EGE SERİSİ
1-3 kVA
Yüksek Frekans Online
Kesintisiz Güç Kaynağı
KULLANICI EL KİTABI
Modeller:
EGE 101KT, EGE 102KT, EGE 103KT, EGE 101KTL, EGE 102KTL, EGE 103KTL
ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş.
DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP SOK. NO:14
DUDULLU/İSTANBUL
TEL: 0216 540 90 00 FAKS: 0216 540 90 10
WEB: www.esis.com.tr e-mail: [email protected]
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 1 / 25
ÖNEMLİ UYARI
İleri teknolojiye sahip EGE Serisi Kesintisiz Güç Kaynağını (KGK) tercih
ettiğiniz için teşekkürler.
Bu kılavuz; hem KGK’nızın özellikleri, kurulumu ve çalıştırılması hem de
sizin, KGK’nın ve buna bağlı yüklerin emniyeti açısından çok önemli bilgiler
içermektedir. Kılavuzda yazanların öğrenilmesi ve uygulanması, cihazı
doğru ve güvenli bir şekilde kullanmanız ve cihazdan azami yarar
sağlamanız açısından şarttır.
 Kuruluma başlamadan önce kullanım kılavuzunun tamamını dikkatli
şekilde okuyunuz!
 Kullanım Kılavuzunu saklayınız!
 Cihazın Bakanlıkça belirtilen kullanım ömrü 5 yıldır.
 Ürünün garantisi fatura tarihinden itibaren başlar.
 Ürün malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garanti kapsamındadır.
 Lütfen bakım anlaşması talep ediniz.
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 2 / 25
İçindekiler
ÖNEMLİ UYARI ................................................................................................ 2
1. GÜVENLİK ................................................................................................ 4
2. GİRİŞ ........................................................................................................ 6
2.1.
Sistem ve Model Tanımı ................................................................. 6
2.2.
Kesintisiz Güç Kaynaklarının Arka Görünümleri ............................. 6
2.3.
Çalışma Prensibi .............................................................................. 8
2.4.
Teknik Özellikler.............................................................................. 9
3. KURULUM ............................................................................................. 10
3.1.
Paket İçeriği .................................................................................. 10
3.2.
Montaj Notları .............................................................................. 10
3.3.
Kablo Bağlantıları .......................................................................... 10
3.3.1.
Giriş/Çıkış Kablo Bağlantıları ................................................. 10
3.3.2.
Harici Akü Bağlantısı ............................................................. 11
3.3.3.
Haberleşme Kablo Bağlantısı ................................................ 12
3.3.4.
Gerilim Dalgalanma Koruma Bağlantısı ................................ 13
4. ÇALIŞTIRMA........................................................................................... 13
4.1.
Gösterge ....................................................................................... 13
4.2.1
Açma ve Kapatma ................................................................ 15
4.2.2
Akü Test İşlevi ............................................................................... 15
4.3
Hata ve Uyarı Kodları .................................................................... 16
5. ÇALIŞMA MODLARI ............................................................................... 16
5.1.
Online Mod (Çevrim İçi Mod) ....................................................... 16
5.2.
Akü Modu ..................................................................................... 17
5.3.
Bypass Modu ................................................................................ 17
6. YAZILIM ................................................................................................. 18
7. BAKIM ................................................................................................... 19
7.1.
Akü Bakımı .................................................................................... 19
7.2.
Akü Değişimi ve Bertaraf .............................................................. 20
7.3.
UPS Kontrol ................................................................................... 20
7.4.
Sorunlar ve Çözümler ................................................................... 21
7. GARANTİ................................................................................................ 23
8. YETKİLİ SERVİS LİSTESİ ........................................................................... 23
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 3 / 25
1. GÜVENLİK
KGK’nın, buna bağlı cihazların ve kullanıcının güvenliğini ilgilendiren bilgiler
aşağıda özetlenmiştir. Ancak kılavuzun tamamı okunmadan kuruluma kesinlikle
başlanmamalıdır.
 Cihaz sadece yetkili teknik servis tarafından yerleştirilmeli ve devreye
alınmalıdır.
 Cihazınızı çalıştırmadan önce mutlaka kullanma talimatını okuyunuz.
 Akü kullanılan modellerde, akü bağlantısı yaparken akünün gerilim ve
ampersaat değerlerinin cihazın çıkış değerleri ile uyumlu olup olmadığını kontrol
ediniz. Bağlantıları yaparken kutup işaretlerinin doğru olmasına dikkat ediniz.
Bağlantılarınızı sıkıca bağlayınız. Herhangi bir ark oluşması durumunda akünüz
zarar görebilir.
 Cihaz her zaman dikey pozisyonda çalıştırılmalıdır.
 Cihaz; soğuktan sıcağa getirildiğinde havanın nemi içinde yoğunlaşabilir. Bu
şekilde çalıştırılması son derece tehlikeli olacağından, böyle bir durumda
kurulumdan önce en az iki saat beklenmelidir.
