DISPLEJ
Notifikácia
Ikona a vibrácie s voliteľným
zvukovým oznámením
POWER
Zapnutie / vypnutie
> 3 sec
Tlačidlo vľavo
COMMAND
NASTAVENIE ČASU
Vytiahnite tlačidlo a
nastavte čas
Tlačidlo vpravo
Displej
Stlačte tlačidlo vľavo alebo vpravo pre zobrazenie ďalších
informácií na displeji. Stlačte obe tlačidlá naraz pre
zobrazenie času. Displej podporuje iba znaky latinky.
Svetlo
Stlačte tlačidlo POWER (vľavo hore) raz.
Párovanie
SK
užívateľská príručka
Keď sú hodinky vypnuté, stlačte tlačidlá POWER a
COMMAND kým nepočujete zvukový signál (cca 3.sekundy). Všetky ikony na displeji budú blikať v intervale 1 sekundy.
Notifikácia
Prichádzajúce hovory, indikácia
zmeškaných hovorov
Kontakt bude počas hovoru zobrazený
na displeji. Pokiaľ nie je v telefónnom
zozname, zobrazí sa číslo volaného.
Kontakty podporujú len znaky v
latinke.
Notifikácia správ a sociálnych sietí
Podpora SMS, MMS, ďalších služieb a
sociálnych sietí - Facebook, Skype, Line,
WhatsApp, Wech, Instagram, ..
Upozornenie prichádzajúcich emailov
Počet upozornení
SK
RESET
Stlačte všetky 4 tlačidlá naraz po dobu 3 sekúnd pokiaľ
neuvidíte na displeji blikajúci ikonu ALERT. Potom sa hodinky
vypnú.
Upozornění stavu nízké úrovně
nabití baterie
Displej zobrazuje stav nabitia
batérie v percentách a ikony
nízkeho stavu nabitia batérie.
Aktuální stav nabití
baterie v procentech
Nájdenie COOKOO hodiniek
Hodinky pípnu a rozblikajú sa pri
stlačení tlačidla "Find my watch" v
ovládacej aplikácii.
Nájdi svoj telefón
Stlačte tlačidlo COMMAND and
Tlačidlo vľavo spolu a telefón
začne zvoniť.
SK
Upozornenie udalostí z kalendára
a úloh
Upozorní, pokud jsou k dispozici
notifikace nadcházejících událostí.
Po poklepaní na ikonu mimo dosahu, hodinky zapípajú a
zablikajú ak sú odpojené od telefónu. Dosah Bluetooth ® je
okolo 10-20 metrov, dosah môžu ovplyvňovať vlastnosti
zariadenia a okolitého prostredia.
Krok 1: Stiahnite aplikácii "Connected Watch"
Pre užívateľa iOS (Apple):
Vyhľadajte aplikáciu "Connected Watch" v obchode App Store.
Podporované telefóny s OS iOS7 s podporou Bluetooth ® Smart
sú: iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPad Mini
(Retina), iPad (3. a 4. generácie) a iPod Touch 5. generácie.
Pre užívateľov OS Android:
Stiahnite aplikáciu "Connected Watch" v Obchode Play.
Aplikácia je dostupná pre OS Android 4.3 a novšie, pre
zariadenia s podporou Bluetooth ® Smart. Medzi také prístroja
patrí Samsung Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S4 Mini, S4 Active,
Galaxy Note 3, Galaxy Note 2, HTC One, LG Nexus 5, Moto X,
Sony Xperia, Huawei P7, XiaoMi Mi3, HongMi a ďalšie.
Pre plný zoznam kompatibilných telefónov navštívte web
www.cookoowatch.com.
Kontaktujte [email protected] pokiaľ nie je Obchod
Play dostupný vo Vašej krajine.
Krok 2: Spárovanie a pripojenie hodiniek COOKOO k
mobilnému telefónu alebo tabletu
1. Nastavte hodinky do párovacieho módu súčasným
stlačením tlačidiel POWER a COMMAND pokiaľ sa neozve
zvukový signál (cca po dobu 3 sekúnd), všetky ikony budú
blikať v intervale 2 sekúnd.
SK
Aktivácia notifikácia prerušeného spojenia s telefónom
Krok 3: Nastavenie zobrazenia notifikácií.
Stlačte ikonu Notification Settings vpravo hore v aplikácii
Connected Watch. Vyberte, ktoré notifikácia aplikácií majú
hodinky zobrazovať.
Označenie notifikácia ako prečítané:
Stlačte tlačidlo COMMAND na hodinkách alebo zobrazte
notifikáciu vo Vašom telefóne alebo tablete.
Stíšenie / zapnutie zvuku hodiniek:
Stlačte tlačidlo COMMAND po dobu 5 sekúnd pre stíšenie
hodiniek.Pre opätovné zapnutie zvuku stlačte a držte tlačidlo
COMMAND po dobu 5 sekúnd.
COMMAND
Stíšenie hodiniek
Zapnutie zvuku hodiniek
SK
2. Pre užívateľa iOS:
V menu zariadenia v nastavení Bluetooth zvoľte "COOKOO" a
hodinky párovanie.
