EĞİTİM
NOTLARI - 1
Basınçlı Hava Teknolojisi
Temel Prensipleri
Basınçlı Havanın Üretimi
Kontrol Sistemleri
Fizibilite
Kompresör Tesisi Dizaynı
Basınçlı Hava Sistemleri
Basınçlı Havanın Şartlandırılması
Basınçlı Hava Nedir ?
Havanın Bileşenleri
Çevremizdeki hava aşağıdaki gazlardan oluşur :
78 % Nitrojen
21 % Oksijen
1 % Diğer Gazlar ( Örneğin ; karbondioksit ve argon )
Nitrojen 78%
Diğer Gazlar 1%
Oksijen 21%
Basınçlı Havanın Özellikleri
► Basınçlı hava, sıkıştırılmış atmosfer havasıdır.
► Bunun anlamı; enerjinin havada depolanmış olmasıdır.
► Basınçlı hava uzun boru hatları boyunca tesis
edilebilir, tanklarda depolanabilir ve genişleyerek
iş üretebilir.
İŞ
Basınçlı Hava
Basınç Enerjisi
Isı
Basınçlı Hava Nasıl Davranır ?
► Bütün gazlarda olduğu gibi, hava da moleküllerden
oluşur. Moleküller moleküler kuvvet tarafından birlikte
tutulur. Hava bir tanka basılırsa ( sabit hacim ), bu
moleküler tankın iç duvarlarına çarparak P basıncını
oluşturur.
► Sıcaklık yükseldikçe hava moleküllerinin hareketi
artar ve üretilen basınç yükselir.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Hacim ( V )
Sıcaklık ( T )
Basınç ( P )
= Sabit
= Artar
= Yükselir
► Boyle ve Mariotte ayrı ayrı deneylerle basınçlı gazın
hacmini incelemişler ve aşağıdaki gibi bağıl
denklemler kurmuşlardır :
Gaz hacmi basınç ile ters orantılıdır.
( Boyle-Mariotte Kanunu )
P
P
Hava Hatlarında Akış Hızı
A1
v1
A2
v2
İlgili Formül :
•
V = A1 x v1 = A2 x v2
•
V
v
A
=
=
=
Akış debisi
hız
boru kesit alanı
A1
v2
=
v1
A2
Sıkıştırılmış Havanın Hareketi
Basınç kaybı :
kesit alanı
hava hızı
boru boyu
boru iç yüzeyinin durumu ile alakalıdır.
Basıncın Tanımı
Genel:
Basınç (p) =
Kuvvet (F)
Alan (A)
Çevrim Tablosu
105 Pa
=
1 bar
1 MPa
=
10 bar
Gösterge Basıncı
1 bar
= 14,5 psi(g)
Birimler:
1 Pascal (Pa) =
1 Newton (N)
A = 1 m2
1 m² (A)
1 bar
=
10197 mmSS
1 bar
=
750,062 Torr
Birimler ve Formül Sembolleri
TEMEL BİRİMLER
SI-Uluslar arası sistem birimleri 14. ağırlık ve ölçüler genel konferansında kabul
edilmiştir. 16.10.1971 ‘den itibaren uygulanmaktadır.
Bağımsız ölçü birimleri olarak ifade edilirler ve SI-sisteminin temelini oluşturur.
Temel Birim
Formül Sembolü
Sembol
İsim
Uzunluk
I
[m]
Metre
Kütle
m
[ kg ]
Kilogram
Zaman
t
[s]
Saniye
Akım Şiddeti
I
[A]
Amper
Sıcaklık
T
[K]
Kelvin
Işık Şiddeti
I
[ cd ]
Candela
Molekül Miktarı
n
[ mol ]
Mol
Birimler ve Formül Sembolleri
BASINÇLI HAVA BİRİMLERİ
Mühendislik, temel birimlerden türetilmiş ölçüleri kullanır. Aşağıdaki tablo sık
kullanılan basınçlı hava birimlerini göstermektedir.