 Cihaz bina içi kullanım içindir. Cihazınızı teknik özellikler kısmında belirtilen
0
sıcaklık (40 C ) ve nem (maksimum %90) değerlerinin üzerinde çalıştırmayınız
 KGK kendi enerji kaynağına sahip bir cihazdır. Herhangi bir bağlantı
yapılmamasına rağmen, tehlikeli gerilimler bağlantı terminallerinde ve KGK
üzerinde oluşmuş olabilir. Bu parçalara dokunmayınız.
 Herhangi bir bağlantı yapılmadan önce toprak bağlantısı mutlaka yapılmalıdır.
 KGK’yı devreden çıkarmak için önce ön panelden OFF tuşuna basın daha sonra
şebeke bağlantısını ayırın.
 Cihazın kapağının kapalı olmasına ve yeterli hava dolaşımının sağlandığına emin
olunuz. Cihazınızı tozsuz ortamlarda çalıştırmaya özen gösterin.
 Cihazınızı Gaz Kaynakları, Elektrikli ısıtıcılar ve nemli ortamlara yakın olarak
çalıştırmayınız
 Yangın tehlikesine karşı, bağlantılar uygun kesitte kablolarla yapılmalıdır. Tüm
kablolar izoleli olmalı ve ayağa takılmayacak şekilde döşenmelidir.
 Yabancı maddelerin (sıvı veya katı) cihaz içine girmemesine dikkat edilmelidir.
 Cihaz; kılavuzun “yerleşim” bölümünde belirtilen özelliklere sahip bir ortamda
çalıştırılmalıdır.
 Cihazın bakımı sadece yetkili teknik personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 4 / 25
 Acil bir durumda (kabinin, ön panelin veya bağlantıların zarar görmesi, cihazın
içine yabancı madde girmesi vb.) cihaz derhal kapatılarak giriş gerilimi kesilmeli
ve yetkili servise haber verilmelidir.
 Cihazınız kapalı olsa bile Akülerde ve bağlantı terminallerinde yüksek gerilim
vardır. Cihazda kullanılan akülere dokunmak çok tehlikelidir. Akülere ve bağlantı
kablolarına dokunmayız.
 Cihazınız servise götürmeden önce akü bağlantılarını ayırın ve çıkışta ve akü
bağlantı uçlarında herhangi bir gerilim olmadığından emin olun.
 Aküler üzerinde çalışılırken metal takılar çıkarılmalı ve izoleli aletler
kullanılmalıdır.
 Aküleri açmaya çalışmayınız. Akü içinde bulunan elektrolitik sıvı deri ve gözler
için çok tehlikelidir.
 Aküleri ateşe atmayınız. Patlama riski vardır.
 Kullanılmış aküleri yetkili atık akü toplama noktalarına teslim ediniz.
 Cihazda sadece aynı sayıda ve aynı tip aküler kullanılmalı ve yetkili servis
tarafından bağlanmalıdır.
 Cihazın sigorta değişiminde aynı tip ve değerde sigorta kullanılmalıdır.
 KGK Akü modunda çalışırken aküleri sistemden ayırmayınız.
 Şarj işlemi devam ederken cihaza fazladan akü bağlamayınız. Cihazı kapatmadan
üzerinde hiç bir işlem yapmayınız. Cihazınızı hiçbir şekilde amacı dışında
kullanmayınız.
 Cihazdaki tüm uyarı etiketlerinin sürekli takılı olduğunu kontrol edin.
 Cihazınızı aşırı yüklemekten kaçının
 Bu kullanım kılavuzunu kolay erişim için, ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız.
 Cihaz; nakliye sırasında uygun şekilde ambalajlanmalıdır.
 KGK daha önce bir deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir
Dâhili aküsü olan cihazlarda akü bağlantı terminallerinde tehlikeli
gerilimler bulunabilir.
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 5 / 25
2. GİRİŞ
2.1. Sistem ve Model Tanımı
EGE Serisi çevrimiçi Kesintisiz Güç Kaynağı çift çevrim teknolojisine sahiptir. Çift
çevrim teknolojisi sayesinde şebeke kaynaklı bozulmalar elimine edilerek kritik
yüklerinize mükemmel koruma sağlanır. Girişteki Alternatif Akım (AC) Doğrultucu
tarafından Doğru Akıma (DC) çevrilir. Bu DC aküleri şarj eder ve İnvertörü besler.
Herhangi bir kesinti durumunda İnvertör Aküler tarafından beslenir. İnvertör DC
akımı sinüs formunda AC akıma çevirir ve yükler beslenir.
Çift çevrim teknolojisi ile tasarlanan çevrimiçi EGE KGK Serisi sürekli ve kaliteli AC
güç ve kritik yüklerinize en üst düzeyde koruma sağlar.
Başlıca kullanım alanları Finans, İletişim, Trafik, Üretim, Eğitim, Kamu vb. olarak
sıralanabilir
Bu El Kitabı aşağıdaki modeller içindir.
