!
!
!
Vlastnosti
!
Všeobecné vlastnosti:
)+$#+$$)
*!$$1
))++$" #$+ )+ *# 7! !$#
-"##+#
jednoduchý dizajn,
spoľahlivá
prevádzka
"#0!
-nízke
úroky na údržbu
-naše
stroje v Maďarsku vo vlastných servisoch s vlastnými odborníkmi pripravujeme nato,
"!)+$"**!"$!%#&)+$#+$$"#+""'
##+!$#"4
)+$#+$$
#++$$$$ #+#+(" $ # !
aby vyhoveli rôznimpotrebám
zákazníkov.
)#+(")+$4*#+("+$##!)+ "%$$9:8
- zásobník
vody distribuje v dvoch farbách- v striebornej a bielej farbe.
"$# #+*+ #$ # !%#+$$ ""+%# ;;1;; >"$4 $$ *
)$)++$1$$#$#+$#$4!
Zásobník
vody:
"!)+*##!)$ $##&$%#1*
Zásobník
vody je produkt značky Amway
Corporatione eSpring z ktorých doteraz 4,6miliónov
"!*)*1#+$$$$#
#$#)7!+))++$"#$+1**$#
!#
+$#$
""# technológia
#()+$4 *
*
)* %$$$#$1
# kusov
sa dostalo
na "##1
trh. Aplikovaná
v troch
krokoch#"$1
zabezpečuje
kvalitu pitnej
*1#!1#'"#$$"4!
vody:
"!
# !)$ + ))++$ "+ )+$ #+ #
-Filtračný
mechanizmus-)
0,2mikron
#$#%&'(#! )*! +*$,%-! .,',%"! )* #+)+ " * +$# $$ 1 * #
-filtrácia
aktívnym uhlím, ktorá filtruje až 140 druhov organických,chemických nečistôt.
# # $#$* #$ 4 **# # )+$"* '!
-Svetelné
účinky UV-C lampou, ktorá sa umiestňuje v strede filtra, 80 milijoule/cm2 UV$$*#+$%1$$+$'4#$'+!$"$))1#
žiarenia
zabezpečuje,ktorá je dostatočná nato, aby sa vo vode náhodne vyskytnuté baktérie a
*#+$#%###+")+'"'#$#4!
vírusy
99,99% zničila.
3)+*##+$$#2$"*"1#
$$ *+$$ )+$#+$$ *# #$%## # " #(4 *( )+$#+$$
*# # ""1 * + #+$$ #+!$$ $ 6*+#5 "##
Potrebná
údržba zariadenia:
*+#" "' #+ 1 )1 $"1 #$4 * !% '*$"
Iba filter
si vyžaduje#$"!#""$1#!"$"$$#$4!
výmenu. Filter má kapacitu 5.000 litrov.( Bez ohľadu na spotrebovanú
*++'"
vodu
je odporučované ročne vymeniť filter, kvôli opotrebovaniu filtra s aktívnym uhlím.
!
Pripojenie zariadenia ku siete vody: Zariadenie sa pomocou jednej tenkej,flexibilnej rúry pripojí
!
na sieť vody. Od miesta vody je maximálna vzdialenosť umiestnenia 20metrov .( Pripojenie sa
dá ľahko a esteticky vyriešiť. Nedá sa vidieť a neruší činnosť v miestnosti).
Vodárenská veža:
Vo všetkom vyhovuje pre domáci štandard ( ANTSZ- OTH-6724-3/2007)
Je dostupný v stojanovom aj stolnom prevedení, ich kľúčové vlastnosti:
Pripojenie k sieti
obidva: 220/240V/50Hz
Vykurovací výkon
obidva: 500W
Chladiaci výkon
stojanový:112W, stolný: 75W
Teplá voda
obidva: 80-95 stupňov
Studená voda
obidva: 5-10 stupňov
Velkosť
stojanový: 375x370x965, stolný:365x360x530
Fľaša s vstavaným CO2
stojanový:5kg, stolný: !
Download

Előnyök: Vlastnosti Všeobecné Vlastnosti: - jednoduchý - i