Farnosť sv. Gorazda v spolupráci s Kongregáciou sestier Matky
Božieho Milosrdenstva vás pozýva
na duchovnú obnovu
na tému: „O milosrdnom Otcovi“
(o posolstve Božieho milosrdenstva a sv. sestre Faustíne)
Piatok 20. 03. 2015
14:45 – stručný príhovor k hodine milosrdenstva
14:55 – vyloženie Najsvätejšej sviatosti oltárnej
15:00 – hodina milosrdenstva a korunka
Božieho milosrdenstva do 15:30
17:15 – krížová cesta
18:00 – svätá omša, po nej príhovor: Nech sa nebojí
priblížiť ku mne žiadna duša
19:30 – príhovor pre mladých, svedectvo a diskusia
Sobota 21. 03.
9:30 – svätá omša v Domove dôchodcov,
príhovor pre obyvateľov Domova dôchodcov
14:55 – vyloženie Najsvätejšej sviatosti oltárnej
15:00 – hodina milosrdenstva
a korunka Božieho milosrdenstva do 15:30
18:00 – svätá omša, po nej príhovor: Pramene
Božieho milosrdenstva
Ok. 19:30 – Film o sv. sestre Faustíne – v pastoračnom centre
(celovečerný, dabovaný, trvá približne 70 min.)
Nedeľa 22. 03.
08:00 – svätá omša (v závere po oznamoch - príhovor
o Božom milosrdenstve)
09:30 – svätá omša (s príhovorom o Božom milosrdenstve)
11:15 – svätá omša (s príhovorom o Božom milosrdenstve)
– uctenie relikvie sv. sestry Faustíny, záver duchovnej obnovy.
www.klokocina.ifara.sk
www.milosrdenstvo.sk
Download

Program_duch_obnova_Nitra_Klokočina