Birim
Formül Sembolü
Kuvvet
F
Basınç
p
Alan
A
Hacim
V
Hız
v
Kütle
m
Yoğunluk
İsim
Sembol
ρ
[N]
[ Pa ]
[ bar ]
[ m2 ]
[ m3 ]
[I]
[ m/s ]
[ kg ]
[t]
[ kg/m3 ]
newton
pascal
bar
1 bar = 100 000Pa
metre kare
metre küp
litre
1 m3 = 1 000 I
metre / saniye
kilogram
ton
1 ton = 1 000 kg
Kilogram / m3
Sıcaklık
T
[ oC ]
Santigrad derece
İş
W
[J]
Joule
Enerji
P
[W]
Watt
Gerilim
U
[V]
Volt
Frekans
f
[ Hz ]
Hertz
Birimler ve Formül Sembolleri
ÇEVRİM TABLOSU
Hacim
Debi
-den
Çarpım katsa.
-e
cm3
0,06102
cu.inch (in3)
dm3(litre)
0,03531
cu.ft. (ft3)
dm3(litre)
0,22
galon (U.K.)
dm3(litre)
0,242
galon (US.)
m3
1,308
cu.yard
(yard3)
Basınç
-den
Çarpım katsa.
-e
lt/dak.
0,0353
cfm
m3/dak.
35,31
cfm
m3/sa.
0,588
cfm
Kuvvet
-den
Çarpım katsa.
-e
-den
Çarpım katsa.
-e
bar (abs)
14,5
psia
N
0,2248
Pound kuvvet
(lbf)
bar (abs)
14,5+Atm.
psig
kW
1,36
HP
Basınç
Atmosfer Basıncı Patm [ bar ]
Atmosfer basıncı etrafımızı çevreleyen havanın
ağırlığından kaynaklanır. Aynı yerde havanın
yoğunluğundan ve yüksekliğinden bağımsızdır.
Deniz seviyesinde, 1 013 mbar
= 1,01325 bar
= 760 mm/Hg [Torr ]
= 101 325 Pa
Sabit koşullar altında ölçüm noktası yükseldikçe basınç
düşer.
Yüksek basınç Pg [ barop ]
Yüksek basınç atmosfer basıncının üstündeki basınçtır.
Basınçlı hava teknolojisinde basınç genellikle yüksek
basınç olarak belirtilir ve birim olarak “ bar “ kullanılır.
Basınç
Mutlak Basınç Pa [ bar ]
Pa , mutlak basınç atmosfer basıncı ile yüksek (gauge)
basıncın toplamıdır.
Pa = Patm + Pg
Pg
Yüksek
Basınç
Pa
Barometrik
Hava
Basıncı
Patm
PV
Kuvvet

Kısmi
Alan
Vakum
(500mbar)
SI – sistemine göre birimi “ Paskal “ (Pa)’dır. Ne varki
pratik uygulamada “ bar “ kullanılır. Eski ölçü birimi “atm“
F
artık kullanılmamaktır. 1atm = 0.981 bar.
