V Banskej Bystrici, 13. 3. 2012
www.malepivovary.sk
SLOVENSKÁ PIVOVARNÍCKA AKADÉMIA
Popis vzniku Akadémie pre mediálnu podporu akcie za rok 2011
Na Slovensku je množstvo zaujímavých ankiet a súťaží, kde sa s veľkou slávou súťaží napríklad
o vyššiu sledovanosť niektorej z televízií, o kvalitu toho –ktorého programu, filmu, o najlepšieho
speváka a v nie poslednom rade o výnimočné osobnosti z toho – ktorého segmentu nášho
každodenného života. Svoje prestížne odborné súťaže na Slovensku už majú v oblasti gastronómie
a nápojovom aj hotely, producenti vína, alebo aj špičkoví kuchári. Aj napriek vyspelej pivovarníckej
minulosti Slovenska tu dlhodobo absentovala prestížna súťaž v oblasti pivovarníctva.
Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska od svojho vzniku podporuje a propaguje
pivovarníctvo, so zvláštnym dôrazom na malé priemyselné pivovary a malé remeselné pivovary.
Začiatkom roka 2012 založila Slovenskú pivovarnícku akadémiu za účelom pravidelne a dlhodobo
oceňovať prácu významných slovenských osobností zo segmentu pivovarníctva. Anketa je zameraná
okrem osobností aj na samotné pivovary a ich výnimočné produkty. Nezabúda ale ani na pivotéky,
hostince a reštaurácie, kde pivo, pivná kultúra a pivná rôznorodosť hrá dominantnú úlohu. Slovenská
pivovarnícka akadémia prvýkrát vypísala túto anketu na Výročnú cenu Slovenskej pivovarníckej
akadémie za rok 2011, kde členovia Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska a zmluvní
mediálny partneri mali možnosť v neverejnej anonymnej ankete nominovať po štyroch uchádzačoch
do každej kategórie. Následne ďalším hlasovaním sa hlasuje zo štyroch finalistov už len na jedného
víťaza v jednotlivej kategórii. Mená víťazov sa všetci dozvedia až na slávnostnom vyhlasovaní
a odovzdávaní Výročných cien Slovenskej pivovarníckej akadémie za rok 2011 v druhej polovici apríla
2012. Víťazi jednotlivých ročníkov z jednotlivých kategórií sa stávajú automaticky členmi Slovenskej
pivovarníckej akadémie na neobmedzené obdobie s právom nominovať a hlasovať vo všetkých
budúcich ročníkoch na Výročnú cenu Slovenskej pivovarníckej akadémie za daný rok. Slovenská
pivovarnícka akadémia sa tak stáva prestížnym zoskupením najvýznamnejších osobností slovenského
pivovarníctva a majiteľov progresívnych gastronomických zariadení s dominanciou pivnej kultúry
a pivnej rôznorodosti na Slovensku.
V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obracajte na:
Ing. Ľubomír Vančo, predseda Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska
0905 276 456, [email protected], www.malepivovary.sk
Nominácie za rok 2011 sú v kategóriách:
KATEGÓRIA 1.)
Pivovarská reštaurácia roka s vlastným pivom a zaujímavou gastronómiou, je súčasťou
pivovaru, hodnotí sa prostredie, atmosféra, obsluha, pivná kultúra, úroveň gastronómie,
používanie kvalitných surovín a celkové kombinácie piva s jedlom
Nominácie:
1. Meštiansky pivovar Bratislava
2. Victória Martin
3. ERB Banská Štiavnica
4. Sessler Trnava
KATEGÓRIA 2.)
Pivovarský hostinec (brewpub) roka s vlastným pivom, prípadne aj s gastronómiou na
štandardnej úrovni, je súčasťou pivovaru, hodnotí sa prostredie, atmosféra, obsluha, pivná
kultúra a pivná rôznorodosť a taktiež ponuka jednoduchých, ale zaujímavých a kvalitných
pokrmov k pivu.
Nominácie:
1. Richtár Jakub Bratislava
2. Sandorf Prievaly
3. Buntavar Svit
4. Golem Košice
KATEGÓRIA 3.)
