get inspired
Kalendár podujatí
Calendar of events
2015
kosiceregion.com
get inspired
2015
JANUÁR
January
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FEBRUÁR
February
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
1 8
APRÍL
April
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
get inspired
2
3
4
5
6
7
1 8
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
26
27
28
29
30
31
3
4
5
6
7
1 8
2 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
16
17
18
19
20
21
22
23 30
24 31
25
26
27
28
29
24 31
25
26
27
28
29
30
23 30
24
25
26
27
28
29
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 29
23 30
24
25
26
27
28
SEPTEMBER
September
1
2
3
4
5
6
NOVEMBER
November
2
3
4
5
6
7
1 8
9
10
11
12
13
14
15
JÚN
June
AUGUST
August
OKTÓBER
October
5
6
7
8
9
10
11
23
24
25
26
27
28
MÁJ
May
JÚL
July
6
7
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
21
22
MAREC
March
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 28
22 29
23 30
24
25
26
27
DECEMBER
December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
get inspired
get inspired
DOBŠINÁ, DOBŠINSKÁ ZIMA, ZIMNÁ AUTOMOBILOVÁ SÚŤAŽ
Dobšiná winter – Winter car races
www.dobsina.sk
TREBIŠOV, TOKAJSKÉ TROJKRÁĽOVÉ TAJOMSTVÁ
Tokaj Three Kings Secrets
www.muzeumtv.sk
NP SLOVENSKÝ RAJ, ZIMNÝ PRECHOD TIESŇAVAMI SLOVENSKÉHO RAJA
National park Slovak Paradise, Winter hiking through canyons of Slovak Paradise
www.vraji.sk
KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ZIMNÝ FESTIVAL JEDLA
Winter Food Festival
www.zimnyfestivaljedla.sk
Január / January
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2015
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
get inspired
get inspired
NP SLOVENSKÝ RAJ, ZIMNÝ PRECHOD TIESŇAVAMI SLOVENSKÉHO RAJA
National park Slovak Paradise, Winter hiking through canyons of Slovak Paradise
www.vraji.sk
KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ZIMNÝ FESTIVAL JEDLA
Winter Food Festival
www.zimnyfestivaljedla.sk
PORAČ PARK SPORT&RELAX CENTER, LYŽIARSKE PRETEKY PRE DETI A DOSPELÝCH
Ski races for children and adults
www.poracpark.sk
SKI GUGEL MLYNKY, SLOVENSKÝ POHÁR PREDŽIAKOV V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ
Slovak children cup in downhill skiing
www.skigugel.sk, www.vraji.sk
PLEJSY, PANKUŠKOVÉ FAŠIANGY
Shrovetide festivities
www.terraincognita.sk
Február / February
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2015
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
get inspired
get inspired
SKI GUGEL MLYNKY, PRETEKY O KAHANEC BANE MLYNKY V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ
Alpine ski racing, Giant slalom
www.skigugel.sk, www.vraji.sk
PORAČ PARK SPORT&RELAX CENTER, KARVENAL NA LYŽIACH
Family carnival on ski
www.poracpark.sk
OTVÁRANIE TURISTICKEJ SEZÓNY – 100 JARNÝCH KILOMETROV HORNÁD
Tourist season opening – 100 km rafting on the river Hornád
www.kst.sk
Marec / March
1
2
3
4
5
6
7
2015
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
get inspired
get inspired
NP SLOVENSKÝ RAJ, ČISTENIE NP SLOVENSKÝ RAJ
National park Slovak Paradise, Cleaning of Slovak Paradise
www.vraji.sk
TREBIŠOV, VÍNO A KRASLICE
Wine and Easter egg
www.muzeumtv.sk
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, OTVORENIE SEZÓNY V ZOO
ZOO season opening
www.zoosnv.sk
MICHALOVCE, JARNÝ JARMOK
Spring market in Michalovce
www.dolnyzemplin.sk
KOŠICE, DNI MESTA KOŠICE
Košice city days
www.kosice.sk
ČERMEĽ, OTVORENIE 100 JARNÝCH KILOMETROV
Opening of 100 spring kilometres
