µ
∫
G
1
2
3
4
5
Giriş
Faydalar
Kişilik
Ayrıştırıcı Özellikler
Değerler
Marka Özü
A
B
C
D
E
F
Temel Öğeler
Bağlı Markalar
Kimliği
Basılı Malzemeler
Dijital Malzemeler
Görsel Bildirişim
Elemanları
Personel Kimliği
A1Logo
B1
C1Kartvizit
D1
MS Powerpoint Sunumları
için Standart
E1Bayrak
F1
A2
Logo Siyah / Beyaz
ve Dişi Kullanımı
B2Kartvizit
E2Tabela
F2Üniforma
D2
MS Word için Antetli
A3
Logo Renkli Kullanım
C3Zarflar
D3
E-posta imzası
A4
Logo ve Zemin İlişkisi
C4Saygılarımızla
Kartı ve Zarfı
D4
Özel Günler Dijital
Tebrik Kartı
A5
Yanlış Uygulama Örnekleri
A6
Kurumsal Yazı Karakteri
Logoların Birlikte Kullanımı
C2
Antetli Kağıt ve
Devam Kağıdı
B3İlan
E3
Personel Kimlik Kartı
Taşıt Üzeri Uygulama
C5Dosya
A7
A8
C6
CD Etiketi ve Zarfı
C7
Fatura ve İrsaliye
C8
Teklif Formatı
C9
İlan Standardı
C10
Broşür Standardı
Kurumsal Renk
Görüntü Anlayışı
C11Ambalaj
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_İçindekiler | 2
G
KURUMSAL KİMLİK, KENDİNİ VE HEDEFLERİNİ TANIMLAMIŞ BİR ÜRÜNÜN ÜZERİNE
KURGULANAN, ÜRÜNÜN AYIRICI ÖZELLİKLERİNİ YANSITARAK RAKİPLERİNDEN
AYRIŞTIRAN, MARKA ÖZÜNÜ VE DEĞERLERİNİ TEMEL ALARAK DEĞİŞMEZ, KARARLI,
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜZEN OLUŞTURAN KİMLİK GÖSTERGELERİ SİSTEMİDIR.
ZAMAN SÜRECİNDE FARKLI UYGULAMA ALANLARINDA, KİMLİK OLUŞTURUCU
ÖĞELERİN UYGULANMA VE ÜRETİLME MANTIKLARINI İÇERİR. KENDİNİ SÜREKLİ
YENİDEN ÜRETMESİYLE KURUMU DA ETKİLER. SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KİMLİK
SİSTEMİ OLUŞTURMAK İÇİN MARKA KİMLİĞİ; TÜM ÇAĞDAŞ İLETİŞİM VE
GÖSTERGEBİLİM YÖNTEMLERİNİ KULLANIR.
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_Giriş | 3
1
Faydalar
Kaletek Markasının Özellikleri
Fonksiyonel
TEKNİK SERVİS, STOKLU VE YEDEKLİ ÇALIŞMAK, YAKIT
TASARRUFU, ZAMAN, HIZ VE UZUN ÖMÜR, ÇALIŞANLARIN
TEKNİK DONANIMI, 7/24 HİZMET, DOĞRU ÜRÜN
YÖNLENDİRMESİ, HIZLI GERİ DÖNÜŞ, HIZLI SEVKİYAT
Duygusal
GLOBAL BİLİNEN MARKA, GÜVEN (MARKA + HİZMET)
PROMOSYON, SEMİNER DÜZENLEME, MÜŞTERİ GÜNLERİ
POZİTİF VE ÇÖZÜM ODAKLI MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ, ÜRÜNE
DUYULAN GÜVEN, ÇALIŞANLARIN İSTİKRARI, FİRMA VE
ŞANTİYEYE ÖZEL İŞLER
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_1_Faydalar | 4
2
Kişilik
Kaletek Markasının Karakteristik Özellikleri
FARKLI
KENDİNİ ADAMIŞ
SAMİMİ
ÇÖZÜM ODAKLI
GERÇEKÇİ
DİNAMİK
ULAŞILABİLİR
DENEYİMLİ
ŞEFFAF
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_2_Kişilik | 5
3
Ayrıştırıcı Özellikler
Kaletek Markasını Rakiplerinden Ayrıştıran Özellikler
HİZMET, DOĞRU STOKLA ÇALIŞMAK, 7/24 MÜŞTERİ DESTEĞİ,
DOĞRU ÜRÜN VERMEK, HIZLI SEVKİYAT, MÜŞTERİLER İLE
SAMİMİ İLİŞKİ KURMAK, ŞANTİYE DENEYİMİNDEN ÜRÜNE
YÖNELİK GERİ BİLDİRİM AKTARMA
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_3_Ayrıştırıcı Özellikler | 6
4
Değerler
Kaletek Markasının Sahip Olduğu Değerler
İNSANA DEĞER VERMEK, YENİLİK, DÜRÜSTLÜK, KALİTE
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_4_Değerler | 7
5
Marka Özü
Kaletek Marka Özü
BEKLENEN GÜÇ
DAİMA YANINIZDA
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_5_Marka Özü | 8
A
Temel Öğeler
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_B_Basılı Malzemeler | 9
A
Temel Öğeler
A1Logo
A2
Logo Siyah / Beyaz
ve Dişi Kullanımı
A3
Logo Renkli Kullanım
A4
Logo ve Zemin İlişkisi
A5
Yanlış Uygulama Örnekleri
A6
Kurumsal Yazı Karakteri
A7
Kurumsal Renk
A8
Görüntü Anlayışı
KALETEK KURUMSAL KİMLİĞİNE AİT TEMEL ÖĞELER BU
BÖLÜMDE YER ALMAKTADIR. TEMEL ÖĞELER; BİÇİMSEL
ÖZELLİKLERİ, SÜREKLİ YİNELENEN KULLANIMLARI
NEDENİYLE KALETEK KURUMSAL KİMLİĞİNİ GÖRSEL BÜTÜNE
BAĞLAYAN GÖRSEL İŞARETLERDİR. BELİRLENEN GÖRSEL
İŞARETLERLE KİMLİK OLUŞTURUCU BİR BÜTÜNLÜĞÜN
SAĞLANABİLMESİ İÇİN BU BÖLÜMDE TANIMLANAN
KURALLARA TİTİZLİKLE UYGULANMALIDIR.