Tip
Standart
Uzun
Yedekleme
Süresi
1 kVA
2 kVA
3 kVA
1 kVA
2 kVA
3 kVA
Model
EGE 101KT
EGE 102KT
EGE 103KT
EGE 101KTL
EGE 102KTL
EGE 103KTL
Açıklama
3 ad. Akü, 1 A Dahili Şarj
6 ad. Akü, 1 A Dahili Şarj
8 ad. Akü, 1 A Dahili Şarj
Harici Akü ve 7 A Dahili Şarj
Harici Akü ve 8 A Dahili Şarj
Harici Akü ve 8 A Dahili Şarj
2.2. Kesintisiz Güç Kaynaklarının Arka Görünümleri
PC Arayüz
SNMP Kart Bağlantısı
Surge Koruma
Çıkışlar
Kesici
Giriş
Bağlantısı
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Harici Akü Bağlantısı
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 6 / 25
EGE 101KTL Arka Görünümü
SNMP Kart Bağlantısı
PC Arayüz
Surge Koruma
Çıkışlar
Harici Akü
Bağlantısı
EGE 102KTL Arka Görünümü
Kesici
Giriş
Bağlantısı
SNMP Kart Bağlantısı
PC Arayüz
RS232
Surge Koruma
Çıkışlar
Bağlantı Terminal Kapağı
Harici Akü
Bağlantısı
Bağlantı Terminali
Kesici
Giriş Bağlantısı
EGE 103KTL Arka Görünümü
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 7 / 25
Not: Yukarıdaki şekiller uzun yedek süreli modeller içindir. Standart modellerde Harici Akü
Bağlantı konektörü bulunmamaktadır.
2.3. Çalışma Prensibi
Bypass
Giriş
Giriş
Filtre
DC/AC
İnvertör
AC/DC
Redresör
Şarj
Ünitesi
Çıkış
Filtre
Çıkış
DC/DC
Konvertör
Akü
Kesintisiz Güç Kaynağı Blok Diyagramı
1.
Giriş Filtre: Gelen elektriği filtre ederek Kesintisiz Güç Kaynağına temiz AC Enerji
sağlar.
2.
AC/DC Redresör: Normal modda (Çevrim İçi Modu) AC elektrik girişini regüleli DC
elektriğe çevirir.
3.
DC/DC Konvertör: Kesintisiz Güç Kaynağı Akü Modunda çalışacağı zaman Akülerden
gelen DC elektriği İnvertör için gerekli DC Elektriğe dönüştürür.
4.
DC/AC İnvertör: Normal modda AC/DC Redresör çıkışındaki DC Elektriği hassas olarak
Sinüs dalga şeklinde AC elektriğe dönüştürür.
5.
Bypass: Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) sistemi için çok önemlidir. Herhangi bir UPS
hatasında UPS kapanmadan yükler Bypass kaynağına ( Şebeke gerilimi, Jeneratör vs.)
transfer edilir. LCD ekranda hata tipi gösterilir ve hatalar haberleşme kanallarından
rapor edilir.
6.
Şarj Ünitesi: Standart UPS modelleri 1 A şarj akımı sağlar. Uzun süreli yedekleme
sağlayan modellerde 1 kVA Modeli 7 A, 2 ve 3 kVA modeli 8 A şarj akımı sağlar.
7.
Akü: Bakımsız Kurşun Asit Aküler Kesintisiz Güç Kaynağında DC Elektrik kaynağı olarak
kullanılırlar.
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 8 / 25
8.
Çıkış Filtresi: Çıkıştaki elektriği filtre ederek yükleriniz için temiz elektrik sağlar
2.4. Teknik Özellikler
MODEL
Görünen Güç (kVA)
Aktif Güç (kW)
GİRİŞ
Gerilim
Gerilim Aralığı
Frekans
Frekans Aralığı
Güç Faktörü
Bypass Gerilimi
ÇIKIŞ
Gerilim
Gerilim Aralığı
Frekans
Frekans Aralığı
Crest Faktörü
Güç Faktörü
THDv
101KT
102KT
102KTL
103KT
2
1.6
103KTL
3
2.4
220 Vac (1 Faz+N+GND)
115-300 Vac
50 Hz
(46-54 Hz)
0.98
80-285 Vac
220 Vac (1 Faz+N+GND)
±2%
50 Hz
Çevrimiçi Modda Şebekeye Senkron 46-54 Hz, Akü Modunda ±0.2%
3:1
0,8
<3% Tam Lineer Yük
Normal Mod - Akü Mod: 0 ms
Normal Mod - Bypass Mod : < 4ms
108%±5%<Yük≤150%±5% 25s Bypassa geçiş
150%±5%<Yük <200%±5% 300ms Bypassa geçiş
Transfer Süresi
Aşırı Yük
AKÜ
Akü Gerilimi
Akü Kapasitesi/Miktar
Yedekleme Süresi
36 Vdc
12VdcX3
Şarj Süresi
ÇEVRESEL
Çalışma Sıcaklığı
Depolama Sıcaklığı
Bağıl Nem
Çalışma Yüksekliği
Koruma Sınıfı
Akustik Gürültü
FİZİKSEL
Boyutlar (GxYxD) cm.