www.kst.sk
SLANEC, MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE TURISTOV NA VEĽKOM MILÍČI – POCHOD
PRIATEĽSTVA, International tourist meeting at Veľký Milíč – Procession of friendship
www.kst.sk
Apríl / April
1
2
3
4
5
6
2015
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
get inspired
KOŠICE, DNI MESTA KOŠICE / Košice city days
www.kosice.sk
MICHALOVCE, JARNÝ JARMOK / Spring market in Michalovce
www.dolnyzemplin.sk
KOŠICE, KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR / Music spring festival, www.visitkosice.eu
get inspired
DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA, BEŽECKÝ POLMARATÓN / Half Marathon, www.vraji.sk
MICHALOVCE, PODVIHORLATSKÝ MARATÓN / “Podvihorlatský” marathon
www.msks.eu, www.michalovce.sk
MICHALOVCE, MICHALOVSKÝ POLMARATÓN, IN LINE MARATÓN
Michalovce half marathon, In line marathon, www.msks.eu, www.michalovce.sk
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL SLOVÁCI SLOVÁKOM
International folklore festival SLOVAKS FOR SLOVAKS, www.spisskanovaves.eu
DOBŠINÁ, DNI MESTA A DOBŠINSKÉ TURÍČNE SVIATKY / Dobšiná city days
www.dobsina.sk
NP SLOVENSKÝ RAJ, OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY 2015
Summer season opening 2015 in Slovak Paradise, www.vraji.sk
TREBIŠOV, NOC V MÚZEU / Night of Museum
www.muzeumtv.sk
PRIBENÍK, JAZDECKÉ PRETEKY V PARKÚRE / Showjumping horse races
www.soupopribenik.edu.sk
KOŠICE, VSE CITY RUN
www.cityrun.sk
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, HRABUŠICE, STRATENÁ, MLYNKY, PEŠO V RAJI
“Wandering in paradise” hiking in NP Slovak Paradise, www.vraji.sk
MALÝ HOREŠ, VÔŇA AGÁTU – DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC
“Scent of Locust tree” – Wine cellars open day
www.terraincognita.sk
KOŠICE, NOC MÚZEÍ / Night of Museums and Galleries
www.visitkosice.eu
MALÁ TŔŇA, VEĽKÁ TŔŇA, VINIČKY, URBAN 2015 – POŽEHNANIE MLADÉHO VÍNA
URBAN 2015 New wine blessing
www.tokajregnum.sk
ROŽŇAVA, KALTENECKER STARFEST / Kaltenecker beer festival
www.kaltenecker.sk
KOŠICE, IMAGINÁCIE / Imaginations
www.visitkosice.eu, multižánrové plenérové predstavenie / multigenre site specific performancest
SPIŠSKÉ PODHRADIE, SPIŠSKÝ JERUZALEM 2015 / Spiš Jeruzalem
www.terraincognita.sk, kultúrno-duchovné podujatie / cultural and spiritual event
KROMPACHY – GELNICA – KOŠICE, MAGNEZITÁRSKA 60-ka
“Magnezitárska sixties”, hiking/biking 60 km, www.kst.sk
Máj / May
1
2
3
4
5
2015
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
get inspired
get inspired
KOŠICE, IMAGINÁCIE / Imaginations
www.visitkosice.eu, multižánrové plenérové predstavenie / multigenre site specific performances
KOŠICE, BALÓNOVÁ FIESTA / Balloon fiesta
www.visitkosice.eu
KOŠICE, PREŠOV, BIKE&TOUR
www.bikeandtour.sk, unikátna masová cyklojazda / unique mass cycling ride
ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA / Summer season opening 2015
www.dolnyzemplin.sk
VEĽKÁ TŔŇA, TOKAJSKÉ PIVNICE UNPLUGGED / Tokaj cellars unplugged
wine tasting at night, fb:OZ Tokajske pivnice
KOŠICE, KOŠICE GURMÁN FEST / Košice Food Festival
www.visitkosice.eu
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE, HRABUŠICE, STRATENÁ, MLYNKY, „NA BICYKLI V RAJI“
“Biking in paradise” biking in NP Slovak Paradise
www.vraji.sk
BORŠA, TOKAJSKÝ FESTIVAL – RÁKOCZI V EURÓPE / Tokaj festival – Rakoczi in Europe
www.tvc.sk
KOŠICE, CASSOVIA FOLKFEST
www.folkfest.sk
VINOHRADNÍCKA OBLASŤ TOKAJ, UMENIE A VÍNO / Art and wine
www.tvc.sk
