Varlogic NRC12
Güç Faktörü Kontrol Rölesi
Kullanım Kılavuzu
Menu Yapýsý
Ön ayardan sonra çalýþtýrma
Ýlk Çalýþma
Dil seçimi
Dil seçimi
Ana Menü
BANK PRECONF
AUTO SETUP
MANUAL SETUP
MEASUREMENTS
PARAMETERS
ALARMS
MAINTENANCE
K
E
E
E
Ana Menü
COMMISSIONING
AUTO SETUP
MANUAL SETUP
MEASUREMENTS
PARAMETERS
ALARMS
MAINTENANCE
K
K
K
BANK PRECONF
COMMISSIONING
AUTO SETUP
MANUAL SETUP
Language
Application
Input Voltage
Wiring
Target Cos ¯
Delays
Step Program
Step Setup
Language
Transformers
Target Cos ¯
Verify
Transformers
Input Voltage
Target Cos ¯
Search
Application
Transformers
Input Voltage
Wiring
Target Cos ¯
Resp Values
Delays
Step Program
Step Setup
Verify
Dizinler
2
E
Devreye almadan sonra çalýþtýrma
K
MEASUREMENTS
PARAMETERS
ALARMS
Base Display
Application
Transformers
Input Voltage
Wiring
Target Cos ¯
Resp Values
Auto Seek
Delays
Step Program
Step Setup
Fixed Steps
Verify
Step Test
Modbus Setup
Language
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
1 2
+
Alarm Status
2
Alarm Log
+
-
OVERVIEW
VOLTAGE
THD(U)
THD(I)
IRms/I1
CURRENT
POWER
TEMPERATURE
Step Usage
-
Menüler
3
K
1 Params
2 Params
3 Params
4 Params
5 Params
6 Params
7 Params
8 Params
9 Params
10 Params
11 Params
12 Params
KK
MAINTENANCE
Controller Info
Temp Limits
Step Usage
Clear Stats
Alarm Log
Clr Alarm Log
Bank Test
Factory Config
OVERVIEW
Uzmanlar için
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
İçindekiler
1. Genel ...........................................................................................................................................5
1.1 Güvenlik..................................................................................................................................5
1.2 Çevre Şartları .........................................................................................................................5
1.3 Tanım......................................................................................................................................6
2. Kurulum........................................................................................................................................9
3. Ekran...........................................................................................................................................12
4. Başlatma Prosedürü ..................................................................................................................13
5. Menü işlemleri.............................................................................................................................14
5.1 Genel.....................................................................................................................................14
5.2 Ana Menü............................................................................................................................. 16
5.3 Ön Konfigürasyon ............................................................................................................... 18
5.4 Devreye Alma .......................................................................................................................19
5.4.1 Devreye Alma Dizini ......................................................................................................19
5.4.2 Hata Listesi..................................................................................................................... 20
5.5 Parametrelerin Otomatik Kurulumu....................................................................................... 21
5.6 Parametrelerin manuel olarak Kurulumu............................................................................... 22
5.7 Ölçüm Menüsü...................................................................................................................... 24
5.8 Parametreler......................................................................................................................... 26
5.9 Alarm Menüsü....................................................................................................................... 29
5.10 Bakım Menüsü.................................................................................................................... 31
6. Çeşitli ......................................................................................................................................... 33
6.1 Kademe Programları............................................................................................................. 33
6.2 C/K değerinin manuel olarak hesaplanması......................................................................... 36
6.3 NRC12’nin Yüksek gerilim uygulamaları .............................................................................. 38
7. Seçenekler................................................................................................................................. 40
7.1 Harici sıcaklık sensörü.......................................................................................................... 40
7.2 Haberleşme Adaptörü...........................................................................................................40
8. Sözlük........................................................................................................................................41
9. Teknik özellikler..........................................................................................................................44
4
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULANIM KILAVUZU
1. Genel
1.1 Güvenlik
Kontrol Rölesinin kurulumu ve işletimi esnasında aşağıdaki önlemler göz önünde bulundurulmalıdır:
•
•
•
•
•
Kontrol Rölesinin kurulumu vasıflı bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
Kontrol Rölesinde güç varken, bağlantılara dokunmayın. Kontrol Rölesinin arka tarafında
bulunan herhangi bir parçaya değmeden evvel işletim geriliminin sökülmüş olduğundan emin olun.
Canlı akım devrelerini açmayın, bu durum tehlikeli yüksek gerilim oluşmasına sebep olabilir.
Akım trafosunu (CT) bir panoya kurulu Kontrol Rölesini değiştirirken veya çıkartırken,
her zaman kısa devre yaptırın.
Kontrol Rölesinin mahfazasını açmayın, içeride kullanıcı tarafından tamir edilecek herhangi
bir parça yoktur.
Güç Faktörü Kontrol Rölesinin iletişim bağlantısına dışarıdan bağlanan programlama cihazları
IEC 60950-1 standardına uygun olmalıdır.
Kullanılan terminolojiyi daha iyi anlamak için, lütfen bu kılavuzun sonundaki sözlük bölümüne
bakın.
1.2 Çevre Koşulları
Kontrol Rölesi aşağıdaki çevre koşullarına uygun olarak tasarlanmıştır:
• Ev içi kullanım
• 2000 metreye kadar irtifalar
• 0°…+60°C aralığında ortam sıcaklığı
• 31°C sıcaklığa kadar azami nem %80 den %50 ve 40°C’ye kadar lineer olarak düşer.
• Ana güç kaynağının gerilim değişimi namına gerilimi, yüzde –20/+15 sınırını geçmemelidir
• Kurulum kategorisi III’e göre olmalıdır
(IEC 61010-1)
• Kirlilik derecesi 2 (IEC 61010-1)
• Transient aşırı gerilim
5
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
1.3 Tanım
Önden görünüş:
A
B
E
D
C
Açıklamalar
A
B
C
D
E
Ekran
Tuşlar
Kapağın açılması
Kapak
Panel montajı için montaj dirseği
6
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
Arkadan görünüş:
F
H
G
M
L
K
I
J
Açıklamalar
F
G
H
I
J
K
L
M
Kademe çıkış bağlantıları
İsim plakası
Panel montajı için montaj dirseği
DIN-rayı montajı için sabitleme yayı
Akım, gerilim, ısı sensörü ve hedef cos φ bağlantı girişleri
Fan ve alarm
çıkışları
DIN-rayına montaj bölgesi
Haberleşme Adaptörü (CCA-01) kapağı
!
7
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
Yandan görünüş:
N
O
Açıklamalar
N
O
DIN-ray sabitleme yayı
Isı ölçümü için hava girişi
Teknik detaylar için bkz. Bölüm 9
8
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
2. Kurulum
Kontrol Rölesi panoya (kesilip çıkartılmış 138 x 138 mm) veya DIN-rayına montaj için
tasarlanmıştır. Panele yan tarafa yerleştirilen yaylar veya raylara tornavida ile kullanılan
sabitleme yayları ile kilitlenir.
Kontrol Rölesini şebekeye bağlamak için iki yöntem vardır.
Gerilim LN (Fat – Nötr)
→ Akım trafosu ile gerilim ölçümü aynı fat
üzerinden
Gerilim LL (Fat – Fat )
→ Akım trafosu geirlim ölçümü için kullanılmayan
fat üzerinden
Gerilim ölçümü ("U1" ve " U2") ve besleme voltajı ("0V" ve "110V"/"230V"/"400V") için ayrı girişler
mevcuttur. Kumanda aygıtı, ana menüden Gerilimi Otomatik Kurulum seçeneği seçildiğinde, yanlış
ölçüm bağlantısını otomatik olarak düzeltebilir.
Harici ısı sensörü, gözlemlemek ve "T1" ve "T2" girişlerine bağlayabilmek için cihazların yakınına
monte edilebilir. Kullanılan kablonun, Kontrol Rölesi gerilimleri ile ilgili uluslar arası standartlarına
uygun olmalıdır.
Alternatif hedef cos φ, girişler "φ1" ve "φ2" arasında harici bir röle bağlantısı kullanılarak kontrol
edilebilir. Kullanılan kablonun, Kontrol Rölesi gerilimleri ile ilgili uluslar arası standartlarına
uygun olmalıdır.
Dikkat :
YG Şebekesinde uygulamak için önce bölüm 6.3'e bakın.
60°C ortam ısısında, bağlantı kablolarının ısı sınıfı en az 80°C olmalıdır.
Kurulum hakkında notlar:
Bina uygulamalarında bir anahtar veya devre kesici dahil edilmelidir. Ekpmanların yakınında ve
operatörün kolayca erişebileceği bir yerde olmalıdır. Ekipmanların Bağlantı Sökme Cihazı olarak
işaretlenmelidir. Bağlantı Sökme Cihazı olarak işlev gören bir ekipman anahtarı veya devrebölücü IEC 60947-1 ve IEC 60947-3’ün gereksinimlerini karşılamalıdır.
Besleme iletkenine, aşırı-akımdan korunma amaçlı, 10A değerinden büyük olmayan sigorta
veya minyatür devre-kesici bağlanmalıdır.
Aşırı-akımdan korunma cihazları ulusal gereksinimlere uygun olarak belgelendirilmelidir.