Ağırlık (kg)
STANDARTLAR
Standartlar
101KTL
1
0.8
72 Vdc
96 Vdc
12VdcX6
12VdcX8
≥ 5 dak. (Standart Model Tam Yükte )
Standart Model :% 90 şarj için 5 saat;
Harici Akü Modellerinde kapasiteye bağlıdır
<45 dBA
145×220×355
12
6.5
0-40 °C
-15 ~ +45 °C
20-90% (Yoğuşmasız)
≤ 1000 m (Güç düşürülmeden)
IP20
<50 dBA
190X318X383
23
10.5
28
190×318×433
11.5
EN62040-1, EN62040-2, EN61000-4-2,EN 61000-3EN 610004-4,EN 61000-4-5
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 9 / 25
3. KURULUM
UPS bu kitapçıkta belirtilen güvenlik kuralları dikkate alınarak sadece yetkili
teknik personel tarafından yerleştirilmeli ve devreye alınmalıdır.
3.1. Paket İçeriği
1.
2.
Paketi açın ve içinde aşağıda belirtilenlerinin olduğunu kontrol edin:
• 1 ad. Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)
• 1 ad. Kullanıcı El Kitabı
• 1 ad. Haberleşme Kablosu
• Harici Akü Kablosu (Yalnız KTL Modelleri için)
• 1 ad. Winpower Yazılım CD
Kesintisiz Güç Kaynağını kontrol edin ve sevkiyat esnasında hasar
görmediğinden emin olun. Eğer hasar var ise cihazı açmayın ve yetkili
satıcınıza haber verin.
3.2. Montaj Notları

UPS iyi hava alabilen bir yere yerleştirin ve Gaz Kaynakları, Elektrikli
ısıtıcılar ve nemli ortamlara yakın olarak çalıştırmayınız.

UPS’i elektrik kaynağına yakın bir noktaya yerleştirin. Acil durumda
elektriği ana girişten kesin ve akü gerilimini kapatın. Tüm prizlerde koruma
toprak bağlantısı olmalıdır.

Cihazınızın havalandırma çıkışlarını kapatmayın ve her yönde en ez 50 cm.
boşluk bırakmaya dikkat edin.

Cihaz; soğuktan sıcağa getirildiğinde havanın nemi içinde yoğunlaşabilir. Bu
şekilde çalıştırılması son derece tehlikeli olacağından, böyle bir durumda
kurulumdan önce en az iki saat beklenmelidir.
3.3. Kablo Bağlantıları
3.3.1.
Giriş/Çıkış Kablo Bağlantıları
Giriş Kablo Bağlantısı: Eğer kablonuzu duvardaki prize bağlayacaksanız prizin
taşıyabileceği akım kapasitesine dikkat edin. Bu değer EGE 101KT(L) ve EGE
102KT(L) için 10 A in üzerinde EGE 103KT(L) için 16 A in üzerinde olmalıdır.
Çıkış Kablo Bağlantısı: Bütün modellerde EGE 101KT(L) /EGE 102KT(L) /EGE
103KT(L) çıkışta priz bulunmaktadır. Prizlere bağlayacağınız toplam yükler 1kVA/0,8
kW,2kVA/1,6 kW,3kVA/2,4 kW ‘ı aşmamalıdır.
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 10 / 25
EGE103 Modelinde 10 A den fazla akımlar için çıkış bağlantıları için terminal
bulunmaktadır. Terminal bağlantısı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.
1.
2.
3.
4.
Terminal kapağını sök
Bağlantı için AWG14 (2.1mm2 ) kablosu kullan
Bağlantı yapıldıktan sonra kabloların sıkıca bağlandığını kontrol et
Kapağı kapat
3.3.2.
Harici Akü Bağlantısı
Akü bağlantı yöntemi çok önemlidir. Talimatlara uyulmadığı takdirde elektrik şoku
tehlikesi vardır.
1. Öncelikle modele uygun Akü gerilimini elde etmek aküler seri olarak bağlanır.
EGE 101KT(L) : 36VDC
EGE 102KT(L) : 72VDC
EGE 103KT(L) : 96VDC
2.
3.
4.
UPS ile birlikte verilen akü kablosunun bir ucunu UPS deki terminale diğer
taraftaki 3 telli kabloyu akü grubuna bağlayın
Harici Akü kablosunu Akü terminaline bağlayın. (Kesintisiz Güç Kaynağının
Akü soketi önce BAĞLANMAMALIDIR. Aksi halde elektrik şok tehlikesi
vardır). Kırmızı kablo Akü terminalinin + ucuna, siyah kablo terminalin –
ucuna bağlanmalıdır. Sarı/Yeşil kablo koruma amaçlı toprak ucuna
bağlanmalıdır.
Bağlantıyı tamamlamak için harici Akü kablosunun konektörü UPS in
arkasındaki akü soketine takılmalıdır.
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 11 / 25
Not: Bağlantılarda uzun kablo
kullanılacaksa kablo boyu için
teknik servise danışınız
Uzun Süreli Modellerde Akü Bağlantısı
3.3.3.
Haberleşme Kablo Bağlantısı
Kesintisiz Güç kaynağının Bilgisayar ile haberleşmesi için verilen RS232 kablo ile
bağlantı yapılır. Kullanıcı WinPower yazılımı ile Kesintisiz Güç Kaynağını kontrol
edebilir.