SPIŠSKÉ PODHRADIE, SPIŠSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI / Spiš folklore festival
www.osvetasnv.sk
VINNÉ, JÁNSKE OHNE NAD ŠÍRAVOU / John´s bonfire over Šírava
www.terraincognita.sk
ROZHANOVCE, ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI / Abov folklore festival
www.kulturaabova.sk
ROŽŇAVA – KOŠICE, RUDOHORSKÁ 100-KA
„Rudohorská hundred“, hiking 100 km
www.kst.sk
Jún / June
1
2
3
4
5
6
2015
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
get inspired
get inspired
ZEMPLÍNSKE RIEKY, SPLAV ZEMPLÍNSKYCH RIEK
River rafting on Zemplin rivers
www.kst.sk
KOŠICE, MAZAL TOV!, FESTIVAL ŽIDOVSKEJ KULTÚRY
Festival of Jewish culture
www.visitkosice.eu
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, DNI HUMORU
Humour days
www.spisskanovaves.eu
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, SPIŠSKÝ TRH A SPIŠ EXPO
Spiš fair and Spiš Expo
www.svt.sk, www.spisskanovaves.eu
KALUŽA, MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE MOTOROVÝCH PARAGLIDINGOV 2015
International meeting of powered paragliding
www.dolnyzemplin.sk
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, SPIŠSKÝCH EXTREME 333
Spiš Extreme 333
www.333.spis-region.sk
DOBŠINÁ, DOBŠINSKÝ KOPEC 2015
FIA – European Hill climb championship
www.dobsinskykopec.com
VEĽKÁ IDA, ILOSVAI FESTIVAL
Folklore festival
www.kcubar.sk
SMIŽANY, LETNÝ FESTIVAL ROCKOVÝCH KAPIEL
Summer rock festival
www.okcsmizany.eu.sk
SLANEC, SLÁVNOSTI LETNÉHO SLNOVRATU – JÁNSKE OHNE
Summer solstice festivities – John´s bonfire
www.slanec.sk
Júl / July
1
2
3
4
5
2015
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
get inspired
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, SPIŠSKÝCH EXTREME 333 / Spiš Extreme 333
www.333.spis-region.sk
KOŠICE, LETO V PARKU / Summer in the park
get inspired
www.visitkosice.eu
KOŠICE, STREET ART COMMUNICATION, EURÓPSKE ŠPIČKOVÉ STREET ARTOVÉ PODUJATIE
European street art event, www.visitkosice.eu
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE, KRÁSNOHORSKÉ HRADNÉ HRY
Krásnohorské castle games, www.terraincognita.sk
TELGÁRT, ČUČORIEDKOVÝ DEŇ / Blueberries day
www.vraji.sk
KLOKOČOV, PÚTNICKÉ STRETNUTIE / Pilgrims meeting in Klokočov
www.dolnyzemplin.sk
ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA, MEDZINÁRODNÝ MOTOZRAZ ČASOPISU SVET MOTOCYKLOV
International motorcycle riders meeting, www.svetmotocyklov.sk
VEĽKÁ TŔŇA, DEŇ OTVORENÝCH GAZDOVSKÝCH PIVNÍC / Farmer´s cellars open day
FB:OZ Tokajske pivnice
MICHALOVCE, ZEMPLÍNSKY JARMOK / Zemplin market and festivities
www.dolnyzemplin.sk
TREBIŠOV, DOŽINKY – CHLEBOM A VÍNOM / Harvest fest – Bread and Wine
www.tvc.sk, www.muzeumtv.sk
REJDOVÁ, GEMERSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL / Gemer folklore festival
www.rejdova.ocu.sk
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, DNI MESTA (GENIUS TEMPORIS), TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL /
Spišská Nová Ves city days, Traditional handicrafts market
www.spisskanovaves.eu
MALÝ HOREŠ, MEDZIBODROŽSKÝ FESTIVAL / Medzibodrožie festival
www.malyhores.sk
SLOVENSKÝ RAJ, HORSKÝ KVADRATLON V SLOVENSKOM RAJI
Mountain kvadratlon in Slovak Paradise, www.kvadratlon.szm.sk
PORUBA POD VIHORLATOM, PODVIHORLATSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
“Podvihorlatské” folklore festivities, www.zosmi.sk
PODHOROĎ, PODHOROĎSKÉ SLÁVNOSTI / Podhoroď festivities
www.terraincognita.sk
VEĽKÉ KAPUŠANY, LEČO FESTIVAL / „Letcho“ festival
www.vkapusany.sk
NOC HRADOV A ZRÚCANÍN / Castle night