Pivotéka roka/ Podniková predajňa pivovaru
Nominácie:
1. Prešporská pivotéka Bratislava
2. Pivotéka Pivný sen Liptovský Mikuláš
3. Urpiner – podniková predajňa piva Banská Bystrica
4. Sessler – podniková predajňa piva Trnava
V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obracajte na:
Ing. Ľubomír Vančo, predseda Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska
0905 276 456, [email protected], www.malepivovary.sk
KATEGÓRIA 4.)
Pivne tematická reštaurácia roka - hodnotí sa vysoká kvalita piva v kombinácii s vysokou
úrovňou gastronómie, prostredie, atmosféra a obsluha.
Nominácie:
1. Camelot Košice
2. Kolkovňa Riverpark Bratislava
3. Beer Palace Bratislava
4. Relax hotel Sojka Malatíny
KATEGÓRIA 5.)
Tradičný hostinec roka/ Pivný bar a pub - hodnotí sa prioritne atmosféra hostinca,
prostredie, obsluha, kvalita a taktiež ponúkaná rôznorodosť piva.
Nominácie:
1. Sklep pub – klub malých pivovarov Senica
2. Kolotočovo Liptovský Mikuláš
3. Richtár Jakub Bratislava
4. Steps pub Trenčín
KATEGÓRIA 6.)
Objav roka 2011 – pivovar, malý remeselný pivovar, brewpub, produkt, osobnosť
Nominácie:
1. pivovar Sandorf Prievaly
2. pivovar Victória Martin
3. Zámocký pivovar Bratislava
4. Patrónsky pivovar Bratislava
V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obracajte na:
Ing. Ľubomír Vančo, predseda Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska
0905 276 456, [email protected], www.malepivovary.sk
KATEGÓRIA 7.)
Pivo roka 2011 – z pivovaru aj malého remeselného pivovaru v SR bez ohraničenia veľkosti
ročnej produkcie
Nominácie:
1. Kaltenecker BROKÁT 27 Old Beer
2. Sessler 20º svetlé pivo špeciál– Pivovar Sessler Trnava
3. Urpiner Exkluzive 16º svetlé pivo špeciál – Urpiner Banská Bystrica
4. Katarína 13º tmavý ležiak – Richtár Jakub Bratislava
KATEGÓRIA 8.)
Pivný čin roka 2011 – udalosť, produkt, publikácia, pivný web, pivný festival
Nominácie:
1. ADAMFEST 2011 – festival malých pivovarov - Podkylava
2. Domovaričská pivománia 2011 – Martin
3. Kaltenecker STARFEST 2011 - Rožňava
4. Pivný web Tvoje pivo – Mgr. Eva Niklová, Bratislava
KATEGÓRIA 9.)
Sládek roka 2011/ vedúci výroby piva - z pivovaru aj malého remeselného pivovaru v SR bez
ohraničenia veľkosti ročnej produkcie
Nominácie:
1. Ing. Peter Ruml – pivovar Urpiner B.Bystrica
2. Jozef Buňa a Marek Fábry – pivovar Buntavar Svit
3. Ing. Ondrej Čuraj – Victória Martin
4. Ing. Ján Koma – ERB Banská Štiavnica
V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obracajte na:
Ing. Ľubomír Vančo, predseda Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska
0905 276 456, [email protected], www.malepivovary.sk
KATEGÓRIA 10.)
Osobnosť roka 2011 z pivovaru - z pivovaru aj malého remeselného pivovaru v SR bez
ohraničenia veľkosti ročnej produkcie
Nominácie:
1. Ing. Ladislav Kovács (Kaltenecker)
2. Ing. Ľubomír Vančo (Urpiner)
3. Ing. Ondrej Čuraj (Victória)
4. Milan Bílik (Sandorf)
KATEGÓRIA 11.)
Osobnosť roka 2011 v homebrewingu – hodnotí sa mimoriadne úsilie pri
vývoji, výskume a dosiahnutí kvality vyrábaného piva v domácich podmienkach
Nominácie:
1. Peter Bognár, Košice
2. Ing. Dalibor Hanzel, Nové Mesto nad Váhom
3. Ing. Ján Pokrievka, Martin
4. Združenie Vintoperk, Skalica
KATEGÓRIA 12.)
