Konferencia a seminár
Nenásilná komunikácia
v každodennom živote
16. – 17. apríl 2013
Bratislava
Občianske združenie Consensus
v spolupráci s občianskym združením Coachingplus
Vás pozýva na medzinárodné podujatie
Občianske združenie Consensus v spolupráci s občianskym združením Coachingplus Vás pozýva
na medzinárodné podujatie.
Nenásilná komunikácia (NK) nás učí ako vytvoriť porozumenie a prepojenie s druhými (a so sebou samým) všade
tam, kde ľudia spolu hovoria a potrebujú sa dohodnúť - aj v náročných situáciách. Učíme sa ako úprimne a bez
výčitiek alebo obviňovania vyjadriť naše potreby a ako empaticky vypočuť tie dobré dôvody, prečo nám druhí
hovoria, to čo hovoria. S úctou a rešpektom nájdeme riešenia, ktoré vyhovujú obidvom stranám.
Hlavní rečníci konferencie:
Eva Rambala, Budapesť študovala nenásilnú komunikáciu u Marshalla Rosenberga, od roku 2000 pôsobí
ako certifikovaná trénerka a koordinátorka NK pre strednú a východnú Európu.
Towe Widstrand, Stockholm je od roku 1994 certifikovanou trénerkou, bola členkou rady Centra nenásilnej
komunikácie a koordinátorkou medzinárodných projektov.
Deborah Bellamy, Viedeň je certifikovaná trénerka NK. Pochádza z Anglicka, od roku 1996 žije a pracuje
vo Viedni, kde sa v roku 2003 podieľala na založení rakúskej siete „Nenásilná komunikácia Rakúsko“.
Spolu s hlavnými rečníčkami vystúpia aj slovenskí zástupcovia NK
Ing. Peter Kukliš - certifikovaný tréner NK a Focusingu, od 2010 učí NK vo Veľkej Británii a na Slovensku
Ing. Eva Pénzesová, Mgr. Andrea Lánczos sú od roku 2008 lektorkami akreditovaných programov NK
pre pedagógov a dospelých záujemcov na Slovensku
Mgr. Katarína Lesayová, Mgr. Barbora Bachratá lektorky komunikačných zručností, absolvovali tréning
s M. Rosenbergom.
Laura Haas sa venovala výcvikom NK pre rodičov, v súčasnosti sa zameriava na vypracovanie jasnej vízie
pri koučovaní
Seminár: V stredu 17. apríla 2013 bude Towe Widstrand viesť seminár o tom Ako môže nenásilná komunikácia
podporovať riadenie a vedenie v živote rodiny, školy alebo organizácie pre všetkých, ktorí majú záujem prehĺbiť si zručnosti nenásilnej komunikácie v rodine, škole a na pracovisku. Počas tohto seminára preberieme reálne situácie z pracovného života účastníkov a preskúmame možnosti nenásilnej komunikácie v oblastiach ako:
•
•
•
•
Zmena odporu na spoluprácu,
Ako možno ľahšie zvládnuť „ťažké rozhovory“,
Ako vytvárať jasné hranice,
Ako povedať „nie“...
Cena: vložné na konferenciu 49,- € a na seminár 59,- €, spolu na obidve podujatia 99,- €
Prihlásiť sa môžete na adrese: [email protected], prihláška vám bude potvrdená a najneskôr týždeň pred konferenciou dostanete e-mail s podrobnými inštrukciami, ako sa dostať na miesto konania:
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava, Bartókova 8
Platbu pošlite, prosím, na účet číslo: 2436869056/0200
Viac informácií na: www.nenasilnakomunikacia.eu, www.coachingplus.org
Srdečne Vás pozýva organizačný výbor
Eva Rambala, Eva Pénzes, Andrea Lánczos, Vlado Hambálek, Ivan Valkovič a Peter Kukliš
‘Bez ohľadu na to, koľko je medzi nami rozdielov, my všetci zdieľame tie isté ľudské potreby.
V čom sa človek od človeka odlišuje, sú spôsoby, akými svoje potreby napĺňa.’
’Keď dokážeme počuť pocity a potreby druhého, nachádzame našu spoločnú ľudskosť.’
Marshall B. Rosenberg, Ph.D. (Autor a zakladateľ Nenásilnej komunikácie)
PROGRAM KONFERENCIE A SEMINÁRA
UTOROK 16. apríla 2013
9:00 – 10:00 Registrácia účastníkov konferencie (EBF UK Bratislava, Bartókova 8)
10:00 – 10:10 Otvorenie konferencie
Plenárne prednášky
10:10 – 11:00 Towe Widstrand (SE): Základy nenásilnej komunikácie
11:00 – 11:50 Deborah Bellamy (AU): Proces nenásilnej komunikácie
11:50 – 12:10 PRESTÁVKA
12:10 – 13:00 Eva Rambala (HU): Rozvoj nenásilnej komunikácie v globálnej spoločnosti
13:00 – 14:00 OBED
14:00 – 14:45 PANELOVÁ DISKUSIA predstaviteľov NK, moderuje Mgr. Vladimír Hambálek
14:45 – 15:00 PRESTÁVKA
Popoludňajší blok workshopov paralelne v čase 15:00 – 16:30
Towe Widstrand (SE): Nenásilná komunikácia v strese
Deborah Bellamy (AU): Nenásilná komunikácia v každodennom živote
Ing. Peter Kukliš (SK): Sila počúvania
Ing. Eva Pénzesová, Mgr. Andrea Lánczos (SK): Hranice zodpovednosti v zrkadle NK
Mgr. Katarína Lesayová, Mgr. Barbora Bachratá (SK): Prvky nenásilnej komunikácie v práci trénera a kouča
Laura Haas (HU-SK): Empatia k sebe samému
Eva Rambala, György Garamvölgyi (HU): Rovesnícka mediácia detí vo veku 6-10 rokov
STREDA 17. apríla 2013
9:30 – 10:00 Registrácia účastníkov (EBF UK Bratislava, Bartókova 8)
10:00 – 16:00 Towe Widstrand: Ako vám môže nenásilná komunikácia pomôcť v každodennom živote
rodiny, školy a organizácie (celodenný seminár nielen pre učiteľov, riaditeľov a riadiacich
pracovníkov)
8
16:00 – 16:30 Záver konferencie
Consensus, o. z.
Download

Materiály konferencie 2013