luxusné visco matrace
l e n t i e ň k o p í r u j e v a š e t e l o l e p š i e | w w w. c u r e m . s k
Curem C 2000
Curem C 5000 EGO
Prevedenie C 2000 / C 2000 Hard (tuhší)
Prevedenie C 5000 EGO / C 5000 EGO Hard (tuhší)
Luxusný dvojvrstvový matrac Curem s ventilačným jadrom pre vysoký
k o m f o r t s p á n k u . O b s a h u j e s i l n ú v r s t v u C u r e m f o a m TM v i s c o p e n y v y s o k e j
objemovej hmotnosti pre dokonalú podporu tela a relaxačný spánok.
Najvyššia trieda zdravého spania. Päťvrstvový luxusný matrac Curem
s ventilačným jadrom a ramennými kolískami z bio-visco peny
C u r e m f o a m TM, p r e d o k o n a l é u v o ľ n e n i e r a m e n a p o č a s s p á n k u n a b o k u .
V i s c o p e n y C u r e m f o a m TM r ô z n y c h t u h o s t í s ú p o s k l a d a n é t a k , a b y p r i n i e s l i
v á š m u t e l u d o k o n a l é o d ľ a h č e n i e a m a x i m á l n u p o d p o r u p r e Va š u c h r b t i c u .
* Výška matraca cca 21 cm | * 2 vrstvy (Curemfoam Visco 85 + Curemfoam )
* Jemný prateľný poťah (60 °C) s 2-dielnou konštrukciou, prešitý klimatizačnou vrstvou dutého vlákna
TM
TM
* Nová poťahová látka Curem GALAXY prináša: vysokú pevnosť a odolnosť voči oteru a žmoleniu |
odolnosť voči navlhnutiu | minimálnu možnosť nabíjania statickou elektrinou |
luxusný vzhľad a jemnosť
* Odporučená nosnosť do 130 kg
* Záruka regresívna 10 rokov na jadro matraca
* Mechanicky testované 200 000 záťažovými cyklami
* Výška matraca cca 26 cm | * 5 vrstiev (Curemfoam Visco 85 + Curemfoam Visco BSF
+ Curemfoam Visco 50 + Curemfoam + Curemfoam Visco poťah)
* Poťah je prešitý vrstvou jemnej Curemfoam visco peny (tvorí tak 5. vrstvu) pre dokonalý pocit
u v o ľ ň u j ú c e h o s p á n k u . P o ť a h j e č i s t i t e ľ n ý, v y r o b e n ý z 2 č a s t í . V c e n e m a t r a c a p r a t e ľ n ý c h r á n i č C u r e m
TM
TM
TM
TM
TM
TM
* Nová luxusná poťahová látka Curem GALAXY prináša: vysokú pevnosť a odolnosť voči oteru
a žmoleniu | odolnosť voči navlhnutiu | minimálnu možnosť nabíjania statickou
elektrinou | luxusný vzhľad a jemnosť, podčiarknutú visco penou v poťahu
* Odporučená nosnosť do 140 kg
* Záruka regresívna 10 rokov na jadro matraca
* Mechanicky testované 200 000 záťažovými cyklami
477 €
A K C I A - D A R Č E K V I S C O VA N K Ú Š
CUREM MIKADO PILLOW
V HODNOTE 98 €
920 €
A K C I A - D A R Č E K V I S C O VA N K Ú Š
CUREM MIKADO PILLOW
V HODNOTE 98 €
2x curemfoam
5x curemfoam
10 rokov záruka
10 rokov záruka
21 cm
26 cm
antialergik
visco poťah
antialergik
luxusný matrac curem s pamäťovou penou curemfoam vysokého objemu pre odľahčujúci spánok
F i l o z o fi a C u r e m | Š p i č k o v á t e c h n o l ó g i a d o v a š e j s p á l n e . K o n c e p t s é r i e m a t r a c o v C u r e m s a o p i e r a o p o z n a t k y
z technológií letov do vesmíru. Peny CuremfoamTM (vysokoobjemové visco peny a pružné peny s otvorenou
bunečnou štruktúrou) majú jedinečné odľahčujúce vlastnosti, ktoré umožňujú hlboký a pokojný spánok.