Alternatif olarak UPS’e SNMP
Kart takarak cihazınızı internet
üzerinden izlemek mümkündür.
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 12 / 25
3.3.4.
Gerilim Dalgalanma Koruma Bağlantısı
a—Çıkış: Korunacak cihaza bağla.
b—Giriş: Telefon hattına yada ağa bağla
4. ÇALIŞTIRMA
4.1. Gösterge
Mod/Hata/
Uyarı Kodları
Yük Bilgisi
Akü Gerilimi
UPS Sıcaklığı
Giriş/Çıkış
Gerilim/Frekans
Akü Kapasite
Bilgisi
UPS Çalışma
Modu
ONAYLAMA
TUŞU
SEÇİM TUŞU
AÇMA/KAPAMA
1.
AÇMA/KAPAMA Tuşu
Bu butona basıldığında UPS açılır. Eğer şebeke gerilimi sınırlar içinde ise bu
butona tekrar basıldığında İnvertör kapanır ve UPS Bypass moduna geçer
2.
SEÇİM TUŞU ve ONAYLAMA TUŞU
UPS bypass modunda ise ya da çıkış yok ise SEÇİM TUŞU ile çıkış gerilimi ve
frekansı seçilir ONAY TUŞU ile seçim onaylanır.
LCD EKRAN
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
İŞLEV
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 13 / 25
FAULT işareti 0-99 arasında değişebilen
Mod, Hata ve Uyarı kodlarını gösterir. SET
işareti ayar tipini (V gerilim ayarı, F frekans
ayarı) gösterir.
BATTERY ışığı akü gerilimini gösterir ve 0 999Vdc arasında değişir;
TEMP ışığı dahili sıcaklığı gösterir ve 0 –
999 °C arasında değişir
(Her iki değer 3 sn. de değişerek gösterilir.)
Akü kapasitesini gösterir.
LOW BAT akünün zayıf olduğunu ve KGK
nın kısa sure içinde kapanacağını belirtir,
BATTERY FAULT (AKÜ HATA) ışığı yanar
Mevcut yük durumunu gösterir. Örneğin:
25% ve 50% birlikte yanarsa bu yükün %50
olduğunu gösterir. 100% ve OVER LOAD
birlikte yandığında KGK nın aşırı yüklendiği
belirtilir.
KGK giriş ve çıkış gerilimi ve frekansları
gösterilir ve değerler 3 saniyede bir
değiştirilerek gösterilir. 208, 220, 230, 240
VAC değerleri seçilebilir. Bu değerler için
50/60 Hz frekans değeri seçilebilir.
şebeke geriliminin var olduğunu, Mod
02 ise Online (online) modunda çalıştığı
gösterilir.
ECO ışığı KGK nın EKO (Ekonomi) modunda
çalıştığını gösterir.
ışığı akülerin şarj
olduğunu,
ışığı yanıyorsa ve Mod 03
ise KGK Akü modunda çalışıyor demektir.
ve
ışığı birlikte yanıyorsa ve
Mod 03 ise bu KGK nın Bypass modunda
çalıştığını gösterir.
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
ve LOW BAT birlikte yanıyorsa ve KGK
uyarı veriyorsa bu akü geriliminin çok
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 14 / 25
düştüğünü ve KGK nın kısa sure içinde
kapanacağını gösterir.
4.2.1
Açma ve Kapatma
Not: İlk çalıştırmadan önce aküler en az 10 saat şarj edilmelidir
1. Kesintisiz Güç Kaynağını Açma
a) Şebeke ile Açma: UPS’i şebekeye bağla ve sesli ikaz ötene kadar
ON/OFF tuşuna 1 sn. basılı tut. Bu konumda UPS kendini test eder ve
Normal Modda çalışmaya başlar. Şebeke ve İnvertör göstergesi yanar.
Eğer şebeke değerleri sınır dışında ise UPS Akü Modunda çalışacaktır.
b) Şebekesiz Açma: UPS’i besleyen şebeke gerilimi yok ise sesli ikaz ötene
kadar ON/OFF tuşuna 1 sn. basılı tut. Bu konumda UPS kendini test
eder ve Akü modunda çalışmaya başlar. Şebeke göstergesi söner Akü
göstergesi yanar.
2.
Kesintisiz Güç Kaynağını Kapatma
a) Normal Modda Kapatma: ON/OFF tuşuna 1 saniyeden fazla basılı tut.
Eğer Winpower yazılımı ile Bypass’a geçiş ayarlanmış ise Bypass
göstergesi yanar ve UPS Bypass modunda çalışmaya başlar. Eğer
tamamen kapatmak isteniyorsa şebeke gerilimi kapatılır. Bu durumda
ekranda bir şey görünmez ve çıkışta elektrik yoktur.
b) Akü Modunda Kapatma: ON/OFF tuşuna 1 saniyeden fazla basılı tut.
UPS kapanırken kendini test eder ve ekranda bir şey görünmez ve
çıkışta elektrik yoktur.