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_A_Temel Öğeler | 10
A1
Kaletek logosu Kaletek kurumsal kimliğinin en temel öğesidir. Logo tek
başına kimlik ifadesini taşıyabilen tek öğedir. Diğer tüm kimlik elemanları
logonun çevresinde şekillenir, logodan ilham alır. Kaletek logosu Kaletek
logotype’ı ve Kaletek işaretinin birilkteğinden oluşmaktadır.
Temel Öğeler
Logo
Özel bir durum olmadığı sürece
logonun kullanımı yandaki
şekildedir. Kimlik malzemeleri
uygulamalarında hiçbir grafik öğe
x/2 ile belirtilmiş logo etki alanının
içine giremez. Logo etki alanı simge
ve logonun diğer grafik bileşenler
(metin, fotoğraf, illüstrasyon vb.)
ile karışmamasını sağlayacak
şekilde belirlenmiştir. Basılı
malzemeleri uygulaması esnasında
Kaletek logosu ve Kaletek
işaretinin birbirinden ayrılmadan
boyutlandırılması gerekmektedir.
Logonun her zaman açık ve tutarlı
bir şekilde görünebilmesi için
hiçbir şekilde değiştirilmemesi
gerektiği gibi, kullanılması
konusunda belirtilen kuralların çok
iyi anlaşılması gerekmektedir.
K harfiyle desteklenmiş güçlü hareketten doğan Kaletek sembolü
gücü, tutarlığı ve dinamizmi simgeler. Kaletek logotype’ı tek başına
kullanılamaz, Kaletek işareti ise tek başına kullanabilir.
Teknik Çizim
x/2
x/2
x/2
x/2
x
x
Minumum Kullanım
x/2
8 mm
x/2
‘i-am’
x/2
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_A_Temel Öğeler_Logo | 11
A2
Temel Öğeler
Logo Siyah / Beyaz
ve Dişi Kullanımı
SİYAH/BEYAZ LOGO
DİŞİ LOGO
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_A_Temel Öğeler_Logo Siyah Beyaz ve Dişi Kullanımı | 12
A3
Temel Öğeler
Logo Renkli Kullanım
Kaletek logotype’ı her zaman Kaletek grisi veya üzerinde kullanılacağı
zemine bağlı olarak beyaz kullanılır. Hiçbir zaman Kaletek kırmızısı
rengini almaz. Kaletek işareti ise her zaman Kaletek kırmızısı veya zerinde
kullanılacağı zemine bağlı olarak beyaz kullanılır. Hiçbir zaman
Kaletek grisi rengini almaz.
BEYAZ ZEMİN ÜZERİNDE LOGO
KALETEK GRİSİ PMS 432 ÜZERİNDE LOGO
KALETEK KIRMIZISI PMS RED 032 ÜZERİNDE LOGO
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_A_Temel Öğeler_Logo Renkli Kullanım | 13
A4
Temel Öğeler
Logo ve Zemin İlişkisi
Kaletek logotype’ı her zaman Kaletek grisi veya üzerinde kullanılacağı
zemine bağlı olarak beyaz kullanılır. Hiçbir zaman Kaletek kırmızısı
rengini almaz. Kaletek işareti ise her zaman Kaletek kırmızısı veya zerinde
kullanılacağı zemine bağlı olarak beyaz kullanılır. Hiçbir zaman
Kaletek grisi rengini almaz.
AÇIK TONLU RENKLİ ZEMİN ÜZERİNDE LOGO
ORTA TONLU RENKLİ ZEMİN ÜZERİNDE LOGO
KOYU TONLU RENKLİ ZEMİN ÜZERİNDE LOGO
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_A_Temel Öğeler_Logo ve Zemin İlişkisi | 14
A5
Temel Öğeler
Yanlış Uygulama
Örnekleri
Kaletek logosu hiçbir şekilde deforme edilemez. Logo bir işarettir,
kelime değildir, harf araları açılamaz, ikiye bölünemez. Etki alanı dikkate
alınmadan başka bir alan içine konumlandırılamaz. Tanımlanmış
kurumsal renginin dışında başka bir renk verilemez. Kaletek işareti
olmadan kullanılamaz.
ÖRNEKLER
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_A_Temel Öğeler_Yanlış Uygulama Örnekleri | 15
A6
Temel Öğeler
Kurumsal Yazı
Karakteri
AaBb123
Haas Grotesk
Haas Grotesk Text Regular
Haas Grotesk Text Bold
ABCDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefghiijklmnoöprsştuüvyz
0123456789
ABCDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcdefghiijklmnoöprsştuüvyz
0123456789
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_A_Temel Öğeler_Kurumsal Yazı Karakteri | 16
A7
Kaletek grisi ve Kaletek kırmızısının renk sistemlerindeki karşılığı bu
sayfada tanımlanmıştır. Kurumsal renklerin açık tonlarının kullanımı da bu
sayfada sınırlandırılmıştır.
Temel Öğeler
Kurumsal Renk
PMS 432
C: 78 M: 64 Y: 5 K: 44
R: 57 G: 64 B: 72
WEB: #394048
%80
%60
%40
%20
%80
%60
%40
%20
PMS Red 032
C:0 M:87 Y:80 K:0
WEB: #DE453B
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_A_Temel Öğeler_Kurumsal Renk | 17
A7
Kaletek ikincil renk paletinin renk sistemlerindeki karşılığı ve bu renklerin
açık tonlarının kullanımı da bu sayfada tanımlanmıştır.
Temel Öğeler
Kurumsal Renk
İkincil Renkler
PMS 5565
C: 54 M: 27 Y: 44 K: 2
R: 134 G: 154 B: 143
WEB: #869A8F
%80
%60
%40
%20
%80
%60
%40
%20
%80
%60
%40
%20
%80
%60
%40
%20
%80
%60
%40
%20
PMS 5425
C: 55 M: 32 Y: 24 K: 0
R: 131 G: 150 B: 169
WEB: #8396A9
PMS 436
C: 35 M: 39 Y:32 K: 0
R: 164 G: 150 B: 154
WEB: #A4969A
PMS 721
C: 11 M: 39 Y: 64 K: 0
R: 207 G: 161 B: 110
WEB: #CFA16F
PMS 7403
C: 5 M: 15 Y: 57 K: 0
R: 201 G: 182 B: 135
WEB: #E8D186
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_A_Temel Öğeler_Kurumsal Renk | 18
A8
Temel Öğeler
Görsel Anlayış
Kaletek markasının değerleri; insana değer vermek, yenilik, dürüstlük ve
kalite’dir. Kaletek marka kimliği görsel anlayışı özünde bu değerleri ifade
eder. Kaletek görsellerinin ana öznesi insandır. Tüm görsellerde hedef
kitlemizi oluşturan kişileri, onlara destek olduğumuz işlerinde mutlu,
gururlu, profesyonel, detaycı ifadeleri ile temsil ederiz.
‘i-am’
Bu görsellerin bir diğer ortak noktası, farklı şantiye, ofis vb. ortamların
siyah beyaz fotoğraf anlayışı ile bütünleştirilmiş olmasıdır. Böylece
görüntülerden beklenen insan ifadesinden başka unsurların öne çıkması
engellenmiştir. Aşağıda örneklerini gördüğünüz fotoğraflarda mevsim,
zaman, herhangi bir kurumsal aidiyet vb. unsurlar insan ifadesinin önüne
geçmemektedir.
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_A_Temel Öğeler_Görsel Anlayış | 19
B
Bağlı Markalar
Kimliği
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_B_Bağlı Markalar Kimliği | 20
B
Bağlı Markalar Kimliği
B1
Logoların Birlikte Kullanımı
B2Kartvizit
B3İlan
KALETEK MARKASINA BAĞLI TÜM MARKALARIN
KİMLİK ÖĞELERİNİN KALETEK KURUMSAL KİMLİK
MALZEMELERİNDEKİ KULLANIMI BU BÖLÜMDE
TANIMLANMIŞTIR.
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_B_Bağlı Markalar Kimliği | 21
B1
Kaletek’e ait kurumsal kimlik malzemelerinin Sandvik marka referansı
taşıması gerektiği durumlarda Kaletek logosu yerine Kaletek ve Sandvik
logolarının yatay birlikte kullanımı yerleştirilir.
Bağlı Markalar Kimliği
Logoların Birlikte
Kullanımı
Üste dayalı kullanım için teknik çizim
x/2
x
x
x
x
x
x
1.5 x
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_B_Bağlı Markalar Kimliği_Logoların Birlikte Kullanımı | 22
B1
Kaletek’e ait kurumsal kimlik malzemelerinin Sandvik marka referansı
taşıması gerektiği durumlarda Kaletek logosu yerine Kaletek ve Sandvik
logolarının yatay birlikte kullanımı yerleştirilir.
Bağlı Markalar Kimliği
Logoların Birlikte
Kullanımı
Alta dayalı kullanım için teknik çizim
x
x
x
2.5 x
x/2
‘i-am’ x
x
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_B_Bağlı Markalar Kimliği_Logoların Birlikte Kullanımı | 23
B2
Bağlı Markalar Kimliği
Kartvizit
Sandvik Kurumsal
Kimlik Rehberine
Uygun Hazırlanmış
Sandvik Distribütör’ü
Kartviziti
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_B_Bağlı Markalar Kimliği_Kartvizit | 24
B2
Bağlı Markalar Kimliği
Kartvizit
Önerilen Sandvik
Distribütör’ü Logolu
Kaletek Kartviziti
Ön Yüz
Arka Yüz
5 mm
5 mm
55 mm
10 mm
5 mm
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_B_Bağlı Markalar Kimliği_Antetli Kağıt | 25
B2
Bağlı Markalar Kimliği
Kartvizit
Birden Fazla Marka
Temsili Taşıyan
Kartvizit
Ön Yüz
Arka Yüz
5 mm
5 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
14 mm
9 mm
5 mm
5 mm
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_B_Bağlı Markalar Kimliği_Antetli Kağıt | 26
B3
Bağlı Markalar Kimliği
16 mm
İlan
10 mm
x
x
x
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_B_Bağlı Markalar Kimliği_İlan | 27
B3
Bağlı Markalar Kimliği
16 mm
İlan
x
x
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_B_Bağlı Markalar Kimliği_İlan | 28
B3
Basılı Malzemeler
İlan
Vestibulum
ante ipsum
primis in
faucibus orci
luctus et...
Vestibulum
ante ipsum
primis in
faucibus orci
luctus et...
www.kaletekmakina.com.tr
www.kaletekmakina.com.tr
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_B_Bağlı Markalar Kimliği_İlan | 29
C
Basılı Malzemeler
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler | 30
C
Basılı Malzemeler
C1Kartvizit
C2
Antetli Kağıt ve
Devam Kağıdı
C3Zarflar
C4
Saygılarımızla Kartı
ve Zarfı
C5Dosya
C6
CD Etiketi ve Zarfı
C7
Fatura ve İrsaliye
C8
Teklif Formatı
C9
İlan Standardı
C10
Broşür Standardı
C11Ambalaj
KALETEK KURUMSAL KİMLİĞİNİ TANIMLAYAN AYRILMAZ PARÇALARA
BASILI MALZEMELERİN TASARIMI DA DAHİLDİR. KALETEK KURUMSAL
KİMLİĞİNİ DIŞA VURAN TÜM İLETİŞİM ÖĞELERİNİN DEĞİŞMEZ VE
ORTAK TASARIM İLKELERİ İÇERMESİ, KALETEK MARKASININ TÜM
FARKLI HİZMET DÜZEYLERİNDE TEK BİR ÖRGÜTLENME OLARAK
TANITIM KAZANMASI İÇİN ZORUNLUDUR. BASILI MALZEME
TASARIMINA AİT SAPTANMIŞ DEĞERLERİN BOZULMAMASI VEYA
DEĞİŞMEMESİ İÇİN BU MALZEMELERİN ÇOĞALTILMASI MUTLAKA
DİJİTAL DOKÜMANLARDAN YAPILMALIDIR.
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler | 31
C1
Basılı Malzemeler
Kartvizit
Boyut:
90 mm x 60 mm
Kağıt:
Tintoretto Stucco 300Gr
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Baskı:
Kaletek logosu üzerinde
gofre
Ön Yüz
Arka Yüz
5 mm
5 mm
55 mm
14 mm
İsim ve Şirket Adı:
Haas Grotesk Bold 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
5 mm
5 mm
Ünvan ve Diğer Bilgiler:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Kartvizit | 32
C2
30 mm
10 mm
30 mm
10 mm
Basılı Malzemeler
16 mm
Antetli ve Devam
Kağıdı
Boyut:
210 mm x 297 mm
Kağıt:
90 gr. 1. Hamur Kağıt
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Şirket Adı:
Haas Grotesk Bold 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
Diğer Bilgiler:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Antetli ve Devam Kağıdı | 33
C3
Basılı Malzemeler
Zarflar
Diplomat Zarf
10 mm
Boyut:
230 mm x 110 mm
Kağıt:
100 gr. 1. Hamur Kağıt
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Şirket Adı:
Haas Grotesk Bold 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
Diğer Bilgiler:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
Web Adresi:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
16 mm
10 mm
10 mm
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Zarflar | 34
C3
15 mm
15 mm
Basılı Malzemeler
Zarflar
A4-A3 Zarf
15 mm
15 mm
20 mm
Boyut:
225 mm x 312 mm
Kağıt:
Tintoretto Stucco 300Gr
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
16 mm
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
İsim ve Şirket Adı:
Haas Grotesk Bold 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
Ünvan ve Diğer Bilgiler:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
x
x
x
x
x
‘i-am’ x
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Zarflar | 35
C4
Basılı Malzemeler
10 mm
Saygılarımızla Kartı
10 mm
16 mm
Boyut:
210 mm x 100 mm
Kağıt:
Tintoretto Stucco 300Gr
90 mm
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Şirket Adı:
Haas Grotesk Bold 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
10 mm
16 mm
Diğer Bilgiler:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
Web Adresi:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
10 mm
‘i-am’ 10 mm
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Saygılarımızla Kartı | 36
C5
Basılı Malzemeler
Dosya
10 mm
Kapalı
Açık
10 mm
16 mm
Boyut:
Açık 595 mm x 457 mm
Kapalı 220 mm x 307 mm
Kağıt:
Tintoretto Stucco 350-400 gr
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Şirket Adı:
Haas Grotesk Bold 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
225 mm
Diğer Bilgiler:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
Web Adresi:
Haas Grotesk Bold 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
225 mm
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Dosya | 37
C5
Basılı Malzemeler
Dosya
Boyut:
Açık 595 mm x 457 mm
Kapalı 220 mm x 307 mm
Kağıt:
Tintoretto Stucco 350-400 gr
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Şirket Adı:
Haas Grotesk Bold 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
Diğer Bilgiler:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
Web Adresi:
Haas Grotesk Bold 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Dosya | 38
C6
Basılı Malzemeler
CD Etiketi ve Zarfı
Boyut:
Açık 164 mm x 372 mm
Kapalı 125 mm x 125 mm
16 mm
Kağıt:
300 gr. Mat Kuşe
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
10 mm
16 mm
Şirket Adı:
Haas Grotesk Bold 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
Diğer Bilgiler:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
95.5 mm
Web Adresi:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
10 mm
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_B_Basılı Malzemeler_Kartvizit | 39