A
Basınç
P
(20 mbar)
100 %
Vakum
1 pascal 
1 Newton
1 m2
1Pa
1N
1 m2
1 bar = 10195 mmSS [ mm su sütunu ]
Hacmin Norm Hacime Çevirimi
DIN 1343 ‘e göre, Hacmin Norm Hacime Çevirimi
VO =
VO
V1
TO
T1
PO
P1
Hrel
PD
=
=
=
=
=
=
=
=
V1 x TO x (p1 - (Hrel x pD))
pO x T1
DIN 1343’e göre norm hacim
Hacim ( kompresörden sağlanan )
DIN 1343’e göre sıcaklık, TO = 273.15K ( 0 oC )
[ K ] cinsinden sistemdeki azami sıcaklık
DIN 1343’e göre hava basıncı, PN = 1.01325 bar
[ bar ] cinsinden sistemdeki asgari basınç
Sistemdeki havanın azami bağıl nem oranı (%)
Hava sıcaklığına bağlı olarak ( tabloya bkz. )
havadaki su buharının doyma basıncı [ bar ]
DIN 1343 ‘e göre hava yoğunluğu : 1.294 kg/m3 ( kuru hava )
Hava sıcaklığına bağlı olarak su buharının doyma basıncı
t ( °C ) hava
sıcaklığındaki
doyma
basıncı
PD (bar)
t
pD
t
pD
t
pD
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0,00260
0,00280
0,00310
0,00340
0,00370
0,00400
0,00440
0,00480
0,00520
0,00560
0,00610
0,00640
0,00710
0,00740
0,00810
0,00870
0,00940
0,01000
0,01070
0,01150
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
0,0123
0,0131
0,0140
0,0150
0,0160
0,0170
0,0182
0,0184
0,0206
0,0220
0,0234
0,0245
0,0264
0,0281
0,0298
0,0317
0,0336
0,0356
0,0378
0,0400
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
0.0424
0.0449
0.0473
0.0503
0.0532
0.0562
0.0594
0.0627
0.0662
0.0699
0.0738
0.0778
0.0820
0.0864
0.0910
0.0968
0.1009
0.1061
0.1116
0.1174
0.1234
DIN 1343 ‘e göre Norm Hacim Çevrim Tablosu
P1 ( bar )
Bağıl
H1 Nem %
60
0,98
80
60
1,00
80
100
100
T1 ( oC )
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0,99764
1,00159
1,00554
1,00951
1,01349
1,01750
1,02151
1,02556
1,02961
1,03371
0,99817
1,00217
1,00617
1,01021
1,01425
1,01834
1,02243
1,02656
1,03071
1,03491
0,99870
1,00275
1,00681
1,01091
1,01502
1,01918
1,02334
1,02757
1,03180
1,03610
0,97766
0,98152
0,98539
0,98928
0,99317
0,99710
1,00103
1,00499
1,00895
1,01297
0,97817
0,98208
0,98600
0,98995
0,99391
0,99791
1,00190
1,00595
1,01001
1,01411
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1,03781
1,04190
1,04602
1,05016
1,05433
1,05851
1,06273
1,06698
1,07126
1,07811
1,03911
1,04331
1,04754
1,05179
1,05609
1,06041
1,06683
1,06918
1,07362
1,07811
1,04041
1,04471
1,04905
1,05343
1,05785
1,06232
1,06683
1,07139
1,07600
1,08067
1,01698
1,02098
1,02501
1,02906
1,03314
1,03723
1,04136
1,04551
1,04969
1,05391
1,01823
1,02233
1,02647
1,03063
1,03483
1,03905
1,04332
1,04762
1,05196
1,05635
Su buharı
Doyma Basıncı
Pd ( bar )
60
1,01325
80
100
0,97867
0,98264
0,98661
0,99063
0,99464
0,99871
1,00278
1,00692
1,01106
1,01526
0,96485
0,96866
0,97240
0,97632
0,98016
0,98403
0,98790
0,99181
0,99572
0,99968
0,96535
0,96921
0,97307
0,97697
0,98087
0,98481
0,98876
0,99275
0,99674
1,00079
0,96584
0,96976
0,97367
0,97763
0,98159
0,98560
0,98961
0,99369