4.2.2
Akü Test İşlevi
UPS çalışırken kullanıcı aküleri kontrol etmek üzere istediği zaman test yapabilir.
Bunun için iki yöntem vardır.
1. İşlev Butonu
Normal modda butona sesli ikaz ötene kadar işlev butonuna 2 saniyeden
fazla bas. Bu sırada göstergeler UPS akü modunda çalıştığını gösterecek ve
aküler test konumunda olduğunu göstermek üzere periyodik olarak yanıp
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 15 / 25
2.
4.3
sönmeye başlar. Bu işlem 10 saniye sürer. ( bu değer WinPower yazılımı ile
değiştirilebilir). Test modunda akülerde hata varsa UPS normal modda
çalışmaya devam eder.
Yazılım
Kullanıcı akü testini yazılım ile de yapabilir
Hata ve Uyarı Kodları
Hata Kodu
1
2
3
4
5
6
7
8
Tanım
Haberleşme hatası
Kısa devre
Aşırı yük
Sıcaklık
UPS Gerilimi
İnvertör Hatası
NTC Açık
Diğer hata
Uyarı Kodu
11
12
13
14
15
Tanım
EPO Durum
Akü aşırı gerilim
Fan Alarmı
Şarj Hatası
Aşırı yük
5. ÇALIŞMA MODLARI
5.1. Online Mod (Çevrim İçi Mod)
Normal modda ön paneldeki ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şebeke gerilimi,
akü, ve sıcaklık görüntülenir. Çalışma Modu 03 olarak görüntülenir.
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 16 / 25
Eğer aşırı yüklenme olursa seviye göstergeleri açılır ve saniyede 2 kez alarm öter. Bu
durumda aşırı yüklenme %90 ın altına düşünceye kadar gereksiz yüklerinizi birer
birer devreden çıkartmalısınız.
5.2. Akü Modu
Akü modunda LCD ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şebeke gerilimi, akü, sıcaklık
ve yüklenme oranı görüntülenir. Çalışma Modu 03 olarak görüntülenir.
UPS her 4 saniyede 1 bir alarm verir.
5.3. Bypass Modu
Şebeke gerilimi veya frekansı belirlenen sınırlar dışında, giriş bağlantısı ters ya da
topraklama bağlantısı yok ise şebeke göstergesi yanıp söner.
Diğer göstergeler Normal Mod ile aynıdır.
Bypass modunda akü üzerinden yedekleme yapılmaz. Yükler dahili EMI filtre
üzerinden şebeke ile beslenir.
Bypass modunda LCD ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şebeke gerilimi, akü ve
sıcaklık görüntülenir. Çalışma Modu 02 olarak görüntülenir.
UPS Bypass modunda her 2 dakikada 1 bir alarm verir.
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 17 / 25
6. YAZILIM
WinPower
WinPower kullanıcı dostu ara yüzü ile Kesintisiz Güç Kaynağınızı izlemenizi ve
kontrol etmenizi sağlayan bir UPS izleme yazılımıdır. Bu yazılım ile şebeke
arızalarında otomatik ve güvenli kapatma işlevi sağlar. Bu yazılım ile kullanıcılar
LAN bağlantısı kullanarak uzaklık farkı gözetmeksizin herhangi bir Kesintisiz Güç
Kaynağını izleyerek kontrol edebilirler
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 18 / 25
7. BAKIM
7.1. Akü Bakımı
Akü bir UPS sisteminde en önemli bileşendir. Akü ömrü ortam sıcaklığına, şarj ve
deşarj sürelerine bağlıdır. Yüksek ortam sıcaklıkları ve derin deşarj durumu akü
ömrünü azaltacaktır.
 Standart modellerde kullanılan aküler bakımsız kurşun asit akülerdir. Bakım ve
uzun ömür için yapılması gereken aküleri düzenli olarak şarj etmektir. UPS
şebekeye bağlandığında açık olup olmadığına bakılmaksızın aküleri şarj etmeye
başlar ve aşırı şarj ve deşarj için korumaya alır.
 Ortam sıcaklığı 15℃ ile 25℃ arasında tutulmalıdır.
 Eğer aküler kullanılmayacaksa her 3 ayda bir kez şarj edilmelidir.
 Sıcak ortamlarda akülere 2 ayda bir kez şarj/deşarj işlemi yapılmalıdır. Standart
şarj süresi en az 10 saat olmalıdır.
 Normal koşullar altında akü ömrü 2-4 yıldır. Kötü koşullarda daha erken akü
değişimi gerekebilir. Akü değişimi yetkili teknik personel tarafından yapılmalıdır.
 Aküleri aynı sayıda ve tipte değiştiriniz.
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 19 / 25
 Sadece tek bir aküyü değiştirmeyin. Tüm aküler aynı anda ve akü üreticisinin
talimatlarına göre değiştirilmelidir.
 Normal olarak aküler her 4-6 ayda bir şarj/deşarj işlemine tabi tutulmalıdır. Şarj
işlemi UPS kapatıldıktan sonra başlar ve en az 10 saat sürmelidir.
