Knjiga grafičkih standarda
SADRŽAJ
1
2
3
OSNOVNI STANDARDI
1.1. Logotip................................................................................. 6
1.1.1. Napomena.......................................................................... 6
1.1.2. Primjena logotipa............................................................. 12
1.1.3. Kontrolno područje......................................................... 14
1.1.4. Minimalna veličina............................................................. 17
1.2. Korporativna tipografija........................................................ 19
1.2.1. Primarna tipografija......................................................... 19
1.2.2. Sekundarna tipografija...................................................... 20
1.2.3. Tercijalna tipografija....................................................... 21
1.3. Boje..................................................................................... 22
1.3.1. Napomena......................................................................... 22
SPECIJALNI STANDARDI
2.1. Poslovni obrasci.................................................................... 28
2.1.1. Memorandum.................................................................... 28
2.1.2. Korporativno pismo........................................................... 30
2.1.3. Kuverta........................................................................... 32
2.1.4. Zahvalnica....................................................................... 34
2.1.5. Fascikla........................................................................... 36
2.1.6. E-pismo............................................................................ 38
2.1.7. Blok................................................................................ 40
2.2. Vizit kartica.......................................................................... 44
2.3. CD/DVD naljepnica.................................................................. 46
2.4. CD/DVD omot......................................................................... 48
APLIKACIJSKI STANDARDI
3.1 Reklamni materijal.................................................................. 52
3.1.1. Olovka............................................................................ 52
3.1.2. Kišobran.......................................................................... 54
3.1.3. Šolja............................................................................... 56
3.1.4. Upaljač........................................................................... 58
OSNOVNI STANDARDI
osnovni standardi · LOGOTIP · NAPOMENA
1.1.
1.1.1.
6
LOGOTIP
Logotip je najdirektnije vizuelno sredstvo prezentacije i predstavljanja
firme. Konzistenta i jasna upotreba logotipa pomaže kvalitetnoj izgradnji
prepoznatljivosti Violeta brenda.
NAPOMENA
Prvenstveno koristite osnovnu verziju logotipa i njegovu modifikaciju u boji
koje su usvojene i navedene u primjerima, umjesto modifikacije ispisa i verzija
u negativu koje treba primjeniti samo u slučaju kada podloga ne odgovara
osnovnoj i modifikovanoj verziji, te kada postoje određena tehnička ograničenja
(npr. crno-bijeli kolorit).
osnovni standardi · LOGOTIP · OSNOVNI LOGOTIP · POZITIV
Violeta korporativni logotip se sastoji od ljubičaste elipse i ispisa Violeta unutar iste.
7
osnovni standardi · LOGOTIP · MODIFIKACIJA · POZITIV
8
Prva modifikacija Violeta korporativnog logotipa se sastoji od ljubičaste elipse sa efektom sjaja i ispisa Violeta unutar iste.
osnovni standardi · LOGOTIP · MODIFIKACIJA ISPIS · NEGATIV
Druga modifikacija Violeta korporativnog logotipa se sastoji od bijelog ispisa Violeta bez elipse.
9
osnovni standardi · LOGOTIP · OSNOVNI LOGOTIP · NEGATIV
CRNA 100% K
10
SIVA 50% K
Dozvoljene varijacije Violeta korporativnog logotipa u negativu.
osnovni standardi · LOGOTIP · OSNOVNI LOGOTIP ISPIS · NEGATIV
CRNA 100% K
SIVA 50% K
Dozvoljene varijacije Violeta korporativnog logotipa (druga modifikacija) u negativu.
11
osnovni standardi · LOGOTIP · PRIMJENA LOGOTIPA
1.1.2.
PRIMJENA LOGOTIPA
Uvijek se pridržavajte jasno definisane primjene Violeta logotipa!
Ukoliko iz određenog razloga osnovni logotip i njegova prva modifikacija sa
elipsom, nisu aplikativni na podlogu, primjenju se njegova druga modifikacija.
