Vipeks ELEKTRONiK
ASANSOR KUMANDA SİSTEMLERİ
VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI
VP3 LIFT CONTROLLER
Doküman sürüm/ version 1.00
Tarih/Date: 28.01.2014
Serçeönü Mah. Çankaya Cad. Erciyes siteleri D Blok No:23/D KOCASİNAN/KAYSERİ
TEL: 0352 222 83 16 FAX: 0352 222 83 18
mail: vipekselektronik@gmail.com info@vipeks.net
WEB:www.vipeks.net www.vipekselektronik.com
KUMANDA SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ (versiyon 1.0 için geçerli dir)
VP3 ASANSÖR KONTROL KARTI (versiyon 1.0 )
• EN81-1/1 + A3 standartlarına uygunluk.
• VVVF redüktörlü, VVVF dişlisiz ve çift hızlı asansörlerin kontürolü.
• Dahili16 kat ve ek kart ile 32 duraga kadarher türlü kumanda sistemine uygun.
• Kullanıcı tarafından kart üzerindeki LCD ve program tuşları kullanılarak, ayarlanabilir sistem parametrleri.
• Parola ile menü erişim koruması.
• Son oluşan 16 hatayı listeleme ve geçmişe dönük arıza takip imkanı..
• Kısa deve korumalı kat ve kabin gösterge çıkışları.(her uc bağımsız termik sigorta korumalı)
• CAN-BUS hızlı seri haberleşme ile kablodan, işçilikten ve maliyetten tasarruf.
• Tam yük, Aşırı yük, Vatman anahtarı fonksiyonu.
• Yangın durumunda daha önce ayarlanan durağa yönlendirebilme.
• Deprem algılama fonksiyonu
• Ayarlanabilir park durağı ve parka gidiş süresi.
• Pozisyon bilgisi için M1 sayıcı bi-stabil veya çift JFsayıcı mono-stabil, şalter girişleri.
• Ayarlanabilen kabin lambası süresi, kilit bekleme süresi, katta bekleme süresi, maksimum yüksek hız süresi ve maksimum
düşük hız süresi.
• Ayarlanabilir bakım süresi ve bakım sure sonu işlemi
• Kabinde revizyon kartından iki kapı destegi.
• Arada kalınca kat arama özelligi.
• 4 Asansöre kadar gurup çalışabilme.
• KAPI KOPRU kartı ilavesi ile kapı açık seviyeleme .
• KAPI KOPRU kartı ilavesi ile erken kapı açma.
• UPS ile kurtarma için parametre desteği.
• Programlanabilir giriş ve çıkışlar.
• Hız regülatörü veya fren geribesleme kontagının isteğe bağlı takip şekli değiştirebilme..
• Dubleks kullanımda alt eksik durak ve üst eksik durak seçebilme.
• Kata özel displey ayarları ve gösterge çıkışlarından 7 segment,binary,grey kod çıkış özellikleri.
• Program tuşlarıyla çagrı verdirebilme özelliği.
Vipeks VP3 Kumanda Sisteminin Tanıtılması
Kumanda Sisteminin Tarifi
Vp3, yazılımı ve donanımı Vipeks Elektronik tarafından geliştirilmiş olan mikroişlemci temelli bir elektronik asansör kumanda
sistemidir. Binanın ve asansörün kullanım amacına uygun olarak çift düğme - çift yönde toplamalı, tek düğ me - tek yönde
toplamalı veya karısık toplamalı gibi farklı asansör kumanda türlerinde kullanılmak üzere ayarlanabilir. Gerektiğinde birden fazla
Vipeks kumanda sistemi kablolarla birbirlerine bağlanarak asansörlerin grup halinde kumanda edilmesinde kullanılabilir.
Mikroişlemci kullanılması sayesinde akıllı yazılımla güvenlik seviyesini ve işlev sayısını artırmak mümkün olmaktadır. . Kart
üzerinde bulunan LCD ekran sayesinde asansörün durum bilgileri, arızalar, geçmişteki arızalar ve program parametreleri
görüntülenir. Kullanıcı Kart 'da bulunan düğmeler ve LCD gösterge aracılılığıyla menüyü kullanarak kumanda türünün yanısıra
diğer bir çok işlev ve zamanlama parametresini ayarlayabilir. Bir asansör kumanda sisteminin temel görevi kabindeki yolcuların
veya yükün güvenlik içinde hedef durağa taşınmasını sağlamaktır. asansör tesisatında güvenli bir çalışmayı sağlamak üzere bir
çok güvenlik önlemi (kapıkontakları , kapıkilit kontakları , aşırı yük kontağı, acil durdurma kontakları , sınır duraklarda zorunlu
yavaş latıcı şalterler gibi) vardır. Vipeks VP3 hem yazılımla hem de donanımla güvenlik devrelerini sürekli olarak izler ve sadece
onlar izin verdiğinde asansörü çalıştırır. Bunun yanı sıra, sistemin yazılım ve donanımında dış etkenlerden olumsuz etkilenmeleri
ve hatalı çalışmayı önlemeye dönük başka bir çok önlem bulunmaktadır. çıkışlarda ya elektronik kısa devre korumalar vardır ya
da yüksek akım kapasiteli röle kontakları kullanılmıştır.
Vipeks kumanda sistemi asıl olarak VP3 ana kart ile tek başına çalışabildiği gibi revser, kapıkoprü, VPA3 ek kartları ile de
desteklenerek konfor ve ek guvenlik (A3) şartları dahada verimli hale getirilebilmektedir. Asansöre kumanda edebilmek için
gerekli kontaktör, sigorta, termo-manyetik devre kesici ve trafo gibi diğer malzemelerle birlikte bir kumanda panosuna
yerleştirilir. Revser kartı asansör kabininin üzerine konulan revizyon kutusuna veya tercihe bağlı olarak kabin içine yerleştirilir.
Bu kart ve malzemeler kumanda sistemiyle birlikte verilen bağlantı şemaları na göre birbirlerine bağlanırlar. Bu şekilde
tamamlanan asansör kumanda panosu asansör makine dairesine, revizyon kutusu da kabin üzerine yerleştirilir. Panonun ve
revizyon kutusunun terminalleri sistemle birlikte verilen bağlantı şemalarına göre asansör tesisatına bağlandığında sistem
çalışmaya hazır hale gelir.
Sistemin merkezindeki VP3 ana kartında bir mikroişlemci yer almaktadır. Katlarda bekleyen yolcu adayları asansörü çağırmak
için dış kumanda (kat) çarğrı düğmelerini kullanırlar. Kabindeki yolcular ise gitmek istedikleri hedef durakları belirtmek için iç
kumanda (kabin) çağrı düğmelerine basarlar. Dış çağrılar katlardan VP3 kartına, iç çağrı lar ise REVSER kartı aracılığıyla CANBus üzerinden mikroişlemciye ulaşır. Benzer bir işlemde, kabinin asansör kuyusundaki konumuna ilişkin bilgiler de CAN-BUS
üzerinden mikroişlemciye ulaşırlar. Mikroişlemcideki yazılım bu çağrı isteklerini kumanda türüne bağımlı olarak değerlendirir ve
asansörün hangi yöne hareket edeceğine ve hangi duraklarda duracağına karar verir. Verilen bu karara göre kabini harekete
geçirmek için asansör makinesinin mekanik frenini açma ve asansör motoruna elektrik gücü verme işlemleri kumanda sistemi
tarafından kontrol edilen alt malzemeleri tarafından gerçekleştirilir. Kabinin konum bilgisine ve var olan çağrı isteklerine göre
asansörü durması gereken durakta yavaşlatma ve mekanik freni kapatarak kat hizasında durdurma işlemleri de sistemin
merkezindeki mikroişlemci tarafından ilgili alt malzemelerine kumanda edilerek yerine getirilir.
Tam yüklü kabinin dış çağrılara durmaması ve grup kumandalı asansörlerde dış çağrılarının gruptaki asansörler arasında en
uygun şekilde paylaştırılması gibi trafik verimliliğini artıran işlevler de mikroişlemcideki yazılımın görevleri arasındadır. Acil
durumlarda (örneğin yangında, depremde, aşırı motor ısısınmasında) yolcu tahliyesi gibi ilave güvenlik işlevleri de sistemin bu
amaca ayrılmış girişlerine bağlı duyarga (sensör) veya kontaklardan gelen bilgilere göre yerine getirilir.