7.2.
Akü Değişimi ve Bertaraf
 Akülerde tehlikeli gerilim ve akımlar olduğundan akü değişimi sadece yetkili
teknik personel tarafından yapılmalıdır.
 Aküleri değiştirmeden önce UPS kapatılmalı ve şebeke bağlantıları sökülmelidir.
 Giriş kesici kapalı olsa bile UPS aküye bağlı olduğundan içinde tehlikeli gerilimler
olabilir. Bu nedenle bakın ve onarım öncesinde akü grubu kesicisi açılmalı ya da akü
bağlantı kablosu sökülmelidir.
 Aküler üzerinde çalışırken izoleli takım kullanın.
 Akülere dokunmadan önce gerilim olmadığından emin olun,
 Aküler izole olmadıkları için terminallerinde ve toprak bağlantısında tehlikeli
yüksek gerilimler bulunabilir.
 Aküleri bertaraf etmeden önce iletken takılarınızı (yüzük, kolye vs.) çıkartın.
 Eğer kablo değişimi gerekiyorsa ısınma, yangın, ark vb. sorun yaşamamak için
yetkili satıcıdan orijinal kablo satın alın ve değişimi yapın.
 Aküleri ateşe atmayın. Patlama riski vardır.
 Aküleri açmaya çalışmayın. İçindeki elektrolitik malzeme çok zehirlidir ve
vücudunuza ve gözlerinize zarar verebilir.
 Aküleri kısa devre etmeyiniz. Elektrik şoku ve yangın tehlikesi olabilir.
7.3. UPS Kontrol
Kesintisiz Güç Kaynağınız çalışırken aşağıdaki işlevler düzenli olarak kontrol
edilmelidir.
1.
UPS Çalışma Modu Kontrolü
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 20 / 25
2.
3.
UPS, eğer şebeke gerilimi normal sınırlar içinde içi Normal modda değilse
Akü modunda çalışacaktır. Her iki durumda da hata göstergesi
yanmayacaktır.
Çalışma Modları Arasında Geçiş Kontrolü
Şebeke hatasını yaratmak üzere şebekeyi ayırın UPS Akü moduna
geçmelidir. Şebeke tekrar verildiğinde UPS normal modda çalışmalıdır.
LED Gösterge Kontrolü
Yukarıda verilen kontroller sırasında LED göstergelerin UPS çalışma modları
ile uyumlu olduğu kontrol edilmelidir.
7.4. Sorunlar ve Çözümler
Sorun
Hata Kodu: 04
Sesli İkaz sürekli
ötüyor
Hata Kodu: 02
Sesli İkaz sürekli
ötüyor
Hata Kodu: 03
Sesli İkaz sürekli
ötüyor
Hata Kodu: 14
Sesli İkaz sürekli
ötüyor.
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Olası Sebep
Çözüm
UPS in aşırı yüklenmediğinden
emin olun. Havalandırma delikleri
açık ortam sıcaklığı çok yüksek
UPS aşırı iç ısı nedeniyle
olmamalıdır. UPS i kapatın ve 10
hata veriyor
dakika sonra tekrar açın sorun
giderilmez ise teknik servise
başvurun
UPS’i kapatın. Tüm yükleri ayırın.
Tekrar açmadan önce Yüklerde ve
UPS Kısa devre
UPS te dahili bir hata ve kısa devre
olmadığını kontrol edin. Sorun
gitmez ise teknik servise başvurun
Yüklerinizi kontrol edin ve kritik
UPS aşırı yüklenmiş
olmayan
yüklerinizi
devreden
çıkartın
Aşırı şarj koruma.
UPS Şarj devresi arıza yapmış
olabilir. Teknik servise başvurun
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 21 / 25
Hata Kodu: 8
Hata Kodu: 1
Sesli İkaz sürekli
ötüyor.
Hata Kodu: 13
Sesli İkaz sürekli
ötüyor.
UPS ON tuşuna
basıldıktan sonra
açılmıyor
Akü deşarj süresi
kısa
Dahili UPS Hatası.
Şarj Ünitesi arızalıdır. Teknik servise
başvurun
UPS Fanı bağlı değil
veya arızalı
Teknik servise başvurun
ON/OFF tuşuna kısa
basılmıştır
UPS e akü bağlı değil ya
da Akü gerilimi çok
düşük
Dahili Hata
Akü tam dolu değildir
UPS aşırı yüklenmiştir
Akü eskimiştir
ON/OFF tuşuna 1 saniyeden fazla
basın
Akü bağlantısını kontrol edin. Eğer
akü gerilimi çok düşük ise UPS’i
yüksüz başlatın
Teknik servise başvurun
Aküleri en az 10 saat şarj edin
Yüklerinizi kontrol edin ve kritik
olmayan
yüklerinizi
devreden
çıkartın
Aküleri değiştirmek için Teknik
servise başvurun
SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE
• Kullanma kılavuzunu okuyunuz.
• Uyarılar menüsünden uyarı listesini ve uyarı raporlarını not alınız. Bunu
kullanma kılavuzundaki ilgili bölümü okuyarak bilgileniniz.