0,99777
1,00191
0,002595
0,002845
0,003095
0,003388
0,003681
0,004025
0,004368
0,004770
0,005172
0,005640
1,01948
1,02368
1,02792
1,03220
1,03652
1,04088
1,04529
1,04874
1,05424
1,05880
1,00363
1,00758
1,01155
1,01554
1,01955
1,02360
1,02767
1,03176
1,03588
1,04003
1,00485
1,00889
1,01297
1,01707
1,02121
1,02537
1,02958
1,03381
1,03809
1,04241
1,00606
1,01021
1,01439
1,01860
1,02286
1,02715
1,031149
1,03588
1,04031
1,04480
0,006108
0,006565
0,007054
0,007574
0,008129
0,008718
0,009346
0,010013
0,010721
0,011473
DIN 1343 ‘e göre Norm Hacim Çevrim Tablosu
T1 ( oC )
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1,07991
1,08430
1,08872
1,09318
1,09769
1,10224
1,10684
1,11149
1,11619
1,12096
1,08265
1,08723
1,09187
1,0956
1,10131
1,10612
1,11100
1,11595
1,12097
1,12607
1,08539
1,09018
1,09504
1,09996
1,10496
1,11004
1,11520
1,12045
1,12579
1,13123
1,05816
1,06244
1,06676
1,07112
1,07552
1,07996
1,08446
1,08900
1,09359
1,09824
1,06078
1,06526
1,06978
1,07436
1,07900
1,08370
1,08846
1,09328
1,09818
1,10315
1,06341
1,06809
1,07282
1,07763
1,08250
1,08745
1,09248
1,09760
1,10280
1,10810
1,04422
1,04844
1,05269
1,05699
1,06132
1,06570
1,07012
1,07459
1,07911
1,08369
1,04677
1,05118
1,05564
1,06015
1,06471
1,06933
1,07401
1,07876
1,08358
1,08847
1,04934
1,05394
1,05860
1,06332
1,06812
1,07299
1,07794
1,08297
1,08808
1,09329
0,012271
0,013117
0,014015
0,014966
0,015974
0,017040
0,018169
0,019363
0,020623
0,021957
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1,12578
1,13066
1,13562
1,14064
1,14574
1,15092
1,15618
1,16153
1,16697
1,17250
1,13125
1,13652
1,14188
1,14733
1,15289
1,15856
1,16433
1,17023
1,17625
1,18241
1,13678
1,14243
1,14820
1,15410
1,16013
1,16630
1,17260
1,17906
1,18569
1,19248
1,10295
1,10771
1,11254
1,11744
1,12241
1,12746
1,13258
1,13779
1,14309
1,14848
1,10820
1,11333
1,11854
1,12386
1,12927
1,13479
1,14040
1,14614
1,15200
1,15798
1,11350
1,11900
1,12462
1,13035
1,13621
1,14221
1,14833
1,15461
1,16104
1,16764
1,08832
1,09301
1,09776
1,10258
1,10747
1,11243
1,11747
1,12259
1,12780
1,13309
1,09343
1,09848
1,10361
1,10883
1,11415
1,11957
1,12508
1,13072
1,13647
1,14234
1,09860
1,10400
1,10952
1,11515
1,12090
1,12679
1,13280
1,13896
1,14527
1,15174
0,023369
0,024850
0,026419
0,028076
0,029822
0,031666
0,033598
0,035637
0,037785
0,040041
30
31
32
33
34
35
1,17814
1,18389
1,18975
1,19572
1,20183
1,20808
1,18870
1,19515
1,20175
1,20852
1,21546
1,22260
1,19946
1,20664
1,21400
1,22160
1,22941
1,23748
1,15396
1,15956
1,16525
1,17107
1,17700
1,18306
1,16410
1,17036
1,17677
1,18334
1,19007
1,19699
1,17441
1,18137
1,18851
1,19587
1,20344
1,21125
1,13848
1,14398
1,14957
1,15528
1,16111
1,16706
1,14835
1,15449
1,16078
1,16722
1,17383
1,18061
1,15838
1,16520
1,17221
1,17942
1,18683
1,19448
0,042414
0,044914
0,047533
0,050289
0,053181
0,056222
V1 = V 0 .
