Žilina a okolie
POSKLADAJTE SI MOZAIKU ZÁŽITKOV SAMI!
Tipy na výlety
Centrom a východiskovým bodom pre poznávanie regiónu Horné Považie je mesto Žilina.
Navštívte ju a využite pritom ponuku niektorého z ubytovacích zariadení. To najlepšie môžete
spoznať už za „Jeden deň v Žiline“ a ďalšie dni spoznávať okolitý región. Pripravili sme pre
vás tipy na výlety, ktoré môžu byť užitočné pri plánovaní vášho pobytu v regióne. Môžete však
využiť i vlastnú kreativitu a namiešať si kokteil zážitkov sami!
Vitajte na Hornom Považí
Milí návštevníci,
ak ste už na Hornom Považí – srdečne vás vítame...
ak o návšteve regiónu v okolí Žiliny uvažujete, dovoľte nám predstaviť ho
a srdečne vás pozvať na návštevu regiónu, ktorý vás prekvapí množstvom
atraktivít, sľubujúcich bohatstvo zážitkov.
Poskladajte si z nich mozaiku sami!
ŽILINA
HORNÉ POVAŽIE
ŽILINSKÝ KRAJ
KOŠICE
SLOVENSKO
BRATISLAVA
„Veľký okruh Rajeckou dolinou“ vám predstaví krásy Rajeckej doliny, ktorá sa rozprestiera zo Žiliny smerom na rázovitú obec Čičmany. Môžete obdivovať krásu prírody, druhý najrozsiahlejší hrad na Slovensku alebo využiť blahodárny účinok termálnej vody. Alebo by ste sa radi
ocitli uprostred maľovaných domčekov ako z rozprávky?
Okruh „Drotárskym chodníčkom k palatínovi“ vás zavedie zo Žiliny smerom na Veľké Rovné a Bytču. Dozviete sa viac o remesle našich predkov – drotárstve, ktoré prežíva ako tradícia
dodnes. Ak budete mať šťastie, môžete pozorovať šikovných drotárov pri práci, prípadne si
drôtený výrobok zobrať so sebou na pamiatku. Po ceste do Bytče sa zastavte v Súľovských skalách, ktoré sa nie nadarmo nazývajú „slovenskými Dolomitmi“. V Bytči určite neunikne vašej
pozornosti Bytčiansky zámok so Sobášnym palácom, ktorý sa radí k stredoeurópskym klenotom. V zámku sídli Štátny archív, ktorý spravuje i písomnosti z dôb dávno minulých. Radi by
ste videli na vlastné oči denník palatína Juraja Thurzu, rozsudok nad Jurajom Jánošíkom alebo
rukopis Alžbety Báthory?
Okruh „Domašínskym meandrom k dvom hradom“ vás nasmeruje cez strečniansky
priesmyk zo Žiliny do Martina. Územiu dominuje najdlhšia slovenská rieka Váh a nad ňou majestátne sa vypínajúce hrady Strečno a Starý
hrad. Úsek medzi hradmi môžete splaviť
na plti a za sprievodu slov krojovaných pltníkov tak spoznať časy dávno minulé... Prevziať riadenie plte na skúšku možné!
Poznáte slovenského Robina Hooda – Juraja
Jánošíka? Ak nie, vyberte si okruh „Po stopách Juraja Jánošíka“, ktorý vás zavedie
do jeho rodiska – do Terchovej. Obec sa
nachádza v Národnom parku Malá Fatra, čo
sľubuje množstvo zážitkov pre milovníkov
prírodných krás. Pri prejazde Tiesňavami na
vás bude dohliadať skamenený mních, pretože v tejto oblasti je zvýšené riziko prepadu
zbojníckou družinou! Ak na Jánošíka nenatrafíte, môžete si so sebou odniesť aspoň
repliku jeho valašky či dobových dukátov,
ktoré Jánošík bohatým bral a chudobným
dával...
ŽILINA
ŽILINSKÝ KRAJ
© 2011 TIK mesta Žilina www.tikzilina.sk www.visitzilina.sk
1
Pre tých, ktorí chcú spoznať to najlepšie
z regiónu počas jedného dňa, je okruh
„Severopovažským regiónom“ ako stvorený. Po prehliadke Žiliny sa vyberte na hrad
Strečno. Ak máte radi istú dávku adrenalínu,
skúste plavbu plťou Domašínskym meandrom. Na druhý breh Váhu vás prevezie
kompa a ďalej pokračujte v prehliadke
prírodných krás Národného
parku Malá Fatra so zastávkou v rodisku najznámejšieho
slovenského zbojníka Juraja
Jánošíka – v Terchovej. Alebo
si skôr zvolíte druhú variantu
– prejazd Rajeckou dolinou
so zastaveniami v tradičných
kúpeľoch, pri jedinečnom
drevenom pohyblivom betleheme a skvostnej architektúre
Čičmian?
2
3
4
6
5
1
JEDEN DEŇ V ŽILINE
gotickými pivnicami. K námestiu sa viaže legenda o prepojení
objektov podzemnými chodbami. Objavila sa dokonca i zvesť, že
jedna z týchto chodieb ústi až na Budatínskom hrade. Či je to pravda, môžete zistiť počas prehliadky podzemných priestorov pod
Kláštorom kapucínov pri Kostole Obrátenia sv. Pavla Apoštola 4 .
Isté je však, že v tomto podzemí sa počas II. svetovej vojny ukrývalo
viacero židovských detí, ktoré s pomocou sestier Rádu sv. Vincenta
de Paul unikli rasovému prenasledovaniu.
Žilina živá i kultúrna
Atmosféru námestia si môžete vychutnať posedením na lavičkách
či letných terasách za sprievodu harmonikára alebo tónov žilinskej
zvonkohry. Jedinečnú kulisu pri posedeniach vám garantujeme
počas kultúrnych podujatí, ktoré sa na námestí celoročne konajú.
V auguste sa napríklad môžete na jeden celý deň ocitnúť v stredoveku. V Žiline si na svoje prídu aj milovníci výtvarného umenia. Galérie celoročne ponúkajú výstavy domácich i zahraničných autorov.
Novinkou je stála expozícia významného slovenského maliara, grafika a ilustrátora Vincenta Hložníka, ktorá je inštalovaná v Považskej
galérii umenia v Žiline 5 . Žilina je verná aj svojej povesti významného hudobného centra. V mesiaci apríli sa tu každoročne koná Stredoeurópsky festival koncertného umenia. Kvalitný umelecký zážitok
vám ponúka aj Mestské divadlo v Žiline. Odporúčame vám navštíviť akcie Stanice Žilina-Záriečie, ktorá patrí do medzinárodnej siete
nezávislých kultúrnych inštitúcií.
Ak by ste sa pozreli na Žilinu z vtáčej perspektívy, zistili by ste, že sa
rozprestiera na severozápade Slovenska v Žilinskej kotline, na sútoku troch riek – Váhu, Kysuce a Rajčianky. Už od raného stredoveku
(prvá písomná zmienka o území mesta je z roku 1208) mala Žilina
všetky predpoklady na to, aby na jej území vznikla metropola severozápadného Slovenska. Vďaka výhodnej polohe – na križovatke
obchodných ciest – je Žilina od nepamäti spätá s rozvojom obchodu a priemyslu. A tak je tomu dodnes: Žilina je dynamicky sa rozvíjajúcim moderným mestom, ktorého priateľská atmosféra, plná farieb
a vôní si vás okamžite podmaní – skrátka je to mesto, kde to žije...
Pozývame vás na návštevu Žiliny, aby ste sa mohli na vlastné oči
presvedčiť o jedinečnosti tohto mesta. Jeho centrum nie je rozlohou
veľké a prejsť sa dá za pár hodín. K tomu vám ešte zostane čas, aby
ste si vychutnali atmosféru na námestiach, v štýlových kaviarňach,
reštauráciách, čajovniach...
Keď pricestujete...