• Bu bilgi ve notları teknik servise iletiniz.
• Teknik servis sizi gerektiği gibi yönlendirecek ya da kendisi müdahale
edecektir.
• Aşırı yük durumu varsa, cihazı kapatıp tekrar açınız.
Sorun çözülmedi ise;
Yukarıdaki bilgiler ile teknik servisi arayınız.
ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş.
DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP SOK. NO:14
DUDULLU/İSTANBUL
TEL: 0216 540 90 00
FAKS: 0216 540 90 10
GSM: 0544 523 01 63; 0544 523 01 64; 0543 903 93 57
WEB: www.esis.com.tr e-mail: [email protected]
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 22 / 25
7.
GARANTİ
Bu ürün fatura tarihinden itibaren üretim ve malzeme hatalarına karşı 24 (yirmi
dört) ay garanti kapsamındadır.
Bu garanti aşağıdaki koşullarda geçerli değildir.
• Cihaz bu kılavuzda belirtilen çalışma koşulları içinde montajı yapılmamış ise
• Cihaza yetkili servis dışında onarım vb. amaçlarla müdahale edilmesi
• Dikkatsiz ve yanlış kullanım sonucu oluşan hasarlar.
• Cihaz seri numaralarındaki kazıntı /silinti olması
• Cihazın darbe veya sıvıya maruz kalması
• Aşırı boş akü
HİÇBİR KOŞUL ALTINDA KGK ÜRETİCİSİ VE BAĞLI TEDARİKÇİLERİ İLE SERVİS
İSTASYONLARI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ ÇALIŞMAMASINDAN YA DA
HATALI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KULLANICININ DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI
OLARAK UĞRAYACAĞI ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
Bu kitapçık dahil olmak üzere tüm dokümanlar yayınlandığı tarih için geçerli olup
KGK üreticisi önceden haber vermeksizin değişiklik yapmakta serbesttir.
8.
No
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
Firma Adı
1
ESİS ENERJİ VE ELEKTRONİK SAN
VE TİC. AŞ
2
BAŞARAN İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜN,
İNŞAAT MEDİKAL TİC.VE SAN. LTD.
ŞTİ.
3
ENERSER ENERJİ ELEKTRİK
ELEKTRONİK İNŞ. SAN. TİC. LTD.
4
ATILGAN ELEKTRİK MEHMET
ZÖHRE
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Yetkili Ad Soyadı
İl Adı
Adres
Telefon
EMRE KIRAL
İSTANBUL
İSTANBUL ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD.
BATURALP SOK. NO:14
ESENKENT-ÜMRANİYE
0216 5409000
RECEP BAKIRCI
MALATYA
SİVAS CAD.UÇBAĞLAR
MAH.NO:87/A
0422 3261661
NURDOĞAN KIZILASLAN
BURSA
NİLÜFER TİCARET MERKEZİ
ALAATTİNBEY MAH. 637.
SOK. NO:27
0224 4412441
MEHMET ZÖHRE
ADANA
REŞATBEY MAH. ADALET
CAD. 60012 SK. ÖMER
CANANOĞLU APT. ZEMİN
KAT No:5/A SEYHAN
0322 4586917
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 23 / 25
BÜLENT MAVİ
SAMSUN
İSTASYON MAHALLESİ
CUMHURİYET CAD.
NO:144/B
0362 2311057
TT GÜÇ SİSTEMLERİ ELEK.
ELEKTRONİK SAN. TİC.LTD. ŞTİ.
TUNCAY YILMAZ
ANKARA
İLKADIM MAH. SİNAN
CAD. ETKİN SOK. NO:8/14
DİKMEN
0312 4794374
7
EKS GÜÇ ELEKTRONİK KONTROL
SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BÜLENT AR
İZMİR
İZMİR MTK SİTESİ 6014
ADA 5746 SOK.MERİÇ
MAH.NO.76 ALTINDAĞ
0232 4310003
8
BİLGİ LAB. SAĞ. MED. TIB. MALZ.
VE CİH. OTOM. TUR. İNŞ. İTH. İHR.
SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ
ERDOĞAN ERGÜDER
ŞANLIURFA
İPEKYOL MH. 2320 SK.
TOPRAK APT.NO:29/1
0414 3144728
5
BÜLENT MAVİ
6
İthalatçı Firma :
ESIS ENERJİ VE ELEKTRONIK SAN. TİC.A. Ş.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
Esenkent Mah. Baturalp Sok. No:14
34776 Ümraniye - ISTANBUL - TURKIYE
Tel
: +90.216.540 90 00 (Pbx)
Faks : +90.216.540 90 10
E-posta
: [email protected]
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 24 / 25
Üretici Firma :
Shenzhen Soro Electronics Co, Ltd
6 Building, Guang Yang Industrial Park,
Hi-tech Development Zone, Fuyong Town,
Baoan District, SHENZHEN 518103 P.R.CHINA
Tel
: +86 (755) 814 95 850
EGE Serisi 1-3 kVA UPS
Kullanıcı El Kitabı Sayfa
Sayfa 25 / 25
Download

Kılavuz