Ako se logotip mora aplicirati u negativu, koristite jednu od predloženih opcija,
na način kako je definisano knjigom standarda.
Osnovna podloga za logotip je bijela. Ukoliko se koristi druga modifikacija
logotipa, osnovna podloga je ljubičasta.
12
osnovni standardi · LOGOTIP · PRIMJENA LOGOTIPA · PRIMJERI PRIMJENE LOGOTIPA
Primjeri ispravne i neispravne primjene logotipa
13
osnovni standardi · LOGOTIP · KONTROLNO PODRUČJE
1.1.3.
14
KONTROLNO PODRUČJE
Nije dozvoljeno pretrpavati logo, odnosno postavljati druge elemente unutar
kontrolnog područja.
osnovni standardi · LOGOTIP · KONTROLNO PODRUČJE
1X
1X
1X
1X
Veličina kontrolnog područja (1X) je jednaka širini slova “V”.
15
osnovni standardi · LOGOTIP · KONTROLNO PODRUČJE
1X
1X
1X
1X
16
Veličina kontrolnog područja (1X) je jednaka širini slova “V”.
osnovni standardi · LOGOTIP · MINIMALNA VELIČINA
1.1.4.
MINIMALNA VELIČINA
20mm
32px
11,1mm
Da bi se osigurala sigurna aplikativnost logotipa, a samim tim i prepoznatljivost
Violeta brenda, uvijek se pridržavajte minimalno dozvoljene veličine istog.
57px
Veličina logotipa sa elipsom ne smije biti ispod 20x11,1mm, odnosno 57x32 pixela.
17
20mm
18
17px
6mm
osnovni standardi · LOGOTIP · MINIMALNA VELIČINA
57px
Veličina druge modifikacije logotipa, odnosno samog ispisa “Violeta” ne smije biti ispod 20x6mm, odnosno 57x17px.
osnovni standardi · KORPORATIVNA TIPOGRAFIJA · PRIMARNA TIPOGRAFIJA
1.2.
1.2.1.
Malo pismo
Veliko pismo
KORPORATIVNA TIPOGRAFIJA
Tipografijom je jasno definisana upotreba fontova brenda Violeta.
PRIMARNA TIPOGRAFIJA
Primarna tipografija je Brush Script BT-Regular. Koristi se u ispisu logotipa
Violeta.
qwertzuiopasdf
ghjklyxcvbnm
qwertzuiopasd
fghjklyxcvbnm
19
osnovni standardi · KORPORATIVNA TIPOGRAFIJA · SEKUNDARNA TIPOGRAFIJA
1.2.2.
SEKUNDARNA TIPOGRAFIJA
Sekundarna tipografija je Trebuchet MC. Koristi se u korporativnom pisanju, kao
što je svakodnevno pisanje dokumenata, računa, elektronske pošte, dopisa,
članaka i ostalih oblika paragraf teksta.
Sekundarna tipografija se između ostalog koristi i prilikom kreiranja print i web
vizuala. Može biti kombinovano sa dodatno još dva fonta maksimalno, a koji se
mogu odabrati vizualno.
Osim navedenog, korištenje sekundarne tipografije je obavezno kod kreiranja
novih proizvoda, prilikom čega se adrese importera, proizvođača kao i sastav i
opis proizvoda, uvijek označavaju pomenutom tipografijom.
Malo pismo
Veliko pismo
20
qwertzuiopasd
fghjklyxcvbnm
0123456789
q w e rtz u i o pas d f g
hjklyxcvbnm
0123456789
osnovni standardi · KORPORATIVNA TIPOGRAFIJA · TERCIJALNA TIPOGRAFIJA
1.2.3.
TERCIJALNA TIPOGRAFIJA
Tercijalna tipografija se koristi prilikom kreiranja novih proizvoda. Odabire
se vizualno u skladu sa kategorijom proizvoda. Na primjer, ukoliko je u
pitanju novi proizvod koji je namjenjen djevojkama (npr. ulošci ili intimne
maramice), potrebno je koristiti neki elegantniji font. Ukoliko se radi o
novom proizvodu koji je namijenjen za djecu (npr. dječiji toaletni papir ili
vlažne maramice), potrebno je koristiti neki veseliji font.