Ak pricestujete do nášho mesta vlakom alebo autobusom, pokračujte po Národnej ulici, miestne nazývanej „Masaryčka“. Za niekoľko
minút sa pred vami „otvorí“ nádherný pohľad na Kostol Najsvätejšej
Trojice 1 s balustrádou, pripomínajúci „pražské Hradčany“ alebo
nazývaný „žilinské Atény“. Z Námestia Andreja Hlinku 2 , ktorému
i
… mesto obklopuje päť hradov – Lietava, Hričov, Budatín,
Strečno a Varín (Starý hrad),
… názov Žilina sa vyskytoval v niekoľkých slovanských jazykoch a znamenal „miesto veľmi vlhké alebo inak bohaté na
vodu“,
… názvom Žilina je tiež pomenovaná obec v Čechách
a prímestská časť mesta Nový Jičín,
… ako jediné mesto na Slovensku sa vykúpilo z dedičného
richtárstva vlastnými prostriedkami,
… privilégium pre žilinských Slovákov, vydané v roku 1381
Ľudovítom I. Veľkým, je najstarším písomným dokladom
slovenského povedomia na našom území,
… žilinské arkádové chodby na Mariánskom námestí sú najrozsiahlejším a najsúvislejším komplexom krytých komunikácií
na Slovensku a údajne aj v celom bývalom Uhorsku,
… v roku 1903 sa tu konala Priemyselná výstava Horného
Uhorska, akási „svetová výstava v malom“, na ktorej bolo
vidieť dynamický nástup slovenských živnostníkov a podnikateľov,
… v 17. storočí existoval v Žiline pivovar, ktorého pivo bolo tak
vychýrené, že sám uhorský palatín si až 300 vedier nechal
priviezť do Prešporka,
… židovská komunita od polovice 19. storočia do 40. rokov 20.
storočia významne ovplyvnila tvár mesta a udalosti v ňom,
… od roku 2008 je sídlom Žilinskej diecézy,
… ako prvé mesto na Slovensku v roku 1963 vybudovalo krytú
plaváreň s 50-metrovým bazénom, ktorý vo svojej dobe
spĺňal náročné olympijské kritériá,
… cez Žilinu viedla do Poľska jedna z vetiev cisársko-kráľovskej
poštovej cesty Via Magna,
… futbalový klub MŠK Žilina sa stal účastníkom Európskej ligy
UEFA a Champions League.
dominuje „Spievajúca fontána“ – neodmysliteľná kulisa svadobných
fotografií – pokračujte Farskými schodmi a Farskou uličkou na Mariánske námestie 3 .
Mariánske námestie
Toto námestie predstavuje historické srdce Žiliny. Vďaka štvorcovému pôdorysu (približne 100 x 100 m) a arkádam s podsieňami
(miestne nazývanými laubne) vytvára neopakovateľnú atmosféru,
jedinečnú svojho druhu na Slovensku. Aký bol a aký je význam laubní? V minulosti pod nimi predávali svoj tovar majitelia domov na
námestí, najbohatší kupci a remeselníci v meste. Dnes mnohí ocenia
ich praktickosť najmä počas horúcich letných alebo upršaných dní.
Požiare a legendy
Uprostred námestia sa nachádza baroková socha Nepoškvrnenej Panny Márie – Immaculaty – na podstavci s reliéfom sv. Floriána, patróna požiarnikov. Bola postavená v roku 1738 na počesť
zavŕšenia rekatolizácie v meste. A sv. Florián? Tiež má na námestí
svoje opodstatnenie, pretože mesto postihlo niekoľko ničivých
požiarov, ktoré zmenili jeho pôvodný ráz. Ten posledný, najničivejší – z roku 1886 – pripomína vlajka s dátumom, nachádzajúca sa na budove pri Starej radnici, ktorá sa zasa pýši pôvodnými
tip
Navštívte Žilinu počas najväčšieho fašiangového festivalu
na Slovensku – Carnevalu Slovakia Žilina!
© 2011 TIK mesta Žilina www.tikzilina.sk www.visitzilina.sk
1
JEDEN DEŇ V ŽILINE
i
… najstaršou architektonickou pamiatkou na území
mesta je Kostol sv. Štefana kráľa v miestnej časti Dolné
Rudiny, ktorého začiatky siahajú do 13. storočia.
Čo tu možete obdivovať?
… stredoveké nástenné maľby apoštolov a svätcov, ktoré
pochádzajú z obdobia okolo roku 1260,
… chronostikon umiestnený na víťaznom oblúku medzi
svätyňou a loďou kostola,
… kaplnku Božieho Tela v areáli kostola.
6
9
2
7
Námestie
Andreja Hlinku
8
5
i
1
Mariánske námestie
3
4
10
Z každého rohu vychádza pár ulíc
Vráťme sa však k našej prehliadke – opäť na Mariánske námestie.
Jeho pozoruhodnosťou je, že z každého jeho rohu vychádza pár ulíc
(dve z nich sú kryté). Ak sa vyberiete bývalou Zlatou uličkou (krytá
Hodžova ulica), dostanete sa ku Kostolu sv. Barbory 6 , ktorý je známy hodnotným barokovým interiérom. Zaujímavosťou je, že tento
kostol má dva organy (malý a veľký), ktoré sú dielom významného
organára Peregrína Wernera. Oproti kostolu na rohu sa nachádza
Bacherova vila 7 , v ktorej od 12. 12. 1918 do 2. 2. 1919 sídlila „prvá
slovenská vláda“. Bolo to v období, kedy sa Žilina na dva mesiace stala hlavným mestom Slovenska. Ďalšou uličkou (Sládkovičova), ktorá
z námestia vychádza, sa dostanete k budove bývalej neologickej
synagógy 8 , ktorej autorom bol významný berlínsky architekt Peter
Behrens. Oproti synagóge uvidíte palác, ktorý ste už určite kdesi
videli. Nemýlite sa. Je to zmenšená napodobnenina viedenského
zámku Belveder – Rosenfeldov palác 9 . Ak sa z námestia vyberiete
ulicou J. Vuruma, v jej strede sa nachádza Dom umenia Fatra (Grand
Bio Universum) 10 , v ktorom sa v roku 1922 konala premiéra prvého slovenského hraného filmu „Jánošík“.
Mariánske námestie
Pohľad z Burianovej veže
Z námestia sa Burianovou medzierkou, ktorá v minulosti patrila
k najužším uličkám v meste, dostanete k Burianovej veži – zvonici
susediaceho kostola. Svojím vzhľadom pripomína známe talianske zvonice – kampanily. A tu – pri Kostole Najsvätejšej Trojice – sa
pomyselný kruh prehliadky centrom Žiliny uzatvára. Kostol patrí
k najvýznamnejším objektom v meste. S veľkou pravdepodobnosťou
v jeho blízkosti stál hrad, o ktorom sú písomné správy od roku 1318
do roku 1454. V roku 1610 sa tu uskutočnila Žilinská synoda, najvýznamnejšia udalosť reformácie na Slovensku. Ak máte ešte chvíľu
času, vychutnajte si pohľad z balustrády pri kostole. Ako na dlani sa
pred vami rozprestrie panoráma okolitých vrchov, ktoré sú častým
cieľom turistických vychádzok.
© 2011 TIK mesta Žilina www.tikzilina.sk www.visitzilina.sk
2
VEĽKÝ OKRUH RAJECKOU DOLINOU
obdivovať zašlú slávu rajeckých garbiarov, navštívte Mestské múzeum, kde uvidíte typický rajecký kožuch, kordovánky i rôzne garbiarske a čižmárske nástroje.
tip
Zoberte si so sebou na pamiatku regionálny suvenír
– črpák, ktorý je symbolom slovenského salaša
a používal sa na pitie mlieka a žinčice, ale i na odmeriavanie množstva tekutín.
Tento okruh vás prevedie Rajeckou dolinou, ktorá sa rozprestiera južne od Žiliny smerom na rázovitú obec Čičmany. A prečo má
prívlastok „veľký“? Odpoveď je jednoduchá. Rajecká dolina ponúka
veľké množstvo atraktivít, a s tým spojené bohatstvo zážitkov. Ale
začnime pekne poporiadku.
Začíname na hrade...
Prvým zastavením na trase je zrúcanina Lietavského hradu 1 . Je
druhým najrozsiahlejším hradom na Slovensku. Významným majiteľom hradu bol i uhorský palatín Juraj Thurzo (1567 – 1616). Podľa
dobových záznamov mal hrad až 90 miestností vrátane bytu Thurzovcov s tajnými chodbami. Zaujímavosťou je, že vlastníkom hradu je v súčasnosti Združenie na záchranu Lietavského hradu, ktoré
sa snaží o obnovu pamiatky. Prístup na hrad je z obce Lietava po
modrej značke (30 min.) alebo z Lietavskej Svinnej po zelenej značke
(45 min.).
Pokračujte cestou do Rajeckých Teplíc. Za obcou Porúbka, po pravej
strane cesty nad meandrom rieky Rajčianka, ktorá Rajeckou dolinou
preteká, sa na ploche cca 90 ha rozprestiera morfologicky pestro
tvarovaný dolomitový masív prírodnej rezervácie Slnečné skaly 2 .