P0 . T1
( P1 – Hrel . . Pd ). T0
= V0 . f
; V0 =
V1
f
Basınçlı Hava Üretimi
Kompresör Tipleri
Dinamik
Santrifüj
Turbo
Deplasmanlı
Aksiyel-turbo
Dönen
Çift-rotorlu
Tek-rotorlu
Kanatlı
Akışkan
Ringli
Pistonlu
Spiral
Vidalı
Blower
Trunk
Çapraz
Ventilli
Serbest
Pistonlu
Diyaframlı
Kompresör Tipleri
Vidalı Kompresörler
Turbo Kompresörler
Pistonlu Kompresörler
Seyyar Kompresörler
Kompresör Tipleri
Kompresör Tipleri
Kompresör Tipleri
Pistonlu Kompresörler
Tek Kademeli
Pistonlu Kompresörlerde Efektif Hava Üretimi
Emiş basınç
kaybı
Deplasman hacmi
Sızıntı kayıpları
Giriş havasının
ısınması
Kullanılamayan
boşluklar
Toplam
Kayıplar
Efektif hava
üretimi
Yaklaşık deplasman
Hacminin %75 ‘i
Kompresör Tipleri
Pistonlu Kompresörler
Çift Kademeli
Uygulamalar :
15 bar ‘a kadar sıkıştırma
40 bar ‘a kadar Booster tipi
(Vidalı ile beslemeli )
Pistonlu Kompresörler
9 bar
Piston üst
boşluğu
(ölü boşluk)
1 bar mutlak
Üst ölü nokta
strok
Alt ölü nokta
Pistonlu Kompresörler
8 bar
Üst Boşluk
genleşme
1 bar mutlak
Üst ölü nokta
Strok
Alt ölü nokta
Pistonlu Kompresörler
Kompresyon
Kayıplar
Hava sekmanlardan
kartere kaçar
Pistonlu Kompresörler
Pistonlu Kompresör Basınç Hacim Grafiği
Polytropic Sıkıştırmada Basınç-Hacim
İlişkisi :
20 oC
110 oC 240 oC
ISOTHERMAL SIKIŞTIRMA
P1Vn1 = P2Vn2
, n = genel olarak 1.3
ADIABATIK SIKIŞTIRMA
Basınç ( bar )
POLYTROPIC SIKIŞTIRMA
İKİ KADEMEYLE
TASARRUF EDİLEN
İŞ
2.KADEME
20 oC
110 oC
1.KADEME
20 oC
HACİM ( m3 )
Pa x Hacim(m3) = N x m = joul
Pistonlu Kompresörler
Tek ve çift kademeli kompresörlerde
hacimsel verim
Serbest hava miktarı
Hacimsel Verim =
Teorik piston Deplasmanı
Hacimsel Verim
[%]
2-kademe
1-kademe
Basınç [ bar ]
Vidalı Kompresörler
Vidalı Kompresör Akış Şeması
Hava Radyatörü
Yağ Radyatörü
Hava Emiş Filtresi
Emiş Regülatörü
Soğutucu
Fan
Sıkıştırma Elemanı
Basınç Sınır Valfi
Otomatik
Kondens
Tahliye
Sisteme
( Hava Tankına )
Hava/Yağ
Separatörü
Yağ Tankı
Termostatik
Valf
Separatörden
Emilen Yağ
Hattı
Yağ
Filtresi
Vidalı Kompresörler
Vidalı Kompresör Akış Şeması
25
1
23*
2.2
p
M
2.1
P1
16
2
15
20
26
19
14
B2
18
p
7
P2NE-Regler
4
9
3
P2
p
M
6
22
13
5
8
R2
10*
12
11
21
29
28
Y6
1
2
2.1
2.2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Emiş ( hava ) filtresi
Emiş Regülatörü
Hava Silindiri
Basınç Kontrol Valfi
Elektrik Motoru
Vida Bloğu
Sıcaklık Sensörü
Basınç ( Yağ ) Tankı
Separatör
Boşaltma Vanası
Emniyet Ventili
Yağ Filtresi ΔP ‘si
( opsiyon )
Yağ Filtresi
Yağ Radyatörü
Kısma
Basınç Düşürücü Valf
Basınç Sınır ve
Çekvalf Konbinesi
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
25.
26.
28.
29.
