Šachové tréningy detí začiatočníkov
Krúžok pre začiatočníkov býva pravidelne každú stredu 1645 – 1845 v klubovni ŠK Slovan
Bratislava, Gessayova 2 (pozri mapu). Tréningy vedie pán Boris Rintel. Veková kategória je
doporučená od 5 rokov. Nie je záväzná, ak je niekto mladší a má na to, je tiež vítaný.
Šachové turnaje detí začiatočníkov
Organizátor: ŠK Slovan Bratislava
Miesto:
ZŠ Gessayova 2, pavilón A1 (pozri mapu)
Termín:
3. október 2012 až 5. jún 2013 – každá prvá streda v mesiaci, v prípade akcie
Slovana bude nasledujúca streda, zmena bude včas oznámená.
Najbližší turnaj: 9.1.2013.
Prezentácia: 1645 – 1655, predpokladaný záver turnaja medzi 1930 – 2000
Tempo:
2x10 min. s pravidlami pre Rapid
Systém:
švajčiarsky, 7 kôl, pri menšom počte účastníkov každý s každým
Rozhodca:
Rintel Boris
Prihlášky:
[email protected] tel. 0917 982038, do prihlášky treba uviesť meno,
dátum narodenia a klub alebo krúžok. Prihlásiť sa treba vopred. Organizátor
si vyhradzuje právo neprijať vopred neprihláseného hráča do turnaja!
Poplatok:
krúžky a hráči Slovana a DPS 0,50 € ostatní 1 €
Odmeny:
Po poslednom turnaji budú vyhodnotení a odmenení: najlepší hráč, najlepší
hráč s ratingom do 1100 a najlepší hráč s ratingom 1101 – 1200. Do
vyhodnotenia sa zahrnú každému hráčovi 4 jeho najlepšie turnaje. Podrobný
systém vyhodnotenia bude zverejnený po druhom turnaji.
Tešíme sa na vašu účasť !
Download

Šachové tréningy detí začiatočníkov -