9
10
L1
L2
L3
N
PE
400V 50/60 Hz
Şekil 1-1: Kontrol Rölesi bağlantı örneği Fat - Fat (LL)
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
Bağlantı Örneği Fat - Fat
Sigortalar max. 10A
AÇIK/KAPALI
anahtarı
U2
U1
R1
R2
R3
R4
R5
R6
C
S1
S2
T1
T2
400V
230V
110V
0V
cos φ2 için
seçim anahtarı
Alarm
devresi
φ1
φ2
Arkadan Görünüş
A
B
Güç Faktörü Kontrol
Rölesi NRC12
F1
F2
C
R7
R8
R9
R10
R11
R12
Fan
Kademeler 2... 11’in bağlantısı 1 ve 12'de olduğu gibi
Kapasitör
kademe 1
Harici
Isı probu
Bağlantı yok
Kapasitör
kademe 12
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
YÜK
11
L1
L2
L3
N
PE
400V 50/60 Hz
Şekil1-2: Kontrol Rölesi bağlantı örneği Fat - Nört (LN)
U2
U1
R1
R2
R3
R4
R5
R6
C
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
Bağlantı Örneği Fat – Nötr’e
Sigortalar max. 10A
AÇIK/KAPALI
anahtarı
S1
S2
T1
T2
400V
230V
110V
0V
cos φ2 için
seçim anahtarı
φ1
φ2
Alarm
devresi
Arkadan Görünüş
A
B
Güç Faktörü Kontrol
Rölesi NRC12
F1
F2
C
R7
R8
R9
R10
R11
R12
Fan
Kademeler 2... 11’in bağlantısı 1 ve 12'de olduğu gibi
Kapasitör
kademe 1
Harici
ısı probu
Bağlantı yok
Kapasitör
kademe 1 2
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
YÜK
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
3. Ekran
Kontro Rölesi,128 x 64 piksel çözünürlüklü, arkadan aydınlanmalı nokta matrisli ekran bulunur.
Genel
Menü Sembolleri
Uyarı sembolleri
U Düşük uyarısı
ölçüm voltajı yok uyarısı
Dizin
Endükletif
Devreye alma
Kapasitif
I Düşük uyarısı
Kademe önayarı
Hedef Cos
1 veya 2
I Yüksek uyarısı
Manuel kurulum
İstem Yukarı / Aşağı
Otomatik kurulum
Kademe Kapalı / Açık
Ölçümler
Kopuk kademe
Semboller arasında dolaşma
ve düzenleme
Yukarı işlev düğmesi
Parametreler
Sabit kademeler
Aşağı işlev düğmesi
Alarmlar
Fan
Yukarı ve Aşağı işlev düğmesi
Bakım
Menü seçimi için düğmeler
Alarm aktif
Kilitlenmiş menü
Haberleşme sembolleri
Okuma
Okuma + Alarm Resetleme
Okuma / Yazma
Alarm kodları
ANA EKRAN
Menü Sembolü
Alarm göstergesi
Haberleşme sembolü
Fan durumu
Hedef Cos φ
Kademe durumu
Yukarı istem
Alarm ayarlarına
Ölçüm menüsüne
Şekil 2: Ekran düzeni ve semboller
12
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
4. Başlatma Prosedürü
Enerji vermeden önce, bütün Röle terminallerinin kablolarını kontrol edin. Doğru çalışma
geriliminde çalıştığınıza emin olun. Yanlış gerilim girişi seçimi kontrol rölesine kalıcı zarar verebilir.
İlk enerji verildiğinde, kontrol rölesi otomatik olarak menünün dil ayarını sorar.
Şekil 3: Dil ayarı ekranı
Yardım ekranına ulaşmak için, herhangi bir anda
?
13
-düğmesine basın.
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
5. Menü İşlemleri
5.1 Genel
Farklı menü seviyeleri arasında gezinmek
Kaza ile kullanıma karşı tedbir olarak, bazı menülerin erişimi anahtar kilidi ile engellenmiştir.
Anahtar kilidi, belirli menü seçeneklerinin kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde bir dizi tuşa
basarak gerçekleştirilir. Kod kilidi uzun beklemelerde (en son tuşa basılmasından 5 dakika sonra)
otomatik olarak kapanır.
Tuşkilidi Tipi 1
Kod Kilidi
Kilidi açmak için
kod girin
2 saniye
boyunca
ve
tuşlarına beraber basın
Alt menü
Tuşkilidi Tipi 2
Kod Kilidi
Kilidi açmak için
kod girin
1.
2 saniye
boyunca
ve
tuşlarına beraber basın
Sonra
Alt menü
2.
2 saniye
boyunca
ve
tuşlarına beraber basın
Şekil 4: Anahtar kilidi kullanarak alt-menülere erişim
14
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
Bir değeri ayarlamak
Tek parametre düzenleyici
Düzenleyiciye
Arttır / önceki
değer
Ayarlama bitti
değeri kaydet
Kalem A
Ayarlamayı
iptal et
Azalt / sonraki
değer
Çoklu parametre düzenleyici
Önceki öğe
Düzenleyiciye
Ayarlamayı
iptal et
Öğe A
Arttır / önceki
değer
Öğe B
Azalt / sonraki
değer
Ayarlama bitti
değeri kaydet
Sonraki Öğe
Şekil 5: Bir değeri ayarlamak
Daha hızlı arttırmak/azaltmak için düğmeye basılı tutun.
Kontrol Rölesi yardımını kullanmak
Herhangi bir anda
?
-düğmesine basılması, o anki kumanda ekranı hakkında bilgi ve arama
yapmak ile ilgili yardımların görüntülenmesini sağlar.
Dil
Menüler için dil seçimi
Yukarı Kaydır
ve
ile seçin
basarak değeri seçin ve
bir sonraki parametreye geçin
Şekil 6: Kontrol Rölesinin yardımını kullanmak
15
Aşağı Kaydır
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
5.2 Ana Menü
Ana menü, kontrol rölesi kurulumu ve işletimi için gereken bütün temel alt-menüleri barındırır.
Hangi menüler seçilmeli?
Pano üreticisi
atölyesinde
Sahada:
Hizmete alma
Sahada:
Hizmet esnasında
Otomatik
Çalıştırma
Parametrelerin oto.
olarak kurulumu
Ölçüm
Otomatik
Çalıştırma
Devreye alma
Hayır
Uzmanlık
Gerekli mi?
Evet
Kademe ön-ayarı
Otomatik
Çalıştırma
Parametrelerin manuel
olarak kurulumu
Otomatik
Çalıştırma
Parametreler
Parametreler
Otomatik
Çalıştırma
Alarmaların kurulumu
Alarmaların kurulumu
Sadece uzmanlar
için
Otomatik
Çalıştırma
Otomatik
Çalıştırma
Bakım
Şekil 7: Gereken uzmanlık ve menü seçimi
Eğer kademe konfigürasyonu doğru yapılırsa, işletime alma işlemi herhangi bir özel uzmanlık
gerektirmez.
16
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
(1)Ön-Konfigürasyon
Fabrika ayarları değiştirilmemişse, bu menü atölyede
panonun önceden ayarlanmasına olanak tanır.
Ön ayardan sonra, bu menünün başlığı, kumanda
aygıtının hizmete sokulmasını sağlayan (2) Devreye
alma, başlığı ile değiştirilir.
(3) Parametrelerin Otomatik Kurulumu
Kontrol Rölesinin önceden ayarlanmamış olması
halinde, Deneyimli bir operatör panonun bütün
özelliklerini otomatik olarak ayarlayıp işletime sokabilir.
(4) Parametrelerin manuel olarak kurulumu
Kontrol Rölesinin önceden ayarlanmamış olması
halinde, Deneyimli bir operatör panonun bütün
özelliklerini otomatik olarak ayarlayıp işletime sokabilir.
(5) Ölçüm
Ölçüm menüsü şebekeden alınan en yaygın
ölçümleri barındırır ve pano hakkında biraz
bilgi verir. Bu menü salt okunurdur.
(6) Parametreler
Deneyimli bir kullanıcı, herhangi bir anda, bu menüyü
kullanarak en çok kullanılan işletim parametrelerine
erişebilir. Bu menü, konfigürasyon ve kurulum
prosedürlerinin aksine, bütün bölümlerine serbest
ve kısıtlanmamış erişim olanağı sunar ve ara sıra
meydana gelen parametre erişimi gerektiğinde
kullanılmalıdır.
(7) Alarm ayarları
Alarmların durumunu göstermek ve parametrelerini
ayarlamak içindir.
(8) Bakım
Bakım menüsü panonun, kapasitörlerin ve kontaktörlerin
kullanımı hakkında faydalı bilgiler sunar. Ayrıca
destekleyici ayarlar Ve işlemler de dahil edilmiştir.
Bu menü temelde üreticinin bakım ekibi tarafından
kullanılması amaçlıdır.
Şekil 8: Ana menü
17
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
5.3 Ön-Konfigürasyon
Bu menünün öğelerine giriş yapmak zorunludur. Bunun anlamı, ön-ayarlamanın tamamlanması için
bütün öğelerin girişi tamamlanmalıdır
NOTLAR:
Dizine,
1) Ön- Konfigürasyon menüsünü YG şebekesi uygulamaları için kullanmayın.