V obci Poluvsie hneď za prejazdom železničnej trate môžete vpravo obdivovať Poluvsiansku ihlu 3 , prírodnú pamiatku, ktorá vznikla
oddelením sa eróznymi procesmi od masívu Slnečných skál.
i
… ste milovníkom campingu a caravaningu? Pod
Slnečnými skalami – pozdĺž meandru rieky Rajčianky – je vám k dispozícii Green Camping Slnečné
skaly** (www.camping-raj.sk),
vou rybárskej bašty – ochutnajte slovenskú parenicu s paradajkami,
bažantiu polievku, grilovaného kapra alebo pstruha na mandľových
lupienkoch...
Najstaršie mesto Horného Považia
tip
V jarných mesiacoch vám odporúčame splav rieky
Rajčianka na člnoch. Informácie získate v Green Campingu Slnečné skaly (www.camping-raj.sk).
Relax v kúpeľoch
Okruh pokračuje do Rajeckých Teplíc 4 , ktoré boli známe už v roku
1379 pod názvom Villa Tapolcha, čiže osada Teplice. „Klientom“ kúpeľov bol i palatín Juraj Thurzo, ktorý sa o liečebnom účinku tamojších prameňov zmieňuje i vo svojom denníku, dostupnom v Štátnom archíve v Bytči. Termálne pramene typu akratoteriem s 38 °C
termálnou vodou sa využívajú v balneologickom stredisku Aphrodite na liečebné účely. Kúpele tiež ponúkajú relaxačné a wellness
služby (www.spa.sk).
Odporúčame vám prechádzku okolo tzv. labutieho jazierka s návšte-
Pokračujte po trase smerom do najstaršieho mesta Horného Považia
– do Rajca 5 . Viete prečo Rajčanov prezývajú „kožkári“? Dôvod je
prozaický. Rajec bol v minulosti známy remeslami. Z nich najslávnejšie bolo rajecké garbiarstvo a čižmárstvo. Počuli ste už o kordovánkach? Boli to špeciálne sviatočné čižmy vystlané a ozdobené kožou
červenej farby. Vyrábali sa z jemnej kože podobnej semišu, žltej alebo červenej farby. A keďže miestom ich „zrodu“ bol Rajec, táto koža
získala špeciálny názov „rajčovina“.
Jej výrobný postup bol tajomstvom a upadol do zabudnutia posledným rajeckým garbiarom. Pravdepodobne sa vo výrobnom procese
používali rastlinné farbivá, ktoré boli zodpovedné za špecifickú farbu kože. Po rajčovine bol veľký dopyt, dokonca sa vyvážala až do
Francúzska a Turecka.
Červenou a žltou kožou sa zdobili kožúšky, ale používala sa aj na
výstelku a výzdobu spomínaných kordovánok. Ak máte záujem
… máte záujem na vlastné oči vidieť 12 m vysoký skalný útvar pripomínajúci budzogáň? Tak sa vyberte
náučným chodníkom z Rajeckých Teplíc na Žibrid
a po 2,5 hod. ceste lesom na budzogáň natrafíte.
Legenda hovorí, že si ho vystružlikal obor z najväčšieho stromu na svete – z hromoduba – a v zlosti
ho zapichol do zeme s prianím, aby skamenel...
… viete, že mesto Rajec je známe aj svojim rezbárstvom? Umenie rezbárov môžete obdivovať
napríklad aj na vyrezávanej bráne Mestského múzea,
ktorá je dielom bratov Igondovcov,
… viete, že neďaleko Rajca, v obci Rajecká Lesná, sa plní
obľúbená minerálna voda Rajec?
© 2011 TIK mesta Žilina www.tikzilina.sk www.visitzilina.sk
2
VEĽKÝ OKRUH RAJECKOU DOLINOU
Za maľovanými domčekmi...
Blížime sa k poslednej zastávke okruhu – do Čičmian 7 . Na prvý
pohľad vás určite zaujmú drevené maľované domčeky pripomínajúce „perníkové chalúpky“. Zdobí ich biely vápenný náter,
ktorý okrem dekoratívneho účelu mal aj praktický význam
– chránil drevo pred poškodením. Na dekoráciu sa používali ornamentálne alebo zoomorfné motívy, ktoré mali pôvod
v tradičnej čičmianskej výšivke. Zaujímavosťou je, že názov
„Čičmany“ má indoeurópsky pôvod a znamená „usadlosť vo
vrchoch“. Možno tiež neviete, že za podobnými domčekmi by
ste museli cestovať až do Austrálie. Odporúčame vám návštevu Objektov ľudovej architektúry v Čičmanoch, ktoré spravuje
Považské múzeum v Žiline (www.pmza.sk).
BYTČA
TERCHOVÁ
ŽILINA
1
2 3
4
5
STREČNO
RAJECKÉ TEPLICE
RAJEC
90 km
6
7
tip
i
ČIČMANY
Odporúčame vám výstup na Kľak (1 352 m n.m.) z Fačkovského sedla. Jednosmernú trasu zvládnete do
2 hodín. Vyhliadka z vrcholu na Rajeckú dolinu a Lúčanskú Malú Fatru zaručená! Občerstviť sa môžete v salaši vo
Fačkovskom sedle alebo vyskúšajte regionálnu špecialitu... chlieb s masťou a cibuľkou...
… v oblasti sa nachádzajú tri lyžiarske strediská Čičmany/Javorinka*** (www.cicmany-ski.sk), Fačkovské
sedlo/Kľak*** (www.skiarena-fackovskesedlo.sk)
a Ski park Rajecká Lesná** (www.rajeckalesna.com).
Jedinečný drevený pohyblivý betlehem
Pútnická obec Rajecká Lesná 6 vás prekvapí svojím pokojom. Kostol
Narodenia Panny Márie z roku 1866, ktorý nájdete v centre obce,
má hodnosť „basilica minor“. Pri kostole sa nachádza „Dom Božieho
narodenia“ s unikátnym dreveným pohyblivým betlehemom, ktorý
zobrazuje asi 300 postáv, z ktorých sa väčšina pohybuje. Prezentujú
život, zvyky a tradičné pracovné činnosti slovenského ľudu. Na kalvárii sa nachádza 14 kaplniek. V dolnej časti nájdete Kaplnku Lurdskej Panny Márie s prameňom liečivej vody. Obsahuje vápnik a magnézium a údajne lieči srdce a kosti.
tip
• čičmianska bábika v tradičnom čičmanskom kroji, ktorého charakteristickým znakom je výšivka so zachovaním typických farieb (oranžová, červená), čičmianske
papuče s nohavlákmi, záponka, rukávce, rubáš s riasením a typický červený pás, ktorý pripomína balkánsky
pôvod Čičmian. Pokrývkou hlavy je podvíka s grguľami,
ktoré sú rozpoznávacím znakom čičmianskeho kroja.
• čičmianske papuče tzv. „habatki“ sú vyrábané ručne
a vyšívané tradičnou výšivkou. Vyrobené sú výlučne
z prírodných materiálov – ovčej vlny, bavlneného flanelu, filcu a plsti, bez použitia chemických lepidiel.
tip
Navštívte expozíciu „MiniSlovensko“ a „Galériu Guinessových rekordov“ v Ekoskanzene „Malý svet Veľkých prekvapení“ v Lietavskej Svinnej (www.ekoskanzen.com).
Suveníry si môžete zakúpiť v drevenici Ondreja Gregora
(www.cicmany.net).
© 2011 TIK mesta Žilina www.tikzilina.sk www.visitzilina.sk
3
DROTÁRSKYM CHODNÍČKOM K PALATÍNOVI
i
… z Veľkého Rovného smeruje náučný chodník do „drotárskych“
obcí Dlhé Pole a Kolárovice. Je vybavený informačnými tabuľami s témou drotárstva.
… Štátny archív v Bytči, ktorý sídli v Bytčianskom zámku, spravuje
viac než 600 fondov a zbierok od roku 1263. Na vlastné oči
tu môžete vidieť rukopis krvavej grófky Alžbety Báthoryovej,
denník palatína Thurzu, rodové armálesy či dobovú korešpondenciu...
… viete, že v Bytčianskom zámku sa pravdepodobne začala písať
Jánošíkova „zbojnícka história“? V 18. storočí bolo súčasťou
zámku väzenie a v strážnej službe tu pôsobil i Juraj Jánošík.
