CINEAMA 2012
14. 4. 2012
GOS Rožňava
9.00 otvorenie
Komická absurdita o videní a nevidení
z rómskeho pohľadu.
A/Filmový krúžok Dobrej víly Kesaj, Košice
KIDNAPP/Únos /hraný film/
0:29
Ako potrestať pedagóga za zlý prospech.
9.30 – 10.40 I. blok
B/Kolektív študentov SSUŠF, Košice
MY CITY /dokument/
14:56
Mesto Košice očami študentov tretieho ročníka
Filmovej školy – záverečná ročníková práca.
A/Kolektív autorov pri CVČ Domino, Košice
RANENÁ BREZA /animácia/
1:43
S rozvojom moderných technológií nastáva na
poli prednesu poézie nová éra. Film Ranená
breza je priekopníkom práve v tejto oblasti.
C/Peter Výrostko, Košice
NOVODOBÝ KRIŽIAK /hraný film/
6:55
Príbeh o skorumpovanom policajtovi. Do príbehu
však zasiahne niekto iný, neznámy, ktorý
zoberie spravodlivosť do vlastných rúk. Aj keď
možno brutálnejšie než by sa čakalo.
A/Kolektív autorov pri CVČ Domino, Košice
TABLO /animácia/
1:00
Stredoškoláci majú svoje tablá vo výkladoch
obchodov, náš filmový klub svoje tablo zavesil
na YouTube.
C/Chrystián Pyrinec, SSUŠF Košice
ANDY ALEBO ĎOĎO /dokument/
14:48
Krátky dokumentárny film a pánovi Keselicovi
zo Svidníka, veľkom obdivovateľovi a fanúšikovi
Andyho Warhola.
A/Filmový krúžok Dobrej víly Kesaj, Košice
VÝMENA /hraný film/
0:59
Malý školský horor zapríčinený výmenou.
A/Filmový krúžok Dobrej víly Kesaj, Košice
VIDÍM AJ NEVIDÍM /hraný film/
0:29
A/Filmový krúžok Dobrej víly Kesaj, Košice
FALL AGAIN /hraný film/
0:59
Dobre sa pozeraj a pochopíš aj autora z Luníka
IX.
A/Filmový krúžok Dobrej víly Kesaj, Košice
AKÁ DOBRÁ /hraný film/
0:59
Satirický pohľad na jeden vážny neduh mládeže,
nielen z radov Rómov.
A/ Filmový krúžok Dobrej víly Kesaj, Košice
WE LIKE PIZZA /hraný film/
1:09
Živý sen študentky na hodine angličtiny.
B/Tvorivá skupina Zemiaky v ŠUVKE, Košice
NOTESY 2011 /animácia/
1:22
Tajomstvá ukryté v notesoch.
B/Tvorivá skupina Zemiaky v ŠUVKE, Košice
PF 2012 /animácia/
4:57
Čo nás čaká v roku 2012 ?
B/Tvorivá skupina Zemiaky v ŠUVKE, Košice
DOBA KAMENNÁ /animácia /
1:23
Kamene ožívajú.
A/Katarína Panocová, Adriána Rašiová, Košice
PREŠIBANÁ MYŠ – ZMŔTVYCHVSTANIE
/animácia/
3:00
Prešibaná myš je opäť na scéne.
A/Katarína Amrichová, Košice
DOUBLE BURGER /animácia/
1:00
Leto, žabka, krokodíl, mucha a čitateľka v jednu
chvíľu na jednom mieste.
Prestávka 10.40 – 11.00
11.00 - 12.20 II.blok
C/Andrea Šafranová DiS. art.,Košice
MEDEA /hraný film/
15:27
Námetom bola divadelná hra Arpáda Göncza.
C/Dávid Badin, Rožňava
RADIOMUSIC /hraný film/
6:05
Rádio je prístroj na prijímanie jednosmerného
vysielania na veľkú diaľku. Vychádzajú z neho
zvuky, poväčšine hudba. A niekedy tam počujem cudzie mužské hlasy, ktoré mi rozprávajú
o blížiacej sa skaze ľudstva. Ale tie veci ma
vôbec nezaujímajú, preto ich prepínam.
Ja mám rád hudbu. Hudbu v rádiu.