2) Eğer 1. basamak sabitlenmişse, Ön- Konfigürasyon menüsünün sonunda “İptal” seçeneğini seçin.
anahtarına basılarak ara verilebilir. Tanımlar için Bkz. Sözlük (Bölüm 8).
Kod Kilidi
Tuş Kilidi Tipi1
Seç
Dil
Seç
Uygulama
Sonraki
Önceki
Ayarla
Giriş Voltajı
Kablolama
Hedef Cos φ
Seç
Sonraki
Önceki
Ayarla
Sonraki
Önceki
Gecikmeler
Ayarla
Kademe programı
Seç
Ayarla
Kademe kurulumu
Sonraki
Önceki
İptal
HAZIR
Şekil 9: Ön-Konfigürasyon
18
Kabul
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
5.4 Devreye Alma
5.4.1 Devreye Alma Dizini
Önceden ayarlanmış bir kontrol rölesi, bu menü ile devreye alınır. Dizinde, manuel olarak girilen
parametrelerin şebeke ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için, otomatik bir değer algılama
ve otomatik parametre doğrulama bulunur.
Parametre tanımları için Bkz. Sözlük (Bölüm 8)
NOT:
Devreye alma menüsünün kullanımı, YG Şebeke uygulamalarında Kullanılmamalıdır.
Kod Kilidi
Tuş Kilidi Tipi1
Dil
Seç
Transformatörler
Seç
Sonraki
Önceki
Ayarla
Sonraki
Önceki
Hedef Cos φ
Doğruluyor
Doğrulama
Hayır
Kullanıcı Duraklatması
Hata mesajı
Gözat
Şekil 10: Devreye alma
19
Evet
Sonuç Ekranı
Hizmete alınmıştır
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
5.4.2 Hata Listesi
Hata olduğunda ne yapılmalı ?
Hata kodları, bir sorunu tanımlamanıza ve gidermenize yarar.
Kod
Tanımı
Dengesiz şebeke: Kontrol Rölesi , şebeke
üzerinde aşırı yük değişimleri olmasından
dolayı parametreleri doğrulayamıyor/
arayamıyor.
Yapılacak Eylem
Parametre menüsünü kullanarak,
parametre ayarlarına manuel olarak
girin
Devreye alma dizinini tekrar yürütün.
Kademe boyutu çok küçük: İlk kademenin
etkisi ölçülemiyor. CT Gereğinden büyük,
yanlış kablolama, işlevsiz kademeler.
Bağlantıları, Akım Trafosunu, kapasitör
kademelerini (İlk basamak)
kontrol edin.
Dizin bulunamadı: Kademe oranı mevcut
kademe dizisi ile örtüşmüyor.
Kademelerin durumunu ve
boylarını kontrol edin.
Kontaktörleri ve Kademe bağlantılarını
kontrol edin.
Kademelerin ve kontaktörlerin
durumunu ve boylarını kontrol edin.
Kademe boyutu çok büyük: Ölçülen
kademenin birinci kademeye oranı çok
büyük. Kademe dizini çözüme
ulaştırılamıyor.
Bu panoya konfigürasyonuna uygun
olmayan otomatik kurulum prosedürü.
Rezerve
Bağlantı doğrulama hatası: Kontol
Rölesi bağlantıları doğru yapılmamış.
Kademe sayma doğrulama hatası:
Kademe sayısı ayarı yanlış.
Kademe dizini doğrulama hatası:
Kademe ebatları seçilen kademe dizini
ile fark oluşturuyor.
C/K değeri doğrulama hatası
Manuel kurulumu kullanarak otomatik
kurulum ile elde edilen bilgileri
onaylayın veya düzeltin.
Gerilim ve Akım girişlerinin bağlantılarını
kontrol edin.
Parametre menüsünden, bağlantı
ayarını kontrol edin.
Basamak sayısı ayarını kontrol edin
Kümedeki basamak sayısını ve
basamakların durumunu kontrol edin.
Kademe dizini ayarlarını kontrol edin.
Panoda kullanılan kademe
ebatlarını kontrol edin.
Kullanılan tepki değerini kontrol edin
Panoda kullanılan ilk kademe
kontrol edin.
Bağlantısı kesilen pano Doğrulama, Arama ve “Kapanma ile Alarm” işlevlerini etkisiz kılar –
Doğrulama / Arama - Sonuç ekranında metin belirir.
20
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
5.5 Parametrelerin Otomatik Kurulumu
Otomatik kurulum menüsü, konu hakkında daha önceden cüzi miktarda bilgi sahibi olan deneyimsiz
kullanıcıların panoyu kolayca işletime alabilmeleri için tasarlanmıştır. Kullanıcının sadece üç adet
sık kullanılan paramereyi girmesi ve diğer parametrelerin bulunması için otomatik bir arama
başlatması yeterlidir.
Otomatik kurulum uygulama ayarının 4-kadranı, basamak programının ideal hale gelmesine yol
açar ve basamak ebatlarının ölçümünü etkisiz kılar. C/K-değeri, kademe kurulumu ve bağlantılar
otomatik olarak algılanır. Otomatik algılama, sabit kademeler ayarlanmışsa mevcut değildir.
NOT:
Parametrelerin otomatik olarak kurulumu menüsünün kullanımı, YG şebeke
uygulamalarında kullanılmamalıdır.
Hata oluşması durumunda, bir önceki sayfadaki hata tablosuna başvurun.
Kod Kilidi
Tuş Kilidi Tipi1
Ayarla
Transformatörler
Sonraki
Önceki
Ayarla
Giriş Gerilimi
Ayarla
Hedef Cos φ
Sonraki
Önceki
Arıyor
Kullanıcı Duraklatması
Hayır
Hata mesajı
Gözat
Evet
Sonuç Ekranı
Hizmete alınmıştır
Şekil 11: Parametrelerin otomatik olarak kurulumu
21
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
5.6 Parametrelerin Manuel Kurulumu
Manuel kurulum prosedürü deneyimli kullanıcılar için tasarlanmıştır. Kontrol Rölesi işletime
alınmadan evvel 9 adet önemli parametresinin girişleri yapılmalıdır.
Dizin, bu dizinde girilen parametrelerin otomatik olarak doğrulanması ile sona erer.
Bu menü öğelerine giriş yapmak zorunldur. Bunun anlamı, kurulumun doğrulanması yapılması
için bütün öğelerine erişilmesi gerektiğidir. Dizine,
anahtarına basılarak ara verilebilir.
Parametre tanımları için Bkz. Sözlük (Bölüm 8).
Doğrulamada hata olursa, sayfa 20’deki hata tablosuna başvurun.
NOT:
Parametrelerin manuel olarak kurulumu menüsünün kullanımı, YG şebekesi
uygulamalarında kullanılmamalıdır.
22
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
Kapasitif ve Enduktif icin
Ayni C/K degeri girilecek
Tuş Kilidi Tipi1
Uygulama
Seç
Sonraki
Önceki
Transformatörler
Ayarla
Ayarla
Sonraki
Önceki
Giriş Gerilimi
Ayarla
Seç
Bağlantılar
C/K Degerinin girildigi bolum
Detay icin sayda 28'e bakabilirsiniz.
Sonraki
Önceki
Arıyor
Ayarla
Hedef Cos φ
Sonraki
Önceki
Sonraki
Önceki
Tepki Değerleri
Ayarla
Gecikmeler
Kademe Programı
Seç
Kademe Kurulumu
Ayarla
İptal
Sonraki
Önceki
Doğrulanıyor
Doğrulama
Hayır
Evet
Kullanıcı Duraklatması
Sonuç Ekranı
Hata mesajı
Gözat
Hizmete alınmıştır
Şekil 12: Parametrelerin manuel olarak kurulumu
23
Kabul
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
5.7 Ölçüm Menüsü
Ölçüm menüsü Şebekeden alınan en çok kullanılan ölçümleri içerir. Bu, salt okunur bir menüdür,
görüntülenen ölçümlerden sadece bazılarının seçilmesi mümkündür.
Devreye aldıktan sonra çalıştırma
Genel bakış
Gerilim
Önceki harmonik
Sonraki harmonik
Alarmları sıfırla
Alarm kaydı
Akım
Güç
Isı
Kademe
Kullanımı
Önceki ekran
Sonraki ekran
Şekil 13: Ölçüm Menüsü
Ölçümlerin Tanımları:
Ekran
Öğe
Tanım
Belirlenen alarmların listesi A = Aktif alarm
En son 5 alarmın listesi. Alarm listesi “Alarm kaydını sil"
işlevini kullanarak Bakım menüsünden temizlenebilir.
Giriş voltajı(VLL Fat - Fat VLN Fat - Nötr)
Voltajın toplam harmonik bozulması
Kapasitör aşırı yüklenme faktörü
Reaktif güç
Dahili ısı
24
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
Ekran
Öğe
VOLTAGE
U1
KULLANIM KILAVUZU
Tanım
TEMPERATURE
Giriş voltajı(VLL Fat - Far VLN Fat - Nötr ve Voltaj limitleri.
Eğer nominal değer standart değilse, grafik Ekran, %
oranındadır.
Voltajın toplam harmonik bozulması ve onun alarm sınırı.
Voltajın toplam harmonik bozulması ve harmonik
bileşenler.
Akımın toplam harmonik bozulması ve harmonik
bileşenler.