Práve tu sa zoznámil s najznámejším zbojníkom Tomášom
Uhorčíkom...
tip
Občerstvite sa v reštaurácii „Palatín“, ktorá sa nachádza
v areáli zámku a patrí k top reštauráciám na Slovensku.
V letných mesiacoch si lahodné jedlá a nápoje môžete
vychutnať na terase s výhľadom na zámok a palác.
Ponuku jedál dopĺňa pestrá vínna karta.
(www.restauraciapalatin.sk)
Kde drotárstvo na svet prišlo...
Skutočnou raritou severozápadného Slovenska je drotárstvo. Vzniklo v 18. storočí na severozápade Slovenska. Za neoficiálne centrum
drotárstva sa považuje obec Veľké Rovné. Prečo toto remeslo vzniklo? Ľudia v regióne hľadali rôzne možnosti zabezpečenia základných
životných potrieb. Často navštevovali blízke Sliezsko – oblasť s rozvinutým železiarstvom, prvými drôtovňami i skladmi drôtu.
A odtiaľ bol už len kúsok k snahe využiť tvárnosť a prispôsobivosť
drôtu i jeho cenovú dostupnosť. Výhodou drotárstva bolo, že nepotrebovalo stabilnú dielňu a všetko, čo drotár potreboval, si nosil
v krošni so sebou. Vyberte sa teda drotárskym chodníčkom zo Žiliny
do Bytče...
Expozícia „DrotARStvo“
Vaše putovanie začnite v Považskej galérii umenia v Žiline 1 , ktorá
hostí stálu expozíciu „DrotARStvo“ (www.pgu.sk). Na prízemí galérie
je prezentovaných viac ako 150 trojrozmerných predmetov a výtvarných diel z unikátnej drotárskej zbierky Považského múzea v Žiline.
Výrobky prezentujú vývinové štádia drotárstva – vandrovné, dielenské a továrenské. Poznáte postavy drotára a džarka? Džarek bol
10 – 12 ročný chlapec, ktorý vandroval spolu s drotárom a učil sa
remeslu. Súčasťou expozície sú i diela zachytávajúce rozmanitosť
podôb drôtu vo voľnej výtvarnej tvorbe.
tip
Zoberte si so sebou kúsok tradície severozápadného Slovenska. Drôtenú misu na ovocie, košík, drobné drôtené
predmety či pascu na myši...drotárske remeslo tu stále
žije!
Pokračujte cez miestnu časť Budatín do obce Veľké Rovné. Po ľavej
strane míňate Budatínsky hrad 2 . Prvá písomná zmienka o hrade,
ktorý leží na sútoku Váhu a Kysuce, sa viaže k roku 1321. Jeho majiteľmi boli Balašovci, Matúš Čák Trenčiansky, Juraj z Hatného i Suňo-
govci. Posledným majiteľom bol Gejza Čáki. K hradu sa viaže povesť
o krásnej Kataríne. V súčasnosti je hrad v rekonštrukcii a verejnosti sú k dispozícii výstavné priestory v areáli hradu a zámocký park
(www.pmza.sk). Ďalšou zastávkou, dokumentujúcou dejiny drotárstva, je obec Veľké Rovné 3 (www.velkerovne.sk). V tunajšom
obecnom úrade sa nachádza expozícia dejín obce. Jedna jej časť
je venovaná drotárstvu. Vo vitrínach môžete obdivovať autentické
drôtené predmety z plechu, rôzne náradia i drotárske krošne. Panely
približujú drotárske rodiny, ktoré sa viac či menej zaslúžili o rozvoj
drotárstva.
Putovanie k palatínovi
Pokračujte v putovaní k „palatínovi“ – do Bytče. Víta vás areál Bytčianskeho zámku 4 so Sobášnym palácom, ktorý patrí k stredoeurópskym klenotom.
Zámok bol postavený v rokoch 1571 – 1574 Františkom Thurzom.
Jeho syn, uhorský palatín Juraj Thurzo, dal v roku 1601 k zámku
postaviť Sobášny palác, ktorý mal slúžiť na svadby jeho siedmich
dcér (mal len jedného syna Imricha). Obidva objekty boli postavené
talianskymi staviteľmi. Sála sobášneho paláca bola dlho najväčšou
svojho druhu na Slovensku. Okrem veľkolepých svadobných hostín sa tam konali i pohreby, napríklad i samotného palatína a jeho
manželky. Traduje sa, že svadobné hostiny dcér palatína trvali až
do narodenia potomka, prípadne i rok. Samozrejme, sú to legendy,
veď svadba Thurzovej najmladšej dcéry Barbary netrvala dlhšie ako
týždeň. Za Thurzovcov boli v zámku dve lekárne, škola, pisáreň, bibliotéka, dvoranská izba, sála na zasadnutia i bohatá zámocká klenotnica. Pozoruhodná bola najmä knižnica, ktorá obsahovala hodnotné
diela – čo do počtu i obsahu. Tým potvrdzovala vysokú vzdelanostnú
úroveň palatína Juraja Thurzu, hoci zaujímavosťou je, že jeho druhá
© 2011 TIK mesta Žilina www.tikzilina.sk www.visitzilina.sk
3
DROTÁRSKYM CHODNÍČKOM K PALATÍNOVI
BYTČA
4
3
i
… viete, že Súľovské skaly sa nazývajú
„slovenskými Dolomitmi“? Zo zlepenca,
vápenca a pieskových skál tu bolo typickou modeláciou vytvorených niekoľko
otvorov, veží, ihiel, ktorým ľudská fantázia dala priliehavé názvy: Sova a sovička,
Gotická brána, Indián, Spiaci dinosaurus...
TERCHOVÁ
5
2
1 ŽILINA
RAJECKÉ TEPLICE
RAJEC
…
manželka Alžbeta Czoborová nevedela spočiatku čítať ani písať... Po
vymretí Thurzovcov zámok pripadol rodu Esterházyovcov a v roku
1868 panstvo s majetkom získala rodina Popperovcov. V súčasnosti
v zámku sídli Štátny archív a Sobášny palác je v správe Považského
múzea v Žiline (www.pmza.sk).
tip
ešte jedna pozoruhodnosť sa viaže
k Súľovským skalám – nachádza sa tu skutočné
„orlie hniezdo“. Takýto názov vďaka svojej
nedostupnosti získal Súľovský hrad.
Bol postavený za účelom pozorovania
okolitých ciest Považia. Raritou
Súľovských skál je tiež pestrosť fauny a flóry.
STREČNO
70 km
ČIČMANY
Pred odchodom z Bytče sa zastavte na vynikajúcu
zmrzlinu. Predajňu nájdete neďaleko nákupného centra
Lidl. Odporúčame vám tiež návštevu cukrárne TAJA
na Moyzesovej ulici 5 – majú tam domáce zákusky za
výbornú cenu.
Pivovar s tradíciou
Najstaršia písomná správa o bytčianskom pivovare sa viaže k roku 1604.
Pivovar bol vo vlastníctve palatína Juraja Thurzu, rodu Esterházyovcov
a baróna Leopolda Poppera, ktorý „daroval“ pivu dnešný názov.
tip
Vyskúšajte 16% tmavé Popper pivo „Palatín“ a k nemu
utopence, čo sú špekáčiky naložené v octovom náleve
s cibuľkou, prípadne kapustou...
Z Bytče vás okruh zavedie do obce Súľov – Hradná. Nachádza sa
v Národnej prírodnej rezervácii Súľovské skaly 5 . Odporúčame vám
vybrať si jednu z trás vedúcich Súľovskými skalami: náučný chodník
na Súľovský hrad, výstup na Bradu alebo Žibrid. Nádhernou prírodnou scenériou vedú trasy k Hričovskému a Lietavskému hradu.
tip
Odporúčame vám výlet k Hlbockému
vodopádu. Turistická trasa vedie zo Súľova do sedla Roháč (neďaleko sa nachádza
nesprístupnená jaskyňa Šarkania diera).
Odtiaľ pokračujte po zelenej značke smerom na Hlboké.