C/IVOR BAUER, Spišská Nová Ves
ALBÍN MEDÚZ – 30 rokov v divadle
/dokument/
Medailón k 60-tke Albína Medúza,
spišskonovoveského umelca.
16:06
A/Trieda 7.B, ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11,
Spišská Nová Ves
ZIMA A POMOC /animovaný film/
1:07
Téma je zima. Žiaci samostatne navrhli celý dej.
Korčuľovanie, pukanie ľadu, potápanie sa
a pomoc druhého človeka.
C/Balázs Tisza, Košice
HRA / Game /animácia /
4:16
Film nám predstaví jednu hru, ktorá sa hrá
trochu inak.
C/Karolína Čepková, Košice
BODKA /animácia /
1:05
Bližší pohľad na hlbokú spiritualitu východu.
C/Dániel Bóta, Balázs Tisza, Košice
KAŽDÝ DEŇ JE TO ĽAHŠIE A ĽAHŠIE
Day by day easier /dokument/
22:57
Film nám predstaví jednu ženu, ktorá žije mimo
mesta.
Obedňajšia prestávka 12.20 – 13.30
D/Bc. Štefan Bartko, Sp. Nová Ves
NOSTALGIA V OBLAKOCH PARY
/dokument/
Dokument z pretekov parných rušňov
vo Zvolene.
13.30 - 14.40 III. blok
D/Ing. Pavol Ondra, Sp. Nová Ves
ABOV, ŠARIŠ, GEMER, SPIŠ 30 rokov
/zvučka/
Návrh zvučky k FILMFESTU
D/Bc. Štefan Bartko, Sp. Nová Ves
BOJ O ZLATINKY /dokument/
Ryžovanie zlata na Ďurkovci.
D/Peter Leško, Sp. Nová Ves
QUO VADIS /experiment/
Názorná ukážka ekonomiky Slovenska.
0:34
10:17
Kategórie:
A do 16 rokov
B 16 - 19 rokov
C do 25 rokov
D nad 25 rokov
D/Vladimír Olšavský, Spišská Nová Ves
SENIORI V OBLAKOCH /dokument/
6:22
Film k roku aktívneho starnutia a solidarity
medzi generáciami.
6:49
1:06
D/Alexander Bertič, Juraj Čičatko, Michalovce
NÁVLEKY /hraný film/
1:30
Humorný pohľad na návštevu v pôrodnici.
D/Vladimír Baran, Košice
BÁSEŇ JE DAR / dokument /
11:02
Poetický film na motívy poézie a životných
myšlienok básnika Milana Rúfusa.
D/Ivan Frankovič, Spišská Nová Ves
CENTRUM VS. PERIFÉRIA /animovaný/ 1:03
Animovaný dokument o filmárskej tvorivej dielni
Východná minúta v Bardejove.
C/Enrik Bistika, Košice
WEED /hraný film/
5:00
Film nie je propagáciou škodlivých látok, ale
ilustráciou toho, kam môže dospieť dnešná
mladá generácia o 50 rokov.
D/Lukáš Ďurán, Rožňava
TRISTANA – FRIDAY 13th /videoklip/
4:30
D/Matúš Pramuka, Spišská Nová Ves
WALL ART /experiment/
1:00
Byt sa dá prerábať aj zábavným spôsobom.
14.40 – 15.40
projekcia nesúťažných filmov /workshop
UNICA 2011, archív UNICA 1992 – 2006/
C/Alexandra Borzy, Rožňava
STRES /hraný film/
stres pred skúškou …
16.00 – 17.30 rozborový seminár
2:18
D/Vladimír Kóňa, Rožňava
SILICKÁ ĽADNICA /dokument/
8:00
Dokument o Silickej ľadnici, ktorej vstupná časť
je čiastočne zaľadnená.
D/Ivan Frankovič, Sp. Nová Ves
MYŠÍ SEN /hraný film/
1:00
Hraný minútový film na motív bájky Myší snem.
17.30 vyhlásenie výsledkov, záver
Odborná porota:
Mgr. art. Peter Dimitrov, režisér, VŠ pedagóg –
predseda poroty
Mgr. art. Ľubomír Viluda, VŠ pedagóg AU BB
Mgr. art. Ivan Kršiak, VŠ pedagóg AU BB
Celoštátne kolo CINEAMA 2012
8. – 10. 6. 2012 Bratislava
Download

program - Gemerfilm