Kapasitör aşırı yüklenme faktörü (nominal voltajda ölçülen
akımın itibari akıma oranı) ve alarm sınırı.
Birincil CT (faz akımı) Aktif akım
Birincil CT Reaktif akım
Birincil CT’nin görünen akımı
Aktif Güç (3-fazlı toplam güç)
Reaktif güç
Görünen güç
Dahili ısı, fan sınırı ve alarm sınırı.
STEP USAGE
Kademe sayısı ve kullanım saatleri
THD(U)
THD(I)
I RMS / I 1
CURRENT
Active
POWER
Active
Nominal değer
Alarm limiti
Alarm sınırı
Voltaj bağlantısı
şekli
Ölçülen değer
Şekil 13-2: Ölçülen değer ve alarm sınırları
Harmonik
bozulma
değerleri
Toplam harmonik bozulma
Seçilen harmoniklerin değerleri
Harmonikler arasında gezinmek için tuşlar
Şekil 13-3: Voltaj harmoniklerini gösteren grafikler
Fan sınırı
Alarm sınırı
Fan
Dahili ısı
Harici ısı (sadece harici ısı sensörü bağlıysa
mevcuttur)
Isı değerleri
Şekil 13-4: Isı değerleri ve Fan durumu
25
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
5.8 Parametreler
DİKKAT:
YG panosuna (Gerilim Trafosu ile) kurulum yapılması durumunda, varsayılan
fabrika ayarlarını ayarlamanız gerekir. Kapasitörlerin zarar görmemesi için,
tekrar bağlanma gecikmesi daha yüksek bir değere getirilmelidir (örneğin
600 saniye).
En sık kullanılan işletim parametrelerine bu menüden ulaşılabilir.
Bu menü, bu metinde daha önce sunulan konfigürasyon ve kurulum dizinlerinin aksine, bütün
kalemleri içine serbest ve kısıtlamasız giriş olanağı sunar ve nadiren, parametre erişimi gerektiğinde
kullanılmalıdır. Parametrelerde büyük değişiklikler yaparsanız, kontrol rölesini yeniden başlatın.
Kademe ebatlarını izleme seçeneğini açmak için, kademe sayısını, kademe dizinini ve ilk
kademenin boyunu ayarlayın (reaktif gücü ve gerilimi), boyutları başlatın (düzenleyiciden çıkarken).
Eğeristerseniz, kademe boyutları 0’a ayarlanırsa, kademe ebatlarını izleme seçeneği kapanır.
Kademe boyutlarını izleme seçeneği aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:
Yükler sürekli ve hızlı bir şekilde değişiyorsa
Eğer ilk kademe toplam ölçüm cetveline göre çok ufaksa
Eğer YG uygulaması seçilmişse (otomatik olarak etkinliği kaldırılır)
Sabit kademeler izlenemez veya doğrulanamaz. İlk kademeyi sabit ayarlamak ayrıca arama
ve araştırma işlevlerini de geçersiz kılar.
Parametre tanımları için Bkz. Sözlük (Bölüm 8).
Doğrulamada hata olursa, sayfa 20’deki hata tablosuna başvurun.
26
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
Düzenleme modu
Parametre
seçimi
Ses şiddeti
ayarı
Değeri kabul et
Onayla
Değeri reddet
Kademe Kurulumu
İptal / K a b u l
Onayla
Şekil 14: Parametreler
Parametrelerin Tanımları:
Ekran
Öğe
Tanım
2 Kuadraut uygulaması: Sadece güç kullanılır, en
olağan durum.
4 Kuadraut uygulaması: Güç üretimi mümkündür.
Otomatik kurulumda uygulama 4-Kuadrauta yönlendirilir.
Şebeke geriliminin uygulama aralığı.
27
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
Ekran
Öğe
Transformers
CT
VT
Akım Trafosu. Primer ve Sekonder.
Gerilim Trafosu oranı. VT seçili voltaj aralıklarında
kullanılır.
U1 ve U2 terminallerindeki Nominal gerilim referansı.
VT uygulamasında, sekonder voltaj girilir ve hesaplanan
primer voltaj görüntülenir.
Voltage Phase
Voltaj ölçümünün konumu:
L2-L3, L3-L1, L1- L2, L1-N, L2-N veya L3-N. Otomatik
kurulum veya otomatik aramada algılanan, ve doğrulama
işlevi ile kontrol edilen. Ayrıca Bkz. Kurulum (bölüm 2)
Akım ölçümünün konumu: L1, L2 veya L3. Otomatik
kurulum veya otomatik aramada belirlenen, ve doğrulama
işlevi ile kontrol edilen. Ayrıca Bkz. Kurulum (bölüm 2)
Otomatik kurulum veya otomatik aramada belirlenen,
ve doğrulama işlevi ile kontrol edilen.
DOĞRUDAN = akım ölçümünün normal kutbu.
TERS = akım ölçümünün ters kutbu.
OTOMATİK = otomatik akım kutbu algılaması,
4 kuadraut uygulamalarında etkisiz kılınmıştır.
Input Voltage
Wiring
CT Phase
CT Polarity
Target Cos φ
Cos φ 1
Cos φ 2
Resp Values
Inductive
Capacitive
Auto Seek
Delays
Reconnection
Step Program
Step Setup
Num of Steps
Step Seq
Tanım
Primer Hedef Cos φ (normalde kontrol rölesinin
girişi açıkken kullanılır), 0.80 ind - 0.90 cap
Sekonder Hedef Cos φ (röle girişini kapatarak seçilir)
0.80 ind - 0.90 cap. Taban ekranındaki sembol
Kumanda rölesinin durumunu gösterir.
Endüktif Reaktif gücü için C/K değeri, 0.01 - 1.99. Formül
kullanarak veya C/K değer tablosu kullanarak hesaplayın.
Otomatik kurulum veya otomatik aramada veya manuel
olarak algılanan. Doğrulama işlevi ile kontrol edilen.
Kapasitif Reaktif gücü için C/K değeri, 0.01 - 1.99. Formül
kullanarak veya C/K değer tablosu kullanarak hesaplayın.
Otomatik kurulum veya otomatik aramada veya manuel
olarak algılanan. Doğrulama işlevi ile kontrol edilen.
Otomatik C/K-değeri arama, ilk basamağı birkaç sefer
bağlar ve bağlantısını keser. YG şebeke uygulamaları
üzerinde kullanmayın
10s - 900s. Tekrar bağlanma gecikmesi ve tepki gecikmesi.
Tekrar bağlanma gecikmesi basamak kapasitörlerini korumak için kullanılır (kısa değerler kullanmayın). Tepki
gecikmesi, kademe değişimleri arasındaki asgarisüre, tekrar
bağlanma gecikmesinin %20’si olarak tanımlanır, Asgari
10 saniye. İtibari değer, dahili şarj boşaltma asgari 50V 1
dirençleri bulunan kapasitörleri için geçerlidir. İdeal basamak
programı kullanılınca, tekrar bağlanma daha hızlı olur.
(Otomatik kurulumda İdeale zorlanır).
Normal, kademe dizini 1.2.4.4.4 için uygundur.
Dairesel 1.1.1, kademe dizini 1.1.1.1.1 için uygundur.
Dairesel 1.2.2, kademe dizini 1.2.2.2.2 için uygundur.
İstif, kademe dizini 1.1.1.1.1 için uygundur.
İdeal, birden fazla kademe dizini için uygundur
Kademe sayısı, 1-12. Otomatik kurulumda algılanan
ve doğrulama işlevi ile kontrol edilen
Kademe Dizini (ideal kademelendirme programı, kademe
boyutu izleme işlevi ve alarm 12 için gerekli ). Otomatik
kurulumda algılanan ve doğrulama işlevi ile kontrol edilen.
28
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
Ekran
Öğe
1st Step
Voltage
Fixed Steps
Verify
Step Test
Modbus Setup
Status
Mode
Address
Bits/s
KULLANIM KILAVUZU
Tanım
Verilen gerililm seviyesinde ilk kademenin boyutları
(sonraki Parametre) 1kvar - 400kvar, kademe
boyutu izleme için. 0 = kademe boyutu izleme kapalı.
Alarmlar menüsüne bakın (bölüm 5.9) / Alarm 12
Kademenin nominal gerilimi ( Fat - Fat )
A: Otomatik (varsayılan)
0: Sabit kademe KAPALI
1: Sabit kademe AÇIK
Sabit olarak ayarlanan kademeler herhangi bir
otomatik işleve dahil edilmemiştir.
Sabit kademeler ve İdeal Kademelendirme Programı
beraber kullanılamaz.
C/K, kademelerin ve bağlantıların otomatik doğrulaması.
Hata olması durumunda , sayfa 20’deki hata tablosuna
başvurun. YG şebekesi uygulamaları üzerinde kullanmayın!
Kademelerin test için manuel bağlantı
Toplam doğru mesaj sayısını gösteren 2 rakam sayaç +
Hata mesaj sayısını gösteren 2 rakam sayaç +
Cevap verilen mesaj sayısını gösteren 2 rakam sayaç +
Kontrol Rölesi Haberleşmesinin kullanılması.
YOK = Haberleşme etkin değil
OKUMA = Haberleşme bilgileri okuyor
OKUMA/SIFIRLAMA = Haberleşme bilgileri okuyor ve
alarmları sıfırlıyor.
