S l o ve n s k ý š a c h o vý z vä z – š p or to vo - t e c h n i c k á k om i s i a
2 . l i g a s k u p i n a A, r o č n í k 2 0 1 4 / 2 0 1 5
Spravodajca č.1
1. Riaditeľ súťaže:
Rastislav Diviak, S. Jurkoviča 1207/52, 905 01 Senica
tel. 0908 684 444, e-mail: [email protected]
2. Čísla žrebov, adresy hracích miestností a kontaktné údaje na zástupcov družstiev:
A1
ŠK Krasňany
Hracia miestnosť:
Organiz. pracovník:
Zástupca OP:
Klub dôchodcov BESEDA, Kadnárova 19, Bratislava - Krasňany
Peter Falťan, 0903 968 621, [email protected]
Viktor Mikulášek, 0903 242 415, [email protected]
A2
KŠN Bratislava
Hracia miestnosť:
Organiz. pracovník:
Zástupca OP:
Základná škola Gessayova 2, 851 03 Bratislava
Miroslav Roháček, 0908 776 438, [email protected]
Mária Machalová, 0903 617 159, [email protected]
A3
ŠK Strelec Devínska Nová Ves B
Hracia miestnosť:
Organiz. pracovník:
Zástupca OP:
Budova F-centra, Istrijská 4, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
Marián Jurčák, 0905 209 225, [email protected]
Matej Šošovička, 0914 401 808, [email protected]
A4
KŠ Pezinok
Hracia miestnosť:
Organiz. pracovník:
Zástupca OP:
Dom dôchodcov, Hrnčiarska 44, 902 01 Pezinok
Ondrej Gábriš, [email protected]
Silvio Michal, 0905 444 565, [email protected]
B1
ŠK Komplet Trnava-Modranka
Hracia miestnosť:
Organiz. pracovník:
Zástupca OP:
Denné Centrum, 917 05 Trnava–Modranka, Dedinská 9 („Hasičáreň“)
Július Gajarský, 0910 673 122, [email protected]
Rastislav Kavoň, 0903 482 888, [email protected]
B2
ŠK Osuské B
Hracia miestnosť:
Organiz. pracovník:
Zástupca OP:
Spoločenský klub, Lehockého ul., Osuské
Rastislav Diviak, 0908 684 444, [email protected]
Tomáš Perička, 0908 370 268, [email protected]
B3
ŠK Modra B
Hracia miestnosť:
Organiz. pracovník:
Zástupca OP:
Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 8, Modra
Martin Mydlárik, 0911 641 643, [email protected]
Marek Horváth, 0903 709 805, [email protected]
B4
Lokomotíva Trnava B
Hracia miestnosť:
Organiz. pracovník:
Ubytovňa ŽOS, Koniarekova 21, Trnava
Igor Šturdík, 0908 770 737, [email protected]
1
Zástupca OP:
Vladimír Hagara, 0908 618 779, [email protected]
C1
ŠK Doprastav Bratislava B
Hracia miestnosť:
Organiz. pracovník:
Zástupca OP:
Jedáleň v budove Doprastavu, Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Tomáš Danada, 0918 675 442, [email protected]
Igor Poláčik, 0907 508 715, [email protected]
C2
ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava
Hracia miestnosť:
Organiz. pracovník:
Zástupca OP:
Budova GR Železníc SR, Klemensova 8, Bratislava
Milan Beňo, 0905 895 865, [email protected]
Stanislav Šľacký, 0904 133 895, [email protected]
C3
TJ Dopravný podnik Bratislava
Hracia miestnosť:
Organiz. pracovník:
Budova Dopravného podniku, Olejkárska 1, 811 09 Bratislava
Dušan Mikuláš, 0905 603 114, [email protected]
Róbert Fábry, 0905 267 482, [email protected]
Jozef Jánoš, [email protected]
Zástupca OP:
C4
ŠK Potônska veža
Hracia miestnosť:
Organiz. pracovník:
Zástupca OP:
Kultúrny dom Orechová Potôň
Béla Lelkes, 0903 687 981, [email protected]
Tibor Ravasz, 0903 259 161, [email protected]
3. Zoznam, kontaktné údaje a delegovanie rozhodcov:
Priezvisko a Meno
1
Falťan Peter
2
Rathouský Karol
3
Macko Peter
4
Sklár Martin
5
Šošovička Vladimír
6
Šipeky Ladislav
7
Pták Jozef
8
Lenčucha Tibor
9
10
11
12
13
Telefón, e-mail
0903 968 621
[email protected]
0904 835 538
[email protected]
[email protected]
0908 772 092
[email protected]
0902 910 621
[email protected]
0903 214 201
[email protected]
0918 971 280
[email protected]
[email protected]
0903 204 397
Šarmír Miloš
[email protected]
0917 466 628
Jablonický František
[email protected]
0710 673 122
Gajarský Július
[email protected]
0908 684 444
Diviak Rastislav
[email protected]
0905 311 146
Diviak Rudolf
2
Č. stretnutia
Družstvo
1
32
43
Krasňany
7
25
49
Krasňany
26
37
KŠN BA
36
47
KŠN BA
Doprastav B
4
22
38
Strelec DNV B
10
16
2
31
8
44
Pezinok
45
61
Modranka
11
34
Modranka
Osuské B
51
55
Modranka
5
63
Osuské B
3
15
9
21
28
Strelec DNV B
50
Pezinok
Osuské B
14
Hečko Dušan
15
Perička Tomáš
16
Horváth Marek
17
Federič Pavol
18
Soldán Ján
19
Kundrák Vladimír
20
Puškáš Miroslav
21
Vagovský Jozef
22
Szitkey Milan
23
Danada Tomáš
24
Beňo Milan
25
Barta Ondrej
26
Novák Martin
27
Klimeš Milan
28
Marko Ján
29
Lelkes Béla
30
Cséfalvay Štefan
31
Marko Ondrej
32
Poláčik Igor
33
Danada Ondrej
34
Rintel Boris
35
Hagara Vladimír
[email protected]
0918 612 642
[email protected]
0908 370 268
[email protected]
0903 709 805
[email protected]
0904 159 164
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0940 764 691
[email protected]
0903 737 730
[email protected]
0918 675 442
[email protected]
0905 895 865
[email protected]
0908 155 842
[email protected]
0902 182 901
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0903 687 981
[email protected]
0904 106 549
[email protected]
0903 461 215
[email protected]
0907 508 715
[email protected]
0907 267 793
[email protected]
0917 982 038
[email protected]
0908 618 779
[email protected]
3
39
Osuské B
57
Osuské B
12
Modra B
40
Modra B
58
Modra B
6
64
27
46
Modra B
62
33
52
13
19
17
30
Lok. Trnava
Modranka
Lok. Trnava
56
Lok. Trnava
29
53
Doprastav B
41
65
Lok. Bratislava
23
Lok. Bratislava
59
Lok. Bratislava
24
60
18
42
66
DP Bratislava
14
35
54
Potônska veža
20
48
DP Bratislava
Potônska veža
Náhradník
Náhradník
Náhradník
Náhradník
Náhradník
4. Vyžrebovanie súťaže:
1. kolo - 11.10.2014 - 10:00
č. dr.
výs. dr.
1 Krasňany
Trnava B
2 Pezinok
Modranka
3 KŠN Bratislava
Potônska veža
4 Strelec DNV B
Doprastav B
5 Osuské B
DP Bratislava
6 Modra B
Lok. Bratislava
Rozh.
1
7
3
5
12
19
2. kolo - 12.10.2014 - 10:00
č. dr.
výs. dr.
7 Krasňany
Modranka
8 Pezinok
Trnava B
9 KŠN Bratislava
Doprastav B
10 Strelec DNV B
Potônska veža
11 Osuské B
Lok. Bratislava
12 Modra B
DP Bratislava
Rozh.
2
8
4
6
10
16
3. kolo - 08.11.2014 - 10:00
č. dr.
výs. dr.
13 Doprastav B
Pezinok
14 Potônska veža
Krasňany
15 KŠN Bratislava
Modra B
16 Strelec DNV B
Osuské B
17 Lok. Bratislava
Trnava B
18 DP Bratislava
Modranka
Rozh.
23
29
3
6
24
28
4. kolo - 09.11.2014 - 10:00
č. dr.
výs. dr.
19 Doprastav B
Krasňany
20 Potônska veža
Pezinok
21 KŠN Bratislava
Osuské B
22 Strelec DNV B
Modra B
23 Lok. Bratislava
Modranka
24 DP Bratislava
Trnava B
Rozh.
23
30
4
5
25
27
5. kolo - 06.12.2014 - 10:00
č. dr.
výs. dr.
25 Krasňany
Pezinok
26 KŠN Bratislava
Strelec DNV B
27 Modranka
Trnava B
28 Osuské B
Modra B
29 Doprastav B
Potônska veža
30 Lok. Bratislava
DP Bratislava
Rozh.
2
3
20
13
23
24
6. kolo - 07.12.2014 - 10:00
č. dr.
výs. dr.
31 Pezinok
Strelec DNV B
32 Krasňany
KŠN Bratislava
33 Trnava B
Modra B
34 Modranka
Osuské B
35 Potônska veža
DP Bratislava
36 Doprastav B
Lok. Bratislava
Rozh.
7
1
21
10
29
4
7. kolo - 01.02.2015 - 10:00
č. dr.
výs. dr.
37 KŠN Bratislava
Pezinok
38 Strelec DNV B
Krasňany
39 Osuské B
Trnava B
40 Modra B
Modranka
41 Lok. Bratislava
Potônska veža
42 DP Bratislava
Doprastav B
Rozh.
3
5
14
17
24
28
8. kolo - 14.02.2015 - 10:00
č. dr.
výs. dr.
43 Krasňany
DP Bratislava
44 Pezinok
Lok. Bratislava
45 Modranka
Strelec DNV B
46 Trnava B
KŠN Bratislava
47 Doprastav B
Modra B
48 Potônska veža
Osuské B
Rozh.
1
8
9
20
4
30
9. kolo - 15.02.2015 - 10:00
č. dr.
výs. dr.
49 Krasňany
Lok. Bratislava
50 Pezinok
DP Bratislava
51 Modranka
KŠN Bratislava
52 Trnava B
Strelec DNV B
53 Doprastav B
Osuské B
54 Potônska veža
Modra B
Rozh.
2
7
11
22
23
29
10. kolo - 07.03.2015 - 10:00
č. dr.
výs. dr.
55 Modranka
Potônska veža
56 Trnava B
Doprastav B
57 Osuské B
Pezinok
58 Modra B
Krasňany
59 Lok. Bratislava
Strelec DNV B
60 DP Bratislava
KŠN Bratislava
Rozh.
11
22
15
18
26
27
11. kolo - 08.03.2015 - 10:00
č. dr.
výs. dr.
61 Modranka
Doprastav B
62 Trnava B
Potônska veža
63 Osuské B
Krasňany
64 Modra B
Pezinok
65 Lok. Bratislava
KŠN Bratislava
66 DP Bratislava
Strelec DNV B
Rozh.
9
20
12
19
24
28
Hostia majú v 2., 4., 9. a 11.kole biele figúry na nepárnych šachovniciach.
4
5. Súpisky družstiev (Budú zverejnené 2.10.2014)
6. Technické ustanovenia:
1.
Súťaž sa hrá podľa Pravidiel šachu FIDE platných od 1. júla 2014, podľa Súťažného poriadku
pre súťaže družstiev účinného od 15. augusta 2013 a podľa ustanovení tohto rozpisu.
Individuálne výsledky sa zasielajú na zápočet na ratingovú listinu FIDE k 1.4.2015 a LOK SR
k 1.5.2015.
2. Systém hry: Družstvá hrajú jednokolovo systémom každý s každým podľa vyžrebovania
pre štvoričky. Domáci majú biele figúry na nepárnych šachovniciach vždy v sobotu, v 6. kole
a v 7. kole. Hostia majú biele figúry na nepárnych šachovniciach v 2., 4., 9. a 11. kole.
3. Osobné doklady: Hráč štartuje v súťaži na ľubovoľný overený preukaz s fotografiou.
4. Licencie: V jednom stretnutí môžu za družstvo nastúpiť maximálne štyria licenční hráči, z toho
najviac dvaja s licenciou typu A (členovia SŠZ nad 18 rokov a všetci zahraniční hráči).
5. Zmena súpisky: Ak je na súpiske voľné miesto, možno doplniť hráča na ľubovoľné miesto pri
dodržaní pravidiel zostavenia súpisky najneskôr do 15.12.2014, zahraničného hráča len do
plánovaného termínu tretieho kola (najneskôr do 7.11.2014). Doplnený hráč môže nastúpiť
najskôr po 14 dňoch od podania žiadosti o doplnenie na súpisku. Ak má hráč nastúpiť ešte pred
uverejnením v Spravodajcovi, ale najmenej po 14 dňoch po doplnení, oddiel musí o tomto
informovať dopredu svojich súperov v najbližšom dvojkole.
6. Kapitán: Družstvo si pred stretnutím určí kapitána, ktorý predloží rozhodcovi zostavu a
doklady hráčov prichádzajúcich do úvahy pre zaradenie do zostavy stretnutia. Kapitáni sú
spoločne s rozhodcom zodpovední za priebeh stretnutia.
7. Zostava družstva: Hráči sa v zostave uvádzajú podľa poradia na súpiske. Kapitáni môžu
odovzdať zostavu aj s hráčmi, ktorí nie sú prítomní s tým, že ostatní hráči môžu začať hrať
bez straty času. Prítomní však musia byť minimálne štyria hráči družstva. V prípade
nedostavenia sa hráča zapísaného do zostavy, bude družstvo pokutované podľa Sadzobníka
poplatkov a pokút. Družstvo musí odovzdať zostavu najneskôr do jednej hodiny od
stanoveného začiatku stretnutia.
8. Začiatok stretnutia: Stretnutia začínajú o 10:00 hod. Zmena začiatku stretnutia a možnosť
predohrania stretnutia platia len po dohode oddielov (aspoň 14 dní vopred). O zmene treba
písomne informovať riaditeľa súťaže a rozhodcu stretnutia. Hostia majú právo požiadať o
posun začiatku stretnutia (minimálne dva týždne vopred) dopredu alebo dozadu o hodinu a
domáci im musia, pokiaľ je to technicky zvládnuteľné, vyhovieť. Stretnutia posledného kola sa
začínajú podľa rozpisu, nie je povolené predohrávanie ani posun začiatku.
9. Čakacia doba: Čakacia doba na príchod hráča k partii alebo na odovzdanie zostavy družstva je
jedna hodina. Čakacia doba na príchod družstva je stanovená na 1,5 hodiny. Platí len
v prípade, že bolo meškanie spôsobené vyššou mocou (meškanie hromadného dopravného
prostriedku, atď., viď Súťažný poriadok, čl. 5.6-5.8). Odporúčam kapitánom i rozhodcovi
využiť všetky možnosti na odohranie stretnutia.
10. Rozhodcovia: Delegovaného rozhodcu oddiel nemá právo odmietnuť. Oddiel je povinný
vyplatiť rozhodcovi odmenu 19,- € (mínus 19% daň) + cestovné a stravné. Nárok na stravné a
cestovné vzniká len vtedy, ak rozhodca rozhoduje mimo miesta bydliska. Delegovaný rozhodca
uvedený v úvodnom spravodajcovi môže z dôvodu nastúpenia na stretnutie zabezpečiť iného
rozhodcu, ktorý je uvedený v zozname rozhodcov pre 2. ligu A. Pri nenastúpení náhradného
rozhodcu k rozhodovaniu stretnutia nemôže delegovaný rozhodca hrať. Hráč môže rozhodovať
stretnutie len v prípadoch uvedených v článku 8.4. Súťažného poriadku. Rozhodca nemôže
súčasne vykonávať funkciu kapitána.
11. Tempo hry: 90 minút na 40 ťahov + 30 sekúnd na každý ťah, potom 30 minút do konca partie
+ 30 sekúnd na každý ťah.
12. Postup a zostup: Víťazné družstvo postupuje do 1.ligy západ. Zo súťaže zostupuje posledné
družstvo a navyše toľko družstiev, koľko zostúpi z 1.ligy západ do 2.ligy skupiny A.
5
13. Cenový fond :
1. miesto :
180,- €
2. miesto :
140,- €
3. miesto :
95,- €
4. miesto :
55,- €
14. Hlásenie výsledkov: Organizačný pracovník domáceho družstva nahlási výsledok po
jednotlivých šachovniciach do 18:00 hod. v deň ukončenia stretnutia riaditeľovi súťaže
najlepšie e-mailom (stačí poslať naskenovaný zápis o stretnutí) alebo SMS-správou, prípadne
osobne alebo telefonicky. Zápis o stretnutí družstvo odošle riaditeľovi súťaže najneskôr
v prvý pracovný deň po odohratí stretnutia e-mailom (naskenovaný) alebo poštou.
Zápisy partií v elektronickej forme treba zaslať riaditeľovi súťaže do 7 dní od skončenia
dvojkola. Partie treba nahrať do pripravených súborov z hlavičkami, ktoré dostanú družstvá
vždy v nedeľu večer po nahlásení všetkých výsledkov. Domáci klub archivuje originály
partiárov (sada domácich i hostí) a po žiadosti riaditeľa súťaže mu ich zašle.