Nikada nemojte koristiti više od dva različita fonta na određenom proizvodu,
izuzevši pri tom sekundarnu tipografiju, koja se obavezno koristi za
tekstualne deklaracije.
21
osnovni standardi · KORPORATIVNE boje
1.3.
BOJE
Boje imaju značajnu ulogu u dizajniranju. Postoji mnogo pravila o odabiru
idealnih kombinacija boja, a gotovo sve se zasnivaju na tome kako boje utiču na
psihu i emocije ljudi. Boja ostavlja prvi utisak.
Za korporativnu boju smo odabrali ljubičastu (Violet) koja se povezuje sa
plemstvom i duhovnošću. Nastaje kombinacijom energično tople crvene i hladne
plave boje, te ima svojstva obje boje. U prirodi ima dosta ljubičastih cvjetova
poput lavande, orhideje, jorgovana, ali i za nas najvažnije, ljubičice, od koje je
i nastalo ime brenda Violeta.
Prema mitologiji ljubičica toliko osvaja svojim mirisom i ljepotom da je i ružni
Hefest pridobio naklonost Afrodite pomoću ljubičice.
Ljubičice su omiljeno cvijeće Europljana kroz povijest, a posebno u Francuskoj.
Napoleon, jedan od najuspješnijih vosjkovođa svih vremena, ljubičicu je izabrao
za svoj amblem.
1.3.1.
22
NAPOMENA
Prilikom kreiranja novih proizvoda, obevezno je pridržavanje osnovne Violeta
PANTONE 2603 C boje. Varijacije koje su dopuštene, kreću se unutar navedene
boje u rasponu kolornog tonaliteta od 20 do 100%. Osim toga, proizvod može
biti i bez boje (bijeli), uz obavezu da određni elementi i tekst (gdje god je to
moguće i vizuelno odgovarajuće) budu u Violeta PANTONE 2603 C boji.
osnovni standardi · KORPORATIVNE boje
PANTONE
2603 C
CMYK
C: 69
M: 100
Y:
0
K:
2
RGB
R: 95
G: 36
B: 123
HSB
H: 280
S: 70
B: 50
LAB
L: 28
A: 45
B: -37
23
osnovni standardi · KORPORATIVNE boje · NEGATIV
PANTONE
PANTONE
Process Black C
CMYK
Process Black C 50%
CMYK
C:
0
M:
0
Y:
0
K: 100
RGB
C:
M:
Y:
K:
RGB
R:
G:
B:
0
0
0
HSB
R: 155
G: 155
B: 155
HSB
H: 270
S: 10
B: 13
LAB
H: 219
S:
2
B: 62
LAB
L:
0
A: -128
B: -127
24
0
0
0
50
L:
A:
B:
60
0
0
osnovni standardi · KORPORATIVNE boje · tonski prelaz
C: 69
M: 100
Y:
0
K:
2
C: 69
M: 100
Y:
0
K: 42
C:
M:
Y:
K:
C:
M:
Y:
K:
0
0
0
42
0
0
0
72
Na mjestima gdje je to vizualno odgovrajuće i tehnički izvodivo, mogu se korisiti tonski prijelazi izvedeni iz navedenih boja.
25
26
26
SPECIJALNI STANDARDI
27
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · MEMORANDUM
2.1.
2.1.1.
POSLOVNI OBRASCI
Poslovni obrasci su bitan dio svakog poslovanja. Ovom knjigom su definisani:
memorandum, korporativno pismo, kuverta, zahvalnica, fascikla, e-pismo i blok.
MEMORANDUM
Format A4 (210x297mm)
Za pisanje teksta unutar memoranduma koristimo font Trebuchet MS, veličine 10
pt. Koristi se desno poravnjanje teksta sa isključenom hifenacijom (prelamanje
riječi). Linija razdvajanje je debljine 0,5 pt.