© 2011 TIK mesta Žilina www.tikzilina.sk www.visitzilina.sk
4
DOMAŠÍNSKYM MEANDROM K DVOM HRADOM
Vyberte si okruh, ktorý „kopíruje“ rieku Váh strečnianskym priesmykom v smere na Martin. Po výjazde zo Žiliny po ľavej strane prechádzate okolo Vodného diela Žilina 1 . Do prevádzky bolo uvedené v roku 1998 za účelom výroby elektrickej energie a zásobovania
priemyselných podnikov technologickou vodou. Nezanedbateľný je
i jeho prínos v oblasti prímestskej rekreácie. Súčasťou areálu je dráha
pre inline korčuliarov, golfové odpalisko, skatepark, minigolf, ihrisko
pre plážový volejbal a požičovňa lodiek. Vodným dielom vedie cyklotrasa do Varína a Strečna. Vyhradená časť je k dispozícii priaznivcom rybolovu.
tip
„Okolo Strečna – cesta nebezpečná“
BYTČA
Pokračujte ďalej k Domašínskemu meandru 2 . Táto desať kilometrov dlhá prírodná pamiatka sa nachádza medzi Strečnom a Vrútkami. Rozdeľuje pohorie Malá Fatra na lúčanskú a krivánsku časť.
V minulosti a bohužiaľ i v súčasnosti stále platí, že „okolo Strečna
– cesta nebezpečná“. Dôvodom je práve meander, ktorý zapríčiňuje
nebezpečné „kľukatenie sa“ cesty. Ak by ste cestovali vlakom, tento
úsek prekonáte tunelmi.
i
.... viete, že meander dostal svoje pomenovanie
podľa vrchu Domašín, ktorý sa Váhu „postavil“ do
cesty a prinútil ho tak obtekať v oblúku?
Počas druhej svetovej vojny sa v strečnianskom priesmyku odohrali kruté boje medzi nemeckou armádou a účastníkmi Slovenského národného povstania. Na pamiatku padlým francúzskym
odbojárom, ktorí sa pod vedením Georgesa de Lannurien zúčastnili
bojov, bol na vyvýšenine Zvonica postavený pamätník 3 . Venovaný
je pamiatke slovenských partizánov a francúzskych odbojárov.
Na plti Strečnianskou úžinou
Meander však nie je len nebezpečný. Čo by ste povedali na to splaviť ho na plti a vychutnať si pritom pocity našich predkov, ktorí
plte používali na splavovanie dreva, prepravu osôb i tovaru? Plavba plťou Domašínskym meandrom je dostupná počas letnej sezó-
Na druhú stranu Váhu sa dostanete kompou, ktorá tvorí spojnicu medzi obcami Strečno a Terchová, a tým skracuje cestu z Martina do Terchovej vynechaním úseku cez Žilinu. Kompou sa za priaznivých podmienok prepravujú osoby
i vozidlá. Prepravca má pre pasažierov k dispozícii dokonca i námornícke čiapky. Nenechajte si ujsť túto atrakciu, pri ktorej sa môžete pred deťmi pochváliť
znalosťami fyzikálnych princípov a zákonitostí...
Vodné dielo Žilina
ŽILINA
ny, začína sa v časti Bariérová, trvá cca 1,5 hod. a končí v Strečne.
Vstupenky si zakúpite v Gazdovskom dvore v obci Strečno 4
(www.plte.strecno.sk). Prevziať riadenie plte na skúšku možné!
TERCHOVÁ
1 7
4
STREČNO
3 2 6
5
RAJECKÉ TEPLICE
45 km
RAJEC
i
....
pltníctvo sa v tejto lokalite rozvíjalo od 12. storočia až do prvej tretiny 20. storočia, kedy preprava tovaru a osôb bola realizovaná železnicou.
Okrem dreva a osôb sa plťami prepravoval i tovar
– soľ, kože, med, výrobky olejkárov a šafraníkov.
Známymi regionálnymi komoditami boli žilinská
kapusta, lesné maliny z Rajeckej doliny, produkty
kožušníkov z Rajca či ovčí syr z Varína, Terchovej
a Čičmian.
ČIČMANY
© 2011 TIK mesta Žilina www.tikzilina.sk www.visitzilina.sk
4
DOMAŠÍNSKYM MEANDROM K DVOM HRADOM
i
… najznámejšou historickou osobnosťou, ktorá na hrade žila, je bezpochyby Žofia Bošňáková
(1609 – 1644), manželka Františka Vešeléniho. Pre svoje dobré skutky a pomoc chorým a chudobným bola nazývaná aj „svätica zo Strečna“. Zomrela ako tridsaťpäťročná. Jej telesné pozostatky boli 45 rokov po smrti nájdené v hradnej krypte neporušené a neskôr boli prevezené do
kostola v Tepličke nad Váhom. V krypte hradu Strečno je umiestnená kópia jej tela.
… viete, že hrad Strečno sa objavil vo filme Dračie srdce a Upír z Nosferatu?
K dvom hradom...
Prvým z nich je hrad Strečno 5 (www.pmza.sk). Stredoveký kamenný hrad vznikol v prvej polovici 14. storočia. Vystriedal viacero majiteľov, najznámejšími boli Pongrácovci, Pavol Kiniži, Kostkovci, Deršfiovci a Vešeléniovci. Jeho dejiny trvali až do konca 17. storočia, kedy
ho na príkaz kráľa Leopolda I. zbúrali. Pôvodne vznikol ako strážny
hrad a ďalšie dobudované opevnenia z neho postupne urobili najlepšie opevnený hrad na strednom Slovensku. Prístup na hrad je
strmými schodmi alebo pohodlnou obchádzkou. Okrem prehliadok
hradu sa tu počas roka konajú rôzne tematické podujatia.
Okruh pokračuje po druhej strane Váhu cez Varín do Tepličky nad
Váhom 7 . Okrem toho, že v obci sa nachádza kaštieľ, ktorého
rekonštrukcia sa pripravuje, obec je známa aj rozsiahlou investíciou
spoločnosti Kia Motors a od roku 2006 sa v novovybudovanom
závode vyrábajú osobné autá značky Kia.
Na záver niečo pod zub...
Aby sme sa dostali k druhému hradu, je potrebné prejsť na druhú
stranu Váhu alebo si pohľad na Starý hrad môžete vychutnať pri
prejazde Strečnianskou úžinou.
Ak máte záujem stráviť príjemné chvíle v tradičnej slovenskej zemianskej kúrii a cítiť sa „ako u maminy“, navštívte reštauráciu v penzióne Martinov dvor v Tepličke nad Váhom (www.martinovdvor.sk).
Kuchyňa je zameraná výlučne na tradičné slovenské špeciality
V jedálnom lístku nechýbajú: „...polievočky, niečo z maštale, niečo
z chlieva, niečo z kurína, niečo pre štíhlu líniu i niečo na pribratie“.
Odporúčame ochutnať: Medaily pána richtára, Guláš sváka Belina,
či Steak tety z Ameriky. Dobrú chuť!
Starý hrad 6 už podľa svojho názvu patril medzi najstaršie hrady na
Považí. Slúžil na ochranu starej cesty vedúcej Považím. Neskôr túto
funkciu prevzal hrad Strečno. Prvá písomná zmienka sa objavuje už
v roku 1241. Zo zrúcaniny hradu je pekný pohľad na Domašínsky
meander. Výstup na hrad je nenáročný – z obce Nezbudská Lúčka
po červenej značke budete pri hrade za 50 minút.
Okruh sa končí v Žiline. Prijmite ešte naše pozvanie na vychýrené
žilinské rezy, ktoré sa podávajú v „Lombardiniho cukrárni“ na Hornom vale 9. Cukráreň sa nachádza v „Dome Lombardini“, v ktorom žil
prvý propagátor dejín mesta – Alexander Lombardini (1851-1897).
Súčasťou interiéru domu sú panely, ktoré informujú o histórii domu
a o živote a diele A. Lombardiniho.
i
…
viete, že neďaleko Nezbudskej Lúčky sa nachádza
jediné miesto ťažby prírodného asfaltu v Európe?
Ťažba asfaltu sa ukončila v 50. rokoch 20. storočia.
Vyvieraním spodných vôd sa z lomu stalo umelé
jazero s hĺbkou vody cca 30 m. Jazero je lovným
kaprovým revírom.
Dom Lombardini
© 2011 TIK mesta Žilina www.tikzilina.sk www.visitzilina.sk
5
PO STOPÁCH JURAJA JÁNOŠÍKA
tip
Navštívte relaxačno-informačné centrum Terchovec, ktorý sa skladá zo „športovej časti“ (športová
hala, squash, bowling, biliard...) a „terchovského
vodného sveta“. Pre náročnejších klientov je
v ponuke luxusné wellness centrum hotela
Rozsutec*** (www.hotelrozsutec.sk).
Poznáte najznámejšieho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka?