OKUMA/YAZMA = Okuma bilgileri okuyor ve yazıyor
Kontrol Rölesi Modbus slave adresi
Veri iletimi için kullanılan Bit oranı
Kullanıcı arayüzü için dil seçimi
5.9 Alarm Menüsü
Alarm menüsünde, her bir alarm ayrı ayrı etkinleştirilebilir veya etkisiz hale getirilebilir. Alarmlar
1-11 etkin durumda ve alarm 12 varsayılaan olarak etkin değildir. Alarm ekranı ayrıca alrmın
aktif veya pasif olduğunu da gösterir.
Ayrıca, bazı alarm tetikleme seviyeleri de ayarlanabilir. Alarmlar 2, 9, 10 yüzünden bağlantısı
kesilen kademeler, alarm ayarlarından etkinleştirilebilir veya etkisiz hale getirilebilir.
Alarm durumu algılanırsa, ilgili alarmın numarası ekranın üst tarafında belirir ve alarm sembolü
görünür hale gelir.
Ayrıca, alarm rölesi de etkinleştirilir.
Alarm belirteçleri taban ekranının alarm iletisinden (
Eğer alarm durumu hala aktifse, alarm sıfırlanamaz.
29
F1
) sıfırlanabilir, bu bütün pasif alarmları siler.
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
Alarm tanımları ve sınırlarının listesi:
Alarm
No.
Alarm
1
Kademe dışı
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tanım
Sınır, Sınır ayarlaması
Bağlanacak kademe kalmadı. Şebeke hala endüktif
ve daha fazla kademenin var olmasını talep ediyor.
Avlama
Devam eden daha fazla/az basamak istemi algılanmıştır. 10 dak.
Ind. < 0.50, cap. < 0.80
Akım geçiyor, ancak cos φ aralık dışında.
Anormal Cos φ
80%
Düşük Gerilim
Aşırı Kompautasyon Bağlantısı kesilecek kademe kalmadı, şebeke
hala kapasitif.
Yanlış frekans
Başlangıç itibari değeri +- 2 Hz.
Başlangıçta algılanan frekans ne 50 Hz ne de
60Hz +- 2 Hz.
Nominal değerin %115’i
Aşırı akım
110%( 30 min ) veya 120%(1 min)
Aşırı gerilim
Aşırı sıcaklık
Standart sıcaklık limit ayarları
Eğer harici sıcaklık sensörü bulunuyorsa,
sadece harici sıcaklık izlenir.
THD(U) sınır ayarı, varsayılan %7.
Çok Yüksek THD(U) Harmonik voltaj bozulması sınırın üstünde.
Kapasitör aşırı
Harmonik bozulma veya rezonansla kirlenmiş IRMS/I1 sınır ayarı, varsayılan 1.5.
yüklenmesi
akımın, aşırı yüklenme faktörü RMS/I1 sınırın üstünde.
Kap. Çıkışı Düşük
Kapasitans bağlantı ve sökülme esnasında Kapasitör değeri < 75 % nominal
ölçülür. Kademe boyutları, kademe
boyutlarının izlenmesi için ayarlanmalıdır
(Bkz. Parametreler/Kademe Ayarları)
Alarm nedenleri ve yapılacak işlemlerin listesi:
Alarm
No.
1
Alarm
2
Kademe dışı
Avlama
3
Anormal cos φ
4
5
Düşük Gerilim
Aşırı Telafi
6
Yanlış frekans
7
8
Aşırı akım
Aşırı gerilim
9
Aşırı sıcaklık
10
Çok Yüksek THD(U)
Olası sebep
Bağlantı veya LL/LN hatası
Yetersiz Kompautasyon panosu
Gereğinden küçük C/K
değeri Yanlış program
seçimi arızalı kapasitörler.
Yapılacak işlem
Eğer alarm kurulum menüsünde, bağlantı
kesme seçeneği AÇIK konumundaysa,
kümenin bağlantısı 10 dakikalığına kesilir.
Hiçbir bağlantı kesintisi varsayılan değildir.
Bağlantı hatası
Aşırı kapasitif şebeke (yapışmış kontaktörler)
Aşırı düşük akım
Bağlantı veya LL/LN hatası sabit basamakların
uygunsuz kullanımı.
Başlangıçta yanlış veya dengesiz frekans
algılanmıştır
Normalden küçük akım trafosu
Ortam sıcaklığı fazla yüksek
Arızalı soğutma sistemi
Harmonik kirlenme
Rezonans
11
Kapasitör aşırı
yüklenmesi
Harmonik bozulma, rezonans
12
Kap. Çıkışı Düşük
Bozuk kapasitör
Voltaj geri gelene kadar bağlantının kesilmesi
Regülasyonu durdurun Otomatik
yeniden başlatma yok
Alarm esnasında kademelerin
bağlantılarının geçici olarak
kesilmesi ve onu takip eden gecikme
Eğer alarm kurulum menüsünde, bağlantı kesme
seçeneği AÇIK konumundaysa, alarm ve ondan
sonraki gecikme esnasındaki kademelerin
bağlantılarının geçici olarak kesilmesi. Bağlantı
kesilmesi varsayılandır.
Eğer alarm kurulum menüsünde, bağlantı kesme
seçeneği AÇIK konumundaysa, alarm ve ondan
sonraki gecikme esnasındaki kademelerin
bağlantılarının geçici olarak kesilmesi. Hiçbir
bağlantı kesintisi varsayılan değildir.
Alarm ve ondan sonraki gecikme
esnasındaki kademelerin bağlantılarının geçici olarak kesilmesi.
Taban ekranında x - işaretidir
Alarm 12 oluşması durumunda kullanıcı alarm durumunu kapatmalı işlem zarar görmüş
kondansatörü KAPALI Durumuna getirebilir.
30
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
Tuşkilidi tipi 1
Düzenleme modu:
Parametre
seçme
Değer ayarlama
Değer onaylama
Değer reddetme
Şekil 15: Alarm menüsü
Alarm kontakları:
Kontrol Rölesi enerjili olmadığında kapalıdır.
Kontrol Rölesinde enerji var ama alarm durumu yoksa açılır.
Kontrol Rölesinde enerji var ve alarm durumu varsa kapanır.
•
•
•
Alarm parametrelerinin açıklamaları:
Öğe
Tanım
ACT = Alarm aktif ve tetiklenmiş
PAS = Alarm pasif
ETKİN = Alarm AÇIK
ETKİN DEĞİL = Herhangi bir koşulda alarm çalmaz. Alarmın diğer ayarlarının
herhangi bir etkisi yoktur.
Alarmlar 2,9 ve 10 için
AÇIK = Alarm durumunda panonun kapanması
KAPALI = Kapanma olmaz
Alarmlar 9,10 ve 11 için algılama sınırları
5.10 Bakım Menüsü
Bakım menüsü Kompautasyon panosu, kapasitörlerin ve kontaktörlerin kullanımı hakkında
faydalı bilgiler sunar. Ayrıca bazı yardımcı ayarlar da dahil edilmiştir.
DİKKAT:
Bu menü sadece uzmanların erişimi için kısıtlanmıştır.
31
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIIM KILAVUZU
Tuşkilidi tipi 2
Değer ayarlama
Değer onaylama
Değer reddetme
Kademelere gözat
Tüm kademe bilgilerini
sil
Mevcut kademe bilgilerini
sil
Menü’ ye dön
İptal
Kabul
Şekil 16: 5.10 Bakım Menüsü
Bakım açıklamaları:
Ekran
Controller info
Limit Settings
Step Usage
Clear Stats
Alarm Log
Clr Alarm Log
Bank Test
Factory Config
Öğe
S/N
Program vers
Uptime
Alarm limit
Fan offset
Fan limit
Tanım
Seri Numarası
Yazılım versiyonu
Gücün açık olduğu saatler
Isı alarm sınırı için ekran
Fan sapması ayarı, fan sınırı - sapma
Fan ısı sınırı için gösterge Eğer harici ısı sensörü
monte edilmişse, fan dış ısı ile kontrol edilir.
Kademelerin bağlantıları, kullanım saatlerinin gösterilmesi
ve temizleme olasılığı.
Kademe istatistiklerinin ve alarm kaydının silinmesi.
En son 5 alarmın kaydı.
Alarm Kaydının Silinmesi
Her kademe otomatik olarak bağlanır ve sonra bağlantısı kesilir.
Bu her kapasitör kademenin bağlantısının test edilmesine
olanak tanır.Sadece bağlantısı kesilmiş kapasitörlerin test
edilmesi için kullanılır. YG şebeke uygulamaları üzerinde
kullanmayın!
Kontrol Rölesini fabrika ayarlarına geri döndürmek
32
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
6. Çeşitli
6.1 Kademe Programları
Kontrol rölesinin algoritması C/K değerine bağlı olan bir tolerans alanı içerisinde cos φ
değerinde ulaşmaya çalışır, Şekil 18. Bu değere ilgili kademeleri açıp kapayarak ulaşır.