Hava Radyatörü
Basınç Göstergesi
3/2 Selenoid Valf
2/2 Selenoid Valf
Yağ Sıcaklık Regülatörü
Yağ Seviyesi Göstergesi
Hava Filtresi Düğmesi
( bakım )
Hava Soğutma Fanı
Çekvalf
Pislik Tutucu ( sadece
Su soğutmalıda )
Su Soğutma Selenoid
Valfi
R2 Kompresör Sıcaklığı
( Kumandada Görünen )
P1 Sistem Basınç
P2 Transmitteri
İç Basınç
Y6 Soğutma Suyu Selenoid
Valfi ( Sadece su
soğutmalıda )
Vidalı Kompresörler
9
12
4
8
5
13
11
2
16
7
14
1
15
10
1
2
3
4
6
3
5
6
7
8
Yağ Tankı
Yağ Filtresi
Yağ Radyatörü
Basınç Sınır
Çekvalf Kombinesi
Kumanda Panosu
Nihai ( Hava ) Soğutucu
Elektrik Motoru
Hava Filtresi
9
10
11
12
13
14
15
16
Soğutma Fanı
Şase
Kanopi ( Kaporta )
Elektrik Panosu
Termostatik Valf
Vida Bloğu
Oto. Kayış Gerdirme
Emiş Regülatörü
Vidalı Kompresörler
V-Kayış Tahrik Sistemi
► Otomatik Gerdirme
Sistemi
► Sabit Güç Aktarımı
► Uzatılmış Servis Ömrü
► Bakım Gerektirmez
► Kolay Servis Yapılabilirlik
► Basınç Değişimi Kolay
Adapte Edilen Kasnaklar
► Pahalı Dişli Kutusu
Revizyonları Yoktur.
Vidalı Kompresörler
V-Kayış Tahriki
Otomatik Kayış
Gerdirme Sistemi
Tam Otomatik
Vidalı Kompresörler
Dinamik Gerdirme Sistemi
FS =
( Fdyn x L3 ) - ( FG x L1 ) - MR
L2
►
Motor ağırlığı, tork etkisi ve
yay ile gerdirme
►
Çalışmanın bütün
safhalarında doğru kayış
gerginliği
►
V-Kayışlar ve rulmanlar için
uzun servis ömrü
►
Bütün servis ömrü boyunca
en aza indirilmiş kayma ve
sabit verimlilik
Vidalı Kompresörler
Otomatik Kayış Gerdirme Sisteminin Avantajları
► Her çalışma modu için optimum kayış gerginliği
elde edilir. ( Yüke göre ön gerdirme )
► Çok yüksek ön gerdirme gereksinimi
olmadığından V-kayışının ömrü önemli ölçüde
artar. ( 10.000 saat çalışma ömrü garanti edilir )
ve vida bloğu rulmanlarına gelen yük azaltılır.
► Kayma minimum seviyededir. ( % 0.6 - % 0.5 )
► Kasnakların ayarı her zaman garanti edilir.
► Tüm sistem otomatik olarak bakımsız çalışır.
FS =
( Fdyn x L3 ) + ( FG x L2 ) - M
L1
Vidalı Kompresörler
Soğutma Havası Akışı
Isınan hava
Soğutucu Hava Çıkışı
fan(lar) vasıtası
Kötü çevre koşullarında bile ısı birikmesi olmaz ve
efektif bir soğuma olur.
ile dışarıya atılır.
Soğutucu hava, motor
ve vida bloğunun
Asıl Soğutma
Hava Akışı
üzerindeki ısıyı alarak
soğuk bölgeye çekilir.