Logotip
Širina: 50 mm
Boja: PANTONE 2603 C
Adresa tvrtke i dodatne informacije u zaglavlju
Font: Trebuchet MS
Veličina fonta: 10 pt
Boja: PANTONE 2603 C i Process Black C 75%
Nazivi i računi banaka u podnožju
Font: Trebuchet MS
Veličina fonta: 6,5 pt
Boja: Process Black C 75%
28
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · MEMORANDUM
RAZMAK 2x slovo V
TB MS B 10 pt
PANTONE 2603 C
RAZMAK 2x slovo V
Tekst je centriran u
odnosu na elipsu
A: Kolo b.b., 80240 Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina
T: +387 39 662 830
F: +387 39 661 456
E: [email protected]
W: www.violeta.ba
RAZMAK 2x slovo V
TB MS R 10 pt
Process Black C 75%
RAZMAK 1x slovo V
VIOLETA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE. OPĆINSKI SUD LIVNO, MBS 1-1887; REG. BR. PDV OBV.: 281104300000
RAZMAK 1x slovo V
TB MS R 10 pt
Process Black C 75%
RAZMAK 1x slovo V
RAZMAK 1x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 1x slovo V
RAZMAK 1x slovo V
TB MS B 10 pt
Process Black C 75%
UniCredit Bank d.d. Mostar
BAM 3381402200574109
IBAN BA393380604816601584
SWIFT UNCRBA22
RAZMAK 1x slovo V
Raiffeisen Bank BiH d.d. Sarajevo
BAM 1610200032980098
IBAN BA391610620000064388
SWIFT RZBABA2S
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Mostar
BAM 3060030000331757
IBAN BA393060203710553958
SWIFT HAABBA22
Volksbank BH d.d. Sarajevo
BAM 1401010019704031
IBAN BA391401010019704031
SWIFT VBSABA22
Intesa Sanpaolo Bank BiH d.d. Sarajevo
BAM 1549222000710888
IBAN BA391549222000710888
SWIFT UPBKBA22
TB MS R 10 pt
Process Black C 75%
RAZMAK 1x slovo V
RAZMAK 1x slovo V
RAZMAK 1x slovo V
Zagavlje i podnožje memoranduma
29
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · KORPORATIVNO PISMO
2.1.2.
KORPORATIVNO PISMO
Format A4 (210x297 mm)
Za pisanje teksta unutar korporativnog pisma koristimo font Trebuchet MS,
veličine 10 pt. Koristi se desno poravnjanje teksta sa isključenom hifenacijom
(prelamanje riječi). Linija razdvajanje je debljine 0,5 pt.
Logotip
Širina: 50 mm
Boja: PANTONE 2603 C
Adresa tvrtke i dodatne informacije u zaglavlju
Font: Trebuchet MS
Veličina fonta: 10 pt
Boja: PANTONE 2603 C i Process Black C 75%
Informacije primaoca i pošiljaoca
Font: Trebuchet MS Italic
Veličina fonta: 10 pt
Boja: Process Black C 75%
30
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · KORPORATIVNO PISMO
RAZMAK 2x slovo V
TB MS B 10 pt
PANTONE 2603 C
RAZMAK 2x slovo V
Tekst je centriran u
odnosu na elipsu
A: Kolo b.b., 80240 Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina
T: +387 39 662 830
F: +387 39 661 456
E: [email protected]
W: www.violeta.ba
RAZMAK 2x slovo V
TB MS R 10 pt
Process Black C 75%
Datum slanja
Broj protokola
Poslao
TB MS B I 10 pt
Process Black C 75%
/
/
TB MS I 10 pt
Process Black C 75%
TB MS R 10 pt
Process Black C 75%
31
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · KUverta
2.1.3.
