bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel | E-Posta
Çince-Macarca
E-Posta : Giriş
亲爱的约翰,
Kedves John!
Resmi olmayan, bir arkadaşa
hitap etmenin standart yolu
亲爱的妈妈/爸爸,
Kedves Anya / Apa!
Resmi olmayan,
ebeveynlerine hitap etmenin
standart yolu
亲爱的Jerome叔叔,
Kedves Jerome bácsi!
Resmi olmayan, ailenden
birine hitap etmenin standart
yolu
你好,约翰,
Szia John!
Resmi olmayan, bir arkadaşa
hitap etmenin standart yolu
嘿,约翰,
Szia John!
Hiç resmi olmayan, bir
arkadaşa hitap etmenin
standart yolu
约翰,
John!
Resmi olmayan, bir arkadaşa
hitap etmenin direkt yolu
我亲爱的,
Kedvesem / Drágám!
Resmi olmayan, sevilen kişiye
hitap etmenin standart yolu
我最亲爱的,
Drágám / Édesem /
Kedvesem!
Hiç resmi olmayan, partnere
hitap etmenin standart yolu
最亲爱的约翰,
Drága John!
Resmi olmayan, partnere
hitap etmenin standart yolu
谢谢您的邮件。
Köszönöm az e-mailedet.
Bir yazışmada cevap verirken
很高兴再收到您的来信。
Jó volt újra hallani felőled.
Bir yazışmada cevap verirken
对不起,这么久没有给你写信
。
Nagyon sajnálom, hogy olyan
sokáig nem írtem.
Bir süredir kontakt
kurmadığınız bir arkadaşınıza
yazarken
自从我们上次联系已经过了很
长时间了。
Olyan régóta mem
beszéltünk.
Uzun süredir kontakt
kuramadığınız bir
arkadaşınıza yazarken
我给您写信是为了告诉您...
Azért írok, hogy elmondjam...
Önemli haberleriniz
olduğunda kullanılır
你有没有为...做计划?
Van már programod...?
Birini bir yere davet ettiğinizde
ya da buluşma
ayarladığınızda
非常感谢发送/邀请/附上...
Nagyon köszönöm, hogy
elküdted / meghívtál /
csatoltad ...
Birine teşekkür etmek / birini
davet etmek / bir bilgi eklemek
için kullanılır
非常谢谢您让我知道/为我提供
/写信告诉我...
Nagyon hálás vagyok, hogy
elmondtad / felajánlottad /
megírtad ...
Size bir şey söyledikleri / teklif
ettikleri / yazdıkları için birine
içten teşekkürlerinizi sunarken
非常感谢您给我写信/邀请我/
给我发...
Nagyon kedves volt tőled,
hogy írtál / meghívtál /
elküldted...
Size yazdığı / davet ettiği /
gönderdiği için içten
teşekkürlerinizi sunarken
很高兴宣布...
Örömmel tudatom .../
Örömmel jelentem be, hogy ...
Arkadaşlarına iyi haber
verirken kullanılır
听到...我非常高兴。
Örömmel hallottam, hogy ...
Bir mesajı veya haberi
aktarırkken kullanılır
很遗憾地告诉你们...
Sajnálattam kell értesítenem
téged, hogy...
Kötü bir haberi arkadaşlarına
duyururken kullanılır
E-Posta : Ana Gövde
1/2
bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel | E-Posta
Çince-Macarca
听到...很遗憾。
Sajnálattal hallottam, hogy...
Kötü haber alan bir
arkadaşınızı desteklerken
如果你能访问我的的新网站...
,我将不胜感激。
Nagyon örülnék, ha
megnéznéd az új honlapomat
a ...
Bir akadaşınızın sizin yeni
websitenizi görmesini
istediğinizde
请在...上加我,我的名字是...
Kérlek addj hozzá / jelölj be ...
A felhasználó nevem ...
Bir arkadaşınızdan sizi
messenger servisine
eklemesini istediğinizde
kullanılır
向...致以我的祝福并告诉他们
我很想念他们。
Add át üdvözletemet ... és
mondd meg neki, hogy
nagyon hiányzik /hiányoznak.
Alıcı vasıtasıyla başkalarını
özleyeceğinizi bildirmek için
...致上他/她的祝福。
... üdvözletét küldi.
Başka birinin selamlarını
mektuba eklerken kullanılır
代我向...问好。
Add át üdvözletemet ....
Yazdığınız kişi vasıtasıyla
başka birine bir şey iletmek
istediğinizde kullanılır
我期待着尽快能收到您的回复
。
Várom válaszodat.
Cevap mektubu istediğinizde
kullanılır
尽快回复。
Írj vissza hamar.
Direkt, cevap mektubu
istediğinizde kullanılır
当...,请回复。
Írj, ha ...
Alıcının sadece önemli bir
haberi olduğunda cevap
yazmasını istediğinizde
kullanılır
如果你有更多信息,请发送给
我。
Írj, amint többet tudsz.
Alıcının sadece önemli bir
haberi olduğunda cevap
yazmasını istediğinizde
kullanılır
保重。
Vigyázz magadra.
Arkadaşlara ve aileye
yazarken kullanılır
我爱你。
Szeretlek.
Partnerinize yazarken
衷心的祝福。
Legjobbakat!
Resmi olmayan, aile,
arkadaşar ve iş arkadaşları
arasında kullanılır
致以最衷心的祝福。
Legjobbakat! Legjobbakat
kívánom!
Resmi olmayan, aileye veya
arkadaşlara yazarken
kullanılır
最衷心的问候。
Üdvözlettel,
Resmi olmayan, aileye veya
arkadaşlara yazarken
kullanılır
一切顺利。
Legjobbakat!
Resmi olmayan, aileye veya
arkadaşlara yazarken
kullanılır
致以我的祝福。
Szeretettel,
Resmi olmayan, aileye veya
arkadaşlara yazarken
kullanılır
衷心祝福。
Szeretettel,
Resmi olmayan, aileye
yazarken kullanılır
衷心祝福。
Sok puszi, / Szeretettel,
Resmi olmayan, aileye
yazarken kullanılır
E-Posta : Kapanış
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

E-Posta (Çince-Macarca)