Asansörde oluşabilecek hataların belirlenmesi ve giderilmesine yardımcı olmak amacıyla hemen hemen tüm giriş ve çıkılarda
LED'ler vardır. Bu sayede asansör teknisyeni bir çok noktanın durumunu bir bakışta izleyebilir. VP3 kartı üzerinde bulunan LCD
göstergede de asansörün çalımasına ilişkin mesajlar gösterilmektedir. Ayrıca, mikroişlemci tespit ettiği hataları kalıcı bellekte
saklar ve istendiğinde LCD göstergede gösterebilir. Bu sayede asansör teknisyeni geçmiş zamanda oluşmuş hatalarıda takip
ederek sebeplerini görüp arızalarını giderebilir.
ÖNEMLİ
• Belge 1.0 versiyon için geçerlidir. Diğer versiyonlarda farklılıklar içerebilir.
• Bu doküman, kullanıcılar için öneri niteliğinde rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. İçeriğindeki bilgiler Vipeks
Elektronik tarafından haber verilmeksizin değiştirilebilir. Montajcı, doküman içinde olabilecek hatalara karşı dikkatli
olmalıdır.
• Montajcı asansörle ilgili tüm standartları, yönetmelikleri, talimatları bilmeli ve montaj esnasında bu kurallara
uymalıdır.
• Vipeks Elektronik, kontrol sisteminin ve panelinin 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine ve EN 81-1 / EN 81-2 Avrupa Birliği
Asansör Standartları’na uygunluğunu garanti eder. kontrol panosu dış bağlantıları ve diğer elektrik bağlantıları
montajcının sorumluluğu altındadır. Kontrol panelinde yapılan bir değişiklikte ya da montajcı tarafından yapılan hatalı
montaj durumunda ise, Vipeks Elektronik standartlara uygunluğu garanti etmez ve sorumluluk kabul etmez.
GÜVENLİK DEVRELERİ (DURDURMA TERTİBATI)
Aşağıda belirtilen yerlerde asansörü durdurmak için ve makine gücü ile çalışan kapılar dahil hizmet
dışında tutan bir durdurma tertibatı bulunmalıdır:
• Kuyu dibinde
• Makara dairesinde
• Kabin üstünde, kolay erişilen bir yerde, bakım veya kontrol elemanlarının giriş yerinden en çok 1 m uzaklıkta.
• Bakım kumandası tertibatında
Vp3 de Kaçak akım korumasından geçerek gelen 220v ile 120,130,140 rumuzlu güvenlik girişlerini kontrol etmek sureti ile
asansörün makine dairesi, kuyu ve kabin bölgesin deki swicler vasıtası ile tehlikeyi bertaraf etmek için derhal durdurulur.
güvenlik devreleri 220V AC gerilim ile çalışmaktadır. Motora hareket veren kontaktörler enerjisini güvenlik devresinden
almaktadır, bundan dolayı kontrol dışı bir hareket olması engellenmiştir. Güvenlik devreleri kesinlikle köprülenmemeli, kapı ve
kilit bağlantıları yapılırken iyi yalıtılmalı. Pano topraklama bağlantısı yapılmalıdır.
Güvenlik devrelerinin kaçak akımdan dolayı köprülenme tehlikesine karşın kaçak akım koruma rolesi ile desteklenir.Tüm bu
tedbirler asansör sisteminin güvenli bir şekilde çalışması ve dolayısıyla kaza risklerinin en aza indirilmesi için gereklidir
BAKIM KUMANDASI
genel kurallar
Kabin hızı 0,63 m/s’yi aşmamalıdır.
Kabinin normal hareketleri limitler dahilinde olmalı ve pano limit bağlantıları da doğru şekilde yapılmalıdır.
Acil durdurma ve güvenlik devreleri bağlantıları şemalarına uygun olarak yapılmalı ve çalışır durumda olmalıdır.
Kabin lambasının bağlantısı, bağlantı şemasına uygun olarak yapılmalıdır. Revizyon anahtarlarının kontakları;
• EN 60947-5-1 standardında belirlenen alternatif akım devrelerindeki kontaklar için AC-15;
doğru akım devrelerindeki kontaklar için DC-13 kullanma sınıflarında olmalıdır.
• Koruyucu muhafazanın en az IP 4x derecesinde koruma sağlaması durumunda 250V veya
koruma derecesinin IP 4x’ten küçük olduğu durumlarda 500 V beyan yalıtım gerilimine sahip
olmalıdır.
KABİN ÜSTÜ BAKIM KUMANDASI (REVİZYON)
Kabin üstü bakım anahtarı iki konumlu olmalı ve yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş
olmalıdır. ‘NORMAL’ ve ‘BAKIM-REVİZYON’ yazıları bakım anahtarının üzerinde veya yanında yazılı
olmalıdır.
Kabinin hareketi kumanda butonlarına sürekli basılmak suretiyle sağlanmalıdır. Bu butonlar
yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş ve hareket yönleri açıkça işaretlenmiş olmalıdır.
Kabin üstünde kolay erişilen bir yerde, bakım veya kontrol elemanlarının giriş yerinden en
çok 1 m uzaklıkta, girişten 1 m’den uzak olmamak kaydıyla durdurma tertibatı olarak, bakım
kumandası durdurma tertibatı da kullanılabilir.
Kumanda tertibatında, kapı mekanizmalarına kabin üstünden kumanda etmek için gerekli,
yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş özel anahtarlar (şalterler) da bulunabilir.
ELEKTRİKLİ ELLE KUMANDA
Elektrikli elle kumanda anahtarı ve kumanda butonları, kullanılırken tahrik makinesinin
kolaylıkla gözlenebileceği bir yere konulmalıdır. AC serisi kontrol panelinde bu anahtar,
kontrol panelinin üzerine monte edilmiştir. Kumanda panosu makine dairesine yerleştirilirken
bu noktaya dikkat edilmelidir. Elektrikli elle kumanda anahtarı, bazı güvenlik cihazlarını (tamponlar ve güvenlik tertibatı
üzerine monte edilmiş cihazlar, hız regülatörü ve limitler) devre dışı bıraktığı için bağlantısı bağlantı şemalarına uygun biçimde
yapılmalıdır.
YÜKSEK HIZ SEYİR SÜRESİ
AC kontrol sistemi, yuksek hız veya ara hız modunda kat geçiş süresinin aşılması durumunda makinenin enerjisini kesen bir
zaman sınırlayıcısına sahiptir. Bu parametreyi en uzun bitişik kat mesafesine birkaç saniye tolerans ekleyerek
ayarlayın.
YAVAŞ HIZ SEYİR SÜRESİ
AC kontrol sistemi, asansör yavaş hız moduna geçtikten sonra, kabinin kat hizasına ulaşmasını
denetleyen ve sürenin aşılması halinde makinenin enerjisini kesen bir zaman sınırlayıcısına sahiptir.
Bu parametreyi kart yavaş hıza geçtikten sonra kat hizasına kadar olan mesafeye birkaç saniye tolerans
ekleyerek ayarlayın.
MOTORU AŞIRI ISINMAYA KARŞI KORUMA
Motoru aşırı ısınmadan korumak amacıyla, motor termistör uçları kontrol paneli üzerindeki PTC ve 1000
uçlarına bağlanmalıdır. Aşırı ısınma durumunda yolcuların çıkması için kabin bir sonraki katta durur.
Sistemde yeterli soğuma olduktan sonra normal çalışmasına devam edecektir.
ACİL AYDINLATMA
Kabin içinde normal aydınlatmanın yapılamadığı durumlarda devreye girmek üzere, 1 W gücündeki
bir lambayı en az 1 saat süreyle enerjilendirecek kapasitede, otomatik şarjlı bir acil durum aydınlatma
düzeni bulunmalıdır. Bu aydınlatma, normal elektriğin kesilmesiyle otomatik olarak devreye
girmelidir.