Určite áno, veď kto by na Slovensku nepoznal toho, kto „bohatým
bral a chudobným dával“? A návštevníkom spoza hraníc ho môžete
prirovnať k Robinovi Hoodovi. Narodil sa v roku 1688 v terchovskej
miestnej časti „ U Jánošov“. So zbojníkom Tomášom Uhorčíkom sa
zoznámil na Bytčianskom zámku, kde bol členom cisárskej posádky. Neskôr na Uhorčíkovo želanie prevzal velenie zbojníckej družiny.
Popravili ho 17. marca 1713 v Liptovskom Mikuláši. Vyberte sa po
jeho stopách a dozviete sa viac...
V rodisku Juraja Jánošíka
Okruh začína v Žiline a smeruje do Terchovej 1 . V centre obce sa
nachádza Kostol sv. Cyrila a Metoda, kde môžete obdivovať jedinečný drevený betlehem. Oproti kostolu sa nachádza etnografická
expozícia „Jánošík a Terchová“ (www.pmza.sk). Keď vstúpite do múzea, ocitnete sa v pravej terchovskej izbe. Bola typická jednoduchým
zariadením a v každej z nej nesmel chýbať tzv. svätý kút, kde okrem
stola a lavíc boli obrázky svätých. Dominantou izby bola murovaná
pec s komínom. Expozícia vás prevedie históriou obce so zreteľom
na najznámejšieho rodáka - Juraja Jánošíka. Folklór a zvyky Terchovej sú zastúpené tradičnými hudobnými nástrojmi a zvykoslovnými
predmetmi. Časť expozície je venovaná remeslám regiónu.
tip
V Terchovej a ďalej v smere na Párnicu máte jedinečnú
možnosť zakúpiť si tradičné syrové výrobky – korbáčiky, nite, parenice, bryndzu, syrové pazo... Jedlá
z kravského a ovčieho syra ochutnáte v Dreveniciach
Jánošíkov dvor (www.janosikovdvor.sk) alebo v tradičnej Jánošíkovej kolibe (www.janosikovakoliba.sk).
Odporúčame vám napríklad tieto špeciality: Jánošíkova valaška, Jánošíkov vrkoč, Zbojnícky budzogáň,
Uhrábky, Uhorčíkova špecialita.
BYTČA
TERCHOVÁ
ŽILINA
STREČNO
5
1
2 4
3
RAJECKÉ TEPLICE
i
… viete, kde sa nachádza Jánošíkova čiapka
a valaška? Čiapku nájdete v Liptovskom múzeu
v Ružomberku (www.liptovskemuzeum.sk). Má
valcovitý tvar a je ozdobená mušličkami a zlatými
korunkami. Za Jánošíkovou valaškou sa vyberte
do Historického múzea v Bratislave (www.snm.sk).
Valaška je zhotovená z dubového dreva a ocele,
rukoväť má obalenú v koži a po obvode je spevnená mosadzným drôtom.
Terchová každoročne v lete ožíva folklórnym festivalom s medzinárodnou účasťou. Jánošíkove dni sa konajú v amfiteátri Nad
Bôrami. Súčasťou festivalu je zaujímavý sprievodný program
(www.janosikovedni.sk).
RAJEC
85 km
Národný park Malá Fatra
V Terchovej odbočte vpravo smerom na Vrátnu dolinu. Po ľavej
ruke zbadáte sochu Jánošíka, ktorá sa hrdo týči nad obcou. Pokračujte ďalej po čoraz užšej ceste, ktorá vedie Tiesňavami. Odtiaľto sa
môžete vybrať pešo „Zbojníckym chodníčkom“. Či po ňom Jánošík
v minulosti chodieval, sa už nedozvieme...
Na rázcestí ciest, ktoré vedú do Vrátnej doliny a Štefanovej, chvíľu
zastaňte a obzrite sa späť na Tiesňavy 2 .
Vašu pozornosť určite upúta skalný útvar pripomínajúci modliaceho
sa mnícha. Deti si môžu zasúťažiť, kto z nich zbadá mnícha ako prvý
alebo môžu hádať, akú bytosť či zviera im pripomínajú ostatné skal-
ČIČMANY
© 2011 TIK mesta Žilina www.tikzilina.sk www.visitzilina.sk
5
PO STOPÁCH JURAJA JÁNOŠÍKA
né útvary. Mních dohliada i nad cestou Tiesňavami, pretože riziko
prepadu zbojníckou družinou je v tejto lokalite zvýšené!
tip
Lanovkou na Chleb
Z rázcestia máte dve možnosti. Prvá z nich vedie do Vrátnej doliny
k údolnej stanici kabínkovej lanovky do Snilovského sedla 3 , ktoré
sa nachádza v nadmorskej výške 1 524 m n.m. Lanovka prešla komplexnou rekonštrukciou a tí z vás, ktorí si ju ešte pamätajú ako sedačku, budú prekvapení. Určite však príjemne. Do sedla vás totiž dnes
pohodlne vyvezie osemmiestna kabínková lanovka (www.vratna. sk).
Odtiaľ si môžete vychutnať pohľad na okolitú galériu končiarov
Národného parku Malá Fatra alebo vystúpiť na Veľký Fatranský Kriváň (1 709 m n m.). Výstup trvá 30 minút.
Počas zimných mesiacov si na svoje prídu
aj milovníci zimných športov. V oblasti sa
nachádza lyžiarske stredisko Vrátna Free Time
Zone*****, ktoré ponúka lyžovanie v dvoch
lokalitách Starý Dvor (Paseky, Poludňový
grúň a Príslop) a Chleb (Chleb a Oštiepková
mulda). K dispozícii je tu 12 vlekov, 1 sedačka,
1 kabínková lanovka, 17 zjazdoviek a snowboard park (www.vratna.sk).
Jánošíkovými dierami
Druhá možnosť vás zavedie do miestnej časti Štefanová 4 . Z lúk nad
Štefanovou je pekný výhľad na Veľký Rozsutec (1 610 m n.m.). Nad
Štefanovou vedie náučný chodník smerom na Podžiar, vhodný i pre
rodiny s deťmi. Ďalej je možné pokračovať po modrej značke smerom na Horné diery, Medzirozsutce a Malý Rozsutec (1 344 m n. m.)
alebo po žltej značke cez Dolné a Nové diery. Trasy dierami, ktorými preteká Dierový potok, sú vhodné najmä pre milovníkov roklín,
tiesňav, vodopádov a adrenalínu v podobe rebríkov a reťazí... Po
turistike, ktorá končí pri údolnej stanici kabínkovej lanovky alebo v osade Štefanová, odporúčame rekreačný zjazd na profikolobežkách cez skalné útvary Tiesňav pod sochu Jánošíka v Terchovej
(www.vratna.net).
tip
Ak by vám ešte dávka adrenalínu nestačila, odporúčame vám
návštevu Jánošíkovho dvora v Zázrivej 5 (www.janosikovdvor.sk),
kde si môžete zahrať adventure golf. Je to zábava pre celú rodinu
za každého počasia. Vyskúšať tiež môžete splavovanie najkrajšieho
úseku rieky Orava na raftovom člne s kvalifikovaným inštruktorom
(www.vratna.net).
i
…
viete, že Národný park Malá Fatra je zaradený
do sústavy chránených území európskeho
významu Natura 2000 a tiež je chráneným
vtáčím územím? Nachádza sa tu 29 druhov
živočíchov európskeho významu a doteraz
bolo zistených vyše 973 vyšších druhov rastlín
a viac ako 1 141 nižších druhov rastlín vrátane
štyroch endemitov, ktoré sa v národnom
parku a v jeho ochrannom pásme vyskytujú.
tip
Po dávke adrenalínu alebo v zimnom období je
vhodné povzbudiť a zahriať sa dúškom tradičného
regionálneho destilátu – slivovice. Je vyrobená zo
zrelých sliviek kvasením, destiláciou a úpravou vodou.
Má výraznú ovocnú vôňu a chuť s buketom kôstok.
Destilát je úzko spätý so slovenskou históriou, ale má
spoločné korene v stredoeurópskom priestore.
Na zdravie!
Aká by to bola návšteva v Jánošíkovom kraji, ak
by ste sa vrátili domov bez Jánošíkovej valašky
alebo dukátu? Zakúpiť si ich môžete v Turistickej
informačnej kancelárii v Terchovej (ul. Sv. Cyrila
a Metoda 9) alebo v predajni suvenírov Starý
dvor – Vrátna.
