PROMO
Na veľkosti
servisnej siete záleží
Opravy manipulačnej techniky Jungheinrich zabezpečujú dva
tucty profesionálov v pojazdných dielňach na celom území Slovenska.
TEXT A FOTO: JUNGHEINRICH
V
logistickom centre vládne čulý pracovný ruch.
Na centimetre vypočítané trasy, ktorými vysokozdvižné
vozíky brázdia uličky s paletami
tovarov, však zrazu vyruší výpadok jedného z nich. V očiach
operátorov ani ich supervízora
však nebadať žiadnu nervozitu.
Vedia predsa, že onedlho príde
servisný technik, ktorý znovu
nastolí poriadok.
Každému je jasné, že aj moderná technika sa používaním
opotrebúva a možnosť poruchy
sa vekom zvyšuje. Platí to tiež
pri nízko- či vysokozdvižných
vozíkoch. „Aj preto je už pri
ich nákupe potrebné brať do
2
profi auto 11/2012
úvahy nielen obstarávacie náklady, ale tiež budúce výdavky
za servis a opravy,“ zdôrazňuje
Martin Urban, generálny riaditeľ slovenskej dcéry koncernu
Jungheinrich, globálneho lídra
v poskytovaní komplexných
služieb pre internú logistiku.
DIELNE, KTORÉ JAZDIA
„Nejde až tak o to, koľko stojí
hodina servisu, ale koľko práce
servisman za ten čas odvedie,“
vysvetľuje Ján Štiglic, riaditeľ
oddelenia servisu firmy Jungheinrich na Slovensku. Pre Jungheinrich pracujú viac ako dva
tucty vyškolených technikov
s pojazdnými dielňami, ktoré
sú rozmiestnené po celom Slovensku. Keď zákazník nahlási
poruchu, centrálny dispečing,
aj vďaka systému GPS vie, ktorý z nich je k miestu najbližšie.
„Vďaka tomu reagujeme na hlásené poruchy rýchlo, aby klient
čakal na opravu čo najkratšie,“
prízvukuje J. Štiglic.
OPRAVY NA MIESTE
Drvivá väčšina servisných prípadov je opravená na mieste.
V centrálnej dielni Jungheinrichu v Senci končia iba menej ako dve percentá z nich.
„To značí kratší čas výpadku
techniky, v konečnom dôsledku teda menšie náklady pre
klienta,“ hovorí J. Štiglic. Za
menej času tak vďaka technickej výbave a firemnému know-how zvládne viac, než lacnejší
„neznačkový“ opravár s nižšou
sadzbou.
NAJPRV TRÉNING,
POTOM ŠOU
Systematickému vzdelávaniu
zamestnancov venuje koncern
osobitnú pozornosť. Každý
servisný technik prejde vzdelávacím centrom v Senci, kde
sa mu venujú vyškolení tréneri. Vybraní odborníci absolvujú
stáže v Hamburgu, kde má
Jungheinrich korporátne školiace centrum.
Technici musia zasiahnuť
v prípade potreby aj do niekoľkých hodín, v noci či počas
víkendov. „Samozrejme, závisí
to od zmluvy. Ale máme klientov, kde ide doslova o hodiny,“
prezrádza generálny riaditeľ
koncernu Jungheinrich na Slovensku M. Urban. Dlhodobá
odstávka manipulačnej techniky je napríklad vo formách
s režimom just in time alebo
v logistických centrách obchodných reťazcov neprípustná. Aj preto tieto firmy zväčša
využívajú operatívny lízing s
fullservisom, ktorý je v ponuke Jungheinrichu taktiež dostupný.
Pre menšie podniky je zase
vhodná kúpa repasovaných vozíkov, ktoré Jungheinrich opravuje v špecializovanom závode
v Drážďanoch (Nemecko). Pri
tom, ale aj pri všetkých opravách, využíva firma výlučne
originálne dielce Jungheinrich.
Slovenskí klienti Jungheinrichu majú unikátnu výhodu, že
priamo u nás, v Svätom Jure
neďaleko hlavného mesta,
otvoril Jungheinrich logistické
centrum náhradných dielcov
pre strednú a východnú Európu. „Aj preto vieme reagovať na
akýkoľvek problém v rámci Slovenska v rýchlych lehotách,“
zdôrazňuje M. Urban.
PÄTNÁSŤROČNÝ LÍDER
Jungheinrich tento rok oslávil
pätnáste výročie pôsobenia na
Slovensku. Má tretinový trhový podiel nielen v dodávke nízko- a vysokozdvižných vozíkov,
ale aj v oblasti komplexných
dodávok pre internú logistiku.
Komplexné riešenia zahŕňajú
dodávku a montáž regálových
systémov, dopravníkov, softvérového a hardvérového vybavenia systémov pre riadenie skladového hospodárstva, všetko
vrátane poradenstva, projekčných prác a spomínaného záručného i pozáručného servis..
„Presadzujeme sa predovšetkým vďaka kvalite našich produktov a ich dlhej životnosti,“
tvrdí M. Urban. 
Pri servise ide o peniaze aj o čas
Rýchlosť reakčného času a opráv je pre zákazníka najdôležitejšia. Hovoríme o tom
s Ing. Jánom Štiglicom, riaditeľom oddelenia servisu spoločnosti Jungheinrich.
Č
o považujete pri vašej
práci za najdôležitejšie?
Schopnosť okamžite reagovať
na problém. Naše zariadenia sú
povestné svojou spoľahlivosťou,
ale každé sa môže pokaziť, či
už opotrebovaním alebo zlým
zaobchádzaním. Reputácia našej
firmy záleží aj od toho, ako rýchlo sme schopní problém vyriešiť.