ALARM
Gerektiğinde dışarıdan yardım istemek için, kabin içinde kolaylıkla fark edilebilir ve erişilebilir bir
tertibat bulunmalıdır.
a. Bu tertibat şehir telefon ağına bağlı değilse, acil durum aydınlatma besleme kaynağından veya
eşdeğer bir besleme kaynağından beslenmelidir.
b. Bu tertibat, yardım edecek kişinin bulunduğu mahal ile sürekli iki yönlü haberleşmeyi
sağlamalıdır. Haberleşme sisteminin çalıştırılmasından sonra, kabinde mahsur kalan kişinin
başka bir işlem yapmasına gerek olmamalıdır.
c. Asansör seyir mesafesinin 30 m’yi aşması durumunda, kabin içi ile makine dairesi arasında acil
durum kaynağından beslenen bir interkom sistemi veya benzeri bir cihaz tesis edilmelidir.
AŞIRI YÜK
Asansör, kabinin aşırı yüklenmesi durumunda, kabinin normal harekete geçmesini önleyen (otomatik
seviyeleme dahil) bir tertibatla donatılmalıdır. Beyan yükü, en az 75 kg olmak kaydıyla, % 10’dan
fazla aşılırsa, kabinin aşırı yüklü olduğu kabul edilir. Bu nedenle kabinde aşırı yük algılama cihazı
bulunmalı ve bu cihazın çıkışı da panodaki 804 ucuna terminaline uygun şekilde bağlanmalıdır.
Kabin aşırı yüklendiğinde;
• Kullanıcılar kabin içindeki sesli ve/ veya görünür bir sinyal ile bilgilendirilmelidir.
• Motor gücüyle tahrik edilen otomatik kapılar tam olarak açılmalıdır.
• Elle çalışan kapılar kilitlenmemiş durumda kalmalıdır.
VP3 te Asansör kabini kat hizasında beklerken kabin içerisindeki yük belirlenen sınırları aşınca aşırı yük girişi 1000 (-) klemensi
ile köprülenir, bu durumda aşırı yük girişi kesilene kadar kabin hareket etmez ve ikaz çıkışı verir
Kabin seyir halindeyken titreşimdem dolayı bu giriş aktif olabileceğinden aşırı yük kontrolü sadece kabin dururken yapılır ve aşırı
yük yok ise kabin hareketine izin verilir.
TAM YÜK
Bu giriş aktif olduğunda asansör kabin çağrıları dışında bir çağrıda durmaz,dış çağrılar kayıtlı halde bekler tam yük girişinin
kesilmesi halinde asansör dış çağrılarda da durur.
Bu özellik sayesinde dolu olan kabin yolcu alamayacağı için boş yere durmamış olur ve zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
PARK DURAĞI
Bu fonksiyon ile asansörün belirlenen bir süre sonunda belirlenen durağa gitmesi ve o durakta beklemesi sağlanır. Bu özellik ilgili
parametre ayarları ile yapılmalıdır.
KONTAKTÖR YAPIŞMASI
Bu giriş asansör motoruna hareket veren kontaktörlerde yapışma olup olmadığını kontrol için kullanılır kontrol kartı her hareket
öncesi ve sonrası bu girişi kontrol eder, gerekli sinyal bu girişte oluşmuş ise kumanda kartı bu arızayı kaydeder ve asansör devre
dışı kalır. Bu durumu düzeltmek için arızalı kontaktör tespit edilerek değiştirilmelidir. Bu girişe bağlanan kontaklar normalde
kapalı tip olmalıdır, ana kontaklar yapışık kaldığında bu kontaklar da açık kalmalıdır.
VATMAN
Bu özellik aktif hale geldiğinde tüm dış çağrılar silinir, sadece kabin içerisinden çağrı alır dış çağrı girişleri devre dışı kalır. Bu
sayede asansör sadece yetkili kişi tarafından kabin içerisinden hareket ettirilir.
DEPREM
Deprem girişinden sinyal geldiği zaman asansördeki tüm kayıtlar silinir yeni kayıt almaz. Hareket halindeyse durabileceği en
yakın durağa kadar gider, kapısını açıp bekleme konumuna geçer. Deprem girişi kesilene kadar hareket etmez yeni kayıt almaz,
deprem girişi kesilince normal çalışmasına devam eder.
YANGIN
Bu girişten sinyal geldiği zaman tüm çağrılar silinir, asansör ayarlanmış olan durağa doğru hareket eder ve durur kapısını açar ve
hareket etmez. Sadece vatman anahtarı açılarak yetkili kişilerin kabin içerisinden kontrolüne izin verir.
MONTAJ VE KABLOLAMA
• Kumanda ve güvenlik devrelerinde, iletkenler arasında veya iletken ile toprak arasındaki
gerilimin alternatif akım efektif değeri veya doğru akım ortalama değeri 250 V’yi aşmamalıdır.
• Nötr ve koruma iletkenleri her zaman ayrı olmalıdır.
• Mekanik bir dayanıklılık sağlamak için kapılarda bulunan elektrik güvenlik tertibatına ait iletkenlerin kesit alanı 0,75 mm² ‘den
az olmamalıdır.
• Elektrik montajını kolay anlaşılır hale getirmek amacıyla gerekli işaretlemeler yapılmalıdır
• EU nun EMC Şartlarını karşılaması için surucu çıkışında (shielded) motor kablolarının kullanımı tavsiye edilir.
Bununla beraber, siperliksiz ana besleme kabloları, kablo maliyetinden tasarruf etmek için kullanılabilir.Ancak toroid kullanılması
tavsiye edilir. Motor kablosu, diğer kablolardan olanaklar elverdiğince uzak çekilmelidir. Aynı zamanda motor kablolarının diğer
kablolara paralel yerleştirilmesinden de kaçınılmalıdır.
ERKEN KAPI AÇMA ve SEVİYELENDİRME (A3)
Kabinin yükten bağımsız olarak katta durma hassasiyeti 10 mm'yi geçmemeli dir.
Yükleme/boşaltma işlemi sırasında ise kabin 20 mm'den daha fazla hareket ederse, seviye düzeltilmeli dir.
Erken kapı açma ve seviyelendirme için, kabinin kapılar açık iken hareket etmesine sadece KAPI KOPRU kartı sayesinde (GKB)
güvenli kapı bölgesi girişini izleyerek kapıyı erken açabilir veya katından kaymıs olan kabini kata seviyeleme işlemi yapabilir.
• Kilit açılma bölgesinin, durak seviyesinin en fazla 0,2 m altına ve 0,2 m üstüne kadar uzanmasına izin verilir. Bununla beraber,
kabin kapısıyla müşterek olarak tahrik edilen makine gücü ile çalışan durak kapılarında, kilit açılma bölgesinin, durak seviyesinin
en fazla 0,35 m altına ve 0,35 m üstüne kadar uzanmasına izin verilebilir.
• Kapı açma bölgesi sınırlarını algılayan kat seviye anahtarları EN81-1 ve EN81-2 14.1.2.5 maddesine uygun olmalıdır.
KONTROLSÜZ KABİN HAREKETİ (UCM) (A3)
“EN81-1+A3 9.11.1 Askı halatları veya zincirleri, çekme kasnağı, tambur veya tahrik makinasının dişli çarkının
arızalanması dışında, tahrik makinasının tek bileşeninde veya kabinin güvenli bir şekilde hareketini kontrol eden
tahrik kumanda sistemindeki arıza sonucu, kapalı pozisyondaki kabin kapısı ve kilitli pozisyondaki durak kapısıyla,
istem dışı kabin hareketini duraktan uzakta durdurmak için gerekli koruma tertibatıyla donatılmalı dır.
Not: Çekme kasnağındaki arızaya çekme kaybı dahil dir.”
Kabininin yükleme veya boşaltma sırasında aşağıda belirtilen şartların dışındaki bir durumda istem dışı bir
hareketi olursa kabinin en geç kilit açılma bölgesinden ayrılmadan bu hareketi anlayan ve aşağıdaki resimdeki
şartları sağlayan bir güvenlik tertibatı olmalı dır.
Kabinin yükleme/boşaltma işleminden dolayı meydana gelen hareketleri hariç, durağa ulaşmadan önceki kapının açılma alanı
(kapı ön açma işlemi sırasında) içerisindeki açık kapılı kabinin istem dışı hareketi.
* Kabin duraktan 1,2 m'den fazla uzaklaşmamalı (giriş yüksekliği 2 m olan kabinler için bu mesafe 1 m'dir)
* Kabin içinden veya duraktan kuyuya düşme açıklığı 2m'yi aşmamalı. * Minimum 1 m kaçış yüksekliği olmalı
* Bu değerler %100 beyan yükü dahil tüm değerlerde sağlanmalı.
