Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER
Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER, 1968 yılında Denizli'de doğdu. 1986 yılında Denizli
Anafartalar Lisesi, 1992 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Mecburi hizmetini
Malatya Doğanşehirde yaptıktan sonra 4 yıl Malatya Devlet Hastanesi Acil Serviste çalıştı.
1998 yılındaki TUS sonucunda Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim
Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2001 yılında Adli Tıp Uzmanı oldu ve Adli
Tıp Kurumu Zonguldak Şube Müdürlüğüne atandı. 2003 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi,
Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2009 Ocak ayında
doçent unvanını aldı.
2010-2014 yıllarında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp
Anabilim Başkanlığında bulundu. Kasım 2014'de Dumlupınar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Adli
Tıp Anabilim Dalına Profesör olarak atandı.
Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER akademik hayatı boyunca, Adli Tıp Şube Müdürlüğü,
Anabilim Dalı Başkanlığı, Başhekim Yardımcılığı, Etik Kurul Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu
Üyeliği gibi akademik ve idari görevlerde bulundu.
Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER, alanında özgün uluslararası SCI dergilerde 18 ve ulusal
dergilerde basılan 27 makalesi ile, uluslararası ve ulusal kongre ve toplantılarda sunulan 20
bildirisi olup, yayınlanmış bir kitapta bölüm yazarı olmuştur. Alanında 5 ayrı derginin danışma
kurulu-hakemliğinde bulunmaktadır. Adli Tıp Uzmanları Derneği üyesidir. Evli ve iki çocuk
babasıdır.
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
( SCI–SCI Exp)
A1. Gönül Y, Songur A, Üzün İ, Uygur R, Alkoç OA, Çağlar V, , Kucuker H. Morphometry,
asymmetry and variations of cerebral sulci on superolateral surface of cerebrum in autopsy
cases. Surg Radiol Anat. Surg Radiol Anat. 2014 Sep;36(7):651-61.
A2. Karaarslan B, Karapirli M, Kandemir E, Kucuker H, Gurler M, Ince CH, Akyol O. The Fatal
Poisoning Pattern of Ankara (Turkey) and Nearby Cities from 2007 to June 2011: A
Retrospective Study in Forensic Autopsies. J Forensic Sci. 58(6): 1563-7. (2013).
A3. Kucuker, H. “Cerrahi müdahale gören hastalarda aydınlatma ve onam formları yeterli
mi ?”, Nobel Med; 8(3): 40-43. (2012).
A4. Kucuker, H. “Analysis of deaths caused by pat-pat accidents in Turkey”, Traffic Inj Prev.
13, 209-211. (2012).
A5. Kucuker, H., Demir T, Oral R. “Pediatric condition falsification (Munchausen syndrome by
Proxy) as a continuum of maternal factitious disorder (Munchausen syndrome)., Pediatr Diabetes. 11,
572-578 (2010).
A6. Kucuker, H., O. Sahin, Y. Yavuz, ve Y. Yurumez, “Fatal acute endosulfan toxicity: a case report”,
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 104, 49-51. (2009).
A7. Kucuker, H. “Analysis of 268 child and adolescent victims of sexual assault and legal outcome”,
Turkısh Journal of Pediatrics, 50, 313-316. (2008).
A8. Songur A., Y. Gonul , O. A. Ozen, H. Kucuker, I. Uzun, O. Bas , ve M.Toktas, “Variations in the
intracranial vertebrobasilar system.”, Surg Radiol Anat, 30, 257-64. (2008).
A9. Ela, Y., H. Fidan, O. Sahin, A. Kilbas, O. Bas, Y. Yavuz, H. Kucuker, ve I. Altuntas, “Influence of
atropine therapy on fenthion induced pancreatitis”, Clinical Toxicology, 46, 141-145 (2008).
A10. Ugur, M. B., A. Savranlar, L. Uzun, H. Kucuker, ve F. Cinar, “A reliable surface landmark for
localizing upratrochlear artery: Medial canthus”, Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 138, 162165 (2008).
A11. Kucuker, H., O. A. Ozen, O. Bas, ve R. Demirel, “ Should forensic autopsies be a source for
medical education ? a preliminary study”, Teaching and Learning in Medicine, 20, 22-25 (2008).
A12. Yavuz, Y., Y. Yurumez, H. Kucuker, Y. Ela, ve S. Yuksel, “Two cases of acute endosulfan toxicity”,
Clinical Toxicology, 45, 530-532 (2007).
A13. Esme, H., O. Solak, Y. Yurumez, Y. Yavuz, Y. Terzi, M. Sezer, ve H. Kucuker, “The prognostic
importance of trauma scoring systems for blunt thoracic trauma”, Thoracic and Cardiovascular
Surgeon. 55, 190-195 (2007).