© 2011 TIK mesta Žilina www.tikzilina.sk www.visitzilina.sk
6
SEVEROPOVAŽSKÝM REGIÓNOM
BYTČA
TERCHOVÁ
ŽILINA
3
STREČNO
4A
5A
6A
2
1
4B
5B
RAJECKÉ TEPLICE
RAJEC
A
75 km
B 105 km
6B
7B
To najlepšie z regiónu už za jeden deň
Prvou zastávkou okruhu bude hrad Strečno 1 . Stredoveký kamenný
hrad vznikol v prvej polovici 14. storočia. Vystriedal viacero majiteľov,
najznámejšími boli Pongrácovci, Pavol Kiniži, Kostkovci, Deršfiovci
a Vešeléniovci. Dejiny hradu trvali až do konca 17. storočia, kedy ho
na príkaz kráľa Leopolda I. zbúrali. Pôvodne vznikol ako strážny hrad
a ďalšie dobudované opevnenia z neho postupne urobili najlepšie
opevnený hrad na strednom Slovensku. Prístup na hrad je strmými
schodmi alebo pohodlnou obchádzkou. Okrem prehliadok hradu sa
tu počas roka konajú rôzne tematické podujatia.
…
i
…
najznámejšou historickou osobnosťou, ktorá
na hrade žila, je bezpochyby Žofia Bošňáková
(1609 -1644), manželka Františka Vešeléniho.
Pre svoje dobré skutky a pomoc chorým a chudobným bola nazývaná aj „svätica zo Strečna“.
Zomrela ako tridsaťpäťročná. Jej telesné pozostatky boli 45 rokov po smrti nájdené v hradnej
krypte neporušené a neskôr boli prevezené do
kostola v Tepličke nad Váhom. V krypte hradu
Strečno je umiestnená kópia jej tela.
viete, že hrad Strečno sa objavil vo filme Dračie
srdce a Upír z Nosferatu?
Meander však nie je len nebezpečný. Čo by ste povedali na to splaviť ho na plti a vychutnať si pritom pocity našich predkov, ktorí plte
používali na splavovanie dreva, prepravu osôb i tovaru? Plavba
plťou Domašínskym meandrom je dostupná počas letnej sezóny, začína sa v časti Bariérová, trvá cca 1,5 hod. a končí v Strečne.
Vstupenky si zakúpite v Gazdovskom dvore v obci Strečno 3
(www.plte.strecno.sk). Prevziať riadenie plte na skúšku možné!
i
…
pltníctvo sa v tejto lokalite rozvíjalo od 12.
storočia až do prvej tretiny 20. storočia, kedy
preprava tovaru a osôb bola realizovaná železnicou. Okrem dreva a osôb sa plťami prepravoval i tovar – soľ, kože, med, výrobky olejkárov
a šafraníkov. Známymi regionálnymi komoditami boli žilinská kapusta, lesné maliny z Rajeckej
doliny, produkty kožušníkov z Rajca či ovčí syr
z Varína, Terchovej a Čičmian.
Po stopách Juraja Jánošíka
Ak si vyberiete prvú možnosť (A), na druhú stranu Váhu sa dostanete
kompou, ktorá tvorí spojnicu medzi obcami Strečno a Terchová, a tým
skracuje cestu z Martina do Terchovej vynechaním úseku cez Žilinu.
Kompou sa za priaznivých podmienok prepravujú osoby i vozidlá.
Prepravca má pre pasažierov k dispozícii dokonca i námornícke čiapky. Táto atrakcia vás určite zaujme a ak cestujete s deťmi, môžete sa
im pochváliť znalosťami fyzikálnych princípov a zákonitostí...
ČIČMANY
v Bratislave (www.snm.sk). Valaška je zhotovená z dubového dreva a ocele, rukoväť má obalenú v koži a po obvode je spevnená
mosadzným drôtom.
tip
Prichádzate do obce Terchová 4A . V centre obce sa nachádza
Kostol sv. Cyrila a Metoda, kde môžete obdivovať jedinečný drevený betlehem. Oproti kostolu sa nachádza etnografická expozícia „Jánošík a Terchová“ (www.pmza.sk). Keď vstúpite do múzea,
ocitnete sa v pravej terchovskej izbe. Bola typická jednoduchým
zariadením a v každej z nej nesmel chýbať tzv. svätý kút, kde okrem
stola a lavíc boli obrázky svätých. Dominantou izby bola murovaná
pec s komínom. Expozícia vás prevedie históriou obce so zreteľom
na najznámejšieho rodáka - Juraja Jánošíka. Folklór a zvyky Tercho-
V Terchovej a ďalej v smere na Párnicu máte jedinečnú
možnosť zakúpiť si tradičné syrové výrobky – korbáčiky,
nite, parenice, bryndzu, syrové pazo... Jedlá z kravského
a ovčieho syra ochutnáte v Dreveniciach Jánošíkov dvor
(www.janosikovdvor.sk) alebo v tradičnej Jánošíkovej
kolibe (www.janosikovakoliba.sk). Odporúčame vám
napríklad tieto špeciality: Jánošíkova valaška, Jánošíkov
vrkoč, Zbojnícky budzogáň, Uhrábky, Uhorčíkova špecialita.
„Okolo Strečna – cesta nebezpečná“
Pokračujte ďalej k Domašínskemu meandru 2 . Táto desať kilometrov dlhá prírodná pamiatka sa nachádza medzi Strečnom a Vrútkami. Rozdeľuje pohorie Malá Fatra na lúčanskú a krivánsku časť.
V minulosti – bohužiaľ i v súčasnosti – stále platí, že „okolo Strečna
– cesta nebezpečná“. Dôvodom je práve meander, ktorý zapríčiňuje
nebezpečné „kľukatenie sa“ cesty. Ak by ste cestovali vlakom, tento
úsek prekonáte tunelmi.
i
…
viete, že meander dostal svoje pomenovanie
podľa vrchu Domašín, ktorý sa Váhu „postavil“ do
cesty a prinútil ho tak obtekať v oblúku?
Po návšteve hradu a plavbe plťou máte dve možnosti (A, B).
Prvou z nich je pokračovať v smere na Terchovú – okruhom „Po
stopách Juraja Jánošíka“, druhou absolvovať „Okruh Rajeckou dolinou“. Druhá možnosť je dostupná celoročne, kým okruh v smere
na Terchovú môžete zo Strečna absolvovať len za podmienky, že
kompa cez Váh je v prevádzke (príp. je možné sa vrátiť do Žiliny
a pokračovať do Terchovej).
Terchová každoročne v lete ožíva folklórnym festivalom s medzinárodnou účasťou. Jánošíkove dni sa konajú v amfiteátri Nad
Bôrami. Súčasťou festivalu je zaujímavý sprievodný program
(www.janosikovedni.sk).
vej sú zastúpené tradičnými hudobnými nástrojmi a zvykoslovnými predmetmi. Časť expozície je venovaná remeslám regiónu.
Viete, kde sa nachádza Jánošíkova čiapka a valaška? Čiapku nájdete
v Liptovskom múzeu v Ružomberku (www.liptovskemuzeum. sk).
Má valcovitý tvar a je ozdobená mušličkami a zlatými korunkami. Za Jánošíkovou valaškou sa vyberte do Historického múzea
tip
Navštívte relaxačno-informačné centrum Terchovec,
ktorý sa skladá zo „športovej časti“ (športová hala,
squash, bowling, biliard...) a „terchovského vodného
sveta“.
© 2011 TIK mesta Žilina www.tikzilina.sk www.visitzilina.sk
6
SEVEROPOVAŽSKÝM REGIÓNOM
V Terchovej odbočte vpravo smerom na Vrátnu dolinu. Po ľavej
ruke zbadáte sochu Jánošíka, ktorá sa hrdo týči nad obcou. Pokračujte ďalej po čoraz užšej ceste, ktorá vedie Tiesňavami. Odtiaľto sa
môžete vybrať pešo „Zbojníckym chodníčkom“. Či po ňom Jánošík
v minulosti chodieval, sa už nedozvieme... Na rázcestí ciest, ktoré
vedú do Vrátnej doliny a Štefanovej 5A , chvíľu zastaňte a obzrite sa
späť na Tiesňavy. Vašu pozornosť určite upúta skalný útvar pripomínajúci modliaceho sa mnícha. S deťmi sa môžete zahrať súťaž, kto
z nich mnícha zbadá prvý alebo môžu hádať, akú bytosť či zviera
im pripomínajú ostatné skalné útvary. Mních dohliada i nad cestou
Tiesňavami, pretože riziko prepadu zbojníckou družinou je v tejto
lokalite zvýšené!