Vp3 de (KSG) kapı seviye guvenlik çıkışı ile direkt kendi kontağı veya VPA3 kartını kontrol ederek kapı acık iken (GKB)
güvenli kapı bölgesi dışına çıkıldığını algılayarak ek (A3) fren tertibatını devreye sokar. . Kontrolsuz kabin hareketinin (A3)
algılanması ve kontaklarının denetleme işlemi mikrokontrol (cpu) tarafından denetlenir. Ek olarak VPA3 kartı kullanılması
durumunda mikrokontrol (cpu) dan bağımsız olarakda çalışabilir. ORC girişi ilede fren tertibatının kontrolunu sağlar
VP3 BUTON KULLANIM AÇIKLAMALARI
VP3 kartının ortada lcd ekran altına konumlandırılmış dört adet buton bulunmaktadır. Bu butonlara asansör kabini duruyorken,
stop sinyalinin kesik veya stop sinyalinin kesilip tekrar verildiği konum ve revizyon konumu dışındaki durumlarda bazı
fonksiyonlar atanmıştır.
Not: iki satırlı lcd ekranda 1.ci (üst) satır parametre yi, 2.ci (alt) satır işlemi belirleyen satırlardır
MANUEL ÇAĞRI VERME KONUMU
ENTER BUTONU : manuel çağrı verme modunda bu butona basıldığında aktif edilen çağrı katına hareket verir
YUKARI BUTONU : Yapay çağrı modunda bu butona basıldığında yukarı yonde seyehat katı belirler
AŞAĞI BUTONU : Yapay çağrı modunda bu butona basıldığında aşağı yonde seyehat katı belirler
ESC BUTONU : Bu butona basıldığında yapay çağrı ekran konumuna geçer tekrar basıldıgında normal seyir ekranı konumuna
geçer
PROGRAMLAMA KONUMU
ENTER BUTONU : Bu butona uzun basıldığında (5sn uzerinde) programa girer. Program içinde iken kısa basıldıgında ilgili
parametre girişine onay verir veya işlem içinde ise işleme onay verir.
YUKARI BUTONU : yukarı yonde menu seçeneklerini değiştirir
AŞAĞI BUTONU : aşağı yonde menu seçeneklerini değiştirir
ESC BUTONU : program içinde iken bir önceki menu konumuna geçer. Parametre içine (işlem bolumune girilmiş) ise işlem
yapmadan çıkmayı sağlar.
ANAMENU ÜST PARAMETRELERİ
Bu parametrelerin her birinin altında alt parametreler vardır. Alt parametrelerin altında ise işlemler mevcuttur.
İlk programa girildiğinde gösterilen üst parametreler sırası ile şunlardır.
NOT: versiyon 1.0 altında olan özellikler sonük yazı ile yazılmıştır. Testlerini başarıyla tamamlamış olan özellikler sırası
ile açılarak sizlere sunulmaya devam edilecektir. Bu özellikleri şimdilik kapalı tutmamızı anlayışla karşılayacağınızı
temenni ederiz.
BAKIM AYARLARI
SİSTEM AYARLARI
KAPI AYARLARI
GÖSTERGE AYARLARI
KURTARICI AYARLARI
HIDROLIK AYARLARI
KUYU KOPYALAMA
GiRiS CIKIS PROGRAMLAMA
BAKIM AYARLARI
ARIZA LISTESI
• GERİYE 16 KAYIT: Geriye yönelik 16 adet hata ekranda sondan baslayarak geriye doğru kontrol edilebilir
UCM HATASI UCM oluştu hatası sonrası bu menüden sıl yapmadan asansor blokeden çıkmayacak ve hareket etmeyecektir.
• SIL: ENTER tusu ile hata silinir
TUM HATALARI Arıza listesinde olusmuş tum hataların silinmesi ve blokelerin kaldırılması icin sil menüsüdür
• SIL: ENTER tusu ile hataların tumu silinir
BAKIM SURE SONU Bakım süresi atanmış ise sure sonunda asansorun durması yada devam etmesi bu menü ile ayarlanır.
• CALISMAYA DEVAM:
• DUR:
BAKIM SURE AYARI Sistem çalıştığı sürece her gün bu parametrenin ayarlanan değeri 1 Azalacaktır. ayarlanan günün
sonunda ise 0 değerini alır. Bu parametrenin 0 değerini alması durumunda asansörün hareket tarzı BAKIM SÜRE SONU
parametresi ile ayarlandığı gibi davranır.
• SURE YOK:
• 1….250 GUN:
SIFRE SORMA Menuye girişte şifrenin sorulup sorulmayacağı bu menüden ayarlanır.
• KAPALI:
• ACIK:
SIFRE DEGISTIRME Bu parametre ile menuye giriş şifresi değiştirilir veya belirlenir.
• HAYIR:
• EVET:
UCM AsagiTest
• BASLAT: ENTER
UCMYukariTest
• BASLAT: ENTER
SİSTEM AYARLARI
LISAN/LANGUAGE Bu parametre ile ekranın lisan seçimi yapılır.
• TÜRKÇE:
• ENGLISH: Diğer diller için vipeks ile bağlantı kurunuz.
TahrikTipi Asansörünüzün tahrik tipini bu parametre ile ayarlayabilirsiniz.
• KONTAKTORLU: Tek-hız ve Çift-hız halatlı asansörler için bu ayar seçilmelidir.
• VVVF1 HIZ KONTROL: Kademesiz dişlili (asenkron makineli) ve dişlisiz (senkron makineli) halatlı asansörler için.
Bu konumda ara hız RU3+RU4 seviyeleme ise RU5 dir. Yavas hız ile seviyeleme yapılacak ise RU5-RU4 ile
birleştirilir
• VVVF2 HIZ KONTROL: Kademesiz dişlili (asenkron makineli) ve dişlisiz (senkron makineli) halatlı asansörler için.
Bu konumda ara hız RU5 seviyeleme ise yavaş hızda RU4 rolesi iledir.
• HİDROLİK: Hidrolik asansor ler için
KatOkumaTipi
• ML1 SAYICI :Bstable standart M1 sayıcı sistemi
• ML1&ML2 SAYICI 1:Monostabl sayıcı-1 kat başına 3+3 şerit mıknatıs ile halatlı ve özellikle hidrolikde A3 uygun
• ML1&ML2 SAYICI 2: Monostabl sayıcı-2 kat başına 4 + 4 şerit mıknatıs ile halatlılarda A3 uygun
• ANAKART ENCODER: kuyu kopyalama da kullanılır A3 uygun
• CAN-BUS ENCODER: kuyu kopyalama da kullanılır A3 uygun
DurakSayisi Asansörünüzün durak sayısını bu parametre ile 32 durağa kadar ayarlayabilirsiniz.
• 2…32 KAT:
KumandaTipi
• iC/DIS TOPLAMA: Kabin ve kat çağrılarıları iki yönde de toplanır)
• ASAGI TOPLAMA: Kabin çağrıları iki yönde, kat çağrıları aşağı yönde toplanır
• YUKARI TOPLAMA: Kabin çağrıları iki yönde, kat çağrıları yukarı yönde toplanır.
• 2 BUTON TOPLAMA: Kabin çağrıları iki yönde, dış aşağı kat çağrıları aşağı yönde, dış yukarı kat
çağrıları yukarı yönde toplanır.
• TEK YON TOPLAMA: Kabin çağrıları iki yönde toplanır. Kat çağrıları Giriş Durağı’nın üstünde ise aşağı yönde,
Giriş durağı’nın altında ise yukarı yönde toplanır
UCM TARZI A3 kontrolsuz hareket algılama ve A3 OSG fren kontrolu seçenekleri. Montaj 2012 ve sonrası asansorlerde yok
seçilemez. Firmamız sorumluluk kabul etmez.
• YOK: UCM siz çalışır. A3 lü asansörlerde Ucm var ayarlanırsa şifre ile menu korunması tavsiye edilir.Ucm nin devre
dışı yapılması durumunda Vipeks sorumlu tutulamaz.
• ANA KART ROLESI:Ana kart uzerindeki role den tamamen program desteği ile çalışır.