Skúste popísať, ako to funguje...
V našej centrále v Senci je dispečing, kam zákazník zavolá. Jeho
číslo a e-mailový kontakt nájde
na našej webovej stránke. Nahlási poruchu a potom už je to v našich rukách. Samozrejme, závisí
od typu zákazníka a kontraktu,
ktorý má s nami uzatvorený,
prípade od toho, či ide o záručný alebo pozáručný servis. Ale
v princípe sa snažíme vždy zasiahnuť čo najskôr.
Centrálu máte v Senci. Čo
ak je zákazník napríklad
z východného Slovenska?
Naše servisné pokrytie zahŕňa
celú krajinu. Máme rozsiahlu
sieť odborníkov, ktorí disponujú
takzvanými pojazdnými dielňami. Dispečing prostredníctvom
GPS zistí, ktorý z kolegov je
najbližšie a vyšle ho na miesto
poruchy. Tým sa znižuje reakčný
čas, čo je pre zákazníka veľmi
dôležité. Každá hodina prestoja stojí zákazníka peniaze. Čím
skôr problém odstránime, tým
menej peňazí stratí.
nia. Navyše, s neautorizovaným
náhradnými dielmi je spojené
riziko neplatnosti CE certifikátu
daného zariadenia.
Ing. Ján Štiglic
Ale v prípade pozáručnej
opravy musí za ňu platiť. Vo
všeobecnosti platí, že autorizovaný servis je drahší než
neautorizovaný. Nie je pre
klienta výhodnejšie využiť
služby lokálneho technika,
ktorý je iste lacnejší?
Ako sa to vezme. V prvom rade,
dnešná manipulačná technika
predstavuje sofistikované zariadenia, ktoré nedokáže opraviť
hocikto. To platí o vozíkoch
Junheinrich, ale aj o našej konkurencii. Naši technici sú odborne
vyškolení, naše pojazdné dielne
sú vybavené potrebným zariadením, nástrojmi, ale aj základnými
náhradnými dielmi. K ich profesionálnej výbave taktiež patrí
originálny diagnostický softvér so
servisným notebookom. Vyše 90
percent porúch odstránime vždy
počas prvého výjazdu. Len minimum zariadení je nutné previezť
do centrálneho servisu. Okrem
toho, vždy používame originálne
náhradné dielce, ktoré neautorizovaný servis nemá k dispozícii.
To predlžuje životnosť zariade-
Otázka ale smerovala skôr
na cenu. Netajíte sa tým, že
v porovnaní s konkurenciou
ste o niečo drahší?
Ak hovoríme o cene za servisnú
hodinu, máte pravdu. Z môjho
pohľadu sa cena servisnej hodiny ako parameter pre výber
dodávateľa servisu príliš preceňuje. Podiel fakturovaných
servisných hodín pri opravách
je najviac 10–15 % z celkových
servisných nákladov. Pritom relatívne nižšia jednotková cena
servisnej hodiny neznamená
automaticky aj nižšiu celkovú
fakturáciu za prácu na danom
servisnom zásahu. Vďaka vybaveniu, tréningu a odbornosti naši technici sú schopní zvládnuť
problém rýchlejšie. Rýchlejšia
diagnostika vedie k rýchlejšiemu odstráneniu problému.
Menej času strávených opravou
znamená nižší účet pre klienta, navyše – zariadenie má skôr
k dispozícii. Pritom zákazníkom
účtujeme vždy iba alikvotnú
časť servisnej hodiny, a nie každú začatú. Čiže ak oprava trvala tri a pol hodiny, zaplatí za tri
a pol hodiny. Nie za štyri. Ak náš
technik neopraví poruchu na
prvýkrát, druhý dojazd k tej istej
chybe zákazníkovi neúčtujeme.
Pri rozhodovaní o nákupe
manipulačnej techniky je
často hlavným kritériom
obstarávacia cena. Ktoré sú
ďalšie?
Určite veľkosť servisnej siete.
Predsa len je rozdiel, ak musíte čakať dva týždne na opravu,
alebo technik je u vás do niekoľkých dní, prípadne i hodín.
Pritom sortiment značky Jungheinrich určený pre Európu
sa vyrába v Nemecku, čo je do
istej miery záruka kvality. Ďalším je životnosť produktu a dostupnosť náhradných dielcov.
Rýchlosť reakčného času technikov a ich schopnosť odstrániť
problém. Až potom, podľa mňa,
nasleduje jednotková cena servisnej hodiny. 
10 dôvodov prečo si
vybrať Jungheinrich
• Špičková a rokmi overená kvalita
nemeckej prémiovej značky
• Dlhá životnosť manipulačnej
techniky Jungheinrich
• Pätnásťročné skúsenosti
na slovenskom trhu
• Široká servisná sieť vyškolených
expertov, rýchly reakčný čas servisu
• Využívanie výlučne originálnych
náhradných dielcov
• Umiestnenie centrálneho skladu
•
•
•
•
náhradných dielcov pre strednú
a východnú Európu na Slovensku
Komplexnosť riešení pre interné
skladové hospodárstvo vrátane
regálových systémov
Široký sortiment zariadení od
najjednoduchších nízkozdvižných
vozíkov až po špecializované
systémové zakladače
Prenájmová flotila pozostávajúca
z viac ako 400 zariadení
Podpora a know-how materského
koncernu z Nemecka
profi auto 11/2012
3
Download

Na veľkosti servisnej siete záleží