A14. Tuncay, I., H. Kucuker, I. Uzun, ve N. Karalezli, “The fascial band from semitendinosus to
gastrocnemius: the critical point of hamstring harvesting an anatomical study of 23 cadavers”, Acta
Orthopaedica, 78, 361-363 (2007).
A15. Isir, A.B., M. Tokdemir, H. Kucuker, ve H. E. Dulger, “Role of family factors in adolescent
delinquency in an Elazig/Turkey reformatory”, Journal of Forensic Sciences, 52, 125-127 (2007).
A16. Kucuker, H. “Occupational fatalities among coal mine workers in Zonguldak, Turkey, 19942003”, Occupational Medicine-Oxford, 56, 144-146 (2006).
A17. Uzar, E., O. Sahin, H. R. Koyuncuoglu, E. Uz, O. Bas, S. Kilbas, H.R. Yilmaz, V.A. Yurekli, H.
Kucuker, ve A. Songur. “The activity of adenosine deaminase and the level of nitric oxide in spinal
cord of methotrexate administered rats: protective effect of caffeic acid phenethyl ester”,
Toxicology, 218, 125-133 (2006).
A18. Karaca, S., M. Kulac, ve H. Kucuker, “Phytodermatitis caused by Ceratocephalus falcatus
(Ranunculacea)”, European Journal of Dermatology, 15, 404-405 (2005).
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
1. Ozkan OV, Yagmurkaya O, Sahin MF, Gurler AS, Kucuker H, Altıntoprak F, Çelebi F. Visual
perception of biliary tracts with ısosulphan blue for prevention of injury during laparoscopic
cholecystectomy : A cadaveric study. 49th Congress of the European Society for Surgical Research. Pp
65. Budapest, Hungary. 21-24 May, 2014.
2. Güler C., F. Aktepe, E. Tüzel, H. Dilek, H. Kucuker, B. Akdoğan, I. Uzun, ve K. Polat, “Latent
carcinoma of the prostate in Turkey: an autopsy study”. 28th Congress of the Société Internationale
d´Urologie. Vol 68, 5A, 271, Cape Town, South Africa, 2006
3. Yavuz Y., Y. Yurumez, H. Kucuker, Y. Ela, ve S. Yuksel, “Endosulfan toxicity that required
emergency hemodialysis”. 4 th European Congress on Emergency Medicine. Vol 1, PS 9.16, HeraklionCrete, Greece, 2006.
4. Coskun O., H. Kucuker, F. Armutçu, C. Barut, C. Karagülle, U.K. Özdoğan, ve M. Kanter, “Death duo
to methane gas explosion in coal-mine accidents”. 10 th International Congress of Toxicology, Vol 2,
375, Tampere, Finland, 2004.
5. Songur A., H. Kucuker, O. A. Ozen, R. Demirel, O. Bas, ve S. Tunahan, “Are forensic autopsy
materials useable for anotomy education”. 4 th Asian-Pacific International Congress of Anatomists.
Vol 1, 69-70, Kuşadası-Turkey, 2005.
C- Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Bulut E.R, Küçüker H, Bulut N.S, İntiharın kısa tarihçesinden sebep ve yöntemlerine genel bir
bakış. Cumhuriyet Tıp Dergisi. 34,128-137. (2012)
2. Küçüker, H., Aydıner F. Fatal Poppy Capsule Toxicity. Eur J Gen Med, 8 (4), 335-337, (2011).
3. Polat K, Tüzel E, Aktepe F, Küçüker H,, Uzun İ, Güler C. Otopsi olgularında mesanenin epitelyal
lezyonlarının değerlendirilmesi. Turkish Journal of Urology, 37; 278-281. (2011).
4. Küçüker, H., Emül HM, Aşık A., “Çok sayıda aile bireyinin öldürülmesi (Familicide) olgularının
değerlendirilmesi”, Adli Tıp Dergisi, 25, 81-84, (2011).
5. Güler Ö, Küçüker, H., “Early marriages among adolescent girls in Afyonkarahisar, Turkey”, Eur J
Gen Med, 7, 365-371, (2010).
6. Songur A, Acar T, Özen OA, Baş O, Şahin Ö, Küçüker, H., üzün İ., “Nervus trigeminusun basis
cranii içinde seyrinin incelenmesi ve histolojik analizi”, Fırat Tıp Dergisi, 13, 171-175, (2008).
7. Demirel, R., H. Küçüker, ve S. Altekin, “Afyonkarahisar emniyet müdürlüğü çocuk şubesine
2002-2004 yıllarında getirilen çocuklara ait sosyo-demogrofik özelliklerin değerlendirilmesi”,
Sağlık ve Toplum, 17, 93-99, (2007).