• A3 KART ILE: Ayrı A3 kartı ile bağımsız olarak çalışır. Ana kartta ki roleden yol guvenliği ve kontak denetleme
desteği alır.
• FREN DENETIMI: Bu parametre aktif ise fren izleme kontaklarının bağlı olması gerekmektedir iptal durumda iken
dişlisiz makinelerde a3 istem dışına düşmesi durumunda hata algılamayacaktır .bu nedenle iptal edilmemesi
gerekmektedir iptal edilirse firmamız sorumlu değildir.
• A3 VALFI:
SEVIYELEME Seviye yenilemeyi etkinleştirmek için bu parametre kullanılır. Halatlı VVVF ve Hidrolik asansörler için.
• YOK: Seviye yenileme iptal.
• VAR: Seviye yenileme aktif.
RevizyondaLimit Revizyonda alt-üst limit kesicilerin hareket tarzını bu parametre ile ayarlayabilirsiniz.
• 817-818.de DUR: Kesiciler kestiği anda katına gelmeden asansör durdurulur.
• KATINA KADAR GiT: Kesiciler kesse dahi asansör katına kadar gider.
YuksekHizSuresi Kabinin bir kattan diğer kata hareketi esnasında müsaade edilen maksimum seyir süresi bu parametre yardımı
ile ayarlanır. Eğer bu süre aşılacak olursa, sistem otomatik olarak kabinin hareketini durdurur ve Y_HizZamanBLOKE
aktif ise bloke olur.
• 5…60 SANIYE:
DusukHizSuresi Asansörün hedef kata vardığında katta durdurucuyu görene kadar yavaş hızda hareket edeceği maksimum süre
bu parametre yardımı ile ayarlanır. Eğer bu süre aşılacak olursa, sistem otomatik olarak kabinin hareketini durdurur ve
Y_HizZamanBLOKE aktif ise bloke olur.
5…60 SANIYE:
ParkDuragi Hareketsizlik halinde Belirlenen sure sonunda gitmesi gereken katın tanımlanması.
• IPTAL: Sistemde park durağı tanımlı değildir.
• 0…31 ARASI: sure sonunda gitmesi gereken katın tanımlanması.
ParkSuresi Park durağı katı seçilmiş ise Park durağına gitmeden önce bekleme süresini bu parametre ile ayarlayabilirsiniz.
• 0…250 SANYE:
YanginDuragi Yangın (YAN) 816 girişi aktif olduğunda asansör doğrudan gideği katın tanımlanması
• IPTAL: Sistemde yangın durağı tanımlı değildir.
• 0…31 ARASI: Yangında gitmesi gereken katın tanımlanması.
GirisDuragi TekYonToplama kumanda tipi için kullanılan giriş durağının seçimi. Asansör kumada tipi inişte toplama ise
girilen bodrum kat sayısının altında bulunan katlar çıkışta toplama olur.
• YOK:
• 1…9 ARASI:
AnaKontkGecikme Halatlı VVVF sistemlerde ana kontaktörün gecikmeli düşmesi RP röle çıkışının gecikmesi bu parametreden
ayarlanır.
• 100….2500 MiLiSANiYE:
GurupTipi Kumanda panosunun grup çalışma sırasındaki grup kimliğini bu parametre yardımı ile ayarlayabilirsiniz. Grup
kimlikleri A, B olarak ayarlanabilmektedir. Her asansörün kimliği farklı olmalıdır. Aynı mesafedeki kayıtlarda öncelik
düşük grup kimliğine sahip olan asansördedir.
• TEK ASANSOR:
• DUBLEKS A PANO:
• DUBLEKS B PANO:
kalkıs gecikmesi Bu parametre 130 ve 140 emniyet devreleri geldikten sonra asansörün hareket etmesini geciktirmek için
kullanılır
• 100….2500 MiLiSANiYE:
KABINtesisati
• PARALEL: Sadece ana kart kullanarak yapılan bağlantılarda
• SERI: Kabin üstü seri haberleşme kartı kullanılacaksa aktif seçilmelidir
Aradakalınca kabin kat arasında kalınca nasıl davranacağı bu menu ile ayarlanır.
• KATINA GiTSiN:
• BEKLESIN:
IcKumandaSiniri Bu parametre kabin içerisinden verilebilecek olan maksimum çağrı sayısını belirler. Bu sayıya ulaşıldıktan
sonra kabin içinden verilecek olan kayıtlar alınmaz.
• LiMiT YOK:
• 1….15 ARASI:
A3fren gecikmesi A3 kart kullanılmama durumunda direk roleden osg fren bobini çektirilecek ise duruş sonrası OSG bobinini
bırakarak a3 freni devreye alma gecikmesi
• 100 …2500 MiLiSANiYE:
OSG Bekleme kalkış öncesi A3 freni OSG bobininin çekip çekmediğinin maksimum kontrol edeceği süre
• 100 …5000:
KabinLambasi Kabin lambasının yanık kalma süresi)
• 1….99 SANiYE:
EN 81-1/2 standartları manuel kapılarda kabin lambası gecikmesinin devre dışı bırakılmasına izin verilmez.
Basit kumandalı (toplamasız) asansörlerde bu parametre “DURAKTA BEKLEME” süresi ile aynı tutulmalı ve en az 2
saniye olarak ayarlanmalıdır.
Kat Terk Suresi Toplama esnasında diğer kayıtlara gitmeden önce durakta bekleme süresini bu parametreden ayarlayabilirsiniz.
Oto kapılı sistemlserde OtoKapiAc Suresi suresi bu sureye ilave olacağından kat terk suresi kısa tutulmasında yarar
vardır.
• 2…...25 SANiYE:
KRC Bloke Bu parametre koktaktör geri besleme hatasına geçmesini iptal ve aktif eder. İptal edilirse kontaktör yapışmalarını
kumanda kartı algılamaz. iptal edildiği durumlarda firmamız sorumlu değildir.
• YOK:Bloke iptal
• VAR:Bloke aktif
EN81-1/2 direktifleri gereği koktaktör geri besleme hatasına geçmesi durumunda asansör bloke olmalıdır.
Kumanda panosunda kullanılan kontaktörlerin pozisyonları vipeks tarafından kontrol edilmektedir. Ancak Avrupa
standartlarının uygulanmadığı ülkeler için KRC’nin iptal özelliği mevcuttur. Bu fonksiyon bu parametreden
ayarlanabilir.
UYARI ! : EN81-1/2 direktiflerine uyumluluk için MUTLAKA “VAR ” olarak ayarlanmalıdır.
Y_HizZamanBLOKE Bu parametre yuksek hız zaman aşımı hatasında blokeye geçmeyi iptal ve
aktif eder . iptal edildiği durumlarda firmamız sorumlu değildir
• YOK: Bloke iptal
• VAR: Bloke aktif
EN81-1/2 direktifleri gereği maksimum yüksek hız hatası sonrası asansör bloke olmalıdır. Ancak Avrupa
standartlarının
uygulanmadığı ülkeler için hızlı seyir süresi hatasının iptal özelliği mevcuttur. Bu fonksiyon bu parametreden
ayarlanabilir.
UYARI ! : EN81-1/2 direktiflerine uyumluluk için MUTLAKA “VAR” olarak ayarlanmalıdır.
A_HizZamanBLOKE Bu parametre alçak hız zaman aşımı hatasında blokeye geçmeyi iptal ve
aktif eder . iptal edildiği durumlarda firmamız sorumlu değildir
• YOK: Bloke iptal
• VAR: Bloke aktif
EN81-1/2 direktifleri gereği maksimum düşük hız hatası sonrası asansör bloke olmalıdır. Ancak Avrupa
standartlarının uygulanmadığı ülkeler için yavaş seyir süresi hatasının iptal özelliği mevcuttur. Bu fonksiyon bu
parametreden ayarlanabilir.
UYARI ! : EN81-1/2 direktiflerine uyumluluk için MUTLAKA “VAR” olarak ayarlanmalıdır.
katokumaBLOKE kuyu okuma mıknatıslar, tupler ve enkoderde oluşabilecek hatalarda asansorün bloke olarak blokeye geçmeyi
iptal ve aktif eder . iptal edildiği durumlarda firmamız sorumlu değildir
• YOK: Bloke iptal
• VAR: Bloke aktif
KomsuDurakSayisi Yüksek hızlı özellikle 1.6/ms üzeri asansorlerde ara hız kullanmak için kaç kat öncesi zorunlu ara hıza
geçeceği ayarı bu menüden yapılır.
