piaskujemy tlenkiem
aluminium o ziarnistości 30-50 μ, z ciśnieniem 0,1-0,2 MPa (1-2 kg/cm²)
przez 2-3 sekundy. Następnie spłukujemy wodą przez 2 minuty.
Powierzchnie metalowe piaskujemy tlenkiem aluminium o ziarnistości
30-50 μ, z ciśnieniem 0,3-0,4 MPa (3-4 kg/cm²) przez 2-3 sekundy.
Następnie spłukujemy wodą przez 2 minuty.
A-3. PRZYMIARKA PRACY PROTETYCZNEJ
1. Prace protetyczne przymierzyć i dopasować zgodnie z wymogami.
2. Wybrany z kolornika TRAY IN PASTE kolor zaaplikować na powierz chnię przeznaczoną do cemnetowania i dopasować zwłaszcza przy
powierzchniach brzegowych. Nadmiary pasty usunąć szczoteczką.
Kolory z kolornika odpowiadają kolorom pasty A i B.
3. Ustalić bardzo precyzyjnie kolor pasty i następnie usunąc pracę
protetyczną. Pastę TRAY IN PASTE wymyć dokłądnie wodą od
wewnętrznej strony i tak samo wymyć powierzchnię zębów. Jeżeli
chcielibyśmy zmienić kolor pasty TRAY IN PASTE należy powtórzyć
etap sprawdzania kolorów ponownie.
A-4. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI CEMENTOWANEJ PRACY
PROTETYCZNEJ
Do napraw porcelany i porcelany hybrydowej
1. K-ETCHANT ŻEL nanieść na powierzchnię przeznaczoną do cemen towania, czas działania 5 s., następnie wypłukać wodą i osuszyć.
Takie postępowanie jest zbędne jeżeli cementowana powierzchnia
jest z cerkonu lub tlenku aluminium.
2. Niezbędne ilości CLEARFIL CERAMIC PRIMER podać zaraz przed
aplikacją do otworu w płytce przeznaczonej do mieszania. CLEARFIL
CERAMIC PRIMER nakładamy do wnętrza pracy protetycznej jedno razowym pędzelkiem. Preparat rozprowadzamy po całej powierzchni
delikatnym strumieniem powietrza.
Do napraw powierzchni metalowych
Jednorazowym pędzelkiem pokrywamy powierzchnie metalowe.
A-5. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI KIKUTA ZĘBA
Przygotowanie szkliwa
Przy cementowaniu prac na powierzchni nieoszlifowanego szkliwa lub
w przypadku mostu adhesyjnego nanosimy na powierzchnię K_ETCHANT
ŻEL i pozostawiamy na 10 s., a następnie spłukujemy i osuszamy.
Przygotowanie powierzchni z metalu szlachetnego
Pokrywamy metal szlachetny ALLOY PRIMEREM.
Przygotowanie powierzchni kompozytu
1. K-ETCHANT ŻEL nanieść na powierzchnię kompozytu, pozostawić
na 5 s. I następnie zmyć wodą i osuszyć.
2. Niezbędne ilości CLEARFIL CERAMIC PRIMER podać zaraz przed
aplikacją do otworu w płytce przeznaczonej do mieszania. CLEARFIL
CERAMIC PRIMER nakładamy do wnętrza pracy protetycznej jedno razowym pędzelkiem. Preparat rozprowadzamy po całej powierzchni
delikatnym strumieniem powietrza.
A-6. Zastosowanie ED PRIMER II
1. Jednakowe ilości ED PRIMER II płyn A i B podać do otworu w płytce
do mieszania i zaraz przed podaniem mieszając połączyć ze sobą.
UWAGA
ED PRIMER płyny A i B połączone ze sobą nakładamy natychmiast
po zamieszaniu. Połączone płyny należy podać w ciagu 5 minut.
2. Zmieszane ze sobą płyny A i B ED PRIMERA nanosimy jednorazowym
pędzelkiem do ubytku lub powierzchni przeznaczonej do cementowania,
i pozostawiamy na 30 s. Należy uważać, aby w ciągu tych 30 s.
Na powierzchnie pokrytą ED PRIMEREM II nie dostała się ślina ani
resztki tkanek.
3. Po uzdatnieniu ubytku wacikiem usuwamy nadmiary i resztki ED
PRIMERA II z powierzchni ubytku lub przeznaczonej do cementowania
(zwłaszcza na powierzchni granicy preparacji).
4. Po osuszeniu powierzchni dodatkowo osuszamy przy użyciu delikatnego
strumienia powietrza. Można skorzystać z ssaka, który odessie ewen tualne nadmiary płynów.
A-7. CEMENTOWANIE
1. Pasty A i B wyciskamy ze strzykawki msamomieszającej i nanosimy
na cementowaną powierzchnię pracy protetycznej.
2. Pracę protetyczną osadzamy
3. Usuwamy nadmiary cementu
4. Pozostałe na granicy preparacji resztki cemenu polimeryzujemy wg
czasów z tabeli:
Tabela: czas naświetlania materiału CLEARFIL ESTHETIC CEMENT:
Lampy halogenowe ogólniedostępne:
150-550 mW/cm², 400-515 nm.
Lampy LED, niebieskie: powyżej 120 mW/cm², 400-515 nm.
Szybkopolimeryzujące lampy halogenowe: powyżej 550 mW/cm², 400-515 nm
Lampy plazmowe, ksenonowe: powyżej 2000 mW/cm², 400-515 nm i powyżej
450 mW/cm² przy długości fali 400-430 nm.
Czas polimeryzacji
20 sekund
20 sekund
5 sekund
5 sekund
CLEARFIL jest zastrzeżonym znakiem towarowymi firmy KURARAY CO.,LTD.
Producent
KURARAY CO.,LTD., 1-12-39, Umeda, Kita-ku, Osaka 530-8611, Japan
KURARAY EUROPE GmbH, Schiess Str. 68, 40549 Duesseldorf, Germany
Download

CLEARFIL ESTHETIC CEMENT INSTRUKCJA