KUVERTA
Format DL - AMERICAN (230x110mm)
Logotip
Širina: 50 mm
Boja: PANTONE 2603 C
Adresa tvrtke i dodatne informacije u zaglavlju
Font: Trebuchet MS i ručno pismo
Veličina fonta: 10 pt
Boja: PANTONE 2603 C i Process Black C 75%
32
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · KUverta
RAZMAK 2x slovo V
Prostor u gornjem desnom uglu 74x40mm predviđen je po
standardima pošte za frankiranje i otisak poštanskog žiga.
RAZMAK 2x slovo V
TB MS B 10 pt
PANTONE 2603 C
RAZMAK 2x slovo V
A: Kolo b.b., 80240 Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina
TB MS R 10 pt
T: +387 39 662 830
Process Black C 75%
F: +387 39 661 456
E: [email protected]
W: www.violeta.ba
RAZMAK 2x slovo V
Ručno pismo
G-din / G-đa / G-đica
Ime i Prezime
Adresa
Poštanski broj
Grad
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
33
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · zahvalnica
2.1.4.
ZAHVALNICA
Zahvalnica je pisani dokument kojim u posebnim prilikama izjavljujemo svoju
zahvalnost. Jednim je dijelom tiskana, dok se drugi dio koji je naznačen ispisuje
ručno. Poželjan instrument za pisanje rukom je pero, napunjeno crnom tintom.
Format A3 (297x420mm). Papir 240gr mat.
Logotip
Širina: 65 mm
Boja: PANTONE 2603 C
34
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · zahvalnica
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
TB MS B 60 pt
PANTONE 2603 C
ZahVaLniCA
TB MS I 20 pt
Process Black C 75%
Ime Prezime
Ručno pismo
Početno slovo iz logotipa je
centrirano u donjem dijelu
zahvalnice i u vidu vodenog
žiga predstavlja simbol Violete.
RAZMAK 2x slovo V
Potpis
Direktor
Ručno pismo
TB MS I
12 pt
RAZMAK 2x slovo V
Ručno pismo
Dan. Mjesec. Godina
TB MS I
12 pt
Datum
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
35
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · FASCIKLA
2.1.5.
FASCIKLA
U svakodnevnoj namjeni koristimo fasciklu kao zaštitnu košulju svih
dokumenata, koja sadrži mjesto za vizitk kartu standardnih dimenzija i mini CD
disk sa omjerom Ø 80mm.
Format 220x300mm. Papir 250gr mat.
Logotip
Širina: 50 mm
Boja: PANTONE 2603 C
36
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · FASCIKLA
Centar stranice
RAZMAK 2x slovo V
TB MS B 10 pt
PANTONE 2603 C
A: Kolo b.b., 80240 Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina
T: +387 39 662 830
F: +387 39 661 456
E: [email protected]
W: www.violeta.ba
RAZMAK 2x slovo V
TB MS R 10 pt
Process Black C 75%
Unutrašnja strana foldera
Mjesto za mini CD disk
Mjesto za vizit kartu
RAZMAK 2x slovo V
37
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · E-PISMO
2.1.6.
E-PISMO
Prilikom svakodnevnog korištenja elektronske pošte za pisanu korespodenciju,
kako za eksternu, tako i za internu namjenu, mora se voditi računa o urednosti
i gramatičkoj ispravnosti pismenog sadržaja. Time doprinosimo izgradnji
prepoznatljivosti, profesionalnosti i kvaliteti Violeta brenda.
Font: Trebuchet MS
Veličina fonta: 10 pt
Boja: Crna, svijetlije 50%
Logotip
Širina: 25 mm
Boja: PANTONE 2603 C
38
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · E-PISMO
Okvir E prozora
Okvir E prozora
TB MS R 10 pt
Crna, svijetlija 50%
Poštovani,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ultrices gravida metus eu auctor. Suspendisse
bibendum magna risus, at auctor velit. Curabitur aliquam vehicula orci, ullamcorper iaculis ante consequat at. Mauris
tempor luctus molestie. Curabitur bibendum, ipsum sit amet lacinia laoreet, nisi dui aliquet nulla, et mollis nulla
sapien tincidunt tortor. Aenean tristique, eros at faucibus mollis, urna diam scelerisque nisl, sit amet ultricies nulla
felis quis diam. Donec a est eleifend velit pulvinar blandit. Sed id fermentum turpis.
Lijep pozdrav.
Ime Prezime.
----------------------------------------Odjel
Violeta d.o.o.
Adresa
Poštanski broj i grad
T: +38. .. ... ...
F: +38. .. ... ...
M: +38. .. ... ...
E: [email protected]
W: www.violeta.ba
TB MS B 10 pt
Ljubičasta
Okvir E prozora
Okvir E prozora
39
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · BLOK
2.1.7.
40
BLOK
Format: A5
Papir: 80 gr
Tip papira: Mat
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · BLOK
Okvir bloka
Okvir bloka
RAZMAK 4x slovo V
logo je centriran
po horizontalnoj osi
Okvir bloka
Okvir bloka
Izgled prednja strane bloka
41
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · BLOK
Okvir bloka
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
A: Kolo b.b., 80240 Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina
T: +387 39 662 830
F: +387 39 661 456
TB MS R 6 pt
E: [email protected]
Process Black C 75%
W: www.violeta.ba
Okvir bloka
RAZMAK 2x slovo V
TB MS B 6 pt
PANTONE 2603 C
Okvir bloka
42
Okvir bloka
Izgled unutarnje strane bloka
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · BLOK
Okvir bloka
Okvir bloka
web adresa je centrirana
po horizontalnoj osi
www.violeta.ba
TB MS R 6 pt
Bijela
Okvir bloka
Okvir bloka
Izgled zadnje strane bloka
43
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · VIZIT KARTICA
2.2.
44
VIZIT KARTICA
Vizit kartica treba da sadrži osnovne podatke: ime i prezime, odjel, naziv firme,
adresu, telefon, mobitel, e-mail i web adresu.
Format: 90x50mm
Papir: 250 gr mat
Dobavljač papira: Fedrigoni group
Tisak: 1/2 + UV lak za ispis Violeta
Font: Trebuchet MS
Veličina fonta: 7 i 12 pt
Boja: PANTONE 2603 C i PANTONE 877 C (Srebro)
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · VIZIT KARTICA
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
TB MS B I 12 pt
PANTONE 2603 C
Ime Prezime
Naziv odjela
TB MS I 7 pt
PANTONE 2603 C
TB MS B 7 pt
PANTONE 2603 C
TB MS R 7 pt
PANTONE 877 C (Srebro)
RAZMAK 2x slovo V
Prednja i zadnja strana vizitke
RAZMAK 2x slovo V
45
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · CD/DVD NALJEPNICA
2.3.
46
CD/DVD NALJEPNICA
Vizual CD/DVD naljepnice mora da sadrži rubrike u koje se mogu navesti podaci
o sadržini CD/DVD-a i logotip firme.
Format: 120x120mm
Tisak: 5/5
Font: Trebuchet MS i ručno pismo
Veličina fonta: 7 pt
Boja: Process Black C 75%
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · CD/DVD NALJEPNICA
Okvir naljepnice
Okvir naljepnice
Logotip je centriran
u odnosu na gornju
ivicu naljepnice i
njenog centralnog dijela
TB MS B 7 pt
Process Black C 50% (Srebro)
Ručno pismo
Okvir naljepnice
Okvir naljepnice
Vizual CD/DVD naljpenica
47
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · CD/DVD OMOT
2.4.
48
CD/DVD OMOT
Vizual CD/DVD omota mora da sadrži rubrike u koje se mogu navesti podaci o
sadržini CD/DVD-a, te logotip, adresu i kontakt podatke firme.
Format prednjeg dijela omota: 120x120mm
Format zadnjeg dijela omota: 150x120mm
Tisak: 5/5
Font: Trebuchet MS i ručno pismo
Veličina fonta: 7 pt
Boja: Process Black C 75%
SPECIJALNI STANDARDI · poslovni obrasci · CD/DVD OMOT
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
W: www.violeta.ba
datUM:
RAZMAK 2x slovo V
24
E: [email protected]
word
11
2010
RAZMAK 2x slovo V
t: +387 39 662 830
Cjenovnik
pdf
RAZMAK 2x slovo V
Prezentacija proizvoda
Vd
Logotip centriran
W: www.violeta.ba
Vrsta MEdija:C dd
E: [email protected]
TB MS B 7 pt
Process Black C 75%
Ručno pismo
TB MS R 6 pt
Process Black C 75%
t: +387 39 662 830
TB MS B 6 pt
Pantone 2603 C
TB MS R 6 pt
Process Black C 75%
TB MS B 6 pt
Pantone 2603 C
TB MS B 6 pt
Pantone 2603 C
TB MS R 6 pt
Process Black C 75%
A: Kolo b.b., 80240 tomislavgrad, Bosna i hercegovina
t: +387 39 662 830
E: [email protected]
W: www.violeta.ba
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
RAZMAK 2x slovo V
Prednja i zadnja strana CD/DVD omota
RAZMAK 2x slovo V
49
50
50
APLIKACIJSKI STANDARDI
51
APLIKACIJSKI STANDARDI · REKLAMNI MATERIJAL · OLOVKA
3.1.
3.1.1.
52
REKLAMNI MATERIJAL
Reklamni materijal je dvodimenzonalno lice kompanije koje treba da pokaže
profesionalnost i pouzdanost poslovanja. Obzirom na to, reklamnom materijalu
trebamo posvetiti posebnu pažnju.
OLOVKA
U svakodnevnoj upotrebi koristimo kemijsku olovku, koja ujedno može
predstavljati i poklon klijentu. Obzirom na to, ona mora da bude od
kvalitetnog materijala, eksluzivnog i elegentanog oblika. Obavezna je
mogućnost graviranja iste.
APLIKACIJSKI STANDARDI · REKLAMNI MATERIJAL · OLOVKA
Motiv za graviranje
20x6mm
Prostor za graviranje
Olovka i kutija za olovke
53
APLIKACIJSKI STANDARDI · REKLAMNI MATERIJAL · KIŠOBRAN
3.1.2.
54
KIŠOBRAN
Kišobran također može poslužiti kao jedan od poklona.
APLIKACIJSKI STANDARDI · REKLAMNI MATERIJAL · KIŠOBRAN
Prostor za graviranje
Prostor za graviranje
Motiv za graviranje
50x15mm
Motiv za graviranje
50x15mm
Ženski i muški kišobran
55
APLIKACIJSKI STANDARDI · REKLAMNI MATERIJAL · ŠOLJA
3.1.3.
56
ŠOLJA
Još jedan od mogućih poklona, svakako je i šolja za kavu ili čaj.
APLIKACIJSKI STANDARDI · REKLAMNI MATERIJAL · ŠOLJA
Prostor za graviranje
Prostor za graviranje
Motiv za graviranje
25x7.5mm
Motiv za graviranje
20x11mm
Ženska i muška šolja
57
APLIKACIJSKI STANDARDI · REKLAMNI MATERIJAL · UPALJAČ
3.1.4.
58
UPALJAČ
Zippo upaljač predstavlja idealan poklon za poslovnog partnera. Materijal
brušeni ili polirani metal.
APLIKACIJSKI STANDARDI · REKLAMNI MATERIJAL · UPALJAČ
Prostor za graviranje
Motiv za graviranje
25x14mm
Zippo upaljač od brušenog ili poliranog metala
59
VAŽNA NAPOMENA
Sva neovlaštena korištenja sadržaja ove knjiga koja krše autorska prava društva sa
ograničenom odgovornošću Violeta, podložna su utuženju i kaznenim odredbama
Zakona o autorskim pravima.
60
Copyright © 2011 Violeta d.o.o. Sva prava pridržana.
61
www.violeta.ba
62
Download

Knjiga grafičKih standarda