Vyrábame matrace pre najvyšší možný komfort spánku s maximálnymi ortopedickými vlastnosťami. Vyskúšajte
a k o m a t r a c e C u r e m o d ľ a h č i a p o č a s s p á n k u Va š e t e l o , u ľ a v i a k ĺ b o m , c h r b t o v é m u s v a l s t v u a p r i n e s ú Vá m
nezabudnuteľne hlboký relaxačný spánok.
Te c h n o l ó g i a C u r e m | M a t r a c e C u r e m v z n i k a j ú š p e c i á l n o u t e c h n o l ó g i o u n á s t r e k u p e n y. Te n t o n o v ý s p ô s o b
výroby vysokoobjemových viscoelastických pien pomáha pri uľahnutí na matrac navodzovať telu veľmi príjemný
pocit “stavu beztiaže“. Kombinácia rôznych tuhostí a typov pien CuremfoamTM umožňuje pri ležaní na matracoch Curem docieliť najvyššej možnej stability chrbtice pri všetkých režimoch spánku (na chrbte, na boku, …)
aj pri púhej relaxácii. Všetky zóny matraca efektívne vyrovnávajú tlak vyvolávaný jednotlivými partiami ľudského
t e l a . M a t r a c e C u r e m p o n ú k a j ú s k u t o č n ý o d p o č i n o k p r e Va š e t e l o i Va š u m y s e ľ .
Prikrývka a vankúš Curem Exclusive
135 x 200 cm | 70 x 90 cm zips | 100% bavlna | Prateľné 60 °C | Termo
Dvojvrstvová prikrývka tvorí vzduchovú izolačnú komoru.
Výplň vankúša: 100% polyesterové guľôčky 1000 g.
Výplň prikrývky: 100% polyesterové duté vlákno 1100 g.
Dodáva sa v darčekových taškách.
TERMO
ANTIALERGIK
VYSOKÁ HREJIVOSŤ
Prikrývka
Vankúš
28 €
42 €
35 €
56 €
Samanta
posteľ | bukový masív | 160 x 200 alebo 180 x 200 cm
bez úložných priestorov
640 €
724 €
s úložnými priestormi
880 €
982 €
* Masívne bukové drevo - CINK (parketový vzhľad)
* Ľahká a rýchla montáž + dlhá životnosť konštrukcie
* Možnosť dokúpenia príslušenstva (stolíky)
* Na výber prírodný buk/morenie tabak/koňak
* Jednoducho nastaviteľná výška ložnej plochy
* Akcia platí pre rozmer ložnej plochy 160 alebo 180 x 200 cm
* Vhodná pre všetky bežné lamelové rošty
* Variant s úložným priestorom určený pre výklopné lamelové rošty (úložný priestor je prístupný zhora)
prírodný
buk
Akcia prebieha od 1.9.2013 do 30.4.2014. Ceny sú uvedené v € (EUR), včítane DPH. Platí pre rozmery matracov 90x200, 80x200, 85x195, 90x190, 80x195, 100x200 cm. Atypické rozmery do rozmeru 200x100 cm je možné zakúpiť s prirážkou 10%. Matrace je možné dodať tiež v predĺženom prevedení: + 10 cm = + 10%; + 20 cm = + 20%. K posteli Samanta je možné
dokúpiť vyobrazené nočné stolíky (nie sú súčasťou akcie, ani ceny). Posteľ Samanta je dodávaná iba v uvedených rozmeroch, bez roštov, bez úložných priestorov (vyjmúc druhý cenový
variant), bez matracov a bez vyobrazenej dekorácie. Rošty, matrace a nočné stolíky je možné dokúpiť samostatne (Curem odporúča rošty značiek Tropico a Slumberland - využite ich
akčných letákov). Prikrývka a vankúš v akcii iba v uvedených rozmeroch (135 x 200 a 70 x 90 cm). Na všetky uvedené matrace je poskytovaná regresívna záruka 10 rokov na jadro matraca.
Na ostatný tovar je záruka 2 roky. Výrobca si vyhrádza právo na tlačové chyby a zmeny v akcii. Kompletnú ponuku značky CUREM žiadajte u svojho predajcu. Viac informácií, produktov a
zoznam predajcov nájdete na oficiálnych internetových stránkach www.curem.sk
www.curem.sk |
Váš prodejca:
morenie
koňak
morenie
tabak
Download

luxusné visco matrace