„Klientom“ kúpeľov bol i palatín Juraj Thurzo, ktorý sa o liečebnom
účinku tamojších prameňov zmieňuje i vo svojom denníku, dostupnom v Štátnom archíve v Bytči. Termálne pramene typu akratoteriem s 38 °C termálnou vodou sa využívajú v balneologickom stredisku Aphrodite na liečebné účely. Kúpele tiež ponúkajú relaxačné
a wellness služby (www.spa.sk)
Z rázcestia máte dve možnosti. Prvá z nich vedie do Vrátnej doliny k údolnej stanici kabínkovej lanovky do Snilovského sedla 6A ,
ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 1 524 m n.m. Lanovka prešla komplexnou rekonštrukciou a tí z vás, ktorí si ju ešte pamätajú ako sedačku, budú prekvapení. Určite však príjemne. Do sedla
vás totiž dnes pohodlne vyvezie osemmiestna kabínková lanovka
(www.vratna.sk). Odtiaľ si môžete vychutnať pohľad na okolitú galériu končiarov Národného parku Malá Fatra vrátane Veľkého Fatranského Kriváňa (1 709 m n.m.)
Pokračujte po trase smerom do najstaršieho mesta Horného Považia
– do Rajca 5B . Viete prečo Rajčanov prezývajú „kožkári“? Dôvod je
prozaický. Rajec bol v minulosti známy remeslami. Z nich najslávnejšie bolo rajecké garbiarstvo a čižmárstvo. Počuli ste už o kordovánkach? Boli to špeciálne sviatočné čižmy vystlané a ozdobené kožou
červenej farby. Vyrábali sa z jemnej kože podobnej semišu, žltej alebo červenej farby. A keďže miestom ich „zrodu“ bol Rajec, táto koža
získala špeciálny názov „rajčovina“.
Jej výrobný postup bol tajomstvom a upadol do zabudnutia posledným rajeckým garbiarom. Pravdepodobne sa vo výrobnom procese
používali rastlinné farbivá, ktoré boli zodpovedné za špecifickú farbu kože. Po rajčovine bol veľký dopyt, dokonca sa vyvážala až do
Francúzska a Turecka.
Červenou a žltou kožou sa zdobili kožúšky, ale používala sa aj na
výstelku a výzdobu spomínaných kordovánok. Ak máte záujem
obdivovať zašlú slávu rajeckých garbiarov, navštívte Mestské múzeum, kde uvidíte typický rajecký kožuch, kordovánky i rôzne garbiarske a čižmárske nástroje.
i
… viete, že Národný park Malá Fatra je
zaradený do sústavy chránených
území európskeho významu Natura
2000 a tiež je chráneným vtáčím
územím? Nachádza sa tu 29 druhov
živočíchov európskeho významu
a doteraz bolo zistených vyše 973
vyšších druhov rastlín a viac ako
1 141 nižších druhov rastlín vrátane
štyroch endemitov, ktoré sa v národnom parku a v jeho ochrannom
pásme vyskytujú.
Okruh Rajeckou dolinou
Druhá možnosť (B) nás zavedie do Rajeckých Teplíc 4B , ktoré boli
známe už v roku 1379 pod názvom Villa Tapolcha, čiže osada Teplice.
tip
odporúčame vám prechádzku okolo tzv. labutieho
jazierka s návštevou rybárskej bašty – ochutnajte
slovenskú parenicu s paradajkami, bažantiu polievku,
grilovaného kapra alebo pstruha na mandľových
lupienkoch...
i
… viete, že Rajec je známy aj svojim rezbárstvom?
Umenie rezbárov môžete obdivovať napríklad aj na
vyrezávanej bráne Mestského múzea, ktorá je dielom
bratov Igondovcov.
tip
zoberte si so sebou na pamiatku regionálny suvenír
– črpák, ktorý je symbolom slovenského salaša
a používal sa na pitie mlieka a žinčice , ale i na odmeriavanie množstva tekutín.
Božieho narodenia“ s unikátnym dreveným pohyblivým betlehemom, ktorý zobrazuje asi 300 postáv, z ktorých sa väčšina pohybuje.
Prezentujú život, zvyky a tradičné pracovné činnosti slovenského
ľudu. Na kalvárii sa nachádza 14 kaplniek. V dolnej časti nájdete
Kaplnku Lurdskej Panny Márie s prameňom liečivej vody. Obsahuje
vápnik a magnézium a údajne lieči srdce a kosti.
i
… viete, že neďaleko obce sa plní obľúbená minerálna voda Rajec?
Blížime sa k poslednej zástavke okruhu - do Čičmian 7B . Na prvý
pohľad vás určite zaujmú drevené maľované domčeky pripomínajúce „perníkové chalúpky“. Zdobí ich biely vápenný náter, ktorý
okrem dekoratívneho účelu mal aj praktický význam - chránil drevo
pred poškodením. Na dekoráciu sa používali ornamentálne alebo
zoomorfné motívy, ktoré mali pôvod v tradičnej čičmianskej výšivke. Zaujímavosťou je, že názov „Čičmany“ má indoeurópsky pôvod
a znamená „usadlosť vo vrchoch“. Možno tiež neviete, že za podobnými domčekmi by ste museli cestovať až do Austrálie. Odporúčame vám návštevu Objektov ľudovej architektúry v Čičmanoch, ktoré
spravuje Považské múzeum v Žiline (www.pmza.sk).
tip
• čičmianska bábika v tradičnom čičmanskom kroji, ktorého charakteristickým znakom je výšivka so
zachovaním typických farieb (oranžová, červená),
čičmianske papuče s nohavlákmi, záponka, rukávce,
rubáš s riasením a typický červený pás, ktorý pripomína balkánsky pôvod Čičmian. Pokrývkou hlavy je
podvíka s grguľami, ktoré sú rozpoznávacím znakom
čičmianskeho kroja.
• čičmianske papuče tzv. „habatki“ sú vyrábané ručne
a vyšívané tradičnou výšivkou. Vyrobené sú výlučne
z prírodných materiálov - ovčej vlny, bavlneného flanelu, filcu a plsti, bez použitia chemických lepidiel.
Suveníry si môžete zakúpiť v tzv. Gregorovom humne
(www.cicmany.net).
Pútnická obec Rajecká Lesná 6B vás prekvapí svojim pokojom.
Kostol Narodenia Panny Márie z roku 1866 , ktorý nájdete v centre
obce, má hodnosť „basilica minor“. Pri kostole sa nachádza „Dom
© 2011 TIK mesta Žilina www.tikzilina.sk www.visitzilina.sk
INZERCIA
P. O. Hviezdoslava 731, 010 01
www.penzionpars.sk
GPS: 49.225364,18.74961
Žilina
INZERCIA
INZERCIA
Sidónie Sakalovej 1428
014 01 Bytþa
hárková ofsetová tlaþ (þasopisy, katalógy, knihy, prospekty, kalendáre, tlaþivá)
digitálna tlaþ nízkonákladová (tlaþoviny, vizitky, letáky, pozvánky, oznámenia)
veĐkoplošná digitálna tlaþ (plagáty, reklamné a informaþné bannery,
reklamné polepy)
cenové kalkulácie &
objednávky:
tel.: 041/5573 653
0915 777 453
e-mail: [email protected]
fax: 041/5573 643
povrchové úpravy (lakovanie, laminovanie, parciálny lak)
knihárske spracovanie (falcovanie, výsek, perforácia, bigovanie, þíslovanie,
šitie do V1, lepenie do V2, špirálové väzby, tvrdé knižné väzby V8)
balenie (jedno a viackusové balenie novín, þasopisov, kníh s vkladaním,
vlepovaním reklamných tlaþovín, predmetov)
reklamné predmety s potlaþou, gravírovaním alebo výšivkou
mi
dodanie tovaru vlastnými vozidlami
Rozumieme tlači...
www.coreta.sk
Všetko pre Váš úspech!
Pre váš individuálny plán alebo ako pomôcka pri plánovaní pobytu v Žiline a okolí. Poskladajte si mozaiku zážitkov
sami alebo využite naše služby - radi vám s tým pomôžeme. Na základe požiadaviek vám vypracujeme itinerár vybraného okruhu a cenovú kalkuláciu.
Republiky 1, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
Tel./Fax: +421 (0)41 723 31 86
GSM: +421 (0)907 845 567, (0)911 548 300, (0)949 047 001
E-mail: [email protected]
www.tikzilina.sk
© text: Alena Reháková • foto: archív TIK mesta Žilina •
grafický návrh: Jana Kollárová • tlač: Coreta, s. r. o., Bytča
Download

stiahnuť pdf