15. Pokuty, sadzobník pokút, poplatky :
€
Neodôvodnené nenastúpenie hráča základnej zostavy v priebehu celej súťaže
Kontumačná prehra družstva (v poslednom dvojkole dvojnásobná pokuta)
Nenahlásenie výsledku v stanovenom termíne
Neodoslanie zápisu najneskôr v prvý pracovný deň po zápase
Nezaslanie zápisu partií v elektronickej forme do 7 dní po zápase
Porušenie Pravidiel FIDE, Súťažného poriadku a Rozpisu súťaže (podľa závažnosti)
Pokuty za nenastúpenie hráča k partii:
1. šachovnica
2. šachovnica
3. šachovnica
4. šachovnica
5. šachovnica
6., 7. alebo 8. šachovnica
Protestný a odvolací vklad
Odvolací vklad voči rozhodnutiu Rozhodcovskej komisie SŠZ
20-50
do 200
20-50
20-50
20-50
do 100
40
30
25
20
15
10
60
30
Pokuty za neobsadené šachovnice sa násobia po každých štyroch takýchto priestupkoch
(prvé štyri prípady normálna výška, ďalšie štyri dvojnásobná, ďalšie štyri trojnásobná...)
Pokuty udeľuje a závažnosť dôvodu posudzuje vždy riaditeľ súťaže. Pokuty sa uhrádzajú
výlučne na účet SŠZ, termín na zaplatenie pokuty je 14 dní po vydaní Spravodajcu. Po
neuhradení v tomto termíne sa pokuta zvyšuje na dvojnásobok, termín zaplatenia je ďalších 14
dní. Po neuhradení pokuty ani v predĺženom termíne sa pozastavuje činnosť družstva.
16. Zákazy:
Je prísne zakázané, aby hráč používal počas zápasu mobilný telefón alebo iné elektronické
komunikačné zariadenie. Je zakázané nastúpenie hráča na stretnutie pod vplyvom alkoholu.
Počas celého stretnutia je zákaz fajčenia a konzumácie alkoholu v mieste konania hry. ŠTK
vyžaduje nekompromisný postup zo strany rozhodcov v zmysle Pravidiel FIDE od
napomenutia až po vyhlásenie partie za prehratú v prípade článku 11 Pravidiel FIDE.
17. Pokyny rozhodcom od komisie rozhodcov SŠZ:
- Rozhodujte čestne a objektívne, nedovoľte koučovanie silných hráčov.
- Rozhodca je povinný mať pri rozhodovaní Pravidlá šachu FIDE 2014 a Súťažný poriadok
družstiev 2013. Ostatné je povinný poskytnúť rozhodcovi domáci oddiel. Rozhodcom sa
odporúča stručne informovať hráčov o uplatňovaní nových Pravidiel FIDE.
- Rozhodcovi vyplatí náležitosti domáci klub. Ak rozhodca nie je z miesta stretnutia, patrí mu
tiež cestovné a diéty. Nevyplatenie uviesť na Zápise o stretnutí - riaditeľ vyvodí dôsledky za
nedodržanie SP.
6
- Žiadam rozhodcov, aby nekompromisným postojom voči požívaniu alkoholických nápojov
a iným rušivým vplyvom predchádzali problémom. Majú oporu v pravidlách FIDE a
v právomociach podľa tohto rozpisu.
- Upozornite na vypnutie a odloženie mobilných telefónov. V mimoriadnych prípadoch môžete
povoliť mobilný telefón v tichom móde (musí byť uložený tak aby nerušil zvukom, svetlom,
vibráciami). Túto skutočnosť uvediete v Zápise o stretnutí a dozriete, aby toto komunikačné
zariadenie nebolo zneužité.
- Komisia rozhodcov má záujem na nastupovaní rozhodcov podľa nominácie. Delegovaný
rozhodca uvedený v úvodnom spravodajcovi môže z dôvodu nastúpenia na stretnutie
zabezpečiť iného rozhodcu, ktorý je uvedený v zozname rozhodcov pre 2. ligu A. Pri
nenastúpení náhradného rozhodcu k rozhodovaniu stretnutia nemôže delegovaný rozhodca
hrať.
- Hráč môže rozhodovať stretnutie len v prípadoch uvedených v článku 8.4. Súťažného
poriadku.