Soğutucu
Soğutucu fanlar asıl soğutma
havasını radyatörler üzerinden
sıcak bölgeye çekerler
Hava Akışı
Vidalı Kompresörler
İki Bölge Prensibi
Sıcak Bölge
Soğutucular
Soğuk Bölge
Motor
Fanlar
Optimize edilmiş
Δt
Düşük gürültü
seviyesi
Girişi havasını
soğutma
Vida Bloğu
Açığa çıkan ısı
soğutma havası
ile alınır
Vidalı Kompresörler
Ana Parçalar
Elektrik
panosu
Güvenilir ve
bakım
gerektirmeyen
otomatik
V-Kayış
gerdirme
sistemi
Çelik hava ve yağ
bağlantı boruları
Yüksek kapasiteli emiş
regülatörlü sıkıştırma
elemanı
Vidalı Kompresörler
Ana Parçalar
Soğutma
Fan(lar)ı
Emiş Filtresi
Kolay Erişilen Büyük
Soğutucular
Motor
Separatör Tankı
Vidalı Kompresörler
Soğutucu Fanlar
Vidalı Kompresörler
Sıkıştırma Elemanı
► Modern, CompAir
Sıkıştırma Elemanı
► Düşük Hız 1122 - 2627 rpm
► Güvenli Mil
Sızdırmazlık Sistemi, FSS
Emiş kısmına bağlantı
► Sıkıştırma Elemanını
Koruyan 3 Mikron Emiş
Filtresi
Vidalı Kompresörler
FSS
Hava Emiş
Toz Tutucu Keçe
Radyal Mil Keçesi
Destek Bileziği
Yağ Kaçakları
Vida Bloğunun
Emişine Verilir
Vidalı Kompresörler
Sıkıştırma Elemanı
hassas 3D görüntüleme
teknolojisi kullanılan CNC taşlama
makinelerinde işlenir.
Yüksek Hassasiyet
► Rotorlar
► Düşük
rotor hızları
Yüksek verimlilik
Maksimum güvenilirlik
Vidalı Kompresörler
Hava ve Yağ Soğutucuları
Nihai Soğutucu
► En iyi soğutma için geniş yüzey
alanı
► Kolay temizlik için dik dizayn
► 45 oC çevre sıcaklığına kadar
çalışmaya uygunluk
► Kurutucu ekipmanının yükünü
azaltacak, çevre sıcaklığının 57 oC üstünde, düşük hava çıkış
sıcaklığı
Yağ Soğutucusu
Vidalı Kompresörler
Yüksek Kaliteli Hava
ilk separasyon için yağ-hava
karışımı tanka teğet püskürtülür.
► Verimli
► Yüksek
kaliteli soğuk basınçlı hava
3 ppm yağ miktarı
► Mükemmel
ölçülendirilmiş separatör
elemanı
Basınç düşümünü azaltır &
enerji tasarrufu sağlar.
Uzun çalışma ömrü : 4000 saat
►
Uzatılmış yağ ömrü : 4000 saat
Vidalı Kompresörler
Kolay Kurulum
Kurulumu basit tamamen
sessiz paket
Titreşim takozları ile
sönümlendirilen titreşim
Düşük gürültü seviyeleri:
75 – 78 dB(A)
Üniteler fabrikadan yağ
doldurulmuş olarak
gönderilir
Vidalı Kompresörler
Kompresör Isı Dağılım Grafiği
Çevreye ısı
yayılımı 2%
Basınçlı
havadaki
Isı 4%
Elektrik motorundan
yayılan ısı 9%
Hava radyatöründe
alınan ısı 13%
Yağ radyatöründe alınan ısı 72%
Vidalı Kompresörler
Yağ sıcaklığına bağlı olarak, yağın servis ömrü
Tavsiye edilen yağ değişimi
Yağ Yaşlanma Prosesi
Yağın Nominal Ömrü
( Değişim Zamanı )
%25
%50
%75
%100
İşletme - Servis Periyodu ( Yağın Nominal Ömür Yüzdesi )
Vidalı Kompresörler
Yağ Püskürtmeli Vidalı Kompresörlerde Yağlamanın Önemi
İlk Fayda:
Soğutma, vida bloğu çıkış sıcaklığı
75 - 95 oC
İkinci Fayda:
Rulmanların yağlanması
Üçüncü Fayda:
Rotorlar ve blok arası boşlukların yalıtılması, metalik kontağın engellenmesi
Havanın toz, sülfür vb.
Maddelerden arındırılması
Dördüncü Fayda:
Download

kompresör eğitim notları bölüm