8. Yavuz, Y., Y. Yürümez, H. Küçüker, H. Fidan, ve M. Korkmaz, “Traumatic childhood deaths in
Afyonkarahisar”, Marmara Medical Journal, 20, 66-74, (2007).
9. Yavuz, Y., Y. Yürümez, H. Küçüker, R. Demirel, ve E. Küçük, “İntihar sonucu meydana gelen
ölümlerin incelenmesi”, Genel Tıp Dergisi, 16, 181-185, (2006).
10. Küçüker, H., Ş. Karaca, M. Kulaç, A. Songur ve F. Aktepe, “Ateşli silah yaralanmasında atış
mesafesi tespitinde sterio mikroskop kullanımı”, Adli Bilimler Dergisi, 5, 41-43, (2006).
11. Küçüker, H., Y. Yürümez, Y. Yavuz, R. Demirel, A. Aslan, ve H. Esme, “Afyonkarahisar ilindeki
ateşli silah yaralanmalarına bağlı ölümlerin değerlendirilmesi”, Kocatepe Tıp Dergisi, 7,
(2006).
12. Küçüker, H., H. Fidan, “Sağlık personelinin mesleki uygulama kusurları ve yargısal
dokunulmazlığının incelenmesi: Batı Karadeniz çalışması”, Adli Tıp Dergisi, 19, 33-37, (2005).
13. Küçüker, H., Ö. Çoşkun, F. Armutçu, L. Uzun, M. Kanter, K. Çetin, ve B. Kaybolmaz, “Reye
Sendromuna bağlı ölümde otopsi bulguları: olgu sunumu”, Toksikoloji Dergisi, 3, 19-23,
(2005).
14. Yavuz, Y., Y. Yürümez, H. Küçüker, R. Demirel, İ. İkizceli, ve O. Akdur, “Acil tıp hekimlerinin
adli rapor düzenlenmesi ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi”, Türkiye Acil
Tıp Dergisi, 4, 64-67, (2004) .
15. Küçüker, H. “Zonguldak’ta 1999-2003 yılları arasında yapılan 650 adli otopsi olgusunun
incelenemesi”, Adli Bilimler Dergisi, 3, 35-40, (2004).
16. Küçüker, H., Ö. Çoşkun, O. A. Özen, ve Ç. Barut, “Öldürücü thioridazin hepatotoksisitesi: olgu
sunumu”, Toksikoloji Dergisi, 1, 39-42, (2003).
17. Küçüker, H. “Acil servise gelen ölümle sonuçlanmayan travmatik adli olguların ve raporlarının
değerlendirilmesi”, Acil Tıp Dergisi, 3, 19-23, (2003).
18. Küçüker, H. “Bağımlılık yapıcı madde kullanan-kullanmayan suçlu çocuk/ergenlerin
ailelerinde davranış özellikleri”, Adli Bilimler Dergisi, 2, 33-38, (2003).
19. Küçüker, H., A. Aksu, “1997-2001 yıllarında Fırat Üniversitesi hastanesi acil servise başvuran
trafik kazası olgularının değerlendirilmesi”, Acil Tıp Dergisi, 3, 11-15, (2003).
20. Küçüker, H. “Olay yeri incelemesi ve delil toplanmasının önemi: üç cinsel suç olgu sunumu”,
Adli Tıp Dergisi, 17, 54-58, (2003).
21. Küçüker, H. “Zonguldak’ta sulh hukuk mahkemelerine yansıyan kadına yönelik aile içi şiddet
olgularının incelenmesi”, Adli Tıp Dergisi, 16, 40-45, (2002).
22. Dirol, F., G. Cantürk, ve H. Küçüker, “1997-1999 yıllarında Elazığ ili adli tıp şube
müdürlüğünde farik ve mümeyyizlik muayenesi yapılan olguların değerlendirilmesi”, Klinik
Adli Tıp, 2, 43-46, (2002).
23. Küçüker, H., A. Aksu, “Elazığ’da görülen intihar olgularının adli tıp açısından incelenmesi”,
Düşünen Adam, 1, 16-20, (2002).
24. Tokdemir, M., H. Küçüker, ve F. Dirol, “Elazığ’da 300 kesici-delici alet yaralanması olgusunun
retrospektif olarak değerlendirilmesi”, Fırat Tıp Dergisi, 3, 314-317, (2001).
25. Tokdemir, M., H. Küçüker, “Çocukluk çağı 0-9 yaş grubu zehirlenmelerinin adli tıp yönünden
incelenmesi”, Fırat Tıp Dergisi, 3, 326-329, (2001).
26. Tokdemir, M., H. Küçüker, “Çocuk Suçluluğu ve Medya”, Adli Tıp Bülteni, 5, 164-167, (2000).
27. Tokdemir, M., H. Küçüker, ve A. Aksu, “Fırat Üniversitesi tıp fakültesi hastanesine başvuran
adli olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi”, Fırat Tıp Dergisi, 2, 151-155, (2000).