Pivovar roka 2011 – pivovar aj malý remeselný pivovar v SR bez ohraničenia veľkosti ročnej
produkcie
Nominácie:
1. Kaltenecker, Rožňava
2. Urpiner, Banská Bystrica
3. Victória, Martin
4. Sandorf, Prievaly
V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obracajte na:
Ing. Ľubomír Vančo, predseda Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska
0905 276 456, [email protected], www.malepivovary.sk
KATEGÓRIA 13.)
Dlhodobý prínos slovenskému pivovarníctvu – významná osobnosť nielen
z pivovaru, ale spojená s pivom, pivovarskými surovinami, výrobou piva, výskumom,
vývojom, pedagogickou činnosťou, publikačnou činnosťou, históriou pivovarníctva,
propagáciou pivnej kultúry a pivnej rôznorodosti v SR, alebo aj v zahraničí. Táto cena sa môže
vyhlásiť prípadne aj In Memoriam.
Nominácie + odôvodnenie
1. Ing. Ján Pokrievka – Martin. Bývalý dlhoročný predseda Asociáce histórie pivovarníctva na
Slovensku, je šéfredaktorom časopisu Pivné hobby, je predsedom klubu zberateľov „Porter
Club“ v Martine. Je popredný a dlhoročný úspešný domáci varič piva a priekopník v hnutí
homebrewingu na Slovensku. Je organizátor a spoluorganizátor zberateľských búrz
pivovarských suvenírov medzinárodného významu a súťaží v homebrewingu na Slovensku.
V súčasnosti je predsedom sekcie homebrewingu pri AMNPS. Je uznávaný ako aktívny
a popredný zberateľ pivovarských suvenírov a propagátor histórie pivovarníctva nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí
2. Doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD – Bratislava. Popredný a uznávaný vysokoškolský
pedagóg v oblasti pivovarníctva, vedúca oddelenia biochemickej technológie a potravinárstva
na FCHPT STU v Bratislave. Na STU sa venuje aktívne pedagogickej, publikačnej a ďalšej
výskumnej práci v oblasti pivovarníctva. Jej práca je vysoko uznávaná pivovarskými
odborníkmi a vysokoškolskými pedagógmi aj v zahraničí.
3. Ing. Ladislav Kovács – Rožňava. Za posledných 15 rokov výraznou mierou prispel
k pozitívnemu ponímaniu produktov z malých remeselných pivovarov na Slovensku. Je
priekopníkom vo výrobe pivných špeciálov na Slovensku, je degustátorom na prestížnych
medzinárodných pivných súťažiach a pravidelne publikuje články s pivovarskou tematikou do
odborných časopisov. Je riaditeľom pivovaru Kaltenecker v Rožňave, kde pravidelne
organizuje medzinárodné súťaže v oblasti homebrewingu . Je spoluzakladateľom a
podpredsedom Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska a riaditeľom sekcie
homebrewingu. Je uznávaným predstaviteľom slovenského nezávislého pivovarníctva aj
v zahraničí a bol prijatý za čestného člena prestížneho zoskupenia českých degustátorov pod
názvom První Pivní Extraliga.
4. Ing. Roman Šusták, CsC – Bratislava. Bývalý dlhoročný výkonný riaditeľ Slovenského
združenia výrobcov piva a sladu. Má výrazné zásluhy cez SZVPS v zbližovaní sa filozofie
veľkých nadnárodných výrobcov piva v SR s filozofiou vznikajúcich malých remeselných
pivovarov na Slovensku a hľadanie spoločného záujmu a prezentovania pozitívneho obrazu
slovenskej pivnej kultúry a pivnej rôznorodosti voči verejnosti. Výraznou mierou prispel
k vytvoreniu spoločnej komunikačnej platformy ako predstaviteľ SZVPS voči malým
remeselným pivovarov a k verejnej obhajobe spoločných záujmov slovenského pivovarníctva
voči štátnym orgánom. V súčasnosti je na dôchodku.
V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obracajte na:
Ing. Ľubomír Vančo, predseda Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska
0905 276 456, [email protected], www.malepivovary.sk
Download

Vznik Slovenskej pivovarníckej akadémie