D E N N ÍK N E ZÁVI S LÝCH O B ČAN O V
Vytvore n é v Li n u xe
Kop íru j a p od a j ďa l e j !
R o č n ík: 1
1 9 . D E CE M B E R 2 0 1 3 Cena 0 . 5 0 €, prípadne dobr. príspevok na účet 5 0 2 7 8 7 3 4 0 2 / 0 9 0 0
O ku pan ti - „ h rd i n ovi a“ ?
čísl o 1 5/2 0 1 3
E V 4 8 9 4 /1 3
prispela 550 tisíc dolármi a jeho rodnej republikánskej
strane sa ušlo ďalších 1 ,8 milióna (Enron spolu s
Minister obrany Martin Glváč vyznamenal pamätnými
Uncoal neskôr zlúčené do spoločnosti Chevron
medailami vojakov, ktorí sa nedávno vrátili domov z
operácie ISAF v Afganistane. „Ak pri návrate vojakov zo Corporation). Bush vo voľbách zvíťazil a po „9/11 “ vydal
zahraničných misií chválime vojakov a sme radi, že sa rozkaz na začatie invázie do Afganistanu. Zvrhnutím
vlády Talibanu sa krajina ocitá v rukách dvoch mužov –
vrátili, tak pri tejto rotácii je pochvala ešte viac
namieste,“ narážal na tragické udalosti zo dňa 9. júla, predsedu novej vlády (neskôr prezidenta) Hámida
Karzaia a Bushom vymenovaného veľvyslanca
kedy sa naši vojaci stali terčom ozbrojeného útoku
Zalmaya Khalilzada – signatára kontroverzného
(vyžiadal si obeť jedného a zranenie ďalších min.
šiestich Slovákov). Pri troške súdnosti a objektívnosti si Projektu pre nové americké storočie (kritikmi
označovaný za „Lexikón Bushovej doktríny na
však pán minister mohol toto trápne gesto odpustiť unilaterálne ovládnutie sveta„). Ako už tušíte, obaja
naši vojaci nasadení v Afganistane totiž nie sú nijakí
hrdinovia! Ak skutočne cíti solidaritu s obeťami, miesto predtým boli na výplatných listinách spoločnosti Unocal!
falošných kúskov kovu by už dávno inicioval „olovo do
hláv“ všetkým politikom, zodpovedných za ich
kolaboráciu s fašistickou okupáciu krajiny. Silné slová?
Tak len v skratke:
Vojna proti Afganistanu je v oficiálnych kruhoch
naďalej vykresľovaná ako udatná krížová výprava proti
terorizmu. Ak ňou niekedy „bola“ , bola tiež
prostriedkom k nadobudnutiu ziskov z kontroly nad
jednou z najrozsiahlejších zásob fosílnych palív a k
Zaujímavé je tiež, že ani Clintonova, ani Bushova
vysadeniu vojenskej sily USA do ďalšieho regiónu
sveta. Časopis Time z 1 8. marca 1 991 je dôkazom, že administratíva nikdy nedala Afganistan na oficiálny
elity americkej politiky uvažovali o vojenskej prítomnosti zoznam štátov, obvinených z podporovania terorizmu.
Napriek potvrdenej prítomnosti Usamu bin Ladina ako
v Strednej Ázii ešte dávno pred udalosťami 9/11 .
hosťa vlády Talibanu. Nálepka „darebáckeho štátu“ by
Návnadou bolo spomínané objavenie rozsiahlych
totiž pre americkú ropnú či stavebnú spoločnosť
zásob ropy a plynu v Kazachstane a Turkmenistane,
neumožňovala podpísať dohodu s Kábulom,
pričom práve v tom čase sa rozkladal ich jediný
umožňujúcu stavbu potrubia k ropným či plynovým
regionálny konkurent – Sovietsky zväz.
Ropné spoločnosti USA tak čoskoro získali práva na poliam Strednej Ázie.
asi 75 percent týchto rezerv. Hlavným problémom bolo, (-ps-) Zd roj e: M i ch ael paren ti . org ,
ako prepraviť ropu a plyn z tohto od mora odrezaného Th i rd worl d travel er. com , P rop. wz. cz
Yes, I kn ow S l ovaki a, k. rva!
regiónu. Predstavitelia USA boli proti použitiu ruského
potrubia, či najpriamejšej ceste cez Irán do Perzského
zálivu. Spolu s korporátnymi dodávateľmi si preto zvolili
dve z alternatívnych potrubných ciest - cez Azerbajdžán
a Turecko do Stredozemného mora, prípadne cez Čínu
do Tichého oceánu.
Cesta, ktorá zaujala americkú spoločnosť Unocal,
však viedla cez Afganistan a Pakistan do Indického
oceánu. Intenzívne vyjednávania, do ktorých sa Unocal
pustil s režimom Talibanu, ostali nevyriešené až do roku
1 998, kedy sa kšeft napokon podarilo uzavrieť
konkurenčnej spoločnosti z Argentíny. Odvetou ropných
spoločností bolo financovanie prezidentskej kampane
G. W. Busha - len spoločnosť Enron mu priamo do rúk
Som človek, ktorý si nie vždy dáva servítku pred
ústa. Obhajujem sa tým, že ja nenadávam, ja len
pomenuvávam veci pravým menom. Nedávno sa mi
však stal príbeh, ktorý ma donútil zamyslieť sa nad
našou slovenskou mentalitou, nad nami, nad sebou
samým, nad tým čo dokážeme svetu priniesť a ako
nás svet vníma. Vracal som sa z práce domov a
cestou na autobus No.11 , smer Coventry, ma
zastavila rozjarená slečna. Bola ozaj pekná. Taká
roztopašne rozkošná. Pozrela sa mi do očí a
spustila:
Nemáš náhodou zapaľovač?
Mám – usmial som sa a zahľadel do jej
smejúcich sa očí
Ved ci obj avi l i n ový zd roj en erg i e!
Skupiny vedcov z University of Minnesota, Lawrence
Livermore National Laboratory a Ohio State University
predstavili novú technológiu, ktorá by mala premeniť
odpadový oxid uhličitý na potenciálny zdroj elektrickej
energie. Technológia by tak dokázala využiť oxid
uhličitý, ktorý v súčasnosti vzniká spaľovaním fosílnych
palív. Ten by sa nedostal do atmosféry a nemohol by
tak prispievať k globálnemu otepľovaniu. Táto
technológia navyše dokáže vyprodukovať 1 0-krát viac
energie, než súčasné geotermálne technológie.
Koncept je relatívne jednoduchý - zachytený oxid
uhličitý by sa previedol do kvapalnej formy a následne
využíval namiesto vody pri "ťažbe" geotermálnej
energie. Vďaka jeho vlastnostiam by bola táto ťažba
oveľa efektívnejšia.
Au tor: B en oow. sk, zd roj e: Treeh u g g er. com ,
en erg ypath ways. org
Ke d y p o s l a n c i O Ľ a N O h o d l a j ú
pom áh ať obyčaj n ým ľu ďom ?
Všetci, čo sa dostanú do parlamentu a sú v opozícií,
tak čušia, lebo majú isté platy, o ktoré nechcú prísť. A
keďže máme jednofarebnú zbojnícku vládu, tak tie
všetky kráľovské privilégia majú isté na celé štyri
roky. Najväčšie sklamanie, a to naozaj obrovské, sú
poslanci OĽaNO. Skrývajú sa za vetu, "veď Fico má
väčšinu, tak mi nemôžeme urobiť nič". Plat však
napriek tomu poberajú a namiesto vzdelávania a
zjednocovania občanov si iba užívajú naše peniaze,
cestujú si po svete a tým vlastne iba dokazujú, že nie
sú omnoho iní, než tá doterajšia odrbávačská
politická banda. Nekradnúť nestačí, chce to ľuďom aj
skutočne pomáhať, páni poslanci za OĽaNO! To už
poznáme, že sa rozhýbete, až sa bude čoraz viac
zvolebnievať. Potom začnete populistickými trikmi
bojovať o svoje výplaty u voličov, aby ste sa potom
mohli po úspešných voľbách opäť iba ďalšie štyri
roky priživovať na našich daniach, ako všetky
ostatné strany, ktoré tu vládnu od roku 1 989. Ani
zďaleka už nepripomínajú obyčajných ľudí. Skôr
obyčajných klamárov a príživníkov, ktorí na
skutočných obyčajných ľudí v núdzi zvysoka kašlú.
Au tor: J án P avl i š
Vyd áva obč. združenie I n d ym ed i a S K, o.z., Staré Grunty 36, 841 01 Bratislava, IČO: 421 75500, ISSN: 1 339-0503, www. i n d ym ed i a. sk.
Radi uverejníme vaše články, názory či komentáre, zaslať ich môžete na i n [email protected] n d ym ed i a. sk .
Monaku. V Európskom parlamente sa po tomto incidente
podarilo odvážnemu britskému poslancovi Nigel
Farageovi presadiť rokovanie o vyslovení nedôvery
predsedovi EK Barrosovi. Väčšina europoslancov však
prípad zahrala do autu. Tento počin vyvolal vážnu
roztržku v najväčšej frakcii Európskeho parlamentu EPP.
V polovici roka 2011 uverejnila banka Barclays zoznam
najväčších vlastníkov gréckeho dlhu. Jeho najväčším
súkromným držiteľom sa ukázala byť švajčiarska
Eurobank EFG, ktorá má dcérsku banku v Grécku.
Majiteľom jej kontrolnej časti, 40%, nie je nikto iný ako
Latsis a jeho rodina. Eurobank EFG je pritom tretia
najväčšia súkromná banka vo "Švajci". V roku 2009 sa
grécke ukazovatele začali prudko zhoršovať a
investorom začínalo svitať, v akej situácii sa Grécko
nachádza. Latsisova banka však práve v tom čase
grécke dlhopisy nakupovala. Vedela prečo. Latsis bol na
tom dohodnutý s gréckou vládou a jeho priateľ Barroso
už pripravoval “záchranný” program. O pár mesiacov
neskôr sa aj naozaj začalo z peňazí daňových
poplatníkov “zachraňovať Grécko“, teda v preklade
peniaze finančných skupín. Okrem pôžičky Grécku a
následného eurovalu začala gréckym bankám pumpovať
hotovosť aj Európska centrálna banka. Latsisova banka
však bola švajčiarska, teda krajiny, ktorá nie je ani
členom EÚ, ani Eurozóny. Ako to, že dostala pomoc z
centrálnej banky Eurozóny? Žiadny problém. Na konci
roka 2009, v čase nakupovania gréckych dlhopisov, sa
formálne presunulo sídlo celej finančnej skupiny,
European Finance Group (EFG), do Luxemburska.
Banka samotná ostala sídliť vo Švajčiarsku, ale už bola
formálne „bankou Eurozóny“. Peniaze tak mohli začať
tiecť, pričom úroky na gréckom dlhu sa nádherne
V roku 2005 schválila Európska komisia dotáciu 1 0
zvyšovali a zvyšovali.
miliónov eur pre firmu gréckeho miliardára Spira
Kam sa hrabe „Džej Ár“ z Dallasu? V roku 1 998
Latsisa. Vzápätí sa zistilo, že krátko predtým s ním
skrachovala grécka Kreta bank a grécka vláda sa vtedy
strávil týždeň na jeho luxusnej lodi šéf Európskej
dohodla na jej prevzatí s Latsisom. Na výmenu mu však
komisie (EK) Jose Manuel Barroso. Barroso s
vzápätí predala 30%-ný podiel v štátnej ropnej
Latsisom boli spolužiaci z vysokej školy a dlhodobí
spoločnosti Hellenic Petroleum (jeho aktuálny podiel je
priatelia. Komisia odsúhlasila dotáciu na výslovnú a
urgentnú žiadosť priamo od neho. EK navyše uzavrela vyše 40%).
Grécka vláda je teraz pod tlakom predať svoj zvyšný
lukratívne zmluvy s Latsisovými firmami aj priamo.
35% podiel a vzhľadom na urgentnú formu predaja môže
Latsis je bankový a ropný magnát, aktívny aj v
byť cena veľmi zaujímavá pre Latsisa, alebo jeho
námornej preprave (ako bol Onassis),
nehnuteľnostiach, prenajímaní jácht a lietadiel. Býva „európskych priateľov“. HP má dominantnú pozíciu na
vo svojej vile pri Ženevskom jazere, pričom ďalšie vily trhu spracovania a distribúcie ropných produktov v
vlastní na iných lukratívnych miestach Európy a sveta. Grécku a spolu so spoločnosťou ovládanou iným
gréckym miliardárom majú štátnymi reguláciami dobre
Jeho firmy sídlia vo Švajčiarsku, Luxemburgu a
Ako sa voláš ? – vzala si zapaľovač
Jozef, a ty ?
Anna, a odkiaľ si, ja som Španielka a ty ?
Ja som zo Slovenska - odpovedal som a
myšlienky mi blúdili všade, len nie tam kam treba.
Zo Slovenska? Ja poznám Slovensko, k.rva,
p.ča,
vyhŕkla zo seba a ja som sa v tej chvíli rozosmial.
Všetky myšlienky spoznať bližšie to mile dievča zo
Španielska sa rozsypali ako domček z karát. V tej
chvíli som si uvedomil, že to dievča nepozná našu
krajinu, ale ľudí z našej krajiny. Slovákov, ktorí ju
naučili jedno - pomenuvávať veci pravým menom. Už
som sa viac nezmohol ako na: "Bye, I wish you a nice
day".
Následne sme mali v práci meeting a padla myšlienka,
aby každý, kto vie a môže, upiekol a priniesol tortu
alebo koláč (pracujem v reštaurácií). Keďže vonku zúri
predvianočná nálada, urobil som tradičné vianočné
slovenské makové bobaľky. Nech Angličania, Indovia,
Estónci, Maďari, Japonci, Taliani a škoda, že nie aj
Anna, vedia aj niečo iné o Slovensku, ako "k.rva,
p.ča". Bobaľky všetkým chutili (asi preto, že boli
šmrcnúté poriadnou dávkou whisky). Lenže neprešiel
ani týždeň a vedenie reštaurácie ma poslalo na
služobku do pobočky v Oxfode. Ráno ma medzi
dverami uvítala Kórejčanka Redika.
- Ty si Jozef z Leamington Spa a si Slovák že ?
- Áno som
- Iam Redika, k..rva...
Au tor: J ozef O ravec
E u rópska " sol i d ari ta"
ošetrený trh proti vstupu konkurencie. Hellenic
Petroleum má tiež exkluzívne práva na exploráciu a
ťažbu ropy v Grécku a jeho pobrežných vodách.
Latsis je tiež sponzorom vplyvnej lobistickej
organizácie „Priatelia Európy“, ktorá združuje
mnohých oligarchov, predstaviteľov korporácií a
bývalých či súčasných predsedov vlád, ministrov či
komisárov EÚ. Jej cieľom je užšia integrácia. Keď sa
pozrieme bližšie na to, čo to znamená, nájdeme
hlavne „integráciu“ peňaženiek daňových
poplatníkov do vreciek zopár vyvolených. Lobistická
organizácia je základňou pre oligarchov a korporácie
na presadzovanie svojich požiadaviek na úkor
obyvateľov Európy.
Noviny toto často nenapíšu, však? Bodaj by. Len
samotný Latsis si platí armádu právnikov, ktorá sa po
prepuknutí aféry s Barrosom spustila ako supy na
médiá, ktoré si o tom dovolili napísať. Každý si
dvakrát rozmyslí, či sa postaví proti týmto gorilám v
pozadí a bude riskovať stratu zamestnania alebo
krach periodika. Nehovoriac o iných formách
zastrašovania a diskreditácie.
A tak z mainstreamu denno-denne počúvame
rozprávky o európskej solidarite, vzájomnosti a
láske. Euro-rozprávkarom sa ujde slušná odmena za
ich šírenie, veď bilióny naliate cez rôzne dotácie,
eurofondy, špeciálne pôžičky, či eurovaly len tak
nezmiznú, ale majú svojich adresátov, ktorí si ich
plným priehrštím užívajú. Realitou totiž je, že
„peniaze nikdy nespia“.
Zatiaľ čo vy budete premýšľať, ako zaplatiť
zvyšujúce sa ceny energií, či školský výlet svojím
deťom, ľudia ako Latsis budú rozmýšľať nad tým,
kde si kúpia ďalšiu vilu, či akým luxusom si vybavia
svoju súkromnú loď. Zatiaľ čo vy budete počúvať reči
politikov o tom, že dane a poplatky musia ísť nahor,
„priatelia Európy“ budú vyhútavať ako takto vybraté
peniaze následne vysať do svojich bezodných
vreciek. Veď ich kamarátom politikom sa už podarilo
presvedčiť dostatočnú časť ľudí, že „európsku
solidaritu“ je treba „nech to stojí, čo to stojí“.
Au tor: J ozef Raj tar – bl og ovi sko. sk (2 9 . 1 . 2 0 1 3 )
Download

OOkkuuppaannttii -- „„hhrrddiinnoovviiaa