www.slanec.sk
August / August
1
2
3
4
5
6
7
8
2015
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
get inspired
KOŠICE, FESTIVAL DIVADIEL STREDNEJ EURÓPY / Central European theatre festival
www.visitkosice.eu
KOŠICE, KOŠICE PIVOFEST / Košice Beer Festival
www.visitkosice.eu
KOŠICE, FESTIVAL BAZZART / Bazzart festival (fashion and design)
www.visitkosice.eu
get inspired
KOŠICE, KOŠICE NIGHT RUN
www.kosicenightrun.sk
KOŠICE, KOŠICKÉ SLÁVNOSTI VÍNA / Košice Wine Festival
www.visitkosice.eu
PODLESOK, HORSKÝ CYKLOMARATÓN / Mountain cycling marathon
www.hrabusice.sk
ROŽŇAVA, DNI MESTA ROŽŇAVA A ROŽŇAVSKÝ JARMOK / Rožňava city days and market
www.roznava.sk
REGIÓN GEMER, ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA
www.terraincognita.sk, www.gos.sk, festival historickej hudby / historical music festival
KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, MEDZIBODROŽSKÝ KULTÚRNY FESTIVAL
Medzibodrožie cultural festival – Grape harvest festivities
www.bodrog-tisa.sk, www.kcmap.sk
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, MEDZINÁRODNÝ ORGÁNOVÝ FESTIVAL IVANA SOKOLA
International organ festival of Ivan Sokol, www.spisskanovaves.eu
DOBŠINÁ, DOBŠINSKÁ DESIATKA / Running races in Dobšiná
www.starahoraren.sk/beh
KÚPELE ŠTÓS, GRAND PRIX 2015 / Spa Štós, www.kupele-stos.sk
gastronómia, výstava veteránov, remeslá / gastronomy, crafts, vintage car´s exhibition
ČERHOV, MALÁ TŔŇA, VEĽKÁ TŔŇA, VINIČKY, TOKAJSKÉ VINOBRANIE A DEŇ OTVORENÝCH
TOKAJSKÝCH PIVNÍC / Tokaj Cellars Open Day, Tokaj grape harvest festival
www.tokajregnum.sk
PORAČ PARK, PORAČ OKTÓBER FEST / Porač Beer festival
www.poracpark.sk
MICHALOVCE, MICHALOVCE MICHALOM A MICHAELÁM / Michal and Michaela name festival
www.msks.eu, www.michalovce.sk
KOŠICE A KOŠICE REGIÓN, FIM-ISDE 2015, MEDZINÁRODNÁ ŠESŤDŇOVÁ
MOTOCYKLOVÁ SÚŤAŽ / International Six Days of Enduro 2015 (ISDE)
www.fim-isde2015.com
VEĽKÉ KAPUŠANY, SÚŤAŽ VO VARENÍ HALÁSZLE / Halászle cooking competition
www.vkapusany.sk
JABLONOV NAD TURŇOU, FESTIVAL VYBERANIA DESIATKOV Z ÚRODY
Harvest tax festival, www.krasturist.sk
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL – MUSICA NOBILIS
International chamber music festival – Musica nobilis, www.spisskanovaves.eu
September / September
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2015
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
get inspired
get inspired
KOŠICE, JAZZ FESTIVAL / Jazz for Sale
www.visitkosice.eu
NP SLOVENSKÝ RAJ, NA KONI V RAJI / Exploring Slovak Paradise from a horseback
www.vraji.sk
KOŠICE, BIELA NOC / Nuit Blanche
www.visitkosice.eu
KOŠICE, MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU / International Peace Marathon
www.kosicemarathon.com
BETLIAR, JAZDA SV. HUBERTA / Saint Hubert´s ride
www.betliar.ocu.sk
VEĽKÉ TRAKANY, SVÄTOMARTINSKÝ FESTIVAL / Saint Martin´s festival
www.kcmap.lepsiweb.sk
MARGECANY, MARGECIANSKE FAJNOTY / Margecany´s delicacy
www.terraincognita.sk
KOŠICE, KOŠICKÁ ŠARKANIÁDA / Košice kite show
www.kosice.sk
SOBRANCE, SOBRANSKÝ DEŇ SV. HUBERTA / Sobrance Saint Hubert´s day
www.sobrance.sk
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, MEDZINÁRODNÉ JESENNÉ PRETEKY PSÍCH ZÁPRAHOV
International autum dog-team races
www.spisskanovaves.eu
Október / October
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2015
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
get inspired
get inspired
KOŠICE, JAZZ FESTIVAL
Jazz for Sale
www.visitkosice.eu
KOŠICE, FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA
Sacral art festival
www.visitkosice.eu
JABLONOV NAD TURŇOU, DEŇ OTVORENÝCH PIECOK
Traditional bakery stove open day (Baker´s Grove)
www.krasturist.sk
KOŠICE, KOŠICKÉ FOLKLÓRNE DNI
Košice folklore days
www.kosickefolklornedni.sk
NP SLOVENSKÝ RAJ, NORDIC WALKING V SLOVENSKOM RAJI
Nordic walking in Slovak Paradise
www.vraji.sk
TREBIŠOV, SLÁVNOSTI SVETIEL
Festival of lights
www.muzeumtv.sk
KOŠICE, NOC DIVADIEL
Theatre´s night
www.sdke.sk
KOŠICE – LAJOŠKA, PIETNA SPOMIENKA TURISTOV KOŠÍC A OKOLIA NA LAJOŠKE
Pious remembrance of Košice tourists at Lajoška; 12 – 15 km
www.kst.sk
November / November
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2015
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
get inspired
get inspired
KOŠICE, KOŠICKÉ ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE
Košice Fairytale Christmas
www.visitkosice.eu, www.kosice.sk
KOŠICE, OSLAVY SILVESTRA
New Year´s Eve celebration
www.visitkosice.eu
MICHALOVCE, OSLAVA SILVESTRA A VYSTREĽOVANIE ZÁTOK ZO ŠAMPANSKÉHO
New Year´s Eve celebration and Champagne pop competition
www.dolnyzemplin.sk
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, VIANOČNÉ TRHY
Christmas market
www.spisskanovaves.eu
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, SILVESTER PRED REDUTOU
New Year´s Eve celebration
www.spisskanovaves.eu
MICHALOVCE, VIANOČNÉ TRHY
Christmas market
www.dolnyzemplin.sk
TREBIŠOV, TRADIČNÁ ZEMPLÍNSKA ZABÍJAČKA
Traditional Zemplin hog-killing
www.muzeumtv.sk
ROŽŇAVA, VIANOČNÝ TRH
Christmas market
www.roznava.sk
MLYNKY, OTVORENIE ZIMNEJ TURISTICKEJ A LYŽIARSKEJ SEZÓNY
Winter season opening Mlynky, Slovak Paradise
www.vraji.sk
December / December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2015
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
get inspired
Obľúbené akcie / Favorite events
get inspired
Kultúrne akcie / Cultural events
Akcie pre rodiny s deťmi / Events for families with children
Športové akcie / Sport events
get inspired
get inspired
get inspired
get inspired
get inspired
get inspired
Aktívny región
Top región
AKTÍV RÉGIÓ
A LEGEK RÉGIÓJA
© Peter Michal
Detský región
GYERMEKBARÁT RÉGIÓ
get inspired
get inspired
Hurá na vidiek
get inspired
Enjoy the Countryside
Kultúrny región
Sprievodca po zariadeniach vidieckeho
cestovného ruchu v Košickom kraji
Guide to Rural Tourism
Facilities in the Košice Region
A KULTÚRA RÉGIÓJA
Vydavateľ / Publisher:
Foto / Photo:
Grafika / Graphic:
Sadzba a pre-press / Type and pre-press:
Tlač / Print:
Rok vydania / Year of publication:
© Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
/ Košice Region Tourist Board
© indievisual s. r. o.
© Shutterstock, © hotel Plejsy, © KOCR Košický kraj
© www.freepixels.com
© Ing. Attila Török – Creatura
JES SK, s.r.o., Košice
Rotaprint, s.r.o., Košice
2015
S finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja / co-financed by the Ministry of Transport, Construction and Regional
Development of the Slovak Republic
Zmena programov a termínov vyhradená. / Program and date
changes are reserved.
Sledujte náš facebookový profil: kosiceregion.com /
Follow our facebook: kosiceregion.com
Web: www.kosiceregion.com Facebook: kosiceregion.com
www.kosiceregion.com
Krajská organizácia cestovného ruchu
Košický kraj / Košice Region Tourist Board
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
E: [email protected]
W: www.kosiceregion.com
f: kosiceregion.com
Download

Kalendár podujatí Calendar of events 2015