Pre užívateľov OS Android:
Spustite aplikáciu Connected Watch, stlačte ikonu Device List
vľavo dole. Aplikácia automaticky vyhľadá hodinky. Zvoľte
"COOKOO" v zozname a hodinky pripojte.
Ovládanie hudobného prehrávača:
Ak sa prehráva hudba, môžete využiť tlačidlo COMMAND pre
ovládanie prehrávača.
Pre užívateľa iOS:
• Play / Pauza - stlačte tlačidlo COMMAND
• Preskočenie skladby - stlačte súčasne tlačidlá COMMAND a Tlačidlo vľavo
• Stop - stlačte súčasne tlačidlá COMMAND a Tlačidlo vpravo
Pre užívateľov OS Android:
• Play / Pauza - stlačte tlačidlo COMMAND
Povolenie zobrazenie notifikácií emailu v notifikačnom centre iOS
Pre užívateľa iOS: Ak chcete zobrazovať notifikácia emailu
Krok 1: prejdite do Nastavenia
iOS, následne kliknite na
Notifikačný Centrum
Krok 2: Kliknite na položku
"Email" pre vstup do nastavenia.
SK
Snímanie fotografií prostredníctvom hodiniek COOKOO:
V aplikácii Connected Watch stlačte ikonu Camera. Zobrazí
sa obrazovka prostredie fotoaparátu. Stlačením tlačidla
COMMAND na hodinkách zaobstaráte fotografiu.
SK
Krok 3: Zvoľte Štýl upozornenia, zvuk, .. Následne povoľte voľbu
"Zobrazenie v notifikačnom centre" pre povolenie komunikácie
medzi telefónom (tabletom) a hodinkami.
* Teraz je aplikácia Connected Watch pripravená na používanie
s hodinkami COOKOO.
Výmena systémovej batérie hodiniek COOKOO:
Kryt batérie
(otvorte a
vymeňte batériu)
model CR2032
SK
1. Otvorte zadný kryt hodiniek pre vybratie staré batérie.
2. Nahraďte starú batériu za novú.
3. Opatrne vráťte kryt batérie. Uistite sa, že je tesnenie presne
usadené.
Nahradenie batérie hodiniek:
model SR621SW
1. Otvorte zadný kryt batérie, vyberte systémovú batériu CR2032.
2. Odstráňte ochrannú fóliu a opatrne nalepte na nepriľnavý
povrch.
3. Vyberte batériu pod ochrannou fóliou (model SR621SW,
životnosť cca 3 roky **)
4. Opatrne nalepte späť ochrannú fóliu.
5. Vložte batériu CR2032 a opatrne vráťte kryt batérie. Uistite sa,
že je tesnenie presne usadené.
** Živostnosť batérie závisí od nastavenia hlasitosti notifikácií a
od kvality batérie.
Varovanie: V prípade zlého vložení batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie nahraďte iba za rovnaký typ batérie.
Pokiaľ sú hodinky v nestabilnom stave, je vhodné vykonať
reset do továrenského nastavenia.
1. Otvorte zadný kryt, vyberte batériu.
2. Nahraďte batériu.
3. Reset vykonáte dotykom plechov
po dobu niekoľkých sekúnd.
4. Opatrne vráťte kryt batérie. Uistite sa, že je tesnenie presne
usadené.
Obmedzená záruka 1 rok
Registrujte hodinky nastavením účtu CONNECTEDEVICE v
aplikácii Connected Watch. Uchovajte doklad o nákupe.
Tipy pre predĺženie životnosti hodiniek:
• Nevystavujte hodinky extrémnym teplotám, hodinky
nepoškodzujte, vyvarujte sa používaniu v prašnom prostredí.
• Optimálne teploty pre používanie: -20 ° C až 55 ° C
• Pri výmene batérií dbajte na správne usadenie zadného
krytu. Chráni hodinky pred vniknutím vody a ďalších tekutín.
• Hodinky nerozoberajte a neopravujte svojpomocne.
• Výmenu batérií odporúčame vykonávať v autorizovanom
servise alebo hodinárstve.
• V prípade poškodenia tesnenia zadného krytu tesnenia
nahraďte.
SK
Reset do továrenského nastavenia
V prípade problémov kontaktujte podporu na
[email protected]
Pre viac informácií navštívte WWW stránku
cookoowatch.com
Ďakujete za zakúpenie produktu COOKOO ™
SK
• Vodeodolnosť 10ATM/100M znamená, že hodinky COOKOO
môžete využívať pri každodenných aktivitách a športoch. Sú
vhodné pre rekreačné športy i vo vode (plávanie, surfovanie, ..). Nie sú vhodné pre potápanie. Po použití vo vode hodinky umyte. Na hodinky nepoužívajte čistiace prostriedky.
• Zabráňte dlhodobému ponoreniu hodiniek do kvapalín.
• Pod vodou hodinky neovládajte bočnými tlačidlami.
• Zabráňte styku vrchného sklíčka pred ostrými predmetmi.
• Používaním hodiniek vo vysokých alebo nízkych teplotách znížite
výdrž batérií hodiniek.
• Nenechávajte hodinky alebo častí hodiniek v dosahu detí.
Download

Untitled