Visual PHP ™ Uživatelská příručka
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Vážení administrátoři,
dostává se Vám do rukou jedinečný software, který nenaleznete nikde na světě. Je jedinečný ve své jednoduchosti a
posouvá hranice opět o kus dál v dnešní hektické době, kdy čas je jedním z našich nepřátel, protože jej je věčně
nedostatek. S tímto našim produktem Visual PHP ™ získáte spoustu nového času, protože veškerá administrace je
uzpůsobena tak, aby všechny změny ve Vaší prezentaci nastaly okamžitě, Vaše data budou importována z různých
zdrojů bez potřeby další transformace a vše je řešeno velmi jednoduchou, pro uživatele příjemnou a hlavně zažitou
formou z jiných kancelářských software.
Proto se není třeba učit programovat, není třeba se s každou maličkostí obracet na Vašeho Developera a platit za to
nemalé prostředky.
Čas a peníze, to vše s námi ušetříte díky našemu produktu Visual PHP ™.
V našem produktu naleznete vše potřebné ke správě a tvorbě internetových prezentací. Je to výsledek mnohaleté
práce, kdy postupným nabalováním funkcí vycházejících z vlastních potřeb jsme se dostali do této fáze, kterou máte
nyní k dispozici. Tato fáze ovšem není konečná ... máme v hlavách plno dalších možných vylepšení, které budeme
postupně zveřejňovat. Dnes nedokážeme říci, jak velký obsah bude Visual PHP ™ nabízet, protože ty možnosti jsou
nekonečné, víme ovšem, že se budeme snažit maximálně přiblížit potřebám trhu a všem trendům, které bedlivě
sleduj eme.
Tato uživatelská příručka je věnována převážně administrátorům a všem těm, kteří se právě rozhodli pracovat v
našem produktu Visual PHP ™. V této verzi příručky se seznámíte se základy administrace v našem produktu. Bude
zde zjednodušeně a podrobně vysvětleno vše důležité včetně obrázků, abychom Vám seznámení s naším
produktem maximálně přiblížili.
Pro samotné Developery je připravena druhá mnohem podrobnější příručka, která už obsahuje součásti tvorby
internetových prezentací, jež naplno využívají náš produkt Visual PHP ™.
Vytvořeno : srpen 2010
Výrobce software:
E-VISION International s.r.o.
Příkop 843/4
602 00, Brno
Speciální poděkování :
Chceme poděkovat všem těm, kteří nám zasílaj í svoj e připomínky a
náměty na vylepšení Vašeho produktu, protože vše, co děláme,
děláme pro Vás.
Team E-VISION International
e-mail: [email protected]
web: www.e-vision.cz
www.visual-php.com
Pro jakékoli technické
dotazy kontaktujte prosím
svého developera, který
Vám prezentaci zhotovil.
Obsah
3
Obsah :
Předmluva
Kapitola : I Aktuality
0
9
1 Tvorba...................................................................................................................................
aktualit
9
2 Úprava
...................................................................................................................................
aktualit
10
3 Odstranění
...................................................................................................................................
aktualit
11
Kapitola : II Ankety
13
1 Tvorba
...................................................................................................................................
ankety
13
2 Úprava
...................................................................................................................................
ankety
14
3 Odstranění
...................................................................................................................................
ankety
15
Kapitola : III Články
18
1 Tvorba
...................................................................................................................................
článků
18
2 Úprava
...................................................................................................................................
článků
20
3 Odstranění
...................................................................................................................................
článků
21
Kapitola : IV Diskuze
24
1 Diskuze
................................................................................................................................... 24
Kapitola : V Dokumenty
27
1 Tvorba
...................................................................................................................................
dokumentů
27
2 Úprava
...................................................................................................................................
dokumentů
28
3 Odstranění
...................................................................................................................................
dokumentu
29
Kapitola : VI e-Shop
31
1 Katalog
................................................................................................................................... 31
2 Vodoznak
................................................................................................................................... 36
3 Zákazníci
................................................................................................................................... 36
4 Skupiny
................................................................................................................................... 37
5 Výrobci
................................................................................................................................... 38
6 Vlastnosti
...................................................................................................................................
zboží
40
7 Slevové
...................................................................................................................................
skupiny
40
8 Způsoby
...................................................................................................................................
plateb
42
9 Způsoby
...................................................................................................................................
doručení
44
10 Objednávky
................................................................................................................................... 45
Kapitola : VII Export souborů
49
1 Export
...................................................................................................................................
souborů
49
© 2010 E-VISION International s.r.o.
3
4
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Kapitola : VIII Formuláře
54
1 Tvorba
...................................................................................................................................
formuláře
54
2 Základní
...................................................................................................................................
nastavení
55
3 Záložka
...................................................................................................................................
Formulář
57
4 Text po
...................................................................................................................................
odeslání
63
5 Záložka
...................................................................................................................................
Events
63
6 Editace
...................................................................................................................................
formuláře
63
7 Ikona...................................................................................................................................
Textové pole
65
8 Ikona...................................................................................................................................
Textové oblasti
67
9 Ikona...................................................................................................................................
Rozevíracího pole
69
10 Ikona...................................................................................................................................
Zaškrtávací pole
71
11 Ikona...................................................................................................................................
Přepínač
73
12 Ikona...................................................................................................................................
Tlačítko odeslat
74
13 Ikona...................................................................................................................................
Tlačítko vynulovat
75
14 Ikona...................................................................................................................................
Tlačítko s obrázkem
76
15 Ikona...................................................................................................................................
Pole pro heslo
77
16 Ikona...................................................................................................................................
Chybová hláška
79
17 Ikona...................................................................................................................................
Antispam obrázku
79
18 Ikona...................................................................................................................................
Antispam vstupní pole
79
Kapitola : IX Fotogalerie
81
1 Tvorba
...................................................................................................................................
fotoalba
81
2 Vkládání
...................................................................................................................................
fotografií
82
3 Editace
...................................................................................................................................
fotogalerie
84
4 Hromadné
...................................................................................................................................
vkládání
85
5 Vodoznak
................................................................................................................................... 87
Kapitola : X Hromadná pošta
89
1 Nastavení
...................................................................................................................................
hromadné pošty
89
2 Nová ...................................................................................................................................
hromadná pošta
90
3 Hromadná
...................................................................................................................................
pošta pomocí vzoru
92
4 Seznam
...................................................................................................................................
vzorů
92
5 Seznam
...................................................................................................................................
zakázaných e-mailů
94
6 Seznam
...................................................................................................................................
procesů
95
7 Odesílání
...................................................................................................................................
hromadné pošty
95
Kapitola : XI Import souborů
98
1 Import
...................................................................................................................................
souborů
98
Kapitola : XII Kontrola pravopisu
102
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Obsah
5
1 Opravy
...................................................................................................................................
gramatiky
102
Kapitola : XIII Koš
105
1 Koš ................................................................................................................................... 105
Kapitola : XIV Manažer souborů
107
1 Manažer
...................................................................................................................................
souborů
107
Kapitola : XV Menu
110
1 Tvorba
...................................................................................................................................
menu
110
2 Tvorba
...................................................................................................................................
podmenu
113
3 Úprava
...................................................................................................................................
menu
117
4 Odstranění
...................................................................................................................................
menu
119
Kapitola : XVI Multijazyčné stránky
123
1 Překlady
...................................................................................................................................
v XHTML editoru
123
2 Překlady
...................................................................................................................................
polí za pomoci Google překladače
126
Kapitola : XVII Off-line prezentace
128
1 Tvorba
...................................................................................................................................
off-line prezentace
128
2 První
...................................................................................................................................
spuštění off-line prezentace
130
3 Vypálení
...................................................................................................................................
off-line na CD/DVD
131
Kapitola : XVIII Operace nad více záznamy
134
1 Výběr
...................................................................................................................................
položek
134
2 Provedení
...................................................................................................................................
operace
135
Kapitola : XIX Ostatní zajímavosti
139
1 Výřez
...................................................................................................................................
obrázků
139
2 Vodoznak
................................................................................................................................... 139
3 Hromadné
...................................................................................................................................
vkládání
140
4 Přetažení
...................................................................................................................................
obrázku myší
142
Kapitola : XX Práce s tabulkami
145
1 Vytvoření
...................................................................................................................................
tabulky
145
2 Editace
...................................................................................................................................
tabulky
146
3 Přidání
...................................................................................................................................
a editace řádku
149
4 Přidání
...................................................................................................................................
sloupce
152
5 Přidání,
...................................................................................................................................
sloučení a rozdělění buněk
152
6 Editace
...................................................................................................................................
buňky
153
7 Odstranění
...................................................................................................................................
tabulky
156
© 2010 E-VISION International s.r.o.
5
6
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Kapitola : XXI Práce s obrázky
158
1 Vložení
...................................................................................................................................
obrázku
158
2 Úprava
...................................................................................................................................
obrázku přímo na serveru
159
3 Další...................................................................................................................................
vlastnosti obrázku
161
4 Import
...................................................................................................................................
obrázků z externích stránek
162
Kapitola : XXII Práce s odkazy
165
1 Vytvoření
...................................................................................................................................
odkazu
165
Kapitola : XXIII Přihlášení do administrace
169
1 Přihlášení
...................................................................................................................................
do administrace
169
Kapitola : XXIV SEO odkazy
171
1 Pravidla
...................................................................................................................................
a tvorba SEO odkazů
172
Kapitola : XXV Statistiky
176
1 Statistiky
...................................................................................................................................
prezentace
176
Kapitola : XXVI Textový editor
179
1 Formát
...................................................................................................................................
textu
179
2 Typ písma
................................................................................................................................... 180
3 Velikost
...................................................................................................................................
písma
181
4 Editace
...................................................................................................................................
písma
182
5 Zarovnání
...................................................................................................................................
textu
183
6 Barva
...................................................................................................................................
písma a pozadí
185
7 Vložení
...................................................................................................................................
běžícího textu
186
8 Vložení
...................................................................................................................................
speciálních znaků
187
9 Vkládání
...................................................................................................................................
textu ze schránky
188
10 Vložení
...................................................................................................................................
řádku pod a nad
188
Kapitola : XXVII Uživatelské skupiny
191
1 Uživatelé
...................................................................................................................................
(administrace)
191
2 Uživatelské
...................................................................................................................................
skupiny (administrace)
193
3 Uživatelé
...................................................................................................................................
(www)
196
4 Uživatelské
...................................................................................................................................
skupiny (www)
197
Kapitola : XXVIII Vkládání videa
199
1 Vkládání
...................................................................................................................................
videa
199
2 Video
...................................................................................................................................
Media Player
199
3 Video
...................................................................................................................................
Flash
202
4 Video
...................................................................................................................................
Quick Time
202
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Obsah
7
5 Konverze
...................................................................................................................................
videa pro MP
202
Kapitola : XXIX XHTML editor stránek
205
1 Práce
...................................................................................................................................
s XHTML kódem
205
2 Hlavní
...................................................................................................................................
tlačítka editoru
206
3 Základní
...................................................................................................................................
funkce editoru
207
4 Klávesové
...................................................................................................................................
zkratky
210
5 Tisk ...................................................................................................................................
dokumentu
211
6 Schránka
................................................................................................................................... 212
7 Najít...................................................................................................................................
a nahradit
212
8 HTML
...................................................................................................................................
tagy
213
9 Nápověda
................................................................................................................................... 214
Kapitola : XXX Základní nastavení prezentace
216
1 Záložka
...................................................................................................................................
základní
216
2 Záložka
...................................................................................................................................
systém
216
3 Záložka
...................................................................................................................................
zobrazení
218
4 Záložka
...................................................................................................................................
SEO
218
5 Záložka
...................................................................................................................................
obchod
218
Rejstřík
0
© 2010 E-VISION International s.r.o.
7
Aktuality
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
I
Aktuality
1
9
Aktuality
Aktuality jsou modul, který Vám umožňuje vytvářet aktuality a vkládat do nich fotografie.
Všechny tyto moduly jsou zde popsány pouze v základní verzi. Velmi lehce lze některý z modulů
upřesnit, rozšířit nebo poupravit. Náš software Visual PHP™ je k tomu velmi dobře přizpůsoben. V
tomto případě opět kontaktujte svého developera.
Náš software nezná hranice, využívejte jej naplno.
1.1
Tvorba aktualit
Aktuality slouží k okamžitému sdělení novinek ve Vaší prezentaci. Jsou většinou zobrazovány na hlavní
stránce prezentace a dále v samotném odkazu v menu Aktuality, byl-li vytvořen.
Tvorba aktualit:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Přidat nový
záznam pod popisem Aktuality nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Aktuality.
Na stránce Aktualit klikněte na tlačítko Nový záznam a otevře se Vám administrátorské pole. Zde už
vytváříte samotnou aktualitu, kterou chcete zveřejnit.
Do pole Název zapíšete krátce název aktuality.
Pole Popis slouží k zobrazení na titulní straně prezentace. Je to vlastně výtah hlavní části aktuality (jeho
zkrácená část).
Pole Text už obsahuje samotné sdělení v plné formě a bude zobrazeno vyvoláním v menu položkou
např. Aktuality, byla-li vytvořena. Zde používáte rovněž základní prvky pro vkládání a editaci textu
popsaných v předešlých kapitolách.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
10
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Dále můžete vybrat jazyk, pro který se má aktualita zobrazit a obrázek, který bude aktualitu doprovázet.
Po ukončení práce na dokumentu klikněte na tlačítko Uložit
.
Tímto jste vložili aktualitu do prezentace a můžete si ji prohlédnout přímo v prohlížeči na adrese Vaší
prezentace.
1.2
Úprava aktualit
Úprava aktualit:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Přidat nový
záznam pod popisem Aktuality nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat
položku Aktuality.
Na stránce Aktuality se Vám zobrazí všechny již Vámi vytvořené aktuality. Vyberete si Vámi
požadovanou aktualitu, kterou chcete upravit, a kliknete na odkaz Upravit.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Aktuality
Provedete všechny potřebné úpravy a aktualitu opět uložíte pomocí tlačítka Uložit
že chcete ukládat Vaši práci průběžně, použijete tlačítko Uložit a upravit
1.3
11
. V případě,
.
Odstranění aktualit
Odstranění aktualit:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Přidat nový
záznam pod popisem Aktuality nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat
položku Aktuality.
Na stránce Aktuality se Vám zobrazí všechny již Vámi vytvořené aktuality. Vyberete si Vámi
požadovanou aktualitu, kterou chcete odstranit, a kliknete na odkaz Odstranit.
Tímto krokem jste odstranili aktualitu z Vaší prezentace.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Ankety
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
II
Ankety
2
13
Ankety
Ankety jsou modul, který Vám umožňuje vytvářet ankety k různým problematikám, na které chcete, aby
návštěvník Vaší prezentace reagoval. Tento modul není automaticky vkládaný do prezentace, jeho
aktivaci si vyžádejte u Vašeho developera. Rovněž vzhled a funkčnost tohoto modulu je neomezená.
2.1
Tvorba ankety
Ankety slouží k vyjádření názorů návštěvníků Vaší prezentace formou grafického znázornění. Proto, aby
jste mohli mít ankety ve Vaší prezentaci, musíte mít objednán a vložen tento speciální modul. Grafickou
stránku ankety Vám připraví Váš developer.
Anketa se skládá vždy z otázky a odpovědí. Počet odpovědí není nijak limitován.
Tvorba anket:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Přidat nový
záznam pod popisem Ankety, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Ankety.
Na stránce Ankety klikněte na tlačítko Nový záznam a otevře se Vám administrátorské pole. Zde už
vytváříte samotnou anketu v záložce Základní.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
14
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Datum:
Do pole datum vložíte datum, odkdy se má anketa zobrazit.
Zobrazení:
Zde nastavíte, zda chcete anketu veřejně zobrazit nebo ne.
Jméno:
Zde zapíšete otázku, kterou chcete položit návštěvníkům prezentace.
Max. počet hlasování:
Maximální počet hlasování od jednoho uživatele.
V druhé záložce je seznam odpovědí. Kliknutím na Nový záznam vytvoříte pole, kam zapíšete odpověď.
Přidáváním záznamů zvyšujete počet odpovědí.
Po ukončení práce kliknete na tlačítko Uložit
2.2
. Tímto se projeví Vámi provedené změny v anketě.
Úprava ankety
Úprava ankety:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Přidat nový
záznam pod popisem Ankety, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Ankety.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Ankety
15
Na stránce Ankety se Vám zobrazí všechny již Vámi vytvořené ankety. Vyberete si Vámi požadovanou
anketu, kterou chcete upravit, a kliknete na odkaz Upravit.
Provedete všechny potřebné úpravy a anketu opět uložíte pomocí tlačítka Uložit
chcete ukládat Vaši práci průběžně, použijete tlačítko Uložit a upravit
2.3
. V případě, že
.
Odstranění ankety
Odstranění ankety:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Přidat nový
záznam pod popisem Ankety, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Ankety.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
16
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Na stránce Ankety se Vám zobrazí všechny již Vámi vytvořené ankety. Vyberete si Vámi požadovanou
anketu, kterou chcete odstranit, a kliknete na odkaz Odstranit.
Tímto krokem jste odstranili anketu z Vaší prezentace.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Články
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
III
18
3
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Články
Články jsou modul, který Vám umožňuje vytvářet články a do nich vkládat fotografie apod. Tento modul
není automaticky vkládaný do prezentace, jeho aktivaci si vyžádejte u Vašeho developera. Rovněž
vzhled a funkčnost tohoto modulu je neomezená.
3.1
Tvorba článků
Články jsou jednou z dalších částí internetové prezentace. Články tvoří rovněž tělo prezentace a
vyjadřujete pomocí nich informace, které chcete zveřejnit. Chcete-li články používat, musíte mít
instalován tento speciální modul.
Tvorba článků:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Přidat nový
záznam pod popisem Články, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Články.
Na stránce Články klikněte na tlačítko Nový záznam
a otevře se Vám administrátorské pole.
Zde už vytváříte samotný článek v záložce Text za pomocí ikon, které jsme představili v předešlých
kapitolách tohoto manuálu.
Datum:
Zapíšte datum, od kdy se má článek zobrazit v prezentaci
Datum vložení (do):
Zapíšete datum, do kdy se má článek zobrazovat.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Články
19
Název článku:
V záložce "Základní" zapíšete název článku, který slouží jak k identifikaci dokumentu, tak pro
optimalizaci SEO. Takže volte klíčová slova dokumentu.
Popis:
Zde zapíšete krátký popis článku.
Zobrazení :
Zde nastavíte, zda chcete článek veřejně zobrazit nebo ne.
Jazyk:
Vyberete jazyk v případě vícejazyčných mutacích prezentace.
Obrázek:
Zde nahrajete na server obrázek, který bude článek doprovázet. Velikost obrázku je nastavena
developerem a v případě, že vložíte obrázek větší, software Vám jej automaticky vygeneruje do optimální
velikosti. Pokud vložíte obrázek menší, systém Vám jej roztáhne a obrázek bude zdeformovaný. Proto
doporučujeme vkládat obrázky vždy raději větší.
Vodoznak :
Na Vašich fotografiích ve článcích je možné použít pro ochranu proti krádeži a zobrazení na jiných
serverech vodoznak.
Jedná se o transparentní text nebo obrázek, který je vložen přes část Vaší fotografie.
O aktivaci tohoto vodoznaku požádejte svého developera.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
20
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Poté se Vám bude vkládat jž automaticky přes všechny Vaše fotografie v článcích.
Cropování obrázků:
Náš systém je vypracován do takových detailů, že si můžete sami zvolit výřez z nahraného obrázku. O
aktivaci této služby požádejte svého developera. Máte zde přednastavený poměr stran obrázku a
jednoduše potažením myši vyberete celou oblast, nebo chycením a potažením za roh výřezu můžete
měnit i velikost výběru.
Po ukončení práce v článku označte v levé části v sekci menu kliknutím na položku menu, pod
kterou bude článek uložen, a klikněte na tlačítko Uložit
.
Tato položka menu musí být aktivní v sekci odkazu pro Články! (více viz. tvorba menu)
Tímto jste vložili článek do prezentace a můžete si jej prohlédnou přímo v prohlížeči na adrese Vaší
prezentace.
Stejným způsobem pokračujte ve tvorbě ostatních článků.
3.2
Úprava článků
Úprava článků:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Přidat nový
záznam pod popisem Články, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Články.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Články
21
Na stránce Články se Vám zobrazí všechny již Vámi vytvořené články. Vyberete si Vámi požadovaný
článek, který chcete upravit, a kliknete na odkaz Upravit.
Provedete všechny potřebné úpravy a článek opět uložíte pomocí tlačítka Uložit
chcete ukládat Vaši práci průběžně, použijte tlačítko Uložit a upravit
3.3
. V případě, že
.
Odstranění článků
Odstranění článků:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Přidat nový
záznam pod popisem Články, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Články.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
22
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Na stránce Články se Vám zobrazí všechny již Vámi vytvořené články. Vyberete si Vámi požadovaný
článek, který chcete upravit, a kliknete na odkaz Odstranit.
Tímto krokem jste odstranili článek z Vaší prezentace.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Diskuze
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
IV
24
4
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Diskuze
Diskuze je modul, který Vám umožňuje vkládat diskuze k Vašim článkům nebo k jiným otázkám. Tento
modul není automaticky vkládaný do prezentace, jeho aktivaci si vyžádejte u Vašeho developera. Rovněž
vzhled a funkčnost tohoto modulu je neomezená.
4.1
Diskuze
Diskuze jsou převážně spojeny s články nebo tématy a návštěvníci internetové prezentace v ní vyjadřují
své názory.
Systém pracuje naprosto identicky v každé kategorii. Uveďme zde příklad diskuze k článkům.
Vložení, úprava, odstranění diskuze:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Přidat nový
záznam pod popisem Články, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Články.
Na stránce Články se Vám zobrazí všechny již Vámi vytvořené články. Vyberete si Vámi požadovaný
článek, kde chcete upravit nebo odstranit diskuzi, a kliknete na odkaz Diskuze.
Zde se Vám zobrazí přehled diskuzí k danému tématu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Diskuze
Vyberete si požadovaný příspěvek a kliknutím na
Upravit: příspěvek upravíte
Odstranit: příspěvek odstraníte
Po ukončení práce klikněte na tlačítko Uložit
prezentaci.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
. Tímto se projeví Vámi provedené změny v
25
Dokumenty
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
V
Dokumenty
5
27
Dokumenty
Dokumenty jsou jednou ze základních částí internetové prezentace. Dokumenty tvoří tělo prezentace a
vyjadřujete pomocí nich informace, které chcete zveřejnit.
5.1
Tvorba dokumentů
Tvorba dokumentu:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Přidat nový
záznam pod popisem Dokumenty, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat
položku Dokumenty.
Na stránce Dokumenty klikněte na tlačítko Nový záznam
a otevře se Vám administrátorské
pole. Zde už vytváříte samotný dokument v záložce Text za pomocí ikon, které jsme představili v
předešlých kapitolách tohoto manuálu.
V záložce Základní zapište název dokumentu a to ve všech jazycích, pokud máte multijazyčné stránky,
který Vám zároveň slouží jak k identifikaci dokumentu, tak pro optimalizaci SEO.
Takže volte klíčová slova dokumentu bez spojek. V některých prezentacích je název dokumentu roven
hlavnímu nadpisu.
Pole Jazyk nechte navolený Všechny. Pokud vyberete konkrétní jazyk, bude se Vám dokument
zobrazovat pouze v tomto jazyce!
Pole tid a ostatní pole nevyplňujte.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
28
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Po ukončení práce na dokumentu označte v levé části v sekci menu kliknutím na položku menu,
pod kterou bude dokument uložen, a klikněte na tlačítko Uložit
.
Tato položka menu musí být aktivní v sekci odkazu pro Dokumenty! (více viz. tvorba menu)
Tímto jste vložili dokument do prezentace a můžete si jej prohlédnou přímo v prohlížeči na adrese Vaší
prezentace.
Stejným způsobem pokračujte ve tvorbě ostatních dokumentů.
5.2
Úprava dokumentů
Úprava dokumentů obsahuje možnost úpravy již vytvořeného dokumentu.
Úprava dokumentu:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Zobrazit
pod popisem Dokumenty, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Dokumenty.