• YOK:
• 1….3 DURAK:
ORC Kontak Durumu
• ORC izleme iptal:
• Sadece Cekti izle: Bu parametre iptal durumda iken OSG A3 Fren kontağı bıraktı izlemesi hata algılamayacaktır. Ancak
OSG A3 Fren bobini çekti bilgisi gelmeden asansör hareket etmeyecektir çekmeyi izlemeye devam edecektir . Bırakma
durumunda kontağın sağlam olup teyyid edemeyeceği için Yinede iptal edilmemesi gerekmektedir. İptal edilirse
firmamız sorumlu değildir
• Cekti Birakti izle:
• ORC ucm Versin:
AlttanDurakFarki (Dubleks çalışmada asansörlerden birinin alttan eksik olan durak sayısı)
Bu parametre sadece grup çalışmada kullanılır. Gruptaki asansörler arasında durak farkı bulunuyor ise bu
parametre ile farklı olan asansör için AlttanDurakFarki ayarı yapılır. Bu ayar yapılırken gruptaki asansörlerin
durak sayıları menüden aynı olarak ayarlanmalıdır. Örneğin 10 duraklı dubleks bir sistemde, A asansörü en alt
kata hizmet vermiyor ve sadece B asansörü hizmet veriyor ise: Her iki asansör de 10 durağa ayarlanıp, A
asansörü için AlttanDurakFarki 2 olarak ayarlanmalıdır.
• YOK:
• 1…3 .ci KAT
UsttenDurakFarki (Dubleks çalışmada asansörlerden birinin üstten eksik olan durak sayısı)
Bu parametre sadece grup çalışmada kullanılır. Gruptaki asansörler arasında durak farkı bulunuyor ise bu
parametre ile farklı olan asansör için UsttenDurakFarki ayarı yapılır. Bu ayar yapılırken gruptaki asansörlerin
durak sayıları menüden aynı olarak ayarlanmalıdır. Örneğin 10 duraklı dubleks bir sistemde, A asansörü en üst
kata hizmet vermiyor ve sadece B asansörü hizmet veriyor ise: Her iki asansör de 10 durağa ayarlanıp, A
asansörü için UsttenDurakFarki 2 olarak ayarlanmalıdır.
• YOK:
• 1…3 .ci KAT
Fabrika mod Ayarların fabrika moduna doştürülmesi için bu menü kullanılır
• HAYIR:
• EVET/ ENTER:
KAPI AYARLARI
KAPI TiPi
• MANUEL KAPI:
• iC OTOMATiK KAPI:
• TAM OTOMATiK KAPI:
EN81-1/2 direktifleri gereği acil stop, revizyon ve geri alma konumlarında otomatik
kapı hareketsiz kalmalıdır.
ERKEN KAPI ACMA Kapı erken açma fonksiyonunu etkinleştirmek için bu parametre kullanılır. [Halatlı VVVF ve Hidrolik
asansörler için].
• YOK: Kapı erken açma iptal.
• VAR: Kapı erken açma aktif.
Kapı erken açma için kabinin kapılar açık iken hareket etmesine sadece kapı açma
bölgesi sınırları içinde ve Asansör hızı 0,15 m/s altında kapı köprüleme devresi takılı olması halinde izin verilir.
OtomatikKapiKati Tek katın kapısı otomatik diğer katlar iç oto kapılı kapılarda seçilir. (özellikle zemin oto kapılarda)
• YOK:
• 0….31:
Kapi Acik Hatasi Bu parametre ile ayarlanan süre sonunda eğer asansörün kapısı kapanmadı ise çağrıları silip servis dışına
geçecektir. İstenirse bu fonksiyon iptal edilebilir.
• iPTAL:
• 10….250 SANiYE: Kapı açık hatasına geçme süresi.
KilitBeklemeSure Kapı kapa sinyali verildikten sonra kilit (140) sinyalinin gelmesi için beklenecek maksimum süresi bu
parametre ile ayarlanır.
• 5…...25 SANiYE:
OtoKapiAc Suresi Bu parametre ile otamatik kapının açılıştan durmasına kadar olan süre girilir. Bu süre içinde kapı açılmaz (140
kesmez) ise çağrıları siler kapı açılamadı hatası verip arıza listesine kaydeder. Bir süre aç kapa sinyalleri boşta kalır ve tekrar
devreye girer.
• 1…...25 SANiYE:
LIRBIRAKMASURESI
• 0……3 SANiYE:
OtoKapiKatta A K
• KAPALI BEKLE:
• ACIK BEKLE:
NOT:EN81-1/2 direktifleri gereği otomatik kapı katta kapalı olmalıdır (fabrikasyon değer kapalıdır)
A/B KatKapiSecim KapiTipiSec A KapiTipiSec B A Kapi KATI
Bu parametre ile otomatik a ve b kapıların hangi katta açılacağı
belirlenir Durak numarasını değiştirmek için durak rakamı yanıp
sönerken YUKARI-ASAGI butonlarını kullanarak değiştirmek
istediğiniz durağa geliniz. Daha sonra GİRİŞ butona basarak kapı
değerinin yanıp sönmesini sağlayınız. Tekrar YUKARI-ASAGI
butonlarını kullanarak kapıyı belirleyiniz.
• A-B- AB
B Kapi KATI
GÖSTERGE AYARLARI
IC GOSTERGE TIPI
• DISPLAY:
• BINARY:
• GRAY KOD:
• TERSLENMIS BNARY:
DIS GOSTERG TIPI
• DISPLAY:
• BINARY:
• GRAY KOD:
• TERSLENMIS BNARY:
HEDEF KAT FLASLAMA
• İPTAL:
• AKTİF:
DISPLAY AYARLARI Duraklarda yazılacak segment display bilgileri değiştirme
• KAT 0 …31 : 0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -1 -2 -3 -4 -5
AbCdEFHJLnoPuUy-=
KURTARICI AYARLARI
KURTARMA TIPI
• HARiCi VEYA YOK:
• UPS İle: Kademesiz dişlili (asenkron makineli) ve dişlisiz (senkron makineli) Vp3 kontrol kartı desteğinde kurtarma
• AKULU KURTARMA: Hidrolik asansörlerde
VVVF STOP GECİKMESİ Şebeke gerilimin kesildiğinin anlaşılmasından sonra VVVF in deşarz olmasını bekleme suresi
• 0…...15 SANiYE:
KRTARMAYA BASLAMAGECIKMESİ kurtarmaya başlanılması için beklenecek hareket eteme süre seçimi
• 0…...15 SANiYE:
MAKS KURTAR SURE Kurtarmada maksimum hareket süre seçimi
• 30….120 SANiYE:
KRT BITISGECIKME Kurtarma sırasında veya sonrasında elektrik gelse dahi normal enerji kontaktorunu devreye sokacağı süre
• 0…...10 SANiYE:
HIDROLIK AYARLARI
Yıldız Yol Verme Hidrolik sistemlerde kalkış esnasında motorun yıldız bağlantıdaki çalışma süresi (yıldız-üçgen hidrolik
asansörlerde) Yıldız Üçgen Süresi:
• 10 ~ 5000 ms
400 ms 0,8 saniye
--------------Valf çekme gecikmesi Kalkış Valf Gecikmesi Hidrolik sistemlerde motor üçgen bağlantıda çalışmaya başladıktan sonra valfleri
nekadar sure sonra açacağı gecikmesi (yıldız-üçgen veya yumuşak yolvericili hidrolik asansörlerde)
• 10 ~ 5000 ms
400 ms 0,5 saniye
------------------Motor durma gecikmesi Hidrolik sistemlerde yukarı harekette durma sinyali geldikten (valfler kapattıktan) sonra motorun
çalışmaya devam edeceği süre. (yıldız-üçgen veya yumuşak yolvericili hidrolik asansörlerde)
• 10 ~ 5000 ms
400 ms 0,4 saniye
---------------------------------Valf bırakma gecikmesi Duruş Valf Gecikmesi: Hidrolik sistemlerde tam kat hizası bilgisi durma sinyali geldikten sonra valfleri
kapatma gecikmesi bu parametreden ayarlanabilir. (yıldız-üçgen veya yumuşak yolvericili hidrolik asansörlerde)
• 10 ~ 5000 ms
400 ms 0,0 saniye
KUYU KOPYALAMA
Kuyuyu Ogren (Bu parametre “Evet” seçilirse kuyu öğrenme prosedürü başlatılır)
Evet
Hayir
YuksekHizYavaslama (Durulacak katın kat hizasına yüksek hızdan düşük hıza geçmesinin başlanacağı mesafe seçimi)
10-500 cm 120 cm
Ara HizYavaslama (Yüksek hızlı asansörlerde komşu kata gidilirken yüksek hızdan düşük hıza geçmesinin başlanacağı mesafe
seçimi)
10-500 cm 80 cm
DusukHizYaslama (Durulacak kata yaklaşırken düşük hız sinyalinin kesilme mesafesi seçimi)
1-200 mm 70 mm
Ara HizMesafe (Yüksek hız sinyalinin verilebilmesi için hedef kat minimum mesafe seçimi)
1-500 cm 60 cm
KatHizaDuzelt(Her kat için kat seviye ince ayarı seçimi)
Hepsi
-99, 0, 99mm
Drk00-31 -99, 0, 99mm
YukariDuzeltme Asansör sayıcı tipi encoder ise bu parametreden çıkış kat ayarları
yapılır ayarlama şekli asansör yukarda ise - aşağıda ise + mm giriniz.
AsagiDuzeltme Asansör sayıcı tipi encoder ise bu parametreden iniş kat ayarları
yapılır ayarlama şekli asansör yukarda ise - aşağıda ise + mm giriniz.
Encoder Bolen Bu parametre ile asansörün hızına encoder pals sayısına ve motor
devrine göre hesaplanarak girilir.ÖRNEK: 1ms 1500 devir motor
1024 pals encoder için girilen değer 26 dır.Encoder reglatörde baglı
ise 1024 pals encoder için 1 girilir.
• ENCODER BÖLEN HESABI : Motor devri x encoder pals sayısı / 60 / asansör hızı
ÖRNEK: 1000 = ÇIKAN SONUÇ
ÖRNEK: Motor devri:160 X encoder pals : 2048 =327,680 ÷ 60 = 5,461 ÷ asansör
hızı :1000 = 5,461 ( 5 girilir )
ErkenAçmaMesafe Bu parametre ile otomatik kapının kata kaç milim kala açacağı
ayarlanır(sadece erken kapı açma aktif ise kullanılır
GiRiS CIKIS PROGRAMLAMA
RU5 ROLE iSLEVi
RU6 ROLE iSLEVi
RU7 ROLE iSLEVi
LP ROLE iSLEVi
REV ROLE iSLEVi
ANA KART OUT1
ANA KART OUT2
SERi KART OUT1
SERi KART OUT2
Atanabilen Fonksiyonlar
1- Revizyon
2- Kabin Lambası
3- Seviye. Hizi (Halatlı asansörlerde seviyeleme hızı çıkışı)
4- Ups Kontaktor (UPS ile kurtarmada UPS-Inverter kontaktörü)
5- Gong
6- Hid.Sev.Motor (Hidrolik asansörlerde seviyelemede küçük güçlü motor çıkışı)
7- Ara Hiz (Halatlı asansörlerde hedef kat komşu kat iken verilen çıkış)
8- Gray-Code M0
9- Gray-Code M1
10- Gray-Code M2
11- Gray-Code M3
12- Gray-Code M4
13- Binary M0
14- Binary M1
15- Binary M2
16- Binary M3
17- Binary M4
18- Nudging (Tam otomatik kapılı asansörlerde fotosel bloke süresi sonunda verilen çıkış)
ANA KART iN1
ANA KART İn2
ANA KART iN3
ANA KART iN4
ANA KART iN5
SERi KART iN1
SERi KART iN2
Atanabilen Fonksiyonlar
1- Asagi Seviye. (Aşağı seviyeleme girişi)
2- Yukari Seviye. (Yukarı seviyeleme girişi)
3- Asiri Yuk (Aşırı yük kontağı)
4- Deprem (Deprem girişi)
5- Ac (Açma butonu)
6- Kapa (Kapama butonu)
7- Tam Yuk (Tam yük kontağı)
8- Vatman (Vatman anahtarı girişi)
9- Itfaiyeci (İtfaiyeci anahtarı girişi)
10- K16 AcmaLimit
11- K19 KapaLimit
12- Panik (Panik butonu girişi)
13- Driver Hatasi (UPS kurtarmada inverter hata girişi)
14- YonDegistirme (UPS kurtarmada yön değiştirme girişi)
15- Y-U Baslatma (Yıldız-Üçgen başlangıç girişi)
HATALAR
________________________________________________
STOP HATASI
KAPI ACILAMADI
KAPI LIMIT HATA
KAPI KILIT HATA
HRKT KAPI FIS HT
HRKT KAPI KLT HT
KONTAKTOR HATASI
KRC KESILMEDI
KONUM HATASI
YUKSEK HIZ HATA
ALCAK HIZ HATASI
ASAGI LMIT KESTI
YUKARI LMT KESTI
817=0 818=0 KSR LER YOK
KABIN HABERLESME
GURUP HABERLESME
ENCODER HATASI
MOTOR ISINDIHATA
DEPREM HATASI
YANGIN HATASI
BAKIM SURE GECTI
UCM OLUSTU
KSGkontak Hatasi
A3 fr Kontk Hata
SeviyeSureAsildi
SISTEM HATASI
ENERJI KESILDI
SIFRE BLOKE OLDU
ML1/ML2 KISADEVREHATASI
KAP.KOPRULYEMEDI
KAP.KOPRULU KALD
Asiri Yuk hatasi
KapiUzunSureAcik
Stop UzunSureYok
KUYU OGRENME HATASI
UST LIMIT HATASI UST LIMIT HATASI (HİDRLK)
ML1 HATASI
ML2 HATASI
JF141 HATASI
JF142 HATASI
ML1_ML2 HATASI
Pano içi Kopruleme kartı
sinyal çıkışları (24V-) 1000 ile
Pano içi sinyal
girişleri (24V-)
1000 ile
24V DC
sinyal
enerji
besleme
9V AC kart
enerji
beslemesi
Encoder
bağlantıları
02-12-031
031 ve 032
sinyallerinin (+)yada ((–)
çıkış ayar jumperi
Emniyet
devre
Kontrol role çıkışları kuru kontak
Dijital gösterge çıkışları (24V-)
1000 çıkışı
girişleri
220V
Enerji göstergeleri
Ek kart çıkışı
Kontrol sinyal girişleri (24V-)
(24V 1000 ile
Can
bus
seri
bag
lant
485
seri
bag
lant
ısı
Çağrı tuşları sinyal girişleri
(24V-) 1000 ile
Terminal
100
1000
9AC 1
9AC 2
BESLEME GİRİŞLERİ
24V DC besleme (+) terminali (Role ve 24V DC giriş/çıkış
giri
sinyallaer için
24V DC besleme (-)) terminali (Role ve 24V DC giriş/çıkış
giri
sinyallaer için
9V AC besleme anakart cpu beslemesi için
9V AC besleme anakart cpu beslemesi için
RENK
kırmızı
siyah
Gri
Gri
Terminal
10A
120
130
140
10B
EMNİYET DEVRESİ GİRİŞLERİ
LERİ 220V
Emniyet devresi NOTR girişi
STOP kontaklarının dönüşü
Kat kapısı kontaklarının dönüşü
Kabin kapısı kontaklarının dönüşü
şü
Emniyet devresi NOTR çıkışı
RENK
Mor
Sarı
Sarı
Sarı
Mor
Terminal
24V DC GİRİŞLER (SİNYAL
NYAL GİRİŞLERİ
Gİ
1000 RUMUZLU (-) İLE TETİKLENİR ) RENK
870
869
500
501
818
817
141
142
geri alma anahtarından gelen normal çalışma sinyali girişi
revizyona alma anahtarından gelen 870 e verilen normal çalışma sinyali girişi
revizyon veya geri alma kumanda aşağı yon sinyal girişi
revizyon veya geri alma kumanda yukarı yon sinyal girişi
üst zorunlu yavaşlatıcı sinyal girişi
alt zorunlu yavaşlatıcı sinyal girişi
JF sayıcılı sistemde aşağı katsayıcı + aşağı tam kat sinyal girişi
M1 sayıcılı sistemde tam kat sinyali JF sayıcılı sistemde yukarı katsayıcı + yukarı tam
kat sinyal girişi
ML1
Kapı açma bölgesi mono-stabl şalter sinyal girişi
ML2
Kapı açma bölgesi mono-stabl şalter sinyal girişi
ORC
A3 fren tertibatı (OSG bobin) izleme geri dönüş kontağı sinyal girişi
PTC
motor termistor sinyal girişi
816
yangın sinyal girişi
IN1-806-805 Seri tesisatta 806 deprem sinyal girişi, Paralel tesisatta 805 tam yük sinyal girişi
IN2-819VAT
IN3-DTO
IN4-DTS
IN5-804
KRC
KSC
ENG
GKB
X1….X16
Seri tesisatta 819 üçüncü hıza izin verme bistabil şalterden gelen sinyal girişi Paralel
tesisatta VATMAN anahtarı sinyal girişi
DTO-K20 kapı açma - fotosel - ve kapı sıkıştırma kontağı sinyal girişi
DTS kapı kapama sinyal girişi
804 aşırı yük sinyal girişi
Hareket Kontaktörlerin Geri besleme sinyal girişi. 1000 sinyali ana kontaktörlerin
normalde kapalı kontaklarından seri geçirilerek bu girişe bağlanmalıdır.