Regülasyon programının seçimi basamak tanımını izler:
a) Doğrusal Programı (lineer) :
Bütün kapasitör kademeleri eşit boydadır (örneğin: 1.1.1.1). İşletim dizini son-giren-ilk-çıkar
(SGİÇ) prensibini benimsemektedir. İlk bağlanan kademe, bağlantısı son kesilen kademe
olur, bkz. Tablo 1.
b) Normal program (2+ lineer)
Normal program, kademe oranı 1.2.4.4 olan panolarda kullanılır. Lineer dizin 3. kademeyle
başlar. İlk iki kademe hassas ayar için kullanılır. Kontrol rölesi her zaman önce ilk
kademeyi, daha sonra da ikinci kademeyi çalıştırarak başlar. Diğer kademeler art
arda kullanılır, Bkz. Tablo 2.
c) Dairesel 1:1:1 program A
Bütün kapasitör kademeleri eşit boydadır (örneğin: 1.1.1.1). İşletim dizini ilk-giren-ilk-çıkar
(İGİÇ) prensibini benimsemektedir. Bu kademelendirme programı ile, açma ve kapama
bağlantılarının miktarları sonunda eşit olur. İlk bağlanan kademe, bağlantısı ilk kesilen kademe
olur, ve terside geçerlidir. Daha sonra dairesel dizin izlenir. Doğru bir şekilde işletim sağlanması için,
kontrol rölesine programlanacak kademe sayısı fiziksel kademe sayısına kesinlikle eşit olmalıdır.
Bkz. Tablo 3.
d) Dairesel 1:2:2 program B (1+ Dairesel)
Dairesel programı, kademe oranı 1.2.2.2 olan kümelerde kullanılabilir. Etkinleştrme sınırı
aşıldığında, ilk kademe ayar olarak kullanılır. Dairesel dizin 2. kademeyle başlar.
Bkz. Tablo 4.
e) En uygun program :
En uygun program birden fazla kademe konfigüradyonu ile çalışır:
1.1.1.1.1
1.2.3.3.3
1.1.2.2.2
1.2.3.4.4
1.1.2.3.3
1.2.3.6.6
1.1.2.4.4
1.2.4.4.4
1.2.2.2.2
1.2.4.8.8
hedef cos φ gücüne en kısa zamanda en az sayıda kademe kullanılarak ulaşılır.
Bu algoritma, dairesel program gibi en büyük basamakları kullanır.
Bu program, hedef güce ulaşırkan ve aynı anda tepki gecikmeleri azalırken, seçilen en uygun
kademe boylarını kullanır, özellikle de kompautasyon gücüne büyük bir gereksinim duyulursa
veya şebeke bir anda kapasitif olursa. Bu kademelendirme programı dairesel program gibi
eşit kademeler kullanır.
Sabit kademelerde en uygun program devre dışı bırakılır, ve bu işlemin tersi de geçerlidir.
33
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
Kademe
talep
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kademe sayısı
2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KULLANIM KILAVUZU
Kademe
talep
6
+
+
+
+
+
+
+
-
X
1
X
X
X
X
X
X
X
Kademe sayısı
2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
X
X
X
Tablo 2: Normal program – İşletim
Dizini 1:2:4:4
Tablo 1: Dairesel program – İşletim
Dizini 1:1:1:1
Kademe
talep
+
+
+
+
+
+
+
+
-
1
X
X
X
X
X
X
X
Kademe sayısı
2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kademe
talep
6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
X
X
X
X
X
X
Tablo 3: Dairesel program A– İşletim
Dizini 1:1:1
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kademe sayısı
2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
X
X
X
X
X
Tablo 4: Dairesel program B – İşletim
Dizini 1:2:2
Normal ve en uygun programların karşılaştırılması:
Normal program, cos φ hedef değerine, ilgili kapasitörlerin en küçük kademe değeri ile
ilişkili olarak art arda açıp kapatarak ulaşır.
En uygun program, cos φ hedef değerine, ilgili kapasitörlerin en büyük ve mevcut olan
kademe değeri ile ilişkili olarak art arda açıp kapatarak ulaşır.
34
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
En Uygun Kademe Programı
Kompaute edilmemiş reaktif güç
Kompaute edilmiş reaktif güç
Kademe
boyları: 1:2:4:4
Kademe bağlantıları
End
Kap
4+4+4+4+1 ‘ deki
kademeler
4 ‘ teki
kademeler
4+1 ‘ deki
kademeler
Kademelerin bağlantılarının
kesilmesi
Normal Kademe Programı
Kademe
boyları: 1:2:4:4
End
Kap
4 ‘ teki
kademeler
4+4+4+4+1 ‘ deki
kademeler
Şekil 17: Regülasyon örneği – En uygun Normal karşılaştırması
35
4‘ deki
kademeler
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
6.2 Tepki değerinin (C/K) manuel olarak hesaplanması
Normalde, yaygın olarak C/K değeri olarak bilinen tepki değeri Otomatik Kurulum prosedürünün
bir parçası olarak otomatik bir şekilde gerçekleştirilir, ancak bazı durumlarda, değerler manuel
olarak girilmelidir. Doğru değerler, ilk kademenin boyutlarını (değişken cinsinden), şebeke
ana Fat - Fat arası gerilimi (volt cinsinden) ve Akım trafosu oranlarını kullanarak aşağıdaki
denklemden hesaplanabilir:
C/ K =
Q1
I 1 5A×U LL × 3
Q1
ULL
I1/5A
=
=
=
İlk kademenin VAr cinsinden değeri
Fat - Fat geriliminin Volt cinsinden değeri
Akım trafosu oranı
Alternatif olarak, C/K değeri aşağıdaki tablodan da alınabilir (sadece 400V şebekeler için geçerlidir).
1.
Kademe
(kvar)
5
7,5
10
12,5
15
18,5
20
25
30
37,5
40
50
60
75
90
100
120
150
200
50
0,72
1,08
1,44
1,80
20
100
0,36
0,54
0,72
0,90
1,08
1,34
1,44
1,80
30
150
0,24
0,36
0,48
0,60
0,72
0,89
0,96
1,20
1,44
1,80
1,92
40
200
0,18
0,27
0,36
0,45
0,54
0,67
0,72
0,90
1,08
1,35
1,44
1,80
60
300
0,12
0,18
0,24
0,30
0,36
0,45
0,48
0,60
0,72
0,90
0,96
1,20
1,44
1,80
CT n1/n2
80 100 120 160 200 300 400 500 600 /1
400 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 /5
0,14
0,18
0,23
0,27
0,33
0,36
0,45
0,54
0,68
0,72
0,90
1,08
1,35
1,62
1,80
0,11
0,14
0,18
0,22
0,27
0,29
0,36
0,43
0,54
0,58
0,72
0,87
1,08
1,30
1,44
1,73
0,12
0,15
0,18
0,22
0,24
0,30
0,36
0,45
0,48
0,60
0,72
0,90
1,08
1,20
1,44
1,80
0,11
0,14
0,17
0,18
0,23
0,27
0,34
0,36
0,45
0,54
0,68
0,81
0,90
1,08
1,35
1,80
0,11
0,13
0,14
0,18
0,22
0,27
0,29
0,36
0,43
0,54
0,65
0,72
0,87
1,08
1,44
0,10
0,12
0,14
0,18
0,19
0,24
0,29
0,36
0,43
0,48
0,58
0,72
0,96
0,11
0,14
0,14
0,18
0,22
0,27
0,32
0,36
0,43
0,54
0,72
0,11
0,12
0,14
0,17
0,22
0,26
0,29
0,35
0,43
0,58
0,10
0,12
0,14
0,18
0,22
0,24
0,29
0,36
0,48
Tablo 5: 400 V şebeke için C/K değerleri
Reaktif güç, kademeleri ard arda devreye alarak (yada çıkartarak) C/K değerine karşılık
gelen iki simetrik sınır arasında ayarlanır.
36
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
1 kademenin
etkisi
Kompaute
edilmiş güç
Kompaute edilmemiş
güç
Kapasitif
C/K
Endüktif
C/K
Hedef cos φ
Kapasitif C/K
Endüktif
C/K
Endüktif hedef
cos φ
Kapasitif hedef
cos φ
Şekil 18: Kompautasyon örneği ve sonuçları
37
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
6.3 NRC12’nin Yüksek gerilim uygulamaları
DİKKAT:
YG Panosuna (VT ile) kurulum yapılması durumunda, varsayılan fabrika ayarlarını
ayarlamanız gerekir. Kapasitörlerin zarar görmemesi için, tekrar devreye girme
gecikmesi daha yüksek bir değere getirilmelidir (örneğin 600 saniye).
Kontrol Rölesi, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulursa YG şebekelerinde kullanılabilir.
Bağlantılar şekil 19’a ilişkin Gerilim Trafosu ve Akım Trafosunu kullanmalıdır.
Uygulama menüsünün YG uygulamaları için iki gerilim aralığı vardır. 0.5 - 50 kV ve 10 - 400 kV.
Düşük voltaj aralığının, daha yüksek voltaj aralığından daha iyi bir VT oranı çözünürlüğü ve
kapsamı vardır.
Güvenlik (veya tekrar devreye alma) gecikmesi kapasitörlerin deşarj dirençlerine uygun
olarak uyarlanmalıdır, en sık kullanılan değer 600 saniyedir (10 dakika). Kontrol Rölesinin
varsayılan tekrar devreye alma gecikmesi AG kullanmımı içindir. Gereğinden fazla kısa
bir tekrar devreye alma gecikmesinin kullanılması kapasitörlere zarar verebilir.
