Cenník jázd a služieb HŽ 2015:
Vlaky pravidelné a vlaky na požiadanie od 1.4. do 1.11.2015
Individuálni cestujúci:
Celé
Polovi né
Základné cestovné:
"Dobro "
ierny Balog - Dobro
"Dedinou popod Pustý vrch"
EUR
5
EUR
2,5
"Dobro "
ierny Balog - Dobro a spä
"Dedinou popod Pustý vrch"
6
3
"Vydrovo"
ierny Balog - Vydrovo
"V ústrety Lesníckemu skanzenu"
5
2,5
"Vydrovo"
ierny Balog - Vydrovo a spä
"V ústrety Lesníckemu skanzenu"
6
3
"Chvatimech" Chvatimech - ierny Balog
"Výlet Hron ianskou dolinou"
10
5
"Chvatimech" Chvatimech - ierny Balog a spä
"Výlet Hron ianskou dolinou"
12
6
Zvýhodnené cestovné: (neplatí pre školské výlety)
Velký výlet (Chvatimech - Vydrovo a spä , alebo Chvatimech - Dobro a spä )
16
8
Malý výlet
9
4,5
Celodenný lístok (permanentka na všetky vlaky po jeden celý de )
19
9,5
12,5
ierny Balog - Vydrovo a spä + ierny Balog - Dobro a spä )
Dvojd ový lístok (permanentka na všetky vlaky dva dni po sebe)
25
Celodenný lístok - rodinný (2 dospelí a max. 4 deti do 15 rokov)
36
Celodenný lístok - výlet pre vnú atá (2 dôchodcovia a max. 4 deti do 15 rokov)
22
Vlakom na križovanie
9
ierny Balog alebo Chvatimech - Šánske a spä )
4,5
Vlá ikom skanzenom (Vydrovo skanzen - Vydrovo Korytárske) - len ak sú vo né miesta
2
1
Vlá ikom skanzenom a spä (Vydrovo skanzen - Vydrovo Korytárske a spä ) - dtto -
3
1,5
1 die a do 5,99 rokov v sprievode platiaceho cestujúceho, ko ík, pes, bicykel
zdarma
Príplatky:
I. trieda so salónnym oddielom (voze len na požiadanie)
4
2
Povinná miestenka do parného vlaku - platí sa len v "Storo nom drevorúba skom vlaku"
2
1
+ cestovné
+ cestovné
Všetky príplatky sa platia vždy len raz na jeden celý de
Polovi né cestovné: Die a 6 - 14,99 rokov, die a do 5,99 rokov bez sprievodu platiaceho cestujúceho, ISIC, Z P, Z P-S, dochodca
Z avy pre hromadné zájazdy:
(skupiny nad 20 cestujúcich)
Školské výlety - vlaky pravidelné a vlaky na požiadanie:
"Dobro "
"Vydrovo"
ierny Balog - Dobro a spä
ierny Balog - Vydrovo a spä
"Dedinou popod Pustý vrch"
"V ústrety Lesníckemu skanzenu"
Deti MŠ
Žiaci ZŠ, študenti <
26
2
3
2
3
"Chvatimech" Chvatimech - ierny Balog
"Výlet Hron ianskou dolinou"
2
4
"Chvatimech" Chvatimech - ierny Balog a spä
"Výlet Hron ianskou dolinou"
3
5
Školské výlety - zvýhodnené cestovné na viaceré trasy:
"Chvatimech" + "Vydrovo" jednosmerný
3
5
"Chvatimech" + "Vydrovo" a spä
4
6
"Chvatimech" + "Dobro " a spä
4
6,5
"Vydrovo" + "Dobro " a spä
3
4,5
Z avy:
ZŠ - Na každých za atých 20 žiakov - 1 dozor zdarma !
alší dozor platí cestovné ako žiaci ZŠ !
MŠ - Na každých za atých 10 žiakov - 1 dozor zdarma ! alší dozor platí cestovné ako žiaci ZŠ !
CK - Na každých ukon ených 20 cestujúcich - 1 zdarma ! Sprievodca a šofér zdarma !
Ceny sú jednotné aj pri nástupe zo všetkých zastávok na trase !
Cestujúci s rezerváciou majú prednos !
Schválil 1.10.2014
Ing. Aleš Bílek v.r.
Download

Cenník pravidelných jázd