Kríž Svetových dní mládeže príde na Slovensko
Svetové dni mládeže
26. - 31. júl 2016 Krakow
Svätý Otec František určil témy najbližších troch ročníkov
Svetových dní mládeže. Vyšpecifikoval tak etapy duchovnej prípravy,
ktorá bude v priebehu troch rokov smerovať k medzinárodnému
stretnutiu s Petrovým nástupcom v júli 2016 v Krakove. Tu je ich
zoznam:
29. ročník SDM 2014 «Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je
nebeské kráľovstvo» (Mt 5,3)
30. ročník SDM 2015 « Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha» (Mt 5,8)
31. ročník SDM 2016 (Krakov) «Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvo» (Mt 5,7)
Z myšlienok pápeža Františka o Božom milosrdenstve:
„Božie milosrdenstvo je bez hraníc!“
„Boh sa nikdy neunaví odpúšťať nám. My sa neunavme prosiť o milosrdenstvo!“
(pápež František)
Tieto tri témy vychádzajú z blahoslavenstiev. Svätý Otec už v Rio de Janeiro na stretnutí v
Katedrále Sv. Šebastiána (25. júla 2013) požiadal mladých, aby znovu a znovu čítali
blahoslavenstvá a urobili ich konkrétnym životným programom.
Svetové dni mládeže v Krakove
Krakov bol vybraný na počesť bývalého pápeža Jána Pavla II.,
ktorý sa neďaleko poľského mesta narodil a ktorý začal tradíciu
tohto podujatia počas svojho pôsobenia. Ján Pavol II. bol pred
svojím zvolením za pápeža v roku 1978 krakovským arcibiskupom.
Svetové dni mládeže sa do Poľska vrátia po viac ako dvoch
desiatkach rokov, v roku 1991 sa mladí z celého sveta stretli v Čenstochovej.
Kríž Svetových dní mládeže príde na Slovensko
Kríž Svetových dní mládeže, známy ako „Mládežnícky kríž", daroval mladým pápež
Ján Pavol II. v roku 1984, aby s ním putovali po celom svete. V novembri 2014 tento
vzácny symbol zavíta na Slovensko.
Drevený symbol, ktorý už tri desaťročia križuje celým svetom, privítame aj na Slovensku
(od 15. do 29. novembra 2014). Z Maďarska prevezmeme od svojich priateľov kríž
Svetových dní mládeže (SDM). Zavíta do 19 miest, precestuje vyše 1 400 kilometrov. Púť
absolvujeme s kópiou ikony Panny Márie z Baziliky Santa Mária Maggiore v Ríme.
Toto podujatie je súčasťou príprav na SDM, ktoré sa o dva roky uskutočnia v poľskom
Krakowe. Symboly privítame po Bielorusku, Litve, Rusku, Ukrajine, Moldavsku, Rumunsku
a Maďarsku. Potom ich odovzdáme do Čiech, odkiaľ sa vrátia do Poľska.
Púť kríža svetových dní mládeže na Slovensku
Kríž
Kríž Svetových dní mládeže je známy aj ako „Kríž Jubilejného roka“, „Jubilejný kríž“ či
„Pútnický kríž“. Mnohí ho nazývajú „Mládežníckym krížom“. Pápež Ján Pavol II., dnes už
svätý, ho 22. apríla 1984 daroval mladým, aby s ním putovali po celom svete. Svätý Otec
chcel, aby sa kríž stal znamením lásky Boha k mladým ľuďom vo všetkých kútoch sveta. Na
kríži sa nachádza nápis: „Neste ho po zemi ako znamenie lásky Pána Ježiša k celému
ľudstvu a ohlasujte všetkým, že vykúpenie a spása je len v Kristovi zomrelom
a zmŕtvychvstalom“.
Kríž je drevený symbol, ktorý už tri desaťročia križuje celým svetom. Kríž SDM je vysoký
3,8 metra a široký 175 cm. Váži 40 kg. Súčasťou je i podstavec.
Od roku 1984 kríž obišiel takmer celý svet a bol prítomný na všetkých ďalších Svetových
dňoch mládeže. Rím (1985), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989),
Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paríž (1997), Rím (2000), Toronto
(2002), Kolín (2005), Sydney (2008), Madrid (2011) a Rio de Janeiro (2013). Od roku
1994 symbol putuje pred SDM v diecézach hostiteľskej krajiny a svoju púť potom končí
v meste konania sa SDM. Naposledy ho prevzali Poliaci od Brazílčanov. U našich
severných susedov putuje od apríla, potom ho prijali v krajinách strednej a východnej Európy.
Za 30 rokov prekonal milióny kilometrov. Chlapci a dievčatá ho nosia na pleciach, autami,
lietadlami, putoval aj na psích záprahoch a na otvorenej lodi.