C7
Basılı Malzemeler
30 mm
10 mm
16 mm
Fatura ve İrsaliye
Fatura
Boyut:
210 mm x 297 mm
Kağıt:
90 gr. 1.Hamur Kağıt
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Şirket Adı:
Haas Grotesk Bold 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
Şirket Bilgileri:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
Diğer Bilgileri:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Fatura ve İrsaliye | 40
C7
Basılı Malzemeler
30 mm
10 mm
16 mm
Fatura ve İrsaliye
Sevk İrsaliyesi
Boyut:
210 mm x 297 mm
Kağıt:
90 gr. 1.Hamur Kağıt
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Şirket Adı:
Haas Grotesk Bold 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
Şirket Bilgileri:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
Diğer Bilgileri:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Fatura ve İrsaliye | 41
C7
Basılı Malzemeler
30 mm
10 mm
16 mm
Fatura ve İrsaliye
Taşıma İrsaliyesi
Boyut:
210 mm x 297 mm
Kağıt:
90 gr. 1.Hamur Kağıt
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Şirket Adı:
Haas Grotesk Bold 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
Şirket Bilgileri:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
Diğer Bilgileri:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Fatura ve İrsaliye | 42
C8
Basılı Malzemeler
30 mm
10 mm
10 mm
10 mm
16 mm
Teklif Formatı
Boyut:
210 mm x 297 mm
Kağıt:
90 gr. 1.Hamur Kağıt
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Şirket Adı:
Haas Grotesk Bold 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
Şirket Bilgileri:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
Diğer Bilgileri:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Teklif Formatı | 43
C9
Basılı Malzemeler
16 mm
İlan Standardı
Dikey
Boyut:
210 mm x 297 mm
10 mm
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Slogan:
Haas Grotesk Bold 24 pt,
PMS 032
Web Adresi:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
x
x
x
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_İlan Standardı | 44
C9
Basılı Malzemeler
16 mm
İlan Standardı
Yatay
Boyut:
420 mm x 297 mm
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Slogan:
Haas Grotesk Bold 24 pt,
PMS 032
Web Adresi:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
x
x
x
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_İlan Standardı | 45
C9
Basılı Malzemeler
İlan Standardı
Örnekler
Boyut:
420 mm x 297 mm
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Vestibulum
ante ipsum
primis in
faucibus orci
luctus et...
Vestibulum
ante ipsum
primis in
faucibus orci
luctus et...
www.kaletekmakina.com.tr
www.kaletekmakina.com.tr
Slogan:
Haas Grotesk Bold 24 pt,
PMS 032
Web Adresi:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
Kaletek İşareti:
PMS Red 032
Overprint
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_İlan Standardı | 46
210 mm
C10
Basılı Malzemeler
10 mm
10 mm
Alt Başlık
Spot
Metin
2.5 mm
Broşür Standardı
Grid
Boyut:
210 mm x 297 mm
Kağıt:
Tintoretto Stucco 300Gr
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
297 mm
Spot
Dip not
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Broşür Standardı | 47
C10
Spot
Basılı Malzemeler
Broşür Standardı
Grid
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetur
adipiscing un
dor elit.
Boyut:
210 mm x 297 mm
Kağıt:
Tintoretto Stucco 300Gr
Alt Başlık:
Haas Grotesk Regular 9.5
pt, Line Spacing 14.173 pt
PMS 032
Metin:
Haas Grotesk Regular 9.5
pt, Line Spacing 14.173 pt
Dip not:
Haas Grotesk Regular 5 pt,
Line Spacing 7.087 pt,
Tracking 25
Alt Başlık
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ac
facilisis felis. Fusce dictum diam nunc. Ut posuere, sapien sed convallis
sodales, leo orci dignissim nibh, sit amet consequat neque mauris convallis
leo. Nam euismod congue augue, eget cursus nisl. Nam volutpat in felis
non adipiscing. In at eleifend tortor. Phasellus mollis nisl vitae est ultrices
tincidunt. Morbi malesuada, nibh ut malesuada consectetur, justo urna
gravida mi, et viverra quam ligula id lorem. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Suspendisse ac facilisis felis.
Metin
Ut posuere, sapien sed convallis sodales, leo orci dignissim nibh, sit amet
consequat neque mauris convallis leo. Nam euismod congue augue, eget
cursus nisl. Nam volutpat in felis non adipiscing. In at eleifend tortor.
Phasellus mollis nisl vitae est ultrices tincidunt. Morbi malesuada, nibh ut
malesuada consectetur, justo urna gravida mi, et viverra quam ligula id
lorem. Morbi malesuada, nibh ut malesuada consectetur, justo urna gravida
mi, et viverra quam ligula id lorem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse ac facilisis felis. Urna gravida mi, et viverra quam
ligula id lorem.