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Küçüker, H., E. Kaya, “Çocuk istismarının saptanmasında nükleer tıp yöntemlerinin kullanımı”,
VII. Adli Bilimler Sempozyumu, Cilt I, S29, Gaziantep, 2007.
2. Küçüker, H., Y. Yavuz, Y. Yürümez, M. Korkmaz, ve H. Fidan, “Afyonkarahisar’da adli travmatik
çocukluk çağı ölümleri”, VII. Adli Bilimler Kongresi, Cilt I, S39, Konya, 2006.
3. Küçüker, H., Ö. Şahin, Y. Yavuz ve Y. Yürümez, “Öldürücü akut endosulfan zehirlenmesi: vaka
sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi”, Acil Tıp Kongresi, Cilt I, S52, İstanbul, 2006.
4. Küçüker, H., Y. Yürümez, Y. Yavuz, R. Demirel ve A. Aslan. “Ateşli silah yaralanmasına bağlı
ölümlerin incelenmesi”, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Cilt I, S82, Antalya, 2005.
5. Yavuz, Y., Y. Yürümez, H. Küçüker, R. Demirel, ve E. Küçük, “İntihar sonucu meydana gelen
ölümler”, II. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Cilt I, S90, İzmir, 2005.
6. Demirel, R., H. Küçüker, ve S. Altekin, “Afyonkarahisar emniyet müdürlüğü çocuk şubesine
2002-2004 yıllarında getirilen çocuklara ait kayıtların değerlendirilmesi”, 9. Ulusal Halk Sağlığı
Günleri, Cilt I, S489, Ankara, 2005.
7. Küçüker, H., Ş. Karaca, M. Kulaç, A. Songur ve F. Aktepe, “Ateşli silah yaralanmasında atış
mesafesi tespitinde sterio mikroskop kullanımı”, 3. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Cilt I, P21,
Eskişehir, 2004.
8. Akbulut, G., H. Küçüker, G. Maralcan, M. Bulut, ve O. N. Dilek, “Afyon ili’nde şehirler arası trafik
kazalarının 112 acil yardım hizmetleri açısından değerlendirilmesi”, 11. Ulusal Adli Tıp
Günleri, Cilt I, S205-209, Antalya, 2004.
9. Barut, Ç., Ö. Çoşkun, H. Küçüker, O. A. Özen, “Metan gazına bağlı ölüm: vaka serisi”, 29. TFBD
Kongresi, Cilt I, S 178, Ankara, 2003.
10. Özen, O.A., Ö. Çoşkun, H. Küçüker, Ç. Barut, “Öldürücü thioridazin (melleril)
hepatotoksisitesi: vaka takdimi”, 29. TFBD Kongresi, Cilt I, S 17, Ankara, 2003.
11. Barut, Ç., Ö. Çoşkun, H. Küçüker, O.A. Özen, S. Yenidünya, “Olgu sunumu: metan gazına bağlı
ölüm”, Uluslar Arası Katılımlı İş Sağlığı ve İş Yeri Hemşireliği Sempozyumu Cilt I, S 131,
Zonguldak, 2003.
12. Tokdemir, M., H. Küçüker, A. Aksu. “Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran adli
olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi”, IV. Adli Bilimler Kongresi, Cilt I, S31, İstanbul,
2000.
13. Tokdemir, M., H. Küçüker, A. Aksu. “Çocuk suçluluğu ve aile”, IV. Adli Bilimler Kongresi Cilt I,
S52, İstanbul, 2000.
14. Tokdemir, M., H. Küçüker, H.E. Dülger, Y Açık, “Madde bağımlı hükümlü çocuklar ile madde
bağımlı olmayan hükümlü çocukların suç ve sosyodemografik özelliklerinin karşılaştırılması”.
IV.Adli Bilimler Kongresi Cilt I, S26, İstanbul, 2000.
15. Turgut, M., Y. Doğan, A. Aydınoğlu, H. K. Gürgöze, M. Tekatlı, İ. H. Özercan, R. Güler, H.
Küçüker, A. D. Aygün, “Pıtrak ( cocklebur=xantium strumarium ) intoksikasyonu nedeniyle
ikisi ex olan altı kişilik ailenin sunumu. Uluslararası Katılımlı 44. Milli Pediatri Kongresi, Cilt I,
S112, Bursa, 2000.
F. Diğer yayınlar:
F1.
Küçüker, H., “İlk yardım ders kitabı. Hekimlerin adli sorumluluğu” Afyon Kocatepe
Üniversitesi Yayın No:47, Editör: Prof Dr. O.N. Dilek, Afyon, 2003, Sy: 385-392.
Download

Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER