NATUR-NET,s.r.o.
Bachova
terapia
Ing. Viera Jakubisová
Centrum VIA,
Karloveská 24
841 04 Bratislava
Te. +421 903 78 68 50
email:[email protected]
www.naturnet.sk
3-dňové certifikované kurzy
s Vierou Jakubisovou
Kvety Dr.Bacha liečia skôr duševný stav,mentálny postoj,liečia
ľudí, nie choroby. Majú tajomný a prenikavý vplyv na pocity.
Každá esencia je vyberaná ako odpoveď na jednotlivý negatívny
stav mysle a tým je vhodná pre špecifické potreby a charakter.
1.Základný kurz - Level1
3-4 x do roka
Zoznámite s filozofiou Dr. Bacha, ako a na čo je vhodná táto
terapia, základné rozdelenie a vedomosti o 38 bachových esenciách, typové esencie, Krízove esencie a ako ich vhodne použiť.
Naučíte sa ich správne rozlišovať v závislosti od konkrétneho
prípadu, formy a spôsoby aplikovania. K semináru budú dodané
stručné skriptá a pekný plagát s 38 bachovými kvetmi a esenciami.
2.Pokročilý kurz - Level 2
2x do roka
Prehĺbite si vedomosti o 38 bachových esenciách, naučíte sa
ich nuansy, vzorec rastlín, rôzne formy a spôsoby aplikovania
a miešania zmesí. Konzultácia a práca s klientom, čo k tomu
potrebujete. Seminár bude obsahovať zopár ukážkových konzultácii, mnohé praktické cvičenia ako i praktické aplikovanie
namiešaných zmesí a individuálnych prípravkov i ďalšie vhodné formy intuitívnej diagnostiky, využitia i použitia esencií.
3.Pokročilý kurz - Level 3
2x do roka
Tento kurz slúži na prepojenie systému Dr. Bacha s inými prírodnými terapiami. Bachov systém prepojíte s Fytoterapiou, Aromaterapiou, Aura - Somou, Astrológiou a čakrovým systémom.
Získate základné poznatky z týchto systémov a precvičíte si ich
využitie v rôznych cvičeniach, ktoré budú súčasťou seminára.
Môžete tak obohatiť svoje konzultácie o viac možností pomoci.
• Všetkými kurzami
vás bude citlivo
a srdečne viesť
lektorka, ktorá vám
odovzdá svoje bohaté skúsenosti a pri
cvičeniach vás vždy
jemne usmerní.
• Kurzy sú určené pre
tých, ktorí sa chcú
venovať tomuto
systému hlbšie a
pomáhať aj iným v
ich životných situáciach.
• Každý kurz je aj
vynikajúci zážitok
pre seba. Na záver si
namiešate a odnesiete so sebou svoju
vlastnú zmes esencií.
• Absolvovaním
kurzu Level 2 získate
potrebné vedomosti, aby ste mohli
poskytovať konzultácie pre verejnosť.
• Kurz Level 3 je
vynikajúci pre prácu
s vužitím viacerých
systémov pri konzultáciach.
• Po každom stupni
dostanete certifikát z
našej firmy o absolvovaní kurzu.
• Po každom kurze
získate zľavu na
nákup produktov
Bachovej terapie,
ktorá sa zvyšuje po
každom stupni.
• Kurzy prebiehaju v
našom centre VIA v
komornej príjemnej
atmosfére.
• Nutné prihlásiť
sa vopred. Info o
termínoch a prihlásenie na www.
naturnet.sk
• Produkty aj predávame.
Download

leták - NATUR