Suspendisse placerat elit diam, a vehicula nisi semper et. Mauris risus tellus,
feugiat ut massa vel, posuere bibendum ante. In consequat massa eros,
feugiat porta tortor congue eget. Integer tincidunt elit mi, eu congue nulla
pretium nec. In non vulputate sem. Cras at tellus tortor. Etiam pretium lectus
quis semper aliquam.
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Spot:
Haas Grotesk Bold 19 pt,
Line Spacing 28.436 pt,
PMS 032
SUSPENDISSE AC FACILISIS
Morbi malesuada, nibh ut malesuada consectetur, justo urna gravida mi,
et viverra quam ligula id lorem.
Spot
Morbi
malesuada,
nibh ut
malesuada
consectetur
justo urna
gravida mi.
W Tip
RR 320
RR 420
mm
inch
mm
inch
mm
inch
121
121
121
121
121
121
123
123
123
123
123
123
130
130
130
130
130
130
133
133
133
133
133
133
149
149
149
149
149
149
152
152
152
152
152
152
156
156
156
156
156
156
159
159
159
159
159
159
171
171
171
171
171
171
200
200
200
200
200
200
229
229
229
229
229
229
251
251
251
251
251
251
270
270
270
270
270
270
311
311
311
311
311
311
Nam euismod congue augue, eget cursus nisl. Nam volutpat in felis non
adipiscing. In at eleifend tortor.
1
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Suspendisse
ac facilisis felis. Fusce dictum diam nunc.
Ut posuere, sapien sed convallis sodales,
leo orci dignissim nibh, sit amet consequat
neque mauris convallis leo.
2
Nam euismod congue augue, eget
cursus nisl. Nam volutpat in felis non
adipiscing. In at eleifend tortor. Phasellus
mollis nisl vitae est ultrices tincidunt. Morbi
malesuada, nibh ut malesuada consectetur,
justo urna gravida mi, et viverra quam ligula
id lorem.
3
Nam pulvinar facilisis sapien, in porta
justo interdum viverra. Aenean sagittis
felis tincidunt purus blandit scelerisque.
Ut ultricies tristique ipsum, ac laoreet elit
volutpat. Nam pulvinar facilisis sapien, in
porta justo interdum viverra. Aenean sagittis
felis tincidunt purus blandit scelerisque.
Ut ultricies tristique ipsum, ac laoreet elit
volutpat in. Donec et bibendum felis.
4
Nam pulvinar facilisis sapien, in porta
justo interdum viverra. Aenean sagittis
felis tincidunt purus blandit scelerisque.
Ut ultricies tristique ipsum, ac laoreet elit
volutpat in. Donec et bibendum felis.
Dip not
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Broşür Standardı | 48
C10
"Ut posuere, sapien sed convallis
sodales, leo orci dignissim nibh,
sit amet consequat neque mauris
convallis leo. Nam euismod congue
augue, eget cursus nisl. Nam
volutpat in felis non adipiscing. In
at eleifend tortor. Phasellus mollis
nisl vitae est ultrices tincidunt.
Morbi malesuada, nibh ut malesuada
consectetur, justo urna gravida mi, et
viverra quam ligula id lorem. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse ac
facilisis felis."
Basılı Malzemeler
Broşür Standardı
Grid
Boyut:
210 mm x 297 mm
Kağıt:
Tintoretto Stucco 300Gr
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Alıntı:
Haas Grotesk Bold 19 pt,
Line Spacing 28.436 pt,
PMS 032
İmza
Alıntı
Felis Dolaris
Sandvik CEO
İmza:
Haas Grotesk Regular 9.5
pt, Line Spacing 14.173 pt
PMS 032
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Broşür Standardı | 49
C10
Ön Kapak
Arka Kapak
Basılı Malzemeler
Broşür Standardı
Örnekler
Boyut:
210 mm x 297 mm
Kağıt:
Tintoretto Stucco 300Gr
Kaletek Makina A.Ş.
Atatürk Mah. Vatan Cad.
No: 33A Ataşehir 34758 İstanbul
T 0.216.456 97 42 PBX
F 0.216.456 97 44
E [email protected]
Vivamus dolor urna,
lobortis eget nunc
nec scelerisque mattis
libero undomo
www.kaletekmakina.com.tr
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
İç Sayfa 1
İç Sayfa 2
"Ut posuere, sapien sed convallis
sodales, leo orci dignissim nibh,
sit amet consequat neque mauris
convallis leo. Nam euismod congue
augue, eget cursus nisl. Nam
volutpat in felis non adipiscing. In
at eleifend tortor. Phasellus mollis
nisl vitae est ultrices tincidunt.
Morbi malesuada, nibh ut malesuada
consectetur, justo urna gravida mi, et
viverra quam ligula id lorem. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse ac
facilisis felis."
Felis Dolaris
Sandvik CEO
SUSPENDISSE AC FACILISIS
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetur
adipiscing un
dor elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ac
facilisis felis. Fusce dictum diam nunc. Ut posuere, sapien sed convallis
sodales, leo orci dignissim nibh, sit amet consequat neque mauris convallis
leo. Nam euismod congue augue, eget cursus nisl. Nam volutpat in felis
non adipiscing. In at eleifend tortor. Phasellus mollis nisl vitae est ultrices
tincidunt. Morbi malesuada, nibh ut malesuada consectetur, justo urna
gravida mi, et viverra quam ligula id lorem. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Suspendisse ac facilisis felis.