Önemli:
Devreye alma işleminin tamamı Parametre menüsü kullanılarak yapılmalıdır
Devreye alan kişi Ön-Konfigürasyonunu, Manuel kurulumu ve devreye alma
menüsünü kullanmamalıdır.
Otomatik kurulum menüsünün kullanılması, kapasitörlerin zarar görmemesi için
katiyen yasaktır.
YG şebekesi uygulamalarında, “Doğrula” veya “Otomatik Arama” seçeneklerini kullanmayın!
38
39
Örnek
20 kV 50/60 Hz
Şekil 19: Kontrol Rölesi YG kullanımı
2 0 kV
1 00 V
U2
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
YG Bağlantı Örneği
L1
L2
L3
PE
N
Sigortalar Maks. 10 A
L
Yardımcı gerilim
φ1
φ2
S1
S2
T1
T2
400V
230V
110V
0V
Arkadan görünüm
A
B
Alarm
devresi
F1
F2
Güç Faktörü Kontrol Rölesi
NRC12
R1
R2
R3
R4
R5
R6
C
U1
C
R7
R8
R9
R10
R11
R12
1 ve 12‘ deki gibi kademeler 2...11’ in bağlanması
Yardımcı
gerilim
Yardımcı
gerilim
Kapasitör
kademe 1
Yardımcı
gerilim
Yardımcı
gerilim
Bağlantı yok
Kapasitör
kademe 12
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
YÜK
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
7. Seçenekler
7.1 Harici sıcaklık sensörü
Kontrol Rölesinde harici sıcaklık sensörü bağlamak için T1/T2 terminalleri bulunur. Harici bir
sıcaklık probu yardımı ile, bir kapasitör panosundaki kritik bir noktanın sıcaklığı Kontrol Rölesi
tarafından izlenebilir. Harici sıcaklık ölçümü, fan ve alarm izlemesinde dahili sıcaklığın etkilerini
azaltır. Harici sıcaklık Sensörü opsiyonel olarak satın alınıp Panoya monte edilebilir.
Kontrol Rölesine enerji verilmişse, bağlantılara dokunmayın ve kumandanın iç tarafındaki
herhangi bir parçaya dokunmadan evvel, işletim bağlantısının kesik olduğundan emin olun.
7.2 Kontrol Rölesi Haberleşme Adaptörü
Kontrol Rölesinde, ana üniteye bağlayan bir Haberleşme bağlantı noktası (COM port) bulunur. Haberleşme
bağlantısı kontrol rölesinin işletimi esnasında elektrik güvenliği sağlanması için kaplanmıştır.
Haberleşme Adaptörü (CCA-01) ayrıca opsiyon olarak satın alınıp, CCA-01’in beraberinde gelen
talimatlar doğrultusunda kumanda aygıtına monte edilebilir.
!
Her zaman, montajdan önce kumanda aygıtının güç bağlantısını kesin.
Enerji vermeden evvel, haberleşme bağlantısının her zaman CCA-01adaptörü
veya orijinal kapağı tarafından kapatılmış olduğundan emin olun. Üzeri
kaplı olamayan bağlantılara enerjiliyken dokunmak elektrik çarpması ile
sonuçlanabilir.
40
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
8. Sözlük
Ekran
bilgileri
KULLANIM KILAVUZU
Tanım
Akım fazla yüksek
Akım fazla alçak bütün kademelerin
bağlantıları kesik 2 kuadrantı uygulaması
Giriş Gerilimi Yok
Kademe boyutlarının izlenmesi için 1. kademenin
1st STEP
(Kademe kurulumu) boyutları ve gerilimi (kapasitörün Fat - Fat
gerilimi) 0 = kademe boyutu izleme kapalı.
Alarmlar menüsüne bakın (bölüm 5.9) / Alarm 12
Kontrol Rölesinin Modbus bağımlı adresi
ADDRESS
(Modbus Kurulumu)
ALARM LIST
ALARM LOG
ALARMS
ALARM STATUS
APPLICATION
AUTO SEEK
AUTO SETUP
BANK PRECONF
BANK TEST
BITS/S
(Modbus Kurulumu)
Min. değer Varsayılan Maks. değer
değer
>1,10×
Inom
<0,025×
Inom
0 kvar
200V
0 kvar
400V
400 kvar
800V
1
1
247
Algılanan aktif (A) ve pasif alarmların listesi.
Sıfırlama pasif alarmları temizler.
En son 5 alarmın kaydı.
Alarm menüsü
ACT = Alarm aktif ve tetiklenmiş
PAS = Alarm pasif
Kapasitör bankasının şebeke gerilimi ve güç akımı seviyesi. 2 Kuadrant 2 Kuadrant 4 Kuadrant
2 kuadrant = sadece güç kullanımında (tipik durum).
100-700 V 100-700 V 10-400 kV
4 kuadrant = güç üretimi mümkün.
(VT)
Otomatik kurulumda uygulama 4-kuadrant yönlendirilir.
C/K tepki değerinin otomatik olarak aranması
Otomatik kurulum dizini
Ön-Programlama Dizini
Kademe Testi: Her kademe otomatik olarak bağlanır
ve sonra bağlantısı kesilir. Bu her kapasitör kademesinin
bağlantısının test edilmesine olanak tanır. Sadece bağlantısı
kesilmiş kapasitörlerin test edilmesi için kullanılır. YG şebekesi
uygulamaları üzerinde kullanmayın! Ayrıca, Bkz. Kademe Testi.
1200
9600
38400
Kontrol Rölesi veri transferi hızı
Hedefin kapasitif tarafı için cos φ tepki değerleri.
Normalde kumanda aygıtı tarafından otomatik olarak
ayarlanır Otomatik kurulum veya otomatik aramada veya
manuel olarak algılanan. Doğrulama işlevi ile kontrol edilen.
Kontrol Rölesinin CCA haberleşme modülü için bağlantısı
CCA
bulunur (Opsiyonel).
1.1.1.1.1.1 dizini için dairesel kademelendirme programı.
CIRCULAR 1.1.1
1.2.2.2.2.2 dizini için dairesel kademelendirme programı.
CIRCULAR 1.2.2
Tepki değeri. Manuel olarak ayarlanabilir veya
0,01
C/K
Röle tarafından otomatik olarak aranır.
İstatistikleri Sil
CLEAR STATS
CLR ALARM LOG Alarm kaydını sil
COMMISSIONING Devreye alma
0,8ind
COS φ 1
Hedef cos φ değeri 1 (normalde kullanılan)
(Hedef cos φ)
0,8ind
COS φ 2
Hedef cos φ değeri 2 (kumanda girişi 2 tarafından
(Hedef cos φ)
seçilen
Akım Trafosu ayarı, xxx/5 veya xxx/1
25/1
CT
(Trafolar)
25/5
Örnek: CT faz L1. Otomatik kurulum veya otomatik
CT PHASE
(Bağlantı)
aramada belirlenen, ve doğrulama işlevi ile kontrol
edilen Akım faz 1’e bağlı. Ayrıca Bkz. Kurulum (bölüm 2)
CAPACITIVE
(Tepki Değerleri)
41
Bkz.
"C/K".
0,50
1,99
1.00
0,9cap
1.00
0,9cap
1000/5
6000/1
6000/5
L1
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
Ekran
bilgileri
CT POLARITY
KULLANIM KILAVUZU
Tanım
Akım kutup seçenekleri:
DOĞRU = Doğru bağlantı
TERS = Ters bağlantı
OTOMATİK = otomatik kutup (röle 2 kuadrant
uygulamalarında kutbu belirler, 4 kuadrantı etkisizdir)
DISCONNECTION Alarm durumunda kademelerin bağlantılarının kesilmesi
(Bağlantı)
Min. değer Varsayılan Maks. değer
değer
OTO.
(Alarm Param.)
Harici sıcaklık. Sadece harici sıcaklık sensörü bağlıysa
mevcuttur.
FACTORY CONFIG Fabrika Ayarlarına Geri Dön
0°C
Fan sıcaklık sapması (ayarlanabilir)
FAN OFFSET
(Sıcaklık sınırları)
Fan çalıştırılması sıcaklık sınırlarından düşük
sınırlarda saptırılır.
Sabit kademeler: Her bir kademe, AÇIK (1) veya
0
FIXED STEPS
KAPALI (0) olarak sabitlenebilir. Arama, bulma ve
doğrulama işlevlerinde sabit bir kademe her zaman
atlanır ve sorunsuz olarak algılanır. Eğer ilk kademe
sabitse, arama, bulma ve doğrulama işlevleri etkisiz olur.
Hedefin endükletif tarafı için cos φ tepki değerleri.
INDUCTIVE
(Tepki değerleri)
Normalde Kontrol rölesi tarafından otomatik olarak
ayarlanır. Otomatik kurulum veya otomatik aramada veya
manuel olarak algılanan. Doğrulama işlevi ile kontrol edilen.
INPUT VOLTAGE Gerilim alarmları için giriş gerilim terminalleri U1 ve U2’ 80V
deki Nominal giriş gerilimi referans değerleri.