A3 rölesi veya kontaktoru izleme geri dönüş kontağı sinyal girişi 1000 sinyali
normalde kapalı kontaklarından seri geçirilerek bu girişe bağlanmalıdır.
Enerji kesintisi kontrol sinyal girişi
kapı köprüleme kartından gelen güvenli kapı bölgesi sinyal girişi
dış kumanda çağrı sinyal girişleri
Terminal
OUT2
OUT1
02
12
31
32
24V DC GOSTERGE İÇİN (-/+) DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÇIKIŞLAR
Programlanabilir yedek çıkış 2 (fabrikasyon ups rolesi cıkışı)
Programlanabilir yedek çıkış 1 (fabrikasyon normal enerji rolesi çıkışı)
Servis dışı sinyali çıkışı
Meşgul sinyali çıkışı
Aşağı yon oku sinyal çıkışı
Yukarı yon oku sinyal çıkışı
RENK
Terminal
A
B
C
D
E
F
G
-X
1X
2X
2x7 SEGMENT ORTAK ANOT GOSTERGE İÇİN (-) ÇIKIŞLAR
2x7 segmentin BİRLER basamağı A segment çıkışı
2x7 segmentin BİRLER basamağı B segment çıkışı
2x7 segmentin BİRLER basamağı C segment çıkışı
2x7 segmentin BİRLER basamağı D segment çıkışı
2x7 segmentin BİRLER basamağı E segment çıkışı
2x7 segmentin BİRLER basamağı F segment çıkışı
2x7 segmentin BİRLER basamağı G segment çıkışı
2x7 segmentin ONLAR basamağı G segment çıkışı
2x7 segmentin ONLAR basamağı B-C segment çıkışı
2x7 segmentin ONLAR basamağı A-B-D-E-G segment çıkışı
RENK
TERMİNAL SERİ HABERLEŞME GİRİŞ/ÇIKIŞLARI
CANL
Kabin Seri Haberleşme Uçları
CANH
TXD
Grup Kumanda Seri Haberleşme Uçları
RXD
RENK
Mavi
Beyaz
NOT: CANH – CANL bağlantıları flexible
kabloda yan yana yapılmalı hemen yanından 1000 verilmeli Mumkünse en kenardan gitmelidir. yüksek voltajlı
hatlardan (faz,nötr ,lirpomp, otomatik kapı fazı) uzakta bağlanmalıdır.
Terminal
REV1
REV2
11A
RU1
RU2
RU3
RU4
RU5a
RU5b
RU5c
RP1
RP2
KSG1
KSG2
LP1
LP2
ROLE ÇIKIŞLARI
Revizyonda bilgisi rolesinin 1. Kontağı
Revizyonda bilgisi rolesinin 2. Kontağı
RU1,RU2,RU3,RU4 roleleri kontaklarının ortağı
Aşağı yon çıkışı
Yukarı yon çıkışı
Yüksek hız çıkışı
Düşük hız çıkışı
RU5 rolesinin NA kontağı (programa bağlı görevi vardır)
RU5 rolesinin NK kontağı (programa bağlı görevi vardır)
RU5 rolesinin kontakların ortağı (programa bağlı görevi vardır)
Motor Ana kontaktor 1. Kontağı (motor ana kontaktorü çıkışı)
Motor Ana kontaktor 2. Kontağı (motor ana kontaktorü çıkışı)
(A3)fren OSG kontaktorü veya rölesi 1. Çıkışı
(A3)fren OSG kontaktorü veya rölesi 2. Çıkışı
Lirpomp 1. Kontağı
Lirpomp 2. Kontağı
RENK
VP3 ELEKTRİKSEL DEĞERLER
GERİLİMLER
Elektronik Kontrol Kartları Besleme Gerilimi
RUMUZ
9AC
VOLTAJ
9V
ARALIK
DEĞER
AC 8 -12 V
AKIM(A)
AC 1A
4A / 2-8 Durak
Sinyal Devresi Besleme Gerilimi
Ana Besleme Trafo Gerilimi
Lirpomp Besleme Gerilimi
Fren Besleme Gerilimi
SİGORTALAR
100/1000
24 V
6A / 9-16 Durak
DC 20-27 V DC 8A / 17-24 Durak
10A / 25-32
Durak
AC 205-240 V
AC 2A
PF/PN(UPSout)
220 V
2001(+) / 810()
180 V DC
160-220 V
DC 1A
48 V DC
43-55 V
DC 2A
2000(-) /
840(+)
180 V DC
160-220 V
DC 1,5A
48 V DC
43-55 V
DC 2,5A
RUMUZ
VOLTAJ
ARALIK
DEĞER
AKIM(A)
Ana Besleme Trafo Giris Sigortası
TRAFO
220 V AC
1
KabinFazı Sigortası
F1
220 V AC
6
Güvenlik Devresi Besleme Sigortası
110
Sinyal Devresi Besleme Sigortası
Fren + Lirpomp Besleme Sigortası (birleşik)
Fren Besleme Sigortası
1
48 V DC
2
24
FR/LIR
FR
Lirpomp Besleme Sigortası
LIR
Valf Besleme Sigortası SV 2
VALF
KABLOLAR
220 V AC
RUMUZ
2...8 Durak
4
9...16 Durak
6
17...24 Durak
8
25...32 Durak
10
180 V DC
4
48 V DC
6
180 V DC
2
48 V DC
3
180 V DC
2
48 V DC
2
2
DEGER
ARALIK
DEĞER
<2,5 KW
2,5...10 KW
Ana Besleme (3-Faz) Kabloları Motor
Besleme Kabloları
L1,L2,L3(R,S,
T),N,PE,U,V,
W
MOTOR
GÜCÜ
(KW)
ÇAP ( mm2 )
2,5
4
11...17 KW
6
18...27 KW
10
28...37 KW
16
38...45 KW
25
45...55 KW
35
Kabin Lambası Kabloları
1,5
Güvenlik Devresi Kabloları
0,75
3-Faz Otomatik Kapı Kabloları
1,5
Fren Kabloları
0,75
Lirpomp Kabloları
0,75
Kontaktör Besleme Kabloları
0,75
Valf Besleme Kabloları
0,75
Sinyal Lambası Kabloları
0,5
Display ÇıkıS Kabloları
0,5
Sinyal Giriú Kabloları
0,5
Seri Haberleúme Hatları
0,5
2...24 Durak
Sinyal Devresi Besleme Kabloları
Inverter Fren Direnç Kabloları
INVERTER
GÜCÜ(KW
)
0,75
25...32 Durak
1
4...7,5KW
2,5
11...15KW
4
18,5...22KW
6
Download

vp3 kullanma klavuzu - Vipeks Asansor Kumanda Sistemleri