Ut posuere, sapien sed convallis sodales, leo orci dignissim nibh, sit amet
consequat neque mauris convallis leo. Nam euismod congue augue, eget
cursus nisl. Nam volutpat in felis non adipiscing. In at eleifend tortor.
Phasellus mollis nisl vitae est ultrices tincidunt. Morbi malesuada, nibh ut
malesuada consectetur, justo urna gravida mi, et viverra quam ligula id
lorem. Morbi malesuada, nibh ut malesuada consectetur, justo urna gravida
mi, et viverra quam ligula id lorem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse ac facilisis felis. Urna gravida mi, et viverra quam
ligula id lorem.
Suspendisse placerat elit diam, a vehicula nisi semper et. Mauris risus tellus,
feugiat ut massa vel, posuere bibendum ante. In consequat massa eros,
feugiat porta tortor congue eget. Integer tincidunt elit mi, eu congue nulla
pretium nec. In non vulputate sem. Cras at tellus tortor. Etiam pretium lectus
quis semper aliquam.
Morbi malesuada, nibh ut malesuada consectetur, justo urna gravida mi,
et viverra quam ligula id lorem.
Morbi
malesuada,
nibh ut
malesuada
consectetur
justo urna
gravida mi.
W Tip
RR 320
RR 420
mm
inch
mm
inch
mm
inch
121
121
121
121
121
121
123
123
123
123
123
123
130
130
130
130
130
130
133
133
133
133
133
133
149
149
149
149
149
149
152
152
152
152
152
152
156
156
156
156
156
156
159
159
159
159
159
159
171
171
171
171
171
171
200
200
200
200
200
200
229
229
229
229
229
229
251
251
251
251
251
251
270
270
270
270
270
270
311
311
311
311
311
311
Nam euismod congue augue, eget cursus nisl. Nam volutpat in felis
non adipiscing. In at eleifend tortor.
1
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Suspendisse
ac facilisis felis. Fusce dictum diam nunc.
Ut posuere, sapien sed convallis sodales,
leo orci dignissim nibh, sit amet consequat
neque mauris convallis leo.
2
Nam euismod congue augue, eget
cursus nisl. Nam volutpat in felis non
adipiscing. In at eleifend tortor. Phasellus
mollis nisl vitae est ultrices tincidunt. Morbi
malesuada, nibh ut malesuada consectetur,
justo urna gravida mi, et viverra quam ligula
id lorem.
3
Nam pulvinar facilisis sapien, in porta
justo interdum viverra. Aenean sagittis
felis tincidunt purus blandit scelerisque.
Ut ultricies tristique ipsum, ac laoreet elit
volutpat. Nam pulvinar facilisis sapien, in
porta justo interdum viverra. Aenean sagittis
felis tincidunt purus blandit scelerisque.
Ut ultricies tristique ipsum, ac laoreet elit
volutpat in. Donec et bibendum felis.
4
Nam pulvinar facilisis sapien, in porta
justo interdum viverra. Aenean sagittis
felis tincidunt purus blandit scelerisque.
Ut ultricies tristique ipsum, ac laoreet elit
volutpat in. Donec et bibendum felis.
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Broşür Standardı | 50
C11
Basılı Malzemeler
Ambalaj
Koli Bandı
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Koli Bandı | 51
C11
Basılı Malzemeler
Ambalaj
Sticker
10 mm
10 mm
12 mm
Boyut:
130 mm x 150 mm
Kağıt:
80 gr. 1.Hamur kendinden
yapışkanlı kağıt
Renk:
PMS 432
PMS Red 032
Şirket Adı:
Haas Grotesk Bold 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
75 mm
Diğer Bilgiler:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 432
Web Adresi:
Haas Grotesk Regular 7 pt,
Line Spacing 10 pt,
Tracking 25, PMS 032
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_C_Basılı Malzemeler_Sticker | 52
D
Dijital Malzemeler
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_D_Dijital Malzemeler | 53
D
Dijital Malzemeler
D1
MS Powerpoint Sunumları için Standart
D2
MS Word için Antetli
D3
E-posta İmzası
D4
Tebrik Kartı
KALETEK KURUMSAL KİMLİĞİNE AİT DİJİTAL KİMLİK
UYGULAMALARI BU BÖLÜMDE AÇIKLANMIŞTIR.
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_D_Dijital Malzemeler | 54
D1
Dijital Malzemeler
MS Powerpoint
Sunumları için Standart
MS Powerpoint şablonunu
Kaletek Kurumsal Kimlik CD’sinde
bulabilirsiniz.
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_D_Dijital Malzemeler_MS Powerpoint | 55
D1
Dijital Malzemeler
MS Powerpoint
Sunumları için Standart
MS Powerpoint şablonunu
Kaletek Kurumsal Kimlik CD’sinde
bulabilirsiniz.
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_D_Dijital Malzemeler_MS Powerpoint | 56
D2
Dijital Malzemeler
MS Word için Antetli
MS Word için Antetli şablonunu
Kaletek Kurumsal Kimlik CD’sinde
bulabilirsiniz.
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_D_Dijital Malzemeler_MS Word | 57
D3
Dijital Malzemeler
E-posta İmzası
E-posta imza şablonunu Kaletek
Kurumsal Kimlik CD’sinde
bulabilirsiniz.