Dahili sıcaklık
INT
I RMS / I 1
Kapasitör aşırı yüklenme faktörü
Menüler için dil seçimi
LANGUAGE
Sıcaklık alarm sınırları üzerinden ayarlanabilir) Fan bunun 20 °C
LIMIT
AÇIK 9
KAPALI 2,10
EXT
(Alarm 9 Param.)
birkaç derece altında AÇIK konuma gelir ve çalışır (ayarlanabilir sapma).
20°C
50°C
A
1
(otomatik)
Bkz.
"C/K".
400V
800V
İngilizce
50 °C
60 °C
LIMIT
Voltajın azami harmonik bozulması (ayarlanabilir)
5%
7%
20%
LIMIT
Kapasite aşırı yüklenme alarm sınırı (azami Irms/I1
1,0
1,5
1,5
LL
LN
MAINTENANCE
MANUAL SETUP
MEASUREMENTS
MODE
(Alarm Param.)
MODE
(Modbus
Kurulumu)
Fat – Fat bağlantısı
Fat – Nötr bağlantısı
Bakım menüsü (uzmanlar için)
Manuel kurulum dizini
Ölçüm Menüsü
Alarm Kurulumu (etkinleştirme /etkisiz kılma)
NUM OF STEPS
1
Kullanılan kademe sayısı. Otomatik kurulumda
algılanan ve doğrulama işlevi ile kontrol edilen.
1.2.4.4.4.4 dizini için normal kademelendirme programı.
En uygun kademelendirme programı, birden fazla kademe dizinleri için.
Parametre Menüsü
YG uygulamaları için itibari şebeke gerilimi. Sekonder
gerilim ve VT oranından hesaplanmıştır.
Yazılım versiyonu
(Alarm 10 Param.)
(Alarm 11 Param.) değeri)
(Kademe kurulumu)
NORMAL
OPTIMAL
PARAMETERS
PRIMARY
(Giriş Gerilimi)
PROGRAM VERS
(Kontrol Rölesi
bilgileri)
YOK
Kontrol Rölesi haberleşmenin kullanılması.
YOK = Haberleşme etkin değil
OKUMA = Haberleşme bilgi okuyor
OKUMA / SIFIRLAMA = Haberleşme bilgi okuyor ve
alarmları sıfırıyor.
OKUMA/YAZMA = Okuma bilgileri okuyor ve yazıyor
42
12
12
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
Ekran
bilgileri
RECONNECTION
Min. değer Varsayılan Maks. değer
değer
50s
900s
Tekrar bağlanma gecikmesi ve tepki gecikmesi. Tekrar 10s
bağlanma gecikmesi kademe kapasitörlerini korumak için
kullanılır (fazla kısa değerler kullanmayın). Tepki gecikmesi,
kademe değişimleri arasındaki asgari süre, tekrar bağlanma
gecikmesinin %20’si olarak tanımlanır, asgari 10 saniye.
Nominaldeğer, dahili deşarj asgari 50V 1 dirençleri bulunan
kapasitörleri için geçerlidir. Çok kademeli değişimlere olan
tepki En uygun kademe programlanması kullanılınca daha hızlı olur.
SEARCH
SECONDARY
Arama (tepki değeri, kademe boyutları ve bağlantı)
YG uygulamaları için kontrol rölesi giriş gerilimi.
S/N
Ürünün seri numarası (üreticinin dahili kullanımı için)
STACK
STATUS
1.1.1.1.1.1 dizini için lineer kademelendirme programı.
Toplam doğru mesaj sayısını gösteren 2 rakam sayaç +
Yanlış mesaj sayısını gösteren 2 rakam sayaç +
Cevap verilen mesaj sayısını gösteren 2 rakam sayaç +
Aşağıdakiler arasında uygun kademelendirme programının
Normal
seçimi (bkz. 6.1 kademelendirme Programları)
İstif
Normal
Dairesel 1.1.1
Dairesel 1.2.2
En Uygun
(Otomatik kurulumda En Uyguna (İdeal) zorlanır).
1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1 1.2.4.8.8.8
Kademe Dizini ayarları en küçük olan ilk kademeden
başlayarak kademe oranlarını tanımlar. Otomatik kurulumda
algılanan ve doğrulama işlevi ile kontrol edilen. Alternatifler:
1.1.1.1.1.1 - 1.1.2.2.2.2 - 1.1.2.3.3.3 - 1.1.2.4.4.4 1.2.2.2.2.2 - 1.2.3.3.3.3 - 1.2.3.4.4.4 - 1.2.3.6.6.6 1.2.4.4.4.4 - 1.2.4.8.8.8
Kademe dizini ayarlamaları en uygun kademelendirme
programı ile beraber veya izleme açıksa kullanılır. Kademe
dizini diğer programlarla beraber önceden belirlenir ve
geliştirme talepleri göz ardı edilir.
(Gecikmeler)
(Giriş gerilimi)
(Kontrol rölesi bilgileri)
(Modbus
kurulumu)
STEP PROGRAM
STEP SEQ
(Kademe
kurulumu)
STEP TEST
STEP USAGE
THD (I)
THD (U)
TRANSFORMERS
UPTIME
(Kontrol Rölesi bilgileri)
Tanım
150V
80V
Kademe testi: Her kademe manuel olarak bağlanabilir
veya çıkartılabilir. Bu her bir kapasitörün kademe
bağlantısının test edilmesine olanak tanır. Ayrıca, Bkz. Pano Testi.
Kademe bağlantısı sayısı ve kullanım saatleri
Akımın toplam harmonik bozulması
Gerilimin toplam harmonik bozulması
YG uygulamalarında CT ve VT kurulumunu barındırır.
Çalışma süresi (Gücün açık olduğu süre)
Parametrelerin otomatik olarak doğrulanması. C/K değeri,
basamaklar ve kablolamayı kontrol eder. Hata olması
durumunda, sayfa 20’deki hata tablosuna başvurun.
YG şebekesi uygulamaları üzerinde kullanmayın!
VT
0.5 – 50 kV 1.0
Gerilim Trafosu oranı ayarlaması.
(Trafolar)
10 – 400 kV 60
VOLTAGE PHASE Gerilim Trafosu girişlerinin bağlantıları. Örnek: Gerilim
(Bağlantı)
fazı L2-L3 (faz 2 ve 3 arasında bağlı gerilim) Otomatik
kurulum veya otomatik aramada belirlenen, ve
doğrulama işlevi ile kontrol edilen. Ayrıca Bkz.
Kurulum (bölüm 2)
VERIFY
43
1.0
L2-L3
625.0
4000
Güç Faktörü Kontrol Rölesi NRC12
KULLANIM KILAVUZU
9. Teknik özellikler
Kademe sayısı.
Boyutlar
Frekans
Akım ölçümü
Gerilim ölçümü
Güç ölçülerek görüntülenir
Nominal güç sarfiyatı
Besleme gerilimi
Röle girişleri/çıkışları
Ekran
Koruma
(Hedef cos φ) – kapsama alanı
C/K sınırları
Tekrar bağlantı gecikmesi
Tepki gecikmesi
Görüntülenen ölçümler
Montaj yöntemi
Mahfaza
Çalışma sıcaklığı aralığı
Alarm Kaydı
Kademe sayaçları
Fan kumandası ve özel röle ile
Alarm rölesi
Hassasiyet (FS’nin)
Akım trafosu ayarı aralığı
Enerji kesintisi algılaması
Standartlar
Haberleşme
Schneider Electric Industries SAS
12
155 x 158 x 80 mm
50 Hz Nominal (range 48...52 Hz)
60 Hz Nominal (range 58...62 Hz)
0…1 A veya 0...5 A
80…690 V (Nominal , maks. 115%)
100000 kVA
13 VA
110 Hz Nominal (aralık 88...130 Hz)
230 Hz Nominal (aralık 185...265 Hz)
400 Hz Nominal (aralık 320...460 Hz)
250 V, 2 A
Nokta Matrisli Ekran, çözünürlük 64x128
piksel, arka aydınlatmalı
IP41 ön panel, IP20 arka parça
0,85 ind …1,00 … 0,90 cap
0,01 … 1,99, simetrik veya asimetrik
10…900 s
Tekrar bağlantı gecikmesinin %20’si, min.10 s
cos φ, Iact, Ireact, Iapp, IRMS/I1, P, Q, S, THD(U)
Ve voltaj harmonikler, THD (I) ve akım
harmonikleri, dahili ve harici ısı.
Panoya, DIN-ray kurulum
Darbeye dayanıklı PC/ABS, UL94V-0
0…60°C
Son 5 alarmın listesi
Evet
Evet 250 V AC, 8A
Evet 250 V AC, 8A
I : 2%
IQ : 2%
U/I-örnekleri: 2%
Faz: 1°
Bozulma: ±3 dB (15th ‘ye kadar)
Dahili sıcaklık: ±3°C
Harici sıcaklık: ±2°C (opsiyon)
25/1 … 6000/1 veya 25/5 … 6000/5
Tepki süresi > 15 ms
IEC 61010-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
UL 61010A-1
IEC 60529
CCA-01 (opsiyon) kullanan Modbus protokolü
Ürünlerimizin özellikleri ve ebatları sürekli olarak değiştiğinden, onay için
lütfen ofislerimize başvurunuz.
44
N°3653493EN-AA
07-2005
Download

Varlogic NRC12 - Schneider Electric