- Prosím rozhodcov, aby dôsledne trvali na dopísaní ťahov a odobrali čitateľný originál
partiárov od oboch hráčov. Na každom partiári majú byť uvedené mená hráčov, dátum číslo
kola a poradie šachovnice.
- Do Zápisu o stretnutí sa odporúča uviesť: čas začatia a ukončenia stretnutia, označiť „K“
kapitánov, „LA“, resp. „LB“ licenčných hráčov, ”N” naturalizovaných hráčov, nastúpenie
bez dokladu totožnosti, potrestanie hráčov, nevyplatenie finančných náhrad, návrhy.
- V prípade sporu informujte o podstate sporu predsedu KR.
- Možnosť vyzvať hráča podrobiť sa osobnej prehliadke (na prítomnosť elektronických
komunikačných zariadení) využívajte len v prípade vážneho podozrenia z podvádzania
(komunikácia o partii, analýza partie a pod.). Ak sa hráč odmietne podrobiť osobnej
prehliadke, môže mu byť partia vyhlásená za prehratú.
Výklad pravidiel FIDE ohľadne
prostriedkov pre súťaže SŠZ:







elektronických
komunikačných
Je prísne zakázané, aby hráč používal počas zápasu mobilný telefón alebo iné
elektronické komunikačné zariadenie (ďalej ako EKZ), nesmie ho mať zapnutý (ani v
tichom alebo vibračnom móde).
Rovnako je prísne zakázané, aby hráč mal pri sebe dané zariadenia a to bez ohľadu na
to, či sú v zapnutom alebo vypnutom móde (je prísne zakázané ich mať napr. vo vrecku
nohavíc alebo v kabáte).
Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností sa sankcionuje prehrou partie
hráča, ktorý sa previnil.
Odporúča sa hráčom, ak si so sebou prinesú na zápas mobilný telefón alebo EKZ, aby si
ich vypnuté odložili do tašky, ruksaku alebo kabelky, ktorú si ale musia odložiť v hracej
miestnosti a nesmú danú vec, v ktorej si odložili svoj mobil resp. iné EKZ odnášať počas
celého zápasu z hracej miestnosti a ani mobil alebo EKZ počas zápasu z danej veci
vyberať.
Rozhodca je povinný pred otvorením zápasu informovať hráčov o ich povinnosti mať
mobil alebo EKZ nielen vypnuté ale rovnako o ich povinnosti ho nemať pri sebe
(odložený na stole, pri sebe vo vrecku oblečenia), rovnako tak o sankcii – prehra partie.
Rozhodca je povinný sankcionovať hráča, ktorý sa previní prehrou partie, nemôže uložiť
miernejší trest.
Rozhodca je oprávnený umožniť hráčovi, ktorý ho o to požiada pred otvorením
stretnutia s uvedením dôležitého dôvodu, mať zapnutý mobil v tichom režime, a
informuje o tom aj súpera. Takýto mobil bude odložený na stolíku rozhodcu resp. na ním
určenom mieste, pričom hráč môže použiť mobil (vrátane skontrolovania si zmeškaných
hovorov, resp. prijatých SMS správ alebo e-mailov) len v prítomnosti rozhodcu. Hráč si
odkladá takýto mobil u rozhodcu na vlastnú zodpovednosť.
7
7. Rôzne:
 Hráč, ktorý nastúpil do stretnutie, musí mať uhradený členský poplatok na rok 2014 (úhrada
musí byť evidovaná v matrike SŠZ), licenční hráči musia mať vybavenú licenciu uvedenú
v zozname licencií na stránke SŠZ. V prípade nastúpenia hráča bez splnenia týchto
povinností bude partia hráča skontumovaná so všetkými dôsledkami pre družstvo.
 Informácie a všetky dokumenty týkajúce sa 2.ligy A nájdete na stránke SŠZ v sekcii Súťaže:
http://chess.sk/index.php?str=sutaze&detail=28&sutaz=431
 Výsledky a partie budú zverejňované na serveri chess-results:
http://chess-results.com/tnr145456.aspx?lan=4
Všetkým hráčom želám veľa úspechov za šachovnicou a verím, že nás čaká
zaujímavá sezóna s veľkým množstvom zaujímavých partií a čo najmenším
počtom problémov!
V Senici 27.9.2014
Rastislav Diviak
riaditeľ 2.ligy A
Aktualizované 7.10.2014 – zmena OP a ZOP v družstve ŠK Modra B
8
Download

01 - Šachový klub Osuské