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_D_Dijital Malzemeler_E-posta İmzası | 58
D4
Dijital Malzemeler
Tebrik Kartı
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_D_Dijital Malzemeler_Tebrik Kartı | 59
D4
Dijital Malzemeler
Tebrik Kartı
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_D_Dijital Malzemeler_Tebrik Kartı | 60
E
Görsel Bildirişim
Elemanları
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_B_Basılı Malzemeler | 61
E
Görsel Bildirişim
Elemanları
E1Bayrak
E2Tabela
E3
Taşıt Üzeri Uygulama
KALETEK KURUMSAL KİMLİĞİNE AİT GÖRSEL BİLDİRİŞİM
ELEMANLARI BU BÖLÜMDE TANIMLANMIŞTIR. BU ÖĞELERİN
UYGULANMASINDA LOGO ETKİ ALANI KURALLARINA
DİKKATLE UYULMALIDIR.
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_E_Görsel Bildirişim Elemanları | 62
E1
Görsel Bildirişim
Elemanları
x/2
Bayrak
x/2
‘i-am’ x/2
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_E_Görsel Bildirişim Elemanları_Bayrak | 63
E2
Görsel Bildirişim
Elemanları
x/2
x/2
x/2
x/2
x/2
Tabela
Kapı Tabelası
x/2
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_E_Görsel Bildirişim Elemanları_Tabela | 64
E2
Görsel Bildirişim
Elemanları
Tabela
Bina Cephesi Logo
ve Kapı Tabelası
Uygulama Örneği
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_E_Görsel Bildirişim Elemanları_Tabela | 65
E3
Görsel Bildirişim
Elemanları
Taşıt Üzeri Uygulama
Amarok
Bu uygulamada amaç, araç
modelleri ne olursa olsun tüm
kuruma ait araçlarda kurumsal
kimlik bütünlüğünü korumaktır.
Bu sebeple kesinlikle uyulması
gereken ölçülendirme prensibi
aşağıdaki gibidir.
Tüm araçlarda kapı üzeri, motor
kapağı üzeri uygulanan Kaletek
logosu genişliği 60 cm’dir.
Tüm araçlarda araç gövdesini
kaplayan Kaletek işareti bant
kalınlığı 40 cm’dir.
60cm
40cm
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_E_Görsel Bildirişim Elemanları_Taşıt Üzeri Uygulama | 66
E3
Görsel Bildirişim
Elemanları
Taşıt Üzeri Uygulama
Caddy
Bu uygulamada amaç, araç
modelleri ne olursa olsun tüm
kuruma ait araçlarda kurumsal
kimlik bütünlüğünü korumaktır.
Bu sebeple kesinlikle uyulması
gereken ölçülendirme prensibi
aşağıdaki gibidir.
Tüm araçlarda kapı üzeri, motor
kapağı üzeri uygulanan Kaletek
logosu genişliği 60 cm’dir.
Tüm araçlarda araç gövdesini
kaplayan Kaletek işareti bant
kalınlığı 40 cm’dir.
60cm
40cm
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_E_Görsel Bildirişim Elemanları_Taşıt Üzeri Uygulama | 67
E3
Görsel Bildirişim
Elemanları
Taşıt Üzeri Uygulama
Jetta
Bu uygulamada amaç, araç
modelleri ne olursa olsun tüm
kuruma ait araçlarda kurumsal
kimlik bütünlüğünü korumaktır.
Bu sebeple kesinlikle uyulması
gereken ölçülendirme prensibi
aşağıdaki gibidir.
Tüm araçlarda kapı üzeri, motor
kapağı üzeri uygulanan Kaletek
logosu genişliği 60 cm’dir.
Tüm araçlarda araç gövdesini
kaplayan Kaletek işareti bant
kalınlığı 40 cm’dir.
60cm
40cm
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_E_Görsel Bildirişim Elemanları_Taşıt Üzeri Uygulama | 68
F
Personel Kimliği
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_F_Personel Kimliği | 69
F
Personel Kimliği
A1
Personel Kimlik Kartı
A2Üniforma
KALETEK KURUMSAL KİMLİĞİNE AİT PERSONEL KİMLİK
UYGULAMALARI BU BÖLÜMDE TANIMLANMIŞTIR
‘i-am’
Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_F_Personel Kimliği | 70
F1
Personel Kimliği
Personel Kimlik Kartı
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_F_Personel Kimliği_Personel Kimlik Kartı | 71
F1
Personel Kimliği
Personel Kimlik Kartı
Resimli
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_F_Personel Kimliği_Personel Kimlik Kartı | 72
F1
Personel Kimliği
Personel Kimlik Kartı
Fuar
Boyut:
70 mm x 35 mm
Kağıt:
Tintoretto Stucco 300Gr
Renk:
PMS 485
PMS Black
Baskı:
Extra
5 mm
2.5 mm
5 mm
İsim:
Haas Grotesk Bold 8 pt,
Line Spacing 11 pt,
Tracking 25, PMS 032C
Ünvan:
Haas Grotesk Regular 8 pt,
Line Spacing 11 pt,
Tracking 25, PMS 432C
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_F_Personel Kimliği_Fuar Kimlik Kartı | 73
F2
Personel Kimliği
Üniforma
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_F_Personel Kimliği_Üniforma | 74
F2
Personel Kimliği
Üniforma
‘i-am’ Kaletek Kurumsal Kimlik Rehberi_F_Personel Kimliği_Üniforma | 75
Download

Kurumsal Kimlik Rehberi