Stalo sa už zvykom, že počas záverečnej svätej omše, kedy pápež oznámi, kde sa uskutočnia
nasledujúce Svetové dni mládeže, mladí z hosťujúcej krajiny odovzdávajú kríž skupine
mladých ľudí z krajiny, ktorá preberá štafetu SDM. Rovnako býva súčasťou Krížovej cesty
SDM.
Prvý oficiálny kríž mládeže stojí v Medzinárodnom mládežníckom centre sv. Vavrinca v
Ríme, ktoré založil Ján Pavol II. a zveril ju Pápežskej rade pre laikov, organizátorovi SDM.
V roku 1985, keď bolo Československo ešte komunistické, sa ho tajne podarilo mladým
dopraviť ku kardinálovi Františkovi Tomáškovi. Dvanásť študentov ho vtedy prinieslo v
turistickom autobuse do Prahy. Istý reštaurátor odborne rozobral tento masívny kríž, aby sa
mohol nepoškodený opäť spojiť.
Na Slovensku už raz kríž privítali, po slovenských diecézach putoval v roku 2003.
Ďalšie putovanie ho čaká v dňoch 15. - 29. novembra 2014. V každom z devätnástich miest,
kde príde, ho očakáva špeciálny duchovný program s modlitbami, svätými omšami a
adoráciami. Kríž, ktorý príde na Slovensko, nie je originál. Pred rokmi ho nahradili kópiou,
pretože jeho púte ho príliš poškodili.
Ikona
Pápež Ján Pavol II. zveril v roku 2003 mladým ďalší symbol viery, ktorý majú nosiť po
celom svete spolu s krížom: ikonu Panny Márie. Táto ikona je kópiou ikony z baziliky Santa
Maria Maggiore v Ríme (prvá a najväčšia bazilika v Ríme zasvätená Panne Márii). Ikona je
vysoká 118 cm, široká 79 cm a má 38 kg.
„Odteraz bude sprevádzať Svetové dni mládeže spolu s krížom. Hľa, tvoja matka! Bude
znamením Máriinej materskej prítomnosti pre mladých ľudí, ktorí sú pozvaní (ako
apoštol Ján) privítať ju do svojich životov.“(Modlitba Anjel Pána, 13. apríla 2003).
Svätý Otec počas celého svojho pontifikátu pozýval mladých, aby sa nebáli zobrať svoj kríž a
nasledovať Krista. Pozýval ich, aby sa nebáli zanechať všetko a stať sa jeho učeníkmi.
Zároveň si však uvedomil, že aby sme sa plne odovzdali Bohu, potrebujeme pomoc. A preto
Mária, Matka Božia, sprevádza mladých počas Svetových dní mládeže a vyprosuje im
potrebné milosti.
HARMONOGRAM PÚTE KRÍŽA A IKONY NA SLOVENSKU:
15. - 17. 11. 2014 (SOBOTA - PONDELOK) - Košice, Prešov
18. - 19. 11. 2014 (UTOROK - STREDA) - Bratislava
20. 11. 2014 (ŠTVRTOK) - Trnava
21. 11. 2014 (PIATOK) - Nitra
22. 11. 2014 (SOBOTA) - Vysoká nad Uhom (Pavlovce)
23. 11. 2014 (NEDEĽA) - Rimavská Sobota
24. - 25. 11. 2014 (PONDELOK - UTOROK) - Banská Štiavnica, Nová Baňa, Banská
Bystrica
26. - 27. 11. 2014 (STREDA - ŠTVRTOK) - Ružomberok, Sp. Nová Ves, Sp. Belá, Trstená,
Námestovo, Krásno nad Kysucou
28. 11. 2014 (PIATOK) - Martin, Žilina
29. 11. 2014 (SOBOTA) - Dubnica nad Váhom
ŠTVRTOK 20. NOVEMBRA 2014:
TRNAVA
- 09:30 - 21:30 Program v rámci Trnavskej novény - sväté omše, ruženec, korunka k Božiemu
milosrdenstvu (Bazilika sv. Mikuláša/Námestie sv. Mikuláša)
- 20:00 Večerný mládežnícky program (Bazilika sv. Mikuláša/Námestie sv. Mikuláša)
Práve v predvečer vyvrcholenia Novény k Trnavskej Panne Márii doputuje tento kríž i do
Trnavy.
Náhoda? Skús prijať pozvanie... do Baziliky sv. Mikuláša aj ty... mladý priateľ/ka.
Vytvorme jedinečné spoločenstvo okolo Matky a Jej Syna, ktorý zomrel práve na kríži, aby
nás spasil a vykúpil.
Túžime byť jedineční?
„Byť jedinečný iba podľa meradiel sveta je málo a je to nebezpečné.
Byť jedinečný znamená byť sám sebou, byť čistý, teda byť svätý.“
A toto je jedno z mnohých prostriedkov na ceste svätosti.
Katechétka Mária
Download

Púť kríža - spsstt.sk