Download

Teória - Overenie vzťahu pre periódu kyvadla