Na stránce Dokumenty se Vám zobrazí všechny již Vámi vytvořené dokumenty. Vyberte si Vámi
požadovaný dokument, který chcete upravit, a klikněte na odkaz Upravit.
Provedete všechny potřebné úpravy a dokument opět uložíte pomocí tlačítka Uložit
. V případě,
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Dokumenty
že chcete ukládat Vaši práci průběžně, použijte tlačítko Uložit a upravit"
5.3
29
.
Odstranění dokumentu
Odstranění vytvořeného dokumentu:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Zobrazit
pod popisem Dokumenty, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Dokumenty.
Na stránce Dokumenty se Vám zobrazí všechny již Vámi vytvořené dokumenty. Vyberte si Vámi
požadovaný dokument, který chcete odstranit, a klikněte na odkaz Odstranit.
Tímto je tento dokument odstraněn z Vaší prezentace.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
e-Shop
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
VI
e-Shop
6
31
e-Shop
V této kapitole si povíme něco o administraci e-Shopu. Je zde popsána většina modulů určených k
administraci. V případě, že Váše prezentace neobsahuje některý z níže uvedených modulů, kontaktujte
svého developera.
Všechny tyto moduly jsou zde popsány pouze v základní verzi. Velmi lehce lze některý z modulů
upřesnit, rozšířit nebo poupravit. Náš software Visual PHP™ je k tomu velmi dobře přizpůsoben. V
tomto případě opět kontaktujte svého developera.
Náš software nezná hranice, využívejte jej naplno.
6.1
Katalog
Katalog obsahuje všechny výrobky obsažené v e-Shopu. Zde se pak výrobky rozdělují do kategorií,
přiřazují se jim vlastnosti, udává jejich cena a výše DPH.
Vyberte z menu položku katalog a otevře se Vám přehled jednotlivých záznamů.
Nový výrobek do katalogu vložíte kliknutím na tlačítko Nový záznam
Po ukončení editace klikněte na tlačítko Uložit
Úpravy provádíte kliknutím na již známé odkazy:
Katalog je rozdělen na 3 hlavní záložky a to:
- základní
- ceny
© 2010 E-VISION International s.r.o.
.
.
32
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
- ostatní
Záložka základní:
Datum:
Zde se automaticky vkládá aktuální datum. Položky se seřazují v prezentaci podle tohoto data vložení a
to sestupně, tj. že nejaktuálnější položka se zobrazuje na prvním místě v e-Shopu. Pokud chcete seřadit
položky v jiném uspořádání, je třeba jim přiřadit jiné datum.
Zobrazení:
Zde nastavujete, má-li být položka v e-Shopu zobrazena či nikoli. Pokud nechcte, aby byla položka
zobrazena, nemusíte ji hned mazat. Stačí ji uložit do archívu pro možné budoucí zobrazení.
Sekce menu:
Zde přiřadíte položku pod záložku menu, pod kterou máte e-Shop aktivován. Bez tohoto přiřazení se
položka v prezentaci nezobrazí.
Číslo:
Do tohoto pole můžete zapsat číslo nebo kód výrobku.
Jméno:
Název výrobku. Je nutno dbát, aby výrobky neobsahovaly stejný název s již založenou položkou. Dojde
© 2010 E-VISION International s.r.o.
e-Shop
33
sice k zápisu tohoto výrobku, ale obrázek může být špatně přiřazen, protože systém nerozezná, pro
kterou položku má jaký obrázek zobrazit.
Popis:
Zde zapište krátký popis k výrobku, který se Vám bude zobrazovat v přehledu výrobků.
Výrobce:
Vyberete výrobce k výrobku. Tyto výrobce si musíte nejdříve založit. Více v záložce této nápovědy
Výrobci.
Vlastnosti:
V případě, že máte jeden výrobek, který má stejnou cenu, jen je rozlišen třeba jinak barevně nebo
různou příchutí (jahoda, vanilka), zaškrtněte u výrobku tyto potřebné vlastnosti. V samotné prezentaci
bude tím mít zákazník možnost volby. Tyto vlastnosti si musíte nejdříve založit. Více v záložce této
nápovědy Vlastnosti zboží.
Skupiny:
Přiřadíte zaškrtnutím výrobek do skupiny, pokud máte e-Shop rozdělen podle skupin. Tyto skupiny si
musíte nejdříve založit. Více v záložce této nápovědy Skupiny.
Obrázek:
Vložíte obrázek výrobku. Může mít libovolný formát. Systém si sám upraví jeho velikost na předepsanou
Vaším developerem.
Vložení obrázku:
Klikněte na tlačítko Vložit a otevře se Vám nové okno s manažerem souborů. Můžete vybrat obrázek již
ze serveru (pokud byl již v minulosti nahrán) kliknutím na Procházet na serveru, nebo z adresáře
vlastního PC kliknutím na tlačítko Procházet. Po nalezení obrázku provedete operaci nahrání obrázku
na server jednoduchým kliknutím na tlačítko Uložit na server. Obrázek se Vám zobrazí a Vy
odsouhlaste tento obrázek kliknutím na tlačítko OK.
Odebrání obrázku:
Kliněte na tlačítko Odstranit a potvrďte operaci kliknutím na OK.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
34
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Cropování obrázků:
Náš systém je vypracován do takových detailů, že si můžete sami zvolit výřez z nahraného obrázku. O
aktivaci této služby požádejte svého developera. Máte zde přednastavený poměr stran obrázku a
jednoduše potažením myši vyberete celou oblast, nebo chycením a potažením za roh výřezu můžete
měnit i velikost výběru.
Autor:
Vyberete autora vložení výrobku. Tento záznam je čistě interní a nebude se zobrazovat v prezentaci.
Pouze v administraci.
Záložka Ceny:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
e-Shop
35
Běžná cena:
Zde se nejčastěji uvádí cena konkurence nebo běžná cena na trhu, aby zákazník měl možnost porovnat
Vaši cenu výrobku s ostatními obchody. Není nutné ji vyplňovat.
Naše cena:
Zde se zapíše cena Vašeho výrobku bez DPH.
Sleva:
Pokud se na Váš výrobek vztahuje nějaká "AKCE" nebo sleva, zapíše se procentuelní sleva tohoto
výrobku.
Cena:
- Pokud máte vyplněné pole Naše cena a případně Sleva, stačí kliknout na tlačítko Vypočítat z naší
ceny a slevy. Software sám převede cenu, popřípadě vypočítá cenu včetně slevy bez DPH.
- Pokud znáte jen cenu s DPH, zapište tuto cenu do kolonky Cena s DPH a kliknutím na tlačítko
Vypočítat z ceny s DPH Vám software sám přepočte cenu bez DPH.
DPH:
Zde vyberte určitou spotřební daňovou zátěž na výrobek určenou platnými zákony Vaší země.
Cena s DPH:
Zde se Vám automaticky vypočítá cena včetně DPH po kliknutí na tlačítko Vypočítat z ceny bez DPH.
Všechna tato vyplněná pole se Vám zobrazí v prezentaci u výrobku.
Záložka Ostatní:
Zde na Vás čeká už jen známý editor, kam zapisujete rozsáhlejší popis výrobku. Tento popis se Vám
zobrazí v prezentaci u detailu výrobku v kolonce Ostatní informace.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
36
6.2
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Vodoznak
Na Vašich fotografiích v katalogu je možné použít pro ochranu proti krádeži a zobrazení na jiných
serverech vodoznak.
Jedná se o transparentní text nebo obrázek, který je vložen přes část Vaší fotografie.
O aktivaci tohoto vodoznaku požádejte svého developera.
Poté se Vám bude vkládat jž automaticky přes všechny Vaše fotografie v e-shopu.
6.3
Zákazníci
V této položce se Vám automaticky zapisují všichni zaregistrovaní zákazníci. Tyto záznamy můžete
volně editovat, prohlížet nebo ručně přidávat další záznamy.
Vyberte z menu položku Zákazníci a otevře se Vám přehled jednotlivých záznamů.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
e-Shop
Nového zákazníka do přehledu vložíte kliknutím na tlačítko Nový záznam"
Po ukončení editace klikněte na tlačítko Uložit
37
.
.
Úpravy potom provádíte kliknutím na již známé odkazy:
Klinkutím na odkaz Objednávky můžete vysledovat rovněž všechny objednávky daného zákazníka.
6.4
Skupiny
V této položce si zapisujete skupiny, pod které jednotlivé výrobky přiřazujete. Každý záznam vytvořený v
této položce se Vám zobrazí v Katalogu výrobku. Tyto záznamy můžete volně editovat, prohlížet,
přidávat další záznamy nebo je mazat.
Rozdělení výrobků do skupin Vám velmi napomáhá při filtraci (hledání výrobku v záznamu) a to jak v
administraci, tak i zákazníkovi v samotné prezentaci tím, že si nechá výrobky vyhledat podle těchto
skupin.
Vybereme z menu položku Skupiny a otevře se Vám přehled jednotlivých záznamů.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
38
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Novou skupinu do přehledu vložíte kliknutím na tlačítko Nový záznam
Zapište název skupiny do pole Jméno a klikněte na tlačítko Uložit
.
.
Úpravy provádíte kliknutím na již známé odkazy:
6.5
Výrobci
V této položce si zapisujete výrobce, pod které jednotlivé výrobky přiřazujete. Každý záznam vytvořený v
této položce se Vám zobrazí v Katalogu výrobku. Tyto záznamy můžete volně editovat, prohlížet,
přidávat další záznamy nebo je mazat.
Rozdělení výrobků podle výrobce Vám velmi napomáhá při filtraci (hledání výrobku v záznamu) a to jak v
administraci, tak i zákazníkovi v samotné prezentaci tím, že si nechá výrobky vyhledat podle patřičného
výrobce.
Vybereme z menu položku Výrobci a otevře se nám přehled jednotlivých záznamů.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
e-Shop
Nového výrobce do přehledu vložíte kliknutím na tlačítko Nový záznam
39
.
Jméno:
Zapište název výrobce.
Obrázek:
Vložíte obrázek výrobce (např. logo výrobce). Tento obrázek může mít libovolný formát. Systém si sám
upraví jeho velikost na předepsanou Vaším developerem.
Vložení obrázku:
Klikněte na tlačítko Vložit a otevře se Vám nové okno s manažerem souborů. Zde můžete vybrat
obrázek již ze serveru (pokud byl již v minulosti nahrán) kliknutím na Procházet na serveru nebo z
adresáře vlastního PC klinutím na tlačítko Procházet. Po nalezení obrázku proveďte operaci nahrání
obrázku na server kliknutím na tlačítko Uložit na server. Obrázek se Vám zobrazí a Vy odsouhlaste
tento obrázek kliknutím na tlačítko OK.
Odebrání obrázku:
Klikněte na tlačítko Odstranit a potvrďte operaci kliknutím na OK.
Po ukončení editace klikněte na tlačítko Uložit
© 2010 E-VISION International s.r.o.
.
40
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Úpravy provádíte kliknutím na již známé odkazy:
6.6
Vlastnosti zboží
V této položce si zapisujete vlastnosti zboží pro jednotlivé výrobky. Těmito vlastnostmi rozšiřujete
nabídku zboží o specifika výrobku, jako je např. různá barva výrobku, příchutě výrobku atd. Každý
záznam vytvořený v této položce se Vám zobrazí v Katalogu výrobku a rovněž v prezentaci na výběr
zákazníkovi u každého výrobku zvlášť (vždy podle přiřazení v katalogu). Tyto záznamy můžete volně
editovat, prohlížet, přidávat další záznamy nebo je mazat.
Vyberte z menu položku Vlastnosti zboží a otevře se Vám přehled jednotlivých záznamů.
Novou vlastnost do přehledu vložíte kliknutím na tlačítko Nový záznam
Zapište vlastnost výrobku do pole Jméno a klikněte na tlačítko Uložit
.
.
Úpravy provádíte kliknutím na již známé odkazy:
6.7
Slevové skupiny
V této položce zapisujete Slevové skupiny pro nákupy zákazníků (např. sleva při nákupu nad určitou
částku). Každý záznam vytvořený v této položce se v prezentaci zobrazí zákazníkovi u jednotlivého
© 2010 E-VISION International s.r.o.
e-Shop
41
výrobku zvlášť nebo přímo v košíku.
Vytvořte si slevové skupiny a každý zákazník bude při nákupu nad Vámi uvedenou částku přiřazen do
této slevové skupiny. O tomto přiřazení je zákazník automaticky informován e-mailem.
Tyto záznamy můžete volně editovat, prohlížet, přidávat další záznamy nebo je mazat.
Vyberete z menu položku Skupiny cen a otevře se Vám přehled jednotlivých záznamů.
Novou slevovou skupinu do přehledu vložíte kliknutím na tlačítko Nový záznam
.
Jméno:
Zapíšete název slevové skupiny (např. bronze, silver, gold).
Sleva:
Vepíšete slevu, která bude udávána v %.
orderPriceTotal:
Zde zapíšete částku pro tuto určitou skupinu. Všichni zákazníci, kteří si nakoupí nad tuto částku, budou
do této skupiny automaticky přiřazeni. Nastavení, zda se bude jednat o jednorázový nákup nebo součet
všech nákupů ve Vašem e-Shopu, požadujte po Vašem developerovi.
Výchozí:
Zaškrtněte v případě, že se bude jednat o výchozí slevu. Tzn. každý nově zaregistrovaný zákazník bude
automaticky zařazen do této skupiny.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
42
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Po ukončení editace klikněte na tlačítko Uložit
.
Úpravy provádíte kliknutím na již známé odkazy:
6.8
Způsoby plateb
V této položce zapisujete Způsoby plateb pro zákazníky (např. na dobírku, bankovním převodem atd.).
Každý záznam vytvořený v této položce se v prezentaci zobrazí zákazníkovi na výběr u koncového
potvrzení objednávky, před rekapitulací. Můžete zde nastavit různé slevy např.
- při nákupu nad určitou částku se neplatí poštovné,
- sleva při platbě bankovním převodem,
- jiné slevy.
Vyberte z menu položku Způsoby plateb a otevře se Vám přehled jednotlivých záznamů.
Nový způsob platby do přehledu vložíte kliknutím na tlačítko Nový záznam
.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
e-Shop
43
Jméno:
Zapíšete název způsobu platby (např. bankovním převodem, dobírka).
Poštovné:
Zapíšete částku za poštovné.
Balné:
Zapíšete částku za balné.
Cena celkem s DPH (od):
Zapíšete částku, od které se bude nabízet sleva za např. balné. Pokud částku nevyplníte, platí, že se
sleva neposkytuje.
Cena celkem s DPH (do):
Zapíšete částku, do které se bude nabízet sleva za např. balné. Pokud částku nevyplníte, platí, že se
sleva neposkytuje.
Viditelný:
Odklikněte, pokud nechcete, aby sestava byla viditelná.
Autor:
Vyberete autora vložení výrobku. Tento záznam je čistě interní a nebude se zobrazovat v prezentaci,
pouze v administraci.
Po ukončení editace klikněte na tlačítko Uložit
Úpravy provádíte kliknutím na již známé odkazy:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
.
44
6.9
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Způsoby doručení
V této položce zapisujete Způsoby doručení pro zákazníky (např. na dobírku, sběrnou službou, osobní
odběr atd.). Každý záznam vytvořený v této položce se v prezentaci zobrazí zákazníkovi na výběr u
koncového potvrzení objednávky, před rekapitulací. Můžete zde nastavit různé slevy např.
- při nákupu nad určitou částku se neplatí poštovné,
- sleva při platbě bankovním převodem,
- jiné slevy při osobním odběru atd.
Vyberte z menu položku Způsoby doručení a otevře se Vám přehled jednotlivých záznamů.
Nový způsob platby do přehledu vložíte kliknutím na tlačítko Nový záznam
.
Jméno:
Zapíšete název způsobu doručení (např. Česká pošta, PPL atd.).
Poštovné:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
e-Shop
45
Zapíšete částku za poštovné.
Balné:
Zapíšete částku za balné.
Cena celkem s DPH (od):
Zapíšete částku, od které se bude nabízet sleva za např. balné. Pokud částku nevyplníte, platí, že se
sleva neposkytuje.
Cena celkem s DPH (do):
Zapíšete částku, do které se bude nabízet sleva za např. balné. Pokud částku nevyplníte, platí, že se
sleva neposkytuje.
Viditelný:
Odklikněte, pokud chcete, aby sestava byla viditelná.
Autor:
Vyberte autora vložení výrobku. Tento záznam je čistě interní a nebude se zobrazovat v prezentaci.
Pouze v administraci.
Po ukončení editace klikněte na tlačítko Uložit
.
Úpravy provádíte kliknutím na již známé odkazy :
6.10 Objednávky
V této položce se Vám automaticky zapisují všechny objednávky z Vašeho e-Shopu (tzv. rekapitulace
pro Vás). Tyto záznamy můžete volně editovat, prohlížet nebo ručně přidávat další záznamy.
Veškeré objednávky se rovněž automaticky po odeslání zasílají na Vámi určený e-mail a zákazníkovi na
jeho vyplněný e-mail.
Vyberte z menu položku Objednávky a otevře se Vám přehled jednotlivých záznamů.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
46
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Pokud chcete ručně vložit novou objednávku do přehledu, klikněte na tlačítko Nový záznam
.
Objednávky jsou rozděleny na 4 hlavní záložky a to:
- základní
- zákazník
- adresa dodání
- ceny
Záložka základní:
Datum:
Zde je automaticky vloženo datum odeslání objednávky.
Číslo:
Pořadové číslo objednávky. Automaticky se přiřazuje.
Stav objednávky:
- nová
- zrušeno
- přijato
- posláno
Zde si můžete nastavit stav objednávky, pro Vaši lepší orientaci. Pokud chcete, aby se tento stav
dozvěděl i Váš zákazník, kontaktujte svého developera.
Typ dopravy:
Automaticky vepsán typ dopravy, podle toho, jakou si zákazník vybral.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
e-Shop
47
Typ platby:
Automaticky vepsán typ platby, podle toho, jaký si zákazník vybral.
Cena celkem:
Vypočtená cena celkem bez DPH.
Cena celkem s DPH:
Vypočtená cena celkem s DPH.
Poznámka:
Poznámka zákazníka k objednávce.
Autor:
Vyberete autora vložení výrobku. Tento záznam je čistě interní a nebude se zobrazovat v prezentaci,
pouze v administraci.
Záložka zákazník:
Zde se automaticky zapisují základní informace o zákazníkovi.
Záložka adresa dodání:
Zde se automaticky zapisují informace o dodací adrese, pokud je jiná než kontaktní adresa zákazníka.
Záložka ceny:
Zde jsou vepsány všechny položky nákupu jednotlivě.
Po ukončení editace klikněte na tlačítko Uložit
.
Úpravy provádíte kliknutím na již známé odkazy:
Kliknutím na odkaz Objednané zboží se Vám zobrazí přesný přehled objednaného zboží zákazníkem.
Klinkutím na odkaz Tisk se Vám zobrazí náhled tisku jednoduché faktury pro zákazníka s možností
vytisknutí. Vzhled této faktury záleží jen na Vás. Při požadavku změnit vzhled faktury informujte svého
developera.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Export souborů
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
VII
Export souborů
7
49
Export souborů
Systém Visual PHP™ obsahuje rovněž možnost exportu souborů a dat z Vaší prezentace.
7.1
Export souborů
Jedná se o export textů, souborů a tabulek z libovolného modulu (dokumenty, články, aktuality,
fotogalerie, e-shop atd.) ve Vaší administraci.
Podporuje základní exporty ve tvarech:
*.csv - CSV pro Excel je typ souboru, do kterého lze uložit data ve formě tabulky. Tento soubor lze
otevřít v Microsoft Excel nebo Open Office.
*.txt - TXT soubor je starý typ souboru, do kterého lze uložit i data ve formě tabulky. Každé pole je
odděleno tabelátorem. Tento soubor lze otevřít v Microsoft Excel.
*.xml - XML soubor je univerzální typ souboru, kam lze uložit libovolná data. Do XML souboru lze uložit
data včetně vztahů master-detail (tabulka-podtabulka). Tento typ je vhodný pro přenášení dat mezi
prezentacemi běžícími pod Visual PHP™ (je použit vnitřní formát XML).
Postup je velmi jednoduchý:
1) Vyberte si modul, ze kterého chcete exportovat (dokumenty, články, aktuality, fotogalerie, e-shop
atd.) a otevřete si přehled (hlavní stránka modulu).
2) Kliknutím myši označte položky, které chcete exportovat a to následujícím způsobem:
- kliknutím na položku označíme jen jednu položku
- přidržením levého Shift + klik vybereme všechny položky po sobě jdoucí
© 2010 E-VISION International s.r.o.
50
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
- přidržením levého Ctrl + klik vybereme položky, které nejsou po sobě jdoucí
- Přidržením levého Ctrl + A vybereme všechny položky (v tomto modulu není nutné viz. níže)
Vybraná pole se Vám zvýrazní modře.
3) Klikněte na ikonu Export
.
4) Vyberte, zda chcete exportovat vybrané nebo vše.
5) Vyberte typ importovaného souboru.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Export souborů
51
6) Zaškrtněte, pokud požadujete vložení do prvního řádku jako názvy polí nebo přímo jako hodnoty (jak
jsou uložené v databázi).
7) Vyberte kódování (pro zkušené uživatele):
- windows-1250
- utf 8
8) Klikněte na tlačítko OK a vyčkejte, dokud ukazatel načítání nedojde 100%.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
52
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Po vyexportování Vám systém nabídne, kam má uložit vyexportovaný soubor do Vašeho PC. Tím je celá
operace ukončena.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Formuláře
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
VIII
54
8
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Formuláře
V této kapitole si popíšeme, jak tvořit formuláře. Náš systém Visual PHP™ je pro Vás v tomto směru
opravdu skvěle připraven, protože snadnější to už být nemůže.
Nemusíte se o nic starat, nemusíte nic propojovat, není třeba znát programovací PHP jazyk. Vše za Vás
systém dělá sám. Vy jen dáte svému formuláři grafickou úpravu a to je vše.
Takto jednoduše zpracovanou tvorbu formulářu nenajdete v žádném redakčním systému.
Pro aktivaci modulu Formuláře požádejte svého developera.
8.1
Tvorba formuláře
Formuláře slouží ke snadnější komunikaci s Vaším zákazníkem ve Vaší prezentaci, kdy požadujeme od
něj specifické infomace. Formuláře jsou většinou zobrazovány na hlavní stránce prezentace a dále v
samotném odkazu v menu Formuláře, byl-li vytvořen.
Tvorba formulářů:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Přidat nový
záznam pod popisem Formuláře, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat
položku Formuláře.
Na stránce Formuláře klikněte na tlačítko Nový záznam
pole. Zde už vytváříte samotný formulář, který chcete zveřejnit.
a otevře se Vám administrátorské
Formulář je rozdělen na 4 záložky:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Formuláře
55
1) Základní
Zde specifikujete základní informace formuláře jako je např. jeho název, propojení s položkou menu, na
jaké e-maily se má vyplněný formulář odeslat atd.
2) Formulář
Zde tvoříte samotný formulář.
3) Text po odeslání
Zde zapíšete text, který se má zákazníkovi zobrazit po odeslání vyplněného formuláře.
4) Events
Tato záložka je určena samotným developerům nebo zkušeným uživatelům (vypisuje se zde kódově
formulář). Pro Vás, běžné administrátory, je tato záložka nepotřebná.
Ikony používané pro tvorbu formulářů:
Vložení textového Vloží do formuláře textové pole
pole
Vložení textové
oblasti
Vloží do formuláře textovou oblast
Vložení
Vloží do formuláře rozevírací pole
rozevíracího pole
Zaškrtávací
políčko
Vloží do formuláře zaškrtávací políčko
Přepínač
Vloží do formuláře přepínač
Tlačítko odeslat
Vloží do formuláře tlačítko odeslat (vyplněný formulář)
Tlačítko vynulovat Vloží do formuláře tlačítko vynulovat (vymazat formulář)
Tlačítko s
obrázkem
Vloží do formuláře tlačítko s obrázkem (ikonka apod.)
Pole pro heslo
Vloží do formuláře pole pro heslo
Chybová hláška
Zobrazí chybovou hlášku
AntiSpam obrázku Vloží do formuláře AntiSpam obrázek
AntiSpam vstupní Vloží do formuláře AntiSpam vstupní pole
pole
8.2
Základní nastavení
V záložce Základní provádíte základní nastavení formuláře.
Jsou zde následující kolonky k vyplnění:
Jméno:
Zapíšete název formuláře.
Sekce menu:
Přiřadíte formuláři položku menu, pokud ji máte nastavenou. Pokud budete pouze volat formulář z
nějakého odkazu v textu, není třeba přiřazovat položku menu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
56
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Identifikátor tid:
Tato kolonka je určena developerům.
Jazyk:
Navolíte, pro jaký jazyk se má formulář zobrazovat, jestli pro pouze jeden konkrétní nebo pro všechny
stejný.
Typ uložení:
zde máte na výběr ze tří možností :
- uložit tabulky databáze a odeslat e-mailem
uloží formulář do tabulky a odešle na e-mail
- uložit do souboru a odeslat e-mailem
uloží formulář do souboru a odešle e-mailem
- odeslat e-mailem (standardně nastaveno)
formulář se pouze odešle na nastavený e-mail, bez dalšího nastavení
Název tabulky k uložení:
pokud vyberete typ uložení Uložit tabulky databáze a odeslat e-mail, pak tuto tabulku musíte nějak
pojmenovat, to provádíte v této kolonce
Soubor k uložení:
pokud vyberete typ uložení Uložit do souboru a odeslat e-mail, pak tento soubor musíte nějak
pojmenovat, to provádíte v této kolonce
Typ souboru k uložení:
vyberete formát, v jakém se má soubor odeslat (mdb,csv,xls)
Doručit na e-maily:
Zde po kliknutí na Vložit nový řádek zapište e-mail, kam se má vyplněný formulář zaslat. Můžete
nastavit více e-mailů dle potřeby.
Nepotřebné e-maily z tohoto pole smažte kliknutím na Odstranit u každého e-mailu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Formuláře
57
Uživatelské skupiny:
Zapište, jakým uživatelským skupinám se má formulář zobrazovat. Pokud bude veřejný, nechejte pole
nezaškrtnuté.
Automatická antispamová ochrana:
Standardně nastaveno na ANO. Doporučujeme takto ponechat, pokud nechcete mít Vaši poštovní
schránku zaplněnou spamy. Jde o kódování Vašeho e-mailu před roboty.
8.3
Záložka Formulář
V této záložce vytváříte samotný formulář. Buď přímo, nebo do tabulky, podle potřeby. Rovněž zde
zapisujete úvodní text, který formulář provází. K dispozici máte již známý XHTML editor.
Postup tvorby jednoduchého formuláře (příklad):
1) Připravte si texty pro formulář
V tomto formuláři nás můžete kontaktovat a vznášet případné připomínky a návrhy.
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Tučně popsané položky jsou povinné položky. Bez jejich vyplnění nelze formulář odeslat.
jméno a příjmení:
e-mail:
telefon:
zpráva:
2) Vložení Textového pole
Klikněte na ikonu
© 2010 E-VISION International s.r.o.
, která Vám vloží základní pole. Otevře se Vám následující okno:
58
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Zde zapíšete Název/ID dle svého uvážení (bez diakritiky) např.jméno. Tímto máte toto pole formuláře
pojmenováno a můžete pokračovat dále, pokud nechcete ještě rozšířit nastavení tohoto pole.
Můžete dále zaškrtnout pole Povinné pole. Pokud tak učiníte, nepůjde bez jejího vyplnění formulář
odeslat. V místě, kde budete chtít zobrazovat text o nevyplnění některé položky, musíte vložit tuto
ikonu
(standardně nad formulář, viz. popis níže).
Zaškrtnutím pole Zapamatovat zajistíte, aby zákazník, který vyplní nedostatečně formulář, nepřišel o již
vepsané údaje a nemusel je vypisovat znovu.
Ve Vlastnostech nastavujete velikost pole a max. počet znaků, který půjde do pole vepsat.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Formuláře
59
JavaScript a Styly jsou pole určené developerům.
3) Vložení Textové oblasti
Toto pole je určené pro více znaků. Klikněte proto na ikonu
Vám následující okno:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
ve Vašem formuláři pro Text. Otevře se
60
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Zde zapište Název/ID dle svého uvážení (bez diakritiky) např.text. Tímto máte toto pole formuláře
pojmenováno a můžete pokračovat dále, pokud nechcete ještě rozšířit nastavení tohoto pole.
Můžete dále zaškrtnout pole Povinné pole. Pokud tak učiníte, nepůjde bez jejího vyplnění formulář
odeslat. V místě, kde budete chtít zobrazovat text o nevyplnění některé položky, musíte vložit tuto
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Formuláře
ikonu
61
(standardně nad formulář, viz. popis níže).
Zaškrtnutím pole Zapamatovat zajistíte, aby zákazník, který vyplní nedostatečně formulář, nepřišel o již
vepsané údaje a nemusel je vypisovat znovu.
V Rozměry nastavíte základní rozměr tohoto pole (stanoveno na řádky a sloupce).
Ve Vlastnosti zadáváte další nastavení.
JavaScript a Styly jsou pole určené developerům.
4) Vložení antispamové ochrany
Vložení antispamové ochrany slouží k tomu, aby formulář nevyplňovali roboti a nezasílali Vám tak
spamy.
Pro vložení antispam obrázku, který se sám generuje, klikněte kurzorem na místo, kam chcete tento
obrázek vložit, a potom klikněte na ikonu
.
Do tohoto místa se Vám vloží následující obrázek
.
Pokud použijete tuto funkci, musíte vložit i pole pro opis tohoto kódu a to kliknutím na ikonu
.
5) Vložení povinného pole (chybová hláška)
Tuto funkci musíte aktivovat, pokud máte nějaké pole jako povinné. Vložíte kurzor na místo, kam chcete
vložit texty a aktivaci provedete kliknutím na ikonu
. Otevře se následující pole:
Zde máte možnost volby barvy textu, která se bude zobrazovat v případě nevyplněného pole formuláře,
které je povinné.
např. Musíte vyplnit všechny povinné položky (název pole = u nás jméno)
Musíte vyplnit všechny povinné položky (e-mail)
Dále odsazení tohoto textu (top = zezhora, bottom = zespodu, left = zleva, right = zprava), a to v
© 2010 E-VISION International s.r.o.
62
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
pixelech (např. 10px). Není nutné vyplňovat.
6) Vložení tlačítka odeslat
Na konec formuláře musíte vložit tlačítko odeslat. Kliknutím na ikonu
se otevře následující okno:
Zde zapíšete Název/ID dle svého uvážení (bez diakritiky) např.odeslat a dále Popisek = text který bude
na tlačítku.
JavaScript a Styly jsou pole určené developerům.
7) Uložení práce
Bez uložení práce se vše, co jste vytvořili, ztratí a rovněž nemůžete provádět kontrolu přímo v
prezentaci.
Po ukončení práce klikněte na tlačítko Uložit
upravit
nebo v případě pokračování na tlačítko Uložit a
.
Výsledný formulář bude vypadat následovně:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Formuláře
8.4
63
Text po odeslání
Do této záložky zapíšete text, který se bude zobrazovat ve Vaší prezentaci po úspěšném odeslání
vyplněného formuláře.
(např. Děkujeme Vám za vyplnění formuláře, budeme Vás co nejdříve kontaktovat na Vámi uvedeném emailu.)
8.5
Záložka Events
Tato záložka je určená developerům a zkušeným uživatelům ke specifickým podmínkám formuláře
(vypisuje se zde kódově formulář). Zde je nutná znalost programovacího jazyka. Pro běžné uživatele je
tato záložka nepotřebná.
8.6
Editace formuláře
Úprava formuláře obsahuje možnost úpravy již vytvořeného dokumentu.
Úprava formuláře:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
64
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Zobrazit
pod popisem Formuláře, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Formuláře.
Na stránce Formuláře se Vám zobrazí všechny již Vámi vytvořené formuláře. Vyberete si Vámi
požadovaný formulář, který chcete upravit, a kliknete na odkaz Upravit.
Provedete všechny potřebné úpravy a formulář opět uložíte pomocí tlačítka Uložit
chcete ukládat Vaši práci průběžně, použijete tlačítko Uložit a upravit
. V případě, že
.
Odstranění vytvořeného formuláře:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Zobrazit
pod popisem Formuláře, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Formuláře.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Formuláře
Na stránce Formuláře se Vám zobrazí všechny již Vámi vytvořené formuláře. Vyberete si Vámi
požadovaný formulář, který chcete upravit, a kliknete na odkaz Odstranit.
Tímto je tento formulář odstraněn z Vaší prezentace.
8.7
Ikona Textové pole
Ikona textového pole je nejrozšířenějším a nejpoužívanějším polem formuláře.
Klikněte na ikonu
© 2010 E-VISION International s.r.o.
, která Vám vloží základní pole. Otevře se následující okno:
65
66
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Zde zapíšete Název/ID dle svého uvážení (bez diakritiky), např.jméno. Tímto máte toto pole formuláře
pojmenováno a můžete pokračovat dále, pokud nechcete ještě rozšířit nastavení pole.
Můžete dále zaškrtnout pole Povinné pole. Pokud tak učiníte, nepůjde bez jejího vyplnění formulář
odeslat. V místě, kde budete chtít zobrazovat text o nevyplnění některé položky, musíte vložit tuto
ikonu
(standardně nad formulář, viz. popis níže).
Zaškrtnutím pole Zapamatovat zajistíte, aby zákazník, který vyplní nedostatečně formulář, nepřišel o již
vepsané údaje a nemusel je vypisovat znovu.
Ve vlastnostech nastavujete velikost pole a max. počet znaků, který půjde do pole vepsat.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Formuláře
67
JavaScript a Styly jsou pole určené developerům.
Výsledné pole vypadá následovně:
8.8
Ikona Textové oblasti
Toto pole je určeno pro více znaků. Klikněte proto na ikonu
následující okno:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
ve Vašem formuláři pro Text. Otevře se
68
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Zde zapíšete Název/ID dle svého uvážení (bez diakritiky) např.text. Tímto máte toto pole formuláře
pojmenováno a můžete pokračovat dále, pokud nechcete ještě rozšířit nastavení tohoto pole.
Můžete dále zaškrtnout pole Povinné pole. Pokud tak učiníte, nepůjde bez jejího vyplnění formulář
odeslat. V místě, kde budete chtít zobrazovat text o nevyplnění některé položky, musíte vložit tuto
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Formuláře
ikonu
69
(standardně nad formulář, viz. popis níže).
Zaškrtnutím pole Zapamatovat zajistíte, aby zákazník, který vyplní nedostatečně formulář, nepřišel o již
vepsané údaje a nemusel je vypisovat znovu.
V Rozměry nastavíte základní rozměr tohoto pole (stanoveno na řádky a sloupce).
Ve Vlastnosti zadáváte další nastavení.
JavaScript a Styly jsou pole určené developerům.
Výsledné pole vypadá následovně :
8.9
Ikona Rozevíracího pole
Toto pole je určené pro výběr z předdefinovaných tvarů. Klikněte proto na ikonu
Otevře se následující okno:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
ve Vašem formuláři.
70
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Zde zapíšete Název/ID dle svého uvážení (bez diakritiky) např.města.
Můžete dále zaškrtnout pole Povinné pole. Pokud tak učiníte, nepůjde bez jejího vyplnění formulář
odeslat. V místě, kde budete chtít zobrazovat text o nevyplnění některé položky, musíte vložit tuto
ikonu
(standardně nad formulář, viz. popis níže).
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Formuláře
71
Zaškrtnutím pole Zapamatovat zajistíte, aby zákazník, který vyplní nedostatečně formulář, nepřišel o již
vepsané údaje a nemusel je vypisovat znovu.
V Prvky pole zapisujete prvky, které se budou zobrazovat v rozbalovací nabídce.
Ve Vlastnosti zadáváte počet řádků, kolik se má zobrazit v prezentaci s předdefinovanou nabídkou.
Povolit více výběrů Vám zase umožňuje vybrat více položek ze seznamu.
JavaScript a Styly jsou pole určené developerům.
Výsledné pole vypadá následovně :
8.10 Ikona Zaškrtávací pole
Ikona zaškrtávácího pole slouží k označení jedné nebo více předepsaných textových položek.
Klikněte na ikonu
© 2010 E-VISION International s.r.o.
, která Vám vloží toto pole. Otevře se následující okno:
72
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Zde zapíšete Název/ID dle svého uvážení (bez diakritiky).
Můžeme dále zaškrtnout pole Povinné pole. Pokud tak učiníte, nepůjde bez jejího vyplnění formulář
odeslat. V místě, kde budete chtít zobrazovat text o nevyplnění některých položek, musíte vložit tuto
ikonu
(standardně nad formulář, viz. popis níže).
Zaškrtnutím pole Zapamatovat zajistíte, aby zákazník, který vyplní nedostatečně formulář, nepřišel o již
vepsané údaje a nemusel je vypisovat znovu.
Počáteční stav - zde zaškrtněte v případě, že požadujete v prezentaci toto políčko předem zaškrtnuté
(dá se odkliknout).
JavaScript a Styly jsou pole určené developerům.
Výsledné pole vypadá následovně :
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Formuláře
73
8.11 Ikona Přepínač
Ikona Přepínač slouží k označení pouze jedné z předepsaných textových položek.
Klikněte na ikonu
, která vloží toto pole. Otevře se Vám následující okno:
Zde zapíšete Název/ID dle svého uvážení (bez diakritiky).
Můžete dále zaškrtnout pole Povinné pole. Pokud tak učiníte, nepůjde bez jejího vyplnění formulář
odeslat. V místě, kde budete chtít zobrazovat text o nevyplnění některé položky, musíte vložit tuto
ikonu
(standardně nad formulář, viz. popis níže).
© 2010 E-VISION International s.r.o.
74
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Zaškrtnutím pole Zapamatovat zajistíte, aby zákazník, který vyplní nedostatečně formulář, nepřišel o již
vepsané údaje a nemusel je vypisovat znovu.
Počáteční stav - zde zaškrtnete v případě, že požadujete v prezentaci toto políčko předem zaškrtnuté
(dá se odkliknout).
JavaScript a Styly jsou pole určené developerům.
V případě, že máte ve formuláří více těchto prvků a požadujete, aby docházelo k přepínání u
jednotlivých položek (možnost výběru pouze jedné z několika), je nutné všem těmto položkám
přiřadit stejný název, ale rozdílnou hodnotu.
Např.:
požadujeme možnost výběru jedné z položek formuláře (jaký se Vám líbí výrobek). Počáteční stav bude
samozřejmě u všech položek nezaškrtnutý.
Výrobek 1
Výrobek 2
Výrobek 3
Zadáme tedy u výrobku 1 "Název/ID" - vyrobek, dále klikneme na tlačítko PHP hodnota a upravíme pole
na {php: $vyrobek_1}
Dále u výrobku 2 stejný "Název/ID" - vyrobek, dále klikneme na tlačítko PHP hodnota a upravíme pole
na {php: $vyrobek_2}
Dále u výrobku 3 stejný "Název/ID" - vyrobek, dále klikneme na tlačítko PHP hodnota a upravíme pole
na {php: $vyrobek_3}
Tím docílíme přepínání mezi j ednotlivými výrobky, že se bude moci vybrat pouze j eden.
8.12 Ikona Tlačítko odeslat
Na konec formuláře musíte vložit tlačítko Odeslat. Klikněte na ikonu
a otevře se následující okno:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Formuláře
75
Zde zapište Název/ID dle svého uvážení (bez diakritiky), např.odeslat, a dále Popisek = text, který
bude na tlačítku(např. odeslat formulář).
JavaScript a Styly jsou pole určené developerům.
Výsledné pole vypadá následovně :
8.13 Ikona Tlačítko vynulovat
Na konec formuláře můžete vložit tlačítko Vynulovat. Pomocí tohoto tlačítka vyčistíte obsah celého
formuláře.Klikněte na ikonu
a otevře se Vám následující okno:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
76
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Zde zapíšete Název/ID dle svého uvážení (bez diakritiky), např.vynulovat, a dále Popisek = text který
bude na tlačítku(např. odeslat formulář).
JavaScript a Styly jsou pole určené developerům.
Výsledné pole vypadá následovně :
8.14
Ikona Tlačítko s obrázkem
Veškerá tlačítka můžete rovněž vyměnit za obrázková (např. jaké Vám navrhl grafik). Klikněte na ikonu
a otevře se Vám následující okno:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Formuláře
77
Zde zapište Název/ID dle svého uvážení (bez diakritiky), např.odeslat, a dále Adresa = vyberte obrázek
z adresáře.
JavaScript a Styly jsou pole určené developerům.
8.15 Ikona Pole pro heslo
Ikona Pole pro heslo se zadává tam, kde nechcete, aby byl vidět vepsaný obsah (standardně u
přihlašovacího hesla). Text se zde bude měnit v tečky.
Klikněte na ikonu
© 2010 E-VISION International s.r.o.
, která Vám vloží základní pole. Otevře se následující okno:
78
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Zde zapište Název/ID dle svého uvážení (bez diakritiky), např.jméno. Tímto máte toto pole formuláře
pojmenováno a můžete pokračovat dále, pokud nechcete ještě rozšířit nastavení pole.
Můžete dále zaškrtnout pole Povinné pole. Pokud tak učiníte, nepůjde bez jeho vyplnění formulář
odeslat. V místě, kde budete chtít zobrazovat text o nevyplnění některé položky, musíte vložit tuto
ikonu
(standardně nad formulář, viz. popis níže).
Zaškrtnutím pole Zapamatovat zajistíte, aby zákazník, který vyplní nedostatečně formulář, nepřišel o již
vepsané údaje a nemusel je vypisovat znovu.
Ve Vlastnostech nastavujete velikost pole a max. počet znaků, který půjde do pole vepsat.
JavaScript a Styly jsou pole určené developerům.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Formuláře
79
Výsledné pole vypadá následovně :
8.16 Ikona Chybová hláška
Tuto funkci musíte aktivovat, pokud máte nějaké pole jako povinné. Vložíte kurzor na místo, kam chcete
vložit text, a aktivaci provedete kliknutím na ikonu
. Otevře se následující pole:
Zde máte možnost volby barvy textu zobrazovaného v případě nevyplněného pole formuláře, které je
povinné.
např. Musíte vyplnit všechny povinné položky (název pole = u nás jmeno)
Musíte vyplnit všechny povinné položky (e-mail)
Dále odsazení tohoto textu (top = zezhora, bottom = zespodu, left = zleva, right = zprava), a to v
pixelech (např. 10px). Není nutné vyplňovat.
8.17 Ikona Antispam obrázku
Vložení antispamové ochrany slouží k tomu, aby formulář nevyplňovali roboti a nezasílali Vám tak
spamy.
Pro vložení antispam obrázku, který se sám generuje, klikněte kurzorem na místo, kam chcete tento
obrázek vložit, a pak klikněte na ikonu
.
Do tohoto místa se Vám vloží následující obrázek
.
Pokud použijete funkci Antispam obrázku, musíte vložit i pole pro opis tohoto kódu, a to kliknutím na
ikonu
, které vloží pole pro opis.
8.18 Ikona Antispam vstupní pole
Pokud použijete funkci Antispam obrázku, musíte vložit i pole pro opis tohoto kódu, a to kliknutím na
ikonu
, která vloží pole pro opis kódu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Fotogalerie
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
IX
Fotogalerie
9
81
Fotogalerie
Fotogalerie je modul, který Vám umožňuje vytvářet fotoalba a do nich vkládat fotografie. Tento modul
není automaticky vkládaný do prezentace a jeho aktivaci si vyžádejte u Vašeho developera. Rovněž
vzhled a funkčnost tohoto modulu je neomezená.
9.1
Tvorba fotoalba
Fotogalerie je modul, který Vám umožňuje vytvářet fotoalba a do nich vkládat fotografie. Tento modul
není automaticky vkládaný do prezentace a jeho aktivaci si vyžádejte u Vašeho developera.
Do sekce fotogalerie se dostanete buď na hlavní stránce administrace, nebo kliknutím na položku v
menu Fotogalerie.
V této sekci založíte nové fotoalbum kliknutím na Přidat nový záznam
.
Zde si zadáte, pod jaké menu fotoalbum bude přiřazeno. Je nutné, aby položka menu byla aktivní v sekci
odkazu pro Fotogalerie (viz. tvorba menu), jinak se fotogalerie nezobrazí.
Dále zadejte jeho název a stručný popis fotoalba. Můžete přiřadit fotoalbu obrázek, který jej bude
doprovázet, kliknutím na tlačítko Změnit.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
82
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Otevře se Vám manažer souborů, kde si můžete vybrat obrázek ze serveru a ten přímo vložit, nebo z
Vašeho PC kliknutím na tlačítko Procházet. Až vyberete obrázek ze svého PC, musíte jej uložit na
server kliknutím na tlačítko Uložit na server.
Obrázek se Vám zobrazí a vy jej potvrdíte tlačítkem OK.
Poté už jen fotoalbum uložíte kliknutím na Uložit
nové další kliknutím na Uložit a vložit novou
nebo si ihned vytvoříte stejným způsobem
.
Tímto krokem jste vytvořili základ pro fotogalerii a to je fotoalbum.
Funkčnost zobrazení ve Vaší prezentaci je nastavena Vaším developerem. Taktéž funkce zvětšení
(změna) stávajícího obrázku po najetí myší nebo kliknutím na obrázek či umožnění přechodu do
fotogalerie kliknutím na obrázek. Všechny možnosti lze různě kombinovat. Veškeré úpravy vzhledu nebo
možností žádejte po svém developerovi, který Vám je v několika minutách velmi snadno nastaví.
9.2
Vkládání fotografií
V předchozí části jste vytvořili fotoalbum, které je nutné pro další vkládání fotografií.
Kliknutím na Uložit jste se dostali zpět do fotogalerie, kde se Vaše nové fotoalbum již zobrazilo, nebo si
opět najedete v menu na hlavní stránce administrace nebo kliknutím na položku Fotogalerie.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Fotogalerie
83
Zde si můžete do fotogalerie vkládat už samotné fotografie kliknutím na Fotografie u přiřazeného
fotoalba:
Otevře se Vám administrativní prostředí, kde si v této sekci vložíte fotografii kliknutím na Přidat nový
záznam
.
Vypíšete jméno fotografie a její stručný popisek - není podmínkou!
Vložíte fotografii do fotoalba kliknutím na tlačítko Změnit.
Cropování obrázků:
Náš systém je vypracován do takových detailů, že si můžete sami zvolit výřez z nahraného obrázku. O
aktivaci této služby požádejte svého developera. Máte zde přednastavený poměr stran obrázku a
jednoduše potažením myši vyberete celou oblast nebo chycením a potažením za roh výřezu můžete
měnit i velikost výběru.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
84
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Otevře se Vám manažer souborů, kde si můžete vybrat fotografii přímo na serveru a tu vložit, nebo
uloženou na Vašem PC kliknutím na tlačítko Procházet. Vyberte fotografii ve svém PC a uložte ji na
server kliknutím na tlačítko Uložit na server.
Fotografie se Vám zobrazí a vy ji potvrdíte tlačítkem OK.
Poté už jen fotografii uložíte kliknutím na Uložit
další kliknutím na Uložit a vložit novou
nebo si hned vložíte stejným způsobem nové
.
Fotografie je uložena ve Vašem fotoalbu.
Vkládané fotografie nemusíte nijak upravovat na určitý rozměr. Stačí je nahrát přímo z Vašeho
fotoaparátu do PC a z něj na server. Systém si sám upraví velikost fotografie. V případě, že budete chtít
její velikost ve Vaši prezentaci upravit, informujte svého developera, který Vám změní nastavení během
pár minut na Vámi požadovaný formát.
To samé platí pro různé jiné efekty, jako je např. vodoznak apod.
9.3
Editace fotogalerie
Editace fotogalerie se provádí stejným způsobem jak u fotoalba, tak u fotografie v něm kliknutím na
položku Upravit.
Odstranění fotoalba nebo fotografie se rovněž provádí stejně u fotoalba, nebo fotogalerie kliknutím na
položku odstranit.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Fotogalerie
9.4
85
Hromadné vkládání
Náš software Visual PHP™ je univerzální ve všech směrech. Dokáže rovněž vkládat hromadně fotografie
uložené v zip souborech. Postup je velmi jednoduchý.
1) Uložte si své fotografie do zip souboru.
2) Klikněte na Fotografie ve vybraném albu a toto album otevřte.
3) Klikněte na ikonu Import
.
4) Vyberte import pomocí zip spouborů.
5) Vyberte název pole obrázek a vyhledejte zip soubor ve Vašem počítači.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
86
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
6) Nahrejte zip soubor na server kliknutím na tlačítko Nahrát.
7) Klikněte na tlačítko OK a vyčkejte dokud ukazatel načítání nedojde 100%.
Vaše obrázky jsou nahrané ve Vašem fotoalbumu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Fotogalerie
87
V případě zip souboru systém soubor sám rozbalí a vloží na serveru do Vámi zvoleného místa. O nic se
dále nestaráte.
9.5
Vodoznak
Na Vašich fotografiích je možné použít pro ochranu proti krádeži a zobrazení na jiných serverech
vodoznak.
Jedná se o transparentní text nebo obrázek, který je vložen přes část Vaší fotografie.
O aktivaci tohoto vodoznaku požádejte svého developera.
Poté se Vám bude vkládat jž automaticky přes všechny Vaše fotografie.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Hromadná pošta
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
X
Hromadná pošta
10
89
Hromadná pošta
Modul Hromadná pošta "DirectMail" umožňuje rozesílání hromadné pošty z několika různých zdrojů.
Můžete vložit přímo seznam e-mailů nebo nastavit sekci stránek, ze které se budou e-maily načítat
(např. MailList, soutěže, diskuze atd.). Tyto možnosti lze vzájemně kombinovat. E-maily lze posílat jako
prostý text nebo jako HTML (lze vložit formátování a dokonce i obrázky). Tento modul není automaticky
vkládaný do prezentace a jeho aktivaci si vyžádejte u Vašeho developera.
10.1 Nastavení hromadné pošty
Text pro automatické odhlášení odběru e-mailů:
Tento text se automaticky připojí na konec e-mailu. Text musí obsahovat [unsubscribeUrl], které bude
automaticky nahrazeno odkazem pro odhlášení. Dále je k dispozici [email], za který se doplní e-mailová
adresa konkrétního příjemce.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
90
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Počet zasílaných e-mailů v jedné dávce:
Modul rozesílá více e-mailů najednou z důvodu urychlení. Čím nižší počet e-mailů, tím menší
pravděpodobnost, že Vaše e-maily budou zařazeny do spamů.
Pauza (v sekundách) mezi rozesíláním jednotlivých dávek:
Některé poštovní servery mohou identifikovat odesílatele jako SPAM, pokud rozesílá mnoho e-mailů v
krátkém časovém intervalu. Pro zabránění této situace je potřeba chvíli vyčkat před rozesláním další
dávky e-mailů.
Po ukončení nastavení klikněte na ikonu Uložit a upravit
.
10.2 Nová hromadná pošta
Zde zadáváte novou hromadnou poštu:
Vyplněte kolonky nové hromadné pošty.
Odesilatel:
E- mail
E-mail, který se příjemci zobrazí jako odesílatel. Na tento e-mail může příjemce odpovědět.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Hromadná pošta
91
Celé jméno
Text, který se příjemci zobrazí místo e-mailu (např. Direct Mailer).
Příjemci:
Přímý seznam příjemců:
Seznam pouze vybraných příjemců - zadejte seznam e-mailů oddělený čárkou, mezerou, středníkem
nebo novým řádkem.
Seznam příjemců z databáze:
Seznam příjemců uložených v databázi registrovaných uživatelů - vyberte tabulku a pole tabulky, odkud
chcete získat seznam příjemců. Tato metoda je doporučená pro seznamy příjemců větší než 100
položek. Podobně jako u reportů lze upřesnit výběr e-mailů pomocí podmínek.
Klikněte na položku Nový záznam:
Odstranění záznamu provedete kliknutím na pole Odstranit.
- V poli Tabulka vyberte tabulku, kde jsou uloženy e-maily (např. zákazníci).
- Do pole Pole vložte požadované pole tabulky, kde jsou e-maily uloženy - zpravidla E-mail.
- Do pole Pole filtrace můžete vložit filtrování pole (např. podle datumu, názvu výrobku apod.) nepovinné pole.
- Do pole Operátor filtrace zadejte požadované znaménko - nepovinné pole.
- Do pole Hodnota filtrace vyberte z možností, které se Vám ukáží podle výběru Pole filtrace.
Obsah hromadné pošty:
Předmět:
Předmět e-mailu, který slouží pro přehlednější orientaci příjemce.
Tělo zprávy:
Vložte text hromadné zprávy s libovolným formátováním pomocí XTML editoru. Je možné vkládat
obrázky, texty a jednoduše je upravovat.
HTML e-mail:
Vyberte, zda chcete odeslat e-mail jako HTML nebo prostý text. HTML umožňuje formátovat text,
vkládat odkazy nebo obrázky.
Přílohy:
Zde můžete vložit přílohu = soubor, který se bude rozesílat příjemcům.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
92
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
- Klikněte na Vložit nový řádek.
- Kliknutím na Změnit vyberte soubor z Vašeho PC, který se bude rozesílat, a nahrejte jej na server.
- Pokud chcete vložit další soubor, vše opakujte.
Připojit odhlašovací skript:
Vyberte, zda chcete na konec e-mailu připojit automatizované odhlášení odběru e-mailů z tohoto
modulu. Příjemci, kteří kliknou na odkaz na konci e-mailu, budou automaticky zařazeni mezi zakázané
příjemce.
Poté už jen klikněte na další požadavek:
- Rozeslat zprávu příjemcům
- Uložit jako vzor a rozeslat příjemcům
- Uložit jako vzor
10.3 Hromadná pošta pomocí vzoru
Hromadná pošta pomocí vzoru slouží k odesílání této pošty podle předem připravených a uložených
vzorů.
Klikněte na rozbalovací pole a vyberte požadovaný vzor.
10.4
Seznam vzorů
Zde máte seznam všech uložených vzorů, které můžete poupravit, vymazat nebo jakkoli jinak upravovat.
Kliknutím na položku Seznam vzorů se dostanete do administrace těchto vzorů.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Hromadná pošta
V této sekci založíte nový vzor kliknutím na Přidat nový záznam
již dříve uložené vzory.
93
nebo zde naleznete všechny
Starší vzory můžete editovat nebo mazat kliknutím na příslušný příkaz:
Vyplníte kolonky jako při vkládání nové hromadné pošty.
Odesilatel:
E- mail
E-mail, který se příjemci zobrazí jako odesílatel. Na tento e-mail může příjemce odpovědět.
Celé jméno
Text, který se příjemci zobrazí místo e-mailu (např. Direct Mailer).
Příjemci:
Přímý seznam příjemců:
Seznam pouze vybraných příjemců - zadejte seznam e-mailů oddělený čárkou, mezerou, středníkem
nebo novým řádkem.
Seznam příjemců z databáze:
Seznam příjemců uložených v databázi registrovaných uživatelů - vyberte tabulku a pole tabulky, odkud
chcete získat seznam příjemců. Tato metoda je doporučená pro seznamy příjemců větší než 100
položek. Podobně jako u reportů lze upřesnit výběr e-mailů pomocí podmínek.
Klikněte na položku Nový záznam:
Odstranění záznamu provedete kliknutím na pole Odstranit.
- V poli Tabulka vyberte tabulku, kde jsou uloženy e-maily (např. zákazníci).
- Do pole Pole vložte požadované pole tabulky, kde jsou e-maily uloženy - zpravidla E-mail.
- Do pole Pole filtrace můžete vložit filtrování pole (např. podle datumu, názvu výrobku apod.) nepovinné pole.
- Do pole Operátor filtrace zadejte požadované znaménko - nepovinné pole.
- Do pole Hodnota filtrace vyberte z možností, které se Vám ukáží podle výběru Pole filtrace.
Obsah hromadné pošty:
Předmět:
Předmět e-mailu, který slouží pro přehlednější orientaci příjemce.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
94
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Tělo zprávy:
Vložte text hromadné zprávy s libovolným formátováním.
HTML e-mail:
Vyberte, zda chcete odeslat e-mail jako HTML nebo prostý text. HTML umožňuje formátovat text,
vkládat odkazy nebo obrázky.
Přílohy:
Zde můžete vložit přílohu = soubor, který se bude rozesílat příjemcům.
- Klikněte na Vložit nový řádek.
- Kliknutím na Změnit vyberte soubor z Vašeho PC, který se bude rozesílat, a nahrejte jej na server.
- Pokud chcete vložit další soubor, vše opakujte.
Připojit odhlašovací skript:
Vyberte, zda chcete na konec e-mailu připojit automatizované odhlášení odběru e-mailů z tohoto
modulu. Příjemci, kteří kliknou na odkaz na konci e-mailu, budou automaticky zařazeni mezi zakázané
příjemce.
Poté už jen tuto šablonu uložíte kliknutím na Uložit
nové další kliknutím na Uložit a vložit novou
nebo ihned vytvoříte stejným způsobem
.
10.5 Seznam zakázaných e-mailů
Zde zapíšete všechny e-maily, které nemají dostat Vaši poštu rozesílanou pomocí modulu Hromadná
pošta .
Kliknutím na položku Seznam zakázaných e-mailů se dostanete do administrace těchto e-mailů.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Hromadná pošta
V této sekci založíte nový e-mail kliknutím na Přidat nový záznam
95
.
Zapíšete e-mail v klasickém formátu [email protected]
Poté už jen tento e-mail uložíte kliknutím na Uložit
nové další kliknutím na Uložit a vložit novou
nebo ihned vytvoříte stejným způsobem
.
10.6 Seznam procesů
Zde máte možnost sledovat stav a průběh Vašeho odesílání.
Sledujete procesy kliknutím na položku :
Všechny procesy:
Zde jsou předepsané všechny procesy právě běžící, dokončené nebo připravené k odeslání.
Běžící procesy:
Zde jsou předepsané všechny momentálně běžící procesy.
Dokončené procesy:
Zde jsou předepsané všechny dokončené procesy.
10.7 Odesílání hromadné pošty
Zde probíhá odesílání hromadné pošty. Tato operace je prováděna na pozadí. Chcete-li sledovat průběh,
čekejte až ukazatel dosáhne 100% (ukazatel se aktualizuje automaticky, neklikejte proto na tlačítko
Aktualizovat ve Vašem prohlížeči). Kdykoli ale můžete přejít do jiné sekce, operace odesílání hromadné
pošty se tím nepřeruší. Je odesíláno 10 e-mailů v jednom kroku, aby nedošlo k zařazení mezi spam list.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
96
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Import souborů
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XI
98
11
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Import souborů
Systém Visual PHP™ obsahuje rovněž možnost importu souborů pro hromadné vkládání dat do Vaší
prezentace.
11.1 Import souborů
Jedná se o import textů či souborů do libovolného modulu (dokumenty, články, aktuality, fotogalerie, eshop atd.) ve Vaší administraci.
Podporuje základní importy ve tvarech:
*.xls
*.csv
*.txt
*.xml
*.zip
Postup je velmi jednoduchý.
1) Vyberte si modul, do kterého chcete importovat (dokumenty, články, aktuality, fotogalerie, e-shop
atd.) a otevřete si přehled (hlavní stránka modulu).
2) Klikněte na ikonu Import
.
3) Vyberte typ importovaného souboru.
4) Vyberte pole modulu, kam má být import nahrán, a vyhledejte soubor ve Vašem počítači.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Import souborů
5) Nahrejte soubor na server kliknutím na tlačítko Nahrát.
6) Klikněte na tlačítko OK a vyčkejte, dokud ukazatel načítání nedojde 100 %.
Vaše soubory jsou nahrané ve Vašem poli vybraného modulu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
99
100
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
V případě zip souboru systém soubor sám rozbalí a vloží na serveru do Vámi zvoleného místa. O nic se
dále nestaráte.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Kontrola pravopisu
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XII
102
12
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Kontrola pravopisu
Standardně ja nabízena čeština nebo jeden jazyk. Zobrazí se Vám pouze ty slovníky jazyků, které máte
aktivované. Pokud budete chtít rozšířit vaší prezentaci o další jazyk, žádejte tuto změnu u Vašeho
developera.
12.1 Opravy gramatiky
V našem software Vám nabízíme kontrolu pravopisu v různých světových jazycích. Stačí jen po napsání
textu kliknout na ikonu
a zobrazí se Vám gramatické chyby v jazyce, ve kterém je slovo napsáno.
Pak klikněte pravým tlačítkem myši na označené chybné slovo a zobrazí se Vám nabídka oprav včetně
možnosti přidat vlastní do slovníku.
Zobrazí se Vám pouze ty slovníky (jazyky), které máte aktivované. Pokud budete chtít rozšířit vaší
prezentaci o další jazyk, žádejte tuto změnu u Vašeho developera.
Slovníky kontroly pravopisu máme v následujících jazycích:
// pt - Portugalské
// sl - Slovinské
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Kontrola pravopisu
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
nl - Nizozemské
ta - Tamil
be - Bengali
sv - Švédské
or - Oriya
is - Islandské
pl - Polské
hi - Hindi
cs - České
ca - Katalánské
gu - Gujarati
en - Anglické
mr - Marathi
te - Telugu
sr - Srbské
hr - Chorvatské
el - Řecké
hi - Hindi
no - Norské
id - Indonéské
pa - Punjabi
it - Italské
fo - Faerské
bg - Bulharské
de - Německé
gd - Galské
es - Španělské
af - Afrikánské
ru - Ruské
gl - Galicijské
cy - Welšské
da - Dánské
sk - Slovenské
mr - Marathi
ga - Irské
gu - Gujarati
he - Hebrejské
br - Bretoňské
ar - Arabské
fr - Francouzské
© 2010 E-VISION International s.r.o.
103
Koš
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XIII
Koš
13
105
Koš
Pokud omylem odstraníte jakoukoli položku (Dokument, Formulář, Soutěž apod.), kterou jste nechtěli, je
náš software opatřen modulem Koš, kde si můžete dokument opětovně vrátit, pokud jste předtím již koš
nevysypali.
13.1 Koš
Na položku Koš se dostanete v menu software v položce Nástroje.
.
Vyberete si Vámi požadovanou položku a kliknete na odkaz Obnovit.
Tím jste vrátili omylem smazanou položku zpět.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Manažer souborů
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XIV
Manažer souborů
14
107
Manažer souborů
Systém Visual PHP™ má v sobě zabudovaný manažer souborů pro snažší manipulaci a kontrolu nad
vloženými soubory s možností zakládání vlastních adresářů atd., jak jste zvyklí z běžných manažerů.
14.1 Manažer souborů
Tento manažer souborů slouží ke komunikaci mezi Vaším PC a serverem. Veškeré soubory je nutné při
administraci ukládat na server pro jejich dobré budoucí zobrazení ve Vaší prezentaci.
Do tohoto manažeru se dostanete kliknutím na Nástroje a poté Manažer souborů. Dále se Vám tento
manažer vyvolá při každém vkládaní obrázku nebo souboru (např. ke stažení).
Otevře se Vám následující okno:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
108
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Vysvětlivky ikon:
- odstraní soubor, adresář
- vytvoří nový adresář
- upraví obrázek (převede Vás do editoru obrázku - více viz. úprava obrázků na serveru)
- posune Vás o úroveň výš ve struktuře adresářů
Tlačítko Procházet Vám umožní procházet soubory Vašem PC.
Tlačítko Uložit na server nahraje Vámi vybraný soubor na server.
Pole Soubor označuje Vámi vybraný soubor.
Pole Popis Vám vytvoří popis obrázku ve Vaší prezentaci po najetí myši.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Menu
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XV
110
15
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Menu
Vzhledem k tomu, že náš produkt Visual PHP™ podporuje plnou administraci, spadá do této
administrace i tvorba a úpravy menu. Pomocí menu ovládáte celou prezentaci a přepínáte si mezi
jednotlivými položkami.
Tvorba menu z grafického hlediska je plně v režii Vašeho developera. Vy sami si potom můžete menu
tvořit, přidávat nebo ubírat položky, a to včetně podmenu.
15.1 Tvorba menu
Tvorba menu:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Přidat nový
záznam pod popisem Menu, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Menu.
Na stránce Menu klikněte na tlačítko Nový záznam
Zde už vytváříte samotné menu.
a otevře se Vám administrátorské pole.
Do položky:
Název: zapíšete název políčka menu, které se bude zobrazovat v prezentaci.
Sekce odkazu: vyberete sekci, pod kterou bude menu spadat. Pokud pod tímto tlačítkem bude
dokument, přiřadíte sekci jako dokument. Bez vyplnění této sekce nebudete moci později cokoli pod
toto tlačítko menu přiřadit.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Menu
111
Zobrazení: nastavujete, jestli chcete zobrazit položku menu v prezentaci či nikoli. (Používá se v
případě, že na stránce pracujete a obsah není ještě plně dotvořen.)
Přímý odkaz: můžete tlačítku menu přiřadit stránku buď z Vaší prezentace nebo z úplně cizí. Zapíšete
adresu, na kterou se bude stránka odkazovat.
Způsob zobrazení: Toto pole Vám umožňuje několik způsobů zobrazení:
„Přehled všech záznamů (bez rozlišení na položky menu)“
Většinou se používá u přehledu všech Fotoalb, přehledu Aktualit apod., které nejsou navázány na
žádnou položku menu. Na této stránce zobrazí v záhlaví a zápatí ukazatel počtu stránek dle příspěvků s
možností počtu zobrazení příspěvků.
„Přehled všech záznamů (navázaných na položky menu)“
Většinou se používá u přehledu Fotoalb, přehledu Aktualit apod., ale navázaných na určitou položku
menu. Na takto označeném menu se na této stránce zobrazí v záhlaví a zápatí ukazatel počtu stránek
dle příspěvků s možností počtu zobrazení příspěvků.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
112
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
„ Konkrétní záznam (navázaný na tuto položku menu)“
Jakýkoli libovolný záznam, Dokument, atd. navázaných na položku menu.
Příklad :
Máte vytvořené menu pro Fotogalerii s názvem Fotogalerie. Pod tímto menu máte podmenu s fotoalby
např. 2006, 2007, 2008. A v každém tomto podmenu máte další podmenu s dalšími fotoalby např. jaro,
léto, podzim, zima.
Strom menu bude potom vypadat asi takto :
· Fotogalerie
- 2006
*jaro
*léto
*podzim
*zima
- 2007
*jaro
*léto
*podzim
*zima
- 2008
*jaro
*léto
*podzim
*zima
Fotogalerii přiřadíte „Přehled všech záznamů (bez rozlišení na položky menu)“. Tím se Vám budou
zobrazovat všechna fotoalba (2006, 2007, 2008).
Fotoalbům 2006, 2007, 2008 přiřadíte „Přehled všech záznamů (navázaných na položky menu)“. Tím
se Vám budou zobrazovat vždy jen fotoalba ve vybraném roce (jaro, léto, podzim, zima).
Fotoalbům jaro, léto, podzim, zima přiřadíte „Konkrétní záznam (navázaný na tuto položku menu)“.
Tím se Vám budou zobrazovat vždy jen fotografie v tomto fotoalbu.
Po ukončení práce v menu klikněte na tlačítko Uložit
.
Tímto jste oživili tlačítko Menu v prezentaci a můžete si jej prohlédnout přímo v prohlížeči na adrese
Vaší prezentace.
Stejným způsobem pokračujte ve tvorbě ostatního menu nebo za pomocí tlačítka Uložit a vložit nový
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Menu
113
.
Po uložení se Vám zobrazí již zapsané menu.
15.2 Tvorba podmenu
Tvorba podmenu:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku přidat nový
záznam pod popisem Menu, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Menu.
Na stránce Menu kliknete na tlačítko Nový záznam
© 2010 E-VISION International s.r.o.
a otevře se Vám administrátorské pole.
114
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Zde už vytváříte samotné podmenu.
Do položky:
Název: zapíšete název políčka podmenu, které se bude zobrazovat v prezentaci
Sekce odkazu : vyberete sekci, pod kterou bude podmenu spadat. Pokud pod tímto tlačítkem bude
dokument, přiřadíte sekci jako dokument. Bez vyplnění této sekce nebudete moci později cokoli pod
toto tlačítko podmenu přiřadit.
Zobrazení: nastavujete, zda chcete, aby byla položka menu zobrazena v prezentaci či nikoli. (Používá
se v případě, že na stránce pracujete a obsah není ještě plně dotvořen.)
Přímý odkaz: zde můžete tlačítku menu přiřadit stránku buď z Vaší prezentace, nebo z úplně cizí.
Zapíšete adresu, na kterou se bude stránka odkazovat.
Způsob zobrazení: Toto pole Vám umožňuje několik způsobů zobrazení.
„Přehled všech záznamů (bez rozlišení na položky menu)“
Většinou se používá u přehledu všech Fotoalb, přehledu Aktualit apod., které nejsou navázány na
žádnou položku menu. Na stránce zobrazí v záhlaví a zápatí ukazatel počtu stránek dle příspěvků s
možností počtu zobrazení příspěvků.
„Přehled všech záznamů (navázaných na položky menu)“
Většinou se používá u přehledu Fotoalb, přehledu Aktualit apod., ale navázaných na určitou položku
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Menu
115
menu. Na takto označeném menu se na stránce zobrazí v záhlaví a zápatí ukazatel počtu stránek dle
příspěvků s možností počtu zobrazení příspěvků.
„ Konkrétní záznam (navázaný na tuto položku menu)“
Jakýkoli libovolný záznam, Dokument, atd. navázaných na položku menu.
Příklad:
Máte vytvořené menu pro Fotogalerii s názvem Fotogalerie. Pod tímto menu máte podmenu s fotoalby
např. 2006, 2007, 2008. A v každém tomto podmenu máte další podmenu s dalšími fotoalby např. jaro,
léto,podzim,zima.
Strom menu bude potom vypadat asi takto:
· Fotogalerie
- 2006
*jaro
*léto
*podzim
*zima
- 2007
*jaro
*léto
*podzim
*zima
- 2008
*jaro
*léto
*podzim
*zima
Fotogalerii přiřadíte „Přehled všech záznamů (bez rozlišení na položky menu)“. Tím se Vám budou
zobrazovat všechna fotoalba (2006, 2007, 2008).
Fotoalbům 2006, 2007, 2008 přiřadíte „Přehled všech záznamů (navázaných na položky menu)“. Tím
se Vám budou zobrazovat vždy jen fotoalba ve vybraném roce (jaro, léto, podzim, zima).
Fotoalbům jaro, léto, podzim, zima přiřadíte „ Konkrétní záznam (navázaný na tuto položku menu)“.
Tím se Vám budou zobrazovat vždy jen fotografie v tomto fotoalbu.
Nyní musíte přiřadit podmenu tlačítku hlavního menu, které již máte vytvořené. Bez tohoto
přiřazení se Vám vytvoří pouze další pole menu a nikoli podmenu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
116
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Po ukončení práce v podmenu klikněte na tlačítko Uložit
.|
Tímto jste oživili tlačítko podmenu v prezentaci a můžete si je prohlédnout přímo v prohlížeči na adrese
Vaší prezentace.
Stejným způsobem pokračujte ve tvorbě ostatního podmenu nebo za pomocí tlačítka Uložit a vložit
nový
.
Po správném připřazení se Vám na stránce Menu zobrazí všechny již Vámi vytvořené menu položky.
Pokud je tlačítku menu přiřazeno podmenu, je toto menu označeno tlačítkem + (plus) . Po jeho kliknutí
se Vám vytvořené podmenu zobrazí. Naopak po kliknutí na tlačítko - (mínus) se sroluje zpět.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Menu
117
15.3 Úprava menu
Úprava menu:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Přidat nový
záznam pod popisem Menu, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Menu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
118
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Na stránce Menu se Vám zobrazí všechny již Vámi vytvořené menu položky. Vyberte si Vámi
požadovanou položku, kterou chcete upravit, a klikněte na odkaz Upravit.
Provedete všechny potřebné úpravy a menu opět uložíte pomocí tlačítka Uložit
. V případě, že
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Menu
chcete ukládat Vaši práci průběžně, použijete tlačítko Uložit a upravit
119
.
Do podmenu se dostanete kliknutím na tlačítko šipky, kde provádíte editaci stejným způsobem.
Tip:
Pořadí položek menu i podmenu lze měnit na hlavní stránce menu i pouhým přetažením myší do jiné
pozice.
Pokud máte při přetažení obě linky označené, potom vložíte prvek do tohoto řádku. Vznikne tím
podmenu v tomto řádku.
Pokud máte při přetažení označenou linku mezi řádky, potom vložíte prvek mezi tyto řádky. Změníte tím
pouze hlavní strukturu.
Pak stačí jen kliknout na ikonu Uložit strukturu a pozice.
15.4
Odstranění menu
Odstranění menu:
Po přihlášení do administrace systému můžete buď na domácí stránce kliknout na položku Přidat nový
záznam pod popisem Menu, nebo za pomocí menu uloženého v horní části software vyvolat položku
Menu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
120
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Na stránce Menu se Vám zobrazí všechny již Vámi vytvořené menu položky. Vyberte si Vámi
požadovanou položku, kterou chcete odstranit, a klikněte na odkaz Odstranit.
Stejným způsobem lze odstranit i podmenu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Menu
121
Pokud odstraníte políčko menu nebo podmenu, zůstávají Vám zachovány všechny dokumenty uložené
pod tímto menu. Pouze nebudou zobrazovány, dokud jim nepřiřadíte jiné funkční pole menu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Multijazyčné stránky
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XVI
Multijazyčné stránky
16
123
Multijazyčné stránky
Pokud je Vaše internetová prezentace provedena ve více jazykových mutacích, pak velmi oceníte
možnost rozdělení a správu dokumentu s možností volby jazyka.
Pomocí Visual PHP ™ už nemusíte mít na každý jazyk jiný dokument, ale máte tyto jednotlivé
dokumenty sloučeny dohromady pod jednu správu. Máte na výběr ze všech světových jazyků. Předvolbu
jazyků ve Vaší prezentaci požádejte svého developera, který Vám zvolený jazyk v několika minutách
velmi jednoduše aktivuje.
16.1 Překlady v XHTML editoru
Tvorba multijazyčných stránek v dokumentu:
Přidání nového jazyka do Vaší prezentace Vám na požádání provede Váš developer. V prvním kroku
doporučujeme vytvořit dokument a to s texty a obrázky ve všech navolených jazycích.
Vytvoříte si texty s obrázky atd. v jednom jazyce, potom je označíte včetně obrázků, odrážek atd. a
nakopírujete pod již vytvořený text. Dále jen vyměníte textovou část v novém jazyce. Takto pokračujete,
dokud nemáte obsaženy všechny jazyky.
Na závěr provedete označení textů a přiřazení k jednotlivým jazykům pomocí tlačítka
kde si z rozbalovacího menu vyberete jazyk .
Výsledný efekt bude vypadat následovně:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
,
124
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Tímto zajistíte vždy správné zobrazení Vaší prezentace pod různými jazyky.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Multijazyčné stránky
125
Pro správné zobrazení v prezentaci je nutné, aby mezi jazyky nebyly mezery. To zapříčiní vložení řádku
nad jazyk a v prezentaci je efekt odskočení textu právě o tento řádek. Vymazání řádku provádíte
standardně "Backspace - Delete".
Špatné označení jazyků (nežádoucí mezery):
Pokud ponecháte volbu "Všechny jazyky", bude obsah multijazyčných stránek zobrazen
dohromady bez rozdělení.
Odznačení, změna jazyku:
Pro změnu jazyka nebo odznačení jazyka, klikněte libovolně kamkoli do textu již označeného jazyku a
vyberte z nabídky jiný jazyk nebo položku Všechny jazyky, čímž deaktivujete navolený jazyk.
Výběr jazyka v levém panelu administrace:
V levém panelu administrace máte rovněž možnost výběru jazyka podle nastavení a dle možností Vaší
prezentace. Tato funkce slouží k tomu, abyste mohli přiřadit např. dokument pouze tomu jazyku, který
preferujete. Tato funkce je nadřazená funkci označení jazyků popsaných výše.
Z toho vyplývá, že pokud chcete zachovat volbu multijazyčných stránek podle nastavení ohraničením,
ponecháte v levém panelu jazyky všechny. Pokud chcete prioritu pouze u jednoho z jazyků, vyberete
požadovaný jazyk. Výsledkem bude, že se Vám zobrazí tento dokument pouze v tomto vybraném
jazyku.
Tuto funkci oceníte v případě, že máte velmi rozsáhlé dokumenty, které by byly nepřehledné v
administraci pod více jazyky, nebo velký výběr jazyků. Pak přiřadíte dokumentu jazyk, který požadujete
© 2010 E-VISION International s.r.o.
126
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
a v dalším dokumentu provedete to samé pro další jazyk.
16.2 Překlady polí za pomoci Google překladače
Náš systém je natolik propracovaný, že Vám dovoluje velmi jednoduchou metodou (jedním kliknutím)
provést překlady v ostatních polích za pomoci Google překladače.
Pokud používáte překladače, nemusíte tedy náročně kopírovat text, vkládat do překladače prohlížeče,
opět kopírovat přeložený text a opět vkládat do administrace.
Pokud u pole uvidíte následující ikonku
stačí na ni pouze kliknout a systém se automaticky spojí s
Google překladačem a vloží Vám návrh překladu, který si můžete případně doupravit.
Systém Vám vloží překlad vždy jen k jazyku, který máte aktivní, nemusíte tedy náročně vybírat, do
jakého jazyku chcete provést překlad.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Off-line prezentace
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XVII
128
17
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Off-line prezentace
Tento modul vytvoří identickou kopii Vaší prezentace, kterou je možné vypálit na CD nebo DVD. Po
vložení CD/DVD do počítače se automaticky spustí offline server, který simuluje skutečný internetový
server a spustí se internetový prohlížeč.
Příklady použití:
* chcete vytvořit CD/DVD prezentaci pro propagační účely
* chcete ukázat prezentaci na místě bez přístupu k internetu
* chcete testovat prezentaci, aniž byste měnili data na serveru běžícím v ostrém provozu
Aktivaci tohoto modulu si vyžádejte u svého developera.
17.1 Tvorba off-line prezentace
Po kliknutí v menu na položku
prezentací.
se Vám otevře okno s průvodcem generování off-line
1) Klikněte na tlačítko "Vytvořit dynamickou prezentaci".
2) Otevře se Vám další krok průvodce = test dat + vygenerování off-line:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Off-line prezentace
129
Zde si můžete provést test dat před samotným vygenerováním či komprimaci dat do ZIP archivu.
3) Klikněte na tlačítko "Generovat prezentaci".
Proběhne samotné generování offline prezentace. Tato operace je prováděna na pozadí. Chcete-li
sledovat průběh, čekejte až ukazatel dosáhne 100% (ukazatel se aktualizuje automaticky, neklikejte
proto na tlačítko Aktualizovat (Refresh) ve Vašem prohlížeči). Kdykoli ale můžete přejít do jiné sekce,
operace generování se nepřeruší.
4) Stažení souboru do Vašeho počítače na Váš HDD (hard disk).
© 2010 E-VISION International s.r.o.
130
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Po vytvoření všech potřebných souborů Vám systém nabídne kam se má soubor uložit ve Vašem
počítači. Klikněte na odkaz offline-vaše prezentace.zip a povolte stažení souboru do Vašeho PC.
5) Rozbalení souboru.
Systém generuje nekomprimovany archiv TAR. V případě, že to server umožňuje, lze tento archív ještě
zkomprimovat do ZIP archívu pro zmenšení velikosti stahovaných dat odškrtnutím Komprimovat do ZIP
archívu v předešlém kroku.
Proveďte dekomprimaci ZIP archivu a poté rozbalení TAR souboru do adresáře (TAR dokáže rozbalit
klasický RAR komprimátor). Vytvoří se Vám soubory s vygenerovanou prezentací.
17.2 První spuštění off-line prezentace
Spuštění rozbalené a vygenerované prezentace se provádí spuštním souboru "Server2Go.exe"
Je důležité si vždy napoprvé tuto prezentaci spustit individuálně, aby se vytvořily zbývající tabulky
databáze, a to hlavně před samotným vypálením souborů na CD/DVD.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Off-line prezentace
131
Počkejte prosím až ukazatel dosáhne hodnoty 100%. Poté se Vám automaticky spustí prezentace v offline režimu.
Tato instalace se provádí vždy jen při prvním spuštění. Při dalším spuštění se již spouští prezentace
přímo.
POZOR!!! Pokud byste vypálili přímo soubory bez této instalace, off-line prezentace by byla
funkční, ale při každém spuštění z CD/DVD byste museli čekat právě, až tato instalace
proběhne.
Nyní máte vytvořenou off-line verzi Vaší prezentace. Z Vašeho PC ji můžete kdykoli spustit opět
spuštěním souboru "Server2Go.exe"nebo ji vypálit na médium CD/DVD.
17.3 Vypálení off-line na CD/DVD
Po instalaci popsané v předchozím kroku První spuštění off-line prezentace můžete všechny soubory
(níže vypsané) vypálit na CD/DVD ve Vašem vypalovacím software. Po vložení CD/DVD do mechaniky se
Vám pak prezentace sama spustí.
Je nutné nahrát všechny soubory a adresáře, mimo hlavního, kam jste rozbalili celou off-line prezentaci.
Seznam adresářů a souborů vytvořených off-line prezentace:
Adresáře:
- admin
- cgi-bin
- dbdir
- dlls
- htdocs
- server
© 2010 E-VISION International s.r.o.
132
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Soubory :
- autorun.inf
- gdiplus.dll
- icon.ico
- logo.ico
- pms_config.ini
- raedme.txt
- Server2Go.exe
- Server2Go.exe.manifest
- splash.png
- Thumbs.db
POZOR!!! Pokud byste vypálili přímo soubory bez instalace popsané v předchozím kroku "První
spuštění off-line prezentace", off-line prezentace by byla funkční, ale při každém spuštění z CD/
DVD byste museli čekat právě až výše popsaná instalace proběhne.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Operace nad více záznamy
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XVIII
134
18
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Operace nad více záznamy
Operace nad více záznamy, jak už název napovídá, slouží k hromadným úpravám záznamů. Pokud
potřebujeme změnit pole ve více záznamech, je tato komponenta jako stvořená k těmto úpravám.
Odstraníme tím velký podíl ruční práce, kdy by jsme museli měnit záznamy v položkách jednotlivě.
18.1 Výběr položek
Postup je velmi jednoduchý:
Kliknutím myši označte položky, kde chcete provádět změny a to následujícím způsobem:
- kliknutím na položku označíme jen jednu položku
- přidržením levého Shift + klik vybereme všechny položky po sobě jdoucí
- přidržením levého Ctrl + klik vybereme položky, které nejsou po sobě jdoucí
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Operace nad více záznamy
135
- Přidržením levého Ctrl + A vybereme všechny položky (v tomto modulu není nutné viz. níže)
Vybraná pole se Vám zvýrazní modře.
18.2 Provedení operace
1) Po provedení výberu položek, které chceme hromadně editovat klikneme na ikonu "Operace nad více
záznamy"
2) Vybereme, jestli chceme provádět změny pouze u výběru, nebo u všech položek
3) Vybereme typ operace, který chceme provádět
4) V případě úpravy pole, vybereme v dalším kroku jaké pole chceme hromadně změnit.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
136
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
5) V dalším kroku nám systém nabídne výběr z hodnot vybraného pole
6) Nyní již jen vyčkáme, až systém provede příslušnou operaci a vše je hromadně upraveno
podle našeho požadavku.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Operace nad více záznamy
© 2010 E-VISION International s.r.o.
137
Ostatní zajímavosti
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XIX
Ostatní zajímavosti
19
139
Ostatní zajímavosti
Zde Vám přiblížeme různé maličkosti, které Vám je schopen systém nabídnout u všech databázových
prvků Vaší prezentace. O aplikaci všech modulů žádejte svého developera.
19.1 Výřez obrázků
Cropování (výřez) obrázků:
Náš systém je vypracován do takových detailů, že si můžete sami zvolit výřez z nahraného obrázku. O
aktivaci této služby požádejte svého developera. Máte zde přednastavený poměr stran obrázku a
jednoduše potažením myši vyberete celou oblast, nebo chycením a potažením za roh výřezu můžete
měnit i velikost výběru.
19.2 Vodoznak
Vodoznak:
Na Vašich fotografiích ve článcích, fotogaleriích, anket atd. je možné použít pro ochranu proti krádeži a
zobrazení na jiných serverech vodoznak.
Jedná se o transparentní text nebo obrázek, který je vložen přes část Vaší fotografie.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
140
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
O aktivaci tohoto vodoznaku požádejte svého developera.
Poté se Vám bude vkládat jž automaticky přes všechny Vaše fotografie v článcích.
19.3 Hromadné vkládání
Náš software Visual PHP™ je univerzální ve všech směrech. Dokáže rovněž vkládat hromadně fotografie
uložené v zip souborech. Postup je velmi jednoduchý.
1) Uložte si své fotografie do zip souboru.
2) Klikněte na Fotografie ve vybraném albu a toto album otevřete:
3) Klikněte na ikonu Import
.
4) Vyberte import pomocí zip spouborů:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Ostatní zajímavosti
5) Vyberte název pole Obrázek a vyhledejte zip soubor ve Vašem počítači:
6) Nahrejte zip soubor na server kliknutím na tlačítko Nahrát:
7) Klikněte na tlačítko OK a vyčkejte, dokud ukazatel načítání nedojde 100%.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
141
142
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Vaše obrázky jsou nahrané ve Vašem fotoalbu.
V případě zip souboru systém soubor sám rozbalí a vloží na server do Vámi zvoleného místa. O nic se
dále nestaráte.
19.4
Přetažení obrázku myší
Náš systém Visual PHP™ podporuje mimo jiné přetažení obrázků z externích web stránek pouhým
přetažením myší. Tato funkce Vám ušetří spoustu času a je velmi jednoduchá. Bohužel nejdou
přetahovat obrázky, které jsou pod odkazem.
Postup je velmi jednoduchý. Stačí si otevřít okno administrace, kam chcete obrázek kopírovat, a ve
druhém okně prezentaci, odkud chcete obrázek získat. Uchopíte jej myší a pouze přetáhnete myší do
oblasti vložení obrázku.
Po najetí na místo už jen uvolníte obrázek, ten se Vám automaticky vloží na požadované místo a uloží
na server:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Ostatní zajímavosti
143
Texty lze rovněž jednoše kopírovat ze schránky na patřičné místo v administraci pomocí známého Ctrl+c
(copy) a Ctrl+v (insert).
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Práce s tabulkami
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XX
Práce s tabulkami
20
145
Práce s tabulkami
Editor umožňuje velmi elegantně vytvářet a upravovat tabulky. Vkládání, editace, změny tabulky atd.
budou uvedeny v následující kapitole. Pro ulehčení práce jsme dbali převážně na to, aby se tabulka
vytvářela co nejvěrohodněji se zaběhlým způsobem běžného kancelářského software.
Proto všechna tlačítka a ovládací prvky jsou shodná s těmito software tak, jak jsou obecně známa.
Ovládání a tvorba se tak stane pro Vás příjemnějším.
20.1 Vytvoření tabulky
Pomocí nástroje vložení tabulky lze vložit kamkoli do prezentace tabulku.
Vytvoření tabulky:
Kliknutím na ikonu
vložíte na předem umístěný kurzor v prezentaci tabulku. Otevře se nové okno,
které Vám umožní prvotní tvorbu tabulky. Ta se dá pak samozřejmě i editovat, ale o tom si povíme v
dalších kapitolách.
Počet řádků a sloupců:
Do oblasti Sloupce vložte požadovaný počet sloupců, zrovna tak, jako do pole Řádky požadovaný
počet řádků.
Šířka a výška tabulky:
V oblasti Šířka a Výška zapište hodnotu podle potřeby a zvoleného druhu tak, jakou požadujete velikost
a jak chcete zobrazit tabulku v prezentaci. Lze vybrat z následujících variant (procenta, pixely, nebo
em).
© 2010 E-VISION International s.r.o.
146
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Příklad : pokud zvolíte šířku 100 %, pak bude Vaše tabulka vložena přes celou šířku prezentace a její velikost
se bude vždy měnit s případnou změnou šířky prezentace.
Záhlaví:
Odkliknutím pole Záhlaví přidáte do tabulky záhlaví, které už má předvolené větší písmo.
Zápatí:
Odkliknutím pole Zápatí přidáte do tabulky zápatí.
Sloupce stejně široké:
Při odkliknutí tohoto tlačítka dostanete tabulku se stejně širokým sloupci. Pokud necháte tabulku bez
tohoto zobrazení, budou se Vám sloupce automaticky přizpůsobovat šířce zvoleného textu.
Zarovnání:
V Zarovnání si vyberte umístění tabulky v prezentaci. Na výběr máte z následujících možností:
Po zadání všech požadavků klikněte na tlačítko OK a tabulka se Vám vytvoří v prezentaci. Po kliknutí do
tabulky zmizí rámování, protože ještě není vytvořené, proto je zde tlačítko
, které Vám rámování
vytvoří. Toto rámování je viditelné jen pro Vás a Vaši práci. V prezentaci se ovšem toto rámování
nezobrazuje.
Po ukončení práce klikněte na tlačítko Uložit
upravit
nebo v případě pokračování na tlačítko Uložit a
.
20.2 Editace tabulky
Vlastnosti tabulky:
Tabulku, na kterou umístíte kurzor, lze editovat pomocí ikony
otevře editační okno:
. Po kliknutí na tuto ikonu se Vám
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Práce s tabulkami
147
Rozložení:
Obtékání Vám umožňuje zadat obtékání textu kolem tabulky buď vlevo nebo vpravo.
V poli Šířka a Výška měníte hodnoty buňky. Na výběr zde máte možnost v procentech nebo v pixelech.
Zarovnání textu horizontální nebo vertikální. Zde vyberete, jak chcete v buňce umístit text. Na výběr
máte z několika možností:
Mezery a osazování:
Mezery
Odsazování
Zadávají odsazení buněk z vnější strany (mezery mezi buňkami)
Zde zadáváte odsazování textu v tabulce. Tj. velikost odsazení ze všech stran buňky
© 2010 E-VISION International s.r.o.
148
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Rámečky a obrysy:
Do pole Obrysy zadáte šířku obrysu v pixelech a můžete si ji zde měnit. Rovněž máte možnost měnit
barvu obrysu.
Pole Rámečky Vám dává na výběr z možností vytvoření rámečku kolem tabulky:
Pole Čáry Vám dává na výběr z možností vytvoření čar uvnitř tabulky:
Stlačené okraje:
Pokud máte obrysy v každé buňce, výsledný efekt bude takový, že uvidíte dva obrysy vedle sebe.
Tabulka potom nabývá dojmu, že má velmi silné rámování. Zatrhnutím pole Stlačené okraje toto
rámování překryjete přes sebe a výsledek bude vypadat pouze jako jedno rámování v tabulce.
Styly:
Zde měníte styly buňky. Můžete měnit barvu pozadí buňky, barvu textu (popředí) v buňce.
Při kliknutí na buňku
(vedle křížku) se Vám otevře okno s výběrem základních barev, lze mimoto i
vkládat vlastní barvy ve tvaru #RRGGBB:
Kliknutím na křížek
(vedle buňky) pro vkládání barvy barvu vymažete a vrátíte ji do původní
standartně nastavené hodnoty.
Funkce Stlačené okraje Vám přizpůsobuje obrysy v buňkách a slučuje je v jeden celek.
Obrázek na pozadí:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Práce s tabulkami
149
V okně Obrázek na pozadí lze do buňky vložit obrázek na pozadí ze souboru. Po kliknutí na tlačítko
Změnit se Vám ukáže okno manažeru souborů. Z manažeru si vyberete obrázek již dříve uložený na
server nebo si nahrajete na server nový obrázek a uložíte si jej. Pak jej lze aplikovat do tabulky (viz.
vkládání obrázků).
Upevnění
Opakování
Pozice
Dává na výběr posouvání obrázku s rolováním anebo zafixování obrázku napevno
Pro opakování obrázku v buňce, opakování pouze v ose x či y nebo jeho zakázání
Zde zadáte pozici obrázku v buňce (vlevo, vpravo, na střed atd.)
Po ukončení práce klikněte na tlačítko Uložit
upravit
nebo v případě pokračování na tlačítko Uložit a
.
20.3 Přidání a editace řádku
Vkládání řádků:
V případě potřeby lze do tabulky dodatečně vkládat řádky a to pomocí ikon:
, která nám vloží řádek nad vybraný řádek, který si předem určíte umístěním kurzoru do buňky v
tabulce
, která nám vloží řádek pod vybraný řádek, který si předem určíte umístěním kurzoru do buňky v
tabulce
Vymazání řádku:
Nepotřebný řádek lze z tabulky vymazat pomocí ikony
buňky.
, který si předem určíte umístěním kurzoru do
Rozdělení řádků:
V případě, že jste některé buňky v tabulce sloučili, lze toto sloučení zrušit celkově v řádcích pomocí
ikony
. Po této operaci se zruší sloučení v řádku a veškerý obsah řádku zůstává v jedné buňce i
nadále.
Editace řádku:
Libovolný řádek, na který umístíte kurzor, lze editovat pomocí ikony
Vám otevře editační okno:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
. Po kliknutí na tuto ikonu se
150
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Rozložení:
V poli Šířka a Výška měníte hodnoty řádku. Na výběr zde máte možnost v procentech nebo v pixelech.
Zarovnání textu horizontální nebo vertikální. Zde vyberete, jak chcete v řádku umístit text. Na výběr
máte z několika možností:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Práce s tabulkami
151
Styly (CSS):
Zde měníte styly řádku. Můžete měnit barvu pozadí řádku, barvu textu (popředí) v řádku a barvu obrysu
řádku. Na výběr máte z následujících možností:
Při kliknutí na buňku
(vedle křížku) se Vám otevře okno s výběrem základních barev, lze mimoto i
vkládat vlastní barvy ve tvaru #RRGGBB:
Kliknutím na křížek
(vedle buňky) pro vkládání barvy barvu vymažete a vrátíte ji do původní
standartně nastavené hodnoty.
Background Image:
V okně Backgroud Image lze do řádku vložit obrázek na pozadí ze souboru. Po kliknutí na tlačítko
Procházet se Vám ukáže okno manažeru souborů. Z něj si vyberete obrázek již dříve uložený na server
nebo nahrajete na server nový obrázek a uložíte si jej. Pak jej lze aplikovat do tabulky (viz. vkládání
obrázků).
Posouvání
Opakování
Pozice
Dává na výběr posouvání obrázku s rolováním a ebo zafixování obrázku napevno
Pro opakování obrázku v řádku, opakování pouze v ose x či y nebo jeho zakázání
Zde zadáte pozici obrázku v řádku (vlevo, pravo, na střed atd.)
ID a třída CSS:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
152
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Tato pole slouží k úpravě CCS třídy a jsou určena pro zkušené uživatele. Pokud se chcete dozvědět
více, naleznete tyto možnosti v druhé rozšířenější příručce určené pro Developery.
Po ukončení práce klikněte na tlačítko Uložit
upravit
20.4
nebo v případě pokračování na tlačítko Uložit a
.
Přidání sloupce
Vkládání sloupce:
V případě potřeby lze do tabulky dodatečně vkládat sloupce a to pomocí ikon:
, která vloží sloupec vpravo od vybraného řádku, jenž si předem určíte umístěním kurzoru do buňky v
tabulce
, která vloží sloupec vlevo od vybraného řádku, jenž si předem určíte umístěním kurzoru do buňky v
tabulce
Vymazání sloupce:
Nepotřebný sloupec lze z tabulky vymazat pomocí ikony
do buňky
, který si předem určíte umístěním kurzoru
Rozdělení sloupců:
V případě, že jste některé buňky v tabulce sloučili, lze toto sloučení zrušit celkově v řádcích pomocí
ikony
. Po této operaci se zruší sloučení v sloupcích a veškerý obsah řádku zůstává v jedné buňce i
nadále.
Po ukončení práce klikněte na tlačítko Uložit
upravit
nebo v případě pokračování na tlačítko Uložit a
.
20.5 Přidání, sloučení a rozdělění buněk
Vkládání buňky:
V případě potřeby lze do tabulky dodatečně vkládat buňky a to pomocí ikon :
, která vloží buňku před vybraný řádek v tabulce, jenž si předem určíte umístěním kurzoru do buňky v
tabulce
, která vloží buňku za vybraný řádek v tabulce, jenž si předem určíte umístěním kurzoru do buňky v
tabulce
Vymazání buňky:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Práce s tabulkami
Nepotřebnou buňku lze z tabulky vymazat pomocí ikony
do buňky
153
, kterou si předem určíte umístěním kurzoru
Sloučení buněk:
V případě, že chcete sloučit některé buňky v tabulce, provedete to pomocí ikony
. Nejdříve si zvolené
buňky označíte a po kliknutí na ikonu Sloučit buňku se všechny označené buňky sloučí v jednu.
Rozdělení buněk:
V případě, že jste některé buňky v tabulce sloučili, lze toto sloučení zrušit celkově pomocí ikony
. Po
této operaci se zruší sloučení všech označených buněk a veškerý obsah řádku zůstává v jedné buňce i
nadále.
Po ukončení práce klikněte na tlačítko Uložit
upravit
nebo v případě pokračování na tlačítko Uložit a
.
20.6 Editace buňky
Editace buňky:
Libovolnou buňku, na kterou umístíte kurzor, lze editovat pomocí ikony
otevře editační okno:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
. Po kliknutí na tuto ikonu se
154
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Rozložení:
V Poli Šířka a Výška měníte hodnoty buňky. Na výběr máte možnost v procentech nebo v pixelech.
Zarovnání textu horizontální nebo vertikální. Zde vyberete, jak chcete v buňce umístit text. Na výběr
máte z několika možností:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Práce s tabulkami
155
Styly (CSS):
Zde měníte styly buňky. Můžete měnit barvu pozadí buňky, barvu textu (popředí) v buňce a barvu obrysu
buňky. Na výběr máte z následujících možností:
Při kliknutí na buňku
(vedle křížku) se Vám otevře okno s výběrem základních barev, lze mimoto i
vkládat vlastní barvy ve tvaru #RRGGBB.
Kliknutím na křížek
(vedle buňky) pro vkládání barvy barvu vymažete a vrátíte ji do původní
standartně nastavené hodnoty.
Background Image:
V okně Backgroud Image lze do buňky vložit obrázek na pozadí ze souboru. Po kliknutí na tlačítko
Procházet se Vám ukáže okno Manažeru souborů. Z manažeru si vyberete obrázek již dříve uložený
na server nebo si nahrajete na server nový obrázek a uložíte si jej. Pak jej lze aplikovat do tabulky (viz.
vkládání obrázků).
Posouvání
Opakování
Pozice
Dává na výběr posouvání obrázku s rolováním anebo zafixování obrázku napevno
Pro opakování obrázku v buňce, opakování pouze v ose x či y nebo jeho zakázání
Zde zadáte pozici obrázku v buňce (vlevo, pravo, na střed atd.)
ID a třída CSS:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
156
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Tato pole slouží k úpravě CCS třídy a je určena pro zkušené uživatele. Pokud se chcete dozvědět více,
naleznete tyto možnosti v druhé rozšířenější příručce určené pro Developery.
Po ukončení práce klikněte na tlačítko Uložit
upravit
nebo v případě pokračování na tlačítko Uložit a
.
20.7 Odstranění tabulky
Nežádoucí tabulku lze velmi jednoduše odstranit. Stačí ji označit kliknutím myší a pak kliknout na
buňku
, která provede výmaz tabulky.
Před samotnou akcí se Vás software dotáže, zdali opravdu chcete tabulku smazat, a po odsouhlasení
akci provede natrvalo.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Práce s obrázky
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XXI
158
21
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Práce s obrázky
V této kapitole Vás provedeme všemi všemi úpravami spojenými s obrázky, které nás software
umožňuje.
21.1 Vložení obrázku
Pomocí nástroje vložení obrázku můžete umístit jakýkoli obrázek na libovolné místo v editoru.
Vložení obrázku
Umístěte kurzor na místo, kam chcete obrázek vložit a klikněte na tlačítko
Vložit obrázek. Otevře
se nové okno Manažeru souborů se seznamem složek a náhledy uložených obrázků.
Kliknutím na složku se přesuňte do požadované složky (vlastní složku můžete vytvořit i kliknutím na
ikonu
Vytvořit novou složku. Kliknutím na náhled vyberte požadovaný obrázek a klikněte na
tlačítko OK. Požadovaný obrázek se zobrazí na místě kurzoru editoru.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Práce s obrázky
159
Nahrání vlastního obrázku na server
V okně Manažeru souborů klikněte na tlačítko Procházet..., vyberte soubor na vašem lokálním disku
a klikněte na tlačítko Uložit na server. Jakmile se obrázek uloží na server, zobrazí se mezi náhledy.
Odstranění obrázku ze serveru
U příslušného náhledu klikněte na tlačítko
Odstranit.
Úprava obrázku v editoru
Kliknutím na tlačítko tužky
se Vám otevvře editor obrázků, kde můžete vybraný obrázek editovat.
Více v odkazu Úprava obrázku přímo na serveru.
21.2 Úprava obrázku přímo na serveru
K dispozici máte editor obrázku, abyste nemuseli používat složité a drahé grafické programy. U
příslušného obrázku klikněte na tlačítko Upravit. Zobrazí se nové okno s editorem obrázku.
Výřez obrázku:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
160
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Chcete-li vyříznout část obrázku, klikněte na tlačítko
Oříznout. Myší označte oblast, kterou chcete
vyříznout. Označenou oblast lze přesunovat kliknutím doprostřed oblasti a táhnutím požadovaných
směrem. Oblast lze zvětšovat nebo zmenšovat kliknutím na okraj oblasti a táhnutím do požadovaného
směru. Celou akci potvrďte kliknutím na tlačítko
OK.
Změna velikosti obrázku:
Chcete-li změnit rozměry obrázku, klikněte na tlačítko
velikost. Akci potvrďte kliknutím na tlačítko
Velikost. Táhnutím okrajů obrázku se změní
OK.
Rotace obrázku:
Obrázek je možné otočit o libovolný počet stupňů. Klikněte na tlačítko
Otočit. V horní nabídce
vyberte, o kolik stupňů chcete obrázek otočit nebo zadejte vlastní hodnotu. Akci potvrďte kliknutím na
tlačítko
OK.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Práce s obrázky
161
21.3 Další vlastnosti obrázku
Vzhled a umístění obrázků je dále možné lehce upravovat. V editoru kliknutím označte požadovaný
obrázek a klikněte na tlačítko
Vlastnosti obrázku. Otevře se následující dialogové okno.
Záložka obrázek:
URL
Po kliknutí
Po najetí myší
Adresa obrázku. Chcete-li zmenit obrázek, klikněte na tlačítko Změnit... a vyberte
obrázek jiný.
Tento obrázek se zobrazí po kliknutí na původní obrázek.
Tento obrázek se zobrazí přes původní obrázek. Typické použítí je pro zobrazení větší
© 2010 E-VISION International s.r.o.
162
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
(zobrazit přes)
fotky.
Po najetí myší
Tento obrázek se zobrazí místo původního obrázku. Oba obrázky musí mít stejnou
(zaměnit za)
velikost. Typické použití je pro grafická tlačítka.
Záložka vlastnosti:
Šířka
Výška
Zjistit velikost
Zachovat poměr
výšky a šířky
Zarovnání
Odsazení
Vyhlazení
(Antialias)
Zde můžete nastavit šířku obrázku jinou, než je původní
Zde můžete nastavit výšku obrázku jinou, než je původní
Vyplní automaticky pole Šířka a Výška skutečnou velikostí obrázku
Nechejte zaškrtnuté, aby systém sám dopočítal šířku, nebo výšku tak, aby byl
obrázek nebyl deformovaný
Zde nastavte, kde se má obrázek v textu zobrazit. (Vlevo = text obtéká obrázek
zprava, Vpravo = text obtéká obrázek zleva)
Velikost odsazení obrázku od textu.
Pokud měníme velikost obrázku, potom se nám formát obrázku změní s rozostřenými
rysy. Použitím této funkce obrázek vyhladíme.
Styly:
Obrys
Třída
21.4
Vyberte barvu, typ a velikost obrysu obrázku
Pro zkušené uživatele umožní nastavit CSS třídu.
Import obrázků z externích stránek
Pokud vložíte přes schránku (ctrl+c a ctrl+v) obsah jiných stránek, uložíte pouze odkazy na cizí
obrázky. Aby nebyla prezentace závislá na jiných serverech (umístění obrázků se může u nich časem
změnit), je možné všechny tyto externí obrázky naimportovat na server, kde běží Vaše prezentace.
Typické použití je při převodu obsahu ze starých prezentací do nové prezentace. Jinak texty se
přesouvají automaticky, bez dalšího nutného zásahu.
Pro import obrázků klikněte na tlačítko
otevře následující dialogové okno:
Načíst externí obrázky. Pro každý externí obrázek se
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Práce s obrázky
163
V poli Soubor můžete změnit název souboru obrázku a v poli Cílová složka vyberte, kam se má
obrázek na serveru uložit.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Práce s odkazy
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XXII
Práce s odkazy
22
165
Práce s odkazy
V našem software můžete velmi jednoduše vytvářet libovolné odkazy a všem jim přiřadit libovolné otevření
(např. ve stejném okně, v novém atd.).
A to hlavně na:
- stránky vlastní prezentace
- e-mailové odkazy
- stránky cizí prezentace
- soubory
- stažení souborů
22.1 Vytvoření odkazu
Pro vytvoření odkazu označte v editoru požadovaný text nebo klikněte na obrázek, ze kterého chcete
vytvořit odkaz. Poté klikněte na tlačítko
Vložit odkaz. Otevře se následující dialogové okno:
Odkaz na stažení souboru
Pokud chcete vytvořit odkaz na stažení souboru, klikněte na tlačítko Vložit soubor... a vyberte
požadovaný soubor ze serveru nebo soubor nahrejte z lokálního počítače na server, kde jej potom
vyberete.
Odkaz na stránku uvnitř prezentace
Pokud chcete vytvořit odkaz na jinou stránku Vaší prezentace, klikněte na tlačítko Vložit stránku... .
Otevře se další dialogové okno:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
166
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
V poli sekce vyberte požadovanou sekci, ze které chcete najít stránku (dokumenty, formuláře atd.).
Vyberte požadovaný záznam a systém Vám sám vygeneruje odpovídající odkaz. Pro kontrolu se Vám
stránka ukáže v pravém panelu náhledu. Chcete-li zobrazit kompletní náhled (tedy tak, jak to uvidí
návštěvník), zaškrtněte pole náhled včetně designu.
Odkaz na externí stránky
Chcete-li vložit odkaz na cizí stránky, jednoduše vložte adresu stránky do pole Adresa. Odkaz musí
začínat http://, aby systém poznal, že jde o externí stránku. Nejrychlejší je zkopírovat si kompletní
adresu z okna prohlížeče a vlepit do tohoto pole.
Odkaz na e-mail
Jednoduše napište nebo vložte ze schránky e-mailovou adresu do pole Adresa. Systém už další kroky
provede za Vás.
Popis odkazu
Popis slouží k tomu, aby bylo jasně předem dané, jaký obsah návštěvníka čeká po kliknutí na tento
odkaz. Popisky u vnitřních stránek jsou generované automaticky, ale je možné je zaměnit.
Cílové okno
Chcete-li změnit způsob otevření odkazu, zadejte okno, ve kterém se má odkaz otevřít. Standardně je
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Práce s odkazy
nastaveno Nové okno.
Třída CSS a Další CSS jsou rezervovány pro zkušené uživatele.
Po vybrání odkazu a jeho náležitostí klikněte na OK. Pro zrušení Storno.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
167
Přihlášení do administrace
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XXIII
Přihlášení do administrace
23
169
Přihlášení do administrace
Do administrace systému se přihlašujete pomocí loginu a hesla, které Vám vytvoří Váš developer.
Administrátorů může být nekonečné množství, vždy záleží na nastavení systému a modulech, které
ovládáte.
23.1 Přihlášení do administrace
Přihlašovací okno se vyvolává vždy zápisem admin do adresy Vaší prezentace.
Příklad:
Prezentace na doméně www.e-vision.cz
Přihlášení do administrace : www.e-vision.cz/admin
Zde už jen vyplníte Vaše přihlašovací jméno a heslo a můžete započít s administrací.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
SEO odkazy
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XXIV
SEO odkazy
24
171
SEO odkazy
SEO odkazy jsou v dnešní době nedílnou součástí každé internetové prezentace. Jsou to vlastně klíčová
slova, pod kterými jste vyhledáváni různými druhy dostupných vyhledávačů (Seznam, Atlas, Google,
Yahoo apod.)
Za tvorbu a nastavení SEO odkazů se dnes vynakládají nemalé prostředky různým firmám, které se
tímto zabývají. Výsledek tohoto snažení je většinou nejistý. Náš produkt Visual PHP™ nabízí tvorbu
vašich SEO odkazů zdarma, je nutné ovšem dodržet určitá pravidla. Pokud tato pravidla budete
dodržovat, dostanete se velmi brzy do podvědomí všech vyhledávačů a na přední příčky těchto
vyhledávačů.
Je velmi důležité pochopit systém různých vyhledávačů a principy jejich chování tak, aby zrovna Vaše
prezentace byla umístěna na prvních stranách vyhledávače.
Uspořádali jsme základní principy do několika bodů, pomocí kterých si sami nastavíte SEO odkazy a
pomocí kterých se dostanete na vyšší příčky, protože náš produkt je těmto vyhledávačům nabízí lidově
řečeno jako na talíři a činí je tím pro vyhledávače líbivějšími.
Naše SEO opravdu funguje a hlavně je ZDARMA součástí systému Visual PHP™.
Přesvědčte se sami :
na ukázku jsme vybrali klíčová slova našeho produktu Visual, PHP a VISION. Do takového stavu
pozic jsme neinvestovali ani korunu!!!
VYHLEDÁVAČ
www.seznam.cz
www.seznam.cz
www.seznam.cz
www.seznam.cz
www.seznam.cz
www.atlas.cz
www.atlas.cz
www.atlas.cz
www.atlas.cz
www.atlas.cz
www.google.cz
www.google.cz
www.google.cz
www.google.cz
www.yahoo.com
www.altavista.
com
© 2010 E-VISION International s.r.o.
KLÍČOVÉ SLOVO
POZICE
php
visual
visual php
vision
e-vision
4
1
1
3
1
POČET NALEZENÝCH
ODKAZŮ
5 749 000
530 392
85 203
1 428 916
614 000
php (celosvětově)
php (vyhledat česky)
visual (celosvětově)
visual php (celosvětově)
e-vision (celosvětově)
15
10
6
1
1
564 000 000
1 600 000
30 100 000
22 100 000
38 800 000
php (celosvětově)
visual (celosvětově)
visual php (celosvětově)
e-vision (celosvětově)
7
5
1
1
6 560 000 000
244 000 000
37 300 000
74 800 000
visual php
1
152 000 000
visual php
1
152 000 000
172
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Stav k 1.4.2010
24.1 Pravidla a tvorba SEO odkazů
Základní pravidla tvorby SEO odkazů v našem produktu Visual PHP™
Pro názorný příklad zde uvedeme smyšlenou firmu "Novák" p.Nováka, který obchoduje se
stavebninami.
1) Doména
Všechny vyhledávače se filtrují podle klíčových slov, která jsou nejhledanější. Málokdo hledá společnost
www.novak.cz, protože ji ani nezná, ale hledá podle klíčových slov "stavebniny, stavební dílce, cihly,
tvárnice, okna, okapy" apod. Již zde je si nutné uvědomit název samotné domény, jestli vyhovuje a
obsahuje klíčová slova.
Doporučujeme tedy nakoupit p. Novákovi domény, které budou obsahovat klíčová slova. Domén můžete
vlastnit několik a všechny mohou být směrovány na jednu prezentaci. Jako nejsilnější tedy
doporučujeme doménu www.stavebniny-novak.cz tak, aby již doména měla v názvu hlavní klíčové slovo.
Na tuto nejsilnější doménu navážeme celou prezentaci a ostatní na ni jen nasměrujeme.
2) Nastavení administrace
Je nutné vyplnit všechny kolonky v administraci systému, záložka "Nástroje" pole "Nastavení" záložka
"Základní"
2a) Název prezentace - tento text se zobrazí jako název ve vyhladávači - zde vepíšeme název, který bude
opět obsahovat klíčová slova např. Stavebniny Novák - stavební dílce, okna, cihly - název by neměl být
moc dlouhý a měl by obsahovat jen ty nej klíčová slova
2b) Klíčová slova - zde vepíšeme všechna klíčová slova - "stavebniny, stavební dílce, cihly, tvárnice,
okna, okapy" apod.
2c) Popis prezentace - tento text se ukáže ve vyhledávači pod nalezeným názvem - opět klíčová slova v
krátkém textu např. - Stavebniny Novák - prodej okna, okapy, cihly, tvárnice atd.
Položky autor a copyright vyplní Váš developer, který si tam udá vlastní iniciály např. E-VISION
International, s.r.o.
3) Naplnění administrace daty
Vyplňte u každého vloženého dokumentu, článku apod. jeho název (u multijazyčných prezentací vždy v
příslušném jazyce). Tento název se nemusí shodovat s názvem dokumentu. Použijte v něm základní
klíčová slova. Produkt Visual PHP™ tato slova vloží do adresy Vaší prezentace, přesně tak, jak to
nejvíce vyhovuje vyhledávačům.
Např. název dokumentu "Kontakt" je nic nevypovídající a tedy špatný. Je nutno vložit název s klíčovým
slovem např. kontakt stavebniny novak
Příklad:
Nevhodné pro vyhledávače:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
SEO odkazy
173
http://www.stavebniny-novak.cz/documents.php?language=cs&mid=115f82a8-14f3-102b-bbd474b73c0566ef
Po transformaci pomocí Visual PHP™:
http://www.stavebniny-novak.cz/kontakt-stavebniny-novak/
3a) Jako další je velmi důležité používat klíčová slova při tvorbě menu. Již zde je nutné opět s
těmito klíčovými slovy počítat.
Pro p.Nováka je ideální následující menu:
- Prodej stavebnin
- Dveře
- Cihly
- Okna
- Plastová
- Dřevěná
- Výrobce 1
- Výrobce 2
3b) Nesnažte se veškerý text vkládat na jednu nekonečnou stránku.
Rozdělte si text do hlavních kapitol s krátkým popisem a vytvářejte odkazy sami na sebe = odkaz z
kapitoly na další nový dokument, kde bude jednotlivá kapitola podrobně popsána, případně s dalšími
odkazy např. na jednotlivé výrobky
3c) Zvýrazněte klíčová slova v textu tučným písmem. Je to sice nejméně účinné, ale i tím zvyšujete
pravděpodobnost, že Vás budou mít vyhledávače (roboti) v oblibě.
Příklad:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
4) Nadpisy v administraci
Používejte hojně názvy samotných textů pomocí předem stanovených nadpisů (Nadpis 1, Nadpis 2,
Nadpis 3 atd.) Velikost nadpisů, barvu, typ fontu Vám nastaví během pár sekund Váš developer pro
celou prezentaci. Nepoužívejte tedy formátování textů sami jejich úpravou velikosti, barvy atd. v
HTML editoru !!!. Vyhledávače přímo milují nadpisy a velmi rádi s nimi pracují, ale jen ty přednastavené,
používají je potom jako h1,h2,h3. Nadpisy textů by rovněž měly obsahovat klíčová slova, názvy výrobků
apod.
5) Aktualizace Vaší prezentace
Vyhledávače milují aktuality a vůbec vše nové, co se na Vašich stránkách děje. Snažte se proto
obměňovat Vaši prezentaci a aktualizovat ji. Pokud vyhledávač zjistí, že je prezentace mrtvá
(neaktualizovaná), jdete v žebříčku rapidně dolů.
6) Výměnné odkazy
Jako další velmi významnou součástí pravidel SEO odkazů jsou samotné výměnné odkazy. Jistě jste se
setkali na webech se spoustou výměnných odkazů a bannerů dole pod patičkou webu. Ty tam nejsou
pro parádu, nebo že se někomu líbí, jak to tam vše bliká, ale jsou určeny jen robotům (vyhledávačům).
Čím více ostatních webovek na Vás směruje, tím rychleji a výše stoupáte v žebříčku vyhledávačů. Není
© 2010 E-VISION International s.r.o.
174
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
podmínkou, aby výměnné odkazy byly z Vašeho oboru !
7) Inzerce
Existuje spousta inzertních serverů, kam Vám doporučuji vložit Vaše inzeráty. Tyto inzeráty opět musí
obsahovat hlavní klíčová slova, která zde nesmíte opomenout. Pravděpodobnost, že Vás někdo navštíví
(reálný člověk) z těchto inzertních serverů je velmi malá, ale je to pastva pro roboty vyhledávačů a o ty
nám jde především v tomto kroku. Vkládání do těchto serverů je většinou zdarma.
Takový základní seznam naleznete např. zde: http://blog.seo-expert.cz/ceske-a-slovenske-katalogy-suzitkem-pro-seo , http://tipnanakup.bezpecnyobchod.cz/katalog/eshopy.php/inzerce
8) Registrace e-shopů
Zde je dalším důležitým faktorem registrace na servery typu zbozi.cz, heureka.cz, hyperzbozi.cz apod.
Zde jsou některé placené, některé zdarma. Seznam těch největších naleznete zde: http://www.visualphp.com/cs/clanky/automaticky-export-xml-pro-vyhledavace-zbozi/ O aktivaci této služby kontaktujte
svého developera.
9) Úplně nové stránky - registrace do vyhledávačů
V případě, že máte úplně nové stránky je vhodné vše urychlit vložením URL odkazu Vašich stránek do
samotných vyhledávačů např.:
Seznam - http://search.seznam.cz/pridej-stranku
Google - http://www.google.cz/addurl/
Jyxo - http://jyxo.cz/d/submit
POZOR - vkládejte pouze hotové stránky, nikoli rozpracované !!!
Pokud se budete držet našich rad, jistě docílíte navýšení Vaší prezentace v žebříčku vyhledávačů. V
každém případě nepočítejte, že se vše projeví ihned. Bude trvat určitou dobu, než se vše projeví reálně.
Pokud se chcete podívat na praktický příklad využití všech výše popsaných pravidel, navštivte naše
stránky:
www.hlodavcidoma.cz - e-shop
www.visual-php.com - stránky věnované produktu Visual PHP™
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Statistiky
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XXV
176
25
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Statistiky
Systém Visual PHP™ Vám poskytuje širokou škálu statistik Vaší prezentace.
25.1 Statistiky prezentace
Kompletní statistiky přístupů
Náš software Vám nabízí přesné statistiky přístupů a spoustu dalších statistik včetně rozdělení na
roboty (vyhledávače), kteří Vám statistiky mohou značně znepřesnit, dále s přístupy pravidelných
návštěvníků, možností měnit grafy atd.
Kliknutím na položku Nástroje a Statistiky se dostanete na stránku Vašich statistik.
Na výběr máte z následujících statistik:
Stránky
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Statistiky
* Souhrnná statistika
* Žebříček stránek
* Vstupní stránky
* Výstupní stránky
* Domény
* První úroveň stránek
* Chování návštěvníků
* Hloubka prohlížení
Odkazy
* Odkazující stránky
* Odkazující domény
* Vyhledávače
* Přístupy z vyhled. adresářů
* Přístupy ze str. s hodnocením
* Přístupy ze str. s oblíbenými odkazy
* Hledaná slova
* Odkazy z vyhledávačů
* Nalezené stránky
* Partneři
Geography
* IP adresy
* Sítě
* Jazyky
* Města
* Státy
* Pravidelní návštěvníci
System
* Agents Accept-Languages
* Prohlížeče
* Roboti
* Operační systémy
Ostatní
* Prohlížející uživatelé
* Zobrazit log
© 2010 E-VISION International s.r.o.
177
Textový editor
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XXVI
Textový editor
26
179
Textový editor
V této kapitole si povíme něco o možnostech administrace textu v dokumentech.
26.1 Formát textu
Styl textu:
Ikona
Vám ukazuje momentální nastavení stylu textu. Je to čistě jen pomocná funkce.
Formátování textu:
Pomocí pole Formát textu si vyberete ze standardních formátů textů. Tento formát Vám případně změní
Váš developer, který se řídí schváleným designem (velikost nadpisů, jejich barvu), a to během pár minut.
Funkce formátování textů se hojně používá např. při nadpisech nebo v textech, kde požadujete stejné
formátování. Nemusíte již potom opakovaně nastavovat velikost písma, jeho barvu, typ a editaci.
Změnu lze provést u textu již napsaného jeho označením, anebo před samotným psaním výběrem
formátu. Navrácení zpět se provede kliknutím do pole Formát textu na normální.
Příklad formátování:
Nadpis 1:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Nadpis 2:
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Nadpis 3:
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur.
Nadpis 4:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
180
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Tip:
Doporučujeme používat hojně formátování textů v nadpisech nebo zvýrazněním textů tučným písmem,
hlavně klíčových slov, protože se všemi těmito slovy pracuje dále SEO automatická optimalizace
stránek a bude je zařazovat jako klíčová slova pro vyhledávače. Díky nim se potom dostáváte na přední
stránky vyhledávačů a jste více zviditelněni.
26.2 Typ písma
V našem textovém editoru lze nastavit základní druhy písma, která jsou podporována všemi dostupnými
prohlížeči. Pokud byste vložili (nakopírovali) jiný typ písma, je zde riziko, že písmo nebude správně
zobrazeno v určitém prohlížeči, což je pro internetovou prezentaci nežádoucí.
Po kliknutí na pole Typ písma se Vám rozbalí výběr druhu písem:
Písmo Arial:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat.
Písmo Courier New:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Písmo Georgia:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim v eniam, quis nostrud ex ercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Písmo Tahoma:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Textový editor
181
Písmo Time New Roman:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Písmo Verdana:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Písmo Impact:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.
26.3 Velikost písma
Tak jako lze měnit druh písma, lze taky měnit i jeho velikost kliknutím na pole Velikost písma. Pak si
jen stačí vybrat požadovanou velikost z nabídky. Velikosti písma jsou standardně nastavena. V některém
z update očekávejte změnu, kde bude možnost nastavení libovolné velikosti písma podle Vašeho přání.
Velikost písma 1 ( 8 b.):
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Velikost písma 2 ( 10 b.):
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat.
Velikost písma 3 ( 12 b.):
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Velikost písma 4 ( 14 b.):
© 2010 E-VISION International s.r.o.
182
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.
Velikost písma 5 ( 18 b.):
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Velikost písma 6 ( 24 b.):
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.
Velikost písma 7 ( 36 b.):
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor
26.4
Editace písma
Tak jako jste zvyklí z jiných kancelářských software, i zde lze editovat předem označený text pomocí
různých nastavení. Zvýrazníte tím části textu nebo nadpisy a tím zvýšíte jeho důležitost v obsahu. Vše je
potom mnohem přehlednější a úhlednější. Všechny níže uvedené možnosti lze různě spolu kombinovat
podle potřeby.
Tučné písmo:
Kliknutím na ikonu tučného písma
změní se Vámi označený text na písmo tučné:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Textový editor
183
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Kurzíva:
Kliknutím na ikonu kurzívy písma
změní se Vámi označený text na písmo s kurzívou:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat.
Podtržení:
Kliknutím na ikonu podtržení písma
změní se Vámi označený text na písmo podtržené:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat.
Přeškrtnutí:
Kliknutím na ikonu přeškrtnutí písma
změní se Vámi označený text na písmo přeškrtnuté:
Horní index:
Kliknutím na ikonu horního indexu
změníte označený text na horní index. Vhodné pro psaní např. různých jednotek
Dolní index:
Kliknutím na ikonu dolního indexu
změníte označený text na dolní index. Vhodné pro psaní např. různých jednotek
26.5 Zarovnání textu
Text lze zarovnávat v dokumentu podle standardních možností a známých typů zarovnání. Zpětné
zarovnání textu je možné pouze u textu, které je předem označené, nebo je nutné zvolit předem
libovolné zarovnání, než se text začne psát.
Text lze zarovnat vpravo, vlevo, na střed nebo jej rozložit po celé délce dokumentu.
Zarovnání vlevo:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
184
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Kliknutím na ikonu
zarovnáte text vlevo:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum
Zarovnání vpravo:
Kliknutím na ikonu
zarovnáte text vpravo:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum
Zarovnání na střed:
Kliknutím na ikonu
zarovnáte text na střed dokumentu:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum
Rozložení po celé délce dokumentu:
Kliknutím na ikonu
zarovnáte text po celé délce dokumentu:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Zarovnání textu pomocí odsazení:
Kliknutím na ikonu
odsadíte odstavec vždy o několik znaků vpřed. Velikost odsazení je závislá na
počtu kliknutí na ikonu :
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Textový editor
Zrušení odsazení se provádí stejným způsobem, jen kliknutím na ikonu
185
.
Psaní textu zprava doleva, nebo zleva doprava:
Pomocí ikony
píšete text zleva doprava (takto je nastavení provedeno standardně) nebo v případě
potřeby lze psát text pomocí ikony
taky zprava doleva tak, jak je zvykem v arabských zemích.
Zarovnání textu pomocí seznamu, nebo odrážek:
V případě potřeby napsání seznamu zvýrazněných pomocí číselného seznamu stačí kliknout na ikonu
nebo pomocí odrážek
. Vybraný text, který bude spadat do seznamu, je nutné předem označit
pomocí myši.
Zarovnání pomocí seznamu:
1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.
2. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat.
3. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
4. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.
Zarovnání pomocí odrážek:
· Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.
· Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat.
· Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
· Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.
26.6 Barva písma a pozadí
V našem software lze měnit barvu písma nebo pozadí textu dle potřeby. Barvu můžete vkládat pomocí
najetí myší na určitou barvu v paletě barev nebo pokud znáte formát barvy, pak napsáním přímo do okna
stylem #RRGGBB. Barvu textu a pozadí lze rovněž libovolně kombinovat.
Změna barvy textu:
Změna barvy textu se provádí kliknutím na ikonu
požadovanou barvu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
, kde se Vám otevře paleta barev a vyberete si
186
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Změna barvy pozadí:
Změna barvy pozadí textu se provádí kliknutím na ikonu
, kdy se opět otevře okno s paletou barev
tak, jako při změně barvy písma, a výběr už záleží jen na Vás. Tato vlastnost se hojně využívá např. při
nutnosti zvýraznit něco důležitého nebo zvýraznit změny od předešlých dokumentů.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Odstranění vlastnosti písma z celého dokumentu:
Pokud chcete text vložit do původního stavu, lze to provést velmi jednoduše. Stačí kliknout na ikonu
Tato funkce odstraní velikost, typ a barvu písma a vrátí jej do standardního nastavení.
.
POZOR!!! Tato změna proběhne v celém dokumentu!!!!
Odstranění vlastnosti písma pouze z označeného textu:
Tato funkce vrátí text do původního stavu, ale na rozdíl od předešlé funkce ne z celého dokumentu,
pouze z vybrané a označené části dokumentu.
Stačí text označit myší a kliknout na ikonu .
26.7 Vložení běžícího textu
V editoru můžete vytvořit běžící text. Tento text roluje po stránce a může zobrazit větší množství
informací na malém prostoru.
Klikněte na místo, kam chcete vložit běžící text, a dále na tlačítko
následující okno:
Běžící text. Zobrazí se
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Textový editor
187
Směr pohybu
Určuje, na kterou stranu se bude běžící text pohybovat.
Chování textu
Určuje, jak se bude běžící text chovat.
Text
Určuje text, který se bude pohybovat. Tento text je možné změnit i přímo v editoru. V editoru lze doplnit i
obrázek k textu.
Barva pozadí
Určuje barvu pozadí oblasti běžícího textu.
Šířka
Umožní nastavit v pixelech šířku oblasti běžícího textu.
Výška
Umožní nastavit v pixelech výšku oblasti běžícího textu.
Posun (px)
Nastaví, o kolik pixelů se má text posunout.
Prodleva (ms)
Nastaví, jak často se má běžící text posunovat (nižší hodnoty znamenají rychlejší posun).
26.8 Vložení speciálních znaků
Ne všechny znaky jsou přístupné z klávesnice. Pokud potřebujete vložit speciální znaky, klikněte na
tlačítko
Vložit speciální znak. Zobrazí se následující dialog:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
188
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Myší klikněte na požadovaný znak a ten bude přenesen do editoru.
Vložení vodorovného oddělovače:
Pokud chcete oddělit text vodorovným oddělovačem, pak stačí kliknout na tlačítko
oddělí vodorovnou plnou čárou.
, které Vám text
26.9 Vkládání textu ze schránky
Tato funkce Vám pomáhá v případě, že nechcete zdlouhavé texty přepisovat do Vašeho dokumentu ze
software Microsoft Word nebo Excel ručně. Stačí tedy text vložit do schránky a přenést jej do Vašeho
dokumentu kam potřebujete.
Vzhledem k tomu, že si přenášíte s Vaším textem i speciální formátovací značky, které by se mohly
špatně zobrazovat v různých prohlížečích, je nutné po nakopírování textu do dokumentu vložený text
označit a kliknout na ikonu
, která Vám tyto formátovací značky odstraní.
Poté už nemusíte mít obavu z toho, že by se vám text špatně zobrazoval v různých druzích prohlížečů.
26.10 Vložení řádku pod a nad
V případě, že již nemáte nový řádek pod obrázkem či tabulkou a nejde Vám umístit kurzor pod nebo nad
tuto oblast, lze tento řádek vložit jednoduchým způsobem.
Stačí kliknout libovolně do místa, kam chcete vložit nový řádek, a vybrat v editačním poli ikonku
(vloží řádek pod) nebo na
(vloží řádek nad), kdy se Vám zobrazí následující nabídka popisující
všechny vnořené tabulky a prvky.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Textový editor
189
Vybráním vnořeného prvku se Vám v dokumentu modře označí vybraná oblast. Tímto provedete výběr
místa, kam (pod, nad) se má řádek vložit. Pak už jen kliknete na tlačítko OK a řádek je vytvořen.
Tip:
Doporučujeme si vložit po vložení řádku libovolné znaky (aaa) které vám oblast zvýrazní. Abyste předešli
takto vzniklým problémům, doporučujeme při začátku tvorby dokumentu vždy odentrovat několik řádků a
opět vložit libovolné znaky. Po ukončení práce v dokumentu se tyto znaky a nadbytečné řádky smazají.
Znaky psát proto, že software je naprogramovaný mazat po uložení nadbytečné řádky, aby se předešlo
nechtěnému odsazování v prezentaci v případě, že je zapomenete smazat.
Další možnost, j ak vložit řádky pod j iž vytvořenou tabulku (obrázek), j e celou j i označit pomocí tagu
(více zde v položce HTML tagy), vyj mout j i z dokumentu pomocí kláves Ctrl+X, odentrovat několik
řádků a poté j i opět vložit na to samé místo pomocí Ctrl+V.
Pozor!!!
Během této operace nesmíte nakopírovat nic dalšího do schránky (Ctrl+C), j inak si přepíšete to, co j ste
tam vložili pomocí Ctrl+X, a tím o obj ekt příj dete.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Uživatelské skupiny
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XXVII
Uživatelské skupiny
27
191
Uživatelské skupiny
Tento modul nabízíme jako "Možnost více administrátorů" + "Omezení práv administrátorům".
Jedná se vlastně o možnost rozšiřování majitelů účtů pro administraci Vašeho projektu a jejich případné
omezení práv. Dále zde spravujeme účty všech přihlášenách účtů přes webové rozhraní (přihlášení
uživatelé přes Vaši prezentaci např. z fóra, e-shopu, přihlášení do databází, intranet atd.)
Pro aktivaci tohoto modulu se obraťte na svého developera.
Dělí se na následující základní skupiny:
- Uživatelé (administrace)
- Uživatelské skupiny (administrace)
- Uživatelé (www)
- Uživatelské skupiny (www)
Do této záložky se dostanete přes "Nástroje" záložka "Uživatelé"
27.1 Uživatelé (administrace)
V této záložce se provádí aktivace, deaktivace, zařazení do skupin s omezením pro všechny
administrátory Vaší prezentace.
Přístup do této položky je kliknutím na záložku "Nástroje" - "Uživatelé" - "Uživatelé (administrace)"
Po vstupu do této záložky se dostaneme do přehledu všech administrátorů a developerů Vaší
prezentace. Zde můžeme jednotlivé administrátorské účty mazat kliknutím na odkaz
© 2010 E-VISION International s.r.o.
192
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
"Odstranit", nebo upravovat kliknutím na "Upravit"
Nový účet založíte kliknutím na Přidat nový záznam
Zde naleznete následující položky:
Přihlašovací jméno:
zapíšete libovolné jméno nového administrátora
Heslo:
zapíšete přihlašovací heslo, které opakujete v druhém políčku znovu pro kontrolu
Nadřazený záznam:
nevyplňujete
Jméno:
celé jméno administrátora. Pod tímto jménem se bude evidovat jako autor v administraci pod vloženými
daty
e-mail:
zapíšete e-mail administrátora (není nutné)
IP adresa:
lze použít pro zobrazování chybových hlášení. Pro použití je potřeba mít statickou IP adresu. (není
nutné)
Uživatelské skupiny:
zde přiřadíme administrátora pod určitou uživatelskou skupinu (standardně administrátor), nebo do jiné
předem připravené skupiny s omezením práv.
Obrázek:
pokud je systém nastaven tak, aby u autora byla i fotografie, je možné ji zde vložit (není nutné)
Popis:
zde si můžeme zapsat poznámky k administrátorovi (není nutné)
Poté už jen uložíte kliknutím na Uložit
kliknutím na Uložit a vložit novou
nebo si ihned vytvoříte stejným způsobem nové další
.
Nově zapsaný administrátor se bude přihlašovat na titulní straně standardním způsobem pomocí jména a
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Uživatelské skupiny
193
hesla, které jsme vytvořili.
27.2 Uživatelské skupiny (administrace)
V této záložce se provádí tvorba skupin s určitým omezením pro administrátory Vaší prezentace.
Tato skupina se musí vytvořit jako první krok. Poté je nutné tyto administrátory k této nově
vytvořené skupině přiřadit.
Přístup do této položky je kliknutím na záložku "Nástroje" - "Uživatelé" - "Uživatelské skupiny
(administrace)"
Po vstupu do této záložky se dostaneme do přehledu všech skupin administrace. Zde můžeme
jednotlivé skupiny mazat kliknutím na odkaz
"Odstranit", nebo upravovat kliknutím na "Upravit". Dále zde máme možnost shlédnout jací
administrátoři jsou k dané skupině přiřazeni kliknutím na "Uživatelé (administrace)".
Novou skupinu můžete založit kliknutím na Přidat nový záznam
Zde naleznete následující položky:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
194
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Záložka základní:
Nadřazený záznam:
nevyplňujeme
Identifikátor (tid):
nevyplňujeme
Jméno:
zde si pojmenujeme libovolně skupinu.
Záložka tables:
Zde se už přímo vytváří podmínky (omezení) administrátorům.
1) vybereme tabulku databáze, kde chceme učinit omezení. Pokud by jste nerozuměli některým
tabulkám k čemu patří, informujte se u svého developera.
2) přiřadíme oprávnění k dané tabulce u této skupiny administrátorů
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Uživatelské skupiny
195
3) Případně specifikujeme další nastavení v přehledu tabulky (např. Aktualit)
Povoluje, zakazuje přidávat nové záznamy (např. Aktualit)
Povoluje, zakazuje úpravu záznamu (např. Aktualit)
Povoluje, zakazuje mazání záznamů (např. Aktualit)
Pole "filtrovat" je pro další nastavení. Tuto funkci přenechte svému developerovi.
Pro přidání nového řádku pro další tabulku klikneme na "Vložit nový řádek" Takto postupně určíme
pravidla pro tuto skupinu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
196
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Poté už jen uložíte kliknutím na Uložit
kliknutím na Uložit a vložit novou
nebo si hned vytvoříte stejným způsobem nové další
.
27.3 Uživatelé (www)
V této záložce se provádí aktivace, deaktivace, zařazení do skupin s omezením pro všechny přihlášené
účastníky Vaší prezentace přes webové rozhraní (forum, e-shop, přihlášení do databází, intranet atd.)
Přístup do této položky je kliknutím na záložku "Nástroje" - "Uživatelé" - "Uživatelé (www)"
Po vstupu do této záložky se dostaneme do přehledu všech přihlášených účastníků Vaší prezentace.
Zde můžeme jednotlivé účty mazat kliknutím na odkaz
"Odstranit", nebo upravovat kliknutím na "Upravit"
Nový účet můžete ručně založit kliknutím na Přidat nový záznam
automaticky !!! vyplněním registračního formuláře na Vašich stránkách.
. Jinak se zde účty vytváří
Zde naleznete následující položky:
Přihlašovací jméno:
zapíšete libovolné jméno nového účtu
Heslo:
zapíšete přihlašovací heslo, které opakujete v druhém políčku znovu pro kontrolu
Jméno:
celé jméno účastníka. Pod tímto jménem se bude evidovat jako autor v prezentaci pod vloženými daty
e-mail:
zapíšete e-mail účastníka (není nutné)
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Uživatelské skupiny
197
Uživatelské skupiny:
zde přiřadíme administrátora pod určitou uživatelskou skupinu (standardně administrátor), nebo do jiné
předem připravené skupiny s omezením práv.
Aktivní:
zde povolujete, nebo zakazujete aktivitu účtu, bez toho, aby jste jej museli mazat.
Autor:
zde se vloží název autora (administrátora), kdo účet vytvořil
Datum vytvoření:
nevypisujeme, automaticky se přiřadí aktuální datum vytvoření účtu
Poslední přihlášení:
nevypisujeme, automaticky se přiřadí datum posledního přihlášení
Poté už jen uložíte kliknutím na Uložit
kliknutím na Uložit a vložit novou
nebo si ihned vytvoříte stejným způsobem nové další
.
Nově zapsaný účastník se bude přihlašovat v polích pro přihlášení na Vašich stránkách standardním
způsobem pomocí jména a hesla, které jsme vytvořili.
27.4
Uživatelské skupiny (www)
V této záložce se nastavuje omezení práv skupinám přihlášeným přímo přes webové rozhraní Vaší
prezentace (forum, e-shop, přihlášení do databází, intranet atd.)
Nastavení skupin a jejich pravomocí zde nebudeme rozepisovat. Jedná se o složitější nastavení. Proto
se pro nastavení těchto skupin obraťte na svého developera.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Vkládání videa
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XXVIII
Vkládání videa
28
199
Vkládání videa
Tento modul Vám umožňuje vkládat Videa kamkoli do Vaší prezentace (spadá do běžné administrace)
nebo si můžete založit videogalerii, podobně jako fotogalerii, ale její aktivaci si musíte vyžádat u Vašeho
developera.
28.1 Vkládání videa
Ve své administraci můžete de facto kamkoli vložit do své prezentace video kliknutím do např.
dokumentu.
Nabídka je ze tří základních druhů videí:
1) Media player
2) Flash video
3) Quick Time video
Upozorňujeme, že návštěvník Vaší prezentace musí mít nainstalovaný patřičný přehrávač videa, jinak se
mu video nespustí!
28.2 Video Media Player
Media player (videa s příponou *.flv)
Vložíte kurzor do místa, kam chcete umístit video, a kliknete na ikonku
Otevře se Vám následující pole administrace:
© 2010 E-VISION International s.r.o.
.
200
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Vyplníte následující nabízené položky videa a kliknutím na Náhled - Update preview si prohlédnete
ihned výsledek nastavení:
Základní:
Šířka:
Stanoví šířku videa v px (např. 300px).
Výška:
Stanoví výšku videa v px (např. 150px).
Soubory:
Zde nahrajete Vámi požadovaný videosoubor na server ve formátu *.flv.
Obrázky:
Vloží úvodní obrázek, než se spustí video.
Seznam:
Seznam dalších videí (musí nastavit developer)!
Šířka seznamu:
Stanoví šířku seznamu v px (např. 300px).
Výška seznamu:
Stanoví výšku seznamu v px (např. 300px).
Náhledy v seznamu:
Vloží úvodní obrázek k seznamu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Vkládání videa
Barvy:
Barva pozadí:
Stanoví barvu pozadí okna přehrávače (seznamu, ovládací lišty).
Barva popředí:
Stanoví barvu popředí okna přehrávače (seznamu, popisu ovládací lišty).
Aktivní barva:
Stanoví aktivní barvu popředí okna přehrávače (seznamu, popisu ovládací lišty) po najetí myši.
Barva displeje:
Stanoví barvu displeje v klidovém stavu videa (pokud není vložen obrázek).
Barva okraje:
Stanoví barvu okraje videa (rámeček).
Šířka okraje:
Stanoví šířku rámečku v px (např. 2px).
Vlastnosti:
Automaticky posunovat seznam:
Možnost rolování seznamu.
Velké ovládací prvky:
Zvětšuje ovládací prvky pro klienty s vadou zraku.
Obrázek pro vodoznak:
Vloží obrázek jako vodoznak do videa.
Přizpůsobení obrazovky:
- roztáhnout přes celý displej se zachováním poměru,
- roztáhnout přes celý displej,
- roztáhnout na výšku a šířku bez zachování poměru,
- neroztahovat.
Lišta navigace:
Vkládá, nebo odebírá ovládácí lištu videa.
Zobrazení času:
Vkládá, nebo upravuje zobrazení času videa:
- průběžný/zbývající čas,
- celkový čas,
- nezobrazovat.
Umožnit stáhnout:
Povolíte/zakážete stažení videa návštěvníky prezentace.
Zobrazit equalizer:
Zobrazíte/zakážete zobrazení equalizeru.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
201
202
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Zobrazení ikony:
Povolíte/zakážete zobrazení ikony play/pause/stop ve videu.
Zobrazit stop:
Povolíte/zakážete zobrazení stop v ovládacím panelu.
Zobrazit změnu hlasitosti:
Povolíte/zakážete zobrazení změny hlasitosti v ovládacím panelu.
Přehrávání:
Automaticky spustit:
Povolíte/zakážete automatické spuštění videa při načtení Vašich stránek.
Opakovat:
Povolíte/zakážete opakování videa.
Vyrovnávací paměť (sekundy):
Nastavíte vyrovnávací paměť ukládání videa.
Databáze:
Nastavuje developer.
28.3 Video Flash
Flash player (videa s příponou *.swf)
Vložíte kurzor do místa, kam chcete umístit video, a kliknete na ikonku
Otevře se Vám následující pole administrace:
28.4
Video Quick Time
Quick Time player (videa s příponou *.mov)
Vložíte kurzor do místa, kam chcete umístit video, a kliknete na ikonku
Otevře se Vám následující pole administrace:
28.5 Konverze videa pro MP
Abyste mohli vkládat video do prezentací běžících pod Visual PHP™, je nutné Vaše videa převést do
formátu FLV. Nalezli jsme pro Vás freeware program, který toto zdarma umožňuje.
FLV Encoder
Konvertuje video soubory do formátu Flash Video (FLV).
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Vkládání videa
Podporované vstupní formáty jsou:
wmv to flv,
avi to flv,
mpg to flv,
mpeg to flv,
mp4 to flv,
mov to flv,
asf to flv,
rm to flv,
ogg to flv,
quicktime to flv,
3gp to flv,
3g2 to flv.
FLV Encoder 3.00 - je volně ke stažení na našich webových stránkách v sekci Ke stažení.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
203
XHTML editor stránek
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XXIX
XHTML editor stránek
29
205
XHTML editor stránek
Integrovaný XHTML editor Vám poskytne maximální kreativní volnost při vytváření obsahu a administraci
vašich internetových stránek. Editor funguje obdobně jako např. editor Microsoft Word a snaží se v
maximální míře ulehčit zadávání a formátování textů, vkládání obrázků, tvorbu tabulek a spoustu dalších
užitečných věcí potřebných k administraci Vaší internetové prezentace.
Většina funkcí je přístupná pomocí tlačítek z nástrojové lišty editoru a to Vám zajistí pohodlnost a
rychlost celé operace. Některé funkce specifické určitému objektu v editoru jsou přístupné i přes
kontextové menu, kliknutím pravým tlačítkem myši na obrázek, tabulku a další objekty. Funkce a popis
jednotlivých tlačítek bude vysvětlena v dalších kapitolách.
Díky rozmanitosti a rozsahu použití našeho software Visual PHP ™ se stane vaše práce zábavou a
radostí. Vychutnejte si naplno volnosti administrace, kterou jste předtím ještě nikdy nepocítili. S námi
jste volní, nenechte se už nikdy svazovat a omezovat různými aplikacemi. Nepracujte už nikdy pod
několika software, protože každý z nich umí jen něco. Teď máte v rukou vše potřebné dohromady pod
jedním software. Máte v rukou to, co nikde jinde na světě nenajdete.
Team E-VISION International s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů ve Vašem životě a to nejen pracovních.
Mnoho nápadů a kreativnosti při správě a tvorbě Vaší internetové prezentace, protože teď máte možnosti
neomezené. My Vám dali do rukou nástroj a zbytek záleží už jen a jen na Vás.
S pozdravem
Team E-VISION International s.r.o.
29.1 Práce s XHTML kódem
Pro ty, kteří ovládají jazyk XHTML, je umožněno plně kontrolovat obsah editoru. Pro neznalé uživatele
existují k dispozici alternativy v podobě tlačítek, pomocí kterých můžou lehce text, obrázky, tabulky a
jiné potřebné administrativní operace formátovat.
Tím pádem odpadá nutnost znalosti PHP jazyka. Pracujete vizuálně, což znamená, že vše co
provedete, jakýkoli krok, vše hned uvidíte v prohlížeči. Opravdu stačí pouze "naklikat" vše, co potřebujete
s možností okamžité kontroly výsledku Vaší práce.
Pro přímou editaci jsou k dispozici následující funkce (pro zkušenější uživatele):
Zobrazit/skrýt
XHTML kód
Přepne editor do přímé editace XHTML kódu a zpět do wysiwyg (vizuálního)
módu
Upravit XHTML Otevře okno, ve kterém lze přímo editovat XHTML vybraného objektu. Není tedy
kód pro vybraný třeba hledat v celém kódu.
objekt
Náš editor je tak daleko, že automaticky opravuje chyby, špatně uzavřené elementy a špatné CSS,
takže i zkušenější uživatelé mají méně práce v případě, že někde něco opomenou.
Tip :
Pomocí tohoto tlačítka
© 2010 E-VISION International s.r.o.
lze dále vkládat texty okopírované z programů Microsoft. Nevýhoda je, že
206
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
příjdete o veškeré formátování, které si musíte poté znovu nastavit, ale výhodou je pozdější dobré
zobrazení v různých druzích prohlížečů (IE, Firefox, Opera atd.).
29.2 Hlavní tlačítka editoru
Hlavní tlačítka editoru:
Uložit
Uložíte dokument
Uložit a vložit
novou
Uložíte dokument a vložíte nový
Uložit a upravit
Uložíte dokument a upravíte stávající dokument
Uložit a upravit
Uložíte a upravíte nový dokument
Uložit a upravit
předchozí
Uložíte dokument a upravíte předchozí dokument
Uložit a upravit
následující
Uložíte dokument a upravíte následující dokument
Vytvořit kopii
Vytvoříte kopii dokumentu
Vytvořit kopii a
upravit
Vytvoříte kopii dokumentu a upravíte ji
Nový záznam
Přidáte nový záznam
Zrušit
Zrušíte vše, co bylo v záznamu provedeno před uložením
Odstranit
Odstraníte záznam
Import
Import dat
Export
Export dat
© 2010 E-VISION International s.r.o.
XHTML editor stránek
207
Operace nad více Provedete operaci nad více záznamy dle nabídky
záznamy
Vysypat koš
Vysypete nenávratně koš
29.3 Základní funkce editoru
Editor XHTML obsahuje obrovské množství integrovaných funkcí, díky kterým se Vaše práce stane
zábavou a které Vám nadmíru ušetří Vaši práci. Vše je uzpůsobeno právě pro Vás. Snažili jsme se
maximálně zjednodušit všechny funkce tak, aby je zvládl i běžný uživatel PC. Většinu funkcí znáte z
běžně používaných kancelářských software. Našim cílem bylo spojit zažité s užitečným. Vše, co
děláme, děláme pro Vás.
ENTER
SHIFT + ENTER
Nový odstavec
Nový řádek
Maximalizovat/
minimalizovat
editor
Vytisknout
Vyjmout
Kopírovat
Vložit
Vrátit poslední
akci
Opakovat
poslední akci
Najít a nahradit
Nápověda
Styl
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Stisknutím klávesy ENTER se vytvoří nový odstavec
Stisknutím kombinace kláves SHIFT a ENTER zároveň dojde
k jednoduchému odřádkování
Toto tlačítko zvětší editor přes celou obrazovku. Oceníte ho u
editace rozsáhlejších stránek
Umožní vytisknout obsah editoru
Vyjme vybraný objekt z editoru a přesune do schránky
Nakopíruje vybraný objekt do schránky
Vloží na místo kurzoru objekt ze schránky
Vrátí zpět poslední provedenou akci. Vrátit lze více kroků
Opakuje vrácenou akci
Umožní hledat text uvnitř editoru, případně jej nahradit za text
jiný
Zobrazí tuto nápovědu a klávesové zkratky editoru. Většina
zkratek jsou shodné s editorem Microsoft Word
Ukazuje nastavený styl textu
Formát textu
Umožňuje výběr formátování textu. Doporučujeme používat
formátování nadpisů kvůli SEO optimalizaci stránek
Typ písma
Umožňuje nastavit typ písma pro text. Jsou zde základní
druhy písma, které podporují všechny dostupné prohlížeče. Je
třeba si uvědomit, že Vaši prezentaci si bude prohlížet kdokoli
na světě, proto se nedoporučuje vkládat jiné druhy písem, než
které jsou zde v nabídce. V případě vložení vlastního
nestandardního písma riskujete, že obsah Vaší prezentace
bude pro některé uživatele nedostupný.
208
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Velikost písma
Umožňuje nastavit velikost písma
Tučné písmo
Kurzíva
Podtržení
Přeškrtnuté
Horní index
Nastaví označený text jako tučný
Nastaví označený text kurzívou
Nastaví označený text podtržením
Přeškrtne označený text
Změní označený text na horní index (zmenšené písmo
zarovnané nahoru)
Dolní index
Změní označený text na dolní index (zmenšené písmo
zarovnané dolů)
Zarovnat doleva Zarovná označený odstavec doleva
Zarovnat doprava Zarovná označený odstavec doprava
Zarovnat na střed Zarovná označený odstavec na střed
Zarovnat do
Zarovná označený odstavec do bloku (mezery mezi slovy se
bloku
přizpůsobí šířce stránky)
Seznam
Vytvoří nebo změní označený text na číslovaný seznam
Odrážky
Vytvoří nebo změní označený text na nečíslovaný seznam
Odsadit odstavec Odsadí odstavec směrem doprava
Předsadit
Zruší odsazení odstavce
odstavec
Psaní zleva
Nastaví psaní textu zleva doprava
doprava
Psaní zprava
Nastaví psaní textu zprava doleva (jak je zvyklostí např. v
doleva
arabských zemích)
Vloží řádek nad Vloží nový řádek nad vybranou oblast
oblast
Vloží řádek pod Vloží nový řádek pod vybranou oblast
oblast
Barva textu
Umožní nastavit barvu označeného textu. V okně vyberte
myší požadovanou barvu nebo zadejte barvu ve formátu
#RRGGBB.
Barva pozadí
Umožní nastavit barvu pozadí vybraného textu
© 2010 E-VISION International s.r.o.
XHTML editor stránek
Odstranit
vlastnosti písma
Vymazat
formátování
Vyčistit kód z
Microsoft Office
209
Odstraní velikost, typ a barvu písma
Odstraní formátování u vybraného textu
Pokud vkládáte text přes schránku z Microsoft Word nebo
Excel, jsou přeneseny i speciální formátovací značky, které
se špatně zobrazují v různých prohlížečích. Tímto tlačítkem je
ostraníte.
Vkládání obrázků Vkládání obrázků ze serveru, které jste si tam předtím nahráli
Vlastnosti obrázků Vlastnosti obrázku, zde lze měnit velikost, umístění v obsahu,
obtékání textů apod.
Načtení externího Dovoluje načtení externího obrázku, aniž by bylo potřeba jej mít
obrázku
uložený na vlastním serveru. Obrázek lze potom rovněž uložit na
vlastní server
Vložení odkazu
Výběr jazyka
Vloží odkaz na stránku nebo na jinou prezentaci a to jak z textu,
tak z obrázku
Provede výběr aktivního jazyka pro zobrazení. Pokud máte
multijazyčné stránky, můžete povolit zobrazení pouze podle
jazyka. Jinak pracujete pod všemi jazyky současně
Běžící text
Vloží běžící text - lze mu nastavit směr toku, rychlost posunu
apod.
Vodorovná čára
Vloží vodorovný oddělovač
Speciální znak
Pomocí této ikony vložíte speciální znaky, které nejsou běžné na
klávesnici
Formulář
Vložení formuláře do prezentace
Vložení textového Vloží do formuláře textové pole
pole
Vložení textové
oblasti
Vloží do formuláře textovou oblast
Vložení
Vloží do formuláře rozevírací pole
rozevíracího pole
Zaškrtávací
políčko
Vloží do formuláře zaškrtávací políčko
Přepínač
Vloží do formuláře přepínač
Tlačítko odeslat
Vloží do formuláře tlačítko odeslat (vyplněný formulář)
Tlačítko vynulovat Vloží do formuláře tlačítko vynulovat (vymazat formulář)
Tlačítko
Vloží do formuláře prázdné tlačítko, do kterého potom lze zapsat
text
Tlačítko s
obrázkem
Vloží do formuláře tlačítko s obrázkem (ikonka apod.)
Pole pro heslo
Vloží do formuláře pole pro heslo
Nahrání souboru
Vloží do formuláře možnost nahrání souborů
Skryté pole
Vloží do formuláře skryté pole
Chybová hláška
Zobrazí chybovou hlášku
AntiSpam obrázku Vloží do formuláře AntiSpam obrázek
AntiSpam vstupní Vloží do formuláře AntiSpam vstupní pole
© 2010 E-VISION International s.r.o.
210
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
pole
Vložení tabulky
Vloží tabulku podle počtu řádků a sloupců, jak si navolíte
Smazání tabulky
Vymaže nepotřebnou tabulku
Vlastnosti tabulky Zobrazí vlastnosti tabulky
29.4
Zobrazení
pomocných čar
Zobrazí pomocné čáry tabulky, pokud není orámována
Vlastnosti řádku
Zobrazí vlastnosti řádku
Vložit řádek nad
Vloží řádek nad aktivním řádkem
Vložit řádek pod
Vloží řádek pod aktivním řádkem
Vyjmout řádek
Vymaže nepotřebný řádek
Rozdělit řádky
Rozdělí sloučené řádky na více řádků
Vložit sloupec
vlevo
Vloží sloupec vpravo od tabulky
Vložit sloupec
vpravo
Vloží sloupec vlevo od tabulky
Vyjmout sloupec
Vymaže nepotřebný sloupec
Rozdělit sloupce
Rozdělí sloučené sloupce na více sloupců
Vlastnosti buňky
Zobrazí vlastnosti buňky
Vložit buňku nad
Vloží buňku nad aktivní buňkou
Vložit buňku pod
Vloží buňku pod aktivní buňkou
Vyjmout buňku
Vymaže nepotřebnou buňku
Sloučit buňky
Sloučí označené buňky
Rozdělit buňky
Rozdělí označené sloučené buňky zpět
Vložení / Editace
Flash movie
Vloží nebo edituje Flash movie přehrávač
Vložení / Editace
Quick Time
Vloží nebo edituje Quick Time movie přehrávač
Vložení / Editace
Media player
Vloží nebo edituje Media player přehrávač
Vložení Lorem
Ipsum
Vloží text Lorem Ipsum (v případě, že neznáte budoucí text)
Klávesové zkratky
V editoru je možné provádět všechny nejčastější úkony pomocí klávesových zkratek. Většina těchto
zkratek je shodných s klávesovými zkratkami editoru Microsoft Word
ENTER
SHIFT +
ENTER
CTRL + A
CTRL + X
CTRL + C
CTRL + V
Nový odstavec
Nový řádek
Vybrat vše
Vyjmout
Kopírovat
Vložit
Stisknutím klávesy ENTER se vytvoří nový odstavec
Stisknutím kombinace kláves SHIFT a ENTER zároveň dojde k
jednoduchému odřádkování
Vybere vše v editoru
Vyjme vybraný objekt z editoru a přesune do schránky
Nakopíruje vybraný objekt do schránky
Vloží na místo kurzoru objekt ze schránky
© 2010 E-VISION International s.r.o.
XHTML editor stránek
CTRL + Z
CTRL + Y
CTRL + B
CTRL + I
CTRL + U
CTRL + S
CTRL + L
CTRL + R
CTRL + E
CTRL + J
Vrátit poslední
akci
Opakovat poslední
akci
Tučné písmo
Kurzíva
Podtržení
Přeškrtnuté
Zarovnat doleva
Zarovnat doprava
Zarovnat na střed
Zarovnat do bloku
211
Vrátí zpět poslední provedenou akci. Vrátit lze více kroků
Opakuje vrácenou akci
Nastaví označený text jako tučný
Nastaví označený text kurzívou
Nastaví označený text podtržením
Přeškrtne označený text
Zarovná označený odstavec doleva
Zarovná označený odstavec doprava
Zarovná označený odstavec na střed
Zarovná označený odstavec do bloku (mezery mezi slovy se
přizpůsobí šířce stránky)
CTRL + 1 (2, 3, Nadpis 1 (2, 3, 4, 5, Nastaví text jako Nadpis 1 (2, 3, 4, 5, 6)
4, 5, 6)
6)
29.5 Tisk dokumentu
Software Visual PHP ™ umožňuje rovněž tisk dokumentu. Tisk se provádí standardní cestou a to
kliknutím na ikonu .
Následně se otevře okno pro tisk:
Vyberte si Vaši tiskárnu a klikněte na tlačítko OK . Poté dojde k tisku vybraného dokumentu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
212
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
29.6 Schránka
Práce se schránkou Vám umožňuje vyjmout označenou část dokumentu nebo jej nakopírovat do
schránky a pak jej nesčetněkrát vložit do dokumentu.
K těmto operacím Vám slouží následující ikony:
Vyjmout:
Pomocí tlačítka
vyjmete označenou část dokumentu a uložíte ji do schránky.
Kopírovat:
Pomocí tlačítka
kopírujete označenou část dokumentu a uložíte ji do schránky.
Vložit:
Pomocí tlačítka
dokumentu.
vložíte uloženou část dokumentu a vložíte ji na označené místo kurzorem do
29.7 Najít a nahradit
Tato funkce ulehčuje prohledávání textů v dokumentu a vyhledávání, popř. nahrazení vepsaných slov ve
vyhledávači v dokumentu.
Po kliknutí na ikonu
se otevře dialogové okno:
Najít:
Pokud potřebujete jen vyhledat slovo v dokumentu, vyplníte jen pole Najít. Vyhledávač najde první slovo
za místem, kde je umístěný kurzor. Pokud chcete hledat další tato slova v dokumentu, klikněte na
tlačítko Najít další.
Najít a nahradit:
Pokud chcete hledané slovo nahradit jiným slovem, vyplnímt hledané slovo do pole Najít a slovo, které
jej má nahradit, do pole Nahradit.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
XHTML editor stránek
213
Další možností, které můžete využít, je nahrazení jednoho nalezeného slova kliknutím na tlačítko
Nahradit nebo můžete najít a nahradit všechna slova v dokumentu pomocí tlačítka Nahradit vše.
29.8 HTML tagy
V našem software máte možnost využívat tzv. HTML tagů, které vám ulehčí práci a které Vám přesně
označí vždy to, co potřebujete. Používáme standardní řadu HTML tagů.
V editoru máte vždy dole Cestu
s
kompletními tagy v sobě vnořenými. Stačí kliknout na místo, kde chcete provést výběr, a pak jen dole v
tomto řádku označit patřičný tag. Oblast se Vám označí modrým rámečkem.
Příklad :
Tímto si zaručíte přesný a definovaný výběr. Zbavíte se možné chyby při výběru s klasickým označením
myší. Zároveň Vám to urychlí práci při nahrazování textů a tabulek.
Nebudeme Vás zatěžovat výpisem všech tagů, kterých je nespočet a jejichž význam si snadno
naleznete kdekoli na internetu.
Provedeme zde jen vysvětlení tagů u výše uvedeného příkladu a několika málo dalších.
Významy HTML tagů:
Tag
Význam tagu
Tag
Význam tagu
body
tělo stránky + definice pozadí
b
tučné písmo
© 2010 E-VISION International s.r.o.
214
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
div
table
tr
td
tbody
thead
tfoot
a
map
form
button
legend
oddíl
tabulka
řádek tabulky
buňka tabulky
tělo tabulky
hlavička tabulky
patička tabulky
odkaz
klikací mapa
formulář
tlačítko
popis
i
u
s
h1
h2
h3
h4
img
hr
title
link
marquee
kurzíva
podtržení textu
přeškrtnutý text
nadpis 1. úrovně
nadpis 2. úrovně
nadpis 3. úrovně
nadpis 4. úrovně
obrázek
vodorovná čára
titulek stránky
nezobrazovaný odkaz
běžící text
29.9 Nápověda
Pomocí tlačítka
zkratkami.
vyvoláte nápovědu. V této nápovědě naleznete pomocnou tabulku s klávesovými
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Základní nastavení prezentace
Visual PHP ™
Užívejte si volnosti administrace
Vaší internetové prezentace
Kapitola
XXX
216
30
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Základní nastavení prezentace
Základní nastavení prezentace slouží k zápisu základních infomací o Vaší společnosti, autorovi
prezentace, nastavení klíčových slov pro SEO atd.
30.1 Záložka základní
Název prezentace:
Tento titulek se zobrazí v názvu okna prohlížeče na každé stránce. Vyhledávače kladou na titulek velký
důraz. Za titulkem se automaticky objeví titulky konkrétních sekcí.
Klíčová slova (pro vyhledávače):
Tato slova používají některé vyhledávače ke stanovení obsahu stránek. Klíčová slova se zobrazí na každé
stránce této prezentace. Oddělujte je čárkou, bez mezer.
Např. - tvorba webu,web,php,visual,vision,visual php,e-vision,tvorba software,zakázkový software
Popis prezentace:
Je používán některými vyhledávači ke stanovení stručného popisu obsahu stránek.
Autor:
Nastaví autora stránky v meta tagu.
Copyright:
Nastaví copyright v meta tagu.
Jazyk:
Zde vyberte základní jazyk, ve kterém chcete mít Vaši prezentaci prioritně k dispozici, nemá to vliv na
multijazyčné stránky.
Automatická detekce jazyka:
Pokusí se detekovat jazyk prohlížeče a zobrazí tento jazyk jako výchozí.
E-maily pro zasílání upozornění:
Na tyto e-maily budou zasílána upozornění (např. při přidání příspěvku do diskuze).
30.2 Záložka systém
Tato záložka je určená zkušeným uživatelům!!!
SMTP (server):
Vyplňte název SMTP serveru, který používáte k odesílání e-mailů. Toto nastavení je potřeba v případě, že
na serveru není nakonfigurována funkce mail(). Tato nastavení můžete zjistit z Vašeho e-mailového
programu.
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Základní nastavení prezentace
217
SMTP (přihlašovací jméno):
Přihlašovací jméno, které používáte k odesílání e-mailů.
SMTP (heslo):
Heslo, které používáte k odesílání e-mailů.
SMTP (e-mail odesílatele):
U některých SMTP serverů je nutné zadat skutečný e-mail. E-maily s cizím nebo smyšleným
odesílatelem některé SMTP servery odmítají odeslat.
Cron (časované spouštění skriptů):
Slouží pro spouštění skriptů v časovém intervalu.
Cache objektů:
Vyrovnávací paměť pro rychlejší načítání objektů.
K dispozici je:
- cacheHtml
- cacheHtmlTimeout
- automaticStyles
- automaticClasses
Rozšířené funkce pro datum:
Umožňuje zpracování data před rokem 1970 a po roce 2038.
Licenční klíč pro Google Maps:
Pro použití komponenty Google Map je nutné vlastnit licenční klíč. Tento klíč můžete získat na
stránkách www.visual-php.com.
Statistiky:
Zde povolujete nebo zakazujete provádět statistiky Vaší prezentace
Ignorované IP adresy pro statistiky :
Tyto IP adresy nebudou zapisovány do statistik. Typicky se jedná o IP adresu developera a
administrátorů
Historie úprav:
Ukládá záznamy o změnách záznamů (sekce, operace, změněná pole, autor). Poznámka: pro
kompletní ukládání historie včetně zachování dat nastavte typ historie u tabulky
Kvalita obrázků:
Nastavení kvality obrázků v %. Vyšší hodnota znamená vyšší kvalitu.
Povolit přihlášení technické podpory Visual PHP™ :
Umožní vstup do administrace pracovníkům technické podpory produktu Visual PHP™ s developerskými
© 2010 E-VISION International s.r.o.
218
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
právy.
30.3 Záložka zobrazení
Počet záznamů na stránce:
Definuje počet záznamů v zobrazení přehledu. Vyšší počet potřebuje více paměti.
Šířka HTML editoru:
Nastaví výchozí šířku obsahu editoru v px. Nastavte šířku panelu obsahu. Tato vlastnost pomáhá
přehlednější úpravě dokumentů, aktualit a podobně a zobrazuje vždy Váš editor v šířce, jaká je
skutečnost.
Šířka obrázku:
Nastaví základní šířku obrázku v px.
Výška obrázku:
Nastaví základní výšku obrázku v px.
30.4
Záložka SEO
SEO odkazy (pomocí mod_rewrite):
Pokud má server podporu modulu mod_rewrite pro Apache, budou generovány odkazy formou adresářů
namísto předávání parametrů za .php souborem. Texty pro SEO odkazy jsou generovány z názvů
záznamů jednotlivých sekcí.
Hlavní doména:
Pokud směruje více domén na stejnou prezentaci a jednu z těchto domén chcete upřednostnit pro
vyhledávače, zadejte název této domény. Přístupy z ostatních domén budou přesměrovány pomocí
hlavičky 'HTTP/1.1 301 Moved Permanently' na zadanou doménu.
Domény 3. řádu:
Tyto domény nebudou směrovány na hlavní doménu. Zadejte, pokud má prezentace samostatné layouty
pro více domén třetího řádu pracujícími pod stejnou databází společně s hlavní doménou.
.htaccess:
Soubor .htaccess je konfigurační soubor serveru. Úpravu provádíte na vlastní riziko a doporučujeme ji
POUZE!!! pokud ovládáte syntaxi tohoto konfiguračního souboru.
30.5 Záložka obchod
Zde provádíte základní nastavení informací o Vaší firmě (hlavně pokud máte k prezentaci přiřazen eShop).
© 2010 E-VISION International s.r.o.
Základní nastavení prezentace
Registrace zákazníků:
Nastavení nutnosti registrace zákazníků před objednávkou v e-Shopu:
- vyžadováno
- umožněno
Plátce DPH :
Zobrazení DPH v objednávkách.
Dodací adresa:
Možnost zadat dodací adresu.
Info o Vaší firmě :
- Název firmy
- E-mail firmy
- Ulice
- Město
- PSČ
- Stát
- IČ
- DIČ
© 2010 E-VISION International s.r.o.
219
220
Visual PHP ™ - Uživatelská příručka
Endnotes 2... (after index)
© 2010 E-VISION International s.r.o.
E-VISION International s.r.o. - Příkop 843/4, 602 00, Brno, e-mail: [email protected]
Download

Administrator Guide 1.0.24